Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas"

Transcriptie

1 Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06

2 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE BOEKEN: BuiteNLand LESUREN PER WEEK: BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSBAAR** TOETSWEEK TOTMAK 0% Eindcijfer Mavo ST4MAK ST4 MAK 0% 5% H4 : Weer en klimaat, par t/m 0 H4 : Weer en klimaat, par t/m JA Toetsweek ST4 MAK 0% H5 : Bevolking en ruimte, Par t/m 0 45 ST4 MAK 0% H4: Weer en klimaat: par t/m 6 H5: Bevolking en ruimte: par t/m 6 90 JA Toetsweek De nadruk in deze toets ligt op H5. ST4 MAK 0% H6: Water: par t/m 0 45 ST4 MAK 5% H4: Weer en klimaat: par t/m 6 H5: Bevolking en ruimte: par t/m 6 H6: Water: par t/m 6 90 JA Toetsweek De nadruk in deze toets ligt op H6. Het eindcijfer van M telt voor 0% mee voor het schoolexamen. Indien een leerling vanaf een ander niveau, bijvoorbeeld H(T) of A(T), komt telt het behaalde eindcijfer NIET mee voor het schoolexamen.

3 Programma Toetsing en Afsluiting LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO Biologie GEBRUIKTE BOEKEN: Biologie Interactief LESUREN PER WEEK: SCHOOLJAAR 05/06 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM TOETSDUUR HERKANSBAAR In % TOTMBI 0 % Eindcijfer Mavo n.v.t. n.v.t. n.v.t. ST4MBI 0 % K9: Stofwisseling en bloedsomloop 90 min JA Toetsweek ST4MBI 0 % K: Seksualiteit en voortplanting en K: Erfelijkheid en evolutie 90 min JA Toetsweek ST4MBI 0 % K0: Ziekte en bescherming V: Afweer en Immuniteit 90 min JA Toetsweek Indien geen eindcijfer M beschikbaar is, wordt het gewogen gemiddelde van de 4 e klas het eindcijfer.

4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO DUITS 05/06 GEBRUIKTE BOEKEN: Neue Kontakte / examenidioom LESUREN PER WEEK: 4 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSBAAR** ST4MDUTL ST4MDUTL 0 % % Leesvaardigheid I Idioom / grammatica 90 min. 5 min. ja In toetsweek ST4MDUTL 4 % Idioom / grammatica 0 min. ST4MDUTL 0 % Kijk- en Luistervaardigheid 60 min. CITO- toets MVT ST4MDUTL ST4MDUTL 0 % % Schrijfvaardigheid - brief Idioom / grammatica 90 min. 5 min. ja In toetsweek ST44MDUTL % Idioom / grammatica 0 min. ST4MDUTL 0 % Spreek- en Gespreksvaardigheid Mondeling 0 min. In toetsweek in tweetallen ST4MDUTL ST4MDUTL 0 % % Leesvaardigheid Idioom / grammatica 90 min. 5 min. ja In toetsweek ST44MDUTL % Idioom / grammatica 5 min. ST45MDUTL % Idioom / grammatica 0 min.

5 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05/06 LEERJAAR: 4 LEERWEG: Mavo Economie GEBRUIKTE BOEKEN: Pincode vmbo kgt 4 (5 e editie) LESUREN PER WEEK: 4 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSBAAR** ST4MECON ST4MECON ST4MECON 4% 4% % SELECTIE H en H SELECTIE H en H H T/M Toetsweek periode ST4MECON ST4MECON ST4MECON HAND4MECON 4% 4% % 7% SELECTIE H4 en H5 SELECTIE H5 en H6 H4, 5, 6 Opdracht over h t/m h6 Praktische Opdracht Toetsweek periode ST4MECON ST4MECON ST4MECON 4% 4% % SELECTIE H7 en H8 SELECTIE H7 en H8 H7 en H8 Toetsweek periode

6 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO Engelse Taal GEBRUIKTE BOEKEN: Reader/leesboek/film LESUREN PER WEEK: 4 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANS- BAAR** In toetsweek PO4MENTL O/V/G Mediafile part (film Freedom Writers) Handelingsdeel nvt VT4MENTL * Methode / Reader Voortgangstoets, e * Hierover worden toetsen afgenomen. Het gemiddelde van deze toetsen telt mee als STtoets (5%) Deze toetsen worden afgenomen tijdens de les of tijdens de SE week PO4MENTL O/V/G Mediafile part (leesboek, keuze uit: The Boy/ If I Stay/ the Fault) Handelingsdeel Nvt ST4MENTL ST4MENTL 5% 5% Gespreksvaardigheid* Kijk- en Luistervaardigheid Mondeling (SE) Schoolexamen Cito 0 minuten 70 tot 80 minuten, e *Leerlingen doen hun mondeling examen in duo s. Iedere leerling heeft 5 min spreektijd. Cito datum. Waarschijnlijk niet in SE week, wel inplannen in VT4MENTL * Methode / Reader Voortgangstoets ST4MENTL 5% Formal letter Schoolexamen 75 minuten, e ONDERDELEN SE: Verplicht te toetsen onderdelen van het SE staan op de website, in de syllabi VMBO. * voor zowel toets, schoolexamen, praktische opdracht, mondeling als herkansing ** herkansing vindt altijd plaats in aansluitend blok Mediafile dient uiterlijk Maart 06 voor.00uur naar behoren afgesloten te zijn. Het taaldossier maakt deel uit van het schoolexamen.

7 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO Frans 05/06 GEBRUIKTE BOEKEN: Grandes Lignes als naslagwerk LESUREN PER WEEK: Examenidioom VMBO als naslagwerk BLOK TOETSCODE WEGING In % TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM TOETSDUUR HERKANSBAAR IN TOETS WEEK ST4MFATL ST4MFATL 6 % % Leesboekje + boektoets * Behandelde stof Grandes Lignes & Examenidioom 45 min 45 min Deeltoetsen Theorie worden per blok gemiddeld tot cijfer. ST4MFATL % Persoonlijke brief 90 min ST4MFATL in toetsweek Hulpmiddelen : grammaticakaart en woordenboek fa-ne/ne-fa ST4MFATL ST4MFATL % 6 % Cito kijk- en luistertoets Leesboekje + boektoets * 90 min 45 min Toets en normering landelijk bepaald ST4MFATL ST4MFATL % % Behandelde stof Grandes Lignes & Examenidioom Gespreksvaardigheid Mondeling 45 min 5 min Deeltoetsen Theorie worden per blok gemiddeld tot cijfer. ST4MFATL in toetsweek (of vlak na de toetsweek) Het mondeling wordt in tweetallen afgenomen. Totale toetsduur: 0 min Verplichtte toetsonderdelen van het SE staan op de website in de syllabi VMBO. * Het leesdossier moet met een voldoende zijn afgerond.

8 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Geschiedenis en Staatsinrichting LEERJAAR:4 LEERWEG: MAVO GEBRUIKTE BOEKEN: Memo (VMBO(G)TL4) LESUREN PER WEEK:4 BLOK TOETSCODE WEGI NG SE in % TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR TOTMGES 0% Eindcijfers Mavo HERKANSBAAR** ST4MGES 5% Hoofdstuk en + aantekeningen ST4MGES 5% Hoofdstuk,, aantekeningen Toets in de SE-toetsweek ST4MGES 5% Hoofdstuk 4 + aantekeningen ST4MGES 5% Hoofdstuk 4 en 5 aantekeningen Toets in de SE-toetsweek ST4MGES 5% Hoofdstuk 6 + aantekeningen ST4MGES 5% Hoofdstuk 6 + Staatsinrichting + aantekeningen Toets in de SE-toetsweek Herhaling en voorbereiding op het cse 4 Berekening SE-cijfer: Het eindcijfer klas (afgerond op een decimaal) telt voor 0% mee in klas 4. Het SE-cijfer is het voortschrijdende gemiddelde (afgerond op een decimaal).

