Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012"

Transcriptie

1 Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur 2012

2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Doelstellingen Aansluitcriteria 6 Website-infrastructuur (WLWI) 6 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 6 Datawarehouse (DWH) 6 4. Planning Vraag & Antwoord 8 Algemeen 10 Financiën 13 Website-infrastructuur (WLWI) 16 Digital Content Repository (DCR) 26 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 29 Datawarehouse (DWH) 30 Online betalen Inleiding In deze brochure komen achtereenvolgens de volgende onderwerpen aan de orde: - De hoofddoelstellingen die BNL zich heeft gesteld ten aanzien van 2012; - De aansluitcriteria voor de implementatie waaraan u moet voldoen in het licht van de subsidieregeling van OCW; - De planning van de implementatie; - Een overzicht van veelgestelde vragen en de antwoorden daarop. 3

3 2. Doelstellingen 2012 Het jaar 2012 wordt het jaar van de aansluiting van bibliotheken op de door Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ontwikkelde digitale infrastructuur. Daarna begint een nieuwe fase waarin de infrastructuur moet worden beheerd en doorontwikkeld en waarin het aantal diensten (in de vorm van onder andere widgets) fors zal groeien. De hoofddoelstellingen die BNL zich heeft gesteld ten aanzien van 2012 zijn als volgt samengevat: b. Het Datawarehouse (met een eerste basisset) is in het eerste kwartaal van 2012 klaar om in gebruik te worden genomen. Alle bibliotheken hebben daarvoor in ieder b. Samen met NBD wordt een e-bookplatform vormgegeven, waarbij centrale inkoop plaatsvindt. Tevens worden enkele tientallen boeken online beschikbaar gesteld via 7. Het betrekken van de stakeholders (zoals bibliotheken, PSO s, G4, SIOB, VOB, KB, et cetera) bij BNL, bijvoorbeeld bij het formuleren van nieuwe wensen en het opstellen van geval de basisgegevens aangeleverd en zijn voorbereid op de tool Public Library Online met internationale en functionele eisen. 1. Het aansluiten van 168 bibliotheken en 11 PSO s op uitbreiding en periodieke aanlevering daarvan; Nederlandse titels; Stakeholders zijn en voelen zich goed geïnformeerd als de website-infrastructuur (WLWI), de Nationale c. De NBC is samen met de KB en in nauw overleg met het c. De ebooks eregalerij wordt uitgebreid en er wordt een het gaat om de belangrijkste ontwikkelingen bij BNL en Bibliotheekcatalogus (NBC) en het Datawarehouse (DWH) SIOB doorontwikkeld tot een sectorbreed zoekplatform variant daarop met meer dan andere rechtenvrije kunnen hierdoor zelf actief bijdragen aan verdere en deze bibliotheekorganisaties laten voldoen aan de waardoor een rijke digitale collectie ontsloten wordt. Nederlandstalige e-books gelanceerd; digitalisering in de branche. voorwaarden die door het ministerie van OCW aan de Bibliotheken kunnen hun lokale Aquabrowser vanaf het d. Samenwerkingen met contentpartners (zoals NOS, CDR, aansluitsubsidie zijn gesteld. najaar 2012 uitfaseren. Vanaf dat moment krijgt de Stichting Lezen, DBNL, KB) hebben geleid tot meer Daarnaast vindt er een verdere professionalisering plaats NBC namelijk een upgrade naar NBC+ waarbij aan de beschikbare content via de digitale infrastructuur. van BNL als organisatie. Onder andere wordt de inhuur 2. Het samen met de PSO s inrichten van een goed catalogus ook digitale collecties zijn gekoppeld; van externe adviseurs teruggedrongen door het in dienst functio nerend landelijk beheer (eerste- en tweede- d. De Software Development Kit (SDK) is doorontwikkeld, 5. Vaste ondersteuner zijn voor bibliotheken die nemen van medewerkers voor structurele functies. Zo wordt lijnsorgani satie), om alle bibliotheken optimaal te onder- zodat ontwikkelaars in opdracht of op eigen initiatief de Bibliotheek op School in hun werkgebied willen kennis geborgd in de organisatie, terwijl tegelijkertijd een steunen bij het gebruik van de infrastructurele diensten. widgets kunnen aanbieden aan bibliotheken in aanbieden. Hierbij zijn alle online producten en diensten besparing wordt gerealiseerd die per saldo leidt tot meer de Widgetstore. van de bibliotheek voor de basisschool geïntegreerd. budget voor innovatie. 3. Het doorontwikkelen van de infrastructuur, waarbij de volgende resultaten zijn geboekt: 4. Het ontwikkelen en aanbieden van nieuwe diensten en 6. Het voeren van een succesvolle campagne eind 2012, a. Stapsgewijze instroom op de Website as a Service (WaaS) e-content, waarbij minimaal de volgende resultaten zijn waardoor de bekendheid van de nieuwe digitale biblio- via de Widgetstore. Deze heeft bij aanvang ca. 20 widgets geboekt: theek onder verschillende doelgroepen is toegenomen en website-elementen (zoals headers, footers) die plaats- a. De bestaande BNL-diensten (Leesplein, Literatuurplein, conform het gewenste merkbeeld. baar zijn op bibliotheeksites via een plug-in op het lokale Schoolbieb) zijn omgebouwd in widgets en/of de huisstijl CMS. Een groot deel daarvan is tevens plaatsbaar zonder ten behoeve van de nieuwe infrastructuur en blijven in de gebruik te maken van plug-ins. Voor het einde van 2012 is tussentijd nog beschikbaar in de oude stijl. De database het aantal widgets minimaal verdubbeld; G!DS maakt deel uit van de DCR; 4 5

4 3. Aansluitcriteria 4. Planning Door in te schrijven op de subsidieregeling van OCW voor aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur van BNL, heeft uw bibliotheek zich gecommitteerd om een aantal stappen te ondernemen en aan een aantal criteria te voldoen. Het gaat hierbij om: Website-infrastructuur (WLWI) Een bibliotheek is aangesloten op de website-infrastructuur op het moment dat voldaan is aan voorwaarde 1 of voorwaarde 2: 1. Het bestaande CMS van de bibliotheek is uitgebreid met een WLWI-plug-in van BNL, waarmee minimaal 4 widgets uit de Widgetstore worden geplaatst op de eigen site. Van deze 4 widgets wordt er minimaal 1 door de bibliotheek zelf ingericht en beheerd via de DCR. In de Widgetstore staat vermeld welke widgets redactioneel zijn en een connectie hebben met de DCR. Voor eventueel ontbrekende of aanvullende functionaliteiten en (redactionele) content kan het eigen of een door BNL aangeboden tijdelijk CMS ingezet worden. of 2. er wordt gebruikgemaakt van ten minste 4 widgets (waarvan minimaal 1 via de DCR) via het mechanisme van directe (handmatige) plaatsing via het eigen CMS of de websitebeheerder, maar zonder inzet van een WLWI-plug-in. én: 3. de bibliotheek heeft bij de eigen ILS-leverancier de lokale servicebuskoppeling besteld en werkt aan de inrichting ervan om de generieke widgets te kunnen laten werken. Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) Een bibliotheek is aangesloten op de NBC op het moment dat voldaan is aan de volgende voorwaarden: 1. Er is een exportbestand aangeleverd vanuit de eigen lokale catalogus in Marc21- of Pica3-formaat aan OCLC, bij voorkeur via of in samenwerking met de PSO s in de 12 provincies, De deadline voor de 1e tranche hiervoor is 31 maart 2012, voor de 2e tranche 31 december én 2. de bibliotheek start met het schonen van de uitge vallen items zodra het uitvalrapport van OCLC beschikbaar komt en zal dit traject afronden binnen een doorlooptijd van 12 maanden nadat BNL/OCLC de set uitgevallen items met rapportage heeft aangeleverd. én 3. de bibliotheek heeft de lokale servicebuskoppeling voor de synchronisatie van de items bij de eigen ILS-leverancier besteld. Datawarehouse (DWH) Een bibliotheek is aangesloten op het DWH op het moment dat zij voldaan heeft aan de volgende voorwaarden: 1. De bibliotheek levert de basisset aan BNL én 2. heeft zich vastgelegd om dat te blijven doen. Hetzij door de exportfaciliteit van de eigen ILS-leverancier te implementeren, hetzij door de servicebuskoppeling van de eigen ILS-leverancier. Deze criteria zullen worden vastgelegd in een bevestiging van deelname die door BNL wordt toegezonden, waarin naast de algemene voorwaarden met (standaard) bepalingen rondom onze dienstverlening ook (wettelijke) regelingen worden opgenomen inzake het gebruik van persoonsgegevens. Voor 1 januari 2012 ontvangt iedere aangemelde bibliotheek deze bevestiging van BNL. BNL gaat in samenwerking met de PSO s de implementatie stapsgewijs uitvoeren. Enerzijds ontlast dat onze eigen organisatie en kunnen wij ons meer toeleggen op de must have-onderdelen van ons uitgebreide ICT-programma, anderzijds is een gefaseerde overgang bij met name de website-infrastructuur gewenst vanuit de branche. Zo ontstaat er een beter beheersbare en meer ontspannen route naar de totale integratie van catalogus, content en websites. Wij hebben in de Widgetstore een 20-tal widgets voor u klaarstaan waarmee uw website al dan niet met inzet van uw huidige CMS of websitebeheerder geheel of gedeeltelijk in de landelijke huisstijl kan worden opgebouwd. Over een jaar is het aantal widgets en diensten minimaal verdubbeld en hebben we de NBC zodanig doorontwikkeld, dat het een bestendig alternatief voor de Aquabrowser is geworden, en is het Datawarehouse voor iedere bibliotheek operationeel. Concreet voorzien wij de volgende route: november Enschede sluit aan op web-infrastructuur 8 en 9 december Lancering additionele diensten en content op Bibliotheek2daagse waaronder applicaties voor e-books Vanaf december Aanlevering data voor NBC en DWH 2012 Januari maart Februari Maart April december Zomer Najaar Aansluiten bibliotheken eerste tranche (voor 1 april) Oplevering NBC 2 e bètaversie DWH volledig operationeel met basisdata Aansluiten bibliotheken tweede tranche Oplevering NBC 3 e bètaversie Oplevering NBC+ (met DCR- en KB-koppeling) kan Aquabrowser vervangen Landelijke promotiecampagne bibliotheken Bij aanvang van 2013 is de Website as a Service (WaaS) beschikbaar en kunnen alle deelnemende bibliotheken volledig overgaan naar de (compleet) nieuwe website-infrastructuur. Ieder in haar eigen tempo en binnen haar eigen mogelijkheden. Globaal overzicht van de planning van activiteiten en mijlpalen tot en met CONTENT BEHEER RESULTATEN 2012 Spoor 2: naar een nieuwe contentstrategie Spoor 1: winkel blijft open en krijgt widgets Landelijke Serviceorganisatie i.o. Provinciale coördinaten / G Integrale Digitale Bibliotheek Campagne 2012 Campagne 2013 LSO Aansluit menu 2 Aansluit menu 3 6 Enschede + R dam Aansluit menu 1 68 instellingen aangesloten 183 instellingen aangesloten 7

