citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o"

Transcriptie

1 citymarketing door verbinding en samenwerking Jaarverslag marketing Leeuwarden 2o1o

2 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 2 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 3

3 inhoudsopgave 1. Citymarketing en Leeuwarden 6 Beste lezer, Voor u ligt het jaarverslag van Marketing Leeuwarden over het jaar Voor Leeuwarden het tweede jaar van een beleidsperiode van drie jaar, waarin Marketing Leeuwarden de stad een belangrijke impuls heeft gegeven aan de leefbaarheid en het imago van de stad. Het is ook het jaar dat de naam Expeditie Leeuwarden verdween en vervangen werd door Marketing Leeuwarden. 2. Organisatie en meerwaarde van Marketing Leeuwarden 8 Sinds 2009 is Leeuwarden steeds beter op de kaart komen te staan als toeristische trekpleister, woonstad, studiestad en werkstad. Inwoners zijn positiever geworden over hun hoofdstad, maar ook de inwoners van Friesland zien Leeuwarden steeds meer als hoofdstad van de provincie. Ondanks de economische crisis en de crisis op de woningmarkt laat de stad nog steeds een positieve ontwikkeling zien in het inwoneraantal, werkgelegenheid en studentengroei. 3. Wat leverden onze campagnes in 2010 op? Het brede netwerk van Marketing Leeuwarden Bijlagen was het jaar van verbinding en samenwerking. Marketing Leeuwarden heeft de afgelopen twee jaar extra kunnen investeren in strategische samenwerkingen. Rond de campagnes Hofstad, Beste Binnenstad 2015, Zakelijk Toerisme en Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden nieuwe werkgroepen (mede) geïnitieerd. Door deze samenwerkingen kan Leeuwarden zich nog sterker profileren. Vanzelfsprekend is er ook in 2010 gebruik gemaakt van de kennis vanuit de markt door de domeinstructuur van Marketing Leeuwarden. Ook online weet Marketing Leeuwarden nieuwe relaties op te bouwen en een gevoel van trots mee te geven aan de stad. Sinds 2010 maakt Marketing Leeuwarden structureel gebruik van social media (Twitter, Hyves, Youtube en LinkedIn). De ruim 1650 Twitter volgers en de meer dan 750 LinkedIn groepsleden laten zien dat Marketing Leeuwarden een duidelijke behoefte vervult. Daarnaast wordt intensief gewerkt aan de verbetering van de relaties tussen de regionale en landelijke pers. Hierdoor is Leeuwarden de afgelopen jaren steeds vaker positief onder de aandacht gekomen door middel van free publicity 1. Leeuwarden werkt hard aan de verbetering van de stad. De stad is al prachtig, maar het kan nog beter. In 2010 liet Marketing Leeuwarden, in het kader van de Hofstadcampagne, de gastvrijheid van de stad onderzoeken. De resultaten uit het onderzoek, hebben Marketing Leeuwarden en de betrokken partijen geïnspireerd om in 2015 op te gaan voor de titel Beste Binnenstad Mede door de impulsen van Marketing Leeuwarden weten ondernemers, instellingen, organisatoren elkaar steeds beter te vinden. Dit resulteert in de uitvoering van mooie plannen waar iedere Leeuwarder, maar ook de bezoeker van de stad, direct van kan profiteren. Marketing Leeuwarden heeft gemerkt dat het organiserend vermogen en de actiebereidheid van de Leeuwarders enorm is toegenomen. Marketing Leeuwarden is trots op de ondernomen activiteiten en op de toegankelijkheid en flexibiliteit van onze citymarketingorganisatie is het laatste jaar van onze stevige marketingimpuls. Budgetten staan onder druk, ook die van Marketing Leeuwarden. Dit jaar wordt de beslissing genomen over de toekomst van de citymarketing van Leeuwarden. Marketing Leeuwarden, pleit, ondersteund door een recente studie van Berenschot 2, voor het behoud van onze externe organisatiestructuur. De samenwerking in Leeuwarden en de citymarketingaanpak in de stad hebben haar kracht bewezen. Vanzelfsprekend staat Marketing Leeuwarden open voor aanpassingen in de campagne. Met een versterking van de huidige citymarketingaanpak wordt effectief gebruik gemaakt van het huidige netwerk, opgebouwde expertise en geïnvesteerde middelen. Alle acties, impulsen en resultaten in dit jaarverslag laten zien dat de Citymarketing van Leeuwarden effectief is. Niet voor niets is Leeuwarden dit jaar voor de tweede keer op rij in de top van Citymarketingorganisaties in Nederland geëindigd! Leeuwarden mag trots zijn op haar stad! Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Cindy Ras Directeur Marketing Leeuwarden 1 Bijlage 1 overzicht gegenereerde free publicity Marketing Leeuwarden 2 Bron: Sustainable Citymarketing? Collaborate! C.J. Leenders in opdracht van Berenschot 4 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 5

4 Citymarketing en Leeuwarden 1 Een definitie van Citymarketing Citymarketing is het lange termijnproces en/of beleidsinstrument bestaande uit verschillende, met elkaar samenhangende activiteiten gericht op het aantrekken en behouden van specifieke doelgroepen voor een bepaalde stad 3. Bij Citymarketing wordt onderscheid gemaakt in een warme en koude benadering van doelgroepen. Zo is er altijd een emotionele verbondenheid met een bepaalde plek. Bij een groot deel van de doelgroepen wordt daarom voor een strategie gekozen tot het behouden van deze groepen (warme citymarketing). Bij koude Citymarketing richt de strategie zich op het aantrekken van nieuwe doelgroepen 4. 1 Citymarketing en Leeuwarden Citymarketing in Leeuwarden In Leeuwarden is de Citymarketing extern georganiseerd in een onafhankelijke stichting. Marketing Leeuwarden maakt een doorvertaling van de ambities en doelstellingen die de Gemeente Leeuwarden voor de Friese hoofdstad heeft bepaald. En is in die zin een voorloket van de Gemeente Leeuwarden. Door middel van strategische campagnes worden verschillende doelgroepen benaderd op het gebied van vrije tijd, wonen en werken. Ambities en doelstellingen De gemeente Leeuwarden wil tussen 2015 en 2020 uitgroeien tot een stad met meer dan inwoners. Daarnaast wil de stad zich Europees op de kaart zetten met haar aanwezige kennis op het gebied van Watertechnologie. Onder de titel Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden ingespeeld op deze behoefte en hier een werkgroep met belangrijke stakeholders voor samengesteld. Met haar Hofstadcampagne speelt Marketing Leeuwarden in op de behoefte van de Gemeente Leeuwarden om een grotere rol te spelen op het gebied van recreatie en toerisme in Friesland. Het cultuurhistorische karakter van de Friese hoofdstad en de gastvrijheid van haar inwoners worden in deze campagne sterk benadrukt en zorgen voor een grote aantrekkingskracht op dagtoeristen en vakantiegangers in de provincie. Stad in beweging Leeuwarden wil ook bijdragen aan de ambitie van de drie Noordelijke provincies om in 2020 tweeduizend kenniswerkers in het Noorden te hebben. Voor het aantrekken van hoger opgeleiden en voor het behouden van potentiële kenniswerkers is het belangrijk dat de randvoorwaarden goed zijn ingevuld. Dit betekent niet alleen de ontwikkeling van de University Campus Fryslân, de Watercampus of de Kenniscampus. Maar ook de aanwezigheid van cultuur, een bruisende stad en aantrekkelijke woonmogelijkheden zijn van belang voor deze groepen. In de binnenstad wordt hard gewerkt aan het project Nieuw Zaailand, een plek waar wonen, cultuur en vrije tijd bij elkaar komen. Met voorzieningen zoals het nieuwe Fries Museum, nieuwe winkels, zoals The Sting, en natuurlijk een nieuwe parkeergarage. Maar ook de projecten in de nieuwbouwwijk de Zuidlanden zijn belangrijke aanwinsten voor de stad. De hoofdstad van Friesland is in beweging! Projecten zoals Binnenstad Boppe zorgen ervoor dat de leegstand in de winkels worden tegengegaan en de aanloopstraten aantrekkelijker en duidelijker voor bezoekers worden gemaakt. Ook de ontwikkeling van het gebied Nieuw Stroomland, de aanleg van de Haak om Leeuwarden en een nieuwe westelijke invalsweg, met nieuwe kantoor- en bedrijvenlocaties, dragen bij aan de ambities van de stad. 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers 6 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 7

5 Organisatie Marketing Leeuwarden is de projectorganisatie die verantwoordelijk is voor de stadsmarketing van Leeuwarden. Marketing Leeuwarden is een onafhankelijke stichting. De activiteiten die Marketing Leeuwarden ontplooit, zijn verdeeld in vier domeinen; wonen, werken, kennis en vrije tijd. Allemaal ondersteund door een domeingroep met vertegenwoordigers uit het Leeuwarder bedrijfsleven. Marketing Leeuwarden bestaat uit een projectbureau, een bestuur met daaronder de vier domeinen (product-marktcombinaties): Vrije Tijd, Wonen, Kennis en Werken. In ieder domein werken tien tot twaalf vrijwilligers uit de Leeuwarder maatschappij aan het realiseren van marketing- en promotieacties. Deze acties worden begeleid en uitgevoerd door het projectbureau. Het projectbureau rapporteert aan het bestuur, waarin de voorzitters van de domeinen en algemene bestuursleden de campagne monitoren. Bestuur 2 Organisatie en meerwaarde van Marketing Leeuwarden Evert Wind Voorzitter Bestuur Marketing Leeuwarden en directeur regiostimulering KvK Noord. Saskia Bak Bestuurslid Vrije Tijd en algemeen Directeur Fries Museum/Keramiek Museum Princessehof Johan Sijtsma Bestuurslid Wonen en eigenaar Johan Sijtsma Architectenteam Aize Veger Bestuurslid Kennis en directeur Leeuwarden Studiestad Otto van der Galiën Directeur Energieservice Friesland Ate Biegel Transitiemanager bij de Nederlandse Spoorwegen Winferd Madlener Directeur Facilitair bedrijf Medisch Centrum Leeuwarden Wieko van den Bosch Penningmeester en ondernemer Andries van Weperen Bestuurslid Werken en eigenaar de Vergaderfabriek Lydia van Santen Vertegenwoordiger Gemeente Leeuwarden 8 jaarverslag 2010 jaarverslag 2o1o 9

