KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT"

Transcriptie

1 EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT LEIDINGGEVENDE TAKEN UIT (HORECA/BAKKERIJ, FACILITAIR, TRAVEL/LEISURE) VERSIE DECEMBER 2015 UITGEVERSGROEP.NL DOOR JEROEN VAN ESCH E.A. 1

2 Voert leidinggevende taken uit Werkprocessen: W1 Maakt een operationeel plan W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden W3 Begroot financiën W4 Bewaakt financiën W5 Begeleidt en stuurt medewerkers aan W6 Voert intern formele gesprekken Beschrijving: De Leidinggevende TLH heeft brede kennis en vaardigheden nodig om leidinggevende taken uit te voeren. Hij kan deze kennis reproduceren en toepassen in beroepstaken die tactisch en operationeel van aard zijn. Hij geeft leiding aan mensen, die elk een eigen werkopvatting, interesse, motivatie, capaciteit en betrokkenheid hebben, wat zijn werk complex maakt. De Leidinggevende TLH kan niet volstaan met routinematige en standaardprocedures, maar moet proactief en oplossingsgericht te werk kunnen gaan in een grote diversiteit aan situaties. Bij het zoeken naar oplossingen moet hij rekening houden met randvoorwaarden, voortgang van de bedrijfsvoering en de na te streven beleidsdoelen. Verantwoordelijkheid en zelfstandigheid: De Leidinggevende TLH vervult een coördinerende, informerende, adviserende, coachende en faciliterende rol. De Leidinggevende TLH is eindverantwoordelijk voor werkzaamheden binnen de afdeling, vestiging, het team of het onderdeel van het bedrijf. Hij is zelf verantwoordelijk voor de verrichtte werkzaamheden, de resultaten ervan en de kwaliteit van beide. Bij de uitvoering van zijn werkzaamheden vervult de leidinggevende TLH een voorbeeldfunctie naar de medewerkers toe. Hij legt over de uitvoering van zijn werkzaamheden verantwoording af bij de ondernemer/zijn leidinggevende. Vakkennis heeft brede kennis van arbeidsvoorwaarden heeft brede kennis van conflicthantering heeft brede kennis van employability heeft brede kennis van functieprofielen heeft brede kennis van functionerings- en beoordelingsgesprekken heeft brede kennis van het ziekteverzuimbeleid heeft brede kennis van kenmerken van een operationeel plan heeft brede kennis van kostensoorten heeft brede kennis van marketinginstrumenten heeft brede kennis van werving- en selectieinstrumenten heeft inzicht in financiële stromen heeft kennis van het beëindigen van een arbeidscontract kent de arbeidsovereenkomst van de (lerende) medewerker kent de cao van de branche kent het aannamebeleid van de organisatie kent het ondernemingsplan/de bedrijfsdoelstellingen Vakvaardigheden kan berekeningen uitvoeren kan diverse gesprekstechnieken toepassen kan een agenda voor de vergadering opstellen kan een kosten-batenanalyse maken kan een SWOT-analyse opstellen kan financiële overzichten interpreteren kan relevante computerprogramma's om werkroosters te maken hanteren kan verschillende leiderschapsstijlen hanteren kan verwachte kosten en omzetten berekenen 2

3 P3-K2-W1 Maakt een operationeel plan Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality stelt een operationeel plan op, passend bij de trends en ontwikkelingen en doelstellingen van de organisatie. Hij beschrijft in het plan aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen, welke werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden en aan welke eisen deze werkzaamheden moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. De Leidinggevende maakt op basis van het plan een inschatting van benodigde inzet aan personeel (forecast) en beschrijft dit in het plan. Resultaat Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende eisen en het benodigde personeel staan beschreven in een operationeel plan. Gedrag Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt deze in realistische doelen en uitvoerbare activiteiten. Maakt een realistische inschatting van kwantitatieve en kwalitatieve personele behoefte. Bepaalt de juiste prioriteiten in activiteiten voor het behalen van de operationele doelen en stemt activiteiten zodanig op elkaar af dat deze uitvoerbaar en haalbaar zijn. Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor zijn team ten aanzien van de te behalen doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Stemt tijdig en volgens bedrijfsrichtlijnen met de ondernemer of het management af over eventuele aanpassingen van het operationeel plan. Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd operationeel plan waarbij hij correcte spelling en grammatica hanteert. De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Samenwerken en overleggen, Formuleren en rapporteren, Vakdeskundigheid toepassen, Plannen en organiseren, Ondernemend en commercieel handelen P3/P4K2 W1 Maakt een operationeel plan Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality stelt een operationeel plan op, passend bij trends en ontwikkelingen en de doelstellingen van de organisatie. Hij beschrijft in het plan aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen, welke werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden en aan welke eisen deze werkzaamheden moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. De Leidinggevende maakt op basis van het plan een inschatting van de benodigde inzet aan personeel (forecast) en beschrijft dit in het plan. Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende eisen en het benodigde personeel staan beschreven in een operationeel plan. Gedrag: Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt dit in realistische doelen en uitvoerbare activiteiten. Maakt een realistische inschatting van de kwantitatieve en kwalitatieve personele behoefte. Bepaalt de juiste prioriteiten in de activiteiten voor het behalen van de operationele doelen en stemt de activiteiten zodanig op elkaar af dat deze uitvoerbaar en haalbaar zijn. Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor zijn team ten aanzien van de te behalen doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Stemt tijdig en volgens de bedrijfsrichtlijnen met de ondernemer of het management af over eventuele aanpassingen van operationeel plan. Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd operationeel plan waarbij hij correcte spelling en grammatica hanteert. Competenties: Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Plannen en organiseren Ondernemend en commercieel handelen) 3

4 Werkproces P3/P4 - K2 - W1 Gedrag 1 Gedrag 2a Gedrag 2b Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) BEOORDELINGSMODEL Maakt een operationeel plan V1 V2 Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt dit in realistische doelen en uitvoerbare activiteiten. Maakt een realistische inschatting van de kwantitatieve en kwalitatieve personele behoefte. Bepaalt de juiste prioriteiten in de activiteiten voor het behalen van de operationele doelen en stemt de activiteiten zodanig op elkaar af dat deze uitvoerbaar en haalbaar zijn. Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor zijn team ten aanzien van de te behalen doelstellingen en uit te voeren activiteiten. Stemt tijdig en volgens de bedrijfsrichtlijnen met de ondernemer of het management af over eventuele aanpassingen van operationeel plan. Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd operationeel plan waarbij hij correcte spelling en grammatica hanteert. Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende eisen en het benodigde personeel staan beschreven in een operationeel plan. Datum/ periode School/ BPV E HE 4

5 Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Werkproces P3/P4 - K2 - W1 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) Maakt een operationeel plan Schat kansen en risico's reëel in en vertaalt dit in realistische doelen en uitvoerbare activiteiten. - Stelt aan de hand van de organisatie, bedrijfsformule en/of het marketingnetwerk, een overzichtelijke bedrijfssituatie inclusief een reële en beargumenteerde SWOT-analyse voor een klein bedrijf dan wel voor een afdeling van een groot bedrijf op - Stelt op basis van de SWOT-analyse (met name trends en ontwikkelingen) 1 of meerdere realistische verbeterpunten inclusief bijbehorende activiteiten voor het het bedrijf cq. afdeling op. - Stelt voor het verbeterpunt, een realistische doelstelling op. - Stelt voor het verbeterpunt, een realistische strategie op. Maakt een realistische inschatting van de kwantitatieve en kwalitatieve personele behoefte. - Stelt op basis van verbeterpunt(en), een overzichtelijke organogram op. - Stelt op basis van verbeterpunt(en), realistische aanpassingen voor op het gebied van de kwalitatieve personeelsbehoefte (taken). - Stelt op basis van verbeterpunt(en), realistische aanpassingen voor op het gebied van de kwantitatieve personeelsbehoefte (uren). - Stelt op overzichtelijke wijze aan de hand van de benodigde aanpassingen op het gebied van de personeelsbehoefte, nieuwe/aangepaste duidelijke kwalitatieve en kwantitatieve functie- cq. taakbeschrijvingen op Bepaalt de juiste prioriteiten in de activiteiten voor het behalen van de operationele doelen en stemt de activiteiten zodanig op elkaar af dat deze uitvoerbaar en haalbaar zijn. - Stelt een overzichtelijk, uitvoerbaar en haalbaar tijdspad voor de uit te voeren activiteiten (activiteitenplan) in het kader van verbeterpunt(en)op - Zorgt ervoor dat in het tijdspad duidelijk meetbare deadlines zijn opgenomen - Zorgt voor samenhang in het tijdspad waardoor de juiste activiteiten op het juiste tijdstip plaats kunnen vinden - Zorgt ervoor dat de in het tijdspad opgenomen activiteiten kostenbewust en opbrengstgericht zijn Schrijft een volledig, nauwkeurig en logisch gestructureerd operationeel plan waarbij hij correcte spelling en grammatica hanteert en stemt deze tijdig en volgens de bedrijfsrichtlijnen met de ondernemer of het management af over eventuele aanpassingen van operationeel plan. - Levert het complete concept van het operationeel plan, voorzien van correcte spelling en grammatica, volgens de bedrijfs- en huisstijlrichtlijnen op tijd in - Bespreekt het operationeel plan tijdig met een deskundige - Stelt een samenvatting van zijn/haar en jouw bevindingen op - Stelt op basis van de bevindingen op correcte wijze het operationeel plan bij Maakt met overtuiging duidelijke keuzes voor zijn team ten aanzien van de te behalen doelstellingen en uit te voeren activiteiten. - Presenteert het operationeel plan op overtuigende wijze - Geeft in de presentatie op overtuigende en beargumenteerde wijze de (commerciële) doelstelling en activiteiten weer - Geeft in de presentatie op overtuigende en beargumenteerde wijze de personele activiteiten weer - Bespreekt op open en overtuigende wijze het gepresenteerde operationeel plan met de toehoorders (team) V1 Doelstellingen, activiteiten met bijbehorende eisen en het benodigde personeel staan beschreven in een operationeel plan. Datum/ periode School/ BPV V2 E HE 5

