GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z"

Transcriptie

1 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPB SERIE SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2Z EN 3Z De HPB voldoet aan de keuringseisen van het SCM (Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging) ten behoeve van de verzekeraars en zijn getest/goedgekeurd door het TNO. Indien gemonteerd door een erkend inbouwstation auto-beveiligingssystemen, kan er een "certificaat auto-alarm" ten behoeve van de verzekering worden afgegeven. Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. FUNCTIES: # Digitale Ultrasonar interieurbeveiliging d.m.v. micro-sensoren, tijdelijk eenvoudig uit te schakelen via het contactslot. # Automatisch inschakelende startmotorblokkering (SCM/TNO eis) (voertuigafhankelijk). # Preventieve dashboard knipper-l.e.d. tevens status L.E.D.functie; een inbraakpoging wordt aangegeven via de dashboard knipper L.E.D. # Insteltijd van 30 sec om de werking van het alarm te controleren zonder sirenegeluid # Omtrekbeveiliging, alarm gaat af indien portier, motorkap of kofferdeksel wordt geopend # Signalisatie bij deur open na alarm inschakelen*) # Alarmering via knipperlichten en sirene. # Aan/uit bevestiging via knipperlichten*). # 30 Seconden alarm met automatische reset. # Krachtige noodstroomsirene 125dB. In geval van sabotage loeit de sirene op een eigen accu. # Noodprocedure om alarm uit te schakelen met speciale code, in te geven dmv Knop/LED. *) Opties door het inbouwstation naar wens te programmeren / aan te sluiten: # Eventueel aansturing van comfortfunctie van de auto. Comfortfunctie: indien de deuren met de sleutel op slot gedraaid worden en de sleutel vastgehouden wordt, sluiten de elektrische ramen automatisch. # Uitgang t.b.v. diverse opties (automatische elektrische ramensluiter, etc.). # Sirene beep bij aan- en uitschakelen van alarm systeem. # Extra sirene aansluitmogelijkheid # Aansluiting klasse 5 voertuigvolgsysteem. # Alarm automatisch laten inschakelen na sluiting van de deuren, zonder de deuren te vergrendelen # Diverse anti Hi-Jack / Car-Jack functies met optioneel Key4 toetsenpaneel. # HPB Klasse 3 uitgevoerd met hellingshoekdetectie M-1603; beveiligt tegen opkrikken van de auto. Eventueel uitschakelbaar dmv contactslot. REV 06 1

2 INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP: PAGINA: * Functies 1 * Inschakelen van het alarm / Testen / Zelftest 3 * Tijdelijke uitschakeling ultrasoon interieurbeveiliging en hellingshoekdetectie (klasse 3) 3 * Uitschakelen van het alarm 4 * Automatische inschakeling motorblokkering 4 * Uitschakelen van de motorblokkering 5 * Automatisch opnieuw inschakelen (optie) 5 * Garage functie 5 * NOODPROCEDURE Uitschakelen van het alarm ZONDER handzender 6 * Tijdelijk deactiveren van alarm 6 * Noodstroomsirene 7 * Hellingshoekdetectie (HPB klasse 3) 7 * Status dashboard knipper L.E.D. 7 * Onderhoud, reparatie, inspectie 8 * Storingen, vals alarm 8 * Waar moet u op letten 9 * Gegevens van uw alarmsysteem > ZEER BELANGRIJK! 9 * Gegevens inbouwstation 9 2

3 INSCHAKELEN VAN HET ALARM / TESTEN: Druk op de handzender van de auto om de vergrendeling te sluiten Indien de auto een knipperlicht indicatie geeft bij het vergrendeling zullen de knipperlichten knipperen. (Dit is automerk afhankelijk) Indien de auto geen knipperlicht signaal geeft bij het vergrendelen is dit door het inbouwstation ingesteld en zullen de knipperlichten van de auto 2 maal knipperen. De dashboard L.E.D. zal kort uit gaan knipperen, ten teken dat het alarm in de "instelperiode" verkeert (30 sec). Indien gebruik wordt gemaakt van een optionele stuurunit of comfortfunctie van de auto, zullen tevens de elektrische ramen en/of het dak van de auto worden gesloten. Om de ramen open te laten: kom aanrijden, contact uit, druk 1x op de knop/led en schakel dan het alarm binnen 20 seconden in met de afstandsbediening. * Indien door het inbouwstation geprogrammeerd geeft de sirene 2 beeps bij het inschakelen. Tijdens deze instelperiode (30 seconden) kunt u het alarm zelf eenvoudig testen of alle beveiligingsfuncties nog werken. Indien u een alarm simuleert, b.v. u beweegt in de auto, u opent en deur, kofferbak of motorkap zullen de knipperlichten een keer oplichten, ten teken dat het alarm een alarmmelding signaleert. In deze periode zal het alarm dus niet afgaan. Elke keer dat een alarm gesimuleerd wordt begint de insteltijd opnieuw. Na 30 sec. geen melding zal de dashboard L.E.D. langzaam knipperen, het alarm staat nu "op scherp" en zal bij een alarmmelding afgaan. ZELF CONTROLE VAN ALARMSYSTEEM (5 sec na inschakelen) Indien bij het inschakelen van het alarm één van de deuren niet goed gesloten is of een schakelaar defect is, b.v. motorkap, zal de sirene één beep geven. Indien bij in-uitschakelen de sirene 5 beeps geeft: zie noodstroomsirene blz 7. TIJDELIJKE UITSCHAKELING ULTRA-SONAR en HELLINGSHOEKDETECTOR: Met behulp van het contactslot is het mogelijk om (tijdelijk) de ultra-sonar interieur-beveiliging uit te schakelen, b.v. wanneer u bij warm weer de ramen open laat of als er huisdieren/kinderen in de auto achterblijven. Wanneer u in dit geval het alarm aanzet blijft de auto op alle punten beveiligd, behalve het interieur. Het is ook mogelijk om (tijdelijk) de hellingshoek beveiliging uit te schakelen, b.v. wanneer het voertuig op transport staat Ultrasoon uit schakelen werkingswijze: * Zet het contact 2x aan en uit (of kom aanrijden, contact uit, aan, uit) * Vergrendel de auto binnen 10 sec met de afstandsbediening. * De Led knippert snel tijdens de instelperiode * Op dit moment zijn is het ultrasonar uitgeschakeld. Hellingshoek beveiliging uitschakelen werkingswijze: * Zet het contact 3x aan en uit (of kom aanrijden, contact uit, aan, uit, aan, uit ) * Vergrendel de auto binnen 10 sec met de afstandsbediening. * De Led knippert snel tijdens de instelperiode * Op dit moment zijn de hellingshoekdetector EN de ultrasoon sensoren uitgeschakeld. Het geheel schakelt weer in, wanneer het systeem een volgende keer wordt ingeschakeld. 3

