Colocation Dienstbeschrijving en Service Level Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Colocation Dienstbeschrijving en Service Level Agreement"

Transcriptie

1 Colocation Dienstbeschrijving en Service Level Agreement XS4ALL Internet B.V. Service Level Agreement Diemen, oktober 2008

2 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 3 Hoofdstuk 2 Dienstbeschrijving Racking Internetaansluiting Fysieke beveiliging Luchtbehandeling Stroomtoevoer Diensten op locatie Gepland onderhoud Technische ondersteuning Storingsmelding Abuse 17 Hoofdstuk 3 Algemeen 19 Hoofdstuk 4 Garantieafspraken/ Service Levels 20 Hoofdstuk 5 Dossier afspraken en procedure 22 Hoofdstuk 6 Specificatie additionele diensten 25 Hoofdstuk 7 Contactmatrix 26 XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 2

3 Hoofdstuk 1 Inleiding Onder de naam Colocation (Colocation Dienstverlening) stelt XS4ALL aan Klant ruimte ter beschikking in een serverkast ( Rackspace ). Deze is geplaatst in een serverruimte in een Datacenter, aangesloten op een netwerkaansluitpunt verbonden met het internet via de internetbackbone van de toeleveranciers van XS4ALL. De fysieke en technische faciliteiten maken het mogelijk apparatuur zoals bijvoorbeeld een webserver, mailserver of gameserver te (laten) plaatsen. De Colocation Dienstverlening is samengesteld uit verschillende, op elkaar afgestemde componenten die slechts gezamenlijk kunnen worden afgenomen. Het betreft de volgende componenten: o Racking o Internetaansluiting o Fysieke beveiliging o Luchtbehandeling o Stroomtoevoer o Diensten op locatie o Gepland onderhoud o Technische ondersteuning o Storingsmeldingen o Abuse Colocation Dienstverlening vindt plaats binnen een Datacenter dat door XS4ALL ter beschikking wordt gesteld. De uitwerking van de specifieke verplichtingen van XS4ALL en Klant staan omschreven in Hoofdstuk 2. In Hoofdstuk 4 zijn met betrekking tot de Dienstverlening opgenomen: o De Standaard Service Levels ten aanzien van de uitvoering van de Dienstverlening o Garanties die XS4ALL aan de klant biedt o Contractuele Boetes die samenhangen met de Service Levels In Hoofdstuk 5 treft u de bij XS4ALL algemeen geldende algemene procedures, die door beide partijen dienen te worden nageleefd. In Hoofdstuk 6 vindt u de Specificatie van Additionele Diensten. Hoofdstuk 7 betreft de Contactmatrix. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 3

4 Hoofdstuk 2 Dienstbeschrijving 2.1 Racking Dienstbeschrijving XS4ALL stekt aan haar Klanten racks ter beschikking ten behoeven van het exclusieve gebruik van Klant voor de opslag en aansluiting van Apparatuur op het internet. Verplichtingen XS4ALL Ieder ter beschikking gesteld rack wordt geplaatst in een kast die is voorzien van afsluitbare voor- en achterdeuren. De racks worden voorzien van cijfersloten. De afmetingen van de racks in datacenter DC2 zijn 60cm x 90cm x 260cm (=55U). De afmetingen van de racks in datacenter EH1 zijn 60cm x 100cm x 220cm (=47U). De afmetingen van de Racks op EuNetworks zijn 60cm x 100cm x 220cm (=47U). In ieder rack is een patchpanel aanwezig die de kast voorziet van een 100mb uplink. Detailinformatie hierover is opgenomen onder hoofdstuk 2, 2.2 van dit document: Internetaansluiting. In iedere kast is een stroomvoorziening aanwezig waardoor het rack wordt voorzien van stroomtoevoer. Detailinformatie hierover is opgenomen onder hoofdstuk 2, 2.5 van dit document: Stroomtoevoer. Bij ieder afzonderlijk abonnement dat wordt afgenomen op de Colocation Dienstverlening is een uplink en stroomtoevoer inbegrepen. Verplichtingen Klant Klant erkent ten aanzien van de dienst Racking dat: Klant de gebruikelijke wijze van uitvoering van de Colocation Dienstverlening door XS4ALL en haar toeleverancier(s) te allen tijde dient te respecteren en aanwijzingen dienaangaande dient op te volgen. De servers die Klant bij XS4ALL plaatst in een 19 rack afmonteerbaar dienen te zijn, eventueel door middel van daartoe bestemde metalen plateaus. Er geen brandbare materialen zoals hout gebruikt zullen worden. Ook dient de kast netjes ingericht te zijn zodat XS4ALL indien noodzakelijk een technische schoonmaak kan laten uitvoeren. De kabels ordelijk zullen worden verwerkt in het rack. XS4ALL en haar toeleverancier(s) het recht hebben om het rack en de zich daarin bevindende Apparatuur af te sluiten van iedere Dienstverlening in het geval dat veiligheidsmaatregelen dit vereisen, dan wel indien Klanten zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst niet nakomt. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 4

5 XS4ALL en haar toeleverancier(s) het recht hebben om het rack en de zich daarin bevindende apparatuur te verplaatsen in het geval dat veiligheidsmaatregelen dit vereisen, dan wel indien interne redenen rondom het gebruik van de Colocation ruimte, zoals bijvoorbeeld uitbreiding, dit vereisen. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 5

6 2.2 Internetaansluiting Dienstbeschrijving XS4ALL draagt zorg voor het aansluiten van de Apparatuur van Klant op Apparatuur in het Datacenter waarmee een vaste internetverbinding tot stand wordt gebracht. Verplichtingen XS4ALL De Apparatuur van Klant wordt aangesloten op het netwerkaansluitpunt door middel van een standaard CAT5 kabel met een RJ45 stekker. De internetaansluiting wordt aangeboden op basis van een aan klant toegekende maximale bandbreedte. Per abonnementsvorm wordt een maximale hoeveelheid dataverkeer toegekend. Indien Klant deze hoeveelheid dataverkeer overschrijdt, zal XS4ALL met Klant afspraken maken om de Dienstverlening aan te passen. XS4ALL zal Klant in kennis stellen van de overschrijding van het dataverkeer en zal Klant niet onverwachts confronteren met kosten voor extra dataverkeer. Verplichtingen Klant Klant erkent ten aanzien van de Internetaansluiting het volgende: De rechten op toegekende IP-adressen berusten bij XS4ALL en/of haar toeleverancier(s). De technische wijze van routering van internetverkeer wordt door XS4ALL en/ of haar toeleverancier(s) bepaald. Indien Klant een redundante uplink afneemt van XS4ALL, is Klant zelf verantwoordelijk voor het overzetten van het signaal naar de alternatieve kabelaansluiting in het geval dat de internetaansluiting niet functioneert. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 6

