GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE"

Transcriptie

1 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP: PAGINA: * Functies 2 * Rolling Codes / Afstandsbediening 2 * Inschakelen van het alarm / Testen / Zelftest 3 * Tijdelijke uitschakeling ultrasoon interieurbeveiliging 3 * Uitschakelen van het alarm 3 * Automatisch opnieuw inschakelen (optie) 3 * Automatisch inschakelen (optie) 3 * Automatische inschakeling startblokkering (optie) 4 * Garage functie, tijdelijk uitschakelen automatische functies 4 * NOODPROCEDURE Uitschakelen van het alarm ZONDER handzender 4 * Automatisch deuren vergrendelen, anti car jack functie (optie) 4 * Status dashboard knipper L.E.D. 5 * Storingen, vals alarm, waar moet u op letten 5 * Bestellen extra handzenders 6 * Vervangen van de batterij 6 * Noodstroom uitvoering (M8700- A serie) 6 * Paniekfunctie handzender (optie) 6 * Gegevens van uw alarmsysteem / Gegevens installateur 7 1

2 FUNCTIES / UITVOERING: # Waterdichte alarmcentrale, 'automotive' IP55 stekkeraansluiting/behuizing. # Compact systeem, de sirene en het elektronische brein zijn één geheel en wordt onder de motorkap geïnstalleerd # Twee Micro Radiografische afstandsbediening met knipper LED. Random Rolling Codes 16 dig. # In geval van verlies/diefstal van een handzender is deze eenvoudig uit te programmeren. # Noodstroom accu geïntrigeerd. M-8700A serie # Universele (6-draads) aansturing CPV (model M-8700 TOP) # Positief OF negatief (3-draads) CPV aansturing (model M-8700 BASIC) # Open/sluitpuls 0,5 1,5 of 4,5 sec (prog) # Comfort sluitpuls, automatisch 15 sec. of zolang de handzender ingedrukt wordt (prog) # dead lock CPV puls tbv sommige voertuigen (2x cdv puls bij openen en sluiten)(prog) # Stekkeraansluiting op kabelboom (model M-8700 TOP) tbv M-15 Ultrasoon module, uitschakelbaar met zender. # L.E.D./noodknop (ook om te programmeren) # Override code (5 cijfers)in te geven via LED/knop # Alarm geheugen LED/knop, verschillende alarm codes waardoor alarm is afgegaan. # Paniek functie, alarm af laten gaan in bedreigende situatie (prog) # Aansluiting startblokkering OF aansluiting extra sirene (prog) # Instelperiode waarin men de alarmingangen kan testen, zonder dat de sirene afgaat. # Alarmering en aan/uit bevestiging via knipperlichten. # Aan/uit bevestiging met buzzer (prog) # Omtrekbeveiliging(1), portieren, motorkap(2) Gescheiden aansluiting (model M-8700 TOP) # Omtrekbeveiliging 1 aansluiting (model M-8700 BASIC) # Waarschuwingssignaal bij niet goed gesloten portier (prog). # Spanningsval (prog) # Vertraagde inschakeling spanningsval, schakelt in na 2 min.(prog) # Waarschuwingssignaal indien alarm is afgegaan tijdens afwezigheid. # 30 seconden alarm met automatische reset. # Automatisch inschakelen alarm (prog) 30 sec na contact uit, deur open dicht. (Zonder CPV) # Voor-alarm (5 sec beeps) als automatisch inschakeling aanstaat. # Automatisch opnieuw inschakelen alarm (prog) als per ongeluk is uitgeschakeld, 2 min na alarm uitschakelen en geen deur open. (met centrale portier vergrendeling) # Automatisch inschakelen startblokkering (prog) 50 sec na contact uit deur open/dicht of 4 min na contact uit. # Garage functie (niet auto inschakelen), indien auto inschakeling geprogrammeerd is. # Anti high jack (deuren op slot als contact aan en rempedaal 2x bediend wordt) (prog) # Slaap functie als accu afgekoppeld wordt of spanning beneden 3 Volt (M-8700A, om interne accu te sparen) ROLLING CODES / AFSTANDSBEDIENING: De afstandsbedieningen van de M-8700 werkt volgens het zgn. 'rolling codes' principe. Gebruikmaking van dit systeem garandeert voor 100% dat alléén u het alarm kunt in- en uitschakelen. Het is namelijk absoluut onmogelijk deze code te "kraken". Wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt, zendt deze het unieke serienummer en de identificatie per afstandsbediening, waardoor het alarm het serienummer van de zender herkent. Tevens wordt de rolling-code uitgezonden. Deze rolling code is een volkomen willekeurige code, die elke keer verandert wanneer de afstandsbediening wordt gebruikt. De afstandsbediening is uitgevoerd met 2 drukknoppen, knop A is voor het in- en uitschakelen, knop B is tbv bepaalde extra functies en programmeerfuncties die door de installateur kunnen worden uitgevoerd. A B 2

