1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen"

Transcriptie

1 1/7 CURRICULUM VITAE PROF. DR. W.B.H.J. VAN DE DONK Naam: W.B.H.J. van de Donk (Wim) Geboortedatum: 17 mei 1962 Geboorteplaats: Veghel Burgerlijke staat: Gehuwd met Caroline Evers Kinderen: Anne (1991), Maud (1994) Talen: Nederlands, Engels (goed), Frans (goed), Duits (redelijk). Opleidingen/diploma s 1980 VWO, Monseigneur Zwijsencollege Veghel 1981 Propaedeuse examen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1983 Kandidaatsexamen politieke wetenschappen Katholieke Universiteit Nijmegen 1986 Certificaat onderzoeksstage Ecole Nationale d Administration Parijs 1987 Doctoraalexamen Bestuurskunde Katholieke Universiteit Nijmegen (cum laude, bijvakken bestuurlijke informatiekunde en openbare financiën) 1997 Promotie doctor in de bestuurswetenschappen (cum laude), titel proefschrift `De Arena in Schema. Een verkenning van de betekenis van informatisering voor beleid en politiek inzake de verdeling van middelen onder verzorgingshuizen (Promotores: prof. mr. dr. I.Th.M. Snellen (EUR en RUL) en Prof. dr. J. Hagenaars (KUB). Werkkringen Student-onderzoeker bij de vakgroep bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Nijmegen Toegevoegd onderzoeker Vakgroep Staats- en bestuursrecht Katholieke Universiteit Brabant Medewerker Bureau Secretaris-generaal Ministerie van Justitie (politiek assistent minister E.M.H. Hirsch Ballin)

2 2/ Visiting Fellow aan het Netherlands Institute for Advanced Studies (NIAS, Wassenaar) Universitair Docent Vakgroep Staatsrecht, Bestuursrecht en Bestuurskunde van de Katholieke Universiteit Brabant 1999 Universitair Hoofddocent Bestuurskunde, Vakgroep Bestuurskunde, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Katholieke Universiteit Brabant 2000 Bijzonder hoogleraar maatschappelijke bestuurskunde, Universiteit van Tilburg Gewoon hoogleraar bestuurskunde, Universiteit van Tilburg Kwaliteitsbewaker en onderzoeker bij Het Expertisecentrum, adviseurs voor Overheidsinformatisering (part-time, audits en onderzoek voor complexe politiek-bestuurlijke automatiseringsprojecten) Lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur 2003 Lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid Voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid 2009 (1/10) Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant Nevenfuncties per oktober 2014 * Lid van het curatorium van de stichting VNO NCW (2008-heden) (2 à 3 vergaderingen per jaar) Vice-Voorzitter van het Thijmgenootschap (sinds 2005, voorzitter vanaf 24 oktober 2009) (2 vergaderingen per jaar) Lid van het steering committee van de European Group for Public Administration (benoemd in 2003, vice-voorzitter in 2009, voorzitter in ) (+/- 5 dagen per jaar) Voorzitter Raad van Toezicht Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (2011 heden) (2 vergaderingen per jaar) Lid van de Raad van Toezicht van de Universiteit van Utrecht (2012 heden) (3 vergaderingen per jaar)

