PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG"

Transcriptie

1 PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 4 GEMENGDE LEERWEG EN THEORETISCHE LEERWEG

2 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid SE4.1 in minuten Herkansing SE4.1 Hoofdstuk 1 NE/K/ TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week SE4.1 Hoofdstuk 2 NE/K/ TO 45 cijfer 3 N vóór 1 e SE4.1 Fictie: boekopdracht NE/K/ TO 40 cijfer 2 J SE4.1 Deel Lezen H1 en H2 NE/K/ TO 40 cijfer 2 N SE4.1 SE Zakelijke brief (tijdens de les) NE/K/ V/2 TO 40 cijfer 4 J SE4.1 Dictees H1, H2 en andere overhoringen NE/K/2-3-4 TO 15 cijfer 1 N SE4.1 Opdrachten werkboek/boek H1 en H2 NE/K/ HD O/V N SE4.1 SE Kijken en Luisteren NE/K/ V/3 TO 100 cijfer 3 N Afnemen in SE-week : Dictees (1 fout per punt) en andere overhoringen hebben samen weging 1; Leesboek meenemen bij boekopdracht, boek kiezen van de lijst; Iedere leerling houdt een presentatie, beginnend in periode SE4.1, het cijfer telt mee bij periode.

3 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid in minuten Herkansing Hoofdstuk 3 NE/K/ TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week Hoofdstuk 4 NE/K/ TO 45 cijfer 3 N vóór 2 e SE Presentatie (tijdens de les) NE/K PO cijfer 4 J V/1/2/3 Deel Lezen H1 t/m H4 NE/K/ TO 40 cijfer 2 N Dictees H3, H4 en andere overhoringen NE/K/2-3-4 TO 15 cijfer 1 N Opdrachten werkboek/boek H3 en H4 NE/K/ HD O/V N SE H1 t/m H4 NE/K/ TO 90 cijfer 4 J Afnemen in SE-week : Dictees (1 fout per punt) en andere overhoringen hebben samen weging 1; PPP en spreekschema verplicht bij presentatie; Iedere leerling houdt een presentatie, beginnend in periode SE4.1, het cijfer telt mee bij periode.

4 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid Herkansing Hoofdstuk 5 NE/K/ TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week Fictie: filmopdracht NE/K/ TO 40 cijfer 2 N vóór 3 e Fictie: boekopdracht NE/K/ TO 40 cijfer 2 N Dictee H5 en overhoring Grammatica NE/K/2-3-6 TO 15 cijfer 1 N Opdrachten werkboek/boek H5 NE/K/ HD O/V N SE Leesvaardigheid (incl. samenvatting) NE/K/ TO 90 cijfer 4 J Afnemen in SE-week : Het dictee (1 fout per punt) en de overhoring Grammatica hebben samen weging 1; Leesboek meenemen bij boekopdracht, boek kiezen van de lijst; In de les gemaakte aantekeningen toegestaan bij film;

5 Vak: Engels Leermethode: Go For It 2nd Edition Leerweg:4 GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Exameneenheid SE4.1 in minuten Herkansing SE4.1 PW onregelmatige ww 1 t/m 27 K/3 TO 50 cijfer 1 N Tot 1 week SE4.1 (to arise to drink) vóór 1 e PW onregelmatige ww 28 t/m 53 K/3 TO 50 cijfer 1 N (to drive to hurt) SE4.1 PW Scene 1 K/1,2,3,4,7 TO 50 cijfer 3 N SE4.1 SE Kijk-/Luistervaardigheid K/5 TO 60 cijfer 4 J in les PW onregelmatige ww 54 t/m 80 K/3 TO 50 cijfer 1 N Tot 1 week (to keep to shoot) vóór 2 e PW onregelmatige ww 81 t/m 106 K/3 TO 50 cijfer 1 N (to shut to write) Schrijfvaardigheid K/7 TO 50 cijfer 3 N SE Leesvaardigheid K/4 TO 100 cijfer 4 J Afnemen in SE week PW Zinnen TB blz K/3 TO 50 cijfer 1 N Tot 1 week PW Zinnen TB blz K/3 TO 50 cijfer 1 N vóór 3 e PW Scene 2 K/1,2,3,4,7 TO 50 cijfer 3 N SE Spreekvaardigheid K/6 PO 15 min mondeling cijfer 4 J Afnemen in SE week 15 m voorbereiding

6 Vak: wiskunde klas 4 Leermethode: Netwerk deel 4GT Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1 Herkansing SE4.1 H01 Rekenen Wi/K/1,2,3,5,8 Wi/V/4 Tot 1 week SE4.1 H05 Berekeningen in Wi/K/1,2,3,6,8 Wi/V/4 vóór 1 e driehoeken SE4.1 H07 ruimtemeetkunde Wi/K/1,2,3,6,8 Wi/V/1,2,4 SE4.1 H03 Statistiek Wi/K/1,2,3,7,8 Wi/V/1,3,4 SE4.1 H09 opstap havo (deels) Wi/K/1,2,3,4,8 Wi/V/1,2,4 SE4.1 H01, H05 TO 30 cijfer 1 N in week 3,4 SE4.1 H01, H05, H07 TO 30 cijfer 1 N in week 5,6 SE4.1 H01, H05, H07, H03 TO 30 cijfer 1 N in week 7,8 SE4.1 H01, H05, H07, H03, H09 TO 120 cijfer 4 J in SE week

