- Frans Schrijver pagina 1 van 26

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.coachtip.nl - Frans Schrijver pagina 1 van 26"

Transcriptie

1 - Frans Schrijver pagina 1 van 26

2 Jij bent de Coach! De titel en de omslag van dit e-book komt je mogelijk wat schreeuwerig over. Maar dat is niet de strekking van dit e-book. In het boek Sportcoachen: prestaties zonder schreeuwen schrijft Erik van Rinsum, samen met golfleraar Peter Lind oa: Coachen is geen eenrichtingverkeer. Een goede coach vertelt een sporter niet wat hij moet doen, maar zoekt uit wat de sporter nodig heeft om zijn prestaties te verbeteren. Dat is waar coachen over gaat. Ontdek het zelf, veel plezier ermee! - Frans Schrijver pagina 2 van 26

3 Inhoudsopgave 1. Ontdekkingstocht 4 Mijn aanpak 5 2. Eerst wat theorie 6 Wat is coachen eigenlijk? 6 Hoe onze hersens werken 6 3. Methode 8 Methodes en aanpakken en therapieën 8 1. Analytische coaching 8 2. Directieve coaching 8 3. Counselende coaching 9 4. Paradoxale coaching 9 Mijn aanpak 10 In de praktijk Goal Reality Options Will / wrap-up Je gereedschapskoffer Vragen stellen Commando s Een goed gevoel Versluierend taalgebruik De schaal Dwingen Aandikken of afslanken Concreet maken De baas Samenvatten Kopiëren Onderhandelen Dromen & verhalen vertellen De start Tenslotte 22 De valkuil 22 Beïnvloeden of manipuleren? 24 Moet je coach worden om te coachen? 24 Jij bent de coach! 24 Literatuurlijst Frans Schrijver pagina 3 van 26

4 1. Ontdekkingstocht Als werkgever heb ik regelmatig gebruik gemaakt van externe coaches. En het viel me op dat er onder hen nogal verschil was. Niet alleen qua aanpak, maar ook wat betreft het resultaat. Een langdurige samenwerking met enkele goede trainer/coaches wakkerde bij mij de interesse voor het coachvak verder aan. Ik ben me vervolgens in het coachen gaan verdiepen. Dit heeft geresulteerd in veel zoeken, surfen, blogs lezen, een plank vol boeken en ook in een aantal leesbrilletjes, in certificaten van masterclasses en cursussen. Als excuus voor deze zoektocht moet ik aanvoeren dat ik me niet gauw gewonnen geef. En nee, het verzamelen van informatie an sich wilde ik echt niet gebruiken om me er achter te verschuilen en er niet daadwerkelijk mee aan de slag te gaan of zo. Nou heb ik op zich niets tegen geitenwollen sokken, want die kunnen op sommige momenten heel bruikbaar zijn. Maar ik krijg wel jeuk van datgene waar die sokken in de beeldspraak voor staan. Ik hou niet van praten om het praten. Een gesprek moet voor mij ergens toe leiden. Ik wil resultaten zien. Niet alleen omdat dit het best bij mijn karakter past, maar vooral omdat ik vind dat m n gesprekspartner daar het best mee geholpen is. Deze combinatie; de zoektocht en de bovengenoemde eigenschap, leverden mij naast heel veel bruikbare informatie, verhalen en beelden, de coachvorm die het best bij mij past. En om maar meteen een tip uit te delen; je kunt bij alles wat je onderneemt toch maar het beste dicht bij jezelf blijven, want dat is op sommige momenten al lastig genoeg. Deze ontdekkingstocht heeft mij natuurlijk enorm verrijkt. Ik ben, bijvoorbeeld veel interessante mensen tegengekomen, zoals trainers, docenten en medecursisten. Ik heb veel informatie tot me kunnen nemen, ik heb dingen afgeleerd (of ben daar nog steeds mee bezig ), ik heb vaardigheden bijgeschaafd en nieuwe aangeleerd. Interessant voor jou als lezer is het misschien ook wel te weten dat al die kennis mij, aan out-of-pocketkosten, een bedrag van bijna vier nullen heeft gekost. Nog afgezien van de investering aan uren. Ik kan natuurlijk niet zeggen dat al die kennis nu in dit e-book is gestopt, maar de essentie staat erin. Waar mogelijk heb ik in dit e-book verwezen naar relevante literatuur. Dus mocht je teksten willen napluizen en de literatuur er op na willen slaan, dan kun je gegevens in de literatuurlijst achter in dit boek vinden. - Frans Schrijver pagina 4 van 26

