VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde"

Transcriptie

1 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / aardrijkskunde to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to08 6 Bevolking en ruimte 6 t/m 10 topo Duitsland 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to09 12 Bevolking en ruimte 1 t/m 16 topo China 50 nee Schriftelijk Cijfer to10 6 Water 1 t/m 5 wereld topo landen / wateren 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to11 6 Water 6 t/m 9 wereld topo werelddelen gebied en steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to12 13 Water 1 t/m 16 Topo China Midden Oosten 50 nee Schriftelijk Cijfer to13 6 Weer en klimaat 1 t/m 5 topo Nederland provincies / steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 6 Weer en klimaat 6 t/m 10 topo Spanje / Nederland gebieden / eilanden nee Cijfer Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 13 Weer en klimaat 1 t/m 16 topo VS 50 nee Schriftelijk Cijfer Pagina 1 18

2 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / biologie to0 40 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to09 5 PW H7 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to10 12 SE H7 + H8 50 nee Schriftelijk Cijfer to11 5 PW H9 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to12 12 SE H9 + H10 50 nee Schriftelijk Cijfer to13 5 PW H13 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 3 SO H12 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 3 PO H12 Periode nee Schriftelijk Cijfer to16 15 SE H11 + H12 + H nee Schriftelijk Cijfer nee Cijfer1-10 Pagina 2 18

3 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Duits to0 30 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to13 3 SO Woorden Wortwissen 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 3 SO Woorden Wortwissen 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 3 SO Leesvaardigheid Cito 50 nee Schriftelijk Cijfer to16 10 PW Mondeling n.a.v. voorgestructureerd gesprek uit Trabi en spreekhulp nee Cijfer Periode nee Mondeling Cijfer to17 3 SO grammatica 25 Periode nee Schriftelijk Cijfer to18 3 SO Wortwissen nee Cijfer to19 4 SO Wortwissen 25 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 3 SO woorden - signaalwoorden 25 Periode nee Schriftelijk Cijfer to21 5 SO Leesvaardigheid Cito 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to22 10 PW Kijk- en luistertoets cito op officiële datum 50 nee Schriftelijk Cijfer to23 4 SO Wortwissen 25 Periode nee Schriftelijk Cijfer to24 5 Cito SO Leesvaardigheid 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to25 4 SO grammatica 25 Periode nee Schriftelijk Cijfer to26 10 PW Schrijfvaardigheid 50 nee Schriftelijk Cijfer Pagina 3 18

4 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / economie to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer to12 5 PW H 1 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to13 5 PW H2 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 10 PW H1 t/m H3 100 nee Schriftelijk Cijfer to15 5 PW H 4 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to16 5 PW H5 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to17 10 PW H4 t/m H6 100 nee Schriftelijk Cijfer to18 5 PW H7 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to19 10 PW H8 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 20 Proefexamentoets. H1 t/m H8 inclusief aanvullend lesmateriaal 120 nee Schriftelijk Cijfer Pagina 4 18

5 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Engels to0 25 Eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer to16 6 Test New English File chapter 1 50 nee Schriftelijk Cijfer to17 6 Test New English File chapter 2 50 nee Schriftelijk Cijfer to18 6 Gemiddelde minimaal 2 so's 20 nee Schriftelijk Cijfer to19 6 Test New English File chapter 3 50 nee Schriftelijk Cijfer to20 6 Test New English File chapter 4 50 nee Schriftelijk Cijfer to21 9 Practical writing 50 nee Schriftelijk Cijfer to22 6 Gemiddelde minimaal 2 so's 20 nee Schriftelijk Cijfer to23 6 Test New English File chapter 5 50 nee Schriftelijk Cijfer to24 9 Kijk- en luistertoets 70 nee Schriftelijk Cijfer to25 9 Spreekvaardigheid/ Mondeling 15 nee Mondeling Cijfer to26 6 Gemiddelde minimaal 2 so's 20 nee Schriftelijk Cijfer Pagina 5 18

6 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Europese en Internationale Oriëntatie Pagina 6 18

7 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Frans to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to14 10 SO 2 so's + leesvaardigheid 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 15 PW Schrijfvaardigheid informele brieven 50 nee Schriftelijk Cijfer to16 10 SO 1 so + leesvaardigheid 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to17 20 PW Kijk- en luistertoets Cito 50 nee Schriftelijk Cijfer to18 5 SO 2 so's + leesvaardigheid 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to19 15 PW Spreekvaardigheid 20 nee Mondeling Cijfer nee Cijfer1-10 Pagina 7 18

