Retour Voorwaarden Lunado Group B.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Retour Voorwaarden Lunado Group B.V."

Transcriptie

1 Retour Voorwaarden Lunado Group B.V. Definities In deze Retour Voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Lunado Group B.V.: de gebruiker van deze Retour Voorwaarden(hierna te noemen Lunado : Lunado gevestigd aan de Kiotoweg 409 te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer ; b. klant: de natuurlijke of rechtspersoon in opdracht van wie Lunado goederen levert, dan wel met wie Lunado een overeenkomst is aangegaan; Algemeen De Retour Voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen Lunado en de klant waarop Lunado deze Retour Voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Eventuele afwijkingen op deze Retour Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch (per ) zijn overeengekomen. Redenen van retourmelding Lunado streeft naar een correcte verwerking en afhandeling van iedere aankoop. Echter kan het voorkomen dat de klant zijn of haar aankoop retour moet sturen. Hier kan de klant de volgende redenen voor opgeven: 1.1) Transportschade; 1.2) Foutieve goederen besteld door klant ; 1.3) Foutief aantal goederen besteld door klant; 1.4) Garantie en defecten; 1.5) Niet correcte- en manco levering; 1.1) Transportschade In geval van transportschade dient de retourzending na goedkeuring van Lunado aan de volgende eisen te voldoen, voordat de klant de goederen kan retourneren: Goederen worden alleen door Lunado retour genomen, als Lunado daar akkoord voor heeft gegeven; Lunado geeft tijdens de behandeling van uw verzoek tot retourname een dossiernummer af, dit nummer dient tijdens de verdere afhandeling van de retourname als referentie te worden gebruikt; Het product dient geheel compleet in originele staat te zijn, inclusief originele verpakking. Tevens moet het product duidelijk aantoonbaar ongebruikt zijn; De originele verpakking van het product dient vrij te zijn van stickers, reclamematerialen, tape, folies en andere niet originele en functionele materialen; Bij constatering van transportschade, dient de klant het volgende traject te volgen: 1. Na ontvangst van de goederen direct op de vrachtbrief van de transporteur melding maken, met daarbij de naam en handtekening van de persoon die de constatering heeft gedaan. Tevens dient de chauffeur van de transporteur op de vrachtbrief zijn/haar naam, handtekening en kentekennummer van de vracht- wagen te vermelden. -1-

2 2. Indien transportschade niet direct ten tijde van de goederenontvangst wordt ontdekt, maar na vertrek van de transporteur, dient de schade uiterlijk binnen 24 uur na aflevering bij Lunado te worden gemeld. 3. Het verzoek tot aanspraak op vergoeding van transportschade kan alleen in behandeling worden genomen, als het verzoek met een compleet ingevuld melding transportschade formulier wordt ingediend. Het formulier melding transportschade kan de klant via (rubriek klantenservice) downloaden en dient volledig ingevuld, vergezeld met een kopie van de vrachtbrief en een foto van de schade, per fax of naar Lunado te worden verstuurd. 4. Nadat door Lunado een dossiernummer is afgegeven, wordt deze ter verdere beoordeling door een retour sturen van de goederen of wijst de schade met een motivatie bij de klant af. 5. Indien Lunado akkoord heeft gegeven voor het retourneren van de goederen, dienen deze op een separate pallet/colli op risico en rekening van de klant naar Lunado te worden teruggestuurd. Op de retourzending moeten het dossiernummer en omschrijving van de inhoud duidelijk en zichtbaar worden vermeld. 6. Zodra de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending door een eigen deskundige worden beoordeeld. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal volgens de Retour Voorwaarden tot creditering worden overgegaan. Overige bepalingen met betrekking tot transportschade: Indien de klant, na akkoord van Lunado, besluit een product terug te sturen, is eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Lunado voor de klant zijn/haar risico en rekening; Indien Lunado niet binnen het gestelde termijn of geen verzoek tot aanspraak op vergoeding van transportschade ontvangt, gaat Lunado ervan uit dat de schade elders en na aflevering is ontstaan. De retourprocedure voor transportschade kan hierdoor niet meer worden opgestart; De retourgoederen moeten binnen zeven werkdagen na akkoord van Lunado met dossiernummer bij Lunado worden afgeleverd. Als de retourgoederen niet op tijd door Lunado ontvangen zijn, zal de retourprocedure worden geannuleerd en wordt er een nieuwe retourprocedure opgestart. Hierbij wordt voor een volgende opstart van de retourprocedure 17,50 extra aan kosten in rekening gebracht; Goederen met transportschade die zonder retouraanvraag aan Lunado worden verzonden, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; Een retourzending waarbij het voor Lunado niet duidelijk is dat het om goederen met transportschade gaat, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; 1.2) Foutief bestelde goederen door klant In geval van foutief bestelde goederen door klant dient de retourzending na goedkeuring van Lunado aan de volgende eisen te voldoen, voordat de klant de goederen kan retourneren: Alleen goederen die door Lunado zijn geleverd, kunnen in aanmerking komen voor mogelijke retourname. Goederen die niet door Lunado zijn geleverd, worden niet retour genomen; -2-