9 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO CKV/KV Leerlingen die 4 Mavo zijn ingestroomd en nog geen eindcijfer hebben voor CKV BLOK TOETSCODE WEGING O-V-G TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* PERCENTAGE HERKANSBAAR PO4MKV PO4MKV O-V-G O-V-G Kijkwijzers Culturele activititeit x PO PO 5 % 5 % Verslaggeving Kunst en cultuur beleving PO4MKV PO4MKV O-V-G O-V-G Kijkwijzers Culturele activiteit x PO PO 5 % 5 % Indien de leerling als eindbeoordeling een onvoldoende heeft dan wordt hij/zij eenmalig in de gelegenheid gesteld een toets of handelingsdeel te herkansen. Indien de eindbeoordeling onvoldoende blijft is deelnemen aan het examen niet mogelijk. Verslaggeving Kunst en cultuur beleving 4 Berekening CE-cijfer De leerling krijgt een onvoldoende als: - de leerling één van de onderdelen die niet met O-V-G worden beoordeeld, niet naar behoren heeft afgesloten. - de leerling meer dan twee O s heeft, die niet worden gecompenseerd door een G. Een voldoende als: - de leerling alle onderdelen die niet worden beoordeeld met een O-V-G, naar behoren heeft afgesloten. - de leerling alle onderdelen met een V of hoger heeft afgesloten. - de leerling niet meer dan O heeft. - de leerling met meer dan O, deze compenseert met een G. Een goed als: - de leerling alle onderdelen die niet met O-V-G worden beoordeeld, naar behoren heeft afgesloten. - de leerling meer dan de helft van de onderdelen heeft afgesloten met een G en geen O s heeft.

10 Beoordeling Een onderdeel is naar behoren afgesloten indien: - Er kritisch is gekeken/ deelgenomen aan een activiteit, een kijkwijzer uitgebreid is ingevuld met een onderbouwde eigen mening. - Een leerling die een georganiseerde activiteit mist deze zelf compenseert met een gelijkwaardige opdracht, dit in overleg met de lesgevende docent.

11 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: Mavo Lichamelijke Opvoeding GEBRUIKTE BOEKEN: Geen LESUREN PER WEEK: BLOK TOETSCOD E WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSBAAR* * IN TOETSWEEK TOTMLO 00 Eindcijfer Mavo ST4MLO 0 Spel geen Aanwezigheid verplicht en inzet naar behoren. ST4MLO 0 Atletiek geen Aanwezigheid verplicht en inzet naar behoren. ST4MLO 0 Spel en / of turnen en/of bewegen op muziek en/of zelfverdediging. geen Aanwezigheid verplicht en inzet naar behoren. ST4MLO 0 Sportoriëntatie E 6 t/m 9 Geen Aanwezigheid verplicht en inzet naar behoren. ST4MLO 0 Sportoriëntatie of sportproject. E6t/m9 Geen Aanwezigheid verplicht en inzet naar behoren.

12 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO Maatschappijleer GEBRUIKTE BOEKEN: Thema`s Maatschappijleer LESUREN PER WEEK: BLOK TOETSCODE WEGING In % TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM TOETSDUUR HERKANSBAAR ST4MMAAT 0 % H Wat is maatschappijleer & Jongeren Op afspraak ST4MMAAT 0 % H Politiek Op afspraak ST4MMAAT 0 % H Werk Op afspraak ST4MMAAT 0 % H Criminaliteit Op afspraak ST4MMAAT 0 % Opdracht(en) bij hoofdstuk(ken) en eventueel extra materiaal Op afspraak Het eindcijfer Maatschappijleer- telt als volwaardig examencijfer mee in de zak/slaagregeling van het examenjaar. Herkansingsregeling: Indien het eindcijfer onvoldoende, toets waarvoor hij/zij het laagste cijfer heeft behaald. ONDERDELEN SE: Verplicht te toetsen onderdelen van het SE staan op de website in de syllabi VMBO.