4 UITSCHAKELEN VAN HET ALARM: Druk op de handzender van de auto om de vergrendeling te openen. Indien de auto een knipperlicht indicatie geeft bij het vergrendeling zullen de knipperlichten knipperen. (Dit is automerk afhankelijk) Indien de auto geen knipperlicht signaal geeft bij het vergrendelen is dit door het inbouwstation ingesteld en zullen de knipperlichten van de auto 1 maal knipperen. De dashboard L.E.D. zal doven, het alarm schakelt uit. Indien de dashboard L.E.D. blijft knipperen: zie blz. 8. Indien door het inbouwstation geprogrammeerd geeft de sirene 1 beep bij het inschakelen. AUTOMATISCHE INSCHAKELING VAN DE MOTORBLOKKERING: NB. Het hoofdstuk motorblokkering is voertuigafhankelijk, raadpleeg daarvoor blz 9 of dit bij u van toepassing is. In alle gevallen is het zo, dat wanneer het alarm en dus de startblokkering worden uitgeschakeld, de motorblokkering automatisch weer inschakelt, wanneer er niet met de auto wordt gereden. De HPB is een SCM/TNO goedgekeurd systeem. Onderdeel daarvan is de verplichting dat de startmotorblokkering altijd automatisch inschakelt indien u de auto verlaat, ook al schakelt u het alarm niet in! De startmotorblokkering schakelt altijd in nadat; * U het alarm inschakelt met de handzender, * U het contact van de auto afzet en daarna uitstapt, na 50 sec * U het contact van de auto afzet en daarna niet uitstapt, na 2 minuten * U het alarm uitschakelt, maar niet instapt, na 2 minuten. Het automatisch inschakelen van alleen de blokkering (het alarm was NIET ingeschakeld dmv een afstandsbediening) wordt aangegeven door: * de status LED knippert langzaam na inschakeling * als het contact aangezet wordt brandt de status LED constant, er kan niet gestart worden. De automatische inschakeling kan tijdelijk worden uitgeschakeld met de GARAGE functie zie blz 5 4

5 UITSCHAKELING VAN DE MOTORBLOKKERING: * Automatisch wanneer u het alarm uitschakelt, OF: * Wanneer het alarm niet was ingeschakeld met de handzender: Vergrendel de auto en ontgrendel de auto met de afstandsbeding., OF Voer de Override code met de knop/lled in na het contact uit te hebben gezet De knipperlichten knipperen 1x Automatisch (opnieuw) inschakelen van het alarm (optie) Indien ingesteld door de installateur kan het alarm systeem automatisch inschakelen. Werkingswijze: het alarm schakelt in na 30 seconden als het contact uit wordt gezet en er wordt een deur geopend en gesloten. N.B. De ultrasoon interieur beveiliging wordt niet ingeschakeld. Indien het alarm automatisch is ingeschakeld en er wordt een deur geopend zal er een vooralarm gegeven worden van 10 seconden waarin de sirene een aantal beeps geeft, het alarm kan tijdens het vooralarm uitgezet worden met de handzender, anders zal een alarmcyclus volgen. Indien bovenstaande is geprogrammeerd kan het alarm systeem automatisch weer inschakelen indien het alarm systeem per ongeluk met de afstandsbediening is uitgeschakeld. Werkingswijze: Indien het alarm is uitgeschakeld door de afstandsbediening en er binnen 2 minuten geen deur wordt geopend, zal het systeem weer inschakelen. De deuren worden dan niet vergrendeld. NB Over het algemeen is het ook een functie van de auto dat indien de vergrendeling wordt geopend met de afstandsbediening en er binnen een bepaalde tijd geen portier wordt geopend, de vergrendeling automatisch weer sluit. GARAGE FUNCTIE: Met de garage functie kunnen de automatische functies tijdelijk uitgeschakeld worden. Het contact kan 15 x aan en uit gezet worden, daarna schakelt het alarm weer in. Of als de afstandsbediening wordt gebruikt wordt deze functie ook opgeheven. Werkingswijze: * Zet het contact aan * Druk op de knop van de LED/knop en zet tegelijkertijd het contact uit. * De sirene geeft 1 beep Tijdens normaal gebruik knippert de LED snel om aan te geven dat de garage functie actief is. 5

