Inhoud. Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor ontvangen. 1 DE SCHOOL 3 OUDERCONTACTEN 4 WETENSWAARDIGHEDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud. Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor 2013-2014 ontvangen. 1 DE SCHOOL 3 OUDERCONTACTEN 4 WETENSWAARDIGHEDEN"

Transcriptie

1 Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor ontvangen. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijs op Het Vlot? Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier en interesse zult lezen! Wij zijn een Protestants Christelijke/Rooms-Katholieke school en werken vanuit deze identiteit. Het werken vanuit de identiteit houdt niet alleen in het vertellen van verhalen uit de Bijbel en een gebed. Maar de omgang met elkaar, elkaar in alle opzichten in zijn/haar eigen waarde laten, het zien van ieder kind als individu, het samenwerken en elkaar helpen is voor de leerkrachten bij ons op school naast de lesstof een belangrijk deel van het onderwijs. Daarnaast hebben wij respect voor andere godsdiensten. Wanneer ouders en leerlingen respect hebben voor de identiteit waar wij voor staan, zijn zij van harte welkom op onze school. Dit alles kunnen we niet alleen als leerkrachten voor elkaar krijgen, maar moet samen met u als ouders. Daarom is samenwerking tussen school en ouders van groot belang! In deze gids informeren we u over de manier van lesgeven en de moderne methodes die we gebruiken. Ook vertellen wij u hoe we omgaan met leerlingen die extra hulp nodig hebben en hoe we u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Vindt u na het lezen van deze gids misschien niet alle antwoorden op uw vragen? Kom dan gerust langs of bel even! Vriendelijke groeten, mede namens het team Sam Gideonse Lida Brokking Inhoud 1 DE SCHOOL De locaties Plattegrond school Waar de school voor staat Voorbereiding op de maatschappij Naam, adressen en Directie Schooltijden Groepsindeling en leerkrachten Plaatsing van een leerling op school Schakelklas Buitenschoolse opvang Overblijven tussen de middag Ouderbijdrage 2 HET ONDERWIJS De organisatie De inhoud van het onderwijs Hoe wij beoordelen Onderwijs met zorg voor... Leerlinggebonden financiering (rugzakje) Dyslexieonderzoek Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Kinderen die hoger scoren dan gemiddeld De schoolmaatschappelijk werker Naar het voortgezet onderwijs Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Uitstroom naar voortgezet onderwijs Huiswerk Speerpunten in ons onderwijs 3 OUDERCONTACTEN Wet Medezeggenschap op scholen Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad Rapportage en voortgangsgesprekken Informatievoorziening gescheiden ouders Informatieavond Info de VLOTteBabbel 4 WETENSWAARDIGHEDEN Eerste Communie en Vormsel Fietsen GGD Gymlessen en kleutergym Hoofdluis Schoolfotograaf Schoolreis en schoolkamp Schoolzwemmen Stagiaires en LIO Stichting Tear Taakrealisatie Vandalisme en diefstal Verzekering Website Ziekteverzuim en verlof en vrijstelling deelname schoolactiviteiten

2 1. DE SCHOOL De locaties Basisschool Het Vlot heeft twee locaties. Het Vlot gevestigd in het nieuwe gebouw de Combinatie aan het Pablo Picassoplein en de Ichtusschool aan het Waaigat. Op beide locaties vindt u de groepen 1 tot en met 8. Basisschool Het Vlot staat in het zogenoemde Middengebied. We zitten in een prachtig nieuw gebouwde Brede School in een wijk die door de gemeente Vlissingen helemaal wordt opgeknapt. In de Brede School zijn naast onze school nog twee andere scholen gehuisvest, een mediatheek, voor- en naschoolse opvang, kinderopvang, GGD en maatschappelijk werk. De gymzaal wordt naast de gymlessen op de scholen ook gebruikt voor allerlei sporten door andere verenigingen. De Ichtusschool in het Waaigat staat in de Binnenstad. Het is een prachtig oud gebouw dat met enkele kleine aanpassingen de sfeer en ruimte heeft van een school van deze tijd. In dit gebouw is ook de kinderopvang gehuisvest en buitenschoolse opvang. We geven u in deze gids verdere informatie die gericht is op basisschool Het Vlot. De kinderen die de school bezoeken, komen in hoofdzaak uit de buurt van de school. Nederlandse gezinnen, maar ook gezinnen met verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit op school is een goede afspiegeling van de bevolking in de Nederlandse maatschappij. Het Vlot telt ± 110 leerlingen en 10 personeelsleden. Een aantal van de personeelsleden werkt parttime. We streven ernaar de parttimers vaste taken te geven, zodat er zo min mogelijk wisseling is in de groepen. De meeste leerkrachten hebben bewust gekozen voor het werken met jonge kinderen of juist met oudere kinderen. Naast hun taak als leerkracht hebben veel teamleden een specialisatie, bijvoorbeeld computerdeskundige, remedial teacher of taalcoördinator. We zijn een enthousiast team dat door bijscholing de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volgt en uw kind optimaal wil leiden door de leerstof op de basisschool.

3 Plattegrond school Beneden verdieping ingang groep 1 en 2 overblijflokaal Eerste etage 5 en 6 7 en 8 3 en 4

4 Waar de school voor staat Een school is een plaats waar veel mensen met elkaar omgaan. Het moet een plaats zijn waar iedereen graag komt met een gezellige en positieve sfeer. Uitgangspunt hiervoor is het respect dat iedereen heeft voor elkaar. Dit respect wordt verwacht van leerkrachten, leerlingen en hun ouders en anderen die bij de school betrokken zijn. Door het maken van regels en afspraken wordt duidelijk wat de school van de leerlingen en hun ouders verwacht, maar ook wat de ouders van de leerkrachten mogen verwachten. Met de drie scholen die in de Combinatie zitten zijn algemene schoolregels afgesproken. Deze hangen op in de scholen en we kunnen alle leerlingen hierop aanspreken. Naast de algemene schoolregels zijn er in iedere klas met de kinderen de klassenregels opgesteld. Om dit samen te doen en erover te praten zijn het regels van ons samen. Ook willen we dat uw kind veel leert op school. We willen alles uit het kind halen wat er in zit. Het leren gaat voorspoediger als een kind met plezier naar school gaat. Wij werken aan het creëren van een goede sfeer in de klassen en iedereen in de groep daarbij te betrekken. Het kind moet zich veilig voelen, dan kan het optimaal presteren. Ieder kind is even belangrijk en heeft zijn rechten en plichten. Wij zijn alert op pestgedrag en discriminatie. We streven ernaar om dit te voorkomen. Onder plichten valt ook de afspraken die gemaakt worden met de kinderen in de klas, bijvoorbeeld het maken van huiswerk of werkstukken. Ondersteuning daarbij van ouders geeft kinderen duidelijkheid en helpt ze verantwoordelijkheid op te bouwen. Een goede samenwerking tussen school en ouders is noodzakelijk om als opvoeders te werken aan de ontwikkeling en begeleiding van het kind in deze fase van hun leven. Voorbereiding op de maatschappij Ieder mens is uniek en ontwikkelt zichzelf, mede met behulp van zijn omgeving. Belangrijk is wel dat het kind zichzelf kan blijven en zelf keuzes kan maken uit alles wat het aangeboden krijgt. Zo kan het zich ontplooien tot een zelfstandig mens. Wij willen daarbij helpen: door het aanbieden van spelmogelijkheden door het aanbieden van technieken, vaardigheden en kennis, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot zelfstandig persoon door ze kennis te laten nemen van andere culturen en het leren respecteren en tolereren van andere ideeën, gewoontes of geloofsovertuigingen door kinderen kritisch te laten denken en waarnemen, zodat ze zich weerbaar op stellen in deze samenleving en creatief naar oplossingen zoeken door samen aan een opdracht te werken en daarbij te laten ervaren hoe te staan in een wereld waar mensen samen moeten werken en leven Naam en adressen Protestants Christelijke/Rooms-Katholieke Basisschool Het Vlot Pablo Picassoplein 123 postadres: 4382 KB Vlissingen Postbus 106 tel.: AC Vlissingen website: Directie Directeur: Dhr. S.F. Gideonse Schooltijden Groep 1 en 2 maandag, dinsdag en donderdag woensdag vrijdag woensdag- en vrijdagmiddag geen school Groep 3 t/m 8 maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag woensdag s middags geen school Vervangend directeur Mevr. L. Brokking uur uur uur uur uur uur uur Groep 7 en 8 begint de schooltijd om uur op vrijdagmiddag Alle groepen hebben 15 minuten ochtendpauze. Groepsindeling en leerkrachten basisschool Het Vlot GROEP 1-2 Juf Nadine van Nieuwenhuijzen-Pijpelink Juf Lida Brokking (+ schakelklas) Juf Greet Meijer-Pels GROEP 3-4 Juf Sandra Kluwen-Appeldoorn Juf Korina van Zweden GROEP 5-6 Juf Farah Rikers-Vermoet Juf Kristel Nieuwenhuyzen GROEP 7-8 Meester Danny Kodde Zorgcoördinator en Remedial Teaching Juf Anja de Dreu-Vos Juf Greet Meyer-Pels Plaatsing van een leerling op school Wilt u meer weten over de school, dan wordt u uitgenodigd met uw kind. De leerkracht of directeur geeft u informatie over de school: hoe werken we op Het Vlot, wat voor school zijn wij, waar gaan we voor en andere wetenswaardigheden. U kunt zelf uw vragen ook stellen. Daarna krijgt u en uw kind een rondleiding door de school. U krijgt de kalender schoolgids mee, die u thuis op uw gemak door kunt lezen. Het inschrijfformulier zit daar ook bij. Na uw besluit kunt u het inschrijfformulier op school inleveren en is uw kind zeker van een plaats in één van de groepen op Het Vlot. Kinderen die 4 jaar worden mogen vanaf 3 jaar en 10 maanden vijf keer komen wennen. Dit kan een morgen of een middag zijn maar mag ook een hele dag. Dit is een beetje afhankelijk per kind. We vragen u voordien met de school contact op te nemen om met de leerkracht waar uw kind in de klas komt de wen dagen af te spreken. De leerkracht zal zorgen dat er een stoel klaar staat en geeft extra aandacht aan het kind om alle nieuwe dingen een beetje uit te leggen en het kind te begeleiden in zijn nieuwe omgeving. Vanaf het vierde jaar mag het iedere dag naar school.