3 3/7 Voorzitter van het begeleidingscollege van het planbureau voor de leefomgeving (2012 heden) (2 à 3 vergaderingen per jaar) Lid begeleidingscommissie van een onderzoek van de Raad van State: Toekomst van de Rechtsvorming in Nederland (2013 heden) (2 à 3 vergaderingen per jaar) Lid Curatorium VNG Denktank (september 2014 heden) 2 vergaderingen per jaar) Eerdere nevenfuncties en overige informatie Prijzen Thorbeckeprijs voor essay over vraagstukken van interbestuurlijke samenwerking (1994) G.A. van Poeljejaarprijs van de Vereniging voor Bestuurskunde voor dissertatie (1998). Beste docent opleiding bestuurskunde UVT (1995, 2007, 2008, 2009) Academische bestuurlijke werkzaamheden Voorzitter van de permanente studiegroep "Information and Public Administration" van de European Group for Public Administration (voorzitter van 1997 tot 2002, eerder secretaris vanaf 1987). Voorzitter, samen met Prof. Victor Pestoff en prof. S. Osborne, van de permanente studiegroep on the Third Sector, European Group for Public Administration (vanaf 2003). Lid van de redactie van Beleidswetenschap ( ), Lid van de redactie van Bestuursforum (1995 tot 1999) Lid van de Editorial Board van --`Information Infrastructures and Policy' (voorheen: Informatization and the Public Sector, ) Lid van de Editorial Board van Information Communication and Society (Roudledge) ( ) Lid van de Editorial Board van het `International Journal for Public Admi-nistration' (1992-heden).

4 4/7 Lid Redactieraad Bestuurwetenschappen ( ) Lid van de VENI-jury van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO, ). Lid management Committee COST Action A14, (internationaal onderzoeks programma Europese Unie) Voorzitter van het onderzoeksnetwerk in KAMELEON (onderzoek naar hybride organisaties, ) Series Editor van de PALGRAVE series on Public Administration ( ) Lid van het bestuur van de stichting European Values Study ( ) Lid Jury Van Poeljejaarprijs (jaarlijks) (beëindigd in 2010) Lid van de sociaal-wetenschappelijke raad van de Koninklijke Academie van Wetenschappen (KNAW) (beëindigd in 2010) Voorzitter van de Verkenningscommissie Toekomstkansen Katholiek Onderwijs (ingesteld door NKSR en Nederlandse Bisschoppenconferentie ( ) Lid van de maatschappelijke adviesraad van de VO-raad ( ) Onafhankelijk lid (samen met mevrouw A. Jorritsma en S. van Eijck) van het college van beoordelaars Publiekrechtelijke Bedrijfsorganisatie (tot september 2011)* Lid Jury Laurens van der Spiegelprijs (beëindigd in 2011) Lid kerncommissie Advies Toekomstbestendig Omroepbestel van de Raad voor Cultuur (september 2013 januari 2014) Bestuurlijke posities/activiteiten Universitair Student-lid sectiebestuur vakgroep politieke wetenschappen, sectie bestuurskunde, Katholieke Universiteit Nijmegen ( ) Voorzitter van de Facultaire Automatiseringscommissie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

5 5/7 Lid van de Facultaire MUB-commissie (invoering en organisatie nieuwe bestuursstructuur faculteit). Voorzitter van de facultaire bibliotheekcommissie ( ). Lid van de Faculteitsraad van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (2000/2003). Lid van het dagelijks bestuur van het Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering ( ). Voorzitter van de lustrumcommissie (75 jaar) van de Universiteit van Tilburg, thema: Sustainable Ties in the Information Society (2002) Lid van de voorbereidingsgroep Onderzoeksmaster bestuurskunde UVT/UU/EUR/KUL (2004) Lid van de Jury Onderzoeksbeoordeling (JOB) van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid Universiteit van Tilburg (2006-october 2009) Politiek-bestuurlijk-maatschappelijk Lid van de Raad voor het Openbaar Bestuur (2000-juli 2003). Kwaliteitsbewaker bij Het Expertise Centrum (adviseurs voor overheidsautomatisering, HEC ) Vicevoorzitter van parochiebestuur de Vlaspit, Tilburg ( ) Vicevoorzitter van de Vereniging voor Bestuurskunde ( ). Adviserend lid van de Commissie Keuzen in de Zorg (Commissie Dunning, ) Voorzitter van de Commissie Informatie Onderwijs (voor de minister van Onderwijs en Wetenschappen ) Lid van de stuurgroep TEMPORA ( ) Lid van de Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving ( ) Voorzitter van de Rechts- en Bestuurskundige afdeling van het Thijmgenootschap (vanaf 2003, eerder vice-voorzitter vanaf 2002, tot 1 oktober 2009).

