Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr december 2009 Inhoudsopgave Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2 Arbeidsomstandigheden - Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1 2 Arbeidsrecht - Geen loondoorbetaling na roekeloos gedrag 2 Bedrijfsvoering - Banken verlagen opslag voor zakelijk krediet 3 - Bedrijven kampen vaker met fraude 3 Economische Zaken - DNB: economische groei in 2010 en Werkloosheid boven de Fiscaal - Fiscus pakt fraude met auto van de zaak aan 4 Lonen en loonberekeningen - Wettelijk minimumloon per 1 januari Lonen en salarissen per 1 januari Voorlopige Voorbeeldberekeningen loonkosten per 1 januari Overheid - MKB-er krijgt meer kans op overheidsopdracht 5 - Raad van State kraakt kabinetsplan AOW 6 - Wettelijke rente verlaagd 7 Sociale Zaken - Deeltijd-WW verlengd tot 1 april Premievrijstelling oudere werknemer 7 - Subsidie langdurig werkloze werknemer van 55 jaar en ouder 8 Bijlage: - Lonen Bouw 1 januari 2010 en Salarissen UTA 1 januari Voorbeeldberekeningen loonkosten en nettolonen per 1 januari 2010 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Actueel Diploma s BGA Zaterdag 21 november jl zijn door BGA, het opleidingsinstituut van Aannemersfederatie Nederland, diploma s uitgereikt aan geslaagden in de verschillende branches. Binnen de wapeningsbranche ontvingen 18 leerlingen hun diploma. Ook 15 leerlingen in de dakdekkerswereld mochten die dag hun diploma in ontvangst nemen. Daarnaast kregen 7 leerling-voegers en 2 leerling-metselaars die dag hun diploma. Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 Per 1 januari 2010 zal een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschijnen, namelijk VCA versie 2008/5.1*. Deze versie vervangt VCA versie 2008/05. Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht: Vanaf 1 februari 2010 dienen nieuwe contracten voor VCA certificatie te worden gebaseerd op VCA Versie 2008/5.1. VCA certificatie die is gecontracteerd vóór 1 februari 2010 kan nog worden gebaseerd op de oude versie(vca versie 2008/05), met dien verstande dat na 1 augustus 2010 geen VCA certificaten meer mogen worden verstrekt op basis van VCA versie 2008/05. Tussentijdse audits worden afgehandeld op basis van de VCA versie die is gehanteerd bij de initiële Audit respectievelijk de herhalingsaudit (bij verlenging), echter voor wat betreft de VCA 2008/05 niet langer dan tot 1 augustus Na 1 augustus 2010 kan verlenging van certificatie alleen plaatsvinden op basis van de nieuwe versie, ook wanneer van certificatie-instelling wordt gewisseld. Arbeidsomstandigheden Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1 Aandoeningen aan de rug, de benen en armen, zoals rugklachten en RSI, stonden in 2008 bovenaan de lijst van de meest voorkomende beroepsziekten. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het centrum onderzocht een kleine zevenduizend meldingen die bedrijfsartsen het afgelopen jaar deden over beroepsziekten. In ruim 40 procent van de gevallen ging het om aandoeningen aan rug, benen en armen. Zij worden gevolgd door gehooraandoeningen (34 procent) en psychische aandoeningen (17 procent), zoals overspannenheid. RSI staat met duizend meldingen hoog op de lijst van het NCvB. Toch ziet het centrum een flinke terugloop van het aantal meldingen; in 2000 werden er 3000 meldingen gedaan. Arbeidsrecht Geen loondoorbetaling na roekeloos gedrag Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door bewust roekeloos gedrag, heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon. Dat heeft de kantonrechter in Sittard bepaald in de zaak van een volledig arbeidsongeschikt geraakte vlieginstructeur. De uitspraak kan grote gevolgen hebben. De bewuste vlieginstructeur, die werkte bij een vliegschool in het zuiden van het land, had zonder toestemming een leerling meegenomen voor een testvlucht. Na de vlucht werd hij hierop aangesproken door zijn werkgever, waarna hij 'door het lint ging'. Daarbij sloeg hij zo hard met zijn hand tegen een muur dat hij een middenhandsbeentje brak en volledig arbeidsongeschikt raakte. Ledeninformatie december