6 NOODPROCEDURE UITSCHAKELING VAN DE HET ALARM ZONDER HANDZENDER: In geval van nood, handzender kwijt/batterij leeg, kunt u ALLEEN met gebruikmaking van de speciale OVERRIDE code dmv een noodprocedure het alarm uitschakelen. N.B. Deze procedure zal altijd als gevolg hebben dat het alarm enkele malen afgaat, daar de procedure IN de auto moet worden uitgevoerd. Een paar keer oefenen (op een stille plek) voorkomt stress in een noodsituatie. De code is ingesteld door het inbouwstation en is ingevuld op de codecard. DEZE CODE STAAT ALLEEN OP CODEKAART VERMELD EN NERGENS ANDERS! Werkingswijze: Het alarmsysteem is ingeschakeld en de status LED knippert. * Open de auto met de sleutel, het alarm gaat af, stap in, sluit de deur en zet het contactslot in de aan positie (dashboard lampjes aan) * Zet binnen 10 sec het contactslot in de uit positie. Houdt de override code bij de hand * De status LED gaat nu knipperen en, bv als het eerste cijfer van de code een 3 is, druk dan op de knop/led na 3 knipperingen van de LED. * Wacht op de volgende knippercode van de LED overeenkomstig met het volgende cijfer van de code, druk dan op de knop/led. * Na goede invoering van de 5 cijferige code zal het systeem uitschakelen, de sirene geeft beeps, de status LED stopt met knipperen, u kunt de auto starten. Mocht de procedure fout verlopen, geeft de sirene beeps U kunt u deze gewoon weer van af het begin doorlopen. LET OP: na 3 x een foute code invoer blokkeert het systeem 10 minuten! (de sirene geeft steeds beeps na contact uit zetten) Wacht dan 10 minuten alvorens opnieuw te proberen. TIJDELIJK DEACTIVEREN VAN HET ALARM Het kan zijn dat u het alarm tijdelijk geheel wilt uit schakelen voor onderhoud of iets dergelijks. Werkingswijze: DEACTIVATIE * Zet het contact aan * Druk 2x de knop/led in * Zet het contact uit * Voer de override code in * De sirene geeft 1 beep * het alarm is uitgeschakeld DEACTIVATIE OPHEFFEN * Zet het contact aan * druk gedurende 2 sec op de knop/led * De sirene geeft 1 beep, * Het alarm is weer ingeschakeld. 6

7 NOODSTROOM-SIRENE De HPB is uitgerust met een noodstroom-sirene die automatisch gaat loeien indien b.v. de accu losgekoppeld wordt terwijl het alarm is ingeschakeld (sabotage!). De sirene loeit maar de richting aanwijzers van de auto knipperen dan niet. Wanneer de accu moet worden losgekoppeld voor werkzaamheden aan de auto, b.v. een beurt in de garage, levert dit geen problemen op. Wanneer namelijk het alarm is uitgeschakeld is tevens deze noodstroomvoorziening uitgeschakeld. Indien de sirene 5 beepsignalen geeft bij in-en uitschakelen is de interne noodstroom accu van de sirene leeg of defect. Als deze melding zich blijft voordoen neem dan contact op met uw inbouwstation. HELLINGSHOEKDETECTIE HPB klasse 3 De HPB klasse 3 is uitgerust met een hellingshoekdetector die het alarm af laat gaan indien de auto opgekrikt wordt. Het parkeren op een helling of gedeeltelijk op de stoep heeft geen invloed op de werking van de detector, deze onthoudt de stand waarin de auto geparkeerd wordt. De detector kan eventueel tijdelijk worden uitgeschakeld met het contactslot zie blz 3. STATUS L.E.D: In de auto is een status knipper L.E.D./ knop gemonteerd. De status L.E.D. geeft aan in welke status het alarm zich bevindt, - Indien de status L.E.D. niet brandt, is het alarm uitgeschakeld. De motorblokkering is nog niet in werking getreden. - knippert de L.E.D. kort uit : verkeert het alarm in de 'instelperiode' 30 sec (blz 3.) OF is alleen de motorblokkering ingeschakeld, maar het alarm is (nog) uitgeschakeld. - Knippert de status L.E.D. dan staat het alarm op 'scherp'. - Knippert de status L.E.D. in een onregelmatig tempo, zie hieronder. Wanneer het alarm is afgegaan (inbraakpoging), dan geeft de dashboard L.E.D. tevens aan wat de oorzaak van de alarmering is; de L.E.D. knippert dan met pauzes van 6 sec. een bepaald aantal keren achter elkaar: SIGNAAL LED NA UITSCHAKELING SOORT VEROORZAAKT ALARM MOGELIJKE OORZAAK 1 Knippering ULTRASOONBEVEILIGING ramen/dak goed gesloten 2 Knipperingen PORTIEREN Niet goed gesloten / schakelaar defect 3 Knipperingen MOTORKAP Niet goed gesloten / schakelaar defect 4 Knipperingen KOFFERBAK Niet goed gesloten / schakelaar defect 5 Knipperingen Bij klasse 3 - M-1603 Hellingshoeksensor Positie verandering / Sterke schokken / trillingen 6 Knipperingen INSTRUMENTENPANEEL +15 Startpoging 7 Knipperingen STROOMVERBRUIK Accessoire welke stroom verbruikt 7

8 De status L.E.D. blijft deze status vasthouden in het geheugen en zal deze dus blijven geven wanneer het alarm wordt uitgezet. Als het contact van de auto is aangeweest (gereden of gestart) of het alarm wordt weer aan gezet met de afstandsbediening, wordt deze status gewist en zal de status L.E.D. weer normaal gaan knipperen bij inschakeling van het alarm. ONDERHOUD, REPARATIE, INSPECTIE: Indien er een verzekeringscertificaat bij het systeem is afgegeven, geldt het volgende: # Bij eventuele storing dient u direct contact op te nemen met een erkend inbouwbedrijf, bij voorkeur dat waar het systeem is gemonteerd, om de storing te laten verhelpen. # Reparaties mogen uitsluitend door een erkend inbouwbedrijf worden uitgevoerd. # Minimaal éénmaal per jaar dient het systeem te worden gecontroleerd door een erkend inbouwbedrijf, liefst welke het systeem heeft gemonteerd. Laat door het inbouwbedrijf de controle op uw eigen certificaatdeel aftekenen. Bij een verzoek om schadevergoeding is het mogelijk dat de verzekeringsmaatschappij u verzoekt om het afgetekende certificaatdeel te overleggen. # het systeem heeft geen onderhoud nodig. # Het is aan te bevelen zelf periodiek het alarm op goede werking te controleren (zie blz.3) HANDLEIDING BIJ STORINGEN: * Auto start niet als systeem uitgeschakeld is: -> Accu is leeg/zwak, met als gevolg dat het systeem zichzelf inschakelt (blokkeert) * Vals alarm: ** Lees status L.E.D. code uit zie blz. 7. Neem indien nodig contact op met het inbouwstation. * Status L.E.D. blijft knipperen óók als alarm is uitgeschakeld: ** Zie blz. 7. # Sluit de auto geheel af. WAAR MOET U OP LETTEN: # Laat geen bewegende delen in de auto achter, bv aan de binnenspiegel. # De override code NIET in het voertuig bewaren # Indien het systeem is uitgebreid met de M-2008 automatische ramen-daksluiter, let dan altijd op dat bij het aanzetten van het systeem niemand bekneld kan raken door de ramen en/of het dak die automatisch sluiten bij inschakeling van het systeem. Indien er personen of huisdieren in de auto achterblijven, sluit dan eerst zelf de ramen en eventueel het schuifdak. De garantietermijn is 5 jaar op fabrieksfouten van het systeem, indien er spraken is van Montage- gebruiksfouten vervalt het recht op garantie. De aankoopdatum is bepalend voor de garantietermijn, dus bewaar de aankoopnota zorgvuldig. De garantie geldt voor de 1 e eigenaar van het voertuig. 8

9 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de card met NOODCODE zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kan het systeem niet uitgeschakeld worden in een noodsituatie > Deze code staat alleen, en nergens anders, op de card! DOOR INSTALLATEUR IN TE VULLEN: Installateur : Contactpersoon:... Inbouw datum: Systeem type: 0 HPB klasse 2 0 HPB klasse 3 TNO goedkeuringsnummer: AA TNO serienummer van oranje sticker onder op controle-unit: A3... Startblokkering automatisch inschakelend 0 JA 0 NEE Extra Opties geprogrammeerd:. 9

10 10

11 11

12 Wijzigingen, zet- en drukfouten onder voorbehoud AVG$ versie 04 Importeur NL: Website:

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3

GEBRUIKSAANWIJZING ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-999II / M-999III SCM/TNO GOEDGEKEURD KLASSE 2 EN 3 ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK - ZEER BELANGRIJK > Bewaar de creditcard met NOODCODE zeer zorgvuldig! > Noteer deze code in agenda, organizer of mobiele telefoon. > Zonder deze code kan het systeem

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN HPA 3.5 / 4.5 Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE

GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE 12 GEBRUIKSAANWIJZING META AUTO-ALARMSYSTEMEN M-8700 SERIE Advies: Lees deze gebruiksaanwijzing geheel door, zodat u volledig op de hoogte bent van de functies van uw alarmsysteem. INHOUDSOPGAVE: ONDERWERP:

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding GT-912/GT-913/GT-914 Gebruikers handleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +03110-4795755 Fax. +03110-2927461 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards

Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Cobra 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk Het in uw voertuig gemonteerde Cobra alarmsysteem biedt een simpele, maar uiterst effectieve en gebruiksvriendelijke

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844)

INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) 1 INBOUW HANDLEIDING GT806 (GT804+GT844) Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627 Alarmsysteem met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Alarmsysteem met aparte autorisatie Het in uw voertuig gemonteerde

Nadere informatie

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding

Cobra Alarm 4627. Gebruikers Handleiding Cobra Alarm 4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Cobra Alarmsysteem: Diefstal is de laatste tijd explosief gestegen. CAN Bus manipulatie

Nadere informatie

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud

Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Inhoud Gefeliciteerd met uw nieuwe autoalarm! Lees de gebruikershandleiding voor gebruik zorgvuldig door en maak u vertrouwd met de verschillende functies van uw autoalarm. Deze handleiding beschrijft de functies

Nadere informatie

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889.

Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. COBRA 889 INLEIDING Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een COBRA alarmsysteem type 889. De belangrijkste vernieuwing in deze 889-serie bestaat uit het systeem, dat de herkenningscode van de afstandsbediening

Nadere informatie

GT909NL. Gebruikershandleiding

GT909NL. Gebruikershandleiding GT909NL Gebruikershandleiding Rhodelta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +31 102927461 Fax + 31 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 HANDZENDER OMSCHRIJVING GT889 GT969CH GT889: handzender

Nadere informatie

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door

Dit beveiligingssysteem voor uw auto is getest en goedgekeurd door SYSTEEM 2980 COMPLEET ALARMSYSTEEM MET AFSTANDSBEDIENING GEBRUIKERSHANDLEIDING GOED BEWAREN VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK DIT SYSTEEM MAG UITSLUITEND DOOR EEN VAKKUNDIG INSTALLATEUR WORDEN INGEBOUWD BELANGRIJK

Nadere informatie

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding

Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627. Gebruikers Handleiding Mitsubishi - Cobra Alarm CO4627 Gebruikers Handleiding Clifford Electronics Benelux BV Tel.+31 20 40 40 919 info@clifford.nl ISO 9001:2008 Mitsubishi - Cobra Alarmsysteem: Om uw auto optimaal te beschermen

Nadere informatie

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n

Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n ALGEMEEN Gebrukershandleiding Gemel/SerpiStar GR48n GEFELICITEERD! Met de aanschaf van de alarmkit GR48 klasse 2 / klasse 3 bent u in het bezit gekomen van de nieuwste generatie alarmsystemen van SERPI

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404

INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 INBOUW HANDLEIDING GT403, 404 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan staan onze

Nadere informatie

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948

Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Clifford Electronics Benelux bv. Tel.+31 20 40 40 919 Fax. +31 20 40 40 948 Belangrijke informatie Gefeliciteerd met de aankoop van uw voertuig beveiligingsysteem. Het is ontworpen om jaren van probleemloze

Nadere informatie

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding

GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding GT-912/GT-913/GT-914 Inbouwhandleiding Rho-Delta b.v. Escudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel. +031 102927461 Fax. +031 104795755 www.rhodelta.nl info@rhodelta.nl 1.0 - OMSCHRIJVING De GT-912 /GT-913/GT-914

Nadere informatie

Cobra Bridge CAN 8800

Cobra Bridge CAN 8800 Cobra Bridge CAN 8800 Installatie Handleiding 2005 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Inhoudsopgave. Bridge 8800 CAN...3 Tabel Geheugen Alarm LED....3 Garagestand...4 Plaatsing van de alarmunit...4

Nadere informatie

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627

INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 1 INBOUW HANDLEIDING GT625, GT626, GT627 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT produkt. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze produkten hebben, dan

Nadere informatie

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden:

De GT636 is een afstandsbediend autoalarmsysteem met de volgende mogelijkheden: INBOUW HANDLEIDING GT636 Hartelijk dank voor het kiezen van een GT product. Onze materialen zijn met uiterste zorg gefabriceerd en getest. Mocht U vragen over onze producten hebben, dan staan onze technische

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding MED 3200 Goedgekeurd alarmsysteem voor voertuigen met originele afstandsbediening Inhoud Voorwoord 3 Aan u wordt verstrekt 3 Systeemeigenschappen 3 Inschakelen alarm 4 Uitschakelen

Nadere informatie

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5

Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Nederlandstalige handleiding Autoalarm AS5 Inhoud verpakking: Alarmunit Sirene Handzender ( 2 stuks) Kabels incl. zekeringen Zoekfunctie Stil alarm Startblokkering Paniek functie Anti carjacking Aansturing

Nadere informatie

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux

CLIFFORD 330X. CAN Bus alarmsysteem. Gebruikershandleiding. 2009 Clifford Electronics Benelux CLIFFORD 330X CAN Bus alarmsysteem 2009 Clifford Electronics Benelux Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING

SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING SELCA SPLIT GEBRUIKSAANWIJZING (zie voor uitschakelen alarm zonder handzender hoofdstuk 6.1) Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het high tech SELCA SPLIT modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding KL2 MED 11 TX KL3 MED 11 TX KIWA/SCM goedgekeurd alarmsysteem met eigen autorisatie Inhoud Korte beschrijving:... 3 Voorwoord... 3 Aan u wordt verstrekt...... 3 Inschakelen alarm...

Nadere informatie

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037

GEBRUIKSAANWIJZING. SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm. SCM goedkeuringsnr. AA030037 GEBRUIKSAANWIJZING SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM goedkeuringsnr. AA030037 Beste klant, Wij danken u voor de aanschaf van het hightech SELCA modulair alarm systeem. Deze gebruiksaanwijzing

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41

INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 INSTALLATIE HANDLEIDING MKR 41 MKR41 HI-SEC DEZE KIT BESTAAT UIT: 1. Elektronische module met een startonderbrekingssysteem, knipperlichtsignalering, aansluitingen voor alle typen deurvergrendeling en

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 6 - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm

SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SELCA IS200 klasse 2 alarm SELCA IS300 klasse 3 alarm SCM certificeringnummer AA030037 INSTALLATIE HANDLEIDING OMSCHRIJVING van de componenten Basisunit FM7.11 Sirene AL6.51 met ingebouwde noodstroomaccu

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88

Nadere informatie

GT909NL INBOUW HANDLEIDING

GT909NL INBOUW HANDLEIDING GT909NL INBOUW HANDLEIDING Rho-Delta ACP. BV Esudostraat 2 2991 XV Barendrecht Tel nr: 010-4795755 Fax nr: 010-2927461 website: www.rhodelta.nl 1.0 - INHOUD VAN DE DOOS EN LIJST VOOR UITBREIDINGS MODULES.

Nadere informatie

CS series LED-gebruikersgids

CS series LED-gebruikersgids CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met CE-certificering) Deze apparatuur voldoet aan beschikking 98/482/EC van de Europese Raad inzake Pan-Europese voorschriften

Nadere informatie

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING

SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING SELCA SPLIT INSTALLATIEHANDLEIDING 1.0 INTRODUCTIE. Het Selca Split systeem is een Hi-Tech auto alarm met een externe sirene. Het systeem voldoet aan de Europese eisen 95/54 en 95/56 en wordt in- en uitgeschakeld

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Alarmsysteem met afstandsbediening leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig

Nadere informatie

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C

MotorCycle Alarm by DEF COM 3 MONTAGE-INSTRUCTIES LED 80 C MTAGE + DEF COM 3 MTAGE-INSTRUCTIES H 2 O MotorCycle Alarm by OK KO MOTORBLOKKERING (FAIL SAFE SYSTEM) Positieve logica (het relais schakelt over wanneer de centrale uitgeschakeld is en bij +15). Fig.2

Nadere informatie

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE

MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE MK99 NL AUTOMATISCH IN WERKING TREDENDE STARTONDERBREKER MET ELEKTRONISCHE SLEUTEL EN OVERRIDE NOODCODE Met de startonderbreker MK99 kunnen twee automatisch in werking tredende startonderbrekingen plaatsvinden

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Yaris Hatchback 2007. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving: META HPB2 i.c.m.toyota Yaris Hatchback 2007. De Meta HPB2 is in combinatie

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene

installatiehandleiding Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het Egardia alarmlicht met sirene. Website Egardia www.egardia.com Klantenservice

Nadere informatie

Montagevoorschriften

Montagevoorschriften Montagevoorschriften BCU Mont_BCU1_NL.Doc 1/9 Inhoudsopgave 1. Montage van de onderdelen... 3 2. Aansluitingen van de 8 polige stekker... 3 3. Aansluitingen van de 10 polige stekker... 4 4. Opstarten...