6 6/7 Lid van een aantal (studie-)commissies binnen het CDA (adviesraad statenfractie CDA Noord-Brabant ( ); commissie verkiezingsprogramma lokaal (1994) adviseur commissie verkiezingsprogramma nationaal (1998), vertrouwenscommissie selectie nieuwe leden voor Eerste Kamer der Staten Generaal (2000); voorzitter van WI commissie Staatkundige vernieuwing 2002; lid van selectiecommissie nieuwe leden ten behoeve van TK-verkiezingen 2007). Voorzitter van de redactie van Christen-Democratische Verkenningen (vanaf 2003 tot 1 september 2004). Lid van de IPO Commissie Toekomst Regionaal Bestuur (IPO Commissie Geelhoed, 2002, rapport: Op schaal gewogen. Regionaal bestuur in de 21e eeuw) Lid van de Visitatiecommissie Landelijke Publieke Omroep (Commissie Rinnooy Kan, ) Lid VFI commissie Code Goed bestuur Goede Doelen (Commissie Wijffels, 2005) Lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Educatie en Beroepsonderwijs (ROC Midden Brabant en Midden-Brabant College: oktober 2009) Lid, later voorzitter van de Raad van Toezicht van het Sint Elisabethziekenhuis in Tilburg ( oktober 2009). Voorzitter jury Het Glazen Huis, prijs voor woningcorporaties SEV, editie 2006, 2007 en 2008 Lid van de Raad van Advies van het onderzoeksprogramma Veiligheidsverbetering door Information Awareness (VIA) van de Nationale Cošrdinator Terrorismebestrijding (in samenwerking met KLPD, AIVD, NFI, 2007-tot aan 1 oktober 2009) Informateur/Formateur College van Gedeputeerde Staten Noord-Brabant (2007). Voorzitter tijdelijke advies commissie uitdragen kernwaarden rechtstaat (Justitie/BZK: )) Voorzitter van de commissie religie en publiek domein van FORUM (2008- tot 1 oktober 2009) Voorzitter van de adviescommissie drugsbeleid (Ministeries BZK, Justitie, VWS, januari-juli 2009)

7 7/7 Lid van de programmaraad van het Rathenau Instituut (per 27 september ) Lid Raad van Advies van Sociale Verzekeringsbank ( )

QANU JAARVERSLAG 2011

QANU JAARVERSLAG 2011 QANU JAARVERSLAG 2011 COLOFON Quality Assurance Netherlands Universities (QANU) Catharijnesingel 56 Postbus 8035 3503 RA UTRECHT T 030 230 31 00 F 030 230 31 29 E info@qanu.nl I www.qanu.nl 2012 QANU Tekst

Nadere informatie

Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde

Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde Auteursoverzicht Continent op drift Grenzen aan tolerantie Noodzaak en grenzen van solidariteit Hoofdredactie: Hans Verboven Hans Verboven studeerde Germaanse filologie en economie in Leuven, Heidelberg

Nadere informatie

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht

Mariëlle Bruning benoemd tot bijzonder Hoogleraar Jeugdrecht LLM magazine 06.06 copy 03-07-2006 12:20 Pagina 1 Juli 2006 Leiden Law Magazine Inhoud Visitatiecommissie positief Leidse IIASL viert Diës Conferentie Kinneging wint de Socrateswisselbeker 2006 Jaarverslag

Nadere informatie

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management.

