Facilitaire dienstverlener

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Facilitaire dienstverlener"

Transcriptie

1 Landelijke Kwalificaties MBO Facilitaire dienstverlener

2 Dossierstatus: Toets III Crebonummer: 94170, Sector: Facilitaire dienstverlening Branche: Overheid, onderwijs, zorg, zakelijke dienstverlening en horeca Cohort: Cohort Colo Gebruik van gegevens en teksten is met bronvermelding vrijelijk toegestaan. Commercieel gebruik van deze gegevens is niet toegestaan. De disclaimer van toepassing op dit document is te lezen op

3 3. Overzicht van het kwalificatiedossier Een kwalificatiedossier kan een of meerdere kwalificaties bevatten. Met behulp van onderstaande matrix wordt, door te markeren welke kerntaken en werkprocessen de verschillende kwalificaties gemeen hebben, duidelijk gemaakt waar de verwantschap tussen de verschillende kwalificaties zich bevindt en waar kwalificaties van elkaar verschillen. Indien een dossier slechts 1 kwalificatie bevat, wordt in deze matrix alleen het overzicht gegeven van de kerntaken en werkprocessen die bij deze kwalificatie horen. Legenda: K1: Facilitair medewerker K2: Facilitair leidinggevende Kwalificatie Kerntaak Werkproces K1 K2 Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Kerntaak 2: Voert organisatiegebonden taken uit Kerntaak 3: Geeft leiding en voert beheerstaken uit 1.1 Voert hospitality werkzaamheden uit x x 1.2 Bereidt en distribueert eenvoudige gerechten en huishoudelijke dranken 1.3 Voert licht administratief werk uit x x 1.4 Voert post- en repro-activiteiten uit x 1.5 Onderhoudt de voorraad x x 1.6 Voert logistieke werkzaamheden uit x x 1.7 Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit x x 1.8 Voert incidentele schoonmaakwerkzaamheden uit x 1.9 Beheert gebouwen en apparatuur x 2.1 Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers x x 2.2 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op 2.3 Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af x x 2.4 Plant en reflecteert op de uitvoering van eigen werkzaamheden x 2.5 Neemt deel aan werkoverleg x x 2.6 Voert werkoverleg x x x Pagina 3 van Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

4 Kwalificatie Kerntaak Werkproces K1 K2 3.1 Maakt een afdelingsplan x 3.2 Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen x 3.3 Bewaakt budgetten x 3.4 Plant en verdeelt werkzaamheden x 3.5 Stuurt medewerkers aan x 3.6 Begeleidt medewerkers x 3.7 Voert formele gesprekken met medewerkers x 3.8 Motiveert en stimuleert de samenwerking in het team x 3.9 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer x 3.10 Stelt rapportages op x Pagina 4 van 14

5 4. Beschrijving van de kwalificaties In dit hoofdstuk worden de verschillende kwalificaties van dit kwalificatiedossier nader omschreven. De kwalificaties welke deel uit maken van dit dossier zijn: Facilitair medewerker Facilitair leidinggevende Pagina 5 van 14

6 4.1 Facilitair medewerker Algemene informatie Context van de kwalificatie De Facilitair medewerker is werkzaam in sterk wisselende werkomgevingen en in dienst van een facilitaire aanbieder of werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties (zowel profit als non-profit). Voorbeelden van organisaties waar de Facilitair medewerker werkzaam is zijn (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners en productieomgevingen. De werkomgevingen waar de Facilitair medewerker zijn werkzaamheden verricht lopen uiteen van de frontoffice (facilitaire servicedesk) naar de backoffice en van het magazijn tot de keuken. De Facilitair medewerker is dus overal in en om het gebouw waar hij werkzaam is, te vinden. De werkzaamheden die de Facilitair medewerker verricht zijn ondersteunend van aard en kunnen afhankelijk van het type bedrijf waar de Facilitair medewerker werkzaam is, zeer verscheiden zijn. Typerende beroepshouding De Facilitair medewerker stelt zich dienstverlenend en servicegericht op, wat zich uit in een proactieve, flexibele houding. Hij kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant in een multiculturele samenleving, waarbij passende omgangsvormen worden toepast. Daarnaast heeft de Facilitair medewerker een actieve en initiatiefrijke houding. Hij kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden, heeft inzicht in zijn rol binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren. Hij overziet de consequenties van zijn handelen op korte termijn. Daarnaast gaat hij discreet met gevoelige informatie om en voert zijn werkzaamheden zorgvuldig uit. Niveau van de beroepsuitoefening Rol en verantwoordelijkheden Complexiteit Wettelijke beroepsvereisten Nee Branche vereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde Niveau 2 De uitvoering van taken van de Facilitair medewerker gebeurt onder verantwoordelijkheid van een leidinggevende. De verantwoordelijkheid van de leidinggevende heeft met name betrekking op de planning en evaluatie van de werkzaamheden. De Facilitair medewerker is zelf verantwoordelijk voor de organisatie en systematische uitvoering van eigen werkzaamheden in verschillende contexten. De Facilitair medewerker is in staat eenvoudige, weinig complexe taken uit te voeren, die overwegend outputgericht zijn en volgens standaardprocedures worden uitgevoerd. De complexiteit van het handelen ligt met name op het gebied van verscheidenheid aan werkzaamheden die de Facilitair medewerker verricht in verschillende werkomgevingen en het inzicht wanneer hij welke activiteit moet uitvoeren. Nee In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze kwalificatie zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 2F. De beroepseisen ten aanzien van Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier. De beroepseisen ten aanzien van een (moderne) vreemde taal (of talen) zijn beschreven in deel C van dit dossier. Het betreft Engels. Pagina 6 van 14

