PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)"

Transcriptie

1 Klas vmbo KBL TW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per vak de leerstof beschreven met daarbij toetsen, opdrachten en handelingsdelen. In het PTA staat voor elk vak: - hoeveel toetsen, opdrachten e.d. je in een bepaalde moet doen - hoe de toets of opdracht moet worden uitgevoerd (schriftelijk, mondeling, presentatie etc.) - hoe lang de toets duurt - hoe zwaar de toets meetelt (=weging) De inhoud van het PTA per vak is gebaseerd op de wettelijke exameneisen; dus je weet zo waar je aan toe bent. Voor alle toetsen en opdrachten geldt dat je verplicht bent om deel te nemen. Het vakinhoudelijke deel van het PTA dient voor het digitaal noteren van cijfers en beoordelingen (je kunt het overigens ook uitprinten) en wordt ook wel het examendossier genoemd. Omdat alle cijfers meetellen voor het uitelijke cijfer schoolexamen is het noodzakelijk om je resultaten zorgvuldig (digitaal) te registreren in je PTA. Op deze wijze kun je tevens controleren of voor elk vak je cijfers correct zijn bepaald. Bovendien kan een keurig ingevuld examendossier van belang zijn bij de intake voor een vervolgstudie aan het ROC. Je vakdocent zal je verder vertellen hoe de toetsen en/of onderdelen worden afgenomen. Ook staat in dit PTA-gedeelte aangegeven hoe zwaar elk onderdeel mee zal tellen (=weging). Je "score" vermenigvuldigd met de "wegingsfactor" geeft het "resultaat". Aan het van iedere kun je ook je eigen rapportcijfer uitrekenen. Zoals je weet begint voor jullie al dit schooljaar het examen vmbo. Belangrijk is het ook om te weten dat dit schooljaar is verdeeld in vier n. Na elke krijg je een rapport met het gemiddelde cijfer dat je voor elk vak in die hebt gehaald. Omdat het over jóuw cijfers gaat en omdat het in jóuw belang is dat alles klopt en je correcte cijfers op je rapport krijgt, ben je verplicht om elk rapport goed te controleren. Meld eventuele fouten zo snel mogelijk want daarna liggen de cijfers vast. Aan het van leerjaar krijg je een rapport. Op het rapport staat voor elk vak een cijfer (=jaarcijfer) dat het gemiddelde is van de vier cijfers. De cijfers op je rapport bepalen of je overgaat, blijft zitten of wordt overgeplaatst naar een andere leerweg. Alle resultaten die je dit schooljaar behaalt zijn niet alleen belangrijk voor je overgang naar klas vmbo maar ze tellen ook al mee voor je examen in 0. Het jaarcijfer van klas vmbo dus het gemiddelde van de n van dit jaar is namelijk je eerste examencijfer voor klas vmbo. Namens allen wens ik je veel succes! Mw. W.H. Munter-Bronsvoort directeur VMBO

2 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Biologie Methode: Nectar Toets H: Vier rijken K/K5 S 50 Schriftelijke overhoringen S 0 H: Planten en dieren K/K6 Praktische opdrachten / onderzoekswerk Kwaliteit werkboek Toets H: Planten en dieren K/K6 S 50 Schriftelijke overhoringen S 0 Toets H: Bewegen K6/K8 S 50 Praktische opdrachten / onderzoekswerk Kwaliteit werkboek Toets H: Waarnemen en reageren K S 50 Schriftelijke overhoringen S 0 H5: Bescherming K0/K Praktische opdrachten / onderzoekswerk Kwaliteit werkboek Toets H5: Bescherming K0/K S 50 Schriftelijke overhoringen S 0 H6: Mens en milieu K7 Praktische opdrachten / onderzoekswerk Kwaliteit werkboek Toets H6: Mens en milieu K7 S 50 Periode Klas