7 Vak: wiskunde klas 4 Leermethode: Netwerk deel 4GT Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen Herkansing H02 Symmetrie en oppervlakte H04 Lineaire verbanden Wi/K/1,2,3,5,8 Wi/V/4 Wi/K/1,2,3,6,8 Wi/V/1,2,4 Tot 1 week vóór 2 e H06 Machtsverbanden Wi/K/1,2,3,6,8 Wi/V/1,2,4 H08 Verschillende verbanden Wi/K/1,2,3,7,8 Wi/V/1,3,4 H10 opstap havo (deels) Wi/K/1,2,3,4,8 Wi/V/1,2,4 H02, H04 TO 30 cijfer 1 N in week 3,4 H02, H04, H06 TO 30 cijfer 1 N in week 5,6 H02, H04, H06, H08 TO 30 cijfer 1 N in week 7,8 H02, H04, H06, H08, H10 TO 120 cijfer 4 J in SE - week herhaling deel 4 H1 t/m H10 (m.u.v. H3) Wi/K/1 t/m 8 m.u.v. 7 Wi/V/1, 2, 4 Tot 1 week vóór 3 e week 1 t/m 3 examentraining week 4 t/m 9 alles (m.u.v. H3) TO 30 / 37,5 cijfer 1 N in week 2,3 alles (m.u.v. H3) TO 30 / 37,5 cijfer 1 N in week 5,6 alles (m.u.v. H3) TO 30 / 37,5 cijfer 1 N in week 7,8 alles (m.u.v. H3) TO 120 / 150 cijfer 4 J in SE - week

8 Vak: Maatschappijleer 2 Leermethode: Examenkatern Politiek en Criminaliteit Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1 Her- Kansing SE4.1 Proefwerk Politiek H1 t/m H4 K4.6, V1 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week SE4.1 Proefwerk Politiek H5 t/m H8 K4.6, V1 TO 50 Cijfer 2 N vóór 1e SE4.1 Praktische opdracht politiek onderzoek K4.6, PO Cijfer 2 K1,K2,K3 V1,V2,V3 SE4.1 Nieuws 1 K2, K3 TO 30 Cijfer 1 N SE4.1 Schoolexamen Politiek H1 t/m H8 K4.6 TO 50 Cijfer 4 J Afnemen in SE week Proefwerk Politiek H9 t/m H10 K4.6, V1 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week Proefwerk Criminaliteit H1 t/m H4 K8.14, V1 TO 50 Cijfer 2 N vóór 2 e Nieuws 2 K2, K3 TO 30 Cijfer 1 N Schoolexamen politiek H1 t/m H10 K4.6 TO 100 Cijfer 4 J Afnemen in SE - week Proefwerk Criminaliteit H5 t/m H6 K8.14, V1 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week Proefwerk Criminaliteit H7 t/m H9 K8.14, V1 TO 50 Cijfer 2 N vóór 3 e Praktische opdracht criminaliteit onderzoek K8.14, K1, K2, K3, V1, V2, V3 PO. Cijfer 2 N Nieuws 3 K2, K3 TO 30 Cijfer 1 N Schoolexamen criminaliteit H1 t/m H9 K8.14 TO 100 Cijfer 4 J Afnemen in SE - week

9 Vak: Biologie Leermethode: Biologie voor jou Leerweg: 4GL/TL Opmerking: Het werkboek is een handelingsdeel (HD) dat dient te worden afgesloten met een voldoende. Om dit zichtbaar te maken wordt elk thema in het werkboek beoordeeld met een voorlopig cijfer. Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1 SE4.1 Thema 1 Deel 4a Stofwisseling K1, 2, 3, 4, 7 TO 50 Cijfer 1 N SE4.1 Leerwerkboek 4A thema 1 K1, 2, 3, 4, 7 HD O/V N SE4.1 Thema 2 Deel 4a Planten K1, 2 3, 4, 6 TO 50 Cijfer 1 N SE4.1 Leerwerkboek 4A thema 2 K1, 2, 3, 4, 6 HD O/V N SE4.1 Boek 3A: Thema 1 deel 3a Organen en cellen Thema 2 deel 3a Ordening Thema 3 deel 3a Voortplanting en ontwikkeling Thema 4 deel 3a Erfelijkheid Thema 5 deel 3a Evolutie K1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 11, V2 Her- Kansing TO 100 Cijfer 4 J Tot 1 week vóór 1 e Afnemen in SE week

10 Vak: Biologie Leermethode: Biologie voor jou Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen Thema 3 deel 4a Ecologie K1, 2, 3, 5, 6, 7 TO 50 Cijfer 1 N Leerwerkboek 4A thema 3 K1, 2, 3, 5, HD O/V N 6, 7 Thema 4 deel 4a Mens en milieu K1, 2, 3, 7 TO 50 Cijfer 1 N Leerwerkboek 4A thema 4 K1, 2, 3, 5, HD O/V N 6, 7 Thema 5 deel 4b Voeding en vertering K1, 2, 3, 9 TO 50 Cijfer 1 N Leerwerkboek 4A thema 5 K1, 2, 3, 9 HD O/V N Boek Biologie voor jou deel 4a K1-13 HD O/V N Thema 1 deel 4a Stofwisseling Thema 2 deel 4a Planten Thema 3 deel 4a Ecologie Thema 4 deel 4a Mens en milieu Her- Kansing Tot 1 week vóór 2 e K1-8 TO 100 Cijfer 4 J Afnemen in SE - week

11 Vak: Biologie Leermethode: Biologie voor jou Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen Her- Kansing Thema 6 deel 4b Gaswisseling Leerwerkboek 4b thema 6 K1, 2, 3, 4, 7, 9 K1, 2, 3, 4, TO HD Cijfer O/V 1 N N Tot 1 week vóór 3 e 7, 9 Thema 7 deel 4b Transport K1, 2, 3, 9 TO Cijfer 1 N Leerwerkboek 4b thema 7 K1, 2, 3, 9 HD O/V N Thema 8 deel 4b Opslag, uitscheiding en K1,K2,K3, TO Cijfer 1 N bescherming K7,K10 Leerwerkboek 4b thema 8 K1,K2,K3, HD O/V N K7,K10 Boek Biologie voor jou deel 4b K1-13 HD O/V N Thema 5 deel 4b Voeding en vertering Thema 6 deel 4b Gaswisseling Thema 7 deel 4b Transport Thema 8 deel 4b Opslag, uitscheiding en bescherming K1-3, 5-7, 9 TO 100 Cijfer 4 J Afnemen in SE - week