5 ord g en antwoord VRAAG EN ANTWOORD VRAAG EN ANTWOORD vraag en antw vraag en antwoord VRAAG TWOORD vraag en antwoord VRAAG EN ANTWOORD ORD vraag en antwoord VRAAG EN ANTWOORDvraag g en antwoord VRAAG 5. EN ANTWOORD vraag en antw ord VRAAG EN ANTWOORD vraag en antwoord VRAAG vraag en antwoord VRAAG EN ANTWO vraag en antwoord VRAAG EN ANTWOORD VRAAG EN ANTWOORD vraag en antwoord Algemeen pag. 10 Financiën pag. 13 Website-infrastructuur (WLWI) pag. 16 Digital Content Repository (DCR) pag. 26 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) pag. 29 Datawarehouse (DWH) pag. 30 Online betalen pag. 31 BIEB, BIEB, GOt E-books. BIEB... 9

6 Algemeen 01 We hebben begrepen dat er een advies per bibliotheek komt over hoe wij het beste kunnen aansluiten. Wanneer kunnen we dit verwachten? Antwoord: BNL en de PSO s werken nauw samen bij de implementatie van de infrastructuur. De PSO s zijn op de hoogte van de gegevens die u aan BNL heeft verstrekt en van alle mogelijke opties en zij zullen u een aansluitadvies geven. De uitvoering van de aansluiting is in handen van uw eigen organisatie, samen met uw PSO of provinciale coördinator. BNL levert de benodigde ondersteuning aan de PSO s en voert zelf de implementatie uit bij de G4, samen met de ICT-teams van deze steden. 02 Nu wordt opnieuw een aantal data genoemd. De data van OCW zijn harde deadlines, maar hoe zit dat met de data die nu door BNL worden afgegeven? Antwoord: De deadlines van OCW (aansluiting per 1 april 2012 voor de bibliotheken uit de 1e subsidiegroep, per 31 december 2012 voor de bibliotheken uit de 2e subsidiegroep) gelden voor zowel OCW als BNL. Uw aansluiting is en blijft echter niet meer (en niet minder) dan een start van uw deelname aan de landelijke infrastructuur. BNL zal de komende jaren de landelijke infrastructuur en de daarop ontwikkelde diensten, widgets en content steeds verder uitbouwen. Aansluiten vraagt dus ook van deelnemende bibliotheken continu aandacht en samenwerking. 03 Wat voor overeenkomst ga ik met BNL aan bij aansluiten? Antwoord: Het is niet de bedoeling om per bibliotheek overeenkomsten af te sluiten. Bij intekening voor de OCWsubsidie is vastgelegd dat de bibliotheek volledige aansluiting zal realiseren met de Nationale Bibliotheekcatalogus 05 Hoe wordt het infra-beheer vormgegeven en komen er Service Level Agreements? Antwoord: BNL en Stichting Samenwerkende PSO s Nederland (SSPN) zetten een gezamenlijke beheerorganisatie op. en het Datawarehouse en gebruik zal gaan maken van de website-infrastructuur (WLWI). Wij hebben dit vertaald in De eindverantwoordelijkheid voor dit beheer ligt formeel bij BNL, maar de uitvoering van het beheer wordt opgepakt haalbare aansluitcriteria waaraan bibliotheken moeten voldoen om de subsidie te mogen inzetten. door BNL en SSPN samen. Op dit moment worden de teamleiders door BNL aangesteld en ingewerkt en wordt de tweede- U heeft zich akkoord verklaard met de voorwaarden uit de subsidieregeling van OCW. Door gebruikmaking van de lijnssupport samengesteld uit medewerkers van de PSO s. Eerstelijnssupport wordt ook uitgevoerd door de PSO s. infrastructuur en diensten van BNL gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden die wij u bij aanvang van uw BNL sluit Service Level Agreements (SLA s) af met al haar leveranciers en verwerkt deze vervolgens in haar eigen dienst- werkzaamheden zullen toezenden. In de algemene voorwaarden zullen ook (wettelijke) regelingen worden opgenomen verlening - middels de algemene voorwaarden - richting de aangesloten bibliotheken. 04 inzake het gebruik van persoonsgegevens. Wat is de status van de ontwikkeling van de servicebus en koppelingen bij HKA en andere leveranciers? Eerder werd bekend dat BNL voor alle bibliotheeksystemen de koppelingen en de financiering regelt. 06 Wanneer wordt de nieuwsbrief-functionaliteit geboden door BNL? Antwoord: BNL verzorgt de inrichting van een landelijke Customer Relationship Management (CRM)-oplossing op basis van het Open Source-pakket SugarCRM. De module voor registratie van gegevens en contacten met instellingen (CRM Business to Business) is operationeel en in gebruik genomen. Deze oplossing is optioneel beschikbaar voor Antwoord: De servicebus is gereed. Over de koppelingen met alle bibliotheeksystemen wordt op dit moment door bibliotheken en bevat de mogelijkheid voor het versturen van nieuwsbrieven aan uw zakelijke relaties. BNL onderhandeld met de leveranciers. Voor leverancier HKA geldt dat de koppeling met de servicebus zal worden De module voor registratie van geïnteresseerden en bibliotheekgebruikers (webprofielen en contactvoorkeuren CRM ontwikkeld voor bicatwise. BNL betaalt aan de ILS-leveranciers de bouw van de koppelingen tussen haar eigen infra Business to Consumers) wordt momenteel gespecificeerd en zal medio 2012 beschikbaar zijn. Hiermee wordt het en de software van de leverancier. U dient de configuratie van het koppelvlak op uw eigen systeem zelf te regelen en te mogelijk leden en overige contacten een nieuwsbrief te sturen. bekostigen (zie ook Inzet & Kosten)