13 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: Mavo NASK GEBRUIKTE BOEKEN: Nova NASK 4 VMBO GT LESUREN PER WEEK: 4 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR TOTMNSK 0% Eindcijfer Mavo HERKANSEN IN TOETS WEEK OPMERKING (evt. hulpmiddel) ST4MNSK ST4MNSK 5% 5% H 5: Licht () H : Warmte (4) H : Energie (4) H 7 Stoffen ( 4) 45 min 90 min H 5 Licht is een onderdeel wat in klas behandeld en getoetst is en zal in leerjaar 4 herhaald worden. ST4MNSK 5% H 4: Elektriciteit (4) H 9: Schakelingen (4) H 5: Geluid (4) 90 min ST4MNSK 5% H 8: Materialen (4) 45 min ST4MNSK PO4MNSK 0% 0% H : Krachten (4) H 6 Werktuigen (4) H0 Bewegingen (4) H : Krachten beweging (4) Alle praktica e en 4 e jaar e Praktische toets 90 min 5 min ja Indien geen eindcijfer M beschikbaar is, wordt het gewogen gemiddelde van de 4 e klas het eindcijfer.

14 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: LEERWEG: 4MAVO NASK GEBRUIKTE BOEKEN: NOVA nieuwe Natuur- en scheikunde LESUREN PER WEEK: NASK SCHEIKUNDE 4VMBO-GT BLOK TOETSCODE WEGING in % TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSBAAR IN TOETSWEEK OPMER KINGEN TOTMNSK 0% Eindcijfer Mavo ST4MNASK 0% H Stoffen en deeltjes H Chemische reacties H Verbrandingen BINAS ST4MNAKS 0% H4 Mengen en scheiden H5 Zouten H8 Metalen BINAS ST4MNASK 0% H6 Zuren en basen H7 Water en reinigen H9 Koolstofchemie BINAS ST4MNASK 0% Hele boek Practicum BINAS BEREKENING CIJFER: (Eindcijfer M + SO+ SO + SO + PO)/5 Indien geen eindcijfer M beschikbaar is, worden de drie 4 e klas SO s + Po gedeeld door vier. Berekening algeheel eindcijfer (afgerond op een heel cijfer): (Eindcijfer SE (schoolexamen op decimaal) + cijfer CE (centraalexamen))/ Verplicht te toetsen onderdelen van het SE staan op de website in de syllabi VMBO.

15 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05/6 LEERJAAR: 4 LEERWEG: 4 Mavo/VMBO-TL NEDERLANDS GEBRUIKTE BOEKEN: Nieuw Nederlands 4 e editie 4 VMBO-GT LESUREN PER WEEK: BLOK TOETS-CODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM TOETSDUUR HERKANSBAAR Fictiedossier 5 Examentraining Inleveren voor 0 okt. 05 Opnemen in dossier ST4MNETL % Boek H t/m H5 Taal en woordenschat, Grammatica, Spelling Fictiedossier 6 90 min. ja In toetsweek Inleveren voor 8 dec. 05 ST4MNETL % Kijk en luistertoets Cito Boek H t/m H5, Lezen, Schrijven, Fictie In toetsweek Examentraining ST4MNETL 4% Fictie naar aanleiding van fictiedossier Examentraining Mondeling 0 minuten In toetsweek Complete fictiedossier moet ingeleverd zijn op 4 februari 06 vòòr.00 uur 4

16 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO Wiskunde Schooljaar 05/06 GEBRUIKTE BOEKEN: Getal & Ruimte 4KGT & LESUREN PER WEEK: 4 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR HERKANSEN IN TOETS WEEK OPMERKING (evt. hulpmiddel) TOTMWIS 0% Eindcijfer Mavo ST4MWIS 8% H Verbanden 45 min ST4MWIS 8% H Verbanden + H Hoeken en Afstanden 90 min In de toetsweek ST4MWIS 8% H4 Statistiek 45 min ST4MWIS 8% H Verbanden + H5 Rekenen 90 min In de toetsweek ST4MWIS 0% H5 Rekenen H6 Meetkunde H7 Verbanden H8 Meetkunde 90 min In de toetsweek 4 ST44MWIS 8% Vaardigheden PO Indien geen eindcijfer MAVO beschikbaar is, wordt het gewogen gemiddelde van het 4 e jaar het eindcijfer.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE BOEKEN: BuiteNLand LESUREN PER WEEK:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE BOEKEN: BuiteNLand LESUREN PER WEEK: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE BOEKEN: BuiteNLand LESUREN PER WEEK:4 06-07 BLOK TOETSCODE WEGING TE BESTUDEREN STOF / LEERSTOF TOETSVORM* TOETSDUUR

