De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:"

Transcriptie

1 INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische dienst en verkoopstaf geheel tot Uw dienst. BELANGRIJK: Om kortsluiting te voorkomen, adviseren wij voordat met montage wordt begonnen eerst de negatieve accuklem wordt losgenomen.om beschadigingen of kortsluiting te voorkomen dienen bij alle kabeldoorvoeringen doorvoer rubbers gebruikt te worden, zodat de draden voldoende beschermd zijn.verder adviseren wij om alle aansluitingen te solderen. Plaats het commandoblok op een goed zichtbare plaats in het dashboard, zorg ervoor dat deze makkelijk bereikbaar is. Omschrijving: De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: - via de handzender uitschakelbare quartz gestuurde ultrasoon detectie, - geheugen om aan te geven in welke groep een alarm heeft plaatsgevonden, - automatisch inschakelen, - detectie van startpogingen, - aansluiting voor motorkap/kofferdekselschakelaars, - aansluiting voor portierschakelaars, - aansluiting voor optionele detectoren zoals een radar, - aansluiting voor optionele modules, - signalering via de richtingaanwijzers tijdens het in en uit schakelen met de afstandsbediening, - aansluiting voor sirene met noodstroom voorziening, - optische alarmsignalering via de richtingaanwijzers, - universele aansturing van centrale portier vergrendeling, - startmotorblokkering. De set GT636 bestaat uit: - 1 centrale controle en stuureenheid (CCS) GT636, - 1 noodstroom sirene GT444, - 1 hellinghoek detector ARS-2 (alleen bij KLASSE 3), - 1 set sensoren GT83, - 1 radardetector GT632 (alleen bij cabrio sets), - 1 kabelboom, - 1 massaschakelaar, - 2 PTT goedgekeurde handzenders GT482, - 1 commandoblok, - 1 inbouwhandleiding, inbouwinstructies en gebruiksaanwijzing, - 2 raamstickers. ALGEMENE TIPS EN OPMERKINGEN Indien er op de inbouw een SCM/TNO goedkeuring aangevraagd wordt mogen de raamstickers niet opgeplakt worden. Contacteer bij storingen eerst het inbouwstation en probeer de storing te verhelpen, eventueel in overleg met de technische dienst van Rho-Delta. Vermijd nodeloos en vals alarm. Sluit altijd de ramen en laat geen mascottes in de auto bungelen bij gebruik van ultrasoon sensoren. 1

2 De fabrikant behoudt zich het recht voor modificaties aan te brengen ter verbetering van het product. Getronic noch Rho-Delta B.V. kunnen verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigingen aan het elektrische systeem van de auto ten gevolge van incorrecte installatie. Op elk Getronic product geldt 12 maanden fabrieksgarantie, ingaande de datum van aankoop door de eindgebruiker. STORING ZOEKEN Indien er een functie niet werkt moet er storing gezocht worden. Hieronder volgt een overzicht van mogelijke storingen en een eventuele oplossing: Storing: De handzenders weigeren. Het alarm gaat direct af. Ultrasoon werkt niet. De ontvangst is slecht. Oplossing: Probeer de handzender opnieuw in het geheugen van de CCS te programmeren, zie 4. programmeren handzenders Controleer ook de aansluiting van de gele draad (+15/54). Indien op deze draad een plus staat wordt de CCS geblokkeerd. Controleer na het uitzetten van het alarm welke knippercode de statusled aangeeft, zie geheugen functie tabel Controleer of de instelpotmeter achterop de ccs niet te ver openstaat en of de draden van de sensoren niet bekneld zitten of beschadigd zijn. Voor de optimale ontvangst kan het beste de antennedraad (WIT/GROEN) onder de motorkap gelegd worden. Voor technische vragen en/of opmerkingen kunt U altijd contact opnemen met de technische dienst, telefoon PERIODIEK ONDERHOUD Het is aan te raden om elk halfjaar het ingebouwde systeem te controleren. Dit kan gebeuren door de eindgebruiker en/of door de installateur van het systeem. Controleer het aan de hand van onderstaande checklist: handeling: gecontroleerd: AAN- EN UITZETTEN VIA BEIDE HANDZENDERS [ ] Druk op de rechtertoets van de handzender om in en uit te schakelen. PORTIEREN OPENEN GEEFT ALARM [ ] Zet het alarm aan, wacht 60 seconden en open een portier, het alarm moet direct afgaan. Controleer dit voor alle portieren, MOTORKAP EN KOFFERDEKSEL GEVEN ALARM [ ] Zet het alarm aan, wacht 5 seconden en open de kofferdeksel, het alarm moet afgaan. Herhaal dit voor de motorkap. ULTRASOONSENSOREN GEVEN ALARM [ ] Open een raam half, zet het alarm aan en wacht 60 seconden. Steek met gestrekte arm door het geopende raam en beweeg ter hoogte van het stuur geleidelijk heen en weer. Het alarm moet direct afgaan. 2