6 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij stelt een operationeel plan op, passend bij trends en ontwikkelingen en de doelstellingen van de organisatie. Hij beschrijft in het plan aan welke doelstellingen de bedrijfsvoering moet voldoen, welke werkzaamheden (of activiteiten) daarvoor uitgevoerd moeten worden en aan welke eisen deze werkzaamheden moeten voldoen. Hij besteedt hierbij aandacht aan werkwijzen, werkmethoden en het gebruik van hulpmiddelen. Hij maakt op basis van het plan een inschatting van de benodigde inzet aan personeel (forecast) en beschrijft dit in het plan. Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Samenwerken en overleggen Formuleren en rapporteren Vakdeskundigheid toepassen Plannen en organiseren Ondernemend en commercieel handelen Praktijkopdracht (idee / opzet) Event, praktijkweek op school Operationeel plan voor stagebedrijf of interne stage of werk 6

7 P3-K2-W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality plant en verdeelt de werkzaamheden. Hij maakt een planning voor de inzet van de medewerkers en maakt een werkrooster. Hij houdt hierbij rekening met de capaciteit en kwaliteiten van medewerkers. Hij kent werkzaamheden toe aan medewerkers. Hij past deze planning aan als er verbeterpunten of problemen zijn of als de actuele situatie daarom vraagt. Hij stemt de planning af met de ondernemer/leidinggevende. Resultaat Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. Gedrag Wijst de activiteit toe aan de medewerker die daar het meest geschikt voor is. Stelt de juiste prioriteiten in werkzaamheden en de volgorde daarvan. Stelt realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met pieken en dalen en mogelijke afwijkingen in de uitvoering. Houdt bij het verdelen van werkzaamheden rekening met bedrijfsrichtlijnen, caobepalingen, Arbowet en overige wettelijke bepalingen. De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Plannen en organiseren, Instructies en procedures opvolgen P3/P4K2 W2 Plant en verdeelt de werkzaamheden Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality plant en verdeelt de werkzaamheden. Hij maakt een planning voor de inzet van de medewerkers en maakt een werkrooster. Hij houdt hierbij rekening met de capaciteit en kwaliteiten van de medewerkers. Hij kent werkzaamheden toe aan de medewerkers. Hij past deze planning aan als er verbeterpunten of problemen zijn of als de actuele situatie daarom vraagt. Hij stemt de planning af met de ondernemer/een leidinggevende. Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. Gedrag: Wijst de activiteit toe aan de medewerker die daar het meest geschikt voor is. Stelt de juiste prioriteiten in de werkzaamheden en de volgorde daarvan. Stelt realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met pieken en dalen en mogelijke afwijkingen in de uitvoering. Houdt bij het verdelen van de werkzaamheden rekening met de bedrijfsrichtlijnen, Caobepalingen, Arbowet en overige wettelijke bepalingen. Competenties: Aansturen Plannen en organiseren Instructies en procedures opvolgen) 7

8 Werkproces P3/P4 - K2 W2 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3-4 Gedrag 5 BEOORDELINGSMODEL Plant en verdeelt de werkzaamheden Wijst de activiteit toe aan de medewerker die daar het meest geschikt voor is. Stelt de juiste prioriteiten in de werkzaamheden en de volgorde daarvan. Stelt realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met pieken en dalen en mogelijke afwijkingen in de uitvoering. Houdt bij het verdelen van de werkzaamheden rekening met de bedrijfsrichtlijnen, Cao-bepalingen, Arbowet en overige wettelijke bepalingen. V1 V2 E HE Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. Borging Examen (E) Datum/ periode School/ BPV Herexamen (HE) 8

9 Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Plant en verdeelt de werkzaamheden Werkproces P3/P4 - K2 W2 Gedrag 1 9 V1 V2 E HE Houdt bij het verdelen van de werkzaamheden rekening met de bedrijfsrichtlijnen, Cao-bepalingen, Arbowet en overige wettelijke bepalingen. - Inventariseert de bedrijfsrichtlijnen in het kader van werkverdeling en stelt op basis hiervan aandachtspunten op voor het opstellen van werkroosters. - Inventariseert de CAO-bepalingen in het kader van werkverdeling en stelt op basis hiervan aandachtspunten op voor het opstellen van werkroosters. - Inventariseert de Arbowet in het kader van werkverdeling en stelt op basis hiervan aandachtspunten op voor het opstellen van werkroosters. - Inventariseert overige wetgeving in het kader van werkverdeling en stelt op basis hiervan aandachtspunten op voor het opstellen van werkroosters. Gedrag 2 Wijst de activiteit toe aan de medewerker die daar het meest geschikt voor is. - Stelt een overzichtelijke lijst van taken met bijbehorende uren op die gedurende een standaard week dienen plaat te vinden. - Stelt per taak een overzichtelijke lijst van werkzaamheden (activiteiten) op. - Verdeelt de taken over de juiste medewerkers. - Beargumenteert de gemaakte keuzes in zake verdeling taken over de medewerkers op basis van hun geschiktheid Gedrag 3 Stelt de juiste prioriteiten in de werkzaamheden en de volgorde daarvan. - Stelt per taak de juiste bevoegd- en verantwoordelijkheden op. - Stelt per taak aandachtspunten op die direct of indirect invloed hebben op verkoopresultaten - Stelt een volgorde van belangrijkheid van taken op in het kader van goede verkoopresultaten - Omschrijf per taak de hoogste prioriteit in het kader van een goede uitvoering van de taak Gedrag 4 Stelt aangepaste realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met pieken en dalen. - Stelt op overzichtelijke wijze een realistisch en haalbaar werkrooster voor een week op voor een klein bedrijf dan wel voor een afdeling van een groot bedrijf - Houdt met het werkrooster rekening met het aantal FTE - Houdt met het werkrooster rekening met de inzetbaarheid van medewerkers - Houdt met het werkrooster rekening met de openingstijden (pieken en dalen) Gedrag 5 Stelt aangepaste realistische en haalbare planningen op waarin rekening is gehouden met mogelijke afwijkingen in de uitvoering. - Stelt op overzichtelijke wijze een realistisch en haalbaar werkrooster voor een specifieke week op voor een klein bedrijf dan wel voor een afdeling van een groot bedrijf - Houdt met het werkrooster rekening met verlof - Houdt met het werkrooster rekening met verzuim - Houdt met het werkrooster rekening met verloop Werkzaamheden zijn gepland en verdeeld. Borging Examen (E) Herexamen (HE) Datum/ periode School/ BPV

10 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij plant en verdeelt de werkzaamheden. Hij maakt een planning voor de inzet van de medewerkers en maakt een werkrooster. Hij houdt hierbij rekening met de capaciteit en kwaliteiten van de medewerkers. Hij kent werkzaamheden toe aan de medewerkers. Hij past deze planning aan als er verbeterpunten of problemen zijn of als de actuele situatie daarom vraagt. Hij stemt de planning af met de ondernemer/een leidinggevende. Competenties Aansturen Plannen en organiseren Instructies en procedures opvolgen Praktijkopdracht (idee / opzet) Werkrooster koppelen aan operationeel plan Case 10

11 P3-K2-W3 Begroot financiën Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality maakt analyses van de opbrengst op basis van relevante financiële informatie en legt dit vast. Hij voert kostenberekeningen uit van activiteiten van de afdeling en plannen voor de toekomst. Maakt op basis daarvan een begroting. Hij legt de rapportage en de begroting voor aan de ondernemer/een leidinggevende. Resultaat Er is een voorstel voor de begroting gedaan, onderbouwd met een rapportage van opbrengsten en kostenberekeningen. Gedrag Analyseert grondig gegevens over de opbrengst van de afdeling en trekt hieruit logische conclusies. Maakt realistische kostenberekeningen en begrotingsvoorstellen. Maakt volledige en nauwkeurige rapportages van de analyses van de opbrengst. De onderliggende competenties zijn: Formuleren en rapporteren, Analyseren P3/P4K2 W3 Begroot financiën Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality maakt analyses van de omzet op basis van relevante informatie en legt dit vast in een rapportage. Hij voert kostenberekeningen uit van de activiteiten van de afdeling en de plannen voor de toekomst. Maakt op basis daarvan een begroting. Hij legt de rapportage van de analyse en de begroting voor aan de ondernemer/ een leidinggevende. Er is een voorstel voor de begroting gedaan, onderbouwd met rapportage van de analyse van opbrengsten en kostenberekeningen. Gedrag: Analyseert grondig de gegevens over de omzet van de afdeling en trekt hieruit logische conclusies. Maakt realistische kostenberekeningen en begrotingsvoorstellen. Maakt volledige en nauwkeurige rapportages van de analyses van de omzet. Competenties: Formuleren en rapporteren Analyseren 11