5 Mijn aanpak In hoofdstuk 3 lees je meer over verschillende coachmethodes. Een goede coach weet, idealiter, de verschillende aanpakken in te zetten op de momenten dat die nodig zijn. Waarschijnlijk heeft elke coach een aanpak waar hij of zij zich het gemakkelijkst bij voelt. Dat heb ik zeker ook, mijn methode wordt resultaatgericht coachen genoemd. En in dit boek neem ik die aanpak, samen met de GROW-methode, dan ook als uitgangspunt. Resultaatgericht coachen is een coachaanpak dat er op is gericht mensen concrete doelstellingen te laten realiseren en op korte termijn werkelijke resultaten te laten behalen. Je kunt er over discussiëren of de woorden resultaat en doelstelling zich wel in verband laten brengen met de woorden mensen helpen. En ja, deze discussie wordt inderdaad gevoerd. Ikzelf vind het niet zo interessant. Wat ik wel interessant vind is waar de ander het best mee geholpen is. Mensen die vastlopen in hun carrière, of mensen die hun gedachten op een rijtje willen krijgen, ondernemers die voor een keuze staan, of leidinggevenden die in hun werk handvatten nodig hebben (ik noem zo maar een paar voorbeelden), zijn gebaat bij resultaat. Ze hebben (misschien onbewust) een doel voor ogen en willen resultaat zien. Toch? Resultaatgericht Coachen richt zich op het hier en nu (waar sta je?) en richt zich vervolgens op het te bereiken doel (waarheen ga je?). Met Resultaatgericht Coachen kijken we feitelijk niet achterom. Resultaatgericht Coachen zet de versnelling dus niet in z n achteruit, maar zet m direct in z n een en zal zo snel als mogelijk verder opschakelen. Voordat we verder gaan wil ik nog even stil staan bij het volgende. Als coach moet je soms concluderen dat je niet kunt helpen. Het kan zijn dat mensen therapie nodig hebben. Goede coaches verwijzen dan door naar de juiste instantie. Met coaching kunnen veel mensen, de meesten gelukkig, heel veel baat hebben, maar het is niet altijd het beste medicijn. Coachen werkt alleen bij iemand die coachbaar is. - Frans Schrijver pagina 5 van 26

6 2. Eerst wat theorie Wat is coachen eigenlijk? Er zijn heel veel definities over Coachen te vinden. De Nederlandse Orde van Beroepscoaches hanteert (2012) de volgende omschrijving: Coaching is die vorm van professionele begeleiding waarbij de coach als gelijkwaardige partner de cliënt ondersteunt bij het behalen van zelfgekozen doelen. Het wezen van coachen is volgens Whitmore (2010): Iemands potentiële kwaliteiten vrijmaken zodat hij zo goed mogelijk presteert. De omschrijving van Whitmore spreekt mij enorm aan. In de praktijk blijkt namelijk dat kandidaten die zich laten coachen tot prestaties komen, waarvan ze zelf nooit gedacht hadden die te kunnen bereiken. Een mens lijkt dus veel meer te kunnen dan hij/zij zelf denkt te kunnen. Totdat ik een betere tegenkom hanteer ik zelf de omschrijving van Whitmore. Hoe onze hersens werken Voor we verder gaan wil ik je eerst nog wat informatie met je delen over hoe onze hersens werken. Met deze informatie kun je namelijk beter begrijpen waarom we reageren, zoals we reageren, hoe we tot actie overgaan en ook hoe we nieuwe zaken kunnen leren. Mogelijk ervaar je de volgende 580 woorden als taai, maar het is enorm interessant en zeker nuttig voor een coach, hou dus even vol! Onze hersenen bestaan uit drie systemen (De Witte en Jonker, 2012): Het eerste is de hersenstam, deze is de oorzaak van ons instinctief en reflexief gedrag. Als een automatische piloot regelt het onze fundamentele levensfuncties. Hierbij moet je denken aan hartslag, ademhaling, spijsvertering, waken en slapen, de controle over stereotype reacties en bewegingen Pavlov heeft o.a. onderzoek gedaan naar het verschijnsel dat honden kwijlen wanneer ze eten krijgen. Hij gaf de honden vervolgens eten en gaf daarbij een geluidssignaal. In 1 e instantie reageerden de honden daar niet op. Maar na verloop van tijd begonnen de honden zelfs al te kwijlen wanneer ze het geluidssignaal hoorden, terwijl er nog geen eten was. enzovoort. De werking van de hersenstam is een stimulus-responsmechanisme en is als automaat razendsnel, reflexmatig. Het tweede is het limbischsysteem. Dit deel gaat over het emotionele gedeelte van de hersenen zoals, angst, plezier en motivatie. Het zijn de voorgeprogrammeerde reactiepatronen voor dringende situaties - Frans Schrijver pagina 6 van 26

