Programma van Toetsing en Afsluiting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting"

Transcriptie

1 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO TL

2 vak: ak lesuren per week: 3 gebruikte methode: Buitenland blok toetscode Eindcijfer SE Leerjaar st411mak 5 SE hoofdstuk 4 1t/m 10 schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mak 20 SE hoofdstuk 4 1t/m 16 schriftelijk 90 ja ja 4 2 st421mak 5 SE hoofdstuk 5 1 t/m 10 schriftelijk 45 nee nee SE hoofdstuk 4 1t/m 16 en 4 2 st422mak 20 schriftelijk 90 ja Nadruk van de toets- hoofdstuk 5 ja hoofdstuk 5 1t/m st431mak 5 SE hoofdstuk 6 1 t/m 10 schriftelijk 45 nee nee 4 3 st432mak 20 SE hoofdstuk 4 1t/m 16 en hoofdstuk 5 1t/m 16 en hoofdstuk 16 1t/m 16 schriftelijk 90 ja Nadruk van de toets- hoofdstuk 6 ja gemaakt door sectie aardrijkskunde

3 vak: Biologie lesuren per week:3 gebruikte methode:biologie voor jou blok toetscode ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm 3 40 ED-cijfer leerjaar 3 schriftelijk 4 1 ST411MBI 5 4 Thema 1 Stofwisseling en Thema 2 Planten schriftelijk Thema 1 Stofwisseling, 4 1 ST412MBI Thema 2 Planten en thema 3 Ecologie schriftelijk Thema 5 Voeding en 4 2 ST421MBI 5 4 Vertering, Thema 6 Gaswisseling schriftelijk Thema 5 Voeding en 4 2 ST422MBI Vertering, Thema 6 Gaswisseling schriftelijk Thema 7 transport en 4 3 ST431MBI 5 3 Thema 8 uitscheiding en bescherming schriftelijk Thema 7 transport en 4 3 ST432MBI Thema 8 uitscheiding en bescherming schriftelijk 4 3 ST433MBI 5 4 Practica Practisch 45 nee totaal % nee nee 90 ja ja 45 nee nee 90 ja ja 45 nee nee 90 ja ja verzamelcijfer van alle practische opdrachten/verslagen e.d. door het hele schooljaar gemaakt doo Sectie Biologie

4 vak: du lesuren per week: 3 gebruikte methode: Neue Kontakte blok toetscode 4 1 ST411kdu 10 Leesvaardigheid 1 schriftelijk 90 ja ja 4 1 ST412kdu 10 Grammatica/idioom schriftelijk 45 nee nee 4 2 ST421kdu 10 Leesvaardigheid 2 schriftelijk 60 ja ja 4 2 ST422kdu 10 Grammatica/idioom schriftelijk 45 nee nee 4 3 ST431kdu 20 Gespreksvaardigheid mondeling 20 nee nee 4 3 ST432kdu 20 Kijk-en Luistervaardigheid schriftelijk 60 nee Wordt tijdens de les afgenomen nee 4 3 ST433kdu 20 Schrijfvaardigheid schriftelijk 90 ja ja gemaakt door sectie Duits

5 vak: ec lesuren per week: 3 gebruikte methode: Pincode 4 VMBO GT 6e editie blok toetscode herkansbaa r 4 1 st411mec 7 H1 + H2 + H3 schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mec 24 SE1 H 1 t/m H3 schriftelijk 90 ja ja 4 2 st421mec 7 H 4 + H5 + H6 schriftelijk 45 nee nee 4 2 st422mec 24 SE2 H 4 t/m H6 schriftelijk 90 ja ja 4 2 st423mec 7 Praktische Opdracht praktisch nee nee 4 3 st431mec 7 H7 + H8 schriftelijk 45 nee nee 4 3 st432mec 24 SE3 H7 en H8 schriftelijk 90 ja ja gemaakt door sectie Economie