12 Werkproces P3/P4 - K2 W3 Gedrag 1 en 2 Gedrag 3 en 4 Gedrag 5 Begroot financiën BEOORDELINGSMODEL Analyseert grondig de gegevens over de omzet van de afdeling en trekt hieruit logische conclusies. Maakt realistische kostenberekeningen en begrotingsvoorstellen. Maakt volledige en nauwkeurige rapportages van de analyses van de omzet. V1 V2 E HE Borging Examen (E) Herexamen (HE) Er is een voorstel voor de begroting gedaan, onderbouwd met rapportage van de analyse van opbrengsten en kostenberekeningen. Datum/ periode School/ BPV 12

13 Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Begroot financiën Werkproces P3/P4 - K2 W3 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) V1 Analyseert grondig de gegevens over de omzet (van de afdeling). - Verzamelt en berekent de juiste financiële omzetgegevens van diverse productgroepen in zake over vergelijkbare perioden - Verzamelt en berekent de juiste financiële afzetgegevens van diverse productgroepen in zake over vergelijkbare perioden - Verzamelt en berekent de juiste financiële inkoopgegevens van diverse productgroepen in zake over vergelijkbare perioden - Verzamelt en berekent de juiste financiële brutowinstgegevens van diverse productgroepen in zake over vergelijkbare perioden Trekt op basis van analyses, logische conclusies. - Stelt op basis van analyses logische conclusies voor de prijs van de diverse productgroepen - Stelt op basis van analyses logische conclusies voor de hoeveelheid van de diverse productgroepen - Stelt op basis van de conclusies, verbeterpunten op voor de prijs van de diverse productgroepen - Stelt op basis van de conclusies, verbeterpunten op voor de hoeveelheid van de diverse productgroepen Maakt realistische begrotingsvoorstellen. - Stelt op basis van analyses, conclusies en kostenberekeningen een realistische omzetbegroting op - Stelt op basis van analyses, conclusies en kostenberekeningen een realistische inkoopbegroting op - Stelt op basis van analyses, conclusies en kostenberekeningen een realistische brutowinstbegroting op - Onderbouwt elk onderdeel van de exploitatiebegroting met een realistische en juiste beschrijving en berekening Maakt realistische kostenberekeningen - Bepaalt cq. berekent op realistische wijze de begrote financiële kosten - Bepaalt cq. berekent op realistische wijze de begrote personele kosten - Bepaalt cq. berekent op realistische wijze de begrote facilitaire kosten - Bepaalt cq. berekent op realistische wijze de begrote commerciële kosten Maakt volledige en nauwkeurige rapportages van de analyses van de omzet. - Stelt op basis van analyses, conclusies, kostenberekeningen en exploitatiebegrotingen een volledig en nauwkeurige schriftelijke rapportage op en levert deze op tijd in. - Rapporteert en verdedigt op overtuigende mondelinge wijze de inhoud van de schriftelijke rapportage - Rapporteert en berekent op deskundige wijze de financiële gevolgen van meevallende omzetcijfers - Rapporteert en berekent op deskundige wijze de financiële gevolgen van tegenvallende omzetcijfers Er is een voorstel voor de begroting gedaan, onderbouwd met V2 rapportage van de analyse van opbrengsten en kostenberekeningen. Datum/ periode School/ BPV E HE Herexamen (HE) 13

14 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij maakt analyses van de omzet op basis van relevante informatie en legt dit vast in een rapportage. Hij voert kostenberekeningen uit van de activiteiten van de afdeling en de plannen voor de toekomst. Hij maakt op basis daarvan een begroting. Hij legt de rapportage van de analyse en de begroting voor aan de ondernemer/ een leidinggevende. Competenties Formuleren en rapporteren Analyseren Praktijkopdracht (idee / opzet) Begroting in operationeel plan Case met mondelinge afsluiting 14

15 P3-K2-W4 Bewaakt financiën Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality bewaakt financiën en beschikbaar gestelde budgetten en voorkomt financiële problemen en/of budgetoverschrijdingen. Daartoe vergelijkt hij de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte kosten van de afdeling of de activiteit. Hij verklaart eventuele verschillen, beschrijft maatregelen om kosten te besparen c.q. opbrengsten te verhogen en spreekt, indien nodig, mensen aan op afwijkingen. Hij verantwoordt de financiën door ze administratief vast te leggen en te rapporteren. Resultaat Er is een voorstel voor het beheersen van budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd met een rapportage van de analyse van de vergelijking van toegestane en werkelijk gemaakte kosten. Gedrag Maakt een heldere analyse van overzichten en rapportages om budgetten te kunnen bewaken. Bedenkt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen of afwijkingen te beperken of te herstellen. Houdt de financiële administratie volledig en nauwkeurig bij en verwerkt en registreert hiervoor alle benodigde gegevens accuraat. Spreekt medewerkers op integere wijze aan op afwijkingen van afspraken/uitgaven die zijn overeengekomen. Neemt bij het voeren van de financiële administratie voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen in acht. De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Formuleren en rapporteren, Analyseren, Instructies en procedures opvolgen, Bedrijfsmatig handelen P3/P4K2 W4 Bewaakt financiën Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality bewaakt de financiën en de beschikbaar gestelde budgetten en vermijdt financiële problemen en/of budgetoverschrijdingen. Daartoe vergelijkt hij de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte kosten van de afdeling. Hij verklaart eventuele verschillen, beschrijft maatregelen om kosten te besparen c.q. opbrengsten te verhogen en spreekt indien nodig mensen aan op afwijkingen. Hij verantwoordt de financiën door ze administratief vast te leggen. Er is een voorstel voor het beheersen van budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd met een rapportage van de analyse van de vergelijking van toegestane en werkelijk gemaakte kosten. Gedrag: Maakt een helder analyse van de overzichten en rapportages om budgetten te kunnen bewaken. Bedenkt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen of afwijkingen te beperken of te herstellen. Houdt de financiële administratie volledig en nauwkeurig bij en verwerkt en registreert hiervoor alle benodigde gegevens accuraat. Spreekt medewerkers op integere wijze aan op afwijkingen van de afspraken/uitgaven die zijn overeengekomen. Neemt bij het voeren van de financiële administratie de voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen in acht. Competenties: Aansturen Formuleren en rapporteren Analyseren Instructies en procedures opvolgen Bedrijfsmatig handelen 15

16 Werkproces P3/P4 - K2 W4 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) Bewaakt financiën BEOORDELINGSMODEL V1 Maakt een helder analyse van de overzichten en rapportages om budgetten te kunnen bewaken. Bedenkt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen of afwijkingen te beperken of te herstellen. Houdt de financiële administratie volledig en nauwkeurig bij en verwerkt en registreert hiervoor alle benodigde gegevens accuraat. Spreekt medewerkers op integere wijze aan op afwijkingen van de afspraken/uitgaven die zijn overeengekomen. Neemt bij het voeren van de financiële administratie de voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen in acht. Er is een voorstel voor het beheersen van budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd met een rapportage van de analyse van de vergelijking van toegestane en werkelijk gemaakte kosten. Datum/ periode School/ BPV V2 E HE 16

