UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG MARTIN BONTJE: 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG"

Transcriptie

1 juli 2008 nummer 1 MARTIN BONTJE: UVIT ZET IN OP ZOGEHETEN NULDELIJNS ZORG 16 IZZ: WIE IN DE ZORG WERKT, VERDIENT BIJZONDERE ZORG 4 PGGM WIL DE ZORGSECTOR AANTREKKELIJK HOUDEN

2 KortSenecaNieuws Communicatie tussen arts en patiënt: dik onvoldoende Nederlandse patiënten willen beter worden geïnformeerd over de kwaliteit van ziekenhuizen. Dat blijkt uit een onderzoek van Independer en pr-adviesbureau Porter Novelli. Zij willen vooral informatie over de behandeling, de slagingskans en de medische missers. Maar liefst 80 procent van de ondervraagden wil zelf een keuze kunnen maken voor een ziekenhuis. Een kwart van hen bezoekt de website van het ziekenhuis, maar daarmee kunnen ze geen vergelijkingen maken. Frank Peters (Porter Novelli) stelt dat het noodzakelijk is dat ziekenhuizen met hun prestatiegegevens naar buiten treden. De consument vraagt om transparantie. Patiënten snappen ook artsen vaak niet omdat die laatsten vanuit een ander kennisniveau spreken. Daarnaast is het voor ziekenhuizen belangrijk aan de buitenwereld te laten zien waar ze goed in zijn, aldus Peters. Patiënten verkiezen namelijk kwaliteit boven klantvriendelijkheid. Bij een ingrijpende behandeling moet de patiënt met vertrouwen een zorginstelling kunnen kiezen, zegt Peters. Dit terwijl de zorg juist de nadruk legt op het verbeteren van de klantvriendelijkheid, in plaats van kwaliteit. Bron: dagblad Metro EPD in Nederland: LHV ziet kansen De LHV steunt het kabinet in haar doelstelling om snel tot goede en veilige elektronische uitwisseling van medische gegevens te komen, om de efficiency en kwaliteit van de zorg te verhogen. Het bestuur van de LHV heeft - samen met KNMG, VHN, NHG, KNGF, KNMP - in een brief aan minister Klink zijn zorgen geuit over de route en het tijdspad voor de invoering van het EPD. Daarop volgde een gesprek met VWS. Hierin heeft de LHV laten weten dat ze graag met VWS samenwerkt om op korte termijn tot een werkbare en voortvarende invoering van het Waarnemings Dossier Huisartsen (WDH) via het Landelijk Schakel Punt (LSP) te komen. De LHV vreest dat dit met de huidige route en planning van VWS niet gaat lukken. De LHV stelt vast dat de huisarts een centrale rol speelt in het proces tussen de patiënt en zorgverleners. Dit speelt zich af op lokaal niveau. Via regionale netwerken kunnen de professionele samenvattingen van vijf miljoen huisartsendossiers op huisartsenposten worden gebruikt. Er bestaat dus al een aanzienlijk elektronisch dossier netwerk. Alhoewel er nog veel verbeterd kan worden, is dit het bewijs dat juist het directe zorgproces de belangrijkste versnellingsdrijfveer is voor de voortgang in de elektronische uitwisseling van medische gegevens. Dat is een andere benadering dan de landelijke uitrol zoals door het ministerie van VWS wordt beoogd. VWS wil het EPD landelijk invoeren via een wet. De LHV beoogt een versnelling van de invoering, maar op een wijze die aansluit op de behoefte in het veld. De Wet ziet de LHV als sluitstuk en niet als begin. Tevens ziet de LHV graag een gefaseerde invoering, waardoor het invoeringstraject behapbaar wordt en past bij de dagelijkse praktijk. Om de voortgang te versnellen en een kwalitatieve uitwisseling van gegevens tussen huisartsen en huisartsenposten mogelijk te maken, gaat de LHV samen met NHG en VHN een programma van minimumvoorwaarden formuleren. Bron: LHV Commerciële EPD s in Amerika Amerikaanse gebruikers kunnen in de Healthvault van Microsoft hun eigen gezondheidsinformatie opslaan. Healthvault is een soort kluisje voor data. De dienst van Microsoft is sinds oktober vorig jaar actief als proefversie. Iedere Amerikaan kan een account afsluiten en bestanden uploaden voor elk gezinslid en huisdier. De eigenaar van het account kan instellen wie de informatie mag zien en wie data mag toevoegen of wijzigen. Een ziekenhuis kan toestemming krijgen de resultaten van onderzoek, consult en operatie toe te voegen. Veranderen van huisarts gaat in theorie makkelijker: gegevens doorsturen is niet meer nodig. De Amerikaanse patiënt kan ook bij Google Health zelf data invoeren, maar Google laat bovendien medische instanties gestandaardiseerde informatie in de kluis plaatsen, mits de patiënt dat goed vindt. Onlangs is een proefversie online gekomen van een Nederlands commercieel patiëntendossier, Medilog. Net als bij Microsoft voegt hier alleen de patiënt medische informatie toe. Bron: BNR Nieuwsradio Colofon Seneca Het Journaal wordt toegezonden aan deelnemers van het Seneca Congres en andere belangstellenden in de zorgsector. Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, Unive-VGZ-IZA-Trias en Fortis Bank. Meer informatie: Redactionele en grafische verzorging - Axioma, Baarn (onderdeel van Springer Uitgeverij), TXTFIT - Luc Zwiggelaar Fotografie - NFP Photography Lithografie - Fritz Repro, Almere-Haven Druk - Alfabase, Alphen aan den Rijn 2

3 Kijk ook op de Seneca-site Inhoud 2 NIEUWS EN COLOFON 4 PGGM DOOR DE SPLITSING VAN HET BEDRIJF KRIJGEN KLANTEN BETERE EN GOEDKOPERE INKOMENSPRODUCTEN 7 GETRONICS PINKROCCADE DE CLIËNT CENTRAAL IN HET EPD. DAT BESPAART VEEL ARBEIDSTIJD VAN BEHANDELAARS 10 FORTIS HEALT CARE ZORGINSTELLINGEN MOETEN HUN VASTGOED STRATEGISCH INZETTEN 13 UVIT KETENZORG WORDT DOOR HET VEREVENINGSSYSTEEM TEGENGEWERKT 16 IZZ ER MOET GOED VOOR DE MENSEN IN DE ZORG GEZORGD WORDEN. DAT VERHOOGT DE ARBEIDSPRODUCTIVITEIT Alle hens aan dek In Lissabon hebben we vooral de nadruk gelegd op de kwaliteit van zorg. Kwaliteit in relatie tot effectiviteit en arbeidsproductiviteit, maar ook met betrekking tot verwachte schaarste op de markt. Sinds Lissabon is nog geen jaar verstreken, maar nieuwe problemen rijzen aan de horizon. De door de internationale kredietcrisis veroorzaakte financiële problemen raken ook zorgverzekeraars. En wat te denken van het feit dat bijna een derde van de ziekenhuizen momenteel verlies lijdt. Voeg daaraan toe dat ziekenhuizen ook verantwoordelijk worden voor de kosten van hun vastgoed. Dan lopen ze meer risico s, met als gevolg dat banken hogere financiële reserves gaan eisen om die risico s te kunnen opvangen. Daar ontstaat een interessante dynamiek in de ontwikkelende markt van de zorg. Verzekeraars die onvoldoende dekking voor de basispolis hebben, moeten de premie laten stijgen. Ziekenhuizen moeten de omzet verhogen om ook de vaste lasten te kunnen betalen. Oplopende loonkosten. Het zijn klassieke ingrediënten voor een crisis in de financiering van de zorg. Een jaar na Lissabon is het er dus allemaal niet gemakkelijker op geworden. Voor werkgevers en management in de zorg is het alle hens aan dek. Ik hoop daarom dat we op Landgoed Duin & Kruidberg opnieuw richtinggevende conclusies kunnen trekken. Wellicht horen we dan ook hoe het staat met onze SER-kamer waar iedereen vorig jaar zo enthousiast over was. Gerlach Cerfontaine Voorzitter Seneca Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

4 Martin van Rijn over splitsing PGGM: We kunnen nu meer betekenen voor onze leden De op een na grootste pensioenverzekeraar van Nederland heet sinds 1 januari 2008 Pensioenfonds Zorg en Welzijn. PGGM ging op die datum verder als financiële dienstverlener die in opdracht van het pensioenfonds de administratie verzorgt en het vermogen beheert. Daarnaast biedt PGGM ook andere inkomensproducten aan voor medewerkers in de zorgsector. Martin van Rijn, voorzitter van de Raad van Bestuur, denkt dat PGGM dat niet alleen beter, maar ook goedkoper kan. Dat is in een tijd van arbeidskrapte van groot belang. 4

5 WE HEBBEN NIET VOOR DE GEMAKKELIJKSTE ORGANISATIE- VORM GEKOZEN De komst van Martin van Rijn naar PGGM viel exact samen met de splitsing van het bedrijf. Van Rijn trad officieel per 1 januari in dienst als voorzitter van de Raad van Bestuur, na een lange carrière in Den Haag. Hij werkte bij diverse ministeries, de laatste jaren was hij directeur-generaal Gezondheidszorg bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Ik was toe aan een volgende stap, wilde graag in de zorg actief blijven, maar niet aan de andere kant van de tafel. PGGM was dan ook precies goed. Bij PGGM liggen meer dan voldoende uitdagingen voor Van Rijn. Een daarvan is het dagelijks leiding geven aan de uitvoeringsorganisatie. Coöperatie Het Pensioenfonds had al vele jaren de wens om haar deelnemers ook additionele producten en diensten in de inkomenssfeer aan te bieden. Het liep daarbij echter tegen de regelgeving aan die pensioenfondsen verbiedt inkomensgerelateerde producten te verkopen die ook door commerciële partijen worden aangeboden. We kunnen door de splitsing meer betekenen voor individuele klanten en werkgevers, aldus Martin van Rijn. Overigens is voor die splitsing een bijzondere constructie gekozen: het afgesplitste onderdeel is ondergebracht in een NV, die onder een coöperatie valt. Die coöperatie wordt geleid door vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers uit de sector Zorg en Welzijn. Met die structuur behoudt PGGM het gevoel van collectiviteit en betrokkenheid dat kenmerkend is voor de organisatie. Het is niet de gemakkelijkste organisatievorm, stelt Martin van Rijn, want je gaat bij het ontwikkelen van beleid en producten telkens in overleg met de leden. Het voordeel is echter dat de producten die je ontwikkelt breed gedragen worden. Financieel inzicht bieden PGGM meent haar klanten beter en goedkoper van inkomensproducten te kunnen voorzien dan commerciële verzekeraars. Het gaat daarbij in eerste instantie om Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV), spaarproducten, overlijdensrisicoverzekeringen en aanvullingen op de verplichte pensioenregelingen. Producten die op een niet-agressieve manier worden aangeboden, zo blijkt uit de woorden van Martin van Rijn. Wat wij willen, is mensen inzicht en overzicht geven. Wat is op dit moment mijn financiële situatie? Hoe ziet die er over tien of twintig jaar uit? Heb ik genoeg inkomen als ik arbeidsongeschikt word of met pensioen ga? Op basis van de aangereikte informatie kunnen mensen zelf beslissen of ze additionele producten van PGGM willen afnemen. Wij gaan hen zeker niet pushen, dat zit niet in het karakter van de onderneming. Zorg moet aantrekkelijk blijven De aanvullende verzekeringen kunnen door mensen rechtstreeks via internet of via een adviseur van PGGM worden afgesloten. Daarnaast richt PGGM zich nadrukkelijk ook op werkgevers. Van Rijn stelt dat het belangrijk is de secundaire arbeidsvoorwaarden goed op peil te houden. Dat kan door bijvoorbeeld extra zeker heden aan te bieden. De arbeidsmarkt in de sector Zorg en Welzijn is ongelooflijk krap en die situatie wordt er in de toekomst niet beter op. Dat heeft vooral te maken met de vergrijzing die op twee manieren die arbeidsmarkt beïnvloedt. Enerzijds neemt de vraag naar zorg toe, anderzijds zijn er steeds minder mensen die de zorg kunnen leveren. Arbeidsproductiviteit is in de sector een dominant thema, zeker nu de marktwerking zich verder doorzet en de arbeidskrapte die ontstaat enorm zal toenemen. Het is daarom van groot belang dat werkgevers de juiste mensen kunnen blijven aantrekken en dat zij deze mensen een onderscheidend pakket aan arbeidsvoorwaarden kunnen bieden. PGGM voorziet in deze behoefte, zowel op individueel gebied als in de nabije toekomst ook op collectief werkgeversniveau. Het antwoord op de vraag hoe je aantrekkelijk blijft als» Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

6 Zorg-werkgevers moeten goede mensen kunnen blijven aantrekken. Daarom moeten zij een onderscheidend pakket aan arbeidsvoorwaarden kunnen bieden! werkgever, is volgens Van Rijn nu al heel belangrijk, maar zal in de toekomst nog belangrijker worden. Natuurlijk hebben we in de zorg een voordeel. Mensen kiezen doorgaans bewust voor onze sector omdat ze graag zorg willen verlenen. Dat moet in je zitten. Wie werkzaam is in de zorg, denkt niet primair aan zichzelf, stelt Van Rijn. Zij zorgen voor anderen en wij willen graag voor hen zorgen. Daarin zit volgens hem ook een groot verschil met banken, verzekeraars en andere commerciële aanbieders van producten en diensten in de inkomenssfeer. PGGM heeft geen winstoogmerk. Als je bijvoorbeeld kijkt naar onze AOV, dan is dat gewoon een heel mooi product met een uitstekende premieuitkeringsratio. Maar ook onze andere producten hebben een zeer goede prijs/kwaliteitverhouding. Een ander verschil zit in de transparantie van de producten en in het feit dat PGGM veel oog heeft voor duurzaam beleggen. Dat moet ook wel als je actief bent in onze sector; juist daar zie je felle discussies over clusterbommen of mensenrechten. Het pensioenfonds heeft daarom drie ethische adviseurs op het gebied van milieu, mensenrechten en wapens, die ervoor zorgen dat wij niet in foute bedrijven beleggen. Lage drempel Na de zomer gaat PGGM via een campagne zijn producten en diensten onder de aandacht brengen. Ook nu al is veel gedaan om de doelgroep te bereiken. Zo zijn circa leden en een groot aantal werkgevers benaderd. De respons op de acties was hoog. Waar PGGM over een jaar staat, vindt Martin van Rijn lastig te zeggen. Op basis van de eerste resultaten is hij echter positief gestemd. PGGM heeft een betrouwbare naam in de sector Zorg en Welzijn. Daarom is de drempel laag om producten van ons af te nemen. 6

7 Client empowerment bevordert arbeidsproductiviteit Ton Hafkamp Zorgorganisaties starten met een proces van wijzigende marktwerking. Bovendien bedenken ze oplossingen om arbeidstekorten het hoofd te bieden. Bevordering van de arbeidsproductiviteit speelt daarbij een grote rol. Ton Hafkamp - directeur Getronics PinkRoccade Healthcare - en Hans ter Brake - manager Strategie en Productmanagement van Getronics PinkRoccade Healthcare - vertellen hoe slimme ICT-oplossingen de sleutel tot succes kunnen zijn. De huisarts verwijst een cliënt voor cardiologische problematiek naar de specialist. De cliënt maakt digitaal een afspraak en de verwijsbrief wordt toegevoegd aan het EPD van het ziekenhuis. Daarna vult de cliënt achter de pc het anamneseformulier in dat voor hem klaarstaat en download informatiefolders die op zijn case betrekking hebben. Per omgaande ontvangt hij bericht om zich te melden bij het laboratorium voor bloedonderzoek, aansluitend worden röntgenfoto s gemaakt en vervolgens vindt er een uithoudingsproef op de fiets plaats. Voordat het eerste consult met de cardioloog plaatsvindt zijn op deze manier de belangrijkste gegevens over de cliënt bekend.» Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

8 De specialist kan zich daardoor direct verdiepen in de problemen van zijn cliënt. Client empowerment Bovenstaande manier van werken, de cliënt aan het toetsenbord, blijkt een enorme impuls om zorgprocessen te veranderen en daardoor sneller en beter te laten werken. Dit voorbeeld is al lang geen toekomstmuziek meer, maar werkelijkheid en laat zien hoe je met ICT-oplossingen de arbeidsproductiviteit positief kunt beïnvloeden. Binnen een vijftal Nederlandse zorgorganisaties worden al tot 20 procent van de afspraken op deze manier digitaal gemaakt; sommige poli s zitten al ruim boven 30 procent. Dat gebeurt thuis of bij een internetvoorziening in het ziekenhuis of bij de huisarts. Bijkomend voordeel van thuis invullen: sommige vragen zijn in je eentje niet te beantwoorden. Bijvoorbeeld de standaardvraag van de KNO-arts of je adem stokt als je snurkt. Na implementatie van dit interactieve systeem kwam de in eerste instantie grootste criticaster naar ons toe met het verzoek om het systeem zo te perfectioneren dat hij cliënten alleen nog zou zien als ze op de operatietafel liggen. Een groter compliment kun je niet krijgen, zegt Ton Hafkamp, directeur van Getronics PinkRoccade Healthcare. Motiverend Doordat cliënten meer zelf doen, hebben secretaresses en assistenten minder werk. Zij helpen cliënten nu met de anamnese waardoor het zorgproces sneller en goedkoper verloopt. Door deze manier van elektronische communicatie met cliënten bespaart een zorgorganisatie enorm op de arbeidstijd van de behandelaars. Artsen raken er extra door gemotiveerd, omdat ze meer tijd hebben voor de inhoudelijke kant van hun werk. Het komt dus ook de arbeidsproductiviteit ten goede, stelt Hafkamp, die begrijpt dat dergelijke oplossingen direct ingrijpen in het primaire zorgproces. Maar de paternalistische tijd waarin IT-bedrijven bedachten wat goed is voor de klant, is definitief voorbij. Vroeger was bovendien de gedachte: eerst de zorgorganisatie, dan de regio of keten, daarna de cliënt. De cliënt, het EPD en ketenzorg zijn echter onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dergelijke zorgprocessen kun je alleen in onderlinge samenhang goed inrichten. Processen op orde Het E-woord is gevallen: EPD. Hafkamps voorganger Wim Schenk noemde het EPD geen product maar een project: Het is geen auto die je aanschaft om een deel van het logistieke proces te optimaliseren, het ís het logistieke proces. Daaraan kunnen we nu toevoegen dat ketenzorg geen logische, voorgedefinieerde aaneenschakeling van zorgverlening is maar een complex, dynamisch netwerk waarin de cliënt centraal staat, maatwerk wil en co-producent is, zegt Hans ter Brake, manager Strategie en Productmanagement van Getronics PinkRoccade Healthcare. Dat huisartsen, GGZ en thuiszorgorganisaties op EPD-gebied voorlopen op ziekenhuizen, vindt hij niet verwonderlijk. Voor de verschillende specialismen in ziekenhuizen gelden diverse werkwijzen. Het EPD moet al die specialismen ondersteunen en iedereen moet er eenvoudig mee kunnen werken. En dan hebben we het alleen nog maar over de informatie-uitwisseling. Om patiënten snel en efficiënt te kunnen helpen, moeten echter ook de logistieke processen op orde zijn. Die verbeteringen kunnen heel goed op gang geholpen worden door digitale interactie met de cliënt. Het beheer van alle informatie die binnenkomt, blijkt voor zorgorganisaties een probleem. Niet in de laatste plaats omdat het hen ontbreekt aan menskracht. IT is veel te complex om er even bij te kunnen doen. Daarvoor heb je goed opgeleide mensen nodig. Die zijn schaars en daardoor meestal duur. Door uitbesteding of een andere vorm van sourcing waarborgen zorgorganisaties de continuïteit bij vakantie, ziekte of vertrek zonder dat het hen extra geld kost. Bovendien hoeven zij geen nieuwe mensen in te werken en kan bestaand personeel zich met andere taken bezighouden die primair belangrijk zijn. Wij richten ons op het beheer, want door het beheer op functioneel, technisch en applicatieniveau te optimaliseren kun je de workflow en daarmee onder andere de arbeidsproductiviteit bevorderen. Beheerkosten omlaag Uiteindelijk wil Getronics PinkRoccade haar kennis samen met de klant uitwerken tot een punt waarop ze de beheerkosten van de klant per jaar met vele procenten omlaag kan brengen en tegelijkertijd de Getronics PinkRoccade ontwikkelt en beheert met succes systemen voor ziekenhuizen, GGZ- Care-organisaties, huisartsen en apothekers. Na overname door KPN werd onder meer deze tak in de etalage gezet. Bij verschijnen van dit Journaal is nog onduidelijk wie deze loot tot verdere wasdom zal brengen. 8

9 Hans ter Brake: IT IS VEEL TE COMPLEX OM ER EVEN BIJ TE DOEN mogelijkheden van ICT veel beter kan uitnutten. Dat gebeurt langs drie lijnen: front-, mid- en backoffice. De frontoffice omvat de digitale interactie met de cliënt en verwijzer. Waar moet de cliënt zijn? Op welke locatie en in welke ruimte? Kan hij via internet een plattegrond raadplegen en downloaden en online met de behandelaar of verpleegkundige overleggen?, verbeeldt Hafkamp. Wij hebben hiervoor MyHealthOnline in het leven geroepen waarmee de cliënt zich via een beveiligde portal zelf kan inchecken. Vergelijk het met telebankieren, maar dan gaat het hier om het inzien en aanpassen van cliëntgegevens, verduidelijkt Hafkamp. De midoffice heeft betrekking op verbeterde samenwerking tussen zorgverleners. Denk aan het EPD waarmee je de workflow ondersteunt. Of aan de zorgprogramma s in de GGZ waarbij een cliënt die zich aanmeldt automatisch de intake doorgaat en indien nodig gelijk het zorgtraject inschuift. Afspraken over wie doet wat en wanneer worden direct geregeld, net als het financiële aspect met de zorgverzekeraar. De backoffice betreft de optimalisering van de bedrijfsvoering rondom bijvoorbeeld inkoop, logistiek, financieel beheer en human resources. Ter Brake: Je dient rekening te houden met veranderende processen om optimaal gebruik te kunnen blijven maken van nieuwe zaken. ICT is anno 2008 onmisbaar voor de bedrijfsvoering. Het systeem moet 24/7 operationeel zijn. Daarvoor dient het constant te worden gemonitord en moeten virussen en hackers buiten de deur gehouden worden. Dat geeft een hoop zorgen. Dat beheer van die systemen is heel dynamisch. Financiële mist oplossen IT-beheer vormt, financieel gezien, echter vaak een mistig geheel. Hierbij geldt dat pak-weg 80 procent van de kosten wordt besteed aan beheer. In de zorg drukken die kosten zwaar op het budget, weet Hafkamp. Om de kosten voor beheer en subprocessen transparant te kunnen maken, hanteert Getronics PinkRoccade het zogeheten methodisch kader. Dit kader bestaat uit drie modellen: BiSL (Business information Services Library) beschrijft de belangrijkste processen die zich aan de kant van de instelling afspelen op richtinggevend, sturend en uitvoerend niveau. ASL (Application Services Library) doet dit voor applicatiebeheer en ITIL (Information Technology Infrastructure Library) voor de inrichting van de ITomgeving. Hierdoor kun je berekeningen maken, daar kengetallen op loslaten en het bestede bedrag in kaart brengen. Bovendien kun je zo samen nadenken over wijzigingen die invloed hebben op het totale beheerbudget, sluit Hafkamp af. Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

10 Maak je USP s duidelijk De concurrentie op de zorgmarkt neemt toe. Joris de Jong, directeur Fortis Health Care, hoopt dat de Seneca-deelnemers/zorginstellingen desondanks via best practices van elkaar blijven leren. Geloof in eigen kunnen is een prima eigenschap, maar blijf kennis delen. Blijf openstaan voor andere inzichten. Inzichten die zo belangrijk kunnen zijn om de arbeidsproductiviteit binnen de eigen organisatie te bevorderen. Joris de Jong Sinds de overname van ABN Amro is Fortis bezig met de integratie van de verschillende diensten. Voor de totale integratie heeft de organisatie drie jaar uitgetrokken. IJs en weder dienende is dat proces voor de sector Healthcare volgend jaar voltooid. De synergie tussen de voormalige concurrenten is directeur Health Care Joris de Jong al lang duidelijk. Nu is het moment gekomen om een organisatie te smeden van de twee oorspronkelijke organisaties. Dat zorgt voor roerige tijden bij de bank. De Jong ziet in die eigen besognes een duidelijke parallel met de zorg. Meer doen met minder mensen en dus de arbeidsproductiviteit bevorderen, speelt ook bij ons. Bij het bereiken van dat doel streven wij naar effectief synergievoordeel met behoud van specifieke eigenschappen. Of beter: we verenigen het beste van twee werelden. Hoe? Door goed te kijken naar processen en bedieningsconcepten. Synergievoordeel Door de segmentatie van klantgroepen valt er volgens De Jong aantoonbaar synergievoordeel te halen. Onze koers is niet louter gebaseerd op omzet of grootte. Wij willen toegevoegde waarde leveren aan klanten die daar behoefte aan hebben. Grotere instellingen met veel vastgoed en nieuwbouw vragen bijvoorbeeld andere aandacht dan instellingen met weinig ontwikkeling. Wij richten ons daarbij voornamelijk op vastgoedontwikkeling en -beheer, rentemanagement en treasury. Belangrijkste verandering voor de voormalig ABN Amroklanten is dat ze te maken krijgen met mensen die voor zaken als huisbankierschap, rentemanagement, financiering en exploitatie van gebouwen volledig focussen op de gezondheidszorgsector. Bij Fortis deden we dat al. Dat principe trekken we nu over de 10

11 hele linie door. De Jong verwacht dat die koers leidt tot circa 20 procent synergievoordeel en dat bovendien het serviceniveau voor de klanten toeneemt. De effectiviteit van accountmanagers en relatiebeheerders zal verbeteren en daar worden onze klanten weer beter van. Zelf verantwoordelijk Tot voor kort werden vastgoedinvesteringen genormeerd door de overheid. Als een instelling goedkeuring kreeg voor bijvoorbeeld nieuw- of verbouw, kon de instelling naar de bank om geld te halen. De bank liep geen risico en de instelling ook niet. Onder meer door marktwerking is de zorgmarkt veranderd van een gegarandeerde markt met weinig risico s naar een markt met minder werkgarantie en meer risico. Zorginstellingen zijn meer en meer zelf verantwoordelijk voor hun toekomst en moeten daarom met businessplannen komen waarin de cashflow en het rendement van investeringen duidelijk is. Bij het opstellen van die plannen kunnen wij als geen ander partner zijn, aldus De Jong. We moeten samen kijken: wat heeft een instelling nodig, welke zekerheden bouw je in en hoe groot is het eigen vermogen van de instelling? Punten waar we samen naar móeten kijken. Door de nieuwe financieringsstructuur voor nieuwbouw vallen sommige instellingen echter tussen wal en schip. Ze hebben op grond van de oude wet Ziekenhuisvoorzieningen keuzes gemaakt en zagen zich vervolgens geconfronteerd met de Wet Toelating Zorginstellingen. Ik hoop dat het ministerie van VWS verstandige keuzes maakt en instellingen tegemoet komt die daar echt recht op hebben. Anders maken die instellingen een valse start ten opzichte van de concurrentie en dat is niet bevorderlijk voor de beoogde marktwerking.» Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

12 Profiel maken Instellingen moeten meer profiel maken en hun vastgoed strategisch inzetten, stelt De Jong. Het ene gebouw is immers duurder om te bouwen en te onderhouden dan het andere. Zo hangt er aan de zogeheten hotfloors (SEH, OK, IC en het lab voor dure diagnostiek) een prijskaartje dat drie tot vier keer hoger ligt dan de bouwkosten voor een gewoon werkkantoor of een poli. Er zijn nieuwbouwplannen van instellingen die echt kiezen voor flexibiliteit om in de toekomst eventueel kleiner te kunnen worden en goed bereikbare eenheden te kunnen verhuren. Door zoveel mogelijk standaard te bouwen zijn de panden multifunctioneel inzetbaar. Als een instelling moet inkrimpen, kan bijvoorbeeld een andere instantie er intrekken. En als ze met minder bedden toekunnen in een zorghotel, kunnen ze de hotelkamers veranderen in seniorenwoningen. Op die manier nadenken over alternatief gebruik van gebouwen, is uitermate belangrijk. Het is belangrijk om er rekening mee te houden dat je in de toekomst moet kunnen uitbreiden of krimpen. Dat doe je door het gebruik van vastgoed te optimaliseren en vooruit te lopen op toekomstige risico s. Innovatief Grensverleggend denken sluit prima aan bij het gedachtegoed van Fortis, dat zich opstelt als innova tieve bank. Innovatief in de eigen dienstverlening en oplossingen bieden die passen bij de klant. Ik ben er heilig van overtuigd dat de uitdagingen waar de zorg voor staat alleen het hoofd kunnen worden geboden als de zorg innoveert. In deze tijd moet je nadenken over wie of wat je wilt zijn. Je kunt niet allemaal het breedste productportfolio bieden op het gebied waar je wilt concurreren met je omgeving. Jouw USP s duidelijk maken. Dát is belangrijk. Dat geldt niet alleen voor ziekenhuizen, maar ook voor andere instellingen. Leg je bijvoorbeeld het accent op private initiatieven of spits je de zorgverlening toe op meervoudig gehandicapten of mensen met specifieke zorg zoals Alzheimer- of Parkinsonpatiënten? Essentiële vragen waarop instellingen hun antwoord klaar moeten hebben. Want zorg draait steeds meer om maatwerk en herkenbaarheid. 12

13 Financieringssysteem is contrair aan wat we willen bereiken Martin Bontje Meer ICT, zelfwerkzaamheid van patiënten, preferentiebeleid op behandelingen, het eigen risico omhoog en minder ziekenhuizen. Martin Bontje van zorgverzekeraar UVIT (Univé-VGZ-IZA-Trias) spreekt klare taal over de arbeidsproductiviteit in de zorg. Is de wereld voor UVIT veranderd sinds het congres in Lissabon? Lissabon heeft beklemtoond dat de zorg anders moet worden georganiseerd, als we ook in de toekomst nog voldoende zorg willen bieden. De oplossingsrichtingen volgens UVIT zijn: investeren in ICT, want dat scheelt handjes, professionals laten werken op hun deskundigheidsniveau en patiënten meer zelf laten doen. Laten we de oplossingsrichtingen één voor één aflopen. Allereerst de ICT. Op ICT-gebied zijn voorzichtige stapjes gemaakt. De invoering van het burgerservicenummer is er daar een van. Dat nummer maakt het mogelijk informatie te delen en te koppelen die voorheen onder de naam sofinummer alleen was voorbehouden aan (semi-) overheidsinstanties. Daarnaast zijn er natuurlijk de initiatieven om informatieverstrekking tussen verwijzers te optimaliseren zoals het EPD. Huisartsen lopen op EPDgebied weliswaar voor op ziekenhuizen, maar ook zij kunnen nog onvoldoende met andere zorgverleners communiceren. Als de informatie-uitwisseling verbetert, kan de zorg doelmatiger en beter geregeld worden en maken we minder fouten. Wat is er mis met de werkwijze van zorgprofessionals? In tegenstelling tot productieprocessen bij het reguliere bedrijfsleven waarin elke medewerker doet waarin hij goed is en waarvoor hij is opgeleid, werken er in de» Het Seneca Congres wordt gefaciliteerd door PGGM, IZZ, Getronics PinkRoccade, uvit (Unive-VGZ-IZA-Trias), Fortis Bank en springer uitgeverij

14 Er zijn plaatsen in Nederland waar te veel ziekenhuizen staan. De functies van ziekenhuizen veranderen. gezondheidszorg veel mensen onder hun niveau. Er gaat veel arbeidsproductiviteit verloren doordat artsen werk verrichten dat verpleegkundigen kunnen uitvoeren en verpleegkundigen werk doen dat ook door niet-verpleegkundigen kan worden gedaan. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat schoonmaakbedrijven thuiszorgklussen moeten doen. Dan schieten we te ver door. Maar zeker ten aanzien van het werk dat huisartsen en medisch specialisten doen, kunnen we veel zaken beter regelen. Welke rol spelen patiënten bij het bevorderen van de arbeidsproductiviteit? We krijgen steeds meer te maken met een chronische zorgvraag. Het voordeel daarvan is dat chronisch zieken verzekerden zijn die verdomd goed op de hoogte zijn van hun ziekte. Vaak zelfs beter dan de behandelaar. Die kennis van de verzekerde gebruiken we graag. Een mooi voorbeeld zijn de depressietherapieën via internet. Ook therapieën in zake gedrags- of leefstijlverandering kunnen zo worden uitgevoerd. Of kijk naar de ouderenzorg. Daar zie je steeds meer hulpmiddelen komen in de domoticasfeer waarmee patiënten zelf controle hebben over hun zorg. Denk aan elektronische aantrekhulpen of het bijhouden van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes. Wat doet UVIT concreet? UVIT heeft onder andere e-healthzaken opgezet zoals E-Fitness Coach voor mensen die willen afvallen, maar niet de moeite nemen of de discipline hebben om naar de sportschool te gaan. Zij krijgen een fitnessapparaat voor thuisgebruik te leen en kunnen onder begeleiding van een fysiotherapeut aan de slag. Dat leidt ertoe dat onze verzekerden gezonder worden en niet om de haverklap bij de huisarts zitten. Ook organiseren wij zogeheten nuldelijns zorg. Daarbij kan een patiënt digitaal terecht in een online medische encyclopedie. Via een beslisboomachtige structuur worden vragen gesteld. Vervolgens wordt informatie verstrekt over de aandoening, met aan het eind een helpsuggestie; is dit en dat het geval? Doe dan zus of zo. Als mensen er met die informatie niet uitkomen, kunnen ze via de telefonische helpdesk contact opnemen met een verpleegkundige. Wij zien dat er vooral s avonds en s nachts veelvuldig gebruik wordt gemaakt van dit hulpmiddel. Bottom line is dat mensen met dit soort initiatieven minder beroep doen op zorg. Daardoor kunnen zorgverleners hun tijd inzetten om in de echte zorgbehoefte te voorzien. Preferentiebeleid op behandelingen zou ook kunnen meehelpen? Inderdaad, de vraag is echter: hoe kunnen we verzekerden verleiden om naar een bepaald ziekenhuis te gaan waar ze sneller worden geholpen? Daar zou ik graag het eigen-risicobedrag voor willen gebruiken; wie voor behandeling X naar ziekenhuis Y gaat, krijgt een deel van het eigen risico terug. Zeg maar een bonus over de malus. Om dat concept verder uit te werken, verzamelen wij nu informatie over ziekenhuizen. Dergelijke informatie kun je aan verzekerden verstrekken met de boodschap: zie maar wat je ermee doet, óf je kunt hen prikkelen. Daarvoor zou het eigen risico echter omhoog moeten. 150,- is een te gering bedrag om mensen naar een bepaald ziekenhuis te kunnen sturen. Ook het invoeren van een eigen bijdrage is een optie. Dan betaalt bijvoorbeeld iedereen voor het eerste bezoek aan de polikliniek 25,-. Maar voor degene die voor dat polikliniekbezoek naar een ziekenhuis van onze voorkeur gaat, betalen wij dat bedrag. Hoe komt UVIT aan de gegevens om preferentiebeleid uit te kunnen voeren? De jaarlijkse ziekenhuislijstjes van AD en Elsevier vertonen immers vaak grote verschillen. We weten inmiddels flink meer over ziekenhuizen dan wat AD en Elsevier jaarlijks afdrukken. Wij verzamelen twee soorten informatie: de medisch inhoudelijke kwaliteit én de kwaliteit zoals de patiënt die ervaart. De medische informatie tappen we af van de gegevens die de Inspectie voor de Volksgezondheid verzamelt. Via zogeheten CAPS-lijsten, een wetenschappelijk onderbouwde methode die bijvoorbeeld ook wordt 14

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg

Inspirerende visies. op modern leidinggeven. in de zorg Inspirerende visies op modern leidinggeven in de zorg Publicatie Sturen op ruimte voor dialoog Terug naar een natuurlijke manier van werken. Dat was het streven van de 25 zorgaanbieders die de afgelopen

Nadere informatie

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd

Onze performance is met het datawarehouse aantoonbaar verbeterd Maart 2012 Jaargang 25 #5 HEALTHCARE SPECIAL Diaconessenhuis Leiden kiest overtuigd voor Vidaví Dé ERP-oplossing voor de zorg Betere infrastructuur en minder beheerskosten Elker Jeugd- en Opvoedhulp Symposium

Nadere informatie

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk

De HRM er komt zo bij u. onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u onderzoek naar de mensen achter het mensenwerk De HRM er komt zo bij u is een uitgave van Driessen HRM_Payroll.

Nadere informatie

Financierbaarheid van de zorg

Financierbaarheid van de zorg BV brengt mensen samen 1 Inhoud Inleiding Doorgeschoten afhankelijkheid, in een levenslange wieg...2 dr. J.Th.M. (Hans) van der Schoot Volume, kosten, kwaliteit en Slotervaartjes...4 drs. W.J. (Wouter)

Nadere informatie

Carante Groep. in 2011

Carante Groep. in 2011 Carante Groep in 2011 1 VOORWOORD De dynamiek en ontwikkelingen in de wereld om ons heen vragen van organisaties in de care sector een permanente alertheid, hoge kwaliteitsstandaards en professionaliteit.

Nadere informatie

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank

investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Winter 2014 / 2015 Read.me verschijnt meerdere keren per jaar en wordt verspreid onder relaties van Furore 38 s Heeren Loo Zorggroep investeert in kennisontwikkeling met Cliënten DataBank Bas Bijl, Programmamanager

Nadere informatie

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg

Rekenschap en transparantie moet je omarmen. Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Rekenschap en transparantie moet je omarmen Sneller Beter - Rekenschap en transparantie in de zorg Eindrapportage AEGON mei 2005 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Managementsamenvatting 5 Ontwikkelingen in de

Nadere informatie

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen

Michael Rogers: het is crashen of winnen. Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen Connect Het relatiemagazine van Fydee Als fysiotherapeut kunt u niet achterblijven. Ga mee in andere ziensen handelswijzen Ronald van broekhoven is dit goed voor mijn cliënt, voor mijn personeel en voor

Nadere informatie

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek

Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek Whitepaper Patiënten- en informatielogistiek in de zorgsector Het waarborgen van bedrijfscontinuïteit bij marktwerking in ziekenhuizen Auteurs: Robert Reemer Pieter Rahusen Ricoh Nederland BV Juli 2010

Nadere informatie

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning?

Protocollaire Zorg. Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Protocollaire Zorg Curasoft: meer dan alleen ondersteuning? Dit onderzoek in het kader van de bachelor opdracht Gezondheidswetenschappen verbonden aan de Universiteit Twente zal protocollaire zorg belichten.

Nadere informatie

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging

bulletin nr 4 2013 Intrakoop, de inkoopcoöperatie van de zorg Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging nr 4 2013 bulletin Frank Rijnders, bestuurslid De Zorggroep: Maatwerk is de nieuwe uitdaging Inkoopsamenwerking biedt meer dan een scherpe inkoopprijs Stichting Valkenhof draagt de inkoopfunctie over aan

Nadere informatie

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling

#trendingtopics. De werkplek anno nu One size fits nobody. Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead. De transformatie van de ICTafdeling #trendingtopics Magazine inspire voor klanten van KPN Consulting Oktober 2014 De werkplek anno nu One size fits nobody Data gets an attitude Zo blijft u tóch in de lead De transformatie van de ICTafdeling

Nadere informatie

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland

Blauwe Zorg. Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Blauwe Zorg Regio-experiment voor duurzame zorg in Maastricht en Heuvelland Auteurs ZIO G. Schulpen R. Meerlo C. van Uden VGZ T. Dekkers A. van Hees Huis voor de Zorg J. Maes Oktober 2012 www.zio.nl www.vgz.nl

Nadere informatie

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt?

Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Dit rapport is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen worden gebruikt met bronvermelding. Zelfmanagement, wat betekent het voor de patiënt? Monique Heijmans Geeke Waverijn Lieke van Houtum ISBN 978-94-6122-248-0

Nadere informatie

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg

ict oplossingen 4Tips veilige dataopslag van groot belang MAKE A START AT LEVI9.COM OR CALL 020 67 0 1 947 Innovatie Ontwikkelingen in de zorg dit is een bijlage bij het financieele dagblad. de inhoud van deze bijlage valt niet onder de redactionele verantwoordelijkheid Hacken De risico s zo veel mogelijk beperken Zorg op afstand Hoe wordt de

Nadere informatie

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector

VerAnder. Management blijft altijd nodig. In welke kleur verandert u? De beste managementboeken voor de sociale sector Eenmalig magazine voor (midden)managers in zorg en welzijn VerAnder met: 5 dilemma s van middenmanagers Management blijft altijd nodig De beste managementboeken voor de sociale sector In welke kleur verandert

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Houten/Rotterdam 18 december 2012

Houten/Rotterdam 18 december 2012 Houten/Rotterdam 18 december 2012 KansPlus en Platform VG Rijnmond bieden U hierbij een handreiking aan voor collectieve belangenbehartigers, die in hun gemeente de belangen willen behartigen van mensen

Nadere informatie

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0

CRM invoeren stap voor stap. Voorblad. 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad 2009 Hans Meinema Versie 1.2 0 Voorblad... 0 Woord vooraf... 3 Is CRM voor starters een must?... 4 Stap 1: Wat is CRM?... 5 Wat kun je bereiken met CRM?... 7 CRM is geen software... 8 De vier

Nadere informatie

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING

Ge zult niet schaden. Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING MAGAZINE VOOR ONDERNEMERS IN BEWEGING 12 e JAARGANG EDITIE 4 2011 Ge zult niet schaden Volgens Heleen Dupuis wordt er te veel behandeld Gaming in de fysiotherapie Hulp of hype? - Fit Voor Werk, de multidisciplinaire

Nadere informatie

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers

Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers ZELFSTURENDE TEAMS IN DE THUISZORG Handleiding voor managers, projectleiders en bestuurders Praktische aanpak & tips Praktijkvoorbeelden van In voor zorg-deelnemers Inhoudsopgave Voorwoord 2 Inleiding

Nadere informatie

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal

Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal Van zz naar gg Acht debatten, een sprekend verhaal RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en voor het parlement. Hij zet

Nadere informatie

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4

Nieuwe strategie en huisstijl Unit4 Het innovatieplatform van Unit4 Accountancy mei 2015, jaargang 10 E-NOVATION4U Flynth zet in op excellente basisdienstverlening Al na de eerste aangifte met Unit4 Fiscaal Gemak efficiencyvoordeel Nieuwe

Nadere informatie

Komt een patiënt bij zijn coach

Komt een patiënt bij zijn coach Komt een patiënt bij zijn coach Een nieuwe blik op patiëntenbeleid Drs. R.A.E. Gerads MPIM RVZ raad in gezondheidszorg De Raad voor de Volksgezondheid en Zorg is een onafhankelijk adviesorgaan voor de

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken in de zorg

Het Nieuwe Werken in de zorg Goed voor People, Planet en Profit? Onderzoek t.b.v. de Week van het Nieuwe Werken November 2012 2 Inhoud Samenvatting en conclusies 5 1 Inleiding 13 2 De zorg en het Nieuwe Werken 17 2.1 Wat is het Nieuwe

Nadere informatie

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken

TriageExpert kan scha delast voor werkgever enorm beperken magazine VCD zomer 2010 23e jaargang nummer 2 Laboratorium voor Infectieziekten Rekencentrum verhuist naar VCD KDE Energy KDE Energy voert centrale rapportagehub in Biblionet Groningen VCD Business Intelligence

Nadere informatie

nr. 1 jaargang 9 april 2014

nr. 1 jaargang 9 april 2014 nr. 1 jaargang 9 april 2014 voor opdrachtgevers en relaties 4 Kosten op een gouden schaaltje Kosten staan niet los van hun context. Verantwoording wordt steeds belangrijker. 8 De mens is goed, de mens

Nadere informatie

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels

Vinova debuteert. bij zorgorganisatie Middin. De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels Juni 2013 Jaargang 26 #2 De keuze voor onze Online Backup viel op VCD Paul Willems, Spar Winkels We nemen met een gerust hart afscheid van Unix Martin van den Bersselaar, Wédéflex Zekerheid in gegevens

Nadere informatie

De zorg: hoeveel extra is het ons waard?

De zorg: hoeveel extra is het ons waard? De zorg: hoeveel extra is het ons waard? Ieder jaar geven we meer geld uit aan zorg Waarom? Wat zijn de gevolgen? Is dat erg? Wat kunnen we hieraan doen? Een doorsnee gezin betaalt ruim 11.000 euro per

Nadere informatie

Eigen online patiënten omgeving

Eigen online patiënten omgeving Eigen online patiënten omgeving voor het Martini Ziekenhuis in opdracht van Tam Tam Door Rolf Thijsen Colofon Auteur Naam: Rolf Thijsen Studentnummer: 0801205 E-mailadres: rolf@rolfthijsen.nl Major: Communication

Nadere informatie