3 INSCHAKELEN VAN HET ALARM / TESTEN: Druk op knop A van de handzender. De knipperlichten van de auto knipperen 2 maal. De dashboard L.E.D. zal snel gaan knipperen, ten teken dat het alarm in de "instelperiode" verkeert (25 sec). De eventueel aanwezige centrale vergrendeling van de auto zal, indien aangesloten op het alarmsysteem, sluiten. Indien gebruik wordt gemaakt van een optionele stuurunit of comfortfunctie van de auto, zullen tevens de elektrische ramen en/of het dak van de auto worden gesloten. A Tijdens deze instelperiode (25 seconden) kunt u het alarm zelf eenvoudig testen of alle beveiligingsfuncties nog werken. Indien u een alarm simuleert, b.v. u beweegt in de auto, u opent en deur, kofferbak of motorkap zullen de knipperlichten een keer oplichten, ten teken dat het alarm een alarmmelding signaleert. In deze periode zal het alarm dus niet afgaan. Na 25 sec. zal de dashboard L.E.D. langzaam gaan knipperen, het alarm staat nu "op scherp" en zal bij een alarmmelding afgaan. ZELF CONTROLE VAN ALARMSYSTEEM Indien bij het inschakelen van het alarm één van de deuren niet goed gesloten is of een schakelaar defect is, zal de sirene één beep geven. Controleer de schakelaars op een goede werking. TIJDELIJKE UITSCHAKELING ULTRA-SONAR: Met behulp van de handzender is het mogelijk om (tijdelijk) de ultra-sonar interieur-beveiliging uit te schakelen, b.v. wanneer u bij warm weer de ramen open laat of als er huisdieren/kinderen in de auto achterblijven. Wanneer u in dit geval het alarm aanzet blijft de auto op alle punten beveiligd (deurcontacten, startblokkering, etc), behalve het interieur Werking: * Zet het alarm aan met knop A van de handzender * Druk binnen 25 sec (instel tijd) op knop B van de handzender * De knipperlichten zullen 3x oplichten, de sirene geeft 3 beeps. * Op dit moment zijn is het ultrasonar uitgeschakeld. Het ultra-sonar schakelt automatisch weer in, wanneer het systeem een volgende keer wordt ingeschakeld. B binnen 25 sec A UITSCHAKELEN VAN HET ALARM: Druk op knop A van de handzender. * De knipperlichten van de auto zullen éénmaal oplichten De dashboard L.E.D. zal doven. Indien van toepassing zal de centrale vergrendeling openen. Indien de sirene een beep geeft en/of de dashboard L.E.D. blijft knipperen: zie pag. 5 Automatisch opnieuw inschakelen van het alarm (optie) Indien ingesteld door de installateur kan het alarm systeem automatisch weer inschakelen indien het alarm systeem per ongeluk met de afstandsbediening is uitgeschakeld. Werkingswijze: Indien het alarm is uitgeschakeld door de afstandsbediening en er binnen 2 minuten geen deur wordt geopend, zal het systeem weer volledig inschakelen. Automatisch inschakelen van het alarm + startblokkering (optie) Indien ingesteld door de installateur kan het alarm systeem automatisch inschakelen. Werkingswijze: schakelt in na 60 seconden als het contact uit wordt gezet en er wordt een deur geopend en gesloten. N.B. De ultrasoon interieur beveiliging wordt niet ingeschakeld. Indien het alarm automatisch is ingeschakeld en er wordt een deur geopend zal er een vooralarm gegeven worden van 5 seconden waarin de sirene een aantal beeps geeft, het alarm kan tijdens het vooralarm uitgezet worden met knop A van de zender, anders zal een alarmcyclus volgen. 3