5 Schakelklas In schakelklassen krijgen basisschoolleerlingen een jaar lang een aantal uren per week intensief taalonderwijs in een groep. Dat kunnen allochtone en autochtone leerlingen zijn, kinderen die in Nederland zijn geboren en kinderen die uit een ander land naar Nederland zijn gekomen. Ouders worden er ook bij betrokken en zijn op de hoogte waar de kinderen mee bezig zijn en kunnen thuis de kinderen helpen door middel van boekjes en spellen. Wij hebben ervoor gekozen leerlingen uit groep 1 en 2 in deze schakelklas te plaatsen. Ze werken met het programma Ik en Ko. Ko de pop gaat regelmatig bij de kinderen logeren voor een dag. De afgelopen jaren waren de resultaten van de toetsen van de leerlingen uit de schakelklas sterk verbeterd. Buitenschoolse opvang Na schooltijd is de buitenschoolse opvang (BSO) geopend tot uur, sommige locaties zelfs tot uur. BSO wordt geleid door professionele pedagogisch medewerkers met allemaal een kindgerichte opleiding. Per 10 kinderen is 1 medewerker aanwezig. Wat doet mijn kind op de BSO? Allereerst wordt ervoor gezorgd dat ieder kind zich thuis voelt bij de BSO. Als de kinderen uit school komen kunnen ze even lekker bijkletsen met wat te drinken en fruit of een koekje. Na een hele dag op school zijn er kinderen die eens lekker willen rennen en vliegen, anderen hebben meer behoefte om even op de bank te zitten of gaan direct weer aan de slag met knutsel en frutsel materiaal. Dat kan allemaal bij de BSO. Er worden ook leuke activiteiten aangeboden. Zo gaan de kinderen koekjes bakken, schminken, op pad naar speeltuin, bos of strand, speurtochten, kleien, schilderen, sporten, enz. enz. Tijdens de zomervakantie werkt KOW met thema s, waarin veel leuke en uitdagende activiteiten worden aangeboden. We zijn dan open van 8.00 tot uur. Veilig van school naar opvang? De BSO medewerker haalt de kinderen op en loopt naar de opvang, of; De BSO medewerker haalt uw kind met de fiets op, of; Uw kind is oud genoeg om zelfstandig naar de opvang te fietsen of te lopen, of; Er rijdt een KOW busje of een taxi om de kinderen op te halen, of; De opvang is in de school en de kinderen komen zelf. Veiligheid heeft de hoogste prioriteit! Naast BSO biedt KOW op diverse locaties ook voorschoolse opvang (VSO) aan: opvang van 7.30 uur tot de school begint. Uw kind wordt naar school gebracht. Ook voor deze opvangvorm kunt u kinderopvangtoeslag aanvragen. Interesse? Voor de actuele locaties en prijzen kunt u kijken op de website Ook een berekening maken en/ of inschrijven kan via deze website. Het is tevens mogelijk om te bellen, de medewerkers van de afdeling Advies & Planning helpen u graag. Het telefoonnummer is: Overblijven tussen de middag Het is mogelijk uw kind(eren) tussen de middag op school te laten overblijven. De opvang wordt gedaan door overblijfouder(s). Onder hun begeleiding wordt het meegebrachte eten opgegeten. Per keer wordt 1,50 gevraagd. Een kaart voor 11 keer kost 15,00. Van het geld wordt een vergoeding aan de overblijfouder betaald en kan materiaal ten gunste van het overblijven aangeschaft worden. Leerlingen en ouders zijn collectief verzekerd via school. De school stelt een ruimte beschikbaar en is verantwoordelijk voor de organisatie, zodat kinderen kunnen overblijven. Bij voldoende vrijwillige overblijfouders blijft de situatie op deze manier. Anders zal gekeken worden of het overblijven professioneel geregeld kan worden. Ouderbijdrage Uw kind kan bij ons aangemeld worden zonder vaste geldelijke bijdrage. Toch worden er veel kosten gemaakt die buiten de normale schoolexploitatie vallen. Daarom vraagt de school van ouders/verzorgers een bijdrage zodat deze kosten gedekt kunnen worden. Het geld wordt gebruikt bij oa. sinterklaasfeest, kerstfeest, paasmaaltijd, schoolvoetbal, schoolreis, eindfeest. Uw kind krijgt een brief mee naar huis waarin u verzocht wordt de vrijwillige bijdrage van totaal 16,00 euro per jaar te betalen. 2. HET ONDERWIJS De organisatie Het onderwijs op school is bestemd voor kinderen vanaf vier jaar. Een kind van vijf jaar is leerplichtig en moet naar school. Het onderwijs op Het Vlot is zo georganiseerd dat kinderen over het algemeen acht jaar naar school gaan. De acht jaar dat het kind op school is moet het minimaal 7520 uur lestijd hebben gehad. Per school kunnen lestijden verschillen. Een lesdag duurt op onze school niet langer dan 5½ uur. Er wordt gewerkt met zogenoemde jaarklassen. Dat houdt in dat kinderen een jaar in een groep blijven. Binnen zo n jaargroep wordt gedifferentieerd onderwijs gegeven. Er zijn leerlingen die na de instructie direct aan het werk gaan. Leerlingen die extra instructie nodig hebben krijgen dat aan de instructietafel. De methodes geven ook extra oefenstof (herhalingsstof) en stof die wat moeilijker is (verrijkingsstof). De leerkracht kan zo het onderwijs aanpassen aan de behoefte van de leerling. Aan het eind van iedere groep moet een kind bepaalde stof beheersen om door te kunnen naar de volgende groep. Heeft een leerling naast de begeleiding in de klas nog extra begeleiding nodig, dan wordt dat gegeven in overleg met de ouder(s). De basisschool is geen eindonderwijs. Het onderwijs op Het Vlot legt de basis voor het volgen van alle soorten voortgezet onderwijs die op de basisschool aansluiten. We streven de landelijke kerndoelen na die door het ministerie gesteld zijn. De methodes die we gebruiken, worden steeds meer aangepast aan deze kerndoelen. Bij het maken van een keuze voor een nieuwe methode in de school wordt hier ook rekening mee gehouden. De inhoud van het onderwijs De vak- en vormingsgebieden zijn volgens een vast weekrooster onderverdeeld in: a. Brede ontwikkelingbevorderende activiteiten. Dit zijn activiteiten waarbij kinderen veel ervaringen opdoen en bezig zijn met hun ontwikkeling op verschillende vlakken. 1. Hele-groepsactiviteiten 2. Kleine-groepsactiviteiten

6 b. Instrumenteel-culturele vaardigheden Bij de instrumenteel-culturele vaardigheden zijn de methodes richtingaangevend. Dit zijn vaardigheden die men moet beheersen om zich in de maatschappij te kunnen redden. Zeker 50% van het weekrooster bestaat voor de groepen 3 t/m 8 uit onderliggende vakken. 1. Lezen 2. Stellen 3. Spelling 4. Taal 5. Schrijven 7. Engelse taal 8. Rekenen en wiskunde c. Kennisgebieden/wereldoriëntatie. Deze vakken worden ook wel wereldoriënterende vakken genoemd. 1. Verhoudingen tussen kinderen 2. Samenleving hier en nu 3. Aardrijkskunde 4. Geschiedenis 5. Biologie d. Expressie-activiteiten. Dit is een belangrijk onderdeel in de ontwikkeling van het kind dat niet mag ontbreken. 1. Drama 2. Muziek 3. Handvaardigheid 4. Tekenen e. Godsdienstonderwijs. Naast de identiteit die de school uitstraalt, staat er op het rooster ook het vak godsdienstonderwijs. a.1 Hele groepsactiviteiten Bewegingsonderwijs/gymnastiek Alle groepen krijgen bewegingsonderwijs. In de groepen 1 en 2 is dit een belangrijk onderdeel en hier wordt ook veel tijd aan besteed. Bewegingsonderwijs kan geleid spel zijn, bijvoorbeeld spelen met pittenzakken waarin het gooien centraal gesteld wordt of een les met kringspelletjes of fantasiespel. Maar het accent ligt toch op het vrije buitenspel waarin de kinderen zich op allerlei onderdelen kunnen ontwikkelen. Bij slecht weer wordt uitgeweken naar het speellokaal. Vanaf groep 3 gaat men naar de gymzaal. Op het rooster staat minimaal 45 minuten per week gymnastiek. Het komende jaar willen we gaan werken met ZAPP sport. Dit is een gymnastiekmethode, die bedoeld is voor alle kinderen van de basisschool. De kinderen van groep 7 en 8 zetten een toestellenbaan uit en deze blijft (aangepast aan de leeftijd) de hele dag staan, zodat alle kinderen op dezelfde dag deze toestellen gebruiken. In de groepen 5, 6, 7 en 8 wordt er ook toegewerkt naar de sportdag, die 1 keer in het jaar gehouden wordt. De opzet van de sportdag bestaat uit een deel atletiek, waar de eigen prestaties gelden en een deel balspelen, welke worden gespeeld in schoolcompetitieverband. Bij slecht weer gaat de sportdag altijd door, dan is er een alternatief binnen programma. Aan alle groepen worden sportclinics aangeboden bijvoorbeeld basketbal, hockey, zwemmen. We doen hier zoveel mogelijk aan mee om kinderen kennis te laten maken met de sport. a.2 Kleine groepsactiviteiten Onder kleine groepsactiviteiten valt o.a. werken in hoeken. Het werken in hoeken neemt in de groepen 1 en 2 een centrale plaats in. Hierin kunnen kinderen ontdekkend bezig zijn of ze kunnen zich inleven in een rollenspel. De indeling van de hoeken is afhankelijk van het onderwerp dat in de klas behandeld wordt. De kinderen krijgen ook wel eens een opdracht die ze moeten uitvoeren. Het spel in de hoeken gebeurt in twee- of drietallen. Het sociale aspect en het gebruik van taal speelt hierbij een belangrijke rol. b 1. Lezen, b 2. Stellen en b 4. Taal In de groepen 1 en 2 vinden allerlei voorbereidende leesactiviteiten plaats. De doelen en activiteiten staan omschreven in de leerlijn Tussendoelen Beginnende Geletterdheid. Naast deze leerlijn worden er nog verschillende bronnenboeken gebruikt. Op speelse wijze wordt veel gedaan met woorden en letters. Bijvoorbeeld: rijmen, woorden in stukjes springen, bedenken van woorden met een bepaalde beginklank. In groep 3 wordt een start gemaakt met het methodisch leren lezen. We gebruiken daarvoor de methode Veilig leren Lezen. Dit is de meest gebruikte methode voor aanvankelijk lezen. Dat is niet vreemd: onderzoek toont aan dat scholen die Veilig leren lezen gebruiken de minste uitvallers hebben! De methode combineert het plezier van het samen leren lezen en bezig zijn met taal en het geven van de lessen in de klas op verschillende niveaus. Er is een ruim aanbod van materialen waarmee kinderen de leerstof zelfstandig op hun eigen niveau kunnen verwerken. Voor kinderen die al kunnen lezen bij de start van groep 3 zijn zelfs speciale lees- en werkboekjes beschikbaar. In de thema s van Veilig leren lezen zijn naast de leerlijnen technisch lezen en begrijpend lezen ook spreken en luisteren, boekoriëntatie en verhaalbegrip, woordenschat, functioneel schrijven en spelling uitgewerkt. In de groepen 4 t/m 8 werken we met de vernieuwde taalleesmethode Taalleesland. Deze methode koppelt Taal en lezen samen. Er wordt gewerkt met thema s die als een rode draad door alle taal- en leeslessen loopt. Wat geleerd wordt bij het ene onderdeel passen ze toe bij een ander onderdeel. De volgende taal- leesaspecten komen in een vaste volgorde aan bod: luisteren en spreken: hieronder valt het samenvatten van wat er verteld is, een mening geven over wat een ander zegt, het houden van spreekbeurten. leesbegrip: begrijpend en studerend lezen valt hieronder maar ook het leren onderscheiden van hoofd- en bijzaken taalbeschouwing houdt in ontleden, spreekwoorden en gezegdes stellen is het schrijven van een tekst waaronder het logisch opbouwen van een tekst leesbeleving is een manier om interesse te wekken voor jeugdliteratuur. Dit kan door zelf te lezen maar ook door het voorlezen in alle leeftijdsgroepen. Woordenschatuitbreiding is een belangrijk onderdeel binnen ons onderwijs. Per week worden twee woordclusters aangeboden. De woorden worden uitgebreid uitgelegd en heel vaak benoemd. Een woordcluster wordt zichtbaar gemaakt door middel van zogenoemde woordwebben. Deze woordwebben hangen een paar weken in de klas zodat de leerlingen deze zien en beter in zich opnemen. Met behulp van speciale consolideerspelletjes worden de woorden weer genoemd totdat het woord zit. Uit onderzoek is gebleken dat met deze manier van werken het leerresultaat bij de leerlingen sterk vooruitgaat.