6 Projectbureau Marketing Leeuwarden Het relatief kleine projectbureau (3,5 fte) is verantwoordelijk voor alle promotieuitingen van de stichting, het opbouwen en onderhouden van het externe netwerk, het uitzetten van de campagneconcepten en het bewaken van het proces en de formule van Marketing Leeuwarden. Cindy Ras Directeur Marketing Leeuwarden, domeinlid werken Haike Visscher Marketingfuntionaris, domeinlid vrije tijd en wonen Doutzen Wijbenga Traffic- en intern projectmanager Jennifer Zwierstra Intern projectmanager, domeinlid Kennis mutaties: Katrin van de Pavoordt heeft van juni 2009 tot juni 2010 het projectbureau ondersteund. Henk Besselse, Gemeente Leeuwarden Heleen Kerkhof, Gemeente Leeuwarden Evelien Walstra, Gemeente Leeuwarden Jan Koster, Omrop Fryslân Ger Jaarsma, Gemeentelijke Kredietbank Friesland Frans Hoeksma, WTC Expo Domein Kennis Domeinvoorzitter Aize Veger, Directeur Leeuwarden Studiestad Rudolph Winius, Friesland College Piet Meerdink, Gemeente Leeuwarden P. Jager, Gemeente Leeuwarden Jan Michorius, Gemeente Leeuwarden Rob Schut, ROC Friese Poort Hester Henstra, Wetsus Lummie Fokkema, Keunstwurk Fulco Claassen, Stenden Hogeschool Albert van der Kooij, Academie voor Popcultuur Johan Dalstra, AOC Friesland Wietske Drenth, van Hall Larenstein Albert Sikkema, Gameship Jan Ferweda, NHL Hogeschool Domeinen Marketing Leeuwarden Domein Vrije Tijd Domeinvoorzitter Saskia Bak, Algemeen Directeur Fries Museum en Keramiekmuseum Princessehof Tjerk Visser, Netwerk Coltrane Ieteke Kloppenburg, Eden Oranje Hotel Sietze Bandringa, Gemeente Leeuwarden Margret Havinga, LEON Ytje Damstra, Fries Museum Amber Herrewijn, Stenden Hogeschool Wilco Kamp, WTC Expo Domein Wonen Domeinvoorzitter Johan Sijtsma, Directeur Johan Sijtsma Architectenteam Aitze van de Bosch, Gemeente Leeuwarden Hans Vierstra, Gemeente Leeuwarden Werner Brouwer, GEM de Zuidlanden, Barteld Boerma, Makelaardij Popma Barteld Boerma Johan Vos, Vos Communicatie Ingeborg van Loenen, Windgroep/CV Blitsaerd Domein Werken Domeinvoorzitter Andries van Weperen, Directeur de Vergaderfabriek Joanneke Holtrup, Thuiszorg het Friese Land Fokke Martini, Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden Johan Vos, Vos Communicatie Toegevoegde waarde van Marketing Leeuwarden Citymarketing is een belangrijk instrument voor het bereiken van de ambities van de Gemeente Leeuwarden (zie hoofdstuk 1). Samen met de investeringen in projecten, moet citymarketing ervoor zorgen dat meer bewoners, ondernemers, studenten en toeristen kiezen voor Leeuwarden. Het bevordert het levendige klimaat in de stad, waardoor de aantrekkingskracht toeneemt. In Leeuwarden worden de citymarketingactiviteiten door alle partners gebundeld met het gebruik van de slogan Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden. Ook is de organisatie een belangrijk adviesorgaan voor vele partijen. Zo is Marketing Leeuwarden onder meer betrokken in het Binnenstadsmanagement, Project de Ontdekker en de Ring om Leeuwarden. Daarnaast is er structureel overleg met provinciale marketinginitiatieven zoals Fryslân Marketing, het project Fan Fryslân en het ambitieuze project Kulturele Haadstêd De flexibiliteit en commercialiteit van het projectbureau en haar acties versterken de slagkracht en vernieuwingszin in de stad. Marketing Leeuwarden staat open voor alle vormen van samenwerking. Ondanks haar kleine organisatie weet Marketing Leeuwarden vele instanties te bedienen 5. Marketing Leeuwarden heeft daarnaast effectief ingespeeld op de ontwikkelingen op het gebied van social media. Het opgebouwde netwerk op LinkedIn, maar ook Twitter zorgen voor nieuwe samenwerkingsmogelijkheden. Samenwerking In de afgelopen jaren is er een breed netwerk opgebouwd van partijen die het belang van citymarketing onderkennen en die een bijdrage aan onze campagnes leveren. Mede hierdoor weet Marketing Leeuwarden doelgericht de juiste mensen te bereiken. Bij elke nieuwe campagne wordt het netwerk groter. Het draagvlak voor de stadsmarketingcampagne blijft hierdoor groeien. 5 Xxxxxxxxxxxxxx 1o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 11

7 Marketing Leeuwarden werkt binnen Leeuwarden nauw samen met: Werkgelegenheidssector Zorgsector Cultuur, sport en Vrije tijdssector Stadsschouwburg de Harmonie Keramiek Museum Princessehof Natuurmuseum Fryslân Fries Museum Verzetsmuseum Historisch Centrum Leeuwarden Aqua Zoo Friesland BV Sport Poppodium Romein de Blokhuispoort het Filmhuis Acta Theater Tryater Stichting Praamvaren Leeuwarden Stuurgroep Nassau De Groninger Klei VVV Leeuwarden Stichting Elektrosloep/de Stille Boot Holland Casino Tresoar Kennisinstellingen Wetsus Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Academie voor Popcultuur Van Hall Larenstein AOC Friesland ROC Friese Poort Friesland College Gameship University Campus Fryslân Keunstwurk Fryske Akademy Wageningen University Hanze Hogeschool Kamer van Koophandel Inqubator Leeuwarden Business Development Friesland Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden UWV Studentenwerk Wateralliantie Stichting Well Projectorganisaties Stichting Leeuwarden Studiestad Fryslân Marketing stichting Kulturele Haadstêd 2018 Fan Fryslân Stichting Nassau en Friesland Project Nieuw Zaailand Binnenstad Boppe Beste Binnenstad 2015 Evenementenorganisatoren Thuiszorg het Friese Land Medisch Centrum Leeuwarden (Zorggroep Noorderbreedte) de Friesland Zorgverzekeraar Izore GGZ GGD Friesland Media NDC Mediagroep Friesch Dagblad de Huis aan Huis Leeuwarden De Zaailandkrant Waterstad FM City FM Omrop Fryslân GPTV 058 Business de Zakenspiegel (Ondernemers)verenigingen Hotellerie en congressen Eden Oranje Hotel Grand Hotel Post Plaza Westcord WTC Hotel Fletcher hotel Paleis Stadhouderlijkhof Hotel t Anker Europahotel Bastion Hotel Campagnile Hotel Hotel Duhoux WTC Expo Stenden University Hotel Financiële instellingen Achmea Aegon FBTO ING Gemeentelijke Kredietbank Friesland Bank Overheid Gemeente Leeuwarden Wetterskip Fryslân Provincie Fryslân Centraal Justitieel Incassobureau Vliegbasis Leeuwarden Stichting Binnenstadsmanagement Raad van Advies Gemeente Leeuwarden Rechtbank Leeuwarden Omrin de Belastingdienst Woningmarkt Johan Sijtsma Architectenteam Popma Barteld Boerma de Hypotheker Bouwbedrijf Lont Makelaardij Hoekstra GEM de Zuidlanden Wind groep CV Blitsaerd Woonfriesland Elkien Slokker Vastgoed Palet Corporatie Serviceflat Aldlânstate Immie Jonkman Netwerk Coltrane Jens Koudstaal Events Jan Gaastra Productie Noordplan de Vergaderfabriek Boven Holland Entertainment Jant van Dijk Congresbureau Friesland Overig Friesland Campina Koopmans Meelfabrieken MotionTales Groot Haar + Orth MerkMakers Nederlandse Spoorwegen (NS) Energie Service Friesland Haan Reklame KSB Repro Stichting Parkeergarages Leeuwarden Arriva Koninklijke Horeca Nederland Winkeliersvereniging over de Kelders/ Oosterstraat LOC Winkeliersvereniging Kleine Kerstraat/Grote Kerkstraat 12 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 13

8 Informatievoorziening Financiering Om stakeholders te informeren over de activiteiten van Marketing Leeuwarden onderneemt de organisatie de volgende acties: Website Marketing Leeuwarden De website van Marketing Leeuwarden bevat een overzicht van de organisatie, nieuwsberichten, persberichten, maar ook nieuw promotiemateriaal. In maart 2010 is de nieuwe website van Marketing Leeuwarden gelanceerd. Nieuwsbrieven Marketing Leeuwarden Iedere maand stuurt Marketing Leeuwarden een nieuwsbrief over de activiteiten die de organisatie heeft ontplooid. Bijna 7000 geïnteresseerden ontvangen deze nieuwsbrief. Jaarplan Aan het begin van ieder campagnejaar geeft Marketing Leeuwarden een jaarplan uit met een overzicht van de te ondernemen activiteiten. Het jaarplan wordt verspreid onder alle stakeholders, is gratis op te vragen of digitaal na te lezen via de website. Jaarverslag Ieder jaar geeft Marketing Leeuwarden rond juni een jaarverslag uit met daarin de belangrijkste ondernomen activiteiten, successen en resultaten. Jaarbudget Marketing Leeuwarden De stadsmarketing van Leeuwarden komt tot stand door de financiële bijdrage van overheden en bedrijfsleven. Voor de beleidsperiode is er elk jaar euro beschikbaar gesteld voor de campagne. Hieronder volgt een overzicht van de beschikbaar gestelde financiële middelen door de verschillende instanties. Ook is er een onderverdeling gemaakt in de besteding van de financiële middelen. Gemeente Leeuwarden ,00 Samenwerkingsverband Noord-Nederland ,00 Provincie Friesland ,00 Private bijdrage ,00 Totaal ,00 Subsidieverstrekkers Samenwerkingsverband Noord Nederland (SNN) Gemeente Leeuwarden Provincie Fryslân Ministerie van Economische Zaken Externe Financiers Leeuwarder Ondernemers Fonds Vliegbasis Leeuwarden Medisch Centrum Leeuwarden CV Blitsaerd/Windgroep Noordelijke Hogeschool Leeuwarden Stenden Hogeschool Bedrijven Vereniging Leeuwarden West Financiering vanuit het MKB Akawe Kassasystemen Commit Consulting Galerie Roos van Tudor Groot Haar + Orth Jac Copini JHD intermediair Kapsalon La Vie Naaipatronen.nl Noordplan BV Paul Stuve Administratie en Advies Rita Tekkelenburg Traiteur Toko Anadolu Varenna Leeuwarden Visser & de Graef bv Vroom s Communicatie Financiële samenwerkingspartners Fryslân Marketing Stichting Leeuwarden Studiestad Project Nieuw Zaailand Keramiekmuseum Princessehof* VVV Leeuwarden* Westcord WTC Hotel* WTC Expo* Eden Oranje Hotel* Grand Hotel Post Plaza * Business Development Friesland Productsponsoring Aqua Zoo Friesland Bagels and Beans Beads & Co. Boekhandel van der Velde de Koperen Tuin de Treinenpassage de Waag Dijkstra s Boulangerie Stichting de Stille Boot Stichting Praamvaren Leeuwarden Eric Steenbergen Eurohotel Fletcher Hotel-Paleis Stadhouderlijk Hof Fries Museum/Verzetsmuseum Hotel Duhoux Hotel t Anker Hotel Restaurant Campagnile Leeuwarden Jurjen Museumwinkel Princessehof Oil en Zo Sems Spellekijn Stadscafé Drinks & Diner Stenden University Hotel Pannekoekschip Stadsschouwburg de Harmonie Beads & Co Paddy O`Ryan Doozo Club Noa BV Sport Historisch Centrum Leeuwarden MBN Music & Marketing Holland Casino Poppodium Romein Stichting Winterfeest Leeuwarden Eetcafé Spinoza Pitch and Putt Leeuwarden Freeze Festival Noordelijk Filmfestival Dag8 Bakkerij Salverda Tespresso Stichting Parkeergarages Leeuwarden *tevens productsponsor 14 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 15

9 Marketing Leeuwarden richt zich in haar campagnes op wonen, werken, vrije tijd en kennis. Binnen al deze peilers heeft de organisatie te maken met vele verschillende doelgroepen. Het vergt inzicht in de doelgroep om de boodschap van de campagne op de juiste manier te formuleren. 3 Wat leverden onze campagnes in 2010 op? Algemene promotie Leeuwarden is de bruisende, cultuurhistorische hoofdstad van Friesland, economische motor van de provincie Friesland, studentenstad en woonstad. Leeuwarden heeft veel te bieden voor inwoners, cultuurliefhebbers, winkelend publiek, studenten, potentiële werknemers en potentiële bewoners. Marketing Leeuwarden richt zich in haar campagnes op al deze doelgroepen, maar soms vallen acties niet even goed te specificeren op slechts één groep mensen. Vaak heeft een campagne of actie tot doel om Leeuwarden algemeen te promoten. Denk hierbij aan het plaatsen van toeristische informatie op algemene websites of het informeren van de pers over de activiteiten in de stad met tot doel het genereren van free publicity. Ook de ontwikkeling en verspreiding van doeltreffend brochuremateriaal en het bekendmaken van de slogan zijn belangrijke activiteiten van Marketing Leeuwarden. Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Door de activiteiten van Marketing Leeuwarden en door de algemene promotie is de Leeuwarder slogan de afgelopen jaren steeds bekender geworden. Bekendheid slogan Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Bron: Imago onderzoek Gemeente Leeuwarden % 72% Persberichten Om de pers te informeren over de activiteiten waar Marketing Leeuwarden een trekkende rol in had, zijn in persberichten verstuurd naar de regionale en/of landelijke pers. 3 Angelique Lombart, lector bij INHolland, 2008, pagina Gert Jan Hospers Onderwerp Datum Verspreiding Leeuwarden verwelkomt eerste proefbewoner 26 februari 2010 Landelijk Leeuwarden presenteert zich op de EMIF in Brussel 15 maart 2010 Landelijk Brussel ontmoet Leeuwarden 18 maart 2010 Landelijk Persuitnodiging Lancering Living Leeuwarden 26 maart 2010 Regionaal Nieuwe Marketing Leeuwarden website 26 maart 2010 Regionaal Persbericht Lancering Living Leeuwarden.nl (vooraf) 26 maart 2010 Regionaal Persbericht Lancering Living Leeuwarden.nl 30 maart 2010 Regionaal (achteraf) Fryslan Opent op Event in Utrecht 30 maart 2010 Landelijk Leeuwarden en de Nassaus van april 2010 Landelijk Evenementenkalender breed verspreid 13 april 2010 Regionaal Genomineerd voor de Nationale Citymarketing Trofee 14 mei 2010 Landelijk 16 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 17

10 Onderwerp Datum Verspreiding Sinaasappels attenderen bewoners op Nassauverleden 28 april 2010 Regionaal Vorstelijk genieten op de Libelle Zomerweek 14 mei 2010 Landelijk Mystery Guests onderzoeken hoffelijkheid in 4 juni 2010 Regionaal Leeuwarden Hofstad-Leeuwarden tram rijdt door Den Haag 11 juni 2010 Landelijk 6e editie Woonfestival 15 september 2010 Regionaal Mystery Guests beginnen met tweede periode 27 september 2010 Regionaal onderzoek Leeuwarden lanceert viral game 30 september 2010 Landelijk Leeuwarden gaat voor goud Kick off Op weg naar Beste Binestad november 2010 Landelijk Free publicity Fysieke persmailing In 2010 wist Marketing Leeuwarden meerdere keren gratis publiciteit te genereren in veelgelezen dag- en of weekbladen o.a. door haar fysieke persmailing. Een rode persdoos attendeerde ruim 150 uitredacties in Nederland op het culturele aanbod en evenementen in Leeuwarden. In totaal genereerde Marketing Leeuwarden door middel van haar pers- ings en persberichten een free publicity ter waarde van: bijna euro. Marketing Leeuwarden heeft voor de uitingen op de volgende pagina geen investeringen gedaan. Free publicitywaarde Medium Titel Plaatsing 0plage Margriet 10x lekker actief- Uittip Homo 8 t/m 14 maart Ludens 2010 Seniorenwijzer Funshoppen, Kijk dat is t mooie 31 maart van Leeuwarden Reformatorisch Dagblad Hema-mok met Máxima staat in lange traditie 19 april Programmaboekje Libelle Zomerweek Leeuwarden, hofstad van Friesland 9 t/m 15 april Libelle We Love Fryslân mei Reformatorisch Dagblad Grandeur in Leeuwarden mei Telegraaf Gezellig Leeuwarden mei Museum Jaarkrant Oranjegoed! Vier Eeuwen okt Oranje-Nassau op Keramiek NRC Next Foto Leeuwarden 1 juli NRC Next Fotomanifestatie Noorderlicht 1 september Telegraaf Leeuwarden leeft, studenten geven stad nieuwe impuls 21 augustus Vrij Nederland Noorderlicht Internationale Fotomanifestatie 28 augustus Santé Elfstedengevoel januari RTL 4 Trinny and Leeuwarden september Susannah, Missie Holland jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 19

11 Folder vorstelijk genieten Promotiemateriaal Brochure Twitter Linkedin Gratis promotiemateriaal: Online promotie Verspreiding/distributie brochures 2010 Het brochuremateriaal van Marketing Leeuwarden wordt veelvuldig aangevraagd door congresorganisatoren, toeristische organisaties, maar ook (internationale) ondernemingen Algemene Brochures NL Algemene Brochures EN Algemene brochures DE Toeristische brochures NL Toeristische brochures EN Toeristische brochures DE. Koopzondagposters In samenwerking met LEON (nu LOC) heeft Marketing Leeuwarden in 2010, voorafgaand aan iedere koopzondag, koopzondagposters laten ontwerpen, drukken en verspreiden. Op deze manier werden bezoekers aan de binnenstad geïnformeerd over de extra koopzondagen. Beeldbank Marketing Leeuwarden gelooft dat beeld meer zegt dan 1000 woorden. Daarom investeert Marketing Leeuwarden in passend fotomateriaal om de Friese hoofdstad zo goed mogelijk in beeld te brengen. Niet alleen de organisatie zelf, maar ook anderen mogen hier kosteloos gebruik van maken. Actualisering informatie op internet Op tientallen websites is toeristische informatie over Leeuwarden te vinden. In het begin van 2010 heeft Marketing Leeuwarden contact opgenomen met contentbeheerders van de sites om de informatie te actualiseren. Toeristische sites Met druk bezochte sites zoals Dagjeuit.com en Dagjeweg.nl zijn strategische samenwerkingen aangegaan. Marketing Leeuwarden levert in ruil voor kosteloze promotie toeristische informatie op deze sites aan. Ook voor sites van VVV Leeuwarden en Beleef Friesland levert Marketing Leeuwarden iedere week toeristische informatie aan. Social Media Marketing Leeuwarden maakt intensief gebruik van Twitter (1700 followers) en Linkedin (+/- 800 groepsleden) om activiteiten in de stad aan te kondigen. Het gebruik van social media gaat echter verder dan alleen het communiceren van een activiteit of event. Marketing Leeuwarden gaat de interactie aan met haar followers en heeft daardoor gemerkt dat social media ook een nuttige tool is om het imago van de stad positief te beïnvloeden. Citydressing De stad aangekleed en wel tijdens de grote evenementen. Marketing Leeuwarden hangt tijdens het evenementenseizoen speciale vlaggen op, bij het Europaplein en NS Station. 2o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 21

12 Hofstad Leeuwarden In 2010 is besloten Leeuwarden te positioneren als Hofstad van het Noorden. Het Nassau-verleden van Leeuwarden is een unieke kernwaarde voor de stad, er zijn weinig steden die een dergelijke geschiedenis kennen. Een kernwaarde waar de stad zich goed mee kan profileren richting de potentiële bezoekers. Niet alleen richting liefhebbers van het koningshuis of geïnteresseerden in geschiedenis, maar ook richting de potentiële bezoekers die op zoek zijn naar een gezellig dagje uit in een mooie historische binnenstad. Hofsteden of Nassausteden worden sneller geassocieerd met een monumentale binnenstad, een rijk cultureel aanbod en een bruisend winkelhart. Elementen waar de Friese hoofdstad op alle punten hoog scoort. Een belangrijke bron van inkomsten van een stad ligt bij het aantal toeristische bezoeken. Met de Hofstadcampagne hoopt Marketing Leeuwarden een impuls te kunnen geven aan het aantal toeristische bezoeken naar de Friese stad. Het onderscheidend vermogen van Leeuwarden als Hofstad is niet alleen een belangrijke kans om meer toeristen aan te trekken. De Hofstadcampagne draagt ook bij aan doelstelling om het imago van Leeuwarden bij Leeuwarders en Friezen positief te beïnvloeden. Veel mensen, behorend tot deze doelgroep, weten niet van het rijke verleden. Marketing Leeuwarden gelooft met het inzichtelijk maken van de rijke achtergrond dat Leeuwarders en Friezen trotser worden op hun woonplaats en hoofdstad. En trotse inwoners zijn tenslotte weer trotse ambassadeurs van de stad, wat weer tot gevolg heeft dat meer en meer mensen bekend worden met het prachtige Leeuwarden en de stad wellicht een bezoek brengen. Uitstraling Om gezamenlijk de Hofstadcampagne uit te dragen heeft Marketing Leeuwarden een beeldmerk ontwikkeld. Het beeldmerk wordt door Marketing Leeuwarden toegepast in al haar toeristische uitingen. Binnen het beeldmerk is gekozen voor het opschrift Hofstad, waar het direct gaat om promotie over de stad, en het opschrift Hoffelijk waar het gaat om het karakter van een onderdeel binnen de stad. Denk hierbij aan het ontvangst binnen een hotel. Informatieverstrekking Website Hofstad-leeuwarden.nl Om effectief door te verwijzen naar de informatie over Hofstad- Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden de site Hofstad- Leeuwarden ontwikkeld, met informatie over het verleden van de stad, maar ook speciale arrangementen. jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 23

13 Nassau-arrangement Nassau-arrangement Advertorial Graffiti Libelle zomerweek Appeltjes van Oranje Vorstelijke fiets Hofstadtram Outdoor poster Oranjegoed Productontwikkeling Nassau-arrangement Samen met de hotellerie in Leeuwarden ontwikkelde Marketing Leeuwarden het Nassauarrangement. Dat is een groot succes. In 2010 werd het Nassau-arrangement ruim 300 keer geboekt! De waarde bedraagt hiervan ruim ,- Vorstelijke fietstas Marketing Leeuwarden liet een vorstelijke fietstas ontwikkelen met beelden van Leeuwarden. In de eerste instantie voor verkoop op de Libelle Zomerweek. Maar ook bedrijven gebruiken deze fietstassen inmiddels op hun dienstfietsen! Ruim 5000 tassen zijn op dit moment in omloop! Landelijke bekendheid Om Leeuwarden als Hofstad landelijk op de kaart te zetten heeft Marketing Leeuwarden geïnvesteerd in een aantal landelijk georiënteerde activiteiten. Libelle Zomerweek Bekendheid genereren bij de belangrijkste toeristische doelgroep! vrouwen, de belangrijkste beslissers als het komt op een dagje weg, konden in mei kennismaken met Leeuwarden. Samen met VVV Leeuwarden en Keramiekmuseum Princessehof stond Marketing Leeuwarden een hele week op de beurs en verzamelde ruim 2000 adressen. De adressen werden in juni gebruikt voor een direct mail actie. Daarnaast werden bijna alle adressen meegenomen in de VVV nieuwsbrief. Ook gingen ruim 2500 vrouwen op de foto! Advertorials en Free Publicity Leeuwarden kwam onder de aandacht bij een miljoenenpubliek door de plaatsing van advertorials in VIVA, Vorsten Royal, Flair, Libelle en zelfs in de Zeeuwse kranten n.a.v. het bezoek van de Koningin in Middelburg. Free publicity werd gegenereerd in o.a. de Telegraaf, VT Wonen, het Reformatorisch Dagblad, de Museum Jaarkrant. Outdoor (posters) Op ruim 200 locaties zijn posters geplaatst van Hofstad Leeuwarden in collega-hofsteden Den Haag en Delft. Om de trotste hofstadinwoners van Den Haag en Delft te attenderen dat er ook nog andere Hofsteden zijn in Nederland! Hofstadtram Een compleet beplakte tram met beelden van Hofstad Leeuwarden reed ruim een half jaar tussen collega-hofsteden Den Haag en Delft. Het maximale bereik van de tram in vertoningen komt daarmee neer op 8.4 miljoen! Televisie Met zorg ingekochte vertoningen van de Hofstadspot in het Ster & Cultuur blok op de landelijke televisie (84 vertoningen) en AT5 (800 spots in de reclameblokken) met bijna 1 miljoen kijkers per maand! 24 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 25

14 Regionale promotie Ook regionaal heeft Marketing Leeuwarden fors ingezet in de promotie van Hofstad Leeuwarden. Appeltjes van Oranje In 2011 werden bijna Appeltjes van Oranje uitgedeeld aan winkelend publiek! Tijdens Koninginnedag en de extra koopavonden voor Sinterklaas deelden promotiedames een sinaasappeltje omwikkeld met Hofstadvloei uit. Op een ludieke manier werd de doelgroep geïnformeerd over het Hofstadverleden van Leeuwarden. Graffitikunst Het Hofstadverleden kwam ook op creatieve manieren tot uiting. In de oude Lombartsteeg werd Hofstad Leeuwarden verbeeld op de muren! Hoffelijke sticker Een sticker op de deur of op het raam van tal van ondernemers die hun winkelend publiek gastvrij onthalen! Om Hofstad Leeuwarden bij ondernemers te promoten liet Marketing Leeuwarden deze gimmick ontwikkelen. Het Hofstadthema wordt inmiddels al breed gedragen door ondernemend Leeuwarden. Samenwerking Nassau Binnen de Hofstadcampagne heeft Marketing Leeuwarden gezocht naar een strategische samenwerking met culturele instellingen en de hotellerie. Om een goede aansluiting te vinden met activiteiten die de komende jaren op de planning staan is de stuurgroep Nassau opgericht. Oranjegoed In 2010 was de expositie Oranjegoed, vier eeuwen Oranje-Nassau op keramiek te zien in Keramiekmuseum Princessehof. Marketing Leeuwarden heeft de samenwerking opgezocht en zo is er in 2010 samen opgetrokken in promotie en publiciteit over Hofstad Leeuwarden 26 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 27

15 Poster het Wetenswaterhuis Advertentie Advertentie Folder Capital of Water Technology Leeuwarden heeft de ambitie om uit te groeien tot dé Europese hoofdstad van de watertechnologie of Capital of Water Technology. Een serieuze en uitdagende ambitie, maar de Friese hoofdstad heeft zeker de potentie om deze ambitie waar te maken. Met het toonaangevende onderzoeksinstituut Wetsus is Leeuwarden al ver op weg om deze ambitie te verwezenlijken. Ook de komst van de Watercampus in 2014 draagt bij aan deze doelstelling. Onbekend maakt echter onbemind. Hoe trek je nieuwe bedrijven aan op het gebied van watertechnologie? Hoe informeer je de pers over de economische ontwikkeling in Leeuwarden op dit vakgebied en hoe informeer je de huidige bewoners over deze grote plannen? De eerste aanzet voor de profilering van Capital of Water Technology komt van de hand van Marketing Leeuwarden. Hieronder een overzicht van de acties en activiteiten waaraan Marketing Leeuwarden in 2010 heeft bijgedragen. Samenwerking Wateroverleg Samen met Gemeente Leeuwarden, Wetsus, de Wateralliantie, Stichting Well en Ontwikkelingsbedrijf Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden een structureel overleg geïnitieerd om activiteiten en strategieën uit te zetten om Leeuwarden als Capital of Water Technology beter op de kaart te zetten. Wetenswaterhuis Het Wetenswaterhuis vond in de herfstvakantie van 2010 plaats in het Natuurmuseum Fryslân. Doel van de kijk- en- doe-expositie, als onderdeel van Fryslân Unlimited, was om jonge kinderen kennis te laten maken met het leuke van watertechnologie. De bezoekersaantallen waren overweldigend! In een week kwamen er meer dan 8000 bezoekers voor het Wetenswaterhuis, waar slechts 5000 waren verwacht. Marketing Leeuwarden speelde een rol in de promotie van de expositie en de distributie van gadgets. Landelijke promotie Advertenties Om Leeuwarden landelijk in de schijnwerpers te zetten als Capital of Water Technology heeft Marketing Leeuwarden in samenwerking met de partijen in het wateroverleg diverse advertenties ingekocht. Bij de inkoop van advertorials door Marketing Leeuwarden heeft het projectbureau ook onderhandeld over redactionele ruimte over Leeuwarden als Capital of Water Techology. De totale publiciteitswaarde hiervan ligt op ruim euro Advertorial Telegraaf Maart 2010 Wereld Waterdag- Bijlage Water Advertorial H20 Magazine Maart 2010 Advertorial Financieel Dagblad September 2010 Bijlage innovatie Advertorial Metro November 2010 Advertorial Telegraaf December 2010 Bijlage Stad van de Toekomst Advertorial Metro December 2010 Bijlage Duurzame Stad 28 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 29

16 Productontwikkeling Waterflyer In samen met de waterpartijen heeft Marketing Leeuwarden een speciale waterflyer ontwikkeld. Dit is een brochure gericht op de zakelijke markt, waarin de toonaangevende waterpartijen omschreven staan. Wateremmer Een handig emmertje met het opschrift Capital of Water Technology liet Marketing Leeuwarden produceren om inwoners van Leeuwarden te informeren over de ambitie van de gemeente. Het ludieke emmertje werd tijdens het Wetenswaterhuis (Natuurmuseum Fryslân), inclusief waterflyer, meegegeven aan bezoekers. Wat resulteerde in grote optochten met blauwe emmertjes door de stad! Doek Watercampus Leeuwarden Om de bestemming voor de braakliggende terrein voor de toekomstige Watercampus aan te kondigen, liet Marketing Leeuwarden een groot hekdoek ontwikkelen. 3o jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 31

17 Promotieteam Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden Zaailandkrant Poster het Wetenswaterhuis Advertentie Advertentie Evenementenpromotie Landelijke promotie Leeuwarden is een bruisende stad! Dat blijkt ook weer uit het grote aantal evenementen die ieder jaar in de Friese hoofdstad worden georganiseerd. Evenementen zijn grote publiekstrekkers en veel publiek is een belangrijke impuls voor de economie van de stad. Denk hierbij aan overnachtingen, uitgaan, shoppen in de winkels en uitgaven in de horeca. Gemiddeld gaven bezoekers 41 euro uit tijdens hun bezoek aan de stad in In Leeuwarden worden steeds meer evenementen georganiseerd. Leeuwarden scoort hoog op de ranglijst van de G50 Evenementenmonitor (5de plaats) en staat hiermee aan de top, samen met steden als Amsterdam, Utrecht, Maastricht en Eindhoven. Evenementen geven Marketing Leeuwarden de mogelijkheid om extra toeristen te trekken. Niet alleen Marketing Leeuwarden (en dus Leeuwarden) profiteert van het aanbod van evenementen, ook de grote en kleine evenementenorganisatoren profiteren van de aanwezigheid van Marketing Leeuwarden. Het projectbureau biedt evenementenorganisatoren de mogelijkheid tot een stuk extra publiciteit voor hun evenementen. We bieden aankledingsmogelijkheden voor de georganiseerde evenementen. Marketing Leeuwarden maakt binnen haar evenementenpromotie onderscheid tussen evenementen met een regionale en bovenregionale uitstraling. TV spots Voor een aantal grote evenementen met bovenregionale uitstraling, zoals het Fries Straatfestival, Noorderlicht en het Noordelijk Filmfestival, kocht Marketing Leeuwarden ruim 150 spots in tijdens het Ster & Cultuurblok en op AT5. Marketing Leeuwarden gelooft dat deze evenementen extra aantrekkingskracht hebben op inwoners van buiten de regio. Evenementen ings Om de twee weken verstuurt Marketing Leeuwarden een ing met daarin de belangrijkste evenementen over een periode van vier weken. Deze mailingen resulteerden meerdere keren in vermeldingen van evenementen in de Friese hoofdstad in dagbladen zoals NRC Next en de Telegraaf. Advertorials In alle ingekochte advertorials werden standaard alle grote evenementen van het seizoen meegenomen. Dit resulteerde in een exposure voor de evenementen bij meer dan dag- en weekbladlezers. Evenementenorganisatoren weten Marketing Leeuwarden goed te vinden. Marketing Leeuwarden biedt de mogelijkheid om gratis extra publiciteit te genereren voor evenementen, groot en klein. Vrijwel alle evenementen in Leeuwarden (zoals: het Fries StraatFestival, Noordelijk Filmfestival, Fotomanifestatie Noorderlicht, Porsche Elfstedentocht, Windmill Cup, Holy Stitch, Leeuwarden Zingt, de Sinterklaasintocht, het Winterfestival en nog veel meer) kloppen ieder jaar weer bij Marketing Leeuwarden aan om gebruik te maken van de mogelijkheden van stadsmarketing. 6 Bron: toeristisch bezoek aan steden jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 33

18 Billboard Lentekriebels Poster Winterfestival Abri Royal Leeuwarden Abri Royal Leeuwarden Abri Storm binnen Evenementenkalender Regionale promotie Uit onderzoek van Toeristisch bezoek aan Steden blijkt dat inwoners van de regio ook vaak een belangrijke toeristische doelgroep zijn. Om die reden zet Marketing Leeuwarden groots in om het bruisende Leeuwarden bij deze mensen bekend te maken. Daarmee proberen we indirect ook het imago van de Friese hoofdstad positief te beïnvloeden. Advertenties Inkoop van advertentieruimte (maandelijks) ter promotie van evenementen in o.a. het Friesch Dagblad, Leeuwarder Courant, de Zaailandkrant. Daarnaast in magazines zoals: Friesland Post, seizoensbrochure Stadsschouwburg De Harmonie en bijlages van NDC zoals: Tryater Down South krant, Fries Straatfestivalkrant, Freeze Festivalkrant en nog veel meer. Radiospots Ter promotie van de grote evenementen heeft Marketing Leeuwarden deals gesloten met Omrop Fryslân, Waterstad FM, Radio NL en City FM. Evenementen zoals Fries StraatFestival, Noordelijk Filmfestival, Leeuwarden Zingt, Down South en Ljouwert Culinair kregen 15 spots op Omrop Fryslân aangeboden en 35 spots op de overige zenders. Tegen gereduceerd tarief konden de organisatoren extra spots inkopen. Zaailandkrant Marketing Leeuwarden levert iedere maand 1 pagina redactionele tekst aan voor de Leeuwarder Zaailandkrant. Op deze pagina worden lezers geattendeerd op komende evenementen. Outdoor Postercampagne In heel Noord-Nederland maakte Marketing Leeuwarden in 2010 gebruik van outdoormogelijkheden. Op locaties in Leeuwarden, Groningen, Assen, Den Helder en Alkmaar hingen op zes momenten in het jaar ruim 200 evenementenposters. Billboards Op vijf locaties in Leeuwarden staan grote vitrines waar iedere dag duizenden automobilisten langsrijden. In totaal zes maanden lang hingen er grote billboards met de grote evenementen in deze vitrines. Matrixborden Marketing Leeuwarden levert twaalf keer per jaar toeristische input aan voor de lichtkranten aan de invalswegen van de Friese hoofdstad. De lichtkranten zijn een perfecte manier om effectief activiteiten die er per week te doen zijn aan te communiceren. Promotieteams Enthousiaste dames en heren gekleed in Kijk, dat is t mooie van Leeuwarden style deelden o.a. tijdens de afvaart naar Oerol, de jaarmarkt in Dokkum en Koninginnedag in Sneek en Franeker de Friese evenementemenkalender uit om inwoners en bezoekers van de provincie te verleiden om een herhalingsbezoek te brengen aan de Friese hoofdstad. Ook tijdens grote evenementen worden de promotieteams ingezet om zwaaivlaggetjes uit te delen. Productontwikkeling Evenementenkalender 2010 Een complete evenementenkalender met de belangrijkste evenementen van heel 2010 werd in een oplage van ruim keer verspreid. Twee versies werden ontwikkeld. Een voor de inwoners van Leeuwarden en een voor de Friezen. In samenwerking met Stichting Praamvaren Leeuwarden was er in de 058-editie een gratis praamvaartticket opgenomen en in de Friese versie in samenwerking met Parkeergarages Leeuwarden en project Nieuw Zaailand een gratis parkeerticket. 34 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 35

19 Werkgelegenheid en studeren Het aantrekken van nieuwe werknemers, bedrijven en nieuwe zelfstandig ondernemers is voor iedere stad een grote uitdaging, zeker ten tijde van een economische crisis. Toch mag Leeuwarden hierin niet achterblijven ten opzichte van andere grote steden. Daarom zijn er in 2010 diverse activiteiten ontplooid om deze doelgroep aan te trekken, maar ook zeker te behouden. Marketing Leeuwarden richtte zich in haar campagnes niet alleen op de huidige arbeidsmarkt, maar ook op potentiële hoger opgeleiden, de student. De student van nu is tenslotte de high potential van morgen! Living Leeuwarden Website Living Leeuwarden In 2010 heeft Marketing Leeuwarden de website gelanceerd. Een website over werken, wonen en vrije tijd in de Friese hoofdstad. Doel van de website is om hoger opgeleid personeel vanuit de drukke deelgebieden aan te trekken om zich hier te vestigen. Samenwerking Voor de campagne Living Leeuwarden heeft Marketing Leeuwarden de samenwerking gezocht met diverse grote werkgevers om mee te denken over de invulling van de site. Zo zijn er onder meer gesprekken gevoerd met Zorggroep Noorderbreedte, Vliegbasis Leeuwarden en de Friesland Bank. Studentprojecten Studenten van de opleiding Communication and Multimediadesign van NHL Hogeschool maakten in 2010 diverse campagnevoorstellen voor Living Leeuwarden. Crossmediale voorstellen waar Marketing Leeuwarden echt mee uit de voeten kan, werden geselecteerd voor een doorvertaling in Citytales Game Leeuwarden Spelenderwijs Leeuwarden ontdekken. De online game Citytales, een product in samenwerking met Stichting Leeuwarden Studiestad, toont potentiële studenten alle voordelen van het studeren in Leeuwarden. Of het nou de prijs per vierkante meter voor een kamer is of de unieke studentensportpas. Leeuwarden is een echte studentenstad! Boomerangactie Om de game landelijk onder de aandacht te brengen, heeft Marketing Leeuwarden in samenwerking met Boomerang een kekke ansichtkaart laten ontwikkelingen. De kreet Amsterdam is zo passé was een krachtige trigger! Citytales heeft in 2010 ruim unieke spelers gehad. Studentenaantallen 2008/ /2010 Totaal aantal studenten MBO studenten HBO studenten jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 37

20 Citytales Boomerangactie Citytales KEF campagne ansichtkaarten < Cityguide Website Living Leeuwarden Productontwikkeling Woningmarkt De Starterstas In samenwerking met de Gemeente Leeuwarden zijn ruim 500 starterstassen uitgedeeld aan startende ondernemers in Leeuwarden. Cityguide Leeuwarden In het najaar van 2010 liet Marketing Leeuwarden een Cityguide over de stad maken met daarin informatie over werken, wonen en vrije tijd. De Cityguide is toegespitst op een doelgroep in de leeftijd 18 t/m 35 jaar met een hoger opleidingsniveau. De Cityguide is verschenen in een oplage van stuks, waarvan in het Engels. Doel van de Cityguide is om diegenen die de stad nog niet kennen, te enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan de Friese hoofdstad. Diverse organisaties in de binnenstad hebben een bijdrage geleverd aan het boekje door middel van kortingsbonnen. Leeuwarden is met bijna inwoners een bruisende en levendige stad. De hoofdstad van Friesland biedt woonmogelijkheiden voor jong en oud. Of het een woning is van voor 1900 in de historische binnenstad of een moderne villa in Zuiderburen. De natuurlijke omgeving met het vele water en groen in en om de stad zijn voor veel mensen een motivatie om zich hier te vestigen. Wonen in de rust en natuur, maar toch met alle stedelijke voorzieningen binnen handbereik maken Leeuwarden tot een prachtige woonstad. De gemeente heeft de ambitie om uit te groeien tot een stad met meer dan inwoners. Ten opzichte van het jaar 2000 is het inwonertal in 2010 gestegen met bijna 6% gestegen. Zelfs in de periode waarin we te maken hebben met een huizencrisis stijgt het inwonertal van Leeuwarden nog steeds. (+0,61% t.o.v. 2009). Gemeente Leeuwarden zal op korte termijn uitgroeien tot een gemeente met meer dan inwoners. Dit heeft te maken met de gemeentelijke herindelingen. Na 2014 zal een deel van Boarnsterhim zich aansluiten bij Leeuwarden. Tot die tijd investeert Marketing Leeuwarden in het aantrekken van nieuwe inwoners, maar ook in het behouden van inwoners. Denk hierbij aan afgestudeerden (starters), forenzen, en potentiële inwoners van buiten de provincie grenzen. KEF-campagne Ruim forenzen rijden iedere dag Leeuwarden in en uit, met de auto of met de trein. Na een lange werkdag vertrekken ze weer naar hun eigen woonplaats. Uit onderzoek, gedaan in 2009, is gebleken dat ruim 11 procent van alle forenzen overweegt om binnen afzienbare tijd naar Leeuwarden te verhuizen. Een belangrijke doelgroep voor Marketing Leeuwarden. Outdoorpromotie Eind mei maakte de KEF-forenzencampagne een doorstart. Een uitgebreide postercampagne, waar gebruik werd gemaakt van de 2-signs langs de drukke stadsroutes, moest de forens triggeren om meer informatie te zoeken over de KEF. Flyeractie Promotieteams flyerden bij grote werkgevers zoals FBTO, Medisch Centrum Leeuwarden en Wetterskip Fryslân. De KEF-key met daarop de belangrijkste motivaties om eventueel te verhuizen werd uitgedeeld aan de forens. Ook op drukke wandelroutes werd de KEF-key uitgedeeld, ondermeer op het station, het Beursplein en Tesselschadestraat. Kennismakingspakketten Op de KEF-key staat een unieke code. Wanneer deze code op de website werd ingevoerd, maakte de KEF, iedere week kans op een Leeuwarder verrassingspakket. Dankzij organisaties zoals Poppodium Romein, Aqua Zoo Friesland, BV Sport, Doozo, Grand Hotel Post Plaza en vele anderen kon Marketing Leeuwarden iedere week een prachtige prijs in het pakket stoppen. 38 jaarverslag 2o1o jaarverslag 2o1o 39

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015

Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Terugblik Oktober 2014 t/m maart 2015 Inhoud rapportage Merk Fryslân Organisatie Activiteiten Kwartaal 4 oktober t/m december 2014 Kwartaal 1 januari t/m maart 2015 Resultaten Merk Fryslân Op 1 oktober

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015

Binnenstad Den Haag. Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 Binnenstad Den Haag Wonen boven winkels Nederland 26 maart 2015 Ad Dekkers directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 1 De sterke punten Visie Consequente uitvoering

Nadere informatie

maastricht: media kit 2015

maastricht: media kit 2015 maastricht: media kit 2015 VVV/Maastricht Marketing 1 Wie zijn wij Wij zijn de citymarketing organisatie van Maastricht, actief op het gebied van branding & marketing. Informatieverstrekker & dienstverlener,

Nadere informatie

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen!

Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! Onze missie is mensen Almelo maximaal laten beleven. Ons motto: Wij brengen Almelo samen! 2 Voorwoord Geachte lezer, Het jaar 2014 was in vele opzichten een positief jaar. Hoogtepunten waren een groot

Nadere informatie

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard

Monitoring Sail Kampen 2014. basisdashboard Monitoring Sail Kampen 2014 basisdashboard Onderdelen Bezoekersaantallen Sponsoren Communicatiemiddelen IJsseldelta Marketing Werkgelegenheid Publiciteitsbereik- en waarde online en offline SEO campagne

Nadere informatie

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011

Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst. 30 november 2011 Leeuwarden/Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018 Informatiebijeenkomst 30 november 2011 Inleiding Jocco Eijssen Programmamanager Culturele hoofdstad 2018 Programma Filmpje Ljouwert Culturele Hoofdstad 2018

Nadere informatie

Gezocht: creatieve ondernemers en werkgevers met oog voor talent (m/v)

Gezocht: creatieve ondernemers en werkgevers met oog voor talent (m/v) Gezocht: creatieve ondernemers en werkgevers met oog voor talent (m/v) www.ambitie.nl/event Woensdag 14 oktober: 13.00-21.00 uur Donderdag 15 oktober: 10.00-17.00 uur De Oude Drukfabriek, Groningen - GRATIS

Nadere informatie

Help Pake en Beppe de vakantie door

Help Pake en Beppe de vakantie door Bijlage 1 Help Pake en Beppe de vakantie door Organisator: Museumfederatie Fryslân, zij doen dit in samenspraak met musea, archieven en theaters in Friesland. Subsidiënt: Provincie Fryslân. Uitleg over

Nadere informatie

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen

Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord. Wim Dupont. Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport; welkomstwoord Wim Dupont Directeur Exploitatiemaatschappij Polfermolen Limburgse Ontmoetingsdag Sport John Wauben Projectmanager Evenementen, Citymarketing en Communicatie

Nadere informatie

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom

Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Plan Aanpak promotie en programmering Kulthus Wekerom Geschreven door: Daan Boers Inleiding Om het Kulturhus Wekerom bekendheid te geven en om de mensen te informeren over de activiteiten in het Kulturhus,

Nadere informatie

345JULI2015. 1 Inhoudsopgave. 2 Het festival. 3 Hoofdsponsor pakket. 4 Sponsor pakket. 5 Partner pakket. 6 Sfeerimpressie.

345JULI2015. 1 Inhoudsopgave. 2 Het festival. 3 Hoofdsponsor pakket. 4 Sponsor pakket. 5 Partner pakket. 6 Sfeerimpressie. 1 INHOUDSOPGAVE 1 Inhoudsopgave 2 Het festival 3 Hoofdsponsor pakket 4 Sponsor pakket 5 Partner pakket 6 Sfeerimpressie 7 Publiciteit 2. HET FESTIVAL Het Red Light Jazz Festival is een jaarlijks terugkerend

Nadere informatie

Citymarketingplan 2016

Citymarketingplan 2016 Citymarketingplan 2016 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 1.1 Organisatie Stichting Woerden Marketing Pagina 4 Hoofdstuk 2 Doelstellingen 2016 Pagina 5 Hoofstuk

Nadere informatie

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden

www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden www.horecaverkiezing.nl Eten, drinken en slapen in het Noorden Dagblad van het Noorden en de Leeuwarder Courant organiseren vanaf 4 juli de HORECA- VERKIEZING 2015. In deze verkiezing zijn de beide dagbladen,

Nadere informatie

Beleidsplan 2013-2017

Beleidsplan 2013-2017 Voorwoord Deventer is trots op de veelkleurige, multiculturele samenstelling van haar inwoners. Al eeuwen lang onderhoudt Deventer, als Hanzestad contacten met vele landen en culturen over heel de wereld.

Nadere informatie

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de

Kadernota Evenementen. Provincie Groningen van de Kadernota Evenementen 2016-2020 van de Provincie Groningen Kadernota Evenementen 2016-2020 van de provincie Groningen Het huidige evenementenbeleid heeft een looptijd tot en met 2015. In deze kadernota

Nadere informatie

Jaarverslag BTLH 2011 \

Jaarverslag BTLH 2011 \ Jaarverslag BTLH 2011 \ BUREAU -TOERISME LAAGHOLLAND Jaar verslag Bureau Toerisme Laag Holland 2010-2011 2010: In Oktober 2010 is Mardiek Voorneveld begonnen als directeur van bureau toerisme Laag Holland,

Nadere informatie

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag

Bijlagen. Wonen&Co. Oplage en verspreiding. Doelgroep. Verschijningsdag Wonen&Co Wonen&Co is dé woonkrant van Noord-Nederland. Met een sterke redactionele formule op het gebied van wonen richt Wonen&Co zich aan de lezerskant voornamelijk op de vrouwelijke bevolking in Friesland,

Nadere informatie

OPDRACHT "CITYMARKETING"

OPDRACHT CITYMARKETING OPDRACHT "CITYMARKETING" Ting Yuen 0777483 DE OPDRACHT "CITY MARKETING" Achtergrondinformatie Rotterdam is een multiculturele stad en er valt veel te doen. Je kunt er behalve veel winkelen ook aan sightseeing

Nadere informatie

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15

APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR. Promotiemiddelen 15 APELDOORN PROMOTIE MAAKT JE ZICHTBAAR Promotiemiddelen 15 1 MAAKT JE ZICHTBAAR Promoot je evenement of onderneming via Apeldoorn Promotie Apeldoorn Promotie maakt je activiteiten zichtbaar Apeldoorn Promotie

Nadere informatie

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017

CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 CAMPAGNE 13 T/M 18 MAART 2017 LANDELIJKE CROSSMEDIALE PROMOTIECAMPAGNE De nationale Week van Zorg en Welzijn wordt jaarlijks georganiseerd ter promotie van de zorg- en welzijnssector. Van maandag 13 tot

Nadere informatie

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016

Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 Citymarketingbeleid Emmen 2012-2016 emmen Maakt Meer Mogelijk Inleiding Emmen is een gemeente met bijna 110.000 inwoners, en is daarmee de tweede gemeente in Noord-Nederland. Emmen is met name bekend

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend

Jaarplan Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Jaarplan 2017 Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend Algemeen Voor u ligt het Jaarplan 2017 van het Binnenstad Ondernemers Fonds Purmerend (BOF). Het beoogt een globaal beeld te verschaffen over de strategie,

Nadere informatie

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten

Wat willen we bereiken? Wat gaan we daarvoor doen? Kosten Algemene doelstelling Programma Stadspromotie Utrecht nationaal en internationaal profileren als een stad met een aantrekkelijk klimaat om te wonen, werken, studeren, leven, bezoeken en investeren. Wat

Nadere informatie

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa

Stand van Zaken Campagne Hart van Europa Stand van Zaken Campagne Hart van Europa September 2013 1. De Partners de solide basis van onze Euregionale samenwerking! Hart van Europa is een samenwerkingsverband tussen: Toerisme Limburg (BE) Fédération

Nadere informatie

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013

Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 Projectplan Steppin Forward van Stichting BVO Jong 2013 HET PROJECT In mei 2013 gaat een groep van 12 Friezen (10 jongeren tussen 18 en 25 jaar en twee oudere jongeren ) op een Stepperbike door Nederland.

Nadere informatie

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag

Binnenstad Den Haag. 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag. Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Binnenstad Den Haag 21 mei 2015 NRW projectbezoek Den Haag Ad Dekkers Directeur Bureau Binnenstad Den Haag Beste Binnenstad van Nederland 2013-2015 De sterke punten Visie Consequente uitvoering en doorzettingsvermogen

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID

UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID UPDATE CITYMARKETING & EVENEMENTENBELEID Apeldoorn, 15 oktober 2015 Geachte heer, mevrouw, De gemeente werkt aan beleid voor citymarketing en evenementen. Wij hebben hierover met veel Apeldoornse partijen

Nadere informatie

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort

Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort Serviceorganisatie evenementen en congressen Amersfoort 26 januari 2015 Eltje de Klerk MSc MRE 1 Even voorstellen Senior adviseur Handreiking en onderzoek naar economische impact festivals (o.m. MOBA Mode

Nadere informatie

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN

GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN GOLD & PLATINUM ABONNEMENTEN OPTIMALISEER UW EMPLOYER BRANDING, RESEARCH & TALENT ACQUISITION. is onderdeel van de Informatie Memory Gold & Platinum Abonnementen Memory Online: Gold & Platinum Abonnementen

Nadere informatie

Toeristische visie Regio Alkmaar

Toeristische visie Regio Alkmaar Toeristische visie Regio Alkmaar Conceptvisie en uitvoeringsagenda Proces Toeristische visie Wat Wanneer 1. Start met de Regio Alkmaar Februari 2. Eerste Regioavond 5 maart 3. Stakeholderbijeenkomst 1

Nadere informatie

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland

Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Factsheet UITpunt van Uit-in-Noord-Holland Augustus 2012 Karina Brouwer 2 Inhoudsopgave Wat is Uit-in-Noord-Holland?... 5 Bezoekersaantallen...5 Agenda...7 Editorial...7 Tips...7 Acties...7 Nieuwsbrief...7

Nadere informatie

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni

Marketing Zaanstreek 2016. donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek 2016 donderdag 16 juni Marketing Zaanstreek Activiteitenprogramma 2016 Januari t/m maart: Marketingstrategie + Activiteitenprogramma April t/m december: Uitvoering activiteitenprogramma

Nadere informatie

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes.

Marketing voor bedrijvenparken. Samen bouwen aan succes. Marketing voor bedrijvenparken Samen bouwen aan succes. Grond en stenen met waarde Een vol bedrijvenpark zorgt voor een hogere grond- en steenprijs. Precies wat u als eigenaar van een bedrijvenpark wilt,

Nadere informatie

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen

Voor het beste bereik onder uw doelgroepen Marketing Services Voor het beste bereik onder uw doelgroepen MECC Marketing Services; onze kennis en ervaring voor het succes van uw evenement! Dedicated to your success Meer informatie? Bel +31 (0)43

Nadere informatie

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015

Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Draaiboek voor de verenigingen Aegon Open Roeidag 2015 Begin met het formeren van een werkgroep/projectteam en verdeel onderling de werkzaamheden. Inhoud 1. Planning en programma... 2 2. Organisatie...

Nadere informatie

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD.

85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. 85% VAN DE BUSINESS-TO-BUSINESS MARKT IN NOORD-NEDERLAND BEREIKEN WE MET NOORD. Door de inzet van een multichannel productportfolio maken we zichtbaar, inspireren en verbinden business-to-business ondernemers

Nadere informatie

Magazines. Noorderland. Oplage en verspreiding. Bereik. Lezersprofiel. Redactieprofiel. Leesintensiteit en waardering

Magazines. Noorderland. Oplage en verspreiding. Bereik. Lezersprofiel. Redactieprofiel. Leesintensiteit en waardering Noorderland Ontdek Noorderland. Dat staat centraal in het tijdschrift Noorderland. In dit glossy lifestylemagazine staat de kwaliteit van het (buiten)leven in de drie Noordelijke provincies centraal. Oplage

Nadere informatie

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen

Voorstel Marketing en Promotie Veluwe. Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen Voorstel Marketing en Promotie Veluwe Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen VOORSTEL MARKETING & PROMOTIE VELUWE VRAAGSTELLING: Opstellen van een toeristisch marketingactiviteitenprogramma voor

Nadere informatie

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017

, 1. Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe. Save, A-Nexe, NDiate). iiii ilt. Nieuwsbrief september 2017 Nieuwsbrief september 2017 Drenthebelletje De nieuwsbrief van Marketing Drenthe tging 12 resentatie meerjarenplan 18 iiii111111111ilt 11111111, 1 ne e. campabne mee op landelijke pub Save, A-Nexe, NDiate).

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2015

Het Fair Fashion Festival 2015 Het Fair Fashion Festival 2015 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor F air T rade fashion te verhogen door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven.

Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Media tarieven 2018 Alkmaar Marketing Alkmaar Marketing is de citymarketingorganisatie voor Alkmaar en omgeving. Alkmaar Marketing verbindt bezoekers, bewoners en bedrijven. Hoe? Door Alkmaar te promoten

Nadere informatie

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant'

'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' 'Maak werk van Vrije tijd in Brabant' OPROEP VANUIT DE VRIJETIJDSSECTOR Opgesteld door: Vrijetijdshuis Brabant, TOP Brabant, Erfgoed Brabant, Leisure Boulevard, NHTV, MKB, BKKC, Stichting Samenwerkende

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF

Culturele Hoofdstad Kansen voor SWF 3 de Notitie (versie 30 april 2015) Culturele Hoofdstad 2018 Kansen voor SWF Culturele Hoofdstad 2018 biedt de gemeente Súdwest-Fryslân kansen! Kansen om het gebied te profileren en kansen om als gebied

Nadere informatie

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon

Communicatiemiddelen. Voor bedrijven en organisaties. www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Voor bedrijven en organisaties www.komon.nl www.twitter.com/_komon Communicatiemiddelen Ieder communicatiemiddel heeft een eigen effect. Het is belangrijk te bepalen welke communicatiemiddelen

Nadere informatie

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus.

Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Een samenwerking van: Binnenkort reist heel Brabant met de OV-chipkaart. Nu te koop: voordelige reisproducten voor de bus. Publiekscampagne 2010-2011 Fase 2a Uitgangspunten campagne fase 2a Boodschap Voordelige

Nadere informatie

Samen sterker voor Renswoude!

Samen sterker voor Renswoude! Februari 2016: de maand van Renswoude Samen sterker voor Renswoude! Samen sterker voor Renswoude RBT Heuvelrug & Vallei Ondernemersvereniging Renswoude Donderdag 11 februari 2016 Agenda 19.30 Opening &

Nadere informatie

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009

Onderwerp: evaluatie Stuurgroep Toerisme en Recreatie en planvorming 2009 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 25 november 2008 Naam opsteller : Thea Olivier Informatie op te vragen bij : Thea Olivier Portefeuillehouders : Jan Mesu Onderwerp: evaluatie Stuurgroep

Nadere informatie

Steeds minder startersleningen beschikbaar

Steeds minder startersleningen beschikbaar RAPPORT Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar Uitgevoerd in opdracht van www.starteasy.nl INHOUD Starterslening in Nederland Steeds minder startersleningen beschikbaar

Nadere informatie

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9

Ambassadeursschap Pagina 8 Gastheerschap Pagina 8 Netwerken Pagina 8-9 Jaarverslag 2014 1 Inhoudsopgave Samenstelling 2014 Pagina 3 Raad van Toezicht 2014 Pagina 3 Team Woerden Marketing 2014 Pagina 5 Samenwerking TIP 2014 Pagina 6 Projectverslagen Woerden marketing 2015

Nadere informatie

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4

Inleiding pagina 3. Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Inleiding pagina 3 Hoofdstuk 1 Citymarketingplan 2014-2018 Pagina 4 Hoofdstuk 2 Citymarketingplan 2015 Pagina 6 2.1 Woerden Marketing Pagina 6 2.2 Diverse projecten Citymarketing Pagina 8 2.3 Woerden Marketing.nl

Nadere informatie

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht

Samenwerkingsmogelijkheden. INKOM Maastricht Samenwerkingsmogelijkheden INKOM Maastricht Nieuwe start voor duizenden studenten Voor de aankomende student is in Maastricht vaak alles nieuw: Een nieuwe stad, nieuwe mensen. De INKOM betekent voor velen

Nadere informatie

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse.

Leeuwarden Lacrosse. Deze brochure zal u een gedetailleerd beeld geven van de mogelijkheden tot ondersteuning van Leeuwarden Lacrosse. Sponsorbrochure Voorwoord Voor u ligt de sponsorbrochure van Leeuwarden Lacrosse. Deze vereniging is de allereerste Lacrosse vereniging van Friesland en is opgericht in november 2011. Om inwoners van Friesland

Nadere informatie

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen

Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl. Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Ons huis hebben we gevonden op AmsterdamWoont.nl Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Een krachtige bundeling van nieuwbouwpartijen Het doel van het Platform Woonpromotie Amsterdam is het aanbod

Nadere informatie

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing

Presentatie. 30 september 2010. John Kroes, directeur Leiden Marketing LEIDEN MARKETING Presentatie 30 september 2010 John Kroes, directeur Leiden Marketing Wat is Leiden Marketing? Stichting Stadspartners Stichting Visitor Center Leiden Stichting Leiden Congresstad Leids

Nadere informatie

Samen sterker voor Woudenberg!

Samen sterker voor Woudenberg! Kick-off bijeenkomst Samen sterker voor Woudenberg! WELKOM Brainstorm-avond Samen Sterker voor Woudenberg DES Woudenberg RBT Heuvelrug & Vallei woensdag 16 september 2015 Agenda 19.00 u Inloop & ontvangst

Nadere informatie

Sponsor & Expositiemogelijkheden

Sponsor & Expositiemogelijkheden Vakbeurs voor Credit Management Sponsor & Expositiemogelijkheden Woensdag 14 november 2012 Nieuwegein Business Center www.creditexpo.nl WAT IS CREDITEXPO? Credit Expo is een landelijk evenement op het

Nadere informatie

VERKOOPINFORMATIE TE JOURE

VERKOOPINFORMATIE TE JOURE VERKOOPINFORMATIE TE JOURE 1 INLEIDING Onder het motto Altijd Joure verschijnt er op 10 december a.s. een speciale editie van de Leeuwarder Courant in Joure en omgeving. De Leeuwarder Courant, WIH en OVS

Nadere informatie

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid

F4-GEMEENTEN. Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord. Versterk Economie en Werkgelegenheid LEEUWARDEN SÚDWEST-FRYSLÂN SMALLINGERLAND HEERENVEEN Versterk Economie en Werkgelegenheid Manifest voor de vorming van een nieuw provinciaal coalitieakkoord SAMEN WERKEN AAN EEN SLAGVAARDIG FRYSLÂN 2 3

Nadere informatie

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017

KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 KICK OFF FLEVOLAND 17 OKTOBER 2017 Programma Welkom en kennismaking Terugblik 2017 Landelijke plannen en imagocampagne Special Zorg & Welzijn Aanpak Flevoland Lokale initiatieven: Daar wil ik bij zijn

Nadere informatie

Het Fair Fashion Festival 2016

Het Fair Fashion Festival 2016 Het Fair Fashion Festival 2016 Wij streven ernaar de aandacht van de consument voor Fair Trade fashion te vergroten door middel van het Fair Fashion Festival. Onder het begrip fashion verstaan wij: kleding,

Nadere informatie

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015

GEMEENTE SOEST. Welkom. Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 Welkom Update: Gemeente Soest op de kaart! Nynke Minkema-Wedzinga Datum: 21-04-2015 1 Inhoud Terugblik uitkomst naamsbekendheid onderzoek t.b.v. promotie campagne Ingezette promotie campagne Gemeente Soest

Nadere informatie

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam

Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Stand van zaken Destinatiemarketingorganisatie Holland Boven Amsterdam Algemeen In 2016 hebben de 18 gemeenten van Noord-Holland Noord besloten destinatiemarketing van het hele gebied Noord-Holland Noord

Nadere informatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie

Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Eén loket voor al uw arbeidsmarkt communicatie Ambitie De juiste media inschakelen om een kandidaat voor uw vacature te vinden is een lastige en tijdrovende klus. Ambitie kan u hierin volledig ontzorgen.

Nadere informatie

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars!

Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Sponsormogelijkheden 2015 Allemaal winnaars! Over de Vuurtorenloop Programma Mooi en zwaar is de Vuurtorenloop Vlieland zeker! En je kunt zelf bepalen hoe zwaar, want de Vuurtorenloop combineert een uitdagende

Nadere informatie

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking

Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen Acquisitie & samenwerking Studenten Organisatie Groningen is een vereniging die een unieke plaats in de Groninger studentenwereld inneemt, doordat zij de belangen van álle

Nadere informatie

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days

Tips voor de organisatie van een evenement. 1. Evenementen Solar Days Tips voor de organisatie van een evenement In dit document: 1. Evenementen van Solar Days 2. Tips voor de organisatie van uw evenement 3. Planning 4. Contact gegevens Solar Days 2013 1. Evenementen Solar

Nadere informatie

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012

Clipit whitepaper. Onderzoek online en social media berichten over steden. 1 september 2012 1 november 2012 Clipit whitepaper Onderzoek online en social media berichten over steden 1 september 2012 1 november 2012 Voor het derde jaar op een rij onderzoekt Clipit de online berichtgeving over steden. In het onderzoek

Nadere informatie

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen

Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Het Land van Heerlijke Ontmoetingen Nieuwsbrief April 2015 Toeristische Gids Land van Cuijk 2015 Deze week wordt de Toeristische Gids 2015 verspreid. De gids is een handig naslagwerk voor toeristen en

Nadere informatie

En boek eens een hotel in je eigen stad...

En boek eens een hotel in je eigen stad... Doe eens gek! En boek eens een hotel in je eigen stad... Hotel in eigen stad Hotel in eigen stad maakt het mogelijk voor inwoners van een stad een hotelkamer te boeken in een hotel in eigen stad tegen

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

D e n H a a g 10 maart 2015

D e n H a a g 10 maart 2015 Bezuidenhoutseweg 12, 2594 AV Den Haag Postbus 93002, 2509 AA Den Haag Aan de voorzitter en (plv.) leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018

Nadere informatie

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE

INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE DE TRIPLE I VAN VVV NOORDOOST-BRABANT INNOVATIE / INFORMATIE / INSPIRATIE Kijk je even in deze folder? Sluit prima aan bij onze digitale ambities dus wellicht iets voor ons... Triple I Brabant Triple I

Nadere informatie

DE NOORDELIJKE AUTOSHOW

DE NOORDELIJKE AUTOSHOW DE NOORDELIJKE AUTOSHOW 19-25 MEI 2014 NDC MEDIAGROEP BRENGT DE NOORDELIJKE GEMEENSCHAP EN DE AUTOBRANCHE BIJ ELKAAR 1 INLEIDING De automotive branche heeft behoefte aan nieuwe concepten om de consument

Nadere informatie

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan

LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN. Communicatieplan LOKALE CAMPAGNE SPANNENDE BOEKENWEKEN Communicatieplan 1 april 2016 2 1 INLEIDING Dit communicatieplan dient ter ondersteuning van bibliotheken bij het plannen en uitvoeren van hun communicatie-activiteiten

Nadere informatie

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden

Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Participatie mogelijkheden Marketingplan 2017 Nederlandse Hanzesteden Internationale Hanzestedenlijn De Hanzestedenlijn is één van de verhaallijnen binnen het concept HollandCity. Vanuit het HollandCity

Nadere informatie

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014

RAADSINFORMATIEBRIEF. TITEL Prestatieafspraken opbrengst toeristenbelasting 2014 RAADSINFORMATIEBRIEF Van : Burgemeester en Wethouders Reg.nr. : 4541230 Aan : Gemeenteraad Datum : 15 november 2013 Portefeuillehouder : Wethouder G.J. van der Werff Programma : 10. Economie en wonen TITEL

Nadere informatie

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC

Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC 1 Meer toerisme door gebruik nieuwe media Charel van Dam Innovatielab/NBTC Agenda Wat is innovatielab? Doel innovatielab Onderzoek innovatielab Producten innovatielab Travel 3.0 platform 2 Wat is het innovatielab

Nadere informatie

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017

Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 1 Toespraak Gastvrij! (Gastvrij Gelderland) 12 oktober 2017 Geachte heer Van Wijk, geachte heer Droogh, beste aanwezigen uit alle windstreken van Nederland, over het antwoord op het verzoek van de heer

Nadere informatie

Samen werken in / aan het Land van Cuijk

Samen werken in / aan het Land van Cuijk WERKPLAN 2017 Samen werken in / aan het Land van Cuijk De ambitie van het RBT Land van Cuijk Het Regionaal Bureau voor Toerisme Land van Cuijk wil meer toeristen en recreanten verleiden om naar het Land

Nadere informatie

Werk van. Mevrouw devries. Communicatie. www.mevrouwdevries.com

Werk van. Mevrouw devries. Communicatie. www.mevrouwdevries.com Werk van Mevrouw devries. Communicatie. www.mevrouwdevries.com De afgelopen jaren heeft MevrouwdeVries diverse teksten voor Nationale-Nederlanden verzorgd. Waaronder de tekst voor De Collectief Pensioenplanner,

Nadere informatie

Eindevaluatie. Tuinbloeiers 2013. Manirma Vries September 2013

Eindevaluatie. Tuinbloeiers 2013. Manirma Vries September 2013 Eindevaluatie Tuinbloeiers 2013 Manirma Vries September 2013 Tuinbloeiers Totaal budget was: 290.000 -> 150.000 Euro Strategie: 3 jarige communicatie aanpak (2013 is jaar 3 in NL & jaar 1 in DUI) Doelstelling

Nadere informatie

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7

SUCCES 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS 313.000 DECISION MAKERS. ONTMOET BEREIK 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 W E E K VA N D E O N D E R N E M E R 2 0 0 7 2 7, 2 8 E N 2 9 M A A R T 2 0 0 7 JAARBEURS UTRECHT SUCCES ONTMOET 6.0 6. 6.000 AMBITIEUZE ONDERNEMERS EN DGA S, BEREIK 00 1.000.000 ZAKELIJKE LEZERS EN 313

Nadere informatie

VVV Deelnameformulier 2014

VVV Deelnameformulier 2014 VVV Deelnameformulier 2014 VVV Zeeland Vakantie IK KIES VOOR: Accommodatiepakket 4B VVV Zeeland Vakantie: Eén vermelding op de website www.vvvzeeland.nl en www.zeelandvakantie.nl onder de betreffende categorie.

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant

combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant combining scientific excellence with commercial relevance Knipselkrant INHOUDSOPGAVE KNIPSELKRANT MAART 2011 Titel Bron A growing thirst for water management FT.com, Financial Times, 7 februari 2011 Opgewekte

Nadere informatie

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel?

Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken in Boxtel? Voor zover mensen mij nog niet kennen ik ben Els van Esch, manager van het Personeelsdiensten Centrum Boxtel Werken in Boxtel is een initiatief van het PDC. Wie kent werken in Boxtel? Waarvan kent u werken

Nadere informatie

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND

HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND HÉT ONDERNEMERSPLATFORM VAN NOORD-NEDERLAND 02 WAARDEVOLLE VERHALEN VOOR ONDERNEMERS DOELGROEP Ondernemen is keuzes maken en beslissingen nemen. En dat wordt niets zonder relevante informatie. Ondernemers

Nadere informatie

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven

Doel. Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Doel Economie en leefbaarheid van het eiland te versterken door het vergroten van de toeristisch recreatieve uitgaven Merk Voorne-Putten Gewenst imago Eiland, begrensd door water, biedt grensoverschrijdende

Nadere informatie

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN

INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN INKOOPBROCHURE 2015 EDITIE HAAGLANDEN APPLEFIELD : THE BEST LOCAL DEALS! Applefield brengt uw product of dienst tot leven door gebruik te maken van video aanbiedingen in plaats van statische teksten en

Nadere informatie

PARKLAAN AUGUSTUS 2010

PARKLAAN AUGUSTUS 2010 HEERLIJK ROTTERDAM HEERLIJK ROTTERDAM is niet meer weg te denken uit het evenementenaanbod van de Maasstad. Met een geheel eigen gevoel voor kwaliteit en stijl breidt de vierde zomereditie dit jaar uit

Nadere informatie

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017

Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 Utrecht kandidaatstelling UEFA Women s EURO 2017 1 Middels dit BID document willen FC Utrecht en de gemeente Utrecht hun kandidaatstelling als speelstad voor UEFA Women s EURO 2017 kenbaar maken. Utrecht

Nadere informatie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie

oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie oprichting oprichting C.o.i.2014 3.4 kaart #1/7 Breda, city of imagineers de tijd is rijp. een initiatief van de vereniging voor de beeldindustrie belofte belofte C.o.i.2014 3.4 kaart #2/7 zonder verbeelders

Nadere informatie

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE

8 & 9 APRIL TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 8 & 9 APRIL 2014 TT HALL ASSEN INFORMATIEBROCHURE 2014 Netwerken in een sterke regio! Samenwerken, netwerken en op de hoogte zijn van elkaars kennis en kunde is belangrijker dan ooit. Dit besef leeft sterk

Nadere informatie

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010.

I. In te stemmen met het uitvoeren van de activiteiten voor 2010. Gemeente Den Haag Ons kenmerk DSO/2010.1201 SUBSIDIEVERLENING CITY MONDIAL 2010 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, gezien: - het belang van de versterking van de economische vitaliteit van Stationsbuurt,

Nadere informatie

Plannen Economische Agenda 20113-2014

Plannen Economische Agenda 20113-2014 Plannen Economische Agenda 20113-2014 Aanvalsplan 1: Marketing regio Amersfoort: be good and tell it Wat is het doel: Gerichte marketingcampagnes starten op het gebied van ondernemen in Amersfoort en de

Nadere informatie

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011

Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 Communicatieplan Vrouwenopvang 2011 In 2010 is het meerjarencommunicatieplan van de Vrouwenopvang vastgesteld en van start gegaan. De Vrouwenopvang heeft voor het eerst een grote publiciteitsactie georganiseerd.

Nadere informatie