17 Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Werkproces P3/P4 - K2 W4 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) Bewaakt financiën Neemt bij het voeren van de financiële administratie de voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen in acht. - Verzamelt van belang zijnde wettelijke richtlijnen met betrekking tot de financiële administratie en stelt deze op - Verzamelt van belang zijnde procedures met betrekking tot de financiële administratie en stelt deze op - Verzamelt van belang zijnde wettelijke richtlijnen met betrekking tot de facturering en stelt deze op - Verzamelt van belang zijnde procedures met betrekking tot de facturering en stelt deze op Houdt de financiële administratie volledig en nauwkeurig bij en verwerkt en registreert hiervoor alle benodigde gegevens accuraat. - Verzamelt en journaliseert de juiste financiële gegevens in zake de inkopen over een bepaalde periode - Verzamelt en journaliseert de juiste financiële gegevens in zake de verkopen over een bepaalde periode - Verzamelt en journaliseert de juiste financiële gegevens in zake de betalingen over een bepaalde periode - Sluit de diverse grootboekrekeningen op een juiste wijze af. Maakt een helder analyse van de overzichten en rapportages om budgetten te kunnen bewaken. - Stelt op basis van de juiste financiële gegevens over een periode een juiste proefbalans en saldibalans - Stelt op basis van de proef- en saldibalans een juiste eindbalans en resultatenrekening op - Stelt op heldere wijze een analyse op waarin de gegevens van de grootboekrekeningen op de resultatenrekening met die van de vooraf opgestelde budgetten voor de diverse grootboekrekeningen vergeleken wordt - Stelt conclusies op ten aanzien van deze vergelijking cq. analyse Bedenkt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen om overschrijdingen of afwijkingen te beperken of te herstellen. - Stelt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen op om afwijkingen op het gebied van opbrengsten te voorkomen - Stelt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen op om afwijkingen op het gebied van inkoopwaarden te voorkomen - Stelt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen op om afwijkingen op het gebied van bedrijfskosten te voorkomen - Stelt realistische en economisch aantrekkelijke voorstellen op om afwijkingen op het gebied van voorraden (derving) te voorkomen Spreekt medewerkers op integere wijze aan op afwijkingen van de afspraken/uitgaven die zijn overeengekomen. - Bespreekt op integere en beargumenteerde wijze de voorgeschreven procedures en wettelijke richtlijnen - Bespreekt op integere en beargumenteerde wijze de verwerking van de financiële gegevens - Bespreekt op integere en beargumenteerde wijze de financiële analyse - Bespreekt op integere en beargumenteerde wijze de financiële voorstellen V1 Er is een voorstel voor het beheersen van budgetoverschrijdingen gedaan, onderbouwd met een rapportage van de analyse van de vergelijking van toegestane en werkelijk gemaakte kosten. Datum/ periode School/ BPV V2 E HE 17

18 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij bewaakt de financiën en de beschikbaar gestelde budgetten en vermijdt financiële problemen en/of budgetoverschrijdingen. Hij vergelijkt daartoe de toegestane kosten met de werkelijk gemaakte kosten van de afdeling. Hij verklaart eventuele verschillen, beschrijft maatregelen om kosten te besparen c.q. opbrengsten te verhogen en spreekt indien nodig mensen aan op afwijkingen. Hij verantwoordt de financiën door ze administratief vast te leggen. Competenties Aansturen Formuleren en rapporteren Analyseren Instructies en procedures opvolgen Bedrijfsmatig handelen Praktijkopdracht (idee / opzet) Case en mondeling Bewaken tijdens en na uitvoering van operationeel plan 18

19 P3-K2-W5 Begeleidt en stuurt medewerkers aan Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality stuurt (lerende) medewerkers aan op het behalen van persoonlijke en teamdoelstellingen. Hij delegeert werkzaamheden aan (lerende) medewerkers en geeft hen hierbij nodige opdrachten en instructies over te verrichten taken, prioriteiten en te behalen resultaten. Hij stimuleert (lerende) medewerkers zelf problemen op te lossen of alternatieven uit te proberen, geeft adviezen bij mogelijke problemen en/of stagnatie in werkzaamheden, processen en/of procedures. Indien hij verbetermogelijkheden signaleert, draagt hij oplossingen of verbeterpunten aan. Hij motiveert (lerende) medewerkers doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan. Hij besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen (lerende) medewerkers en tussen leidinggevende en (lerende) medewerkers onderling. Indien nodig treedt hij op als bemiddelaar bij conflicten. Hij ziet erop toe dat er op de werkvloer wordt gewerkt volgens bedrijfsnormen. Resultaat Iedere medewerker heeft begeleiding ontvangen. De samenwerking in het team is goed. Persoonlijke en teamdoelstellingen worden nagestreefd en resultaten zijn behaald. Gedrag Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging duidelijke aanwijzingen, instructies en/of opdrachten. Geeft de medewerker bij de persoon passende heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Bewaakt de kwaliteit van werkzaamheden en productiviteit aan de hand van gestelde eisen en planning. Bevordert een positieve onderlinge verstandhouding tussen teamleden door zaken te bespreken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van werkzaamheden, analyseert de situatie en het knelpunt zorgvuldig en komt met een passende oplossing. De onderliggende competenties zijn: Aansturen, Begeleiden, Samenwerken en overleggen, Analyseren P3/P4K2 W5 Begeleidt en stuurt medewerkers aan Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality stuurt (lerende) medewerkers aan op het behalen van persoonlijke en teamdoelstellingen. Hij delegeert werkzaamheden aan (lerende) medewerkers en geeft hen hierbij de nodige opdrachten en instructies over de te verrichten taken, de prioriteiten en de te behalen resultaten. Hij stimuleert (lerende) medewerkers zelf problemen op te lossen of alternatieven uit te proberen, geeft adviezen bij mogelijke problemen en/of stagnatie in de werkzaamheden, processen en/of procedures. Indien hij verbetermogelijkheden signaleert, draagt hij oplossingen of verbeterpunten aan. Hij motiveert de (lerende) medewerkers doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan. Hij besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen (lerende) medewerkers en tussen leidinggevende en (lerende) medewerkers onderling. Indien nodig treedt hij op als bemiddelaar bij conflicten. Hij ziet erop toe dat er op de werkvloer wordt gewerkt volgens de relevante wetgeving. Iedere medewerker heeft begeleiding ontvangen. De samenwerking in het team is goed. Persoonlijke en teamdoelstellingen worden nagestreefd en resultaten zijn behaald. Gedrag: Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging duidelijke aanwijzingen, instructies en/of opdrachten. Geeft de medewerker bij de persoon passende heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en productiviteit aan de hand van de gestelde eisen en planning. Bevordert een positieve onderlinge verstandhouding tussen de teamleden door zaken te bespreken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden, analyseert de situatie en het knelpunt zorgvuldig en komt met een passende oplossing. Competenties: Aansturen Begeleiden Samenwerken en overleggen Analyseren 19

20 Werkproces P3/P4 - K2 W5 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) BEOORDELINGSMODEL Begeleidt en stuurt medewerkers aan V1 Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging duidelijke aanwijzingen, instructies en/of opdrachten. Geeft de medewerker bij de persoon passende heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en productiviteit aan de hand van de gestelde eisen en planning. Bevordert een positieve onderlinge verstandhouding tussen de teamleden door zaken te bespreken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden, analyseert de situatie en het knelpunt zorgvuldig en komt met een passende oplossing. Iedere medewerker heeft begeleiding ontvangen. De samenwerking in het team is goed. Persoonlijke en teamdoelstellingen worden nagestreefd en resultaten zijn behaald. Datum/ periode School/ BPV Beoordelaar 1 V2 E HE 20

21 Werkproces P3/P4 - K2 W5 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Gedrag 5 Borging Examen (E) Herexamen (HE) Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Begeleidt en stuurt medewerkers aan V1 Bewaakt de kwaliteit van de werkzaamheden en productiviteit aan de hand van de gestelde eisen en planning. - Stelt een adequate planning van de uit te voeren werkzaamheden op en bespreekt deze - Stelt een adequate lijst met eisen op gebaseerd op de gewenste kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en bespreekt deze - Controleert de planning cq. de geleverde productiviteit van de werkzaamheden (ofwel de efficiency van de uitvoering) - Controleert de geleverde kwaliteit van de werkzaamheden (ofwel de effectiviteit van de uitvoering) Geeft (lerende) medewerkers met overtuiging duidelijke aanwijzingen, instructies en/of opdrachten. - Maakt de juiste keuze in het geven van opdrachten, instructies en aanwijzingen - Geeft op overtuigende en duidelijke wijze en op het juiste moment de juiste instructies - Geeft op overtuigende en duidelijke wijze en op het juiste moment de juiste opdrachten - Geeft op overtuigende en duidelijke wijze en op het juiste moment de juiste aanwijzingen Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden, analyseert de situatie en het knelpunt zorgvuldig en komt met een passende oplossing. - Beoordeelt tijdig de uitvoering van de werkzaamheden op grondige kwaliteitsgerichte wijze - Signaleert tijdig afwijkingen of knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden - Analyseert tijdig en zorgvuldig oorzaken (situaties) voor knelpunten in de uitvoering van de werkzaamheden - Bespreekt de afwijkingen en/of knelpunten en geeft suggesties voor oplossingen Bevordert een positieve onderlinge verstandhouding tussen de teamleden door zaken te bespreken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. - Bespreekt tijdig de voortgang (planning) van de werkzaamheden met het team - Bespreekt op open en integere wijze aandachtspunten die het functioneren en de harmonie in het team positief beïnvloed hebben en geeft suggesties in het belang van (het behouden van) een goede onderlinge verstandhouding - Bespreekt op open en integere wijze aandachtspunten die het functioneren en de harmonie in het team negatief beïnvloed hebben en geeft suggesties in het belang van een (het bevorderen van) goede onderlinge verstandhouding - Bespreekt op samenvattende wijze teamgerichte actiepunten ter behoud cq. bevordering van het in harmonie functioneren van het team Geeft de medewerker bij de persoon passende heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. - Bespreekt tijdig de kwaliteit en productiviteit van de werkzaamheden met de medewerker - Bespreekt op open en integere wijze aandachtspunten die het eigen functioneren positief beïnvloed hebben en geeft onderbouwde en constructieve feedback over zijn/haar functioneren. - Bespreekt op open en integere wijze aandachtspunten die het eigen functioneren negatief beïnvloed hebben en geeft onderbouwde en constructieve feedback over zijn/haar functioneren. - Bespreekt op samenvattende wijze individuele actiepunten ter bevordering van zijn/haar functioneren Iedere medewerker heeft begeleiding ontvangen. De samenwerking in het team is goed. Persoonlijke en teamdoelstellingen worden nagestreefd en resultaten zijn behaald. Datum/ periode School/ BPV V2 E Cijfe r HE Cijfe r 21