7 Er wordt nauw samengewerkt met de mediatheek. Kinderen kunnen boeken lenen om te lezen thuis en in de klas. De kinderen uit de bovenbouw worden begeleid met het maken van werkstukken. Met kinderen uit de onderbouw wordt regelmatig voorgelezen. Bij projecten worden projectboeken geleverd die gebruikt worden bij de lessen in de klas. b.3 Spellen In groep 3 is het spellingonderwijs verweven in de lees/taalmethode Veilig Leren Lezen. Vanaf groep 4 wordt er gewerkt met Taalleesland Spelling. Hier komen steeds nieuwe spellingproblemen aan de orde. Zo n probleem is bijv. de -eeuw, -ieuw woorden of het gebruik van de korte ei en de lange ij. Ook oude regels worden steeds herhaald. In de bovenbouw komen daar de grammaticaregels bij. b.5 Schrijven In de groepen 1 en 2 wordt begonnen met de voorbereiding op het leren schrijven. Er wordt veel gedaan aan het verfijnen van de motoriek door bijv. prikken, knippen, kralen rijgen en beweging. Ook wordt er gelet op het vasthouden van een pen of potlood. In groep 1 en 2 worden de zgn. drukletters gebruikt. Vanaf groep 3 worden de losse schrijfletters aangeleerd dat later overgaat in het verbonden schrift. Naast het aanleren van de schrijfletters wordt ook gelet op het soepel bewegen vanuit de pols en het leren beheersen en verfijnen van de oog-handcoördinatie. In groep 4 worden de hoofdletters aangeleerd. Het hoofddoel in groep 5 en 6 is het langdurig teksten schrijven in goed leesbaar handschrift. In groep 7 en 8 ligt het accent op het tempo schrijven. Bij alle groepen wordt veel aandacht besteed aan de goede schrijf-zithouding. De methode die we gebruiken bij het Schrijven heet Zwart op Wit. b.7 Engelse taal Dit is in de hoogste twee groepen van het basisonderwijs een verplicht vak. Engels is een internationaal communicatiemiddel dat niet meer weg te denken is uit onze Nederlandse samenleving. Het schooljaar wordt een nieuwe methode aangeschaft. Tevens wordt gekeken of er Engelse les in andere groepen zal worden gegeven. b.8 Rekenen en Wiskunde De methode die we hierbij gebruiken is Pluspunt Nieuw. Het is een realistische reken-wiskunde methode. De kinderen leren meer te zoeken naar oplossingen voor bepaalde rekenproblemen. Pluspunt Nieuw kent een doorgaande lijn voor de hele basisschool. In de groepen 1 en 2 wordt op een speelse wijze gewerkt aan de rekenvoorwaarden voor groep 3 met behulp van de leerlijn Tussendoelen Denken in hoeveelheden/logisch Denken en Met sprongen vooruit. c.1 en c.2 Verhoudingen tussen kinderen, samenleving hier en nu Op veel momenten en bij verschillende vakken wordt er gesproken over de wereld om ons heen. Dit kan zijn een gesprek naar aanleiding van een krantenbericht of een natuurverschijnsel, het volgen van een schooltelevisieprogramma of een verhaal van een leerling uit de groep. Verkeer valt ook onder dit hoofdstukje. We gebruiken bij verkeer de methode Wijzer op weg. Deze methode geeft de kinderen voldoende ondersteuning voor het verkeersexamen. In groep 7 wordt, in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland een verkeersproef gehouden. Deze proef bestaat uit een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte op de fiets. Kinderen waarbij het niet lukt om in één keer te slagen, kunnen deze proef in groep 8 overdoen. De laatste jaren wordt vanuit de samenleving gevraagd om aandacht voor burgerschapskunde. Bij ons op school houdt dat in dat er met de leerlingen gesprekken gevoerd worden over thema s als respect voor elkaar, normen en waarden, religie en etniciteit. Er wordt meegedaan aan de actie Kinderpostzegels en Schoenmaatje. Er wordt geld ingezameld voor Stichting Tear en de Vastenactie. Zo leren we elkaar regels en zijn hulpvaardig naar de ander. Voor de ontwikkeling van de sociaal-emotionele vaardigheden gebruiken we de methode Leefstijl. Niet alleen om het probleemgedrag te bestrijden en voor preventie van ongewenst gedrag. Ook voor het optimaal functioneren van kinderen en het ontwikkelen van hun talenten zijn vaardigheden als zelfvertrouwen, doordachte beslissingen nemen, luisteren, je gevoelens uiten en van je fouten leren, onmisbaar. De methode sluit goed aan bij de basisbehoefte wat wij als school willen voor de kinderen: behoefte aan relatie (zich veilig en aanvaard voelen), zelfvertrouwen, zelfstandigheid en het nemen van verantwoordelijkheid. Op alle scholen binnen Perspectief wordt een weerbaarheidstraining gegeven. We werken in deze lessen aan het (verder) ontwikkelen van het zelfbeeld, zelfvertrouwen en zelfbeheersing. De training wordt gegeven aan de groepen 1 t/m 8. c.3 Aardrijkskunde, c.4 Geschiedenis, c.5 Biologie In de onderbouwgroepen wordt met projecten gewerkt en deze zijn afhankelijk van de seizoenen in het jaar en/of de belangstelling van de kinderen. Naast deze spontane onderwerpen werken de groepen 3 t/m 8 ook met methodes nl.: Aardrijkskunde: De methode De blauwe planeet is in 2013 aangeschaft. De opbouw van de methode is vrij traditioneel: in groep 5 en 6 zoeken we het dicht bij huis. Groep 7 gaat naar Europa en groep 8 zoekt het mondiaal. De uitwerking van deze opbouw is wel modern. Zo wordt veel gewerkt met digibordlessen en lessen op computer of internet. De verwerkingen zijn veelal in coöperatieve werkvormen gegoten. Iedere les begint met het lesdoel en met een aantal centrale termen. Er kan goed op niveau worden gedifferentieerd. Vanaf groep 6 wordt ook topografie aangeboden. Deze kaartenkennis is gebaseerd op de topografie-items van de CITO-lijst. Er is gekozen voor een thematische leerlijn. Dus niet meer land voor land. Geschiedenis: Wijzer door de Tijd. Geschiedenis begint in groep 5. Kinderen wordt tijdsbesef bijgebracht. Vanaf groep 6 wordt de (vaderlandse) geschiedenis behandeld. Dat gebeurt in chronologische volgorde. In groep 6 is de periode van de prehistorie t/m de late middeleeuwen aan de beurt. In groep 7 wordt de periode t/m de 19e eeuw behandeld. De leerstof van groep 8 behandelt voornamelijk de geschiedenis van de 20e eeuw. Met goed leesbare teksten, verzorgde illustraties en gevarieerde opdrachten wordt inzicht in de geschiedenis van Nederland en de omringende wereld geboden. Biologie: Natuniek. Het is een complete methode waarbij meerdere onderdelen aan de orde komen in een goed samenhangend geheel namelijk biologie, natuurkunde, gezond gedrag en milieukunde. De opdrachten die erbij zitten, zijn zo gemaakt dat er veel doe-activiteiten zijn, waardoor kinderen zelf dingen ontdekken. Het schooltelevisieprogramma Huisje, boompje, beestje wordt gevolgd in de groepen 3 en 4 en sluit goed aan bij dit vakgebied. In groep 5 en 6 is het Nieuws uit de natuur. d. Expressie-activiteiten Hieronder valt drama, muziek, tekenen en handvaardigheid. De opdrachten worden aangepast aan het onderwerp of project waar men mee bezig is. De kinderen kunnen hierin hun expressie kwijt. Waar nodig is worden de kinderen gestimuleerd of krijgen ideeën

8 of nieuwe impulsen. Muziek moet je doen wordt gebruikt bij het onderdeel muziek. Hierin staan vernieuwde ideeën voor dit vak. Het voldoet aan de kerndoelen en is te gebruiken in groep 1 t/m 8. Door het werken met de methode Uit de kunst komen nieuwe technieken aan de orde en staan er tips beschreven voor het vak tekenen en handvaardigheid en het is een doorgaande lijn voor groep 3 t/m 8. De school doet mee aan het project De Taal van de Kunst. Door mee te doen aan dit project maken de kinderen kennis met verschillende onderdelen uit de kunst. Als afsluiting is er een voorstelling of gaan de kinderen naar een tentoonstelling. Zo kan er het ene jaar een dansvoorstelling zijn, het volgende jaar een toneelvoorstelling en het jaar daarna een muzikaal optreden. e. Godsdienstonderwijs De basisschool Het Vlot is een Protestants Christelijke en Rooms- Katholieke school. Hoewel we vinden dat de identiteit van onze school meer moet zijn dan alleen de godsdienstige activiteiten die we ondernemen, vinden we toch dat ze een heel belangrijke plaats innemen op de school. Daarom staat er per week vijf kwartier godsdienstonderwijs op het rooster. We gebruiken daarbij de methode Trefwoord. De methode werkt op basis van een kalender en geeft voor iedere dag een gedicht, spel, lied, verhaal of bijbeltekst als dagopening. Gedurende enkele weken vormen al die onderwerpen samen één thema, dat uitgebeeld is op de kleurenposters bij de kalender. De uitwerking is verschillend voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. In een doorgaande lijn komen op die manier ieder schooljaar ongeveer veertien thema s aan bod. Deze thema s sluiten aan bij de belevings- en ervaringswereld van de kinderen (bijvoorbeeld: Wie ben ik? ), bij actuele ontwikkelingen en vraagstukken in de samenleving (bijvoorbeeld: Geweld ) en zijn steeds gebaseerd op een samenhangend aanbod aan bijbelverhalen (bijvoorbeeld: Abraham, Mozes, Jezus). De methode kent speciale uitwerkingen voor vieringen rond Kerstmis en Pasen. We openen en sluiten de dag af met een gebed of lied. ICT op school De computer is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Al van jongs af aan raken kinderen vertrouwd met het werken op een computer. Naast educatieve programma s en programma s die gebruikt worden naast de methoden worden ook computerprogramma s gebruikt om kinderen extra te laten oefenen of als voorbereiding op de lesstof. Tijdens een aantal lessen in de bovenbouw wordt de kinderen gewezen op de mogelijkheden maar ook gevaren van internet. Op school hangen in alle klassen de ACTIV-boards, dit zijn digitale schoolborden, die we interactief kunnen gebruiken. Een medium, waar we trots op zijn dat deze in alle klassen hangen. Het ACTIV board biedt veel extra mogelijkheden, meer dan wat het traditionele krijtbord had. Zoals internet, televisie kijken en we kunnen veel ondersteunend beeld materiaal laten zien. Met de nieuwe taalmethode en geschiedenis methode gaan de kinderen ook steeds meer gebruik maken van het internet. De kinderen in groep 7/8 gebruiken vanaf het nieuwe schooljaar een Ipad in de lessen. Het Vlot is een moderne school en vindt het belangrijk dat leerlingen op een eigentijdse manier leren leren. Dat kan nu. De tijd is er rijp voor. Het is mogelijk om goed onderwijs te geven met behulp van een Ipad. Misschien is het leuk om met een Ipad te werken. Maar het is vooral leerzaam. Je kunt er veel meer mee dan met papier. Het gaat allemaal sneller en gemakkelijker. Dat betekent meer afwisseling en meer ruimte voor het eigen tempo van een leerling. Iemand die meer aankan, kan zich zonder problemen verdiepen in extra stof. Dit maatwerk motiveert. Nu is het niet zo dat de Ipad de hele dag wordt gebruikt. Er zal regelmatig nog gebruik gemaakt worden van de tekst-, werkboeken en schriften. Hoe wij beoordelen Om te komen tot een beoordeling worden regelmatig toetsen afgenomen. Bij veel methoden die we gebruiken zijn deze opgenomen en is een beoordelingslijst gevoegd. Naast deze methodegebonden toetsen gebruiken we ook onafhankelijke toetsen, bijvoorbeeld Cito. (=Centraal Instituut Toets Ontwikkeling) Bij de leesontwikkeling worden de AVI-toetsen afgenomen. Het resultaat bepaalt het niveau. Op het rapport staat vermeld in welk niveau het kind leest. Bij stellen wordt een beoordeling gegeven na minimaal 3 opdrachten. Met rekenen wordt iedere keer na het behandelen van een probleem een toets afgenomen. De beoordeling op het rapport wordt aangegeven met: goed - ruim voldoende voldoende - bijna voldoende - onvoldoende. De resultaten van Cito toetsen in groep 3 t/m 8 staan vermeld bij betreffend onderdeel. Bij de wereld oriënterende vakken en godsdienst wordt de belangstelling van het kind aangegeven. De werkhouding en de sociale ontwikkeling is een beoordeling van hoe het kind in de klas is. Cijfers geven we alleen in groep 7 en 8 omdat er op het voortgezet onderwijs nog beoordeeld wordt met cijfers. In groep 1 en 2 gebruikt men een registratiesysteem van Kijk waarin de ontwikkelingslijn van de kinderen zichtbaar wordt. Vanuit deze lijn wordt ook het rapport ingevuld Citotoetsen die wij voor alle kinderen gebruiken: Taal voor kleuters, Rekenen voor kleuters, Woordenschattoets groep 3 t/m 8, Rekenen en wiskunde groep 3 t/m 8, Drie minuten toets en AVI groep 3 t/m 8, Begrijpend lezen groep 3 t/m 8, Spelling groep 3 t/m 8, School Eind Onderzoek groep 8. Onderwijs met zorg voor De zorgstructuur Kinderen komen naar school om te leren. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer moeite om de leerstof tot zich te nemen, het andere kind gaat het gemakkelijker af en kan meer leerstof aan. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten op de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Dit noemen we handelingsgericht werken. Leerlingvolgsysteem De leerlingen worden gevolgd in hun ontwikkeling. De leerkrachten bekijken het dagelijks werk van de leerlingen en bekijken de toetsen van de verschillende methodes. De toetsen maken het mogelijk om een leerling vanaf groep 1 tot en met 8 te volgen op verschillende ontwikkelingsgebieden. Ook voor de sociaal-emotionele ontwikkeling hebben we een leerlingvolgsysteem; Zien. Alle resultaten van de Cito-toetsen worden digitaal ingevoerd. Hierdoor is het mogelijk om per groep of per leerjaar de resultaten kritisch te bekijken. Daarnaast is het mogelijk om de resultaten van een leerling van groep 1 tot en met groep 8 overzichtelijk op een rij te zetten zodat de ontwikkeling van het individuele kind nauwgezet gevolgd kan worden. Niet alleen de leerresultaten van de leerlingen worden gevolgd, maar ook de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Het is natuurlijk het allerbelangrijkste dat een leerling met

9 plezier naar school gaat en daardoor optimaal tot ontwikkeling kan komen. Alle gegevens en resultaten worden vastgelegd in leerlingendossiers, groepsmappen en/of in ons digitale registratiesysteem Parnassys. De toetsgegevens van alle leerlingen worden 4 keer per jaar besproken in een groepsbespreking. Deze besprekingen worden gecoördineerd door de Intern Begeleider. Individuele zorg: afspraken over het zorgtraject: Sommige kinderen hebben andere onderwijsbehoeften dan andere kinderen. Het kan gebeuren dat de ontwikkeling van een kind niet naar wens verloopt of dat er een leer- of gedragsprobleem ontstaat. Wanneer de leerkracht dit signaleert, zal het volgende traject gevolgd worden: Stap 1, zorg op groepsniveau De leerkracht signaleert dat het kind een andere onderwijsbehoefte heeft op basis van observatie, methodegebonden of methode onafhankelijke toetsing, of de leerkracht krijgt van ouders een signaal. De leerkracht gaat eerst proberen zelf te voldoen aan deze speciale onderwijsbehoefte. De leerling wordt door de leerkracht extra geholpen in de klas. Dat betekent dat de leerling extra hulp krijgt, in een groepje of alleen aan de (instructie)tafel. Het kan ook betekenen dat er door de groepsleerkracht gewerkt wordt met ander materiaal. Na 7 weken wordt er gekeken of de gestelde doelen zijn gehaald en wordt bekeken of verdere hulp nodig is. Stap 2, zorg op schoolniveau De leerkracht heeft de leerling besproken met de IB er. Tijdens deze bespreking wordt bekeken wat de beste oplossing is. De leerkracht levert concrete dossiergegevens aan en gegevens uit het leerling-volgsysteem (methode-onafhankelijke) of methode-afhankelijke toetsen. Veelal volgt er eerst een periode van verzamelen van extra informatie: Er volgt een verdere analyse, bijv. een pedagogisch didactisch onderzoek. Er volgt een oudergesprek De IB er/rt er doet een observatie om meer duidelijkheid te krijgen. De RT er kan extra hulp buiten de klas geven. Vervolgens wordt er actie ondernomen. Er worden doelen gesteld in een (groeps)handelingsplan (zie hieronder A) en er wordt een periode aan deze doelen gewerkt. Daarnaast kan het zijn dat een leerling binnen of buiten de groep RT krijgt. Vervolgens wordt na een periode van ongeveer 7 weken geëvalueerd. Dit kan leiden tot de volgende beslissingen: Voortzetten van de huidige aanpak. Consultatie van het RPCZ/HGPD Afsluiten i.v.m. behaalde doelen Inschakelen externe hulp Advies voor verder onderzoek Zodra uw kind in aanmerking komt voor deze extra hulp, wordt u hierover geïnformeerd middels een brief. Ook ontvangt u via uw kind of tijdens de oudergesprekken alle handelingsplannen waarin omschreven staat wat we precies extra doen. Als uw kind in het groepsplan staat vermeld en er wordt hulp buiten de klas aangeboden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer de hulp stopt ontvangt u weer een brief. Stap 3, zorg op bovenschools niveau Na zeven weken worden opnieuw de afspraken en de uitvoering geëvalueerd door groepsleerkracht, RT en IB. Het kan zijn dat ondanks alle hulp het probleem blijft bestaan. We kunnen dan, samen met u als ouder(s)/verzorger(s) besluiten dat externe hulp gewenst of noodzakelijk is. In eerste instantie kunnen we op zo n moment de hulp inroepen van de onderwijsbegeleidingsdienst (RPCZ). We gaat het zogenaamde HGPD (= handelingsgerichte procesdiagnostiek) traject in. Met de orthopedagoog van het RPCZ, de leerkracht en de intern begeleider worden de zorgen rondom uw kind besproken. Dit houdt in dat de RPCZ-begeleider informatie krijgt over de zorgleerling via de school en soms ook van de ouders. Deze gegevens worden geordend en er wordt gezamenlijk een inschatting gemaakt van de mogelijkheden en belemmeringen. Vervolgens wordt er een voorlopige probleemverklaring opgesteld en handelingsadviezen gegeven. Acties worden afgesproken en een evaluatiedatum vastgelegd in de HGPD-verslaggeving. Deze vormt de basis voor de vervolgacties. De voorlopige probleemverklaring wordt zonodig bijgesteld of aangescherpt. Er worden dan weer nieuwe afspraken gemaakt, die na een korte periode weer worden geëvalueerd en aangepast. Het accent bij HGPD ligt op het handelen van de leerkracht, zodat deze beter kan aansluiten bij de behoeften van de zorgleerling. De intern begeleider bewaakt de doorgaande lijn, houdt overzicht van de geboden zorg en treedt op als coach naar de leerkracht. Soms wil de orthopedagoge meer informatie verkrijgen door uw kind bijvoorbeeld te observeren in de klas. Daarnaast kan het zijn dat verder onderzoek nodig is. Onderzoek kan op verschillende wijze worden aangevraagd: - via de HGPD - via de Zorgcommissie - via de huisarts. Wanneer een kind onderzocht wordt, volgt altijd een gesprek waarbij de onderzoeker, school en ouder(s)/verzorger(s) aanwezig is. Het gesprek gaat over de uitslag van het onderzoek en over de stappen die aan de hand van het onderzoek genomen moeten worden. Belangrijk in dit hele proces is dat de ouder(s)/ verzorger(s) van dit hele proces op de hoogte zijn en bij iedere stap betrokken worden gehouden en toestemming geven. PCL In alle gevallen is het uitgangspunt om handelingsadviezen te krijgen, zodat wij als school beter in staat zijn het kind in zijn ontwikkeling te begeleiden. Het kan echter ook zo zijn dat wij als school menen niet te kunnen voldoen aan de pedagogische, onderwijskundige of organisatorische onderwijsbehoeften van een kind. In dat geval wordt het kind door de ouders aangemeld bij de PCL die een beschikking voor het speciaal basisonderwijs kan afgeven. Als de PCL van mening is dat een kind het beste op een school voor speciaal basisonderwijs geholpen kan worden, geeft de school dit advies door aan de ouder(s)/verzorger(s). Andere externe hulp Hulp kan ook gegeven worden door onder andere een logopedist, fysiotherapeut of de SMW er (School Maatschappelijk Werker) die bij de school betrokken zijn. Daarnaast maakt ook de schoolarts deel uit van de externe hulp. Schoolmaatschappelijk werk Sinds enkele jaren heeft de gemeente Vlissingen de mogelijkheid geschapen om de hulp in te roepen van het schoolmaatschappelijk werk. Soms ervaren leerkrachten problemen met een kind die te maken hebben met de opvoeding en de thuissituatie. In zo n

10 geval raadpleegt de leerkracht de intern begeleider, die contact opneemt met de maatschappelijk werkster. Zij onderneemt stappen om hulp te bieden in de thuissituatie. Ook komt het voor dat ouders zich onzeker voelen over zaken of in een situatie terecht zijn gekomen, waarbij ze graag eens met iemand willen praten. In dat geval kan er een beroep op de maatschappelijk werkster worden gedaan. Een afspraak hiervoor kan via de intern begeleider gemaakt worden Zorgadviesteam Soms is het nodig om overleg te hebben over een leerling in een breder team; het zorgadviesteam. De IB-er beoordeelt of het zorgadviesteam moet worden ingeschakeld voor de zorgleerling. In dat geval roept zij de leerkracht, de betrokken orthopedagoog via het RPCZ, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdarts of jeugdverpleegkundige bijeen. Het team gaat in gesprek en schakelt zo snel mogelijk de juiste hulp en ondersteuning in voor de leerling, ouders en leerkrachten. In eerste instantie bepalen scholen in overleg met het zorgadviesteam zelf hoe deze hulp en ondersteuning tot stand komt. Dat kan via het samenwerkingsverband WSNS en/of via Porthos. Porthos kan bijvoorbeeld een netwerkoverleg, een familienetwerkberaad of multidisciplinair overleg organiseren. Netwerkoverleg Uitgangspunt van Porthos is de 1-gezin-1-plan gedachte. Dat wil zeggen dat de zorg zo dicht mogelijk bij het kind en het gezin wordt gebracht. Het zorgadviesteam kan ouders en professionals vanuit andere organisaties vragen om samen af te stemmen en gezamenlijk een zorgplan te maken, waar mogelijk op school. De werkwijze is oplossingsgericht en sluit aan bij het handelingsgericht werken in de klas. Binnen het oplossingsgericht werken is er niet alleen aandacht voor de zorgen maar nadrukkelijk ook voor de krachten van een kind/gezin. De oplossing wordt gezocht vanuit het versterken van deze krachten. Familienetwerkberaad Bij het maken van een zorgplan kunnen behalve ouders en kinderen ook andere belangrijke personen uit het eigen netwerk betrokken worden. Een dergelijk overleg wordt een familienetwerkberaad genoemd. Hierin worden de zorgen en krachten gedeeld en de oplossingen samen georganiseerd. De praktijk leert dat de positieve effecten van de gezamenlijk ingezette hulp op termijn duurzamer zijn. Voor het organiseren, voorzitten en verslagleggen van een dergelijk beraad kan het zorgadviesteam een onafhankelijk gespreksleider van Porthos inschakelen. Multidisciplinair overleg Als de situatie op bovenstaande wijze niet is op te lossen, is er een mogelijkheid om het MDO (multidisciplinair overleg) in te schakelen. Bij dit overleg zijn alle instanties die kunnen helpen bij het oplossen van het probleem aanwezig. In het MDO worden kinderen ingebracht wanneer: 1. de voortgang van de zorg stagneert doordat de samenwerking tussen de betrokken partijen nog niet optimaal verloopt 2. bij betrokken zorgverleners behoefte is aan het samen verkennen van nieuwe samenwerkingsmogelijkheden 3. professionals gebruik willen maken van de experimenteerruimte die de provincie biedt in het kader van de jeugdzorg. Bij vragen kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind, de intern begeleider of de directeur van de school. Wij willen benadrukken dat u als ouder/verzorger natuurlijk voor alle bovenstaande acties toestemming moet geven en u van alle afspraken op de hoogte wordt gehouden. We proberen via deze stappen zo goed mogelijk de ontwikkeling van de leerlingen te volgen en te begeleiden. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat u als ouder/verzorger bepaalde problemen bemerkt bij uw zoon of dochter. Aarzelt u dan vooral niet om dit kenbaar te maken bij de groepsleerkracht. Samen gaan we dan proberen om het op te lossen. We willen toch allemaal het beste voor onze leerling en uw zoon of dochter? Leerlinggebonden financiering ( rugzakje ) Wat is de rugzak? De rugzak is een andere naam voor de wet op de leerlinggebonden financiering. Deze wet geeft ouders van een kind met een beperking het recht om de school voor hun kind te kiezen die zij het meest geschikt vinden. Dit kan een reguliere (gewone) basisschool zijn of een school voor speciaal basisonderwijs. Als u uw kind in aanmerking wilt laten komen voor een rugzak, dient u zich aan te melden bij een Regionale Expertise Centrum (REC). Na bestudering van alle gegevens die aangevoerd worden beslist een Indicatiecommissie (IC) of de leerling een beschikking krijgt. Weer Samen Naar School De overheid wil het aantal verwijzingen naar een school voor speciaal basisonderwijs terugdringen. Weer Samen Naar School (W.S.N.S.) is daar op gericht. Dat betekent voor de basisschool, dat de opvangcapaci teit moet worden vergroot. Het onderwijs dient zó ingericht te zijn dat, ook aan kinderen met een beperking, een verantwoord programma aangeboden kan worden. Wij horen bij het Samenwerkingsverband Walcheren. Het zorgplan is het kerndocument van het Samenwerkingsverband. Hierin staat het beleid beschreven om zorg op maat te realiseren voor leerlingen op de scholen binnen dit Samenwerkingsverband. Elke school moet een duidelijke zorgstructuur hebben die erop gericht is zoveel mogelijk leerlingen adequaat op te vangen. Passend onderwijs Het beleid van onze school is gericht op onderwijs aan kinderen met verschillende onderwijsbehoeftes. Met ingang van augustus 2014 treedt de wet op Passend Onderwijs in werking. Ouders melden hun kind aan op een school. Deze school is dan verplicht het kind die zorg te geven die nodig is. Als deze zorg niet geboden kan worden, zoekt de school samen met de ouders naar een andere school die deze zorg wel kan bieden. Elke school krijgt budget van W.S.N.S., waarmee extra zorg gefinancierd kan worden. Het budget kan per school verschillen. Momenteel wordt er gekeken en nagedacht over de wijze waarop we dit binnen ons bestuur en Samenwerkingsverband (waar ons bestuur onder valt) kunnen gaan opzetten. Voor het komende schooljaar houdt dit in dat alle scholen uitleg moeten geven over de wijze waarop de zorg is georganiseerd en welke zorg er geboden kan worden. Via onze website en nieuwsbrief houden we u op de hoogte van verdere ontwikkelingen op dit gebied. Ook op de website kunt u informatie vinden over dit onderwerp. Dyslexie Het komt regelmatig voor dat kinderen lees- en/of spellingproblemen hebben, er wordt dan al snel gedacht aan dyslexie. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het goed en vlot toepassen van het lezen en/of spellen van woorden (Stichting Dyslexie Nederland). Het