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4M Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2016-2017 Klas 4M vak: ak lesuren per week: 4 toetsduur herkansbaar lj. blok toetscode rap % ED % te bestuderen stof / leerstof toetsvorm in min. 4 1 25

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021 / aardrijkskunde 3 2 01 Regionale beeldvorming n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-20 Geen J 10 3 2 02 mavo 3 cohort 2019-2021 bij 02:

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code

VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode SEC Type Duur Stof/onderwerp Toetsweek Herkansbaar Code VAK: Aardrijkskunde Mavo 4 Periode 5% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 les Nee E3 5% ET 50 Weer en klimaat 11 t/m 13 les Nee E4 15% ET 50 Weer en klimaat H4 TW1 Ja E5 5% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-18 Geen J 10 3 2 TT

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo

PTA De Zeven Linden. 4 Mavo PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Mavo SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 januari t/m woensdag 20 januari SE 2- woensdag 13 januari t/m

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 4 VMBO TL vak: ak lesuren per week: 3 gebruikte methode: Buitenland blok toetscode 4 1 25 Eindcijfer SE Leerjaar 3 4 1 st411mak 5 SE hoofdstuk

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 2 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3 2 02 Het gemiddelde eindcijfer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van ing en afsluiting 2018-2019 Mavo 4 Programma toetsing en afsluiting, cursus 2018 / 2019 Aardrijkskunde Mavo 4 Datum deadline Soort werk Stofomschrijving (onderwerpen naast vaardigheden) Weging

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2017-2018 4 vak: ak lesuren per week: 2 Buitenland 4 1 25 Eindcijfer SE Leerjaar 3 4 1 st411mak 5 SE hoofdstuk 4 1t/m 10 schriftelijk 45 nee nee 4 1 st412mak

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2016-2017 1 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde 3 Biologie 4 Cambridge Engels 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2017-2018 Klas 4 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van Toetsing en afsluiting 2017-2018 Mavo 4 september 2017 Voor je ligt het PTA-boekje van deze cursus (2017/2018). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar

Nadere informatie

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer.

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer. Engels mavo 4 Stepping Stones SE 0 PR 4 mavo 3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt SE 1 Mondeling 1 15 m 3 N SE 2 Kijk- en luistertoets ( Donderdag 24 januari) 2 60 s 3 N SE 3 Leesvaardigheid 3 120 s 4 J Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar:

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar: vmbo-tl 4. Schooljaar: Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl 4 Schooljaar: 2017-2018 Inhoudsopgave Vak Aardrijkskunde 2 Biologie 3 Cambridge Engels 4 Duits 5 Economie 6 Engels 7 Frans 8 Geschiedenis 9 Kunstvakken

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3 Schooljaar 207-208 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands In het derde leerjaar maakt de leerling vier opdrachten t.b.v. het taaldossier (drie

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-19

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Rekenen Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets

Overzicht onderdelen schoolexamen: SE-1 = eindcijfer leerjaar 3 GL/TL. Leerjaar 4: Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode 3: 1 SE-toets Aardrijkskunde Overzicht onderdelen : = eind leerjaar GL/ : Periode 1: 1 SE-toets Periode 2: 1 SE-toets Periode : 1 SE-toets T15akSE1 -Arm en Rijk -Grenzen / Identiteit -Bronnen van Energie. SE1+SE2+SE+SE

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Klas 4. vmbo. Leerweg: T Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 2018-2019 Klas 4 vmbo Leerweg: T 0 Het PTA omvat de volgende vakken Herkansingsregeling Nederlands Engels Duits Frans Wiskunde Aardrijkskunde Geschiedenis Maatschappijleer

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PTA PER VAK - TL3 godsdienst Methode: Perspectief, godsdienst/levensbeschouwing voor de bovenbouw Bij het vak godsdienst worden alle beoordelingen meegenomen