8 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / geschiedenis en staatsinrichting to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to17 10 Staatsinrichting alle hoofdstukken 50 nee Schriftelijk Cijfer to18 4 Staatsinrichting H1, H2 en H3 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to19 4 Staatsinrichting H5, H6 en H7 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 4 Staatsinrichting H9, H10 en H11 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer po01 5 Staatsinrichting PO 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to21 10 Historisch overzicht Eerste Wereldoorlog, Interbellum, Tweede Wereldoorlog nee Cijfer nee Schriftelijk Cijfer to22 4 Historisch overzicht SO Eerste Wereldoorlog 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to23 4 Historisch overzicht So Interbellum 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to24 4 SO historisch overzicht Tweede Wereldoorlog 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to25 10 Historisch overzicht De wereld , Nieuwe Wereldorde 50 nee Schriftelijk Cijfer to26 4 Historisch overzicht So Koude Oorlog 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to27 4 Nederland na Periode nee Schriftelijk Cijfer to28 4 Historische vaardigheden 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer to29 4 Historische figuren 30 Periode nee Schriftelijk Cijfer Pagina 8 18

9 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / kunstvakken hd01 0 Thema 1: opdracht 1 nee O/V/G hd02 0 Culturele activiteit 1 nee O/V/G hd03 0 Thema 1: opdracht 2 nee O/V/G hd04 0 Thema 2: opdracht 1 nee O/V/G hd05 0 Culturele activiteit 2 nee O/V/G hd06 0 Thema 2: opdracht 2 nee O/V/G hd07 0 Thema 3: opdracht 1 nee O/V/G hd08 0 Culturele activiteit 3 nee O/V/G hd09 0 Culturele activiteit 4 nee O/V/G hdein 1 Eindbeoordeling nee O/V/G 4 1 Pagina 9 18

10 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / lichamelijke opvoeding hd09 0 Sports - softball nee O/V/G hd10 0 Martial Arts - boxing nee O/V/G hd11 0 Sports - basketball nee O/V/G hd12 0 Gymnastics - jumping nee O/V/G hd13 0 Free choice nee O/V/G hd14 0 Free choice nee O/V/G hd15 1 Endscore nee O/V/G 4 1 Pagina 10 18

11 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Loopbaan orientatie op beroep Pagina 11 18

12 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / maatschappijleer to01 10 SO over H1 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer po01 5 PO generatie-interview Periode nee Schriftelijk Cijfer to02 20 Toets behandelde stof H1 + H2 50 nee Schriftelijk Cijfer to03 5 SO behandelde stof H3 Politiek 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to04 5 SO behandelde stof H4 Pluriforme samenleving 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer po02 5 PO Toekomstscenario Pluriforme samenleving Periode nee Schriftelijk Cijfer to05 20 Behandelde stof H3 Politiek, H4 Pluriforme samenleving 50 nee Schriftelijk Cijfer to06 5 SO behandelde stof H8 Criminaliteit 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer po03 5 Praktische opdracht Criminaliteit Periode nee Schriftelijk Cijfer to07 20 Toets 8 Criminaliteit, Behandelde stof H8 Criminaliteit + Behandelde stof H9 Relaties nee Schriftelijk Cijfer1-10 Pagina 12 18

13 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / natuur- en scheikunde to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to08 8 Proefwerken H1;Krachten H6 Werktuigen 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to09 8 Proefwerken H2; Warmte 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to10 8 Proefwerk H3 Energie 50 nee Schriftelijk Cijfer to11 8 Proefwerk H10: Bewegen 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to12 8 Proefwerk H11: Kracht en beweging 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to13 6 H7+ H8 Stoffen en materialen 50 nee Schriftelijk Cijfer to14 7 Proefwerk H5: Geluid 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 8 Proefwerk H4 Elektrische energie 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to16 6 Proefwerk H9: Schakelingen 50 nee Schriftelijk Cijfer to17 8 PRACTICUM uitvoeren en uitwerken. Onderwerp wordt later aangegeven.praktijk nee Cijfer nee Schriftelijk Cijfer1-10 Pagina 13 18

14 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / natuur- en scheikunde II to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to11 6 Proefwerk H1 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to12 6 Proefwerk H2 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to13 6 Proefwerk H3 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 9 H1, H2 en H3 100 nee Schriftelijk Cijfer to15 6 Proefwerk H4 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to16 6 Proefwerk H5 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to17 6 Proefwerk H6 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to18 9 H4, H5 en H6 100 nee Schriftelijk Cijfer to19 6 Proefwerk H7 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 6 Proefwerk H nee Schriftelijk Cijfer to21 9 Praktische vaardigheden PRACTICUM.Praktijk 100 nee Schriftelijk Cijfer nee Cijfer1-10 Pagina 14 18