7 07 In gesprekken met BNL is aangegeven dat er een catalogus volgt met de diensten van BNL. Wat is de huidige status van de dienstencatalogus? Financiën Antwoord: De dienstencatalogus van BNL is in te zien in het tabblad Producten en diensten op de website van BNL (http://stichting.bibliotheek.nl), waar ook al onze andere documentatie te vinden is. Overigens is deze orga nis atiewebsite van BNL als eerste gebouwd op de landelijke infrastructuur: alle getoonde informatie staat in de Digital Content Repository. U kunt hier dan ook verschillende zaken tegenkomen die u tijdens een van onze presentaties ook al hebt gezien. 09 Zijn er extra kosten te verwachten van leveranciers die hun dienstenpakket met de implementatie van BNLinfra gaan uitbreiden? 08 Waarom is er voor de G4 een aangepast implementatietraject en wordt hier maatwerk geleverd door BNL? Antwoord: De grootste bibliotheken in Nederland hebben een status aparte bij de implementatie van de digitale infrastructuur. Enerzijds vanwege hun omvang en complexiteit, anderzijds ook vanwege hun bijdrage aan de landelijke ontwikkeling. Veel van de gezamenlijk ontwikkelde maatwerk-functionaliteit wordt elders hergebruikt. De G4 dragen voor een groot deel de additionele kosten voor het maatwerk. Antwoord: Ja, maar na verloop van tijd niet meer. Uw lokale ILS dient ge koppeld te worden aan de infrastructuur. Afhankelijk van uw configuratie en samenwerking in de regio zult u hiervoor in 2012 eenmalige kosten kwijt zijn (die afgedekt kunnen worden uit de aansluitsubsidie die u van OCW heeft gekregen) en daarna jaarlijkse beheerkosten voor het onderhoud op de afgenomen koppelingen (naar verwachting ca. 15% van de aanschafwaarde). Koppelingen tussen de BNL-infra en de leveranciers worden door BNL bekostigd en beheerd. Daarnaast staat het leveranciers vrij om hun diensten uit te breiden en aan te passen aan de infrastructuur van BNL. Zo kunnen zij, naast de gratis widgets van BNL-architectuur Bibliotheek X BART JOOMLA DRUPAL IGUANA Overig CMS BNL, ook extra diensten aanbieden in de vorm van widgets tegen betaling (en na goedkeuring door BNL, waarna de widget wordt opgenomen in de Widgetstore). Het is aan u als bibliotheek om daar al dan niet gebruik van te maken. Widgetstore Corporate website Literatuur plein WaaS Digitale Etalages R dam website Plug-in Plug-in Plug-in Plug-in Direct plaatsen Waar meer en meer functionaliteit op landelijk niveau wordt aangeboden (zoals rapportages uit het Datawarehouse en CRM-functionaliteit voor uw CRM Widgetplatform gebruikers), mag van de huidige leveranciers worden verwacht dat zij daarop inspelen en de betreffende modules vereenvoudigen en de onderhoudskosten hierop verlagen. Wij gaan er vanuit dat op middellange termijn de kosten per Servicebus saldo gelijk blijven voor uw totale ILS-configuratie. De frictiekosten kunt u DCR Gids Literatuur- IAM VUBIS Sisis NBC BVI & KVS afdekken met uw aansluitsubsidie. Adapter plein Adapter Adapter Adapter Adapter Adapter Wij adviseren u overigens bij de inkoop en inrichting van de benodigde koppe lingen gebruik te maken van de expertise en services van de PSO s. Datawarehouse IAM Iguana Gateway Voorbeeld: Groningen We hebben alle verwachte inzet en kostenverdeling voor u nog eens samen - File Transfer Vubis gevat in het op de volgende pagina volgende overzicht. De hoogte van de kosten hangt enerzijds af van de leverancier van uw ILS en de bestaande configuratie en Extern GGC Literatuurplein DB G!ds anderzijds van uw eigen mogelijkheden en capaciteit. Om de kosten aan uw kant af te dekken heeft u aansluitsubsidie ontvangen van OCW ( ,- eenmalig per bibliotheek). Stand van zaken applicatiearchitectuur BNL, eind Deze afbeelding geeft weer op welke manier de lokale ICT-componenten kunnen samenwerken met de landelijke architectuur, voor zover die eind 2011 gereed is

8 10 Wat zijn de toekomstige kosten voor deelname aan de digitale infrastructuur voor de bibliotheek in 2011, 2012 en daarna? Antwoord: OCW heeft aangegeven dat de exploitatiekosten voor de jaren 2011 en 2012 volledig worden vergoed. Daarnaast heeft OCW de intentie uitgesproken (onder meer op onze bijeenkomst van 28 juni jl.) dat ook voor de jaren daarna alle infrastructurele ontwikkel- en beheerkosten door middel van subsidie aan SIOB, bestemd voor BNL, door het Rijk worden vergoed. Voor nu en in de toekomst geldt echter, dat alle dienstverlening door BNL wordt aangeboden onder voorbehoud van financiering door de VOB-omslaggelden en/of rijkssubsidie (al dan niet toegekend via het SIOB). Daarbij geldt tevens dat uw eigen inzet en ICT-inrichting mede de hoogte van de totale aansluitkosten bepalen. In het algemeen kunnen we daarom geen harde uitspraken hierover doen, ook niet over de hoogte van mogelijke besparingen die deelname oplevert. In ieder geval zal de efficiency en de kwaliteit van uw dienstverlening toenemen naarmate BNL meer centraal ontwikkelde diensten oplevert. Inzet & Kosten Implementatie Landelijke Digitale Infrastructuur Alle kosten voor de bibliotheek kunnen afgedekt worden door de ontvangen OCW-subsidie Infra-onderdeel BNL Bibliotheek Toelichting I. WEBSITE (WLWI) Widgets Content binnen widgets Content intramuraal Website technisch beheer CMS Volledige bekostiging basiswidgets Volledige bekostiging landelijke content, redactie en beheer Via omslaggelden VOB wordt deze content centraal ingekocht Kosten 100% BNL na overgang naar WaaS in 2013 Tijdelijke plug-ins voor Joomla, Bart, Drupal en Iguana t.b.v. Widgetstore (plug-in-support eindigt eind 2013) Afname additionele diensten en/of commercieel aangeboden widgets Invoeren en beheren van eigen content bij lokale widget Verandert niet - lokale PC s om content aan te bieden Kosten blijven bij bibliotheek tot overgang naar WaaS in 2013 Handhaving huidige CMS. Eventuele kosten vervallen na overstap op WaaS in Leveranciers bouwen in opdracht van BNL basis-widgets die binnen BNL-budget worden gerealiseerd Lokaal kan ook cocreatie gaan plaatsvinden met partners binnen gemeente - gepland na eerste implementatieronde In 2012 zal geprobeerd worden delen van deze content ook voor thuisgebruik te ontsluiten Beheer van eigen redactie en content blijft verantwoordelijkheid van en kostenpost voor bibliotheken, ook na overgang naar WaaS Op verzoek levert BNL (kosteloos) een CMS + plug-in voor bibliotheken die daar geen beschikking over hebben of willen overstappen. Dat is onze klantbelofte: meer en sneller ontwikkelde diensten met hogere kwaliteit voor minder geld. Bovendien ontwikkelen wij diensten die u als individuele of in de regio samenwerkende bibliotheek niet of slechts met veel moeite zelf zou kunnen realiseren. En hier mag u ons altijd op aanspreken. II. NATIONALE BIBLIOTHEEKCATALOGUS (NBC) Bezitsregistratie & data-analyse Begeleiding aanlevering data door PSO s, clearing en rapportage OCLC. BNL levert toolset. Verzorging data-dump, opschonen en bijhouden eigen catalogus na rapportage Data-dump (initieel) en opschonen (binnen 12 maanden) zijn eenmalige acties Financiering collectieve infrastructuur Financiëring collectieve infrastructuur Bezitssynchronisatie NBC+ (najaar 2012) Koppeling infra met ILS-leverancier direct en via servicebus BNL levert op. Functionaliteit vergelijkbaar met Aquabrowser plus toevoeging KB-dossiers Eigen ILS configureren met ILSleverancier (parametrisering) Vervanger voor Aquabrowser vanaf 2013 (besparing 0,19 per inwoner) Synchronisatie is doorlopend proces, parametrisering is eenmalig (offerte-aanvraag daarvoor zelf organiseren via PSO) De huidige NBC 1.0 en de versies die in de loop van 2012 worden opgeleverd zijn in feite bètaversies voor de NBC+ BNL Aansluiting Bibliotheken III. DATAWAREHOUSE (DWH) Landelijke generieke koppelingen: Servicebus NBC Datawarehouse IAM Lokale koppelingen: Servicebus-adapters / Gateways Configuratie ca. 60 systemen Aanleveren basisset Koppeling ILS - basis (basisset) Koppeling extra - financieel & HRM BNL verzorgt voortgang basisset en breidt deze stapsgewijs uit Wordt volledig door BNL bekostigd en beheerd Buiten scope BNL - wordt wel ondersteund / gefaciliteerd Aanleveren eerste dataset in 2012 en vervolgens periodiek. Vanaf 2013 kan DWH de BIS-enquête VOB vervangen Eigen ILS configureren met ILSleverancier (parametrisering) Indien gewenst kan dit afgenomen worden i.o.m. leverancier (PSO s) basisset is in te zien op BNL-website Koppeling data met DWH is periodiek proces. BNL produceert basisdata waarmee bibliotheek eigen rapportages kan maken. Uitbreiding biedt ook meer rapportage-tools IV. IDENTIFICATIE & AUTORISATIE BNL infra ILS leverancier Bieb Koppeling ILS V. TECHNISCH BEHEER INFRA Eerstelijns ondersteuning PSO s BNL verzorgt koppeling naar ILSleverancier voor identificatie & autorisatieproces Additionele kosten vanwege implementatie infra worden door BNL betaald en intern verrekend in SSPN-verband Eigen ILS configureren met ILSleverancier (parametrisering) De huidige 1e lijnskosten blijven voor rekening bibliotheken (dus in principe gelijk) Levert mijn-bibliotheek -omgeving en betaalmogelijkheden op, faciliteert uitgifte e-books (gebruik per lid) BNL Beheer & support (LSO) PSO s Tweedelijns ondersteuning & experts PSO s Wordt inzake de infra volledig bekostigd door BNL Wijze van financiering van de collectieve digitale infrastructuur. BNL verzorgt via SIOB -gelden de aanleg en het beheer van de nationale infrastructuur (blauw). Hierbij zijn inbegrepen de landelijk benodigde koppelvlakken met de verschillende bibliotheeksystemen. Voor beheer en lokale implementaties schakelt BNL de PSO s in (oranje). Bibliotheken kunnen van deze implementatiediensten gebruikmaken. De bibliotheek blijft zelf verantwoordelijk voor de aanschaf en configuratie van lokale servicebusadapters en de benodigde (bestands)tools in het eigen bibliotheeksysteem. Implementatie-advies & ondersteuning Beheer koppelingen Inzet van BNL-ers en PSO-ers inzake implementatie wordt volledig bekostigd door BNL i.s.m. de PSO s Beheer van de koppeling infra via servicebus (NBC, DWH, IAM) wordt structureel afgedekt door BNL Eigen inzet van medewerkers of externe adviseurs (niet BNL/PSO) is voor rekening bibliotheek Houd rekening met beheers-kosten van uw koppeling met uw (maatwerk) ILS van zo n 15% van de aanschafwaarde van de koppeling Maatwerk vanuit de bibliotheek wordt wel ondersteund (indien zinvol), maar niet bekostigd door BNL, behoudens voor de G4 (waarmee een separate implementatie loopt) 14 15

