14. HET IS ONZE ENERGIE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "14. HET IS ONZE ENERGIE"

Transcriptie

1 14. HET IS ONZE ENERGIE Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Vraag Hoe energie betaalbaar maken? Antwoord van 35% van de respondenten: Eenvoudige en verlaagde tarieven voor gas en elektriciteit zoals in Frankrijk. Antwoord van 31% van de respondenten: Overheidsbedrijven oprichten die goedkopere en groene stroom leveren. Vaststellingen Een. In de wurggreep van Electrabel & co. Duurzame en betaalbare energie, het zou een grondrecht moeten zijn. Helaas is het tegendeel waar. In gans Europa zijn gas en elektriciteit geprivatiseerd en geliberaliseerd. Nu tien jaar na de liberalisering van de gas- en elektriciteitssector in Vlaanderen, is het volop puin ruimen. Niet de samenleving bepaalt hoe wij voor verwarming en verlichting zorgen, maar de kapitaalkrachtige aandeelhouders van megamultinationals zoals Electrabel & co. In België is 85 procent van de hele stroomvoorziening in handen van slechts vier Europese energiereuzen: GDF Suez (Electrabel), EDF (Luminus), ENI (het vroegere Nuon) en RWE (Essent). De winstlogica komt uiteraard op de eerste plaats. Het draait om het kapitaal, niet om de bevolking. En al helemaal niet om het milieu of het klimaat. Nochtans beloofde toenmalig Vlaams minister van Energie Steve Stevaert, toen in 2003 de energiemarkt werd vrijgemaakt, dat de vrije markt liberaal en sociaal tegelijk was. Iedereen zou mee profiteren van de voordelen: lagere prijzen, meer investeringen in duurzame energieproductie en een betere service voor de consumenten. Niets is minder waar. De beloofde prijsdaling is er niet gekomen. De regering-di Rupo heeft de prijzen in 2012 weliswaar tijdelijk op het hoogste niveau ooit bevroren, maar die prijsbevriezing heeft de dure energieprijzen niet kunnen kraken. Elektriciteit is vandaag nog altijd 39 procent duurder dan tien jaar geleden, en gas zelfs 65 procent. Er wordt niets tegen de woekerwinsten van Electrabel & co ondernomen. Electrabel leed in 2013 officieel verlies, door allerlei boekhoudkundige trucs, onder meer door de versnelde afschrijving van haar centrales. Maar feit blijft dat Electrabel jaarlijks meer dan 1 miljard euro woekerwinsten uit de Belgische kerncentrales naar de aandeelhouders van GDF Suez versluist. Dat geld zouden we veel beter gebruiken om de stroomfactuur te verlichten en om te investeren in duurzame energieproductie en eerlijke energieprijzen. De lusten voor de energiebedrijven, de lasten voor de samenleving, dat is het Belgische energiebeleid in een notendop. Wat onze politici de vrije markt noemen, moet eigenlijk een grote geldstroom verdoezelen die gestaag van Jan Modaal naar de kassa s van de Europese energiereuzen vloeit. Electrabel en co betalen nauwelijks belastingen op hun woekerwinsten en worden zelfs in de watten gelegd. De regering-di Rupo heeft nu ook beslist gascentrales die onvoldoende winst maken, te helpen met belastinggeld. Dat is de wereld op zijn kop. Twéé. Stijgende energiearmoede. Energie is voor heel veel mensen een dure kostenpost gezinnen hebben een afbetalingsplan bij hun energieleverancier en gezinnen zijn door Electrabel & co eenvoudigweg gedumpt omdat ze de energiekosten niet meer kunnen betalen. De energiearmoede stijgt jaar na jaar. Samen met de hoge woonkosten zijn de dure energieprijzen een belangrijke redenen waarom mensen in de armoede belanden. Nochtans zijn verwarming en verlichting geen luxe, maar basisbehoeften die voor iedereen wettelijk gegarandeerd zouden moeten zijn. Meer dan gezinnen in België krijgen vandaag enkel stroom indien ze eerst hun budgetmeter opla- 60