15 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Nederlands to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to13 5 Behandelde stof (spelling) 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 7 Behandelde stof (leesvaardigheid) 50 nee Schriftelijk Cijfer po04 4 PO Opdracht bij een door de docent goedgekeurd boek (fictie) Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 7 Behandelde stof (spelling) 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to16 7 (kijk en luisteren) 100 nee Schriftelijk Cijfer to17 8 Behandelde stof (leesvaardigheid) 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to18 4 Opdracht bij een door de docent goedgekeurd boek (fictie) (per 4 leerlingen) nee Cijfer nee Mondeling Cijfer to19 9 Behandelde stof (functioneel schrijven) 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 9 Behandelde stof (leesvaardigheid) 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer po05 10 PO Sollicitatieproject nee Cijfer hd02 0 Leesdossier betreffende boeken periode 1, 2 en 3 Periode nee Schriftelijk O/V/G po06 5 Mondeling over de 3 gelezen boeken uit de periodes 1 t/m 3 15 nee Mondeling Cijfer Pagina 15 18

16 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / Rekentoets 2F 4 1 TT RT1 0 Rekentoets poging 1 nee Cijfer TT RT2 0 Rekentoets poging 2 nee Cijfer TT RT3 0 Rekentoets poging 3 nee Cijfer TT RT4 0 Rekentoets poging 4 nee Cijfer Pagina 16 18

17 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / sctr Pagina 17 18

18 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg tweetalig / wiskunde to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen to13 6 H1, Verbanden 1 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to14 6 H2, Hoeken en Afstanden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to15 13 H1, H2 en H7, Verbanden 100 nee Schriftelijk Cijfer to16 6 H3, Statistiek Verbanden 2 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to17 6 H4, Statistiek 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to18 13 H3, H4 en H7, Verbanden 100 nee Schriftelijk Cijfer to19 6 H2, Afstanden en hoeken 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to20 6 H6, Meetkunde 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer to21 13 H3, H6 en H8, Meetkunde 100 nee Schriftelijk Cijfer nee Cijfer1-10 Pagina 18 18

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn 10 4.1 to07 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa 50 Periode

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 26 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 voor leerlingen die zijn blijven zitten of uit een andere opleiding / cohort komen.

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo Nederland 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6 t/m 8 + topo

Nadere informatie

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2016-2018 / aardrijkskunde 4 9 4.1 to0 25 Dit is het eindcijfer behaald in leerjaar 3 nee Cijfer1-10 10 4.1 to09 6 Bevolking en ruimte 1 t/m 5 topo Europa nee Cijfer1-10

Nadere informatie

HAVO / aardrijkskunde

HAVO / aardrijkskunde HAVO 2016-2018 / aardrijkskunde 5 13 55 to0 1 Dit is het eindcijfer behaald in het 4e leerjaar nee Cijfer1-10 14 55 to09 17 Wonen in Nederland H1 en H2: De rivieren in Nederland ja Cijfer1-10 15 TT hd04

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers Cijfer1-10 01-06-18 Geen J 10 3 2 TT

Nadere informatie

Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Aantal pagina's: 7 Leerling_KSG MAVO Inrichting toetsdossier lj +

Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Aantal pagina's: 7 Leerling_KSG MAVO Inrichting toetsdossier lj + VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde Afnamevorm omschrij Resultaatweergave 4 TT M4T1 weer & klimaat Cijfer1-10 SE TT M4T2 bevolking & ruimte Cijfer1-10 SE TT M4T3 water Cijfer1-10

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 4. Heerbeeck College Schooljaar 28-29 MAVO Lj. 4 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 4 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 28-29. Dit programma is een overzicht

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL4. Zernike College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VL-TL4. Zernike College Schooljaar 2015-2016 VL-TL4 Zernike College Vak: Nederlands P4T1 H1 + SB1 T 1 P4 50 P4T2 H2 + H3 T 2 P4 100 P4P1 Samenvatting PO 1 P4 50 P5T1 H4 + SB 2 T 1 P5 50 P5P1 Citotoets PO 1 P5 VAR P5T2 H5 + ZB

Nadere informatie

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel

Verklaring afkortingen van de soort toets: ST = Schriftelijke Toets MT = Mondelinge Toets PO = Praktische Opdracht HD = Handelingsdeel vak: Nederlands VMBO Klas: 3 vmbo Periode 1 (toelichting zie hiernaast) C1 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 2 (toelichting zie hiernaast) C2 ST;MT;PO;HD 25% nee Periode 3 (toelichting zie hiernaast) C3 ST;MT;PO;HD

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Rekenen Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / biologie Leerjaar 3 ED M3SE3 31 Hoofdstuk 1 t/m 4 boek leerjaar 3 (organen en cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling en erfelijkheid) 9 S 90 J 15

Nadere informatie

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Basisberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Basisberoepsgerichte leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo NL provincies + steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 MAVO 4. Koning Willem II College