9 Website- infrastructuur (WLWI) 11 Stapt BNL af van haar ambitie om voor de branche het Website as a Service (WaaS)- concept te bieden? 14 Is de Widgetstore al geopend? Hoe gaat dat nu in zijn werk, een website ontwerpen met widgets? Antwoord: Het is en blijft de ambitie van BNL om voor alle openbare bibliotheken een oplossing te bieden voor het Antwoord: Ja, de Widgetstore is geopend en een actueel overzicht van de beschikbare widgets is te vinden op beheer van de website middels de zogenaamde WaaS. Deze oplossing bestaat al en wordt toegepast voor onder andere Om te voldoen aan de subsidievoorwaarden moet een bibliotheek minimaal de Digitale Etalages, zie De WaaS bevat echter nog niet alle benodigde functionaliteiten 4 widgets opnemen op haar website, waarvan er ten minste één een directe aansluiting heeft op de Digital Content om de bibliotheken volledig te kunnen aansluiten. Tevens hebben diverse bibliotheken aangegeven een stapsgewijze Repository (DCR zie ook verderop). De widgets zijn in de landelijke huisstijl beschikbaar en kunnen op twee manieren aanpak voor te staan, vanwege de integratie van lokale content en functionaliteit. Er wordt daarom nog hard gewerkt geplaatst worden: direct op uw bestaande website of vanuit uw bestaande CMS via een door ons opgeleverde plug-in. om de WaaS uit te breiden. In 2013 zal de WaaS volledig operationeel zijn. Deze CMS-plug-in leveren wij voor de CMS en van Drupal, Joomla, Bart en Iguana. Plaatsing via een CMS-plug-in 12 Leidt de stapsgewijze aanpak niet tot dubbel werk en/of dubbele kosten? Antwoord: Met het aansluiten door de inzet van widgets wordt een eerste grote stap gezet naar de WaaS. levert diverse voordelen op. Mocht u voor de overgangsperiode tot en met medio 2013 gebruik willen maken van een CMS-oplossing die wij met een plug-in ondersteunen, dan kunnen wij die u kosteloos aanbieden. Daarvoor kunt u contact opnemen met uw adviseur bij uw PSO. De bibliotheken gaan dan immers al over op het gebruik van de DCR en de Widgetstore. Het overgrote deel van het aansluit werk is dan ook geen dubbel werk, maar juist een grote stap richting het uiteindelijke doel: de WaaS! 15 Wat zijn nu de voor- en nadelen van de twee mogelijkheden voor het plaatsen van widgets? 13 Wat is nu eigenlijk de WLWI-infrastructuur? Antwoord: Dit is de omgeving waarmee de bibliotheek haar website kan maken en beheren. De WLWI bestaat Antwoord: De twee beschreven opties onderscheiden zich in een aantal factoren. De onderstaande tabel geeft een overzicht van de voor- en nadelen van de beide opties. uit drie onderdelen: Plug-in Direct plaatsbare widgets a. de Widgetstore om de widgets aan te maken; b. de Digital Content Repository om de widgets te vullen met informatie; c. het Template Management Systeem om de widgets op de website te plaatsen. Drupal wordt gebruikt voor de Digitale Etalages. Bibliotheken hebben de mogelijkheid om hun eigen CMS te gebruiken voor Beschikbare widgets Benodigde expertise Alle widgets zijn beschikbaar De installatie van de plug-in vereist technische kennis Tijdsinspanning Kost relatief veel tijd Kost weinig tijd Deel van de widgets is beschikbaar (alleen widgets zonder koppeling met ILS) Relatief beperkte expertise nodig het beheren van de templates. Overgang naar de WAAS De overgang van de plug-in naar de WaaS is relatief beperkt. De overgang van de direct geplaatste widgets naar de WaaS is iets groter dan bij de plug-in. SEO Content wordt beter gevonden door zoekmachines Content wordt minder goed gevonden door zoekmachines 16 17

10 17 Hoe werkt het aanmaken van een website met behulp van een CMS-plug-in? Antwoord: De plug-in maakt het mogelijk om binnen een bestaand Content Management Systeem (CMS) de widgets op te halen en te tonen op de website. Er zijn plug-ins voor de volgende vier CMS en: Joomla (versie 1.5), Bart4, Drupal en Iguana. De plug-in moet geïnstalleerd worden in het CMS. De onderstaande figuur geeft weer hoe de landelijke plug-in is geïntegreerd binnen de Joomla-omgeving. 16 Hoe kies ik nu voor mijn bibliotheek de beste optie? Antwoord: Er zijn zoals gezegd twee mogelijkheden om aan te sluiten op de landelijke infrastructuur. De keuze voor een van de twee aansluitopties hangt primair af van uw CMS. Alleen voor Joomla, Bart, Drupal en Iguana zijn plug-ins beschikbaar. Bibliotheken met een van deze CMS en kunnen dus gebruikmaken van de plug-inconstructie. Beschikt u niet over een van deze CMS en, dan kan BNL een (kosteloos) alternatief bieden (vraag ernaar bij uw PSO). Bibliotheken die nu met een ander CMS werken, maar die toch met een plug-in willen werken, kunnen besluiten een nieuwe site te ontwikkelen met een van de drie genoemde CMS en. Iedere bibliotheek kan ook kiezen voor de direct plaatsbare widgets. Met de plug-in is het mogelijk om alle widgets af te nemen en te gebruiken. Verder is het ook mogelijk om de stylesheets (CSS) van BNL te gebruiken. Dit betekent dat de landelijke vormgeving wordt toegepast op de widgets die worden afgenomen. De CMS-plug-in biedt daarom meer mogelijkheden dan het gebruik van de direct plaatsbare widgets. Wel is het installeren van de plug-in en de stylesheets uiteraard (eenmalig) meer werk dan het direct plaatsen van de widgets. De eerste website die met een Joomla plug-in is gebouwd, is reeds live sinds 28 oktober Het betreft de site van de openbare bibliotheek Enschede. Hieronder staat deze website afgebeeld. Ook Bart heeft reeds een omgeving live waarin de plug-in draait. Deze is te vinden op Joomla, Bart, Drupal of Iguana Plug-in Welk CMS? Ander CMS Direct plaatsbare widgets! Bij de keuze voor de plug-in of de direct plaatsbare widgets speelt een aantal factoren een rol. De onderstaande tabel geeft hier een overzicht van: Factor Plug-in Widgets Aanwezige technische expertise binnen bibliotheek en PSO - + Plug-in vereist meer technische kennis Planning - + Plug-in kost meer tijd om te implementeren Toepassen lande lijke huisstijl + - Budget - + Huidige CMS - + Met plug-in kan de gehele website in landelijke vormgeving worden getoond Direct plaatsbare widgets zijn eenvoudiger en dus sneller en goedkoper te plaatsen Plug-in vereist een van de drie genoemde CMS en. De direct plaatsbare widgets kunnen in elk CMS geplaatst worden Gewenste widgets + - Meer widgets beschikbaar bij Plug-inconstructie Nieuwbouw site + - Bij het bouwen van een nieuwe site kan relatief eenvoudig de plug-in worden gebruikt 18 19