3 SIRENE GEEFT GELUID TIJDENS ALARM [ ] Zet het alarm aan, wacht 60 seconden en open een portier. De sirene moet geluid maken. RICHTINGAANWIJZERS KNIPPEREN TIJDENS ALARM [ ] Zet het alarm aan, wacht 60 seconden en open een portier. De richtingaanwijzers moeten gaan knipperen. INDIEN GEMONTEERD: RADARDETECTOR GEEFT ALARM [ ] Test dit op dezelfde wijze als het testen van de ultrasoon sensoren. INDIEN GEMONTEERD: HELLINGSHOEKDETECTOR GEEFT ALARM [ ] Zet de krik stevig onder de auto, zet het alarm aan en wacht 60 seconden. Krik de auto op. Op een hoogte van 20 à 30 centimeter (afhankelijk van de auto en plaats van montage) moet het alarm afgaan. NOODSTROOMVOORZIENING GT444 WERKTNAAR BEHOREN [ ] Zet het alarm aan en maak de negatieve accuklem los. De noodstroom sirene GT444 moet afgaan. 1. Algemene aansluitingen Zwart 207 (2x): Zwart 111 (2x): Zwart 101 (2x): Zwart 501 (2x): Zwart 801 (2x): Zwart 901 (2x): Rood/wit: Groen: Groen/bruin: Groen/zwart: Oranje (2x): Roze: Blauw: Geel/zwart: Rood/blauw: Rood/grijs: Rood/bruin: Geel/blauw: Geel/grijs: Geel/bruin: Wit/groen: Aan 2 separate massapunten van de auto. Aan 2 separate constante 12 Volt aansluitingen (gebruik hierbij de meegeleverde 10Amp zekeringen). Aan 2 separate plus onder contact (+15/54) aansluitingen. Het is belangrijk dat ook tijdens het starten op deze draden een plus aanwezig blijft. Met deze draden dient een motorblokkering te worden gemaakt, bijvoorbeeld onderbreken van aansturingdraad van het brandstofpomprelais. Samen met draden 901 blokkering startmotorrelais. Samen met draden 801 blokkering startmotorrelais. Aan constante 12 Volt aansluiting (gebruik hierbij de meegeleverde 10Amp zekering). Aansluiting massaschakelaars motorkap en kofferdeksel. Aansluiting voor (bestaande) massaschakelaars van de portieren. Aansluiting voor een optionele detector zoals de GT-632. Wanneer op deze draad een massa komt, zal het systeem bij ingeschakeld alarm afgaan. Richtingaanwijzers links en rechts. Op deze draad komt +12 Volt te staan als het alarm ingeschakeld is. Hierop kunnen extra accessoires zoals de GT-431en GT-466 aangesloten worden. Let op: de maximale belasting van deze draad is 80mA! Aansluiting voor gecodeerde sirene GT-444. Negatieve uitsturing tijdens alarm. Dit is de antenne. Deze draad kan het beste onder de motorkap worden getrokken. 3