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking

SE Schema. Periode Eindterm Toetsnr. Inhoud / Stofomschrijving Toetsvorm Gewicht Herkansing Tijd Beoordeling Opmerking 2016-2017 VAK Aardrijkskunde 2 13,14,15, 25 1 Arm en rijk ( H1,2 en 3 ) S 10% Ja 50 min Cijfer SE 1 3 7,8,9,23 2 Bronnen van energie ( H4,5 en 6 ) S 15% Nee 50 min Cijfer In de les 3 20,21,27 3 Grenzen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO MAVO cohort 2015-2016 Berlage Lyceum, P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam. Tel. 020-572 1200 berlage.espritscholen.nl info@berlage.espritscholen.nl

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2015/2016

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2015/2016 Berlage Lyceum Mavo Cohort 205/206 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 205/206 Nederlands cohort 205/206 schooljaar 205/206 leerjaar 3 vak Nederlands herkansbaar beoordeling % Praktijkopdracht Luister- en K4

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Presentatie en verslag actueel onderwerp PO M 1 Periode 1 10 minuten Artikel schrijven T S 1 Periode 1 45 minuten Lezen, hoofdstuk

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL3 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels / Engels Versterkt Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 1 Kunst beeldend (KuBV) LO LO Nask1 Nask Nederlands

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbot4

Programma van Toetsing en Afsluiting vmbot4 aardrijkskunde pagina biologie pagina 3 Cambridge Engels pagina 4 Duits pagina 5 economie pagina 6 Engels pagina 7 Frans pagina 8 geschiedenis pagina 9 goddienst pagina 0 kunstvakken II beeldende vakken

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 4 MAVO SCHOOLJAAR 2013 2014 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Afkortingen 4 Rekentoets 4 Soorten toetsen 5 Herkansingsregel, inzet en inlevertermijn 6 Belangrijke data 7

Nadere informatie

PTA De Zeven Linden. 4 Kader

PTA De Zeven Linden. 4 Kader PTA 2015-2016 De Zeven Linden 4 Kader SE 1- woensdag 28 oktober t/m dinsdag 3 november Herkansing- maandag 30 november Rekentoets- maandag 11 nuari t/m woensdag 20 nuari SE 2- woensdag 13 nuari t/m dinsdag

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-18 Geen

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 MAVO Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde

PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde PTA 2013-2014 Klas vmbo 4 Vak: Aardrijkskunde Nr.SE Week Stofomschrijving 0 Eindcijfer aardrijkskunde Vmbo-3* 15 1 45 Internationalisering S 90 Atlas 2 4 Vakantie bestemmingen S 90 Atlas 3 7 Eigen omgeving

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 VAK: Aardrijkskunde 10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 10% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9 Nee Nee E5 15% ET 50 Bevolking en ruimte H5 Ja Ja E6 10% ET

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 4 MAVO MAVO cohort 2016-2018 Berlage Lyceum, P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam. Tel. 020-572 1200 berlage.espritscholen.nl info@berlage.espritscholen.nl

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Schrijfopdracht S 50 min 1 402 Fictie: boektoets* S 50 min 2 403 Fictie S 50 min 1 404

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Schooljaar 206-207 R4TL Cijfer SE: het gewogen gemiddelde van kolom A t/m F. Vak: Nederlands A Eindcijfer klas 3/fictiedossier t/m 5 B Bloktoets H T S 2 uten B2 Bloktoets H2 T S 2 uten B3 Bloktoets H3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 5 Havo: PTA 05-06, De Nieuwe Veste, Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

Programma van Toetsing en afsluiting

Programma van Toetsing en afsluiting Programma van ing en afsluiting 2016-2017 Mavo 4 september 2016 Voor je ligt het -boekje van deze cursus (2016/2017). Je treft hierin een overzicht aan van alle toetsen en opdrachten die dit jaar op je

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING,

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING, vmbo-tl Sectoren: Economie Techniek Zorg & Welzijn Cohort 2016 September 2016, Arnhem Inhoudsopgave Toelichting bij PTA vmbo TL Cohort 2016... 3 aardrijkskunde...