2 den. Voor elektriciteit is er een minimumlevering van 10 ampère voorzien, maar wie geen geld heeft om zijn aardgasbudgetmeter op te laden, blijft helemaal in de kou zitten. Dat anno 2014 kwetsbare mensen en gezinnen op die manier van verwarming en verlichting verstoken blijven, is mensonwaardig. Drie. De consument wordt opgelicht. Terwijl de klant koning zou moeten zijn, loopt de consument in werkelijkheid verloren in de tarievenjungle. De elektriciteitsfactuur blijft hopeloos ingewikkeld en je kunt maar beter een masterdiploma in de economie op zak hebben als je wegwijs wil raken in het overaanbod van 49 verschillende tarieven voor één en hetzelfde product: stroom aan 220 volt. Sterke, hoogopgeleide consumenten vinden hun weg in dat kluwen misschien wel, maar veel mensen raken verstrikt in de netten van de vrije energiemarkt. Het nieuwe consumentenakkoord dat Electrabel & co op vrijwillige basis ondertekenden, is een maat voor niets. Energieleveranciers verbinden zich ertoe je voortaan het goedkoopste tarief voor te stellen. Tegelijk ontsnappen ze aan die verplichting door de tarieven in verschillende prijsklassen op te delen. Een achterpoortje ter grootte van het Sportpaleis. Sluwe marketeers smeren klanten veel te dure tariefformules aan en deur-aan-deurverkopers lichten nietsvermoedende consumenten op grote schaal op. Ze stellen zich voor als officiële meteropnemers of beweren dat ze zijn gestuurd door de sociale huisvestingsmaatschappij, of zelfs door de minister. Callcenters werven, in opdracht van energieleveranciers, nieuwe klanten door zich voor te stellen als neutrale en objectieve dienstverleners. Dat is pure oplichterij. Vier. Slechts 7 procent groene energie. Van een groene energierevolutie is weinig te merken. Als je de statistieken mag geloven, is 48 procent van alle elektriciteit in België vandaag groen geproduceerd. Helaas, vier vijfde van die zogezegde groene stroom komt gewoon uit gas- of kerncentrales. GDF Suez en co kopen goedkope groene etiketten op de buitenlandse markt en wassen hun stroom groen. Volledig legaal, met de zegen van onze overheid. Het is alsof je zwart geld wit wast. Het klimaat is de pineut. In werkelijkheid wordt in België slechts een schamele 10 procent van onze stroom duurzaam opgewekt, het gros daarvan dan ook nog eens in megalomane biomassacentrales. En voor het geheel van al onze energie geldt: slechts 7% ervan is echt groen. Zonnepanelen zorgen voor 28 procent van de groene, duurzame stroom. Wind en biogas zijn nog eens goed voor 29 procent. Maar meer dan de helft is afkomstig uit omstreden biomassacentrales zoals Max Green in Gent. In die omgebouwde steenkoolcentrales verstoken Electrabel en Co miljoenen ton houtpellets uit... Canada. Milieuorganisaties als Greenpeace steigeren. Ze wijzen op de forse CO 2 -uitstoot van biomassacentrales, de allesbehalve duurzame houtkap in de Canadese bossen en het vervuilende karakter van de dieselschepen die de pellets naar Europa transporteren. Maar officieel levert die omstreden techniek wel degelijk groene elektriciteit op en veel winst, dankzij de torenhoge subsidies van de Vlaamse regering. Vijf. De kerncentrale van Tihange blijft tien jaar langer open. In plaats van onze stroomvoorziening stap voor stap om te bouwen tot een duurzaam elektriciteitssysteem, laat de overheid Electrabel & co de lakens uitdelen. De gevolgen zijn catastrofaal. Zo blijft Electrabel zweren bij haar nucleaire centrales. De kerncentrales in Doel en Tihange leveren Electrabel & co jaarlijks meer dan 1,3 miljard euro woekerwinst op. Maar wie draait op voor de risico s? Na dertig jaar kernenergie is nog altijd geen oplossing gevonden voor het radioactieve afval van de kerncentrales. En wie durft na de nucleaire ramp van Fukushima nog beweren dat kernenergie veilig is? Toch heeft de federale regering, onder druk van Electrabel, beslist om de sluiting van de kerncentrale Tihange I met nog eens 10 jaar uit te stellen. Nog tien jaar woekerwinsten voor Electrabel, tien jaar kernafval, tien jaar hopen van een kernramp gespaard te blijven. Zo kan het niet verder. Zes. De zonnepanelenzwendel. Gelokt door torenhoge Vlaamse subsidies hebben banken en multinationals de voorbije jaren massaal geld gepompt in grootschalige zonnepanelenparken. Maar liefst de helft van die subsidies gaat naar 4721 grote installaties. Havenbaron Fernand Huts bijvoorbeeld, liet zijn havenloodsen in de Antwerpse haven vol zonnepanelen zetten. Opbrengst: 10 miljoen euro subsidie per jaar, nog twintig jaar lang. En wie betaalt de rekening? Wij. De zonneplantages van banken en bedrijven kosten elke burger jaarlijks 75 tot 150 euro. De Vlaamse regering heeft immers beslist dat alle zonnesubsidies moeten worden doorgerekend in de energiefactuur van álle gezinnen. Iedereen betaalt dus mee, ook al heeft hij zelf geen zonnepanelen. Het is de wereld op zijn kop. Zelfs de armsten, zelfs mensen die hun eigen energiefactuur niet kunnen betalen en met een budgetmeter (over-)leven, betalen mee voor de zonnepanelen van multimiljonair Fernand Huts. Dat de zonnesubsidies intussen, na breed maatschappelijk protest, zijn afgebouwd, verandert niks aan die schrijnende onrechtvaardigheid. De Vlaamse regering wil immers niet raken aan de verworven rechten van de 4721 industriële zonneparken. Zij blijven nog twintig jaar lang woekerwinsten maken, op onze kosten. Minister Freya Van den Bossche heeft alle eigenaars van zonnepanelen intussen wel een zonnetaks (de zogenaamde netvergoeding) opgelegd. Maar de grote zonnepanelenplantages blijven daarbij buiten schot. De zonnetaks is immer alleen van toepassing op de gewone man, met een bescheiden zonnepaneleninstallatie op zijn eigen dak. De kleine eigenaars betalen vijftien keer meer dan de grote zonnepanelenparken. Ook de windmolenparken die aan de Noordzeekust worden gebouwd, slorpen waanzinnige subsidiebedragen 61