7 4.2 Facilitair leidinggevende Algemene informatie Context van de kwalificatie De Facilitair leidinggevende is werkzaam in sterk wisselende werkomgevingen en in dienst van een facilitaire aanbieder of werkzaam binnen de facilitaire dienstverlening van organisaties (zowel profit als non-profit). Voorbeelden van organisaties waar de Facilitair leidinggevende werkzaam is zijn (semi) overheidsinstellingen, zorginstellingen, onderwijsinstellingen, facilitaire aanbieders, zakelijke dienstverleners en productieomgevingen. De werkomgevingen waar de Facilitair leidinggevende zijn werkzaamheden verricht loopt erg uiteen. Hij is overal in en om het gebouw waar hij werkzaam is, te vinden. De Facilitair leidinggevende coördineert services en diensten die het primaire proces ondersteunen en voert deze werkzaamheden deels ook zelf uit. De werkzaamheden hangen af van de grote van het bedrijf en de sector waarin de Facilitair leidinggevende werkzaam is. Hij beheert één of diverse gebouw(en) waar bedrijven vanuit verschillende sectoren zijn gevestigd. Dit kunnen scholen, verzorgingsinstellingen, ziekenhuizen, hotels recreatieverblijven of kantoren zijn. Typerende beroepshouding De Facilitair leidinggevende is servicegericht, betrokken, integer, klantvriendelijk, representatief, sociaal, collegiaal, betrouwbaar en flexibel. Daarnaast is het belangrijk dat de Facilitair leidinggevende stressbestendig, assertief, omgevingsbewust, oplossingsgericht en creatief is. De Facilitair leidinggevende handelt proactief, is slag- en hulp vaardig en heeft besef van urgentie en klantverwachting. Hij kan inspelen op de behoefte en verwachtingen van de interne en externe klant in een multiculturele samenleving, waarbij passende omgangsvormen worden toepast. Daarnaast heeft de Facilitair leidinggevende een actieve en initiatiefrijke houding. Hij kan schakelen tussen de verschillende werkomgevingen en werkzaamheden, heeft inzicht in de rol van de facilitaire dienst binnen het gehele proces en kan situationeel communiceren. Hij overziet de consequenties van de facilitaire werkzaamheden op korte en lange termijn. Daarnaast gaat hij discreet met gevoelige informatie om. Hij heeft affiniteit met techniek, kan klachten oplossen, storingen verhelpen en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren, dan wel deze werkzaamheden coördineren. De Facilitair leidinggevende heeft een helikopterview en is bereid de centrale rol te pakken. Niveau van de beroepsuitoefening Rol en verantwoordelijkheden Niveau 4 De Facilitair leidinggevende heeft een uitvoerende, ondersteunende, organiserende en coördinerende rol en is initiërend indien zich storingen/ problemen voordoen. De Facilitair leidinggevende draagt verantwoordelijkheid voor de uitvoering van interne facilitaire diensten en het beheer van de contracten met externe aanbieders. Controleren en aansturen behoort ook tot de rol van de Facilitair leidinggevende. Door de toename in het aantal afgesloten commerciële contracten krijgt hij meer verantwoordelijkheid. De Facilitair leidinggevende heeft een groot verantwoordingsgevoel en kan zelfstandig werken.hij is verantwoordelijk voor het inschakelen van de juiste personen op het juiste moment indien zich (technische) problemen voordoen. Het organiseren van preventieve maatregelen behoort ook tot de verantwoordelijkheid van de Facilitair leidinggevende.de Facilitair leidinggevende voert zijn werkzaamheden zelfstandig uit, Pagina 7 van 14

8 onder eindverantwoording van het management. Hij heeft beslissingsbevoegdheid binnen vooraf gestelde kaders. Hij rapporteert aan het management. De Facilitair leidinggevende geeft leiding aan medewerkers. Hij stuurt medewerkers aan en begeleidt ze, plant en verdeelt de werkzaamheden, voert gesprekken met medewerkers, zorgt voor informatie en stimuleert de samenwerking in het team. Ook is het verantwoordelijk voor het bewaken van de voortgang van werkzaamheden en projecten. Complexiteit De Facilitair leidinggevende kan een grotediversiteit aan werkzaamheden uitvoeren die gedeeltelijk bestaan uit werkzaamheden waarvoor standaardwerkwijzen gelden. Daarnaast is hij verantwoordelijk voor het bestellen van producten en diensten. De Facilitair leidinggevende moet een afweging maken binnen het geintegreerde dienstenaanbod en deze keuze kunnen verantwoorden. Indien zich problemen of storingen voordoen zullen deze of zelfstandig opgelost moeten worden of er zal via een standaardprocedure hulp ingeschakeld moeten worden.gezien de coördinerende rol van de Facilitair leidinggevende en de mogelijke onoverzichtelijke situaties die zich kunnen voordoen, wordt van de Facilitair leidinggevende verwacht dat hijbesluitvaardig is, improvisatietalent heeft, probleemoplossend kan werken, leiding geeft aan zijn medewerkers. Daarnaast dient hij in staat te zijn om zijn keuzes te verantwoorden. Wettelijke beroepsvereisten Nee Branche vereisten Nederlands en (moderne) vreemde talen, rekenen en wiskunde Nee In overeenstemming met de wet Referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen zijn de voor het mbo vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor deze kwalificatie zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 3F. De beroepseisen ten aanzien van Nederlands en rekenen zijn beschreven in deel C van dit dossier. De beroepseisen ten aanzien van een (moderne) vreemde taal (of talen) zijn beschreven in deel C van dit dossier. Het betreft Engels. Pagina 8 van 14