12 Vak: Nask1 Leermethode: Nu voor straks 4kgt Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid SE4.1 in minuten Herkansing SE4.1 Toets hoofdstuk 10 geluid NASK1/K/ TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week SE4.1 Prakt opdr. en overh. Hfdst 10 NASK1/K/ PO cijfer 1 N vóór 1 e SE4.1 Toets hoofdstuk 11 Bouw van Materie NASK1/K/ TO 45 cijfer 3 N SE4.1 Prakt opdr. en overh. Hfdst 11 NASK1/K/ PO cijfer 1 N SE4.1 Toets hoofdstuk 1,4,10,11 NASK1/K/ TO 100 cijfer 4 J Afnemen in SE-week Toets hoofdstuk 9 Elektriciteit thuis NASK1/K/ TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week Prakt. opdr en overh. Hfdst 9 NASK1/K/ PO cijfer 1 N vóór 2 e Toets deel van hfdst 12 en 13 over NASK1/K/ TO 45 cijfer 3 N kracht en veiligheid Prakt. opdr en overh. Delen van Hfdst NASK1/K/ PO cijfer 1 N 12 en 13 Toets hoofdstuk 3, 5, 9, delen van 12 en 13 NASK1/K/ TO 100 cijfer 4 J Afnemen in SE-week

13 Vak: Nask1 Leermethode: Nu voor straks 4kgt Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving Exameneenheid Toets hoofdstuk 12 NASK1/K/1-2-3 NASK1/V/1/4 Prakt. opdr. en overh. Hfdst. 12 NASK1/K/1-2-3 NASK1/V/1/3/4 Toets hoofdstuk 13 NASK1/K/1-2-3 NASK1/V/2/4 Prakt opdr. en overh hfdst 13 NASK1/K/1-2-3 NASK1/V/1/2/3/4 Toets hfdst 1,3, 4,5,8,9, 12,13 NASK1/K/ NASK1/V/1/2/3/4 Herkansing TO 45 cijfer 3 N Tot 1 week vóór 3 e PO cijfer 1 N TO 45 cijfer 3 N PO cijfer 1 N TO 100 cijfer 4 J Afnemen in SE-week

14 Vak: Duits Leermethode: Na klar! Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1 Her- Kansing SE4.1 Proefwerk hoofdstuk 1 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week SE4.1 Proefwerk hoofdstuk 2 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N vóór 1 e SE4.1 Proefwerk hoofdstuk 3 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N SE4.1 Leesvaardigheid V 1/ K2/4 TO 50 Cijfer 1 N Woordenboek toegestaan SE4.1 Schrijfvaardigheid (brief) V 4/ K 7 TO 50 Cijfer 4 J Afnemen in SE week Proefwerk hoofdstuk 4 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week Proefwerk hoofdstuk 5 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N vóór 2 e Proefwerk hoofdstuk 6 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N Leesvaardigheid V 1/ K 2/4 TO 50 Cijfer 1 N Woordenboek toegestaan Kijk-en luistervaardigheid (CITO) K 5 TO 100 Cijfer 4 J Afnemen in SE - week Proefwerk hoofdstuk 7 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N Tot 1 week Proefwerk hoofdstuk 8 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N vóór 3 e Proefwerk hoofdstuk 9 K 2/4 TO 50 Cijfer 2 N Leesvaardigheid K 6 TO 100 Cijfer 1 N Woordenboek toegestaan Gespreksvaardigheid V 1 TO 15 min.per kandidaat,in tweetallen Cijfer 4 J Afnemen in SE - week

15 Vak: Economie Leermethode: Economisch Bekeken Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE-Periode Leerstofomschrijving Kerndoelen RAPPORTAGE 1 Herkansing SE4.1 PW hoofdstuk 9 EC/K TO 45 Cijfer 2 N Tot 1 week SE4.1 PW Hoofdstuk 10 EC/K TO 45 Cijfer 2 N vóór 1e SE4.1 SO Rekenen/begrippen H9-10 EC/K TO 20 Cijfer 1 N SE4.1 SE 4.1 Hoofdstuk 9 en 10 EC/K TO 120 Cijfer 4 J Afnemen in SE-week Leerjaar 4 RAPPORTAGE 2 PW hoofdstuk 11 EC/K TO 45 Cijfer 2 N Tot 1 week PW Hoofdstuk 12 EC/K TO 45 Cijfer 2 N vóór 2e SO Rekenen/begrippen EC/K TO 20 Cijfer 1 N SE 4.2 Hoofdstuk 11 en 12 EC/K TO 120 Cijfer 4 J Afnemen in SE-week Leerjaar 4 RAPPORTAGE 3 PW hoofdstuk 13 PW Hoofdstuk 14 EC/K V1-3 EC/K V1-3 TO TO Cijfer Cijfer 2 2 N N Tot 1 week vóór 3e SO Rekenen/begrippen H13-14 EC/ K V1-3 TO 20 Cijfer 1 N SE 4.3 Hoofdstuk 13 en 14 EC/K V1-3 TO 120 Cijfer 4 J Afnemen in SE-week

16 Vak: Sport en Bewegen Leermethode: Leerweg: 4GL/TL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1 Her- Kansing SE4.1 Atletiek: Coopertest K7 PO 12 Cijfer 1 J Tot 1 week SE4.1 Spel: Softbal K4 PO 50 Cijfer 1 N vóór 1 e SE4.1 Spel: Voetbal K4 PO 50 Cijfer 1 N SE4.1 Sporthouding K1 / K2 / K3 PO Hele periode Cijfer 2 N Zwemmen K1 / k2 PO 50 Cijfer 1 N Tot 1 week Zelfverdediging: Judo K8 PO 50 Cijfer 1 N vóór 2 e Sporthouding K1 / K2 / K3 PO Hele periode Cijfer 1 N Bewegen op muziek: Actuele Dans K6 PO 50 Cijfer 1 N Tot 1 week Fitness K9 PO 50 Cijfer 1 N vóór 3 e Sporthouding K1 / K2 / K3 PO Hele periode Cijfer 1 N

17 Vak: Sectorwerkstuk Leerweg: 4GL/TL Leerjaar SE - periode Leerstofomschrijving Examen SE4.1,2,3 Het sectorwerkstuk omvat een gedegen onderzoek van minimaal 20 klokuren. Het onderwerk dient in relatie te staan tot de sectoren landbouw, techniek of zorg en welzijn. LN/K/ Her- Kansing W N.V.T. OVG 1 J Tot 1 week vóór aanvang centraal examen : Het sectorwerkstuk moet met een voldoende of goed worden afgesloten. Een onvoldoende voor het sectorwerkstuk houdt in, dat het diploma niet behaald kan worden. De beoordeling van het sectorwerkstuk vindt plaats door twee docenten. De leerlingen leveren het sectorwerkstuk als een werkstuk in. Werkstuk in tweetal: minimaal 40 pagina s Werkstuk alleen: minimaal 20 pagina s Het werkstuk moet voldoen aan de richtlijnen die de leerling aan het begin van het schooljaar ontvangt. Het sectorwerkstuk moet op vrijdag 13 januari ingeleverd worden.