4 2. Rapid test Sluit de negatieve accuklem aan wanneer de installatie van het alarmsysteem is voltooid. Het alarmsysteem kan nu in de Rapid testfunctie worden gezet, met deze functie kan éénvoudig en snel de werking van het alarmsysteem worden gecontroleerd. Het inschakelen van de Rapid testfunctie: - Open de motorkap en wacht 5 seconden, druk nu de motorkapschakelaar 5 maal achter elkaar in. - Na een aantal seconden zal het alarmsysteem 3 pieptonen geven tegelijkertijd zullen ook de knipperlichten 3 maal knipperen. Het alarmsysteem staat nu in Rapid testfunctie. - Sluit de motorkap, alle detectors kunnen nu worden getest. - Wanneer er een raam sluitmodule (GT466/467) is aangesloten zullen de ramen dicht gaan. - Wanneer een portier of de motorkap of de kofferdeksel wordt geopend zal het alarmsysteem 1 pieptoon geven en de knipperlichten zullen 1 maal knipperen. - Wanneer het contact van de auto wordt aangezet zal het alarmsysteem voor 1 seconde afgaan en de knipperlichten zullen 1 keer knipperen. - Wanneer een optionele detector, bijvoorbeeld een GT632, iets detecteert zal het alarm 1 pieptoon geven en de knipperlichten zullen 1 maal knipperen. - Wanneer het testen is afgerond is de Rapid testfunctie uit te schakelen door 1 maal op de A toets van de handzender te drukken het alarm zal 1 lange pieptoon geven ten teken dat de Rapid testfunctie is beeindigd. Wanneer er tijdens de Rapid testfunctie gedurende 2 minuten niets wordt gedetecteerd zal het alarmsysteem automatisch uit de Rapid testfunctie gaan. Wanneer er nogmaals de Rapid testfunctie moet worden ingesteld dient het alarm eerst losgenomen te worden van de constante plus. 3. Programmeren Het is mogelijk om via de handzender een aantal functies te programmeren. Het alarmsysteem in programmeerstand zetten: - Het alarmsysteem met werkende handzender uitschakelen. - Open de motorkap en het bestuurdersportier. - Zet het contact van de auto aan. - Houdt de handzender voor 2 seconden tegen het commandoblok, wanneer het alarmsysteem in programmeerstand staat zal de statusled op het commandoblok gaan branden en zal het alarmsysteem een pieptoon geven. - Nu kan de handzender losgenomen worden van het commandoblok. - Het alarmsysteem staat nu in de stand om handzenders te programmeren, zie hiervoor verder 4. Programmeren handzenders. - Met de A toets van de handzender kan nu door het programmeermenu worden gelopen (zie programmeertabel), met de B toets van de handzender kan telkens een functie aan of uit worden gezet. - Wanneer de A toets wordt ingedrukt zal het alarmsysteem naar de volgende stap in het menu gaan, het alarm zal telkens aangeven in welke stap het alarm staat doormiddel van de statusled op het commandoblok en korte pieptonen. Bijvoorbeeld 3 maal knipperen van de led en 3 korte pieptonen is stap 3. - Nadat het alarmsysteem de programmeerstap heeft aangegeven wordt via de statusled op het commandoblok aangeven of de betreffende functie aan of uit staat. Led aan functie staat aan, led uit functie staat uit. - Wanneer de B toets wordt ingedrukt wordt de betreffende functie gewijzigd. Staat de betreffende functie aan dat wordt deze uitgezet, staat de betreffende functie uit dan wordt deze aangezet. Elke verandering van een functie wordt door het alarmsysteem 4