Programma van toetsing en afsluiting 2018/2019 MAVO 4. Koning Willem II College 2018/2019 MAVO 4 Koning Willem II College Vak: Nederlandse taal 4101 Taalvaardigheid 2 Schriftelijk Schoolexamen 50 þ 4102 Mondelinge oriëntatie op beroep 2 Mondeling Schoolexamen Toetsweek 1 100 4103

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg / aardrijkskunde VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 1 3.1 to01 2 Arm en rijk par. 1 t/m 4 + topo NL provincies + steden 50 Periode nee Schriftelijk Cijfer1-10 2 3.1 to02 2 Arm en rijk par. 6

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021 / aardrijkskunde 3 2 01 Regionale beeldvorming n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-20 Geen J 10 3 2 02 mavo 3 cohort 2019-2021 bij 02:

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 65

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 65 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / biologie Leerjaar 4 ED M4PO1 41 Gedragsonderzoek Oktober/November 2018 Leerjaar 4 ED M4SE1 42 Thema 1 t/m 4 boek leerjaar 4 (stofwisseling, planten, ecologie

Nadere informatie

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Nr. Her. Verz. Weging

Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Nr. Her. Verz. Weging 4 Aardrijkskunde Lj. Per Week Omschrijving/inhoud Tv Tijd SE Her. Verz. Weging 6 4 4 > SO Deeltoets Bevolking en ruimte S 62 4 4 > SO begrippen en topo Bevolking en ruimte S 63 4 4 > PW Bevolking en ruimte

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO. Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Schooljaar 2018-2019 3 MAVO Rijswijks Lyceum & van Vredenburch College Studie: 3 MAVO Vak: Nederlands Schooljaar 2018-2019 Als de handelingsdelen niet "naar behoren"of "niet af" zijn, dan dient dit zo

Nadere informatie

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer.

Engels mavo 4. Methode. Stepping Stones. Toetsen en praktische opdrachten. Her-kansbaar. Toetsweek. Toets code. Toetsvorm Weging. Cijfer. Engels mavo 4 Stepping Stones SE 0 PR 4 mavo 3 nvt nvt nvt nvt nvt nvt SE 1 Mondeling 1 15 m 3 N SE 2 Kijk- en luistertoets ( Donderdag 24 januari) 2 60 s 3 N SE 3 Leesvaardigheid 3 120 s 4 J Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 4 Kijk- en luister Cito S 2 75 nee Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Fragmenten boek 4 Fragmenten boek 5 2 42 Boekverslag 6 M 3 20 nee

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Vlekkeloos Nederlands. 202 T 3002 2 PTA blok 5 en 6. Proefwerk blok 5 en 6 - Vlekkeloos Nederlands. 203 T 3003 2 PTA proefwerkweek Kerstmis.

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

PTA Theoretisch cohort Aardrijkskunde. vak per. toets korte omschrijving eindterm weging % duur herk. gem. cijfer vorm

PTA Theoretisch cohort Aardrijkskunde. vak per. toets korte omschrijving eindterm weging % duur herk. gem. cijfer vorm PTA Theoretisch cohort 2017 AK Aardrijkskunde jaar 4 2019-2020 3 50,0% AK T1 H1 Arm en rijk PW gehele hoofdstuk 13,14,15 1,00 16,7% 45 ja schriftelijk AK AK T2 H2 Bronnen van energie 7,8,9 1,00 16,7% 45

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL4. Montessori Vaklyceum, locatie Vondellaan

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VL-TL4. Montessori Vaklyceum, locatie Vondellaan Schooljaar 2016-2017 VL-TL4 Montessori Vaklyceum, locatie Vondellaan Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur P4T1 H1 + SB1 T 1 P4 50 P4T2 H2 + H3 T 2 P4 100 P4P1 Samenvatting PO 1

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Weer en klimaat A Weer en Klimaat eigen regio (P 2,3 en 4) K4 ST 45 1 j B Klimaten Nederland en Spanje ( P 6,7,8 en 9) K5 ST 45 2 j C Weer en Klimaat in de

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 1 SE SE SE-1: Pincode 3 Hoofdstuk 1 Geld en welvaart. Pincode 3 hoofdstuk Zekerheid voor alles 1 TT TtH1 Toets H1 Cijfer1-10 Geen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Vak: Nederlandse taal Ne 201 T 3001 2 PTA Werkwoordspelling. NE / K1 / K2 / K3 Ne 202 T 3002 2 PTA Grammatica. NE / K1 / K2 / K3 Ne 203 T 3003 2 PTA Kijk- en luistertoets. NE / K4 Ne 204 T 3004 2 PTA Interpunctie

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-19

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Vak: Nederlandse taal Grammatica T 1 50 min Schrijfdossier: sollicitatiebrief, cv en tekstverbanden T 1 50 min Leesv

