Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders"

Transcriptie

1 Basiscursus 1 Nederlands voor buitenlanders Woordenlijst Nederlands Litouws 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam

2 LES hoe kaip 2 heet vadiniesi 3 je tu 4 ik aš 5 mijn mano 6 naam vardas 7 is yra 8 woon gyvenu 9 in eina su vietininku; nurodo vietą 10 adres adresas 11 Stationsstraat stoties gatvė 12 nummer numeris 13 telefoonnummer telefono numeris 14 jij tu 15 wat koks 16 jouw tavo 17 waar kur 18 nationaliteit tautybė 19 (ik) ben esu 20 Duitse vokietė LES dag labas 22 meneer pone 23 uw jūsų 24 komt (uit) atvykstate (čia: atvykote) 25 u jūs 26 uit iš 27 Nederland Nyderlandų 28 nee ne 29 kom atvykstu (čia: atvykau) 30 niet ne 31 Denemarken Danijos 32 woont gyvenate 33 welke kokiame 34 stad mieste 35 vlakbij arti, netoli 36 straat gatvėje 37 de žymimasis artikelis vyr. ir mot. giminei 38 nummer numeris 39 telefoon telefonas 40 heb turiu 41 geen jokio 42 vaste fiksuotojo 43 pas neseniai 44 wel tačiau 45 mobiel mobilųjį LES hij jis 47 het žymimasis artikelis niekatrajai gim. 48 van eina su kilmininku; nurodo priklausomybę 49 zijn jo 50 zij ji 51 haar jos 52 ook taip pat 53 zijn yra 54 getrouwd susituokę 55 vrouw žmona 56 man vyras LES familie šeima 58 kijk žiūrėk 59 dit tai 60 een nežymimasis artikelis 61 foto fotografija 62 het tai 63 oude sena 64 tien dešimt 65 jaar metų 66 geleden prieš 67 helemaal visiškai 68 links kairėje 69 ziet matote 70 vader tėvą 71 naast šalia 72 staat stovi 73 moeder motina 74 ouders tėvai 75 hebben turi 76 drie tris 77 kinderen vaikus 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 2

3 78 twee du 79 jongens berniukus 80 en ir 81 één vieną 82 meisje mergaitę 83 zonen sūnus 84 dochter dukrą 85 jongen berniukas 86 dat tai 87 achter už 88 mij manęs 89 broer brolis 90 rechts dešinėje 91 zus sesuo LES wie kas 93 oudste vyriausias 94 jongste jauniausias 95 ouder vyresnis 96 dan negu 97 kind vaikas LES wonen gyvena 99 je tavo 100 ze jie 101 EU-land ES šalyje 102 misschien galbūt 103 ze ji 104 naar į 105 mag gali 106 hier čia 107 komen atvykti 108 hoop tikiuosi 109 dat kad 110 lukt pasiseks 111 mis pasiilgau, (man) trūksta 112 lieve mielos 113 erg labai 114 vorig (jaar) praeitais 114a getrouwd susituokė, ištekėjo 115 sinds neseniai 116 kort neseniai 117 heeft turi 118 dus taigi, vadinasi 119 oom dėdė 119 vrouw žmona 120 tante teta LES hoe laat (is kaip vėlu (apie valandas) het?) 122 negen devynios 123 uur valandos 124 half (- tien) pusė 125 kwart ketvirtis 126 over po 127 voor (vijf - prieš half tien) 128 vijf penkios 129 minuten minutės LES ochtend rytas 131 s ochtends ryte 132 zeven septynios 133 sta op keliuosi 134 nog dar 135 vroeg anksti 136 soms kartais 137 eerder anksčiau 138 om prielinksnis, naudojamas nusakant laiką 139 acht aštuonios 140 neem imu (čia: sėdu į autobusą) 141 bus autobusą 142 school mokyklą 143 les pamoka 144 begint prasideda 145 pauze pertrauka 146 drink geriu 147 koffie kavą 148 praat kalbu 149 vriendin drauge 150 elf vienuolika 151 we mes 152 gaan einame, vykstame 153 weer vėl 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 3

4 154 twaalf dvylika 155 afgelopen praėjusi 156 middag vidurdienis 157 s middags vidurdienį 158 thuis namo 159 eet valgau 160 bel skambinu 161 vriend draugui 162 of arba 163 tv televizoriaus 164 doe darau 165 boodschappen pirkinius 166 vier keturios 167 leer mokausi 168 luister klausausi 169 tekst teksto 170 lees skaitau 171 maak darau, ruošiu 172 oefening pratimą 173 deel dalį 174 Nederlandse olandiško 175 krant laikraščio 176 zes šešios 177 eten maistą, valgį 178 maak (- klaar) gaminu, paruošiu LES avond vakaras 180 s avonds vakare 181 nieuws žinių, naujienų 182 ga einu, vykstu 183 café kavinę 184 huis namo 185 moe pavargęs 186 bed lovą 187 slaap miegu 188 nacht naktis 189 s nachts naktį 190 tot iki 191 stil tylu 192 donker tamsu 193 bijna beveik 194 iedereen kiekvienas 195 slaapt miega 196 niemand niekas 197 wakker prabudęs 198 behalve išskyrus 199 mensen žmones 200 die kurie 201 werken dirba 202 wordt licht tampa, pasidaro šviesu 203 worden tampa LES maand mėnuo 205 eén vieneri 206 maanden mėnesių 207 weken savaitės 208 dagen dienos 209 januari sausis 210 eerste pirmas 211 dan tada 212 echt tikrai 213 koud šalta 214 winter žiema 215 februari vasarį 216 maart kovą 217 eind gale 218 lente pavasaris 219 al jau 220 minder mažiau 220a wel tikrai 221 regent lyja 222 vaak dažnai 223 er tada (nurodo laiką) 224 veel daug 225 wind vėjo 226 vanaf nuo 227 april balandžio 228 steeds vis 229 warmer šilčiau 230 mei gegužę 231 juni birželio 232 zomer vasara 233 juli liepą 234 augustus rugpjūtį 235 sluiten užsidaro 236 scholen mokyklos 237 op eina su kilmininku 238 vakantie atostogų 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 4

5 239 september rugsėjo 240 alweer ir vėl 241 herfst ruduo 242 zon saulė 243 verdwijnt išnyksta, prapuola 244 oktober spalį 245 november lapkritį 246 december gruodį LES week savaitė 248 telt skaičiuoja (čia:turi) 249 noemen vadiname 250 werkdagen darbo dienas 251 maandag pirmadienis 252 dinsdag antradienis 253 woensdag trečiadienis 254 donderdag ketvirtadienis 255 vrijdag penktadienis 256 zaterdag šeštadienį 257 zondag sekmadienį 258 weekend savaitgaliu 259 op nurodo laiką, eina su savaitės dienų pav. 260 vandaag šiandien 261 morgen rytoj 262 beginnen prasideda 263 lessen pamokos 264 keer kartą 265 tweede antrą 266 lang ilgai 267 duurt trunka, tęsiasi 268 meestal dažniausiai 269 laatste paskutinė 270 eindigen baigiame LES hetzelfde tos pačios 272 land šalies 273 als kaip ir 274 vorige praėjusio 275 maar tikrai 276 net kaip tik, neseniai 277 wanneer kada 278 zag matei 279 hem jį 280 voor eina su galininku 281 het laatst paskutinį kartą 282 maar bet 283 gisteren vakar 284 bij pas 285 geweest buvau 286 volgende kitą 287 ver toli 288 elkaar vienas nuo kito 289 zien matom 290 binnen per 291 weet žino 292 paar poros, keleto LES drinken gerti 294 ontbijt pusryčiai 295 brood duonos 296 kaas sūriu 297 jam džemu 298 thee arbatą 299 zonder be 300 suiker cukraus 301 melk pienu 302 lunch pietūs 303 eerst pirmiausia 304 kop puodelį 305 soep sriubos 306 daarna po to 307 opnieuw vėl, dar kartą 308 vlees mėsa 309 tijdens per, trunkant 310 glas stiklinę 311 avondeten vakarienė 312 warm šiltai 313 rijst ryžius 314 vis žuvimi 315 aardappelen bulves 316 natuurlijk žinoma 317 groenten daržoves 318 water vandenį 319 wijn vyną 320 bier alų 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 5

