Dienstbeschrijving. Mobile Device Manager Pro. Versie mei 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dienstbeschrijving. Mobile Device Manager Pro. Versie mei 2014"

Transcriptie

1 Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro Versie mei 2014

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Mobile Device Manager Pro Productiviteit Efficiëntie in beheer Beveiliging Privacy van medewerkers 7 Hoofdstuk 3. Opbouw van de dienst Overzicht Mobile Device Manager service Mobile Device Manager app Internet connectiviteit tussen de service en de app 10 Hoofdstuk 4. Gebruik van de dienst Overzicht Apparaten en groepen Taken Triggers Rapportage 12 Hoofdstuk 5. Service Initiële levering Uitbreidingen en opzeggingen Facturatie Vragen en storingen 13 Hoofdstuk 6. Voorwaarden 14 Hoofdstuk 7. Informatiebeveiliging 15 Bijlagen 16 Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 2 van 18

3 Hoofdstuk 1. Inleiding Beheer eenvoudig al uw smartphones en tablets via één online platform De nieuwe generatie professionals is praktisch vergroeid met hun smartphone. Uw medewerkers hebben hun toestel altijd binnen handbereik. Daardoor kunnen ze flexibel en slagvaardig hun werk doen. Ze gebruiken smartphones allang niet meer uitsluitend voor e- mail, agenda en contactpersonen. Steeds vaker lopen ook primaire bedrijfsprocessen via het mobiele toestel. Maar het toenemende gebruik heeft ook een keerzijde. Want hoe houdt u de controle op het gebruik? En hoe garandeert u de beschikbaarheid en veiligheid van bedrijfsgegevens? Zeker als uw medewerkers gebruikmaken van verschillende typen smartphones en tablets, die ze vaak ook privé gebruiken. Met Mobile Device Manager Pro biedt KPN u hierop een eenvoudig en effectief antwoord. Met deze dienst kunt u vanuit één online omgeving alle smartphones en tablets binnen uw organisatie beheren waardoor uw medewerkers efficiënter kunnen werken en hun productiviteit kunnen verhogen. Tegelijkertijd kunt u uw medewerkers maximale vrijheid bieden in de keuze van hun smartphone of tablet. Mobile Device Manager Pro ondersteunt mobiele devices die gebruikmaken van de volgende besturingssystemen: ios, Android, Windows Phone en Windows Mobile en BlackBerry. Mobile Device Manager Pro is een clouddienst die wordt geleverd uit een Nederlandse cloud. Dit heeft voor u de volgende voordelen: uw gegevens staan veilig in Nederlandse datacenters die vallen onder de Nederlandse wetgeving. Zo heeft u geen kans op inzage van uw gegevens door vreemde mogendheden door andere regelgeving buiten Nederland, zoals de Patriot Act in de VS. uw beheerders kunnen altijd en overal bij de online beheeromgeving u heeft niet te maken met forse investeringen of on-site installaties. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 3 van 18

4 Hoofdstuk 2. Mobile Device Manager Pro 2.1 Productiviteit Medewerkers worden steeds mobieler en maken daardoor steeds minder gebruik van pc of laptop. De behoefte om over meer (bedrijfs)informatie dan alleen , agenda en contactpersonen te kunnen beschikken als zij onderweg zijn neemt daardoor alleen maar toe. Daarnaast wordt er tegenwoordig binnen bedrijfsprocessen ook veel gebruik gemaakt van apps op smartphones of tablets. Met Mobile Device Manager Pro heeft u de beschikking over: Enterprise Content Store In de Enterprise Content Store kunt u centraal documenten in diverse formaten (powerpoint, excel, word, pdf's, films, foto's), maar ook eenvoudige tekstberichten centraal uploaden. De bestanden en berichten worden vervolgens gepushed naar de toestellen van de mobiele gebruikers. Enterprise App Store Met behulp van de Enterprise App Store kunt u bepalen welke bedrijfsapps voor welke medewerkers beschikbaar worden gesteld. Dit kunnen zowel bedrijfseigen als ook publieke apps zijn. De medewerker moet nog wel zelf de applicatie downloaden naar zijn smartphone of tablet. Als de beheerder een app als verplicht heeft Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 4 van 18

5 gemarkeerd wordt de medewerker er continu aan herinnerd dat de app geïnstalleerd moet worden. 2.2 Efficiëntie in beheer Ook al hebben uw medewerkers voorkeuren voor bepaalde mobiele platformen, het is niet voor iedereen altijd eenvoudig om het toestel optimaal in te stellen voor het gebruik met de bedrijfsapplicaties. Mobile Device Manager Pro zorgt er daarom ook voor dat de gebruikte toestellen over the air van de juiste, eenduidige instellingen worden voorzien. Deze instellingen kunnen daarna ook niet meer door uw medewerkers worden aangepast. Hierdoor zijn uw medewerkers geen tijd meer kwijt aan het instellen van hun mobiele toestel. Een ander voordeel is dat in geval van een storing uw beheerder weet welke instellingen zijn gebruikt. Dus de tijd, benodigd voor de storingsoplossing, wordt aanzienlijk verkort en de overlast voor uw medewerkers wordt beperkt. Mobile Device Manager Pro biedt u onder andere de volgende mogelijkheden: Instellen Exchange Instellen van de exchange-client op het toestel. Bij ios is dit de native client; bij Android wordt gebruik gemaakt van NitroDesk TouchDown, die tegen meerprijs kan worden aangeschaft. Instellen WiFi Instellen van de WiFi-client op het toestel. Verbruiksmonitor Een overzicht van het verbruik van data, belminuten en sms zoals deze door het toestel wordt geregistreerd. APN instellen Let op: zie ook paragraaf 2.5 Privacy van medewerkers Instellen van de gewenste APN-naam en eventuele proxy-server. In de bijlage staat beschreven voor welke OS-en deze functie beschikbaar is. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 5 van 18

6 2.3 Beveiliging Het ontsluiten van (bedrijf)informatie op een mobiel toestel brengt risico s met zich mee. Het is daarom verstandig om hier een beleid voor te definiëren. Een goed voorbeeld van een beleidsmaatregel is bijvoorbeeld het verplicht stellen van een wachtwoord op een toestel. Met Mobile Device Manager Pro worden extra beveiligingsopties geboden. Niet alleen voor de communicatie tussen het mobiele toestel en de server(s) waar de applicatie(s) op draaien, maar ook voor de lokale opslag van informatie op het toestel. Met de cliëntsoftware die Over-The-Air (OTA) op het toestel wordt geïnstalleerd, kan bijvoorbeeld de verplichting voor het gebruik van een wachtwoord worden afgedwongen. Met de gekozen beleidsinstelling wordt bepaald hoe er bijvoorbeeld met de lokale dataopslag wordt omgegaan (versleuteld of niet). Of na welk aantal keren verkeerd intoetsen van het wachtwoord het toestel wordt vergrendeld of gewist. Hiermee wordt voorkomen dat bij verlies of diefstal (bedrijfs)informatie in ongewenste handen komt. In het geval van verlies of diefstal kan uw beheerder er voor zorgen dat op afstand het verloren of gestolen toestel snel in zijn geheel of specifiek het zakelijke gedeelte gewist wordt. Hierdoor kan het misbruik van (bedrijfs)informatie beperkt of voorkomen worden. Belangrijk voordeel van de cliëntsoftware die op de toestellen wordt geïnstalleerd, is dat u in staat bent actief de status van het mobiele toestel te controleren. Hiermee kunt u actief controleren of bijv. een iphone jailbroken is of welke apps op de apparaten zijn geïnstalleerd of juist ontbreken. Mobile Device Manager Pro biedt u: Hardware Overzicht Een lijst van toesteleigenschappen zoals merk, type, software-versie en laatste moment van contact met de MDM applicatie. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 6 van 18

7 Apps Overzicht Een lijst van op het toestel geïnstalleerde apps, inclusief volledige app-namen en versienummers. Wachtwoord instellen/afdwingen Mogelijkheid om de gebruiker te dwingen een wachtwoord in te stellen bij het gebruik van de smartphone of tablet. Restricties instellen Beperken van functionaliteiten op het toestel voor zover dit wordt ondersteund door het betreffende operating systeem. Zie de bijlage voor een overzicht welke restricties per mobiel OS worden ondersteund. Trigger Alerts: Instellen van waarschuwingen en uit te voeren acties indien de veiligheid van de data op het toestel in gevaar komt. Acties kunnen uiteen lopen van het sturen van een of SMS tot het geheel of gedeeltelijk wissen van het device ( remote wipe of selective remote wipe ) Positiebepaling Aanduiding waar het mobiele toestel zich op het laatste moment van contact met de server bevond. Dit wordt weergegeven met behulp van Google Maps. Let op: zie ook paragraaf 2.4 Privacy van medewerkers 2.4 Privacy van medewerkers Bij de opties Positiebepaling en Inzicht in verbruik worden persoonsgegevens verwerkt en via het beheerde apparaat verzameld in de Mobile Device Manager. Het betreft in het bijzonder locatiegegevens van het beheerde apparaat en daardoor van de eindgebruiker van dat apparaat. Als werkgever bent u (wettelijk) verplicht om uw medewerkers van het gebruik van deze functies op de hoogte te stellen. De gebruiker moet instemmen met de toepassing van de functies, voordat u ze mag gebruiken. Daarnaast is het voor bedrijven met een ondernemingsraad verplicht om het gebruik van locatie gebonden gegevens van medewerkers voor te leggen aan de ondernemingsraad. Deze functionaliteit kan worden aangemerkt als een medewerkersvolgsysteem. Als de positiebepaling of de verbruiksmonitor aangezet worden aanvaardt u alle risico en aansprakelijkheid voor alle gevolgen van het gebruik van deze functies en vrijwaart u KPN tegen alle aanspraken van derden te zake van dit gebruik. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 7 van 18

8 Hoofdstuk 3. Opbouw van de dienst 3.1 Overzicht Mobile Device Manager Pro bestaat uit drie componenten: 1. Mobile Device Manager service in de Nederlandse cloud met een portal 2. Mobile Device Manager app op de mobiele devices 3. Internet connectiviteit tussen de service en de apps 3.2 Mobile Device Manager service De Mobile Device Manager service draait op een service in een Nederlands data center. De ICT beheerder van uw bedrijf krijgt hier toegang toe via de Mobile Device Manager portal. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 8 van 18

9 In deze portal kan de beheerder alle voor hem relevante beheeractiviteiten uitvoeren, zoals Het activeren van Mobile Device Management op een apparaat Apparaten opnemen in groepen Het bepalen en toekennen van de beveiligingsprofielen aan groepen Het instellen en wijzigen van wachtwoorden Het versturen van wipe opdrachten Het versturen van instellingen naar mobiele toestellen voor het ontsluiten van applicaties Op afstand software installeren Op afstand bestanden uploaden Wijzigen van beveiligingsprofielen Wijzigen van instellingen van het mobiele toestel Rapportages maken en exporteren naar Microsoft Excel. 3.3 Mobile Device Manager app Om een mobiel device te kunnen beheren met Mobile Device Manager Pro moeten uw medewerkers apps op het device installeren. De beheeropdrachten die uw beheerder in de portal uitvoert worden via een internet verbinding naar de Mobile Device Manager apps op de mobiele devices van uw medewerkers verstuurd. De installatie van de apps moet door uw medewerkers worden gedaan. De medewerkers ontvangen hiervoor een of een SMS zodra de beheerder de activatie van de Mobile Device Manager voor het betreffende apparaat start vanuit de portal. In de portal heeft uw beheerder een eenvoudig overzicht op welke apparaten de app ook daadwerkelijk correct is geïnstalleerd. Wanneer een van uw medewerkers een nieuw toestel heeft gekregen, b.v. naar aanleiding van een reparatie of verlies/diefstal, dan moet de Mobile Device Manager app ook weer op het nieuwe toestel worden geïnstalleerd. Daarmee worden ook automatisch alle beheerde toestel- en beveilingsinstellingen in het nieuwe toestel gezet. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 9 van 18

10 Ondersteunde operating systemen De instellingen en toepassingen die Mobile Device Manager Pro op het mobiele device kan uitvoeren zijn per operating systeem verschillend. Dit heeft vooral te maken met de mate waarin de leverancier (Apple, Google, Microsoft en BlackBerry) de mogelijkheid geboden heeft om deze instellingen via software zoals MDM Pro te mogen doen. In de bijlage vindt u een overzicht van de verschillen per operating systeem. Mobile Device Manager Pro ondersteunt apparaten met de volgende operating systemen: ios ( ) Android ( ) Windows Phone 8 (update 1, 2 en 3) Windows Mobile Pro/Standaard 6.5 BlackBerry ( ) 3.4 Internet connectiviteit tussen de service en de app De Mobile Device Manager Pro dienst bestaat zoals aangegeven uit een server -component en de app op het mobiele device. Standaard wordt iedere 4 uur informatie tussen beiden uitgewisseld om te controleren of het device nog aan de gestelde beveiligingsvoorwaarden voldoet. Daarnaast kunnen er vanuit de portal ook direct beheeropdrachten naar een device worden gestuurd. Zodra het device dan een internetverbinding heeft zal de opdracht worden uitgevoerd. Voor de verbinding met internet maakt de Mobile Device Manager Pro dienst standaard gebruik van verbindingen welke via het publieke internet verlopen waarbij veelal GPRS als minimale verbinding genomen wordt. Indien regelmatig grote bestanden naar het mobiele apparaat gestuurd moeten worden, heeft een snellere 4G-, UMTS- of WiFi-verbinding echter de voorkeur. Ditzelfde geldt wanneer een back-up moet worden terug geladen (restore) of een herinstallatie van Mobile Device Management software plaats moet vinden. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 10 van 18

11 Hoofdstuk 4. Gebruik van de dienst 4.1 Overzicht Voordat u aan de slag gaat met het gebruik van de Mobile Device Manager Pro dienst moet u een beleid definiëren voor het gebruik van de mobiele apparaten binnen uw bedrijf. De beleidsregels die hieruit voortkomen kunt u vervolgens met de Mobile Device Manager Pro dienst implementeren. Vanuit de dienst wordt continu (met een standaard interval van 4 uur) gecontroleerd of het apparaat nog voldoet aan de gestelde beleidsregels. Met behulp van triggers kunt u automatisch acties laten uitvoeren wanneer een apparaat niet meer voldoet aan het gestelde beleid. Daarnaast heeft u ook de beschikking over diverse rapportages waarmee u overzicht kunt krijgen over de huidige status van uw vloot van beheerde apparaten. 4.2 Apparaten en groepen Bij het initieel gebruik van de Mobile Device Manager Pro dienst moet u alle apparaten geschikt maken voor gebruik van de dienst, zoals ook beschreven is in hoofdstuk 3. Hierbij legt u een aantal gegevens van het apparaat vast, zoals bijvoorbeeld de naam van de eindgebruiker, het operating systeem van het apparaat en of het apparaat zakelijk of privé is. Vervolgens definieert u groepen en kent u ieder apparaat aan één of meerdere groepen toe. Voorbeelden van groepen die u zou kunnen definiëren zijn operating systeem gerelateerde groepen (bijvoorbeeld Apple apparaten en Android apparaten) of functie gerelateerde groepen (bijvoorbeeld Verkoop, Binnendienst, Storingsdienst). Wanneer u nieuwe apparaten wilt opnemen in de Mobile Device Manager Pro dienst moet u voor die apparaten ook weer de registratie uitvoeren en de apparaten aan bestaande of nieuwe groepen toekennen. 4.3 Taken Met behulp van taken implementeert u het door u gedefinieerde beleid. Hierbij kunt u denken aan taken voor: de distributie van content de configuratie van het toestel het instellen van beperkingen op het toestel het uitrollen van bedrijfsapps Een taak is altijd gekoppeld aan één of meerdere groepen. Doordat u apparaten aan groepen toekent en taken weer aan groepen koppelt kunt u beleidsregels snel en gemakkelijk aan de juiste apparaten toekennen. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 11 van 18

12 4.4 Triggers De Mobile Device Manager Pro dienst controleert continu het ingestelde beleid op de apparaten. Wanneer een apparaat niet meer aan het ingestelde beleid voldoet kunt u met behulp van triggers automatisch een actie laten uitvoeren. Deze acties kunnen variëren van het sturen van een of SMS naar een beheerder of eindgebruiker tot het volledig op afstand wissen van het apparaat. 4.5 Rapportage Voor overzicht van de status van de apparaten in de beheerde vloot heeft u de beschikking over een aantal rapporten, zoals bijvoorbeeld: Overzicht van alle beheerde apparaten Overzicht van alle apparaten waarvan de uitrol nog niet is afgerond Overzicht van jailbroken apparaten Overzicht van groepen en toestellen Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 12 van 18

13 Hoofdstuk 5. Service 5.1 Initiële levering U kunt licenties voor Mobile Device Manager Pro aanvragen via uw accountmanager van KPN of uw KPN business partner. U ontvangt vervolgens een informatiepakket. Dit pakket omvat: Inloggegevens voor de MDM portal Een handleiding van de MDM portal voor uw beheerder Aanmeldcodes voor alle aangevraagde licenties Een handleiding voor uw medewerkers per mobiel operating systeem Op basis van dit informatiepakket is uw beheerder in staat om Mobile Device Manager Pro te implementeren in uw organisatie en te installeren op de mobiele toestellen van uw medewerkers. 5.2 Uitbreidingen en opzeggingen Organisaties veranderen en dus ook het aantal mobiele apparaten dat beheerd moet worden. Via uw accountmanager van KPN of uw KPN business partner kunt u extra licenties aanvragen of bestaande licenties opzeggen. Mobile Device Manager Pro licenties worden aangegaan voor een minimum duur van tenminste één jaar, te rekenen vanaf de datum waarop de licenties door KPN zijn geleverd. Na het verstrijken van deze minimum duur worden voortgezet voor onbepaalde duur. Bij het opzeggen van licenties geldt een opzegtermijn van drie maanden. 5.3 Facturatie De kosten voor de licenties die u heeft afgenomen staan op de factuur voor mobiele diensten die u maandelijks van KPN ontvangt. 5.4 Vragen en storingen Ook na het bestuderen van het informatiepakket kan er toch nog de behoefte zijn om zaken na te vragen of te verifiëren. KPN biedt geautoriseerde beheerders de mogelijkheid om vragen te stellen aan de servicedesk. De Mobile Device Manager Pro dienstverlening is ontwikkeld om een maximale beschikbaarheid voor u te bieden. Het kan echter nog steeds voorkomen dat er een storing optreedt. Deze kunt u melden bij de servicedesk. De servicedesk is op werkdagen van 8.00 tot per te bereiken via of telefonisch via Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 13 van 18

14 Hoofdstuk 6. Voorwaarden De volgende voorwaarden zijn van toepassing op de Mobile Device Manager Pro dienst: De Algemene Voorwaarden voor mobiele telecommunicatiediensten De Aanvullende Voorwaarden Mobile Device Manager De volledige tekst van deze voorwaarden is beschikbaar op kpn.com/allevoorwaarden. Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 14 van 18

15 Hoofdstuk 7. Informatiebeveiliging Inleiding KPN hanteert voor de beveiliging van zijn diensten, organisatie en infrastructuur de internationaal erkende standaard voor informatiebeveiliging ISO en ISO als richtlijn. Door het regelmatig (laten) uitvoeren van informatiebeveiligingscontroles, verificatie en in- en externe audits houdt KPN zijn informatiebeveiligingsniveau hoog. De ISO en ISO richtlijn hoe te implementeren De ISO beschrijft hoe een organisatie het managementsysteem voor informatiebeveiliging dient in te richten. In de bijlage van de ISO worden alle 133 ISO beheersmaatregelen omschreven. In de ISO worden de praktijkmethoden (best practices) voor implementatie van deze beheersmaatregelen aangegeven. De 133 beheersmaatregelen zijn verdeeld over de volgende 11 aandachtsgebieden: Beveiligingsbeleid Organisatie van informatiebeveiliging Beheer van bedrijfsmiddelen Beveiliging van personeel Fysieke beveiliging en beveiliging van de omgeving Beheer van communicatie- en bedieningsprocessen Toegangsbeveiliging Verwerving, ontwikkeling en onderhoud Beheer van informatiebeveiligingsincidenten van informatiesystemen Bedrijfscontinuïteitsbeheer Naleving Continuïteitsbeheer KPN beschikt over diverse continuïteitsplannen en over een afdeling crisismanagement. De continuïteitsplannen worden regelmatig geoefend en getest en zijn periodiek onderwerp van een interne/externe audit. Het doel hiervan is risico s te beperken en het borgen van een efficiënt en effectief herstel van onze dienstverlening in geval van een eventuele crisis. Voor het implementeren van een solide continuïteitsproces hanteert KPN de internationaal erkende standaard BS als richtlijn. Beveiligingsmaatregelen Maar u kunt zelf ook een belangrijke bijdrage leveren aan het beveiligen van uw informatiestromen en (elektronische) persoonsgegevens. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw gebruikersnaam en wachtwoord of het beveiligen van uw interne draadloze netwerk. Wij adviseren u daarom om zelf ook effectieve beveiligingsmaatregelen te treffen. Dit kan bijvoorbeeld door een erkende installateur in te schakelen. Voor tips en aanvullende informatie kunt u terecht op onze site: kpn.com/zakelijk/service/veilig-internetten.htm Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 15 van 18

16 Bijlagen Overview of features per mobile operating system Features per OS Android ios Windows Phone Windows Mobile BlackBerry May 2014 Configuration tasks Prevent usage USB No No No Yes Yes, via BES Energy management No No No Yes No APN settings No Yes No Yes Yes, via BES Proxy-server No Yes No Yes Yes, via BES Wifi Yes Yes No Yes Yes, via BES Bluetooth No No No Yes Yes, via BES VPN No Yes No Yes Yes, via BES Exchange settings at device Yes (Nitrodesk) Yes Yes Yes (Activesync) n.a. Add Wep Clips n.a. Yes n.a. n.a. n.a. Browser favorites No Yes (desktop) No Yes No Browser homepage No No No Yes Yes, via BES LDAP/CalDAV No Yes No No Yes, via BES Sync , Agenda, Contacts (PIM) Yes (Nitrodesk) Yes Yes Yes Yes Software tasks Send files Yes No No Yes No Back-up and recovery Documents & files No No No Yes No Enterprise Appstore Enterprise Apps Yes Yes No Yes Yes, via BES Silent software install No No No Yes No Enterprise apps / mandatory Yes Yes No Yes Yes Suggested Apps / mandatory Yes Yes No No No Usage services Locator Yes Yes No No No Usage Monitor Yes Yes No No No Security tasks Encrypt Yes (Nitrodesk) No No Yes Yes, via BES Encrypt external memory Yes (Nitrodesk) n.a. No Yes Yes, via BES Device encryption (internal memory) Yes (Samsung >=2.3.3) No Yes Yes Yes, via BES Restrictions* Yes (Samsung >=2.3.3) Yes Yes Yes Yes, via BES Blacklisting Yes (Samsung SAFE) No No Yes Yes, via BES Whitelisting Yes (Samsung SAFE) No No Yes Yes, via BES Block external applications Yes (Samsung SAFE) Yes No Yes Yes, via BES Install and configure a passcode Yes Yes Yes Yes Yes Clear Passcode No Yes No No No Remote lock No Yes No No Yes Remote wipe Yes Yes Yes Yes Yes Remote partial wipe Yes Yes No No Yes Enterprise Content Store Secure content distribution and removal Yes Yes Yes No No Distribute HTML content Yes Yes Yes No No Distribute photo's and video's (URL's and files) Yes Yes Yes No No Distribute Office documents (Word, Excel, Powerpoint, PDF) Yes Yes Yes No No Antivirus and Browser Management Antivirus Yes No No No No Secure Webbrowsing Yes No No No No Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 16 van 18

17 Features per OS Android ios Windows Phone Windows Mobile BlackBerry May 2014 Event Triggers Event: Security is compromised Yes Yes No No No Event: App is blacklisted Yes Yes No Yes No Action: Send message (SMS or ) Yes Yes No Yes No Action: (Partial) wipe device Yes Yes No Yes No Reporting Predefined reports Yes Yes Yes Yes Yes Customizable reports Yes Yes Yes Yes Yes Data and Voice usage Yes Yes No Yes No Inventory Hardware inventory Yes Yes Yes Yes Yes Software inventory Yes Yes (App's) No Yes Yes Compliance and security No Yes No No Yes Enterprise Security Samsung KNOX Yes (Samsung SAFE) No No No No n.a. = Not applicable * For list of possible restrictions see table with available restrictions per OS ** Requires user interaction on device Overview of restrictions per mobile operating system Restriction per OS Android ios Windows Phone Windows Mobile Enable Bluetooth Yes No No Yes Bluetooth discovery Yes No No No Block data while roaming Yes No No No Block sync while roaming Yes Yes No No Block push while roaming Yes No No No Enable camera Yes Yes No No Enable microphone Yes No No No Application Management Yes No No Yes Block use of storagecard No No Yes No Block "Run" screen No No No Yes Block externe applicaties No No No Yes Block starting apps from memorycard No No No Yes Blokkeer Wi-Fi No No No Yes Block Application installation No Yes No No Block Facetime No Yes No No Block screencapture No Yes No No Block Siri No Yes No No Block voicedialing No Yes No No Block in app purchase No Yes No No Force itunes Store password No Yes No No Block Multiplayer gaming No Yes No No Force encrypted backups No Yes No No Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 17 van 18

18 Restriction per OS Android ios Windows Phone Windows Mobile Block use of the Youtube application No Yes No No Block use of itunes No Yes No No Block use of Safari No Yes No No Enable autofille No Yes No No Force Fraud warning No Yes No No Enable Javascript No Yes No No Block Pop-ups No Yes No No Accept cookies No Yes No No Block backup to icloud No Yes No No Block document sync with icloud No Yes No No Block icloud Photo Stream No Yes No No Block explicit content No Yes No No Block Movies No Yes No No Block Tvseries No Yes No No Block Apps No Yes No No * BlackBerry restrictions are managed through the BlackBerry Enterpris e Server Dienstbeschrijving Mobile Device Manager Pro (mei 2014) 18 van 18

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving

KPN ÉÉN MKB. Dienstbeschrijving 1 KPN ÉÉN MKB Dienstbeschrijving Versie 1.8 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6

Nadere informatie

BedrijfsBundel 2011. Dienstbeschrijving April 2013

BedrijfsBundel 2011. Dienstbeschrijving April 2013 BedrijfsBundel 2011 Dienstbeschrijving April 2013 Inhoud BEDRIJFSBUNDEL... 3 OVERZICHT BEDRIJFSBUNDEL... 3 ABONNEMENTEN... 3 BASISAANBOD... 4 BUNDELADVIES... 7 1 ABONNEMENT, 2 GROEPSTEGOEDEN... 7 ONDERLINGE

Nadere informatie

BedrijfsOnbeperkt. Dienstbeschrijving

BedrijfsOnbeperkt. Dienstbeschrijving BedrijfsOnbeperkt Dienstbeschrijving S ept ember 2012 INHOUD BEDRIJFSONBEPERKT 3 OVERZICHT BEDRIJFSONBEPERKT 3 ABONNEMENTEN 3 BASISAANBOD 5 DE OPTIONELE MODULES VAN BEDRIJFSONBEPERKT 8 OPTIONELE MODULES

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Online Device Manager > Toestelbeheer, beveiliging en app management > powered by MobiDM

Dienstbeschrijving. Online Device Manager > Toestelbeheer, beveiliging en app management > powered by MobiDM Dienstbeschrijving Online Device Manager > Toestelbeheer, beveiliging en app management > powered by MobiDM INHOUD 1 Inleiding... 3 1.1 Online Device Manager... 3 1.2 Enterprise Managed Mobility Portfolio...

Nadere informatie

Webhosting Online Dienstbeschrijving

Webhosting Online Dienstbeschrijving Webhosting Online Dienstbeschrijving Versie 1.3.1 oktober 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Specificaties Webhosting Online... 4 2.2 Domeinregistratie...

Nadere informatie

Vodafone Secure Device Manager

Vodafone Secure Device Manager Dienstbeschrijving Vodafone Secure Device Manager > Online enterprise managed mobility platform, incl. toestelbeheer, beveiliging, app & content management > Powered by Airwatch Augustus 2014 Vodafone

Nadere informatie

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2015

Zakelijk Mobiel. Dienstbeschrijving Juni 2015 Zakelijk Mobiel Dienstbeschrijving Juni 2015 INHOUD ONBEZORGD MOBIEL BELLEN EN INTERNETTEN 3 ZAKELIJK MOBIEL ABONNEMENTEN 3 ZAKELIJK MOBIEL GROEP SIM VOOR LAPTOP/TABLET 4 DELEN VAN TEGOEDEN MET COLLEGA

Nadere informatie

Vodafone Device Management Device Management bovenop Mobile Broadband en Smartphone databundels (v/h integraal onderdeel van Vodafone Mobile Exchange)

Vodafone Device Management Device Management bovenop Mobile Broadband en Smartphone databundels (v/h integraal onderdeel van Vodafone Mobile Exchange) Vodafone Device Management Device Management bovenop Mobile Broadband en Smartphone databundels (v/h integraal onderdeel van Vodafone Mobile Exchange) Inhoud Version 0.91 Vodafone 2011/2012 1. Inleiding

Nadere informatie

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11

KPN ÉÉN. Dienstbeschrijving. Versie 1.11 1 KPN ÉÉN Dienstbeschrijving Versie 1.11 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Voordelen van KPN ÉÉN... 5 3 KPN ÉÉN-oplossing... 6 3.1 Gebruikersprofielen... 6 3.1.1 Vergaderzaal... 6 3.1.2 Kantoor... 6 3.1.3

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Internet Veiligheidspakket. Dienstbeschrijving

Internet Veiligheidspakket. Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Dienstbeschrijving I n ho ud sopgav e 1 Gebruikte definities en afkortingen... 3 2 Internet Veiligheidspakket... 5 2.1 Beschrijving van de dienst... 5 2.2 Internet Veiligheidspakket

Nadere informatie

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5)

VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) VastMobiel in 1 Commerciële Dienstbeschrijving (v1.5) 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 1.1 Geschikt voor u?... 5 1.2 Telefooncentrales... 5 1.2.1 ISDN telefooncentrale... 5 1.2.2 IP telefooncentrale...

Nadere informatie

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4)

Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Handleiding Cloud-oplossingen bij Ondernemerspakket Internet & Bellen en Alles-in-één Zakelijk Versie juli 2014 (V1.4) Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 4 Hoofdstuk 2. Installatie van de Cloud-oplossingen

Nadere informatie

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving

Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving WAAR LIGGEN DE RISICO S EN WAAR IS DE CONTROLE? Smartphones en tablets in de bedrijfsomgeving Smartphones en tablets, zowel zakelijk als privéeigendom, overspoelen de werkomgeving. Op deze apparaten wordt

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1

Dienstbeschrijving. New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Dienstbeschrijving New Day at Work Online workspace of the future! Page 1 Contents 1.0 Inleiding... 3 2.0 Workspace 365... 4 2.1 Drie type gebruikers van Workspace 365... 4 1. Office Medewerker... 4 2.

Nadere informatie

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015

Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Handleiding OneDrive voor Bedrijven van KPN Versie mei 2015 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 1.1 Deze handleiding 3 Hoofdstuk 2. Aan de slag 4 2.1 Voor de 1 e keer inloggen 4 2.2 Gebruik via uw internet

Nadere informatie

BlackBerry Solution van T-Mobile. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk.

BlackBerry Solution van T-Mobile. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk. BlackBerry Solution van T-Mobile. Mobiel zakendoen voor ondernemingen met een eigen bedrijfsnetwerk. Automatisch zakelijke e-mail ontvangen, e-mail versturen en het beheren van contactpersonen en agenda.

Nadere informatie

Hoe de gegevens van de organisatie veilig kunnen worden aangeboden op Androiden Apple iosapparatuur

Hoe de gegevens van de organisatie veilig kunnen worden aangeboden op Androiden Apple iosapparatuur Hoe de gegevens van de organisatie veilig kunnen worden aangeboden op Androiden Apple iosapparatuur Technische uitleg bijgewerkt voor Android 4.0 en ios 5.1 2 Consumentenapparaten op basis van Android

Nadere informatie

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid!

Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Effectief en verantwoord inzetten van tablets, BYOD-beleid en clouddiensten bij gemeenten en overheid! Tips en valkuilen Checklisten voor BYOD, Clouddiensten en invoering tablets Met concept BYOD, Tablet

Nadere informatie

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22

DIENSTBESCHRIJVING. My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING My Workpl@ce 1-22 DIENSTBESCHRIJVING MyWorkpl@ce VERSIE 0.10 DATUM: 05-05-14 15:37 2-22 Inhoudsopgave 1 Waarom MyWorkpl@ce?... 5 1.1 Waarin wij geloven... 5 1.2 Waarin wij niet geloven...

Nadere informatie

De mkb-accountant en Cloud Computing

De mkb-accountant en Cloud Computing De mkb-accountant en Cloud Computing November 2014 De tekst van deze brochure is tot stand gekomen met medewerking van NEMACC, het mkb kenniscentrum waarin NBA en de Erasmus Universiteit Rotterdam hun

Nadere informatie

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform

ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? Hulp bij het kiezen van juiste mobiele platform ios, Android, Windows Phone of BYOD? helpline B.V., 20 maart 2014, versie 1.0 Dellaertweg 9 C 2316 WZ Leiden 071-523

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie maart 2014

Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie maart 2014 Dienstbeschrijving Internet Veiligheidspakket Versie maart 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 Functionaliteiten Internet Veiligheidspakket 4 2.1.1 Virus-

Nadere informatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie

www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie www.pwc.nl Bring Your Own Device Een verantwoord gebruik binnen uw organisatie Maart 2012 Bij PwC in Nederland werken ruim 4.600 mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen en drie verschillende invalshoeken:

Nadere informatie

Verbindingen van nu. 4G van KPN. Supersnel mobiel internet. Sneller en efficiënter zaken regelen

Verbindingen van nu. 4G van KPN. Supersnel mobiel internet. Sneller en efficiënter zaken regelen lente/zomer 2013 >> Thema: >> Vast-mobielintegratie >> Supersnel internet met LTE >> Mobiele innovaties 4G wat kan dit voor ú betekenen? KPN is inmiddels al actief met 4G in de verschillende regio s van

Nadere informatie

Servicebeschrijving Dell Modular Services

Servicebeschrijving Dell Modular Services Servicebeschrijving Dell Modular Services Overzicht van bepalingen en voorwaarden Deze overeenkomst wordt afgesloten tussen de Klant ("u of Klant ) en Dell voor het ter beschikking stellen en het gebruik

Nadere informatie

Printerloos werken werkt! een handreiking De tablet als vliegwiel

Printerloos werken werkt! een handreiking De tablet als vliegwiel Printerloos werken werkt! een handreiking De tablet als vliegwiel 9 juni 2012 Inhoudsopgave 0. Voorwoord 3 1 Printerloos werken: Een stappenplan 4 2 Business case 6 2.1 Opzetten van een business case 6

Nadere informatie

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014)

De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek. (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid onderzoek (januari 2014) De gevolgen van cloud computing voor de werkzaamheden van de mkb-accountant, een uitgebreid

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Zakelijk Internet (ADSL/VDSL en SDSL)

Dienstbeschrijving Zakelijk Internet (ADSL/VDSL en SDSL) Dienstbeschrijving Zakelijk Internet (ADSL/VDSL en SDSL) Versie 4.0 Februari 2012 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Wat is Zakelijk Internet?... 4 2.1 Voor wie is Zakelijk Internet ontwikkeld?... 4 3 Bestelling,

Nadere informatie

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006

Software Distributie. Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration. 3 april 2006 Universiteit van Amsterdam Systeem en Netwerk Beheer Large Installation Administration 3 april 2006 René Jorissen rjorissen@os3.nl Mark Meijerink mark@os3.nl 1 Samenvatting Samenvatting Om tijd en geld

Nadere informatie