11 vaststellen van dyslexie kan uitsluitend door middel van extern onderzoek. Wanneer ouders hun kind willen laten onderzoeken op dyslexie kan dat via school. De school vraagt het RPCZ (schoolbegeleidingsdienst) om een dyslexie-onderzoek uit te voeren. Voor de kinderen die na 1 januari 2001 geboren zijn, worden de kosten voor dyslexie-onderzoek vanaf 2009 door de zorgverzekeraar (basispakket) vergoed. Het gaat hier om de kinderen met een ernstige vorm van dyslexie. Er komen situaties voor waarin dyslexie-onderzoek deel uitmaakt van een door de school aangevraagd breder onderzoek (bijv. er zijn ook sociaal emotionele problemen, er is uitval bij meerdere vakken etc.). Wanneer dit speelt, heeft de school een hulpvraag voor het verder begeleiden van het kind en betaalt de school het onderzoek. Wanneer dyslexie-onderzoek op verzoek van ouders via school wordt aangevraagd, levert de school de benodigde gegevens aan bij de onderzoeker. Vervolgens komt de onderzoeker, een GZ-psycholoog van het RPCZ op school met het kind werken. Hiernaast bestaat ook de mogelijkheid om dyslexie onderzoek uit te laten voeren door een particulier bureau, de kosten van het onderzoek komen overeen met die van het RPCZ. Het onderzoek vindt in dat geval niet op school plaats. Ontwikkelingsvoorsprong en meer- en (hoog)begaafdheid Naast de zorg voor kinderen die moeite hebben met de leerstof of op een ander gebied minder goed mee kunnen, zijn er ook kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Ook deze kinderen hebben extra aandacht en begeleiding nodig. Binnen onze school is dit onderwerp op dit moment erg actueel en in ontwikkeling. We kunnen de volgende stappen nemen. Doortoetsen Een kind met zeer hoge toetsresultaten binnen de huidige groep kunnen we doortoetsen om het juiste niveau te bepalen. Op het moment dat je weet op welk niveau het kind zit, kun je daar de leerstof op aanpassen Compacten en verrijken Wanneer het reguliere lesaanbod niet toereikend of zelfs te gemakkelijk is, kan er gekozen worden voor compacten en verrijken. De kinderen hoeven niet meer alle reguliere lesstof te maken en zij hoeven ook niet meer te herhalen. De tijd die hiermee gewonnen wordt, kan ingezet worden om te werken met verrijkende materialen. Het kind werkt wel binnen hetzelfde vakgebied, maar met uitdagendere opdrachten. Versnellen Een kind met meer dan een jaar voorsprong op de meeste vakgebieden kan in aanmerking komen voor versnelling. Dit zou kunnen betekenen dat een kind een groep overslaat. Hiervoor zijn wel criteria en dit gaat altijd na goed overleg met school (leerkracht en IB er), ouders èn kind. Ook kan een leerling op één vakgebied versnellen. Het kind rekent dan mee met een volgende groep. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen Per 1 augustus 1999 is de school van een zieke leerling zelf verantwoordelijk voor het verzorgen van onderwijs aan die leerling, zowel in het ziekenhuis als thuis. De school wordt geacht zelf contact met de leerling te houden en te zorgen voor onderwijs. (Folder Ziek en toch school uitgave van het RPCZ) Artikel 9a WPO gaat over: Ondersteuning bij het onderwijs aan zieke kinderen: 1. Bij het geven van onderwijs aan een leerling die is opgenomen in een ziekenhuis of die in verband met ziekte thuis verblijft, kan het bevoegd gezag van een school worden ondersteund. 2. De ondersteuning bedoeld in het eerste lid wordt verzorgd door: a. een educatieve voorziening bij een academisch ziekenhuis of b. een schoolbegeleidingsdienst als bedoeld in artikel 179, indien de leerling is opgenomen in een ziekenhuis niet zijnde een academisch ziekenhuis dan wel indien de leerling in verband met ziekte thuis verblijft. Onderwijs aan langdurig zieke kinderen is van belang om het leerproces voort te zetten en het kind houdt contact met de buitenwereld (sociale contacten). Bij langdurig verblijf in het ziekenhuis kunnen scholen of ouders vragen om begeleiding bij het onderwijs. Dit kan op twee manieren: 1. Rechtstreeks bij de coördinator Onderwijs aan Langdurig Zieke Kinderen van RPCZ. 2. Via het afdelingshoofd in het ziekenhuis.*) De procedure, die wij binnen onze school volgen om in zo n geval beslissingen te nemen: wanneer een kind door ziekte een aantal maanden van een schooljaar mist komt hij/zij in aanmerking voor hulp. de intern begeleider of de directie schakelt wanneer dit noodzakelijk blijkt, externe hulp van het Regionaal Pedagogisch Centrum Zeeland (RPCZ) in. het RPCZ ondersteunt de school door advisering aan leerkrachten en ouders over de consequenties voor het onderwijs en het onderwijsleerproces in relatie tot de ziekte. Daarnaast zorgt de begeleidingsdienst voor coördinatie en afstemming van onderwijs op maat voor de zieke leerling in het ziekenhuis, thuis en op school. In een plan wordt vastgelegd hoe de school het onderwijs afstemt, waaruit de begeleiding zal bestaan en op welke wijze er evaluatie plaatsvindt. Het RPCZ adviseert ook over de inzet van technologische middelen (laptop en webcam).*) de school is verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan. de leerkracht waarbij het langdurig zieke kind in de klas zit onderhoudt de contacten met het kind en de ouders. Dit contact kan bestaan uit: huisbezoek, ziekenhuisbezoek, telefoneren, afstemming huiswerk. De schoolmaatschappelijk werkster (SMW), De schoolmaatschappelijk werkster is Tineke van de Linde. Zij is in dienst van het Algemeen Maatschappelijk Werk Walcheren en werkt ook nog voor andere basisscholen in Vlissingen en Middelburg. Zij is beschikbaar voor de school en kan ingeschakeld worden wanneer het niet zo goed gaat met een kind. Kinderen kunnen last hebben of krijgen van verschillende klachten. Soms is de oorzaak en de oplossing duidelijk maar soms ook niet. Omdat kinderen veel tijd op school doorbrengen kan het gebeuren dat de leerkracht merkt dat het niet goed gaat met een kind. Bijvoorbeeld aan de leerprestaties, het gedrag, de verzorging, de stemming van het kind, enzovoort. Die zal dan eerst zelf proberen om duidelijk te krijgen wat er nu aan de hand is door er met de ouders over te praten en er samen een oplossing voor te zoeken. Wanneer dit niet genoeg helpt en er extra hulp wenselijk is, dan kan de schoolmaatschappelijk werkster gevraagd worden om mee te gaan helpen. Hoe werkt dat? Vragen om hulp loopt in principe via de intern begeleider van de school. Leerkrachten, ouders/verzorgers of kinderen kunnen echter ook zelf bij de SMW terecht als zij dat willen. Wat er dan precies

12 besproken wordt, is vertrouwelijk. Wel worden de intern begeleider en de leerkracht in grote lijnen op de hoogte gehouden van wat er gebeurt. Zo kunnen zij inschatten hoe er het beste op een kind in de klas kan worden gereageerd. Zo kan iedereen meehelpen om de situatie te verbeteren. Direct contact? Iedereen die contact met de SMW op wil nemen en/of een afspraak wil maken, kan rechtstreeks bellen naar: Soms staat de voic aan want dan is Tineke in gesprek, maar dan zal ze zo snel mogelijk terugbellen. U kunt ook via de leerkracht of de intern begeleider vragen contact op te willen nemen. Aarzel niet wanneer er vragen zijn, maar neem contact op! Naar het voortgezet onderwijs Met alle kinderen uit groep 8 wordt op school het schooleindonderzoek (SEO) afgenomen. Deze toets vervangt de CITO- en AOBtoets. Het SEO bestaat uit drie delen: de schoolvorderingentoets, de intelligentietoets en de persoonlijkheidsvragenlijst. Er wordt dus niet alleen getoetst wat een kind weet, maar ook wat een kind kan. Natuurlijk is ook nu het SEO niet bepalend voor de plaatsing van een leerling. We hebben op school inmiddels een dossier van een jaar of 8 van iedere groep 8 leerling. Ook dat telt zeer zwaar mee. De mening van het team, bij monde van de leerkracht van groep 8, blijft net zo zwaar wegen. Kortom: de toekomst en de plaatsing van het kind hangt niet af van de resultaten van een toets. Een toets is en blijft een momentopname. De schoolinspectie heeft deze toets goedgekeurd. Aan het SEO zijn geen kosten verbonden. Nadat de uitslag van het SEO bekend is wordt u uitgenodigd voor een gesprek. Samen met de leerkracht van groep 8 en het kind wordt de uitslag besproken en wordt het type onderwijs dat het best bij uw kind past vastgelegd. Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs Jaarlijks wordt in het voorjaar een voorlichtingsavond georganiseerd door het Christelijk Voortgezet Onderwijs en het Scheldemond College voor ouders en kinderen van groep 8 over alle vormen van voortgezet onderwijs. Tijdens deze avonden kunnen de ouders en de kinderen kennis maken met beide scholen. In dezelfde periode zijn ook de open dagen van de diverse schoolgemeenschappen en daar kunt u (met uw kind) naar toe. U kunt de school bekijken en als u nog vragen heeft dan kunt u deze stellen. Uiteraard zijn ook de leerkrachten van groep 8 bereid om al uw vragen te beantwoorden. Uitstroom naar voortgezet onderwijs Huiswerk De kinderen uit de midden- en bovenbouw krijgen regelmatig huiswerk op. Er wordt begonnen met een kleine hoeveelheid waarover lang gedaan kan worden. De leerlingen uit groep 7 en 8 krijgen steeds meer huiswerk en de tijd die daar aan gewerkt mag worden wordt steeds korter. Zo wordt er toegewerkt naar de huiswerkopdrachten die kinderen op het voortgezet onderwijs krijgen. Het gebruik van een tas is daarom voor de kinderen uit groep 6, 7 en 8 verplicht. We moeten een vergoeding vragen, wanneer er onzorgvuldig met de boeken is omgegaan. Speerpunten in ons onderwijs Het onderwijs bij ons op school staat niet stil maar is constant in beweging. We gaan mee met vernieuwde onderwijsmethoden en opvattingen binnen het lessysteem. Naast de nascholing van leerkrachten onderling werken we samen aan het verbeteren en vernieuwen van het onderwijs op Het Vlot. Er wordt gewerkt met een vierjarenplan het zogenoemde schoolplan. Het schoolplan is een beleidsdocument waarin beschreven staat wat we willen bereiken met het onderwijs op de school. Er is beschreven hoe we het onderwijs in willen gaan richten, welke materialen we daarbij gebruiken en hoe we dat gaan organiseren. De kerndoelen zijn mede bepalend hierbij. Ook het bewaken van de kwaliteit wordt hierin beschreven. Waar gaan we onder andere aan werken in het schooljaar : Binnen het Boeiend onderwijs het gedeelte coöperatief leren verder uitbreiden en implementeren in onze dagelijkse lessen Ons rekenonderwijs en rekenmethode bekijken en eventueel een nieuwe methode aanschaffen. Verder gaan met het vaardiger worden in het organiseren van onderwijs dat is afgestemd op onderwijsbehoefte van alle leerlingen in de groep (HGW) Het vernieuwen van de methode Engels De werkwijze uit de werkmethode Zien is snappen in gaan voeren in groep 1 en 2 Eind schooljaar wordt het jaarplan geëvalueerd en wordt een plan voor het nieuwe schooljaar gemaakt. 3. OUDERCONTACTEN Een optimale basisschooltijd kan alleen dan tot stand komen als er een goed contact is tussen school en ouders en er samengewerkt wordt op een basis van vertrouwen. De uitwisseling van wederzijdse informatie is hierbij onmisbaar. Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) Een aantal ouders zijn actief binnen de Medezeggenschapsraad (MR). De MR bestaat uit leerkrachten en ouders en is een schakel tussen het bestuur en de ouders. De raad heeft binnen de school een adviserende functie m.b.t. onderwerpen die met het beleid van de school of met de Raad van Bestuur te maken hebben. Voor sommige zaken wordt aan de MR instemming gevraagd. Enkele onderwerpen daarin zijn: vakantieregeling, het nascholingsplan, sollicitatieprocedure en inhoud van de schoolgids. De MR heeft een reglement. Mocht u hiervoor belangstelling hebben dan kunt u deze aanvragen bij één van de leden of de directie. De MR (1 MR voor beide locaties) bestaat momenteel uit de volgende personen: Voorzitter: Dhr. H. v.d. Baan Secretaris: Dhr. M. van der Straaten Leden: Dhr. A. Laghmiri Mevr. I. Weststrate-Roovers Dhr. D. Kodde Mevr. F.L. Joosse Directielid (Adviserend) : Dhr. S.F. Gideonse

