Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2"

Transcriptie

1 Ledeninformatie nr december 2009 Inhoudsopgave Actueel - Diploma s BGA 2 - Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 2 Arbeidsomstandigheden - Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1 2 Arbeidsrecht - Geen loondoorbetaling na roekeloos gedrag 2 Bedrijfsvoering - Banken verlagen opslag voor zakelijk krediet 3 - Bedrijven kampen vaker met fraude 3 Economische Zaken - DNB: economische groei in 2010 en Werkloosheid boven de Fiscaal - Fiscus pakt fraude met auto van de zaak aan 4 Lonen en loonberekeningen - Wettelijk minimumloon per 1 januari Lonen en salarissen per 1 januari Voorlopige Voorbeeldberekeningen loonkosten per 1 januari Overheid - MKB-er krijgt meer kans op overheidsopdracht 5 - Raad van State kraakt kabinetsplan AOW 6 - Wettelijke rente verlaagd 7 Sociale Zaken - Deeltijd-WW verlengd tot 1 april Premievrijstelling oudere werknemer 7 - Subsidie langdurig werkloze werknemer van 55 jaar en ouder 8 Bijlage: - Lonen Bouw 1 januari 2010 en Salarissen UTA 1 januari Voorbeeldberekeningen loonkosten en nettolonen per 1 januari 2010 Voor meer informatie over artikelen in deze ledeninformatie kunt u contact opnemen met eerstelijns advies:

2 Actueel Diploma s BGA Zaterdag 21 november jl zijn door BGA, het opleidingsinstituut van Aannemersfederatie Nederland, diploma s uitgereikt aan geslaagden in de verschillende branches. Binnen de wapeningsbranche ontvingen 18 leerlingen hun diploma. Ook 15 leerlingen in de dakdekkerswereld mochten die dag hun diploma in ontvangst nemen. Daarnaast kregen 7 leerling-voegers en 2 leerling-metselaars die dag hun diploma. Overgangsregeling van VCA 2008/05 naar VCA 2008/5.1 Per 1 januari 2010 zal een herziene versie van de VGM Checklist Aannemers (VCA) verschijnen, namelijk VCA versie 2008/5.1*. Deze versie vervangt VCA versie 2008/05. Hierbij is de volgende overgangsregeling van kracht: Vanaf 1 februari 2010 dienen nieuwe contracten voor VCA certificatie te worden gebaseerd op VCA Versie 2008/5.1. VCA certificatie die is gecontracteerd vóór 1 februari 2010 kan nog worden gebaseerd op de oude versie(vca versie 2008/05), met dien verstande dat na 1 augustus 2010 geen VCA certificaten meer mogen worden verstrekt op basis van VCA versie 2008/05. Tussentijdse audits worden afgehandeld op basis van de VCA versie die is gehanteerd bij de initiële Audit respectievelijk de herhalingsaudit (bij verlenging), echter voor wat betreft de VCA 2008/05 niet langer dan tot 1 augustus Na 1 augustus 2010 kan verlenging van certificatie alleen plaatsvinden op basis van de nieuwe versie, ook wanneer van certificatie-instelling wordt gewisseld. Arbeidsomstandigheden Rugklachten en RSI beroepsziekten nummer 1 Aandoeningen aan de rug, de benen en armen, zoals rugklachten en RSI, stonden in 2008 bovenaan de lijst van de meest voorkomende beroepsziekten. Dat blijkt uit een rapport van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB). Het centrum onderzocht een kleine zevenduizend meldingen die bedrijfsartsen het afgelopen jaar deden over beroepsziekten. In ruim 40 procent van de gevallen ging het om aandoeningen aan rug, benen en armen. Zij worden gevolgd door gehooraandoeningen (34 procent) en psychische aandoeningen (17 procent), zoals overspannenheid. RSI staat met duizend meldingen hoog op de lijst van het NCvB. Toch ziet het centrum een flinke terugloop van het aantal meldingen; in 2000 werden er 3000 meldingen gedaan. Arbeidsrecht Geen loondoorbetaling na roekeloos gedrag Een werknemer die arbeidsongeschikt raakt door bewust roekeloos gedrag, heeft geen recht op doorbetaling van zijn loon. Dat heeft de kantonrechter in Sittard bepaald in de zaak van een volledig arbeidsongeschikt geraakte vlieginstructeur. De uitspraak kan grote gevolgen hebben. De bewuste vlieginstructeur, die werkte bij een vliegschool in het zuiden van het land, had zonder toestemming een leerling meegenomen voor een testvlucht. Na de vlucht werd hij hierop aangesproken door zijn werkgever, waarna hij 'door het lint ging'. Daarbij sloeg hij zo hard met zijn hand tegen een muur dat hij een middenhandsbeentje brak en volledig arbeidsongeschikt raakte. Ledeninformatie december

3 Aangezien hij bewust roekeloos zou hebben gehandeld, vond de werkgever die normaalgesproken het loon moet doorbetalen bij ziekte dat de vlieginstructeur geen aanspraak meer kon maken op doorbetaling. Onvoldoende reden De wet stelt echter dat bewust roekeloos gedrag onvoldoende reden is om een werknemer bij arbeidsongeschiktheid zijn loon te ontzeggen. Alleen als een werknemer zijn arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt, heeft hij geen recht meer op loon. Met deze bepaling heeft de wetgever willen voorkomen dat er discussie ontstaat wanneer een werknemer arbeidsongeschikt raakt door bijvoorbeeld een gevaarlijke sport. De kantonrechter in Sittard kwam ondanks deze bepaling tot de opvallende uitspraak dat de werkgever de loonbetaling terecht had stopgezet. Volgens de rechter is namelijk niet uit te sluiten dat de vlieginstructeur 'bewust roekeloos heeft gehandeld door met zijn hand tegen de muur te slaan'. Grote gevolgen Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben: als rechters al 'genoegen nemen' met bewust roekeloos gedrag van werknemers als criterium voor het recht op doorbetaling van loon, dan komen veel meer situaties in de risicosfeer van de werknemer te liggen. Er lijkt ook sprake te zijn van een trend om de wettelijke regels rondom loondoorbetaling bij ziekte op te rekken. Zo oordeelde de kantonrechter in Tilburg eerder dat een dronken motorrijder die een ongeval veroorzaakt had, slechts recht had op een deel van zijn loon. Bedrijfsvoering Banken verlagen opslag voor zakelijk krediet De opslagen die veel bedrijven moeten betalen voor zakelijk bankkrediet, zijn aan het dalen. Eind vorig jaar en begin dit jaar verhoogden vrijwel alle banken de rente voor bestaande bedrijfsleningen vanwege schaarste aan financiering. Financiële instellingen durfden elkaar nauwelijks geld te lenen en de spaarrentes waren hoog. Het afgelopen halfjaar zijn de omstandigheden echter flink verbeterd, zo kunnen banken onbeperkt geld lenen bij de Europese Centrale Bank en kunnen ze obligaties met staatsgaranties plaatsen. Daarnaast verbeterden de markten dusdanig, dat de banken nu ook weer zonder hulp uit Den Haag geld kunnen aantrekken. Bedrijven kampen vaker met fraude Bedrijven hebben steeds vaker last van fraude. Uit onderzoek van accountantsbureau PricewaterhouseCoopers blijkt dat bijna twee op de vijf Nederlandse ondernemingen het afgelopen jaar het aantal fraudegevallen heeft zien stijgen vergeleken met een jaar eerder. Bij een op de zeven bedrijven werd fraude gepleegd. In West-Europa is dit ruim een kwart en wereldwijd ongeveer een derde. In Nederland wordt bijna driekwart van de fraudegevallen gepleegd door werknemers. De economische crisis kan volgens PricewaterhouseCoopers een verdere rol gaan spelen in het aantal fraudegevallen het komende jaar. De verleiding om resultaten via fraude te beïnvloeden is toegenomen door de crisis. Ethiek wordt aan de kant geschoven om financiële doelstellingen te halen. Werknemers staan daardoor onder druk, want het niet behalen van doelstellingen kan resulteren in ontslag, aldus het accountantsbureau. Economische Zaken DNB: economische groei in 2010 en 2011 De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de Nederlandse economie volgend jaar met 0,7 procent groeit en in 2011 met 1,2 procent. Ledeninformatie december

4 Dat blijkt uit nieuwe ramingen die de centrale bank dinsdag bekendmaakte. DNB is daarmee optimischer geworden over de vooruitzichten. In juni werd nog gerekend op een krimp van de economie in Werkloosheid boven de De werkloosheid in Nederland is in de periode van augustus tot en met oktober gestegen tot personen. Dat zijn er meer dan een jaar eerder, zo maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) bekend. Daarmee is de werkloosheid voor het eerst in drie jaar boven de uitgekomen. Gemiddeld zat 5 procent van de Nederlandse beroepsbevolking zonder baan. In het afgelopen halfjaar steeg de werkloosheid met gemiddeld ongeveer per maand, aldus het CBS. De werkloosheid steeg in alle leeftijdsgroepen. In de leeftijdsgroep 15 tot 24 jaar was de werkloosheid met 10,8 procent het grootst. Onder de 45-plussers was de werkloosheid relatief het laagst. Onder vrouwen (5,5 procent) lag de werkloosheid hoger dan onder mannen (4,6 procent). De nieuwe werkloosheidcijfers geven aan dat we er nog niet zijn, stelt minister Maria van der Hoeven (Economische Zaken) in een reactie. De minister verwacht dat de werkloosheid nog verder zal oplopen. De gevolgen van de crisis zijn nog goed merkbaar. De looneisen van de FNV helpen niet bij het herstel van de economie. De werkgelegenheid is niet gebaat bij oplopende arbeidskosten, aldus Van der Hoeven. Fiscaal Fiscus pakt fraude met auto van de zaak aan De Belastingdienst gaat strenger controleren op het privégebruik van de auto van de zaak, nu uit onderzoek blijkt dat er nog enorm mee gefraudeerd wordt. Op basis van steekproeven en controles stelt de fiscus dat zeker bestuurders ten onrechte hebben gemeld dat ze hun auto van de zaak niet meer dan 500 kilometer per jaar privé gebruiken. Er staat een boete op van zeker euro. In totaal hebben van de twee miljoen mensen met een auto van de zaak zo'n verklaring ingediend. Smoezen Op allerlei manieren wordt geprobeerd onder de belasting uit te komen. Sommigen vervalsen de rittenregistratie, soms worden kilometertellers teruggedraaid of kentekenplaten van de privéauto op de leaseauto geschroefd. Ook kreeg de fiscus smoezen over een niet-bestaand ziek kind dat snel weggebracht moest worden of waren er vervalste processen-verbaal van een diefstal van kentekenplaten waarmee de niet-bestaande dief zou hebben rondgereden. Verbaasd Staatssecretaris Jan Kees de Jager (Financiën) is verbaasd dat mensen zich in de meest onmogelijke bochten wringen. 'Het gaat soms om mensen die per persoon meerdere dure auto's van de zaak rijden en die donders goed weten dat ze de regels overtreden.' Iedereen die een verklaring heeft ingeleverd over het privégebruik, krijgt een brief van de fiscus. Lonen en loonberekeningen Wettelijk minimumloon per 1 januari 2010 De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2010 met 0,64 procent. Ledeninformatie december

5 Wettelijk bruto minimumloon (WML) en minimumjeugdloon per 1 januari 2010: Leeftijd % van het minimumloon per maand per week per dag 23 jaar en ouder 100% 1.407,60 324,85 64,97 22 jaar 85 % 1.196,45 276,10 55,22 21 jaar 72.5 % 1.020,50 235,50 47,10 20 jaar 61.5 % 865,65 199,75 39,95 19 jaar 52.5 % 739,00 170,55 34,11 18 jaar 45.5 % 640,45 147,80 29,56 17 jaar 39.5 % 556,00 128,30 25,66 16 jaar 34.5 % 485,60 112,05 22,41 15 jaar 30 % 422,30 97,45 19,49 Lonen en salarissen per 1 januari 2010 Bijgaand zenden we u een overzicht van de lonen en salarissen van bouwplaats- en UTApersoneel per 1 januari Voorbeeldberekeningen loonkosten bouwplaatsmedewerkers per 1 januari 2010 Als bijlage zenden wij u de voorlopige voorbeeldberekeningen loonkosten en nettoloon bouwplaats- en UTA-medewerkers per 1 januari Aangezien het bodemloon, maximumpremieloon en maximum UTA-excedent nog niet is vastgesteld. In de voorbeeldberekeningen zijn wij dus nog uitgegaan van de opgave Wij verwachten dat het bodemloon en maximum premieloon en UTA-excedent verhoogd worden, maar dat zal slechts een gering effect hebben op de loonkostenstijging. Wij hebben een wijziging (i.v.m. beëindiging ABN/AMRO vorstverletregeling met ingang van ) aangebracht in de verwerking onwerkbare dagen, t.w.: afschaffing 4,5 onwerkbare dagen en de voorziening onwerkbare dag verhoogd van 5 naar 7% (4,5 x 0,4 loonkosten p/d = 1,8 afgerond 2%). In principe is deze wijziging kostenneutraal. Bij de ledeninformatie van januari 2010 ontvangt u van ons de definitieve voorbeeldberekeningen en de nettoloonberekeningen. De gemiddelde loonkostenstijging van 1 januari 2010 ten opzichte van 1 juli 2009 is voorlopig 3,85%. De loonkostenverhoging is hoofdzakelijk het gevolg van: - Loonsverhoging 1 oktober ,5% - Loonsverhoging 1 januari ,75% - Verhoging WGA-premie - Herinvoering sectorpremie WW; gemiddeld 1,73 aangezien wij verwachten dat bedrijven volgend jaar meer tijdelijke arbeidsovereenkomsten zullen afsluiten i.v.m. een onzekere orderportefeuille - Verhoging gemiddeld kosten ziekteverzuimverzekering van 2 naar 3% - Opname dagen tijdspaarfonds van 5 naar 10 in verband met verminderde orderportefeuille, meer opname dagen TSF. Voor meer informatie: zie bijgaande toelichting op de voorbeeldberekeningen. Overheid MKB-er krijgt meer kans op overheidsopdracht Kleine ondernemingen maken binnenkort meer kans op overheidsopdrachten, doordat bij aanbestedingen minder én heldere regels gesteld gaan worden. De ministerraad heeft er namelijk mee ingestemd dat het wetsvoorstel Aanbesteden voor advies aan de Raad van State wordt gezonden. Ledeninformatie december

6 Door de nieuwe Aanbestedingenwet mogen aanbestedende diensten straks geen onredelijke eisen meer stellen aan bedrijven. Zo kan bijvoorbeeld een aanbestedende dienst met vestigingen in heel het land nu in één opdracht aanbesteden. Dit leidt ertoe dat een kleine onderneming vaak niet kan inschrijven. Volgens de nieuwe wet moet een aanbestedende dienst een opdracht zo opstellen dat mkb'ers kunnen inschrijven op locaties in de eigen regio. Eisen aan jaaromzet Verder bepaalt de nieuwe wet dat de eisen aan de jaaromzet van een ondernemer in verhouding moeten staan tot de opdracht. Dat is nu vaak niet het geval, waardoor veel mkb'ers vroegtijdig buiten de boot vallen. Ook komt er een einde aan de verschillende formulieren (de eigen verklaring) die aanbestedende diensten gebruiken. Een ondernemer hoeft nog straks nog maar één keer een formulier in te vullen dat bij elke aanbesteding gebruikt wordt. Pas als een ondernemer een opdracht krijgt, moeten officiële documenten worden ingeleverd. Opdrachten centraal gepubliceerd Ten slotte worden alle opdrachten voor aanbestedingen straks bij Tenderned gepubliceerd, zodat een ondernemer niet meer op verschillende plekken hoeft te zoeken. De nieuwe Aanbestedingswet geldt voor alle overheidsopdrachten. Raad van State kraakt kabinetsplan AOW De Raad van State is kritisch over de manier waarop het kabinet de AOW-leeftijd wil verhogen. Desondanks zetten minister Piet Hein Donner en staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) het plan door en hebben ze hun wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd. De bedoeling is dat de AOW-leeftijd in 2020 van 65 naar 66 jaar gaat en in 2025 naar 67 jaar. De Raad van State heeft zich in het verleden al eens uitgesproken voor verhogen van de AOWleeftijd wegens de vergrijzing en de ontwikkeling dat mensen steeds later beginnen met werken. Maar de onafhankelijke adviseur van de regering vindt dat eerder begonnen moet worden met verhogen van de pensioenleeftijd. Spanningen Ook klaagt de Raad van State over een gebrek aan financiële onderbouwing en vreest hij voor spanningen tussen jong en oud. Bovendien is er weinig vertrouwen in aangekondigde regelingen om mensen die jong begonnen zijn met werken en een zwaar beroep hebben, te ontzien. Donner en Klijnsma zeiden over enkele weken met een uitwerking van deze regelingen te komen. Verder zeiden de bewindspersonen juist tot 2020 de tijd te willen nemen, omdat ouderen vlak voor hun pensioen zich niet meer kunnen voorbereiden op de nieuwe situatie. Ook moeten werkgevers de kans krijgen om arbeidsomstandigheden te verbeteren en met werknemers na te denken hoe op een gezondere manier het pensioen gehaald kan worden. Fiscalisering Bovendien bepleit de Raad enerzijds een sneller begin met het verhogen van de AOW-leeftijd om nu met de economische crisis eerder te besparen. Anderszijds zou een geleidelijke verhoging met een maand per jaar eerlijker zijn voor verschillende generaties. Om de lasten eerlijker te verdelen, pleit de adviseur ook voor verdere fiscalisering van de oudedagsvoorziening. Maar volgens Donner levert het zwaarder belasten van iedereen en ook de wijze van invoeren weinig extra opbrengsten op. Sterker nog: de geleidelijke invoering is volgens hem ingewikkeld en duur. Ook zou een zwaardere belasting van het loon de prikkel kunnen verkleinen om te gaan werken. Ledeninformatie december

7 Wettelijke rente verlaagd De ministerraad heeft ingestemd met een verlaging van de wettelijke rente voor niethandelstransacties van 4 naar 3 procent. Het besluit gaat in op 1 januari De wettelijke rente is de rente die is verschuldigd als vergoeding voor vertragingsschade bij een verbintenis tot betaling van een geldsom. Sociale Zaken Deeltijd-WW verlengd tot 1 april 2010 Zolang er nog geld over is in de deeltijd-ww kunnen bedrijven tot 1 april 2010 gebruik maken van de regeling. Aanvankelijk zou de WW-steun, waarmee bedrijven gedurende de economische crisis hun personeel minder kunnen laten werken, per 1 januari volgend jaar stoppen. Donner hoopt met de deeltijd-ww te voorkomen dat werkgevers nu door de crisis vakkrachten moeten ontslaan, terwijl ze weten dat ze die straks bij een aantrekkende vraag door economisch herstel weer hard nodig hebben. De recessie mag dan wel 'officieel voorbij' zijn, dat geldt volgens minister Donner en staatssecretaris Klijnsma zeker niet op de arbeidsmarkt. In de Tweede Kamer is ook aangedrongen op verlenging van de deeltijd-ww, zolang er geld over is en nog gevreesd wordt voor ontslaggolven in onder meer de bouw. Gebruik deeltijd-ww valt mee Het gebruik van de deeltijd-ww is de laatste tijd meegevallen. Moest in juni de WW-steun nog worden opgeschort, omdat de vraag onverwacht groot was. Sinds de deeltijd-ww in juli is heropend met aangescherpte criteria doen bedrijven een minder groot beroep op de regeling en lijkt het budget niet op te gaan voor de jaarwisseling. Tot nu toe maken ongeveer 3800 bedrijven met bij elkaar zo'n werknemers gebruik van de crisissteun. Wel waarschuwt Donner dat de regeling niet te lang opengehouden moet worden. Het remt de dynamiek, zeker als het aantal vacatures straks weer stijgt. Het beperkt bedrijven die wel kunnen groeien. Ook beperkt het de mogelijkheden voor mensen om over te stappen naar andere sectoren. Verder gaat de minister ervan uit dat werkgevers en vakbonden, die de afgelopen tijd aangedrongen hebben op verlenging van de deeltijd-ww, zich aan eerder gemaakte afspraken houden. Daarbij wijst hij op toezeggingen van de vakbeweging om mee te werken aan 'een bescheiden loonontwikkeling' en werkgevers die beloofd hebben banen beschikbaar te stellen voor langdurig werklozen en mensen met een handicap. Premievrijstelling oudere werknemer In 2008 had u recht op premievrijstelling van de basispremie WAO/WIA voor de volgende oudere werknemers: werknemers die 50 jaar of ouder zijn op het moment dat ze bij u in dienst treden werknemers die op 1 januari 2008 bij u in dienst zijn en 54,5 jaar of ouder zijn Met ingang van 1 januari 2009 is deze premievrijstelling voor oudere werknemers vervangen door de premiekorting voor oudere werknemers. Overgangsregeling Paste u de premievrijstelling in 2008 toe voor een werknemer en is deze werknemer op 1 januari ,5 jaar of ouder, dan mag u de premievrijstelling ook in 2009 blijven toepassen. De werknemer moet dan nog wel bij u in dienst zijn en nog geen 62 jaar zijn. Voor werknemers voor wie u (nog) recht hebt op premievrijstelling, hoeft u geen basispremie WAO/WIA te berekenen. U vult in de aangifte loonheffingen ook geen premieloon WAO/WIA in. U moet wel de uniforme WAO-premie en de gedifferentieerde WGA-premie berekenen. Vanaf de eerste dag van het aangiftetijdvak waarin de werknemer 62 jaar wordt (en die werknemer nog bij u in dienst is), past u niet meer de premievrijstelling toe, maar de premiekorting voor oudere werknemers. Ledeninformatie december

8 Anders dan bij het toepassen van de premievrijstelling hebt u dan wel het premieloon WAO/WIA nodig om de basispremie WAO/WIA te berekenen. Volgens de systematiek van VCR moet u dus alsnog het premieloon WAO/WIA berekenen voor de periode waarover u de premievrijstelling hebt toegepast. Dit premieloon gebruikt u voor de berekening van de verschuldigde basispremie WAO/WIA voor de periode waarin u de premiekorting toepast. U hoeft voor het toepassen van de vrijstelling geen aanvraag bij de Belastingdienst in te dienen. Let op! Hebt u in 2008 of eerder een werknemer in dienst genomen die toen 50 jaar of ouder was en is deze werknemer op 1 januari 2009 jonger dan 55,5 jaar, dan hebt u in 2009 geen recht meer op de premievrijstelling. U neemt een onderneming over Als u een onderneming geheel of gedeeltelijk overneemt, dan kunnen er door de overname werknemers naar u overgaan voor wie de premievrijstelling werd toegepast. U kunt dan de premievrijstelling voor de resterende periode overnemen. Dit is het geval bij fusie of splitsing, maar bijvoorbeeld ook bij het inbrengen van een eenmanszaak of vennootschap onder firma in een bv. Subsidie langdurig werkloze werknemer van 55 jaar of ouder Als werkgever betaalt u voor een zieke werknemer ten minste 70% van het loon door in de eerste 2 jaar van zijn ziekte. Voor voormalig werkloze werknemers van 55 jaar of ouder betaalt UWV soms een Ziektewet-uitkering. Deze uitkering dekt een groot deel van de loonkosten van de zieke werknemer. Deze regeling heet de Compensatieregeling 55+ en geldt voor ziekmeldingen in de eerste 5 jaar van de arbeidsovereenkomst. UWV betaalt maximaal 2 jaar de Ziektewet-uitkering als uw werknemer ziek wordt. De uitkering start na 13 weken arbeidsongeschiktheid, de eerste 13 weken zijn voor rekening voor u als werkgever. De uitkering ligt in het eerste jaar tussen de 70% en 100% van het dagloon en is in het tweede jaar 70% van het dagloon. Welke werknemers van 55 jaar en ouder kunnen een Ziektewet-uitkering krijgen? Werknemers kunnen een Ziektewet-uitkering krijgen als zij: geboren zijn vóór 8 juli 1954; arbeidsongeschikt raakten na 8 juli 2009; bij u in dienst kwamen na 8 juli 2009; in de 52 weken voor ze bij u in dienst kwamen onafgebroken een WW-uitkering hadden; langer dan 13 weken arbeidsongeschikt zijn; niet langer dan 5 jaar bij u in dienst zijn. Ziekmelden Heeft u een werknemer in dienst die aan deze voorwaarden voldoet en wordt hij ziek? Dan kunt u een Ziektewet-uitkering aanvragen met het formulier Ziekteaangifte in verband met de Compensatieregeling te downloaden vanaf Met dit formulier meldt u de werknemer ook ziek bij UWV, uiterlijk 13 weken na de eerste ziektedag. U kunt hiervoor niet de Verzuimmelder Ziektewet/WAZO op het UWV werkgeversportaal gebruiken. Overigens blijft u als werkgever verplicht om samen met uw werknemer voor terugkeer naar werk te zorgen. Schakel hierbij een arbodienst of een arbo-arts in. Uitbetaling Ziektewet-uitkering U kunt ervoor kiezen de Ziektewet-uitkering te laten uitbetalen aan u als werkgever of rechtstreeks aan de werknemer. Kiest u ervoor de Ziektewet-uitkering aan u te laten uitbetalen? Dan betaalt u deze door aan de werknemer, want uw plicht om het loon van een zieke werknemer door te betalen blijft. Wij wensen u prettige feestdagen en een voorspoedig en gezond 2010 Ledeninformatie december

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen van het in dienst nemen Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, WAO,

Nadere informatie

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen

Special Lonen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen 1. Lage-inkomensvoordeel (LIV) Vanaf 2017 krijgen werkgevers die werknemers in dienst hebben met een loon tussen 100% en 125% van het wettelijke minimumloon

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen voor werkgevers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst Voordelen voor werkgevers Inhoud Iemand met een ziekte of handicap in dienst nemen 2 Wat zijn de voordelen? 4 Als u er niet zeker van bent dat

Nadere informatie

Premiekortingen en premievrijstelling 2013

Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Premiekortingen en premievrijstelling 2013 Hebt u werknemers in dienst die ouder zijn dan 50 jaar? Of werknemers die (deels) arbeidsongeschikt zijn? Dan hebt u misschien recht op een korting op de premies

Nadere informatie

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers

Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers Aanbestedingsrecht Een eerlijke kans op overheidsopdrachten voor kleinere ondernemers In de zomer van 2010 heeft de ministerraad ingestemd met een wetsvoorstel van de minister van economische zaken over

Nadere informatie

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos

Inzicht in subsidieland. Door Mariska Doornbos Inzicht in subsidieland Door Mariska Doornbos Het Veluwe Portaal geeft antwoord op al uw vragen met betrekking tot arbeidsmobiliteit en personeel. Om u inzicht te geven in de regelgeving en subsidiemogelijkheden

Nadere informatie

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers

Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers Ik neem een werknemer met een ziekte of handicap in dienst. Voordelen van het in dienst nemen van deze werknemers VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen

Nadere informatie

1. Beleidsregel scholing 2016

1. Beleidsregel scholing 2016 Het UWV heeft een aantal regelingen en financiële voordelen op het gebied van leren en werken, te weten: 1. Beleidsregel scholing 2016. 2. Proefplaatsing. 3. Brug-WW. 4. Compensatieregeling. 5. Loon compensatie

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 4 Welke

Nadere informatie

Kortingen / vrijstellingen / subsidies

Kortingen / vrijstellingen / subsidies Kortingen / vrijstellingen / subsidies Inhoud Kortingen en vrijstellingen 3 Premievrijstelling oudere werknemer 4 Premiekorting oudere werknemers 5 Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemers 10 Premievrijstelling

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 kent de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2

Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 #5 Loonkostenvoordelen vanaf 2017: laat geen geld liggen - DEEL 2 In deze specials treft u de belangrijkste wijzigingen op personeels- en salarisgebied voor 2017 aan, zodat u weer helemaal op de hoogte

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 32 729 Evaluatie Wet inkomensvoorziening oudere werklozen Nr. 1 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Bijlage VMBO-GL en TL

Bijlage VMBO-GL en TL Bijlage VMBO-GL en TL 2011 tijdvak 2 maatschappijleer 2 CSE GL en TL Tekstboekje GT-0323-a-11-2-b Analyse maatschappelijk vraagstuk: jeugdwerkloosheid tekst 1 FNV vreest enorme stijging werkloosheid jongeren

Nadere informatie

Werkloosheid daalt verder in september

Werkloosheid daalt verder in september Persbericht Pb14-061 16 oktober 2014 9.30 uur Werkloosheid daalt verder in september - Opnieuw meer mensen aan het werk - In de afgelopen vijf maanden vooral minder mannen werkloos - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid gestegen naar 7 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-078 20 december 9.30 uur Werkloosheid gestegen naar 7 procent 100 duizend werklozen meer dan jaar geleden Aantal WW-uitkeringen met ruim 12 duizend toegenomen

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA, WAO en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW

Vrijwillige verzekering binnenland. Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Inhoud Waarom deze brochure? 2 Waarom zelf verzekeren? 2 Wanneer kunt u zich vrijwillig verzekeren?

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid opnieuw toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-048 18 juli 9.30 uur Werkloosheid opnieuw toegenomen Werkloosheid in juni gestegen tot 8,5 procent In een half jaar tijd ruim 100 duizend werklozen erbij

Nadere informatie

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden:

Loonkostenvoordeel oudere werknemer (56+) U hebt recht op dit voordeel als u een medewerker in dienst neemt die voldoet aan 4 voorwaarden: Betreft: loonkostenvoordelen per 1-januari 2018 Wezep, december 2017 Loonkostenvoordelen (gaat in per 1-1-2018) Loonkostenvoordelen (LKV s) zijn een nieuwe, jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers op

Nadere informatie

Financiële voordelen werkgevers

Financiële voordelen werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op belastingdienst.nl.

Nadere informatie

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK

Circulaire Jvd/HB 2 O/YK Circulaire Jvd/HB 2 O/YK ARBEIDSVOORWAARDEN APOTHEEKPERSONEEL 2008 9 januari 2008 Aan alle openbare apotheken en tweede apothekers lid van de KNMP Alexanderstraat 11 2514 JL Den Haag Postbus 30460 2500

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Anderhalf jaar stijgende lijn werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-003 17 januari 2013 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen Werkloosheid in december opgelopen naar 7,2 procent Vanaf medio vrijwel voortdurende stijging

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Sterke stijging werkloosheid Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-013 21 februari 9.30 uur Sterke stijging werkloosheid Werkloosheid in januari opgelopen naar 7,5 procent Jeugdwerkloosheid gestegen tot 15 procent Aantal

Nadere informatie

Doorwerken na 65 jaar

Doorwerken na 65 jaar CvA-notitie februari 2008 Doorwerken na 65 jaar De levensverwachting en het gemiddelde aantal gezonde jaren na het bereiken van de 65-jarige leeftijd is toegenomen. Een groeiende groep ouderen heeft behoefte

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst

Financiële voordelen voor werkgevers. Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Werken aan perspectief Werken is belangrijk, voor uzelf en voor de maatschappij.

Nadere informatie

Financiële voordelen voor werkgevers

Financiële voordelen voor werkgevers werk.nl uwv.nl Financiële voordelen voor werkgevers Ik neem een oudere werknemer, langdurig werkloze of werknemer met een beperking in dienst Meer weten? U vindt meer informatie op uwv.nl, werk.nl en op

Nadere informatie

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft

Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden. Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Mijn werknemer is ziek of gehandicapt geworden Subsidies en regelingen als uw werknemer beperkingen heeft Inhoud Een werknemer met een ziekte of handicap 2 Welke voordelen en vergoedingen kunt u krijgen?

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 1424 Vragen van het lid

Nadere informatie

Kortetermijnontwikkeling

Kortetermijnontwikkeling Artikel, donderdag 22 september 2011 9:30 Arbeidsmarkt in vogelvlucht Het aantal banen van werknemers en het aantal openstaande vacatures stijgt licht. De loonontwikkeling is gematigd. De stijging van

Nadere informatie

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt

CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt CBS: Meer werkende vrouwen op de arbeidsmarkt Tussen maart en mei is het aantal mensen met een baan met gemiddeld 6 duizend per maand gestegen. De stijging is volledig aan vrouwen toe te schrijven. Het

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid versie 2013 www.departicipatieformule.nl, versie 2 2013 1 Inleiding... 3 Participatiewet, geplande invoerdatum 1 januari 2014... 4 Wet Wajong (sinds 2010)... 6 Wet Werk

Nadere informatie

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen?

Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Onwerkbaar weer, wat nu? Wat is onwerkbaar weer en wat moet u dan doen? Kunnen uw werknemers een WW-uitkering krijgen? Inhoud Waarom deze brochure? 2 Wat is onwerkbaar weer? 3 Hoe meld ik onwerkbaar weer?

Nadere informatie

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen

CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen CBS: Lichte toename werkenden, minder werklozen Het aantal mensen met werk is in de periode februari-april met gemiddeld 2 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren en 45-plussers gingen aan de slag.

Nadere informatie

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt

FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt FINANCIËLE VOORDELEN Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft of neemt Regelingen als u een werknemer met een uitkering in dienst heeft Ziektewet-uitkering (no-riskpolis) Minder

Nadere informatie

Werkloosheid opnieuw gestegen

Werkloosheid opnieuw gestegen Persbericht PB14-012 20 februari 09.30 uur Werkloosheid opnieuw gestegen - Werkloze beroepsbevolking in januari met 10 duizend toegenomen - Aantal WW-uitkeringen met 23 duizend gestegen De voor seizoeninvloeden

Nadere informatie

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K)

1. Arbeidsovereenkomst 1.1 de verschillende soorten overeenkomsten tot het verrichten van arbeid benoemen. (K) CONCEPT Toetstermen STIBEX Basiskennis Loonadministratie K= kennisvraag, kandidaat moet dan de gegevens uit de toetsterm met behulp van meerkeuzevragen kunnen beantwoorden. Het gaat dan om de selectie

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen!

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? VOOR RE-INTEGRATIE EN TIJDELIJK INKOMEN Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE. Datum 8 april 2011 Betreft Evaluatie IOW > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4

Nadere informatie

Werkloosheid nauwelijks veranderd

Werkloosheid nauwelijks veranderd Persbericht Pb14-084 18-12-2014 09.30 uur Werkloosheid nauwelijks veranderd - Werkloosheid blijft 8 procent - Meer mensen aan het werk in de afgelopen drie maanden - Aantal WW-uitkeringen met 6 duizend

Nadere informatie

Aantal werklozen in december toegenomen

Aantal werklozen in december toegenomen Persbericht Pb15-002 22-01-2015 09.30 uur Aantal werklozen in december toegenomen - In de afgelopen drie maanden meer mensen op de arbeidsmarkt - Jeugdwerkloosheid vrijwel onveranderd - Aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar

Langzaam maar zeker zijn ook de gevolgen van de economische krimp voor de arbeidsmarkt zichtbaar In de vorige nieuwsbrief in september is geprobeerd een antwoord te geven op de vraag: wat is de invloed van de economische situatie op de arbeidsmarkt? Het antwoord op deze vraag was niet geheel eenduidig.

Nadere informatie

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent

Totaalbeeld arbeidsmarkt: werkloosheid in februari 6 procent Arbeidsmarkt in vogelvlucht Gemiddeld over de afgelopen vier maanden is er een licht stijgende trend in de werkloosheid. Het aantal banen van werknemers stijgt licht en het aantal openstaande vacatures

Nadere informatie

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl)

Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Dienstverlening aan huis (bron www.rijksoverheid.nl) Particulieren kunnen door de Regeling dienstverlening aan huis gemakkelijk iemand inhuren voor klussen in en om het huis. Zij hoeven voor deze huishoudelijke

Nadere informatie

Werkloosheid toegenomen

Werkloosheid toegenomen Persbericht PB14-005 23 januari 09.30 uur Werkloosheid toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in december met 15 duizend gestegen - In bijna 100 duizend werklozen erbij - Aantal WW-uitkeringen in december

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Nr. Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 651 15 januari 2009 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 januari 2009, IVV/F/09/178, tot

Nadere informatie

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte

Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte Beperking van kosten van loondoorbetaling tijdens ziekte mr. M.H. (Mariëtta) Feiken advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013) 463 55 99

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder gestegen. Meer mannen én vrouwen werkloos. Aantal jonge werkzoekenden toegenomen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-066 20 oktober 2011 9.30 uur www.cbs.nl Werkloosheid verder gestegen Sterke stijging werkloosheid in derde kwartaal 2011 Toename zowel bij mannen als

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in mei verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-044 20 juni 9.30 uur Werkloosheid in mei verder opgelopen Toename van de werkloosheid iets afgevlakt Meer werklozen van 25 jaar en ouder Lichte daling

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW

Vrijwillige verzekering buitenland. Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Vrijwillige verzekering buitenland Vrijwillig verzekeren voor de Ziektewet, WIA en WW Werk boven uitkering UWV verstrekt tijdelijk inkomen in het kader van wettelijke regelingen als de WW, de WAO en de

Nadere informatie

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN

III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN III. REGLEMENT AANVULLINGEN EN UITKERINGEN Artikel 1 - Definities In dit reglement gelden de definities die zijn opgenomen in de statuten. Verder wordt in aanvulling of afwijking daarvan verstaan onder:

Nadere informatie

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1

Werk, inkomen. sociale zekerheid. www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Werk, inkomen & sociale zekerheid www.departicipatieformule.nl, 2011 1 Inhoudsopgave Wet Wajong (sinds 2010)... 3 Wet Werk en Bijstand (WWB)... 5 Wet investeren in jongeren (Wij)... 6 Wet Sociale Werkvoorziening

Nadere informatie

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7

1 Inleiding. Wanneer ga jij met pensioen Versie: 4 17-07-2015 Pagina: 3 van 7 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 2.1 Algemeen... 4 2.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 2.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting... 4 3 Pensioenleeftijd... 6 3.1

Nadere informatie

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren

Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren Persbericht PB14-033 15 mei 9:30 uur Stijging werkloosheid vlakt af door terugtrekken jongeren - Werkloosheid in april licht gestegen - Arbeidsdeelname afgenomen bij jongeren - Aantal WW-uitkeringen in

Nadere informatie

Werkloosheid verder toegenomen

Werkloosheid verder toegenomen Persbericht PB14-019 20 maart 09.30 uur Werkloosheid verder toegenomen - Werkloze beroepsbevolking in februari met 13 duizend gestegen - Vrijwel evenveel werkloze jongeren als drie maanden geleden - Aantal

Nadere informatie

Laat uw geld groeien!

Laat uw geld groeien! AEGON Ontslagvergoeding Sparen Ontslagvergoeding nog niet nodig? Laat uw geld groeien! Een ontslag is een ingrijpende gebeurtenis. Naast de nodige emoties speelt dan ook uw financiële situatie een grote

Nadere informatie

3.1 Omcirkel het juiste antwoord.

3.1 Omcirkel het juiste antwoord. 3.1 Vraag 1 Lees de uitspraken I en II en bedenk welke juist is/zijn. I Economie gaat over behoeften II Economie gaat over middelen A. I en II zijn beiden juist B. I is juist, II is onjuist C. II is juist,

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder opgelopen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-042 19 juli 9.30 uur Werkloosheid verder opgelopen In juni 6,3 procent werkloos Een jaar lang stijgende lijn werkloosheid 291 duizend WW-uitkeringen

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid in augustus licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-054 20 september 9.30 uur Werkloosheid in augustus licht gestegen Ruim een jaar stijgende lijn werkloosheid Vooral meer jongeren werkloos dan een jaar

Nadere informatie

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2

Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Groei of krimp? bij Pincode 5e ed. 4GT Hoofdstuk 7 en 4K Hoofdstuk 5 aanvullend lesmateriaal n.a.v. vernieuwde syllabus EC/K/5A: 2 Als je moet kiezen welk plaatje je op je cijferlijst zou willen hebben,

Nadere informatie

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen?

Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Mijn werkgever kan mij niet meer betalen! Wat moet u doen? Kunt u een uitkering krijgen? Waarom deze brochure? Uw werkgever heeft financiële problemen en kan uw loon niet meer betalen. De situatie is zo

Nadere informatie

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234

Arbeidsrecht Actueel. In deze uitgave: Bescherming van flexwerkers. Jaargang 19 (2014) november nr. 234 In deze uitgave: Jaargang 19 (2014) november nr. 234 Arbeidsrecht Actueel Bescherming van flexwerkers Arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd Proeftijd Concurrentiebeding Uitzendbeding Nulurencontracten

Nadere informatie

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW

Doorwerken na AOW. Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Doorwerken na AOW Vanaf volgend jaar wordt het voor AOW ers makkelijker om door te werken op basis van een arbeidsovereenkomst, bij de eigen of bij een andere werkgever. Op dit moment

Nadere informatie

Ongekende mogelijkheden

Ongekende mogelijkheden Ongekende mogelijkheden overzicht van de mogelijkheden bij het in dienst nemen van 45-plussers Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze brochure, neemt u dan contact op met het

Nadere informatie

Vrijwillige verzekering binnenland

Vrijwillige verzekering binnenland uwv.nl werk.nl Vrijwillige verzekering binnenland Informatie over vrijwillig verzekeren voor Ziektewet, WIA, WAO en WW Wilt u meer weten? Deze brochure geeft algemene informatie. Wilt u na het lezen meer

Nadere informatie

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar

Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen jaar Gemiddelde looptijd werkloosheidsuitkeringen nog geen Ton Ferber In de jaren 1992 2001 was de gemiddelde looptijd van een WWuitkering elf maanden. Van de 4,3 miljoen beëindigde uitkeringen was de gemiddelde

Nadere informatie

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel)

Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers (conventioneel) Productwijzer verzekering voor Loondoorbetaling bij ziekte van werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de verzekering voor Loondoorbetaling

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkloosheid verder toegenomen. Minder WW-uitkeringen aan jongeren, meer aan ouderen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-035 15 mei 9.30 uur Werkloosheid verder toegenomen In april 8,2 procent van de beroepsbevolking werkloos Stijging werkloosheid in afgelopen maanden sterker

Nadere informatie

Wanneer ga jij met pensioen?

Wanneer ga jij met pensioen? Wanneer ga jij met pensioen? Inhoudsopgave Inleiding... 3 1 AOW-gerechtigde leeftijd... 4 1.1 Algemeen... 4 1.2 Verhoging van 65 naar 67... 4 1.3 Verdere verhoging op basis van de levensverwachting...

Nadere informatie

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Fractievoorzitters en leden van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum Onderwerp 29 november 2013 Begroting Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Nadere informatie

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling

Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Productwijzer collectieve verzekering voor vaste WIAaanvulling Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de collectieve verzekering voor vaste WIA-aanvulling.

Nadere informatie

Alles wat je moet weten over ziek zijn.

Alles wat je moet weten over ziek zijn. Alles wat je moet weten over ziek zijn. Voor leerlingen-werknemers (BBL) 1 november 2016 Word snel weer beter! Ziek zijn is heel vervelend. Voor jou, omdat je je niet goed voelt en je daardoor niet kan

Nadere informatie

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers

Loondoorbetaling bij ziekte. Informatie voor werknemers Loondoorbetaling bij ziekte Informatie voor werknemers Betaalt uw werkgever uw loon door als u ziek bent? Uw werkgever betaalt maximaal twee jaar uw loon door als u ziek bent. U krijgt tijdens uw ziekte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Vooral minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-252 10 december 2002 9.30 uur Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in het bedrijfsleven In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van

Nadere informatie

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015

Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Uitleg hoogte WW-uitkering vanaf 1 juli 2015 Een werknemer die werkloos wordt, heeft in beginsel recht op een uitkering op basis van de Werkloosheids Wet (WW).

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Na de WW duurzaam aan het werk?

Na de WW duurzaam aan het werk? Na de WW duurzaam aan het werk? Kathleen Geertjes en Tirza König Na het beëindigen van de werkloosheidsuitkering vindt minder dan de helft van de mensen een baan voor langere tijd. Vooral ouderen, mensen

Nadere informatie

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers

Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering. voor werknemers Productwijzer collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers Wat leest u in deze productwijzer? In deze productwijzer vindt u algemene informatie over de Collectieve WIAexcedentverzekering voor werknemers.

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief Wet Werk en Zekerheid Beste Klant, Per 1 januari en 1 juli 2015 zullen er diverse wijzigingen plaatsvinden op het gebied van arbeidsrecht. Hiervan willen wij u graag op de hoogte brengen. De

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Werkgelegenheid commerciële sector daalt. Minder banen in industrie en zakelijke dienstverlening Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB02-196 26 september 2002 9.30 uur Werkgelegenheid commerciële sector daalt Voor het eerst sinds 1994 is het aantal banen van werknemers in commerciële bedrijven

Nadere informatie

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010

Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 Sociale verzekeringen per 1 januari 2010 11 december 2009 Nr. 09/134 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2010 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen

Nadere informatie

Rekenregels per 1 januari 2010

Rekenregels per 1 januari 2010 Rekenregels per 1 januari 2010 1. Inleiding In deze rekenregels zijn het bruto wettelijke minimumloon, de sociale premies, belastingtarieven en heffingskortingen per 1 januari 2010 opgenomen. Deze premies

Nadere informatie

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB

Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB Vraag-antwoord voor Pensioenfonds ANWB vanwege verlagen pensioenen, april 2013 1. Waarom moet Pensioenfonds ANWB extra maatregelen nemen? Het pensioenfonds staat er financieel niet goed voor. De twee belangrijkste

Nadere informatie

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd

Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd Persbericht Pb14-070 20 november 2014 09.30 uur Werkloosheid in oktober vrijwel onveranderd - Meer mensen aan het werk - Aantal WW-uitkeringen vrijwel onveranderd - WW-uitkeringen toegenomen vanuit seizoengevoelige

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Kleine daling werkloosheid. Vooral toename jonge werkzoekenden. Forse stijging nieuwe WW-uitkeringen www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-013 17 februari 2011 9.30 uur Kleine daling werkloosheid In januari minder dan 400 duizend werklozen Sinds de top begin vorig bijna 5 duizend

Nadere informatie

Wet Verbetering Poortwachter

Wet Verbetering Poortwachter Wet Verbetering Poortwachter Snel en effectief ingrijpen bij verzuim Om het aantal werknemers dat langdurig ziek is terug te dringen, is de Wet Verbetering Poortwachter ingesteld. Het uitgangspunt hierbij

Nadere informatie

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever

15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever 15 meest gestelde vragen 2 e spoor traject door werkgever E info@amplooi.nl I www.amplooi.nl Vraag /Antwoord op de meest gestelde vragen over re-integratie Wet Verbetering Poortwachter: 1) Wanneer er sprake

Nadere informatie

Persbericht. Werkloosheid daalt

Persbericht. Werkloosheid daalt Persbericht PB14-041 19 juni 09.30 uur Werkloosheid daalt - Werkloosheid is in mei gedaald - Beroepsbevolking krimpt minder snel - Aantal WW-uitkeringen in mei opnieuw afgenomen - Toename WW-uitkeringen

Nadere informatie

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren

CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren CBS: Meer mensen aan het werk, vooral jongeren Het aantal mensen met een baan is de afgelopen drie maanden met gemiddeld 6 duizend per maand toegenomen. Vooral jongeren hadden vaker werk. De beroepsbevolking

Nadere informatie

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid

Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid Nieuwsbrief juli 2014 Wet Werk en Zekerheid De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel met veranderingen in het arbeidsrecht aangenomen. Aanvankelijk zou een deel van de wijzigingen ingaan op 1 juli 2014,

Nadere informatie

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen?

Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? Eigenrisicodragen in ZW en WGA of gedifferentieerde premie betalen? mr. J.P.M. (Joop) van Zijl advocaat Kantoor Mr. van Zijl B.V. Korvelseweg 142, 5025 JL Tilburg Postbus 1095, 5004 BB Tilburg tel. (013)

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2010

Nieuwsbrief december 2010 Nieuwsbrief december 2010 Geachte relatie, Zoals u van ons gewend bent, proberen wij u aan het einde van elk jaar te informeren over de veranderingen op salaris- en personeelsgebied. Zo ook dit jaar. Kerstpakketten

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 29 817 Sociale werkvoorziening Nr. 131 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer

Nadere informatie

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen

Modernisering van de Ziektewet: kansen en bedreigingen Het is al jarenlang een maatschappelijk thema van het grootste belang: het terugdringen van langdurig ziekteverzuim. De wettelijke ontwikkelingen gaan snel, zoals onder meer blijkt uit de modernisering

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst

Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Een gedeeltelijk arbeidsgeschikte in dienst Samen met uw zieke werknemer moet u proberen ervoor te zorgen dat hij aan het werk kan blijven. Ook als hij niet volledig herstelt, maar gedeeltelijk arbeidsgeschikt

Nadere informatie

Als u arbeidsongeschikt bent

Als u arbeidsongeschikt bent Landelijke vereniging Artsen in Dienstverban Als u arbeidsongeschikt bent Na twee jaar ziekte Arbeidsongeschiktheid heeft ingrijpende gevolgen. Door ziekte of een handicap kunt u uw vroegere werkzaamheden

Nadere informatie