Personalia. Sinds 2005 : Jules de Vet Organisatieadvies en interim-management. Personalia Naam drs. Jules de Vet MHA Geboortedatum 27-02-1959 Geboorteplaats Wouw (N-Br) Burgerlijke staat Gehuwd, 1 kind (zoon Sam) Adres Van Eeghenstraat 91/2, 1071 EX Amsterdam 020 6647227 / 0653830319

Nadere informatie

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies

MA Cultuur- en Wetenschapsstudies MA Cultuur- en Wetenschapsstudies Universiteit Maastricht: Leading in Learning 2 Masters in Cultuurwetenschappen 2008 Historisch maar ook vooruitstrevend en modern, typisch Nederlands en tegelijk multicultureel

Nadere informatie

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen

De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen De Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders van de Delta Lloyd beleggingsmaatschappijen Delta Lloyd Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds N.V. Delta Lloyd Select Dividend Fonds

Nadere informatie

jaarverslag en jaarrekening 2010

jaarverslag en jaarrekening 2010 jaarverslag en jaarrekening 21 Voorwoord Het jaar 21 is in meerdere opzichten een goed jaar voor de Open Universiteit. Door de opening van een vertegenwoordiging in Almere beschikt de Open Universiteit

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E

C U R R I C U L U M V I T A E C U R R I C U L U M V I T A E PROF. DR. HENRIËTTE MAASSEN VAN DEN BRINK www.tierweb.nl UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS AMSTERDAM SCHOOL OF ECONOMICS TOP INSTITUTE OF EVIDENCE

Nadere informatie

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012

Congres Finance & Sustainability in de praktijk. 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Congres Finance & Sustainability in de praktijk 1 november 2012 Voorwoord Bij Avans Hogeschool is sinds anderhalf jaar het lectoraat Finance

Nadere informatie

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004

TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP DE AGENDA VOOR DE JAARVERGADERING VAN KONINKLIJKE DSM N.V. TE HOUDEN OP 31 MAART 2004 TOELICHTING OP AGENDAPUNT 2 De Raad van Bestuur zal een toelichting geven op het jaarverslag van de

Nadere informatie

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken

Jaarverslag 2001 Departement Fiscale en Economische Vakken Departement Fiscale en Economische Vakken website http://www.fiscaaleconomisch.leidenuniv.nl Inhoud Jaarverslag 2001 Inhoud Woord vooraf Omschrijving vakgebieden Toegewezen formatie Overzicht van onderwijs-

Nadere informatie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie

Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Plaatsingslijst Archief Pastoraal Instituut van de Nederlandse Kerkprovincie Archiefnummer: 996 Archiefnaam: PINK Sector: Kerkelijk en godsdienstig leven Soort archief: Instellingsarchief Datering: (1958)

Nadere informatie

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974

Curriculum Vitae. Persoonsgegevens. Functie. Profiel / omschrijving. G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Curriculum Vitae Persoonsgegevens Naam: G.M. Timmermann Roepnaam: Marieke Geboortedatum: 26 augustus 1974 Functie Senior communicatieadviseur en relatiemanager cluster communicatie Profiel / omschrijving

Nadere informatie

Curriculum Vitae Maurice de Greef

Curriculum Vitae Maurice de Greef Curriculum Vitae Maurice de Greef A. Persoonlijke gegevens Naam: Maurice Pieter Victor Michiel de Greef Roepnaam: Maurice Titel: Prof. Dr. (Publieke verdediging op 12-09-2012) Adres: Aan de Kleine Hekel

Nadere informatie

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009

RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 RadboudRechten Magazine voor alumni van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen oktober 2009 vooraf kort Colofon Radboud Rechten is een uitgave van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Nadere informatie

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven

Onderwijssysteem. Nederland. Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Nederland Het onderwijssysteem van Nederland beschreven Dit document geeft informatie over het onderwijssysteem van Nederland. Ook wordt uitgelegd wat het Nederlandse equivalent is van diploma s uit Nederland.