13 Door het aflopen van de zittingsduur van de leden kunnen er wijzigingen ontstaan. In een maandelijkse info zullen we de wijzigingen aan u doorgeven. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) Vanuit alle medezeggenschapsraden van de scholen die vallen onder Perspectief zijn leden die zitting hebben in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Deze houdt zich bezig met onderwerpen die voor alle scholen van belang zijn zoals het integraal personeelsbeleid en jaarverslag. Zij vergaderen enkele keren per jaar. Klassenouders Op onze school werken we met klassenouders (voorheen Ouderraad genoemd). Iedere groep heeft een klassenouder. Een klassenouder is een ouder van een leerling uit die groep en is het aanspreekpunt voor leerkrachten en andere ouders. Zij zijn, als vrijwilligers, betrokken bij het schoolgebeuren. De klassenouders komen regelmatig bijeen om in overleg met het team allerlei activiteiten te organiseren. Ze helpen bij o.a. de volgende activiteiten: sinterklaasfeest, kerstfeest, paasmaaltijd, schoolreis, schoolkamp, eindfeest groep 8, avondvierdaagse, schoolvoetbal. Alle ouders/ verzorgers zijn tijdens de ondersteunende werkzaamheden verzekerd tegen wettelijke aansprakelijkheid op grond van een collectieve verzekering van het bestuur bij de BCPO (Besturenraad Christelijk Primair Onderwijs). Naast de hulp die wij van ouders krijgen uit de ouderraad of klassenouders zijn er ook nog werkzaamheden die incidenteel plaats vinden waarbij extra hulp van ouders heel welkom is. Bij deze activiteiten zullen wij ouders direct aanspreken en vragen of ze ons kunnen helpen. Want zonder hulp van ouders kunnen veel leuke en bijzondere activiteiten voor de kinderen niet uitgevoerd worden. Rapportage en voortgangsgesprekken Twee keer per jaar, in februari en voor de zomervakantie, krijgen de kinderen een rapport. Het rapport wordt gemaakt naar aanleiding van feitelijke gegevens die verzameld zijn en aan de hand van toetsgegevens. Gesprekken over de voortgang van uw kind worden gehouden in november, maart en vlak voor de zomervakantie. Bij de gesprekken in november en februari krijgt u een uitnodiging om naar school te komen. Met de leerkracht van uw kind kunt u in tien minuten de voortgang bespreken. Werk van uw kind ligt klaar en mag u rustig bekijken. Tussentijdse vragen kunnen voor en/of na schooltijd gesteld worden. Voor eventueel een uitgebreider gesprek op school of een huisbezoek is het wenselijk een afspraak te maken. Dit kan een initiatief zijn vanuit ouders of vanuit leerkrachten. Opvallende bijzonderheden of gebeurtenissen worden direct aan ouders doorgegeven. Bij het verlaten van een leerling van onze school wordt een onderwijskundig rapport gemaakt met daarop in het kort de inzet, werkhouding en leerresultaten van het kind. Dit rapport gaat mee naar de nieuwe school. Informatievoorziening gescheiden ouders Iedere ouder heeft in principe recht op informatie van de school over zijn of haar kind. Dat is ook het uitgangspunt bij ons op school. Er zijn echter wel verschillen die door wetgeving worden bepaald. De ene ouder heeft recht op meer informatie dan de andere. Een enkeling heeft helemaal geen recht op informatie. Dat heeft te maken met de wettelijke hoedanigheid waarin de ouders verkeren. Meer informatie hierover kunt u lezen op onze website. Informatieavond Ieder jaar krijgt u voor de herfstvakantie een uitnodiging voor de informatieavond in de groep van uw kind. U maakt kennis met de leerkracht(en). Er wordt verteld over het gebruik van de methodes, de specifieke inhouden van het schooljaar, de afspraken en andere dingen die van belang zijn. In groep 1 of 2 kunnen de ouders ook een uitnodiging krijgen om een gedeelte van de ochtend of middag te komen kijken in de klas terwijl het kind aan het werk is. Info de VLOTteBabbel Iedere laatste vrijdag van de maand wordt er nieuwe informatie geplaatst op de website van onze school via de VLOTteBabbel. In deze infobrief staan belangrijke data van evenementen, mededelingen of nieuwtjes uit de groepen voor de komende maand. De VLOTteBabbel kan ook digitaal aangeleverd worden. Dit is een snelle en zekere manier voor het ontvangen van de laatste informatie. Op de volgende manier kunt u zich aanmelden: U gaat naar onze website: HetVlot/index.htm Op de startpagina vindt u dan een link waarmee u zich kunt aanmelden voor de Vlotte Babbel. U kunt dan enkele gegevens invullen en dan wordt alles geregistreerd. Om te kunnen aanmelden hebt u een schoolwachtwoord nodig. Het wachtwoord van school is: Waaigat01 (Let op hoofdletters en kleine letters, laatste twee karakters zijn cijfers). We hopen dat het allemaal lukt en dat veel mensen zich aanmelden. Dan krijgt u de VLOTte Babbel via de thuis gestuurd. Heeft u geen computer of dan kunt u een papieren versie meenemen uit het inforek. 4. WETENSWAARDIGHEDEN Eerste Communie en Vormsel Katholieke ouders die hun kind op onze school hebben geplaatst krijgen via de parochie informatie over de 1e Heilige Communie en het Vormsel. De hele voorbereiding van beide sacramenten gebeurt in en vanuit de kerk, onder leiding van een pastor en een parochiële werkgroep. Als regel ontvangen de ouders de uitnodiging voor aanmelding en voor verdere bijeenkomsten vanuit de parochie. Bij de 1e H. Communie gebeurt dat kort na de jaarwisseling en voor het Vormsel rond Pasen. Als u meer informatie wenst is de pastorie aan de Singel graag bereid om die te verstrekken. Het adres en het telefoonnummer zijn: Parochiesecretariaat: Singel 106, 4382 LC Vlissingen, telefoon tussen uur op werkdagen Fietsen Het op de fiets komen van de kinderen is op eigen risico. Voor eventuele beschadigingen of diefstal kunnen wij helaas niet instaan. De fietsen moeten in de fietsenrekken worden geplaatst. Nog even dit... het is verboden om op het schoolplein of de stoep te fietsen. Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zeeland (GGD) Elk jaar verlenen artsen, assistentes en logopedisten zorg aan de kinderen op school. Zij bekijken de gezondheid, groei en ontwikkeling van het kind.

14 Het gezondheidsteam voor onze school bestaat uit de volgende GGD-medewerkers: Jeugdarts: Mw. E. Dominicus, tel (doorkiesnummer) Jeugdverpleegkundige: Mw. H. Hulscher Jeugdarts assistente(s): Mw. A. Huijsman, Logopedist: Mw. A. Baarda Meer informatie hierover kunt u lezen op onze website Gymlessen en kleutergym Tijdens de gymlessen is het verplicht gymkleding te dragen. Dit kan een korte broek en t-shirt zijn, maar ook een gympak. Sportschoenen zijn zeker aan te bevelen. Dit moeten schoenen zijn die niet buiten gedragen worden. Gymtassen moeten zo vaak mogelijk mee naar huis worden genomen. Wilt u ervoor zorgen dat uw kind de gymspullen niet vergeet? Wanneer uw kind niet mee mag gymmen, ontvangen wij hiervan graag bericht. Voor kleutergym is het gemakkelijk als de kinderen gymslofjes op school hebben b.v. balletschoentjes of sportschoenen met klittenband. Kinderen die geen gymschoenen op school hebben, lopen tijdens de gymlessen op blote voeten. Hoofdluis Daar hoofdluis nogal eens voorkomt op scholen, doen wij het volgende beroep op u: Indien u hoofdluis ontdekt, wilt u ons dit dan meedelen? Er zijn een aantal ouders/personeelsleden die controle doen indien gewenst, maar ouder(s) moeten dit zeker doen. Hoofdluis is goed te bestrijden met een speciale lotion. Op school gebruiken we bij het constateren van hoofdluis luizencapes. Informatie over hoofdluis en de bestrijding ervan is op school te verkrijgen. Letters Misschien vraagt uw kind wel eens hoe je iets schrijft, misschien moet u een verhaal bij een tekening schrijven of misschien wilt uw kind graag zelf zijn naam leren schrijven. Het is erg prettig als u aansluit bij het lettertype dat op school gebruikt wordt. In de lagere groepen gebruiken wij geen hoofdletters, alleen kleine letters. Als uw kind de naam van een letter vraagt, noemt u dan de klank van de letter vb: dat is de rrr of de sss of de fff. Wij spreken de letters dus uit zoals ze klinken. Het volgende lettertype gebruiken wij op school in groep 1 en 2: bij deze letters begin je bovenaan de stok i l k bij deze letters maak je eerst het rondje of het boogje, daarna de rest van de letter c o a d g q ij u bij deze letters begin je ook bovenaan de stok dan ga je een stukje langs de stok terug zo maak je de rest van de letter af b p h n m r bij deze letters begin je gewoon bovenaan v x w z t j f s en een uitzondering e Schoolfotograaf De schoolfotograaf bezoekt jaarlijks de school. Voordien krijgt u via de VlotteBabbel te lezen welke datum dat is. Schoolreis en schoolkamp De kinderen uit groep 1 en 2 gaan 1x per jaar een dagje weg. Dit kan zijn een dag met spelletjes of een bezoek aan een bedrijf of speeltuin. De groepen 3 t/m 8 gaan ieder jaar een dag op schoolreis. Informatie over de schoolreisjes krijgen de kinderen voordien mee naar huis. De kinderen van groep 6 gaan een paar dagen op schoolkamp. Deze groep gaat dan niet mee op schoolreis. Gekeken wordt naar het aantal leerlingen dat jaar in de groep. Is het aantal te klein dan wordt het kamp een jaar uitgesteld en gaan ze op kamp in groep 7 samen met de dan in groep 6 zittende leerlingen. Dit om de kosten voor de ouders te beperken. Gaan ze dat jaar niet op kamp dan gaan ze mee op schoolreis. (School)zwemmen Vanaf het nieuwe schooljaar (2013/2014) stopt de gemeente Vlissingen met het betalen van het schoolzwemmen. De gemeente vindt dat ouders zelf verantwoordelijk zijn voor het leren zwemmen van hun kinderen. Wat betekent het stoppen van het schoolzwemmen? U bent er dus zelf verantwoordelijk voor dat uw kind leert zwemmen. U geeft uw kind op voor zwemles. U betaalt de zwemles. U zorgt zelf voor vervoer naar en van het zwembad. Uw kind kan goed zwemmen als hij/zij minimaal Zwemdiploma A en B van het Zwem-ABC in bezit heeft. Waarom is zwemles nodig? Water is er overal. Daarom is het belangrijk dat uw kind al op jonge leeftijd leert zwemmen. De basis van leren zwemmen is Zwemdiploma A en B van het Zwem-ABC. Dit is een paspoort voor een leven lang zwem- en waterplezier. Tijdens de lessen wordt veel aandacht besteed aan het veilig zijn in het water. Na het behalen van Zwemdiploma A en B kan uw kind veilig zwemmen. Wat als uw kind dit schooljaar zijn diploma net niet haalt? Via de scholen krijgt u het zwemniveau van uw kind door met daarbij een aanbod voor het volgen van particuliere zwemles van uw kind. U betaalt hier dus voor en u moet het kind zelf aanmelden. Wat als mijn kind ouder is dan 7 jaar en geen zwemdiploma heeft? Er wordt bij Optisport regelmatig op woensdagmiddag een moment georganiseerd waarbij het zwemniveau van uw kind wordt beoordeeld. Aan de hand daarvan kunt u na een aanbod op maat inschrijven voor de particuliere zwemles. Informatiebijeenkomsten In september 2013 worden er verschillende informatiebijeenkomsten georganiseerd. U ontvangt hierover nog nadere informatie via de school van uw kind. Na afloop van deze bijeenkomsten kunt u zich met korting inschrijven bij Optisport Vlissingen-Middelburg voor zwemles in het Vrijburgbad. Wat als u zwemles niet kunt betalen? Ouders of verzorgers die niet in staat zijn om de zwemlessen van hun kinderen te betalen kunnen in aanmerking komen voor een volledige vergoeding van de kosten van het zwemlespakket voor Zwemdiploma A en B van het Zwem-ABC. De gemeente betaalt dan deze kosten. De gemeente werkt hierin samen met het Zeeuwse Jeugdsportfonds en Optisport Vlissingen-Middelburg (Vrijburgbad). Dit fonds is bestemd voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar die in Zeeland wonen en vanwege financiële redenen niet lid kunnen worden van een sportvereniging.