6 vak: en lesuren per week: 3 gebruikte methode: Stepping Stones blok toetscode 4 1 st411men 10 St. Stones chapter 1 schriftelijk 45 ja nee 4 1 st412men 20 Gespreksvaardigheid mondeling 20 nee ja 4 2 st421men 10 St. Stones chapter 2 schriftelijk 45 ja nee 4 2 st422men 20 Schrijfvaardigheid schriftelijk 75 ja ja 4 3 st431men 20 Kijk/Luistervaardigheid schriftelijk 75 nee nee 4 3 st432men 10 St. Stones chapter 3 schriftelijk 45 ja nee 4 3 st433men 10 St. Stones chapter 4 schriftelijk 45 ja ja gemaakt door : sectie Engels

7 vak: gsv lesuren per week: 3 gebruikte methode: MEMO blok toetscode rap ED te bestuderen stof / leerstof toetsvorm 4 1 ST411mgsv 5 Staatsinrichting van Nederland schriftelijk 45 nee nee De Koude Oorlog en 4 1 ST412mgsv 28 staatsinrichting van Nederland schriftelijk 90 ja ja 4 2 ST421mgsv 5 Hoofdstuk 2 historisch overzicht schriftelijk 45 nee nee Historisch overzicht vanaf ST422mgsv 29 Hoofdstuk 1 t/m 3 schriftelijk 90 ja ja 4 3 ST431mgsv 5 Hoofdstuk 4 historisch overzicht schriftelijk 45 nee nee Historisch overzicht vanaf ST432mgsv 28 Hoofdstuk 4 t/m 6 schriftelijk 90 ja ja gemaakt door sectie geschiedenis

8 vak: lo lesuren per week: 2 gebruikte methode: Geen blo toetscod k e 3 50 ED Leerjaar st411mlo 12 Atletiek praktisch nee Kotermeerloop nee 4 1 st412mlo 12 Spel praktisch nee Spel naar keuze nee 4 2 st421mlo 12 Turnen praktisch nee Springen of Zwaaien nee 4 2 st422mlo 14 Organiseren en Bewegen praktisch nee Lesgeven aan je eigen klas in twee- of drietallen nee 4 2 st423mlo 0 0 Sportoriëntatie Handelingsdeel nee Wordt aangeboden voor de kerst- en zomervaklantie nee *1. Als een leerling een praktisch onderdeel heeft gemist is deze in te halen door middel van een theoretische opdracht. *2. Het kan zijn dat onderdelen in andere periodes worden afgesloten dan dat in het PTA vermeld staat. gemaakt doorsectie LO

9 vak: lo2 lesuren per week:3 gebruikte methode: geen blok toetscode 3 52 ED leerljaar 3 nee 4 1 st411mlo2 3 Atletiek 3 praktisch nee Springen nee 4 1 st412mlo2 5 Spel binnen praktisch nee basketbal nee 4 1 st413mlo2 5 EHBSO praktisch nee Theorie en praktijk nee 4 2 st421mlo2 6 Terugslagspel 2 praktisch nee Volleybal nee 4 2 st422mlo2 5 Bewegen en regelen 2 praktisch nee Toernooi Leerlingen VS. Docenten nee 4 2 st423mlo2 4 Bewegen op muziek 2 praktisch nee nee 4 3 st431mlo2 5 Turnen 2 praktisch nee Zwaaien nee 4 3 st432mlo2 5 Actuele activiteit 2 praktisch nee Sportoriëntatie nee 4 3 st433mlo2 10 Stage praktisch nee 15 uur stage lopen in het domein bewegen en sport nee Als een leerling een praktisch onderdeel heeft gemist is deze in te halen door middel van een theoretische opdracht. Het kan zijn dat onderdelen in andere periodes woden afgesloten dan dat in het PTA vermeld staat. gemaakt door sectie LO