18 Vak: Stage Leermethode: Leerweg: 4GL Leerjaar Se - periode Leerstofomschrijving Examen Voorkomende praktische werkzaamheden Toetsvorm Her- Kansing Lnk 1, 2 TO cijfer 1 N Tot 1 week vóór 2 e Verslag/opdrachten Lnk 1, 2 TO cijfer 1 N Voorkomende praktische Lnk 1, 2 TO cijfer 1 N Tot 1 week werkzaamheden vóór 3 e Verslag/opdrachten Lnk 1, 2 TO cijfer 1 N Ervaringen, opdrachten toelichten Lnk 1, 2 HD O/V/G 0 N : Leerlingen moeten aan het aantal stagedagen, zoals aangegeven in het stagerooster, voldoen. Het eindcijfer stage bestaat uit het gemiddelde van de volgende 4 cijfers: het stage cijfer SE3 (klas 3) + stage cijfers SE4.1, en = GETAL X Getal x : 4 = eindcijfer Dit stage cijfer telt in periode mee bij het beroepsgerichte vak.

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar

PRINSENTUIN VAN COOTH. PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort , schooljaar PRINSENTUIN VAN COOTH PTA KLAS 3GEMENGDE EN THEORETISCHE LEERWEG Cohort 2016-2018, schooljaar 2016-2017 Vak: Nederlands Leermethode: Nieuw Nederlands, 5 e editie Leerweg: 3 GL/TL Leerjaar SE-periode Leerstofomschrijving

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 4 - Theoretische Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 4 - Theoretische Leerweg 015-016 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting. Het ministerie van Onderwijs eist

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADERBEROEPSGERICHT 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 4 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 godsdienst 8 geschiedenis 9 kunstvakken II beeldende vakken-tekenen 10

Nadere informatie

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk)

Toetsingsvorm: C (computer) M (mondeling) P (praktijk) S (schriftelijk) PTA voor het vak: Biologie Docent: Meerman-Bak Methode: Biologie voor jou Leerjaar: 3 Periode 1 T Thema 1 Organen en cellen 1 Toets Schriftelijk Ja 40 min K3, K4,K11 T Thema 2 Ordening 1 Toets Schriftelijk

Nadere informatie

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012

GEMENGDE LEERWEG V.M.B.O. 2011 2012 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING GEMENGDE LEERWEG Klas 4 V.M.B.O. 2011 2012 Examenreglement VMBO 2011/2012 1 PTA, Maaslandcollege, Maasland, 2011-2012 Leerweg: Gemengde leerweg Vak: Nederlands Aantal

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 4 GL 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 4 GL 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 4 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

PTA leerjaar 4 Schooljaar

PTA leerjaar 4 Schooljaar PTA leerjaar 4 Schooljaar 2016-2017 1 Inhoudsopgave Voorwoord Herkansen en inhalen in leerjaar 4 Berekening SE-cijfer PTA per vak Nederlands Engels Duits Wiskunde Economie Biologie Sport, dienstverlening

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 2 PTA blok 2. Proefwerk blok 2 - Methode op niveau. 204 T 3004 3 PTA

Nadere informatie

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6

PTA VMBO-Walcheren. Examen- Eenheid Verwijzing naar syllabus K3,K8 K3,K8 V3 K7 K3,K8 K3,K8 V2,K8 K6 NIVEAU : vmbo-b/k Leerjaar: Vak: Nederlands PTA VMBO-Walcheren Schoolweek t/8 P DSE BLOKTOETS BLOK DSE BLOKTOTETS BLOK DSE ROMAN UITWERKEN DSE 4 SCHRIFVAARDIGHEID Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, praktische

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO

Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege Afdeling MAVO Programma van Toetsing en Afsluiting schoolexamens d Oultremontcollege 2017 2018 Afdeling MAVO PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2017 / 2018) vak: Nederlands leerjaar: 4

Nadere informatie

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja

2 Ja D&P-opdr. 2 Nee Module 2 Leesvaardigheid NE/K/6 pw * 2 Ja Module 3 Basisvaardigheden I NE/K/2, NE/K/6, NE/K/7 pw * 2 Ja Programma van Toetsing en Afsluiting SG Newton 2015-2016 Module Inhoud Onderdeel examenprogramma Toetswijze Weging Herkansing Nederlands BBL; leerjaar 3 Module 1 Schrijfvaardigheid NE/K/7 D&P-opdr. Module

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA spelling struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 204

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING TL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die meetellen

Nadere informatie

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja

(zakelijke email) 42 Fictie K8 P2 Nvt 1 Nee 45 Blok 1 K3 T1 60 minuten 2 Ja Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector / Afdeling: VMBO Leerjaar: 4 Methode: Op niveau bovenbouw - K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. KB 4 Zorg & Welzijn. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 KB 4 Zorg & Welzijn Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Leesvaardigheid:

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee

Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen Eenheid 1 39 Schrijfvaardigheid K7 P1 Nvt 1 Nee Schoolexamen: 2015-2016 Vak: Nederlands Leerweg: Kader Sector/Afdeling: VMBO Leerjaar:3 Methode: Op niveau bovenbouw K Periode Week Stofomschrijving Examen Toetsvorm Tijdsduur Weging Herkansing Opmerkingen

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas Van der Capellen scholengemeenschap Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Vierde klas MAVO Schooljaar 05-06 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING LEERJAAR: 4 LEERWEG: MAVO AARDRIJKSKUNDE GEBRUIKTE

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk NIVEAU : VMBO-Basis en Kader Leerjaar: Vak: Nederlands t/8 P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing naar K,K8 K,K8 V K7, P.O. + Verslag 00= maximaal

Nadere informatie

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd.