6 LES per per 322 rond apie 323 drinkt geria 324 bord lėkštė 325 vervolgens po to, paskui 326 tenslotte galiausiai 327 in plaats van vietoje 328 markt turgų 328a waarom kodėl 328b omdat todėl 329 daar ten 330 zo taip 331 duur brangu LES dorst troškulį 333 zullen pasiūlymui sudaryti, neverčiamas 334 ja taip 335 laten sutikimui reikšti, neverčiamas 336 tegenover priešais 337 o o 338 dat tai 339 kerk bažnyčios 340 sterke stiprios 341 zwart juodos 342 beetje truputėliu 343 erbij priedo 344 druk pilna, daug žmonių 345 alle visos 346 andere kitos 347 cafés kavinės 347a zijn yra 348 open atidarytos 349 enige vienintelė 350 kun gali 351 iets ką nors 352 dat tai 353 mogelijk įmanoma 354 waarover apie ką 355 praten kalbate 356 jullie jūs 357 gesprekken pokalbiai 358 sport sportą 359 vooral pirmiausiai 360 voetbal futbolą 361 vrouwen moterys 362 eigenlijk galų gale LES mevrouw ponia 364 station stotis 365 loopt einate 366 rechtdoor tiesiai 367 neemt pasukate 368 aan nurodo vietą (pabaigoje) 369 die tas 370 lopen eiti 371 ongeveer maždaug, apie 372 kwartier ketvirtį 373 deze šitoje 374 kant pusėje 375 weg kelio 376 die jis, tas 377 vertrekt išvyksta 378 om kiekvieną (nurodo laiką) 379 bedoelt turite omenyje 380 bedoel turiu omenyje 381 elke kiekvieną, kas 382 vijftien penkiolika 383 langs pravažiuoja, užsuka 384 dan tada 385 loop eisiu 386 liever mieliau 387 anders kitaip 388 moet turiu, privalau 389 wachten laukti 390 dank u wel ačiū jums 391 graag gedaan nėra už ką LES tram tramvajus 393 gaat važiuoja 394 heen į ten 395 buurt rajone 396 kunt galite 397 het beste geriausiai 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 6

7 398 lijn liniją, numerį 399 nemen įsėsti į 400 stopt stoja 401 op ant 402 hoek kampo 403 halte stotelėje 404 staan stovi 405 op (wacht -) laukia (ko) 406 vóór priekyje 408 stap (- uit) išlipu 409 vraagt paklauskite 410 aan (vraagt -) ko, kieno (paklauskite) 411 conducteur konduktoriaus LES bezoek (op -) į svečius 413 vrienden draugus 414 ze jie 415 toe (naar ten, į ten toe) 416 auto mašina 417 trein traukiniu 418 te per 419 overal visur 420 intercity tarpmiestinį 421 nergens niekur 422 tussen tarp 423 overstappen persėsti 424 welk kurio 425 perron perono 426 schermen ekranai 427 ingang įėjimo 428 hal salėje 429 informatie informaciją 430 daarop ten (ekrane) 431 vertraging vėlavimą 432 tijden laikai 433 daarop ten (ekrane) LES werkt dirbate 435 hebt turite 436 werk dirbu 437 baan darbo 438 werkloos bedarbis (-ė) 439 waarvan iš ko 440 leeft gyvenate 441 toch vis dėlto 442 geld pinigų 443 nodig reikia (jums) 444 gemeente savivaldybė, vietinė valdžia 445 geeft duoda 446 uitkering pašalpą 447 hoeft reikia 448 te neverčiama dalelytė, vartojama su bendratimi 449 doen daryti 450 wilt norite 451 zoek ieškau 452 probeer bandau 453 vinden rasti 454 trouwens beje 455 zodra kai tik 456 gevonden susiradau LES supermarkt supermarkete 458 afdeling skyriuje 459 groente daržovių 460 verkoop parduodu 461 fruit vaisius 462 leg dedu 463 juiste tinkamą 464 plaats vietą 465 lijkt panašu, atrodo 466 me man 467 leuk smagu 468 lekker skanu (čia: labai) 469 om apie 470 centrum centre 471 parttime nepilną 472 volle pilną 473 hele visą 474 hoeveel kiek 475 verdien uždirbi 476 als jei 477 vragen paklausti 478 euro eurų 479 netto grynųjų 480 dat wil zeggen tuo norima pasakyti 481 meer daugiau 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 7

8 482 krijg gaunu 483 door dėl 484 belasting mokesčių 485 premie įmokos 486 verzekeringen draudimų LES gemakkelijk lengva 488 moeilijk sunku 489 ogenblik akimirką 490 Nederlands nyderlandų kalbos 491 kent moka 492 vindt randa 493 in elk geval kiekvienu atveju 494 daarom todėl 495 bezig užsiėmęs 496 leren mokymusi 497 inderdaad iš tiesų 498 zeer labai 499 belangrijk svarbi 500 ken moki 501 nu dabar 502 voer (- een kalbu, dalyvauju pokalbyje gesprek) 503 klein trumpame 504 gesprek pokalbyje 505 buiten išorėje (čia: ne pamokų metu) 506 iedere kiekvieną 507 aantal skaičių 508 nieuwe naujų 509 woorden žodžių 510 moeten turite, privalote 511 hard daugiau 512 zeker žinoma, tikrai 513 manier būdu 514 snel greitai 515 vind rasi LES kost kainuoja 517 prijs kaina 518 bedrag sumą 519 betalen užmokėti 520 alstublieft prašau 521 krijgt gaunate 522 terug atgal 523 ober padavėjau 524 mogen galime 525 wij mes 526 rekening sąskaitą 527 willen norime 528 betaalt moka 529 betaal moki 530 portemonnee piniginę 531 vergeten užmiršau 532 pinpas kortele 533 kan galiu 534 pinnen užmokėti kortele 535 ja hoor taip, žinoma 536 momentje minutėlę 537 pincode kodą 538 intoetsen surinkti 539 groene žalio 540 knop mygtuko 541 drukken paspausti 542 oké ok 543 betaald sumokėjote LES gas dujas 545 licht šviesą 546 huur nuomos mokestį 547 telefoon- telefono sąskaitą rekening 548 eens vieną kartą 549 energiebedrijf elektros energijos bendrovei 550 betaling mokėjimas 551 gebeurt įvyksta 552 automatisch automatiškai 553 machtiging įgaliojimą, leidimą 554 af (gaat... -) nu(imama) nuo 555 zelf pats 556 niets nieko 557 bedrijf įmonės 558 internet internetu 559 website svetainę 560 bank banko 561 inloggen prisijungti (prie sistemos) 562 vult (-... in) įrašai 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 8