3 op. Wind is van iedereen, maar winst is enkel voor de multinationals. In plaats van zelf te investeren in openbare groenestroomprojecten, geeft de overheid de Noordzee-windmolenparken liever in handen van Electrawinds, baggeraar DEME, Electrabel, Colruyt en andere multinationals. Die eisen een rendement van 12 procent. En wie betaalt de rekening? Wij. Voor elke euro stroom die een windmolenpark produceert, legt de overheid twee euro belastinggeld bij. De overheid geeft private energiebedrijven een gratis windpark, op onze kosten en met een hoge winstmarge, verzekerd door de overheid. Als wij dan toch de rekening betalen, waarom houden we die windmolenparken dan niet in handen van de maatschappij? Waarom moet alles wat van waarde is, aan private energieconcerns worden verpatst? De visie van de PVDA Energie is te belangrijk om ze aan de vrije markt over te laten. Verwarming en verlichting zouden, net als drinkwater of gezondheidszorg, een grondrecht moeten zijn. Geen koopwaar. Energie is essentieel voor de hele samenleving. We moeten durven dromen. We willen een openbare energiesector in handen van de samenleving. We willen een vermaatschappelijking van de stroomvoorziening. Verwarming en verlichting zijn nutsvoorzieningen, geen commerciële koopwaar. We willen groene stroom en warmte, onder democratische controle van de samenleving. Energie is te belangrijk om ze over te laten aan de winsthonger van private multinationals. In plaats van de chaos van de vrije markt stellen wij de logica van een geplande aanpak voor, doelgericht en democratisch. We moeten als samenleving zelf kunnen beslissen welke energiesector we morgen willen: duurzaam en democratisch. Energie als openbare dienstverlening dus, als nutsvoorziening. Dat is waar wij voor staan. De opwarming van het klimaat tegengaan: act now! We moeten het roer omgooien. Om de opwarming van het klimaat tegen te houden, moeten we onze energievoorziening snel en op grote schaal ombouwen. De kerncentrales moeten dicht, zoals voorzien in de wet op de kernuitstap. We moeten op grote schaal investeren in groene warmte en duurzame elektriciteitsproductie. Technologisch kan het perfect, zeker als we op Europese schaal gaan samenwerken. Maar ook in eigen land zijn de mogelijkheden veel groter dan de schamele zeven procent groene energieproductie die we vandaag behalen. In een eerste fase zullen energiezuinige gascentrales nodig zijn om het tekort aan groene stroom op te vangen, maar volgens een studie van het Planbureau is het technologisch mogelijk om tegen 2050 volledig op duurzame energie over te schakelen. Er is maar één probleem. Die groene revolutie is slechts haalbaar indien we de energiemultinationals buitenspel zetten. Tussen droom en daad staan energiereuzen als Electrabel en co. We moeten zelf de bakens voor de toekomst uitzetten, in plaats van het roer door te geven aan de hoofdkwartieren van GDF Suez en co. De energierevolutie die we nodig hebben is een maatschappelijke omwenteling. Ze dwingt ons ver vooruit te denken, voorbij de waan van de winst. We moeten als samenleving weer greep krijgen op onze energievoorziening. We willen de regie van de energietransitie in eigen handen krijgen. We willen zelf een concreet stappenplan voor de groene revolutie uittekenen, te beginnen met een verbod op de import van steenkoolstroom. We vervangen kerncentrales zo snel mogelijk door openbare groene stroombedrijven. Gloednieuwe gascentrales die vandaag gesloten worden uit winstoverwegingen moeten verplicht open blijven, op straffe van nationalisering. Zolang we niet al onze elektriciteit duurzaam kunnen opwekken, hebben we die gascentrales nodig. In plaats van windmolenparken, biomassacentrales en zonneplantages uit te besteden aan private multinationals, investeren we als overheid zelf in openbare energiebedrijven die onder democratische controle groene energie produceren en goedkoop aan de bevolking leveren. Om de opwarming van het klimaat tegen te gaan en tegelijk iedereen toegang te geven tot een betaalbare en duurzame warmtevoorziening, moeten we onze verwarming, die vandaag hoofdzakelijk op gas is gebaseerd, vervangen door groene warmte. Wij stellen voor om daar waar mogelijk openbare stadsverwarmingsnetten aan te leggen. Via een buizennetwerk wordt zo dan restwarmte van bedrijven of warmte uit de ondergrond rechtstreeks tot bij de gezinnen thuis gebracht. Op die manier bouwen we aan een klimaatvriendelijke verwarming, besparen we veel geld op aardgas en stookolie en verbeteren we tegelijk de luchtkwaliteit in onze steden. Energie op mensenmaat: duurzaam en super sociaal. De PVDA+ stelt mens en milieu op de eerste plaats. We willen energie op mensenmaat: duurzaam en super sociaal. De energiearmoede moet worden aangepakt en duurzame energie moet voor iedereen betaalbaar worden. Die energietransitie, de overgang naar een duurzaam energiesysteem, moet op een sociaal rechtvaardige manier worden gefinancierd: door de energiesector, niet door de gewone gezinnen. De sterkste schouders moeten de zwaarste lasten dragen. Dat is een kwestie van sociale rechtvaardigheid. Mensen hebben recht op betaalbare, eerlijke tarieven. In plaats van volop in te zetten op het perfec- 62

4 tioneren van de jungle van de vrije markt, met haar ondoorzichtige, slinkse tariefformules en graaiende energiebedrijven, willen we de vrije markt aan banden leggen. Alleen op die manier kunnen we de consument beschermen. De liberalisering is failliet. GDF Suez en co hebben bewezen niet in staat te zijn voor iedereen betaalbare en duurzame energie te voorzien. De voorstellen van de PVDA+ 1. Power to the people. Energie in eigen handen. Energie is te belangrijk om ze aan de vrije markt over te laten. In een groene revolutie is er geen plaats voor Electrabel & co. We willen de hefbomen van onze toekomst zelf in handen krijgen. We pleiten voor de vermaatschappelijking van de energiesector. Mens en milieu moeten op de eerste plaats komen, niet het private winstbelang van multinationals. We willen aan de wurggreep van de Europese energiereuzen ontsnappen. In plaats van GDF Suez, RWE, EDF en ENI willen we een openbare energievoorziening, in handen van de samenleving en onder democratische controle. Alleen op die manier kunnen we de chaos van de vrije markt vervangen door de geplande uitbouw van een duurzaam energiesysteem. 2. Publieke energiebedrijven voor groene energie. We willen de oprichting van openbare energiebedrijven. De overheid versluist nu ons belastinggeld naar de energiereuzen. We willen dat de overheid zelf in duurzame energieproductie investeert en goedkope, groene energie aan de bevolking levert. Wie vandaag investeert in de duurzame energie van morgen moet een brede visie hebben. We pleiten voor een nationaal toekomstplan voor groene energie, en willen energiebedrijven voor groene stroom op nationaal niveau. Democratische controle is daarbij cruciaal. De raad van bestuur wordt niet politiek benoemd, maar verkozen door de consumenten en ook milieuorganisaties en vakbonden zijn vertegenwoordigd. Burgers hebben spreekrecht en alle bestuursvergaderingen zijn openbaar en worden live op het internet uitgezonden. Daarnaast kunnen ook stadsbedrijven voor groene energie een waardevolle bijdrage leveren, door lokaal op kleine schaal mee te bouwen aan het energiesysteem van morgen. We pleiten ook voor een Europees windmolenpark in de Noordzee, in openbare handen en onder controle van de samenleving. Publieke energiebedrijven zijn geen utopie. Meer dan 60 Duitse steden hebben de voorbije jaren stroommultinationals die lokaal de plak zwaaiden, de deur gewezen en eigen stadsbedrijven opgericht. In München levert een stadsbedrijf betaalbare groene stroom aan 95 procent van de bevolking. De Duitse stadsbedrijven tonen in het klein dat het wel degelijk anders kan. 3. Zes procent btw op elektriciteit en gas. In 2008 startte de PVDA de campagne zes procent. Verlaag de btw op elektriciteit en gas, op kosten van de nucleaire woekerwinsten van Electrabel, was de boodschap toen. Energie is veel te duur terwijl het geen luxe, maar een basisbehoefte is. Waarom wordt voor verwarming en verlichting dan het luxetarief van 21 procent aangerekend, zoals voor kreeft en kaviaar? Na handtekeningen en zes jaar campagne, besliste de regering de btw op elektriciteit vanaf april 2014 te verlagen van 21 naar 6 procent. Een mooie overwinning. De PVDA wil dat de regering ook de btw voor gas naar 6% verlaagt en dat de rekening naar Electrabel wordt doorgestuurd, dat maakt toch winst genoeg. 4. Een tarief voor iedereen. Ingewikkelde tarieven, ondoorzichtige prijsformules en misleidende marketingpraktijken herleiden de zo geroemde keuzevrijheid van de consument tot een optische illusie. Die consument is vrij om te gaan en staan waar hij wil, maar verliest het noorden. Een samenleving is geen supermarkt. Anders dan de nieuwe cabrio s op het autosalon, zijn gas en elektriciteit levensnoodzakelijke basisbehoeften die voor veel gezinnen onhoudbaar duur worden. Dat los je niet op door de markt te laten spelen, maar wel met structurele maatregelen: Verplicht leveranciers één standaardtarief aan te bieden, zoals Ecopower. De groene energiecoöperatie vraagt geen abonnementsgeld en er is maar één tarief van onbepaalde duur: 0,22 euro per kilowattuur, alles inbegrepen. Geen woekerende overdaad van onbegrijpelijke prijsformules, geen dubieuze promoacties, geen pagina s vol kleine lettertjes, geen addertjes onder het gras. What you see, is what you get. Verbied leveranciers om de prijzen tussentijds aan te passen. Een verbod op onverwachte prijsschokken, door prijsveranderingen nog maar één keer per jaar mogelijk te maken, beschermt consumenten tegen onaangename verrassingen. Leg maximumtarieven op, zoals in Frankrijk, waar consumenten kunnen intekenen op le tarif bleu, een tarief dat door de overheid wordt opgelegd en waar meer dan 90 procent van de Fransen gebruik van maakt. Maak een uitzondering op de liberalisering voor de gezinnen. Zorg voor een overheidsleverancier die gezinnen de beste prijs voor duurzame stroom garandeert, zonder franjes en zonder miserie. 63

5 5. Bescherm consumenten tegen de vrije energiemarkt. We pleiten voor echte bescherming van de consument: Verbied deur-aan-deurverkoop en verkoop van energiecontracten via callcenters. Energieloketten in de steden, waar consumenten terecht kunnen voor gratis energieadvies van de overheid. Verplichte, volwaardige klantendiensten bij elke energieleverancier, met klantenkantoren in elke provinciehoofdstad, gratis telefoonnummers en een verbod op internetcontracten zonder service. Energieleveranciers mogen niet langer klanten weigeren en het vragen van waarborgen bij kwetsbare klanten moet worden verboden. opnieuw op kosten en het effect op de energiebesparing is verwaarloosbaar laag. Een grootschalige, verplichte invoering van slimme meters is asociaal en niet efficiënt. Slimme meters op wijkniveau zijn ruim voldoende. Ook bij eigenaars van zonnepanelen zijn slimme meters zinvol, zolang de kosten niet worden doorgerekend in de energietarieven van de bevolking. 6. Klimaatplanning. In plaats van schone lucht in het buitenland te kopen, moet de overheid een nationaal uitrustingsplan maken, waarbij investeringen in (duurzame) energievoorziening, hoogspanningslijnen en opslagcapaciteit voor groene elektriciteit, planmatig worden ontwikkeld. Daarbij moeten niet de marktlogica en de winst van de energiebedrijven voorop staan, maar de belangen van mens en milieu. 7. Haal groene stroom uit de distributienettarieven. In plaats van de subsidiekosten voor zonnepanelen op alle gebruikers af te wentelen, willen we dat de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Haal de kosten voor groene stroom uit de distributienettarieven op onze elektriciteitsfactuur, en stuur de rekening naar Electrabel en co. Er moet een audit komen naar de grote zonnepanelenparken. De rendabiliteit van elk park moet worden geëvalueerd en de subsidies van bestaande parken worden ingeperkt en afgetopt tot een normaal rendement. Op die manier maken we komaf met de oversubsidiëring van de duizenden grootschalige zonnepanelenparken. De kleine zonnepaneleneigenaars blijven buiten schot. De netvergoeding voor kleine installaties, die door de Vlaamse regering werd ingevoerd, wordt afgeschaft. 8. Een derdebetalerssysteem voor isolatie en energiezuinige toestellen. De subsidies voor energiebesparing, isolatie en energiezuinige investeringen moeten focussen op de meest kwetsbare groepen: huurders, bejaarden, mensen met een laag inkomen. Om iedereen toe te laten te investeren in klimaat en energiebesparing, willen wij een derdebetalerssyteem. De overheid schiet de investering voor en de consument betaalt de lening in schijven en aan nul procent terug met de winst van de energiefactuur. 9. Geen grootschalige uitrol van slimme meters. We zijn tegen de grootschalige uitrol van slimme meters. De technologie is peperduur, jaagt de consument 64

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg)

Reken op ons! Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) 10/12/2010 Donkere wolken boven de zonnepanelen (vervolg) Vlaams minister van Energie Freya Van den Bossche vind koppigheid een slechte eigenschap voor een regering en gaat in op het voorstel van de sector

Nadere informatie

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1.

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1. RECHT OP ENERGIE Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent Dure energie op één in enquête bij 1.054 Gentenaars De dure energieprijzen komen als éérste prioriteit uit de enquêteresultaten.

Nadere informatie

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA PVDA Studiedienst Datum: 25 februari 2016 Auteur: Tom De Meester Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA Samenvatting: Op 1 maart wordt de Turteltaks van kracht. De Turteltaks is niet alleen onrechtvaardig

Nadere informatie

Als het klimaat een bank was. dan was het al gered

Als het klimaat een bank was. dan was het al gered Als het klimaat een bank was dan was het al gered 23 klimaat #GoLeft3: Een sociale visie op klimaat Uit de verkiezingsenquête van de PVDA 12% van de ondervraagden kruist milieu aan voor de top 3 van de

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

Stop de Turteltaks. Eis. Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting. Waarom? Om. Wie betaalt? Wanneer? Vanaf. van minimaal 100 euro op elektriciteit

Stop de Turteltaks. Eis. Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting. Waarom? Om. Wie betaalt? Wanneer? Vanaf. van minimaal 100 euro op elektriciteit Stop de Turteltaks Eis je geld terug! Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting van minimaal 100 euro op elektriciteit Waarom? Om de subsidies voor de eigenaars van grote zonnepanelenparken te betalen. Wie

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Kim De Witte & Tom De Meester Studiedienst PVDA 1 Problemen met biomassacentrales... 2 1.1 Economisch... 2 1.2 Ecologisch... 2 1.3 Fijn stof... 2

Nadere informatie

Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie

Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie Turteltaks kan 1,8 miljard euro lager als we biomassa vervangen door zon- en windenergie Kim De Witte & Tom De Meester Studiedienst PVDA 1 Problemen met biomassacentrales... 2 1.1 Economisch... 2 1.2 Ecologisch...

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk

Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Duurzame energie zonder Turteltaks is perfect mogelijk Kim De Witte & Tom De Meester Studiedienst PVDA 1 Problemen met biomassacentrales...2 1.1 Economisch... 2 1.2 Ecologisch... 2 1.3 Fijn stof... 2 2

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux

MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING. van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zitting 2005-2006 3 februari 2006 MAATSCHAPPELIJKE BELEIDSNOTA ENERGIEARMOEDE MOTIE VAN AANBEVELING van mevrouw Mieke Vogels en de heer Eloi Glorieux Zie: 668 (2005-2006) Nr. 1: Maatschappelijke beleidsnota

Nadere informatie

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking

Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Verkoopbaarheid en verhuurbaarheid van vastgoed verhogen door Duurzame Energieopwekking Erik van der Steen HYS legal 1 HYS Legal Inleiding Triodos Bank: Waarom we graag duurzaam vastgoed financieren Jones

Nadere informatie

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland.

Men gebruikt steeds meer windenergie in Nederland. Er wordt steeds meer windenergie gebruikt in Nederland. Herhalingsoefeningen De sprong, thema 8 Vocabulaire Oefening 1 Vul het goede woord in. Verander de vorm als dat nodig is. Kies uit: bewegen, bijdragen aan, biologisch, duurzaam, energiebronnen, energierekening,

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES VMBO DE ACTIES VMBO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren te belonen. Zij krijgen een subsidie van vijfhonderd euro. Dit levert in totaal een

Nadere informatie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie

zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie vergadering C22 WON3 zittingsjaar 2012-2013 Handelingen Commissievergadering Commissie voor Woonbeleid, Stedelijk Beleid en Energie van 18 oktober 2012 2 Commissievergadering nr. C22 WON3 (2012-2013) 18

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme

6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme 6% btw op energie: waarom het wel degelijk kán! Antwoord op de argumenten van de regering Leterme Tom De Meester tomdemeester@telenet.be 27 juni 2008 Eerste argument. Een btw-verlaging is politiek niet

Nadere informatie

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier

Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Wat u moet weten over energie en het veranderen van leverancier Inhoudslijst Elektriciteit en aardgas: van producent tot bij u thuis p 4 Productie van elektriciteit en aardgas p 4 Vervoer van elektriciteit

Nadere informatie

ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs

ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs Het regeerakkoord onder de loep ENERGIE PVDA STUDIEDIENST OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING Dreigende black-outs Nooit was het risico op een black-out groter dan

Nadere informatie

Regelgeving: een jungle?