10 vak: lob lesuren per week: tijdens ml, en andere vakken gebruikte methode: Qompas blo k toetscode punten te bestuderen stof / leerstof toetsvorm 4 nvt 5 Een verslag van gesprek met een van zijn ouders en een reflectie schriftelijk nee nee daarop 4 nvt 10 De resultaten van een beroepentest en een reflectie schriftelijk nee nee daarop 4 nvt 10 Een snuffelstage van een dag en een reflectie daarop schriftelijk nee nee 4 nvt 50 Een stage van een week met een reflectie daarop (alleen vmbo) schriftelijk nee nee 4 nvt 25 Een bezoek aan een vervolgopleiding met een reflectie schriftelijk nee nee daarop 4 nvt 30 Een gesprek met een onbekende beroepsbeoefenaar en een schriftelijk nee nee reflectie daarop 4 nvt 10 Een loopbaanreflectiegesprek met de mentor en de verslaglegging schriftelijk nee nee daarvan 4 nvt 30 Een bezoek aan een beroepenmanifestatie en een schriftelijk nee nee reflectie daarop 4 nvt 30 Een bezoek aan de opleidingen manifestatie en een reflectie schriftelijk nee nee daarop 4 nvt door mentor Een eigen gekozen activiteit. schriftelijk 4 nvt Een bezoek aan een studiebeurs bv. Zwolle en een reflectie daarop schriftelijk nee nee Per leerjaar minimaal 70 punten. Er kunnen geen punten meegenomen worden naar het volgende schooljaar. Ook niet bij doubleren.

11 vak: ma lesuren per week: 1 ( 2uur half jaar) gebruikte methode: Essener blok toetscode 3 20 ED leerjaar st411mma 25 Media schriftelijk 45 nee nee 4 2 st421mma 25 Werk schriftelijk 45 nee nee 4 2 st422mma 30 Criminaliteit schriftelijk 45 nee nee De leerling mag in overleg met de docent één toets herkansen. gemaakt door sectie maatschappijleer

12 vak: Nederlands lesuren per week: 3 gebruikte methode: Nieuw Nederlands blok toetscode rap ED te bestuderen stof / leerstof toetsvorm opmerkingen toets 4 1 st411mne 0 10 Schrijfvaardigheid zak. brief schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mne 0 15 Schrijfvaardigheid zak. schriftelijk 90 nee ja 4 2 st421mne 0 10 Leesvaardigheid schriftelijk 45 ja nee 4 2 st422mne 0 20 Kijk- en luistertoets cito schriftelijk 90 nee ja 4 2 vt423mne 0 0 Fictiedossier opdracht 3 nee 4 3 st431mne 0 30 Mondeling fictiedossier mondeling 20 nee nee 4 3 st432mne 0 15 Leesvaardigheid schriftelijk 90 ja ja gemaakt door sectie Nederlands

13 vak: nsk1 lesuren per week:3 gebruikte methode: NOVA 4 VMBO blok toetscode 3 20 ED cijfer leerjaar 3 schriftelijk 4 1 st411mnsk1 15 H2: Warmte, H3: Energie, H7: Stoffen, H8: materialen schriftelijk 90 ja ja 4 2 st421mnsk1 20 H1: Krachten, H6: Werktuigen H10: Been, H11: Kracht en schriftelijk 90 ja ja be 4 3 st431mnsk1 20 H5: Geluid, H4: Elektriciteit, H9: Schakelingen schriftelijk 90 ja ja 4 3 st432mnsk1 25 Practicum tentamen praktisch 135 ja nee gemaakt door sectie natuurkunde

14 vak: pws lesuren per week: variabel gebruikte methode: blok toetscode 4 1 Van thema naar onderzoeksvraag po 4 1 Inleveren onderzoeksplan po 4 1 Onderzoek po 4 2 Onderzoek po 4 2 Inleveren conceptversie profielwerkstuk 4 3 Presentatie presentatie nee 4 3 Inleveren definitieve versie profielwerkstuk po verslag ja / nee ja nee totaal % 0 0 gemaakt door docenten bovenbouwteam

15 vak: wi lesuren per week: 3 gebruikte methode: getal en Ruimte 4KGT 1&2 blok toetscode 3 st324mwi 10 H7 Verslag Oppervlakte en Inhoud Schriftelijk nee nee 4 1 st411mwi 10 H1 Verbanden schriftelijk 45 nee Rekenmachine, tekengerei nee 4 1 st412mwi 20 H1 Verbanden en H2 Hoek en afstanden en H3 Verbanden 2 schriftelijk 90 ja Rekenmachine, tekengerei ja 4 2 st421mwi 10 H4 Statistiek schriftelijk 45 nee Rekenmachine, tekengerei nee 4 2 st422mwi 20 H3 Verbanden 2 en H5 Rekenen schriftelijk 90 ja Rekenmachine, tekengerei ja 4 3 st431mwi 10 H7 Verbanden schriftelijk 45 nee Rekenmachine, tekengerei nee 4 3 st432mwi 20 H5 Rekenen, H6 Meetkunde 1, H7 Verbanden en H8 Meetkunde 2 schriftelijk 90 ja Rekenmachine, tekengerei ja gemaakt door sectie wiskunde

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 vak: ak lesuren per week: 2 Buitenland 4 1 25 Eindcijfer SE Leerjaar 3 4 1 st411mak 5 SE hoofdstuk 4 1t/m 10 schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mak

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Mavo SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 januari t/m woensdag 20 januari SE 2- woensdag 13 januari t/m

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 4M vak: ak lesuren per week: 4 toetsduur herkansbaar lj. blok toetscode rap % ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm in min. 4 1 25

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 VMBO TL Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: vmbo TL vak: AK lesuren per week: 2 gebruikte methode: Buitenland

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Kader

PTA De Zeven Linden. 4 Kader PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Kader SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 nuari t/m woensdag 20 nuari SE 2- woensdag 13 nuari t/m dinsdag

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 3 vak: ak lesuren per week: 2 gebruikte methode: Buitenland 3 1 vt311mak 5 SO hoofdstuk 1 1t/m5 schriftelijk 20 nee nee 3 1 st312mak 10 5 Proefwerk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4K

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4K Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolar 2016-2017 Klas 4K vak: bi lesuren per week: 4 gebruikte methode: Biologie voor jou vmbo 4gt 3 40 leerar 3 4 1 ST411kBI 20 4 2 ST421kBI 20 4 3 ST431kBI 20 Th

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 3 Kader

PTA De Zeven Linden. 3 Kader PTA 2015-2016 De Zeven Linden 3 Kader Rekentoets 2F maandag 30 mei t/m woensdag 8 juni vak: bi lesuren per week: 2 3 1 ST311KBI 10 4 Th 1 organen en cellen schriftelijk 45 ja 3 1 ST312KBI 10 4 Th 2 Ordening

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3M

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3M Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 3M vak: ak lesuren per week: 2 toetsduur herkansbaar lj. blok toetscode rap % ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm in min. 3 1 vt311mak

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 5 HAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: havo vak: ak lesuren per week: 2 gebruikte methode: De Wereld van lj.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 4 Kader Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg vak: bi lesuren per week: 3 gebruikte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Kader

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Kader Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 Kader Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2017-2018 leerweg: vak: bi lesuren per week: 3 3 40 ED-cijfer leerjaar 3 schriftelijk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar HAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar HAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 5 vak: ak 4 40 ED cijfer leerjaar 4 5 1 st511hak 20 Domein Wereld. Hoofdstuk 1 uit het 5 havo lesboek en hoofdstuk 1 uit het 4 havo lesboek. Domein

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 4 Basis Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: basisberoepsgerichte leerweg vak: bi lesuren per week: 3 gebruikte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 6 Atheneum Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: Atheneum vak: ak lesuren per week:2 gebruikte methode: BuiteNLand

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 5 Atheneum Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: leerweg: atheneum vak: ak lesuren per week: 2 gebruikte methode: De wereld van lj.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Basis

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Basis Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 Basis Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2017-2018 leerweg: vak: bi lesuren per week: 3 3 40 ED-cijfer leerjaar 3 schriftelijk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 15 ne412 Leesvaardigheid 1-4 S 15 periode 1 ne413 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 ne T 7 0 T 7 T 7 8 T 7 0 T 90 8 0 T 8 0 M 0 8 07 M 8 S 8 HD 8 0 HD 8 0 Taalverzorging

Nadere informatie

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer.