7 bij woede, liefde, vreugde, verdriet, angst en moed. De voorgeprogrammeerde commando s zijn dan, bij voorbeeld: stoppen, doorgaan, rennen, goed en slecht. De werking van het limbisch systeem is een stimulus-organisme-responssysteem. De hersenen moeten dus eerst de stimulus verwerken, voordat er een respons komt. Wanneer iemand met een uitgestoken hand op ons afkomt moet het systeem interpreteren of het een vreemdeling is die zich wil voorstellen, of misschien een tegenstander die moet worden afgeweerd. Het limbisch systeem werkt trager dan de hersenstam, ongeveer viermaal zo traag. Maar, vanwege het (voor)geprogrammeerde karakter komt een reactie nog steeds heel snel. Het derde deel is de neocortex, het is het bovenste deel van onze hersenen. De neocortex is betrokken bij de hogere functies, zoals zintuiglijke waarneming, bewuste bewegingen, redeneren, abstract denken en taal. Ook vinden we hier het geheugen. In de neocortex vinden we onze verstandelijke vermogens, de leerprocessen. In de neocortex worden de afwegingen en keuzes gemaakt die enige tijd nodig hebben. Daarom is de neocortex het traagste systeem van de drie. Het is, net als het limbisch systeem, een stimulus-organismeresponssysteem, maar ze is dikker en ongeveer elf keer trager dan de hersenstam en haast drie keer zo traag als het limbisch systeem. De nieuwste onderzoeken bewijzen dat het limbisch systeem een situatie kan evalueren en zo nodig kan verwerken. Kortweg betekent dit dat het limbisch systeem al reageert voordat de neocortex snapt wat er aan de hand is. Sommige deskundigen beweren dat de neocortex pas achteraf legitimeert (begrijpelijk maakt) wat het systeem limbisch al in gang heeft gezet. Hieruit valt af te leiden dat emoties geen afgeleiden zijn van cognitieve processen, maar het blijkt een wereld naast ons vermogen tot denken. En deze drie hersendelen zorgen voor voortdurende onrust in ons hoofd, er is sprake van concurrentie tussen de drie systemen. Elk deel jaagt z n eigen belang na en onderling is er maar matig contact, sterker nog; ze lijken elkaar vaak niet eens te begrijpen. Het lijkt zelfs of er vaak ruzie in ons hoofd is. We worden overvallen door instinctieve reacties en emotionele impulsen. De neocotex krijgt de andere twee niet onder controle, ze maken hun eigen keuzes. En dit is er de oorzaak van dat er splitsingen ontstaan tussen onbewuste en bewuste processen, gevoelens en gedachten, tussen daden en woorden. Als coach moet jij je dus realiseren dat de werking van onze hersenen complex is en dat onze gedachten en gevoelens niet altijd overeenstemmen met onze daden. Nu we de werking van de hersenen enigszins hebben verkend, zullen we verder in dit e-book van die kennis gebruik maken. - Frans Schrijver pagina 7 van 26

8 3. Methode Methodes en aanpakken en therapieën Wanneer je je verdiept in coachen dan kom je veel vormen en methodes tegen. De Haan & Burger (2011) hebben vier hoofdstromen van coaching gedefinieerd: 1. Analytische coaching van binnenuit proberen te begrijpen 2. Directieve coaching van buitenaf proberen te verbeteren 3. Counselende coaching de focus naar binnen proberen te verplaatsen 4. Paradoxale coaching van buitenaf proberen te verontrusten, te verrassen of te manipuleren Deze zelfde manieren van coachen wat verder uitgewerkt: 1. Analytische coaching: van binnenuit proberen te begrijpen. Toepassing: Breed toepasbaar, vooral bij gelaagde en emotionele vraagstellingen Werkwijze: Samen streven naar toenemend inzicht in de problematiek van de coachee. Gewerkt wordt met innerlijke conflicten binnen de coachee en de defensies en weerstanden die daarvan het gevolg zijn. Het doel is om defensies en weerstanden te overwinnen, zodat in tot dan toe minder zichtbare factoren inzicht kan worden verkregen. Het is de meest geschikte benadering en is zorgvuldig waar het gaat om het in kaart brengen van de vraagstelling en is een krachtige manier in het expliciet bespreken van de interactie tussen coach en coachee. Het lijkt de meest grondige aanpak van coaching, waarbij coach en coachee pas naar mogelijke acties kijken als de huidige vraagstelling uitputtend in kaart is gebracht. 2. Directieve coaching; van buitenaf proberen te verbeteren. Twee methoden: 1. GROW-methode Toepassing: Breed toepasbaar, ook bij korte, concrete vragen Werkwijze: Stapsgewijze opzet; Eerst het doel van het gesprek helder maken (G), vervolgens de realiteit toetsen (R), dan de opties verkennen (O) en tenslotte het geleerde concreet maken (W) 2. Oplossingsgerichte methode (positief coachen) Toepassing: Breed toepasbaar, vooral bij praktische vragen - Frans Schrijver pagina 8 van 26

9 Werkwijze: Voortbouwen op wat bleek te werken, in plaats van andere oplossingen voor het probleem aandragen. Hierbij benadrukt de coach de competenties van de coachee en geeft complimenten. De coach vraagt naar voorbeelden van situaties waar de coachee het probleem niet ondervond (uitzonderingen). Verder vraagt de coach naar gedrag van de coachee dat daartoe bijdroeg (successen). Directieve benaderingen boeken vooral succes bij depressies en fobieën. Cliënten gaan weer meer in de toekomst geloven en werken systematisch aan andere, beter werkende aanpakken. 3. Counselende coaching; de focus naar binnen proberen te verplaatsen Toepassing: Breed toepasbaar, vooral in een langer durende coachingsrelatie Werkwijze: 1. De coachee staat zo veel mogelijk centraal 2. Gewerkt wordt vanuit het perspectief van de coachee en in het tempo van de coachee 3. Coachee ontwikkelt zich zo autonoom mogelijk Deze methode is een behulpzaam fundament voor elke coaching. Open staan voor de persoon van de coachee is van grote waarde in elke coaching. De methode is vooral geschikt wanneer sprake is van tekort schietend zelfvertrouwen en subassertiviteit, want in deze methode is eigenlijk voortdurend aandacht voor de coachee; hoe hij/zij zich op dit moment voelt en hoe hij/zij zelf tegen zijn/haar problemen aankijkt. 4. Paradoxale coaching; van buitenaf proberen te verontrusten, te verrassen of te manipuleren. Twee methoden: 1. Ironisch Toepassing: Breed toepasbaar Werkwijze: De coach geeft een advies, maar daarbij ook de suggestie van een ander advies of betwijfelt het eigen advies 2. Provocatief Toepassing: Wordt ingezet bij dubbelzinnige, intern tegenstrijdige vragen aan de coach Werkwijze: De coach lokt bewust weerstanden uit en frustreert het proces van de coachee. Voorbeelden van technieken zijn: Weerstand uitlokken door overdrijving van de problematiek. Het maken van grappen, vertellen van anekdotes of associaties ten koste van de coachee. Onderbreken en frustreren van het verhaal van de coachee. Paradoxale coaching is manipulatief. Deze aanpak moet bij voorkeur kort worden gebruikt en alleen als de coachee de coach manipuleert of dubbele boodschappen uitzendt. - Frans Schrijver pagina 9 van 26