9 563 rekeningnummer sąskaitos numerį 564 zelfs netgi 565 zetten padėti 566 handtekening parašą LES contant grynaisiais 568 munten monetos 569 biljetten banknotai 570 bijvoorbeeld pavyzdžiui 571 eurocent euro centų 572 kleine mažus 573 dingen dalykus, daiktus 574 weinig mažai, nedaug 575 altijd visada 576 gepast tiksliai 577 biljet pavyzdžiui 578 teveel per daug 579 men žmogus (kas nors) 580 kleiner smulkiau 581 zoekt ieškai 582 probeert bandai 583 alleen tik, tiktai 584 heel labai LES ligt yra 586 West-Europa Vakarų Europoje 587 noord šiaurės 588 zuid pietus 589 kilometer kilometrų 590 oost rytų 591 groter didesnė 593 verdeeld padalinti 594 provincies provincijų 595 liggen yra 596 noorden šiaurėje 597 zuiden pietuose 598 westen vakaruose 599 gebied rajone, vietovėje 600 helft pusė 601 Nederlanders olandų 602 grootste didžiausi 603 steden miestai 604 dichte tankiu 605 bevolking apgyvendinimu 606 oosten rytuose 607 bijzondere ypatingos 608 er neverčiamas, čia: nurodo vietą 609 vroeger anksčiau 610 was buvo 611 zee jūra 612 God dievas 613 maakte sukūrė 614 wereld pasaulį 615 vormden suformavo 616 tenminste mažų mažiausiai 617 sommigen kai kurie 618 Nederlandse Nyderlandų Antilus Antillen 619 paspoort pasą LES vlak lygi 621 betekent reiškia 622 bergen kalnų 623 slechts tik 624 berg kalnas 625 meter metrų 626 hoog aukščio 627 gevolg pasekmė, rezultatas 628 kunnen gali 629 plaats vietą 630 makkelijk nesudėtinga, lengva 631 bereiken pasiekti 632 gebruiken panaudojame 633 onder andere tarp kitko 634 o.a. (= onder onder andere andere) 635 zoveel tiek daug 636 dichtste tankiausią 637 hoger aukštesni LES laag žema 639 dezelfde toks pats 640 hoogte aukštyje 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 9

10 641 rivieren upes 642 meren ežerus 643 grote didelės 644 stukken dalys 644a zelfs netgi 645 lager žemiau 646 rijk turtinga 647 aan (rijk -) nurodant, kuo turtinga 648 gebrek defektas, čia: trūkumas 649 om dėl 650 reden priežasčių 651 grond žemės 652 gebruik panaudojamas 653 bang bijote 654 hoge aukšti 655 dijken pylimai 656 beschermen saugo 657 lage žemą 658 houden (- tegen) (su)laiko, saugo (nuo ko nors) 659 tegen prieš (ką nors) (houden -) 660 slecht blogo 661 weer oro 662 ontstaat randasi, atsiranda 663 gevaar pavojus 664 toen tada 665 liep ėjo, čia: papuolė LES dokter gydytojas 667 huisarts šeimos gydytojas 668 spreekuur priėmimo valandas 669 telefonisch telefonu 670 afspraak susitarimą 671 maken padaryti (susitarti) 672 ziek sergantis, ligotas 673 bent esi 674 om (- te) tam, kad 675 zorg pasirūpink 676 ervoor tuo 677 wacht lauk 678 tot iki LES oog akis 680 nek sprandas 681 hand ranka (iki alkūnės) 682 borst krūtinė 683 hart širdis 684 neus nosis 685 hals kaklas 686 vinger rankos pirštas 687 been koja 688 knie kelis 689 mond burna 690 schouder petys 691 rug nugara 692 voet pėda 693 pols riešas 694 oor ausis 695 arm ranka (nuo alkūnės iki peties) 696 buik pilvas 697 gebeld paskambinote 698 teen kojos pirštas 699 koorts temperatūrą 700 pijn skausmo 701 keel gerklę 702 een dag of drie kokias tris dienas 703 even truputį, šiek tiek 704 onderzoeken apžiūrėsiu 705 voelen pamatuoti 706 kijken apžiūrėsiu 707 griep gripą 708 flinke stiprų 709 blijft likite 710 voorlopig šiuo metu, laikinai 711 recept receptą 711a man vyras 712 hiermee su juo (receptu) 713 apotheek vaistinę 714 haalt paima (čia: paims) 715 medicijn vaistą 716 helpt padeda 717 tegen nuo 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 10

11 LES hun jų 719 last nemalonumų, skausmų 720 vreemd keista 721 nou na 722 oorzaken priežastys 723 problemen problemų 724 bekend žinomos 725 zitten sėdi 726 verkeerd neteisingai 727 fietst važiuoja dviračiu 728 tegenwoordig dabar 729 doe (- aan) užsiimate (kuo) 730 voldoende pakankamai 731 aan (doe -) kuo (užsiimate) 732 regelmatig reguliariai 733 sporten sportuoti 734 kans šansų, galimybių 735 ziekte ligai (čia: kad susirgsi) 736 leef gyvenk 737 wél iš tikrųjų 738 gezond sveikai 739 word tampi LES koop perku 741 alles viską 742 want nes 743 hoewel nors, nepaisant to, kad 744 sluit užsidaro 745 terwijl kol, tuo metu, kai 746 goed gerai, atidžiai 747 korting nuolaida LES lijst sąrašą 749 schrijf surašau 750 stuk gabaliuko (čia: lapo) 751 papier popieriaus 752 voorkom išvengiu 753 vergeet užmirštu 754 kilo kilogramus 755 fles butelį 756 olie aliejaus 757 witte baltas 758 broden duonas 759 eieren kiaušinių 760 frisdrank gaiviųjų gėrimų 761 enz. ir t.t. 762 anderhalve pusantro (=1,5) 763 paprika paprikas 764 gekocht nusipirkau 765 rode raudoną 766 gele geltoną 767 verschillende skirtingų 768 kleuren spalvų 769 houden (- van) mėgstame 770 kopen perkame 771 kleren rūbus 772 schoenen batus 773 zulke tokius 774 groot didelėje 775 warenhuis universalinėje parduotuvėje 776 betere geresnę 777 kwaliteit kokybę 778 goede gerą LES ligt eraan priklauso nuo (čia: įvairiai) 780 verschillend skiriasi 781 appels obuolių 782 waren buvo 783 soort rūšies 784 harde kietų 785 lekkerder skanesni 786 genoeg pakanka (užtenka) 787 duurder brangesni 788 goedkoper pigesni 789 prijzen kainos 790 veranderen keičiasi 791 liggen vast yra pastovios 792 winkel parduotuvė 793 eens kartą 794 vergelijken palyginsiu 795 voordeliger patogesnė (naudingesnė) 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 11

12 LES postkantoor paštas 797 brief laišką 798 versturen išsiųsti 799 postzegels pašto ženklų 800 zware sunkus 801 wegen pasveria 802 weegt sveria, paveria 803 en išsiųsti el. paštu 804 makkelijker lengviau 805 verkopen parduoti 806 krijgen gauti 807 papieren popierių (dokumentų) 808 daarvoor tam 809 storten padėti pinigus į banką 810 overmaken pervesti 811 eigen savo 812 opnemen pasiimti, nusiimti 813 pakje siuntinį, paketėlį 814 versturen išsiųsti 815 terecht tikrai LES helpen padėti 817 berichtje žinutę 818 pakketje siuntinukas, paketėlis 819 moment minutėlę 820 openen atsidaryti 821 minimaal mažiausiai 822 salaris algos 823 formulier anketa 824 aanvragen paprašyti 825 invullen užpildyti 826 klaar pabaigėte, gatavas LES begrijp suprantu 828 beantwoordt atsakykite 829 enkele keletą 830 algemene bendrų 831 uzelf jums pačiam 832 personen asmenims 833 bankpas banko kortelės 834 sparen sutaupyti 835 speciale specialia 836 persoonlijke asmeninius 837 gegevens duomenis 838 achternaam pavardę 839 voornamen vardus 840 geslacht lytį 841 huisnummer namo numerį 842 postcode pašto kodą 843 woonplaats gyvenamąją vietą 844 even (-kijken) šiek tiek, truputėlį 845 kijken pasižiūrėti 846 ingevuld užpildėte 847 bericht žinią 848 orde (in -) gerai, tvarkinga 849 via per 850 zo n tokia 851 gratis nemokama 852 fijn puiku 853 tot ziens iki pasimatymo LES lopend pėščiomis 855 fiets dviračiu 856 tas krepšį 857 mee (neem -) imu su savimi 858 bakker kepėją 859 slager mėsininką 860 draag nešu 861 aardig pakankamai, nemažai 862 vol pilnas LES metro metro 864 wijk mikrorajonas, kvartalas 865 nieuw nauja 866 gedeelte dalis 867 straks greitai, tuoj pat 868 afstand atstumas 869 mooi gražus 870 rijden važiuoti, važiavimo 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 12

13 LES vliegtuig lėktuvas 872 ons mūsų 873 vertrek išvyksta 874 aanwezig būti, dalyvauti 875 bovendien be to 876 parkeren pastatyti mašiną 877 probleem problema 878 vanuit iš 879 nooit niekada 880 later vėliau 881 komen (-... atvykstame (kur) aan) 882 aan (komen kur (atvykstame)... -) 883 sneller greičiau LES kaartje bilietą 885 OV-chipkaart viešojo transporto lustinę kortelę 886 kaart kortelę 887 vertel papasakok 888 als volgt šitaip (ką nors vėliau nurodant) 889 stapt įlipi 890 inchecken užsiregistruoti 891 automaat automato 892 houdt laikai 893 uitchecken išsiregistruoti 894 hoe (-... hoe) kuo (toliau), tuo verder toliau 896 reist keliauji 897 los vienkartinį 898 loket kasos LES huurhuis nuomojamas namas 901 zoon sūnus 902 studeert studijuoja 903 kamers nuomojamajame kambaryje 904 onze mūsų 905 flat bute 906 oma senelę 907 oud sena LES kamerflat (trijų) kambarių butą kamerflats (dviejų) kambarių butai 910 lift liftu 911 omhoog į viršų 912 verdiepingen aukštai 913 derde ketvirtame 914 woning gyvenamasis plotas (namai, butas) 915 door problema 916 deur duris 917 woonkamer svetainę 918 badkamer vonios kambarys 919 slaapkamer miegamasis kambarys 920 slaapkamers miegamieji 921 keuken virtuvė 922 balkon balkoną LES zij jie 924 beneden apačioje 925 1e (= eerste) antrame 926 etage aukšte 927 trap laiptais 928 samen kartu, drauge 929 net kaip tik 930 huren nuomojamės 931 kamer kambarį LES zit sėdi (čia: mokosi) 933 basisschool pradinėje mokykloje 934 groep grupėje 935 zitten sėdi (čia: mokosi) 936 oudsten vyriausieji 937 kleinsten mažiausieji 938 spelen žaidžia 939 zingen dainuoja 940 tekenen piešia 941 oudere vyresni 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 13

14 942 leerlingen mokiniai 943 lezen skaityti 944 schrijven rašyti 945 rekenen skaičiuoti 946 woensdagmiddag trečiadienio popietę 947 vrij laisvas 948 brengt (nu)veda 949 zusje sesutė 950 crêche vaikų darželį 951 halen paimam LES na po 953 kiest pasirenka 954 opleiding išsilavinimą 955 keuze pasirinkimas 956 toets testas 957 bepaalt apsprendžia, nustato 958 resultaat rezultatas 959 kiezen pasirenkant 960 sommige kai kurie 961 direkt tiesiai, iš karto 962 beroep profesijos 963 beroepsonderwijs profesinį išsilavinimą 964 vmbo parengiamąjį vidurinį profesinį išsilavinimą 965 anderen kiti 966 algemeen bendrą 967 onderwijs išsilavinimą 968 havo aukštesnįjį vidurinį išsilavinimą 969 vwo parengiamąjį mokslinį išsilavinimą 970 opleidingen išsilavinimai 971 volg mokausi 972 klas klasėje 973 politieschool policijos mokyklą 974 politieagent policininku 978 dorpen kaimų 979 bestuur valdžia 980 trouwen tuoktis 981 gekregen pagimdei, susilaukei 982 iemand kažkas 983 overleden mirę 984 inwoners gyventojai 985 weten žinoti 986 allerlei visokią 986a informatie informaciją 987 huurwoning nuomojamą butą 988 waarvoor dėl ko LES zorgt voor rūpinasi 990 woningen butais 991 cultuur kultūra 992 hulp pagalbą 993 sportclubs sporto klubams 994 afval šiukšlėmis 995 allemaal visi 996 gemeentelijke bendruosius 997 belastingen mokesčius 998 politie policija 999 brandweer priešgaisrinė apsauga 1000 horen (- bij) priklauso 1001 burgemeester meras 1002 daarvan visa ko, to (savivaldybės) 1003 hoofd galva 1004 samen (- met) kartu su 1005 wethouders įstatymo saugotojais 1006 bestuurt valdo, vadovauja 1007 gemeenteraad savivaldybės taryba 1008 parlement parlamentas 1009 raad tarybą LES bedoelen turime omenyje 976 bepaald tam tikra 977 dorp kaimas 2013, Uitgeverij Boom, Amsterdam 14

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop.

de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. Woordenlijst bij hoofdstuk 4 de aanbieding reclame, korting De appels zijn in de a Ze zijn vandaag extra goedkoop. alleen zonder andere mensen Hij is niet getrouwd. Hij woont helemaal a, zonder familie.

Nadere informatie

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel

Veertien leesteksten. Leesvaardigheid A1. Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek. Ad Appel Veertien leesteksten Leesvaardigheid A1 Te gebruiken bij : Basisexamen Inburgering Studieboek Ad Appel Uitgave: Appel, Aerdenhout 2011-2016 Verkoopprijs: 1,95 Ad Appel Te bestellen via www.adappelshop.nl

Nadere informatie

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin.

REGELS. Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 61 61 REGELS 1 Onderstreep de pluralisvorm in de zin. 1 Ik woon met mijn gezin in een rijtjeshuis met vier slaapkamers. 2 De vijf appartementen in deze flat zijn heel klein. 3 Hij heeft een groot huis

Nadere informatie

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager

Dat is een koopje! HOOFDSTUK 8 WOORDEN. Kies het goede woord. Ik ga even naar de... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 119 119 HOOFDSTUK 8 Dat is een koopje! WOORDEN 1 2 3 1 Ik ga even naar de.... Ik ga sla en tomaten halen. a groenteman b slager 2 Wil je wat drinken? Ja graag, een... koffie alsjeblieft. a fles b beker

Nadere informatie

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1

MEMORY WOORDEN 1.1. TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 MEMORY WOORDEN 1.1 TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 1 ik jij hij zij wij jullie zij de baby het kind ja nee de naam TaalCompleet A1 Memory Woorden 1 2 MEMORY WOORDEN 1.2 TaalCompleet A1 Memory Woorden

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 4 Wonen

Spreekopdrachten thema 4 Wonen Spreekopdrachten thema 4 Wonen Opdracht 1 bij 4.1 ** Uitleg voor de docent: Op de volgende pagina vind je een blad met plaatjes. Knip de plaatjes uit en doe ze in een envelop. Geef elk tweetal een envelop.

Nadere informatie

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1

LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 12/11/14 1 LES 3 Ik leer Nederlands. TESTEN TEST 1 1. (lezen) Ik.... een lange tekst. 2 Hij.... een moeilijk boek. 3. Zij.... een gemakkelijk tekstje. 4..... jullie veel? Ja, wij.... graag kinderboeken.

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Les 35. Een nieuw paspoort

Les 35. Een nieuw paspoort http://www.edusom.nl Thema Het stadhuis Les 35. Een nieuw paspoort Wat leert u in deze les? Informatie over het aanvragen en verlengen van uw paspoort of identiteitskaart. Vragen stellen bij het loket.

Nadere informatie

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design

Auteur: Mirjam Wind, docent en coördinator NT2, Educatie Video s: Gabe Dijkstra en Rick Biemolt, studenten Alfa-college, MultiMedia en Design Woord voor Woord is een programma mondelinge vaardigheden NT2 voor analfabete beginners. Het omvat 12 lessen. De ontwikkeling van het programma en de daarbij behorende video s is mogelijk gemaakt door

Nadere informatie

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1

Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 15/10/14 1 Les 2 Uit welk land kom jij? TESTEN TEST 1 1. (komen) Waar.... jij vandaan? 2. Uit welk land.... u? 3. Brenda.... vandaag uit Engeland. 4. Wij.... uit België. 5. Wanneer.... zij thee drinken?

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 2 GELD Opdracht 1: de pinpas de geldautomaten het geld het bedrag Opdracht 8 1. Hij betaalt in Nederland met de euro. 2. Wij wisselen geld. 3. Je hebt briefjes en munten.

Nadere informatie

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement

Te huur HOOFDSTUK 4 WOORDEN. Kies het goede woord. 1 Ik woon in een flat op de vierde... a verdieping b appartement 51 51 HOOFDSTUK 4 Te huur WOORDEN 1 1 Ik woon in een flat op de vierde.... a verdieping b appartement 2 Het is een rijtjeshuis met een grote woonkamer en drie.... a tuinen b slaapkamers 3 Mijn woonkamer

Nadere informatie

Een retour Rotterdam

Een retour Rotterdam 71 71 HOOFDSTUK 5 Een retour Rotterdam WOORDEN 1 Wat hoort bij elkaar? 1 zebrapad a pinnen 2 auto b binnengaan 3 automaat c oversteken 4 ingang d parkeren 2 Kies uit: tram vertraging door de week strippenkaart

Nadere informatie

Wat eten we vanavond?

Wat eten we vanavond? 35 35 HOOFDSTUK 3 Wat eten we vanavond? WOORDEN 1 Kies uit: jam school slager boodschappen vegetariër 1 Dorien eet geen vlees. Ze is. 2 Moniek houdt van zoet. Ze eet graag op brood. 3 Johan, ik ga naar

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen

Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen www.edusom.nl Opstartles 10. EXTRA Oefenen met woorden bij de lessen Het is belangrijk om veel woorden te leren. In deze extra les vindt u extra woorden bij de Opstartlessen 1 t/m 5. Kijk ook eens naar

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 2 BOODSCHAPPEN Opdracht 1 de groente pinnen de suiker de supermarkt Opdracht 7 Hoi Ramon! Ik eet graag rijst met kip. En ik drink altijd water bij het eten. Maar ik vind

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Iris marrink Klas 3A.

Iris marrink Klas 3A. Iris marrink Klas 3A. 1 Inhoud. 1- Voorpagina 2- Inhoud, inleiding & mijn mening 3- Dag 1 4- Dag 2 5- Dag 3 6- Dag 4 7- Dag 5 Inleiding. Ik kreeg als opdracht om een dagverslag te maken over Polen. 15

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren. Woordenlijst bij hoofdstuk 6 de aardappel Wat eten we vanavond, rijst of a? alcoholvrij zonder alcohol Graag een a bier. Ik moet nog auto rijden. de andijvie A is een soort groente met grote groene bladeren.

Nadere informatie

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer

Voor jou. Verhalen van mantelzorgers. Anne-Rose Hermer Voor jou Verhalen van mantelzorgers Anne-Rose Hermer 6 Inleiding In dit boek maak je kennis met Martine, Koos en Sara. Ze zijn alledrie in een andere fase van hun leven. Maar één ding is hetzelfde voor

Nadere informatie

MODULE 1 OPDRACHT 16. OPDRACHT heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet

MODULE 1 OPDRACHT 16. OPDRACHT heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet MODULE 1 OPDRACHT 16 OPDRACHT 13 1. heten 2. heet 3. heet 4. heten 5. heet 6. heten 7. heet 8. heet 9. heten 10. heet OPDRACHT 14 1. fout 2. goed 3. goed 4. fout 5. goed OPDRACHT 15 1. heten 2. heet 3.

Nadere informatie

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen.

Wat gaan we doen? Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch. 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 103 103 HOOFDSTUK 7 Wat gaan we doen? WOORDEN 1 Kies uit: bijzondere dagelijks gratis aanstaande praktisch 1 Dick en Anna gaan vrijdag trouwen. Dat is over twee dagen. 2 Op 22 november zijn we 25 jaar

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Wat kan ik voor u doen?

Wat kan ik voor u doen? 139 139 HOOFDSTUK 9 Wat kan ik voor u doen? WOORDEN 1 1 Peter is op vakantie. Hij stuurde mij een... uit Parijs. a brievenbus b kaart 2 Ik heb die kaart gisteren.... a ontvangen b herhaald 3 Bij welke...

Nadere informatie

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op.

Oefenzinnen module 1. Oefenzinnen module 2. Luister goed en schrijf de zin op. Oefenzinnen module 1 1. Ik schrijf me in bij de gemeente. 2. Wat is uw nieuwe adres? 3. Naar welke woonplaats verhuis jij? 4. Ik heb de Nederlandse nationaliteit. 5. Ben jij getrouwd of gescheiden? 6.

Nadere informatie

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst.

Wat mevrouw verteld zal ik in schuin gedrukte tekst zetten. Ik zal letterlijk weergeven wat mevrouw verteld. Mevrouw is van Turkse afkomst. Interview op zaterdag 16 mei, om 12.00 uur. Betreft een alleenstaande mevrouw met vier kinderen. Een zoontje van 5 jaar, een dochter van 7 jaar, een dochter van 9 jaar en een dochter van 12 jaar. Allen

Nadere informatie

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen -

- je kan me wat - module 3. docere delectare movere. je kan me wat nt2taalmenu.nl module 3. tekeningen - - je kan me wat - module 3 docere delectare movere tekeningen - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat ROCvA nt2taalmenu.nl - educatie - ROCvA module 3 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5

Nadere informatie

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht.

1. Joris. Voor haar huis remt Roos. Ik ben er. De gordijnen beneden zijn weer dicht. 1. Joris Hé Roos, fiets eens niet zo hard. Roos schrikt op en kijkt naast zich. Recht in het vrolijke gezicht van Joris. Joris zit in haar klas. Ben je voor mij op de vlucht?, vraagt hij. Wat een onzin.

Nadere informatie

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen

Melkweg. Goede reis. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Reizen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Goede reis Reizen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Goede reis, 0 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af.

Alles onder de knie? 1 Herhalen. Intro. Met de docent. 1 Werk samen. Lees het begin van de gesprekjes. Maak samen de gesprekjes af. Intro Met de docent Wat ga je doen in dit hoofdstuk? 1 Herhalen: je gaat herhalen wat je hebt geleerd in hoofdstuk 7, 8 en 9. 2 Toepassen: je gaat wat je hebt geleerd gebruiken in een situatie over werk.

Nadere informatie

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden.

1 Werkwoord. (wonen, werken, lopen,...) 8 Grammatica is niet moeilijk. wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 1 Werkwoord (wonen, werken, lopen,...) wonen, werken, lopen,... noemen we werkwoorden. 8 Grammatica is niet moeilijk 1.1 woon, woont, wonen Ik woon nu in Nederland. Jij woont nu in Nederland. U woont nu

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang

Thema Kinderen en school. Demet TV. Lesbrief 9. De kinderopvang Thema Kinderen en school. Demet TV Lesbrief 9. De kinderopvang zoekt opvang voor haar kind. belt naar een kinderdagverblijf. Is er plaats? Is de peuterspeelzaal misschien een oplossing? Gaat inschrijven

Nadere informatie

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen

Melkweg. Een volle tas. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Boodschappen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Een volle tas Boodschappen Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Een volle tas, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern

Nadere informatie

3 Jij gaat toch volgende week verhuizen? Je mag het... van mijn vriendin wel gebruiken! a bus b busje

3 Jij gaat toch volgende week verhuizen? Je mag het... van mijn vriendin wel gebruiken! a bus b busje 131 131 REGELS 1 Wat hoort bij elkaar? 1 de wijn a het kamertje 2 de winkel b het boodschapje 3 de zus c het winkeltje 4 de boodschap d het wijntje 5 de kamer e het zusje 2 Onderstreep de diminutief in

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Dan laat Soumiya aan Taban en Ama

Nadere informatie

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten

Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten www.edusom.nl Opstartlessen Les 3. Familie, vrienden en buurtgenoten Wat leert u in deze les? Een gesprek voeren over familie, vrienden en buurtgenoten. Antwoord geven op vragen. Veel succes! Deze les

Nadere informatie

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen

Toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen 1. Print deze tekst 2. Download het geluidsbestand en luister Je gaat een toets Geletterdheid en Begrijpend Lezen maken. Dit is een leestoets. De toets heeft vijf delen. Deel A, B, C, D en E. Deze toets

Nadere informatie

2.7 In de supermarkt **

2.7 In de supermarkt ** 2.7 In de supermarkt ** Je hoort. Ze gaat naar de supermarkt. In de supermarkt zoekt ze alle boodschappen. Maar ze kan de koffie niet vinden. Ze vraagt het aan iemand die in de supermarkt werkt. verkoper

Nadere informatie

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel

Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel Cursistenboek Taalklas.nl Hoofdstuk 11 In de winkel 1 Woorden 1 de appel 2 de banaan 3 het blikje 4 de boodschappen 5 de chocolade 6 de drop 7 het plakje kaas 8 de kassa 9 het nummer 1 10 het pak 11 de

Nadere informatie

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere

- je kan me wat - module 4. docere delectare movere - je kan me wat - module 4 docere delectare movere je kan me wat ROCvA - educatie nt2taalmenu.nl - ROCvAmodule 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 je kan me wat nt2taalmenu.nl module 4 1 1 2 3

Nadere informatie

Thema Gezondheid Beginnerslessen

Thema Gezondheid Beginnerslessen http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Beginnerslessen Les 1. Een afspraak maken Deze les gaat over een afspraak maken. Een afspraak met de dokter. U gaat naar de huisarts. Eerst moet u een afspraak maken.

Nadere informatie

Les 4. De fysiotherapeut.

Les 4. De fysiotherapeut. http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 4. De fysiotherapeut. Inleiding Deze les gaat over praten met de fysiotherapeut. Een man, meneer Bashir, belt de fysiotherapeut. Hij maakt een afspraak. Hij zegt

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken

Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken Thema Gezondheid. Lesbrief 1. Een afspraak maken Deze les gaat over een afspraak maken. Een afspraak met de dokter. U gaat naar de huisarts. Eerst moet u een afspraak maken. U praat met de assistente.

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10.

Antwoorden Thema 5 woonomgeving. Oefening 3. 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. Antwoorden Thema 5 woonomgeving Oefening 3 A 1. mag 2. moest 3. Mag 4. moeten 5. Mag 6. moeten 7. moet 8. mogen 9. mocht 10. moesten B 1. Kon 2. Willen 3. Kan 4. kunnen 5. mocht 6. Kan - kan 7. wilde 8.

Nadere informatie

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl

R O S A D E D I E F. Arco Struik. Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl R O S A D E D I E F Arco Struik Rosa de dief Arco Struik 1 www.gratiskinderboek.nl In de winkel 3 Bart 5 Een lieve dief 7 De telefoon 9 Bij de dokter 11 De blinde vrouw 13 Een baantje 15 Bijna betrapt

Nadere informatie

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Tekst Audio Les 7 /m 11 Radio Amsterdam Les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel. Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Op zoek naar werk. Dit is les 7 Beginners. Werk vragen in een winkel.

Nadere informatie

Werkwoordoefeningen bij les 5

Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefeningen bij les 5 Werkwoordoefening 1 1 Ik loop. Ik liep. 2 Ik loop naar huis. Ik liep naar huis. 3 Ik loop op straat. Ik liep op straat. 4 Ik ga naar school. Ik ging naar school. 5 Ik ga naar

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken

Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Spreekopdrachten thema 6 Werk zoeken Opdracht 1 bij 6.1 * Beantwoord de vragen. 1. Waar zoek je vacatures? In de krant, op internet of ergens anders? 2. Ga je naar het UWV WERKbedrijf? 3. Ga je naar een

Nadere informatie

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool

Melkweg. Wat leert je kind? Lezen van Alfa A naar Alfa B. Taal en ouders: de basisschool Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Wat leert je kind? Taal en ouders: de basisschool Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Wat leert je kind?, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn

Nadere informatie

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel

Melkweg. Hier is de bon. Lezen Alfa A. Naar de winkel Melkweg Lezen Alfa A Hier is de bon Naar de winkel Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hier is de bon, 205 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting

Nadere informatie

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken

Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Tekst Audio Les 1 /m 6 Radio Amsterdam LES 1. Beginners. Een afspraak maken Track 1 Jingle Track 2 Het thema van deze les is Gezondheid. Dit is Les 1 Beginners. Een afspraak maken Track 3 HET GESPREK.

Nadere informatie

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen

Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen www.edusom.nl Opstartlessen Les 4. Eten en drinken, boodschappen doen Wat leert u in deze les? Wat u kunt zeggen als u iets lekker vindt of ergens van houdt. Praten over eten en drinken. Praten over boodschappen

Nadere informatie

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek

Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek www.edusom.nl Thema Kinderen en school. Lesbrief 19. Samen naar de bibliotheek Taban gaat met zijn dochter voor het eerst naar de bibliotheek. Hij schrijft haar in bij de bibliotheek. Daarna laat Soumiya

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 4 GEZONDHEID Opdracht 1 de apotheek het gebit de medicijnen de temperatuur opnemen Antwoorden Thema 4 Gezondheid 1 Opdracht 11 5. de schouder 1. de arm 2. de buik 6. de

Nadere informatie

Schrijfoefeningen Onderweg

Schrijfoefeningen Onderweg Schrijfoefeningen Onderweg 2015, Boom, Schrijfoefeningen Onderweg 1 Schrijfoefeningen Onderweg Opdracht 1 Maria gaat verhuizen van Amsterdam naar Tilburg. Zij stuurt aan haar familie en vrienden een adreswijziging.

Nadere informatie

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld

Melkweg. Pinnen mag. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Geld Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B Pinnen mag Geld Colofon Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B: Pinnen mag, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave

Nadere informatie

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen

Melkweg. De deur op slot. Lezen van Alfa A naar Alfa B. Wonen: Veilig wonen Melkweg Lezen van Alfa A naar Alfa B De deur op slot Wonen: Veilig wonen Colofon Melkweg: De deur op slot, 2013 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van

Nadere informatie

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen.

We hebben verleden week nog gewinkeld. Toen wisten we het nog niet. De kinderbijslag was binnen en ik mocht voor honderd euro kleren uitkiezen. Woensdag Ik denk dat ik gek word! Dat moet wel, want ik heb net gehoord dat mijn moeder kanker heeft. Niet zomaar een kankertje dat met een chemo of bestraling overgaat. Nee. Het zit door haar hele lijf.

Nadere informatie

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren

MARIAN HOEFNAGEL. De nieuwe buurt. Uitgeverij Eenvoudig Communiceren MARIAN HOEFNAGEL De nieuwe buurt Uitgeverij Eenvoudig Communiceren 1 4 Een nieuw huis Dit is nu ons nieuwe huis. De auto stopt en Kika s vader wijst trots naar het huis rechts. Kika kijkt. Het is een rijtjeshuis

Nadere informatie

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen

Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen september 2003 Eetgewoonten van schoolkinderen Vragenlijst voor kinderen 630101 Hoe vul je de vragenlijst in? Beste leerling, Deze vragenlijst gaat over voeding. We willen graag weten hoe je daarover denkt.

Nadere informatie

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand.

Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna de links. Het postkantoor is aan rechterhand. Thema 5 Woonomgeving Oefening 2 Situatie 1 Pardon meneer, mag ik iets vragen? Jazeker, wat kan ik voor doen? Weet u het postkantoor is? Ja hoor. Dan moet je rechtdoor. Bij de moet je naar rechts en daarna

Nadere informatie

Thema In en om het huis.

Thema In en om het huis. http://www.edusom.nl Thema In en om het huis. Les 22. Een huis zoeken Wat leert u in deze les? Praten over uw huis Informatie over het vinden van een nieuwe woning Praten over wat afgelopen is Veel succes!

Nadere informatie

OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2

OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2 OEFENSCHRIFT DEEL 2 A1-A2 Basisleergang Nederlands voor anderstaligen Universiteit van Amsterdam, Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) Nicky Heijne Marten Hidma Karolien Kamma Vrije

Nadere informatie

Leesboekje eten en drinken

Leesboekje eten en drinken Leesboekje eten en drinken Leesboekje Eten en Drinken Pagina 1 Dit is de groente Dit is het fruit. Dit is de sinaasappel. Dit is de banaan. Dit is de tomaat. Dit is de appel. Dit zijn de druiven. Dit is

Nadere informatie

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1

Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Kijk op YouTube spreekvaardigheid A1 Oefenexamen Ad Appel Spreekvaardigheid A1 10 vragen serie A 1. Hoe vaak doet u boodschappen? 2. Wanneer bent u geboren? 3. Wat drinkt u het liefst? 4. Wat vindt u van

Nadere informatie

maandag JANUARI NIEUWJAARSDAG

maandag JANUARI NIEUWJAARSDAG maandag 1 JANUARI NIEUWJAARSDAG DIEP IN DE ZEE Mama tonijn en haar kinderen zwemmen vrolijk rond in de zee. Plotseling zien ze een onderzeeër voorbijvaren. Hé mama, wat is dat voor een raar ding? vraagt

Nadere informatie

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn

Stufe 1. Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn Stufe 1 i1 Kreuzen Sie die richtige(n) Lösung(en) an. 1. Waar kom je a) van. b) vandaan. c) vandaag. 2. u Duitse? a) Bent b) Ben c) Zijn 3. heet jij? a) Wie b) Wat c) Hoe 4. Hoe gaat het met? a) jou b)

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen

Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Spreekopdrachten thema 1 Voorstellen Opdracht 2 bij 1.2 Vraag en antwoord. Cursist A: lees de vraag hardop. Cursist B: lees het antwoord hardop. Klaar? Dan leest cursist B de vragen. Cursist A Cursist

Nadere informatie

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag

Thema Op het werk. Demet TV. Lesbrief 8. De eerste werkdag Thema Op het werk. Demet TV Lesbrief 8. De eerste werkdag Deze les gaat over de eerste werkdag. gaat voor het eerst werken bij een snoepfabriek. Hij komt binnen en maakt kennis met de chef. De chef vertelt

Nadere informatie

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten Woordenlijst bij hoofdstuk 7 Deel 1 aanhebben (kleren) dragen Hij h een warme trui a, want het is koud. afgeven de kleur gaat in de Dit rode overhemd moet je apart wassen, want het g a. andere kleren zitten

Nadere informatie

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag.

Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat. 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 21 21 HOOFDSTUK 2 Te laat! WOORDEN 1 Kies uit: schiet op jarig ziekenhuis sport laat 1 Morgen is mijn dochter. Ze wordt zes jaar. 2 Ron,! De bus komt bijna! 3 Ik op maandag, woensdag en vrijdag. 4 We komen

Nadere informatie

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen

Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Spreekopdrachten thema 3 Kinderen Opdracht 1 bij 3.2 Jullie zijn bij het consultatiebureau. Cursist A: je bent arts bij het consultatiebureau. Cursist B: je bent met je baby van twee maanden bij het consultatiebureau.

Nadere informatie

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken.

Spekkoek. Op de terugweg praat zijn oma de hele tijd. Ze is blij omdat Igor maandag mag komen werken. Spekkoek Oma heeft de post gehaald. Er is een brief van de Sociale Werkplaats. Snel scheurt ze hem open. Haar ogen gaan over de regels. Ze kan het niet geloven, maar het staat er echt. Igor mag naar de

Nadere informatie

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen -

- je kan me wat - module 2. docere delectare movere. tekeningen - - je kan me wat - module 2 docere delectare movere je O kan ROC p e me n van S wat Amsterdam c h o o l - A nt2taalmenu.nl educatie m s t e r - d ROC a m van module Z Amsterdam u i d - O 2 o s t tekeningen

Nadere informatie

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan.

Geelzucht. Toen pakte een vrouw mijn arm. Ze nam me mee naar de binnenplaats van het huis. Naast de deur van de binnenplaats was een kraan. Geelzucht Toen ik 15 was, kreeg ik geelzucht. De ziekte begon in de herfst en duurde tot het voorjaar. Ik voelde me eerst steeds ellendiger worden. Maar in januari ging het beter. Mijn moeder zette een

Nadere informatie

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt.

Ze neemt nog een slok van haar rum-cola. Even lijkt het alsof de slok weer omhoogkomt. Manon De muziek dreunt in haar hoofd, haar maag, haar buik. Manon neemt nog een slok uit het glas dat voor haar staat. Wat was het ook alweer? O ja, rum-cola natuurlijk. Een bacootje noemen de jongens

Nadere informatie

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts.

Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. Thema 5 Les 1: De angst: Als je ergens heel erg bang voor bent, dan heb je angst. Je hebt bijvoorbeeld angst voor de tandarts. De schrik: Als iemand ineens achter je staat, dan schrik je. Je bent dan ineens

Nadere informatie

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer

KLEM. Katja en Udo in de schulden. Anne-Rose Hermer KLEM Katja en Udo in de schulden Anne-Rose Hermer Dit boek heeft het keurmerk Makkelijk Lezen 1 Katja ontmoet Udo Katja is bijna negentien jaar. Ze woont nog bij haar ouders. Katja werkt in een warenhuis.

Nadere informatie

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine?

Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? Thema Op het werk. Lesbrief 13. Hoe werkt de machine? is op het werk. moet aan de machine werken. De chef vertelt eerst hoe de machine werkt. Dan werkt met de machine. De machine doet het niet. roept een

Nadere informatie

1c nr. 1: zinnen maken

1c nr. 1: zinnen maken OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A1 THEMA 3 VERVOER Opdracht 1 de fietser oversteken de bushalte de file Opdracht 8 Hoi Özkan, Gisteren was ik naar een feestje in Amsterdam. Ik had geen vervoer / fiets toen ik

Nadere informatie

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen

Kids. &Go. Informatieblad speciaal voor kinderen Informatieblad speciaal voor kinderen Datum; Aalsmeer, jaar 2011 Gemaakt door; Bianca Wegbrands daar, Wat leuk dat je dit informatieblad speciaal voor kinderen wilt lezen. Ik zal me eerst even aan jou

Nadere informatie

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef

De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2. 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Thema 2 De Samenleving: samen of ieder voor zich? Oefening 2 1. b. Alle mensen zijn anders en dat moeten we respecteren. 2 Han van Eijk - Leef Niemand hoeft alleen maar goed of slecht te zijn. Niemand

Nadere informatie

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt.

U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. UW MENING GEVEN spreken inleiding en doel Een mening is wat iemand denkt of vindt. U leert in deze les om een mening vragen. U wilt dan weten wat iemand vindt. U leert ook uw mening geven. Uw mening geven

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis.

Thema Gezondheid. Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Thema Gezondheid Lesbrief 2. Naar het ziekenhuis. Wat leert u in deze les? De weg vragen. Om herhaling en verduidelijking vragen. Je naam spellen. Vragen stellen en beantwoorden. Veel succes! 1 HET GESPREK

Nadere informatie

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter

Melkweg. Hoe gaat het? Lezen Alfa A. De dokter Melkweg Lezen Alfa A Hoe gaat het? De dokter Colofon Melkweg Lezen Alfa A, Hoe gaat het?, 2015 Auteurs: Merel Borgesius Kaatje Dalderop Willemijn Stockmann Dit katern is een uitgave van Stichting Melkweg

Nadere informatie

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN

ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN ANTWOORDEN TAALCOMPLEET A2 THEMA 7 WERKEN Opdracht 1 de collega s de overeenkomst het werkoverleg de bedrijfsarts Opdracht 8 Rosmalen, 25 maart Hallo papa, Hoe gaat het met je? Met mij gaat het heel goed!

Nadere informatie

Thema Gezondheid. Les 3. De huisarts

Thema Gezondheid. Les 3. De huisarts http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 3. De huisarts Inleiding Deze les gaat over praten bij de huisarts. Een man, meneer Bashir, is aan de beurt. Hij praat met de huisarts over zijn probleem. Wat

Nadere informatie

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school.

O, antwoordde ik. Verder zei ik niets. Ik ging vlug de keuken weer uit en zonder eten naar school. Voorwoord Susan schrijft elke dag in haar dagboek. Dat dagboek is geen echt boek. En ook geen schrift. Susans dagboek zit in haar tablet, een tablet van school. In een map die Moeilijke Vragen heet. Susan

Nadere informatie

2c nr. 1 zinnen met want en omdat

2c nr. 1 zinnen met want en omdat OPDRACHTKAART www.nt2taalmenu.nl nt2taalmenu is een website voor mensen die Nederlands willen leren én voor docenten NT2. Iedereen die Nederlands wil leren, kan gratis online oefenen. U kunt ook veel oefeningen

Nadere informatie

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd

Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Antwoorden Thema 5 Vrije tijd Luisteren Oefening 2 hobby Willem Linda hockeyen squashen tennissen voetballen bioscoop theater ballet kroegbezoek concertbezoek popmuziek jazz klassieke muziek Spreken Oefening

Nadere informatie

Lees eerst de bijsluiter

Lees eerst de bijsluiter 157 157 HOOFDSTUK 10 Lees eerst de bijsluiter WOORDEN 1 1 Ik voel.... Het gaat regenen. a temperatuur b druppels 2 Dit medicijn... de rijvaardigheid. Met dit geneesmiddel kun je minder goed autorijden.

Nadere informatie

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012

NOORWEGEN. Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden 09-05-2012 13-05-2012 NOORWEGEN 09-05-2012 13-05-2012 Vertrek: s ochtends moesten we gewoon naar school tot 12 uur. we werden door onze ouders naar Schiphol gebracht. Ik zat bij Ilonka in de auto. Op Schiphol gaf meester Hendrie

Nadere informatie

Les 33. Zwangerschap

Les 33. Zwangerschap http://www.edusom.nl Thema Gezondheid Les 33. Zwangerschap Wat leert u in deze les? Informatie begrijpen over zwanger zijn. Zeggen dat u zwanger bent of dat u zich niet lekker voelt. Woorden die hetzelfde

Nadere informatie