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer. Engels mavo 4 Stepping Stones SE 0 PR 4 mavo 3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt SE 1 Mondeling 1 15 m 3 N SE 2 Kijk- en luistertoets ( Donderdag 24 januari) 2 60 s 3 N SE 3 Leesvaardigheid 3 120 s 4 J Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant 1 Vak: Nederlands SE ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas ne412 Repetitie Leesvaardigheid S periode 1 ne41 Repetitie Schrijfvaardigheid:

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO

Bogerman PTA VMBO Bogerman PTA VMBO 4 2016-2017 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2016-2017 VAK AK aardrijkskunde BI biologie BTE kunstvakken II beeld. vakken te DU Duitse taal EC economie EN Engelse taal FA Franse taal FRTC Friese taal

Nadere informatie

VMBO Theoretische leerweg 4

VMBO Theoretische leerweg 4 Schoolar 2018-2019 VMBO Theoretische leerweg 4 Ubbo Emmius scholengemeenschap Studie: VMBO Theoretische leerweg 4 Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2018/2019 (loc: W) ED4 P1 Ak1401 Water H1en H2 Ak1402 Ak1403

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

PTA-klas

PTA-klas PTA-klas 4 2018-2019 Inhoud PTA klas4 2018-2019 Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Duits Nask1 Nask2 Biologie Wiskunde Economie Kunstvakken2 Geschiedenis

Nadere informatie

toetsduur in min. 3 2 VT323Kbi 5 S.O. Thema 4 regeling schriftelijk 25 nee nee 3 2 ST324Kbi 12 3 Thema 4 regeling schriftelijk 45 nee nee

toetsduur in min. 3 2 VT323Kbi 5 S.O. Thema 4 regeling schriftelijk 25 nee nee 3 2 ST324Kbi 12 3 Thema 4 regeling schriftelijk 45 nee nee Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg vak: Biologie lesuren per week: 2 gebruikte methode:biologie voor jou lj. blok toetscode 3 1 VT311Kbi 5

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3K

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3K Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 3K vak: bi lesuren per week: 2 3 1 ST311KBI 10 4 Th 1 organen en cellen schriftelijk 45 ja 3 1 ST312KBI 10 4 Th 2 Ordening schriftelijk 45

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411 Leesvaardigheid

Nadere informatie

toetsduur herkansbaar 3 2 VT423Kbi 5 S.O. Thema 4 regeling schriftelijk 25 nee nee 3 2 ST424Kbi 12 3 Thema 4 regeling schriftelijk 45 ja nee

toetsduur herkansbaar 3 2 VT423Kbi 5 S.O. Thema 4 regeling schriftelijk 25 nee nee 3 2 ST424Kbi 12 3 Thema 4 regeling schriftelijk 45 ja nee Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: kaderberoepsgerichte leerweg vak: Biologie lesuren per week: 2 gebruikte methode:biologie voor jou lj. blok toetscode opmerkingen toets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Atheneum

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Atheneum Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 6 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2017-2018 leerweg: vak: ak 5 55 ED leerjaar 5 6 1 st611aak 15 Domein Wereld Herhaling (hoofdstuk

Nadere informatie

Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL WVMTL

Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL WVMTL Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL 2016-2017 WVMTL PTA VMBO 4 BOGERMAN 2016-2017 VAK AK aardrijkskunde BI biologie BV beeldende vorming DU Duitse taal EC economie EN Engelse taal FRTC Friese taal en cultuur

Nadere informatie

PO gemengde leerweg leerjaar 4

PO gemengde leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PO gemengde leerweg leerjaar 4 Prinsentuin Oudenbosch Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (). Hierin

Nadere informatie

PA Gemengde en theoretische leerweg lj. 4

PA Gemengde en theoretische leerweg lj. 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA Gemengde en theoretische Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 01 Fictiedossier 4 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 4pta 02 Fictiedossier 5 n.a.v. een

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 3 Basis Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar: 2018-2019 leerweg: basisberoepsgerichte leerweg vak: Biologie lesuren per week: 2 gebruikte

Nadere informatie

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar Beste 4M-leerling, overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt aangegeven

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Atheneum

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Atheneum Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 5 vak: ak gebruikte methode: BuiteNLand 2e editie 5 5 1 st511aak 25 5 Domein Wereld - globalisering. Hoofdstuk 1. schriftelijk 45 5 vwo boek 5

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging NE/K/1-10 NE/V/1-3 TSE NE/K/1-10 NE/V/ Mondeling TSE

Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging NE/K/1-10 NE/V/1-3 TSE NE/K/1-10 NE/V/ Mondeling TSE PTA leerjaar 4 07-08 theoretische leerweg Nederlands Toets Leerstof Eindtermen Soort toets Duur Tijdsplanning Weging T0 Schrijfvaardigheid - Zak. brief /e-mail - artikel NE/K/7 Schriftelijk SE T Kijk-

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo kaderberoeps 4 Putten. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 04-05 vmbo kaderberoeps 4 Putten Chr. College Groevenbeek Schooljaar 04-05 P4 GD3 GD3 GD33 GD34 GD35 GD36 GD37 P5 GD4 GD4 GD43 GD44 GD45 GD46 GD47 Godsdienst P4 - gem overig werk (30-30) Stamboom

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Putten Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 4 Putten Vak: Godsdienst P4 GD GD GD4 GD GD5 GD6 P5 GD4 GD4 GD4 GD44 GD45 GD46 GD47 P4 - gem

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium schooljaar 2018-2019 RMavo4 de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Vak: Nederlands Periode ex31 S311 Grammatica week 41 45 minuten 3 Periode ex33 P331 Fictie boekverslag

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Rekenen Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. 4 MAVO C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10 lichamelijke

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3

Nadere informatie

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving Beste 4M(H)-leerling, PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 38 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten 8 P411 Fictie boekverslag

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Levant Schooljaar 2016-2017 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Levant Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 3 periode 1 SE4 ne412 Repetitie

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 39 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten

Nadere informatie

PA kader beroepsgerichte leerweg leerjaar 4

PA kader beroepsgerichte leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA kader beroepsgerichte Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA).

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 VAK: Aardrijkskunde 10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 10% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9 Nee Nee E5 15% ET 50 Bevolking en ruimte H5 Ja Ja E6 10% ET

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van ing en afsluiting 2018-2019 Mavo 4 Programma toetsing en afsluiting, cursus 2018 / 2019 Aardrijkskunde Mavo 4 Datum deadline Soort werk Stofomschrijving (onderwerpen naast vaardigheden) Weging

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3B

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 3B Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 3B vak: bi lesuren per week: 2 3 1 ST311BBI 15 7 Th 1 Organen en cellen schriftelijk 45 ja 3 1 ST312BBI 15 6 Th 2 Ordening schriftelijk 45

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 5H

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 5H Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 5H vak: ak lesuren per week: 2 ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm 4 40 ED cijfer leerjaar 4 5 1 ST511HAK 20 Domein Wereld. Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 3 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 3 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 3pta 01 DO1: Fictiedossier 1 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 3pta 02 DO2: Fictiedossier 2 n.a.v. een Nederlands

Nadere informatie

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016

PTO / PTA bi kader 4 2015-2016 bi kader 4 Leerjaar 4 afkorting vak bi Leerweg mbo-mavo p1* nee Thema 1 Stofwisseling K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 2 Planten K6,9 en V4 1,00 50 nee schriftelijk nee Thema 3 Ecologie K5,6,7,9

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek vmbo theoretisch 4 Putten Chr. College Groevenbeek Vak: Godsdienst P4 GD GD GD4 GD GD5 GD6 P5 GD4 GD4 GD4 GD44 GD45 GD46 GD47 P4 - gem overig werk (0-0) Flyer 0 geboden Opdracht 0 geboden Opdracht: Be-

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA AK 4 VMBO-T

PTA AK 4 VMBO-T PTA AK 4 VMBO-T Leerjaar 4 afkorting vak AK Leerweg mbo-mavo p1* PW H4 2,00 50 schriftelijk Topografie Nederland 1,00 25 schriftelijk ja Overige werken 1,00 Werkstuk weer en klimaat 2,00 practische opdracht

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

mavo Examenreglement en PTA

mavo Examenreglement en PTA mavo Examenreglement en PTA 2018 2020 PTA Biologie mavo 2018-2020 bi311 H1 Organismen uit vier rijken s 30 2 cijfer nee bi312 Practicum periode 1 p 120 o/v/g ja bi313 H1 Organismen uit vier rijken s 60