9 5. Beschrijving van de kerntaken In dit hoofdstuk zijn de verschillende kerntaken in dit kwalificatiedossier beschreven. 5.1 Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Kerntaak 1 Voert facilitaire werkzaamheden uit Werkprocessen bij kerntaak 1 Beschrijving kerntaak: De Facilitaire dienstverlener richt gastenruimten in en maakt deze gebruiksklaar en gereed voor de ontvangst. Hij zet inventaris en hulpmiddelen klaar en in de gewenste opstelling. Hij zet apparatuur klaar en bedient deze. Hij voert tevens diverse receptiewerkzaamheden uit. Hij ontvangt de gasten, registreert hen, verleent hen toegang, staat ze te woord en wijst hen naar de juiste ruimte. Hij bedient indien van toepassing de telefooncentrale. Na gebruik ruimt hij gastenruimten op. De Facilitair medewerker inventariseert de wensen van de gasten of hij leest de bestelling. Hij treft voorbereidingen voor het bereiden en distribueren van eenvoudige gerechten en huishoudelijke dranken. Hij verzamelt de benodigde producten, materialen en middelen en vult buffetten en/of voedingsautomaten bij. Hij bereidt of bestelt de gerechten en/of dranken en maakt ze serveergereed of verkoopklaar. Vervolgens distribueert of serveert hij de gerechten en dranken en haalt het gebruikte servies weer op. De Facilitaire dienstverlener voert licht administratief werk uit volgens relevante procedures. Hij voert kaswerkzaamheden uit. Hij verwerkt digitale gegevens en reserveringen in het Facility Management Information System (FMIS) of andere relevante documentbeheersystemen. Hij voert bestellingen en ingevulde checklisten in en verwerkt technische problemen of andere relevante meldingen. 1.1 Voert hospitality werkzaamheden uit 1.2 Bereidt en distribueert eenvoudige gerechten en huishoudelijke dranken 1.3 Voert licht administratief werk uit 1.4 Voert post- en repro-activiteiten uit 1.5 Onderhoudt de voorraad 1.6 Voert logistieke werkzaamheden uit 1.7 Voert eenvoudige onderhoudswerkzaamheden uit 1.8 Voert incidentele schoonmaakwerkzaamheden uit 1.9 Beheert gebouwen en apparatuur De Facilitair medewerker voert post- en repro-activiteiten uit op basis van relevante procedures en de communicatierichtlijnen van het bedrijf. Hij houdt het archief bij, scant documenten en voert kopieer- en printwerkzaamheden uit. Hij werkt verslagen en rapporten af en bindt deze in. Hij verwerkt inkomende en uitgaande post en/of mail. De Facilitaire dienstverlener inventariseert de voorraad en controleert deze op kwantiteit, kwaliteit en/of houdbaarheid. De Facilitair medewerker geeft gesignaleerde noodzakelijke aanvullingen door aan zijn leidinggevende. De Facilitaire dienstverlener ontvangt diverse goederen en controleert deze conform relevante wet- en regelgeving. Hij tekent de afleverbon en registreert relevante gegevens volgens relevante bedrijfsvoorschriften. De Facilitair leidinggevende vult bestellijsten in, stelt inkoopspecificaties op voor de benodigde materialen, middelen en/of grondstoffen en plaatst de bestelling. Hij bewaakt vervolgens de levertijden van de bestelling. De Facilitair medewerker voert interne en externe transportwerkzaamheden uit. Hij verzamelt, selecteert en controleert goederen op mankementen. Hij transporteert goederen en personen naar de gewenste locatie door bijvoorbeeld het uitvoeren van interne en externe koeriersdiensten en interne en externe verhuizingen. Hij slaat goederen op conform relevante procedures en wet- en regelgeving. Hij assisteert bij (interne) verhuizingen. De Facilitair leidinggevende Pagina 9 van 14

10 coördineert interne en externe transportwerkzaamheden, stelt een ruimteboek en planning op en stuurt de uitvoering hiervan aan. Hij stelt de bewegwijzering vast en coördineert de uitvoering ervan. Hij schakelt indien nodig hiervoor een extern bedrijf in. De Facilitaire dienstverlener voert floor-checks uit. Hij signaleert onveilige situaties in het kader van Health Safety Environment (HSE) en technische problemen of leest de binnengekomen meldingen. Hij meldt de onveilige situaties of eenvoudige technische problemen aan zijn leidinggevende. Hij schat de gevolgen van de technische problemen en onveilige situaties in en geeft dit tevens door aan zijn leidinggevende. Indien nodig schakelt hij een expert in voor het oplossen van technische problemen. De Facilitair leidinggevende initieert activiteiten om een veilige werkomgeving te creëren en borgen. Hij ontwikkelt en beheert plannen voor een veilige werkomgeving. De Facilitair medewerker voert incidentele schoonmaakwerkzaamheden uit. Hij maakt hierbij gebruik van schoonmaak(hulp)middelen en - materialen en ruimt deze na gebruik op. Vervolgens verwijdert hij het gescheiden vuil volgens relevante (wettelijke) richtlijnen. De Facilitair leidinggevende assisteert bij het opstellen van een onderhoudsplanning en bedient apparatuur en gebouwbeheerssystemen. Hij stelt gebruiksinstructies op voor het gebruik van diverse apparatuur en houdt een logboek bij. Toelichting: De Facilitaire dienstverlener stemt zijn werkzaamheden af met collega s en leidinggevende en voert zijn werk uit conform relevante bedrijfsprocedures, wet- en regelgeving. De Facilitair leidinggevende is in staat om de werkzaamheden die in deze kerntaak staan beschreven te coördineren. Incidentele schoonmaakwerkzaamheden worden in geval van calamiteiten zoals bij lekkages, onverwachte extra activiteiten met de daarbij behorende niet reguliere vervuiling (biivoorbeeld bij interne verhuizingen). Pagina 10 van 14