5 bevestigd door de statusled op het commandoblok. Wordt de betreffende functie aangezet dan zal de led gaan branden, wordt de betreffende functie uitgezet dan zal de led uit gaan. - Na programmeerstap 6 zal na een druk op de A toets automatisch verder worden gegaan vanaf programmeerstap 2. - Door het contactslot van de auto uit te zetten wordt de programmeerstand weer uitgezet, de statusled zal hierbij uitgaan en het alarmsysteem zal een lange pieptoon geven. Programmeertabel: * Voorgeprogrammeerd in de fabriek. Stap Functie led+piep Led aan Led uit 1 Programmeren handzenders 1+1 Programmeren klaar 2 Piep bij in en uit schakelen 2+2 Aan* Uit 3 Pulstijd c.p.v. (sluitpuls) sec* 40 sec 4 Uitsturing geel/zwarte draad 4+4 Onderbroken* Constant 5 Aansturing binnenverlichting 5+5 Aan Uit* 6 Waarschuwing open portier 6+6 Aan Uit* 7 Herinschakelen alarm 7+7 Aan Uit* 8 Automatisch inschakelen alarm 8+8 Aan Uit* 9 Niet gebruikt / / / 10 Dubbele open puls c.p.v Aan Uit* 11 Dubbele sluit puls c.p.v Aan Uit* 4. Programmeren handzenders Het is mogelijk om nieuwe of extra handzenders te programmeren op het alarmsysteem. In totaal kunnen 8 verschillende handzenders worden geprogrammeerd. Affabriek zijn er standaard 2 handzenders geprogrammeerd, om nieuwe of extra handzenders te kunnen programmeren moet er minimaal 1 werkende originele handzender aanwezig zijn. - Schakel met de werkende handzender het alarmsysteem uit. - Open de motorkap en het bestuurdersportier. - Zet het contactslot van de auto aan. - Houdt de handzender voor 2 seconden tegen het commandoblok, wanneer het alarmsysteem in programmeerstand staat zal de statusled op het commandoblok gaan branden en zal het alarmsysteem een pieptoon geven. - Nu kan de handzender losgenomen worden van het commandoblok. - Het alarmsysteem staat nu in de stand om handzenders te programmeren. - Houdt nu de te programmeren handzender voor 2 seconden tegen het commandoblok, de statusled op het commandoblok zal uitgaan en na 1 seconde weer aangaan ten teken dat de handzender is geprogrammeerd. - Door het contactslot van de auto uit te zetten wordt de programmeerstand weer uitgezet, de statusled zal hierbij uitgaan en het alarmsysteem zal een lange pieptoon geven. Technische gegevens: Voedingspanning Stroomverbruik ingeschakeld alarm Stroomverbruik uitgeschakeld alarm Knipperlicht relais Blokkeringrelais Temperatuurbereik 9-15Vdc 12Vdc 12Vdc 25 o C o C -40 o C/+85 o C 5

6 6

7 7

8 Gebruikers handleiding De handzenders: - Het alarmsysteem is uitgevoerd met twee 2-kanaals handzenders met High Security rolling code. - De handzenders hebben 2 toetsen, een grote toets (A toets) en een kleinere toets (B toets). - De handzenders zijn tevens voorzien van een interne noodplug, voor het geval dat het alarmsysteem niet reageert op de handzenders. - De handzenders geven aan wanneer de batterij van de handzender bijna leeg is. - Wanneer de batterij van de handzender vol is zal de led van de handzender knipperen wanneer de handzender bediend wordt. - Wanneer de batterij van de handzender bijna leeg is zal de led van de handzender constant gaan branden ten teken dat de batterij moet worden vervangen. Inschakelen van het alarmsysteem: - Druk voor 1 seconde op de A toets van de handzender. - De knipperlichten zullen 1 maal knipperen en het alarmsysteem zal 1 korte pieptoon geven. - Na 2 seconden zal de deurvergrendeling worden aangestuurd en eventueel aangesloten elektrische ramen of comfortschakeling zal ook worden aangestuurd. - Na 60 seconden zal de statusled op het commandoblok gaan knipperen ten teken dat het alarmsysteem op scherp staat. - Wanneer de knipperlichten 2 seconden blijven branden en het alarmsysteem 1 lange pieptoon geeft staat de motorkap of kofferdeksel nog open. - Het alarm zal, wanneer deze niet gesloten wordt na 5 seconden afgaan. Uitschakelen van het alarmsysteem: - Druk voor 1 seconde op de A toets van de handzender. - De knipperlichten zullen 2 maal knipperen en het alarmsysteem zal 2 korte pieptonen geven. - De deurvergrendeling zal worden aangestuurd. - De statusled op het commandoblok zal uitgaan ten teken dat het alarm is uitgeschakeld. - Wanneer de knipperlichten 4 maal knipperen en het alarmsysteem 4 maal een korte pieptoon geeft bij uitschakelen is er een alarm geweest. - De statusled op het commandoblok zal nu onregelmatig knipperen. - Dit is de geheugenfunctie van het alarmsysteem, het alarmsysteem geeft hiermee aan via welke detector er een alarm is geweest, zie geheugen functietabel. Geheugen functietabel: Aantal maal knipperen van de statusled Detector, draad kleur 2 maal Optionele detector, groen/zwarte draad 4 maal Portierschakelaars, groen/bruine draad 5 maal Motorkap/kofferdekselschakelaar, groene draad 6 maal +15/54 (hot wiring), gele draad 7 maal Voedingspanning onderbroken, draden 108 en 207 8