Vak: Nederlandse taal Grammatica T 1 50 min Schrijfdossier: sollicitatiebrief, cv en tekstverbanden T 1 50 min Leesv Schooljaar 2016-2017 mavo 4 Dalton Lyceum Barendrecht Vak: Nederlandse taal 401 401 - Grammatica T 1 50 min 1 402 402 - Schrijfdossier: sollicitatiebrief, cv en tekstverbanden T 1 50 min 2 403 403 - Leesvaardigheid,

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2017-2019 / aardrijkskunde Het Hooghuis, locatie Mondriaan College 3 2 PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-18 Geen

Nadere informatie

PTA Vmbo 4 Lichting: VMBO aardrijkskunde

PTA Vmbo 4 Lichting: VMBO aardrijkskunde aardrijkskunde ak 41t01 SE Cases Midden Oosten 1 Schoolexamen ak 41t02 Werkschrift water 1 Schoolexamen ak 41t03 SE Water 2 Schoolexamen ak 41t04 SE Water + Bevolking en ruimte H1 3 Schoolexamen Ja ak

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. Mavo4. Schooljaar 2017/2018

Programma van toetsing en afsluiting. Mavo4. Schooljaar 2017/2018 --~---- - ~ dalton lyceum barend recht gymnasium - technasium - atheneum - havo - mavo Programma van toetsing en afsluiting Mavo4 Schooljaar 2017/2018 Beste leerlin g, In dit PA vind je alle verplichte

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege

Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar Mavo/VMBO TL4. d Oultremontcollege Programma van ing en Afsluiting Schooljaar 2018-2019 Mavo/VMBO TL4 d Oultremontcollege Vak: Nederlands en Luister- en kijkvaardigheid CITO Schrijfvaardigheid zakelijke brief 5 Spreekbeurt over actueel

Nadere informatie

Leerjaar 4 SO U4SO1 SO Weer en Klimaat Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 Leerjaar 4 SO U4SO2 SO Bevolking en Ruimte Cijfer1-10 Geen J 100 J 100

Leerjaar 4 SO U4SO1 SO Weer en Klimaat Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 Leerjaar 4 SO U4SO2 SO Bevolking en Ruimte Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 VMBO Theoretische/Gemede leerweg tweetalig 207-209 / aardrijkskunde 4 SO U4SO SO Weer en Klimaat Cijfer-0 Geen J 00 J 00 4 SO U4SO2 SO Bevolki en Ruimte Cijfer-0 Geen J 00 J 00 Afnamevorm omschrij Resultaatweergave

Nadere informatie

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde

VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / aardrijkskunde VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 2 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3 2 02 Het gemiddelde eindcijfer

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo

Vestiging: Montessori Lyceum Flevo VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 20162018 / biologie Leerjaar 4 ED M4SE1 11 Hoofdstuk 1 t/m 4 boek leerjaar 4 (stofwisseling, planten, ecologie en mens en milieu S 90 J 20 ED M4SE3 12 Hoofdstuk 5 t/m

Nadere informatie

Leerjaar 4 SO M4SO1 SO Weer en Klimaat Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 Leerjaar 4 SO M4SO2 SO Bevolking en Ruimte Cijfer1-10 Geen J 100 J 100

Leerjaar 4 SO M4SO1 SO Weer en Klimaat Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 Leerjaar 4 SO M4SO2 SO Bevolking en Ruimte Cijfer1-10 Geen J 100 J 100 VMBO Theoretische/Gemede leerweg 207-209 / aardrijkskunde 4 SO M4SO SO Weer en Klimaat Cijfer-0 Geen J 00 J 00 4 SO M4SO2 SO Bevolki en Ruimte Cijfer-0 Geen J 00 J 00 Afnamevorm omschrij Resultaatweergave

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015. schoolexamen: VMBO vak: Nederlands

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 2014-2015. schoolexamen: VMBO vak: Nederlands PROGRAMMA VAN TOTSING N AFSLUITING 2014-2015 schoolexamen: VMBO vak: Nederlands leerjaar: 4 leerweg: theoretisch periode stofaanduiding code xamenheid toetsvorm herkansbaar weging / opmerkingen (kerndoel)

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2014 / 2015) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing Gewicht K1,K2, K3, K4, K8 SE 1 CITO 100 min. Ja 20% Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL WVMTL

Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL WVMTL Bogerman Wommels PTA VMBO 4 WVMTL 2016-2017 WVMTL PTA VMBO 4 BOGERMAN 2016-2017 VAK AK aardrijkskunde BI biologie BV beeldende vorming DU Duitse taal EC economie EN Engelse taal FRTC Friese taal en cultuur