3 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Bouwtechniek Timmeren Methode: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Certificaattoets voorbereiding ruwbouw/gem.kerndeel Bk t/m 9 S. 00 Stage Bk t/m 9 S. 00 EXAMENEENHEDEN WEGING Gemeenschappelijk Kerndeel Voorbereiding Ruwbouw 9 Certificaattoets Gem. Kerndeel/Ruwbouw Stage klas (P0-cijfer) TOTAAL : 8

4 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Bouwtechniek Timmeren Fijnhout Methode: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Voorbereiding ruwbouw Btk 5 S.P.H. 50 Modules: B:5, B: Gemeenschappelijk kerndeel BK t/m 9 S.P.H. 50 Modules : B:, B6:, B7: Modules: B5:, B8:, B9:, B0:, B: Module t/m fijnhout (Werkboek) B/V 7 en 8 S.H. 50 Module en praktijkmap B/V 7 en 8 P. Certificaattoets voorbereiding ruwbouw/gem.kerndeel Bk t/m 9 S. 00 Stage Bk t/m 9 S. 00 EXAMENEENHEDEN WEGING Gemeenschappelijk Kerndeel Voorbereiding Ruwbouw 9 Certificaattoets Gem. Kerndeel/Ruwbouw Stage klas (P0-cijfer) TOTAAL : 8

5 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: CKV Methode: geen Deelname culturele activiteit en verwerking in kunstdossier Deelname culturele activiteit en verwerking in kunstdossier Deelname culturele activiteit en verwerking in kunstdossier Deelname culturele activiteit en verwerking in kunstdossier Presentatieavond Eindbeoordeling kunstdossier O-V-G Periode Klas SchoolexamencijferSE

6 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Duits Methode: Neue Kontakte SO Lernliste Kapitel K---7 S 0 PW Kapitel K---7 S 50 SO Lernliste Kapitel K---7 S 0 PW Kapitel K---7 S 50 Spreekvaardigheid K6 M 50 SO Naamvallen K---7 S 5 Spreekvaardigheid K6 M 50 PW Kapitel K---7 S 50 Kijk- en Luistertoets K5 S 60 SO Lernliste Kapitel K---7 S 0 PW Kapitel K---7 S 50 Spreekvaardigheid filmopdracht K6 M 0 SO Lernliste Kapitel 5 K---7 S 0 PW Kapitel 5 K---7 S 50 Kijk- en Luistertoets K5 S 60 Tekst (KBL-examen) K S 50 SO Lernliste Kapitel 6 K---7 S 0 PW Kapitel 6 K---7 S 50 Spreekvaardigheid K6 M 50 Periode Klas

7 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Economie Methode: Pincode 5 e editie Eindtoets H Geld en welvaart. EC/K S 50 min Eventuele handelingsopdracht of extra opdracht Beoordeling schrift S Eindtoets H De bank en jouw geld. EC/K S 50 min Eindtoets H Weet jij wat je koopt? EC/K S 50 min Eventuele handelingsopdracht of extra opdracht Beoordeling schrift Eindtoets H Zekerheid voor alles. EC/K S 50 min Eindtoets H5 Werk voor jou? EC/K5 S 50 min Eventuele handelingsopdracht of extra opdracht. Beoordeling schrift Eindtoets H6 Goede tijden, slechte tijden. EC/K5 S 50 min Eindtoets H7 Is de overheid nodig? EC/K6 S 50 min Eventuele handelingsopdracht of extra opdracht Beoordeling schrift Eindtoets H8 Over de grens? EC/K7 S 50 min Periode Klas

8 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Engels Methode: Stepping Stones VMBO KGT Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter en van de methode Stepping Stones VMBO KGT Proefwerken Chapter en uit de methode Stepping Stones VMBO KGT K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Luistertoets K5 S 50 min Gespreksvaardigheid K6 M 0 min Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter en van de methode Stepping Stones VMBO KGT Proefwerken Chapter en uit de methode Stepping Stones VMBO KGT K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Tekstverklaring K, K S 50 min Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter 5 en 6 van de methode Stepping Stones VMBO KGT Proefwerken Chapter 5 en 6 uit de methode Stepping Stones VMBO KGT K-K7 S 5 min K-K7 S 50 min Kijk-luistertoets K5 S 50 min Gespreksvaardigheid (wordt per afdeling vast gesteld en evt. in P) K6 M 5 min Een aantal overhoringen (max. 6) uit Chapter 7 van de methode Stepping Stones VMBO KGT K-K7 S 5 min Leesvaardigheid, boekje K S 50 min Proefwerk Chapter 7 uit de methode Stepping Stones VMBO KGT K-K7 S 50 min Tekstverklaring K-K S 50 min Periode Klas

9 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Handel & Administratie Methode: Link/instruct/opdrachten in eigen beheer Toetsen/beoordelingen methode Link K////5/ 7/0 S/P 50 min (toetsen Link) Toetsen boekhouden K/9 S 50 min Praktijkopdrachten/ Automatisering K////6/ 7/8 P/ICT 50 min (toetsen Autom.) Resul taat Toetsen/beoordelingen methode Link K////5/ 6/7/8/ 0 S/P 50 min (toetsen Link) Toetsen boekhouden K/9 S 50 min Praktijkopdrachten/ Automatisering K////5/ 6/7/8 P/ICT 50 min (toetsen Autom.) Toetsen/beoordelingen methode Link K////7/ 8/0 S/P 50 min (toetsen Link) Toetsen boekhouden K/9 S 50 min Praktijkopdrachten/ Automatisering K////6/ 7/8 P/ICT 50 min (toetsen Autom.) Toetsen/beoordelingen methode Link K////5/ 7/0 S/P 50 min (toetsen Link) Toetsen boekhouden K/9 S 50 min Praktijkopdrachten/ Automatisering K////6/ 7/9 P/ICT 50 min (toetsen Autom.) Opmerking: Van alle Link toetsen en -beoordelingen wordt per een gemiddelde berekend. Hetzelfde geldt voor de toetsen boekhouden en voor de beoordelingen praktijk/automatisering. Vanuit deze drie gemiddelden wordt het cijfer berekend. Deze drie onderdelen (gemiddelden) wegen even zwaar. Periode Klas

10 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Kunstvakken (tekenen/handvaardigheid) Methode: Praktische opdrachten K-6 P Proces K--7 P Hele Hele Praktische opdrachten K-6 P Proces K--7 P Hele Hele Toets K8 S 50 min Praktische opdrachten K-6 P Proces K--7 P Hele Hele Praktische opdrachten K-6 P Proces K--7 P Hele Hele Periode Klas

11 schooljaar 0 0 OHW PTA KBL klas Vak: Lichamelijke Opvoeding Methode: nvt Spel: Softbal Atletiek: Duurloop Bewegen & Muziek Atletiek: Werpen (kogelstoten) k., k.6 t/m 0 Prak k7.- k7. t/m 6 Prak k6.,, k6.,5 prak k7.- k7. t/m 7.6 Prak Sportorientatie: Kanovaren k9 Prak Inzet Prak Turnen: Zwaaien k5.5-6 k5.7 t/m 9 Prak Spel: Unihockey k., k.6 t/m 0 Prak Spel: Badminton k.-5 k.6 t/m 0 Prak k., k.6 Spel: Tik / afgooispelen t/m 0 prak k8. k8. Zelfverdediging: judo t/m 8.6 Prak Inzet Prak Turnen: Trampoline (groot en klein) k5.-6 k5.7 t/m 9 prak Spel: Handbal k., k.6 t/m 0 Prak Atletiek: Hoogspringen k7. k7. t/m 7.6 prak Spel: Volleybal k., k.6 t/m prak Sportorientatie: Skien Inzet Prak Spel: Rugby k., k.6 t/m 0 Prak Atletiek: Estafette / Sprint k7.- k7. t/m 7.6 Prak Spel: Voetbal k., k.6 t/m 0 Prak Spel: Basketbal k., k.6 t/m 0 Prak Inzet Prak Per mag er onderdeel gemist worden door afwezigheid / ziekte / blessure Elke onderdeel wordt beoordeeld met een cijfer. Op het rapport wordt het cijfer omgezet in O/V/G O = lager dan 5,5 / V = 5,5 7, / G = 7,5 en hoger Periodebeoordeling Periode Klas

12 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Lichamelijke Opvoeding Methode: nvt Lopen Lo k7 Prakt..,5% Verbeteren en meten Lo k- S 7,5% Speerwerpen Lo k7 Prakt.,5% Sportautobiografie Lo k- S,5% Tik- en Afgooispelen Lo k0 Prakt. 6% Spelontwerp Turnen: Trampolinespringen Lo k k0- Lo k5 k-,5,6 S,5% Prakt.,5% Proefwerk Lo k-,, S 50 min 5% Polsstokhoogspringen Lo k7 Prakt.,5% Bewegen en Muziek Lo k6 Prakt.,5% SOK : Waterskiën Lo k9 Prakt. Organisatie toernooi Lo k0 Prakt. 0% Flaggfootball Lo k Prakt.,5% Proefwerk Lo k- S 50 min 5% Periode Klas

13 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Metalelektro Methode: Techniek op Maat Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Stage verslag s - Periode Klas

14 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Metaaltechniek Methode: Techniek op Maat Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Praktijk/theorie opdrachten volgens opgegeven planning Const. s/m/p - SO volgens opgegeven planning Const. s 50 min PW volgens opgegeven planning Const. s 50 min Stage verslag s - Periode Klas

15 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Muziek Methode: Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Instuderen en uitvoeren van diverse muziekstukken K/-6 P Elke les Elk stuk wordt afgesloten met een cijfer. Periode Klas

16 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Nederlands Methode: Op niveau bovenbouw Aantal aan methode gerelateerde SO s k,k,k8 s 5 min Schrijfopdracht k7 s 50 min schriftcontrole Boekopdracht K8 s 50 Minimaal aan de methode gerelateerde toets k s 50 min Schrijfopdracht k7 s 50 min Aantal aan methode gerelateerde SO s k5,k s 5 min schriftcontrole Minimaal aan de methode gerelateerde toets k s 50 min Aantal aan methode gerelateerde SO s k,k,k s 0-50 min schriftcontrole Minimaal aan de methode gerelateerde toets k,k S 50 min Aantal aan methode gerelateerde SO s k,k,k s 0-50 min Schrijfopdracht k7 S 50 min schriftcontrole Proefwerk Tekst k6 S 50 min Minimaal aan de methode gerelateerde toets k,k s 50 min Periode Klas

17 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Natuur-Scheikunde Methode: Pulsar e editie Stoffen en materialen H K/K0 SO s S Proefwerk H K/K0 S 50 min Bijhouden van het werkboek en schrift. K/K0 S Elektriciteit H K5 Praktische Opdracht Practicum elektriciteit K5 S Periode lesuren Naar behoren Naar behoren Proefwerk H K5 S 50 min SO s S 0 min Bijhouden van het werkboek. K5 S Licht en Beeld H/Kracht en Beweging H K7/K9 Periode Naar behoren Proefwerk H K7 S 50 min SO s S 0 min Bijhouden van het werkboek K7/K9 S Kracht en Beweging/Verbranden en Verwarmen K9/K6 Periode Naar behoren Proefwerk H K9 S 50 min SO s S 0 min Bijhouden van het werkboek en schrift. K9/K6 S Periode Naar behoren Proefwerk H5 S 50 min Periode Klas

18 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Verzorging Methode: Ik zorg er wel voor Tijd vak Werkveld Thuiszorg Toets duur Weg ing K/K7/K S 50 Score Resul taat Minimaal S.O S 5 Praktijk werkveld Thuiszorg K/K/K/K5 P 5 Praktische opdrachten van Thuiszorg minimaal K6 P Werkcontrole Werkveld Woonbegeleiding K/K/K5 S 50 Minimaal S.O S 5 Praktijk werkveld Woonbegeleiding K/K/K/K5 P Praktische opdrachten van Woonbegeleiding minimaal K6 P Werkcontrole Werkveld Facilitaire dienst; voeding K S 50 Minimaal S.O S 5 Praktijk werkveld Facilitaire dienst; voeding K/K/K/K5 P 5 Praktische opdrachten van Facilitaire dienst; voeding minimaal K6 P Werkcontrole Werkveld Kinderdagverblijf K7/K0 S 50 Gemiddelde van S.O S 5 Praktijk werkveld kinderdagverblijf K/K/K/K5 P 5 Praktische opdrachten van Kinderdagverblijf minimaal K6 P Werkcontrole 5 Werkveld Sportcentrum/Basisschool K/K7/K8 S 50 Minimaal S.O S 5 Praktijk werkveld Sportcentrum/basisschool K/K/K/K5 P 5 Praktische opdrachten van Sportcentrum/basisschool minimaal P Werkcontrole

19 6 Werkveld Buurthuis K7/K8/K S 50 Minimaal S.O S 5 Praktijk werkveld Buurthuis K/K/K/K5 P Praktische opdrachten van Buurthuis minimaal K6 P Werkcontrole Periode Schoolexamencijfer SE Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Voortschrijdend gemiddelde Klas Voortschrijdend gemiddelde P 0 = Gemiddelde van de 6 werkvelden Per werkveld gemiddelde op basis van de wegingen. *Eindcijfer is het gemiddelde van de 6 werkvelden.

20 schooljaar 0 0 PTA KBL klas Vak: Wiskunde Methode: Getal en Ruimte H K5 S 50 min H K6 S 50 min Max. keer so S H K S 50 min H K7 S 50 min H5 K6 S 50 min Max. keer so S H6 K S 50 min H7 K6 S 50 min Max. keer so S H8 K5 S 50 min H9 K6 S 50 min Max. keer so S H0 K S 50 min Periode Klas

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg

Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015. Calvijn Meerpaal. Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Schoolexamen en Centraal Examen VMBO 2013 / 2015 Calvijn Meerpaal Basisberoepsgerichte Leerweg Kaderberoepsgerichte Leerweg Theoretische Leerweg Inhoud 1. Inleiding 3 2. Toelichting op Programma van Toetsing

Nadere informatie

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn

Vmbo Vak: Biologie. Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 2014 2016, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Vmbo Vak: Biologie Programma van toetsing en afsluiting Leerweg: Basisberoepsgerichte leerweg 204 206, leerjaar 3 en 4 Sector: Zorg en welzijn Klas: 3 Periode: Thema : Cellen K t/m 4 S: 50 minuten nee

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo kader 4. Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Beste leerling, Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015 vmbo kader 4 Noordzee Onderwijs Groep, locatie Tender College IJmuiden Je bent nu ingelogd in het PTA (Programma van ing en Afsluiting),

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 11 en 12, 2014-2016 HAVO Klas 11 en 12, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN

ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN ieder zijn vak VWO Schooljaar 2014-2015 het Vlietland College LEIDEN Inhoudsopgave Voorwoord 3 Nederlands 4 Engels 5 Frans 7 Duits 7 Cultureel kunstzinnige vorming 8 Lichamelijke opvoeding 9 Godsdienst/levensbeschouwing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO

Programma van toetsing en afsluiting Klas 10 en 11, 2014-2016 HAVO Klas 1 en 11, 214-216 HAVO Oktober 214 Toelichting bij het programma van toetsing en afsluiting Algemeen In dit boekje tref je alle gegevens aan die van belang zijn voor de samenstelling van je examendossier.

Nadere informatie

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo

Slagen en zakken. in de 2 e fase vwo Slagen en zakken in de 2 e fase vwo CS VINCENT VAN GOGH versie 2014-2015 SLAGEN EN ZAKKEN IN DE TWEEDE FASE, VWO Deze brochure geeft antwoord op een aantal veelgestelde vragen rond slagen en zakken. Wij

Nadere informatie

HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands vak leerweg cohort lj periode onderdeel stofomschrijving eenheid toets gewicht werktijd ne BB 14-16 3 p1 1

HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands vak leerweg cohort lj periode onderdeel stofomschrijving eenheid toets gewicht werktijd ne BB 14-16 3 p1 1 HC PTA 1415 BB VAK : Nederlands ne BB 14-16 3 p1 1 Overhoringen/opdrachten/huiswerk K/2-3-6-7-8 ne BB 14-16 3 p1 2 Hoofdstuk 1 K/2-3-6-7-8 ne BB 14-16 3 p2 4 Overhoringen/opdrachten/huiswerk k/2-4-5-6-7-8

Nadere informatie

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O

Programma. van Toetsing & Afsluiting. voor H.A.V.O Programma van Toetsing & Afsluiting voor H.A.V.O Examenperiode: H.A.V.O. 2013 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting H.A.V.O. A. Examenreglement blz. 3 B. Algemeen gedeelte. blz. 4 1. Het examen in

Nadere informatie

Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1. Cijfer B K. Leerstof Paraaf Toetsvorm Week. Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼. Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1

Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1. Cijfer B K. Leerstof Paraaf Toetsvorm Week. Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼. Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1 Vak: M&M Leerjaar: 1 Niveau: BK Periode: 1 Leerstof Paraaf Toetsvorm Week B K Begrippenlijst H1 s.o. 38 ¼ Gewicht Hoofdstuk 1 Repetitie 39 1 Begrippenlijst en topografie H2 s.o. 42 ¼ Hoofdstuk 2 Repetitie

Nadere informatie

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO

Vakken in de bovenbouw. Wolfert Lyceum HAVO Vakken in de bovenbouw Wolfert Lyceum HAVO 2014 Inhoudsopgave Aardrijkskunde... 3 Biologie... 4 CKV... 5 Duits... 6 Economie... 7 Engels... 8 Frans... 9 Geschiedenis... 10 Kunst - Algemeen... 11 Kunst

Nadere informatie

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school.

Op het moment dat u dit profielkeuzeboek krijgt heeft u een kind in het derde leerjaar van de middelbare school. Inhoudsopgave Inleiding 2 Inrichting Tweede Fase Vwo 3 Studielast en studiehuis 6 Examen 6 Keuzetraject 7 Nederlands 8 Latijnse taal en cultuur 9 Griekse taal en cultuur 10 Engels 11 International Baccalaureate

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2013-2014 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2013-2014 Hoofdkop Schoolgids 2013-2014 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud:

HUISWERKTIPS. Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: HUISWERKTIPS Hoe kan ik mijn zoon of dochter beter begeleiden bij het maken van huiswerk? Inhoud: Algemene tips voor werkruimte en aanpak Tips per vak Algemene Tips Werkplek Bekijk samen met uw kind wat

Nadere informatie

Algemene uitleg door 2College Durendael

Algemene uitleg door 2College Durendael Algemene uitleg door VMBO algemeen VMBO, hoe is het ontstaan en waarom? Met de invoering van het VMBO in 1999 wilde toenmalig staatssecretaris van Onderwijs, mevr. T. Netelenbos (PvdA) de instroom in het

Nadere informatie

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten)

Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) Studietips leerjaar 1 (locatie Asten) 2 Inhoud Inleiding... 4 Hoe maak ik een goede studieplanning?... 5 De inpaklijst... 8 Gebruik huiswerkschema... 10 Huiswerkschema... 11 Gebruik WRTS... 12 Hoe en wat

Nadere informatie

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015

Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Vak: Aardrijkskunde 3-HAVO Schooljaar 2014/2015 Domein/Stofomschrijving Toetsvorm Tijdsduur (min.) Tijdstip (weeknr.) herkansing (ja/) overgang (%) examendossie Topografie Wereld staatkundig schriftelijk

Nadere informatie

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten

Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders. Binnenste Buiten Informatiegids van het Baudartius College voor leerlingen van groep 8 en hun ouders 2011 Binnenste Buiten Inhoud Welkom 2 1 Waar staan wij voor? 5 2 Welke lijn kun je kiezen? 6 3 Wat kun je verwachten?

Nadere informatie

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN

9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN 9RRUEHHOGXLWZHUNLQJ6HFWRUZHUNVWXN +HW6HFWRUZHUNVWXN In Uitleg over het vmbo-examen, het sectorwerkstuk en praktische opdrachten is een samenvatting gegeven van wat een sectorwerkstuk is. Hier wordt een

Nadere informatie

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo

Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Van vmbo-tl via mbo versneld naar hbo Een beschrijving van een van de maatwerkroutes van het Kennemer College in Heemskerk SLO nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling Van vmbo-tl via mbo versneld

Nadere informatie

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO

VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO VAK-PTA S HET CML COHORT 2012-2013 VWO Oktober 2014 Algemene Natuurwetenschappen cohort 2012 Blad 1/1 VWO 5 A. Vaardigheden B. Analyse van en reflectie op de natuurwetenschap en techniek C. Leven D. Biosfeer

Nadere informatie

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006)

Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Examenprogramma s per vak (bijgewerkt tot en met juni 2006) Talen Nederlands Voor Nederlands geldt het examenprogramma dat in mei 1998 werd gepubliceerd. In december 1998 zijn er geen veranderingen aangebracht,

Nadere informatie

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1

Regelboekje HWC 2014-2015 Pagina 1 Regelboekje 2014-2015 pag 1. Inleiding 2 2. Het leerlingenstatuut 3 3. de huisregels van het Hermann Wesselink College 14/15 4 4. R(oken) A(lcohol) D(rugs)-protocol 2014/2015 7 5. regels rond te laat komen,

Nadere informatie

Alternatieven voor als je gezakt bent

Alternatieven voor als je gezakt bent Alternatieven voor als je gezakt bent Met dit document willen we je informeren over de mogelijkheden die je hebt als je gezakt bent voor je VMBO-, HAVO- of VWO-examen. Dit document zal per niveau toelichten

Nadere informatie

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer

RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo. Zoetermeer RK Scholengemeenschap voor havo, vwo en tweetalig vwo Zoetermeer 2 013 / 2 014 Alfrink College Inhouds opgave > INHOUDSOPGAVE Informatie voor ouders en leerlingen 2 Welkom op het Alfrink College 4 Het

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer,

Schoolgids 2014-2015. Welkom op het MLA. Beste lezer, Schoolgids 2014-2015 Welkom op het MLA Beste lezer, Deze schoolgids laat iets zien van de manier waarop wij het leren van kinderen begeleiden in een belangrijke fase van hun leven. De school heeft een

Nadere informatie

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u.

2015 magazine Wageningen vmbo. Pantarijn. Ontdek(t) je talent. vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. 2015 magazine Wageningen vmbo Pantarijn Ontdek(t) je talent vrijdag 30 januari 16.00-21.00 u. Open huis 2015 2 Pantarijn Wageningen VMBO Aan de leerlingen van groep 8 Je laatste jaar op de basisschool.

Nadere informatie

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers

Inleiding 3 - Eureka - Wie op De Werkplaats is, houdt zich hieraan. Team 4 5 - De teamleden - De invliegers WP wijzer team 4 Schooljaar 2014-2015 Voor de werkers van klas 1G, G1A, G1B, 2G, G2A, G2B Beste werker van team 4, Het boekje dat voor je ligt is een gids met informatie over de leerjaren 1 en 2 havo/vwo

Nadere informatie