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originele afstandsbediening van het voertuig leidraad bij het instellen - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen

Nadere informatie

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA

GEBRUIKSHANDLEIDING. Art. 866 DRIVERCARD 06DE1939A - 03/04. Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA GEBRUIKSHANDLEIDING Art. 866 DRIVERCARD 12 Cobra is a registered trade mark by DELTA ELETTRONICA 06DE1939A - 03/04 1 06DE1939A.pmd 1 GARANTIE Garantie bepaling INHOUD Introductie... pagina 2 1. DriverCard

Nadere informatie

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C

- 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 0 - INSTALLATIE HANDLEIDING ND 14C - 1 - INHOUD BLZ. - WERKING 2 - INSCHAKELTIJD 2 - SOORTEN ALARM EN GEHEUGENCAPACITEIT ALARM 3 - COMFORTSLUITINGEN 3 - INSTALLATIE 4 - NOODSLEUTEL 4 - PASSIEVE INSCHAKELING

Nadere informatie

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011

HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 HANDLEIDING SCOREBORDEN OPTIE 7 Versie 2.0 / augustus 2011 1.0 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aanschaf van een scorebord optie 7 van Data Display. We hopen dat er veel plezier aan beleefd zal

Nadere informatie

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI

Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI Auto Alarm FM5000 FM500 FM600 FM700 LCD MINI I. Functies FM 2-weg autoalarm. 2. Alarm aan (stil) Druk nogmaals 1x op de knop van de afstandbediening om alarm in AUTO Localiseren status te activeren, indien

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING

GEBRUIKERSHANDLEIDING NP0060.1 juli 1996 INLEIDING De is een inbraakalarmcentrale met maximaal 6 detectiepunten die bediend kan worden m.b.v. het LED of LCD bediendeel. De commando s die vanuit het bediendeel worden ingegeven

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Verso 2007. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Verso model 2007 De Meta HPB2 is in combinatie met het

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor Egardia Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website Egardia www.egardia.com Klantenservice Meer informatie

Nadere informatie

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier

Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Gebruikershandleiding CS-175 CS-275 CS-575 LED Codeklavier Puurs EL 03 V w 8 A w 8 S w 6 ec.e 6 u lv 6 rit a. 56 y be CS-175-275-575 series LED-gebruikersgids 98/482/EC-kennisgeving (Voor producten met

Nadere informatie

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem

Integratie van Net2 met een inbraakalarmsysteem Integratie van met een inbraakalarm Overzicht kan controleren of het inbraakalarm in of uit geschakeld is. Als het alarm aan staat zal alleen toegang verlenen aan gebruikers die gemachtigd zijn om het

Nadere informatie

Vodafone Automotive 4627PS Startonderbreker met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you

Vodafone Automotive 4627PS Startonderbreker met DriverCards. Gebruikershandleiding. Vodafone Power to you Vodafone Automotive 4627PS Startonderbreker met DriverCards Gebruikershandleiding Vodafone Power to you Effectief en gebruiksvriendelijk 1. Startonderbreker met aparte autorisatie De 4627PS startonderbreker

Nadere informatie

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V

SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V SELCA MC1.02 - MC1.03 : 12V SELCA MC1.04 : 24V Afstandbediening voor centrale deurvergrendeling INSTALLATIE en GEBRUIKERS HANDLEIDING Installatie: Zorg ervoor dat de afstandbediening en de autosleutels

Nadere informatie

Het Keypad (met segmenten)

Het Keypad (met segmenten) Het Keypad (met segmenten) Het JABLOTRON 100 systeem kan worden gebruikt met verschillende type keypads waarmee het systeem kan worden bediend, en die informatie geven omtrent de status van het systeem

Nadere informatie

Alarmlicht met sirene

Alarmlicht met sirene installatiehandleiding Alarmlicht met sirene BXA-8 INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT MET SIRENE Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht met sirene. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Landcruiser 120. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Landcruiser 120 De Meta HPB2 is in combinatie met

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota HiLux 2006. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota HiLux model 2006 De Meta HPB2 is in combinatie met het

Nadere informatie

installatiehandleiding Alarmlicht

installatiehandleiding Alarmlicht installatiehandleiding Alarmlicht INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 0900-388 88 88 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

TOYOTA Montagehandleiding

TOYOTA Montagehandleiding Type model: Toyota Auris 2007. Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening. Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Auris model 2007 De Meta HPB2 is in combinatie met het

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: Toyota Avensis MMC 2006 Type alarm: META HPB2 klasse 2/3 i.c.m. originele afstandsbediening Technische omschrijving META HPB2 i.c.m.toyota Avensis: De Meta HPB2 is in combinatie met het originele

Nadere informatie

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A

Versie: juni installatiehandleiding. Alarmlicht LXA-8A installatiehandleiding Alarmlicht LXA-8A INSTALLATIEHANDLEIDING ALARMLICHT Gefeliciteerd met de aankoop van het WoonVeilig alarmlicht. Telefoonnummer WoonVeilig 088 383 88 38 E-mail WoonVeilig klantenservice@woonveilig.nl

Nadere informatie

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE

VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE VISONIC MAX-5 ALARMCENTRALE Aanwijzingen voor de Gebruiker Alphatronics B.V. copyright 1991, Nijkerk INTRODUCTIE Uw inbraaksignaleringsinstallatie heeft als hart een Visonic MAX-5 alarmcentrale. Op dit

Nadere informatie

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN

COPYRIGHT GARANTIEBEPERKINGEN COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een opslagsysteem of doorgegeven in welke vorm of op welke manier ook - elektronisch,

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model WV-1716) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

ALARM. De werking van het systeem wordt door de body computer geregeld, die via de seriële verbinding commando''s verzendt/ontvangt.

ALARM. De werking van het systeem wordt door de body computer geregeld, die via de seriële verbinding commando''s verzendt/ontvangt. Elektrische functie printen ALARM DIEFSTALALARM BESCHRIJVING Het diefstalalarm beveiligt de auto tegen diefstal m.b.v.: interieur en omtrekbeveiliging, kanteldetectie en controle op doorsnijden van voedingskabels.

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA HiLux D4D 2006 2 & 4 deurs uitvoering met sleutel handzender Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Toyota bestelnummers; 01800-03868 Cobra CO5452 of M1603 (voor klasse 3 bijbestellen)

Nadere informatie

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1

Jacobs Beveiliging bvba Pagina 1 GEBRUIKERS HANDLEIDING TEXECOM PREMIER 412/816/832 De toetsposities zijn op de klavieren steeds identiek, sommige benamingen/ kunnen verschillen. Elk systeem is ingesteld volgens uw persoonlijke behoeften!

Nadere informatie

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it

DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem MONTAGE INSTRUCTIE Nederlands 1 2 Handzenders Centrale unit DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale di installazione

Nadere informatie

GEBRUIKERS HANDLEIDING

GEBRUIKERS HANDLEIDING GEBRUIKERS HANDLEIDING ALFANUMERIEK TOETSENTABLO CMK683 - Juni 1990 - 1 HET ALFANUMERIEK TOETSENTABLO Het alfanumeriek display bestaat uit 2 regels van elk 16 letters lang. Het alfanumeriek display toont

Nadere informatie

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding

Motor Scooter Alarm Systeem. Installatie handleiding Motor Scooter Alarm Systeem Installatie handleiding Aansluiten van draden en stekkers Stap 1 Basisunit.Basis unit aansluiten (speaker, sirene, antenne) en tijdelijk een plaats zoeken voor bevestiging (pas

Nadere informatie

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD

ZWART GROEN-ROOD GROEN-BLAUW GEEL-BLAUW GROEN-ZWART GEEL-ROOD BRUIN WIT-BLAUW PAARS BRUIN-ROOD BLAUW WIT-ROOD HFDSCHEMA E541 -Demontagedienttegeschiedendooreenprofessioneleinstallateur -Maakdeaccupolenlosalvorensmetdemontagetebeginnen -Houdtdecontactsleutel,wanneerdeunitvolledigisaangesloten,buitendeautoen beginmetdenoodzakelijkeprogrammering

Nadere informatie

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld.

Draadloze signaal overdracht. De communicatie tussen melders en centrale wordt radiografisch geregeld. GEBRUIKERSHANDLEIDING PRO800p V1.4-NL Pagina: 1 Inleiding Hartelijk gefeliciteerd met de aankoop van uw Zeus Pro-800p. U bent hiermee in het bezit gekomen van één van de meest geavanceerde als ook eenvoudig

Nadere informatie

SmartHome Huiscentrale

SmartHome Huiscentrale installatiehandleiding SmartHome Huiscentrale Vervanging voor WoonVeilig Huiscentrale (model GATE-01) INSTALLATIEHANDLEIDING SMARTHOME HUISCENTRALE Website WoonVeilig www.woonveilig.nl Klantenservice Meer

Nadere informatie

Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding

Nederlands. Gebruikershandleiding. Compact motorfiets beveiligings systeem. Handzenders. Centrale unit. SB6527/NL Gebruikershandleiding 6527 Compact motorfiets beveiligings systeem Gebruikershandleiding Nederlands 1 2 Centrale unit Handzenders DELTA ELETTRONICA SPA SPYBALL DIVISION VIA ASTICO 41 21100 VARESE www.spyball.it Manuale utente

Nadere informatie

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards

Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Cobra 4627PS Startonderbreker met DriverCards Gebruikershandleidingding Effectief en gebruiksvriendelijk De Cobra 4627PS startonderbreker kent 2 toepassingen. Ten eerste als een standalone startonderbreker

Nadere informatie

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1

ADVISOR CD3401. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142705999-1 ADVISOR CD341 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14275999-1 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen in een

Nadere informatie

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic

Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic Auto alarm systeem Ultra Micro Ultrasonic De Hoofd onderdelen De Basis unit. Plaats deze in de auto onder het dashboard of in het midden console, het moet een plek zijn waar alle draden naar toe kunnen.

Nadere informatie

460XV. Gebruikershandleiding Clifford Electronics Benelux, Lijnden.

460XV. Gebruikershandleiding Clifford Electronics Benelux, Lijnden. 460XV Gebruikershandleiding 2006 Clifford Electronics Benelux, Lijnden. Garantie bepaling Clifford Electronics Benelux B.V. zegt aan de originele koper van dit alarmsysteem toe, onder garantie dit alarmsysteem

Nadere informatie

MiBlock gebruikershandleiding

MiBlock gebruikershandleiding MiBlock gebruikershandleiding MiBlock gebruikshandleiding Manage all things moving MiBlock-UM-1 Product beschrijving De MiBlock startonderbreker voorziet in een betrouwbare bescherming van het voertuig

Nadere informatie

ProSYS Plus Verkorte gebruikershandleiding

ProSYS Plus Verkorte gebruikershandleiding ProSYS Plus Verkorte gebruikershandleiding Volledig inschakelen (voor afwezigheid) Code Volledig inschakelen: Beveiliging. proximity tag code of met om alle partities in te schakelen of om een specifieke

Nadere informatie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie

Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie Gebruikers handleiding Jablotron 100 serie 1.1 Bediening en informatie van uw beveiligingssysteem Het JABLOTRON 100 systeem kan worden bedient met verschillende soorten bediendelen, die tevens informatie

Nadere informatie

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan.