3 Het verzoek tot retourname van goederen dient uiterlijk binnen 30 dagen na factuurdatum te worden ingediend; Goederen worden alleen door Lunado retour genomen, als Lunado daar akkoord voor heeft gegeven; Lunado geeft tijdens de behandeling van uw verzoek tot retourname een dossiernummer af, dit nummer dient tijdens de verdere afhandeling van de retourname als referentie te worden gebruikt; Het product dient geheel compleet in originele staat te zijn, inclusief originele verpakking. Tevens moet het product duidelijk aantoonbaar ongebruikt zijn; De originele verpakking van het product dient onbeschadigd en vrij te zijn van stickers, reclamematerialen, tape, folies en andere niet originele en functionele materialen; Bij constatering van foutief bestelde goederen, dient de klant het volgende traject te volgen: 1. Het verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling worden genomen als het verzoek met een compleet ingevuld verzoek tot retourneren goederen formulier wordt ingediend. Het formulier verzoek tot retourneren goederen kan de klant via (rubriek klantenservice) downloaden en dient volledig ingevuld, vergezeld met een kopie van de vrachtbrief, per fax of naar Lunado te worden verstuurd. 2. Nadat door Lunado een dossiernummer is afgegeven, wordt deze ter verdere beoordeling door een retour sturen van de goederen of wijst de retournering met een motivatie bij de klant af. 3. Indien Lunado akkoord heeft gegeven voor het retourneren van de goederen, dienen deze op een separate pallet/colli op risico en rekening van de klant naar Lunado te worden teruggestuurd. Op de retourzending moeten het dossiernummer en omschrijving van de inhoud duidelijk en zichtbaar worden vermeld. 4. Zodra de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending door een eigen deskundige worden beoordeeld. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal volgens de Retour Voorwaarden tot creditering worden overgegaan. Overige bepalingen met betrekking tot foutief bestelde goederen: Specials, promotionele producten en producten die specifiek voor een klant zijn besteld en daardoor niet tot regulier verkochte producten binnen het assortiment van Lunado behoren, worden niet teruggenomen. Tevens worden producten die door Lunado in geringe mate in voorraad worden gehouden niet teruggenomen; Producten met actieverpakkingen en/of verpakkingen met promotionele opschriften worden niet teruggenomen; Indien de klant, na akkoord van Lunado, besluit een product terug te sturen, is eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Lunado voor de klant zijn/haar risico en rekening; Foutief bestelde goederen door klant worden, mits akkoord gegeven door Lunado, in geen geval gecrediteerd doch alleen omgeruild tegen de juiste producten; De retourvergoeding bij retourname van goederen binnen 30 dagen na factuurdatum, bedraagt 100% van het factuurbedrag van desbetreffende product minus 17,50 administratie & De retourgoederen moeten binnen zeven werkdagen na akkoord van Lunado met dossiernummer bij Lunado worden afgeleverd. Als de retourgoederen niet op tijd door Lunado ontvangen zijn, zal de retourprocedure worden geannuleerd en wordt er een nieuwe retourprocedure opgestart. Hierbij wordt voor een volgende opstart van de retourprocedure nogmaals 17,50 extra aan kosten in rekening gebracht; -3-

4 Foutief bestelde goederen die zonder retouraanvraag aan Lunado worden verzonden, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; Een retourzending waarbij het voor Lunado niet duidelijk is dat het om foutief bestelde goederen gaat, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; 1.3) Foutief aantal goederen besteld door klant In geval van foutief aantal bestelde goederen door klant dient de retourzending na goedkeuring van Lunado aan de volgende eisen te voldoen, voordat de klant de goederen kan retourneren: Alleen goederen die door Lunado zijn geleverd, kunnen in aanmerking komen voor mogelijke retourname. Goederen die niet door Lunado zijn geleverd, worden niet retour genomen; Het verzoek tot retourname van goederen dient uiterlijk binnen 180 dagen na factuurdatum te worden ingediend; Goederen worden alleen door Lunado retour genomen, als Lunado daar akkoord voor heeft gegeven; Lunado geeft tijdens de behandeling van uw verzoek tot retourname een dossiernummer af, dit nummer dient tijdens de verdere afhandeling van de retourname als referentie te worden gebruikt; Het product dient geheel compleet in originele staat te zijn, inclusief originele verpakking. Tevens moet het product duidelijk aantoonbaar ongebruikt zijn; De originele verpakking van het product dient onbeschadigd en vrij te zijn van stickers, reclamematerialen, tape, folies en andere niet originele en functionele materialen; Bij constatering van foutief aantal bestelde goederen, dient de klant het volgende traject te volgen: 1. Het verzoek tot retourname van goederen kan alleen in behandeling worden genomen als het verzoek met een compleet ingevuld verzoek tot retourneren goederen formulier wordt ingediend. Het formulier verzoek tot retourneren goederen kan de klant via (rubriek klantenservice) downloaden en dient volledig ingevuld, vergezeld met een kopie van de vrachtbrief, per fax of naar Lunado te worden verstuurd. 2. Nadat door Lunado een dossiernummer is afgegeven, wordt deze ter verdere beoordeling door een retour sturen van de goederen of wijst de retournering met een motivatie bij de klant af. 3. Indien Lunado akkoord heeft gegeven voor het retourneren van de goederen, dienen deze op een separate pallet/colli op risico en rekening van de klant naar Lunado te worden teruggestuurd. Op de retourzending moeten het dossiernummer en omschrijving van de inhoud duidelijk en zichtbaar worden vermeld. 4. Zodra de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending door een eigen deskundige worden beoordeeld. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal volgens de Retour Voorwaarden tot creditering worden overgegaan. -4-

5 Overige bepalingen met betrekking tot foutief aantal bestelde goederen: Specials, promotionele producten en producten die specifiek voor een klant zijn besteld en daardoor niet tot regulier verkochte producten binnen het assortiment van Lunado behoren, worden niet teruggenomen. Tevens worden producten die door Lunado in geringe mate in voorraad worden gehouden niet teruggenomen; Producten met actieverpakkingen en/of verpakkingen met promotionele opschriften worden niet teruggenomen; Indien de klant, na akkoord van Lunado, besluit een product terug te sturen, is eventuele schade die ontstaat tijdens het retour zenden aan Lunado voor de klant zijn/haar risico en rekening; De retourvergoeding bij retourname van goederen binnen 30 dagen na factuurdatum bedraagt 100% van het factuurbedrag van het desbetreffende product minus 17,50 administratie & De retourvergoeding bij retourname van goederen binnen 90 dagen na factuurdatum bedraagt 90% van het factuurbedrag van het desbetreffende product minus 17,50 administratie & De retourvergoeding bij retourname van goederen binnen 120 dagen na factuurdatum bedraagt 75% van het factuurbedrag van het desbetreffende product minus 17,50 administratie & De retourvergoeding bij retourname van goederen binnen 180 dagen na factuurdatum bedraagt 50% van het factuurbedrag van het desbetreffende product minus 17,50 administratie & Goederen waarvan de factuurdatum langer dan 180 dagen voorafgaand aan het verzoek tot retourname bedraagt, worden niet retour genomen; De retourgoederen moeten binnen zeven werkdagen na akkoord van Lunado met dossiernummer bij Lunado worden afgeleverd. Als de retourgoederen niet op tijd door Lunado ontvangen zijn, zal de retourprocedure worden geannuleerd en wordt er een nieuwe retourprocedure opgestart. Hierbij wordt voor een volgende opstart van de retourprocedure nogmaals 17,50 extra aan kosten in rekening gebracht; Foutief aantal bestelde goederen die zonder retouraanvraag aan Lunado worden verzonden, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; Een retourzending waarbij het voor Lunado niet duidelijk is dat het om foutief aantal bestelde goederen gaat, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; 1.4) Garantie/defecten In geval van een defect aan een product dient de retourzending na goedkeuring van Lunado aan de volgende eisen te voldoen, voordat de klant de goederen kan retourneren: Alleen goederen die door Lunado zijn geleverd, kunnen in aanmerking komen voor mogelijke retourname. Goederen die niet door Lunado zijn geleverd, worden niet retour genomen; Goederen worden alleen door Lunado als garantie erkend, als Lunado daar ook akkoord voor heeft gegeven; -5-

6 Lunado geeft tijdens de behandeling van uw verzoek tot garantie een dossiernummer af, dit nummer dient tijdens de verdere afhandeling van de retourname als referentie te worden gebruikt; Het product dient geheel compleet te zijn en in goede staat te zijn verpakt, De verpakking van het product dient onbeschadigd en vrij te zijn van stickers, reclamematerialen, tape, folies en andere niet originele en functionele materialen; Bij constatering van een defect, dient de klant het volgende traject te volgen: 1. Het verzoek tot garantie aanspraak kan alleen in behandeling worden genomen als het verzoek met een compleet ingevuld verzoek tot garantie aanspraak formulier wordt ingediend. Het formulier verzoek tot garantie aanspraak kan de klant via (rubriek klantenservice) downloaden en dient volledig ingevuld, vergezeld met een foto van het defect, per fax of naar Lunado te worden verstuurd. 2. Nadat door Lunado een dossiernummer is afgegeven, wordt deze ter verdere beoordeling door een retour sturen van de goederen of wijst de retournering met een motivatie bij de klant af. 3. Indien Lunado akkoord heeft gegeven voor het retourneren van de goederen, dienen deze op een separate pallet/colli op risico en rekening van de klant naar Lunado te worden teruggestuurd. Op de retourzending moeten het dossiernummer en omschrijving van de inhoud duidelijk en zichtbaar worden vermeld. 4. Zodra de goederen door de retourafdeling zijn ontvangen zal de zending door een eigen deskundige worden beoordeeld. Als blijkt dat de zending conform retouraanvraag is, zal volgens de Retour Voorwaarden tot creditering worden overgegaan. Overige bepalingen met betrekking tot garantie/defecten: Producten met actieverpakkingen en /of verpakkingen met promotionele opschriften worden niet teruggenomen; Retour gekomen goederen die niet voor vergoeding in aanmerking komen, zullen niet worden teruggestuurd. Lunado biedt de klant de gelegenheid om het product binnen 5 werkdagen bij Lunado af te halen; Retourzendingen afwijkend in soort en aantal ten opzichte van de retouraanvraag worden niet in behandeling genomen; Goederen welke mogelijk in aanmerking voor garantie komen, moeten apart in een colli worden teruggestuurd naar Lunado en mogen niet in eenzelfde verpakking met andere retourzendingen worden verstuurd. Tevens dienen het dossiernummer en de omschrijving van de inhoud duidelijk en zichtbaar op de retourzending worden vermeld; De retourgoederen moeten binnen zeven werkdagen na akkoord van Lunado met dossiernummer bij Lunado worden afgeleverd. Als de retourgoederen niet op tijd door Lunado ontvangen zijn, zal de retourprocedure worden geannuleerd en wordt er een nieuwe retourprocedure opgestart. Hierbij wordt voor een volgende opstart van de retourprocedure 17,50 extra aan kosten in rekening gebracht; Defecte goederen die zonder retouraanvraag aan Lunado worden verzonden, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; Een retourzending waarbij het voor Lunado niet duidelijk is dat het om een defect product gaat, zullen bij levering worden geweigerd en niet in behandeling worden genomen; -6-

7 1.5) Niet correcte- en manco levering Bij constatering van een niet correcte- en manco levering, dient de klant het volgende traject te volgen: 1. Na ontvangst van de goederen direct op de vrachtbrief van de transporteur melding maken, met daarbij de naam en handtekening van de persoon die de constatering heeft gedaan. Tevens dient de chauffeur van de transporteur op de vrachtbrief zijn/haar naam, handtekening en kentekennummer van de vracht- wagen te vermelden. 2. Indien een niet correcte- en manco levering niet direct ten tijde van de goederenontvangst wordt ontdekt, maar na vertrek van de transporteur, dient de schade uiterlijk binnen 24 uur na aflevering bij Lunado te worden gemeld. 3. Het verzoek tot aanspraak op vergoeding van een niet correcte- en manco levering kan alleen in behandeling worden genomen als het verzoek met een compleet ingevuld niet correcte- en mancolevering formulier wordt ingediend. Het formulier niet correcte- en mancolevering kan de klant via (rubriek klantenservice) downloaden en dient volledig ingevuld, vergezeld met een kopie van de vrachtbrief en een foto van het defect, per fax of naar Lunado te worden verstuurd. 4. Nadat door Lunado een dossiernummer is afgegeven, wordt deze ter verdere controle door een eigen deskundige in behandeling genomen. Mocht aan de hand van de controleprocedure blijken dat inderdaad er sprake is van een niet correcte- en manco levering, dan zal Lunado overgaan tot een nieuwe levering. Deze procedure geldt ook voor verkeerd geleverde producten. -7-

RMA policy Televic Healthcare (THC)

RMA policy Televic Healthcare (THC) RMA policy Televic Healthcare (THC) Inhoud Identificeer uw product... 1 Type RMA... 2 Logistieke fout:... 2 Technische RMA:... 2 Administratieve RMA:... 3 Afgifte van RMA Nummer... 3 Verzenden van een

Nadere informatie

Datascan. RMA procedures

Datascan. RMA procedures atascan Creating print solutions Wat te doen bij ontvangst goederen van atascan? Goederen nauwkeurig controleren met de pakbon op productcode en aantal. Verpakking controleren op beschadiging. Indien de

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Archiefkasten-shop.nl gevestigd in Haarlem. Archiefkasten-shop.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Haarlem

Nadere informatie

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst

Artikel 2: Bestellen en het tot stand komen van een overeenkomst Artikel 1: Algemeen 1.1 1.2 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Officecity Kantoormeubelen B.V. gevestigd in Haarlem. Officecity.nl is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te

Nadere informatie

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803.

JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes, is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37062803. JR Sportshoes verricht haar werkzaamheden uitsluitend overeenkomstig deze voorwaarden,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier

Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Algemene Voorwaarden Het Scrapbook Atelier Artikel 1. Algemeen 1.1. Het Scrapbook Atelier is gevestigd aan de Doorvaart 25, 7381 CJ, te Klarenbeek en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Apeldoorn

Nadere informatie

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing.

1. Toepasselijkheid Op al onze aanbiedingen zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. Algemene voorwaarden Alle gebruikers van onze website ZusenSjiek.nl worden geacht kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de onderstaande algemene voorwaarden van ZusenSjiek, gevestigd te Zuiderwoude

Nadere informatie

Procedures retourgoederen (RMA en CMA)

Procedures retourgoederen (RMA en CMA) Procedures retourgoederen (RMA en CMA) Om de stroom van retourgoederen in de juiste banen te leiden heeft BAS Distributie hiervoor een tweetal procedures ontwikkeld. Er is een duidelijk onderscheidt in

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDIAONLINESHOP.NL Â ( )

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDIAONLINESHOP.NL Â ( ) Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN MEDIAONLINESHOP.NL Â (22-03-2017) Algemeen Bij het plaatsen van een bestelling bij Mediaonlineshop aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden. Totstandkoming overeenkomsten

Nadere informatie

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland).

Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Betreft afhandeling garantie- en reparatiezaken GS&M B.V (handelend onder Ætaire Nederland). Geachte relatie, Ætaire Nederland hecht veel waarde aan het op correcte en snelle wijze beoordelen en afhandelen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: voorwaarden) wordt verstaan onder: 1.1 Afnemer: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met SportsKing.nl in contact treedt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden

Algemene voorwaarden. Onze voorwaarden Algemene voorwaarden Onze voorwaarden Hieronder staan de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van AtChrissys te Moordrecht Als u bij AtChrissys artikelen bestelt, verklaart u zich akkoord

Nadere informatie

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort.

Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. I. Algemeen Art.1. Onder businessunits van Engels Group worden in deze tekst uitsluitend verstaan: 1 D.Engels, Aankooporganisatie; 2 Thermo Comfort. Art.2. Onder toestellen wordt in deze tekst uitsluitend

Nadere informatie

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Miening 40 b/b/c te (2381 GP) Zoeterwoude, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. Crème

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure

Leveringsvoorwaarden WoonVeilig. Versie: oktober Afleverprocedure Leveringsvoorwaarden WoonVeilig Versie: oktober 2016 Afleverprocedure Producten die je bij WoonVeilig bestelt, worden op het afleveradres in Nederland dat je bij je bestelling hebt opgegeven, afgeleverd.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Pintip Versie geldig vanaf: 4 december 2012 Artikel 1 Definities 1.1 Pintip: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, de vennootschap onder firma Pintip. Statutair gevestigd te

Nadere informatie

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te

2.3 Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te Algemene voorwaarden Handelskwekerij De Schelde BV www.olijfboom.nl Email: info@olijfboom.nl Lange Kruisweg 21a 2676BM Maasdijk KvK 24420121 BTW nr NL818375085B01 ABN AMRO 4175.04.551 1. Definities In

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Werkinstructie manco s en retourorders brandweerkleding

Werkinstructie manco s en retourorders brandweerkleding Werkinstructie manco s en retourorders brandweerkleding Instructie voor de kledingbesteller in de Veiligheid Regio Productgroep brandweerkleding Facilitair Diensten Centrum IFV / Beheer & Logistiek Versie

Nadere informatie

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT

HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT HOE WORD IK EEN SCHUURMAN BV KLANT Allereerst willen wij u graag bedanken voor uw interesse in ons bedrijf en producten. Uiteraard willen wij u graag als klant bij ons verwelkomen. Om voor u een klant

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden WebShop Nederlandse Unifil Vereniging (NUV-webshop)

Algemene Voorwaarden WebShop Nederlandse Unifil Vereniging (NUV-webshop) Algemene Voorwaarden WebShop Nederlandse Unifil Vereniging (NUV-webshop) 1. Algemeen 1.1 Onder NUV-webshop wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de Nederlandse Unifil Vereniging,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja

Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Algemene voorwaarden Woonboerderij Maja Definities 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Woonboerderij Maja : Woonboerderij Maja, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Een goede controle had dit kunnen voorkomen!

Een goede controle had dit kunnen voorkomen! Goederen ontvangst In de voorgaande weken hebben we inzicht gegeven in de eisen die aan een magazijn gesteld kunnen worden en welke hulpmiddelen aanwezig zijn om goederen te lossen en te verplaatsen. Het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Service & Support

Algemene Voorwaarden Service & Support Algemene Voorwaarden Service & Support Telefoon Fax 078 078681 6811414 KvK Internet www.epatra.nl Index 1. ALGEMENE BEPALINGEN Toepasselijkheid en definities 1 2. RMA REGELING DEFECTE PRODUCTEN Algemeen

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. Algemene voorwaarden Brocante Boetiekje Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Bevestiging van uw bestelling Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst,

Nadere informatie

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling.

3.5 Extra gemaakte kosten zijn niet in de prijs opgenomen. Deze ziet u staan bij de totaalbestelling. Algemene Voorwaarden WSF Professional 1.0 Algemeen: 1.1 De onderstaande voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen WSF Professional en de afnemer. Afwijkingen zijn slechts

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden Rowin Enckhof Personal Training webshop Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Rowin Enckhof Personal Training: De onderneming

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder:

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN COACH&JACKETS B.V. Artikel 1. Identiteit partijen In deze voorwaarden, hier te noemen â œalgemene Voorwaardenâ, wordt verstaan onder: Verkoper: COACH&JACKETS

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMEEN

Algemene voorwaarden ALGEMEEN Algemene voorwaarden ALGEMEEN bbkidsshop is gevestigd te Eindhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel van Eindhoven onder nummer 60455152. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle

Nadere informatie

Artikel 1: Definities

Artikel 1: Definities Artikel 1: Definities 1. Ondernemer: De natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten aan cliënten aanbiedt in de showroom als op afstand. 2. Cliënt: De (rechts)persoon die handelt in de uitoefening

Nadere informatie

De algemene voorwaarden voor webshopdierenarts.nl

De algemene voorwaarden voor webshopdierenarts.nl De algemene voorwaarden voor webshopdierenarts.nl Inhoud Artikel 1: Definities Artikel 2: Identiteit van de ondernemer Artikel 3: Toepasselijkheid Artikel 4: De overeenkomst Artikel 5: Herroepingsrecht

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Toepasselijkheid. Artikel 2. Overeenkomst. Artikel 3. Prijzen/Aanbiedingen. Artikel 4. Overmacht Algemene Voorwaarden Artikel 1. Toepasselijkheid 1) Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt. 2) Van het in

Nadere informatie

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem.

Deze algemene verkoopvoorwaarden van ITH Connect B.V., gevestigd te Beverwijk, zijn gedeponeerd bij de KvK te Haarlem. Algemene Verkoop en Leveringsvoorwaarden van ITH Connect B.V. ingeschreven onder nr.56699034 bij de KvK te Haarlem. ITH Connect B.V. is gevestigd op Biesland 17, 1948 RJ te Beverwijk. Deze algemene verkoopvoorwaarden

Nadere informatie

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.

groothandelmineralen.nl behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen. Algemene voorwaarden Artikel 1 Toepasselijkheid 1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van groothandelmineralen.nl en op alle met groothandelmineralen.nl aangegane overeenkomsten.