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Cohort Berlage 4 Mavo

Programma van toetsing en afsluiting Cohort Berlage 4 Mavo Cohort 2017-2019 Berlage 4 Mavo Verklaring van de afkortingen en omschrijvingen: Weging: VT T305 Voortgangstoets met weging voor de overgang (305 is voorbeeld nummer) VT S301 SE-toets met weging voor de

Nadere informatie

Inhoudsopgave. paginanummer

Inhoudsopgave. paginanummer Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar: vmbo-tl Schooljaar: 06-07 Inhoudsopgave Vak paginanummer Aardrijkskunde Art & Design 4 Biologie 5 Duits 6 Economie 7 Engels 8 Frans 9 Geschiedenis 0 Godsdienst

Nadere informatie

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4

MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 MEANDER COLLEGE PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL4 Nederlands Methode: Nieuw Nederlands Het taaldossier moet volledig ingeleverd worden. De gemaakte verslagen moeten geprint ingeleverd worden. Daarnaast

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Practicum dierengedrag; opdrachten die uitgevoerd worden tijdens de excursie nee nvt

Practicum dierengedrag; opdrachten die uitgevoerd worden tijdens de excursie nee nvt Vak Afdeling Cohort Periode Afnameweek Toetsnummer Weging Toetsvorm Stofomschrijving Computer Herkansbaar Toetsduur Opmerkingen ak mavo 4 2018-2019 1 toetsweek 1 T401 1 schriftelijk Bevolking en Ruimte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO 4 Cursusjaar 2018 2019 Bewaar dit boekje zorgvuldig tot na je eindexamen, het bevat alle rechten en plichten met betrekking tot de schoolexamens en het eindexamen.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 016 017 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s), Dit is het programma

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO.

PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO. PROGRAMMA VAN TOETSING EN OVERGANG 05 06 Voor de leerlingen van mavo 3 en als kennisgeving aan de ouder(s)/verzorger(s) PTO mavo 3 Beste leerling, geachte ouders/verzorgers, Dit is het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 ne T 7 0 T 7 T 7 8 T 7 0 T 90 8 0 T 8 0 M 0 8 07 M 8 S 8 HD 8 0 HD 8 0 Taalverzorging

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding /

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2014-2015. vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2014-2015 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 401 Fictie: boektoets S 1 50 min 402 Schrijfopdracht S 1 50 min 403 Cabaret: Fictie S 1 50

Nadere informatie

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst.

AARDRIJKSKUNDE HAVO 5. Berekening cijfer. Het college: PTA 2015-2016. Leerstof/Opdracht. T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. AK AARDRIJKSKUNDE T5 60 Arm en Rijk Hst. 4 + Indonesie Hst. 1 en 2 T6 60 Systeem Aarde T7 60 Wonen in Nederland Berekening cijfer (T1+T2+T3+T4+T5+T6+T7)/20 BI BIOLOGIE T6 60 Havo 5 A: Thema 1 Stofwisseling

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting R VMBO-T 4. O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 R VMBO-T 4 O.S.G. Willem Blaeu Cohort 2015-2017 In de bovenbouw mavo, havo en vwo komt het cijfer van het schoolexamen geleidelijk tot stand. In het PTA wordt

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar Beste 4M-leerling, overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt aangegeven

Nadere informatie

Strabrecht College. Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4

Strabrecht College. Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4 Strabrecht College Programma van toetsing en afsluiting Afdeling MAVO Cohort 2017, leerjaar 4 INLEIDING In dit document vind je het programma van toetsing en afsluiting (PTA) voor cohort 2017, leerjaar

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Havo Lj. 5. Heerbeeck College Schooljaar 2018-2019 Havo Lj. 5 Heerbeeck College Beste leerling van havo leerjaar 5 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 2018-2019. Dit programma is

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Nr. Her. Verz. Weging

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Nr. Her. Verz. Weging 4 Aardrijkskunde Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Her. Verz. Weging 6 4 4 > SO Deeltoets Bevolking en ruimte S 62 4 4 > SO begrippen en topo Bevolking en ruimte S 63 4 4 > PW Bevolking en ruimte

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4

Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2. Het PTA van de afzonderlijke vakken pag. 4 BONHOEFFERCOLLEGE CASTRICUM PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO 3, 2017-2018 Het examenreglement wordt apart gepubliceerd. Inhoudsopgave Regelgeving rond het schoolexamen in MAVO 3 pag. 2 Het PTA

Nadere informatie

PO gemengde leerweg leerjaar 4

PO gemengde leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PO gemengde leerweg leerjaar 4 Prinsentuin Oudenbosch Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (). Hierin