3 Aangezien hij bewust roekeloos zou hebben gehandeld, vond de werkgever die normaalgesproken het loon moet doorbetalen bij ziekte dat de vlieginstructeur geen aanspraak meer kon maken op doorbetaling. Onvoldoende reden De wet stelt echter dat bewust roekeloos gedrag onvoldoende reden is om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid zijn loon te ontzeggen. Alleen als een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt, heeft hij geen recht meer op loon. Met deze bepaling heeft de wetgever willen voorkomen dat er discussie ontstaat wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een gevaarlijke sport. De kantonrechter in Sittard kwam ondanks deze bepaling tot de opvallende uitspraak dat de werkgever de loonbetaling terecht had stopgezet. Volgens de rechter is namelijk niet uit te sluiten dat de vlieginstructeur 'bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan'. Grote gevolgen Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben: als rechters al 'genoegen nemen' met bewust roekeloos gedrag van werknemers als criterium voor het recht op doorbetaling van loon, dan komen veel meer situaties in de risicosfeer van de werknemer te liggen. Er lijkt ook sprake te zijn van een trend om de wettelijke regels rondom loondoorbetaling bij ziekte op te rekken. Zo oordeelde de kantonrechter in Tilburg eerder dat een dronken motorrijder die een ongeval veroorzaakt had, slechts recht had op een deel van zijn loon. Bedrijfsvoering Banken verlagen opslag voor zakelijk krediet De opslagen die veel bedrijven moeten betalen voor zakelijk bankkrediet, zijn aan het dalen. Eind vorig jaar en begin dit jaar verhoogden vrijwel alle banken de rente voor bestaande bedrijfsleningen vanwege schaarste aan financiering. Financiële instellingen durfden elkaar nauwelijks geld te lenen en de spaarrentes waren hoog. Het afgelopen halfjaar zijn de omstandigheden echter flink verbeterd, zo kunnen banken onbeperkt geld lenen bij de Europese Centrale Bank en kunnen ze obligaties met staatsgaranties plaatsen. Daarnaast verbeterden de markten dusdanig, dat de banken nu ook weer zonder hulp uit Den Haag geld kunnen aantrekken. Bedrijven kampen vaker met fraude Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. Uit onderzoek van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers blijkt dat bijna twee op de vijf Nederlandse ondernemingen het afgelopen jaar het aantal fraudegevallen heeft zien stijgen vergeleken met een jaar eerder. Bij een op de zeven bedrijven werd fraude gepleegd. In West-Europa is dit ruim een kwart en wereldwijd ongeveer een derde. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door werknemers. De economische crisis kan volgens PricewaterhouseCoopers een verdere rol gaan spelen in het aantal fraudegevallen het komende jaar. De verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden is toegenomen door de crisis. Ethiek wordt aan de kant geschoven om financiële doelstellingen te halen. Werknemers staan daardoor onder druk, want het niet behalen van doelstellingen kan resulteren in ontslag, aldus het accountantsbureau. Economische Zaken DNB: economische groei in 2010 en 2011 De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 0,7 procent groeit en in 2011 met 1,2 procent. Ledeninformatie december

4 Dat blijkt uit nieuwe ramingen die de centrale bank dinsdag bekendmaakte. DNB is daarmee optimischer geworden over de vooruitzichten. In juni werd nog gerekend op een krimp van de economie in Werkloosheid boven de De werkloosheid in Nederland is in de periode van augustus tot en met oktober gestegen tot personen. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Daarmee is de werkloosheid voor het eerst in drie jaar boven de uitgekomen. Gemiddeld zat 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder baan. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer per maand, aldus het CBS. De werkloosheid steeg in alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar was de werkloosheid met 10,8 procent het grootst. Onder de 45-plussers was de werkloosheid relatief het laagst. Onder vrouwen (5,5 procent) lag de werkloosheid hoger dan onder mannen (4,6 procent). De nieuwe werkloosheidcijfers geven aan dat we er nog niet zijn, stelt minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) in een reactie. De minister verwacht dat de werkloosheid nog verder zal oplopen. De gevolgen van de crisis zijn nog goed merkbaar. De looneisen van de FNV helpen niet bij het herstel van de economie. De werkgelegenheid is niet gebaat bij oplopende arbeidskosten, aldus Van der Hoeven. Fiscaal Fiscus pakt fraude met auto van de zaak aan De Belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak, nu uit onderzoek blijkt dat er nog enorm mee gefraudeerd wordt. Op basis van steekproeven en controles stelt de fiscus dat zeker bestuurders ten onrechte hebben gemeld dat ze hun auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruiken. Er staat een boete op van zeker euro. In totaal hebben van de twee miljoen mensen met een auto van de zaak zo'n verklaring ingediend. Smoezen Op allerlei manieren wordt geprobeerd onder de belasting uit te komen. Sommigen vervalsen de rittenregistratie, soms worden kilometertellers teruggedraaid of kentekenplaten van de privéauto op de leaseauto geschroefd. Ook kreeg de fiscus smoezen over een niet-bestaand ziek kind dat snel weggebracht moest worden of waren er vervalste processen-verbaal van een diefstal van kentekenplaten waarmee de niet-bestaande dief zou hebben rondgereden. Verbaasd Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is verbaasd dat mensen zich in de meest onmogelijke bochten wringen. 'Het gaat soms om mensen die per persoon meerdere dure auto's van de zaak rijden en die donders goed weten dat ze de regels overtreden.' Iedereen die een verklaring heeft ingeleverd over het privégebruik, krijgt een brief van de fiscus. Lonen en loonberekeningen Wettelijk minimumloon per 1 januari 2010 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2010 met 0,64 procent. Ledeninformatie december

5 Wettelijk bruto minimumloon (WML) en minimumjeugdloon per 1 januari 2010: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 23 jaar en ouder 100% 1.407,60 324,85 64,97 22 jaar 85 % 1.196,45 276,10 55,22 21 jaar 72.5 % 1.020,50 235,50 47,10 20 jaar 61.5 % 865,65 199,75 39,95 19 jaar 52.5 % 739,00 170,55 34,11 18 jaar 45.5 % 640,45 147,80 29,56 17 jaar 39.5 % 556,00 128,30 25,66 16 jaar 34.5 % 485,60 112,05 22,41 15 jaar 30 % 422,30 97,45 19,49 Lonen en salarissen per 1 januari 2010 Bijgaand zenden we u een overzicht van de lonen en salarissen van bouwplaats- en UTApersoneel per 1 januari Voorbeeldberekeningen loonkosten bouwplaatsmedewerkers per 1 januari 2010 Als bijlage zenden wij u de voorlopige voorbeeldberekeningen loonkosten en nettoloon bouwplaats- en UTA-medewerkers per 1 januari Aangezien het bodemloon, maximumpremieloon en maximum UTA-excedent nog niet is vastgesteld. In de voorbeeldberekeningen zijn wij dus nog uitgegaan van de opgave Wij verwachten dat het bodemloon en maximum premieloon en UTA-excedent verhoogd worden, maar dat zal slechts een gering effect hebben op de loonkostenstijging. Wij hebben een wijziging (i.v.m. beëindiging ABN/AMRO vorstverletregeling met ingang van ) aangebracht in de verwerking onwerkbare dagen, t.w.: afschaffing 4,5 onwerkbare dagen en de voorziening onwerkbare dag verhoogd van 5 naar 7% (4,5 x 0,4 loonkosten p/d = 1,8 afgerond 2%). In principe is deze wijziging kostenneutraal. Bij de ledeninformatie van januari 2010 ontvangt u van ons de definitieve voorbeeldberekeningen en de nettoloonberekeningen. De gemiddelde loonkostenstijging van 1 januari 2010 ten opzichte van 1 juli 2009 is voorlopig 3,85%. De loonkostenverhoging is hoofdzakelijk het gevolg van: - Loonsverhoging 1 oktober ,5% - Loonsverhoging 1 januari ,75% - Verhoging WGA-premie - Herinvoering sectorpremie WW; gemiddeld 1,73 aangezien wij verwachten dat bedrijven volgend jaar meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen afsluiten i.v.m. een onzekere orderportefeuille - Verhoging gemiddeld kosten ziekteverzuimverzekering van 2 naar 3% - Opname dagen tijdspaarfonds van 5 naar 10 in verband met verminderde orderportefeuille, meer opname dagen TSF. Voor meer informatie: zie bijgaande toelichting op de voorbeeldberekeningen. Overheid MKB-er krijgt meer kans op overheidsopdracht Kleine ondernemingen maken binnenkort meer kans op overheidsopdrachten, doordat bij aanbestedingen minder én heldere regels gesteld gaan worden. De ministerraad heeft er namelijk mee ingestemd dat het wetsvoorstel Aanbesteden voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. Ledeninformatie december

6 Door de nieuwe Aanbestedingenwet mogen aanbestedende diensten straks geen onredelijke eisen meer stellen aan bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld een aanbestedende dienst met vestigingen in heel het land nu in één opdracht aanbesteden. Dit leidt ertoe dat een kleine onderneming vaak niet kan inschrijven. Volgens de nieuwe wet moet een aanbestedende dienst een opdracht zo opstellen dat mkb'ers kunnen inschrijven op locaties in de eigen regio. Eisen aan jaaromzet Verder bepaalt de nieuwe wet dat de eisen aan de jaaromzet van een ondernemer in verhouding moeten staan tot de opdracht. Dat is nu vaak niet het geval, waardoor veel mkb'ers vroegtijdig buiten de boot vallen. Ook komt er een einde aan de verschillende formulieren (de eigen verklaring) die aanbestedende diensten gebruiken. Een ondernemer hoeft nog straks nog maar één keer een formulier in te vullen dat bij elke aanbesteding gebruikt wordt. Pas als een ondernemer een opdracht krijgt, moeten officiële documenten worden ingeleverd. Opdrachten centraal gepubliceerd Ten slotte worden alle opdrachten voor aanbestedingen straks bij Tenderned gepubliceerd, zodat een ondernemer niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten. Raad van State kraakt kabinetsplan AOW De Raad van State is kritisch over de manier waarop het kabinet de AOW-leeftijd wil verhogen. Desondanks zetten minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) het plan door en hebben ze hun wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is dat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67 jaar. De Raad van State heeft zich in het verleden al eens uitgesproken voor verhogen van de AOWleeftijd wegens de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds later beginnen met werken. Maar de onafhankelijke adviseur van de regering vindt dat eerder begonnen moet worden met verhogen van de pensioenleeftijd. Spanningen Ook klaagt de Raad van State over een gebrek aan financiële onderbouwing en vreest hij voor spanningen tussen jong en oud. Bovendien is er weinig vertrouwen in aangekondigde regelingen om mensen die jong begonnen zijn met werken en een zwaar beroep hebben, te ontzien. Donner en Klijnsma zeiden over enkele weken met een uitwerking van deze regelingen te komen. Verder zeiden de bewindspersonen juist tot 2020 de tijd te willen nemen, omdat ouderen vlak voor hun pensioen zich niet meer kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Ook moeten werkgevers de kans krijgen om arbeidsomstandigheden te verbeteren en met werknemers na te denken hoe op een gezondere manier het pensioen gehaald kan worden. Fiscalisering Bovendien bepleit de Raad enerzijds een sneller begin met het verhogen van de AOW-leeftijd om nu met de economische crisis eerder te besparen. Anderszijds zou een geleidelijke verhoging met een maand per jaar eerlijker zijn voor verschillende generaties. Om de lasten eerlijker te verdelen, pleit de adviseur ook voor verdere fiscalisering van de oudedagsvoorziening. Maar volgens Donner levert het zwaarder belasten van iedereen en ook de wijze van invoeren weinig extra opbrengsten op. Sterker nog: de geleidelijke invoering is volgens hem ingewikkeld en duur. Ook zou een zwaardere belasting van het loon de prikkel kunnen verkleinen om te gaan werken. Ledeninformatie december