Nadere informatie

Maartenscollege. Aardrijkskunde

Maartenscollege. Aardrijkskunde Inrichting Mavo 4 examendossier Aardrijkskunde Inrichting Mavo 4 examendossier Biologie ing ing Duitse taal 4 1 Tc TT A 1 Eindcijfer leerjaar 3 Cijfer1-10 Geen J 2 N 0 Tc TT B 2 Naamvallen 1-3-4, der-groep

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: aardrijkskunde ak 0 ak 0 ak 0 ak 0 ak 0 ak 06 ak 07 Toetsvorm Duur (min.) Afnamemoment jaar/week Weging Herk. 9 9 9 0 0 0 0 06 0 0 Module : Water

Nadere informatie

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen

1617/PTA. aardrijkskunde VMBO 4. Herkansbaar. Nr. P Vak Kolomkop Omschrijving Weegfactor Weegfactor Weegfactor Schoolexamen aardrijkskunde 4101 1 ak 41t01 SE Water H1 en H2 2 SE nee 4102 1 ak 41t02 SE Water 3 SE ja 4103 1 ak 41t03 Dossier water 1 SE nee 4201 2 ak 42t01 SE Bevolking en Ruimte 3 SE nee 4202 2 ak 42t02 Dossier

Nadere informatie

VMBO Theoretische leerweg 4

VMBO Theoretische leerweg 4 Schoolar 2018-2019 VMBO Theoretische leerweg 4 Ubbo Emmius scholengemeenschap Studie: VMBO Theoretische leerweg 4 Vak: Aardrijkskunde Ubbo Emmius 2018/2019 (loc: W) ED4 P1 Ak1401 Water H1en H2 Ak1402 Ak1403

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging: 100 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / biologie Leerjaar 3 ED M3SE1 31 Thema 1 t/m 4 boek leerjaar 3 (organen en cellen, ordening, voortplanting en ontwikkeling en erfelijkheid) Leerjaar 3 ED M3PO1

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium

Programma van toetsing en afsluiting schooljaar RMavo4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium schooljaar 2018-2019 RMavo4 de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Vak: Nederlands Periode ex31 S311 Grammatica week 41 45 minuten 3 Periode ex33 P331 Fictie boekverslag

Nadere informatie

PO gemengde leerweg leerjaar 4

PO gemengde leerweg leerjaar 4 Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 PO gemengde leerweg leerjaar 4 Prinsentuin Oudenbosch Beste leerling en ouders, Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting (). Hierin

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 07-08 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 40 Schrijfopdracht: motivatiebrief in de vorm van zakelijke e-mail S 00 min 40 Fictie: boektoets*

Nadere informatie

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO

Programma voor Toetsing en Afsluiting MAVO Programma voor Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 38 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten 8 P411 Fictie boekverslag

Nadere informatie

Overzicht Examendossier (PTA)

Overzicht Examendossier (PTA) Revius Lyceum Doorn - Lichting : VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2016-2018 Datum: 9-10-2017 3 Nederlandse taal 2016/2017 5 TT 30 R4 399 4 2017/2018 1 1 TT 15 412 toets leesvaardigheid Ja 2 2 TT 15 421

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar RVMBO-T4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar RVMBO-T4. de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Schooljaar 2019-2020 RVMBO-T4 de Passie, evangelische school voor vmbo-tl, havo, atheneum en gymnasium Vak: Nederlands S411 Schrijfvaardigheid: zakelijke e-mail NE/K/3,7 week 39 45 minuten 4 S412 Leesvaardigheid

Nadere informatie

PTA-klas

PTA-klas PTA-klas 4 2018-2019 Inhoud PTA klas4 2018-2019 Nederlands Engels Maatschappijleer Lichamelijke Opvoeding 1 Lichamelijke Opvoeding 2 Duits Nask1 Nask2 Biologie Wiskunde Economie Kunstvakken2 Geschiedenis

Nadere informatie

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging.

PTA 4 VMBO Theoretisch Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland. herkansbaar j/n. tijdsduur (min) eindtermen. soort toets. leerstof. weging. Vak: Aardrijkskunde Methode: Buitenland Module Weer en klimaat A Weer en Klimaat eigen regio (P 2,3 en 4) K4 ST 45 1 j B Klimaten Nederland en Spanje ( P 6,7,8 en 9) K5 ST 45 2 j C Weer en Klimaat in de

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4

Programma van toetsing en afsluiting Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Programma van toetsing en afsluiting 2017-2018 Vakinhoudelijk deel VMBO-4 Vak: Nederlands S411 Toets Stijlfiguren en beeldspraak week 39 45 minuten 4 S412 Toets Leesvaardigheid week 43, TW1 90 minuten

Nadere informatie

Leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg

Leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Schooljaar 2017-2018 Leerjaar 4 basisberoepsgerichte leerweg Het Rijks vmbo campus Vak: Nederlandse taal SE omschrijving weging S.O. B. Signaalwoorden en tekstverbanden 1 S.O. B. Examenwoorden 1 Toets