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 4. Effent

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 4. Effent Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 EO MAVO 4 Effent Vak: Nederlands ne4101 Module lezen par.1-2 Ne/K/6 T S 2 50 ne4102 ne4103 ne4104 ne4201 ne4202 ne4203 ne4204 ne4301 ne4302 ne4303

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4

PA basis beroepsgericht leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PA basis beroepsgericht leerweg Prinsentuin Andel Voorwoord PTA Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 05-06 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t P5se GD45 GD45 S 50 min 3 GD453 P n.v.t Vak: Godsdienst Gem overig werk

Nadere informatie

inlever week (voor PO's)

inlever week (voor PO's) Vak Opleiding Klas Toetssoort Weging in examendossier TP inlever week (voor PO's) Toetsduur Toetscode 0mschrijving AK MAVO 4 Schriftelijk 1 TP1 80 min M4TP1 Bevolking en ruimte, uit het lesboek blz. 8

Nadere informatie

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4)

Examendossier (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van toetsing en afsluiting per vak Examendossier 2015-2016 (ED15=schooljaar 1516 V3) Examendossier 2016-2017 (ED16=schooljaar 1617 KL4/BL4) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Leeswijzer

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode Tendens : AD/K11 1 t/m SD 1 lesuur 1 1 nee S2 Thema personeelszaken

Nadere informatie

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm

Weeknr of SOperiode. Gewicht Vorm Aardrijkskunde Buitenland Weeknr of SOperiode Gewicht Vorm Duur H. 3 Grenzen en identiteit SO 1 20% S 50 J 704 H. 4 Weer en klimaat Praktische opdracht P2 5% P N 722 H. 5 Bevolking SO 2 20% S 50 J 705

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016

Programma van Toetsing en Afsluiting 2015-2016 leerjaar 4. vak Wiskunde leerweg Basis/Kader/GL/TL sector/afdeling alle afdelingen methode Getal & Ruimte 4. Hoofdstuk 1 schriftelijk 1 lesuur cijfer ja 2 Hoofdstuk 2 schriftelijk 1 lesuur cijfer ja 2

Nadere informatie

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE VAK: Aardrijkskunde Keuzevak voor sector Zorg en Welzijn en in het vrije deel. Naam: A Toetscode: AK01 De Geo: Bronnen van energie De Geo: Arm en rijk 90 min 34 % Naam: B Toetscode: AK0 De Geo: Grenzen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek vmbo theoretisch 4 Putten Chr. College Groevenbeek Studie: vmbo theoretisch 4 Putten Vak: Godsdienst P GD0 GD0 GD03 GD04 GD05 P GD GD GD3 GD4 GD5 P3 GD GD GD3 GD4 P S S P4 GD3 GD3 GD33 GD34 P5 GD4 GD4

Nadere informatie

CSG Beilen 4BB. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4BB. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2016-2017 CSG Beilen 4BB Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Programma van toetsing

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2018-2019 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 11/13 uit Perspectief

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 3 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE omschrijving Herk. type overgangs SE3 ne311 Werkwoordspelling S 5 periode 1 45 SE3 ne312 Elevator pitch M 5 periode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL. Van Haestrechtcollege

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL. Van Haestrechtcollege Schooljaar 207-208 Mavo/VMBO TL Van Haestrechtcollege Vak: Nederlands HO taal- en fictiedossier HD 0 periode 3 0 SE0 kijk- en luistervaardigheid T S periode 3 80 PO presentatie PO periode 2 5 SE02 Literatuuropdracht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 4 Vak: Godsdienst P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Gem

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 P3se GD350 9 P4se GD35 GD35 S 50 min 3 GD353 P n.v.t GD354 0 P5se GD45 GD45 6 Vak: Godsdienst Gem overig werk P4 Hindoeisme/Boedhisme

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS

HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS HAVO - VWO MAASSLUIS TOETSPROGRAMMA 3 HAVO CURSUS 2011-2012 ATP Nederlands 3 havo cursus 2011-2012 vak Nederlands methode Nieuw Nederlands 3 H toetscode omschrijving soort res. periode week weging wijze

Nadere informatie