Regelgeving: een jungle? Elektriciteitswet 1998 Gefundeerd op het traditionele systeem Grootschalige productie, transport naar passieve consumenten Kosten van transport collectief gemaakt Project Stroom: - integratie gas en elektriciteitswet

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

Factsheet: Dong Energy

Factsheet: Dong Energy Factsheet: Dong Energy Holding/bestuurder Type bedrijf Actief in Markt Bedrijfsprofiel Dong Energy Producent/leverancier elektriciteit (en aardgas) Europa Consumenten/zakelijk - Omzet 900 miljoen (NL)/9

Nadere informatie

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET

BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET BETER ZORGEN VOOR ONSZELF EN ONZE PLANEET Meer dan 550.000 gezinnen hebben al een milieubewuste en verantwoorde kijk op energie. Omdat je energiebudget steeds belangrijker wordt, biedt Lampiris je verschillende

Nadere informatie

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA

Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Hernieuwbaar energie-aandeel in Vlaamse nieuwbouwprojecten Ontdek de zonnestroomoplossingen van SMA Verplicht aandeel hernieuwbare energie in nieuwbouw Vanaf 1 januari 2014 moet elke nieuwe woning, kantoor

Nadere informatie

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen

Eneco Groep. Duurzame energie voor iedereen Eneco Groep Duurzame energie voor iedereen Duurzame koploper Eneco is het grootste energiebedrijf van Nederland in publieke handen. Onze missie is betaalbare duurzame energie mogelijk maken die altijd,

Nadere informatie

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015

Duurzame systemen. Comfortabel genieten, maximale energiebesparing. Het goede gevoel, het juiste te doen. 01-10 - 2015 Duurzame systemen Comfortabel genieten, maximale energiebesparing 01-10 - 2015 Het goede gevoel, het juiste te doen. Onbezorgde luxe, duurzaam leven! Energiezuinig dankzij bodem-, lucht- en zonnewarmte

Nadere informatie

Een eerlijke energiefactuur

Een eerlijke energiefactuur Een eerlijke energiefactuur Samenvatting: De energiefactuur van de Vlamingen is een tweede belastingbrief geworden. De Vlaamse regering kiest er onder het mom van besparingen steeds vaker voor beleidsmaatregelen

Nadere informatie

Basisles Energietransitie

Basisles Energietransitie LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Basisles Energietransitie Werkblad Basisles Energietransitie Werkblad 1 Wat is energietransitie? 2 Waarom is energietransitie nodig? 3 Leg in je eigen woorden uit wat het Energietransitiemodel

Nadere informatie

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen

HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen HOE DURVEN ZE? editie provincie Antwerpen Hoe durven ze? Dat is de titel van mijn boek, dat ondertussen met meer dan 21.000 verkochte exemplaren uitgroeide tot een bestseller. In mijn boek pak ik de echte

Nadere informatie

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper

Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Voortaan heeft u zèlf de controle over uw energiekosten! Dezelfde energie goedkoper Een innovatie van Oxxio: de revolutie in energiemeting! Als u kiest voor energie van Oxxio, kiest u voor de goedkoopste

Nadere informatie

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit

De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in Nederland geleverde elektriciteit De kleur van stroom: de milieukwaliteit van in geleverde elektriciteit Feiten en conclusies uit de notitie van ECN Beleidsstudies Sinds 1999 is de se elektriciteitsmarkt gedeeltelijk geliberaliseerd. In

Nadere informatie

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie!

Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! Meer voordeel uit uw huis halen? Bespaar op energie! voorbeeld van mogelijke besparingen Een huishouden is jaarlijks zo n q 2.000 kwijt aan gas en licht. En daar kunt u tot wel 30% op besparen. Dat begint

Nadere informatie

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER

BUDGETENERGIE MEEST VOORDELIGE AANBIEDER NATIONAAL BESPAARONDERZOEK ENERGIE NOVEMBER 2013 BespaarWijzer.nl Conclusies Nederlandse huishoudens kunnen gemiddeld 283 per jaar besparen op de energiekosten Veel consumenten hebben nog een traditionele

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben

Wij brengen energie. Waar mensen licht en warmte nodig hebben Wij brengen energie Waar mensen licht en warmte nodig hebben Energie in goede banen De beschikbaarheid van energie bepaalt in grote mate hoe we leven: hoe we wonen, werken, produceren en ons verplaatsen.

Nadere informatie

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006

Wonen & energie. Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau. Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 Beleidsinstrumenten op federaal en gewestelijk niveau Provinciehuis Vlaams-Brabant Bart Martens 26 juni 2006 ANIMO Winteruniversiteit LEEFMILIEU & ENERGIE 18 februari 2006 Energiezuiniger wonen: heel wat

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

Distributienettarieven 20/12/2016

Distributienettarieven 20/12/2016 Distributienettarieven 2017 20/12/2016 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefproces Vergelijking distributienettarieven 2016-2017 Verklaring evolutie Waar vindt u de

Nadere informatie

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president,

668-2. Brussel, 20 februari 2006. Mijnheer de minister-president, 668-2 Brussel, 20 februari 2006 Mijnheer de minister-president, Wij hebben de eer U ten behoeve van de Vlaamse Regering ingesloten de motie van aanbeveling op de maatschappelijke beleidsnota Energiearmoede,

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom N e f i t h o u d t N e d e r l a n d w a r m CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert

Nadere informatie

MEI Westerkwartier 4 april 2011

MEI Westerkwartier 4 april 2011 Duurzame Energie veranderingen in de markt van Photo Voltaische systemen (PV) MEI Westerkwartier 4 april 2011 Frans Debets Duurzame energie 4 redenen om het te ontwikkelen 1. Klimaatbeleid, CO2 reductie

Nadere informatie

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB

Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Netgekoppelde fotovoltaïsche zonnepanelen op daken van gebouwen in eigendom van ANB Pagina 1 van 5 Inleiding Op 1/1/2006 besloot Vlaanderen om de decentrale opwekking van groene energie door zonnepanelen

Nadere informatie

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels

Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels Een visie voor een groene duurzame toekomst Energie die je blij maakt! - prof. dr. ir. W. Ockels De Groene Reus Coöperatie u.a. delegatie CU-fractie 6 maart 2015 van 14.00-17.00 uur Natuurbelevingscentrum

Nadere informatie

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten.

ENERGIEQUIZ. Dit is niet waar, er worden nog steeds mensen afgesloten. ENERGIEQUIZ 1. Het verloop van de quiz We hebben een spelleider nodig en een jurylid die de scores bijhoudt. Daarnaast voorzien we 1 of meerdere (ervarings)deskundigen, vrijwilligers in armoede of niet

Nadere informatie

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens.

KOMEN NIET AAN BOD: - Mogelijke hinder door windmolens - Ervaringsdeskundigen & omwonenden van windmolens. Resultaten uit de officiële enquête 2016 Draagvlak windenergie In opdracht van Vlaamse regering 10/2016 Draagvlak windenergie Bron : www.energiesparen.be/marktonderzoek 75 % bevolking is voorstander van

Nadere informatie

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving

Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Energietransitie biedt kansen in de gebouwde omgeving Enexis: energie in goede banen Even if you doubt the evidence, providing incentives for energy-efficiency and clean energy are the right thing to do

Nadere informatie

ENERGIE IN EIGEN HAND

ENERGIE IN EIGEN HAND Zonne-energie voor bedrijven? ENERGIE IN EIGEN HAND De Stichting Beheer Bedrijvenpark Merm, heeft een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor bedrijven om d.m.v. aanbrengen van zonnepanelen op het

Nadere informatie

GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE

GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE 11-01-2015 GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE Vervuilende kolencentrales verdringen schonere gascentrales, hoe kan dat? Harry van Gelder De groene ideologen hadden het zo mooi bedacht. En de Duitse, maar

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1

Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement en risico Fonds Regionaal Duurzaam 1 Rendement Via het Meewind-fonds Regionaal Duurzaam 1 kunt u beleggen in duurzame energie in de regio. Daarmee levert u een bijdrage aan de overgang naar duurzame

Nadere informatie

Imog persberichten oktober / november 2011

Imog persberichten oktober / november 2011 Imog persberichten oktober / november 2011 www.imog.be imo Bron: Het Nieuwsblad, 24 oktober 2011 Bron: De tijd, 21 oktober 2011 Bron: Krant van West-Vlaanderen, 27 oktober 2011 Bron: Gouden Blad, 29 oktober

Nadere informatie

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs

28 november 2015. Onderzoek: Klimaattop Parijs 28 november 2015 Onderzoek: Over het EenVandaag Opiniepanel Het EenVandaag Opiniepanel bestaat uit ruim 45.000 mensen. Zij beantwoorden vragenlijsten op basis van een online onderzoek. De uitslag van de

Nadere informatie

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex

VOORSTEL VAN RESOLUTIE. van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex Stuk 1753 (2002-2003) Nr. 1 VLAAMS PARLEMENT Zitting 2002-2003 13 juni 2003 VOORSTEL VAN RESOLUTIE van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg

Jelle Vegt. Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Eigen duurzame energie Is dat mogelijk? Jelle Vegt Naam Medewerker Milieu en Duurzaamheid Stichting Natuur en Milieufederatie Limburg Waarom zouden we? 2-6-2015 3 2-6-2015 4 2-6-2015 5 Olie en gasvoorraden

Nadere informatie

Energy Services heeft nieuws voor u!

Energy Services heeft nieuws voor u! Energy Services heeft nieuws voor u! Mobiele App voor uw Energiezaken Energiebesparende technieken en duurzame energie Nieuwe website, met nog meer informatie Energiebesparing in kantoren, bedrijfshallen

Nadere informatie

ENERGIESPECIALIST TOM DE MEESTER (PVDA) De multinationals bestelen ons en de regering kijkt goedkeurend toe. Jonas Hamers / Image Globe

ENERGIESPECIALIST TOM DE MEESTER (PVDA) De multinationals bestelen ons en de regering kijkt goedkeurend toe. Jonas Hamers / Image Globe ENERGIESPECIALIST TOM DE MEESTER (PVDA) De multinationals bestelen ons en de regering kijkt goedkeurend toe Jonas Hamers / 14 P-magazine 08.05.2012 ACTUEEL U hoeft niet het intellect van Guy Van Sande

Nadere informatie

Kernenergie in België. Een straat zonder einde?

Kernenergie in België. Een straat zonder einde? Kernenergie in België Een straat zonder einde? België kiest voor kernenergie 60 Keuze kernenergie zonder publiek debat 1975: 3 kernreactoren (Doel 1,2 - Tihange 1) 70 Oliecrisis 1982-1985:4 kernreactoren

Nadere informatie

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO

DE ENERGIE[R]EVOLUTIE ACTIES HAVO/VWO DE ACTIES HAVO/VWO ACTIES RONDE 1 NEDERLANDSE OVERHEID De overheid besluit 500 subsidie te verlenen aan 30.000 woningeigenaren die hun woning isoleren. Dit levert in totaal een afname van 5 -units uitstoot

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen

Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen Markstudie naar kleine windturbines in Vlaanderen September 12, 2012 Deze marktstudie werd uitgevoerd in samenwerking met Gfk Significant uit Leuven. 1 Gemeenten van de 308 Vlaamse gemeenten werden geïnterviewed.

Nadere informatie

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen

Nefit Zonnestroom. Nefit houdt Nederland warm. CentroSolar PV-systemen Nefit Zonnestroom Nefit houdt Nederland warm CentroSolar PV-systemen Een stroom gratis zonne- Elektriciteit van eigen huis De zon is de meest duurzame energiebron. In Nederland levert de zon meer dan vijftig

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst

Transitie naar een. CO -neutrale toekomst Transitie naar een CO -neutrale toekomst 2 CO 2 reductie van bron tot gebruiker Steeds méér duurzame energie, maar niet minder CO 2 -uitstoot KLIMAATVERDRAG VAN PARIJS In het verdrag van Parijs werd afgesproken

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS

GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS ZONSTATION GEEN EIGEN DAK, WEL EIGEN ZONNEPANELEN? KOOP NU PANELEN OP ZONSTATION 1. EEN COLLECTIEF ZONNEDAK OP METROSTATION REIGERSBOS Amsterdam staat aan de vooravond van een energietransitie. Van vieze

Nadere informatie

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst

Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Klimaatcompensatie investeren in een schone toekomst Van warme douche, autorit en vliegvakantie tot het verwarmen van ons huis: alles wat we in ons dagelijks leven doen, leidt tot uitstoot van broeikasgassen.

Nadere informatie

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen

Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Onderzoek Aantal tegenstanders kernenergie toegenomen Voor: Greenpeace Door: Synovate Datum: 19 april 2011 Project: 94014 Copyright: Synovate BV. Alle rechten voorbehouden. De concepten en ideeën die u

Nadere informatie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie

Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Zuid-West-Vlaanderen Energieneutraal in 2050. Naar een regionale energiestrategie Welke vragen liggen aan de basis? Er beweegt nu zeer veel rond energie. Waar staan we nu en hoe gaat het verder evolueren?

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa)

Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Docentenvel opdracht 19 (campagne voor een duurzame wereld en een samenwerkend Europa) Lees ter voorbereiding onderstaande teksten. Het milieu De Europese Unie werkt aan de bescherming en verbetering van

Nadere informatie

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er?

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er? Kraak je energiekosten Wat denk jij over klimaat en energie 2 Flauwekul. Opwarming van de aarde Mijn probleem niet, maar die van de volgende generatie. Bekommerd! Ik wil mee m n steentje bijdragen zodat

Nadere informatie

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015

KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 DE KRAAN KÁN DICHT Tweede Kamerfractie februari 2015 Er gaat niets boven Groningen. En niets mag boven de veiligheid van de Groningers gaan. Daarom moet de gaskraan dit jaar nog fors dicht. Naar maximaal

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 7: Energievoorziening. 7.1 Overzicht

Naslagwerk Economie van Duitsland. Hoofdstuk 7: Energievoorziening. 7.1 Overzicht Naslagwerk Economie van Duitsland 7.1 Overzicht Energievoorziening staat in Duitsland hoog op de prioriteitenlijst. De Bondsrepubliek moet tweederde van de grondstoffen voor energievoorziening importeren

Nadere informatie

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar!

Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! Werkgelegenheid in energie? Vergeet het maar! splitsen. Gulzige, buitenlandse energiereuzen staan al te trappelen om de bedrijven over te nemen. En zo verliest Nederland wéér een gezonde bedrijfstak aan

Nadere informatie

Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen.

Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Je land heeft te maken met grote overstromingen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. De graanvelden zijn allemaal vernield. Daarom verlies je een kaart natuur. Enkele werknemers van je onderneming

Nadere informatie

betreffende de bestrijding van energiearmoede

betreffende de bestrijding van energiearmoede stuk ingediend op 738 (2010-2011) Nr. 1 25 oktober 2010 (2010-2011) Voorstel van resolutie van de heren Bart Martens en Carl Decaluwe, de dames Liesbeth Homans, Else De Wachter en Cindy Franssen, de heer

Nadere informatie

Tarievenonderzoek energie

Tarievenonderzoek energie 2013 Tarievenonderzoek energie Vereniging de Vastelastenbond Onderzoek naar het verschil in tarieven voor onbepaalde tijd (slaperstarieven) in de energiemarkt Vereniging de Vastelastenbond 21-5-2013 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen

Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Meer besparen op je energiefactuur betekent meer geld voor leuke dingen Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Toch is overstappen naar een voordeliger contract of veranderen

Nadere informatie

BECO Energievergelijker & OverstapService

BECO Energievergelijker & OverstapService BECO Energievergelijker & OverstapService 4 februari 2014 samenstelling: werkgroep productie & financiën Waarom de overstapservice? De BECO gaat voor duurzame energie Het doel is om uiteindelijk zelf energie

Nadere informatie

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent

Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Persoonlijke offerte voor Dhr. S. Sent Zonlaan 265 1234 AB Zelfstad 1 augustus 2014, s-hertogenbosch Geachte heer Sent, Hartelijk dank dat we u een aanbod op maat mogen doen voor Zelfstroom Alles-in-1

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van

WAAR WIJ VOOR STAAN. Socialisten & Democraten in het Europees Parlement. Fractie van de Progressieve Alliantie van WAAR WIJ VOOR STAAN. Fractie van de Progressieve Alliantie van Socialisten & Democraten in het Europees Parlement Strijden voor sociale rechtvaardigheid, het stimuleren van werkgelegenheid en groei, hervorming

Nadere informatie

Wat vraagt de energietransitie in Nederland?

Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Wat vraagt de energietransitie in Nederland? Jan Ros Doel/ambitie klimaatbeleid: Vermindering broeikasgasemissies in 2050 met 80 tot 95% ten opzichte van 1990 Tussendoelen voor broeikasgasemissies Geen

Nadere informatie

Toegang tot energie in de huidige markt

Toegang tot energie in de huidige markt Toegang tot energie in de huidige markt Conferentie debat Naar gelijkaardige of naar verschillende markten in de drie Gewesten? 4 juni 2008 Henk Van Hootegem Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger!

Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines: Dweilen met de kraan open op kosten van de burger! Windturbines en economie Burgers en bedrijven dragen jaarlijks via belas/ngen en heffingen 7,5 miljard bij aan fossiele- en 1,4 miljard

Nadere informatie

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter

De slimme meter. Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter Informatie over de nieuwe energiemeter De slimme meter in vogelvlucht Alle huishoudens in Nederland krijgen een nieuw soort energiemeter aangeboden: de zogenaamde slimme meter. Deze digitale

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Les Kernenergie. Werkblad

Les Kernenergie. Werkblad LESSENSERIE ENERGIETRANSITIE Les Kernenergie Werkblad Les Kernenergie Werkblad Wat is kernenergie? Het Griekse woord atomos betekent ondeelbaar. Het woord atoom is hiervan afgeleid. Ooit dachten wetenschappers

Nadere informatie