7 Wettelijke rente verlaagd De ministerraad heeft ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niethandelstransacties van 4 naar 3 procent. Het besluit gaat in op 1 januari De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. Sociale Zaken Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010 Zolang er nog geld over is in de deeltijd-ww kunnen bedrijven tot 1 april 2010 gebruik maken van de regeling. Aanvankelijk zou de WW-steun, waarmee bedrijven gedurende de economische crisis hun personeel minder kunnen laten werken, per 1 januari volgend jaar stoppen. Donner hoopt met de deeltijd-ww te voorkomen dat werkgevers nu door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze weten dat ze die straks bij een aantrekkende vraag door economisch herstel weer hard nodig hebben. De recessie mag dan wel 'officieel voorbij' zijn, dat geldt volgens minister Donner en staatssecretaris Klijnsma zeker niet op de arbeidsmarkt. In de Tweede Kamer is ook aangedrongen op verlenging van de deeltijd-ww, zolang er geld over is en nog gevreesd wordt voor ontslaggolven in onder meer de bouw. Gebruik deeltijd-ww valt mee Het gebruik van de deeltijd-ww is de laatste tijd meegevallen. Moest in juni de WW-steun nog worden opgeschort, omdat de vraag onverwacht groot was. Sinds de deeltijd-ww in juli is heropend met aangescherpte criteria doen bedrijven een minder groot beroep op de regeling en lijkt het budget niet op te gaan voor de jaarwisseling. Tot nu toe maken ongeveer 3800 bedrijven met bij elkaar zo'n werknemers gebruik van de crisissteun. Wel waarschuwt Donner dat de regeling niet te lang opengehouden moet worden. Het remt de dynamiek, zeker als het aantal vacatures straks weer stijgt. Het beperkt bedrijven die wel kunnen groeien. Ook beperkt het de mogelijkheden voor mensen om over te stappen naar andere sectoren. Verder gaat de minister ervan uit dat werkgevers en vakbonden, die de afgelopen tijd aangedrongen hebben op verlenging van de deeltijd-ww, zich aan eerder gemaakte afspraken houden. Daarbij wijst hij op toezeggingen van de vakbeweging om mee te werken aan 'een bescheiden loonontwikkeling' en werkgevers die beloofd hebben banen beschikbaar te stellen voor langdurig werklozen en mensen met een handicap. Premievrijstelling oudere werknemer In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor de volgende oudere werknemers: werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst zijn en 54,5 jaar of ouder zijn Met ingang van 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Overgangsregeling Paste u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en is deze werknemer op 1 januari ,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2009 blijven toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn. Voor werknemers voor wie u (nog) recht hebt op premievrijstelling, hoeft u geen basispremie WAO/WIA te berekenen. U vult in de aangifte loonheffingen ook geen premieloon WAO/WIA in. U moet wel de uniforme WAO-premie en de gedifferentieerde WGA-premie berekenen. Vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 jaar wordt (en die werknemer nog bij u in dienst is), past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers. Ledeninformatie december