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting

Programma van Toetsing en Afsluiting Programma van Toetsing en Afsluiting 2016-2017 4 MAVO MAVO cohort 2015-2016 Berlage Lyceum, P. L. Takstraat 33, 1073 KJ Amsterdam. Tel. 020-572 1200 berlage.espritscholen.nl info@berlage.espritscholen.nl

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 2015-2016 vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal SE klas 3SE klas 3 35 4pta 01 Fictiedossier 4 n.a.v. een Nederlands boek T periode 1 135 min. 5 4pta 02 Fictiedossier 5 n.a.v. een

Nadere informatie

Het Hooghuis, locatie Mondriaan College

Het Hooghuis, locatie Mondriaan College VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2019-2021 / aardrijkskunde 3 1 TT 01 Arm en Rijk, hoofdstuk 1 Buitenland Kerndoelen K3-K7-V4. Toetsduur 50 min. Weg. Cijfer1-10 Geen J 10 3 2 TT 02 Bronnen energie, hoofdstuk

Nadere informatie

Het Hooghuis, locatie Mondriaan College

Het Hooghuis, locatie Mondriaan College VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2018-2020 / aardrijkskunde 3 2 PO 01 Onderzoek in de eigen omgeving n.a.v. één de SE-dossiers. Kerndoel K3. Cijfer1-10 01-06-19 Geen J 10 3 2 TT 02 Het gemiddelde eindcijfer

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Schooljaar 206-207 R4TL Cijfer SE: het gewogen gemiddelde van kolom A t/m F. Vak: Nederlands A Eindcijfer klas 3/fictiedossier t/m 5 B Bloktoets H T S 2 uten B2 Bloktoets H2 T S 2 uten B3 Bloktoets H3

Nadere informatie

PONTES PIETER ZEEMAN

PONTES PIETER ZEEMAN PONTES PIETER ZEEMAN Programma van toetsing en afsluiting MAVO cohort 2016 2018 Leerjaar 3 en 4 wijzigingen voorbehouden Vak: aardrijkskunde 8311 in deze periode geen toets 8321 arm en rijk H1 + H2 K3,

Nadere informatie

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4

10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 VAK: Aardrijkskunde 10% ET 50 Weer en klimaat 2 t/m 9 Nee Nee E3 15% ET 50 Weer en klimaat H4 Ja Ja E4 10% ET 50 Bevolking en ruimte 2 t/m 9 Nee Nee E5 15% ET 50 Bevolking en ruimte H5 Ja Ja E6 10% ET

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur 4T1 Periode literatuurgeschiedenis T S 1 Periode 75+15 4T2 Schrijven formele brief

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier economie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT TT1 Toets hoofdstuk 1 Cijfer1-10 Geen 1 SE SE1 Schoolexamen H1: Geld en welvaart H2: De bank en jouw geld (K4A) 1 PO PO1 Schrift

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 2 42 3 40 Gemiddeld cijfer uit klas 3 - nee 42 Schoolexamen I: Kijk- en luister S 2 75 nee 43 Schoolexamen II: Fictiedossier Fragmenten leerjaar 3 (boeken en 2) Fragmenten boek 3 en boek

Nadere informatie

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4

C.S.G. Willem van Oranje Programma voor Toetsing en Afsluiting Mavo 4 Vak: Nederlands 1 412 Kijk- en luister S 2 75 nee 2 421 3 431 432 Fictiedossier Onderdelen fictiedossier leerjaar 3 Boekverslag 4 Boekverslag 5 Boekverslag 6 Filmverslag 2 Theorie - Talent Schrijfdossier

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Duin en kruidbergmavo

Programma van Toetsing en Afsluiting. Duin en kruidbergmavo Programma van Toetsing en Afsluiting Duin en kruidbergmavo PTA Klas 3 SCHOOLJAAR 2018-2019 VAK Nederlands LEERJAAR 3 AFDELING/LOCATIE DenK LEERWEG VMBO-T 2 4 1 SE Presentatie en verslag Boekvergelijk K3,

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - Mavo 4 2018-2019 Nederlands Engels Frans Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie en keuze Kunstvakken

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2015-2016 VMBO-TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA Werkwoordspelling. 202 T 3002 2 PTA Grammatica. 203 T 3003 2 PTA Kijk- en luistertoets. 204 T 3004 2 PTA Interpunctie en spelling. 205 T 3005 3 PTA Zakelijke e-mail. 206

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Visser 't Hooft Lyceum, loc. Kagerstraat