15 Wilt u een beroep doen op het Zeeuwse Jeugdsportfonds? Dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het Porthosloket, telefoon of u kunt naar het Porthosloket toe gaan. Dit loket is iedere werkdag geopend van 8.30 tot uur en gevestigd in open wijkschool De Combinatie (Pablo Picassoplein 126, 4382 KB in Vlissingen). Stagiaires en LIO Elk jaar wordt de school bezocht door stagiaires. Zij komen van de Hogeschool Zeeland, afdeling PABO (Pedagogische Academie voor Leraren Basisonderwijs) in Vlissingen. Zij zullen onder toezicht lesgeven in één van de groepen. Van andere opleidingen bijvoorbeeld ROC, Scheldemond, CSW krijgen we verzoeken om stageplaatsen beschikbaar te stellen. Indien mogelijk bieden wij ook hun een stageplaats aan. Ook kunnen op school een aantal maanden LIO-ers (leraar in opleiding) aanwezig zijn. Een leraar in opleiding is een student die bezig is met de afronding van de lerarenopleiding en tegelijkertijd lesgeeft op een school. Een lio heeft nog geen onderwijsbevoegdheid, maar mag wel lesgeven zonder begeleiding van een docent. De school en de lio maken samen afspraken over de taken en activiteiten die de lio uitvoert. Het leerwerkplan wordt opgesteld door de lio en moet worden goedgekeurd door de lerarenopleiding en het schoolbestuur. Stichting Tear Sinds enkele jaren steunen wij het A.S.P. Dit is het Anonieme Sponsor Plan van Tearfund. We brengen geld bijeen voor een project in Sabinopolis (Brazilië). De mensen zijn arm, de inkomens zijn laag, er is veel werkloosheid. Geld wordt ook gegeven aan centra waar kinderen worden opgevangen. Getracht wordt door het geven van informatie te wijzen op hygiëne, relaties in een gezin en bewaken van gezinsbudget. Ook is er aandacht voor onderwijs en voeding. We hopen dit project te kunnen blijven steunen. We doen een dringend beroep op u om uw kind als het mogelijk is een kleinigheidje mee te geven. Op de woensdag komt het spaarpotje langs. Taakrealisatie Voor het vervullen van directie-, administratieve- en management taken, krijgen dhr. Gideonse en mw. Brokking uren voor taakrealisatie. Zij staan dan niet in de klas. Voor dhr. Gideonse is dit een hele week. Mw. Brokking heeft taakrealisatie op dinsdag- en vrijdagmiddag.. Vandalisme en diefstal Bij ontdekking van diefstal en vandalisme aan de school wordt een gesprek aangegaan met de dader(s). De betrokken ouders worden geïnformeerd en er gaat een melding naar de politie. De aangerichte schade zal op de dader(s) worden verhaald. Bij ernstige zaken en/of herhaling wordt Bureau Halt ingeschakeld. Verzekering Via het bestuur zijn alle kinderen het gehele schooljaar verzekerd voor ongevallen waarbij lichamelijk letsel ontstaat. Natuurlijk heeft u voor uw kind(eren) een ziektekostenverzekering afgesloten en wellicht een WA. verzekering. Mocht u uw kind nog extra willen verzekeren voor kleine ongelukjes die op het schoolplein of in de klas kunnen gebeuren (schade aan kleding, fietsen en speelgoed), dan adviseren wij u contact op te nemen met uw verzekering, omdat de school voor dit soort schade niet verzekerd is. Wanneer leerlingen met bussen vervoerd worden dan heeft de busonderneming een ongevallenverzekering voor inzittenden. Worden leerlingen onder schooltijd met auto s vervoerd dan wordt tevoren gevraagd of de bestuurders een ongevallenverzekering voor inzittenden hebben afgesloten. Website De website wordt steeds meer gebruikt voor mededelingen aan kinderen en ouders. De leerlingen van de bovenbouwgroepen kunnen hun huiswerkopdrachten lezen. Informatie over en uit de groepen en foto s van activiteiten worden regelmatig op de website gezet. Heeft u er bezwaar tegen dat uw kind in een leer-speel-schoolsituatie in beeld verschijnt, laat het ons dan weten! Ziekteverzuim en verlof en vrijstelling deelname schoolactiviteiten Indien uw kind door ziekte niet naar school kan komen, wilt u dit dan even doorgeven aan school? Wij weten dan wat er aan de hand is. Iedere groepsleerkracht houdt een absentenlijst bij van de leerlingen van de groep. Verzuim om andere redenen moet eerst worden aangevraagd bij de directeur van de school. Verlof mag verleend worden in een aantal omstandigheden. Een verzoek om vakantieverlof buiten de schoolvakanties om dient ruim voordien aan de directeur te worden gedaan. Door de directeur kan om een werkgeversverklaring worden gevraagd, waaruit blijkt dat verlof binnen de officiële schoolvakanties niet mogelijk is. Er mag geen verlof gegeven worden in de eerste twee lesweken van het nieuwe schooljaar. U kunt de richtlijnen voor het verlenen van vakantie en verlof op de website lezen. Gronden voor vrijstelling van onderwijs en vervangende onderwijsactiviteiten. We gaan ervan uit dat alle kinderen meedoen aan alle onderwijsactiviteiten. De enige onderdelen waarvoor vrijstelling kan worden gegeven zijn zwemmen, gymnastiek en activiteiten waarvoor moet worden betaald door ouders/verzorgers. Voor vrijstelling van zwemmen en gymnastiek gelden de volgende regels: Er moet een doktersverklaring worden overlegd waaruit blijkt dat genoemde activiteiten de gezondheid van het kind kunnen schaden Incidenteel kan het voorkomen dat de ouders/verzorgers oordelen dat het voor hun kind beter is dat het eenmalig niet deelneemt aan bepaalde activiteiten. In dat geval moet dit vooraf schriftelijk gemeld worden bij de leerkracht. In beide gevallen gaat uw kind wel mee met de groep, maar het neemt niet actief deel aan het zwemmen en/of gymnastiek. Voor vrijstelling van betaalde activiteiten verzoeken we u vooraf contact op te nemen met de directie. De school kan u niet verplichten tot het betalen van extra geldbedragen. We vinden het echter om pedagogische redenen niet gewenst dat uw kind niet kan deelnemen aan betaalde activiteiten. De directie is bereid om samen met u te zoeken naar een oplossing. We beschikken niet over mogelijkheden het bedrag voor u te betalen. Als alle pogingen hebben gefaald, dan moet de school vervangende activiteiten aanbieden. In dat geval moet uw kind meedraaien met een andere groep en zelfstandig leertaken uitvoeren.

16 EEN WOORD VOORAF Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor ontvangen. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijs op Het Vlot? Wij hopen dat u onze schoolgids met veel plezier en interesse zult lezen! Wij zijn een Protestants Christelijke/Rooms-Katholieke school en werken vanuit deze identiteit. Het werken vanuit de identiteit houdt niet alleen in het vertellen van verhalen uit de Bijbel en een gebed. Maar de omgang met elkaar, elkaar in alle opzichten in zijn/haar eigen waarde laten, het zien van ieder kind als individu, het samenwerken en elkaar helpen is voor de leerkrachten bij ons op school naast de lesstof een belangrijk deel van het onderwijs. Daarnaast hebben wij respect voor andere godsdiensten. Wanneer ouders en leerlingen respect hebben voor de identiteit waar wij voor staan, zijn zij van harte welkom op onze school. Dit alles kunnen we niet alleen als leerkrachten voor elkaar krijgen, maar moet samen met u als ouders. Daarom is samenwerking tussen school en ouders van groot belang! In deze gids informeren we u over de manier van lesgeven en de moderne methodes die we gebruiken. Ook vertellen wij u hoe we omgaan met leerlingen die extra hulp nodig hebben en hoe we u op de hoogte houden van de ontwikkeling van uw kind. Vindt u na het lezen van deze gids misschien niet alle antwoorden op uw vragen? Kom dan gerust langs of bel even! Vriendelijke groeten, mede namens het team Sam Gideonse Lida Brokking 1

17 INHOUD Schoolgids PC/RK basisschool Het Vlot EEN WOORD VOORAF p. 1 INHOUDSOPGAVE p. 2 en 3 1 DE SCHOOL 1.1 De locaties p Plattegrond locatie p Waar de school voor staat p Voorbereiding op de maatschappij p Naam en adressen p Directie p Schooltijden p Vakanties en vrije dagen p Gymtijden p Groepsindeling en leerkrachten p Arbeidsduurverkorting (ADV) p Plaatsing van een leerling op school p Al dan niet doorstromen naar groep p Schakelklas p Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) p Buitenschoolse opvang p Overblijven tussen de middag p.10 2 DE ORGANISATIE, INHOUD, ZORG EN VERBETERING VAN HET ONDERWIJS 2.1 De organisatie p De inhoud van het onderwijs p.11 Hele groepsactiviteiten p.12 Kleine groepsactiviteiten p.12 Lezen, Stellen, Taal p.12 Spellen p.13 Schrijven p.13 Engelse Taal p.14 Rekenen en Wiskunde p.14 Verhoudingen tussen kinderen p.14 Aardrijkskunde, Geschiedenis, Biologie p.14 Expressie-activiteiten p.15 Godsdienstonderwijs p.15 ICT op school p Hoe wij beoordelen p Onderwijs met zorg voor p De schoolmaatschappelijk werker p Naar het voortgezet onderwijs p Voorlichtingsavond voortgezet onderwijs p Uitstroom naar voortgezet onderwijs p Huiswerk p Speerpunten in ons onderwijs p.23 3 RAAD VAN BESTUUR EN INSPECTIE 3.1 Bestuur en Directeurenberaad p Klachtenregeling p Vertrouwenspersoon voor kinderen p Inspectie p Informatie en advieslijn p.25 2

18 4 OUDERCONTACTEN 4.1 Wet Medezeggenschap op scholen p Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad p Klassenouders p Rapportage en voortgangsgesprekken p Informatievoorziening gescheiden ouders p Informatieavond p Info de VLOTteBabbel p.28 5 WETENSWAARDIGHEDEN 5.1 Bedrijfshulpverlening (BHV) p Eten, drinken en trakteren p Eerste Communie en Vormsel p Fietsen p GGD p Gymlessen en kleutergym p Hoofdluis p Letters p Ouderbijdrage p Regels voor verwijdering en schorsing p R.P.C.Z p Schoolfotograaf p Schoolreis en schoolkamp p Sponsoring p Stagiaires en LIO p Schoolzwemmen p Stichting Leergeld p Stichting Tear p Taakrealisatie p Vandalisme en diefstal p Verzekering p Website p Ziekteverzuim en verlof en vrijstelling deelname p Richtlijnen verlenen vakantieverlof p.35 3

19 DE SCHOOL 1.1 De locaties Basisschool "Het Vlot" heeft twee locaties. Het Vlot gevestigd in het nieuwe gebouw de Combinatie aan het Pablo Picassoplein en de Ichtusschool aan het Waaigat. Op beide locaties vindt u de groepen 1 tot en met 8. Basisschool Het Vlot staat in het zogenoemde Middengebied. We zitten in een prachtig nieuw gebouwde Brede School in een wijk dat door de gemeente Vlissingen helemaal wordt opgeknapt. In de Brede School zijn naast onze school nog twee andere scholen gehuisvest, een mediatheek, voor- en naschoolse opvang, kinderopvang, GGD en maatschappelijk werk. De gymzaal wordt naast de gymlessen op de scholen ook gebruikt voor allerlei sporten door andere verenigingen. De Ichtusschool in het Waaigat staat in de Binnenstad. Het is een prachtig oud gebouw dat met enkele kleine aanpassingen de sfeer en ruimte heeft van een school van deze tijd. In dit gebouw is ook de kinderopvang gehuisvest en buitenschoolse opvang. We geven u in deze gids verdere informatie die gericht is op basisschool Het Vlot. De kinderen die de school bezoeken, komen in hoofdzaak uit de buurt van de school. Nederlandse gezinnen, maar ook gezinnen met verschillende nationaliteiten. Deze diversiteit op school is een goed afspiegeling van de bevolking in de Nederlandse maatschappij. "Het Vlot" telt ± 110 leerlingen en 10 personeelsleden. Een aantal van de personeelsleden werkt parttime. We streven ernaar de parttimers vaste taken te geven, zodat er zo min mogelijk wisseling is in de groepen. De meeste leerkrachten hebben bewust gekozen voor het werken met jonge kinderen of juist met oudere kinderen. Naast hun taak als leerkracht hebben veel teamleden een specialisatie, bijvoorbeeld computerdeskundige, remedial teacher of taalcoördinator. We zijn een enthousiast team dat door bijscholing de nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs volgt en uw kind optimaal wil leiden door de leerstof op de basisschool. 4

20 1.2 Plattegrond school Beneden verdieping groep 1 en 2 overblijflokaal 1 ste etage Groep 3, 4, 5, 6, 7 en 8 5

Inhoud. Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor 2014-2015 ontvangen. 1 De school. 3 Oudercontacten. 4 Wetenswaardigheden

Inhoud. Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor 2014-2015 ontvangen. 1 De school. 3 Oudercontacten. 4 Wetenswaardigheden Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor 2014-2015 ontvangen. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijs op De Ichtusschool? Wij hopen

Nadere informatie

Schoolgids PC/RK Basisonderwijs Ichtusschool

Schoolgids PC/RK Basisonderwijs Ichtusschool EEN WOORD VOORAF Hartelijk welkom! U heeft hierbij de vernieuwde schoolgids voor 2013-2014 ontvangen. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijs op de Ichtusschool?

Nadere informatie

Als u de kalender omdraait vindt u een selectie uit de schoolgids. De complete gids kunt u online bekijken of downloaden

Als u de kalender omdraait vindt u een selectie uit de schoolgids. De complete gids kunt u online bekijken of downloaden ff omdraaien voor de kalender 2016 SCHOOLGIDS 2017 Alstublieft, een schoolgids en handige schooljaarkalender in één. Bent u zich aan het oriënteren op een school voor uw kind? Of krijgt uw kind al onderwijs

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur

Informatie bovenbouw Donderdag 29 september: uur Informatie bovenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september: 14.30 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding van

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

Informatie groep

Informatie groep Informatie groep 7 2017-2018 Meester Wim Jurriëns JULIANASCHOOL EDERVEEN Even voorstellen: Beste ouders/verzorgers, In 1955 ben ik geboren in Rijssen (Twente). Ik was de jongste van vijf kinderen. (4 jongens

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015

Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwsbrief November 2014 Jaargang: 2014-2015 Nieuwe leerlingen op onze school Senne van Oene is onze nieuwe leerling in groep 1a. Welkom Senne, een hele fijne tijd bij ons op school toegewenst! Belangrijke

Nadere informatie

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT

ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT Telefoon 0317-350815 ZORG OP MAAT OMDAT IEDER KIND TELT DON BOSCOSCHOOL RENKUM Versie april 2011 ZORGSYSTEEM DON BOSCOSCHOOL RENKUM Iedere school heeft de plicht voor alle kinderen zorg op maat te bieden.

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur

Informatie middenbouw Donderdag 29 september 2016: uur uur Informatie middenbouw 2016 2017 Donderdag 29 september 2016: 14.30 uur 16.00 uur CBS De Lichtbron Johan Frisostraat 2 9285 TS Buitenpost 0511 542 385 Welkom in onze groep, Vanmiddag krijgt u een rondleiding

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid.