10 Er zijn nog veel meer methodes, constructies en therapieën te beschrijven. En ze zijn allen, op hun gebied, Kijk op Coachtip.nl voor meer informatie over verschillende behulpzaam. methodes. Zoals gezegd, stuitte ik in mijn zoektocht naar de aanpak die het best bij mij past op resultaatgericht coachen, wat valt onder directieve coaching. En ook deze aanpak, dat moet gezegd, is slechts een van de vele methodes. Mijn aanpak Resultaatgericht coachen is een coachaanpak dat er op gericht is mensen concrete doelstellingen te laten realiseren en op korte termijn werkelijke resultaten te laten behalen. Resultaat boeken, dat spreekt mij aan en het werkt! Voor ik hierop doorga wil ik eerst nog het eerder genoemde GROWmodel wat specifieker bespreken. Sorry hoor, maar je ontkomt echt niet aan een stukje theorie voordat je kunt coachen. Het GROW-model wordt in de literatuur min of meer statisch gehanteerd. Er wordt gesuggereerd dat als je gestructureerd de gepresenteerde, afgebakende stappen neemt, je daadwerkelijk komt waar je wilt komen. Mijn ervaring is enigszins anders; daar kom ik op terug. Tot zover even mijn kritische noot bij het model. De stappen die dit model hanteert zijn ingrediënten waar we bij resultaat gericht coachen mee zullen gaan werken. Laten we eerst even naar het GROW-model (Whitmore, 2010) kijken. Grow betekent in gewoon Nederlands groei. Dat is wel leuk om te weten, zeker in dit verband, maar beter is het te onthouden dat Grow een afkorting is van vier Engelse woorden; Goal, Reality, Options en Will of Wrap-up. Ik zal dit in gewoon Nederlands eerst even uitleggen: Goal Wat wil je aan het eind van het gesprek/gesprekken bereikt hebben? Reality Wat is de huidige stand van zaken, waar staan we nu? Options Wat zijn mogelijkheden, welke alternatieven zijn er? Will / Wrap Wat spreken we af? Wat wordt de komende tijd up gerealiseerd? Door het (flexibel) toepassen van het GROW-model bereik je een duidelijk eindresultaat. Dat is de kracht van dit model. Bij resultaatgericht coachen krijgen echter niet alle vier de stappen evenredig veel ruimte, hoe dat zit ga ik je nu uitleggen. - Frans Schrijver pagina 10 van 26

11 In de praktijk Resultaatgericht coachen is een coach aanpak dat er op gericht is mensen concrete doelstellingen te laten realiseren en werkelijke resultaten te laten behalen. Dat klinkt simpel en dat is het ook, dat zal ik je laten zien. 1. Goal Het aller-, aller-, allerbelangrijkste is eerst samen vast te stellen welk doel behaald moet worden in het ene gesprek dat je gaat voeren, of ook wat je Het probleem van geen doel hebben, is dat je je hele leven heen en weer kunt rennen zonder te scoren. Bill Copeland aan het eind van een langere samenwerking bereikt wilt hebben. Misschien klinkt je dit logisch in de oren, maar dit is niet zo voor de handliggend. Een voorbeeld: Henk wil met me in gesprek. En dat lijkt me geweldig, want dat is precies wat ik graag doe, dus ik werk daar graag aan mee. Wat wil je bereikt hebben aan het eind van dit gesprek?, vraag ik hem. Ik zou voor mezelf wel helder willen hebben op welk soort banen ik het best zou kunnen solliciteren, antwoordt Henk. Dus als we samen een lijstje opstellen van geschikte banen, dan is ons gesprek geslaagd?, vraag ik hem vervolgens. En Henk s antwoord luidt: ja, dat denk ik wel. Is de missie geslaagd als we dan, misschien wel binnen een paar minuten, samen een lijstje van geschikte banen hebben gemaakt? Misschien. Misschien neemt Henk er wel genoegen mee en is hij graag bereid jou daarvoor je uurtarief te betalen. Maar zou Henk niet veel beter met een nieuwe baan geholpen zijn dan met een lijstje met mogelijke banen waarnaar hij misschien in de toekomst op zoek zou kunnen gaan? Is dat een haalbaar doel dan, een nieuwe baan? Mogelijk. Maar, eerlijk gezegd weet ik nog helemaal niet of dat is wat hij echt wil. He, hoe zo, Henk is toch op zoek naar een andere baan?, hoor ik je denken. Nou, lees dat nog maar eens terug, dat heeft hij niet gezegd. Maar, ook al zou hij dat wel gezegd hebben, dan nog weet ik niet zeker of dat het doel is wat hij daadwerkelijk wil behalen. Denk in dit geval ook nog maar eens terug aan de tweesplitsing in de hersenen met betrekking tot bewuste en onbewuste processen. - Frans Schrijver pagina 11 van 26

12 Misschien weet Henk het zelf allemaal nog niet zo precies, maar heeft hij gewoon een kenau van een partner die wil dat hij meer geld in het huishoudlaatje brengt. Hierdoor raakt Henk enigszins in paniek, want wat hij feitelijk wil is gewoon rust aan z n hoofd en vooral geen gezeursnor over carrièrestappen, omdat hij zo nodig meer zou moeten gaan verdienen Dus, nogmaals; het doel helder maken van het gesprek is het aller-, aller-, allerbelangrijkst. Jouw eerste, grote missie als coach is helderheid over het doel van het gesprek te creëren. Het helder maken van het doel neemt veelal een groot gedeelte van het gesprek in beslag. Dat is niet anders, het is belangrijk dat het doel tot op het bot wordt uitgebeend. Doe je dit niet dan krijg je nooit een bevredigend eindresultaat. In dit kader moet ik denken aan het zoeken in het ons bekende licht, zoals de dronkaard van Watzlawick: Een agent ziet een dronkaard onder een lantaarnpaal iets zoeken. De behulpzame politieagent vraagt de man of hij iets kwijt is. En de dronken man zegt: ja, ik ben mijn sleutel kwijt. De agent zoekt met hem mee. Na een tijdje vraagt de agent aan de man of hij wel zeker weet dat hij hier zijn sleutel is kwijtgeraakt. De dronkaard antwoord: Nee, ik liet m n sleutel daar bij die boom vallen, maar op die plek is het veel te donker om iets te Tijdens een gesprek kan kunnen vinden. het je overkomen dat je denkt dat je het doel helder had, maar in de loop van het gesprek kom je er dan achter dat het niet goed gaat, het doel lijkt te zwabberen. Het enige dat je dan kunt doen is het gesprek stopzetten. Zeg vervolgens tegen je gesprekspartner dat je een fout hebt gemaakt en begin opnieuw je gesprekspartner over het doel door te zagen. En wanneer je het doel eenmaal helder hebt, dan loopt het vervolg van het gesprek bijna als vanzelf. Welk gereedschap je nodig hebt voor het helder maken van het doel bespreken we verderop. 2. Reality Het kan verstandig zijn om de stand van zaken te verkennen. Dit is echter niet altijd het geval. Van geval tot geval zul je dit moeten afwegen: helpt het, bij het bereiken van het doel, de huidige stand van zaken samen door te nemen? - Frans Schrijver pagina 12 van 26

13 Stel je voor dat Brenda bij je komt. Ze is behoorlijk overstuur. Haar baan wordt wegbezuinigd en ze moet op zoek naar iets anders. Na een poosje heb je samen helder gekregen dat ze zelf ook echt een andere werkkring wil hebben. Om dat te bereiken kan het handig zijn dat Brenda ook onderzoekt hoeveel tijd ze nog heeft bij haar huidige werkgever en ook uitpluist op welke wijze haar huidige werkgever zou Mensen groeien op het moment dat ze beseffen dat ze dingen kunnen realiseren. Wanneer ze in zichzelf geloven, dan hebben ze het eerste geheim van succes ontdekt. Norman Vincent Peale kunnen faciliteren bij het verkrijgen van een andere werkkring. Het is geen absolute must, maar het kan de te nemen route van Brenda vergemakkelijken. Daarnaast helpt het Brenda ook, omdat ze door te informeren bij haar werkgever dan zelf weer kleine stappen zet en de touwtjes van haar eigen leven in handen neemt. Het zal haar sterker maken. Maar echt noodzakelijk is het niet om de huidige stand van zaken tot in den treure te verkennen. Het is natuurlijk belangrijk te weten dat haar baan wordt wegbezuinigd. Maar door lang bij het verleden stil te blijven staan wat is de reden van de bezuiniging?, zijn er meer collega s die het slachtoffer worden?. loop je een grote kans dat de snelheid uit het gesprek wordt gehaald en voor je het weet staat het gesprek helemaal stil. Denk nog maar eens aan de werking van onze hersenen. Door de stand van zaken uitgebreid te onderzoeken doe je een appel op Brenda s verstandelijke vermogens, haar geheugen, haar abstracte denken, haar neocortex! Dus toen je net lekker vaart aan het maken was met het verhelderen van het doel van het gesprek en je net van plan was naar de 2 e versnelling op te schakelen, word het hele vehikel ineens stil gezet, omdat zaken moeten worden overdacht, nog eens opnieuw beschouwd en heroverwogen. Want dat doet de neocortex, en dat doet hij goed! En dat is in dit geval heel jammer. Want het kost weer onnodig veel tijd en energie om Brenda weer op de toekomst te richten en haar het heft in eigen handen te laten nemen. Onnodig, omdat ik vind dat het, in dit geval, als coach jouw heilige plicht is om Brenda zo snel mogelijk bij haar doel te laten komen. 3. Options Na het wegnemen van de eerste spanningen, heb je Brenda kunnen helpen door een nieuw doel te stellen. Ze wil nu zelf op zoek naar een andere baan. By the way: Wanneer je daar bent aanbeland, dan mag je in je hoofd best even een klein feestje vieren en in gedachten een vreugdesprongetje maken! - Frans Schrijver pagina 13 van 26

14 Ondertussen heeft ze, door jouw toedoen, ook helder gekregen welke baan het best bij haar past. Nu ga je bij deze stap verder verkennen welke vervolgstappen er genomen moeten worden om haar nieuw verworven doel te bereiken. En dit wordt jouw tweede grote, heilige missie als coach. Je gaat alles in het werk stellen Brenda zo efficiënt en effectief mogelijk het eerder vastgestelde doel te laten realiseren. Je gaat Brenda laten opschakelen naar de 3 e versnelling, je gaat haar lijstjes laten opsommen; noem eens vier functie-eisen die zoal worden gesteld, noem eens drie opleidingseisen, noem eens vijf plekken waar jij vacatures kunt tegenkomen, welke potentiële werkgevers ken je zelf al, waar kun je andere vinden, enzovoort. Je laat Brenda ook op een rijtje zetten welke hulptroepen ze kan inschakelen. En natuurlijk verken je ook welke hobby s ze heeft en bevraag je haar wat ze goed kan. Het kan namelijk maar zo zijn dat ze stiekem als hobby heeft het veredelen van cactussen, waar uit maar zou kunnen blijken dat ze een pietje precies is en over enorm veel geduld beschikt. Dit talent kan heel belangrijk zijn voor een nieuwe functie. Je zou als coach wel heel dom zijn als je die verborgen talenten niet verder voor haar afstoft en oppoetst. 4. Will / wrap-up Als je het doel niet omzet tot actie dan heb je ook niets aan een doel. Deze stap is daarom bijna zo belangrijk als de eerste stap het doel helder maken. Nadat je het doel samen hebt vastgesteld en alle De man die nergens naartoe gaat, komt daar over het algemeen terecht. Dale Carnegie opties hebt verkend, ga je over tot actie, dit is de 4 e versnelling, we kennen geen snelheidslimiet! Het zou kunnen dat deze actie -stap aan het eind van het gesprek plaatsvindt. Maar het kan ook zo zijn dat je tijdens het gesprek allerlei actiepunten bent gepasseerd. De mens leert het best door ervaringen en door te herhalen. En dat moet je gebruiken. Nieuwe stappen zetten in het leven is vaak heel spannend. Soms zijn ze zo spannend dat mensen er in de praktijk uiteindelijk vanaf zien. Met andere woorden; het zou goed zijn wanneer Brenda laten we voor het gemak gewoon even bij Brenda blijven deze nieuwe stappen adopteert, zodat ze echt van haar zelf worden, de te nemen stappen moeten er bij haar inslijten. Het mooiste is dus dat de te nemen acties al tijdens het gesprek worden herhaald. Niet door jou, maar door Brenda, zij moet zich namelijk deze acties herinneren, zij moet aan het werk. - Frans Schrijver pagina 14 van 26

15 Tijdens het gesprek zeg je dan, bij voorbeeld; Ok, even herhalen. Welke drie vragen ga je morgen ook al weer aan je leidinggevende vragen?, of: Mooi, dat lijkt me een goede afspraak, kun je die voor mij nog eens herhalen?, of Wil je nog eens herhalen wat we zojuist hebben afgesproken? En die afspraken moeten SMART, ze moeten zo hard mogelijk, er mag echt geen speld tussen te krijgen zijn. Aan het eind van je gesprek laat je Brenda alle afspraken nogmaals herhalen. Je maakt een vervolgafspraak en bij die afspraak bespreken jullie dan het huiswerk waarmee Brenda zich inmiddels heeft bezig gehouden. Door dit te doen pak je de afspraken in (wrap up) en maak je ze hard, zodat er voor Brenda geen ontkomen meer aan is. Tot zover het GROW-model. SMART staat voor: Specifiek Meetbaar Acceptabel Realistisch Tijdgebonden - Frans Schrijver pagina 15 van 26

16 4. Je gereedschapskoffer Leuk hoor, die methodes, maar hoe pak ik dat nu aan?, hoor ik je denken. Met de behandeling van het GROW-model heb je al wat tips gekregen. We gaan het nu verder uitdiepen. In je gereedschapskoffer stoppen we nu alvast 14 stuks gereedschap. In de praktijk zul jij je gereedschapsset zelf verder uitbreiden. Als je aan het werk bent ervaar je wat voor jou het beste werkt en automatisch ga je dat dan ook vaker toepassen. 1. Vragen stellen Het voornaamste stuk gereedschap is vragen stellen. Na het welkom heten aan het begin van het gesprek, is je eerste vraag aan je gesprekspartner bijvoorbeeld: Wat wil je hebben aan het eind van ons gesprek? Een makkelijke vraag, toch? Het antwoord is, als zo vaak, moeilijker te geven. En je neemt geen genoegen met vage omschrijvingen, want je wilt namelijk precies weten wat de ander aan het eind van het gesprek in zijn of haar handen wil hebben. En dat wat zou feitelijk zo concreet moeten worden dat je er om heen kunt lopen, zodat je het van alle kanten kunt bekijken. Dat krijg je echt alleen voor elkaar door te blijven doorvragen: Wat, wat, wat.. Wat bedoel je met een lijstje? Wat maakt je zo blij, dat als je na dit gesprek in de auto stapt je direct naar huis belt. Wat vertel jij je partner dan? Wat is dat, wat wil je hebben? Wees niet bang dat je gesprekspartner het benauwd krijgt of gaat zweten. Want als dat gebeurt zit je op de goede weg. Jij bent namelijk ingehuurd om orde te brengen in chaos, het is jouw dure plicht door te blijven vragen tot het doel klip en klaar is! Geloof alles, maar neem niets voor zoete koek aan! Simpel vragen stellen doet je misschien terugdenken aan deze tekst van Johan Cruijff: Voetballen is simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpel voetballen. Geloof alles wat de ander zegt, want als coach heb je geen mening en geen waardeoordeel. Je gelooft echt alles, maar je neemt niets voor zoete koek aan. Denk nog maar eens terug aan het voorbeeld van Henk, onder het kopje Doel. Ik zal je een ander voorbeeld geven. Neem nu eens het zinnetje Oma gaat pannenkoeken bakken. Als je van pannenkoeken houdt, dan denk je: lekker, doe mij zo n oma. Als je niet van pannenkoeken houdt dan denk je waarschijnlijk ben ik blij dat ik niet bij oma op bezoek hoef. - Frans Schrijver pagina 16 van 26

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren

De 10 tips voor. Succesvol Communiceren De 10 tips voor Succesvol Communiceren Wat je geeft, ontvang je terug ICM Uitgave De 10 tips voor Succesvol Communiceren Extra tip: Print dit 10 tips e-book voor optimaal resultaat 1 De 10 tips voor Succesvol

Nadere informatie

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk

Werkboek. Creëer meer plezier in je werk Werkboek Creëer meer plezier in je werk Schouten en Nelissen ontwikkelde, samen met de universiteit van Utrecht, een training die medewerkers bewust maakt van de ruimte die zij zelf hebben om het werk

Nadere informatie

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl

Hand-out behorende bij de training. Ten behoeve van ERAcademy. ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Hand-out behorende bij de training ERAcademy Zwarte Woud 2 3524 SJ UTRECHT 030-2899900 www.teamera.nl Een nadere kennismaking ERAcademy is een partner in ontwikkeling van mensen en organisaties. Trainen

Nadere informatie

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl

Effectieve gespreksvoering ACADEMIE. www.pgosupport.nl Effectieve gespreksvoering ACADEMIE www.pgosupport.nl 2 Effectieve gespreksvoering Locatie: Organisatie: Uitvoering: Vergader- en cursusruimte PGOsupport Daltonlaan 600 3584 BK Utrecht PGOsupport Daltonlaan

Nadere informatie

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching

Coachen met een dubbel doel. Handleiding voor positieve coaching Coachen met een dubbel doel Handleiding voor positieve coaching Hockey Club Houten 1 Voorwoord Hoe krijgen we onze jeugd 1 zover dat ze met plezier het beste uit zichzelf halen? Het belang van goede coaches

Nadere informatie

Klantgerichte communicatie

Klantgerichte communicatie Hand out behorende bij de training Klantgerichte communicatie Itasc Nederland B.V. Sint Gerardusplein 26 33 5644 NG EINDHOVEN 040 2115020 www.itasc.nl Itasc Nederland B.V. WTC Amsterdam Toren C, Level

Nadere informatie

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl

Just share it! Geef je kennis een goed doel. CIVIQ Plompetorengracht 17 Postbus 12080 3501 AB Utrecht www.civiq.nl Colofon Titel Just share it! Geef je kennis een goed doel. Samengesteld door CIVIQ instituut vrijwillige inzet House of Sharing * Datum Oktober 2004 Contactadressen voor deze publicatie: CIVIQ Plompetorengracht

Nadere informatie

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25

Inleiding... 2. 1 Feedback... 12. 2 Assertiviteit... 18. 3 Omgaan met conflicten... 21. 4 Conflicthantering... 25 Communicatie Beschikbaar gesteld door van Amerongen berging Inhoud Inleiding... 2 1 Feedback... 12 2 Assertiviteit... 18 3 Omgaan met conflicten... 21 4 Conflicthantering... 25 5 Omgang met agressie en

Nadere informatie

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers.

Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Hoe een doener zich staande houdt in de wereld van denkers. Ook dit boekje geeft je inzicht, ditmaal in de keuken van de realiteit. De hoe en waarom van het dagelijks leven. Natuurlijk kun je zelf de dingen

Nadere informatie

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult

Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Cursus sociale en communicatieve vaardigheden Mentor consult Met de steun van Pagina 2 van 49 I. Inleiding Pagina 3 van 49 1.1 Doel van de sessies Deze sessies kaderen in het project Talentontwikkeling

Nadere informatie

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach

Doelen stellen en bereiken. Een gratis ebook van YourCoach Doelen stellen en bereiken Een gratis ebook van YourCoach Inhoudstabel Inleiding De vuile waarheid over doelen stellen: DOPA Moet je dan echt doelen hebben? Van abstract naar concreet: jouw doelen ontkleed

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Verkopen? Een. HART Vak!

Verkopen? Een. HART Vak! Verkopen? Een HART Vak! - 1 - Ook al zitten we nu in een tijdperk van automatisering, het 'Verkopen' blijft een bij uitstek menselijk vak, een hart vak. Van alle medewerkers in een organisatie wordt verwacht

Nadere informatie

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers

Zelfmanagement voor studenten met ASS. Handleiding Trainers Zelfmanagement voor studenten met ASS Handleiding Trainers 1 Colofon 2013 HAN. HAN SENECA heeft bij het samenstellen van deze handleiding de uiterste zorg nagestreefd. Desondanks kan niet volledig worden

Nadere informatie

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia

HANDLEIDING. Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken. TFC TrainingsMedia HANDLEIDING Richtlijnen voor slechtnieuwsgesprekken TFC TrainingsMedia Melrose Film Productions Nederlandstalige bewerking: TFC TrainingsMedia Oorspronkelijke titel: Tough Interviews In Nederland en België

Nadere informatie

Marktonderzoek doe je zo!

Marktonderzoek doe je zo! Marktonderzoek doe je zo! Praktische handvatten om marktonderzoek te verrichten Dit compacte e-book geeft inzicht in de basis van marktonderzoek en in de te nemen stappen; het biedt inhoudelijk en praktisch

Nadere informatie

Iets ouds onder de zon

Iets ouds onder de zon Iets ouds onder de zon Voor Emma Iets ouds onder de zon Weg uit de dertigersdip en op zoek naar passie en inspiratie in je werk en in je leven Luud Berings ISBN xxx-90-xxxxx-xx-x web: www.doussac.com e-mail:

Nadere informatie

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven.

Beginnen met leidinggeven en. Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. Beginnen met leidinggeven en dan Dé zeven dingen die je moet weten over leidinggeven. S o n j a v a n B e v e r e n, M e l k w e g 2 3, K l i j n d i j k R e g i e & R e s u l t a a t r e g i e @ s o n

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht

Inhoud. Inleiding. 1. De universiteit van de straat. 2. Straatcultuur en aanpak. 3. Bolletjes verzamelen. 4. Van onmacht naar macht Inhoud Inleiding 1. De universiteit van de straat 2. Straatcultuur en aanpak 3. Bolletjes verzamelen 4. Van onmacht naar macht 5. Het bejegeningsprofiel 6. De MES-factoren 7. Contact maken 8. Jeugd en

Nadere informatie

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg

Sandra en Siona. gaan voor een goed gesprek. Communiceren in de zorg Communiceren in de zorg Sandra en Siona gaan voor een goed gesprek Ruis en misverstanden Een compliment doet wonderen Ga in gesprek met familie Elkaar aanspreken: zo doe je dat! Gebruik jij ook LSD? Sandra

Nadere informatie

EEN10 voor patiënten participatie

EEN10 voor patiënten participatie EEN10 voor patiënten participatie 10 bloopers 10 hindernissen 10 smoezen 10 goede redenen 10 vragen over 10 handige afspraken 10 hindernissen 10 tips om het leuk te houden 10 manieren 10 kre ntenuit de

Nadere informatie

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing

Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtgever RWI Het heft in eigen hand: sturen op zelfsturing Opdrachtnemer Gilde Re-integratie, What Works, UvA / P. Wesdorp, E. van Hooft, G. Duinkerken... [et al.] Doel en vraagstelling Welke inzichten

Nadere informatie

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven

Verandering. in organisaties. Erik H. Greven Verandering in organisaties Erik H. Greven Verandering in organisaties is een uitgave van DynaVision Management Consultancy, Wassenaar. Uitgegeven in maart 2010. 2010 Niets uit deze uitgave mag worden

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.

Hand out behorende bij de training VOBSPAN. 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc. Hand out behorende bij de training VOBSPAN Itasc Nederland B.V. Itasc Nederland B.V. St. Gerardusplein 26 33 WTC Amsterdam 5644 NG EINDHOVEN Toren C, level 14 040 2115020 1077 NX AMSTERDAM www.itasc.nl

Nadere informatie

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging

Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging Sting, maart 2008 Koppen bij elkaar! Handleiding voor intercollegiaal overleg in de verzorging. Tekst: Ineke Bakx, Rineke Sturm,

Nadere informatie

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers

cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers cursusboek Go Social social media workshop aangeboden door ActiZ, brancheorganisatie voor zorgondernemers, 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1: social media anno nu... 4 1.1 Hoeveel mensen maken er gebruik

Nadere informatie

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend.

Ondernemend 11.1. 1. Ondernemend. 1. Ondernemend. Niet de man die geen cent bezit is arm, maar de man die geen dromen heeft. Harry Kemp Introductie Dit boekwerk bevat handige tips voor zowel startende als gevestigde ondernemers. Het helpt

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie