ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ENERGIE OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING. Het regeerakkoord onder de loep. Dreigende black-outs"

Transcriptie

1 Het regeerakkoord onder de loep ENERGIE PVDA STUDIEDIENST OVER NIEUWE KERNCENTRALES, DREIGENDE BLACK-OUTS EN BLINDE LIBERALISERING Dreigende black-outs Nooit was het risico op een black-out groter dan vandaag. Nu blijkt dat de scheurtjesreactoren Doel 3 en Tihange 2 weleens de hele winter buiten strijd zouden kunnen zijn, en nu ook reactor 4 in Doel na de vermoedelijke sabotage van de stoomturbine zware schade heeft opgelopen, wordt pijnlijk duidelijk hoe belabberd de Belgische energievoorziening eraan toe is. Anno 2014, tien jaar na de liberalisering van de energiemarkt, kunnen we niet eens meer garanderen dat het licht blijft branden. En met deze regering wordt het niet bepaald beter. Het regeerakkoord van Michel-De Wever houdt het bij dezelfde vage beloftes als haar voorganger. De huidige regering neemt kennis van een potentieel problematische situatie met betrekking tot bevoorradingszekerheid op korte termijn. Ze zal, in overleg met de Gewesten, dit probleem terdege aanpakken om de risico s op een stroomtekort te vermijden. De regering zal het winterplan uitvoeren om de bevoorradingszekerheid van gezinnen en bedrijven veilig te stellen op korte termijn. De instrumenten waarover de regering en de netbeheerder beschikt, zoals vraagbeheersing, import en de strategische reserve, zullen worden ingezet. De regering zal ook een initiatief nemen opdat meer noodgroepen kunnen deelnemen aan de markt, inclusief haar eigen noodgroepen. (p. 68) Het wordt bang afwachten deze winter, met de billen dichtgeknepen, en met de laptop binnen handbereik. Kwestie van te weten wanneer in jouw stad of streek de stroom wordt afgeschakeld. En op lange termijn? Niets. In plaats van te investeren in onze eigen stroomvoorziening, kiest de regering voor import uit de buurlanden. Om de interne Europese energiemarkt te voltooien, zal ze erop toezien dat de vervoersnetbeheerders bijdragen tot de ontwikkeling van strategisch en Europees geïnterconnecteerde energienetwerken. (p. 67) Nieuwe hoogspanningslijnen met de buurlanden dus. Maar wat bij een strenge winter? Wat als de vrieskou niet alleen in België, maar ook in onze buurlanden toeslaat? Als ook Frankrijk, Duitsland en Nederland tegen hun limiet aanzitten, zullen bijkomende hoogspanningslijnen België niet uit de brand redden. In een gloednieuw rapport luidt het internationale energiebureau Capgemini de alarmbel. Het stroomtekort is structureel, klinkt het, en als er aan de huidige chaos niet snel een einde komt, zullen we zeer snel af te rekenen krijgen met langdurige stroompannes, niet alleen in België, maar ook in een hele reeks andere landen, waaronder Frankrijk. 1

2 Blinde liberalisering Nobelprijswinnaar Albert Einstein zei ooit: We kunnen onze problemen niet oplossen met dezelfde denkwijze die voor de problemen heeft gezorgd. Dat is nochtans exact wat de regering doet. Achter de holle retoriek over een energiepact met alle stakeholders, en de zorg voor een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading voor ondernemingen en gezinnen schuilt een blind geloof in de Europese liberaliseringslogica. De regering zal werken aan een daadwerkelijke concurrentie zodat er een neerwaartse druk op de prijzen wordt uitgeoefend schrijft energieminister Marghem in haar beleidsverklaring. Echt? Dat sprookje horen we al tien jaar aan één stuk. Het resultaat: sinds de liberalisering werd elektriciteit 40 procent duurder, en gas zelfs 66 procent. De regering zal een stabiel en gunstig investeringsklimaat creëren, begeleid door een reglementair kader dat de marktwerking, transparantie en innovatie bevordert. (p. 67) Als we één conclusie moeten trekken uit dit energiedebacle van de voorbije jaren, dan wel dat de vrije energiemarkt failliet is. Het werkt gewoon niet. De marktprijzen zetten energiebedrijven helemaal niet aan tot nieuwe investeringen, zo blijkt keer op keer. Integendeel. Electrabel en co willen wel de vette brokken de afgeschreven, winstgevende kerncentrales maar halen hun neus op voor dure investeringen in nieuwe centrales die nodig zijn om ook op piekmomenten in onze stroombehoefte te voorzien. Zo kan het niet verder. We moeten het stuur van de samenleving zélf in handen nemen. Er moet dringend werk gemaakt worden van een strategisch stroomplan: een meerjarenplan dat de energiemix voor de komende jaren vastlegt, een stappenplan dat jaar na jaar vastlegt welke centrales er op welke locaties bijgebouwd moeten worden, op weg naar een duurzame energietoekomst. Alleen dan krijgen we weer greep op onze stroom. Als energiebedrijven zich in dat masterplan willen schikken, zoveel te beter. Maar als maximale winst en eigenbelang voorop blijven staan, dan moet de overheid het zelf maar doen. Onze energievoorziening is te belangrijk om in handen te laten van tegenstribbelende aandeelhouders. Daar kan, met een black-out voor de boeg, niemand nog aan twijfelen. In plaats daarvan gaat de regering-michel-de Wever plat op de buik voor Electrabel & co. De energiemultinationals houden onze samenleving in een houdgreep. Electrabel dreigt ermee om volgend jaar, na Ruien, Les Awirs en Herdersbrug ook de strategische gascentrale van Drogenbos stil te leggen. Terwijl we juist investeringen nodig hebben, geen nieuwe sluitingen. EDF Luminus wilde op 31 oktober ook de gascentrale van Seraing dicht. Tenzij de regering met vers geld over de brug kwam en de rendabiliteit van de centrale opkrikte. En zo geschiedde. Via het capaciteitsmechanisme uit het regeerakkoord (p. 69) past de regering voortaan de winsten bij van cruciale elektriciteitscentrales. Is dat niet bijzonder cynisch? Het zijn Electrabel en co die verantwoordelijk zijn voor de energiecrisis, maar het is de consument die de rekening krijgt. In plaats van strategische centrales onder controle van de samenleving te plaatsen, in plaats van Electrabel & co te onderwerpen aan wettelijke dwangmaatregelen, gaat de regering-michel-de Wever energiemultinationals subsidiëren om hun elektriciteitscentrales bij een stroomtekort beschikbaar te houden. Een stroomtekort dat ze zélf veroorzaakt hebben. Het VBO is baas Het klinkt goed, in het regeerakkoord. De regering zal haar verantwoordelijkheid opnemen door een zekere, betaalbare en duurzame energiebevoorrading voor ondernemingen en gezinnen na te streven. (p. 67). Helaas komt de aap al vlug uit de mouw. Vooral de bedrijven moeten gesoigneerd worden. De competitiviteit van de ondernemingen hangt niet enkel af van de loonkost, maar evenzeer van andere kostencomponenten, zoals de energiekost. (p. 7) En daar moet dus iets aan gebeuren. Een energienorm moet het prijzenniveau afstemmen op dat van de buurlanden, lezen we in het regeerakkoord, en lazen we eerder al in het het verkiezingsmemorandum van het VBO. De 2

3 bedoeling van deze energienorm (...) is ervoor te zorgen dat de verschillende componenten van de energiekost niet hoger liggen dan deze in onze buurlanden. (...) Een bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de gas- en elektriciteitskosten van de industrie met een energie-intens verbruiksprofiel. (p. 67) Ook het energiepact dat de federale regering aankondigt, is klakkeloze copy-paste uit het VBO-memorandum. Een dergelijk pact, schrijft het VBO, moet een investeringsklimaat scheppen dat zowel gunstig is voor de producenten, de netbeheerders en de leveranciers als voor de bedrijven, en meer bepaald de energie-intensieve bedrijven. Dat is de reden waarom het regeerakoord een Energiepact vooropstelt. Niet omdat we na tien jaar liberalisering op een magere tien procent groene stroom blijven steken. Niet omdat de energiearmoede groter is dan ooit gezinnen in ons land kampen met energie-armoede en niet omdat de energieongelijkheid blijft toenemen gezinnen betalen 3 tot 4 keer meer voor elektriciteit dan multinationals maar omdat een studie in opdracht van het VBO tot de vaststelling komt dat, in 2014, de Belgische industriële verbruikers gemiddeld 9 tot 47% meer betalen dan die in de buurlanden. Dáárom moet dat Energiepact er komen. Keuze voor kernenergie Aan holle frases geen gebrek in het regeerakkoord. Om de energiebevoorrading op lange termijn te verzekeren, kiest de regering voor een transitie naar een duurzaam energiesysteem. (...) Er wordt daarbij volop ingezet op onderzoek en ontwikkeling naar een verbreding van de energiemix. Dit zal met een deel van de nucleaire rente worden gefinancierd. (p. 68) Daar komt natuurlijk niks van in huis. Want waar het echt om gaat, staat vier alinea s verder. In plaats van snel en daadkrachtig te investeren in nieuwe bijkomende duurzame energie en gascentrales, wil de regering dit jaar nog beslissen om Doel 1 en 2 tot maximaal 2025 open te houden! De regering zal zo snel als noodzakelijk maar uiterlijk tegen 31 december 2014 over deze tienjarige verlenging (met de daaraan gekoppelde voorwaarden, met name over veiligheid, beveiliging enzovoort) beslissen en dit: rekening houdend met het mogelijk stilliggen van de kernreactoren Doel 3 en Tihange 2; rekening houdend met de bijkomende geplande interconnectiecapaciteit; rekening houdend met de mogelijkheid om buitenlandse capaciteit te integreren in het Belgische net; rekening houdend met de evolutie van de Belgische productiecapaciteit. (p. 68) Bovendien opent de rechtse regering-michel-de Wever de deur voor de bouw van een nieuwe kerncentrale. Gelet op de huidige zwakte met betrekking tot onze productiecapaciteit en de wil van de regering om een neerwaartse druk op de energieprijzen en CO2-uitstoot uit te oefenen, zal de regering, inzonderheid bij de uitwerking van de energievisie en het energiepact, objectief en transparant opnieuw alle opties onderzoeken om de bevoorradingszekerheid op korte en middellange termijn te garanderen. (p. 68) En voor wie dat niet duidelijk is, herhaalt de regering het nog een keer: In het kader van de energievisie zal elke energiebron overwogen kunnen worden, zonder taboes, afhankelijk van haar merites op het vlak van zekerheid, betaalbaarheid en duurzaamheid waarbij veiligheid voorop staat. (p. 71) Deze twee citaten uit het regeerakkoord laten aan duidelijkheid niets te wensen over, en het feit dat de regering het moratorium op productievergunningen opheft, al evenmin. De regering plooit voor de nucleaire lobby. Het lijkt wel of niet Michel en De Wever, maar wel het Nucleair Forum bij deze passages de pen vasthielden. Kernenergie is veilig. Kernenergie is betaalbaar. Kernenergie is duurzaam want stoot geen CO2 uit. Pure waanzin. Terwijl in heel Europa de kerncentrales versneld worden uitgefaseerd, overweegt België er een nieuwe te bouwen. Momenteel staan in Europa maar twee nieuwe kerncentrales in de steigers: ééntje in Finland, en één in Frankrijk. De bouw van de centrale in Finland begon in 2005 en zou volgens de oorspronkelijke planning vier jaar duren en een investering vergen van 2,5 miljard euro. Maar de bouw is nog altijd niet af, en de kosten lopen al op tot 6,6 miljard euro. In Frankrijk werd in 2006 met de bouw begonnen. De centrale zal ten vroegste in 2016 af zijn. Kostprijs: 8,5 miljard euro, dat is bijna drie keer zo duur als oorspronkelijk verwacht. Niet echt een voorbeeld om na te volgen dus. 3

4 Bovendien klopt ook het sprookje niet dat een kerncentrale goed is voor het klimaat omdat er geen CO2-uitstoot is bij de productie. Bij de bouw van de centrale, en bij de winning en transport van uranium komt wél CO2 vrij. Véél meer dan bij echte groene energie zoals windmolens en zonnepanelen. En dan zwijgen we nog over de onverantwoorde veiligheidsrisico s van kernenergie en de opslag van nucleair afval, waarvoor nog altijd geen afdoende oplossing gevonden is. Dat begin oktober een schip met nucleair afval op weg naar Antwerpen op drift raakte voor de kust van Schotland bewijst welke enorme risico s voor mens en milieu nucleaire energie met zich meebrengt. Minder belastingen voor Electrabel En er is nog goed nieuws voor Electrabel. De nucleaire rente wordt herberekend, staat in het regeerakkoord. En herberekenen betekent in mensentaal verlagen. In de wandelgangen wordt gesproken over een schimmige deal tussen de regering en Electrabel waarbij de kerncentrales langer openblijven en Electrabel fiscale stabiliteit wordt beloofd. Lees: een lage vennootschapsbelasting en een verlaging van de taks op de nucleaire woekerwinsten. Goed nieuws voor Electrabel, dat al jaren afwil van de nucleaire taks, en nu bij de nieuwe regering een luisterend oor vindt. Zelfs rekening houdend met het uitvallen van Doel 3,4 en Tihange 2, kunnen de nucleaire winsten, bij de huidige marktprijzen, geraamd worden op 830 miljoen euro voor Voor 2015, ervan uitgaande dat de scheurtjesreactoren groen licht krijgen vanaf april, zoals Electrabel vooropstelt, en als de regering haar plannen doorzet om Doel 1 en 2 langer open te houden, loopt de nucleaire rente op tot boven het miljard euro. Op een moment dat Electrabel & co al jarenlang weigeren te investeren in broodnodige elektriciteitscentrales en niet eens meer kunnen garanderen dat het licht blijft branden deze winter, op een moment dat Electrabel een verdubbeling van de energieprijzen niet uitsluit, precies op dát moment beslist de regering om Electrabel méér winst te laten maken. Terwijl juist het omgekeerde moet gebeuren. Ten eerste: respecteer de kalender van de kernuitstap. Ten tweede: zolang de kerncentrales open blijven moeten we de woekerwinsten integraal afromen om ze te investeren in de duurzame energieproductie die we zo hard nodig hebben. Nul groene ambitie Terwijl klimaatwetenschappers het ene alarmerende rapport na het andere publiceren over de klimaatcrisis het is vijf ná twaalf wil België geen doelstellingen meer voor groene energie. De regering zal de Europese Unie voorstellen om nog maar één bindende klimaatdoelstelling per lidstaat op te leggen, lezen we in het regeerakkoord. En raad eens, België wil zich focussen op het vermijden van CO2-uitstoot. De regering zal daarbij voorstellen om slechts één enkele EU-doelstelling per lidstaat op te leggen: namelijk deze voor de uitstoot van broeikasgassen. De doelstellingen voor hernieuwbare energie en de energie-efficiëntie moeten als middelen worden beschouwd. (p. 72) Vertaald in mensentaal wil dat zeggen: de regering kiest voor kernenergie die geen CO2 uitstoot in plaats van te investeren in échte duurzame energieproductie. Van ambitieuze investeringen in groene stroom is in het regeerakkoord geen sprake. In het Cactusplan pleit de PVDA voor een ecologisch innovatiefonds om het onderzoek in onder meer duurzame energie te boosten, op kosten van de nucleaire woekerwinsten van Electrabel & co, die nog altijd maar voor een fractie worden afgeroomd. De PVDA wil ook de oprichting van openbare energiebedrijven die zelf investeren in groene energie. Maar buiten veel lippendienst en holle woorden staat er in het regeerakkoord niets concreets over groene investeringen. Integendeel, voor offshore windenergie bijvoorbeeld, een sector met toekomst, staat er letterlijk dat het geen euro mag kosten: De regering zal er binnen een budgettair neutraal kader toe bijdragen dat op het gebied van onderzoek en ontwikkeling ons land een pioniersrol blijft vervullen inzake offshore energie. (p. 69) 4

5 Zorgwekkend is ook dat de regering er geen geheim van maakt te willen investeren in het Myrrha-project, een proefreactor die tientallen miljoenen euro belastinggeld opslokt en de weg moet plaveien voor de kernreactoren van de vierde generatie. Ook hier krijgt de nucleaire lobby haar zin, terwijl de groene energiesector dichtgeknepen wordt. Myrrha is het paradepaardje van de nucleaire sector, een belangrijke schakel in de onderzoeksprogramma s van het Europese atoomagentschap Euratom, en stevig ingebed in het Strategic Energy Technology Plan van de Europese Commissie. Géén klimaatbeleid Het luik klimaatbeleid neemt nipt één pagina in, in het regeerakkoord dat 147 pagina s telt. Dat is hallucinant weinig. Geen letter over de uitbouw van klimaatvriendelijk openbaar vervoer, geen visie over revolutionair fietsvervoer. Geen masterplan isolatie. Geen actieplan schone lucht. Geen ecologisch innovatiefonds. Geen drastisch investeringsplan voor groene energie. Geen derdebetalersysteem voor energierenovatie zodat huizenblok na huizenblok de energieverspilling kan worden aangepakt. Klimaatvriendelijke mobiliteit wordt afgehandeld in twee nietszeggende paragrafen. Een flankerend beleid op het gebied van ( ) fietsen (een wát?) en de regering zal samen met de gewesten werk maken van een shift naar andere vervoersmodi. In dat opzicht kan onder meer een herwaardering van de binnenvaart een positief gegeven zijn... (p. 72). That s it. Klimaatbeleid? Daar komt dus niets van. De regering-michel-de Wever kan zo de geschiedenisboeken in als de regering die de klimaatcrisis aan zich voorbij liet gaan. Hoewel openbaar vervoer in het regeerakkoord wordt omschreven als een deel van de oplossing van het mobiliteitsprobleem, knipt de regering-michel-de Wever wel elk jaar 663 miljoen euro in de uitgaven voor de publieke spoordienst. Iedereen weet wat het gevolg gaat zijn: men zal verschillende spoorverbindingen moeten schrappen, de veiligheid komt in het gedrang en er komen tariefverhogingen. Wellicht zullen ook jobs bij de spoorwegen verdwijnen. Tegelijkertijd blijft de regering wel royaal subsidies uitdelen voor bedrijfswagens. Hoe absurd is dat, in tijden van galopperende klimaatopwarming? Als wij een omslag willen realiseren in vervoersmodi, dan is het openbaar vervoer de sleutel. Een sleutel om in te investeren, een sleutel ook voor een ecologische omslag. De consument is de klos In Europa delen zeven grote energiemultinationals de lakens uit (GDF Suez, EDF, Vattenfall...). Samen hebben ze de helft van de héle Europese energiemarkt in handen. Ze houden de prijzen hoog en gijzelen de consument. In plaats van die monopolies te kraken kiest de rechtse regering kant voor die multinationals. Het vangnetmechanisme, dat de consument minimaal beschermt tegen bruuske prijsstijgingen wordt uiterlijk op 31 december 2017 beëindigd. (p. 70) Vroeger moesten leveranciers prijsstijgingen op voorhand voorleggen aan de energiewaakhond CREG. Als de CREG oordeelde dat de prijsstijging economisch niet verantwoord was, dan ging de verhoging niet door. Energieleveranciers konden wél nog de prijs verhogen door ze te koppelen aan stijgende marktprijzen. Maar het vangnetmechanisme verhinderde wel dat structurele prijsverhogingen werden doorgevoerd, zoals in 2008, toen Electrabel haar gasprijs plots met 30 procent verhoogde. Dat wordt vanaf 1 januari 2018 dus opnieuw mogelijk. Electrabel & co krijgen, in naam van de vrije marktwerking opnieuw alle ruimte om hun prijzen en dus hun winstmarge te verhogen. Ook het consumentenakkoord, waarbij energieleveranciers zich verbinden tot een betere bescherming van de consument, wordt ten laatste in 2016 geëvalueerd. (p. 70) Hoe mager die beschermingsmaatregelen ook zijn, de kans is groot dat ze opnieuw verdwijnen. Energieleveranciers krijgen ook de mogelijkheid om koppelverkoop te organiseren. 5

6 Zonder de mobiliteit van de consumenten te beperken, zal de regering de mogelijkheid onderzoeken om de reglementering van koppelverkoop in energiediensten te versoepelen teneinde de leveranciers toe te laten om als derdepartij-investeerders tussen te komen. (p. 70) Dat opent de deur voor misbruik. In het buitenland zijn er bijvoorbeeld energiebedrijven die de consument ook allerlei onnodige verzekeringen aansmeren. Het zet de deur wagenwijd open voor consumentenbedrog en misleidende reclamepraktijken, waardoor méér mensen met energieschulden en betalingsproblemen geconfronteerd zullen worden. Bijzonder cynisch is dat mensen die hun energiefactuur niet meer kunnen betalen bijvoorbeeld door dat soort misleidende verkoopspraktijken voortaan in een nieuwe superdatabank voor wanbetalers terechtkomen. Dat is niet alleen een aanslag op de privacy, het maakt het energieleveranciers ook veel gemakkelijker om gezinnen met betalingsproblemen te weigeren. Wanbetalers op die zwarte lijst kunnen dan alleen nog terecht bij de veel duurdere distributienetbeheerders en komen zo van de regen in de drup terecht. Nieuwe prijsstijgingen In het regeerakkoord wordt met geen woord gerept over de 6% btw op elektriciteit. En dat is problematisch, want de btw-verlaging die door de regering-di Rupo werd beslist, na jaren protest en actie, is een tijdelijke maatregel die in 2015 geëvalueerd wordt. De kans is dus bijzonder groot dat de nieuwe rechtse regering de btw-verlaging niet wil verlengen. Tenzij er natuurlijk opnieuw actie gevoerd wordt. Als de btw op elektriciteit opnieuw verhoogt van 6% naar 21% betaalt een gemiddeld gezin in één klap 145 euro meer op de energiefactuur. Dat komt bovenop de andere prijsstijgingen die in de pijplijn zitten. Door de jarenlange oversubsidiëring van grootschalige zonnepanelenplantages van multinationals zullen de distributienettarieven op 1 januari 2015 wellicht met 179 euro per gezin stijgen. Een stijging van meer dan 30 procent. Bovendien heeft de Vlaamse regering ook de gratis elektriciteit afgeschaft, waardoor een gemiddeld gezin nog eens 100 euro extra moet uitgeven. Als we deze regeringen hun zin laten doen, stijgt de stroomfactuur de komende jaren met méér dan de helft. Het alternatief van de PVDA: HET CACTUSPLAN De PVDA verzet zich tegen de zienswijze van de regering-michel-de Wever. Daarom stelde ze haar eigen alternatieve plan op: het Cactusplan, prikkels voor sociale, ecologische en democratische vernieuwing. Meer info op 6 Voor meer informatie: : of 02/

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM

STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM STUDIE OVER DE PERSPECTIEVEN VAN ELEKTRICITEITSBEVOORRADING TEGEN 2030 ADDENDUM Januari 2015 2 De voorwaarden scheppen voor een competitieve, duurzame en evenwichtige werking van de goederen- en dienstenmarkt

Nadere informatie

Bevoorradingszekerheid

Bevoorradingszekerheid Bevoorradingszekerheid Commissies Bedrijfsleven en Binnenlandse Zaken van de Kamer van volksvertegenwoordigers 23.09.2014 23 september 2014 1 Meer over FEBEG Inhoud Niets nieuws onder de zon Veel partijen

Nadere informatie

Kernenergie in België. Een straat zonder einde?

Kernenergie in België. Een straat zonder einde? Kernenergie in België Een straat zonder einde? België kiest voor kernenergie 60 Keuze kernenergie zonder publiek debat 1975: 3 kernreactoren (Doel 1,2 - Tihange 1) 70 Oliecrisis 1982-1985:4 kernreactoren

Nadere informatie

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement

betreffende het komen tot een energievisie en een energiepact en de rol daarin van het Vlaams Parlement ingediend op 342 (2014-2015) Nr. 1 29 april 2015 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Robrecht Bothuyne, Andries Gryffroy, Willem-Frederik Schiltz, Jos Lantmeeters, Valerie Taeldeman en Wilfried Vandaele

Nadere informatie

Goedkeuring plan Wathelet door kern

Goedkeuring plan Wathelet door kern Staatssecretaris voor Leefmilieu, Energie, Mobiliteit en Staatshervorming Secrétaire d Etat à l'environnement, à l'energie, à la Mobilité et aux Réformes institutionnelles Melchior Wathelet Goedkeuring

Nadere informatie

Kernuitstap en nucleaire energie

Kernuitstap en nucleaire energie Kernuitstap en nucleaire energie Groen! heeft een zeer goed uitgewerkt en volledig programma op het vlak van kernenergie en wil de wet op de kernuitstap onverkort doorvoeren. sp.a verwerpt het akkoord

Nadere informatie

Kernenergie in de Belgische energiemix

Kernenergie in de Belgische energiemix Kernenergie in de Belgische energiemix 1. Bevoorradingszekerheid De energie-afhankelijkheid van België is hoger dan het Europees gemiddelde. Zo bedroeg het percentage energie-afhankelijkheid van België

Nadere informatie

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter

Sluit Doel 1 en 2. #eerlijkerisbeter Sluit Doel 1 en 2 In november 2015 hebben de federale regering en Electrabel een akkoord bereikt waardoor de kerncentrales van Doel 1 en 2 nog tien jaar lang kunnen openblijven. Doel 1 en Doel 2 zijn versleten,

Nadere informatie

Windenergie goedkoper dan kernenergie!

Windenergie goedkoper dan kernenergie! Go Wind - Stop nuclear Briefing 1 26 june 2002 Windenergie goedkoper dan kernenergie! Electrabel geeft verkeerde informatie over kostprijs van kernenergie en windenergie. Electrabel beweert dat windenergie

Nadere informatie

Beste collega s, Prettig weekend, Philippe ********

Beste collega s, Prettig weekend, Philippe ******** Beste collega s, Energie is brandend actueel. Elke dag heeft de pers het over het risico dat België loopt op het vlak van bevoorradingszekerheid, de nieuwe beleidslijnen in het federale regeerakkoord,

Nadere informatie

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA

Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA PVDA Studiedienst Datum: 25 februari 2016 Auteur: Tom De Meester Nul euro Turteltaks met PayBackPlan PVDA Samenvatting: Op 1 maart wordt de Turteltaks van kracht. De Turteltaks is niet alleen onrechtvaardig

Nadere informatie

Persnota. 1 december 2015 Bevoorradingszekerheid en energietransitie Akkoord over de verlenging van Doel 1 en Doel 2

Persnota. 1 december 2015 Bevoorradingszekerheid en energietransitie Akkoord over de verlenging van Doel 1 en Doel 2 Persnota 1 december 2015 Bevoorradingszekerheid en energietransitie Akkoord over de verlenging van Doel 1 en Doel 2 Inleiding België beschikt over een geïnstalleerde elektrische productiecapaciteit van

Nadere informatie

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven

Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 31 maart 2011 Impact maatschappelijke rol van Eandis op nettarieven 1. Inleiding: samenstelling energiefactuur In de verbruiksfactuur van de energieleverancier zijn de kosten van verschillende marktspelers

Nadere informatie

14. HET IS ONZE ENERGIE

14. HET IS ONZE ENERGIE 14. HET IS ONZE ENERGIE Uit de verkiezingsenquête van de PVDA Vraag Hoe energie betaalbaar maken? Antwoord van 35% van de respondenten: Eenvoudige en verlaagde tarieven voor gas en elektriciteit zoals

Nadere informatie

Samenvatting voor beleidsmakers

Samenvatting voor beleidsmakers Road book towards a nuclear-free Belgium. How to phase out nuclear electricity production in Belgium? rapport door Alex Polfliet, Zero Emissions Solutions, in opdracht van Greenpeace Belgium Samenvatting

Nadere informatie

Afschakelplan en Stroomtekort 2014

Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Afschakelplan en Stroomtekort 2014 Komt het tot afschakelen? Wat is het afschakelplan / Ben ik erbij betrokken? Verloop van het afschakelplan 2 13. 225 MW De afnamepiek op het net van Elia in 2013: 13.225

Nadere informatie

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de

PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE. bij de EUROPESE COMMISSIE Brussel, 25.2.2015 COM(2015) 80 final ANNEX 1 PAKKET ENERGIE-UNIE BIJLAGE STAPPENPLAN VOOR DE ENERGIE-UNIE bij de MEDEDELING VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD, HET

Nadere informatie

ADVIES AR ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, Brussel Tel. : 02/ Mail :

ADVIES AR ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, Brussel Tel. : 02/ Mail : ADVIESRAAD GAS EN ELEKTRICITEIT Nijverheidsstraat, 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.70 Mail : ar-cc@creg.be ADVIES AR161019-067 over de studie van Elia : Nood aan adequacy en flexibiliteit in het Belgische

Nadere informatie

Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid.

Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid. Persdossier 5 december 2014 Groen stelt een alternatief energieplan voor. De uitgangspunten zijn: groene energie, een betaalbare energiefactuur en bevoorradingszekerheid. Groen maakt zich grote zorgen

Nadere informatie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie

op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie ingediend op 461 (2014-2015) Nr. 5 21 oktober 2015 (2015-2016) Amendementen op de in eerste lezing door de commissie aangenomen artikelen van het ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake

Nadere informatie

Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur

Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur Naar een rechtvaardige verdeling van de energiefactuur Setting the scene Energiediensten Soorten kosten: begrippen Aanbod = Vrije Markt Commodity-prijs Injectietarief Regulator Overheid Netbeheer Belasting

Nadere informatie

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016

Technische Briefing. Overzicht Nucleair Park. 11 januari 2016 Technische Briefing Overzicht Nucleair Park 11 januari 2016 Overzicht van het nucleair park Doel 1 15 februari 2015: volgens de wet van 2003 wordt de elektriciteitsproductie na 40 jaar uitbating stop gezet

Nadere informatie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie

Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Luminus Groen : 100% Belgische, groene energie Een leader in windenergie in België We houden momenteel 53 windmolens draaiende. In 2004 bouwde Luminus haar eerste windmolenpark in Villers-le-Bouillet.

Nadere informatie

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België

Datum 12 september 2014 Betreft Beantwoording van vragen inzake de precaire situatie wat betreft de energievoorziening in België > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA s-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt

1. Samenvatting. 2. De Belgische energiemarkt. 2.1 Liberalisering van de energiemarkt PERSDOSSIER Inhoud 1. Samenvatting... 2 2. De Belgische energiemarkt... 2 3. Hoe maakt Poweo het verschil?... 3 4. Poweo: meest competitieve elektriciteitsaanbod in Wallonië volgens Test-Aankoop... 4 5.

Nadere informatie

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013

Lijst Lammers. Papendrecht 21 januari 2013 Lijst Lammers Papendrecht 21 januari 2013 Aan de voorzitter van de gemeenteraad van de gemeente Papendrecht, de heer C.J.M. de Bruin Markt 22 3351 PB Papendrecht Betreft: gemeente Papendrecht aansluiten

Nadere informatie

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas?

Lijst Lammers. KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013. Persbericht. Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Lijst Lammers KORTE SAMENVATTING Papendrecht, 22januari 2013 Persbericht Wordt Papendrecht de derde stadin Nederland met een zonatlas? Fractie Lijst Lammers pleit voor de Zonatlas in Papendrecht en vraagt

Nadere informatie

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen

1 Nederland is nog altijd voor 92 procent afhankelijk van fossiele brandstoffen achtergrond Afscheid van fossiel kan Klimaatverandering is een wereldwijd probleem. Energie(on)zekerheid ook. Dat betekent dat een transitie naar een veel duurzamere economie noodzakelijk is. Het recept

Nadere informatie

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort

Prof. Jos Uyttenhove. E21UKort Historisch perspectief 1945-1970 Keerpunten in de jaren 70 oliecrisis en milieu Tsjernobyl (1986) ramp door menselijke fouten Kyoto protocol (1997) (CO 2 en global warming problematiek) Start alternatieven

Nadere informatie

2013 breekt klimaatrecords: wetenschappers vragen dringend meer emissiereducties

2013 breekt klimaatrecords: wetenschappers vragen dringend meer emissiereducties Veerle Solia Van: BBL - Beleidsbabbel Verzonden: vrijdag 12 september 2014 11:55 Aan: BBL - Beleidsbabbel Onderwerp: Kerncentrales langer openhouden is een schijnoplossing Kan je

Nadere informatie

100% groene energie. uit eigen land

100% groene energie. uit eigen land 100% groene energie uit eigen land Sepa green wil Nederland op een verantwoorde en transparante wijze van energie voorzien. Dit doen wij door gebruik te maken van duurzame energieopwekking van Nederlandse

Nadere informatie

Energiemarkt moet op de schop

Energiemarkt moet op de schop jeroen de haas Energiemarkt moet op de schop De liberalisering van de Europese energiemarkt heeft niet goed uitgewerkt voor Nederland, zegt Jeroen de Haas, bestuursvoorzitter van Eneco. Zitten we straks

Nadere informatie

Kernenergie: Kan België zonder?

Kernenergie: Kan België zonder? Kernenergie: Kan België zonder? Marktonderzoeks-, studie- & consultancy-bureau mbt hernieuwbare energie - Marktstudies over energiemarkten - Opleidingen over (hernieuwbare) energie - Haalbaarheidsstudies,

Nadere informatie

10 jaar vrijmaking energiemarkt

10 jaar vrijmaking energiemarkt 2013-450-N 10 jaar vrijmaking energiemarkt SERV_17 april 2013 Basisprincipes liberalisering gerealiseerd Snelle start in Vlaanderen Vrijheid van leverancierskeuze voor de consument. In januari 2013 wisselde

Nadere informatie

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012

Visie op een modern energiesysteem Bert Wollants 31 mei 2012 Inleiding Het land heeft gedurende jaren een gebrek gehad aan energiebeleid, iets dat overal wordt toegegeven. Zowel in oppositiekringen als regeringskringen klinkt dat geluid. Waar we de voorbije jaren

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening

1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% Er is helemaal geen klimaatprobleem. Weet niet / geen mening 1. Hoe dringend vindt u het klimaatprobleem? Helemaal niet dringend, we 1% kunnen wel even wachten met grote maatregelen 17% 1 Een beetje dringend, we kunnen nog wel even wachten met grote maatregelen,

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Duurzame energie in balans

Duurzame energie in balans Duurzame energie in balans Duurzame energie produceren en leveren binnen Colruyt Group I. Globale energievraag staat onder druk II. Bewuste keuze van Colruyt Group III. Wat doet WE- Power? I. Globale energievraag

Nadere informatie

Visie op Windenergie en solar Update 2014

Visie op Windenergie en solar Update 2014 Visie op Windenergie en solar Update 2014 De vooruitzichten voor hernieuwbare energie zijn gunstig Succes hangt sterk af van de beschikbaarheid van subsidies Naast kansen in Nederland kan de sector profiteren

Nadere informatie

Caro De Brouwer 27/11/2013

Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 27/11/2013 Caro De Brouwer 2e Master Irw Energie, KUL Erasmus Imperial College London Thesis: Solvent storage for postcombustion CCS in coal fired plants Voorzitter YERA Young Energy Reviewers

Nadere informatie

Resultaten burgerbevraging Energiepact

Resultaten burgerbevraging Energiepact ENERGIEPACT HET ENERGIEOVERLEG TUSSEN DE FEDERALE STAAT EN DE GEWESTEN Resultaten burgerbevraging Energiepact PUBLIEKE CONSULTATIE Met het oog op het opstellen van het interfederaal Energiepact werd een

Nadere informatie

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers

Datum 26 oktober 2012 Betreft Beantwoording vragen Kamerlid Mulder (CDA) over capaciteitsheffing energieleveranciers > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Energie, Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594

Nadere informatie

Wie betaalt de rekening van de energietransitie?

Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Wie betaalt de rekening van de energietransitie? Symposium KVGN 17 november 2016 Ron Wit Ron.Wit@eneco.com Overzicht presentatie 1. Ontwikkeling broeikasgassen in Nederland 2. Ontwikkeling integrale kosten

Nadere informatie

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03

http://enquete.groenepeiler.nl/admin/statistics.aspx?inquiry=47 1 van 13 5-7-2011 17:03 1 van 13 5-7-2011 17:03 Enquête Enquête beheer Ingelogd als: aqpfadmin Uitloggen Enquête sta s eken Enquête beheer > De Klimaat Enquête van het Noorden > Statistieken Algemene statistieken: Aantal respondenten

Nadere informatie

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0)

Gas op Maat. Postbus 250, 3190 AG Hoogvliet Rotterdam Telefoon +31(0) Gas op Maat De maatschappij is op weg naar een CO 2 -neutraal energiesysteem. De gassector wil graag bijdragen aan het behalen van deze doelstelling. In de transitieperiode is de rol van aardgas maatwerk:

Nadere informatie

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht

Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T GSM Persbericht Cel Externe Communicatie Kunstlaan 47-49, 1000 BRUSSEL Eric AERDEN Vooruitgangsstraat 56, 1210 BRUSSEL T. 02-2773408 GSM 0473-916424 Persbericht Datum: 26 november 2007 Betreft: Bijna 200 indicatoren geven

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Derde Energienota Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergade~aar1995-1996 24525 Derde Energienota Nr. 2 INHOUDSOPGAVE DERDE ENERGIENOTA 1995 Samenvatting en conclusies Inleiding Hoofdstuk 1 De uitdaging

Nadere informatie

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen

Wie jong is, wordt getroffen. Wie kinderen heeft, wordt getroffen Naast de federale besparingen mogen we natuurlijk niet vergeten wat er op Vlaams niveau op ons af komt. Wie verwacht dat de Vlaamse regering Bourgeois I de wonden van de federale besparingen zalft, komt

Nadere informatie

Dossier: groenestroomcertificaten. 1 Waarom betalen we voor zonnepanelen?... 2. 1.1 Naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050... 2

Dossier: groenestroomcertificaten. 1 Waarom betalen we voor zonnepanelen?... 2. 1.1 Naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050... 2 Dossier Dossier: groenestroomcertificaten 1 Waarom betalen we voor zonnepanelen?... 2 1.1 Naar 100% hernieuwbare energie tegen 2050... 2 1.2 Nood aan een gezonde mix van hernieuwbare energiebronnen...

Nadere informatie

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG

BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG 20.02.2008 BELEIDSNOTA 2008 VAN FEBEG Met de nieuwe organisatie van de beroepsverenigingen van de sector vertegenwoordigt FEBEG nu enkel producenten en leveranciers van elektriciteit en gas die in België

Nadere informatie

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening)

Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) WIND OP LAND 11% (10% BESCHIKBAAR LANDOPPERVLAK) VOORDELEN Goedkoopste alternatief op dit moment De grond onder de molens is gewoon te gebruiken Eigen coöperatie mogelijk (zelfvoorziening) NADELEN Bij

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013 Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2013 Bevindingen van de marktconsultatie Team Long term Grid Planning Arnhem, 11 september 2013 Inhoudsopgave Vraagontwikkeling Ontwikkelingen grootschalige productievermogen

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard

Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard Uitdagingen en opportuniteiten in een smart grid omgeving Een zoektocht naar flexibiliteit? 13/10/2015 Helena Gerard Inhoud Inhoud Deel I Deel II Deel III Deel IV EnergyVille Uitdagingen in onze huidige

Nadere informatie

GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE

GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE 11-01-2015 GROEN SPROOKJE KENT ZWART EINDE Vervuilende kolencentrales verdringen schonere gascentrales, hoe kan dat? Harry van Gelder De groene ideologen hadden het zo mooi bedacht. En de Duitse, maar

Nadere informatie

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche

OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche 1 OVED Energiecongres 20/10/2009, Gent Toespraak minister Freya Van den Bossche http://www.vlaamsenergiecongres.be/ Als iemand 100 jaar of ouder wordt en dat komt gelukkig steeds vaker voor wordt vaak

Nadere informatie

Inpassing van duurzame energie

Inpassing van duurzame energie Inpassing van duurzame energie TenneT Klantendag Erik van der Hoofd Arnhem, 4 maart 2014 doelstellingen en projecties In de transitie naar duurzame energie speelt duurzame elektriciteit een grote rol De

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Oktober 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

Energie-efficiëntie kan onze elektriciteitsbevoorrading verzekeren nieuwe studie van 3E in opdracht van de milieubeweging 22 januari 2013

Energie-efficiëntie kan onze elektriciteitsbevoorrading verzekeren nieuwe studie van 3E in opdracht van de milieubeweging 22 januari 2013 Energie-efficiëntie kan onze elektriciteitsbevoorrading verzekeren nieuwe studie van 3E in opdracht van de milieubeweging 22 januari 2013 Inleiding: energie-efficiëntie als alternatief voor de sluiting

Nadere informatie

Afgeschakeld, wat nu? Prof. Dr. ir. Johan Driesen

Afgeschakeld, wat nu? Prof. Dr. ir. Johan Driesen Afgeschakeld, wat nu? Prof. Dr. ir. Johan Driesen Black-out: enkele begrippen Black-out: Langdurige onderbreking van de stroomvoorziening in een groot gebied Andere storingen Stroomstoring Stroompanne:

Nadere informatie

Energie voor morgen, vandaag bij GTI

Energie voor morgen, vandaag bij GTI Energie voor morgen, vandaag bij GTI Jet-Net docentendag 5 juni 2008 GTI. SMART & INVOLVED GTI is in 2009 van naam veranderd: GTI heet nu Cofely SLIMME ENERGIENETWERKEN, NU EN MORGEN 2008 2010 Centrale

Nadere informatie

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er?

30/01/2012. Wat denk jij over. Wat gebeurt er? Kraak je energiekosten Wat denk jij over klimaat en energie 2 Flauwekul. Opwarming van de aarde Mijn probleem niet, maar die van de volgende generatie. Bekommerd! Ik wil mee m n steentje bijdragen zodat

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - Mei 2016 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1.

RECHT OP ENERGIE. Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent. Dure energie op één in enquête bij 1. RECHT OP ENERGIE Negen voorstellen van PVDA+ voor betaalbare & duurzame energie in Gent Dure energie op één in enquête bij 1.054 Gentenaars De dure energieprijzen komen als éérste prioriteit uit de enquêteresultaten.

Nadere informatie

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA

ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA ENERGIEPRIORITEITEN VOOR EUROPA Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 4 februari 2011 Inhoud 1 I. Waarom energiebeleid ertoe doet II. Waarom

Nadere informatie

Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie

Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie Uitgegeven door Hernieuws (http://www.renouvelle.be) Home > Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie Duitsland: een aantal lessen voor onze energietransitie Michel HUART, Jean CECH, 26 Oktober

Nadere informatie

Betaalbaarheid van energie

Betaalbaarheid van energie Ministerie van Economische Zaken De Minister van Economische Zaken H.G.J. Kamp Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Woerden : onze ref. : /HG-tr doorkiesnr. : 0348 48 43 66 e-mail : hg@vemw.nl onderwerp : Onderzoek

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

De rol van biomassa in de energietransitie.

De rol van biomassa in de energietransitie. De rol van biomassa in de energietransitie. Bert de Vries Plaatsvervangend directeur-generaal Energie, Telecom en Mededinging, Ministerie van Economische Zaken Inhoud 1. Energieakkoord 2. Energietransitie

Nadere informatie

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact

betreffende een Vlaams en nationaal energiepact stuk ingediend op 106 (2014-2015) Nr. 1 25 september 2014 (2014-2015) Voorstel van resolutie van Johan Danen en Hermes Sanctorum-Vandevoorde betreffende een Vlaams en nationaal energiepact verzendcode:

Nadere informatie

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010

Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen. Energiemonitor 2010 Attitude van Nederland, Zeeland en Borsele ten aanzien van verschillende energiebronnen Energiemonitor 2010 Index 1. Inleiding 2. Populariteit energievormen 3. Bouwen tweede kerncentrale 4. Uitbreiding

Nadere informatie

Tariefontwikkeling Energie 08 2015

Tariefontwikkeling Energie 08 2015 In dit bericht geeft Ploos Energieverlening (Ploos) haar visie op verschenen nieuwsberichten aangaande ontwikkelingen energietarieven van de afgelopen maand. Het betreft de analyses van verschillende partijen

Nadere informatie

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I Dertien vragen

RWE Power. CCS Werbeagentur 10/07. Energiecentrale Eemshaven. RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I  Dertien vragen RWE Power RWE Power AG Essen Keulen (Duitsland) I www.rwe.com CCS Werbeagentur 10/07 Dertien vragen Een nieuwe elektriciteitscentrale op kolen en biomassa in Eemshaven RWE bouwt van 2008 tot 2013 een elektriciteitscentrale

Nadere informatie

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren,

Mevrouw Dutordoir, Meneer Kroll, Meneer Fouchier, Dames en heren, TOESPRAAK DOOR KRIS PEETERS VLAAMS MINISTER-PRESIDENT EN VLAAMS MINISTER VAN ECONOMIE, BUITENLANDS BELEID, LANDBOUW, ZEEVISSERIJ EN PLATTELANDSBELEID 24 februari 2011 WKK Electrabel EON - Degussa Mevrouw

Nadere informatie

ADVIES AR090506-043 ALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over

ADVIES AR090506-043 ALGEMENE RAAD COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. over Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ALGEMENE

Nadere informatie

VBO en kernenergie: kritische toelichting

VBO en kernenergie: kritische toelichting VBO en kernenergie: kritische toelichting Op woensdag 30 augustus gaf Pieter Timmermans (gedelegeerd bestuurder van het VBO) zijn septemberinterview. Daarin had hij het onder andere over de visie van het

Nadere informatie

voor tegen gemaakt door: 2009

voor tegen gemaakt door: 2009 In oktober 2008 maakte De Argumentenfabriek in opdracht van De Volkskrant een overzicht van de argumente n - en het bouwen van nieuwe kerncentrales in Nederlan d. De Argumenten kaart Kernenergie is gefabriceerd

Nadere informatie

whitepaper zakelijke zonnepanelen

whitepaper zakelijke zonnepanelen whitepaper zakelijke zonnepanelen zonnepanelen zakelijk de zon onze meest krachtige natuurlijke energiebron De zon straalt in 45 minuten voldoende energie op de aarde om te voorzien in de totale energiebehoefte

Nadere informatie

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013

Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers. SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Demand response: een opportuniteit voor professionele gebruikers SGF Smart Energy Solutions BASF 22 January 2013 Overzicht 1. Wie is EDF Luminus 2. De uitdaging 3. De oplossing Corporate Presentation -

Nadere informatie

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST

PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST NOORD-NEDERLAND: PROEFTUIN VOOR HET EUROPESE ENERGIESYSTEEM VAN DE TOEKOMST PROEFTUIN ENERGIE- TRANSITIE REGIONALE PARTNER IN DE EUROPESE ENERGIE UNIE Noord-Nederland is een grensoverschrijdende proeftuin

Nadere informatie

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015

M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 M A R K T M O N I T O R E N E R G I E - November 2015 Geachte relatie, Bijgaand ontvangt u de maandelijkse marktmonitor van Energy Services. De Marktmonitor is een maandelijkse uitgave van Energy Services.

Nadere informatie

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene

ASPIRAVI. Project E403 Lichtervelde en Wingene ASPIRAVI Project E403 Lichtervelde en Wingene Groei naar een duurzame samenleving Europese doelstelling tegen de opwarming van het klimaat : 20-20-20 tegen 2020 : 20% minder CO 2 uitstoot 20% minder energie

Nadere informatie

De elektriciteitsfactuur onder stroom

De elektriciteitsfactuur onder stroom De elektriciteitsfactuur onder stroom Auteurs: Jan Maris en Geert Schuermans 2016_02_02 E&A Artikel De gids op maatschappelijk gebied Volgens Febeg, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en gasbedrijven,

Nadere informatie

Peiling Kerntechnologie Maart 2015

Peiling Kerntechnologie Maart 2015 Peiling Kerntechnologie Maart 205 TNS 40469 Contents Onderzoeksopzet 2 Kernenergie Attitude Een stabiele en genuanceerde houding 3 Kerntechnologie Kennis Onbekend maakt onbemind TNS 40469 2 Onderzoeksopzet

Nadere informatie

Power to gas onderdeel van de energietransitie

Power to gas onderdeel van de energietransitie Power to gas onderdeel van de energietransitie 10 oktober 2013 K.G. Wiersma Gasunie: gasinfrastructuur & gastransport 1 Gastransportnet in Nederland en Noord-Duitsland Volume ~125 mrd m 3 aardgas p/j Lengte

Nadere informatie

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam.

Nadeel: Of kolencentrales gaan minder bijstoken en worden nog minder duurzaam. ENERGIE 1 Kolencentrales sluiten (Rijks) Een grote reductie in broeikasgassenemissies in Nederland. 2 Niet langer meer worden gezien als ondernemer wanneer je energie deelt met je buurt en hier dus geen

Nadere informatie

Dossier energieprijzen Vlaams Belang

Dossier energieprijzen Vlaams Belang Dossier energieprijzen Vlaams Belang DEEL I PETROLEUMBRANDSTOFFEN 1. Algemene context Grafiek: de prijs van een vat olie (in US Dollar) op de internationale markten Tussen 2000 en 2008 steeg de prijs van

Nadere informatie

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso,

Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Prioriteiten op energiegebied voor Europa Presentatie door de heer J.M. Barroso, Voorzitter van de Europese Commissie, voor de Europese Raad van 22 mei 2013 Nieuwe omstandigheden op de wereldwijde energiemarkt

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 11 november 2010 (16.11) (OR. en) 15697/1/10 REV 1 ENER 301 CONSOM 100 NOTA van: aan: Betreft: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties Een energiebeleid voor

Nadere informatie

snelwegen voor de wind

snelwegen voor de wind snelwegen voor de wind Snelwegen voor de wind GroenLinks stelt voor om grond langs snelwegen beschikbaar te stellen voor de bouw van windmolens. Er is in Nederland meer dan 2300 kilometer snelweg. Langs

Nadere informatie

Stroomproblematiek winter 2014-2015. Katrien Moens Manager Belangenbehartiging

Stroomproblematiek winter 2014-2015. Katrien Moens Manager Belangenbehartiging Stroomproblematiek winter 2014-2015 Katrien Moens Manager Belangenbehartiging Probleem? Onevenwicht vraag productie Frequentie wijkt af van 50 Hz Black-out over grote delen van België / Europa Brown-out

Nadere informatie

Stop de Turteltaks. Eis. Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting. Waarom? Om. Wie betaalt? Wanneer? Vanaf. van minimaal 100 euro op elektriciteit

Stop de Turteltaks. Eis. Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting. Waarom? Om. Wie betaalt? Wanneer? Vanaf. van minimaal 100 euro op elektriciteit Stop de Turteltaks Eis je geld terug! Schrijf je nu in! Wat? Extra belasting van minimaal 100 euro op elektriciteit Waarom? Om de subsidies voor de eigenaars van grote zonnepanelenparken te betalen. Wie

Nadere informatie

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten

Position Paper Contact Datum Inleiding Bestaande meerkosten Position Paper: Meerkosten op elektriciteit: toestand 2015 Contact: Emilie Butaye (Federatie van de Glasindustrie) +32 2 542 61 29 emilie.butaye@vgi-fiv.be Datum: 22/09/2015 Inleiding In deze position

Nadere informatie

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof.

Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Hoge energieprijzen. Mazout blijft een voordelige brandstof. Dit document zal u helpen een beter inzicht te krijgen in de verbruikskosten, in een huishoudelijke omgeving, voor de verschillende energiebronnen.

Nadere informatie

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap

Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Energiedossiers tijdens het Italiaanse voorzitterschap Jan Haers 2 juli 2014 Vleva en SAR-Minaraad Overzicht Energiebeleid op Europese Raad Tijdens het Griekse voorzitterschap Prioriteiten van het Italiaanse

Nadere informatie

Vrije keuze van elektriciteit & gas?

Vrije keuze van elektriciteit & gas? Vrije keuze van elektriciteit & gas? Thematische informatiebrochure. Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Voorwoord O p 1

Nadere informatie

Latijns-Amerika aarzelt over hernieuwbare energie zaterdag, 15 augustus 2015 12:30

Latijns-Amerika aarzelt over hernieuwbare energie zaterdag, 15 augustus 2015 12:30 Waterkrachtcentrale's vormen een belangrijke energiebron in Zuid-Amerka, zoals hier bij de Itaipudam, een Braziliaans-Paraguyaanse stuwdam in de rivier de Paraná op de grens van de Braziliaanse staat Paraná

Nadere informatie

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s

waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de zomer wat minder waarin mensen niet zomaar extra vakantiedagen kunnen vragen bij collega s Vrienden, Socialisten, 1 mei, dat is het verhaal van vrouwen en mannen, zoals Geert. 1 mei, dat is het verhaal van het échte leven. Het leven, waarin mensen niet zomaar zelf kunnen beslissen of ze in de

Nadere informatie