Nadere informatie

Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013

Jaarverslag 2012  www.boekman.nl Mei 2013 Jaarverslag 2012 www.boekman.nl Mei 2013 Inhoud Bestuur, toezicht en organisatie 4 Raad van Toezicht, bestuur en directie Bibliotheek en documentatie 7 Terugblik 2012 7 Collectie 7 Downloads vanaf juni

Nadere informatie

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs

Margreet Molenaar Beleidsondersteuning Zorg & Onderwijs Personalia Naam Molenaar - Spithost Roepnaam Margreet Adres Boomgaard 1 Postcode en Plaats 2871 PW Schoonhoven Telefoonnummer 0182-380484 of 06-17551136 Nationaliteit Nederlandse Geboorteplaats Naaldwijk

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft

Jaarverslag 2013. Technische Universiteit Delft Jaarverslag 2013 1 Jaarverslag 2013 Technische Universiteit Delft Voorwoord Het nationale en internationale speelveld van hoger onderwijs en onderzoek is continu in beweging. De TU Delft heeft daarom

Nadere informatie

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland

Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Disability Studies en aanverwante initiatieven in Nederland Een inventarisatie A.C. van Wijnen met medewerking van J.C. Kool 2 Startnotitie Disability Studies Inhoud 4 Inleiding 9 1. Disability Studies,

Nadere informatie

Where innovation starts

Where innovation starts Jaarverslag 2012 Where innovation starts Woord vooraf In dit jaarverslag legt de Technische Universiteit Eindhoven publiekelijk verantwoording af over het gevoerde beleid, de geleverde prestaties en de

Nadere informatie

Over de auteurs en redactie

Over de auteurs en redactie Over de auteurs en redactie M.C.B. Beckers (1955) studeerde Gezondheidswetenschappen (Beleid en Beheer) aan de Universiteit van Maastricht. Voor haar studie was zij zes jaar werkzaam bij een ziekenfonds.

Nadere informatie

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken"

PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken PROGRAMMA DCTF Jaarcongres 2014 "De toekomst van klinisch onderzoek in Nederland Stof tot nadenken" 1 Welkom! Het onderzoek op het gebied van de biomedische wetenschappen staat in Nederland op hoog niveau.

Nadere informatie

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets

Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk. Oktober 2014 Factsheets Bijlagen Sectorplan Sociale Wetenschappen: Verantwoord en Verantwoordelijk Oktober 2014 Factsheets FACTSHEETS - overzicht Bacheloropleidingen, Masteropleidingen en Researchmaster-opleidingen; - overzicht

Nadere informatie

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen

Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Protocol Kwaliteitszorg Onderzoek Rijksuniversiteit Groningen Inhoudsopgave Onderhavig protocol 1 is bedoeld als interne handleiding voor de planning, inrichting en organisatie van de driejaarlijkse zelfevaluaties

Nadere informatie

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014

C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 C U R R I C U L U M V I T A E april 2014 Naam Visser, Steven Jurjen Titel Ir. Geboortejaar 1971 Nationaliteit s Beroep Civiel Ingenieur / Adviseur Waterbeheer Beroepsopleiding 1996 Technische Universiteit

Nadere informatie

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014

Congres. Besturen en Beleggen. voor pensioenfondsen in 2014 Congres Besturen en Beleggen voor pensioenfondsen in 2014 Stichting IVP Instituut voor Pensioeneducatie dankt de volgende organisaties voor hun bijdragen om dit congres mogelijk te maken: Voorwoord Welkom

Nadere informatie

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap T.a.v. Mevrouw dr. M. Bussemaker Postbus 16375 2500 BJ Den Haag De minister van Economische Zaken T.a.v.: De heer H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK Den

Nadere informatie

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding

Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht. NVAO Toets Nieuwe Opleiding Wo-ma Master of Science in Public Health for Professionals Universiteit Maastricht 2007 NVAO Toets Nieuwe Opleiding Paneladvies Parkstraat 28 Postbus 85498 2508 CD Den Haag P.O. Box 85498 2508 CD The Hague

Nadere informatie