PTA 4TL Leerweg TL. Vak NE. Jaar 4. Exameneenheid. Toets vorm. Periode Toets nr. Inhoud/ stofomschrijving. Werktijd. Leerweg Vak NE Periode nr. Inhoud/ stofomschrijving Exameneenheid vorm Weging Herkansbaar,,7 Ne--03,7 Ne--0,,7 Ne--0,7 Ne--0,7 Ne--07 Ne--08 Basisvaardigheden: Vaardigheidstoetsen methode Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz

Programma van toetsing en afsluiting ZW-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 ZW-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging CSG Jan Arentsz Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk 1 en

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING MAVO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, nevenvestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Lezen: doel en hoofdgedachte, hoofdonderwerp SM 2 P5 Schrijven: sollicitatiebrief

Nadere informatie

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4

PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 PTA 2015 2016 Theoretische en Gemengde leerweg Leerjaar 4 Vak: Aardrijkskunde Schooljaar: 2015-2016 4.1 Moduletoets Module 4 PW 4 Nee 4.2 Gemiddelde s.o.'s module 4 OV 3 Nee 4.3 Moduletoets Module 5 PW

Nadere informatie

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen

PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE EXAMENJAAR 2009 Periode Toetsvorm/duur Inhoud Gewicht schoolexamen PTA 2008-2009 Vak: AARDRIJKSKUNDE Leerjaar: VMBO-4 MARKENHAGE 1 schriftelijk (S1) 40 minuten schriftelijk (S2) 40 minuten Module 6 Transport en infrastructuur 1 tot en met 7 9 tot en met 11 Toetsweek 1

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN

NEDERLANDS KLAS 4 LEERWEG: THEORETISCH METHODE: TAALLIJNEN NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: TAALLIJNEN Grammatica 3 K3 S zinsontleding/samengestelde zin Fictie proza K8 S Module Schrijfvaardigheid K7 H Schrijfdossier Luister-kijkvaardigheid: K4 S Cito-toetsen Spelling

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2015-2017 / aardrijkskunde 3 - PO 01 Onderzoek in eigen omgeving n.a.v. één van de SE-dossiers Cijfer1-10 14-3-2016 Geen - TT 02 Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 3 PTA blok 1 en 2. Proefwerk blok 1 en 2 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA proefwerkweek Kerstmis. Kijk- en luistertoets. 203 T 3003 2 PTA Leesvaardigheid. 204 T 3004 3

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: K4A Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: K4A Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Biologie 4 Economie. 5 Engels 6 Intersectoraal Dienstverlening

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2016 / 2017) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING Schoolexamen : 05-07 Vak : Aardrijkskunde Leerjaar : 3 VMBO-TL SET a: Arm en rijk AK K 7 Schriftelijk uur 0% Reglement Begrippentoets over Arm en rijk schriftelijk uur zie opmerking nee SET b: Bronnen

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College

Programma van toetsing en afsluiting ZW-BBL 4. CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Programma van toetsing en afsluiting 2016-2017 ZW-BBL 4 CSG Jan Arentsz, vestiging Van der Meij College Vak: Nederlands P5 Gemiddelde lezen en spelling S 2 P5 Schrijven S 1 þ P6 Fictiedossier S 3 P6 Gemiddelde

Nadere informatie

PTA BIOLOGIE Leerweg: BB3

PTA BIOLOGIE Leerweg: BB3 PTA BIOLOGIE 2016 2017 Leerweg: BB3 Herkansing Weging Resultaat vorm duur ja/nee Klas 3 1 Thema 1 Cellen 2 K1, K2, K3, K4, K5, K6 Thema 2 Ordening K13, K14, Practica cellen en ordening K2,K3,K4 HO ja Vold.

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING VMBO-BASISBEROEPSGERICHT LEERJAAR 4 0-0 KASTANJECOLLEGE KASTANJEDAL 4 AP MAASSLUIS TEL. 00-5990504 INHOUDSOPGAVE Biologie... Economie... Engels... 4 Intersectoraal

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg

Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 2015-2016 De Nieuwe Veste Hardenberg Programma van toetsing en afsluiting (PTA) 05-06 De Nieuwe Veste Hardenberg 4M: PTA 05-06, De Nieuwe Veste Hardenberg Programma s van toetsing en afsluiting per vak Hieronder worden de betekenissen van

Nadere informatie

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes

Inhoud Toetsvormen Afkorting Naam Weging Studie en toetsperiodes 3 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Godsdienst Kunstvakken 1 / CKV Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting per leerjaar en vak VAK 3TL 3KBL 3BBL

Inhoudsopgave Programma van Toetsing en Afsluiting per leerjaar en vak VAK 3TL 3KBL 3BBL Inhoudsopgave Programma van Toetsing Afsluiting per leerjaar vak KLAS 3 VAK 3TL 3KBL 3BBL Nederlands 2 12 21 Engels 3 13 24 Duits 4 Wiskunde 5 14 28 Nask-1 6 Economie 7 17 27 Biologie 8 Maatsch. Leer 9

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar:

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG. Klas: M4B Leerjaar: PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING DUTCH BIG PICTURE LEERJAAR 4 KADER BEROEPSGERICHTE LEERWEG Klas: M4B Leerjaar: 04-05 INHOUDSOPGAVE Voorwoord.. 3 Big Picture Projecten. 4 Biologie 5 Economie. 6 Engels

Nadere informatie

3 BASIS. Biologie. Toetsomschrijving/ Leerstofomschrijving Toetsvorm Weging Cijfer of beoordeling. Thema 1: Organen en cellen Proefwerk 2x Cijfer

3 BASIS. Biologie. Toetsomschrijving/ Leerstofomschrijving Toetsvorm Weging Cijfer of beoordeling. Thema 1: Organen en cellen Proefwerk 2x Cijfer Biologie 3 BASIS Toetsomschrijving/ Leerstofomschrijving Toetsvorm Weging Cijfer of beoordeling Thema 1: Organen en cellen Proefwerk 2x Cijfer Practicum cellen Practica 1x Cijfer Thema 2: Voortplanting

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting TN-KBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 TN-KBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze SM 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING 2013-201 vak: NEDERLANDS leerweg: GL/TL leerjaar: Tijdstip Inleveren 39/0 16 hoofdstuktoets 1 S 0 uur 17 hoofdstuktoets 2 S 0 uur 7 18 kijk- en luistertoets S 0 n.v.t.

Nadere informatie

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven

LEERWEG: THEORETISCH METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad. S 2 ja Schr Schrijven NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gramm Grammatica Samengestelde zinnen K1,2,3,6,8 S 1

Nadere informatie

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016

havo - vwo Maassluis locatie Kastanjedal PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 PTA Nederlands 5 havo cursus 2015-2016 opleiding havo havo methode Syllabus en stencils uit Nieuw Nederlands (NN) vak Nederlandse taal en letterkunde toetscode leerstofomschrijving soort wijze weging duur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/8 SD 1 uur 1 1 nee Thema: magazijn en expeditie S2 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode

Nadere informatie

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA

Het Hooghuis Aantal pagina's: 7 PTA VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2014-2016 / aardrijkskunde 4 1 TT 01 Niet herkansbaar, TT. Het gemiddelde eindcijfer VMBO-T 3 (afgerond op 1 decimaal) geldt als SET-cijfer. Cijfer1-10 13-7-2015 Geen

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Schrijfvaardigheid: persoonlijke brief Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1,

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg

Programma van toetsing en afsluiting 2015-2016. 3e leerjaar VMBO-BB. Veurs Voorburg 2015-2016 3e leerjaar VMBO-BB Veurs Voorburg leerweg: basis beroepsgericht sectoren : Zorg en Welzijn of Economie periode 1 t/m 4 3e leerjaar 2015-2016 Vak:biologie Inleiding Eindcijfer van het schoolexamen

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1. Proefwerk blok 1 - Methode op niveau. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 2 PTA blok 2. Proefwerk blok 2 - Methode op niveau. 204 T 3004 3 PTA

Nadere informatie

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni

CE (tijdvak 1): 13 t/m 27 mei CE (tijdvak 2): 20 t/m 24 juni 4 VMBO TL Programma van en Afsluiting 2015-2016 Inhoud Aardrijkskunde Bewegings Onderwijs Biologie Cambridge Engels Duits Economie Engels Frans Geschiedenis Kunstvakken 2 beeldende vorming Lichamelijke

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 01-013 Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/6/ 8 Deeltoets 4:

Nadere informatie

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Kader Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Schooljaar 2015-2016 HAVO/MAVO. Parcival College Groningen Vak: Nederlands SE omschrijving type vorm weging moment duur 4T1 Periode literatuurgeschiedenis T S 1 Periode 75+15 4T2 Schrijven formele brief

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar : 4 1 Spreekbeurt over sectorrelevant onderwerp Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansing K1, K2, K3, K5, SE 1 Mondeling 10 min 10 %

Nadere informatie

Eindtermen. Periode. 2 Voortplanting K10, K12 H2: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja

Eindtermen. Periode. 2 Voortplanting K10, K12 H2: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja Vak Biologie Schoolexametoets Naam 30 Cellen en voortplanting Organen en cellen K4 H: Organen en cellen ST 50 cijfer ja Voortplanting K0, K H: Voortplanting en ontwikkeling ST 50 cijfer ja 30 Ordening,

Nadere informatie

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015

Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 Berlage Lyceum Mavo Cohort 2014/2015 PTA Berlage Lyceum Mavo cohort 2014/2015 Nederlands cohort 2014/2015 schooljaar 2014/2015 leerjaar 3 toetsperiode toetsvorm stofomschrijving examen-domeinen tijdsduur

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR Scala Meulenspie TK Teteringen PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING COHORT 2015 2017 BEROEPSGERICHTE LEERWEG KLAS 4 SCHOOLJAAR 2016 2017 Scala Meulenspie 2 4847 TK Teteringen 1 1.0 ALGEMEEN 1.1 Het cijfer van klas 3 wordt meegenomen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING KLAS 10 SCHOOLJAAR 2016-2017 VAK: BIOLOGIE SCHOOLJAAR: 2013-2014 LEERWEG: MAV0 gewicht Herkansing S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 Biologie voor jou 4a Thema 1: stofwisseling

Nadere informatie

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk

Toetsvorm Schriftelijke toets, praktische opdracht, mondeling, digitale toets, Schriftelijk Schriftelijk P.O. + Verslag Schriftelijk Vak : Nederlands Leerweg KB Methode: Op niveau Leerjaar Schoolweek t/8 Omschrijving Onderwerpen, vaardigheden, P DSE Bloktoets blok DSE Bloktoets blok DSE Roman uitwerken DSE 4 Schrijfvaardigheid Verwijzing

Nadere informatie

NEDERLANDS KLAS 4. S 2 ja Schr Schrijven

NEDERLANDS KLAS 4. S 2 ja Schr Schrijven NEDERLANDS KLAS 4 METHODE: Talent Leerstofomschrijving examen- toets- wegings- rekenblad Fict Fictie Leesboek + Leesdossier K1,2,3,6,8,V1,2,3 S 2 ja Gramm Grammatica Samengestelde zinnen K1,2,3,6,8 S 1

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 2015-2016. OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Basisberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

De Veenlanden - PTA 2013-2014

De Veenlanden - PTA 2013-2014 Naam school : S.G. Marianum / loc. Borculo de Veenlanden Sector : economie / zorg en welzijn Vak : Nederlands Leerjaar : 4 volgnr inhoud/stofomschrijving ex. eenh toets vorm Deelcijfer SE1 (leerjaar 3)

Nadere informatie

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE

Week Toetsnaam en -code Leerstof Toetsvorm Duur Weging SE VAK: Aardrijkskunde Keuzevak voor sector Zorg en Welzijn en in het vrije deel. Naam: A Toetscode: AK01 De Geo: Bronnen van energie De Geo: Arm en rijk 90 min 34 % Naam: B Toetscode: AK0 De Geo: Grenzen

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Klas vmbo TGL TW OHW PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) Beste jongens en meisjes, Hieronder staat het vakinhoudelijke gedeelte van je PTA voor leerjaar vmbo. In dit gedeelte van het PTA staat per

Nadere informatie

Mavo Beroepsgericht lj. 4

Mavo Beroepsgericht lj. 4 ogramma van toetsing en afsluiting Schooljaar 05 06 Ludger College vestiging Metzo College Nederlands Leerjaar: 0506 Sector/afdeling: Alle Methode: Nieuw Nederlands oetsen Sept t/m Mrt Hoofdstuktoets oetsvorm

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Gemengde Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4GL 2 1 NE/K/6,7 Leesvaardigheid

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING MAVO LEERJAAR 0 0 MAVO MAASSLUIS KASTANJEDAL AP MAASSLUIS TEL. 00599050 INHOUDSOPGAVE Aardrijkskunde... Biologie... Duits... Economie... 5 Engels... 6 Geschiedenis...

Nadere informatie

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016

PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 2015-2016 PTA KLAS 4 BASISBEROEPSGERICHTE LEERWEG ESDAL COLLEGE BORGER 205-206 Programma van Toetsing en Afsluiting schooljaar 205-206 Artikel Algemeen. Dit Programma van Toetsing en Afsluiting vormt een onverbrekelijk

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4B (Kaderberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting TN-BBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu

Programma van toetsing en afsluiting TN-BBL 4. Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Programma van toetsing en afsluiting 2014-2015 TN-BBL 4 Van der Meij College, nevenvestiging O.S.G. Willem Blaeu Vak: Nederlands P5 Toets naar keuze M 1 P5 Lezen S 1 P5 Schrijven S 1 P5 TWGS hoofdstuk

Nadere informatie

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015

Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 2014/2015 Vak PTA s VMBO TL4 schooljaar 014/015 Aardrijkskunde Biologie Kunstvakken 1 Duits Economie Engels Frans Geschiedenis LO LO Kunstvakken 1 Maatschappijleer Nask1 Nask Nederlands Wiskunde PTA Aardrijkskunde

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING (PTA) MICHAELCOLLEGE, AFDELING RUDOLF STEINER PEDAGOGIEK. gewicht Herkansing Ja / nee S1 VAK: ADMINISTRATIE BLOK: 2. OPLEIDING: ADMINISTRATIE S1 Methode Tendens AD/K/4 SD 1 lesuur 1 1 nee Thema : facturering AD/K/9 Methode Tendens : AD/K11 1 t/m SD 1 lesuur 1 1 nee S2 Thema personeelszaken

Nadere informatie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Sveen 2012-2014 / biologie

VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Sveen 2012-2014 / biologie VMBO Kaderberoepsgerichte leerweg Sveen 2012-2014 / biologie Leerjaar Toetscode Toetsomschrijving Weging SE-vmbo3-4 Leerjaar3 VMBO3 SE1 Organen en cellen 1 VMBO3 SE2 Ordening 3 VMBO3 SE3 Voorpl. en ontwikk.

Nadere informatie

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017

vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 VMBO-GT, cohort 2015-2017 vmbo 3 gt: schooljaar 2015-2016 vmbo 4 gt: schooljaar 2016-2017 2College, locatie Durendael Vak: Nederlandse taal Inleiding Schoolexamens Handelingsdelen en T3-1 Grammatica /

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos 2016-2017 VMBO - TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos Vak: Nederlands SE3 ne341 Schrijfvaardig-klachtenbrief SE-weging 5% S 5 SE3 ne346 Leesvaardig 1-6 SE-weging 10% S 10 SE4 ne411 Leesvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Kaderberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2013-2014 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands PTA Periode Examen Leerstofomschrijving

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg)

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 05-06 Klas: 4C (Basisberoepsgerichte leerweg) VOORWOORD Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit PTA staan

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3 LG 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT

Programma van Toetsing en Afsluiting. Leerjaar 3 LG 2014/2015. TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 LG 2014/2015 TRIVIUMCOLLEGE Afd. TRIAS AMERSFOORT Vak/programma: Nederlands Leerweg: GL/TL Leerjaar: 3 vmbo Cijfer- Toets Toets- Examen Inhoud Examen- Gewicht

Nadere informatie

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving

Aardrijkskunde Soort toets en toetsomschrijving Beste 4M(H)-leerling, PTA-overzicht klas 4 MAVO Schooljaar 2016 2017 Hierbij ontvang je het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) van alle onderdelen van de verschillende examenvakken. Per vak wordt

Nadere informatie

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling

INHOUD. Data centraal schriftelijk eindexamen. Programma van toetsing en afsluiting per vak. Aanvullende bepaling INHOUD Data centraal schriftelijk eindexamen Programma van toetsing en afsluiting per vak Aanvullende bepaling Data Centraal Schriftelijk Eindexamen Schooljaar 2016-2017 Klas 4-basis vanaf 3 april Start

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar vmbo theoretisch 4 Putten. Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 vmbo theoretisch 4 Putten Chr. College Groevenbeek Schooljaar 06-07 Studie: vmbo theoretisch 4 Putten Vak: Godsdienst P4 GD GD GD4 GD GD5 GD6 P5 GD4 GD4 GD4 GD44 GD45 GD46 GD47 P4 - gem

Nadere informatie

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT

Leerjaar 3 Basis 2014/2015. TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Programma van Toetsing en Afsluiting Leerjaar 3 Basis 2014/2015 TRIVIUM COLLEGE Loc. TRIAS AMERSFOORT Cursusjaar: 2014-2015 Vak/programma: CKV Leerjaar: 3 vmbo BB-KB-GL-TL Toets Toets- Examen Inhoud Exameneenheden

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant. locatie Slingerbos Schooljaar 2017-2018 VMBO- TL 4 (MAVO) RSG Slingerbos Levant locatie Slingerbos 1 Vak: Nederlands SE3 ne411 Gemiddeld SE-cijfer klas 3 15 ne412 Leesvaardigheid 1-4 S 15 periode 1 ne413 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) 016-017 Basisberoepsgerichte leerweg Leerjaar 4 Adres Hervensebaan 7 53 JL Den Bosch T (073) 64 1 55 E info.vb@helicon.nl Nederlands NE/K//3/5/6/7/8 Deeltoets

Nadere informatie

STUDIEWIJZER VMBO-KB COHORT 2011. versie oktober 2011

STUDIEWIJZER VMBO-KB COHORT 2011. versie oktober 2011 STUDIEWIJZER VMBO-KB COHORT 2011 versie oktober 2011 Inhoudsopgave Biologie... 3 Engelse taal... 4 Kunstvakken I... 6 Maatschappijleer... 7 Maatschappijleer II... 8 Nederlandse taal... 9 Verzorging...

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Klas 3 - Kaderberoepsgerichte Leerweg 05-06 OPDC t Nijrees Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA)

Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) Basisberoepsgerichte Leerweg Leerjaar 4 2015-2016 Adres Industrieweg 4 4041 CR Kesteren T (0488) 48 13 10 E info.vk@helicon.nl Nederlands Leerjaar 4 BB PTA Periode

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College

Programma van toetsing en afsluiting Schooljaar 2015-2016. MAVO 4 Economie. Fioretti College Schooljaar 2015-2016 MAVO 4 Economie Fioretti College Vak: Nederlands Methode: Nieuw Nederlands (M/M+) *De leerlingen moeten uiterlijk 1 november hun boekenijst inleveren bij de lesgevende docent! 01 Luister-

Nadere informatie

Invulformat PTA 2015-2016

Invulformat PTA 2015-2016 BB Periode 1 35 t/m 4524-08-2015~06-11-2015 35-14 24-08-2015~08-04-2016 Nederlands 04/ K1-8 38 (Activiteitenweek) 14-09-2015~18-09-2015 Toets 1 t/m 3 container bestaande uit 3 cijfers PTA 04 S/200 min/2

Nadere informatie

Overzicht toetsdossiers

Overzicht toetsdossiers Voortgangsdossier Biologie - VMBO Theoretische/Gemengde leerweg 2013-2015 1 TT SO P1 Thema 1: Stofwisseling; Thema 2: Planten 1 TT SE 1 Thema 2: Planten; Thema 3: Ecologie 2 TT SO P2 Thema 4: Mens en milieu;

Nadere informatie

Programma van toetsing en afsluiting Gemengde leerweg 4. AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen

Programma van toetsing en afsluiting Gemengde leerweg 4. AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen 6-7 Gemengde leerweg 4 AOC Oost vestiging Almelo vmbo-groen Op de volgende pagina s treft u voor elk vak het programma van toetsing en afsluiting aan. Hierbij zijn de volgende onderdelen beschreven: Het

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4

PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING BBL KLAS 4 Voorwoord Voor je ligt het Programma van Toetsing en Afsluiting () van het Lentiz VMBO Maassluis. In dit staan alle toetsen en praktische opdrachten die

Nadere informatie

Studiewijzer per opleiding

Studiewijzer per opleiding Nederlandse taal 201 T 3001 2 PTA blok 1 en 2. Methode op niveau. Vaardigheden, spelling, woordenschat, leesvaardig en grammatica. 202 T 3002 3 PTA Spelling. Struikelblokken. 203 T 3003 3 PTA Leesvaardigheid

Nadere informatie

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting

4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting 4-vmbo Basis Programma van Toetsing en Afsluiting.2016-2017 Inhoud Nederlands... 2 Engels... 4 wiskunde... 5 biologie... 6 Duits... 8 economie... 10 nask 1... 11 lo... 12 isp... 14 isp... 15 maatschappijleer...

Nadere informatie

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz.

C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. MAVO leerjaar 3 C. Programma van toetsing en afsluiting (PTA) Blz. aardrijkskunde 2 biologie 3 duits 4 economie 5 engels 6 frans 7 geschiedenis 8 godsdienst 9 kunstvakken I (CKV) 10 kunstvakken I (gemeenschappelijk

Nadere informatie

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets

Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013. 1 2 3 4 5 6 7 Volgnr. Soort. Tijdsduur Periode Weging toets PTA s 2012-2013 Vak: Biologie Vakcode: 191 Leerweg: VMBO BB Leerjaar: 3 2012-2013 Volgnr. Soort Omschrijving 1. S Thema 3 Voortplanting en Ontwikkeling K1 t/m K6 50 min 3 4 2. S Thema 4 Regeling K11 50

Nadere informatie

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees

Programma van Toetsing en Afsluiting. Basisberoepsgerichte Leerweg OPDC t Nijrees Programma van Toetsing en Afsluiting Basisberoepsgerichte Leerweg 04-05 OPDC t Nijrees Klas 3 Geachte lezer, In dit boekje vindt u de Programma s van Toetsing en Afsluiting van alle vakken. Het ministerie

Nadere informatie

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016

Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 Bogerman PTA VMBO 4 SVMBB 2015-2016 PTA VMBO 4 BOGERMAN 2015-2016 kolomnr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 500 AK aardrijkskunde 25,00% 9,00% 9,00% 9,00% 12,00% 12,00% 12,00% 12,00% 100,00%

Nadere informatie

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO

PROGRAMMA van TOETSING en AFSLUITING VMBO Schoolexamen: klas 4 (2015 / 2016) vak: Nederlands leerjaar: 4 1 Luister- en Kijkvaardigheid Domeinen Toetsnummer Toetsvorm Werktijd Herkansin g Gewicht K1,K2, K3, K4, SE 1 CITO 100 min. Ja 20% K8 Schrijfvaardigheid

Nadere informatie