11 Welke widgets zijn er beschikbaar? Antwoord: Zoals we bij vraag 14 hebben uitgelegd, maken we onderscheid tussen direct plaatsbare widgets en widgets via een CMS-plug-in. De volgende widgets komen zowel via een plug-in als direct plaatsbaar beschikbaar in december 2011: - Afbeeldingenbrowser. Dit is een widget die afbeeldingen toont. Indien de gebruiker op een afbeelding klikt, dan wordt deze niet in een lightbox geopend maar in een nieuwe pagina. - KB-dossier. Deze widget bevat de dossiers van de Koninklijke Bibliotheek. Vanuit de widget wordt per item gelinkt naar de bijbehorende detailpagina op de landelijke site. - NOS-nieuws. De NOS-widget bevat de nieuwsitems van de NOS. De items verwijzen door naar de website van de NOS. - Nieuws en agenda. Deze widget bevat lokale content. Ook kan bij de Nieuws-widget een RSS worden ingelezen. Vanuit de widget wordt per item gelinkt naar de bijbehorende detailpagina op de WaaS van de bibliotheek en wordt vanuit de nieuws- of agenda-link verwezen naar de bijbehorende overzichtspagina op de WaaS. - Banner. De Bannerwidget bevat per afbeelding in de banner een door de redacteur te definiëren interne of externe link. - Roterende banner. De Roterende Banner-widget bevat per afbeelding in de banner een door de redacteur te definiëren interne of externe link. - Tabbladenbanner. Deze widget bevat per afbeelding in de banner een door de redacteur te definiëren interne of externe link. Deze widget is bedoeld om 2 kolommen breed te worden gepresenteerd. De minimale breedte zal dan ook groter zijn dan bij de overige widgets. - Twitter. De Twitterwidget bevat de tweets over een bepaald onderwerp (#) of de tweets van een bepaalde afzender - Videobrowser. De Videobrowserwidget bevat video s die in de widget afgespeeld kunnen worden. De link naar een grotere versie van de video wordt in een nieuwe pagina in de bibliotheekwebsite geopend. - ebooks eregalerij. De ebooks eregalerij-widget bevat een lijst met e-books die landelijk worden gevuld en onderhouden. Vanuit de widget wordt per item gelinkt naar de bijbehorende detailpagina op de landelijke site en wordt vanuit de link bekijk alle eregalerij-titels gelinkt naar de overzichtspagina op de landelijke site. De volgende widgets zijn nu al beschikbaar via de plug-in en worden in een latere fase aangeboden als direct plaatsbare widgets: Schatkamer Teruglegkar Nieuwe aanwinsten Toptitels Uitgelicht Dossiers Verder zal het in een latere fase ook mogelijk worden om groepen van widgets, die een bepaalde functionaliteit vertegenwoordigen, af te nemen. Op die manier kan bijvoorbeeld een literatuurplein of een vestigingspagina worden afgenomen Wanneer je nu een website hebt met 2 kolommen en je plaatst daar de BNL-widgets op, voldoe je dan aan het WLWI-aansluitcriterium? Antwoord: De lay-out van de website is niet bepalend voor de aansluiting. Wel dient te worden onderzocht of de widgets technisch gezien in deze kolommen kunnen worden geplaatst; de lay-out van de widget dient immers binnen de kaders te blijven. Zo ja, hoe zit het dan met de landelijke huisstijl, want daar voldoe je niet aan (een website met de landelijke huisstijl heeft 3 kolommen). Antwoord: De stapsgewijze aanpak heeft ook gevolgen voor de invoering van de landelijke huisstijl: die zal dus ook lokaal gefaseerd kunnen worden uitgerold. Maar een bibliotheek die al helemaal over wil naar de landelijke huisstijl, kan dit volledig doorvoeren. Wat zijn eigenlijk de huisstijlregels met betrekking tot de oplossingen die nu worden aangeboden voor aansluiting op de WLWI? Antwoord: U heeft, zoals gezegd, de keuze voor aansluiting op de WLWI d.m.v.: Direct plaatsbare widgets De direct plaatsbare widgets kunnen op uw bestaande website worden geplaatst. Deze widgets worden uitgevoerd in de landelijke huisstijl. Er is in deze aansluitvorm geen verplichting om de website aan te passen aan de landelijke huisstijl, maar uiteraard is dat wel mogelijk. Besluit u tot invoering van de landelijke huisstijl, raadpleeg dan de Quick Reference Card op onze site voor aanwijzingen. CMS-plug-in Kiest u voor aansluiting op de WLWI d.m.v. een CMS-plug-in, dan heeft u eveneens de keuze om uw website al dan niet aan te passen aan de landelijke huisstijl. Besluit u tot invoering van de landelijke huisstijl, raadpleeg dan ook in dit geval de Quick Reference Card op onze site voor aanwijzingen. Welke online strategie / gedachte zit er achter de widgets die nu beschikbaar zijn voor de CMS-plug-in & direct plaatsbare widgets? Antwoord: De widgets die nu beschikbaar zijn, zijn niet zomaar ontwikkeld. Achter de widgets zit een strategie die gebaseerd is op de ambitie van het bieden van een schatkamer en ontmoetingsplaats. (Beschikbare) widgets kunnen grofweg worden geordend naar de pijlers in de online strategie: - informatief of zoeken en vinden - exploratief of ontdekken en reizen - sociaal of verzamelen en delen Bij de overgang naar de WaaS zal dit nog duidelijker vorm krijgen, omdat er dan een vaste structuur en stijl is en meer widgets beschikbaar zijn. Het online strategie document is up-to-date en in lijn gesteld met de nieuwe implementatieroute van de WaaS. Dit document is online als PDF beschikbaar op onze website of op te vragen via 20 21