7 2.3 Fysieke Beveiliging Dienstbeschrijving XS4ALL draagt zorg voor heen adequaat niveau van fysieke beveiliging ten aanzien van de serverruimte en de daarbinnen aanwezige Apparatuur. Verplichtingen XS4ALL Een rack is opgesteld in de beveiligde en luchtgekoelde omgeving van een Datacenter van XS4ALL en/of haar toeleveranciers. In het Datacenter zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week 2 beveiligingscamera s per rij actief. In Datacenter DC2 en EuNetworks houdt de portier 24x7 toezicht op het betreden en verlaten van het Datacenter. Alle racks zijn voorzien van cijfersloten. Het Datacenter is beveiligd met het VESDA systeem (hoge snelheid rook- en fijnstofdetectie). De alarmopvolging is 24x7. Fysieke toegang tot een Dedicated Rack in het datacenter DC2(hele en/of een derde kast) is 365 dagen per jaar mogelijk, 24 uur per dag. Dit is mogelijk door een door XS4ALL uitgegeven persoonsgebonden toegangspas. In het datacenter EuNetworks is 365 dagen per jaar, 24 uur per dag fysieke toegang tot een Dedicated Rack (Full en/of een Small Rack) mogelijk. Dit gebeurt aan de hand van een door EuNetworks opgestelde toegangslijst. Fysieke toegang tot een Shared Rack is alleen mogelijk tijdens kantooruren en op afspraak. Het is tevens mogelijk om noodtoegang te krijgen buiten kantooruren. Voor het verlenen van noodtoegang zullen wel kosten in rekening worden gebracht (administratie-, loon-, en voorrijkosten van een KPN-medewerker die wordt opgeroepen om de contactpersoon te begeleiden). Voor het aanvragen van noodtoegang kan buiten de openingstijden van de Helpdesk contact worden opgenomen met het noodnummer van XS4ALL: Bij aankomst worden bezoekers van Shared Rack geïdentificeerd door controle van de lijst met aangemelde bezoekers en op basis van een geldig legitimatiebewijs van de bezoeker. Na het toelaten van het personeel van Klant bij een Shared Rack zal de zaalbeheerder belast met het uitvoeren van diensten op locatie het personeel van Klant begeleiden naar het rack, het rack openen en vervolgens blijven toezien op de naleving van de geldende huisregels door het personeel van Klant. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 7

8 Na afloop van de werkzaamheden zal het personeel van Klant bij een Shared Rack worden uitgeschreven en begeleid naar de uitgang. XS4ALL registreert alle bewegingen in de serverruimte digitaal met daartoe bestemde bewakingscamera s. XS4ALL is in voorkomende gevallen gerechtigd deze beelden ter beschikking te stellen van de daartoe bevoegde autoriteiten bij een vermoeden van onrechtmatige of strafbare gedragingen dan wel in het geval van een gerechtelijk bevel tot afgifte daarvan. Verplichtingen Klant Ten aanzien van de Fysieke Beveiliging erkent Klant het volgende: Bezoek aan de Datacenters waar de Colocation Dienstverlening door XS4ALL wordt aangeboden, is uitsluitend mogelijk door geautoriseerd Personeel. Bezoekers aan de Datacenters dienen ten allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben. Als legitimatiebewijs wordt een paspoort, rijbewijs of een ID-kaart geaccepteerd. Klanten die een Shared Rack afnemen, dienen minimaal een werkdag van te voren hun bezoek telefonisch aan te kondigen via telefoonnummer Op deze wijze kunnen ook maximaal twee gasten van Klant worden aangemeld voor een bezoek. Bij binnenkomst in de zaal dienen Klanten met een Shared Rackspace zich te melden bij de zaalbeheerder. Bezitters van een toegangspas verplichten zich hier zorgvuldig mee om te gaan zodat diefstal en verlies voorkomen worden. De toegangspas dienst zichtbaar te worden gedragen bij een bezoek aan een Datacenter. Toegangspassen blijven eigendom van KPN/XS4ALL, Klant krijgt deze in bruikleen. De toegangspas is persoonsgebonden en zal derhalve niet worden overgedragen. Bezitters van een toegangspas kunnen alleen bezoekers meenemen tijdens kantooruren. Deze bezoekers dienen minimaal een dag van tevoren te worden aangemeld via telefoonnummer Indien er sprake is van verlies van de toegangspas dient dit gelijk aan KPN gemeld te worden op nummer , zodat de toegangspas kan worden gedeactiveerd. Vervolgens dient de klant dit te melden aan XS4ALL op nummer Indien een derde zich toegang weet te verschaffen door middel van een aan Klant verleende toegangspas, zal alle hieruit voortvloeiende schade worden beschouwd als schade veroorzaakt door Klant, waarvoor Klant aansprakelijk is. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 8

9 Indien een pas gedeactiveerd is, dient Klant opnieuw autorisatie aan te vragen. XS4ALL kan kosten in rekening brengen voor het vervangen van de toegangspas. Het recht op toegang eindigt wanneer Klant niet langer dienstverlening afneemt waarbij toegang tot een Datacenter is inbegrepen, of wanneer XS4ALL een autorisatie intrekt (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vanwege het overtreden van gemaakte afspraken). Indien het recht op toegang eindigt dienen de toegangspassen binnen een kalendermaand na het aflopen van de Overeenkomst te worden overhandigd aan XS4ALL. Indien een pas niet (tijdig) geretourneerd wordt, behoudt XS4ALL zich het recht voor hiervoor kosten in rekening te brengen ter waarde van minimaal EUR 100,- XS4ALL en/of haar toeleverancier(s) mogen instructies en/of verzoeken, die door Geautoriseerd Personeel worden verstrekt ten aanzien van de Colocation Dienstverlening, opvatten als door Klant geautoriseerde instructies en/of verzoeken. Geautoriseerd Personeel dient de in een Datacenter geldende gedragsregels van XS4ALL en haar toeleverancier(s) te respecteren en aanwijzingen dienaangaande op te volgen. Klant is verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die worden verricht door Geautoriseerd Personeel en eventuele fouten die daarbij worden gemaakt, alsmede voor eventuele schade jegens XS4ALL voor zover deze handelingen in strijd zijn met de verplichtingen voortvloeiend uit deze Overeenkomst. Enig bezoek aan een Datacenter geschiedt op eigen risico. Klant verplicht zich calamiteiten en incidenten te melden aan de zaalbeheerder. Indien deze niet aanwezig is, dient de melding plaats te vinden aan KPN op nummer of aan de Helpdesk van XS4ALL op nummer Buiten de openingstijden van de Helpdesk dient contact opgenomen te worden op nummer XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 9

10 2.4 Luchtbehandeling Dienstbeschrijving Binnen de fysieke omgeving van een Datacenter waarbinnen de Dienstverlening van XS4ALL plaatsvindt, vindt luchtbehandeling plaats die gericht is op het creëren van een optimale werking van de apparatuur. Verplichtingen XS4ALL In het Datacenter DC2 maakt XS4ALL gebruik van een stadskoeling. Als hotstandby wordt er gebruik gemaakt van Trane koelinstallaties. In het Datacenter EH1 maakt XS4ALL gebruik van een koelinstallatie. Hierbij is een machine hotstandby. In het Datacenter van EuNetworks maakt XS4ALL gebruik van een koelinstallatie. Hierbij is een machine hotstandby. Er zal een gemiddelde ruimte temperatuur C worden gehandhaafd op ooghoogte. De relatieve luchtvochtigheid wordt gehandhaafd van minimaal 20%. Verplichtingen Klant Ten aanzien van de Luchtbehandeling erkent Klant dat: De Apparatuur die geplaatst wordt, bestand dient te zijn tegen een kortstondige blootstelling aan maximaal 45 C. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 10

11 2.5 Stroomtoevoer Dienstbeschrijving XS4ALL draagt zorg voor het leveren van stroomvoorziening in de racks. Verplichtingen XS4ALL XS4ALL levert stroom in de racks op basis van de in het document van oplevering overeengekomen hoeveelheid, uitgedrukt in Ampères. XS4ALL draagt er zorg voor dat de stroomvoorziening in Datacenter DC2 is aangesloten op twee onafhankelijke KVA transformatorstations. XS4ALL draagt er zorg voor dat de stroomvoorziening in Datacenter EH1 is aangesloten op twee onafhankelijke 280 KVA transformatorstations. XS4ALL sluit de stroomvoorziening van XS4ALL aan op een no-break systeem. Dit systeem is een back-up voorziening bestaande uit een dieselgenerator, 230 VAC Nobreak en 48 VDC, waarop in geval van calamiteiten overgeschakeld kan worden. XS4ALL draagt zorg voor stroommeet Apparatuur in de kast waarop duidelijk de verbruikte kilowattuur (kwh) en Ampères af te lezen zijn. De kwh kent een totaal toegekende maximale hoeveelheid per maand per abonnementsvorm. Indien Klant deze hoeveelheid overschrijdt, zal XS4ALL met Klant afspraken maken om de Dienstverlening aan te passen. XS4ALL zal Klant vooraf in kennis stellen van de overschrijding van de hoeveelheid kwh en zal Klant niet onverwacht confronteren met kosten voor extra stroomverbruik. Klant krijgt binnen de Shared Rackspace de beschikking over 1 remote controllable powerswitch-aansluiting. In de eenderde en hele kasten draagt Klant, indien gewenst, zelf zorg voor een remote controllable powerswitch. Verplichtingen Klant Ten aanzien van de Stroomtoevoer erkent Klant dat: Klant ervoor zal zorgdragen dat de afname van stroom niet boven het overeengekomen aantal Ampères en kwh uitkomt. Klant, bij overschrijding van het overeengekomen aantal Ampères of kwh, verplicht is tot het nemen van maatregelen om dit te verminderen. Klant, voor zover extra stroomvoorziening niet mogelijk is en/of afdoende is, de verplichting heeft om over te stappen op een abonnement dat wel voorziet in de stroombehoefte, dan wel het verminderen van de Apparatuur in het rack. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 11

12 XS4ALL gerechtigd is, indien de stroombehoefte dermate groot is dat geen enkel abonnement van XS4ALL hierop voorzien is, de Overeenkomst eenzijdig te ontbinden. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 12

13 2.6 Diensten op Locatie Dienstbeschrijving De diensten op locatie bestaan uit routinematige basissysteemtaken die op verzoek van Klant kunnen worden uitgevoerd door personeel van XS4ALL en/of haar toeleverancier(s). Verplichtingen XS4ALL XS4ALL maakt onderscheid tussen Remote Hands en Hands-on werkzaamheden. Verzoeken voor Remote Hands of Hands-on werkzaamheden kunnen telefonisch worden gemeld bij de Helpdesk op nummer of via het adres XS4ALL kent een acceptatie tijd van binnen vier kantooruren. Binnen de acceptatietijd zal terugkoppeling worden gegeven aan Klant wanneer de Remote Hands of Hands-on werkzaamheden worden uitgevoerd. De diensten op locatie kunnen uit de volgende taken bestaan: Remote Hands Knop indrukken Kabels vastzetten Powercyclen Resetten of rebooten van server Observeren, beschrijven van LED s of display op een machine of console Hands-on Foutmeldingen oplossen Hardware vervangen Het labelen van servers (Hulp bij) het stellen van een diagnose Installeren/ verwijderen van OS of software Indien XS4ALL Remote Hands of Hands-on werkzaamheden uitvoert in opdracht van Klant, dan wordt dit beschouwd als werkzaamheden uitgevoerd door Klant. XS4ALL is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van deze handelingen. Bij de Colocation Dienstverlening is een blok van 15 minuten per maand Remote Hands inbegrepen. Voor het doen van Hands-on werkzaamheden zal XS4ALL Klant EUR 30,- in rekening brengen per blok van 15 minuten. Deze eenheid is de minimale meeteenheid. Remote Hands en Hands-on werkzaamheden worden alleen binnen kantooruren uitgevoerd. Verplichtingen Klant Ten aanzien van de Diensten op Locatie erkent Klant dat: Een verzoek voor Remote Hands of Hands-on werkzaamheden dient te worden ingediend via het nummer of via het adres De consequenties die voortvloeien uit verzoeken die door Geautoriseerd Personeel aan personeel van XS4ALL en/of haar toeleverancier(s) zijn gedaan, geheel voor rekening van Klant zullen en niet kunnen leiden tot enige aansprakelijkheid van XS4ALL en/of haar toeleverancier(s). XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 13

14 2.7 Gepland Onderhoud Dienstbeschrijving XS4ALL voert om haar netwerk in optimale conditie te houden onderhoudswerkzaamheden uit conform een daartoe bestemde planning. Verplichtingen XS4ALL XS4ALL zal werkzaamheden die leiden tot mogelijke dienstonderbreking melden bij de Klant. Deze melding zal worden gepost op de Colocation mailinglijst, 72 uur voordat de werkzaamheden plaatsvinden. Uitgesloten van de 72 uur meldingsplicht zijn noodreparaties en spoedeisende beveiligingsupdates. Verplichtingen Klant Ten aanzien van Gepland Onderhoud erkent Klant dat: Klant zich op dient te geven voor de Colocation mailinglist. Dit kan via het adres De beschikbaarheid van de Colocation Dienstverlening van 24 x 7 uur geen Garantie inhoudt op de beschikbaarheid van de overige af te nemen diensten. XS4ALL geplande onderhoudswerkzaamheden uit dient te (laten) voeren, waaronder, doch niet beperkt tot, netwerkonderhoud, het vervangen van defecte onderdelen of het testen van de no-break (de back-up faciliteit die bij stroomuitval zorgdraagt voor een onafgebroken netspanning), en dat deze werkzaamheden een onderbreking van de beschikbaarheid van de overige af te nemen Dienstverlening kunnen veroorzaken. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 14

15 2.8 Technische Ondersteuning Dienstbeschrijving XS4ALL biedt de Klant technische ondersteuning bij de Colocation Dienstverlening. Het betreft hier uitsluitend ondersteuning door de Helpdesk van XS4ALL. Verplichtingen XS4ALL De Helpdesk is 7 dagen per week geopend en is telefonisch bereikbaar op nummer o Maandag t/m vrijdag uur o Zaterdag en zondag uur Uitgezonderd hierop zijn feestdagen en andere door XS4ALL voorafgekondigde vrije dagen. Tevens is er een noodnummer beschikbaar voor storingen buiten de openingstijden van de Helpdesk. Dit nummer is Verplichtingen Klant Klant erkent dat: Uitsluitend de opgegeven Contactpersonen zoals die vermeld staan op het protocol van oplevering (PVO), gerechtigheid zijn om contact op te nemen de Helpdesk om technische ondersteuning te verzoeken. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 15

16 2.9 Storingsmelding Dienstbeschrijving XS4ALL voert actief storingsmeldingen uit. Verplichtingen XS4ALL De Helpdesk zal storingen melden op de storingspagina van de Helpdesk. De Helpdesk zal storingen melden op de Colocation storingsmelding mailinglist. Storingen binnen de openingstijden van de Helpdesk, kunnen worden gemeld op nummer o Maandag t/m vrijdag uur o Zaterdag en zondag uur Storingen buiten de Helpdesk openingstijden kunnen worden gemeld op nummer XS4ALL kent een acceptatietijd storingen binnen kantooruren van 4 uur en buiten kantooruren van 2 uur. XS4ALL kent geen vaste oplostijd bij storingen. XS4ALL behoudt zich het recht voor om eventueel gemaakte kosten verband houdend met onterechte meldingen aan Klant in rekening te brengen. Verplichtingen Klant Alleen de opgegeven Contactpersonen, die vermeld staan op het protocol van oplevering (PVO), zijn gemachtigd om contact op te nemen met de Helpdesk voor het doen van een storingsmelding. In geval van een storing neemt Klant contact op met de Helpdesk. Klant dient maximaal twee adressen aan XS4ALL door te geven, die worden toegevoegd aan de Colocation mailinglist voor storingsmeldingen. Het gebruik van het speciaal ingerichte storingsnummer is alleen toegestaan bij een ernstige storing waarbij het oplossen van de storing van dermate hoog belang is dat het onder geen beding mogelijk is om hiermee te wachten tot de (volgende) ochtend. Bij storingen tijdens openingstijden van de Helpdesk, dient telefonisch contact te worden opgenomen op nummer o Maandag t/m vrijdag uur o Zaterdag en zondag uur Buiten de openingstijden van de Helpdesk dient contact opgenomen te worden op nummer XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 16

17 2.10 Abuse Dienstbeschrijving Op de Colocation Dienstverlening is het abuse-beleid van XS4ALL van toepassing. Dit abuse-beleid is gebaseerd op artikel 4 en 5 van de Algemene Voorwaarden van XS4ALL en houdt kort gezegd in dat Klant zelf verantwoordelijk is voor de veiligheid van zijn eigen systemen en dat XS4ALL maatregelen neemt wanneer de veiligheid in het geding is. Dit kan inhouden dat XS4ALL de dienst (tijdelijk) afsluit wanneer dat nodig is. Rechten en verplichtingen van XS4ALL XS4ALL is gerechtigd, indien Apparatuur onvoldoende is beveiligd, de Apparatuur van Klant af te sluiten van internet. XS4ALL is gerechtigd de internetverbinding af te sluiten, indien Apparatuur overlast veroorzaakt en/of misbruikt wordt, bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) voor spam- en ddos aanvallen. XS4ALL zal het plaatsen van een zogenaamde abuse-filter melden aan Klant. Deze wordt minimaal verstuurd naar het adres van het beheeraccount dat bij de Colocation Dienstverlening is inbegrepen. Verplichtingen Klant Klant dient ervoor te zorg te dragen dat zijn Apparatuur voldoende beveiligd is tegen hacking en misbruik. Dit betekent bijvoorbeeld maar niet uitsluitend dat Klant verplicht is zorg te dragen voor: o Het up-to-date houden van het operating system en de geinstalleerde software; o Veilige usernames en passwords; o Afdoende beveiliging van services die via het netwerk toegankelijk zijn voor derden (denk hierbij aan open relays en proxies, ftp-servers etc); o Security software zoals virusscanner en firewall. Klant is verantwoordelijk voor het voorkomen van misbruik van de Dienstverlening. Klant verplicht zichzelf en zijn eventuele klanten te voldoen aan de nettiquete. Wanneer zich een incident heeft voorgedaan en XS4ALL heeft de Dienstverlening afgesloten, dan zal Klant daarvan per aan het beheeraccount op de hoogte worden gesteld. Klant wordt geacht hierop te reageren. Abuse-zaken worden niet telefonisch afgehandeld. Het systeem van aan- en afmelden gebeurt alleen per met de afdeling Abuse. De Helpdesk van XS4ALL kan hierbij niet helpen. Apparatuur welke afgesloten is valt buiten de beschikbaarheidsverantwoordelijkheid van XS4ALL. Alszodanig valt deze Apparatuur dus ook buiten de Service Levels die opgenomen zijn in deze Overeenkomst. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 17

18 In geval van een abuse-filter blijven alle overige verplichtingen die voortkomen uit deze Overeenkomst, bestaan. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 18

19 Hoofdstuk 3 Algemeen Apparatuur Klant erkent ten aanzien van de Apparatuur waarop de Colocation Dienstverlening betrekking heeft, dat: Klant zelf zorg dient te dragen voor de aanwezigheid van geschikte Apparatuur, alsmede voor de installatie, het testen, het onderhoud en de verzekering daarvan (hieronder wordt o.a. verstaan dat computers een behuizing dienen te hebben en servers uit en aan moeten kunnen worden gezet). Klant verantwoordelijk is voor de compatibiliteit en de correcte werking van zijn Apparatuur en eventuele toevoegingen, alsmede voor een correcte werking met de Apparatuur en de racks van XS4ALL en/of haar toeleverancier(s), die gebruikt worden voor de Dienstverlening. Klant geen toevoegingen of verandering zal (doen) aanbrengen aan de Apparatuur en de racks van XS4ALL en/of haar toeleverancier(s) worden gebruikt voor het uitvoeren van de Dienstverlening, zonder uitdrukkelijke toestemming van XS4ALL. Het XS4ALL toegestaan is in het rack Apparatuur van XS4ALL te plaatsen, die noodzakelijk is voor de toelevering van de dienst. Klant alle racks en (rand-) Apparatuur duidelijk van labels dienen te voorzien ten behoeve van de adequate uitvoering van de diensten op locatie door XS4ALL en/of toeleverancier(s). Beëindiging Dienstverlening Ten aanzien van de Colocation Dienstverlening op basis van deze Overeenkomst erkent Klant dat: De Apparatuur van Klant binnen 5 werkdagen na de beëindigingdatum en op eigen kosten dient te worden verwijderd, waarbij het over het exacte tijdstip van verwijdering vooraf met XS4ALL overeenstemming dient te worden bereikt. Indien Klant aan het voorgaande niet voldoet, XS4ALL het recht heeft om: de Apparatuur deels of geheel te verwijderen en op te slaan, waarbij XS4ALL gerechtigd is aan Klant de opslagkosten in rekening te brengen. de Apparatuur, na schriftelijke kennisgeving aan Klant hiervan, te verkopen en op de opbrengst eventuele openstaande vorderingen van XS4ALL te verhalen. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 19

20 Hoofdstuk 4 Service Level Agreement Voor de Colocation Dienstverlening worden de navolgende Service Levels door XS4ALL gegarandeerd. Parameter Service Level Contractuele Boete per maand Uptime netwerk 99,9% per maand 10% van de abonnementswaarde Relatieve luchtvochtigheid Minimaal 20% op ieder moment 5% van de abonnementswaarde Temperatuur Maximaal 35 C op ieder moment 5% van de abonnementswaarde Ononderbroken stroomvoorziening 99,95% per stroomgroep 10% van de abonnementswaarde Op de bovenstaande Service Levels zijn de volgende regels van toepassing: Bij de te behalen Service Levels en de Contractuele Boetes is de rekeneenheid de abonnementswaarde gemeten per kalendermaand. De up-time netwerk parameter dient gemeten te worden per kalendermaand. De relatieve luchtvochtigheid, temperatuur en stroomvoorziening parameter dient gemeten te worden per event. Klant is zelf verantwoordelijk voor het meten van de Service Levels en de constatering van eventuele afwijkingen. De administratie van XS4ALL is leidend, behoudens tegenbewijs door Klant. Aangekondigde en geplande onderhoudswerkzaamheden worden niet meegerekend bij het bepalen van de vraag of de Service Levels zijn gehaald. Temperatuur en relatieve luchtvochtigheid gemeten buiten de kast in het midden van de ruimte. Indien XS4ALL een beroep kan doen op overmacht gelden de Boetes niet. De Contractuele Boetes zijn niet cumulatief. Indien meerdere gevolgen zijn ontstaan door een en dezelfde oorzaak dan bestaat de Contractuele Boete uit de hoogste boete. Ter voorkoming van (extra) schade bij storingen is het XS4ALL toegestaan de dienstverlening tijdelijk te staken. Een dergelijk handelen wordt beschouwd als het niet behalen van Service Levels en levert eenmalig de hoogste Contractuele Boete op. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 20

21 Klant moet de storing melden binnen 4 uur na constatering, zodat XS4ALL de storing kan verhelpen. Als Klant dit later doet, kan voor de tijd daarvoor de storing niet worden vergoed. De Service Level Garanties gelden voor de 4 bovenstaande parameters afzonderlijk en niet voor de Colocation Dienstverlening als geheel. Aanspraak op de Service Level Garantie dient binnen 30 dagen na de eerste mogelijkheid tot constatering ingediend te worden via het aanspraak formulier op de website. Eventueel door XS4ALL verschuldigde Contractuele Boetes zullen door XS4ALL na acceptatie worden gecrediteerd en uitgekeerd en zijn niet verrekenbaar met facturen. Beperkingen op Garanties en Contractuele Boetes Op de Garanties en op het recht op daarmee samenhangende Contractuele Boetes kan door Klant geen beroep worden gedaan indien het niet nakomen van het gegarandeerde Service Level door XS4ALL voortvloeit uit: Het handelen van Klant in strijd met de verplichtingen die voor hem voortvloeien uit deze Overeenkomst. Het handelen van een derde partij voorzover dit volgens in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor rekening en/of risico van Klant, althans niet voor rekening van XS4ALL, behoort te komen. Overmacht, waaronder mede wordt verstaan een al dan niet toerekenbare tekortkoming van toeleverancier(s) van XS4ALL. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 21

22 Hoofdstuk 5 Dossier Afspraken en Procedures (DAP) In dit Dossier Afspraken en Procedures (DAP) treft u op de Colocation Dienstverlening toepasselijke en bij XS4ALL geldende algemene procedures, die door beide partijen worden nageleefd. Algemene procedures bij de Colocation Dienstverlening. 1. Aanvraagprocedure Een aanvraag dient door Klant te worden ingediend via de website of door de Klant aan de accountmanager of het salesteam te worden doorgegeven, waarna het contract ondertekend ondertekend verstuurd of gefaxt wordt aan XS4ALL. Binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, neemt XS4ALL telefonisch contact op met de klant om een afspraak te maken voor de plaatsing van de Apparatuur. 2. Uitbreiding diensten en/of up- downgrade De aanvraag dienst te worden ingediend via de website of door de Klant aan de accountmanager of het salesteam te worden doorgegeven, waarna het contract verstuurd of gefaxt wordt aan XS4ALL. Binnen 8 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, bevestigt XS4ALL de aanmaak van de uitbreiding op de Dienstverlening en/of de up- of downgrade. 3. Bezoek Datacenter Colocation Klanten met een eigen, afsluitbare kast (Dedicated Rack): bij de aanvraagprocedure voor de Colocation Dienstverlening kunnen Contactpersonen van Klant door XS4ALL worden geautoriseerd voor zelfstandige toegang tot het Datacenter. Hiervoor krijgen zij de beschikking over een toegangspas. Toegang is voor hen, op vertoon van toegangspas en geldige legitimatie, 24 uur per dag, 7 dagen per week mogelijk. Colocation Klanten in een gedeelde kast (Shared Rackspace): per Klant worden bij de aanvraagprocedure twee Contactpersonen vastgelegd. De krijgen toegang tot het Datacenter onder begeleiding van een medewerker van XS4ALL. Bezoek vindt plaats op afspraak, tijdens kantooruren (maandag t/m vrijdag uur en uur). Afspraken kunnen worden gemaakt via het online Service Center (https://service.xs4all.nl) van XS4ALL of telefonisch via nummer Bezoekers in het Datacenter zullen worden begeleid door de zaalbeheerder. 4. Remote hands en Hands-on werkzaamheden Opdrachten tot het uitvoeren van Remote Hands- en/of Hands-onwerkzaamheden kunnen via het online Service Center (https://service.xs4all.nl) van XS4ALL worden ingediend. XS4ALL zal indien van toepassing voor het uitvoeren van de handelingen de prijs, de duur, eventuele implicaties met betrekking tot de Systeemomgeving en alle overige relevante informatie met betrekking tot de uitgevoerde werkzaamheden nader specificeren. XS4ALL Colocation dienstbeschrijving en Service Level Agreement 22

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden

DataCenter Fryslân. Voorschriften toegangsverlening en gedragsregels voor DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden DataCenter Fryslân DataCenter Fryslân, François Haverschmidtwei 3A te Leeuwarden Versie 1.4, februari 2010 1 Afkortingen en begrippen... 3 2 Beveiliging DataCenter... 4 2.1 OBSERVATIE VIA VIDEOSYSTEEM...

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT Partijen Q.on.IT, gevestigd aan het Herengracht 124 te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer KvK 34330814 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R Veendorp (hierna:

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014

Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 Zakelijk Pinnen op een zakelijke breedbandverbinding van KPN Mei 2014 1 Inhoudsopga ve 1 Algemeen... 3 1.1 Inleiding... 3 2 Functionele beschrijving... 4 2.1 Pinterminals en bandbreedte... 4 2.1.1 Pinterminals...

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis

Aanvullende Voorwaarden. Office Basis Aanvullende Voorwaarden Office Basis artikel 1 - Definities De in de Algemene Basisvoorwaarden Ziggo, de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Telefonie en de Aanvullende Voorwaarden Ziggo Internet gebruikte en

Nadere informatie

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste.

de bepalingen van de onderhavige Productvoorwaarden, prevaleren deze laatste. Algemene voorwaarden webhosting 1. Toepasselijkheid 1.1 De Productvoorwaarden Website Hosting Diensten zijn, naast de bepalingen van de Algemene Voorwaarden van Buro Webdesign, van toepassing op alle Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services

Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services Algemene Voorwaarden Managed Firewall Services KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 DEFINITIES.........................................................

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement VoIP Telefonie Versie 1.2 Bbelcentrale B.V. Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Belcentrale B.V., versie 1.2, 02/11/2007 Pagina 1 van 8 Dienstbeschrijving VoIP

Nadere informatie

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V.

Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. Algemene voorwaarden NL Brandbeveiliging B.V. 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten betrekking hebbende op levering van

Nadere informatie

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft.

1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. Algemene Voorwaarden 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee DevInet een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden' wordt

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 6 Webhosting De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244. 1. Toepasselijkheid 1.1 De QUBE

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp

Productvoorwaarden Hosting Diensten - Superscherp Ontwerp Definities Superscherp Ontwerp: de heer J.M.L.M. Oldenburg, handelend als eenmanszaak onder de naam Superscherp Ontwerp, gevestigd en kantoorhoudende te (3043 SK) Rotterdam aan de Martinus Dorpiusstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement versie 1.2

Service Level Agreement versie 1.2 Service Level Agreement versie 1.2 Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Service Level Agreement Belcentrale BV. versie 1.2, 02/11/2007 1 dienstbeschrijving / VoIP van Belcentrale is een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Dotpoint en maken telkens deel uit van iedere Overeenkomst tussen Dotpoint en

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect

Aanvullende Voorwaarden. BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect Aanvullende Voorwaarden BedrijfsSelect KPN B.V. versie Versie november juli 2009 2010 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 Algemeen ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Algemeen Deze algemene voorwaarden (hierna verder te noemen de Algemene Voorwaarden ) zijn van toepassing op elk gebruik van de websites van AkkermansM: www.akkermansm.com

Nadere informatie

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening.

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening. Service Level Agreement Cloud Telecom, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Aalsmeer Dienstbeschrijving Cloud Telecom is een service ontwikkeld voor bedrijven en particulieren die hoge eisen stellen aan

Nadere informatie

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d.

ANUBIS. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract. PC Security. tussen. Opdrachtgever. Anubis B.V. Datum d.d. Service Level Agreement WatchGuard Hardware Replacement contract tussen Opdrachtgever en Anubis B.V. Datum d.d. 20-10-2003 Referentie: WG03-xx-xx-klantnaam Inhoudsopgave 1. Beschrijving Dienst 4 2. Procedure

Nadere informatie

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen.

Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. Algemene Voorwaarden Op alle diensten van IceHosting zijn de algemene voorwaarden van toepassing. Leest u deze even goed door om misverstanden te verkomen. 1 Definities 1.1 IceHosting Eenmanszaak IceHosting

Nadere informatie

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij b Algemene Voorwaarden Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt; 2. Consument:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door Skyberate Internet Services B.V., gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN

Algemene voorwaarden ALGEMENE BEPALINGEN Algemene voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN VAN INTRAMED B.V. ALGEMENE BEPALINGEN ARTIKEL 1. REIKWIJDTE EN TOEPASSING ALGEMENE VOORWAARDEN lid 1.1 De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door

Nadere informatie

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst;

Opdrachtgever: een aansluitpunt waarop gebruik kan worden gemaakt van een vaste openbare Telefoondienst; AANVULLENDE VOORWAARDEN 088 DIENSTEN EN - FACILITEITEN ARTIKEL 1 BEGRIPSBEPALINGEN In deze Aanvullende Voorwaarden hebben de volgende begrippen de daarbij aangegeven betekenis. 088 Dienst : de dienst van

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Artis en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B)

Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) The Internet House Rijksweg 22, B-8520 KUURNE +3256/325027 Fax +3256/325029 info@ris.be Real Internet Solutions Server Specificatie en SLA voor Co locatie in het datacenter te Kuurne (B) INHOUD 1 Onze

Nadere informatie

ICT Service Voorwaarden (v1.4)

ICT Service Voorwaarden (v1.4) ICT Service Voorwaarden (v1.4) Deze voorwaarden beschrijven individuele bepalingen per verschillende soorten (hosting) diensten en/of objecten in de offertes en opdrachtdrachtformulieren van Tellix. De

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation

Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave. 2 Annulering. LowLan Organisation Algemene Voorwaarden LowLan Organisation 1 Inhoudsopgave 2 Annulering... 1 3 Legitimatie... 2 4 Alcohol, drugs en andere verdovende middelen... 2 5 Schade / Diefstal... 2 6 Opruimen / Afval... 2 7 Gedrag...

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013

Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement. april 2013 Aanvullende voorwaarden Detachering, Consultancy en Projectmanagement april 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALINGEN....2 2 Toepasselijkheid...2 3 Prijs en betaling...2 4 Rechten van intellectuele eigendom...3

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL

ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL ALGEMENE VOORWAARDEN VERHUUR PERSONEEL EN VERHUUR/VERKOOP MATERIAAL 1.0 Offertes en prijswijzigingen 1.1 Alle door RBC gedane offertes zijn vrijblijvend 1.2 RBC behoudt zich te allen tijde het recht voor

Nadere informatie

Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Per maand: 190,00 Per maand: 380,00 Per maand: 760,00. ik wil een half rack bestellen

Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Eenmalig: 300,00 Per maand: 190,00 Per maand: 380,00 Per maand: 760,00. ik wil een half rack bestellen Bestelformulier BytesNet 1/6 XXLNet wil zijn klanten het grootst mogelijke gemak en plezier laten ervaren op het gebied van informatie en communicatie in een continu veranderende wereld. ICT producten

Nadere informatie

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net

Dienstbeschrijving DigiAlarm.net Algemeen Deze dienstbeschrijving omvat de specifieke kenmerken van de dienst DigiAlarm.net van ASB-Security BV, hierna te noemen ASB. Inleiding Wat biedt de dienst DigiAlarm.net DigiAlarm.net is een alarmtransmissiedienst

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo

notities Versie: versie datum Onderwerp Interne Leveringsvoorwaarden van het ICT Servicecentrum, RU Nijmegen Aan HaWo notities Versie: versie datum Onderwerp Aan CC Van Hans Wolters 29 januari 2016 c-n-hawo-0004-20160129 HaWo 1. Leveringsvoorwaarden 1.1. Algemene gegevens ISC Het ICT Servicecentrum (ISC) is voor de Radboud

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Toqo en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende diensten en producten.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet

Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet Stichting Vestia / Zuid57 Zuidlarenstraat 57 2545VP s-gravenhage ZeroSpace ICT Services B.V. Binckhorstlaan 135 2516BA Den Haag H 085-488 29 99 W www.zerospace.nl

Nadere informatie

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt

Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Verkoop Voorwaarden Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Ondernemer: De rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten aanbiedt Consument: De natuurlijke persoon die

Nadere informatie

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting

Aanvullende voorwaarden Shared- & Reseller Hosting Deze aanvullende voorwaarden zijn van toepassing op de internet & hosting diensten van Brabix, hiertoe behoren: Shared Webhosting, Resellerhosting, Dedicated Serverhosting, VPS Hosting & Domeinnaamregistraties.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ZorgServicePunt+ bv

Algemene Voorwaarden ZorgServicePunt+ bv Algemene Voorwaarden ZorgServicePunt+ bv Artikel 1: Definities Thuisplatform.nl: een initiatief van ZorgServicePunt+ bv te Arnhem. Eindgebruik(st)er: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening

Nadere informatie

Algemene Service Voorwaarden Prepaid

Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid Algemene Service Voorwaarden Prepaid KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 01 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................ 3 02 ONDERWERP........................................................

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Hosting

Algemene Voorwaarden Hosting Algemene Voorwaarden Hosting 1 Bepalingen 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Dvwebhost een Overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 1.2 Onder 'Algemene Voorwaarden'

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BeeDirect. 1) Algemene voorwaarden Algemene Voorwaarden BeeDirect 1) Algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het uitbrengen van alle offertes en overeenkomsten door de verkoper BeeDirect ten aanzien van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Call4Less is een Video & Media Nederland onderneming Algemene voorwaarden versie 1.3.2/16 mei 2008

Algemene Voorwaarden. Call4Less is een Video & Media Nederland onderneming Algemene voorwaarden versie 1.3.2/16 mei 2008 Algemene Voorwaarden 1. Algemeen. 2. Verplichtingen Call4Less. 3. Verplichtingen van de Klant. 4. Kwaliteit van de VoIP dienst. 5. Ontbinding door Call4Less. 6. Ontbinding door de klant. 7. Betaling. 1

Nadere informatie

Pagina 1 van 6. Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden

Pagina 1 van 6. Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden Pagina 1 van 6 Algemene Voorwaarden Installatiewerkzaamheden ALGEMENE VOORWAARDEN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN...3 Artikel 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN...3 Artikel 2 MONTAGE- EN INSTALLATIEWERKZAAMHEDEN...3 Artikel

Nadere informatie

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement

Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Entree / Kennisnet Federatie Service Level Agreement Naam Entree SLA Versie 2.2 Datum 12 maart 2012 Referentie kennisnet.nl PAGINA 2/6 Service Level Agreement (SLA) Deze SLA maakt onderdeel uit van de

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

IP VPN netwerk. GERRIT Zorgnet extra diensten. 1. Algemene toelichting

IP VPN netwerk. GERRIT Zorgnet extra diensten. 1. Algemene toelichting GERRIT Zorgnet extra diensten 1. Algemene toelichting Elke organisatie is gebaat bij kwalitatief hoogwaardige, veilige netwerkverbindingen. Of het netwerk nu gebruikt wordt voor de uitwisseling van medische

Nadere informatie

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs.

Aanbod: het aanbod door Aanbieder aangaande het vervoer van Consument door Vervoerder tegen een vooraf vastgestelde prijs. Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbieder: Taxi Airport Boeken, handelende onder naam Airport Service. Aanbod: het aanbod door Aanbieder

Nadere informatie

SLA. Service Level Agreement

SLA. Service Level Agreement SLA Service Level Agreement Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 201 Dienstbeschrijving VoIP van Belcentrale is een service ontwikkeld voor bedrijven die hoge eisen stellen aan telefonie maar

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave

Stichting Hobbyserver. Algemene Voorwaarden. 1 Inhoudsopgave Stichting Hobbyserver Algemene Voorwaarden 1 Inhoudsopgave 2 Definities... 2 3 Deelname... 2 4 Inschrijfprocedure... 2 4.1 Waitlist... 3 5 Betaling... 3 5.1 Extra betalingsvoorwaarden... 3 6 Annulering...

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm-

6.3 Indien PLUIS Beveiligingsdiensten levert aan Opdrachtgever, draagt zij zorg voor het aansluiten van het Beveiligingssysteem op de Alarm- ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt: (a) PLUIS: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid PLUIS B.V. (b) Opdrachtgever:

Nadere informatie

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart.

Wie krijgt de nieuwe campuskaart? Iedere medewerker en student van de Technische Universiteit Delft krijgt een nieuwe campuskaart. Aanleiding vervanging campuskaart Waarom krijg ik een nieuwe campuskaart? De nieuwe campuskaart is ontwikkeld met als doel er in de toekomst nieuwe functionaliteiten aan toe te kunnen voegen en om in de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V.

Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Algemene Voorwaarden van Reboost-Energy B.V. Artikel 1. Algemeen Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Reboost-Energy B.V. betreffende de verkoop

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

SURFdrive Service Level Specificatie

SURFdrive Service Level Specificatie SURFdrive SLS V1.08 1 / 6 SURFdrive Auteur(s) : Rogier Spoor, Ron Trompert, Florian Draisma Versienummer : 1.08 SURF SURFdrive SLS V1.08 2 / 6 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 1 Documentgeschiedenis 3 1.1

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door Skyberate Internet Services B.V., gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Service Level Agreement Cloud dienstverlening

Service Level Agreement Cloud dienstverlening Service Level Agreement Cloud dienstverlening DELTACARE B.V. Rijnstraat 495b 5215 EJ 's Hertogenbosch T 073-6444 666 F 073-6444 664 info@deltacare.nl www.deltacare.nl Copyright 2011, Deltacare B.V. Alle

Nadere informatie

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts mogelijk indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen. Artikel 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt onder Opdrachtgever verstaan de wederpartij van Snel Een Professionele Website. Onder Snel Een Professionele Website wordt verstaan de opdrachtnemer

Nadere informatie

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave

Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten. Inhoudsopgave Deel I: Algemene voorwaarden gebruik Essent oplaadpunten Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Definities

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden

Aanvullende Voorwaarden Aanvullende Voorwaarden Zakelijke Elektronische Communicatiediensten Augustus 2013 I N H O U D 1 BEGRIPSBEPALING...2 2 TOEPASSELIJKHEID...2 3 HET IN DIENST STELLEN EN WIJZIGEN VAN (AANVULLENDE) ELEKTRONISCHE

Nadere informatie

Gemeente Den Haag RIS149003_25-SEP-2007

Gemeente Den Haag RIS149003_25-SEP-2007 Gemeente Den Haag RIS149003_25-SEP-2007 Ons kenmerk BSD/2006.1278 MODELBRUIKLEENOVEREENKOMST COMPUTER- EN COMMUNICATIEAPPARATUUR BURGEMEESTER HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, Gezien: het bepaalde

Nadere informatie

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden.

2.2 CMS: Content Management System, het systeem waarmee de Content van de website beheerd kan worden. Algemene Voorwaarden Chasem Artikel 1. INLEIDING Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen Chasem en de Contractant met betrekking tot het leveren van een Website en bijbehorende

Nadere informatie

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV-

Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl. -hierna te noemen MTTM Group BV- Service level Agreement MTTM GROUP Group BV ZakelijkeNummers.nl BV ZakelijkeTelefonie BV MTTM.nl -hierna te noemen MTTM Group BV- 0 INHOUDSOPGAVE: ARTIKEL 1 DEFINITIES... FOUT! BLADWIJZER NIET ARTIKEL

Nadere informatie

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden

QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden Module 3 Onderhoud van programmatuur De QUBE ICT Solutions B.V. voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Hoofddorp onder nummer 34092244 1. Toepasselijkheid

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Handleiding DSL Access Versatel

Handleiding DSL Access Versatel Handleiding DSL Access Versatel INHOUDSOPGAVE 1. 1.1. INSTALLATIE...3 Installatie door monteur...3 1.2. Doe-het-zelf installatie...3 1.2.1 Het doe-het-zelf pakket... 3 1.2.2 Installatie splitter... 4 1.2.3

Nadere informatie

Zakelijk Hosted Bellen. Service Level Agreement

Zakelijk Hosted Bellen. Service Level Agreement Zakelijk Hosted Bellen Service Level Agreement Per april 2015 Inhoudsopgave Artikel 1 Afkortingen en definities 4 Artikel 2 Overeenkomst 5 Artikel 3 Oplevering 6 Artikel 4 Voorzieningen 7 Artikel 5 Beschikbaarheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Algemene Voorwaarden sinds 02-04-2007. Bij uw bestelling gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. Bepalingen: 1.1 Onder 'Klant' wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee WebhostNu

Nadere informatie