9 Uitschakelen alarm via de noodplug geintegreerd in de handzender Wanneer het alarmsysteem niet uit te schakelen is via de handzender is het mogelijk om via de noodplug, welke geintegreerd is in de handzender, het alarmsysteem uit te schakelen. - Open de wagen met de sleutel. - Het alarm zal nu af gaan. - Druk de twee contactpunten aan de voorkant van de handzender tegen het commandoblok in het dashboard. - Het alarm zal nu gelijk uitschakelen. Tijdelijk uitschakelen van ultrasoon detectie en optionele detectors: - Schakel het alarmsysteem in met de handzender. - Druk binnen 1 seconde nogmaals op de A toets van de handzender. - Het alarmsysteem zal nu een tweede maal de knipperlichten aansturen en een tweede korte pieptoon geven. - De ultrasoon detectie en eventueel aangesloten optionele detectors, bijvoorbeeld de GT632, zijn nu uit geschakeld. - Eventueel aangesloten elektrische ramen of comfortschakeling zullen nu niet worden aangestuurd! - De elektrische ramen of comfortschakeling kunnen nu worden gesloten door de B toets van de handzender in te drukken, de ramen of comfortschakeling worden nu net zo lang aangestuurd als de B toets wordt ingedrukt. - Wanneer het alarmsysteem wordt uitgeschakeld en weer wordt ingeschakeld met de handzender, zijn de optionele detectors weer actief. Automatisch inschakelen van de blokkeringen De blokkeringen van het alarmsysteem zullen altijd automatisch inschakelen te weten: - 10 minuten na het uitzetten van het contactslot van de auto. - 1 seconde na het uitzetten van het contactslot van de auto en het open van een portier. - 2 minuten na het uitschakelen van het alarmsysteem met de handzender. 9

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

De GT-136 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT-136 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GTK454NL/GTK888NL Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

GT909NL INBOUW HANDLEIDING

GT909NL INBOUW HANDLEIDING GT909NL INBOUW HANDLEIDING Rho-Delta ACP. BV Esudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010-4795755 Fax nr: 010-2927461 website: www.rhodelta.nl 1.0 - INHOUD VAN DE DOOS EN LIJST VOOR UITBREIDINGS MODULES.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n ALGEMEEN Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n GEFELICITEERD! Met de aanschaf van de alarmkit GR48 klasse 2 / klasse 3 bent u in het bezit gekomen van de nieuwste generatie alarmsystemen van SERPI

Nadere informatie

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING 1.0 INTRODUCTIE. Het Selca Split systeem is een Hi-Tech auto alarm met een externe sirene. Het systeem voldoet aan de Europese eisen 95/54 en 95/56 en wordt in- en uitgeschakeld

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling INSTALLATIE en GEBRUIKERS HANDLEIDING Installatie: Zorg ervoor dat de afstandbediening en de autosleutels

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z De HPB voldoet aan de keuringseisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) ten behoeve van

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

INTELLISTART 4 INSTALLATIE

INTELLISTART 4 INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de IntelliStart 4. INTELLISTART 4 INSTALLATIE Op afstand starten voor automaten en handgeschakelde auto's tevens ook geschikt voor diesels Automatisch starten bij lage accu

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink

Colofon. Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2006 Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1 Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Kabelboom Basis unit Aansluitmateriaal De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de creditcard met NOODCODE zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kan het systeem

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding KL2 MED 11 TX KL3 MED 11 TX KIWA/SCM goedgekeurd alarmsysteem met eigen autorisatie Inhoud Korte beschrijving:... 3 Voorwoord... 3 Aan u wordt verstrekt...... 3 Inschakelen alarm...

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic De Hoofd onderdelen De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden console, het moet een plek zijn waar alle draden naar toe kunnen.