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Visser 't Hooft Lyceum, loc. Kagerstraat Schooljaar 9 - VMBO TL4 (cohort 8-) Visser 't Hooft Lyceum, loc. Kagerstraat Vak: Aardrijkskunde T: Bronnen en energie (hoofdstuk ) : P: Arm en Rijk (hoofdstuk ) : Voor week 6 4 x 45 minuten Werkstuk T

Nadere informatie

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging 65

Vestiging: Montessori Lyceum Flevoland. VMBO Theoretische/Gemengde leerweg / biologie Totale weging 65 011015 VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 20142016 / biologie Leerjaar 4 ED M4SE1 1 Hoofdstuk 1 t/m 4 boek leerjaar 4 (stofwisseling, planten, ecologie en mens en milieu S 70 J 20 ED M4SE2 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar MAVO Lj. 3. Heerbeeck College Schooljaar 208-209 MAVO Lj. 3 Heerbeeck College Beste leerling van mavo leerjaar 3 en geachte ouder(s)/verzorger(s), Voor je ligt het programma van toetsing en afsluiting 208-209. Dit programma is een

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Aantal pagina's: 5 Leerling_KSG MAVO Inrichting toetsdossier lj

Openbare Scholengemeenschap Apeldoorn Aantal pagina's: 5 Leerling_KSG MAVO Inrichting toetsdossier lj VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2 2017-2018 / aardrijkskunde 2 SO M2SO1 SO H1 Ontwikkeling rtti Afnamevorm omschrij Resultaatweergave omschrij Cijfer1-10 Geen N 0 J 100 TT M2RT1 Repetitie H1 Ontwikkeling

Nadere informatie

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar

PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar Beste 4M-leerling, overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt aangegeven

Nadere informatie

VMBO Gemengde leerweg

VMBO Gemengde leerweg Schooljaar 207-208 VMBO Gemengde leerweg Van Haestrechtcollege Vak: Nederlands HO taal- en fictiedossier HD 0 periode 3 0 SE0 kijk- en luistervaardigheid T S periode 3 80 PO presentatie PO periode 2 5

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen

Programma van toetsing en afsluiting. MAVO 4 Kampen. Almere College Kampen MAVO Kampen Almere College Kampen Studie:MAVO Kampen Vak: Nederlandse taal ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 0 ne 06 ne 07 ne 08 ne 09 ne 0 ne T 7 0 T 7 T 7 8 T 7 0 T 90 8 0 T 8 0 M 0 8 07 M 8 S 8 HD 8 0 HD 8 0 Taalverzorging

Nadere informatie

PTA - Mavo

PTA - Mavo - 4 2019-2020 Nederlands Engels Frans Duits Spaans Arabisch Turks Wiskunde Biologie Natuur- en scheikunde 1 Natuur- en scheikunde 2 Rekenen Aardrijkskunde Economie Geschiedenis Maatschappijkunde Sportoriëntatie

Nadere informatie

PTA 4 TL. Cursusjaar

PTA 4 TL. Cursusjaar PTA 4 TL Cursusjaar 08-09 Schooljaar 08-09 Vak Nederlands Op niveau bovenbouw 4 vmbo-gt Periode Leerstofomschrijving indtermen Toetsvorm Tijdsduur Score Weging Week Opmerkingen Proefwerk Blok K,,,6,7,

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2017-2018 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 11/13 uit Perspectief

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2015-2016 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 9. je lijf, je leven

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel

CSG Beilen 4TL. Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar Gebruikte afkortingen. Praktische Opdracht Handelingsdeel Schooljaar 2018-2019 CSG Beilen 4TL Gebruikte afkortingen PO = HD= T = Praktische Opdracht Handelingsdeel Toets S = Schriftelijk M= Mondeling Studie:4TL Vak: Godsdienst 1 Hoofdstuk 11/13 uit Perspectief

Nadere informatie

PTA Biologie vmbo_t

PTA Biologie vmbo_t PTA Biologie vmbo_t 2015 2017 bi311 H1 Vier rijken s 30 2 cijfer nee bi312 Practicum periode 1 p 120 o/v/g ja bi313 H1 Vier rijken s 60 3 cijfer ja bi321 H2 Planten en dieren s 60 3 cijfer ja bi322 Practicum

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 3. Effent

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar EO MAVO 3. Effent Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2018-2019 EO MAVO 3 Effent Vak: Nederlands ne3101 Leesvaardig 1 Ne/k/6 T S 2 50 ne3102 ne3103 ne3104 ne3105 ne3106 ne3107 ne3108 ne3109 ne3110 ne3111 ne3112

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo 4 theoretisch en gemengd Schooljaar 08-09 vmbo 4 theoretisch en gemengd Studie: vmbo 4 theoretisch en gemengd Vak: Nederlandse taal 40 Schrijfopdracht: Brief S 00 min 40 Fictie: boektoets S 0 50 min 40 Schrijfopdracht: artikel

Nadere informatie