4 Automatisch inschakelen van de startblokkering (optie) Indien ingesteld door de installateur kan het de startblokkering automatisch inschakelen zonder dat het alarm wordt ingeschakeld. Werkingswijze: schakelt in na 4 minuten als het contact uit wordt gezet en er wordt geen deur geopend. schakelt in na 50 seconden als het contact uit wordt gezet en er wordt een deur geopend en gesloten. Uitschakelen: Contact aan zetten en op knop A van de zender drukken. Garage Functie Uitschakelen van automatische functies Met de garage functie kunnen de automatische functies tijdelijk uitgeschakeld worden. Werkingswijze: Druk op de knop van de LED/knop en tegelijkertijd op knop A van de handzender. De knipperlichten knipperen 2 maal en de sirene geeft een beep Als de handzender een gebruikt wordt is de garage functie weer opgeheven. NOODPROCEDURE UITSCHAKELING VAN DE HET ALARM ZONDER HANDZENDER: In geval van nood, handzender kwijt/batterij leeg, kunt u ALLEEN met gebruikmaking van een speciale OVERRIDE code dmv een noodprocedure het alarm uitschakelen. Uw persoonlijke override code is door de installateur ingevoerd in het alarm. N.B. Deze procedure zal altijd als gevolg hebben dat het alarm enkele malen afgaat, daar de procedure IN de auto moet worden uitgevoerd. Een paar keer oefenen voorkomt stress in een noodsituatie. Het alarmsysteem is ingeschakeld en de status LED knippert. * Open de auto met de sleutel, stap in, sluit de deur en zet het contactslot in de aan positie (dashboard lampjes aan) * de status LED gaat aan, houdt de override code bij de hand, * Zet binnen 15 sec het contactslot in de uit positie. * Wacht tot de status LED de eerste knippering geeft van de code, bv als het eerste cijfer van de code een 3 is, druk dan een keer op de knop/led na 3 knipperingen van de LED. * Zet het contactslot in de uit positie en wacht op de volgende knippercode van de LED overeenkomstig met het volgende cijfer van de code. En druk dan weer een keer op de knop/led om de code te bevestigen. * Na goede invoering van de 5 cijferige code zal het systeem uitschakelen, de status LED stopt met knipperen, u kunt de auto starten. Mocht de procedure fout verlopen, kunt u deze gewoon weer van af het begin doorlopen. NB het indrukken van de knop kan eventueel vervangen worden door het contactslot even in de aan positie te zetten. LET OP: na 3 foute code s blokkeert het alarm gedurende 10 minuten en kunnen geen code s worden ingevoerd. Automatisch de portieren vergrendelen tijdens het rijden, Anti Car Jack functie (optie) Indien ingesteld door de installateur kan het alarm systeem automatisch de deuren vergrendelen indien er met de auto gereden wordt. Werkingswijze: Nadat het contact van de auto is aangezet, de deuren gesloten zijn en het rempedaal twee maal bediend wordt zullen de deuren vergrendelen.de portieren ontgrendelen als het contact van de auto wordt uitgezet of als de portieren op de normale wijze worden geopend. 4

5 In de auto is een status knipper L.E.D./knop gemonteerd. STATUS L.E.D: De status L.E.D. geeft aan in welke status het alarm zich bevindt, - Indien de status L.E.D. niet brandt, is het alarm uitgeschakeld. - Knippert de status L.E.D. snel: verkeert het alarm in de 'instelperiode' 25 sec (pag 3) - Knippert de status L.E.D. langzaam dan staat het alarm op 'scherp'. - Knippert de status L.E.D. in een onregelmatig tempo, zie hieronder. Wanneer het alarm is afgegaan (inbraakpoging), dan geeft de dashboard L.E.D. tevens aan wat de oorzaak van de alarmering is; de L.E.D. knippert dan met pauzes een bepaald aantal keren achter elkaar: # 1x = Ultrasonar interieurbeveiliging (ramen/dak goed gesloten?) # 2x = Massaschakelaar portier, motorkap of kofferdeksel. (schakelaar defect? met name motorkap) # 6x = Startpoging # 7x = Spanningsval sensor De status L.E.D. blijft deze status vasthouden in het geheugen en zal deze dus blijven geven wanneer het alarm wordt uitgezet. Als het contact van de auto is aangeweest (gereden of gestart) of het alarm wordt weer aan gezet, wordt deze status gewist en zal de status L.E.D. weer normaal gaan knipperen bij inschakeling van het alarm. HANDLEIDING BIJ STORINGEN: * Het susteem reageert niet of minder goed (op sommige locaties) op de handzenders dan wat u gewend bent: ** Batterij zie pag. 6 *** U bevindt zich waarschijnlijk in een gebied waar veel zendinstallaties actief zijn (bijv. vliegveld, PTT-zendmasten, etc.). Daardoor is het mogelijk dat het zendersignaal van uw afstandsbediening, ondanks de PTT/RCD goedkeuring, gestoord wordt. Het beste is dit op te lossen door zo dicht mogelijk bij het alarmsysteem (dashboard van de auto), het systeem te bedienen desnoods in de auto indien het uitschakelen problemen geeft. **** Indien dit niet lukt, kunt u de noodprocedure gebruiken, zie pag 4. Indien u zich verwijderd heeft van de storingsplaats, kunt u het nog eens proberen met de afstandsbediening. * Auto start niet als systeem uitgeschakeld is: ** Accu is leeg/zwak, met als gevolg dat het systeem zichzelf inschakelt (blokkeert) * Vals alarm: ** Lees status L.E.D. code uit zie pag. 5. Neem indien nodig contact op met de installateur. * Status L.E.D. blijft knipperen óók als alarm is uitgeschakeld: ** Zie pag. 5. WAAR MOET U OP LETTEN: # De override code NIET in het voertuig bewaren # De afstandsbedieningen niet blootstellen aan overmatige hittebronnen, water en stoten. # Indien het systeem is uitgebreid met de M-8 automatische ramen-daksluiter, let dan altijd op dat bij het aanzetten van het systeem niemand bekneld kan raken door de ramen en/of het dak die automatisch sluiten bij inschakeling van het systeem. Indien er personen of huisdieren in de auto achterblijven, sluit dan eerst zelf de ramen en eventueel het schuifdak. De garantietermijn is 3 jaar op fabrieksfouten van het systeem, indien er sprake is van montagefouten vervalt het recht op garantie. Handzenders vallen niet onder garantie, coulance is ter beoordeling van Autovision b.v. De aankoopdatum is bepalend voor de garantietermijn, dus bewaar de aankoopnota zorgvuldig. De garantie geldt voor de 1 e eigenaar van het voertuig. 5

6 BESTELLEN EXTRA HANDZENDER: Bij het systeem worden 2 afstandsbedieningen meegeleverd. U kunt extra zenders onder vermelding van de zendercode (code card) bij uw leverancier/inbouwstation bestellen. Deze zal ook de zender bij u alarmsysteem bekend maken. Er kunnen maximaal 7 zenders op het systeem geprogrammeerd worden. Indien een zender is kwijtgeraakt kan deze door de installateur gewist worden uit het systeem, deze kan dan niet meer gebruikt worden. VERVANGEN VAN DE BATTERIJEN: De batterijen (Lithium) in de handzender gaat bij normaal gebruik ongeveer twee jaar mee. Wanneer de batterij leeg begint te raken is dat te merken, het bereik wordt minder, u moet steeds dichter naar de auto om het systeem aan en uit te zetten (normaal bereik ca 7-8 meter). Indien de batterij bijna leeg is zal de LED op de zender na indrukken voor een moment oplichten en dan geheel niet meer branden. In dit geval dienen de batterijen te worden vervangen. Schroef de zender open en neem voorzichtig de onderste helft van de zender af. Haal het binnen gedeelte uit het rubberen gedeelte u kunt nu de batterijen uit het houdertje schuiven. Vervang de batterijen door hetzelfde types: 2x CR VOLT. Let bij het plaatsen op de juiste polariteit, de plus (+) omhoog! Klik en schroef nu het dekseltje weer voorzichtig vast. LET OP: De lege batterijen dienen als KCA te worden afgevoerd. NOODSTROOM-SIRENE M-8700 A-serie De M-8700 A-serie zijn uitgerust met een noodstroom gedeelte die automatisch gaat loeien indien b.v. de accu losgekoppeld wordt terwijl het alarm is ingeschakeld (sabotage!). De sirene loeit maar de richting aanwijzers van de auto knipperen dan niet. Wanneer de accu moet worden losgekoppeld voor werkzaamheden aan de auto, b.v. een beurt in de garage, levert dit geen problemen op. Wanneer namelijk het alarm is uitgeschakeld is tevens deze noodstroomvoorziening uitgeschakeld. Het alarm is uitgerust met een Slaap functie ; als de accu afgekoppeld wordt of spanning beneden 3 Volt daalt. Dit om de interne accu van het alarm te sparen Als de slaapfunctie is ingeschakeld dient het contact een keer aan gezet te zijn om het systeem te laten ontwaken. Indien het alarm (per ongeluk) afgaat is het mogelijk om de sirene uit te zetten zonder het alarm uit te schakelen, druk tijdens een alarm cyclus, op knop B van de handzender. Paniek functie (optie): Indien ingesteld door de installateur is het mogelijk het alarm te voorzien van een paniekfunctie. Hierdoor is het mogelijk het alarm in een bedreigende situatie via de afstandsbediening te laten afgaan. Werkingswijze: Het alarm staat niet ingeschakeld of het alarm staat op scherp. Indien de knop B van de handzender wordt ingedrukt, zal het systeem gedurende 10 sec. seconden afgaan. Tijdens deze alarmering kunt u het alarm met knop B uitschakelen. De status van het alarm is hierna hetzelfde als voor het gebruik van de functie. 6

7 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de creditcard met de 16 cijfers/letter combinatie zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kunnen er geen zenders bijgemaakt worden. > Deze code staat alleen, en nergens anders, op de creditcard vermeld! DOOR INSTALLATEUR IN TE VULLEN: Installateur : Contactpersoon:... Inbouw datum:... Systeem type: M-8700 / A / Top / Basic / M-15 Doorhalen wat niet van toepassing is 7

8 Uitvoering wijzigingen, drukfouten onder voorbehoud AVG$ juli 03 8

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de creditcard met NOODCODE zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kan het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z De HPB voldoet aan de keuringseisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) ten behoeve van

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n ALGEMEEN Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n GEFELICITEERD! Met de aanschaf van de alarmkit GR48 klasse 2 / klasse 3 bent u in het bezit gekomen van de nieuwste generatie alarmsystemen van SERPI

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING 1.0 INTRODUCTIE. Het Selca Split systeem is een Hi-Tech auto alarm met een externe sirene. Het systeem voldoet aan de Europese eisen 95/54 en 95/56 en wordt in- en uitgeschakeld

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MED 3200 Goedgekeurd alarmsysteem voor voertuigen met originele afstandsbediening Inhoud Voorwoord 3 Aan u wordt verstrekt 3 Systeemeigenschappen 3 Inschakelen alarm 4 Uitschakelen

Nadere informatie

GT909NL INBOUW HANDLEIDING

GT909NL INBOUW HANDLEIDING GT909NL INBOUW HANDLEIDING Rho-Delta ACP. BV Esudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010-4795755 Fax nr: 010-2927461 website: www.rhodelta.nl 1.0 - INHOUD VAN DE DOOS EN LIJST VOOR UITBREIDINGS MODULES.

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding KL2 MED 11 TX KL3 MED 11 TX KIWA/SCM goedgekeurd alarmsysteem met eigen autorisatie Inhoud Korte beschrijving:... 3 Voorwoord... 3 Aan u wordt verstrekt...... 3 Inschakelen alarm...

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux CLIFFORD 330X CAN Bus alarmsysteem 2009 Clifford Electronics Benelux Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk De Cobra 4627PS startonderbreker kent 2 toepassingen. Ten eerste als een standalone startonderbreker

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

InteGra Gebruikershandleiding 1

InteGra Gebruikershandleiding 1 InteGra Gebruikershandleiding 1 Algemeen Met dank voor de keuze van dit product aangeboden door SATEL. Hoge kwaliteit en vele functies met een simpele bediening zijn de voordelen van deze inbraak alarmcentrale.

Nadere informatie

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling INSTALLATIE en GEBRUIKERS HANDLEIDING Installatie: Zorg ervoor dat de afstandbediening en de autosleutels

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD HFDSCHEMA E541 -Demontagedienttegeschiedendooreenprofessioneleinstallateur -Maakdeaccupolenlosalvorensmetdemontagetebeginnen -Houdtdecontactsleutel,wanneerdeunitvolledigisaangesloten,buitendeautoen beginmetdenoodzakelijkeprogrammering

Nadere informatie

INTELLISTART 4 INSTALLATIE

INTELLISTART 4 INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de IntelliStart 4. INTELLISTART 4 INSTALLATIE Op afstand starten voor automaten en handgeschakelde auto's tevens ook geschikt voor diesels Automatisch starten bij lage accu

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x

AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR. 2x 3x 2x 3x [5] De stekkerdoos schakelt ter bevestiging 2x in en uit. De code van de zender is in het geheugen van de stekkerdoos opgeslagen en het product is klaar voor gebruik. Er kunnen maximaal 6 verschillende

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Radio codeklavier RTS

Radio codeklavier RTS Radio codeklavier RTS Installatiehandleiding Radio codeclavier RTS Artikelnummer 1841030 Radio codeklavier RTS n Oplichtende toetsen bij bediening. n Keuze tussen 4, 5 of 6 cijfer combinatie. n Verschillende

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

Alarmlicht met sirene

Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene BXA-8 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-300 TUIN STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic De Hoofd onderdelen De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden console, het moet een plek zijn waar alle draden naar toe kunnen.

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-300 STEKKERDOOS DIMMER/SCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit / Dimmen * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator

Nadere informatie

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER *Op www.klikaanklikuit.nl vind u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen COMPATIBILITEIT Deze signaalversterker werkt met alle KlikAanKlikUit zenders

Nadere informatie

Handleiding. Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen

Handleiding. Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen Handleiding Masterkey en gebruikersafstandsbedieningen De afstandsbedieningen Batterij verwisselen Programmeren Masterkey Programmeren gebruikersafstandsbediening Verwijderen gebruikersafstandsbediening

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AGDR-3500 TUIN STEKKERDOOS SCHAKELAAR ZWAAR D C B A * * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings- en

Nadere informatie

Metaal RTS codeklavier

Metaal RTS codeklavier Metaal RTS codeklavier Installatiehandleiding Metaal RTS codeklavier Artikelnummer 1841116 Metaal RTS codeklavier n Robuuste metalen behuizing. n 2 Kanalen. n 5 Gebruikerscodes (per kanaal). n Dikte 28

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale

GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale GEBRUIKERSGIDS CP-700 alarmcentrale INHOUDSOPGAVE: Pagina Inschakelen van de centrale (AFWEZ)..Pag. 1 Inschakelen van de centrale met de hoofdgebruikers code...pag. 1 Inschakelen van de centrale met de

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 4 RTS

Afstandsbediening Telis 4 RTS Afstandsbediening Telis 4 RTS Bedieningshandleiding Telis 4 RTS Pure Art.nr. 8063 Telis 4 RTS Silver Art.nr. 80638 Telis 4 RTS Patio Art.nr. 80644 Telis 4 RTS Lounge Art.nr. 8065 Afstandsbediening Telis

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APCR-2300 STEKKERBLOK SCHAKELAAR A B C A: LED-indicator B: Verbindingsknop C: Kinderbeveiliging 1 [1] Plaatsen stekkerblok schakelaar Plaats de stekker van het stekkerblok in

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originele afstandsbediening van het voertuig leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen

Nadere informatie

MAX-20MC. Gebruikershandleiding. Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones 1. INTRODUCTIE. 1.1 Maak kennis met de MAX-20MC

MAX-20MC. Gebruikershandleiding. Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones 1. INTRODUCTIE. 1.1 Maak kennis met de MAX-20MC MAX-20MC Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones Gebruikershandleiding 1. INTRODUCTIE De MAX-20MC is een geavanceerde en gebruikersvriendelijk alarmcentrale. Doordat de centrale draadloos werkt

Nadere informatie

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE

GSM TELEFOONMODULE. GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING GSM TELEFOONMODULE GEBRUIKERS- en INSTALLATIE HANDLEIDING Algemeen: Deze 12 / 24 volt GSM telefoon module is gemonteerd in een metalen behuizing en is geschikt voor het GSM 900 en 1800 net. De te bellen telefoonnummers worden

Nadere informatie

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING

CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING CP-508 GEBRUIKERS-HANDLEIDING 1. BEDIENING... blz. 2 1.1 Bedieningspaneel... blz. 2 1.1 a) De LED's 1 t/m 10... blz. 2 1.1 b) De middelste punt... blz. 3 1.1 c) De rechter punt... blz. 3 2. SCHAKELEN VAN

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA2-2300R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS A C B 1 2 1 2 G D E A: LED-indicator B: Kinderbeveiliging C: LED-indicator D: Aan/uit-toetsen E: Groeptoets (kanaal 1 en

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR

ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 ACD-1000 STEKKERDOOS SCHAKELAAR *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U

Nadere informatie

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding

Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw. Installatiehandleiding Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Installatiehandleiding - 2 - Binnenontvanger verlichting RTS - opbouw Inhoudsopgave Pagina Samenstelling 4 Veiligheid 5 Montage 5 Benodigd gereedschap 5 Aanbevolen

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.1 AC-1000 STEKKERDOOSSCHAKELAAR A B C * Verlichting: Aan / Uit * Afbeelding van de YCT-102 (niet altijd inbegrepen, check de specificaties op de verpakking) A: Indicator (spannings-

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 APA3-1500R AFSTANDSBEDIENING EN STEKKERDOOS SCHAKELAARS Waar moet u op letten? Het KlikAanKlikUit systeem De set APA3-1500R is eenvoudig uit te breiden met andere KlikAanKlikUit

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1

Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Gebruiksaanwijzing CODE COMBI K VDS-KL.1 Code Combi K is een electronisch cijfer/combinatieslot voor VDS gekeurde toepassingen. Het slot heeft tweede code voor nood- en/of controle openingen. Voordat U

Nadere informatie

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar

Gebruiksaanwijzing. Command 222. Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx. Draadloze codeschakelaar Command 222 Draadloze codeschakelaar Gebruiksaanwijzing NL Vanaf de fabriek voorgeprogrammeerde Mastercode Mastercode = xxxxxxxx Serienummer = xxxxxxxx Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 1. Veiligheidsadvies...3

Nadere informatie

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN

AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-3500 STEKKERDOOS SCHAKELAAR BUITEN *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product.

Nadere informatie

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1

Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De Basis unit. Schema type 1 Installatie handleiding Centrale Deurvergrendeling De set bestaat uit: 2x Handzender (AB) Kabelboom Basis unit Aansluitmateriaal De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER

GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER GEBRUIKSAANWIJZING v. 1.0 AEX-701 SIGNAALVERSTERKER * A B C * D * Afbeelding van de AC-1000 Stekkerdoosschakelaar, en de YCT-102 Afstandsbediening (beide niet inbegrepen) A: Voetplaatje met uitsparingen

Nadere informatie

460XV. Gebruikershandleiding Clifford Electronics Benelux, Lijnden.

460XV. Gebruikershandleiding Clifford Electronics Benelux, Lijnden. 460XV Gebruikershandleiding 2006 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

Serpi Star GR 410 / GR 440

Serpi Star GR 410 / GR 440 -1- Serpi Star GR 410 / GR 440 INHOUD BLZ. - WERKING 3 - LED GEHEUGEN 3 - ULTRASOON DETECTIE 3 - UITSCHAKELEN ULTRASOON 4 - STARTONDERBREKING 4 - CARCHECK 4 - WANNEER GAAT HET ALARM AF? 5 - SOORT EN DUUR

Nadere informatie

S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1

S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1 S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 1 PostScript Picture S4logo [Converted].eps S4 User Guide Dutch.qxp 13/06/2008 10:24 Page 2 Welkom Hartelijk dank voor uw keuze voor het nieuwe DATATOOL S4

Nadere informatie

[8] Activeren zoek-mode. [7] Inschakelen lichtnetspanning ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR

[8] Activeren zoek-mode. [7] Inschakelen lichtnetspanning ACM-300 INBOUWDIMMER/SCHAKELAAR [7] Inschakelen lichtnetspanning Schakel de lichtnetspanning (in de meterkast) weer in. De indicator op de dimmer brandt zolang er spanning op staat. [8] Activeren zoek-mode Druk met een puntig voorwerp

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING GEBRUIKERSHANDLEIDING VLEUGELHEKOPENER De Hekopenerspecialist Byzantium gebouw Stadhouderskade 20 B 1054 ES Amsterdam Telefoon: 020-489.9459 Telefax: 020-612.2581 Technische dienst: 06-46.075.244 info@hekopener.nl

Nadere informatie

Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM

Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM Sloten en alarm ALARM-SYSTEEM H6716G Uw voertuig is voorzien van een uiterst verfijnd elektronisch diefstalalarm en motor-immobilisatiesysteem. Tevens beschikt het voertuig over een aantal extra veiligheidssystemen.

Nadere informatie

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER

AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER GEBRUIKSAANWIJZING* v. 1.1 AGDR-300 STEKKERDOOS DIMMER *Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen Gefeliciteerd met de aankoop van dit KlikAanKlikUit product. U hebt

Nadere informatie

Inhoudstabel van de Concept 300

Inhoudstabel van de Concept 300 3 Inhoudstabel van de Concept 300 Standaard mogelijkheden van de Concept 300...................5 Welkom.................................................6 Onderhoud...............................................6

Nadere informatie

Afstandsbediening Telis 1 RTS

Afstandsbediening Telis 1 RTS Afstandsbediening Telis 1 RTS Bedieningshandleiding Telis 1 RTS Pure Art.nr. 1810630 Telis 1 RTS Silver Art.nr. 1810637 Telis 1 RTS Patio Art.nr. 181064 Telis 1 RTS Lounge Art.nr. 1810649 Afstandsbediening

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Sloten en alarmen. Gebruiken van de zender

Sloten en alarmen. Gebruiken van de zender Sloten en alarmen ALARMSYSTEEM* Uw voertuig is voorzien van een uiterst verfijnd elektronisch diefstalalarm en motorimmobilisatiesysteem. Teneinde maximale veiligheid en maximaal bedieningsgemak te garanderen

Nadere informatie

Handleiding Mini deur/raam contact.

Handleiding Mini deur/raam contact. Totaal Alarm Een veilig gevoel voor THUIS EN FAMILIE. Handleiding Mini deur/raam contact. Inhoud Aanmelden en montage.... 2 Batterijen vervangen.... 3 Instellingen mini deur/raamcontact WeBeHome... 3 Pagina

Nadere informatie

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD

CENTRAAL CONTROLE PANEEL EC 6350 LCD CENTRAAL CONTROLE PANEEL LCD GEBRUIKERS HANDLEIDING Rev. GEBLCD.INB.EC6350V2.2.DSC.106TVE.V1.1.NL PC5015 versie 2.2 INHOUDS OPGAVE Algemene systeeminformatie... 3 Inschakelen situatie afwezig... 4 Inschakelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 -

Inhoudsopgave. Handleiding: MC5508.20070830 v2.0a. Pagina - 1 - Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE...1 INLEIDING...2 UITVOERING...2 MC55081...2 MC55082...2 AANSPRAKELIJKHEID EN GARANTIE...2 ALGEMENE WERKING...3 Maximale stuurtijd beveiliging...3 Omschakel beveiliging...3

Nadere informatie

www.klikaanklikuit.nl

www.klikaanklikuit.nl www.klikaanklikuit.nl ICS-2000 CONFIGUREREN VN HET BEVEILIGINGSSYSTEEM versie 1.0 Op www.klikaanklikuit.nl vindt u altijd de meest recente gebruiksaanwijzingen OCTOPUS CONTROL STTION 1. Voorbereiding Zorg

Nadere informatie