Nadere informatie

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD HFDSCHEMA E541 -Demontagedienttegeschiedendooreenprofessioneleinstallateur -Maakdeaccupolenlosalvorensmetdemontagetebeginnen -Houdtdecontactsleutel,wanneerdeunitvolledigisaangesloten,buitendeautoen beginmetdenoodzakelijkeprogrammering

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

Rev.0 MBCarParts 1 van 7

Rev.0 MBCarParts 1 van 7 Rev.0 MBCarParts 1 van 7 Installatie handleiding De CV set De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Type chroom Type klapsleutel Kabelboom Basis unit De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL

HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL HANDLEIDING BEDIENINGSPANEEL Inhoud INSTALLATIE...2 AANMELDEN...3 WACHTWOORDEN MANAGEN...4 ALARM IN- EN UITSCHAKELEN...6 FUNCTIES...8 SPECIFICATIES...9 WACHTWOORD RESETTEN...9 1 INSTALLATIE Meegeleverd:

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink

Colofon. Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2006 Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA HiLux D4D 2006 2 & 4 deurs uitvoering met sleutel handzender Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Toyota bestelnummers; 01800-03868 Cobra CO5452 of M1603 (voor klasse 3 bijbestellen)

Nadere informatie

OMNISTART INSTALLATIE

OMNISTART INSTALLATIE OMNISTART INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de OmniStart. Levenslange garantie Twee User eigen ACG (Anti-CodeGrabbing ) hand- zender Losse long range ontvanger Akoestische melding bij lage batterij

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

APT-200. Tweeweg handzender. Firmware versie 1.00 apt-200_nl 03/19

APT-200. Tweeweg handzender. Firmware versie 1.00 apt-200_nl 03/19 APT-200 Tweeweg handzender Firmware versie 1.00 apt-200_nl 03/19 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 www.satel.eu BELANGRIJK Uw rechten op garantie vervallen

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux CLIFFORD 330X CAN Bus alarmsysteem 2009 Clifford Electronics Benelux Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

BIJGELEVERDE COMPONENTEN

BIJGELEVERDE COMPONENTEN Standaard mogelijkheden van de CONCEPT 300. Levenslange garantie Twee vier knops handzenders (Anti Code Grabbing ) Losse long range ontvanger Akoestische melding bij lage batterij spanning van de handzender

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MED 3200 Goedgekeurd alarmsysteem voor voertuigen met originele afstandsbediening Inhoud Voorwoord 3 Aan u wordt verstrekt 3 Systeemeigenschappen 3 Inschakelen alarm 4 Uitschakelen

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld.

Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. MKP-300 DRAADLOOS BEDIENDEEL MKP300_NL 03/12 Met het MKP-300 bediendeel kunt u het MICRA Alarmsysteem bedienen. Deze werkt alleen als de MICRA module in de alarm module mode is ingesteld. 1. Eigenschappen

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

VALET START 561T. by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding

VALET START 561T. by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding VALET START 561T by Clifford Electronics Benelux B.V. Installatiehandleiding CLIFFORD ELECTRONICS BENELUX B.V. Madridstraat 41-43 1175 RK Lijnden Tel. +31 (0) 20 40 40 919 Voorwoord: Deze handleiding is

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing

Alarmunit ZBA710. Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Alarmunit ZBA710 Inbraaksignalering voor sleutelschakelaars met microschakelaar. Aansluitschema's en gebruikaanwijzing Aansluiten uitsluitend door een erkende installateur. Voor het begin van werkzaamheden

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

FLEXESS PEBBLE PASLEZER

FLEXESS PEBBLE PASLEZER MODELLEN KS300 SPECIFICATIES Voltage 12V - 24V DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare Ultralight, Mifare Classic 1K en

Nadere informatie

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54

Gebruikershandleiding. Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Gebruikershandleiding Brandmeldcentrale JUNO-NET EN54 Copyright TEF Nederland erland B.V. Inhoud: 1.1. Omschrijving Bediening Brandmeldcentrale 1.2. Alarmsituatie 1.3. Reset de brandmeldcentrale 1.4. Starten

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

Brandmeldcentrale CSP-204 CSP-208 Bedieningshandleiding

Brandmeldcentrale CSP-204 CSP-208 Bedieningshandleiding Brandmeldcentrale CSP-204 CSP-208 Bedieningshandleiding Firmware versie 1.00 csp-x_o_nl 05/13 SATEL sp. z o.o. ul. Budowlanych 66 80-298 Gdańsk POLAND tel. +48 58 320 94 00 info@satel.pl www.satel.eu INHOUD