8 Anders dan bij het toepassen van de premievrijstelling hebt u dan wel het premieloon WAO/WIA nodig om de basispremie WAO/WIA te berekenen. Volgens de systematiek van VCR moet u dus alsnog het premieloon WAO/WIA berekenen voor de periode waarover u de premievrijstelling hebt toegepast. Dit premieloon gebruikt u voor de berekening van de verschuldigde basispremie WAO/WIA voor de periode waarin u de premiekorting toepast. U hoeft voor het toepassen van de vrijstelling geen aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. Let op! Hebt u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen 50 jaar of ouder was en is deze werknemer op 1 januari 2009 jonger dan 55,5 jaar, dan hebt u in 2009 geen recht meer op de premievrijstelling. U neemt een onderneming over Als u een onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt, dan kunnen er door de overname werknemers naar u overgaan voor wie de premievrijstelling werd toegepast. U kunt dan de premievrijstelling voor de resterende periode overnemen. Dit is het geval bij fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Subsidie langdurig werkloze werknemer van 55 jaar of ouder Als werkgever betaalt u voor een zieke werknemer ten minste 70% van het loon door in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. Voor voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling heet de Compensatieregeling 55+ en geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. UWV betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering als uw werknemer ziek wordt. De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening voor u als werkgever. De uitkering ligt in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon en is in het tweede jaar 70% van het dagloon. Welke werknemers van 55 jaar en ouder kunnen een Ziektewet-uitkering krijgen? Werknemers kunnen een Ziektewet-uitkering krijgen als zij: geboren zijn vóór 8 juli 1954; arbeidsongeschikt raakten na 8 juli 2009; bij u in dienst kwamen na 8 juli 2009; in de 52 weken voor ze bij u in dienst kwamen onafgebroken een WW-uitkering hadden; langer dan 13 weken arbeidsongeschikt zijn; niet langer dan 5 jaar bij u in dienst zijn. Ziekmelden Heeft u een werknemer in dienst die aan deze voorwaarden voldoet en wordt hij ziek? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen met het formulier Ziekteaangifte in verband met de Compensatieregeling te downloaden vanaf Met dit formulier meldt u de werknemer ook ziek bij UWV, uiterlijk 13 weken na de eerste ziektedag. U kunt hiervoor niet de Verzuimmelder Ziektewet/WAZO op het UWV werkgeversportaal gebruiken. Overigens blijft u als werkgever verplicht om samen met uw werknemer voor terugkeer naar werk te zorgen. Schakel hierbij een arbodienst of een arbo-arts in. Uitbetaling Ziektewet-uitkering U kunt ervoor kiezen de Ziektewet-uitkering te laten uitbetalen aan u als werkgever of rechtstreeks aan de werknemer. Kiest u ervoor de Ziektewet-uitkering aan u te laten uitbetalen? Dan betaalt u deze door aan de werknemer, want uw plicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen blijft. Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010 Ledeninformatie december

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Conventioneel. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Conventioneel Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van

Nadere informatie

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave

Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave Polisvoorwaarden Schouten Verzuimverzekering Stop Loss Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen

Nadere informatie

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave

Verzuimverzekering Optimaal. Polisvoorwaarden. Inhoudsopgave Verzuimverzekering Optimaal Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de dekking 5 Uitsluitingen 6 Wijzigingen van de verzekering

Nadere informatie

Men is zo oud als men zich voelt.

Men is zo oud als men zich voelt. 1 Men is zo oud als men zich voelt. 1. Vergrijzing 1.1. Kansen en mogelijkheden Het stijgen van de levensverwachting, want anders is vergrijzing niet, is vermoedelijk een van de belangrijkste verbeteringen

Nadere informatie

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden

ASR Arbeidsongeschiktheidsverzekering Uitgebreid Algemene polisvoorwaarden Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begrippenlijst Hoofdstuk 2 Te verzekeren risico Artikel 2 Wat is het doel van de verzekering? Artikel 3 Welke documenten horen bij de verzekering? Hoofdstuk

Nadere informatie

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering

Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Voorwaarden Ondernemer op Verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u verzekerd bent, hoe

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE COLOFOON

INHOUDSOPGAVE COLOFOON COLOFOON INHOUDSOPGAVE Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180 LC Amstelveen. Tel. 020-6471509 (alleen op dinsdag 10.00-12.00) mobiel 06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oosterom. Jan Admiraal. Ria Teunissen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2015

Nieuwsbrief maart 2015 Nieuwsbrief maart 2015 Voor u ligt de Lentink De Jonge nieuwsbrief van maart 2015. Met nieuws en feitjes over o.a. de auto, personeel en belastingwijzigingen. Onderstaande berichten zullen nader toegelicht

Nadere informatie

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering

Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Voorwaarden Generali Ondernemer op verzuimverzekering Waarom deze voorwaarden belangrijk voor u zijn Deze voorwaarden horen bij uw Generali Ondernemer op verzuimverzekering. Hierin leest u waarvoor u

Nadere informatie

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap

Starten als ondernemer. Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Breed Platform Verzekerden en Werk Pagina 2 van 28 Overzicht van regelingen voor mensen met een arbeidshandicap Inhoudsopgave Leeswijzer Inleiding

Nadere informatie

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt

Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij. UWV helpt u om werk te vinden en te houden. Is werken niet mogelijk,

Nadere informatie

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk?

Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Wat maakt oudere werknemers aantrekkelijk? Amsterdam, September 2012 In opdracht van de Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie Wat maakt oudere

Nadere informatie

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014

Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Themabijlage bij nieuwsbrief september 2014 Wonen & verkeer Jongeren duur uit met autoverzekering Waarom een ongevallenverzekering? Hoe veilig is dat studentenhuis? Voorkom een woningoverval Leegstand

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten?

Ontslag, en nu? werk.nl uwv.nl. Wat u moet weten als u ontslag krijgt. Wilt u meer weten? werk.nl uwv.nl Ontslag, en nu? Wat u moet weten als u ontslag krijgt Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u weten wat voor u in uw situatie geldt? Kijk dan op werk.nl. Als u

Nadere informatie

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS

LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS LOGBOEK ZIEKE WERKNEMERS voor de werknemer die langdurig ziek is of arbeidsongeschikt dreigt te worden Deze brochure bevat praktische tips en een overzicht van rechten en plichten tijdens ziekte. Juni

Nadere informatie

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219

Later pensioen, Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd. 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Later pensioen, wat nu Enquête onder 57-65 jarigen over reactie op verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd 23 oktober 2013 F&CU13.0219 Inhoudsopgave Samenvatting... 2 1. Inleiding... 3 1.1 Doel en relevantie...

Nadere informatie

Naar een toekomst die werkt

Naar een toekomst die werkt Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie 16 juni 2008 1 Naar een toekomst die werkt Advies Commissie Arbeidsparticipatie Inhoudsopgave Hoofdlijnen Advies Commissie Arbeidsparticipatie

Nadere informatie

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico

WGA-verzekering Eigen Risico. Polisvoorwaarden. WGA-verzekering Eigen Risico WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden WGA-verzekering Eigen Risico Polisvoorwaarden Inhoudsopgave 1 Begrippenlijst 2 Algemene Bepalingen 3 Duur en einde van de verzekering 4 Omschrijving van de

Nadere informatie

14 Wet werk en zekerheid

14 Wet werk en zekerheid 14 Aan de orde is de voortzetting van de behandeling van: - het wetsvoorstel Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE?

Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? Wegwijzer UWV voor ondernemers in tien prangende vragen WAAR HELPT UWV U NU ECHT MEE? IN DEZE BROCHURE Inleiding 3 Tien prangende kwesties 4 Wet verbetering poortwachter 33 Wet werk en zekerheid (nieuwe

Nadere informatie

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw)

Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden. Algemene nabestaandenwet (Anw) Beleidsdoorlichting artikel 9 Begroting SZW: Nabestaanden Algemene nabestaandenwet (Anw) Februari 2013 Inhoud Samenvatting... - 3-1.Inleiding... - 4-1.1 Achtergrond beleidsdoorlichtingen, analysekader

Nadere informatie

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87

COLOFON INHOUDSOPGAVE. Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 COLOFON Sociaal Steunpunt Amstelveen Postbus 8142 1180LC Amstelveen Tel.020-6471509 (alleen dinsdag 10.00-12,00) Mobiel06-385-738-87 REDACTIE Wim van Oostrom Jan Admiraal Ria Teunissen RESEARS / FOTO S

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 818 Wijziging van verschillende wetten in verband met de hervorming van het ontslagrecht, wijziging van de rechtspositie van flexwerkers en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering

Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering Algemene voorwaarden bij uw levensverzekering 2012 Inleiding Deze inleiding hoort zelf niet bij de voorwaarden. De voorwaarden beginnen dus bij de inhoudsopgave. Waarvoor zijn deze voorwaarden? U hebt

Nadere informatie

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds

Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds ~~~^Afkoop^^Correspondentie uit^~~~ Nieuwsbrief Ballast Nedam pensioenfonds 1. Herstellen voor 2014 Verlagen van pensioenen noodzakelijk Ons pensioenfonds heeft al langere tijd een dekkingstekort. Dit

Nadere informatie

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk

Een enkeling wil niet stoppen in verband met een mogelijk Het doorwerken na de 65-jarige leeftijd houdt de gemoederen in Nederland flink bezig. Doorwerken is niet langer een taboe en onbespreekbaar. In dit artikel worden de gevolgen van langer doorwerken voor

Nadere informatie