Uitschakelen in noodgevallen Doe de touch-key kort in de opening op het bedieningspaneel. Het alarm zal uitgaan. Basis handeling Het systeem inschakelen Kort op de grote (in-/uitschakelen) knop drukken. Alarm klinkt eenmaal kort. Voortentlamp gaat 30 seconden aan. Het duurt 15 seconden voordat het alarm op beweging

Nadere informatie

INTELLISTART 4 INSTALLATIE

INTELLISTART 4 INSTALLATIE Standaard mogelijkheden van de IntelliStart 4. INTELLISTART 4 INSTALLATIE Op afstand starten voor automaten en handgeschakelde auto's tevens ook geschikt voor diesels Automatisch starten bij lage accu

Nadere informatie

Colofon. Joost van den Brink

Colofon. Joost van den Brink Colofon Auteur: Eindredactie: Waldo Ruiter Trea Winter van Faassen Joost van den Brink Dit is een uitgave van Brink Technical Solutions BV 2006 Deze uitgave mag vrij worden gekopieerd binnen educatieve

Nadere informatie

MAX-20MC. Gebruikershandleiding. Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones 1. INTRODUCTIE. 1.1 Maak kennis met de MAX-20MC

MAX-20MC. Gebruikershandleiding. Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones 1. INTRODUCTIE. 1.1 Maak kennis met de MAX-20MC MAX-20MC Draadloze PowerCode alarmcentrale met 20 zones Gebruikershandleiding 1. INTRODUCTIE De MAX-20MC is een geavanceerde en gebruikersvriendelijk alarmcentrale. Doordat de centrale draadloos werkt

Nadere informatie

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen

NEDERLANDS. SAS-ALARM100 1x Alarmeenheid 6x Deur-/raamsensoren 2x Afstandsbedieningen Inleiding: Multifunctioneel plug and play draadloos alarmsysteem. Eenvoudige en snelle installatie. Het werkt op batterijen en maakt transformatoren en kabels dus overbodig. Beveiligt huizen, kantoren,

Nadere informatie

TOYOTA montagehandleiding

TOYOTA montagehandleiding Type model: TOYOTA MR2 2004 (REV-02) Type alarm: COBRA 3868 klasse 2 en 3 Bestelnummers: - 01800-03868 voor klasse 2 - Cobra CO5452 of M1603 voor klasse 3 bijbestellen. Verwijder voor aanvang van de inbouw:

Nadere informatie

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding

Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding Brandmeldpaneel FP800 Gebruikershandleiding ( V1.2 17/03/98 ) PRODUCT CODE : LFFP801 FP800 Gebruikershandleiding V1.2 Wat te doen in geval van brandalarm. Uitschakelen akoestisch alarm Druk op toets

Nadere informatie

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4

GfS Day Alarm. Algemene omschrijving...p. 2. Montage handleiding en functies...p. 3. Instellingen van magneet contacten...p. 4 Art.-Nr.: Art.-Nr.: Montage handleiding Inhoud Algemene omschrijving...p. Montage handleiding en functies...p. Instellingen van magneet contacten...p. Aansluiting met draadloos magneet contact...p. Aansluiting

Nadere informatie

ES-S8A. Sirene op zonne-energie.

ES-S8A. Sirene op zonne-energie. ES-S8A Sirene op zonne-energie www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S8A Schroeven en pluggen Documentatie Presentatie Wat is de ES-S8A? De ES-S8A is een draadloze sirene op zonneenergie die geschikt

Nadere informatie

Serpi Star GR 410 / GR 440

Serpi Star GR 410 / GR 440 -1- Serpi Star GR 410 / GR 440 INHOUD BLZ. - WERKING 3 - LED GEHEUGEN 3 - ULTRASOON DETECTIE 3 - UITSCHAKELEN ULTRASOON 4 - STARTONDERBREKING 4 - CARCHECK 4 - WANNEER GAAT HET ALARM AF? 5 - SOORT EN DUUR

Nadere informatie

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2

ADVISOR CD7201 CD95/15001. Manager Handleiding. Software versie: vanaf V6.0 142501999-2 ADVISOR CD721 CD95/151 Manager Handleiding Software versie: vanaf V6. 14251999-2 COPYRIGHT SLC BV 1996. All rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, overgebracht, opgeslagen

Nadere informatie

Handleiding Zero-wire

Handleiding Zero-wire AEV VOCHTEN - MYLLE SECURITY NV 18-2-2018 Handleiding Zero-wire Bediening alarmsysteem met App Inhoud 1. Downloaden van de app.... 2 2. Eerste gebruik.... 2 3. Personaliseren van uw account... 3 4. Uw

Nadere informatie

NPS-16 Burenalarmeringssysteem

NPS-16 Burenalarmeringssysteem Handleiding voor Alphatronics B.V. de gebruiker NPS-16 Burenalarmeringssysteem Burenalarmeringssysteem Revisie A Uitgave 10-1998 Alphatronics B.V. (MDK) INHOUD INHOUD... Pagina 1 Introductie... Pagina

Nadere informatie

Vehicle Security System VSS 1. Handleiding voor systeeminstelling - Dutch

Vehicle Security System VSS 1. Handleiding voor systeeminstelling - Dutch Vehicle Security System VSS 1 Handleiding voor systeeminstelling - Dutch Geachte klant, In deze handleiding vindt u de informatie en bedieningen die nodig zijn om de installatie van het alarmsysteem te

Nadere informatie

GALAXY 16 & 16+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6. versie 4 oktober

GALAXY 16 & 16+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6. versie 4 oktober GALAXY 6 & 6+ GEBRUIKERSHANDLEIDING MK 6 versie 4 oktober 00 Galaxy 6/6+ centrale i.c.m. Mk6 bediendeel Gebruikers Handleiding Deze handleiding is een aanvulling op de GalaXy 6/6+ gebruikers handleiding.

Nadere informatie

ES-S7B. Buitensirene.

ES-S7B. Buitensirene. ES-S7B Buitensirene www.etiger.com Inhoud van de verpakking 1 x ES-S7B 1 x 12V adapter 1 x back-upbatterij (ingebouwd) 1 x siliconen frame Schroeven, pluggen en siliconen doppen Documentatie Belangrijke

Nadere informatie

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen

Trevler AIR handleiding. Opmerkingen AIR Handleiding WAARSCHUWING Stel de Trevler module niet bloot aan water of andere vloeibare substanties om gevaar voor u en schade aan het apparaat te voorkomen. Open de behuizing van uw Trevler nooit,

Nadere informatie

Inhoudstabel van de Concept 300

Inhoudstabel van de Concept 300 3 Inhoudstabel van de Concept 300 Standaard mogelijkheden van de Concept 300...................5 Welkom.................................................6 Onderhoud...............................................6

Nadere informatie