Nadere informatie

Installateurshandleiding

Installateurshandleiding Installateurshandleiding EDS-18P Het EDS-18P codebediendeel is speciaal ontworpen voortoegangscontrole en het op afstand bedienen van een alarmmeldcentrale. 1. Kenmerken Microprocessor gestuurd. Alle gebruikerscodes

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA MR2 2004 (REV-02) Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Bestelnummers: - 01800-03868 voor klasse 2 - Cobra CO5452 of M1603 voor klasse 3 bijbestellen. Verwijder voor aanvang van de inbouw:

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Serpi Star GR 410 / GR 440

Serpi Star GR 410 / GR 440 -1- Serpi Star GR 410 / GR 440 INHOUD BLZ. - WERKING 3 - LED GEHEUGEN 3 - ULTRASOON DETECTIE 3 - UITSCHAKELEN ULTRASOON 4 - STARTONDERBREKING 4 - CARCHECK 4 - WANNEER GAAT HET ALARM AF? 5 - SOORT EN DUUR

Nadere informatie

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem MONTAGE INSTRUCTIE Nederlands 1 2 Handzenders Centrale unit DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4

GfS Push Bar Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3. Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Art.-Nr.: Montage handleiding GfS Push Bar Alarm Inhoud Algemene omschrijving...p. 2 Opbouw GfS Push Bar Alarm...p. 3 Installatie GfS Push Bar Alarm...p. 4 Functies GfS Push Bar Alarm...p. 5 Art.-Nr.:

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: Toyota Avensis MMC 2006 Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Avensis: De Meta HPB2 is in combinatie met het originele

Nadere informatie

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL

Syncro AS. Analoge Brandmeldcentrale. Gebruikershandleiding. Man V1.0NL Syncro AS Analoge Brandmeldcentrale Gebruikershandleiding Man-1100 030209V1.0NL Index Section Page 1. Inleiding...2 2. Bediening...2 3.1 Bedieningsniveau 1...2 3.2 Bedieningsniveau 2...2 3. Alarmen...2

Nadere informatie

LCD scherm ve LCD scherm

LCD scherm ve LCD scherm scherm. Gebruik scherm Met het in Uw scooter ingebouwde scherm kunt U alle rij-, stuuracties, remmen en bedienen van het voertuig bepalen. De elektrische installatie van de scooter en de elektronica zelf

Nadere informatie

Verkorte Gebruiker Handleiding

Verkorte Gebruiker Handleiding Verkorte Gebruiker Handleiding Inhoud Algemeen... 3 Het keypad... 3 Functietoetsen... 4 Cijfertoetsen... 4 Navigatietoetsen... 4 LCD scherm... 4 Signalisatie LED s... 6 Noodtoetsen... 6 De verschillende

Nadere informatie

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010

BEDIENINGSINSTRUCTIE BLUSCENTRALE TYPE 8010 INHOUDSOPGAVE EN INLEIDING Blz Onderwerp 1 leiding 2 Algemene signaleringen 3 3 Signalering van storingen 4 stoetsen 5 - en inschakelen van een meldergroep 6 - en inschakelen van een relais dicatie van

Nadere informatie

BIJGELEVERDE COMPONENTEN

BIJGELEVERDE COMPONENTEN CONCEPT 600 Install Standaard mogelijkheden van de Concept 600 Levenslange garantie Zijn en Haar ( master & user ) eigen ACG (Anti Code Grabbing ) handzender Losse long range ontvanger Akoestische melding

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Yaris Hatchback 2007. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving: META HPB2 i.c.m.toyota Yaris Hatchback 2007. De Meta HPB2 is in combinatie

Nadere informatie

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten

TRACKJACK EUROPE BV. Inbouwvoorschriften. De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten TRACKJACK EUROPE BV Inbouwvoorschriften De juiste manier om een TrackJack OTM aan te sluiten Inbouwvoorschriften TrackJack OTM 2.0 Onderstaande voorschriften dienen zorgvuldig gelezen te worden alvorens

Nadere informatie

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie.

Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. Introductie De Music Control TAA-6604 is een interface tussen de telefoon-, de alarm-,en de geluidsinstallatie. De Music Control beschikt over de volgende mogelijkheden: - Instellen volume van de geluidsinstallatie

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld.

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld. GEBRUIKERSHANDLEIDING PRO800p V1.4-NL Pagina: 1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Zeus Pro-800p. U bent hiermee in het bezit gekomen van één van de meest geavanceerde als ook eenvoudig

Nadere informatie

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen.

Het instellen van de ControlBox 3.0 moet worden uitgevoerd door gekwalificeerde mensen. Gebruikers handleiding Algemeen De ControlBox 3.0 bedient een standaard High Security Slot (HSS). Er zijn 3 opties om de firmware in te stellen. Zowel het type als de modus moeten worden geselecteerd:

Nadere informatie

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions

Wind, Sun & Rain Sensor Instructions Awning Instructions Wind, Sun & Rain Sensor Instructions B C D Nederlands Wind, Zon & Regen Sensor Instructies Inhoud Garantie Voordat u de sensor aansluit raden wij u aan de instructies zorgvuldig door

Nadere informatie

installatiehandleiding Rookmelder

installatiehandleiding Rookmelder installatiehandleiding Rookmelder INSTALLATIEHANDLEIDING ROOKMELDER Gefeliciteerd met de aankoop van de WoonVeilig rookmelder. Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer informatie over de

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Landcruiser 120. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Landcruiser 120 De Meta HPB2 is in combinatie met

Nadere informatie

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6

Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 Microprocessor gestuurde alarmcentrale C.6-6 GEBRUIKSAANWIJZING GEFELICITEERD. Welkom bij de Eurotec -familie! Uw C.6-centrale werd ontworpen voor mensen zoals u die betrouwbaarheid, kwaliteit en gebruiksvriendelijkheid

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota HiLux 2006. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota HiLux model 2006 De Meta HPB2 is in combinatie met het

Nadere informatie

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax:

allmatic Gebruikershandleiding HANDL Ampèrestraat TR Purmerend Tel: Fax: allmatic Ampèrestraat 41 1446 TR Purmerend Tel: 0299-419 000 Fax: 0299-419 050 HANDL 16.223 Gebruikershandleiding 2 15 Installeren van het systeem Sluit de ontvanger aan zoals weergeven in figuur 9. Zet

Nadere informatie

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES

FLEXESS AQUA CODETABLEAU EN PASLEZER TC-CS200 CS VERGRENDELINGEN. t f MODELLEN CS200 SPECIFICATIES MODELLEN CS200 SPECIFICATIES Voltage 12V AC/DC Stroomafname 35mA Relais uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Bel uitgang maximaal 1 Amp. schakelen Leesafstand max. 40 mm Frequentie lezer 13,56MhZ voor Mifare

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden.

De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. CE-keur EN50131-8 De informatie in deze handleiding mag niet zonder toestemming van HRS worden gekopieerd of gepubliceerd. Fouten en drukwijzigingen zijn voorbehouden. 2013 High Risk Solutions 1. Over

Nadere informatie

Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor

Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor Handleiding Rolgordijn/Eclips met radiografische accumotor Installeer het Rolgordijn/Eclips volgens onderstaande tekeningen Type 416B (steunen) alleen voor Rolgordijnen Type 426B (montageprofiel) Rolgordijn/Eclips

Nadere informatie

PUNT MET-LOK Installatie & Programmering

PUNT MET-LOK Installatie & Programmering PUNT MET-LOK Installatie & Programmering INHOUD Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1 ALGEMENE INFORMATIE ---------------------------------------------------- 2 1.1 Toepassing-------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Knipperlicht rechts: zwart/groene draad op zekeringkast in stekker H2 pen 4.

Knipperlicht rechts: zwart/groene draad op zekeringkast in stekker H2 pen 4. VW GOLF III model vanaf okt. 1991 tot aug. 1995 VW GOLF III CABRIOLET model vanaf okt. 1993 tot aug. 1995 VW GOLF III VARIANT model vanaf nov. 1993 tot aug. 1995 VW VENTO model vanaf jan. 1992 tot aug.

Nadere informatie