11 5.2 Kerntaak 2: Voert organisatiegebonden taken uit Kerntaak 2 Voert organisatiegebonden taken uit Werkprocessen bij kerntaak 2 Beschrijving kerntaak: De Facilitair dienstverlener onderhoudt contact met interne en externe klanten en leveranciers. Hij informeert naar de tevredenheid van de klant/leverancier. Hij beantwoordt vragen en geeft eventuele bijzonderheden door aan zijn leidinggevende. Hij noteert de contactgegevens of wijzigingen in de contactgegevens en geeft deze door aan zijn collega's en/of leidinggevende. De Facilitair leidinggevende leest en beoordeelt offertes en leveringscontracten met bijbehorende leveringscondities van leveranciers en stemt zijn bevindingen af zijn leidinggevende. Hij ondersteunt het besluitvormingsproces in de keuze van leveranciers en houdt de contractdossiers bij. Hij stelt eenvoudige leveringscondities op in samenwerking met de interne klant en met de leverancier. Hij archiveert deze na vaststelling. De Facilitaire dienstverlener signaleert en ontvangt klachten of verbeterpunten van interne en externe klanten en leveranciers. Hij geeft de klacht of het verbeterpunt door aan de betrokken afdeling of functionaris en maakt afspraken over de verdere afhandeling van de klacht. Hij verwerkt de klachten of verbeterpunten in het FMIS of andere relevante documentbeheerssystemen. 2.1 Onderhoudt het contact met interne en externe klanten en leveranciers 2.2 Beoordeelt offertes en leveringscontracten en stelt leveringscondities op 2.3 Signaleert klachten en verbeterpunten en handelt deze af 2.4 Plant en reflecteert op de uitvoering van eigen werkzaamheden 2.5 Neemt deel aan werkoverleg 2.6 Voert werkoverleg De Facilitair medewerker plant de uitvoering van eigen werkzaamheden in overleg met zijn leidinggevende. Hij houdt hierbij rekening met omstandigheden. Hij reflecteert op zijn werkzaamheden op basis van relevante procedures en gemaakte afspraken. Hij gaat na wat anders of beter kan en past zo nodig de volgorde van de eigen werkzaamheden en/of de wijze van werken aan. De Facilitaire dienstverlener neemt deel aan het werkoverleg over de facilitaire werkzaamheden. Op basis van de informatie van zijn leidinggevende of het management past hij zijn werkzaamheden aan. Hij stelt vragen ter verduidelijking. Hij geeft knelpunten met betrekking tot de uitvoering van de facilitaire taken door. De Facilitair leidinggevende organiseert periodiek werkoverleg met de medewerkers. Hij geeft knelpunten met betrekking tot de uitvoering van de facilitaire taken door. Hij legt de afspraken vast en controleert de naleving ervan. Pagina 11 van 14

12 5.3 Kerntaak 3: Geeft leiding en voert beheerstaken uit Kerntaak 3 Geeft leiding en voert beheerstaken uit Werkprocessen bij kerntaak 3 Beschrijving kerntaak: De Facilitair leidinggevende stelt een afdelingsplan op. Hij signaleert ontwikkelingen in de branche en in de omgeving van het bedrijf en gaat na wat voor gevolgen deze ontwikkelingen voor de werkzaamheden van zijn afdeling kunnen hebben. Hij beschrijft in het plan aan welke operationele doelstellingen de afdeling moet voldoen, welke werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden en aan welke eisen deze werkzaamheden moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. Hij stemt het afdelingsplan af met het management. De Facilitair leidinggevende maakt analyses van de omzet van de afdeling op basis van relevante informatie. Hij voert kostenberekeningen uit van de activiteiten/het assortiment. Hij rapporteert de uitkomst van de analyses aan het management en doet voorstellen voor (het aanpassen van) budgetten voor de activiteiten/het assortiment. De Facilitair leidinggevende bewaakt de beschikbaar gestelde budgetten voor zijn afdeling en vermijdt budgetoverschrijdingen. Daartoe vergelijkt hij de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte kosten van de afdeling. Hij verklaart eventuele verschillen en doet een voorstel om kosten te besparen en bespreekt dit met de manager/ondernemer. Hij voert de financiële administratie uit of delegeert deze aan een andere afdeling. Zelf houdt hij zicht op deze zaken door regelmatige controle op basis van overzichten en rapportages. 3.1 Maakt een afdelingsplan 3.2 Maakt analyses voor begrotingen en doet voorstellen 3.3 Bewaakt budgetten 3.4 Plant en verdeelt werkzaamheden 3.5 Stuurt medewerkers aan 3.6 Begeleidt medewerkers 3.7 Voert formele gesprekken met medewerkers 3.8 Motiveert en stimuleert de samenwerking in het team 3.9 Bewaakt en evalueert processen en procedures op de werkvloer 3.10 Stelt rapportages op De Facilitair leidinggevende vertaalt het afdelingsplan in concrete acties voor zijn medewerkers en stelt op basis hiervan een plan op voor de inzet van de medewerkers. Hij houdt hierbij rekening met de capaciteit en kwaliteiten van de medewerkers. Hij past deze planning wanneer nodig aan. Hij kent verantwoordelijkheden en bevoegdheden toe aan medewerkers. Hij houdt hierbij rekening met relevante richtlijnen en bedrijfsvoorschriften. De Facilitair leidinggevende informeert en instrueert medewerkers over de taken, prioriteiten, kwaliteitsnormen en de te behalen resultaten, stuurt medewerkers hierop aan en waar nodig bij. Hij ontvangt, begeleidt en informeert externe deskundigen en bewaakt de uitvoering van hun werkzaamheden op basis van afgesloten contracten. De Facilitair leidinggevende signaleert of medewerkers tijdens het uitvoeren van de taken ondersteuning nodig hebben en biedt deze ondersteuning waar nodig. Hij motiveert en stimuleert de medewerkers in hun werk en bewaakt de uitvoering van de taken van de medewerker. Hij introduceert nieuwe medewerkers en maakt hen wegwijs in de processen en procedures van het bedrijf. De Facilitair leidinggevende voert formele gesprekken in het kader van het functioneren met medewerkers. Hij signaleert ontwikkelingsbehoeften en - mogelijkheden bij de medewerkers en draagt in dit kader suggesties en ideeën aan. Hij stelt samen met de medewerkers een persoonlijk ontwikkelplan op dat is afgestemd op de mogelijkheden van het bedrijf. Mede aan de hand van de formele gesprekken adviseert hij het Pagina 12 van 14