12 23 Is er een beschrijving van de risico s (nadelen) van de direct plaatsbare widgets (bijvoorbeeld t.o.v. SEO, Drempels weg, performance, HTML-code in het CMS toestaan)? 27 Hoe wordt een plug-in straks beschikbaar gesteld aan de bibliotheken? Wie is hierin contractpartij en wat zijn de kosten? Antwoord: De ontwikkeling van plug-ins voor de content-managementsystemen Joomla, Drupal, Bart en Iguana Antwoord: Als widgets direct geplaatst worden, zal de inhoud ervan door zoekmachines minder goed ontsloten wordt bekostigd door BNL op voorwaarde dat deze plug-ins vervolgens ter beschikking komen van alle bibliotheken. worden, en de content voor mensen met een beperking minder goed te bekijken zijn met behulp van voorleessoftware BNL is hierin ook de contractpartij. Voor bibliotheken zijn geen kosten verbonden aan de ontwikkeling en het onder- of een leesregel. Wanneer er vanuit een direct geplaatste widget naar een detailpagina wordt verwezen heeft deze houd van deze plug-ins. Uitrol op de WaaS start begin 2013 en naar verwachting zijn alle bibliotheken aan het eind detailpagina de look & feel van de landelijke huisstijl en niet die van de lokale website; dat kan voor de bezoeker van dat jaar overgezet. Daarna zal het onderhoud van de plug-ins worden beëindigd. verwarrend zijn. Door deze en andere technische beperkingen is het aantal direct plaatsbare widgets minder groot dan het aantal plaatsbare widgets via een CMS-plug-in. 28 Als mijn website straks wordt overgezet naar de WaaS, wat gebeurt er dan met de content die nu ontsloten wordt via widgets? Wij adviseren daarom, waar mogelijk, te gaan werken met een CMS-plug-in. Antwoord: Die informatie die u via plug-ins of widgets heeft ingevoerd staat reeds opgeslagen in de DCR en is 24 Zijn deze widgets ook plaatsbaar op sites van derden, zoals de gemeentesite, Hyves of Facebook? daarmee volledig beschikbaar in de WaaS. Feitelijk bent u dus al de overstap naar de WaaS aan het voorbe reiden zodra u content begint in te voeren en te beheren in widgets met een DCR-koppeling. Ook dit is onderdeel van de gefaseerde aanpak, waarbij deze nieuwe manier van werken voor iedereen in de loop van de tijd standaard wordt. Antwoord: Ja, widgets met voornamelijk redactionele content zijn straks goed plaatsbaar op sites van derden. Deze optie blijft uiteraard ook na 2013 (als alle bibliotheken zijn overgegaan naar de WaaS) beschikbaar met een daarvoor geschikte selectie widgets in de landelijke huisstijl. 29 Er is een Joomla-template gemaakt voor Overijssel. Is deze ook buiten Overijssel beschikbaar en waar kan ik deze verkrijgen? 25 Is er een methode om te checken of de widgets ook daadwerkelijk in het CMS dat de bibliotheek in gebruik heeft kunnen worden geplaatst? Antwoord: Ja, deze is beschikbaar. De Joomla-template is gemaakt door Blauwe Brug (onderdeel van de Overijsselse Bibliotheek Dienst) met ondersteuning van BNL. Deze template is nu beschikbaar voor alle bibliotheken. U kunt daarvoor contact opnemen met het beheer van BNL. 26 Antwoord: Ja, er is een test beschikbaar in de online Widgetstore waarmee u kunt controleren of de widget ook op uw huidige website kan worden geplaatst. Worden de widgets alleen in de landelijke huisstijl ontwikkeld? Antwoord: Ja, widgets worden alleen in de landelijke huisstijl ontwikkeld. Hoewel deze vanzelfsprekend beter 30 Kan of mag iedere bibliotheek een bestaande widget uitbreiden of aanpassen? Antwoord: Dat kan alleen bij de generieke G!DS-widgets. De standaardwidgets hebben een vaste werkwijze en zijn getest op de juiste werking binnen de omgeving. Deze kunnen geconfigureerd worden om de juiste gegevens te tonen. Elke bibliotheek kan aan de PSO s (via de tweedelijnsondersteuning of betrokken experts) wensen doorgeven tot hun recht komen als uw gehele website in de landelijke huisstijl is vormgegeven, is het voeren van de landelijke voor een volgende versie van een widget. BNL zal samen met de PSO s ook actief feedback ophalen uit de branche, huisstijl in deze fase van oplevering niet vanzelfsprekend. Dit geeft u de mogelijkheid uw website in uw eigen tempo en ook bij eindgebruikers. aan te passen. Bij overgang naar de WaaS in 2013 gaat uw site automatisch over naar de landelijke huisstijl. Doorvoeren van de huisstijl (ook voor overgang naar WaaS) levert extra herkenning en exposure op, vooral wanneer er landelijk publiekscampagnes uitgevoerd gaan worden. En kostenvoordeel door een centrale inkoop van bijvoorbeeld drukwerk, gevelbelettering of interieur

13 31 En kunnen wij zelf widgets aanleveren? Antwoord: Ja. Om echter te kunnen garanderen dat de widgets correct zullen functioneren, is een Software 33 Er wordt nu Java gebruikt voor het maken van widgets, maar Java-ontwikkeling is kostbaar. Waarom is er niet gekozen voor een andere open source-oplossing? Development Kit (SDK) opgesteld. Deze bevat de voorwaarden waaraan een widget moet voldoen. U kunt de Antwoord: Java is een open source-oplossing, die in vergelijking met PHP een betere ondersteuning biedt bij widget (laten) maken volgens deze SDK, waarmee u er zeker van bent dat deze zonder problemen kan worden multi-threading, test driven development en het loskoppelen van vormgeving en techniek. Daarbij heb je met Java ingezet. Er vindt altijd een start-(voor de bouw) en ingangscontrole (bij oplevering) plaats door BNL, op zowel meer controle over het geheugengebruik en is er meer mogelijk op het gebied van object oriented programmeren, condities, functionaliteit als inhoud. waardoor bestaande functionaliteit eenvoudiger hergebruikt kan worden. 32 Kan de functionaliteit van de digitale etalages voor andere doeleinden worden ingezet, zoals bijvoorbeeld het retailconcept? 34 Welke G!DS-widgets worden er ontwikkeld? Antwoord: Er worden widgets ontwikkeld die de gegevens rechtstreeks ophalen uit G!DS. Het gaat hierbij om een: Antwoord: In principe wel. De digitale etalages zijn ontwikkeld in opdracht van de Plusbibliotheken, om de - Openingstijdenwidget met openingstijden, contactinformatie en faciliteiten van alle vestigingen, zwaarte punten van de Plusbibliotheken hierin tot hun recht te laten komen. Hiervoor worden allerlei standaard- met een locatiekaart; componenten van BNL (Schatkamer-, dossierwidget, etc.) gebruikt. De combinatie van deze componenten mogen - Kalenderwidget met een activiteitenkalender; de inhoud en regio et cetera is via een G!DS-profiel zelf te bepalen; zonder meer door andere bibliotheken gebruikt worden, tenzij de gebruikte content valt binnen het concept - Generieke G!DS-widget, waar elk willekeurig G!DS-profiel aan kan worden gekoppeld; de opbrengst wordt getoond als van de verschillende Digitale etalages. In die gevallen dient u contact op te nemen met de Plusbibliotheken. aanklikbare lijst. Afhankelijk van het profiel kunnen nieuws, activiteiten, adressen, producten en diensten of links uit Bij overeenstemming kunnen wij vanuit BNL de ontwikkeling ondersteunen. de InternetG!DS worden getoond. Deze G!DS-widgets zijn beschikbaar vanaf december Welke G!DS-koppelingen worden er gerealiseerd? Antwoord: De inlichtingenfunctie heeft een koppeling met G!DS. De informatie over bibliotheken, afkomstig uit G!DS, wordt één keer per dag geëxporteerd naar een databestand. Dit bestand wordt gebruikt voor de beantwoording van vragen door de inlichtingenfunctie. In de eerste versie zal de inlichtingenfunctie beschikbaar komen als standalone HTML-pagina, te gebruiken voor alle bibliotheken; een volgende versie zal in de vorm van een widget beschikbaar komen in een aan de WaaS aangepaste lay-out. Andere koppelingen zijn: - Met de NBC. De NBC maakt gebruik van de bibliotheekadressen uit G!DS (alle vestigingen, servicepunten en bibliobushaltes) om de collectie te lokaliseren - Met SugarCRM. SugarCRM koppelt de bibliotheekadressen. Overige koppelingen (webshop voor producten en diensten, klantenbestanden) worden in 2012 uitgewerkt - en met Literatuurplein. Literatuurplein toont literaire activiteiten van bibliotheken en andere organisaties, en culturele evenementen uit G!DS

14 Digital Content Repository (DCR) 36 Wat is een Digital Content Repository (DCR)? Antwoord: De DCR is een centrale opslaglocatie voor content. De DCR is gebouwd met het Content Management Systeem Hippo. Een belangrijk voordeel van de landelijke DCR is de mogelijkheid tot samenwerken tussen de bibliotheken. De bibliotheken kunnen namelijk straks eenvoudig content delen en ook gebruik maken van landelijk aangeboden content. De DCR biedt de mogelijkheid tot het inplannen van een publicatiedatum. Een redacteur kan hiermee zijn werkzaamheden voorbereiden en op een later tijdstip beschikbaar stellen aan de bezoeker van de website. Zoekplatform BNL Zoekplatform BNL De afbeelding hiernaast is een screenshot van de DCR.! Zoekwidget Apps iphone ipad Android Widgets Leesplein Literatuurplein enz. Search Engine Optimization Presentatielaag Gebruikt de zoekfunctie en haalt via de verwijzing de content uit de verschillende bornsystemen. 37 Wat is precies de functie van de Digital Content Repository (DCR), we hebben straks toch de NBC? Zoekindex (bevat informatie t.b.v. zoeken, content blijft in oorspronkelijke bron) Zoeklaag Bevat een index t.b.v. zoeken en een verwijzing naar de content Antwoord: De DCR bevat allerlei digitale content en verwijzingen, zoals redactionele content, recensies, user generated content, etc. die juist niet staan opgenomen in een doorzoekbare catalogus, zoals het GGC waar de NBC uit put. De content uit de DCR zal middels het zoekplatform van NBC+ doorzoekbaar gemaakt en gekoppeld kunnen worden aan de catalogusfunctie. De combinatie van het zoekplatform (ook wel open index genoemd) met de data uit de catalogus en DCR noemen we bij oplevering in het najaar van 2012 de NBC+. Daarmee worden metadata van boeken gekoppeld aan andere content en vice versa (u vindt bijvoorbeeld een boek, de verfilming en de filmmuziek in één zoekactie). De database G!DS wordt gekoppeld aan de DCR. De content wordt gedeeld en is beschikbaar voor alle bibliotheken. GGC Catalogus DCR Red. Content User Gen. Content Reviews Recommendations G!DS Red. Content E-Depot E-books E-journals Gedigitaliseerde content Externe bronnen Wikipedia Bookcovers Muziekweb DBNL NOS Vereenvoudigde weergave van het beoogde landelijke zoekplatform, waarbij tegelijkertijd en in samenhang in meerdere bronnen kan worden gezocht. Op dit platform kan een theoretisch onbeperkt aantal (maatwerk)zoekmethodes worden ontwikkeld in de vorm van zoekinterfaces, widgets en mobiele applicaties Bronlaag Bevat de content, levert informatie daarover aan de zoekindex 26 27

15 Nationale Bibliotheekcatalogus (NBC) 38 In eerste instantie is het delen van content tussen bibliotheken nog niet mogelijk. Per wanneer is dat wel het geval? Antwoord: In een van de volgende versies, waarschijnlijk in de eerste helft van 2012, wordt het mogelijk per content-item te bepalen welke items door andere bibliotheken mogen worden afgenomen. Op dit moment kunnen bibliotheken elkaars content nog niet gebruiken. Gezamenlijk onderhouden van specifieke content is op dit moment al wel mogelijk, maar hier wordt dan per geval een apart gebied in de DCR voor ingezet. 40 Hoe verloopt de aansluiting op de NBC? Antwoord: De bètaversie van de NBC is al opgeleverd voor testdoeleinden. Hierna komt er nog een tweetal releases 39 Hoe kan de bibliotheek in de toekomst haar eigen databases (niet de catalogus) ontsluiten via het nationale zoekplatform? Wat zijn de voorwaarden voor het kunnen ontsluiten van een dergelijke database? voordat de NBC de Aquabrowser kan gaan vervangen. Dit zijn in feite steeds bèta-versies. Vanaf het moment dat de NBC de Aquabrowser kan vervangen noemen we dit de NBC+ (omdat er naast metadata uit catalogi ook andere content vanuit de DCR - doorzoekbaar is). Belangrijke stap om deze NBC+ te realiseren, is de bezitsregistratie en synchronisatie, waarvoor verschillende fasen zijn te onderscheiden in de aansluiting op de NBC: Antwoord: Een van de doelstellingen van de Digital Content Repository is dat de digitale materialen van biblio - theken straks kunnen worden gedeeld en hergebruikt. Voor ontsluiting van eigen bestanden via het zoekplatform is het nood zakelijk dat deze bestanden worden ondergebracht in de DCR of dat deze bestanden via de DCR doorzocht kunnen worden. In het laatste geval worden in de DCR metadata per bestand opgenomen. Per bestand dient te worden vastgesteld hoe de koppeling tot stand gebracht kan worden of welke metadata dienen te worden opgenomen. - Aanleveren initiële titeldump (vóór groep 1, vóór groep 2) - Verwerken titeldump door OCLC - Uitbrengen opschoningsadvies door OCLC aan de bibliotheek - Opschoonactie titels door bibliotheek (binnen 12 maanden na advies) - Definitieve titeldump na opschoning - Verwerken titeldump door OCLC Voorbeeld zoekplatform BNL - Aanleveren mutaties voor bezitsregistratie - Koppeling voor synchronisatie van titels en bezit (uw leverancier bouwt zowel richting BNL in onze opdracht als Voorbeeld zoekplatform BNL in uw opdracht richting uw eigen ILS een koppeling u bent qua bekostiging en beheer verantwoordelijk voor uw eigen koppelingen) Harry Mulisch Resultaten links Zoekwidget Apps Widgets Search Engine Optimization 41 Hoe zullen de materiaalsoorten uit een ILS die NIET opgenomen zijn in het GGC straks ontsloten worden? Content Zoekindex Antwoord: Alle materiaalsoorten worden opgenomen in het GGC, vooropgesteld dat het gaat om een echte biblio- Content Content GGC DCR G!DS E-Depot Externe bronnen theekcollectie. Er is in het GGC geen beperking t.a.v. het soort materiaal. Houd er s.v.p. rekening mee dat ook materiaal dat niet wordt uitgeleend, wordt opgenomen in de NBC. 1. Zoekopdracht Harry Mulisch 2. Zoekapplicatie geeft meerdere resultaatlinks terug 3. Webapplicatie haalt via de links content op en voegt deze samen tot: - Overzicht - Reviews - Info uit literatuurplein - NOS-video s - Wikipedia-pagina Voorbeeld van hoe een eenvoudige vraag aan het nationale zoekplatform kan leiden tot een samenhangend informatiearrangement dat altijd actuele informatie bevat Komen er door het gebruik van het GGC voor de bibliotheek nog extra kosten? Antwoord: Aan het gebruik van het GGC zijn voor de bibliotheek geen extra kosten verbonden ten opzichte van de huidige situatie. De titeldump volgens de opgegeven specificaties blijkt niet door onze Bicat-beheerders uit het systeem te halen. Hierover lopen al contacten tussen HKA en OCLC. Wat is nu de status? Antwoord: Leverancier HKA heeft een exportroutine ontwikkeld voor alle versies van Bicat volgens de specificaties van BNL/OCLC. HKA verzorgt voor de bibliotheken de export naar OCLC. U kunt dus (als individuele bibliotheek of in samenwerkingsverband) HKA verzoeken de export voor u te verzorgen

16 Datawarehouse (DWH) BIEB, BIEB, BIEB... GOt E-books 44 De aanpak voor het DWH zou in een document worden beschreven en verstuurd worden aan de bibliotheken en PSO s. Het gaat om de export vanuit het ILS naar het DWH. Wat is de status hiervan? Antwoord: De definitie van de basisset van data is vastgesteld in overleg met VOB en SIOB en bevat data over leners en uitleningen, die nodig zijn om Key Performance Indicators (KPI s) te berekenen of andere rapportages te maken. Het is de verwachting dat deze basisset en de bijbehorende documenten over de (upload)procedures vóór eind 2011 naar de bibliotheken zullen worden gestuurd. Minimaal betekent overigens in deze context niet marginaal, maar de dataset die iedere bibliotheek ten minste moet aanleveren. Na verloop van tijd zal deze basisset worden uitgebreid. Online betalen 45 Er zou een voorstel komen over hoe om te gaan met het afstaan van informatie van bibliotheken t.b.v. het DWH, is hier al meer over bekend? Antwoord: BNL heeft algemene voorwaarden in voorbereiding, waarin ook (wettelijke) regelingen zullen worden 47 Er zou een online betalen-module komen. Wanneer is deze te verwachten? Zijn er al specificaties bekend? opgenomen met betrekking tot het gebruik van persoonsgegevens. Antwoord: De module voor online betalen is feitelijk klaar. Deze wordt functioneel geïntegreerd in de WaaS 46 Voor bestaande rapportages en enquêtes worden nu ook data uit andere applica ties gebruikt, daarom moeten ook financiële en HRM-applicaties gekoppeld worden. Is hier inmiddels al meer over bekend? (Website as a Service). Als uw bibliotheek nu al gebruik wil maken van de module voor online betalen, dan kunt u dit bij uw PSO aangeven, waarna contact met u zal worden opgenomen om tot een Plan van Aanpak te komen. De koppeling met het pastegoed in uw bibliotheeksysteem verloopt via de servicebus; deze koppeling wordt momenteel ontwikkeld, waarbij de beschikbaarheid mede afhankelijk is van de afspraken met de leverancier van uw bibliotheeksysteem. Antwoord: Het Datawarehouse kent na oplevering een doorontwikkeling. De koppeling van financiële en HRM-applicaties wordt voorzien voor 2012 en later. Deze doorontwikkeling zal zoals het er nu naar uitziet De koppeling met een webshop (producten, winkelwagen, IAM/CRM) wordt ook op dit moment ontwikkeld (planning voor oplevering is voorjaar 2012). worden opgepakt door BNL die deze faciliteiten in overleg met de PSO s landelijk gaat aanbieden als optionele dienstverlening

17

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst

Terugblik 2010-2012. Vooruitblik op de toekomst Terugblik 2010-2012 Vooruitblik op de toekomst Inhoudsopgave Voorwoord 3 Voorwoord 1. Aan welk toekomstbeeld is gewerkt? 5 1.1 Toekomstbeeld 6 1.2 Wenkend perspectief voor bibliotheekleden (en andere gebruikers)

Nadere informatie

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht?

5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? Den Haag mei 2015 Stichting Bibliotheek.nl 5 jaar Bibliotheekinnovatie Wat heeft de BNL-periode 2010-2014 gebracht? 1. Introductie

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL

Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Jaarverslag 2013 STICHTING BIBLIOTHEEK.NL Inhoud Deel 1: Bestuursverslag 2013 1. Voorwoord 2. Algemeen 3. Managementsamenvatting 4. Activiteitenverslag 5. Financiële toelichting Deel 2: Jaarrekening 2013

Nadere informatie

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk

VNG HANDREIKING. De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG HANDREIKING De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk VNG Handreiking De openbare bibliotheek in het digitale tijdperk Colofon Samenstelling Uitgebracht in opdracht van de Vereniging van Nederlandse

Nadere informatie

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0

LoopbaanApp Rijk. Haalbaarheidsonderzoek. In opdracht van: Versie 1.0 LoopbaanApp Rijk Haalbaarheidsonderzoek In opdracht van: Versie 1.0 Status definitief Datum 27 juni 2013 Management samenvatting In opdracht van het ministerie van BZK heeft ICTU een haalbaarheidsonderzoek

Nadere informatie

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages)

Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) Onderzoek digitale systemen MaS (Maatschappelijke Stages) In opdracht van PRIMO nh augustus 2008 Onderzoeksburo Jan Waalen Pagina 1 augustus 2008 Inhoudsopgave Inleiding...3 Centrale vragen in het onderzoek:...4

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd.

02 Verslag AO Jeugd 8 september 2009 9.25-9.35 Het conceptverslag is ter vaststelling bijgevoegd. Vergadering: Ambtelijk Overleg Jeugd Datum: 13 oktober 2009 9.15 12.15 uur Locatie: Raadzaal Voorhout Raadhuisplein 1, 2215 MA Voorhout Onderwerp: Agenda AO Jeugd Holland Rijnland en Rijnstreek 01 Opening

Nadere informatie

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs

In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs White Paper In 10 stappen een succesvol sociaal intranet op basis van SharePoint in het onderwijs Een sociaal intranet op basis van SharePoint moet goed worden voorbereid. Uiteindelijk zullen er een groot

Nadere informatie

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage

Nieuw in SharePoint 2013. Danny Burlage Nieuw in SharePoint 2013 Danny Burlage Inhoudsopgave 1 INTRODUCTIE 6 2 DE VISIE ACHTER SHAREPOINT 2013 8 3 NIEUW IN EEN VOGELVLUCHT 14 3.1 Samenwerken in SharePoint 17 3.2 Document Management in SharePoint

Nadere informatie

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur

Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA. Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Onderzoek Open Source Ondersteuning SGA Onderzoek Open Source Ondersteuning Service Gerichte Architectuur Opdrachtgever : Bestuursdienst Gemeente Rotterdam Projectleider : Folkert-Jan de Groot ( 06 51

Nadere informatie

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control

Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Exact Financials Enterprise Risicobeheersing, compliance en control Inhoud 2 Passend bij uw behoeften 4 Exact Financials Enterprise, het product 6 Exact Financials Enterprise en u 8 Financieel management

Nadere informatie

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord

Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Gemeente heeft Antwoord Voor alle vragen aan de gemeente 14+ netnummer Antwoord Handleiding aanvraag & implementatie 14+netnummer Antwoord versie 19 - augustus 2013 1 Handleiding aanvraag & implementatie

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Mobiliteit 2013-2018 Oplegvel Collegebesluit Portefeuille C. Mooij Auteur Dhr J van Duijnhoven/ Mevr. GA Zeilstra Telefoon 0235114488 E-mail: gzeilstra@haarlem.nl MenS/HRM Reg.nr. 2013/8697 Nota

Nadere informatie

Actieplan Open overheid

Actieplan Open overheid Directoraat-Generaal Wonen, Bouwen en Integratie Actieplan Open overheid Datum September 2013 Status Definitief Pagina 2 van 40 1 Inleiding: Open overheid begint niet bij nul... 5 1.1 Actuele voorbeelden...

Nadere informatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie

Innovatie. meteffect. Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Innovatie meteffect Adviescommissie Bibliotheekinnovatie Inhoud 4 Samenvatting 6 1 Inleiding 12 2 Programmalijnen 13 13 14 14 14 15 15 Programmalijn

Nadere informatie

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0

Test. Acceptatie. John Goeree Studentnummer: 20020985. Naam: Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 Test & Acceptatie Naam: John Goeree Studentnummer: 20020985 Opdrachtgever: Haagse Hogeschool Plaats en datum: Nieuw Buinen, 10-01-2007 Versie: v1.0 1 Referaat Afstudeerder: Onderwerp: John Goeree Test

Nadere informatie

Content beheer protocol en handleiding

Content beheer protocol en handleiding Content beheer protocol en handleiding Gemeente Zevenaar Versie 1.0 april 2009 Voorbeeld content beheer protocol en[1].doc handleiding 1 INHOUDSOPGAVE 1 INLEIDING...3 2 DOELSTELLINGEN EN UITGANGSPUNTEN...5

Nadere informatie

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4

1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3. Kern van nieuw subsidiebeleid... 3. De Kaderbrief van de Provincie... 4 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding en inleiding: nieuw subsidiebeleid... 3 Kern van nieuw subsidiebeleid... 3 De Kaderbrief van de Provincie... 4 IPO takenpakket bibliotheekondersteuning / nieuwe bibliotheekwet...

Nadere informatie

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice

Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Visie op Klantcontacten, Zaken en Integraal Midoffice Inhoudsopgave 1. INLEIDING 2 2. VISIE OP ANTWOORD EN DIENSTVERLENING 4 3. VISIE OP ZAAKGERICHT WERKEN 6 4. VISIE OP ORGANISATORISCHE ASPECTEN 8 5.

Nadere informatie

Architectuur. Enterprise Portal

Architectuur. Enterprise Portal Architectuur Enterprise Portal Auteur : Ivo Huurdeman Versie : 1.0 Status : Final Documentdatum : 11-02-14 Architectuur 2014 Pagina 1 van 20 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding... 3 1...Enterprise

Nadere informatie

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx

E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren. Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx E-Factureren voor accountants- en administratiekantoren Fou-Khan Tsang en Tonny Dirkx Colofon Deze publicatie is kosteloos te bestellen en te downloaden op http://www.e-factureren.info ECP-EPN heeft Fou-Khan

Nadere informatie

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten

Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Handreiking voor toepassen van Agile Scrum binnen Overheidsdiensten Versie 1.0 Datum april 2012 Status definitief Colofon Projectnaam Locatie Contactpersoon Bijlage(n) 1 Auteurs DR en Quintor Project BAS,

Nadere informatie

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD)

Hoe? Zo! Bring Your Own Device (BYOD) Hoe? Zo! Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 2 Wat is BYOD? 4 3 Hoe kun je BYOD zinvol inzetten? 7 4 Wat zijn de consequenties van de invoering van BYOD? 10 5 Hoe werkt BYOD voor medewerkers? 14 6 Hoe kan ik BYOD

Nadere informatie

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving

BIBIS Library Portal. Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal Een verhalende beschrijving BIBIS Library Portal BIBIS Library Portal, is ontwikkeld om de medewerkers van een modern informatiecentrum optimaal te ondersteunen bij hun dagelijkse

Nadere informatie

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken

CRM in uw Internet Marketing Strategie. Automatisch klantrelaties opbouwen. Alex van Ginneken CRM in uw Internet Marketing Strategie Automatisch klantrelaties opbouwen Alex van Ginneken 1 Van dezelfde auteur: - Internet marketing, Word online marktleider in uw branche - E-mail marketing, Opzetten

Nadere informatie

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010

Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Seneca B.V. Elektronicaweg 31 2628 XG Delft Nederland T +31(0)15-251 37 00 F +31(0)15-251 37 01 E info@seneca.nl I www.seneca.nl Een Seneca Whitepaper Smartsite ixperion en Microsoft Sharepoint 2010 Nieuwe

Nadere informatie

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5

Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Site Management Handleiding voor Smartsite 4.5 Versie 2, juli 2002. 1997-2002 Smartsite Software B.V. Smartsite Dynamic Web System Disclaimer Hoewel deze handleiding met de grootste zorgvuldigheid tot

Nadere informatie

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties

Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties Aan de slag met open standaarden - een handreiking voor overheidsorganisaties ir. L.M. Punter, dr. ir. J.P.C. Verhoosel, ir. E.J.A. Folmer dr. ir. P.H.W.M. Oude Luttighuis Datum 18 augustus 2010 Colofon

Nadere informatie

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011

Evaluatie pilot eradiologie. Hans Mekenkamp. Projectleider. Versie: 1.0. Datum: 15-03-2011 Dit document is door EZDA gerealiseerd in samenwerking met de deelnemende ziekenhuizen in de pilot digitale beelduitwisseling eradiologie in Amsterdam. Nictiz heeft deze pilot medegefinancierd. Omdat dit

Nadere informatie