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting Afdeling: Mavo Leerjaar: 3 (2017-2018) Examenperiode: 2017-2019 Het Programma van Toetsing en Afsluiting, ook wel het schoolexamen genoemd, wordt afgenomen in leerjaar

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 07-08 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 40 Schrijfopdracht: motivatiebrief in de vorm van zakelijke e-mail S 00 min 40 Fictie: boektoets*

Nadere informatie

Tijdens rapportperiodes

Tijdens rapportperiodes NEDERLANDS Het examen Nederlands bestaat uit een schoolexamen (SE) en een centraal examen (CE) Het schoolexamen omvat de hieronder staande onderdelen: Methode : Nieuw Nederlands 90 min Sollicitatiebrief

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL Schooljaar 208-209 R4TL Cijfer SE: het gewogen gemiddelde van kolom A t/m F. Vak: Nederlands A Gemiddeld tentamen klas 3 3 B Hoofdstuktoets H T S uten B2 Hoofdstuktoets H2 T S uten B3 Hoofdstuktoets H3

Nadere informatie

PTA 4 TL. Cursusjaar

PTA 4 TL. Cursusjaar PTA 4 TL Cursusjaar 08-09 Schooljaar 08-09 Vak Nederlands Op niveau bovenbouw 4 vmbo-gt Periode Leerstofomschrijving indtermen Toetsvorm Tijdsduur Score Weging Week Opmerkingen Proefwerk Blok K,,,6,7,

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

PTA dossier MAVO NAAM LEERLING PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR MAVO 4 STARTJAAR

PTA dossier MAVO NAAM LEERLING PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR MAVO 4 STARTJAAR PTA dossier MAVO 4 201 6-201 7 NAAM LEERLING KLAS : : PTA PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING SCHOOLJAAR 2017-2018 MAVO 4 STARTJAAR 2016-2017 PTA dossier mavo 4 2017-2018 Geldrop, september 2017 Geachte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4K

Programma van Toetsing en Afsluiting. Schooljaar Klas 4K Programma van Toetsing en Afsluiting Schoolar 2016-2017 Klas 4K vak: bi lesuren per week: 4 gebruikte methode: Biologie voor jou vmbo 4gt 3 40 leerar 3 4 1 ST411kBI 20 4 2 ST421kBI 20 4 3 ST431kBI 20 Th

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 07-08 VMBO-theoretische leerweg Leerjaar 4 Werkman VMBO Kluiverboom A 050-30555 Naam van de leerling: Klas: Mentor: Inleiding Het programma van toetsing

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar De Rotonde Schooljaar 2018-2019 RB theoretische leerweg leerjaar De Rotonde Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (PTA). Hierin staat per vak alle informatie over je schoolexamencijfer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting 2017-2018 3 MAVO Inhoud PTA Nederlands mavo 2017-2018... 2 PTA Engels mavo 2017-2018... 3 PTA wiskunde mavo 2017-2018... 4 PTA biologie mavo 2017-2018... 5 PTA Duits

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar R4TL Schooljaar 204-205 R4TL Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur A Eindcijfer klas 3/fictiedossier t/m 5 B Bloktoets H T S 2 uten B2 Bloktoets H2 T S 2 uten B3 Bloktoets H3 T S 2 uten

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO 4. Baudartius College. cohort 2015 Schooljaar 2016-2017 MAVO 4 Baudartius College cohort 2015 Beste leerling, In dit PTA (het Programma van Toetsing en Afsluiting) voor mavo 4 vind je per vak de eisen waaraan je dit jaar moet voldoen en

Nadere informatie

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Theoretische Leerweg Leerjaar 4. Vastgesteld d.d. 16-09-2013

Programma van toetsing en afsluiting. Theoretische Leerweg Leerjaar 4. Vastgesteld d.d. 16-09-2013 Programma van toetsing en afsluiting Theoretische Leerweg Leerjaar 4 2013 2014 Vastgesteld d.d. 16-09-2013 Rijswijk, september 2013 Beste examenkandidaat, Want dat ben je nu: een examenkandidaat! Je begint

Nadere informatie