22 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij stuurt (lerende) medewerkers aan op het behalen van persoonlijke en teamdoelstellingen. Hij delegeert werkzaamheden aan (lerende) medewerkers en geeft hen hierbij de nodige opdrachten en instructies over de te verrichten taken, de prioriteiten en de te behalen resultaten. Hij stimuleert (lerende) medewerkers zelf problemen op te lossen of alternatieven uit te proberen, geeft adviezen bij mogelijke problemen en/of stagnatie in de werkzaamheden, processen en/of procedures. Indien hij verbetermogelijkheden signaleert, draagt hij oplossingen of verbeterpunten aan. Hij motiveert de (lerende) medewerkers doelen te bereiken en uitdagingen aan te gaan. Hij besteedt aandacht aan het bevorderen van een goede verstandhouding tussen (lerende) medewerkers en tussen leidinggevende en (lerende) medewerkers onderling. Hij treedt indien nodig op als bemiddelaar bij conflicten. Hij ziet erop toe dat er op de werkvloer wordt gewerkt volgens de relevante wetgeving. Competenties Aansturen Begeleiden Samenwerken en overleggen Analyseren Praktijkopdracht (idee / opzet) Aansturing groepsopdracht Aansturing eerste jaars met studeren en/of opdracht Aansturing in praktijkweek, projectweek, excursie, event Aansturing van operationeel plan in stagebedrijf, interne stage 22

23 P3-K2-W6 Voert intern formele gesprekken Omschrijving De Leidinggevende leisure & hospitality voert formele gesprekken met (lerende) medewerkers. Hij bereidt zich voor door zich te verdiepen in de (lerende) medewerker, waarmee hij het gesprek gaat voeren. In het gesprek past hij zijn manier van communiceren aan op de (lerende) medewerker waarmee hij spreekt, daarbij hanteert hij de gesprekstechniek passend bij het type gesprek. Ook voert de leidinggevende werkoverleg met de (lerende) medewerkers in zijn team. Hij informeert medewerkers over het door hem gevoerde beleid. Hij bespreekt veranderingen in het werk, actuele zaken, evaluaties van werkzaamheden en knelpunten. Daarnaast bespreekt hij zaken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Hij legt afspraken vast. Resultaat Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn vastgelegd. Gedrag Maakt met overtuiging duidelijke afspraken met de (lerende) medewerker tijdens het gesprek. Geeft de (lerende) medewerker heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Motiveert de (lerende) medewerker om zijn best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te brengen. Analyseert relevante gegevens over het functioneren van medewerkers, toetst verkregen gegevens in het gesprek met de medewerker. Handelt in gesprekken met (lerende) medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Neemt bij het voeren van gesprekken bedrijfsprocedures en wettelijke richtlijnen die betrekking hebben op het personeelsbeleid in acht. De onderliggende competenties zijn: Beslissen en activiteiten initiëren, Aansturen, Begeleiden, Ethisch en integer handelen, Presenteren, Instructies en procedures opvolgen P3/P4K2 W6 Voert intern formele gesprekken Omschrijving: De Leidinggevende Leisure & Hospitality voert formele gesprekken met (lerende) medewerkers. Hij bereidt zich voor door zich te verdiepen in de (lerende) medewerker, waarmee hij het gesprek gaat voeren. In het gesprek past hij zijn manier van communiceren aan op de (lerende) medewerker waarmee hij spreekt, daarbij hanteert hij de gesprekstechniek passend bij het type gesprek. Ook voert de leidinggevende werkoverleg met de (lerende) medewerkers in zijn team. Hij informeert medewerkers over het beleid van zijn afdeling. Hij bespreekt veranderingen in het werk, de actuele zaken, evaluaties van werkzaamheden en de knelpunten. Daarnaast bespreekt hij zaken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Hij legt de afspraken vast. Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn vastgelegd. Gedrag: Maakt met overtuiging duidelijke afspraken met de (lerende) medewerker tijdens het gesprek. Geeft de (lerende) medewerker heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Motiveert de (lerende) medewerker om zijn best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te brengen. Analyseert relevante gegevens over het functioneren van de medewerkers, toetst verkregen gegevens in het gesprek met de medewerker. Handelt in gesprekken met (lerende) medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Neemt bij het voeren van gesprekken de bedrijfsprocedures en de wettelijke richtlijnen die betrekking hebben op het personeelsbeleid in acht. Competenties: Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Ethisch en integer handelen Presenteren Instructies en procedures opvolgen 23

24 Werkproces P3/P4 - K2 W6 Gedrag 1 BEOORDELINGSMODEL Voert intern formele gesprekken V1 V2 E HE Maakt met overtuiging duidelijke afspraken met de (lerende) medewerker tijdens het gesprek. Gedrag 2a Geeft de (lerende) medewerker heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. Gedrag 2b Motiveert de (lerende) medewerker om zijn best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te brengen. Gedrag 3 Analyseert relevante gegevens over het functioneren van de medewerkers, toetst verkregen gegevens in het gesprek met de medewerker. Gedrag 4 Handelt in gesprekken met (lerende) medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen. Gedrag 5 Neemt bij het voeren van gesprekken de bedrijfsprocedures en de wettelijke richtlijnen die betrekking hebben op het personeelsbeleid in acht. Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn vastgelegd. Borging Examen (E) Herexamen (HE) Datum/ periode School/ BPV Beoordelaar 1 24

25 Elk werkproces is voorzien van elk 4 prestatie-indicatoren per gedragsresultaat. Cesuur: cijfer is totaal aantal punten : 2 Voert intern formele gesprekken Werkproces P3/P4 - K2 W6 Gedrag 1 Gedrag 2 Gedrag 3 Gedrag 4 Handelt in gesprekken met (lerende) medewerkers onbevooroordeeld en vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen en neemt bij het voeren van gesprekken de bedrijfsprocedures en de wettelijke richtlijnen die betrekking hebben op het personeelsbeleid in acht. - Gebruikt de juiste informatie over personeelswetten, de functie en het functioneren van de medewerker tijdens het functioneringsgesprek - Stelt tijdig een volledige agenda op voor een functioneringsgesprek - Voert een onbevooroordeeld functioneringsgesprek vanuit het principe dat iedereen recht heeft op gelijke kansen m.b.t. bijvoorbeeld aanstellingen - Opent en voert een open en integer en volgens (bedrijfs)procedures vastgesteld functioneringsgesprek Analyseert relevante gegevens over het functioneren van de medewerkers, toetst verkregen gegevens in het gesprek met de medewerker. - Analyseert relevante gegevens over het functioneren van de medewerker - Toetst op open en integere wijze analyses tijdens het functioneringsgesprek - Geeft de medewerker voldoende ruimte om op de analyses te reageren - Analyseert de verkregen reacties op de juiste relevantie, bespreekt en toetst deze, vraagt door en komt tot juiste nieuwe analyses Geeft de (lerende) medewerker heldere, onderbouwde en constructieve feedback over zijn functioneren. - Geeft op open en integere wijze op basis van analyses heldere, onderbouwde en constructieve feedback - Bespreekt op open en integere wijze de gegeven feedback - Laat de medewerker op open en integere wijze feedback op jouw functioneren geven - Bespreekt op open en integere wijze de ontvangen feedback Motiveert de (lerende) medewerker om zijn best te doen, doelen te bereiken, uitdagingen aan te gaan en zijn ideeën en opvattingen in te brengen. - Motiveert de medewerker zijn/haar best te doen - Motiveert de medewerker zijn/haar doelen te bereiken - Motiveert de medewerker zijn/haar uitdagingen aan te gaan V1 V2 E HE - Motiveert de medewerker zijn/haar ideeën en opvattingen in te brengen. Gedrag 5 Maakt met overtuiging duidelijke afspraken met de (lerende) medewerker tijdens het gesprek. - Vat op overtuigende wijze het gevoerde functioneringsgesprek samen - Vat op overtuigende wijze de afgesproken actiepunten ter bevordering van zijn/haar functioneren samen - Rond het volgens (bedrijfs)procedures vastgestelde functioneringsgesprek op een juiste wijze af - Maakt een overzichtelijk en volledig verslag met duidelijke afspraken in zake het gevoerde functioneringsgesprek Gesprekken zijn gevoerd en de afspraken zijn vastgelegd. Borging Examen (E) Herexamen (HE) Datum/ periode School/ BPV 25

26 Extra informatie t.b.v. praktijkopdracht Beschrijving Hij voert formele gesprekken met (lerende) medewerkers. Hij bereidt zich voor door zich te verdiepen in de (lerende) medewerker, waarmee hij het gesprek gaat voeren. Hij past in het gesprek zijn manier van communiceren aan op de (lerende) medewerker waarmee hij spreekt, Hij hanteert daarbij de gesprekstechniek passend bij het type gesprek. Hij voert werkoverleg met de (lerende) medewerkers in zijn team. Hij informeert medewerkers over het beleid van zijn afdeling. Hij bespreekt veranderingen in het werk, de actuele zaken, evaluaties van werkzaamheden en de knelpunten. Hij bespreekt daarnaast zaken die het functioneren en de harmonie in het team verstoren. Hij legt de afspraken vast. Competenties Beslissen en activiteiten initiëren Aansturen Begeleiden Ethisch en integer handelen Presenteren Instructies en procedures opvolgen Praktijkopdracht (idee / opzet) Cases met functioneringsgesprek/werkoverleg Functioneringsgesprek/werkoverleg tijdens groepsopdracht Functioneringsgesprek/werkoverleg eerste jaars met studeren en/of opdracht Functioneringsgesprek/werkoverleg in praktijkweek, projectweek, excursie, event Functioneringsgesprek/werkoverleg van operationeel plan in stagebedrijf, interne stage 26

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer. Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca ondernemer Niveau : 4 Crebonr. : 25185 Kerntaak : B1-K2 Dossier :

Nadere informatie

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie:

Leertaak Restaurant. Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Leertaak restaurant 4.1 Situatie: Aan de hand van deze leertaak verzorg je een maaltijd voor 16 gasten in het schoolrestaurant op afgesproken tijden. Bij de bottelier en de instructeur is eventuele informatie

Nadere informatie

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten

Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Overzicht kerntaken, werkprocessen, prestatie-indicatoren gekoppeld aan examenproducten Kerntaak 1 Organiseert het leerproces van de (lerende) medewerker in de praktijk Werkproces Prestatie-indicator Examenproduct

Nadere informatie

EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE PROCESSEN UIT (TRAVEL/LEISURE) VERSIE MAART 2016

EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE PROCESSEN UIT (TRAVEL/LEISURE) VERSIE MAART 2016 EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE PROCESSEN UIT (TRAVEL/LEISURE) VERSIE MAART 2016 UITGEVERSGROEP.NL DOOR JEROEN VAN ESCH E.A. 1 B1-K2: Voert administratieve en financiële processen

Nadere informatie

Competentieprofiel beoordelaar

Competentieprofiel beoordelaar Competentieprofiel beoordelaar LTTR, SHE en SLEBB Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment

Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment Competentieprofiel Assessor/Praktijkbeoordelaar Kern competentie Toelichting Praktijkbeoordelaar Voorbereiding assessment bereidt het assessment voor informeert kandidaat over de praktische kant van het

Nadere informatie

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw

Praktijkopdracht. Instructie student. Kwalificerend. Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw. Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Praktijkopdracht Kwalificerend Instructie student Bediening Zelfstandig werkend gastheer/- vrouw Uitstroom : Zelfstandig werkend gastheer/-vrouw Niveau : 3 Crebonr. : 25171 Kerntaak : P2-K3 Dossier : Vanaf

Nadere informatie

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen

Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Kerntaak 1: Ontwerpt producten of systemen Werkproces 1.1: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De commercieel technicus controleert of de aangeleverde ontwerpgegevens (zoals bijvoorbeeld een programma

Nadere informatie

Model Praktijkbeoordelaar

Model Praktijkbeoordelaar Model Praktijkbeoordelaar De praktijkbeoordelaar beoordeelt de deelnemer in een afnamelocatie. In de rol van praktijkbeoordelaar, beoordeelt hij 1 of de deelnemer het vereiste niveau van kennis, vaardigheden,

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 1 e herziene druk: november 2013 ISBN:

Nadere informatie

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid. Leg het fundament. Crebonummer 91370. Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Leg het fundament Crebonummer 91370 Opleiding Sociaal Cultureel Werker Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL EXAMENBANK PROVE2MOVE 2 Inhoudsopgave Inleiding 3 Opdrachten

Nadere informatie

Facilitair leidinggeven

Facilitair leidinggeven Kwalificatiedossier mbo Facilitair leidinggeven Crebonr. 23083 Kwalificaties» Facilitair leidinggevende (Crebonr. 25175) Geldig vanaf 01-08-2015 Opleidingsdomein Horeca en bakkerij (Crebonr. 79120) Penvoerder:

Nadere informatie

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider

Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Functiecompetentieprofiel Praktijkopleider Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Algemene opmerkingen... 3 3 Korte typering... 4 4 Overzicht van de werkprocessen... 5 5 Kerntaken en werkprocessen... 7 1 Inleiding

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011

VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 VOORTGANGSRAPPORTAGE PRAKTIJK KINDEROPVANG BBL vlg het Kwalificatiedossier 2011 K1: Pedagogisch werker = 3; de gewoon getypte onderdelen behoren bij de kwalificatie van niveau 3 en van niveau 4. K2: Gespecialiseerd

Nadere informatie

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering

T: Instructies en procedures opvolgen. 1.2.Bereidt de uitvoering VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent BOL leerjaar 2 in 2011-2012 Verdiepingsfase OAS praktijk 2011-2013 volgens het Kwalificatiedossier 2010. naam: klas: Loopbaanbegeleider: 1= startniveau 2=aardig

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau

Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling. A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau Beoordelingsformulieren: Uitleg Beoordeling A: Is in ontwikkeling, maar nog niet op het reproductieve niveau B: Reproductief niveau. Op reproductief niveau handelt de beroepsbeoefenaar volgens routines

Nadere informatie

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage.

Een verslag van coachende begeleidingsgesprekken met een klasgenoot over de leerdoelen en leerpunten tijdens de stage. Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Coachend begeleiden en sociaal activeren Cursus Gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg,

Nadere informatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie

BPV. Profiel praktijkopleider. Norm. Toelichting. Aanpak. Prestatie pagina 1 4 Profiel praktijkopleider Norm Een praktijkopleider speelt in het leerbedrijf een cruciale rol in het succesvol opleiden van onderwijsdeelnemers tot goed geschoolde vakmensen. Het is daarom dat

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Brood en banket. Brood en banket Leidinggevende bakkerij. Leidinggevende bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Brood en banket Brood en banket Leidinggevende bakkerij Leidinggevende bakkerij Uitstroom : Leidinggevende bakkerij Niveau : 4 Crebonr. :

Nadere informatie

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is.

gestructureerd activiteitenprogramma, zodat dit goed leesbaar en hanteerbaar is. VOORTGANGSRAPPORTAGE Praktijk PW 4 Jeugdzorg 2009-2011 naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje onderweg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak 1 Opstellen van een activiteitenprogramma

Nadere informatie

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen.

De planning is realistisch, efficiënt en afdoende afgestemd met de betrokkenen. Kerntaak 1 Stuurt werkplaats aan 1.1 werkproces: Plant en verdeelt werkzaamheden De deelnemer heeft bij het plannen van de werkorders voldoende rekening gehouden met wat de werkplaats aankan (afgestemd

Nadere informatie

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen

Competentie en component(en) Prestatie-indicator. Analyseren Informatie genereren uit gegevens Informatie uiteenrafelen Detaillering proces-competentie-matrix Technicus Kerntaak 1 Ontwerpt producten of systemen 1.1 werkproces: Verzamelen en verwerken van ontwerpgegevens De technicus onderzoekt de behoeften van de doelgroep

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk Jeugdzorg BOL Leerjaar 2 Praktijk 2010-2013 volgens het kwalificatiedossier Jeugdzorg 2011. 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar Kerntaak

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Facilitair leidinggeven. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Facilitair leidinggeven DOSSIERCREBO : 23083 KWALIFICATIE : Facilitair leidinggevende KWALIFICATIECREBO : 25175 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Facilitair leidinggeven. Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggeven Facilitair leidinggevende Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL)

ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) ALGEMENE INSTRUCTIE EXAMINERING BEROEPSOPDRACHT A (BOL) VOOR STUDENTEN EN BEOORDELAARS Datum: AUG 2015 Crebo 95 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten dat de student

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE PROCESSEN UIT (TRAVEL/LEISURE) VERSIE DECEMBER 2015

EXAMENEISEN KERNTAAK: VOERT ADMINISTRATIEVE EN FINANCIELE PROCESSEN UIT (TRAVEL/LEISURE) VERSIE DECEMBER 2015 XAMNISN KRNTAAK: VORT ADMINISTRATIV N FINANCIL PROCSSN UIT (TRAVL/LISUR) VRSI DCMBR 2015 UITGVRSGROP.NL DOOR JRON VAN SCH.A. 1 B1-K2: Voert administratieve en financiële processen uit (Uitgeversgroep:

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer bakkerij Ondernemer bakkerij Uitstroom : Ondernemer bakkerij Niveau : 4

Nadere informatie

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang

Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Specificaties Onderwijsassistent Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Communiceren met de doelgroep voor OA en PW Kinderopvang Training Kinderdagverblijf, BSO of basisschool Demonstratie Niveau: 4

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo

Keuzedeel mbo. Arbeidsparticipatie. behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Keuzedeel mbo Arbeidsparticipatie behorend bij één of meerdere kwalificaties mbo Op dit moment is een wijziging van de WEB in voorbereiding waarmee de positie van keuzedelen in de kwalificatiestructuur

Nadere informatie

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken

Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Proeve van bekwaamheid Kerntaak 3 opleiding doktersassistent: Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Ter beoordeling van de werkprocessen 3.1, 3.2, 3.3 en 3.4 worden (onderzoeks)opdrachten

Nadere informatie

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair)

Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Functiebeschrijving Teamleider Huisvesting (facilitair) Groot Hoogwaak levert een professionele bijdrage aan het aanbod van woon-, zorg-, en welzijnsvoorzieningen voor ouderen in Noordwijk. Dit aanbod

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid

Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Examenmatrijs Proeve van Bekwaamheid Algemene informatie Examenmatrijs code Vaststellingsdatum 15-12-2015 Kwalificatiedossier en cohort Veiligheid en Vakmanschap 2016 en verder Profiel en crebocode Kerntaak

Nadere informatie

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden.

Drie video-opnames van gesprekken, met tips over het omgaan met interculturele misverstanden. Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Professioneel intercultureel communiceren Training Kinderopvang Drie video-opnames van gesprekken, met tips

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Het werken aan en en de relatie daarvan met de voortgangsrapportage Gedurende de verdiepingsfase

Nadere informatie

Week van het zwemonderwijs

Week van het zwemonderwijs Week van het zwemonderwijs Workshop 1 Beroepsopleiding: wat leren ze er nog? Arnhem, Burgers Zoo 26 april 2010 Han Swaans HET BEROEPSONDERWIJS IN NEDERLAND: EEN DOORZICHTIG DOOLHOF HET BEROEPSONDERWIJS

Nadere informatie

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan

WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan 1 WORKSHOPHANDLEIDING Het Verbeterplan Doorstroomtraject BBL/BOL-PW4 Kerntaak: 3 Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken Werkprocessen: 3.1 Werkt aan deskundigheidsbevordering en professionalisering

Nadere informatie

Algemene informatie over kwalificatie

Algemene informatie over kwalificatie Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. Typering kwalificatie Werkomgeving De Leider Sportieve Recreatie niveau

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en een plan van aanpak Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Opvallend gedrag Cursus Kinderopvang (kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, tienerwerk, naschoolse opvang,

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012

VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 VOORTGANGSRAPPORTAGE Pedagogisch Werk BOL Leerjaar 3 Praktijk 2010-2012 volgens het kwalificatiedossier Kinderopvang 2009. naam: klas: loopbaanbegeleider: 1=startniveau, 2= aardig eindje op weg 3= beginnend

Nadere informatie

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus

BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4. Verkoopt producten en diensten en koopt ze in. Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus BPV- beoordelingsformulier Kerntaak 4 Verkoopt producten en diensten en koopt ze in Kwalificatie: Eerste Fietstechnicus Crebocode 95442, dossier 2013-2014 ROC: Bedrijf: Naam Deelnemer: Inleiding Bij dit

Nadere informatie

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang

Stichting Kinderopvang Op Kop. Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Stichting Kinderopvang Op Kop Rapport functieomschrijving en functiewaardering coördinator kinderopvang Door dhr. R. Terpstra Datum 5 december 2014 Functieomschrijving coördinator kinderopvang Algemene

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit

Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Kerntaak 1: Voert beglazingswerkzaamheden uit Werkproces 1.1: Beglazingswerk voorbereiden De gezel glaszetter ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van beglazingswerkzaamheden.

Nadere informatie

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1

1. Algemene informatie over de kwalificatie. A. Functienaam Wellnessmasseur (NGS) 1 Kwalificatieprofiel Wellnessmasseur Versie 04-04-2014, gebaseerd op Servicedocument 2008 en doorvertaling keuzedeel mbo 2013 sportmasseur. Format KSS 2012 1. Algemene informatie over de kwalificatie A.

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v4 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Ondernemer bakkerij KWALIFICATIECREBO : 25186 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle VERSIE

Nadere informatie

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker

Competentiepaspoort. Facilitair medewerker Competentiepaspoort Facilitair medewerker Dit competentiepaspoort blijft gedurende de BPV (Beroeps Praktijk Vorming) op het leerbedrijf. Edu Aktueel Niets uit deze uitgave mag gekopieerd worden. Informatie

Nadere informatie

Talentcoach Kwalificatieprofiel

Talentcoach Kwalificatieprofiel 10 alentcoach walificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie 11 A. unctiebenaming 11 B. ypering kwalificatie 11 C. enmerken kwalificatie 11 D. In- en doorstroom 11 2 Overzicht

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen

Specificaties. Medewerker maatschappelijke zorg. Verdieping doelgroepen Specificaties Medewerker maatschappelijke zorg Titel Soort Werksituatie Verdieping doelgroepen Cursus Medewerkers maatschappelijke zorg zijn werkzaam in instellingen voor wonen, dagbesteding en vrije tijd

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4)

Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4) Plannen, aansturen en informeren (3.1; 3.2; 3.4) Werkprocessen 3.1 Plant en verdeelt werkzaamheden 3.2 Stuurt medewerkers aan 3.4 Zorgt voor informatie naar medewerkers Doel De deelnemer maakt een reële

Nadere informatie

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2)

Academie voor Sportkader. Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) Academie voor Sportkader Kwalificatieprofiel Wedstrijdadministratie (Official 2) 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. Functiebenaming Wedstrijdadministratie,

Nadere informatie

Beoordelingsformulier

Beoordelingsformulier Beoordelingsformulier Deelnemer naam geboortedatum te: opleiding Eamenlocatie naam bedrijf/locatie adres postcode + plaats code 681-2 Eamenstandaard naam Organiseren van teelt en bedrijf 1.1 Stelt teeltplan

Nadere informatie

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013.

VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. VOORTGANGSRAPPORTAGE Onderwijsassistent (93500) BOL 2015-2017 Verdiepingsfase OAS volgens het Kwalificatiedossier 2013. 1= startniveau 2=aardig eindje op weg 3= beginnend beroepsbeoefenaar NB: Als er lln.

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur Kwalificatieprofiel NGS Wellnessmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd

Nadere informatie

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche

Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche Eind- en toetstermen Basisopleiding leidinggevenden 1 Schoonmaak- en Glazenwassersbranche NB: In dit document staan alle eindtermen beschreven voor de basisopleidingen voor meewerkend voorman-/vrouw en

Nadere informatie

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere

1. Opstellen van een activiteitenprogramma en plan van aanpak 2. Opvoeden en ontwikkelen van het kind/de jongere Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Ontwikkelingspsychologie deel 2: Dreumes en peuter Soort: Werksituatie: Eindproduct: Cursus Kinderopvang, peuterspeelzaal Ingevuld ontwikkelingsschema

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

Competenties. Overzicht

Competenties. Overzicht Competenties Competenties voor het vmbo zijn nog niet ontwikkeld. Deze hieronder genoemde competenties zijn samen met docenten en bedrijfsleven afgeleid van de competenties die zijn opgesteld voor het

Nadere informatie

Logistiek in het MKB

Logistiek in het MKB Keuzedeel mbo Logistiek in het MKB gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0062 Penvoerder: Sectorkamer mobiliteit, transport, logistiek en maritiem Gevalideerd door: Sectorkamer Mobiliteit,

Nadere informatie

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang

Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Pagina 1 van 5 Taak- en functieomschrijving teamleider kinderopvang Doel Het vastleggen van taken, verantwoordelijkheden van een functionaris, met inbegrip van opleidingseisen en salarisindicatie. Van

Nadere informatie

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3*

2. Uitvoeren van organisatie- en professiegebonden taken. Oordeel voldoende / onvoldoende * Instelling: Fase: 1 2 3* Competentiekaart verzorgende IG (de eisen ten aanzien van loopbaan en de burgerschapsdimensies zijn in de kaart verwerkt, behalve de politiek-juridische dimensie die geheel op school wordt behandeld) Competentiekaart

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT (Thuiszorg) Beroepstaak B Helpen bij de persoonlijke zorg/ ADL Niveau Startbekwaam Toets beroepstaak B Helpende startbekwaam Thuiszorg 08-2011 Beroepsopdracht

Nadere informatie

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair?

MBO-beroep in beeld. Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4. Bent u HR-adviseur? Bent u praktijkopleider, begeleidt u een stagiair? MBO-beroep in beeld Contactcenter teamleider mbo-beroep, niveau 4 In deze uitgave beschrijven we de inhoud van een mbo-beroep. Zo weet u wat u van iemand mag verwachten die gediplomeerd is in dit vakgebied.

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Manager ondernemer horeca KWALIFICATIECREBO : 25184 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces

Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Kerntaak 1: Controleert kwaliteit van product en proces Werkproces 1.1: Bereidt kwaliteitscontroles voor en neemt monsters De kwaliteitscoördinator bereidt de controle van de kwaliteit van product en proces

Nadere informatie

Competentieprofiel Werkbegeleider

Competentieprofiel Werkbegeleider Competentieprofiel Werkbegeleider Calibris Kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport Postbus 131 3980 CC Bunnik T 030 750 7000 F 030 750 7001 I www.calibris.nl E info@calibris.nl

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling:

Opleidingsgebied ICT. 2 e beoordeling: Eindbeoordeling: Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak Applicatie- en mediaontwikkeling 2012-2013, 2013-2014 Kerntaak 1: Ontwerpen van de applicatie, (cross)media-uiting of game Kwalificatie en crebocode

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij. Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Manager/ondernemer horeca Manager/ondernemer horeca Uitstroom : Manager/ ondernemer

Nadere informatie

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr.

Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. Servicedocument Examenplan Facilitaire dienstverlening Facilitair leidinggevende Uitstroom : Facilitair leidinggevende Niveau : 4 Crebonr. : 95750 Kerntaak : Alle Dossier : 2012-2016 Versie : 1v2 mei 2016

Nadere informatie

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur

Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur Kwalificatieprofiel NGS Sportmasseur 2013, NGS Nederlands Genootschap voor Sportmassage Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand

Nadere informatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie

Wielertrainer 3. Kwalificatieprofiel. Inhoudsopgave. 1 Algemene informatie over kwalificatie. A. Functiebenaming. B. Typering kwalificatie Wielertrainer 3 Kwalificatieprofiel Inhoudsopgave 1 Algemene informatie over kwalificatie A. unctiebenaming B. Typering kwalificatie. Kenmerken kwalificatie D. In- en doorstroom 2 Overzicht van kerntaken

Nadere informatie

Beoordelingsformulieren BPV

Beoordelingsformulieren BPV Beoordelingsformulieren BPV ROC Mondriaan School voor Economie Financiële en Secretariële opleidingen Locatie Brasserskade (Delft) Beoordelingsformulieren Basisjaar van de 3 jarige opleiding BBL DSMA Cohort

Nadere informatie

SHL competenties Definities Componenten

SHL competenties Definities Componenten Een schematische weergave van de SHL-competenties met de definities en bijbehorende componenten: SHL competenties Definities Componenten A. Beslissen en activiteiten initiëren - neemt tijdig en duidelijk

Nadere informatie

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521)

Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD en (crebo 94521) Middenkaderfunctionaris afbouw en onderhoud uitstroom Calculator KD 2015-2016 en 2016-2017 (crebo 94521) Kwalificatie Calculator/Onderhoudsspecialist crebo 94521 Kerntaak 1 Maakt een voorstel voor de opdrachtgever

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 3: Beheren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321 Leeromgeving

Nadere informatie

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER

Examenplan. Kwalificerend. Servicedocument. : Ondernemer horeca/bakkerij. : alle. : 1v5 DOSSIER Kwalificerend Servicedocument DOSSIER : Ondernemer horeca/bakkerij DOSSIERCREBO : 23087 KWALIFICATIE : Meewerkend horeca ondernemer KWALIFICATIECREBO : 25185 NIVEAU : 4 COHORT : vanaf 2015 KERNTAAK : alle

Nadere informatie

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen

Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Spelenderwijs begeleiden bij ingrijpende levensgebeurtenissen Cursus PW peuterspeelzaal, kinderdagverblijf BSO 4 t/m 8 jaar

Nadere informatie

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving

Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Beoordelingseenheid B Proeve van Bekwaamheid Inzoomen op de cliënt en zijn omgeving Crebonummer: 92661 en 92662 Opleiding Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Nadere informatie

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A

Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsdocumenten portfolio Fitnesstrainer A Beoordelingsinstructie voor de examentoets onderdeel Portfolio: Hieronder volgt een uitleg over de beoordeling van de werkprocessen en een beschrijving

Nadere informatie

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij

Servicedocument. Kwalificerend. Instructie beoordelaar. Examenplan. Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca. Ondernemer horeca/bakkerij Servicedocument Kwalificerend Examenplan Instructie beoordelaar Ondernemer horeca/bakkerij Ondernemer horeca/bakkerij Meewerkend horeca Meewerkend horeca ondernemer ondernemer Uitstroom : Meewerkend horeca

Nadere informatie

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid

Autoschadehersteller. Crebonummer 91750 / 95030. PvB 01. Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie. Handleiding Proeve van Bekwaamheid Autoschadehersteller Crebonummer 91750 / 95030 PvB 01 Voertuig afleveringsklaarmaken na reparatie Handleiding Proeve van Bekwaamheid Voor de beoordelaar Handleiding PvB Carrosserietechniek voor de beoordelaar.

Nadere informatie

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind

Opleidingsgebied ICT. Niveau Beginnend *zie omschrijving beoordelingscriteria Gevorderd* Bekwaam* Werkproces(sen) Beoordeling* 1 e 2 e eind Opleidingsgebied ICT Kwalificatiedossier en kerntaak ICT- en mediabeheer 2012-2013 Kerntaak 2: Implementeren van (onderdelen van) informatie- of mediasystemen Kwalificatie en crebocode ICT-beheerder 95321

Nadere informatie

Kerntaak 1: Beheersen productieproces

Kerntaak 1: Beheersen productieproces Kerntaak 1: Beheersen productieproces Werkproces 1.1: Voorbereiden productieproces De operator C neemt de werkzaamheden over van de vorige ploeg. Hij raadpleegt de productiegegevens (incl. planning), neemt

Nadere informatie

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184)

Leidinggeven 3 LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) LEIDINGGEVEN 3 (CAL08.3/CREBO:56184) sd.cal08.3.v1 ECABO, Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd, overgenomen, opgeslagen of gepubliceerd in enige vorm of wijze, hetzij

Nadere informatie

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2

Deelkwalificatie van Leider Sportieve Recreatie niveau 2 PVB 2.1 Geven van lessen (praktijkbeoordeling) Deelkwalificatie van Leider Sportieve ecreatie niveau 2 Inleiding Om het door Stichting NSA en NOC*NS erkende diploma Leider Sportieve ecreatie niveau 2 te

Nadere informatie

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3)

Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) Trajectlijn keuzedeel Zorg en Technologie Code K0137 480 SBU - niveau 3 Gekoppeld aan Verzorgende- IG (3) en Maatschappelijke Zorg (3) D1 Voorlichting en advies geven aan cliënten over technologische hulpmiddelen

Nadere informatie

Vacature Hoofd Financiën

Vacature Hoofd Financiën Vacature Hoofd Financiën Gezocht: Krachtig Hoofd Financiële en Salarisadministratie Voelt u zich aangetrokken tot de dynamische ontwikkelingen binnen Voortgezet Onderwijs? Bent u de krachtige, financiële

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk

De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk De CBP: Competentie Beoordeling Praktijk Op de HBOV van de Hogeschool Leiden wordt sinds het studiejaar 2013-2014 gewerkt met CBP s, Competentie Beoordelingen in de Praktijk. Gedachte hierachter is, dat

Nadere informatie

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal

Volleybaltrainer 3 beachvolleybal Volleybaltrainer 3 beachvolleybal 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Trainer-coach B. Typering kwalificatie Werkomgeving De volleybaltrainer3

Nadere informatie

CMV volleybaltrainer 2

CMV volleybaltrainer 2 MV volleybaltrainer 2 1. Algemene informatie over kwalificatie In dit hoofdstuk wordt het beroep nader omschreven. A. unctiebenaming Begeleider, Assistent B. ypering kwalificatie Werkomgeving yperende

Nadere informatie

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit

Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Kerntaak 1: Voert schilderwerk uit Werkproces 1.1: Schilderwerk voorbereiden De ontvangt de opdracht van zijn leidinggevende tot het uitvoeren van schilderwerk. Hij vertaalt de opdracht, waaronder het

Nadere informatie

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal

Specificaties. Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang. Peuterplusactiviteiten. Kinderopvang, peuterspeelzaal Specificaties Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang Titel: Soort: Werksituatie: Eindproduct: Peuterplusactiviteiten Project Kinderopvang, peuterspeelzaal Een vernieuwd activiteitenprogramma dat de ontwikkeling

Nadere informatie

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg

Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Naam: Klas: praktijkbegeleider: Werkplek: Toelichting bij de Voortgangsrapportage Maatschappelijke Zorg Gedurende de opleiding werken de studenten in de praktijk aan praktijkopdrachten. Een schooljaar

Nadere informatie

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010

Voorwoord. Den Haag, Augustus 2010, drs. K. Keep, manager Kenniscentrum PMLF. Profielschets, PRAKTIJKBEGELEIDER PMLF November 2010 Voorwoord Voor u ligt de profielschets praktijkbegeleider PMLF. Deze profielschets is gebaseerd op een, door de gezamenlijke kenniscentra ontwikkeld model en is geactualiseerd door het kenniscentrum PMLF

Nadere informatie