Nadere informatie

Voorwaarden voor de 100 dagen Niet Tevreden Geld Terug actie voor retouren

Voorwaarden voor de 100 dagen Niet Tevreden Geld Terug actie voor retouren Voorwaarden voor de 100 dagen Niet Tevreden Geld Terug actie voor retouren Voorwaarden voor de Sonos 100 dagen Niet Tevreden Geld Terug garantie - voorwaarden voor eindgebruikers Probeer nu tot 100 dagen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V.

Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Algemene Voorwaarden van Haasdijk Wine Group B.V. Haasdijk Wine Group B.V. is gevestigd te Amersfoort. Haasdijk Wine Group B.V. hanteert als handelsnamen Haasdijk Wine Group en/of Champagnist en/of De

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl ALGEMENE VOORWAARDEN kaky.nl Artikel 1. Overeenkomst 1.1 Totstandkoming van de overeenkomst met betrekking tot internet bestellingen. Nadat persoonlijke gegevens zijn ingevoerd en de order door opdrachtgever

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet.

Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet. Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden van Blue Fish (concept van Blue Fashionpoint B.V.) voor de verkoop via internet. Artikel 1. Definities 1.1. Blue Fashionpoint B.V.: De besloten vennootschap Blue

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. Algemene voorwaarden Doop Colientje Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Bevestiging van uw bestelling Zodra u bij ons een bestelling heeft geplaatst, ontvangt

Nadere informatie

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht

Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht 1.0 Onze winkel Onze winkel is een officiële webwinkel. Verkoop vindt alleen plaats via internet. Wij zijn ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel te Maastricht onder nummer: 14085443.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Webwinkel Werkman Horseshoes Artikel 1. Definities Werkman: Werkman Horseshoes Webwinkel: website van Werkman waarop zij zaken te koop aanbiedt Overeenkomst: de overeenkomst van koop

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

Totstandkoming Overeenkomst

Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Nihon Food B.V. gevestigd en kantoorhoudend aan de Nijverheidscentrum 5a, 2761JP te Zevenhuizen, is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder dossiernummer 52525732. Nihon Food

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel

Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel P 1 / 5 Algemene Voorwaarden Imperfect Design BV consumenten webwinkel De algemene voorwaarden zijn van toepassing op verkopen van Imperfect Design BV aan consumenten en uitsluitend op overeenkomsten op

Nadere informatie

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Artikel 1 Definities. Artikel 2 Gegevens van SDSV-Design. Artikel 3 - Toepasselijkheid. In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument: de natuurlijke

Nadere informatie

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015

Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 Inhoud: Pag 1-4: Actievoorwaarden consument Pag 5-6 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Voordeelweken 2015 De campagne De Vaillant Voordeelweken is

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland.

Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te Steenovenweg 3, 3532AE Utrecht, in Nederland. ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene Voorwaarden Nieuwe Foto, KVK 56753470, bedrijf gevestigd te, 3532AE Utrecht, in Nederland. ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 In deze Algemene Voorwaarden (hierna Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM

GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM GARANTIEVOORWAARDEN SITECOM Voorwaarden en algemene bepalingen 10 Year Warranty (1) Definities In deze garantieverklaring hebben onderstaande termen de volgende betekenis: Sitecom betekent Sitecom Europe

Nadere informatie

DiaDeemShop adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer:

DiaDeemShop  adres: Kamer van Koophandel nummer: BTW nummer: DiaDeemShop E-mailadres: diadeemshop@hotmail.com Kamer van Koophandel nummer: 68859538 BTW nummer: Algemeen De algemene voorwaarden van DiaDeemShop zijn van toepassing op alle bestellingen die door de

Nadere informatie

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Le Petit B.B. Baby Boutique.

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Le Petit B.B. Baby Boutique. Algemene voorwaarden Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Le Petit B.B. Baby Boutique. Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst

Nadere informatie

Algemene voorwaarden TWISTED

Algemene voorwaarden TWISTED Algemene voorwaarden TWISTED Definities TWISTED is een eenmanszaak van Lia de Grijs- Roelofs. Het bedrijf is gevestigd te Koolwijk bij Oss, Berghemseweg 19 5373KG Koolwijk Geregistreerd bij Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemeen Onder Nena's Sweet Creations wordt in deze algemene voorwaarden en elders op de site verstaan de eenmanszaak Nena's Sweet Creations gevestigd Raadhuisplein 10A, 1701EJ te

Nadere informatie

De belangrijkste kenmerken van het product worden onder de naam van dat product

De belangrijkste kenmerken van het product worden onder de naam van dat product Algemene voorwaarden Wet kopen op afstand Europese richtlijn 97/7/EG, het Nederlands wetsvoorstel 26 861 en Staatsblad 617 van 28 december 2000. Artikel 1 Sims-line beschikt over een webwinkel (www.) ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden 1. Inleidende bepaling Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van producten door Trappelend Geheim via de webwinkel op www.trappelendgeheim.be. Het plaatsen van

Nadere informatie

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; Leveringsvoorwaarden Hoeden en Zo alsmede de webshop Dameshoed Artikel 1. Definities Artikel 2. Identiteit van de ondernemer Artikel 3. Toepasselijkheid Artikel 4. Het aanbod Artikel 5. De overeenkomst

Nadere informatie

Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop

Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop Actievoorwaarden Vaillant Vooruitverkoop Inhoud: Pag 1-3: Actievoorwaarden consument Pag 4-5 : Actievoorwaarden installateur Actievoorwaarden voor consumentendeelname aan de Vaillant Vooruitverkoop 2017

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING

ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING ALGEMENE VOORWAARDEN DOSTCHA LIVING Onze website www.dostchaliving.com is geregistreerd in Nederland en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 57234515. Hieronder vindt

Nadere informatie

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden

Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Sooco Webshop B.V. Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Algemene Handelsvoorwaarden De volgende Algemene Handelsvoorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van alle artikelen die je terugvindt op de website

Nadere informatie

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN MAMMOET GROEP JUNI 2006 1. DEFINITIES EN TOEPASSELIJKHEID 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder: a. Mammoet Groep": de groep van vennootschappen, gevestigd

Nadere informatie

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden.

Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Voorwaarden en Garantie Bij bestelling of reserveren van een workshop gaat de koper akkoord met deze algemene voorwaarden. Levering De artikelen van Lekker Bling zijn veelal handgemaakt en kunnen enigszins

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker

Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Algemene voorwaarden Springest B.V. voor Gebruiker Dit zijn de Algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van Springest B.V. (hierna: Springest ), kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Santi Cosmetics. Dravietdijk LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: Artikel 1 Definities Dravietdijk 22 4706 LD, Roosendaal Versie geldig vanaf: 14 12 09 Artikel 1 Definities 1.1 Santi Cosmetics: de Commanditaire Vennootschap, Santi Cosmetics, statutair gevestigd te Roosendaal en ingeschreven

Nadere informatie

1. Algemeen 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Bestellen 4. Prijzen 5. Levering

1. Algemeen 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden 3. Bestellen 4. Prijzen 5. Levering 1. Algemeen 1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle artikelen van Westeind Ruitersport. 1.2 Door het plaatsen van een bestelling gaat u akkoord met de betaal- en leveringsvoorwaarden die

Nadere informatie

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN

Verzenden & Retouren. Het adres voor retourzendingen is: Staff Hoorn Lange Kerkstraat 27 1621 EG HOORN Verzenden & Retouren Verzenden Bestellingen worden verzonden via TNT Post. De verzendbijdrage zijn 6,95 voor afleveradressen binnen Nederland, 14,50 voor overige afleveradressen binnen de EU en 22,00 voor

Nadere informatie

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden.

1. Definities. 3. Ontvangstbevestiging. De ontvangstbevestiging, zoals omschreven in artikel 3.2 van deze Voorwaarden. 1. Definities 1. In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder: keukenproducten.nl,. De Keukenproducten-site van Lemmers coordinates vof, gevestigd te Hellendoorn. 2. Lemmers coordinates, verzorgt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst

Algemene Voorwaarden. 1. Overeenkomst Algemene Voorwaarden Hieronder staan de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Modernity webwinkel, kantooradres Baanrots 31 5282 GB te Boxtel, emailadres: info@modernity.nl, website www.modernity.nl

Nadere informatie

Algemene voorwaarden.

Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Inhoud 1. Algemeen p.1 1.1 Disclaimer p.2 1.2 Privacy 2. Bestellen p.3 2.2 Levertijd 3. Bezorgmethode p.4 3.3 Afhalen 4. Betalingsmogelijkheden 5. Afleveren en retourneren p.5 6.

Nadere informatie

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV

SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV SERVICE PROGRAMMA NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS BV INHOUD: 1. Inleiding NIROLO PROFESSIONAL DISPLAYS B.V. service 2. Transport schade 3. Dead-on-arrival (DOA) 4. 36 maanden on-site garantie 5. Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VIDA GLOBAL

ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VIDA GLOBAL Daalstraat 9a Tel: +31 (0)85 877 1567 Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Sittard onder nummer 50778560 BTW nummer: NL120898408B01 ALGEMENE VERKOOP-EN LEVERINGSVOORWAARDEN VAN VIDA GLOBAL VIDA

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017

Algemene voorwaarden Cheeky Pie versie 13 april 2017 Inleiding Hieronder staan de algemene voorwaarden van Cheeky Pie. Op elke bestelling die u plaatst op onze website, of op het gebruikmaken van onze website zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

Nadere informatie

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven: Algemene Voorwaarden Van der Jagt Diving Artikel 1. Algemeen 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf.

Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1. Algemene voorwaarden Carolien s Face and Fashion Deze algemene voorwaarden zijn ter bescherming van onze klanten en van ons zelf. 1.1 Identiteit van de ondernemer Carolien s Face and Fashion Samuel

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER Dianne te Mebel Naam: Instituut Haar en Gezondheid Vestigingsadres: Amstel 186 hs Vestigingsplaats: 1017AG Amsterdam KvK-nummer: 18031821 E-mailadres: info@instituuthaarengezondheid.nl

Nadere informatie

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan.

- De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op deze website staan. Leveringsvoorwaarden Verkoop en leveringsvoorwaarden. Artikell1 Definitie In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - De bloemist: De bloemist handelend op deze website en waarvan de contact gegevens op

Nadere informatie

Hét verkooppunt van de Ulefones in Nederland. Algemene Verkoopvoorwaarden UleShop. KvK No.: NL B01 IBAN: NL43 KNAB

Hét verkooppunt van de Ulefones in Nederland. Algemene Verkoopvoorwaarden UleShop. KvK No.: NL B01 IBAN: NL43 KNAB Hét verkooppunt van de Ulefones in Nederland Algemene Verkoopvoorwaarden UleShop KvK No.: 643 83 547 BTW No: NL 17879 5902 B01 IBAN: NL43 KNAB 0773 3933 23 Blz 1/10 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 Definities...

Nadere informatie

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur]

Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] Identiteit van de ondernemer DilvisOnline.nl Dilvis Kerklaan 40, 1921 BL, Akersloot Telefoonnummer: 0251-312306 [ Op werkdagen van 07.00 uur tot 16.00 uur] E-mailadres: info@dilvis.nl KvK-nummer: 37052882

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels.

De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels. Zie www.samsung.com/promotion voor de lijst met deelnemende winkels. Hollywood TV Promotie Actievoorwaarden: Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan van 14 november 2011 tot en met 8 januari 2012 (factuur datum). De actie is alleen geldig bij de deelnemende winkels.

Nadere informatie

LEVERINGSVOORWAARDEN

LEVERINGSVOORWAARDEN LEVERINGSVOORWAARDEN Geldig v.a. 13-06-2014 Voor bovengenoemde datum blijven de voorwaarden van kracht zoals op uw factuur vermeld staan Algemene Voorwaarden Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Versie

Algemene Voorwaarden Versie Algemene Voorwaarden Versie 20161018.1 Inhoudsopgave 1. Identiteit van de ondernemer... 3 2. Artikelen... 3 Aanbod... 3 Prijzen... 3 3. Bestelling... 3 Plaatsen van een bestelling... 3 Aanvaarding... 3

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Collect Club

Algemene voorwaarden. Collect Club Algemene voorwaarden Collect Club Inhoud 1. Definities 3 2. Overeenkomst 4 3. Toepasselijkheid, Algemene voorwaarden 5 4. Registratie, Bestelling en Abonnement 6 5. Totstandkoming Overeenkomst 7 6. De

Nadere informatie

Informatie rondom garantie & retour

Informatie rondom garantie & retour Informatie rondom garantie & retour Retourneren U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour

Nadere informatie

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst

Inleiding. Definities. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden. Prijzen en informatie. Totstandkoming Overeenkomst Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel

Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Engelsenlaan 136 9600 Ronse www.toeterniettoe.be shop@toeterniettoe.be 055 580 155 Algemene voorwaarden Toeterniettoe webwinkel Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder product aangeboden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 - Definities. Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer ALGEMENE VOORWAARDEN Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod Artikel 5 - De overeenkomst Artikel 6 - Herroepingsrecht

Nadere informatie

Klantenservice. Productinformatie: Welke producten gebruikt More Than Canvas. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een bestelling

Klantenservice. Productinformatie: Welke producten gebruikt More Than Canvas. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een bestelling Klantenservice Productinformatie: Welke producten gebruikt More Than Canvas. Bestellen: Veel gestelde vragen. Hoe doe ik een bestelling Bestellen en retourneren: Veel gestelde vragen. Verzendkosten Bezorgen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV.

Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV. Algemene voorwaarden Monteur koffie Machine BV. 1. Algemeen: 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van monteur koffie machine BV. en op alle met u gesloten overeenkomsten.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Artikel 1 - Definities KIDSsports.nl is een webwinkel voor sportkleding in kleine maten. KIDSsport.nl streeft naar een breed aanbod van sport en gymkleding, van maat 68 t/m 176. Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie

Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Algemene Voorwaarden Werving en Selectie Van SelectiePunt Franchise, gevestigd te 6852 JP Huissen, Wildzang 28, hierna te noemen SelectiePunt dan wel opdrachtnemer. Artikel 1: Algemeen Opdrachtnemer SelectiePunt

Nadere informatie

RAMBLER WALKINGWAGON. Algemene voorwaarden. 1 Totstandkoming overeenkomst

RAMBLER WALKINGWAGON. Algemene voorwaarden. 1 Totstandkoming overeenkomst 1 Totstandkoming overeenkomst Een overeenkomst komt tot stand wanneer u een order heeft geplaatst en betaald in de webshop van Rambler Restart B.V. of doordat u een order heeft geplaatst per e-mail, telefoon

Nadere informatie

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst.

1.2 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via nuvintage.nl een bestelling plaatst. Algemene voorwaarden Artikel 1 : Definities 1.1 Onder "NuVintage" wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de Eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Rotterdam,

Nadere informatie

Garantievoorwaarden Dutch LED Projects

Garantievoorwaarden Dutch LED Projects Garantievoorwaarden Dutch LED Projects Algemene garantievoorwaarden De garantie van Dutch LED Projects dekt alleen fabricagedefecten. Dit omvat geen lichtverval of accessoires zoals eventuele batterijen,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling

Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Algemene voorwaarden en klachtenafhandeling Beste muzikant, Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van Gitaar in Tune welke op alle leveringen en services van toepassing zijn. Via de download pagina

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM. Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door:

ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM. Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: ALGEMENE VOORWAARDEN MHOOM Onderhavige Algemene Voorwaarden worden gebruikt door: MHOOM Wibautstraat 20 1091GM Amsterdam Ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30253639

Nadere informatie

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop

Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Algemene Verkoopvoorwaarden Douwe Egberts Webshop Artikel 1. Toepasselijkheid 1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden ( de Verkoopvoorwaarden ) zijn van toepassing op alle bestellingen die via de Douwe Egberts

Nadere informatie