De leerkrachten willen de kinderen het gevoel geven van veiligheid en geborgenheid. 1. Doelen van ons onderwijs De Burchtgaarde wil bereiken dat ieder kind via een ononderbroken leer-en ontwikkelingsproces, die kennis en vaardigheden verwerft die het nodig heeft om een zelfstandig, sociaal

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

Protocol doubleren en versnellen

Protocol doubleren en versnellen Protocol doubleren en versnellen Omnis school T Opstapje Van Tilburghstraat 41 4438 AJ Driewegen tel: +31 - (0)113-653010 e-mail: tel. directeur S. Meulblok : 06-10730662 Vooraf In de wet op het onderwijstoezicht

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 6

Informatieboekje Groep 6 Informatieboekje Groep 6 Schooljaar 2015-2016 Markelo, augustus 2015 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 6 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal:

INFORMATIE GROEP 7. De vakken: Taal: INFORMATIE GROEP 7 Kenmerken: De meeste kinderen krijgen wat meer oog voor wereldse problemen, tevens komen ze met allerlei vragen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Ze verwachten exacte antwoorden

Nadere informatie

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag )

Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag, donderdag en vrijdag) en meester Menno ( dinsdag en woensdag ) RKBS Inghelosenberghe Wilhelminastraat 48 4564 AE Sint Jansteen tel: 0114-314380 inghelosenberghe@ogperspecto.nl www.inghelosenberghe.nl Informatie groep 8 Groepsleerkrachten: juf Dominique ( maandag,

Nadere informatie

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk!

Informatie groep 4 Taal Spelling Begrijpend lezen Rekenen Thuis oefenen is daarbij heel belangrijk! Taal Onze taalmethode heet Taalactief. Deze methode werkt met verschillende thema s, bijvoorbeeld vriendschap. De eerste 3 weken van een thema krijgen alle kinderen basisinstructie. Daarbij moeten ze een

Nadere informatie

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013

Informatiefolder ICBS OCTANT Schooljaar 2012-2013 Adres: I.c.b.s. Octant Blauwe Ring 90A 1566 MZ Assendelft tel: 075-6573770 dependance: Blauwe Ring 89 1566 MX Assendelft tel: 075-6226716 Email: info@icb-octant.nl Website: www.icb-octant.nl Informatiefolder

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

Informatieavond groep september 2016

Informatieavond groep september 2016 Informatieavond groep 4 20 september 2016 Van harte welkom Opzet van de avond: Kort overzicht van de vakken Zaken van algemene aard Stellen van vragen Rondkijken Het rooster van groep 4 Maandag 8.30-8.45

Nadere informatie

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0

CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 CSG LIUDGER Ondersteuningsplan 2014-2015 0 Voorwoord CSG Liudger is een brede, christelijke scholengemeenschap voor het voortgezet onderwijs. Bestaande uit praktijkonderwijs, vmbo (inclusief lwoo), mavo,

Nadere informatie

Informatieboekje van groep 5/6

Informatieboekje van groep 5/6 Informatieboekje van groep 5/6 2017-2018 Het informatieboekje van groep 5/6 In dit boekje wil ik u informatie geven over het werken in groep 5/6. Verschillende praktische zaken komen hierin aan de orde,

Nadere informatie

De Schakel in het kort.

De Schakel in het kort. CBS De Schakel De Schakel in het kort. Wij zijn een Christelijke school! Tien groepen; groep 1 t/m 8 en groep 1 t/m 5 Twee locaties: Hoofdgebouw Dependance Botter 40-77 Kennemerland 17 Uitgangspunten:

Nadere informatie

Informatie Groep

Informatie Groep Informatie Groep 3 2016-2017 1 Inhoud Algemene informatie... Inhoud vakgebieden... 2 Een nieuwe groep, een nieuw lokaal, andere kinderen, nieuwe juffen.. hieronder treft u de informatie voor het komende

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Informatieboekje GROEP 3

Informatieboekje GROEP 3 Informatieboekje GROEP 3 Schooljaar 2015-2016 Informatie groep 3 De dag begint in groep 3 vaak met een inloopmoment. Vanaf 08.20 uur komen de kinderen in de klas en kiezen een activiteit van het planbord.

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 3

Informatieboekje Groep 3 Informatieboekje Groep 3 Schooljaar 2014-2015 Markelo, september 2014 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 3 van Oecumenische Basisschool Ichthus. In dit boekje vindt

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012)

Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Informatie groep 5 (schooljaar 2011-2012) Zelfstandig werken in groep 5: Op het bord worden de verschillende activiteiten in volgorde genoteerd. In wit zijn de instructiemomenten aangegeven. Met een rode

Nadere informatie

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm

Welkom. Wat leren we in groep 5? Psalm Welkom De eerste schoolweken liggen alweer achter ons. In uw handen heeft u nu de infobrief van groep 5. Hier kunt u belangrijke informatie vinden over groep 5, voor uw kind. Wanneer u vragen / opmerkingen

Nadere informatie

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C.

2015-2016. [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. 2015-2016 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 3C. Informatieblad groep 3C Algemeen: - We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na de eerste

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Protocol Leerlingenzorg

Protocol Leerlingenzorg Protocol Leerlingenzorg O.b.s. Commissaris Gaarlandt Rembrandtstraat 2 7948 AW Nijeveen Tel.: 0522 491618 E-mail: info@obscommissarisgaarlandt.nl Website: www.obscommissarisgaarlandt.nl Protocol Leerlingenzorg

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl

Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Christelijke basisschool De Melkfabriek 5, 1221 CE Hilversum 035-6859913 www.avonturijnhilversum.nl E-mail: avonturijn@proceon.nl Beste ouders, 30 oktober 2015. Een eerste week na de herfstvakantie, waarbij

Nadere informatie

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april

Belangrijk BO naar VO. Leerlingvolgsysteem. Leerling-kenmerken. november april Belangrijk BO naar VO Leerlingvolgsysteem Leerling-kenmerken november april leerstof groep 8 voorbereiding op de verwijzing VO CITO toetsen M8 LOVS VO informatieavond in oktober/november 2 verwijzingsgesprekken

Nadere informatie

Beleid VPCO - Plusklas

Beleid VPCO - Plusklas Beleid VPCO - Plusklas Versie 24-09- 2015 07 Inleiding Beide scholen van VPCO Rhenen hebben hun eigen Beleidsplan Meerbegaafdheid. Dit document is een bijlage bij deze school-specifieke beleidsplannen

Nadere informatie

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013

Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Nieuwe schooltijden schooljaar 2012 2013 Beste ouder(s), Zoals u weet gaan de schooltijden veranderen. Vorig jaar wees een enquête uit dat ongeveer 60 % van de ouders de voorkeur geeft aan een rooster

Nadere informatie

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d.

ONZE WAARDEN. r k i j k h e i k k e. i n g i d l i n g l t a a t P l e z i e. S a m e n w e D u O n. i d e l t w R e s u. r i l i g h e i d. 1 ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook de creativiteit en de sociaal-emotionele ontwikkeling belangrijk

Nadere informatie

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben.

We zullen door middel van deze korte samenvatting laten zien wat wij doen bij de verschillende vakken die we hebben. Informatie groep 4 Welkom op de site van groep 4 van CBS De Bargeweide. Er zitten 27 kinderen in groep 4. We hebben twee juffen, juf Annet Semmekrot en juf Wietske Scholts. Juf Wietske wordt op dit moment

Nadere informatie

INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK

INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK INFORMATIE OVER HET SCHOOLLEVEN OP PC BASISSCHOOL DE MORGENSTER TE SLEEUWIJK JAARGANG 2015/2016 NUMMER 4, 09-10-2015 Deze nieuwsbrief is onderdeel van de informatievoorziening aan ouders, zoals in de schoolgids

Nadere informatie

Talent nl: een uniek kindcentrum!

Talent nl: een uniek kindcentrum! Welkom bij Talent.nl, de christelijke basisschool van de Nieuwveense Landen. Met ons onderwijs sluiten wij aan bij de unieke manier van leren van uw kind - met hoofd, hart en handen. Belangrijk op onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5

Informatieboekje groep 5 Informatieboekje groep 5 Informatie groep 5 1 Dit is het informatieboekje van groep 5. Hierin kunt u informatie vinden over de methodes, de regels en andere specifieke zaken die bij groep 5 horen. Het

Nadere informatie

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken.

Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Neemt u plaats op de stoel bij de tafel van uw kind. U kunt dan ook meteen de spullen van uw kind in het laatje bekijken. Welkom op de infoavond van groep 6 Even voorstellen Meester Dennis en zijn werkdagen

Nadere informatie

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014

Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 Informatieblad van openbare basisschool De Wissel - vrijdag 6 februari 2014 De Hoop 3 1911 KX Uitgeest 0251-880707 info@dewisseluitgeest.nl www.dewisseluitgeest.nl Agenda 10 februari Wisselmiddag techniek

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Informatiefolder groep 7

Informatiefolder groep 7 Informatiefolder groep 7 Schooljaar 2014-2015 Welkom Beste ouders, In deze folder vindt u de basis-informatie die van belang is voor uw kind in groep 7. Aanvullende informatie zult u steeds terug kunnen

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor de groepen 3. Informatieblad groep 3 Gang van zaken We beginnen s ochtends om half negen. Tot de herfstvakantie mogen de kinderen na

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

Procedure schooladvies

Procedure schooladvies Procedure schooladvies Doel van de procedure: Leerkrachten, ouders en leerlingen hebben zorgvuldige en uitgebreide informatie over het traject dat gevolgd wordt op basisschool Ondersteboven om tot een

Nadere informatie

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD

5 oktober 2010 ZORGTRAJECT DE POELJEUGD Schema 1 zorgroute: Er zijn 3 niveau s te onderscheiden: Zorg op groepsniveau, zorg op schoolniveau en bovenschoolse zorg. In het bovenstaande model zijn deze als volgt weergegeven: De rode cirkel (linksbovenin

Nadere informatie

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen.

Hieronder volgt een beknopte uitleg van de begrippen die u in het rapport zult tegenkomen. Onderbouwrapport In het onderbouwrapport waarderen wij alle genoemde aspecten ten opzichte van de leeftijd. Een waardering wordt uitgedrukt in een cijfer. U kunt via de beknopte omschrijvingen in het rapport

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

INLEIDING. Beste ouder(s),

INLEIDING. Beste ouder(s), Groep 4-1 - INLEIDING Beste ouder(s), Hierbij treft u een informatiebrochure aan met de gegevens over de leer- en oefenstof en de manier van werken in groep 4 op de Haafakkers. Naast de ouderavonden, de

Nadere informatie

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen

VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Openbare basisschool VALCKESTEYN Beleid Doubleren of Versnellen Januari 2013 Doel van dit protocol Het vaststellen van de criteria op grond waarvan een leerling al dan niet doubleert of versnelt naar een

Nadere informatie

Informatie groep 3. Taaktijd

Informatie groep 3. Taaktijd Taaktijd We werken ongeveer 20 tot 30 minuten per dag met taaktijd. De leerlingen kijken op het planbord welk werkje ze moeten doen. Soms kiezen de kinderen zelf een werkje en soms kiest de juf. Op een

Nadere informatie

Verantwoording van ons onderwijs

Verantwoording van ons onderwijs Verantwoording van ons onderwijs Veenendaal, 27-6-2017 Beste ouder(s)/verzorger(s), Door middel van dit document willen we ons onderwijs verantwoorden aan u als ouders. Heeft u vragen of opmerkingen over

Nadere informatie

Huiswerkprotocol Mattheusschool

Huiswerkprotocol Mattheusschool Huiswerkprotocol Mattheusschool De Mattheusschool geeft huiswerk aan onze leerlingen vanaf groep 3. Dit huiswerk past in onze visie dat de omgeving steeds meer eisen aan de kinderen stelt naarmate ze ouder

Nadere informatie

INFORMATIE OVER GROEP 4/5.

INFORMATIE OVER GROEP 4/5. INFORMATIE OVER GROEP 4/5. Dagindeling: Het rooster van de dag staat op het bord. Zo kunnen de kinderen zien wat er op een dag gedaan wordt. Rekenen: Methode: De wereld in getallen. Er zijn blauwe taken.

Nadere informatie

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel

Behandeld met HB specialist in de periode september november Besproken in pedagogisch team d.d Kwaliteitszorg Notitie Nobel Pcb De Hoeksteen Kwaliteitszorg Notitie Nobel Kwaliteitszorg Notitie Nobel Behandeld met HB specialist in de periode september november 2013 Besproken in pedagogisch team d.d. 19 11 2013 Vastgesteld d.d.

Nadere informatie

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school

Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool. Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Welkom op de ouderavond van groep 3 en 4 van de Albertine Agnesschool Kleine school, vorstelijk onderwijs Groene school Agenda: Informatie over de vakken van groep 3 Koffie en thee drinken, korte pauze

Nadere informatie

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen.

Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Rekenen Rekenen staat vijf keer in de week op het rooster. We werken met de vierde versie van de methode De wereld in getallen. Niet alle kinderen rekenen even makkelijk en vlot. Onze methode houdt daar

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

TEVREDENHEIDSONDERZOEK

TEVREDENHEIDSONDERZOEK verslag van het TEVREDENHEIDSONDERZOEK afgenomen in NOVEMBER 2014 Inleiding Eén keer in de twee jaar wordt er een tevredenheidsonderzoek gehouden. Ouders, leerlingen van groep 5, 6, 7 en 8 en personeelsleden

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2015-2016 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie