Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College"

Transcriptie

1 Schooljaar MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van 3 mavo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting Dit programma is een overzicht van de toetsen per vak die in 3mavo worden afgenomen. Het programma van toetsing en afsluiting geeft aan welke toetsen e r plaatsvinden, of de toets in aanmerking komt voor een herkansing, of de toets schriftelijk dan wel mondeling wordt afgesloten en de weging van de toets. Bepaalde onderdelen kunnen ook als praktische opdracht worden beha ndeld of als handelingsdeel. Deze onderdelen kunnen met een cijfer beoordeeld worden maar ook m et een beoordeling onvoldoende/voldoende/goed. Op het einde van het leerjaar wordt een aantal onderdelen meegenom en naar leerjaar 4 door middel van TO, TO2, PO, PO2 enz. Het programma van toetsing en afsluiting kan aangepast worden indi en de situatie daarom vraagt. Met vriendelijke groet De heer W. Blankers, De heer B. Vreeswijk Teamleiders mavo

2 TO en TO2 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: Nederlandse taal SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Schrijfopdracht (stagebrief) S 6 02 Proefwerk blok 03 Spellingtest 04 Toets literatuur/fictie 05 Proefwerk leesvaardigheid (toetsweek ) S 0 20 SO spelling/grammatica blok t/m SO taalschat blok t/m 3 S Proefwerk blok Toets filmanalyse (toetsweek 2) 30 Schrijfopdracht 2 (artikel) S Proefwerk blok PW taalschat blok 4 t/m 6 S Toets literatuur/fictie 2 (toetsweek 3) 40 Presentatie (actueel onderwerp, 2-tallen) S Schrijfopdracht 3 (samenvatting) S Eindtoets spelling/grammatica blok t/m Proefwerk leesvaardigheid (toetsweek 4) S Box TO Gemiddelde leerjaar 3 T S 0 2

3 TO en TO2 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: Franse taal SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 MO M 02 SO 5 S 03 SO WW S 04 Luistertoets 5 S 05 PW 5 06 SO 6 S 07 Leestoets toetsweek 20 MO M 202 SO WW S 203 SO Luistertoets 6 S 204 PW SO Leestoets toetsweek 2 30 MO M 302 SO WW 303 SO luistertoets 7 S 304 PW 7 S Leestoets toetsweek 3 40 SO examen idioom - Box M SO WW 403 SO Luisterstoets S 404 PO Parijs PO 405 PW S SO 2 examen idioom - Box 407 SO WW 408 SO Luistertoets PW Leestoets toetsweek 4 2 TO Gemiddelde Carte Orange Unité (40+405) T S TO2 Gemiddelde Carte Orange Unité 2 ( ) T S 3

4 TO en HA zijn PTA toetsen. Het cijfer van TO en de beoordeling van HA worden meegenomen naa r het 4e leerjaar. Vak: Duitse taal SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 SO deel H 02 SO deel 2 H 03 Leestoets S 6 04 PW H S 6 20 SO deel H 202 SO deel 2 H2 203 Luistertoets S 4 toetsweek 204 PW H2 S 6 30 SO deel H3 S SO deel 2 H3 S Luistertoets S PW H3 S 8 toetsweek 305 Leestoets S 6 40 SO deel H4 S SO deel 2 H4 S Leestoets S PW H4 toetsweek S Spreektoets M Project M 5 TO Gemiddelde Lj 3. T S 0 50 HA Project Landeskunde (307) HD 0 4

5 Geen PTA toetsen in leerjaar 3. Vak: Engelse taal SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 SO unit R 02 SO 2 unit R 03 SO 3 unit R 04 PW unit R/T/T 4 05 SO 4 unit 2 R 06 SO 5 unit 2 R 07 SO 6 unit 2 R 08 PW 2 unit 2 R 4 09 SO 7 unit 3 R 0 So 8 unit 3 R/T/T SO 9 unit 3 R 2 Listening test -3 R 2 3 Reading test -3 R 2 4 Uitspraak T2 2 5 PW 3 unit 3 T2/I 4 6 SO 0 unit 4 RTTI 7 SO unit 4 R/T/T 8 SO 2 unit 4 R 9 PW 4 unit 4 R 4 20 SO 3 unit 5 R 2 SO 4 unit 5 R 22 SO 5 unit 5 R 23 Listening test 4-5 R/T/T 2 24 Reading test 4-5 T/T PW 5 unit 5 R 4 26 SO 6 unit 6 R 27 SO 7 unit 6 R 28 SO 8 unit 6 T2 29 Presentatie T2/I 2 30 PW 6 unit 6 R/T/T 4 3 SO 9 unit 7 R 32 SO 20 unit 7 R 33 SO 2 unit 7 R 34 Listenig test 6-7 R 2 35 Reading Test 6-7 R 2 36 PW 7 unit 7 RTTI 4 5

6 TO is het jaargenmiddelde voor dit vak. Het cijfer gaat mee naar het 4e leerjaar. Vak: geschiedenis en staatsinrichting SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 H3 S 0 02 H H5 S H H6 S H H S H 5 TO Gemiddelde leerjaar 3 T S 8 6

7 TO, TO2 en TO3 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: aardrijkskunde SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Toets H2 bronnen van energie deel S 02 Toets H2 bronnen van energie deel 2 S 03 PO: kwartet bronnen van energie 20 Toets H2 bronnen van energie t/m 0 PO Toets:Topografie/kaartvaardigheden S 203 Toets H arm en rijk deel S 30 Toets H arm en rijk deel 2 S 302 PO: arm en rijk in je wijk S 303 Toets H arm en rijk: t/m 9 PO 2 40 Toets H3 grenzen en identiteit deel S 402 Toets H3 grenzen en identiteit deel 2 S 403 Toets H3 grenzen en identiteit t/m Toets topografie/kaartvaardigheden TO TO H (is 203) T S TO2 TO2 H2 en H3 (is 403) T S TO3 Toets 3: Gemiddelde alle proefwerken leerjaar 3 (is T S 0,02,202,302,40,402) 7

8 TO is een PTA toetsen. Dit cijfer worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: wiskunde SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Overhoring H S 02 Overhoring H3 S 03 Toetsweek H+H2+H3 20 Overhoring H4 S 202 Toets H4 203 Overhoring H6 S 204 Toetsweek toets H t/m H4 en H Overhoring H7 S 302 Toets H7 303 Overhoring H8 S 304 Toetsweek H,H2,H3,H4,H6,H7,H8 40 Overhoring H0 S 402 Toets H0 403 Toetsweek H t/m H0 404 Overhoring H9 S TO Gemiddelde leerjaar 3 T S 0 2 8

9 Vak: natuur- en scheikunde I Indien een onderdeel van de stof niet behandeld zijn in een genoem de periode, schuift deze stof door naar een andere periode. TO is het jaargenmiddelde voor dit vak. Het cijfer gaat mee naar het 4e leerjaar. SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Hoofdstuk Krachten 02 Praktische toets hoofdstuk PO 2 03 Gemiddelde so's periode 20 Hoofdstuk 2 Electriciteit 202 Hoofdstuk 3 Energie 203 Hoofdstuk 4 Het weer 204 gemiddelde so's periode 2 S 30 Hoofdstuk 5 Licht 302 Hoofdstuk 7 Materialen en H8 Radioactiviteit 303 Gemiddelde so's periode 3 S 40 Praktische toets hoofdstuk 2+6 PO Hoofdstuk 6 Schakelingen 403 Gemiddelde so's periode 4 PO TO Gemiddelde leerjaar 3 (=TO) S 0 HA Handelingsopdracht (leerjaar 3) HD 0 9

10 TO is het jaargemiddelde van leerjaar 3. Dat cijfer wordt meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: natuur- en scheikunde II SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 SO.+.2 S 4 02 Toets H 0 03 PW H2, (tw) S 0 20 SO S SO S H,2,3 (tw2) 2 00 min 30 Toets Toets H4 (tw3) S 0 40 H-4 S SO SO H5 S Toets H3,4,5(tw4) TO Gemiddelde Leerjaar 3 T S 00 0

11 TO en TO2 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: biologie SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 PW Organen en cellen 02 Thema PW Thema,2, PW Thema PW Thema 4, PW Thema PO Veldwerk PW Thema 6 t/m 8 0 TO Toets : Thema,2 en 3 uit t3 T 0

12 TO en TO2 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: economie SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 SO H S 02 PW H 03 SO H 2 S 20 PW H2 202 SO H3 S 203 PW H en 2 30 PW H3 302 SO H4 S 303 PW H4 40 SO H 5 S 402 PW H PW H t/m 5 TO Gemiddelde leerjaar 3 T S 2

13 Vak: lichamelijke opvoeding 2 TO en TO2 en PO t/ PO zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. SE omschrijving type vorm weging moment duur HA Bewegen op muziek: conditionele vormen 0 HA2 Tik en afgooispelen HD PO 0 3 TO Toets Lesgeven en organisatie T 50 TO2 Toets coachen, scheidsrechter T 2 50 PO Slag en loopspel: softbal PO PO 2 PO2 Atletiek: estafette PO PO PO3 Atletiek: werpen PO PO PO4 Leren lesgeven PO PO 3 PO5 Turnen: springen PO PO 2 2 PO6 Doelspel: Tsjoekbal PO PO 2 3 PO7 Turnen: acrobatiek PO PO 2 3 PO8 Bijdrage aan de organisatie PO PO 3 3 PO9 Atletiek: oriëntatieloop PO PO 4 PO0 Doelspel: rugby 2 3

14 PO t/m PO9 zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: lichamelijke opvoeding SE omschrijving type vorm weging moment duur PO Atletiek, lopen; 400 meter PO PO 3 PO2 Doelspel, voetbal PO PO 3 PO3 Turnen, zwaaien ringen en/of trapeze PO PO 3 2 HA Zelfverdediging, judo en/of boksen PO PO 0 2 PO4 Terugslagspelen, badminton en/of tefeltennis PO PO 3 2 PO5 Terugslagspel, volleybal PO PO 3 3 PO6 Bewegen op muziek PO PO 3 3 PO7 Atletiek, werpen; speer- of discuswerpen PO PO 3 4 PO8 Slag- en loopspel, cricket of softbal PO PO 4 4 4

15 TO is het jaargenmiddelde voor dit vak. Het cijfer gaat mee naar het 4e leerjaar. Vak: kunstvakken II muziek SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 PO PO 2 02 PW 3 20 PO PO PO PW 3 30 PO PO 302 PO Koorwerk PO 40 PO PO PW PO Extra box PO Gemiddelde leerjaar 3 PO PO 2 5

16 PO is de eindbeoordeling voor dit vak. Dit moet met V of G worden afgesloten. Vak: kunstvakken I SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Voorstelling PO 02 Voorstelling 03 Voorstelling 20 Opdracht PO 202 Opdracht 30 Opdracht PO 302 Opdracht 40 Voorstelling PO 402 Opdracht 403 Voorstelling PO Eindbeoordeling PO PO 6

17 TO en PO zijn PTA toetsen. Deze cijfers worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: kv II beeldende vak-handarb. SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 PO Schetsen opd onderwerp naar keuze PO 5 02 PO beeldanalyse 2d PO 5 03 TO Toets PTA toets 0 20 PO Werkstuk opd onderwerp naar keuze PO PO beeldanalyse 2 2d PO PO Toets PTA toets 2 S PO Schetsen opdracht 2 onderwerp naar keuze PO PO Theorie beeldanalyse 3 3d PO PO Werkstuk opdracht 2 onderwerp naar keuze PO TO Toets PTA toets PO Theorie beeldanalyse 4 3d PO TO Toets PTA toets 4 S PO Schetsen opd 3 onderwerp naar keuze PO PO Werkstuk opd 3 onderwerp naar keuze PO 0 4 TO Gemiddelde Leerjaar 3 T 0 7

18 Dit vak heeft geen PTA onderdelen. Dit vak komt niet terug in het 4e leerjaar. Vak: levensbeschouwing SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Sire film 02 Interpretatie 03 Recensie 04 Presentatie 05 Ethiek 06 Ethiek 2 8

19 HA t/m HA4 zijn PTA onderdelen. Deze beoordelingen worden meegenomen naar het 4e leerjaar. Vak: orientatie studie beroep SE omschrijving type vorm weging moment duur HA Onderwijsbeurs (verslag) HA2 Stage HA3 MBO avond (verslag) HA4 Sectorbeschrijving 9

20 Vak: Rekentoets 2F SE omschrijving type vorm weging moment duur 50 e Rekentoets 502 2e Rekentoets 503 3e Rekentoets 504 4e Rekentoets 20

21 Vak: Rekentoets 3F SE omschrijving type vorm weging moment duur 50 e Rekentoets 502 2e Rekentoets 503 3e Rekentoets 504 4e Rekentoets 2

22 Vak: Rekentoets 2ER SE omschrijving type vorm weging moment duur 50 e Rekentoets 502 2e Rekentoets 503 3e Rekentoets 504 4e Rekentoets 22

23 Vak: rekenen SE omschrijving type vorm weging moment duur 0 Oefentoets 0 02 Oefentoets Oefentoets ER 0 23

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 3 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 6-7 MAVO Lj. Heerbeeck College Beste leerling van mavo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 6-7. Dit programma is een overzicht van de toetsen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 MAVO Lj. Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 MAVO Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Mavo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Havo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 206-207 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 206-207. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Havo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Brugklas Mavo / Havo

Brugklas Mavo / Havo Schooljaar - 6 Brugklas Mavo / Havo Beste leerling van brugklas mavo / havo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting -6. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 2. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 2. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo Lj. Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 Vwo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo Nederland 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6 t/m 8 + topo

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 Havo Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 2015/2016 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2015/2016 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2015-2016 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse taal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands ne311 Spreekvaardigheid: elevator pitch M 5 periode 1 ne312 Woordenschat S 5 periode 1 ne313 Fictie 1 S

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2016-2017 VMBO-TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur SE3 ne301 Werkwoordspelling S 3 periode 1 45 SE3 ne302 Spreekvaardigheid:

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 havo. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 HIC Lj. 4 havo Heerbeeck College Beste leerling van havo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Brugklas Gymnasium. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. Brugklas Gymnasium. Heerbeeck College Schooljaar - 6 Brugklas Gymnasium Heerbeeck College Beste leerling van brugklas gymnasium en geachte ouder(s)/verzorge r(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting - 6. Dit programma is

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG VeenLanden College. PTO Klas

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG VeenLanden College. PTO Klas PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 08 09 VeenLanden College PTO Klas 08-09 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing en overgang (PTO) van dit schooljaar. In het PTO

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 havo. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC Lj. havo Heerbeeck College Beste leerling van HIC havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 2 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 2 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC Lj. vwo Heerbeeck College Beste leerling van HIC leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015

stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 september 2015 stofomschrijving toetsing weegfactoren klas 3 M september 2015 Cohort Leerjaar Afdeling Betreft het vak 2015 3 VMBO - Mavo Aardrijkskunde PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Periode Toets Nr. 1-3 1 atlasvaardigheden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 3 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC Lj. vwo Heerbeeck College Beste leerling van HIC vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2016 / 2017 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2016-2017 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse

Nadere informatie

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets Ec/tn/zw/ln Aardrijkskunde Overzicht onderdelen : = eind leerjaar GL/ : Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode : 1 SE-toets code T15akSE1 -Arm en rijk -Grenzen en identiteit -Bronnen van energie.

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 6. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 6. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 Vwo Lj. 6 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 6 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2017 / 2018 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2017-2018 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 vwo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 4 vwo. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 HIC Lj. 4 vwo Heerbeeck College Beste leerling van vwo 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant 1 Studie: VMBO-TL 3 (MAVO) Vak:Nederlands moment duur SE omschrijving Herkansing type vorm weging ne301 H1 en 2: Woorden ne302

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC Lj. 5 havo. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 HIC Lj. 5 havo Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma

Nadere informatie

NEDERLANDS. Mavo 3 4 lessen/week VORM/ DUUR INHOUD. 1 S 45 min Taalschat PWW S 45 min Grammatica en spelling PWW 2 1 (grammatica + spelling)/2

NEDERLANDS. Mavo 3 4 lessen/week VORM/ DUUR INHOUD. 1 S 45 min Taalschat PWW S 45 min Grammatica en spelling PWW 2 1 (grammatica + spelling)/2 4 lessen/week NEDERLANDS 1 S 45 min Taalschat PWW 1 1 2 S 45 min Grammatica en spelling PWW 2 1 (grammatica + spelling)/2 3 S 90 min Leesvaardigheid PWW 3 2 4 S 30 min Spelling 4 1 5 S 45 min Grammatica

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 3. Effent

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 3. Effent Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 EO MAVO 3 Effent Vak: Nederlands ne3101 Leesvaardig 1 Ne/k/6 T S 2 50 ne3102 ne3103 ne3104 ne3105 ne3106 ne3107 ne3108 ne3109 ne3110 ne3111 ne3112

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Havo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9 Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC havo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar HIC havo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 HIC havo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van HIC havo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 3 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 04 ne 05 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 T 45 7 4 T 45 7 45 T 45 8 05 T 45 8 07 S 45 8 M 0 8 0 T 45 8 T 90 8 6

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3

Programma van Toetsing en Afsluiting. Mavo 3 Programma van Toetsing en Afsluiting Mavo 3 2018 / 2019 Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 3 2018-2019 Aardrijkskunde blz 3 Beeldende vakken 2 (tekenen) blz 3 Biologie blz 3 Duitse

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) mavo havo leerjaar 1

Programma van Toetsing (PT) mavo havo leerjaar 1 Programma van ing (PT) 05-06 mavo havo leerjaar Het Slatink/0 Voorwoord Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PTO Klas 2

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PTO Klas 2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 018 019 PTO Klas 1 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing en overgang (PTO) van dit schooljaar. In het PTO staat welke cijfers je

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Brugklas Havo. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Brugklas Havo. Heerbeeck College Schooljaar 7-8 Brugklas Havo Heerbeeck College Beste leerling van brugklas havo en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 7-8 Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 07 08 Voor de leerlingen van de e klassen en ter kennisgeving aan de ouder(s)/ verzorger(s) PTO Klas Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB theoretische leerweg leerjaar De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 Vwo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van vwo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar Beste 4M-leerling, overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt aangegeven

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

PTA-klas

PTA-klas PTA-klas 4 2018-2019 Inhoud PTA klas4 2018-2019 Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Duits Nask1 Nask2 Biologie Wiskunde Economie Kunstvakken2 Geschiedenis

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo leerjaar 1. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Vwo leerjaar 1. Heerbeeck College Schooljaar 8-9 Vwo leerjaar Heerbeeck College Beste leerling van havo / vwo leerjaar en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 8-9. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen aardrijkskunde 4101 1 ak 41t01 SE Water H1 en H2 2 SE nee 4102 1 ak 41t02 SE Water 3 SE ja 4103 1 ak 41t03 Dossier water 1 SE nee 4201 2 ak 42t01 SE Bevolking en Ruimte 3 SE nee 4202 2 ak 42t02 Dossier

Nadere informatie

PTA Vmbo 4 Lichting: VMBO aardrijkskunde

PTA Vmbo 4 Lichting: VMBO aardrijkskunde aardrijkskunde ak 41t01 SE Cases Midden Oosten 1 Schoolexamen ak 41t02 Werkschrift water 1 Schoolexamen ak 41t03 SE Water 2 Schoolexamen ak 41t04 SE Water + Bevolking en ruimte H1 3 Schoolexamen Ja ak

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 5. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 5 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 3TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 3TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Vetgedrukte toetsen tellen mee in het PTA voor leerjaar 4!

Nadere informatie

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t

Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 9, leerjaar 3 vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs Programma van Toetsing en Afsluiting examenjaar 2016-2017, versie september 2015 Om voor docenten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 MAVO 4. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 MAVO 4. Koning Willem II College 2018/2019 MAVO 4 Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal 4101 Taalvaardigheid 2 Schriftelijk Schoolexamen 50 þ 4102 Mondelinge oriëntatie op beroep 2 Mondeling Schoolexamen Toetsweek 1 100 4103

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Mavo4. Schooljaar 2017/2018

Programma van toetsing en afsluiting. Mavo4. Schooljaar 2017/2018 --~---- - ~ dalton lyceum barend recht gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Programma van toetsing en afsluiting Mavo4 Schooljaar 2017/2018 Beste leerlin g, In dit PA vind je alle verplichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3

Programma van Toetsing (PT) 2015-2016 havo leerjaar 3 Programma van ing (PT) 05-06 havo Het Slatink/0 Aan de onderbouw leerlingen, Voor je ligt het programma van toetsing (PT) 05-06. In het programma van toetsing (PT) kun je per vak en per periode lezen welke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O

Programma van Toetsing klas 2 havo vwo met O&O Programma van Toetsing klas havo vwo met O&O 014-015 oktober 014 Beste leerlingen, geachte ouders, Voor jullie ligt het Programma van Toetsing zoals dat voor dit schooljaar is vastgesteld. Je kunt daarin

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VMBO-T V

BC Broekhin PTA VMBO-T V BC Broekhin PTA VMBO-T+ V 19-6-15 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 4 Duits 5 Engels 6 Geschiedenis 7 Maatschappijleer 8 Aardrijkskunde 9 Wiskunde 10 Natuur- en scheikunde 1 11 Natuur- en scheikunde 2 13

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO

Bogerman PTA VMBO Bogerman PTA VMBO 3 2016-2017 PTA VMBO 3 BOGERMAN 2016-2017 VAK AK aardrijkskunde BI biologie DU Duitse taal ECON economie EN Engelse taal FA Franse taal FRTC Friese taal en cultuur GDS godsdienst KV1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 HAVO. Koning Willem II College 2018/2019 HAVO Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal en literatuur 4103 omschrijving weging Toetsvorm Type toets Hulpmiddelen Moment Duur Woordenschat + Woordraadstrategieën + Formulieren 1 2

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) 01 38-44 2 40 SO Paragraaf 1.1 1.4 02 39-40 1 50 Open-boek-toets Hoofdstuk 1 (met name par. 5 en 6) 03 45 (tw1) 3 50 Proefwerk Hoofdstuk 1: Het Noorden

Nadere informatie

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t

Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Schooljaar 2015-2016 Klas 10, leerjaar 4, vmbo-t Scholengemeenschap voor Voortgezet Vrijeschoolonderwijs examenjaar 2015-2016, versie november 2015 Om voor docenten te realiseren dat zij bij alle PTA-onderdelen

Nadere informatie

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab

Marnecollege PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015. PTA VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Marnecollege VMBO GL/TL cohort 2013-2015 VMBO GL/TL cohort 2013-2015, versie 131010ab Programma van Toetsing & Afsluiting Vaknaam Aardrijkskunde Cohort 2013-2014 2014-2015 Totaal 36 87 123 percentage 25%

Nadere informatie

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

Cohort Mavo 3 Periode OVC weging. VAK: Aardrijkskunde. SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code Mavo 3 VAK: Aardrijkskunde 8% - TT 50 Arm en Rijk. 2 t/m 4 les Nee T 8% -- TT 50 Arm en Rijk 6 t/m 8 5% - TT 50 Arm en Rijk 2 t/m 8 TW Nee 8% - TT 50 Arm en Rijk 0 t/m 3 les Nee T4 les Nee T2 T3 5% 0%

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VMBO-T V

BC Broekhin PTA VMBO-T V BC Broekhin PTA VMBO-T+ V 16-9-16 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 4 Duits 5 Engels 6 Geschiedenis 7 Maatschappijleer 8 Aardrijkskunde 9 Wiskunde 10 Natuur- en scheikunde 1 11 Natuur- en scheikunde 2 13

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar mavo. Lyceum Ypenburg

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar mavo. Lyceum Ypenburg Schooljaar 2014-2015 3 mavo Lyceum Ypenburg Vak:Nederlands Tekstverklaring + brief Lees- en Schrijfvaardigheid juni Blok 1 t/m 6 Spelling en Grammatica Gehele jaar 50 minuten Weegfactor: 15 + opdrachten

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: Afd VRS

Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: Afd VRS Programma van Toetsing & Afsluiting voor V.M.B.O-T Examenperiode: 2017-2018 Afd VRS Vakspecifiek 1 Doelgroep: Dit PTA is bedoeld voor de leerlingen die in 2017-2018 starten op niveau Vmbo-t4 en examen

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VMBO-T V

BC Broekhin PTA VMBO-T V BC Broekhin PTA VMBO-T+ V 15-7-16 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 4 Duits 5 Engels 6 Geschiedenis 7 Maatschappijleer 8 Aardrijkskunde 9 Wiskunde 10 Natuur- en scheikunde 1 11 Natuur- en scheikunde 2 13

Nadere informatie

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde

PTA Havo 5 Lichting: HAVO 2014 2016. aardrijkskunde aardrijkskunde ak 51t0 Wonen in Nederland 2 Schoolexamen Ja ak 52t0 Systeem Aarde 2 Schoolexamen ak 41t02 hoofdstuk 1 2 4 arm en rijk 2 Schoolexamen Ja ak 42t02 hoofdstuk 1 2 3 middellandse zee 2 Schoolexamen

Nadere informatie

BC Broekhin PTA VMBO-T V

BC Broekhin PTA VMBO-T V BC Broekhin PTA VMBO-T+ V 17-6-14 Inhoudsopgave Nederlands 2 Frans 4 Duits 5 Engels 6 Geschiedenis 7 Maatschappijleer 8 Aardrijkskunde 9 Wiskunde 10 Natuur- en scheikunde 1 11 Natuur- en scheikunde 2 13

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB kader beroepsgericht leerweg De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo NL provincies + steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6

Nadere informatie

Programma van toetsing onderbouw

Programma van toetsing onderbouw Programma van toetsing onderbouw aardrijkskunde (ak) 01 38-44 2 40 SO Paragraaf 1.1 1.4 02 39-40 1 50 Open-boek-toets Hoofdstuk 1 (met name par. 5 en 6) 03 45 (tw1) 3 50 Proefwerk Hoofdstuk 1: Het Noorden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2019 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

exameneenheid (alleen 3M en Getoetste ERK niveau LV Toets PTA04 SO Jodendom over Hfst. 2 nvt Nvt Cijfer Schriftelijk 30 Klassikaal Nee 1

exameneenheid (alleen 3M en Getoetste ERK niveau LV Toets PTA04 SO Jodendom over Hfst. 2 nvt Nvt Cijfer Schriftelijk 30 Klassikaal Nee 1 Opleiding: 3 Mavo Vak: Levensbeschouwelijke ing Toetsomschrijvin g exameneenheid (alleen 3M en ERK niveau (indien van 46 (3M1/ 3M2) of 4 (3M3/3M4) 49 (3M1/ 3M2) of 7 (3M3/3M4) LV Container PTA01 Huiswerkcontrole-

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 10 mavo havo 2015-2016 Toelichting op dit PTA. In dit Programma van Toetsing en Afsluiting vind je een opsomming van alle handelingsdelen, toetsen en praktische opdrachten

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL3. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VL-TL3 Zernike College Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P1T1 Instaptoets T 1 P1 Variabel P1P1 Functioneel schrijven PO 1 P1 50 P1T2 H1 T 1 P1 50 P1T3 H2

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2017-2020 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2016-2017 vmbo 3 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 301 Leesvaardigheid S 50 min 1 *302 Taaltoets S 50 min 1 þ 303 Schrijfopdracht S 1 100 min

Nadere informatie

EO alle leerwegen leerjaar 2

EO alle leerwegen leerjaar 2 Schooljaar 2018-2019 EO alle leerwegen leerjaar 2 Effent Vak: Nederlands Toets Leesvaardig 1-2 T S 2 Toets Schrijf vaardig 1-2 T S 2 Toets Woorden 1-2 T S 1 Toets Grammatica, Spelling, Woorden 1-2 T S

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2018-2019 3 MAVO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 3 MAVO Vak: Nederlands Schooljaar 2018-2019 Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af" zijn, dan dient dit zo

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch Schooljaar 07-08 vmbo theoretisch Studie: vmbo theoretisch Vak: Nederlandse taal 0 Leesvaardigheid S 50 min *0 Taaltoets S 50 min þ 0 Schrijfopdracht S 00 min *04 Fictie 50 min 0 þ 05 Gemiddelde JMO* 0

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R HAVO 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R HAVO 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2016-2018 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch

Programma van Toetsing en Afsluiting. Van Maerlant. Schooljaar Gemengde Leerweg. 's-hertogenbosch Programma van Toetsing en Afsluiting Van Maerlant Schooljaar 2018 2019 Gemengde Leerweg 's-hertogenbosch Beste examenkandidaat en ouders/verzorgers, Voor je ligt het 1-jarig Programma van Toetsing en Afsluiting

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 3. vmbo. Leerweg: T

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 3. vmbo. Leerweg: T Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2018-2019 Klas 3 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 15 ne412 Leesvaardigheid 1-4 S 15 periode 1 ne413 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer.

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer. Engels mavo 4 Stepping Stones SE 0 PR 4 mavo 3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt SE 1 Mondeling 1 15 m 3 N SE 2 Kijk- en luistertoets ( Donderdag 24 januari) 2 60 s 3 N SE 3 Leesvaardigheid 3 120 s 4 J Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo NL provincies + steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6

Nadere informatie