13 management over de vervolgstappen. Hij verwerkt de uitkomsten van het formele gesprek in de personeelsdossiers. De Facilitair leidinggevende besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen de medewerkers en signaleert zaken die de harmonie in het team verstoren en brengt deze ter sprake. Hij treedt op als bemiddelaar van conflicten. De Facilitair leidinggevende bewaakt en evalueert de operationele werkzaamheden van het team. Hij controleert en/of beoordeelt of de werkzaamheden tot het gewenste kwaliteitsniveau leiden en/of de werkzaamheden worden uitgevoerd volgens werkafspraken en/of verlopen conform planning. Bij mogelijke problemen en/of stagnatie in de werkzaamheden van het team, of indien hij verbetermogelijkheden signaleert, draagt hij oplossingen of verbeterpunten aan voor zijn team. Daarnaast ziet hij erop toe dat er op de werkvloer wordt gewerkt volgens de relevante wet- en regelgeving. De Facilitair leidinggevende stelt op basis van de waargenomen kwaliteit van de geleverde dienstverlening van externe leveranciers en de gegevens uit de logboeken leveranciersbeoordelingsrapportages en overdrachtsrapportages samen. Hij vult periodiek de modellen van de leveranciersbeoordelingsrapportage in en na iedere geleverde dienst het model voor de overdrachtsrapportages. Hij stelt ook periodieke rapportages op van de uitgevoerde werkzaamheden door de afdeling en bespreekt de voortgang en de verbeterpunten met het management. Pagina 13 van 14

14 Pagina 14 van Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.

Facilitaire Dienstverlening

Facilitaire Dienstverlening KWALIFICATIEDOSSIER FD 2012 FACILITAIR MEDEWERKER NIVEAU-4 INVENTARISATIE ten behoeve van: Studiemateriaal Versie: Januari 2012 UITGANGSPUNTEN NIEUWE STUDIEMATERIALEN FD4 Organisatie / structuur FD4 studiematerialen

Nadere informatie

Facilitaire Dienstverlening

Facilitaire Dienstverlening KWALIFICATIEDOSSIER FD 2012 FACILITAIR MEDEWERKER NIVEAU-2 INVENTARISATIE ten behoeve van: Studiemateriaal Versie: Januari 2012 UITGANGSPUNTEN NIEUWE STUDIEMATERIALEN FD2 Organisatie / structuur FD2 studiematerialen

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Werkproces 1.1: Voert hospitality werkzaamheden uit De richt gastenruimten in en maakt deze gebruiksklaar en gereed voor de ontvangst. Hij zet inventaris

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert facilitaire werkzaamheden uit Werkproces 1.1: Voert hospitality werkzaamheden uit De richt gastenruimten in en maakt deze gebruiksklaar en gereed voor de ontvangst. Hij zet inventaris

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. : 95750 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 mei 2016

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Contactcenter teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93860 Niveau : 4 Deel A: Beeld van de beroepengroep Wat doet een contactcenter teamleider? Het werk van een contactcenter

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Leidinggevende bediening Uitstroom : Leidinggevende bediening Niveau : 4 Crebonr. : 94161 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober

Nadere informatie

Facilitaire dienstverlening

Facilitaire dienstverlening Landelijke Kwalificaties MBO Facilitaire dienstverlener Crebonummer: 22183, 95751, 95750 Sector: Facilitaire dienstverlening Branche: Overheid, onderwijs, zorg, zakelijke dienstverlening en horeca Opleidingsdomein:

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Praktijkopleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Praktijkopleider Kwalificatie: Praktijkopleider Crebonummer: 90350 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Praktijkopleider

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Logistiek teamleider Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Logistiek teamleider Uitstroom: Logistiek teamleider Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 90201 Niveau: 3 Deel A: Beeld van de beroepengroep De logistiek

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Medewerker bediening/café-bar Gastronoom/sommelier. Uitstroom : Gastronoom/sommelier. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Medewerker bediening/café-bar Gastronoom/sommelier. Uitstroom : Gastronoom/sommelier. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Gastronoom/sommelier Uitstroom : Gastronoom/sommelier Niveau : 4 Crebonr. : 94163 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015

Nadere informatie

Week van het zwemonderwijs

Week van het zwemonderwijs Week van het zwemonderwijs Workshop 1 Beroepsopleiding: wat leren ze er nog? Arnhem, Burgers Zoo 26 april 2010 Han Swaans HET BEROEPSONDERWIJS IN NEDERLAND: EEN DOORZICHTIG DOOLHOF HET BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Facilitair leidinggeven

Facilitair leidinggeven Kwalificatiedossier mbo Facilitair leidinggeven Crebonr. 23083 Kwalificaties» Facilitair leidinggevende (Crebonr. 25175) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Horeca en bakkerij (Crebonr. 79120) Penvoerder:

Nadere informatie

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES

OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES OVERZICHT BEROEPSSPECIFIEKE TAALEISEN PER WERKPROCES HORECA Horeca assistent 2 Kok 2 Zelfstandig werkend kok 2 Gespecialiseerd kok 3 Leidinggevende keuken 3 Gastheer/gastvrouw 4 Bartender 5 Zelfstandig

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende

Nadere informatie

S rv r ic i e c d e o d c o u c m u en e t wa w l a i l f i i f c i e c r e e r n e d IExs s r tmu e c un t c i

S rv r ic i e c d e o d c o u c m u en e t wa w l a i l f i i f c i e c r e e r n e d IExs s r tmu e c un t c i Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Fastservice Fastservice Manager/bedrijfsleider Manager/bedrijfsleider fastservice fastservice Uitstroom : Manager/ bedrijfsleider fastservice

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Facilitair leidinggeven DOSSIERCREBO : 23083 KWALIFICATIE : Facilitair leidinggevende KWALIFICATIECREBO : 25175 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Administratief Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Administratief Medewerker Kwalificatie: Secretarieel medewerker Niveau: 2 Crebonummer: 90472 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd Informatie. Uitstroom : Hoofd Informatie. Niveau : 4. Crebonr. : 94071. Dossier : 2012-2016

Servicedocument. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd Informatie. Uitstroom : Hoofd Informatie. Niveau : 4. Crebonr. : 94071. Dossier : 2012-2016 Servicedocument Examenplan Frontofficemedewerker Hoofd Informatie Uitstroom : Hoofd Informatie Niveau : 4 Crebonr. : 94071 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker.

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Frontofficemedewerker Hoofd informatie. Frontofficemedewerker. Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Frontofficemedewerker Frontofficemedewerker Hoofd informatie Hoofd informatie Uitstroom : Hoofd informatie Niveau : 4 Crebonr. : 94071 Kerntaak

Nadere informatie

Facilitair medewerker Beroepscompetentieprofiel

Facilitair medewerker Beroepscompetentieprofiel Facilitair medewerker Beroepsprofiel Inhoudsopgave Inleiding... 3 Colofon... 4 Brondocumenten... 4 1 Algemene informatie over het beroep... 5 1.1 Mogelijke functiebenamingen... 5 1.2 Beschrijving van het

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Commercieel medewerker binnendienst Crebonummer: 90111 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: ( Junior ) Accountmanager Crebonummer: 93801 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening. Bediening Gastronoom/sommelier. Gastronoom/sommelier

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening. Bediening Gastronoom/sommelier. Gastronoom/sommelier Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Bediening Bediening Gastronoom/sommelier Gastronoom/sommelier Uitstroom : Gastronoom/ sommelier Niveau : 4 Crebonr. : 25169 Kerntaak : alle

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker. Uitstroom : Facilitair medewerker. Niveau : 2. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker. Uitstroom : Facilitair medewerker. Niveau : 2. Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair medewerker Uitstroom : Facilitair medewerker Niveau : 2 Crebonr. : 95751 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Opleiding Handyman (servicemedewerker) RAS. Kerntaken Werkprocessen Eind- en toetstermen

Eind- en toetstermen Opleiding Handyman (servicemedewerker) RAS. Kerntaken Werkprocessen Eind- en toetstermen Eind- en toetstermen Opleiding Handyman (servicemedewerker) RAS Kerntaken Werkprocessen Eind- en toetstermen 1. Schoonmaakonderhoud Functieprofiel handyman - in eigen bewoordingen aan te geven wat de functie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Secretariële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Secretariële beroepen Uitstroom: Secretaresse Cohort: 2010-2011 Crebonummer: 93233 Niveau: 3 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep Secretariële beroepen

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Gastronoom/sommelier KWALIFICATIECREBO : 25169 NIVEAU : 4 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE : 1v1 maart 2017

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016

Servicedocument. Examenplan. Reizen Manager verkoop reizen. Uitstroom : Manager verkoop reizen. Niveau : 4. Crebonr. : 94100. Dossier : 2012-2016 Servicedocument Examenplan Reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011

Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Sessie Open vraag, eerlijk antwoord! Uitwerking van de sessie Open vraag, eerlijk antwoord op de Themadag FD d.d. 25 november 2011 Vraag Antwoord Vragen over het kwalificatiedossier Waarom is het kwalificatiedossier

Nadere informatie

Werken als Interieuradviseur

Werken als Interieuradviseur 1 2 3 4 Werken als Interieuradviseur Interieuradviseur Wat laat je zien? Je durft, bent creatief en klantgericht Je adviseert de klant vakkundig en enthousiast Je blijft op de hoogte van ontwikkelingen,

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Reizen. Reizen Manager verkoop reizen. Manager verkoop reizen Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Reizen Reizen Manager verkoop reizen Manager verkoop reizen Uitstroom : Manager verkoop reizen Niveau : 4 Crebonr. : 94100 Kerntaak : alle

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel Medewerker Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel Medewerker Kwalificatie: Contactcenter medewerker Crebonummer: 90114 Niveau : 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Dienstverlening Crebonr

Dienstverlening Crebonr Profiel van kwalificatiedossier: Dienstverlening Crebonr. 23189» Medewerker facilitaire dienstverlening (Crebonr. 25499) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Zorg en welzijn (Crebonr. 79140) Penvoerder:

Nadere informatie

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar

Servicedocument. beoordelaar. ExamenplanInstructie. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar. Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Servicedocument ExamenplanInstructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer café-bar Uitstroom : Manager/ondernemer café-bar Niveau : 4 Crebonr. : 90301 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016

Nadere informatie

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten

Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Kerntaak 1: Werkt met natuurlijke/levende/plantaardige producten Werkproces 1.1: Ontvangt producten en slaat deze op De vakbekwaam medewerker groene detailhandel controleert binnenkomende natuurlijke/levende/plantaardige

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Bediening Zelfstandig werkend. Bediening. Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Bediening Bediening Zelfstandig werkend Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw gastheer/gastvrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca. Uitstroom : Manager/ondernemer horeca. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca. Uitstroom : Manager/ondernemer horeca. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ondernemer horeca Niveau : 4 Crebonr. : 90303 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v4 mei 2016

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Werken in de evenementenbranche

Werken in de evenementenbranche werkproces 1 1 2 3 4 5 6 Werken in de evenementenbranche Medewerker Evenementenorganisatie Wat laat je zien? Je organiseert evenementen zelfstandig en in opdracht van anderen Je bent de spin in het web,

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail Manager retail - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Management retail maart

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij. Uitstroom : Ondernemer bakkerij. Niveau : 4. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij. Uitstroom : Ondernemer bakkerij. Niveau : 4. Crebonr. Servicedocument Examenplan Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij Uitstroom : Ondernemer bakkerij Niveau : 4 Crebonr. : 90304 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Onderwijsassistent Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Onderwijsassistent Crebonummer: 93500 Niveau : 4 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de beroepengroep Onderwijsassistent in het kort Je

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Pedagogisch Werk Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Pedagogisch Werk Kwalificatie: Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Crebonummer: 92620 Niveau: 3 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 Deel A: Beeld van de

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden

Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Kerntaak 2: Verricht administratiewerkzaamheden Werkproces 2.1: Verwerkt administratieve gegevens ten behoeve van het ladingdossier De coördinator havenlogistiek ontvangt een opdracht met betrekking tot

Nadere informatie

Werken in de Wellness

Werken in de Wellness 1 2 3 4 Werken in de Wellness Medewerker Wellness Wat laat je zien? Je hebt affiniteit met health, lifestyle en beauty Je bent alert en hebt een positieve uitstraling Je werkt gastgericht en commercieel

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Financiële beroepen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Financiële beroepen Kwalificatie: Bedrijfsadministrateur Niveau: 4 Crebonummer: 93212 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van de beroepengroep

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Bediening. : alle. : 1v1 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Bediening DOSSIERCREBO : 23081 KWALIFICATIE : Zelfstandig werkend gastheer/gastvrouw KWALIFICATIECREBO : 25171 NIVEAU : 3 COHORT : 2017-2018 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Uitstroom: Commercieel medewerker bank- en verzekeringswezen Cohort: 2010-2011 Niveau: 4 Crebonummer:

Nadere informatie

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN

MBO: FACILITAIR LEIDINGGEVEN EXAMENEISEN FACILITAIR LEIDINGGEVEN, VANAF COHORT 2016 Profiel Uitstroom Niveau Crebo Rekenen Nederlands Engels MVT 2 LB GE LU LE SC SP GE LU LE SC SP Facilitair leidinggevende 4 25175 3F 3F A2 B1 B1 A2

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek Logistiek supervisor - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Supervisors logistiek

Nadere informatie

KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT

KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT (HORECA/BAKKERIJ, FACILITAIR, TRAVEL/LEISURE) VERSIE DECEMBER 2015 UITGEVERSGROEP.NL DOOR JEROEN VAN ESCH E.A. 1 Voert leidinggevende taken uit Werkprocessen:

Nadere informatie

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1

Bedrijvenregister Aan dit rapport kunnen geen rechten worden ontleend 1 Toelichting Hieronder treft u het totaaloverzicht van uw erkenningen aan. Uw erkenningsoverzicht Informatie opgehaald op: 07-06-2016 ICT-beheerder (25189) Erkend 07-08-2001 01 Behandelt en handelt incidentmeldingen

Nadere informatie

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband

Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden. Je werkt in opdracht, zowel zelfstandig als in teamverband 1 2 3 4 Werken als stylist Styling Design Wat laat je zien? Je ontwikkelt een eigen stijl en durft je te onderscheiden Je bent nieuwsgierig en veelzijdig Je denkt creatief en commercieel Je neemt initiatief

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster

Formulierenset BPV BBL niveau 2. Secretarieel medewerkster Cluster Economie Administratieve opleidingen Locatie Brasserskade Formulierenset BPV BBL niveau 2 Secretarieel medewerkster Cohort 2011 ROC Mondriaan /Zakelijke Dienstverlening / Economie Secretaresse/

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Meewerkend horeca ondernemer KWALIFICATIECREBO : 25185 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse

Secretaresse. Mbo-kwalificaties in de sector Secretarieel. Secretaresse Secretaresse Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen leggen

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Deze Proeve vindt plaats op school met een leermeester en een vakdocent als beoordelaars.

Deze Proeve vindt plaats op school met een leermeester en een vakdocent als beoordelaars. 1 Beroepsgerichte examinering Keuken en Bediening Examinering Welke examens vinden waar en wanneer plaats? Opleiding: Kok niveau 2 KT1 - leerjaar 2 van Kok. Proeve van Bekwaamheid voor kerntaak 1 Bereidt

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca Meewerkend horeca ondernemer ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion management Junior productmanager fashion - niveau 4 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Fashion

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2

MBO-beroep in beeld. Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 MBO-beroep in beeld Bedrijfsadministratief medewerker mbo-beroep, niveau 2 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek!

Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Ondile is klaar voor het nieuwe kwalificatiedossier mbo Supervisors Logistiek! Logistiek Supervisor Het mbo is volop in beweging. Het nieuwe kwalificatiedossier Supervisors Logistiek is daar een goed voorbeeld

Nadere informatie

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties

Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Kerntaak 1: Bedienen en bewaken van installaties Werkproces 1.1: Voorbereiden eigen werkzaamheden Bij aanvang van zijn dienst neemt de de werkzaamheden door die zijn uitgevoerd door collega s van de vorige

Nadere informatie

Manager Medische Hulpmiddelen

Manager Medische Hulpmiddelen - Functie en competentie profiel Manager Medische Hulpmiddelen. Functie- en competentieprofiel Manager medische hulpmiddelen 09122015 Doel van de functie - De manager medische hulpmiddelen (MMH) adviseert

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit

Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Kerntaak 1: Voert eenvoudige werkzaamheden in de horeca uit Werkproces 1.1: Maakt werkruimtes bedrijfsklaar De maakt werkruimtes bedrijfsklaar volgens instructies van collega's of leidinggevende en volgt

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Kok Zelfstandig werkend kok. Uitstroom : Zelfstandig werkend kok. Niveau : 3. Crebonr. : Dossier :

Servicedocument. Examenplan. Kok Zelfstandig werkend kok. Uitstroom : Zelfstandig werkend kok. Niveau : 3. Crebonr. : Dossier : Servicedocument Examenplan Kok Zelfstandig werkend kok Uitstroom : Zelfstandig werkend kok Niveau : 3 Crebonr. : 95420 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie

Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure. Medewerker Marketing en Communicatie Informatie opleidingsstandaard voor de EVC procedure Medewerker Marketing en Communicatie kwalificatie: Marketing medewerker Niveau: 4 Crebonummer: 90532 Geldig vanaf: 1 augustus 2012 1 Deel A: Beeld van

Nadere informatie

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden.

Het verzorgen van de dagelijkse restauratieve voorzieningen en de uitbrengmaaltijden. Kok (eerste) Algemene kenmerken Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o. is een combinatie van voorzieningen in Breda en omgeving voor dak- en thuisloze mensen met langdurende of acute problemen. Wij

Nadere informatie

Servicedocument. Examenplan. Medewerker bediening/café-bar Gastheer/-vrouw. Uitstroom : Gastheer/-vrouw. Niveau : 2. Crebonr.

Servicedocument. Examenplan. Medewerker bediening/café-bar Gastheer/-vrouw. Uitstroom : Gastheer/-vrouw. Niveau : 2. Crebonr. Servicedocument Examenplan Medewerker bediening/café-bar Gastheer/-vrouw Uitstroom : Gastheer/-vrouw Niveau : 2 Crebonr. : 94140 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 oktober 2015 Kwalificatiedossier

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Brood en banket Brood en banket Leidinggevende bakkerij Leidinggevende bakkerij Uitstroom : Leidinggevende bakkerij Niveau : 4 Crebonr. :

Nadere informatie

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse

Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse Verschillen in werkprocessen Management assistent en Secreterasse In onderstaande formulierenset van de opleiding management assistent is aangegeven wat de verschillen zijn tussen management assistent

Nadere informatie

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s

Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Bijlage A, behorende bij artikel 2 lid 1 Besluit personeel veiligheidsregio s Supplement aa. Functie specialist opleiden en oefenen Functie zoals genoemd in artikel 2 lid 1 sub aa. Besluit personeel veiligheidsregio

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Manager ondernemer horeca KWALIFICATIECREBO : 25184 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur)

Coördinator Bijna Thuis Huis Best e.o. (11 uur) Niemand hoeft in eenzaamheid te sterven Stichting Bijna Thuis Huis Best e.o. opent 30 november a.s. haar deuren in Best. De voorziening is bedoeld voor mensen in de laatste fase van hun leven, die om uiteenlopende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie

Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Kerntaak 1: Voert frontoffice activiteiten uit in de recreatieaccommodatie Werkproces 1.1: Treedt op als centraal aanspreekpunt De ontvangt gasten, begroet hen en staat hen vriendelijk te woord. Hij inventariseert

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ ondernemer

Nadere informatie

Competentieprofiel Teamleider

Competentieprofiel Teamleider Competentieprofiel Teamleider 1 Competenties De teamleider bezit de volgende competenties: Overal waar zij staat, wordt ook hij bedoeld Integriteit Het hanteren en handhaven van algemeen aanvaarde en bedrijfsnormen

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Gebouwenbeheer. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Gebouwenbeheer behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Penvoerder: calibris Ontwikkeld door: Calibris 2 van 6 1. Algemene informatie D1: Gebouwenbeheer niveau 1 niveau 2 niveau 3 niveau

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop Verkoper - niveau 2 Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Verkoop maart 2015 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Contactcenter teamleider

Contactcenter teamleider Contactcenter teamleider Leeswijzer voor bedrijven Kenniscentrum beroepsonderwijs bedrijfsleven ECABO houdt ontwikkelingen in de economisch-administratieve, ICT- en veiligheidsberoepen bij. Deze ontwikkelingen

Nadere informatie

Portier/baliemedewerker

Portier/baliemedewerker Portier/baliemedewerker Algemene kenmerken De functionaris is werkzaam binnen de Stichting Maatschappelijke Opvang Breda e.o., waaronder ressorteren dak- en thuislozenvoorzieningen Gaarshof en Weideveld,

Nadere informatie

Logistiek supervisor

Logistiek supervisor Landelijke Kwalificaties MBO Logistiek supervisor Crebonummer: 22139, 90216, 90217, 90215 Sector: Wegvervoer en logistieke dienstverlening, Handel, Techniek Branche: Groothandel/internationale handel,

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer

Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Beroepspraktijkvorming op de werkvloer Compact kwalificatiedossier Logistiek Logistiek medewerker - niveau 2 Parts-/baliemedewerker - niveau 2 Logistiek teamleider - niveau 3 Beroepspraktijkvorming op

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie