citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o"

Transcriptie

1 citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

2 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 2 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 3

3 inhoudsopgave 1. Citymarketing en Leeuwarden 6 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van Marketing Leeuwarden over het jaar Voor Leeuwarden het tweede jaar van een beleidsperiode van drie jaar, waarin Marketing Leeuwarden de stad een belangrijke impuls heeft gegeven aan de leefbaarheid en het imago van de stad. Het is ook het jaar dat de naam Expeditie Leeuwarden verdween en vervangen werd door Marketing Leeuwarden. 2. Organisatie en meerwaarde van Marketing Leeuwarden 8 Sinds 2009 is Leeuwarden steeds beter op de kaart komen te staan als toeristische trekpleister, woonstad, studiestad en werkstad. Inwoners zijn positiever geworden over hun hoofdstad, maar ook de inwoners van Friesland zien Leeuwarden steeds meer als hoofdstad van de provincie. Ondanks de economische crisis en de crisis op de woningmarkt laat de stad nog steeds een positieve ontwikkeling zien in het inwoneraantal, werkgelegenheid en studentengroei. 3. Wat leverden onze campagnes in 2010 op? Het brede netwerk van Marketing Leeuwarden Bijlagen was het jaar van verbinding en samenwerking. Marketing Leeuwarden heeft de afgelopen twee jaar extra kunnen investeren in strategische samenwerkingen. Rond de campagnes Hofstad, Beste Binnenstad 2015, Zakelijk Toerisme en Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden nieuwe werkgroepen (mede) geïnitieerd. Door deze samenwerkingen kan Leeuwarden zich nog sterker profileren. Vanzelfsprekend is er ook in 2010 gebruik gemaakt van de kennis vanuit de markt door de domeinstructuur van Marketing Leeuwarden. Ook online weet Marketing Leeuwarden nieuwe relaties op te bouwen en een gevoel van trots mee te geven aan de stad. Sinds 2010 maakt Marketing Leeuwarden structureel gebruik van social media (Twitter, Hyves, Youtube en LinkedIn). De ruim 1650 Twitter volgers en de meer dan 750 LinkedIn groepsleden laten zien dat Marketing Leeuwarden een duidelijke behoefte vervult. Daarnaast wordt intensief gewerkt aan de verbetering van de relaties tussen de regionale en landelijke pers. Hierdoor is Leeuwarden de afgelopen jaren steeds vaker positief onder de aandacht gekomen door middel van free publicity 1. Leeuwarden werkt hard aan de verbetering van de stad. De stad is al prachtig, maar het kan nog beter. In 2010 liet Marketing Leeuwarden, in het kader van de Hofstadcampagne, de gastvrijheid van de stad onderzoeken. De resultaten uit het onderzoek, hebben Marketing Leeuwarden en de betrokken partijen geïnspireerd om in 2015 op te gaan voor de titel Beste Binnenstad Mede door de impulsen van Marketing Leeuwarden weten ondernemers, instellingen, organisatoren elkaar steeds beter te vinden. Dit resulteert in de uitvoering van mooie plannen waar iedere Leeuwarder, maar ook de bezoeker van de stad, direct van kan profiteren. Marketing Leeuwarden heeft gemerkt dat het organiserend vermogen en de actiebereidheid van de Leeuwarders enorm is toegenomen. Marketing Leeuwarden is trots op de ondernomen activiteiten en op de toegankelijkheid en flexibiliteit van onze citymarketingorganisatie is het laatste jaar van onze stevige marketingimpuls. Budgetten staan onder druk, ook die van Marketing Leeuwarden. Dit jaar wordt de beslissing genomen over de toekomst van de citymarketing van Leeuwarden. Marketing Leeuwarden, pleit, ondersteund door een recente studie van Berenschot 2, voor het behoud van onze externe organisatiestructuur. De samenwerking in Leeuwarden en de citymarketingaanpak in de stad hebben haar kracht bewezen. Vanzelfsprekend staat Marketing Leeuwarden open voor aanpassingen in de campagne. Met een versterking van de huidige citymarketingaanpak wordt effectief gebruik gemaakt van het huidige netwerk, opgebouwde expertise en geïnvesteerde middelen. Alle acties, impulsen en resultaten in dit jaarverslag laten zien dat de Citymarketing van Leeuwarden effectief is. Niet voor niets is Leeuwarden dit jaar voor de tweede keer op rij in de top van Citymarketingorganisaties in Nederland geëindigd! Leeuwarden mag trots zijn op haar stad! Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Cindy Ras Directeur Marketing Leeuwarden 1 Bijlage 1 overzicht gegenereerde free publicity Marketing Leeuwarden 2 Bron: Sustainable Citymarketing? Collaborate! C.J. Leenders in opdracht van Berenschot 4 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 5

4 Citymarketing en Leeuwarden 1 Een definitie van Citymarketing Citymarketing is het lange termijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad 3. Bij Citymarketing wordt onderscheid gemaakt in een warme en koude benadering van doelgroepen. Zo is er altijd een emotionele verbondenheid met een bepaalde plek. Bij een groot deel van de doelgroepen wordt daarom voor een strategie gekozen tot het behouden van deze groepen (warme citymarketing). Bij koude Citymarketing richt de strategie zich op het aantrekken van nieuwe doelgroepen 4. 1 Citymarketing en Leeuwarden Citymarketing in Leeuwarden In Leeuwarden is de Citymarketing extern georganiseerd in een onafhankelijke stichting. Marketing Leeuwarden maakt een doorvertaling van de ambities en doelstellingen die de Gemeente Leeuwarden voor de Friese hoofdstad heeft bepaald. En is in die zin een voorloket van de Gemeente Leeuwarden. Door middel van strategische campagnes worden verschillende doelgroepen benaderd op het gebied van vrije tijd, wonen en werken. Ambities en doelstellingen De gemeente Leeuwarden wil tussen 2015 en 2020 uitgroeien tot een stad met meer dan inwoners. Daarnaast wil de stad zich Europees op de kaart zetten met haar aanwezige kennis op het gebied van Watertechnologie. Onder de titel Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden ingespeeld op deze behoefte en hier een werkgroep met belangrijke stakeholders voor samengesteld. Met haar Hofstadcampagne speelt Marketing Leeuwarden in op de behoefte van de Gemeente Leeuwarden om een grotere rol te spelen op het gebied van recreatie en toerisme in Friesland. Het cultuurhistorische karakter van de Friese hoofdstad en de gastvrijheid van haar inwoners worden in deze campagne sterk benadrukt en zorgen voor een grote aantrekkingskracht op dagtoeristen en vakantiegangers in de provincie. Stad in beweging Leeuwarden wil ook bijdragen aan de ambitie van de drie Noordelijke provincies om in 2020 tweeduizend kenniswerkers in het Noorden te hebben. Voor het aantrekken van hoger opgeleiden en voor het behouden van potentiële kenniswerkers is het belangrijk dat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. Dit betekent niet alleen de ontwikkeling van de University Campus Fryslân, de Watercampus of de Kenniscampus. Maar ook de aanwezigheid van cultuur, een bruisende stad en aantrekkelijke woonmogelijkheden zijn van belang voor deze groepen. In de binnenstad wordt hard gewerkt aan het project Nieuw Zaailand, een plek waar wonen, cultuur en vrije tijd bij elkaar komen. Met voorzieningen zoals het nieuwe Fries Museum, nieuwe winkels, zoals The Sting, en natuurlijk een nieuwe parkeergarage. Maar ook de projecten in de nieuwbouwwijk de Zuidlanden zijn belangrijke aanwinsten voor de stad. De hoofdstad van Friesland is in beweging! Projecten zoals Binnenstad Boppe zorgen ervoor dat de leegstand in de winkels worden tegengegaan en de aanloopstraten aantrekkelijker en duidelijker voor bezoekers worden gemaakt. Ook de ontwikkeling van het gebied Nieuw Stroomland, de aanleg van de Haak om Leeuwarden en een nieuwe westelijke invalsweg, met nieuwe kantoor- en bedrijvenlocaties, dragen bij aan de ambities van de stad. 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 6 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 7

5 Organisatie Marketing Leeuwarden is de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de stadsmarketing van Leeuwarden. Marketing Leeuwarden is een onafhankelijke stichting. De activiteiten die Marketing Leeuwarden ontplooit, zijn verdeeld in vier domeinen; wonen, werken, kennis en vrije tijd. Allemaal ondersteund door een domeingroep met vertegenwoordigers uit het Leeuwarder bedrijfsleven. Marketing Leeuwarden bestaat uit een projectbureau, een bestuur met daaronder de vier domeinen (product-marktcombinaties): Vrije Tijd, Wonen, Kennis en Werken. In ieder domein werken tien tot twaalf vrijwilligers uit de Leeuwarder maatschappij aan het realiseren van marketing- en promotieacties. Deze acties worden begeleid en uitgevoerd door het projectbureau. Het projectbureau rapporteert aan het bestuur, waarin de voorzitters van de domeinen en algemene bestuursleden de campagne monitoren. Bestuur 2 Organisatie en meerwaarde van Marketing Leeuwarden Evert Wind Voorzitter Bestuur Marketing Leeuwarden en directeur regiostimulering KvK Noord. Saskia Bak Bestuurslid Vrije Tijd en algemeen Directeur Fries Museum/Keramiek Museum Princessehof Johan Sijtsma Bestuurslid Wonen en eigenaar Johan Sijtsma Architectenteam Aize Veger Bestuurslid Kennis en directeur Leeuwarden Studiestad Otto van der Galiën Directeur Energieservice Friesland Ate Biegel Transitiemanager bij de Nederlandse Spoorwegen Winferd Madlener Directeur Facilitair bedrijf Medisch Centrum Leeuwarden Wieko van den Bosch Penningmeester en ondernemer Andries van Weperen Bestuurslid Werken en eigenaar de Vergaderfabriek Lydia van Santen Vertegenwoordiger Gemeente Leeuwarden 8 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 9

6 Projectbureau Marketing Leeuwarden Het relatief kleine projectbureau (3,5 fte) is verantwoordelijk voor alle promotieuitingen van de stichting, het opbouwen en onderhouden van het externe netwerk, het uitzetten van de campagneconcepten en het bewaken van het proces en de formule van Marketing Leeuwarden. Cindy Ras Directeur Marketing Leeuwarden, domeinlid werken Haike Visscher Marketingfuntionaris, domeinlid vrije tijd en wonen Doutzen Wijbenga Traffic- en intern projectmanager Jennifer Zwierstra Intern projectmanager, domeinlid Kennis mutaties: Katrin van de Pavoordt heeft van juni 2009 tot juni 2010 het projectbureau ondersteund. Henk Besselse, Gemeente Leeuwarden Heleen Kerkhof, Gemeente Leeuwarden Evelien Walstra, Gemeente Leeuwarden Jan Koster, Omrop Fryslân Ger Jaarsma, Gemeentelijke Kredietbank Friesland Frans Hoeksma, WTC Expo Domein Kennis Domeinvoorzitter Aize Veger, Directeur Leeuwarden Studiestad Rudolph Winius, Friesland College Piet Meerdink, Gemeente Leeuwarden P. Jager, Gemeente Leeuwarden Jan Michorius, Gemeente Leeuwarden Rob Schut, ROC Friese Poort Hester Henstra, Wetsus Lummie Fokkema, Keunstwurk Fulco Claassen, Stenden Hogeschool Albert van der Kooij, Academie voor Popcultuur Johan Dalstra, AOC Friesland Wietske Drenth, van Hall Larenstein Albert Sikkema, Gameship Jan Ferweda, NHL Hogeschool Domeinen Marketing Leeuwarden Domein Vrije Tijd Domeinvoorzitter Saskia Bak, Algemeen Directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Tjerk Visser, Netwerk Coltrane Ieteke Kloppenburg, Eden Oranje Hotel Sietze Bandringa, Gemeente Leeuwarden Margret Havinga, LEON Ytje Damstra, Fries Museum Amber Herrewijn, Stenden Hogeschool Wilco Kamp, WTC Expo Domein Wonen Domeinvoorzitter Johan Sijtsma, Directeur Johan Sijtsma Architectenteam Aitze van de Bosch, Gemeente Leeuwarden Hans Vierstra, Gemeente Leeuwarden Werner Brouwer, GEM de Zuidlanden, Barteld Boerma, Makelaardij Popma Barteld Boerma Johan Vos, Vos Communicatie Ingeborg van Loenen, Windgroep/CV Blitsaerd Domein Werken Domeinvoorzitter Andries van Weperen, Directeur de Vergaderfabriek Joanneke Holtrup, Thuiszorg het Friese Land Fokke Martini, Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden Johan Vos, Vos Communicatie Toegevoegde waarde van Marketing Leeuwarden Citymarketing is een belangrijk instrument voor het bereiken van de ambities van de Gemeente Leeuwarden (zie hoofdstuk 1). Samen met de investeringen in projecten, moet citymarketing ervoor zorgen dat meer bewoners, ondernemers, studenten en toeristen kiezen voor Leeuwarden. Het bevordert het levendige klimaat in de stad, waardoor de aantrekkingskracht toeneemt. In Leeuwarden worden de citymarketingactiviteiten door alle partners gebundeld met het gebruik van de slogan Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden. Ook is de organisatie een belangrijk adviesorgaan voor vele partijen. Zo is Marketing Leeuwarden onder meer betrokken in het Binnenstadsmanagement, Project de Ontdekker en de Ring om Leeuwarden. Daarnaast is er structureel overleg met provinciale marketinginitiatieven zoals Fryslân Marketing, het project Fan Fryslân en het ambitieuze project Kulturele Haadstêd De flexibiliteit en commercialiteit van het projectbureau en haar acties versterken de slagkracht en vernieuwingszin in de stad. Marketing Leeuwarden staat open voor alle vormen van samenwerking. Ondanks haar kleine organisatie weet Marketing Leeuwarden vele instanties te bedienen 5. Marketing Leeuwarden heeft daarnaast effectief ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van social media. Het opgebouwde netwerk op LinkedIn, maar ook Twitter zorgen voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Samenwerking In de afgelopen jaren is er een breed netwerk opgebouwd van partijen die het belang van citymarketing onderkennen en die een bijdrage aan onze campagnes leveren. Mede hierdoor weet Marketing Leeuwarden doelgericht de juiste mensen te bereiken. Bij elke nieuwe campagne wordt het netwerk groter. Het draagvlak voor de stadsmarketingcampagne blijft hierdoor groeien. 5 Xxxxxxxxxxxxxx 1o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 11

7 Marketing Leeuwarden werkt binnen Leeuwarden nauw samen met: Werkgelegenheidssector Zorgsector Cultuur, sport en Vrije tijdssector Stadsschouwburg de Harmonie Keramiek Museum Princessehof Natuurmuseum Fryslân Fries Museum Verzetsmuseum Historisch Centrum Leeuwarden Aqua Zoo Friesland BV Sport Poppodium Romein de Blokhuispoort het Filmhuis Acta Theater Tryater Stichting Praamvaren Leeuwarden Stuurgroep Nassau De Groninger Klei VVV Leeuwarden Stichting Elektrosloep/de Stille Boot Holland Casino Tresoar Kennisinstellingen Wetsus Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Academie voor Popcultuur Van Hall Larenstein AOC Friesland ROC Friese Poort Friesland College Gameship University Campus Fryslân Keunstwurk Fryske Akademy Wageningen University Hanze Hogeschool Kamer van Koophandel Inqubator Leeuwarden Business Development Friesland Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden UWV Studentenwerk Wateralliantie Stichting Well Projectorganisaties Stichting Leeuwarden Studiestad Fryslân Marketing stichting Kulturele Haadstêd 2018 Fan Fryslân Stichting Nassau en Friesland Project Nieuw Zaailand Binnenstad Boppe Beste Binnenstad 2015 Evenementenorganisatoren Thuiszorg het Friese Land Medisch Centrum Leeuwarden (Zorggroep Noorderbreedte) de Friesland Zorgverzekeraar Izore GGZ GGD Friesland Media NDC Mediagroep Friesch Dagblad de Huis aan Huis Leeuwarden De Zaailandkrant Waterstad FM City FM Omrop Fryslân GPTV 058 Business de Zakenspiegel (Ondernemers)verenigingen Hotellerie en congressen Eden Oranje Hotel Grand Hotel Post Plaza Westcord WTC Hotel Fletcher hotel Paleis Stadhouderlijkhof Hotel t Anker Europahotel Bastion Hotel Campagnile Hotel Hotel Duhoux WTC Expo Stenden University Hotel Financiële instellingen Achmea Aegon FBTO ING Gemeentelijke Kredietbank Friesland Bank Overheid Gemeente Leeuwarden Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân Centraal Justitieel Incassobureau Vliegbasis Leeuwarden Stichting Binnenstadsmanagement Raad van Advies Gemeente Leeuwarden Rechtbank Leeuwarden Omrin de Belastingdienst Woningmarkt Johan Sijtsma Architectenteam Popma Barteld Boerma de Hypotheker Bouwbedrijf Lont Makelaardij Hoekstra GEM de Zuidlanden Wind groep CV Blitsaerd Woonfriesland Elkien Slokker Vastgoed Palet Corporatie Serviceflat Aldlânstate Immie Jonkman Netwerk Coltrane Jens Koudstaal Events Jan Gaastra Productie Noordplan de Vergaderfabriek Boven Holland Entertainment Jant van Dijk Congresbureau Friesland Overig Friesland Campina Koopmans Meelfabrieken MotionTales Groot Haar + Orth MerkMakers Nederlandse Spoorwegen (NS) Energie Service Friesland Haan Reklame KSB Repro Stichting Parkeergarages Leeuwarden Arriva Koninklijke Horeca Nederland Winkeliersvereniging over de Kelders/ Oosterstraat LOC Winkeliersvereniging Kleine Kerstraat/Grote Kerkstraat 12 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 13

8 Informatievoorziening Financiering Om stakeholders te informeren over de activiteiten van Marketing Leeuwarden onderneemt de organisatie de volgende acties: Website Marketing Leeuwarden De website van Marketing Leeuwarden bevat een overzicht van de organisatie, nieuwsberichten, persberichten, maar ook nieuw promotiemateriaal. In maart 2010 is de nieuwe website van Marketing Leeuwarden gelanceerd. Nieuwsbrieven Marketing Leeuwarden Iedere maand stuurt Marketing Leeuwarden een nieuwsbrief over de activiteiten die de organisatie heeft ontplooid. Bijna 7000 geïnteresseerden ontvangen deze nieuwsbrief. Jaarplan Aan het begin van ieder campagnejaar geeft Marketing Leeuwarden een jaarplan uit met een overzicht van de te ondernemen activiteiten. Het jaarplan wordt verspreid onder alle stakeholders, is gratis op te vragen of digitaal na te lezen via de website. Jaarverslag Ieder jaar geeft Marketing Leeuwarden rond juni een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste ondernomen activiteiten, successen en resultaten. Jaarbudget Marketing Leeuwarden De stadsmarketing van Leeuwarden komt tot stand door de financiële bijdrage van overheden en bedrijfsleven. Voor de beleidsperiode is er elk jaar euro beschikbaar gesteld voor de campagne. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbaar gestelde financiële middelen door de verschillende instanties. Ook is er een onderverdeling gemaakt in de besteding van de financiële middelen. Gemeente Leeuwarden ,00 Samenwerkingsverband Noord-Nederland ,00 Provincie Friesland ,00 Private bijdrage ,00 Totaal ,00 Subsidieverstrekkers Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) Gemeente Leeuwarden Provincie Fryslân Ministerie van Economische Zaken Externe Financiers Leeuwarder Ondernemers Fonds Vliegbasis Leeuwarden Medisch Centrum Leeuwarden CV Blitsaerd/Windgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Bedrijven Vereniging Leeuwarden West Financiering vanuit het MKB Akawe Kassasystemen Commit Consulting Galerie Roos van Tudor Groot Haar + Orth Jac Copini JHD intermediair Kapsalon La Vie Naaipatronen.nl Noordplan BV Paul Stuve Administratie en Advies Rita Tekkelenburg Traiteur Toko Anadolu Varenna Leeuwarden Visser & de Graef bv Vroom s Communicatie Financiële samenwerkingspartners Fryslân Marketing Stichting Leeuwarden Studiestad Project Nieuw Zaailand Keramiekmuseum Princessehof* VVV Leeuwarden* Westcord WTC Hotel* WTC Expo* Eden Oranje Hotel* Grand Hotel Post Plaza * Business Development Friesland Productsponsoring Aqua Zoo Friesland Bagels and Beans Beads & Co. Boekhandel van der Velde de Koperen Tuin de Treinenpassage de Waag Dijkstra s Boulangerie Stichting de Stille Boot Stichting Praamvaren Leeuwarden Eric Steenbergen Eurohotel Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof Fries Museum/Verzetsmuseum Hotel Duhoux Hotel t Anker Hotel Restaurant Campagnile Leeuwarden Jurjen Museumwinkel Princessehof Oil en Zo Sems Spellekijn Stadscafé Drinks & Diner Stenden University Hotel Pannekoekschip Stadsschouwburg de Harmonie Beads & Co Paddy O`Ryan Doozo Club Noa BV Sport Historisch Centrum Leeuwarden MBN Music & Marketing Holland Casino Poppodium Romein Stichting Winterfeest Leeuwarden Eetcafé Spinoza Pitch and Putt Leeuwarden Freeze Festival Noordelijk Filmfestival Dag8 Bakkerij Salverda Tespresso Stichting Parkeergarages Leeuwarden *tevens productsponsor 14 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 15

9 Marketing Leeuwarden richt zich in haar campagnes op wonen, werken, vrije tijd en kennis. Binnen al deze peilers heeft de organisatie te maken met vele verschillende doelgroepen. Het vergt inzicht in de doelgroep om de boodschap van de campagne op de juiste manier te formuleren. 3 Wat leverden onze campagnes in 2010 op? Algemene promotie Leeuwarden is de bruisende, cultuurhistorische hoofdstad van Friesland, economische motor van de provincie Friesland, studentenstad en woonstad. Leeuwarden heeft veel te bieden voor inwoners, cultuurliefhebbers, winkelend publiek, studenten, potentiële werknemers en potentiële bewoners. Marketing Leeuwarden richt zich in haar campagnes op al deze doelgroepen, maar soms vallen acties niet even goed te specificeren op slechts één groep mensen. Vaak heeft een campagne of actie tot doel om Leeuwarden algemeen te promoten. Denk hierbij aan het plaatsen van toeristische informatie op algemene websites of het informeren van de pers over de activiteiten in de stad met tot doel het genereren van free publicity. Ook de ontwikkeling en verspreiding van doeltreffend brochuremateriaal en het bekendmaken van de slogan zijn belangrijke activiteiten van Marketing Leeuwarden. Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Door de activiteiten van Marketing Leeuwarden en door de algemene promotie is de Leeuwarder slogan de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Bekendheid slogan Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Bron: Imago onderzoek Gemeente Leeuwarden % 72% Persberichten Om de pers te informeren over de activiteiten waar Marketing Leeuwarden een trekkende rol in had, zijn in persberichten verstuurd naar de regionale en/of landelijke pers. 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers Onderwerp Datum Verspreiding Leeuwarden verwelkomt eerste proefbewoner 26 februari 2010 Landelijk Leeuwarden presenteert zich op de EMIF in Brussel 15 maart 2010 Landelijk Brussel ontmoet Leeuwarden 18 maart 2010 Landelijk Persuitnodiging Lancering Living Leeuwarden 26 maart 2010 Regionaal Nieuwe Marketing Leeuwarden website 26 maart 2010 Regionaal Persbericht Lancering Living Leeuwarden.nl (vooraf) 26 maart 2010 Regionaal Persbericht Lancering Living Leeuwarden.nl 30 maart 2010 Regionaal (achteraf) Fryslan Opent op Event in Utrecht 30 maart 2010 Landelijk Leeuwarden en de Nassaus van april 2010 Landelijk Evenementenkalender breed verspreid 13 april 2010 Regionaal Genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee 14 mei 2010 Landelijk 16 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 17

10 Onderwerp Datum Verspreiding Sinaasappels attenderen bewoners op Nassauverleden 28 april 2010 Regionaal Vorstelijk genieten op de Libelle Zomerweek 14 mei 2010 Landelijk Mystery Guests onderzoeken hoffelijkheid in 4 juni 2010 Regionaal Leeuwarden Hofstad-Leeuwarden tram rijdt door Den Haag 11 juni 2010 Landelijk 6e editie Woonfestival 15 september 2010 Regionaal Mystery Guests beginnen met tweede periode 27 september 2010 Regionaal onderzoek Leeuwarden lanceert viral game 30 september 2010 Landelijk Leeuwarden gaat voor goud Kick off Op weg naar Beste Binestad november 2010 Landelijk Free publicity Fysieke persmailing In 2010 wist Marketing Leeuwarden meerdere keren gratis publiciteit te genereren in veelgelezen dag- en of weekbladen o.a. door haar fysieke persmailing. Een rode persdoos attendeerde ruim 150 uitredacties in Nederland op het culturele aanbod en evenementen in Leeuwarden. In totaal genereerde Marketing Leeuwarden door middel van haar pers- ings en persberichten een free publicity ter waarde van: bijna euro. Marketing Leeuwarden heeft voor de uitingen op de volgende pagina geen investeringen gedaan. Free publicitywaarde Medium Titel Plaatsing 0plage Margriet 10x lekker actief- Uittip Homo 8 t/m 14 maart Ludens 2010 Seniorenwijzer Funshoppen, Kijk dat is t mooie 31 maart van Leeuwarden Reformatorisch Dagblad Hema-mok met Máxima staat in lange traditie 19 april Programmaboekje Libelle Zomerweek Leeuwarden, hofstad van Friesland 9 t/m 15 april Libelle We Love Fryslân mei Reformatorisch Dagblad Grandeur in Leeuwarden mei Telegraaf Gezellig Leeuwarden mei Museum Jaarkrant Oranjegoed! Vier Eeuwen okt Oranje-Nassau op Keramiek NRC Next Foto Leeuwarden 1 juli NRC Next Fotomanifestatie Noorderlicht 1 september Telegraaf Leeuwarden leeft, studenten geven stad nieuwe impuls 21 augustus Vrij Nederland Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 28 augustus Santé Elfstedengevoel januari RTL 4 Trinny and Leeuwarden september Susannah, Missie Holland jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 19

11 Folder vorstelijk genieten Promotiemateriaal Brochure Twitter Linkedin Gratis promotiemateriaal: Online promotie Verspreiding/distributie brochures 2010 Het brochuremateriaal van Marketing Leeuwarden wordt veelvuldig aangevraagd door congresorganisatoren, toeristische organisaties, maar ook (internationale) ondernemingen Algemene Brochures NL Algemene Brochures EN Algemene brochures DE Toeristische brochures NL Toeristische brochures EN Toeristische brochures DE. Koopzondagposters In samenwerking met LEON (nu LOC) heeft Marketing Leeuwarden in 2010, voorafgaand aan iedere koopzondag, koopzondagposters laten ontwerpen, drukken en verspreiden. Op deze manier werden bezoekers aan de binnenstad geïnformeerd over de extra koopzondagen. Beeldbank Marketing Leeuwarden gelooft dat beeld meer zegt dan 1000 woorden. Daarom investeert Marketing Leeuwarden in passend fotomateriaal om de Friese hoofdstad zo goed mogelijk in beeld te brengen. Niet alleen de organisatie zelf, maar ook anderen mogen hier kosteloos gebruik van maken. Actualisering informatie op internet Op tientallen websites is toeristische informatie over Leeuwarden te vinden. In het begin van 2010 heeft Marketing Leeuwarden contact opgenomen met contentbeheerders van de sites om de informatie te actualiseren. Toeristische sites Met druk bezochte sites zoals Dagjeuit.com en Dagjeweg.nl zijn strategische samenwerkingen aangegaan. Marketing Leeuwarden levert in ruil voor kosteloze promotie toeristische informatie op deze sites aan. Ook voor sites van VVV Leeuwarden en Beleef Friesland levert Marketing Leeuwarden iedere week toeristische informatie aan. Social Media Marketing Leeuwarden maakt intensief gebruik van Twitter (1700 followers) en Linkedin (+/- 800 groepsleden) om activiteiten in de stad aan te kondigen. Het gebruik van social media gaat echter verder dan alleen het communiceren van een activiteit of event. Marketing Leeuwarden gaat de interactie aan met haar followers en heeft daardoor gemerkt dat social media ook een nuttige tool is om het imago van de stad positief te beïnvloeden. Citydressing De stad aangekleed en wel tijdens de grote evenementen. Marketing Leeuwarden hangt tijdens het evenementenseizoen speciale vlaggen op, bij het Europaplein en NS Station. 2o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 21

12 Hofstad Leeuwarden In 2010 is besloten Leeuwarden te positioneren als Hofstad van het Noorden. Het Nassau-verleden van Leeuwarden is een unieke kernwaarde voor de stad, er zijn weinig steden die een dergelijke geschiedenis kennen. Een kernwaarde waar de stad zich goed mee kan profileren richting de potentiële bezoekers. Niet alleen richting liefhebbers van het koningshuis of geïnteresseerden in geschiedenis, maar ook richting de potentiële bezoekers die op zoek zijn naar een gezellig dagje uit in een mooie historische binnenstad. Hofsteden of Nassausteden worden sneller geassocieerd met een monumentale binnenstad, een rijk cultureel aanbod en een bruisend winkelhart. Elementen waar de Friese hoofdstad op alle punten hoog scoort. Een belangrijke bron van inkomsten van een stad ligt bij het aantal toeristische bezoeken. Met de Hofstadcampagne hoopt Marketing Leeuwarden een impuls te kunnen geven aan het aantal toeristische bezoeken naar de Friese stad. Het onderscheidend vermogen van Leeuwarden als Hofstad is niet alleen een belangrijke kans om meer toeristen aan te trekken. De Hofstadcampagne draagt ook bij aan doelstelling om het imago van Leeuwarden bij Leeuwarders en Friezen positief te beïnvloeden. Veel mensen, behorend tot deze doelgroep, weten niet van het rijke verleden. Marketing Leeuwarden gelooft met het inzichtelijk maken van de rijke achtergrond dat Leeuwarders en Friezen trotser worden op hun woonplaats en hoofdstad. En trotse inwoners zijn tenslotte weer trotse ambassadeurs van de stad, wat weer tot gevolg heeft dat meer en meer mensen bekend worden met het prachtige Leeuwarden en de stad wellicht een bezoek brengen. Uitstraling Om gezamenlijk de Hofstadcampagne uit te dragen heeft Marketing Leeuwarden een beeldmerk ontwikkeld. Het beeldmerk wordt door Marketing Leeuwarden toegepast in al haar toeristische uitingen. Binnen het beeldmerk is gekozen voor het opschrift Hofstad, waar het direct gaat om promotie over de stad, en het opschrift Hoffelijk waar het gaat om het karakter van een onderdeel binnen de stad. Denk hierbij aan het ontvangst binnen een hotel. Informatieverstrekking Website Hofstad-leeuwarden.nl Om effectief door te verwijzen naar de informatie over Hofstad- Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden de site Hofstad- Leeuwarden ontwikkeld, met informatie over het verleden van de stad, maar ook speciale arrangementen. jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 23

13 Nassau-arrangement Nassau-arrangement Advertorial Graffiti Libelle zomerweek Appeltjes van Oranje Vorstelijke fiets Hofstadtram Outdoor poster Oranjegoed Productontwikkeling Nassau-arrangement Samen met de hotellerie in Leeuwarden ontwikkelde Marketing Leeuwarden het Nassauarrangement. Dat is een groot succes. In 2010 werd het Nassau-arrangement ruim 300 keer geboekt! De waarde bedraagt hiervan ruim ,- Vorstelijke fietstas Marketing Leeuwarden liet een vorstelijke fietstas ontwikkelen met beelden van Leeuwarden. In de eerste instantie voor verkoop op de Libelle Zomerweek. Maar ook bedrijven gebruiken deze fietstassen inmiddels op hun dienstfietsen! Ruim 5000 tassen zijn op dit moment in omloop! Landelijke bekendheid Om Leeuwarden als Hofstad landelijk op de kaart te zetten heeft Marketing Leeuwarden geïnvesteerd in een aantal landelijk georiënteerde activiteiten. Libelle Zomerweek Bekendheid genereren bij de belangrijkste toeristische doelgroep! vrouwen, de belangrijkste beslissers als het komt op een dagje weg, konden in mei kennismaken met Leeuwarden. Samen met VVV Leeuwarden en Keramiekmuseum Princessehof stond Marketing Leeuwarden een hele week op de beurs en verzamelde ruim 2000 adressen. De adressen werden in juni gebruikt voor een direct mail actie. Daarnaast werden bijna alle adressen meegenomen in de VVV nieuwsbrief. Ook gingen ruim 2500 vrouwen op de foto! Advertorials en Free Publicity Leeuwarden kwam onder de aandacht bij een miljoenenpubliek door de plaatsing van advertorials in VIVA, Vorsten Royal, Flair, Libelle en zelfs in de Zeeuwse kranten n.a.v. het bezoek van de Koningin in Middelburg. Free publicity werd gegenereerd in o.a. de Telegraaf, VT Wonen, het Reformatorisch Dagblad, de Museum Jaarkrant. Outdoor (posters) Op ruim 200 locaties zijn posters geplaatst van Hofstad Leeuwarden in collega-hofsteden Den Haag en Delft. Om de trotste hofstadinwoners van Den Haag en Delft te attenderen dat er ook nog andere Hofsteden zijn in Nederland! Hofstadtram Een compleet beplakte tram met beelden van Hofstad Leeuwarden reed ruim een half jaar tussen collega-hofsteden Den Haag en Delft. Het maximale bereik van de tram in vertoningen komt daarmee neer op 8.4 miljoen! Televisie Met zorg ingekochte vertoningen van de Hofstadspot in het Ster & Cultuur blok op de landelijke televisie (84 vertoningen) en AT5 (800 spots in de reclameblokken) met bijna 1 miljoen kijkers per maand! 24 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 25

14 Regionale promotie Ook regionaal heeft Marketing Leeuwarden fors ingezet in de promotie van Hofstad Leeuwarden. Appeltjes van Oranje In 2011 werden bijna Appeltjes van Oranje uitgedeeld aan winkelend publiek! Tijdens Koninginnedag en de extra koopavonden voor Sinterklaas deelden promotiedames een sinaasappeltje omwikkeld met Hofstadvloei uit. Op een ludieke manier werd de doelgroep geïnformeerd over het Hofstadverleden van Leeuwarden. Graffitikunst Het Hofstadverleden kwam ook op creatieve manieren tot uiting. In de oude Lombartsteeg werd Hofstad Leeuwarden verbeeld op de muren! Hoffelijke sticker Een sticker op de deur of op het raam van tal van ondernemers die hun winkelend publiek gastvrij onthalen! Om Hofstad Leeuwarden bij ondernemers te promoten liet Marketing Leeuwarden deze gimmick ontwikkelen. Het Hofstadthema wordt inmiddels al breed gedragen door ondernemend Leeuwarden. Samenwerking Nassau Binnen de Hofstadcampagne heeft Marketing Leeuwarden gezocht naar een strategische samenwerking met culturele instellingen en de hotellerie. Om een goede aansluiting te vinden met activiteiten die de komende jaren op de planning staan is de stuurgroep Nassau opgericht. Oranjegoed In 2010 was de expositie Oranjegoed, vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek te zien in Keramiekmuseum Princessehof. Marketing Leeuwarden heeft de samenwerking opgezocht en zo is er in 2010 samen opgetrokken in promotie en publiciteit over Hofstad Leeuwarden 26 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 27

15 Poster het Wetenswaterhuis Advertentie Advertentie Folder Capital of Water Technology Leeuwarden heeft de ambitie om uit te groeien tot dé Europese hoofdstad van de watertechnologie of Capital of Water Technology. Een serieuze en uitdagende ambitie, maar de Friese hoofdstad heeft zeker de potentie om deze ambitie waar te maken. Met het toonaangevende onderzoeksinstituut Wetsus is Leeuwarden al ver op weg om deze ambitie te verwezenlijken. Ook de komst van de Watercampus in 2014 draagt bij aan deze doelstelling. Onbekend maakt echter onbemind. Hoe trek je nieuwe bedrijven aan op het gebied van watertechnologie? Hoe informeer je de pers over de economische ontwikkeling in Leeuwarden op dit vakgebied en hoe informeer je de huidige bewoners over deze grote plannen? De eerste aanzet voor de profilering van Capital of Water Technology komt van de hand van Marketing Leeuwarden. Hieronder een overzicht van de acties en activiteiten waaraan Marketing Leeuwarden in 2010 heeft bijgedragen. Samenwerking Wateroverleg Samen met Gemeente Leeuwarden, Wetsus, de Wateralliantie, Stichting Well en Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden een structureel overleg geïnitieerd om activiteiten en strategieën uit te zetten om Leeuwarden als Capital of Water Technology beter op de kaart te zetten. Wetenswaterhuis Het Wetenswaterhuis vond in de herfstvakantie van 2010 plaats in het Natuurmuseum Fryslân. Doel van de kijk- en- doe-expositie, als onderdeel van Fryslân Unlimited, was om jonge kinderen kennis te laten maken met het leuke van watertechnologie. De bezoekersaantallen waren overweldigend! In een week kwamen er meer dan 8000 bezoekers voor het Wetenswaterhuis, waar slechts 5000 waren verwacht. Marketing Leeuwarden speelde een rol in de promotie van de expositie en de distributie van gadgets. Landelijke promotie Advertenties Om Leeuwarden landelijk in de schijnwerpers te zetten als Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden in samenwerking met de partijen in het wateroverleg diverse advertenties ingekocht. Bij de inkoop van advertorials door Marketing Leeuwarden heeft het projectbureau ook onderhandeld over redactionele ruimte over Leeuwarden als Capital of Water Techology. De totale publiciteitswaarde hiervan ligt op ruim euro Advertorial Telegraaf Maart 2010 Wereld Waterdag- Bijlage Water Advertorial H20 Magazine Maart 2010 Advertorial Financieel Dagblad September 2010 Bijlage innovatie Advertorial Metro November 2010 Advertorial Telegraaf December 2010 Bijlage Stad van de Toekomst Advertorial Metro December 2010 Bijlage Duurzame Stad 28 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 29

16 Productontwikkeling Waterflyer In samen met de waterpartijen heeft Marketing Leeuwarden een speciale waterflyer ontwikkeld. Dit is een brochure gericht op de zakelijke markt, waarin de toonaangevende waterpartijen omschreven staan. Wateremmer Een handig emmertje met het opschrift Capital of Water Technology liet Marketing Leeuwarden produceren om inwoners van Leeuwarden te informeren over de ambitie van de gemeente. Het ludieke emmertje werd tijdens het Wetenswaterhuis (Natuurmuseum Fryslân), inclusief waterflyer, meegegeven aan bezoekers. Wat resulteerde in grote optochten met blauwe emmertjes door de stad! Doek Watercampus Leeuwarden Om de bestemming voor de braakliggende terrein voor de toekomstige Watercampus aan te kondigen, liet Marketing Leeuwarden een groot hekdoek ontwikkelen. 3o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 31

17 Promotieteam Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Zaailandkrant Poster het Wetenswaterhuis Advertentie Advertentie Evenementenpromotie Landelijke promotie Leeuwarden is een bruisende stad! Dat blijkt ook weer uit het grote aantal evenementen die ieder jaar in de Friese hoofdstad worden georganiseerd. Evenementen zijn grote publiekstrekkers en veel publiek is een belangrijke impuls voor de economie van de stad. Denk hierbij aan overnachtingen, uitgaan, shoppen in de winkels en uitgaven in de horeca. Gemiddeld gaven bezoekers 41 euro uit tijdens hun bezoek aan de stad in In Leeuwarden worden steeds meer evenementen georganiseerd. Leeuwarden scoort hoog op de ranglijst van de G50 Evenementenmonitor (5de plaats) en staat hiermee aan de top, samen met steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Evenementen geven Marketing Leeuwarden de mogelijkheid om extra toeristen te trekken. Niet alleen Marketing Leeuwarden (en dus Leeuwarden) profiteert van het aanbod van evenementen, ook de grote en kleine evenementenorganisatoren profiteren van de aanwezigheid van Marketing Leeuwarden. Het projectbureau biedt evenementenorganisatoren de mogelijkheid tot een stuk extra publiciteit voor hun evenementen. We bieden aankledingsmogelijkheden voor de georganiseerde evenementen. Marketing Leeuwarden maakt binnen haar evenementenpromotie onderscheid tussen evenementen met een regionale en bovenregionale uitstraling. TV spots Voor een aantal grote evenementen met bovenregionale uitstraling, zoals het Fries Straatfestival, Noorderlicht en het Noordelijk Filmfestival, kocht Marketing Leeuwarden ruim 150 spots in tijdens het Ster & Cultuurblok en op AT5. Marketing Leeuwarden gelooft dat deze evenementen extra aantrekkingskracht hebben op inwoners van buiten de regio. Evenementen ings Om de twee weken verstuurt Marketing Leeuwarden een ing met daarin de belangrijkste evenementen over een periode van vier weken. Deze mailingen resulteerden meerdere keren in vermeldingen van evenementen in de Friese hoofdstad in dagbladen zoals NRC Next en de Telegraaf. Advertorials In alle ingekochte advertorials werden standaard alle grote evenementen van het seizoen meegenomen. Dit resulteerde in een exposure voor de evenementen bij meer dan dag- en weekbladlezers. Evenementenorganisatoren weten Marketing Leeuwarden goed te vinden. Marketing Leeuwarden biedt de mogelijkheid om gratis extra publiciteit te genereren voor evenementen, groot en klein. Vrijwel alle evenementen in Leeuwarden (zoals: het Fries StraatFestival, Noordelijk Filmfestival, Fotomanifestatie Noorderlicht, Porsche Elfstedentocht, Windmill Cup, Holy Stitch, Leeuwarden Zingt, de Sinterklaasintocht, het Winterfestival en nog veel meer) kloppen ieder jaar weer bij Marketing Leeuwarden aan om gebruik te maken van de mogelijkheden van stadsmarketing. 6 Bron: toeristisch bezoek aan steden jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 33

18 Billboard Lentekriebels Poster Winterfestival Abri Royal Leeuwarden Abri Royal Leeuwarden Abri Storm binnen Evenementenkalender Regionale promotie Uit onderzoek van Toeristisch bezoek aan Steden blijkt dat inwoners van de regio ook vaak een belangrijke toeristische doelgroep zijn. Om die reden zet Marketing Leeuwarden groots in om het bruisende Leeuwarden bij deze mensen bekend te maken. Daarmee proberen we indirect ook het imago van de Friese hoofdstad positief te beïnvloeden. Advertenties Inkoop van advertentieruimte (maandelijks) ter promotie van evenementen in o.a. het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, de Zaailandkrant. Daarnaast in magazines zoals: Friesland Post, seizoensbrochure Stadsschouwburg De Harmonie en bijlages van NDC zoals: Tryater Down South krant, Fries Straatfestivalkrant, Freeze Festivalkrant en nog veel meer. Radiospots Ter promotie van de grote evenementen heeft Marketing Leeuwarden deals gesloten met Omrop Fryslân, Waterstad FM, Radio NL en City FM. Evenementen zoals Fries StraatFestival, Noordelijk Filmfestival, Leeuwarden Zingt, Down South en Ljouwert Culinair kregen 15 spots op Omrop Fryslân aangeboden en 35 spots op de overige zenders. Tegen gereduceerd tarief konden de organisatoren extra spots inkopen. Zaailandkrant Marketing Leeuwarden levert iedere maand 1 pagina redactionele tekst aan voor de Leeuwarder Zaailandkrant. Op deze pagina worden lezers geattendeerd op komende evenementen. Outdoor Postercampagne In heel Noord-Nederland maakte Marketing Leeuwarden in 2010 gebruik van outdoormogelijkheden. Op locaties in Leeuwarden, Groningen, Assen, Den Helder en Alkmaar hingen op zes momenten in het jaar ruim 200 evenementenposters. Billboards Op vijf locaties in Leeuwarden staan grote vitrines waar iedere dag duizenden automobilisten langsrijden. In totaal zes maanden lang hingen er grote billboards met de grote evenementen in deze vitrines. Matrixborden Marketing Leeuwarden levert twaalf keer per jaar toeristische input aan voor de lichtkranten aan de invalswegen van de Friese hoofdstad. De lichtkranten zijn een perfecte manier om effectief activiteiten die er per week te doen zijn aan te communiceren. Promotieteams Enthousiaste dames en heren gekleed in Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden style deelden o.a. tijdens de afvaart naar Oerol, de jaarmarkt in Dokkum en Koninginnedag in Sneek en Franeker de Friese evenementemenkalender uit om inwoners en bezoekers van de provincie te verleiden om een herhalingsbezoek te brengen aan de Friese hoofdstad. Ook tijdens grote evenementen worden de promotieteams ingezet om zwaaivlaggetjes uit te delen. Productontwikkeling Evenementenkalender 2010 Een complete evenementenkalender met de belangrijkste evenementen van heel 2010 werd in een oplage van ruim keer verspreid. Twee versies werden ontwikkeld. Een voor de inwoners van Leeuwarden en een voor de Friezen. In samenwerking met Stichting Praamvaren Leeuwarden was er in de 058-editie een gratis praamvaartticket opgenomen en in de Friese versie in samenwerking met Parkeergarages Leeuwarden en project Nieuw Zaailand een gratis parkeerticket. 34 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 35

19 Werkgelegenheid en studeren Het aantrekken van nieuwe werknemers, bedrijven en nieuwe zelfstandig ondernemers is voor iedere stad een grote uitdaging, zeker ten tijde van een economische crisis. Toch mag Leeuwarden hierin niet achterblijven ten opzichte van andere grote steden. Daarom zijn er in 2010 diverse activiteiten ontplooid om deze doelgroep aan te trekken, maar ook zeker te behouden. Marketing Leeuwarden richtte zich in haar campagnes niet alleen op de huidige arbeidsmarkt, maar ook op potentiële hoger opgeleiden, de student. De student van nu is tenslotte de high potential van morgen! Living Leeuwarden Website Living Leeuwarden In 2010 heeft Marketing Leeuwarden de website gelanceerd. Een website over werken, wonen en vrije tijd in de Friese hoofdstad. Doel van de website is om hoger opgeleid personeel vanuit de drukke deelgebieden aan te trekken om zich hier te vestigen. Samenwerking Voor de campagne Living Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden de samenwerking gezocht met diverse grote werkgevers om mee te denken over de invulling van de site. Zo zijn er onder meer gesprekken gevoerd met Zorggroep Noorderbreedte, Vliegbasis Leeuwarden en de Friesland Bank. Studentprojecten Studenten van de opleiding Communication and Multimediadesign van NHL Hogeschool maakten in 2010 diverse campagnevoorstellen voor Living Leeuwarden. Crossmediale voorstellen waar Marketing Leeuwarden echt mee uit de voeten kan, werden geselecteerd voor een doorvertaling in Citytales Game Leeuwarden Spelenderwijs Leeuwarden ontdekken. De online game Citytales, een product in samenwerking met Stichting Leeuwarden Studiestad, toont potentiële studenten alle voordelen van het studeren in Leeuwarden. Of het nou de prijs per vierkante meter voor een kamer is of de unieke studentensportpas. Leeuwarden is een echte studentenstad! Boomerangactie Om de game landelijk onder de aandacht te brengen, heeft Marketing Leeuwarden in samenwerking met Boomerang een kekke ansichtkaart laten ontwikkelingen. De kreet Amsterdam is zo passé was een krachtige trigger! Citytales heeft in 2010 ruim unieke spelers gehad. Studentenaantallen 2008/ /2010 Totaal aantal studenten MBO studenten HBO studenten jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 37

20 Citytales Boomerangactie Citytales KEF campagne ansichtkaarten < Cityguide Website Living Leeuwarden Productontwikkeling Woningmarkt De Starterstas In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden zijn ruim 500 starterstassen uitgedeeld aan startende ondernemers in Leeuwarden. Cityguide Leeuwarden In het najaar van 2010 liet Marketing Leeuwarden een Cityguide over de stad maken met daarin informatie over werken, wonen en vrije tijd. De Cityguide is toegespitst op een doelgroep in de leeftijd 18 t/m 35 jaar met een hoger opleidingsniveau. De Cityguide is verschenen in een oplage van stuks, waarvan in het Engels. Doel van de Cityguide is om diegenen die de stad nog niet kennen, te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan de Friese hoofdstad. Diverse organisaties in de binnenstad hebben een bijdrage geleverd aan het boekje door middel van kortingsbonnen. Leeuwarden is met bijna inwoners een bruisende en levendige stad. De hoofdstad van Friesland biedt woonmogelijkheiden voor jong en oud. Of het een woning is van voor 1900 in de historische binnenstad of een moderne villa in Zuiderburen. De natuurlijke omgeving met het vele water en groen in en om de stad zijn voor veel mensen een motivatie om zich hier te vestigen. Wonen in de rust en natuur, maar toch met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik maken Leeuwarden tot een prachtige woonstad. De gemeente heeft de ambitie om uit te groeien tot een stad met meer dan inwoners. Ten opzichte van het jaar 2000 is het inwonertal in 2010 gestegen met bijna 6% gestegen. Zelfs in de periode waarin we te maken hebben met een huizencrisis stijgt het inwonertal van Leeuwarden nog steeds. (+0,61% t.o.v. 2009). Gemeente Leeuwarden zal op korte termijn uitgroeien tot een gemeente met meer dan inwoners. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen. Na 2014 zal een deel van Boarnsterhim zich aansluiten bij Leeuwarden. Tot die tijd investeert Marketing Leeuwarden in het aantrekken van nieuwe inwoners, maar ook in het behouden van inwoners. Denk hierbij aan afgestudeerden (starters), forenzen, en potentiële inwoners van buiten de provincie grenzen. KEF-campagne Ruim forenzen rijden iedere dag Leeuwarden in en uit, met de auto of met de trein. Na een lange werkdag vertrekken ze weer naar hun eigen woonplaats. Uit onderzoek, gedaan in 2009, is gebleken dat ruim 11 procent van alle forenzen overweegt om binnen afzienbare tijd naar Leeuwarden te verhuizen. Een belangrijke doelgroep voor Marketing Leeuwarden. Outdoorpromotie Eind mei maakte de KEF-forenzencampagne een doorstart. Een uitgebreide postercampagne, waar gebruik werd gemaakt van de 2-signs langs de drukke stadsroutes, moest de forens triggeren om meer informatie te zoeken over de KEF. Flyeractie Promotieteams flyerden bij grote werkgevers zoals FBTO, Medisch Centrum Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. De KEF-key met daarop de belangrijkste motivaties om eventueel te verhuizen werd uitgedeeld aan de forens. Ook op drukke wandelroutes werd de KEF-key uitgedeeld, ondermeer op het station, het Beursplein en Tesselschadestraat. Kennismakingspakketten Op de KEF-key staat een unieke code. Wanneer deze code op de website werd ingevoerd, maakte de KEF, iedere week kans op een Leeuwarder verrassingspakket. Dankzij organisaties zoals Poppodium Romein, Aqua Zoo Friesland, BV Sport, Doozo, Grand Hotel Post Plaza en vele anderen kon Marketing Leeuwarden iedere week een prachtige prijs in het pakket stoppen. 38 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 39

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN

STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN STADSMARKETING DEELPLAN VRIJE TIJD 2012-2014 GEMEENTE LEEUWARDEN 1 INHOUD Aanleiding.. 3 1. Stadsmarketing.. 3 2. Positionering.. 4 3. Concurrenten.. 5 4. SWOT-analyse.. 5 5. Doelgroepen.. 7 6. Doelstellingen..

Nadere informatie

Amsterdam Marketing 2013-2018

Amsterdam Marketing 2013-2018 Amsterdam Marketing 2013-2018 5 december 2012 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1: Waarom? 4 Hoofdstuk 2: Citymarketing 5 2.1 Kernwaarden 6 2.2 Visie, Missie & Strategie 6 2.3 Doelgroepen 7 2.4 Verbinden

Nadere informatie

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak

Jaarverslag 2012. Den Haag Marketing. www.denhaagmarketing.com. foto: Maurice Haak Den Haag Marketing www.denhaagmarketing.com foto: Maurice Haak 03 Inhoud 1. Voorwoord 05 2. Samenvatting 07 3. Resultaten 09 4. Marketing 13 5. Haags Uitburo 27 6. VVV Uitburo Den Haag 31 7. Den Haag Topsport

Nadere informatie

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27

1. Organisatie 5. 3. Marketingactiviteiten 9. 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Marketingplan 2014 2 Marketingplan 2014 Inhoud 1. Organisatie 5 2. Strategie 7 3. Marketingactiviteiten 9 4. Extern 11 4.1 Cultuur 11 4.2 Kennis 18 5. Intern 23 6. Nieuwe ontwikkelingen 27 Bijlagen 31

Nadere informatie

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag.

Partnerplan. Den Haag Marketing. > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. denhaag. Partnerplan 2015 1 Den Haag Marketing > Kies nu uw Partnerpakket 2015. > Partners enthousiast over resultaten! > Nieuw! Topsport Partnerpakket. 2 foto: Jurjen Drenth partnerplan 2015 Inhoud 3 01. Voorwoord

Nadere informatie

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?!

Voorwoord. Opnieuw een dynamisch jaar voor Leiden, Stad van Ontdekkingen! Doet u mee?! Marketingplan 2015 2 Voorwoord Voor u ligt het Marketingplan 2015 van Leiden Marketing. Een voortzetting van de ingezette koers, want u weet: wie geen koers bepaalt, wordt speelbal van de golven. Weliswaar

Nadere informatie

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert

Social citymarketing. Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen. Door: Fabian Savert Social citymarketing Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Door: Fabian Savert Titel: Social Citymarketing Ondertitel: Waarom je beter vandaag kunt beginnen dan morgen Auteur: Fabian Savert

Nadere informatie

Recreatie en toerisme midden in Limburg

Recreatie en toerisme midden in Limburg Regiopromotie Midden-Limburg 2012-2016 Recreatie en toerisme midden in Limburg Verenigen Verbinden Verleiden December 2011 VVV Midden-Limburg Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Een sterke regio 1.2 Regiopromotie

Nadere informatie

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen

Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen Strategische Marketingvisie Toerisme 2013 2016 Regio Arnhem Nijmegen arnhem rijk van nijmegen veluwezoom betuwe gelderse poort land van maas en waal de liemers regionaal bureau voor toerisme arnhem nijmegen

Nadere informatie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie

Wij zijn er voor u! > Wat doen wij in 2015. > www.vvvzuidlimburg.nl. Kennis delen. Acties voor Inwoners. Toeristische. promotie Presentaties en gastcollege s Acties voor Inwoners Kennis delen Promotie van evenementen Toeristische promotie gemeentes VVV Zuid-Limburg App Belangenbehartiging politiek Internet Markt onderzoek (Eu)regionale

Nadere informatie

merk strategisch marketingplan 2015-2018

merk strategisch marketingplan 2015-2018 merk strategisch marketingplan 2015-2018 Inhoudsopgave 1 Inleiding 4 1.1 Een nieuwe regiomarketing organisatie: Stichting Merk Fryslân 5 1.2 Totstandkoming meerjarenstrategie 6 2 Analyse huidige situatie

Nadere informatie

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten.

Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. Magazine van Kempen Communicatie 2012 nummer 3 Communicatie, de consument wil niet beïnvloed worden, maar meepraten. In deze uitgave o.a. Coaching haalt het beste uit de werknemer Enthousiaste klanten

Nadere informatie

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek.

VERBINDT TOERISME EN VRIJE TIJD: GAT IN DE WETENSCHAPPELIJKE MARKT NIEUWE MASTER TOURISM. UCF en Fryske Akademy. Onderzoek. UCF en Fryske Akademy INTERVIEW MET HANNO BRAND pagina 7 Onderzoek EENDENKROOS ALS NIEUW GEWAS pagina 6 VERBINDT JAARGANG 3 NUMMER 1 EDITIE LENTE 2014 WWW.UCF.NL @UCFFRYSLAN Wereldwijd behoren toerisme

Nadere informatie

Aan de slag met Citymarketing Zutphen!

Aan de slag met Citymarketing Zutphen! Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen +tot Zutphen maakt ( 1 Aan de slag met Citymarketing Zutphen! De som van alles wat Zutphen tot Zutphen maakt 2 ) ( 3 Notitie over citymarketing

Nadere informatie

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland

bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland bedrijvengids 2009 2010 [ Ondernemen[d] in de regio Smallingerland Opsterland DYNAMISCHE BUSINESS MET TROTS PRESENTEREN WIJ U DE BEDRIJVENGIDS [ONDERNEMEN[D] IN DE REGIO DAT TOT STAND KWAM IN SAMENWERKING

Nadere informatie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie

Eindrapportage. Vinden, Verrassen en Verbinden. Actieagenda & Sleutelprojecten. Topteam Gastvrijheidseconomie Eindrapportage Actieagenda & Sleutelprojecten Vinden, Verrassen en Verbinden Topteam Gastvrijheidseconomie 1 Inhoudsopgave pagina Voorwoord.................................................. 3 1. De Gastvrijheidssector....................................

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18

Inhoudsopgave. Voorwoord 5. 1 Organisatie 6. 2 Raad van Toezicht 10. 3 Ondernemingsraad 11. 4 Dienstverlening 12. 5 Europees Consumenten Centrum 18 Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Organisatie 6 1.1 Missie en kernwaarden 7 1.2 Doelstellingen 7 1.3 Kernactiviteiten 8 1.4 Bereikbaarheid 8 1.5 Vestigingsplaatsen 8 1.6 Directie 9 1.7 Raad

Nadere informatie

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5

Noord NL 17. Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Noord NL 17 Periodiek magazine SNN juli 2012 jaargang 5 Volop innovatie bij API Emmen Agro Valley, van kwantiteit naar kwaliteit Programmaraad: onderwijs beter aansluiten op de praktijk Samenwerking Noord-Nederland

Nadere informatie

Samenvatting. Imago-onderzoek

Samenvatting. Imago-onderzoek Imago-onderzoek 1 Samenvatting Dwaande, een campagne om Noordoost Fryslân meer bekendheid te geven, om meer toeristen naar de regio te trekken en om te inspireren en motiveren tot nieuwe initiatieven,

Nadere informatie

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement

CASUSBESCHRIJVING. 2013 Museumkompas. Lectoraat Crossmedia Business. www.museumkompas.nl. Hogeschool Utrecht. BMC Adviesmanagement CASUSBESCHRIJVING 2013 Lectoraat Crossmedia Business www.museumkompas.nl Hogeschool Utrecht BMC Adviesmanagement Inhoudsopgave Pagina 1.Beschrijving 3 1.1 Locatie 3 1.2 Wie is het Paleis het Loo? 3 1.3

Nadere informatie

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen

Sterk vanuit eigen kracht. Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Sterk vanuit eigen kracht Nota Economie Heerlen Heerlen, maart 2012 Gemeente Heerlen Afdeling Stadsplanning Bureau Economie 2 Inhoud 1. Inleiding.. 5 2.

Nadere informatie

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland

Sportbeleid dat rendeert in Flevoland http://www.google.nl/imgres?q=triathlon+flevoland&hl=nl&sa=x&biw=1120&bih=620&tbm =isch&prmd=imvns&tbnid=3bbicpw8vff_cm:&imgrefurl=http://crawler.dipity.com/tickr/fl ickr_almere/&docid=e1dplow0b_1xjm&gurl=http://static.flickr.com/3096/2822578644_2d

Nadere informatie

De kracht van de mienskip

De kracht van de mienskip Jaarbericht 2012 De kracht van de mienskip Het jaar 2012 stond vooral in het teken van de afnemende rol van de overheid en de toenemende verantwoordelijk heid van de burger/dorpsbewoner. Veel gebruikte

Nadere informatie

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015

Sectoranalyse 2015. Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur Februari 2015 Sectoranalyse 2015 Rotterdamse Raad voor Kunst en Cultuur De kracht van Rotterdam: kunst en cultuur Inhoudsopgave Voorwoord 6 Leeswijzer

Nadere informatie

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam

Toerisme & congressen. Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda. In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam Toerisme & congressen Clusterstrategie Kennis & Innovatieagenda In opdracht van de Economic Development Board metropoolregio Amsterdam juni 2011 1 Inhoud Kennis & Innovatieagenda metropoolregio Amsterdam

Nadere informatie

De Floriade (dit is het Nederlands paviljoen) vergroot het positieve effect van het toerisme in Limburg. THE COMMUNICATION COMPANY

De Floriade (dit is het Nederlands paviljoen) vergroot het positieve effect van het toerisme in Limburg. THE COMMUNICATION COMPANY Kamer van Koophandel Limburg KAMER KRANT UITGAVE 6 september 2012 Een uitgave van de Weijmans Media Groep Editie Noord- en Midden-Limburg Maar in 2012 maakt sector pas op de plaats Limburg dankt toppositie

Nadere informatie

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten

business magazine prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Risicomanagement is kansen zien en benutten jaargang 6, juni 2009 prijs losse verkoop 5.95 Ondernemerschap prof. dr. A. Roy Thurik Ondernemerschap als wapen tegen de kredietcrisis Verder in dit nummer: Risicomanagement is kansen zien en benutten

Nadere informatie

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem

Overal op de bres voor de Drechtsteden. de regiokracht. Succesvol van start in het nieuwe schooljaar1. Regionaal sectorplan maritiem Oktober 2014 De missie van de WD Overal op de bres voor de Drechtsteden Samenwerken aan ambities Op duurzame wijze versterken van de regiokracht Regionaal sectorplan maritiem Succesvol van start in het

Nadere informatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie

EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG. Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie EEN ANDERE BAAN VOOR ÉÉN DAG Zes evenementen waarbij medewerkers voor één dag kennismaken met ander werk en een andere organisatie DRENTHE EN DE WEEK VAN DE MOBILITEIT Met de twaalf deelnemende organisaties

Nadere informatie