DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING"

Transcriptie

1 betrouwbare hosting DIENSTENBESCHRIJVING MANAGED HOSTING Copyright 2013, Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nxs Internet B.V. Op deze dienstenbeschrijving is van toepassing de op bij de Kamer van Koophandel onder nummer gedeponeerde Algemene voorwaarden van Nxs Internet B.V. Nxs Internet BV T E KvK Kabelweg 37, 1014 BA Amsterdam F W btwnl B.01

2 Index 1. Dienstenbeschrijving Managed Hosting Doel Rangorde Documenten Scope Wijzigingen in deze dienstenbeschrijving Servers Inleiding Cloud servers Fysieke servers Managed Hosting Inleiding Ondersteunde besturingssystemen Ondersteunde applicaties, scripttalen en services Database beheer Database clustering Load balancing Middleware Gepland onderhoud klantomgeving Monitoring SLA Backup, restore & recovery Customer portal Selfservice desk Serverstatistieken Toegang tot uw systeem en Root access ISO 27001en ISO Bijlage Tarieven Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 2

3 1. Dienstenbeschrijving Managed Hosting 1.1 Doel Het doel van deze dienstenbeschrijving is om eenduidig en in detail vast te leggen welke diensten u van ons kunt verwachten als u Managed Hosting bij ons afneemt. 1.2 Rangorde Documenten Rangorde Overeenkomst 01 Overeenkomst 02 Dienstenbeschrijving Managed Hosting 03 Service Level Agreement Hosting 04 Algemene voorwaarden 05 Overige schriftelijke communicatie tussen Nxs Internet en opdrachtgever Tabel 1 Rangorde overeenkomsten In geval van tegenstrijdigheden of onduidelijkheden in de bovengenoemde documenten prevaleert een document van lagere rangorde. De rangorde van de diverse documenten is in bovenstaand schema aangegeven. 1.3 Scope De dienstenbeschrijving heeft betrekking op de diensten zoals beschreven in de overeenkomst voor zover van toepassing. 1.4 Wijzigingen in deze dienstenbeschrijving Nxs Internet behoudt zich het recht voor deze dienstenbeschrijving te allen tijde aan te vullen en/of te wijzigen. Fundamentele wijzigingen worden per aan de wederpartij bekend gemaakt. De gewijzigde dienstenbeschrijving treedt één maand na bekendmaking in werking. Of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien opdrachtgever niet akkoord gaat met een fundamentele wijziging in de dienstenbeschrijving, kunnen Nxs Internet en opdrachtgever eventueel andere afspraken vastleggen. Indien de wijziging en/of toevoeging toch bindend is, heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst op te zeggen vanaf de datum waarop de gewijzigde dienstenbeschrijving van kracht wordt. Indien, na één maand na bekendmaking van de wijziging, geen reactie van opdrachtgever is ontvangen, dan wordt opdrachtgever geacht akkoord te zijn met de gewijzigde dienstenbeschrijving. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 3

4 2. Servers 2.1 Inleiding In de overeenkomst kunnen twee soorten servers zijn beschreven; fysieke servers en cloud servers. Bij een cloud server is de server gevirtualiseerd op een cluster van hardware. Bij een fysieke server draait het besturingssysteem rechtstreeks op een aparte fysieke server. Bij alle servers krijgt u standaard 1 IPv4 adres en /64 aan IPv6 adressen tot uw beschikking. Op aanvraag en na review van een IP plan kan kosteloos meer geleverd worden. Elke server wordt aangesloten op een redundante 1 Gbit verbinding. 2.2 Cloud servers Bij uw cloud server leveren wij de resources zoals beschreven in de overeenkomst: vcpu vram vdisk - het aantal virtuele CPU s (1 core van een fysieke processor) die zijn toegewezen aan uw server - de hoeveelheid gevirtualiseerd geheugen die is toegewezen aan uw server - de hoeveelheid gevirtualiseerde opslagruimte op een SAN die zijn toegewezen aan uw server Als onderliggend besturingssysteem voor het partitioneren en beheren van de systemen, gebruikt Nxs VMware ESX Server, VMware Virtual Infrastructure Nodes en VMware Virtual Center. Het VMWare ESX cluster van Nxs internet bestaat uit meerdere ESX nodes, waarop de virtuele servers draaien. Bovendien is er een failover cluster op de uitwijk locatie. Verder gebruiken we twee SAN omgevingen, waarvan de uitwijklocatie via a-synchrone replicatie gesynchroniseerd wordt. De ESX nodes zijn fysieke servers die zorgen voor de processor en de geheugencapaciteit die nodig zijn voor alle verschillende virtuele servers. Dit werkt op basis van het N+1 principe. Dat wil zeggen dat er altijd voldoende capaciteit overblijft, mocht er een fysieke server uitvallen. De virtuele servers die op dat moment gebruik maken van de resources op deze server, worden automatisch op één van de andere servers opgestart (VMware HA). Voor elke virtuele server geldt dat deze maximaal 600 IOPS (Input/Output per second) mag genereren op de centrale storage omgeving. 2.3 Fysieke servers Bij uw fysieke server leveren wij de resources zoals beschreven in de overeenkomst. Een onderdeel van de overeenkomst voor een fysieke server is de garantie voor vervangende onderdelen. De kosten voor reserve hardware en manuren met betrekking tot eventuele hardware storingen zijn in de dienst inbegrepen. Fysieke servers hebben een bepaalde technische- en economische levensduur. De ontwikkeling van nieuwe technieken en nieuwe server specificaties maken het wenselijk de hardware periodiek te vervangen. Hierdoor blijft de betrouwbaarheid gewaarborgd. De hardware blijft eigendom van Nxs Internet. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 4

5 3. Managed Hosting 3.1 Inleiding Bij managed hosting neemt ons team van ervaren en technisch hooggekwalificeerde systeembeheerders het beheer van uw fysieke of cloud server uit handen. Onder Managed hosting vallen de volgende zaken: installatie en beheer van het besturingssysteem en middleware; periodiek onderhoud; het maken van back-ups; security updates; 24/7 proactieve monitoring; en indien van toepassing het database beheer. Naast genoemde zaken zorgen wij ook voor de incidentafhandeling volgens de afgenomen SLA s en voeren wij uw wijzigingsverzoeken uit. Bij calamiteiten zijn we 24/7 bereikbaar op een speciaal storingsnummer. Behalve standaard opstellingen hebben we veel ervaring met zaken als clustering, load balancing en (database)replicatie. Tevens kunnen wij redundante omgevingen verzorgen op verschillende datacenters. Dé oplossing wanneer performance en beschikbaarheid de hoogste prioriteit hebben. Alle zaken die wij standaard leveren bij Managed Hosting worden in dit hoofdstuk verder toegelicht in de onderstaande paragrafen. 3.2 Ondersteunde besturingssystemen Nxs Internet ondersteunt zowel Windows als Linux besturingssystemen met als voorwaarde dat het besturingssysteem door Nxs Internet is geïnstalleerd. De volgende versies ondersteunen wij: Linux: Ubuntu LTS Redhat Enterprise Linux Windows: Windows server 2008R2 Windows server 2012 Nxs Internet installeert en beheert het besturingssysteem en de middleware (database, webserver, framework). 3.3 Ondersteunde applicaties, scripttalen en services Hier staat beschreven welke services door Nxs Internet ondersteund worden. Waar nodig is er onderscheid gemaakt tussen verschillende besturingssystemen. Vraag Nxs naar de mogelijkheden wanneer de gewenste software ontbreekt. Web Besturingssysteem Webserver Ubuntu LTS Apache2 * Redhat Enterprise Linux Apache 2 * Windows server 2012 IIS 8 Windows server 2008R2 IIS 7.5 Database Besturingssysteem Database server Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 5

6 Ubuntu LTS Mysql-server * / Postgresql * Redhat Enterprise Linux Mysql-server * / Postgresql * Windows server 2012 MSSQL 2012 MSSQL 2008R2 Windows server 2008R2 MSSQL 2012 MSSQL 2008R2 FTP Besturingssysteem FTP server Ubuntu LTS PureFTPD * Redhat Enterprise Linux VSFTPD * Windows server 2012 Filezilla Windows server 2008R2 Filezilla Scripttalen Besturingssysteem Scripttaal Ubuntu LTS PHP * / Perl * / Python * Redhat Enterprise Linux PHP * / Perl * / Python * Windows server 2012 >ASP.NET 4 Windows server 2008R2 >ASP.NET 3.5 JAVA Besturingssysteem JAVA opties Ubuntu LTS Oracle JDK+ JRE / TOMCAT ** Redhat Enterprise Linux Oracle JDK + JRE / TOMCAT ** Windows server 2012 Oracle JDK + JRE / TOMCAT ** Windows server 2008R2 Oracle JDK + JRE/ TOMCAT ** Firewall (softwarematig) Besturingssysteem Ubuntu LTS Iptables Windows server 2012 Windows server 2008R2 Firewall iptables iptables Routing & Remote Access Routing & Remote Access * Beschikbare versies uit repository ** Alleen met strikte afspraken met betrekking tot monitoring en applicatiebeheer 3.4 Database beheer Op het gebied van het database beheer voert Nxs Internet de volgende handelingen uit: Installatie van de software; Updaten van de software; Database poort monitoring; Beheer van gebruikers en hun rechten Het volledige DBA (Database Administration), zoals het aanmaken van databases en uitvoeren van queries, wordt niet ondersteund door Nxs Internet. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 6

7 3.5 Database clustering Mysql master-slave Deze setup bestaat minimaal uit twee mysql database servers. De master server kan zowel lees als schrijfacties verwerken en de slave server dient gebruikt te worden voor replicatie en leesacties. Het is dan mogelijk om back-ups te maken van de slave server, zodat de master server minder belast wordt. Leesacties kunnen op beide server uitgevoerd worden zodat die load verdeeld kan worden mits uw applicatie om kan gaan met meerdere databases. Mocht de master server uitvallen, dan is de slave server nog bereikbaar Mysql master-master Deze setup bestaat uit minimaal twee mysql database servers. Beide servers zijn zowel master als slave. Ze repliceren elkaars wijzigingen. Het is echter aan te raden om één van de servers te gebruiken voor schrijfacties. De andere server is dan feitelijk alleen een slave. Wanneer deze server uitvalt, kan snel overgeschakeld worden naar de andere server voor zowel lees- als schrijfacties. Wanneer de ene server weer online komt, zullen de wijzigingen weer gerepliceerd worden, zodat beide servers weer gelijk zijn MS SQL active-passive Deze setup bestaat uit minimaal twee MS SQL database servers. De actieve verwerkt alle lees en schrijfacties op het cluster. De passieve server verwerkt geen data. Indien de actieve server uitvalt, dan zal de passieve server actief worden MSSQL active-active Deze setup bestaat uit minimaal twee MS SQL database servers. Hier zijn beide MS SQL database servers actief en draaien beide servers een eigen set van databases. Mocht één van de actieve servers uitvallen, dan zal de andere server de databases overnemen MS SQL mirror Deze setup bestaat uit minimaal twee MS SQL database servers en eventueel een Witness server. De master server kan zowel lees- als schrijfacties verwerken en de slave server kan niet gebruikt worden, omdat de databases altijd in restore modus staan. Wanneer de master server uitvalt, zorgt de Witness server voor een automatische failover naar de slave server. De applicatie moet ingericht zijn om gebruik te kunnen maken van MSSQL mirroring. 3.6 Load balancing Voor loadbalancing maakt Nxs Internet gebruik van fysieke load balancers. Deze appliance levert SSL offloading, loadbalancing functionaliteit voor OSI laag 4-7 applicaties en een basis firewall. Dit apparaat wordt dubbel uitgevoerd zodat in geval van het uitvallen van de actieve loadbalancer, de passieve de taak overneemt. 3.7 Middleware Middleware omvat de systeemsoftware die de informatieuitwisseling regelt tussen de client software en de software die de bedrijfsgegevens beheert. De klant is verantwoordelijk voor het leveren van de instructies voor een installatie, het starten en stoppen van een applicatie of voor de upgrade van een applicatie. Nxs levert middleware support op basis van best effort. 3.8 Gepland onderhoud klantomgeving Onderhoudswerkzaamheden aan de klantomgeving worden tijdens kantooruren uitgevoerd. Het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden buiten kantooruren kan in overleg worden bepaald en gepland. Onderhoudswerkzaamheden buiten kantooruren worden op basis van nacalculatie berekend volgens de geldende uurtarieven. Indien u vooraf een indicatie wilt van de kosten dient u dat aan te geven. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 7

8 Nxs Internet zal tenminste eenmaal per jaar preventieve onderhoudswerkzaamheden uitvoeren op de klantomgeving. Daarbij worden de volgende werkzaamheden verricht: controle besturingssysteem met indien nodig opvolgend een update; update van standaard systeemonderdelen; controle op omvang en rotatie logfiles; controle op juistheid en volledigheid back-up procedures; security scan om te kijken of er geen vreemde zaken op het systeem aanwezig zijn; controle statistieken op voldoende schijfruimte, geheugen en CPU kracht en afwijkende verbruikspatronen. Updates van middleware worden altijd in overleg uitgevoerd, aangezien dit impact kan hebben op het correct functioneren van de applicatie of website. Een bericht van gepland onderhoud zal de volgende informatie bevatten: gegevens van de contactpersoon indien van toepassing; tijdskader waarin het gepland onderhoud zal plaatsvinden; verwachte feitelijke duur van het geplande onderhoud; de diensten waarop het geplande onderhoud van invloed zal zijn; prioriteitstelling indien van toepassing; servernummer. Indien een SLA Zilver of SLA Goud is afgesloten, zijn er een aantal additionele punten waarop gecontroleerd wordt. Onderstaande punten worden jaarlijks uitgevoerd. Redundancy scan Restore test Security audit indien systemen redundant zijn uitgevoerd, controleren we de instellingen die hiervoor zijn gemaakt met een scan; bij aanwezigheid van een MS SQL omgeving bekijken we of de synchronisatie op de juiste wijze aan staat; bij failover situaties checken we of de instellingen correct zijn. er zal een bestand uit de database teruggezet worden om te testen of dit succesvol verloopt; er zal een bestand uit de homedir worden teruggezet om te testen of dit succesvol verloopt. Systemen met een SLA Goud worden onderworpen aan een security audit: alle services worden nagekeken om te kijken of er vreemde processen draaien. Als dit het geval is, bekijken we of deze kunnen worden uitgezet, eventueel in overleg met de klant; er wordt een portscan gedraaid vanaf een externe machine; het programma Netstat wordt gedraaid. De uitkomsten hiervan worden op de server opgeslagen. 3.9 Monitoring Nxs draagt zorg voor het monitoren van de services. Enerzijds worden er met behulp van SNMP en Cacti grafieken gegenereerd, waarmee het gedrag van de server en de services gedurende de contractperiode gecontroleerd kan worden. Op deze manier kunnen trends in het gedrag herkend worden en kunnen we problemen beter analyseren. Anderzijds maakt Nxs gebruik van een monitoringsysteem. Hiermee worden continu actieve checks uitgevoerd waaraan alarmeringen gekoppeld zijn. Wanneer het monitoringsysteem constateert dat gemonitorde onderdelen niet naar behoren functioneren, wordt een melding gestuurd. Bij een Incident met prioriteit 1, wordt tevens een SMS gestuurd naar de dienstdoende beheerder. Wanneer deze niet tijdig reageert, gaat er een escalatie SMS naar een tweede dienstdoende beheerder. Incidenten worden afgehandeld volgens de procedures die beschreven zijn in het document SLA Hosting. Standaard worden de volgende zaken gemonitord (mits van toepassing): Item Omschrijving / Reden Windows Linux Prio Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 8

9 Disk Wanneer een volume compleet vol zit, kan een applicatie daar JA JA 2 mogelijk hinder van ondervinden. Hetzelfde kan gelden voor het besturingssysteem dat daar gebruik van maakt. Nxs monitort hoe vol volumes zitten en het monitoringsysteem geeft een melding wanneer de beschikbare vrije ruimte onder de ingestelde grenswaarde komt. LOAD De waarde van de load geeft het aantal acties aan die in de NEE JA 2 wachtrij staan om verwerkt of uitgevoerd te worden. Wanneer dit aantal hoger wordt, zal een computer minder snel reageren op verzoeken. Het monitoringsysteem geeft in dat geval een melding. SWAP Wanneer de SWAP ruimte van een server volledig vol loopt, zal de NEE JA 2 server trager reageren op verzoeken. Het monitoringsysteem geeft een melding wanneer de beschikbare vrije ruimte onder de ingestelde grenswaarde komt. MEMORY Wanneer het servergeheugen volledig gebruikt wordt, zal de JA NEE 2 server trager reageren op verzoeken. Het monitoringsysteem geeft een melding wanneer de beschikbare vrije ruimte onder de ingestelde grenswaarde komt. CPU Wanneer een server meer rekenkracht gebruikt, zal de server JA NEE 2 trager reageren op verzoeken. Het monitoringsysteem geeft een melding wanneer de beschikbare vrije ruimte onder de ingestelde grenswaarde komt. RAID In fysieke servers worden harde schijven gebruikt. Deze worden in JA JA 2 een zogenaamd RAID array gezet om redundantie en of snelheidswinst te krijgen. Als er een harde schijf stuk is in zo n RAID array, geeft het monitoringsysteem een melding. HTTP Wanneer er een webserver is geïnstalleerd (IIS of Apache2) en de JA JA 1 geïnstalleerde webserver niet in staat is om de standaard webpagina aan het monitoringsysteem te laten zien, geeft het monitoringsysteem een melding. Wanneer een website van een klant fouten bevat en niet geladen wordt, betekent dat niet dat er een probleem met de webserver hoeft te zijn. Het monitoringsysteem geeft alleen een melding als de webserver niet in staat is om de standaard pagina aan te bieden. HTTPS Wanneer er een webserver is geïnstalleerd (IIS of Apache2) en de JA JA 1 webserver via HTTPS benaderbaar moet zijn geeft het monitoringsysteem een melding als dat niet het geval is. SSH Gebruikers en beheerders kunnen op Linux servers inloggen via N.V.T. JA 1 Secure shell. Als SSH niet reageert op een verzoek van het monitoringsysteem, geeft het monitoringsysteem een melding. RDP Gebruikers en beheerders kunnen op Windows servers inloggen JA N.V.T. 1 via Remote desktop. Als RDP niet reageert op een verzoek van het monitoringsysteem, geeft het monitoringsysteem een melding. SNMP Gedurende de contractperiode worden grafieken van het gedrag JA JA N.V.T. van de server bijgehouden om trends te herkennen en analyses op het gebruik en gedrag van de server mogelijk te maken. Ping Met PING wordt gecontroleerd of een server nog reageert. Als dat JA JA 1 niet het geval is geeft het monitoringsysteem een melding. SMTP Wanneer er een mailserver geïnstalleerd is, wordt de JA JA 1 bereikbaarheid daarvan door het monitoringsysteem gecontroleerd. Bij een niet reagerende mailserver, geeft het monitoringsysteem een melding. Databases Wanneer een databaseserver is geïnstalleerd, wordt de JA JA 1 Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 9

10 bereikbaarheid gecontroleerd door het monitoringsysteem. Het monitoringsysteem geeft een melding als de databaseserver niet bereikbaar is SLA SLA niveau s Er zijn vier SLA niveau s: SLA Brons Standaard niveau bij uw product. SLA Zilver Is Brons met SLA rapportage en hogere beschikbaarheidsgaranties, snellere reactie- en oplostijden bij incidenten en RfC s en hogere prestatie credits. SLA Goud Is Zilver met hogere beschikbaarheidsgaranties, snellere reactie- en oplostijden bij incidenten en RfC s en hogere prestatie credits. SLA Platina Is Goud met hogere beschikbaarheidsgaranties. Dit niveau kan alleen afgesloten worden bij een redundante of cluster setup. Beschikbaarheidsgarantie geldt op het gehele cluster en niet op de individuele servers Request for Information (RfI) Vanzelfsprekend is het beantwoorden van vragen over uw hosting dienst een onderdeel van het Request for Information. De wijze van indienen en de reactietijden rondom RfI s zijn identiek aan die van RfC s, zoals deze zijn beschreven in het document SLA Hosting. De volgende RfI s vormen een onderdeel van onze standaard dienstverlening: incident status; ticket status; gebruik resources. Alle overige RfI s worden op basis van nacalculatie berekend volgens de geldende uurtarieven (zie bijlage). Indien u vooraf een indicatie wilt van de kosten, dient u dat in uw communicatie aan te geven Request for Change (RfC) Het doel van Change Management is het planmatig doorvoeren van alle wijzigingen in de ICT infrastructuur. Daarbij worden de risico s op verstoring van de diensten zo beperkt mogelijk gehouden, zodat de kwaliteit van de diensten gewaarborgd blijft. Systeemwijzigingen worden gedaan aan de hand van een Request for Change (RfC). Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie soorten RfC s: 1. Standard Changes worden direct uitgevoerd en getest. 2. Minor Changes worden volgens afspraak uitgevoerd en getest. 3. Major Changes worden qua uitvoering voorgelegd en goedgekeurd door opdrachtgever. De definities van de soorten Changes, de wijze van indienen, de prioriteiten, de reactie- en oplostijden en de processen rondom RfC s zijn beschreven in het document SLA Hosting. De volgende RfC s zijn onderdeel van onze standaard dienstverlening: website beheer; FTP/SSH gebruikersbeheer; database gebruikersbeheer; configuratie firewall; installatie standaard software; configuratie PHP, Apache, MySQL; Alle overige RfC s worden op basis van nacalculatie berekend volgens de geldende uurtarieven (zie bijlage). Indien u vooraf een indicatie wilt van de kosten dient u dat in uw communicatie aan te geven. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 10

11 Incident afhandeling Bij incidenten kunt u ons bereiken via de telefoon en . De wijze van aanmelding van een incident, de prioriteiten, de reactie- en oplostijden en de processen rondom incidenten zijn beschreven in het document SLA Hosting Backup, restore & recovery Inleiding Een andere dienst die bij onze managed hosting diensten is inbegrepen, is het maken van een back-up van uw server. Uw managed server(s) sluiten wij via een apart netwerksegment aan op het back-up cluster van Nxs Internet. Wekelijks wordt een volledige back-up gemaakt en dagelijks maken we een back-up van de wijzigingen van die dag. Dat noemen we een incremental back-up. Een andere gewenste bewaartijd is in overleg mogelijk. U bent zelf verantwoordelijk voor het afnemen van voldoende back-up capaciteit Back-up set De Back-up set beslaat alle bestanden op elke partitie op de server. Bij besturingssysteem Linux: Van aanwezige MySQL of PostgreSQL databases wordt eerst een dump gemaakt. Deze dump wordt vervolgens opgenomen in de Back-up set. Van overige databasetypes worden de bestanden zelf opgenomen in de Back-up set. Bij besturingssysteem Windows: Er wordt een Back-up gemaakt van de Windows System State. Van een mogelijke aanwezige MSSQL database wordt direct via MSSQL zelf een back-up gemaakt. Er wordt hier geen dump voor gemaakt. Andere soorten databases worden niet standaard meegenomen in de back-up. Bij Beide: Bestanden die tijdens de back-up gebruikt worden, de zogenaamde open bestanden, worden wel veilig gesteld, maar Nxs Internet kan de betrouwbaarheid van deze bestanden bij een Restore niet garanderen. U kunt in overleg met Nxs Internet uitzonderingen benoemen voor directories die in de back-up set opgenomen moeten worden Back-up frequentie Eens per week wordt door Nxs Internet een volledige back-up gemaakt van de back-up set. Op de overige dagen, worden alleen de veranderingen ten opzichte van de laatste back-up opgeslagen. Dit laatste geldt niet voor de back-up van databases. Hiervan wordt altijd dagelijks een volledige back-up gemaakt Medium Alle back-up s worden via een apart redundant netwerksegment wegeschreven op het back-up cluster van Nxs Internet, die op een ander datacenter staat, 7 km van het datacenter verwijderd waar uw origineel staat Retentie De back-up wordt gedurende 7 dagen bewaard, tenzij anders overeengekomen Restore U kunt Nxs Internet verzoeken tot het beschikbaar maken van gegevens uit de back-up. U en Nxs Internet zullen in gezamenlijk overleg nadere afspraken maken over de te hanteren Restore procedure. Standaard worden de bestanden naar een tijdelijke locatie gekopieerd. De originele locatie wordt dus niet overschreven. Een verzoek tot Restore zal als een RfC worden opgevolgd (zie SLA Hosting, hoofdstuk Change Management ) met de bijbehorende reactietijden. De Restore termijn is afhankelijk van de omvang van de te restoren bestanden waarbij een doorlooptijd van 5 GB per uur wordt aangehouden. Facturatie voor de Restore procedure door Nxs Internet vindt plaats op basis van nacalculatie. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 11

12 Recovery Een recovery is het herstel van een server in geval van een incident, waarbij de data volledig of in belangrijke mate verloren zijn gegaan. Of waarbij de data corrupt of onbetrouwbaar zijn geworden. Indien deze situatie is ontstaan door een defect in de apparatuur die door Nxs Internet ter beschikking is gesteld, zal de volledige recovery kosteloos worden uitgevoerd. Dat geldt voor zowel het besturingssysteem als voor de restore van de laatste back-up. Deze werkzaamheden worden conform de SLA als een Incident met prioriteit 1 uitgevoerd als dit een enkele server betreft. Of met prioriteit 2, indien de server onderdeel uitmaakt van een cluster. (zie SLA Hosting, hoofdstuk Incident Management ). Als het incident is ontstaan door andere oorzaken of wanneer dit een gevolg is van een defect aan uw eigen apparatuur zullen alle recovery werkzaamheden worden gefactureerd op basis van nacalculatie. De recovery zal als incident worden behandeld. Prioriteit en oplostijd zullen onderling bepaald worden, afhankelijk van beschikbaarheid van vervangende hardware. Bovendien zal het incident dan standaard tijdens kantooruren worden afgehandeld. Voor beide situaties geldt dat de Restore termijn, oftewel de oplostijd, afhankelijk is van de omvang van de te restoren bestanden. Daarbij wordt een doorlooptijd van 5 GB per uur wordt aangehouden. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 12

13 3.12 Customer portal Als klant van Nxs Internet krijgt u de beschikking over toegang tot de Customer portal. Via klant.nxs.nl kunt u de volgende zaken bekijken en/of instellen: contactgegevens wijzigen. Deze gegevens gebruiken wij om contact met u op te nemen. U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid en het bijhouden van deze gegevens; IP beheer (reverse DNS instellingen, waardoor het mogelijk is een domeinnaam te koppelen aan een IP adres); extra monitoring (indien u zelf ook op de hoogte gehouden wilt worden); statistieken inzien voor het verbruikte dataverkeer Selfservice desk Als klant van Nxs Internet heeft u de mogelijkheid om toegang te krijgen tot ons online ticketsysteem. Met dit systeem kunt u online tickets aanmaken en beheren. Stuur een naar om toegang aan te vragen Serverstatistieken Voor klanten met een SLA Goud en Platina contract is het mogelijk om toegang te krijgen tot de monitoringomgeving op cacti.nxs.nl. In deze omgeving is het mogelijk om voor alle servers de volgende statistieken in te zien: CPU belasting; geheugen gebruik; disk gebruik; netwerkgebruik Toegang tot uw systeem en Root access U kunt op aanvraag via FTP, SSH (Linux) en RDP (Windows) toegang krijgen tot de server. Nxs Internet is verantwoordelijk voor het besturingssysteem en voor de door Nxs ondersteunde middleware. De installatie en configuratie van applicaties en niet ondersteunde middleware kan of door uzelf worden uitgevoerd, of door uw leverancier. Het is mogelijk om tijdelijk volledige (administrator) toegang te krijgen tot de managed omgeving. Voor het verkrijgen van deze toegang vult u een formulier dat u direct naar Nxs Internet kunt sturen. Hierbij wordt afgesproken voor hoe lang de toegang wordt toegezegd. Gedurende deze periode zal Nxs Internet de server(s) niet monitoren en is zij ook niet aansprakelijk voor down time of softwarematige verstoring. Nadat de root toegang weer is overgedragen aan Nxs Internet zullen wij een aantal controles op het systeem uitvoeren. Als aan alle veiligheidsvoorwaarden is voldaan zal de monitoring weer worden ingeschakeld en de primaire verantwoordelijkheid voor het functioneren van de servers (hardware, besturingssysteem en middleware) weer door Nxs worden ingevuld ISO 27001en ISO 9001 De volledige organisatie van Nxs Internet, de datacenters en alle processen zijn ISO27001 en ISO 9001:2008 gecertificeerd. Nxs Internet en onze datacenters voldoen daarmee voor haar hele bedrijfsprocessen aan deze norm voor informatiebeveiliging en kwaliteitssysteem. De klanten en partners van Nxs Internet krijgen hiermee de garantie dat hun informatie volgens de strengste normen is beveiligd. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 13

14 Bijlage Tarieven Oververbruik Oververbruik is aan de orde op het moment dat er meer van een bepaalde dienst door u wordt gebruikt dan dat er contractueel is afgesproken. Het oververbruik is dus het verschil tussen het werkelijke gebruik en het maximum gebruik volgens de afgenomen bundel en wordt op basis van nacalculatie op de eerstvolgende factuur berekend. Bij oververbruik gelden de volgende tarieven: Oververbruik back-up (GB) Tarief < 100 0, tot 500 0, tot , tot , tot ,30 > ,25 Oververbruik dataverkeer (GB) Tarief Geen staffel 0,50 Oververbruik stroom rackspace (kwh) Tarief In geval van een vaste bundel 0,40 Uurtarief systeembeheer Gewerkte uren kunnen in rekening worden gebracht in geval van Rfi s en RfC s die niet binnen de standaard dienstverlening van Nxs vallen (zie paragraaf en ) of indien werkzaamheden of onderhoud op verzoek van u buiten kantooruren worden uitgevoerd, die volgens onze standaard dienstverlening binnen kantooruren worden uitgevoerd. Uurtarief systeembeheer Tarief Binnen kantooruren (werkdagen 9:00 17:00) 95,00 Buiten kantooruren (overige uren) 190,00 Uren worden altijd op basis van nacalculatie verrekend, met een minimum van 15 minuten per ticket, tenzij anders afgesproken. Indien u vooraf een indicatie wilt van de kosten dient u dat in uw communicatie aan te geven. Dienstenbeschrijving Managed Hosting v1.8 14

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties

Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties Technische Specificaties nieuwe Unix Applikaties In 2010 werden 7 Unix servers geconsolideerd naar een nieuwe Unix omgeving, waar gebruik gemaakt wordt van srp s (vergelijkbaar met zone, of container).

Nadere informatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie

Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Onverwachte voordelen van Server Virtualisatie Ronald van Vugt NetWell ronald@netwell.info www.netwell.info Herkent u dit? Of u vandaag nog twee servers beschikbaar wilt stellen Geen goede testomgeving

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud

Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services. Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Van Small Business Server naar Cloud Small Business Services Uw vertrouwde Small Business Server in de cloud Oud scenario - Small Business Server 2011 Waarom afscheid nemen? Alweer 6(!) jaar oud Kans op

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN SLA Voorwaarden Hosting.nl Contactinformatie Hosting.nl Postadres : Postbus 4380, 2003 EJ Haarlem Telefoon : 0900-4678464 Fax : 023-5328261 E-mail verkoop : verkoop@hosting.nl

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: SLA LCG 2016 De zekerheid van kwaliteit binnen uw Cloud van de Legal Consulting Group. Zo zijn onze datacenters ISO 27001 (alle controls), NEN 7510 (medische gegevens), CloudControls gecertificeerd. Tevens

Nadere informatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie

Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Werken zonder zorgen met uw ICT bij u op locatie Naast de mogelijkheden om uw programmatuur en gegevens bij Drie-O via Evy 2.0 in de cloud te hosten hebt u ook de mogelijkheid om uw ICT omgeving bij u

Nadere informatie

Blackboard aan de TU Delft

Blackboard aan de TU Delft Blackboard aan de TU Delft Ir. W.F. van Valkenburg www.e-learn.nl February 21, 2008 1 Shared Service Centre ICT Ontwikkeling & Innovatie Agenda Load-balancing Custom authentication met A-Select Anti-hijacking

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Hard- en softwarevereisten voor

Hard- en softwarevereisten voor Hard- en softwarevereisten voor Datum Maart 2017 Versie 1.37 LIS BV www.lisbv.nl Inhoud Inhoud 1. Operating systemen en databases... 3 2.1. Minimale eisen (maximaal 3 gebruikers)... 4 2.1.1. Werkplek met

Nadere informatie

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions

Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions Hoge beschikbaarheid bij Lips Textielservices Johan Westerduin, Transfer Solutions 22 April, 2010 Woerden, Nederland Introductie Transfer Solutions Transfer Solutions is een gespecialiseerde

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

High Availability & Disaster Recovery

High Availability & Disaster Recovery Disaster Recovery Problematiek en denkpistes voor oplossingen Cevi Usernamiddag 8 december 2009 9 december 2009 Cevi bedrijfspresentatie High Availability & Disaster Recovery Een theoretische benadering

Nadere informatie

Monitoring as a Service

Monitoring as a Service Monitoring as a Service APERTOSO NV Guido Gezellaan 16 9800 Deinze Tel.: +32 9 381 64 50 Probleemstelling IT diensten kampen vaak met het probleem van een gebrek aan een duidelijke, allesomvattende monitoringoplossing.

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Factsheet Backup on demand

Factsheet Backup on demand Factsheet Backup on demand Backup on Demand Uw data altijd veilig Data zijn waardevol voor uw organisatie. U wilt ze dan ook, mocht er iets gebeuren, goed onder handbereik hebben. Aan de andere kant groeit

Nadere informatie

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening

Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Whitepaper Garandeer de continuïteit van uw dienstverlening Hoe voorkomt u downtime? Hoe vermindert u de impact als het toch optreedt? Hoe bent u zo snel mogelijk weer online? INHOUD» Technische mogelijkheden»

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup December 2015 Versie 1.4 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Ondersteunde platformen... 3 Kenmerken... 4 Geografische dekking... 5 Minimaal dataverkeer... 5

Nadere informatie

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria.

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria. In hostingland wordt veel beloofd, maar weinig nagekomen. Met de ultieme hostingbeoordelingsgids kunt u het zelf bepalen. Ook ziet u precies de verschillen tussen onze hostingproducten. Het is natuurlijk

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack

Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Private Cloud: Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack Virtuele servers op basis van Windows Azure Pack De Private Cloud oplossing van 2tCloud is gebaseerd op de geavanceerde Windows Azure Pack

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning?

Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Hoe zorgt u voor maximale uptime met minimale inspanning? Qi ict Delftechpark 35-37 2628 XJ Delft T: +31 15 888 04 44 F: +31 15 888 04 45 E: info@qi.nl I: www.qi.nl De service-overeenkomsten van Qi ict

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Installatie Remote Backup

Installatie Remote Backup Juni 2015 Versie 1.2 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 3 Gebruik op meerdere systemen... 3 Systeemeisen... 4 Support... 4 Installatie...

Nadere informatie

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 3.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 3.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software

Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software Document Compatibiliteit en behoeften Green Valley Software 1. Inleiding Dit document beschrijft de ondersteunde platformen voor de installatie en het gebruik van de Green Valley Software componenten.

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad

Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat. Informatieblad Informatieblad Uw databasebeheer. Onze zorg. Proactief databasebeheer. Kwalitatief hoogwaardige dienstverlening op maat Een goed functionerend ICT-systeem is van essentieel belang voor de continuïteit

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe.

Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Functionele beschrijving: scannen naar Exact Globe. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar Exact Globe beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar Exact Globe. Met deze oplossing

Nadere informatie

Corporate websites - Service agreement

Corporate websites - Service agreement Corporate websites - Service agreement Klant Soort project [klantnaam] Service agreement Datum 25 september 2015 Service Agreement 3 1.1 Single Point of Contact (SPOC) 4 1.2 Prioriteit 1: Bedrijfskritisch

Nadere informatie

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE

Blackboard. Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE Blackboard Managed Hosting SURF Cloud Vendordag Jan Willem van der Zalm Director EMEA, Blackboard Managed Hosting DATE 2 Agenda SURF Cloud strategie Blackboard Managed Hosting & Private Cloud Blackboard

Nadere informatie

Service Level Rapportage

Service Level Rapportage Service Level Rapportage Service Level Agreement nummer S115 Service Level Agreement naam HomeWURk Applicaties n.v.t. Naam klant Naam contactpersoon klant Hans van Haren Naam Service manager M.A. Otte

Nadere informatie

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017

Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Voorwaarden Freez.it diensten Per 1/1/2017 Freez.it levert een groot scala aan ICT diensten. Alle diensten bevatten een bepaald servicecomponent. Werkzaamheden die binnen deze servicescope vallen worden

Nadere informatie

Quarantainenet Log Forwarder

Quarantainenet Log Forwarder A : Auke Vleerstraat 6D (vloer 4) I : www.quarantainenet.nl 7521 PG Enschede E : info@quarantainenet.nl T : 053-7503070 B : Rabobank 31.72.86.714 F : 053-7503071 KvK : 08135536 Quarantainenet Log Forwarder

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing

Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Altijd beschikbaar door geclusterde oplossing Tilaa client case Dutchdrops Voor veel van onze klanten, zoals Dutchdrops, is continuïteit cruciaal. Een geclusterd platform kan

Nadere informatie

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301

Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 Service Level Agreements Maatwerk Reseller VPS/Dedicated Linux en Windows omgevingen NL-00005-1301 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Nadere informatie

Personalia. Geboortedatum: Rijbewijs: Inzetbaar als. Linux beheerder Linux servicedesk. Profiel

Personalia. Geboortedatum: Rijbewijs: Inzetbaar als. Linux beheerder Linux servicedesk. Profiel Personalia Naam: Johan Geboortedatum: 03-10-1985 Woonplaats: Heemskerk Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja Inzetbaar als Linux beheerder Linux servicedesk Profiel Johan is een harde werker die goed

Nadere informatie

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken

VMware vsphere 5. What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken VMware vsphere 5 What s New! Bram de Laat, Marek Zdrojewski, Jan van Leuken ESXi firewall Hardware versie 8 Limieten weer hoger: 32 vcpu s (Multi-core Virtual CPU Support) Max 1TB ram HD Audio USB 3.0

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid

Bijlage 9. UNI 120621.9 REB GD. Releasebeleid Releasebeleid Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Newway Retail Solutions bv (Newway) géén enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele directe en/of indirecte schade,

Nadere informatie

kinepolis.com: StEEdS beschikbaar EN bereikbaar in de CLoUd

kinepolis.com: StEEdS beschikbaar EN bereikbaar in de CLoUd North Trade Building Noorderlaan 133/8 B-2030 Antwerpen T +32 (0) 3 275 01 60 F +32 (0) 3 275 01 69 kinepolis.com: StEEdS beschikbaar EN bereikbaar in de CLoUd Sinds november 2011 draait de kinepolis.com

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager

Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Functionele beschrijving: scannen naar UNIT4 DocumentManager Algemeen Met de KYOCERA Scannen naar UNIT4 DocumentManager beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar UNIT4 DocumentManager

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

Factsheet Outsourcing

Factsheet Outsourcing Factsheet Outsourcing www.vxcompany.com U wilt er zeker van zijn dat de IT-infrastructuur van uw organisatie in goede handen is, zodat u uw aandacht volledig kunt richten op de core business. Wij beheren

Nadere informatie

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt!

ALLES WAT U MOET WETEN OVER. HUPRA s CLOUDWERKPLEK. Werken waar en wanneer u maar wilt! ALLES WAT U MOET WETEN OVER HUPRA s CLOUDWERKPLEK Werken waar en wanneer u maar wilt! U WILT... Onbezorgd kunnen werken. Waar en wanneer dan ook; Thuis verder werken waar u op de zaak was gebleven; Bij

Nadere informatie

Productbeschrijving Remote Backup

Productbeschrijving Remote Backup Juni 2015 Versie 1.3 Auteur : E.C.A. Mouws Pagina 1 Inhoudsopgave BusinessConnect Remote Backup... 3 Abonnementen... 3 Kenmerken... 3 Beperkingen... 4 Geografische dekking... 4 Minimaal dataverkeer...

Nadere informatie

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN

Bedrijfszekerheid. Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Bedrijfszekerheid Altijd in bedrijf ACHTER ELK SUCCES SCHUILT EEN GOED COMPUTERPLAN Altijd in bedrijf Onderwerpen Liveplan remote beheer Firmtel Telefonie Liveplan server backup LivePlan Remote Beheer

Nadere informatie

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software.

Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Functionele beschrijving: scannen naar van Brug software. Algemeen Met de KYOCERA scannen naar van Brug Software beschikt u over een efficiënte oplossing om uw documenten te scannen naar het Notarieel

Nadere informatie

Technische specificaties

Technische specificaties Technische specificaties Compatibiliteit met Active Directory Elke installatie moet compatibel zijn met de huidige versie van het domein Active Directory Windows 2008R2 van de FOD. Consolidering In 2007

Nadere informatie

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016

Diensten en tarieven Zakelijk. Diensten en tarieven Zakelijk. Versie 1.0, 13 JAN - 2016 ` Diensten en tarieven Zakelijk 1. Computer bewaking Met Computer bewaking worden uw werkstations continue gecontroleerd op veel Windows punten. Hierdoor kan Total Progress direct reageren op situaties

Nadere informatie

Backup bestaat niet meer

Backup bestaat niet meer Backup bestaat niet meer Reno van der Looij Account Manager De Ictivity Groep Dennis Zuiderwijk Channel Manager Benelux Seagate Cloud systems & Solutions Backup bestaat niet meer! Backup bestaat niet meer

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44

Arjen Glas Stage: Viaict. Opdracht virtualisatie I44 Arjen Glas Stage: Viaict Opdracht virtualisatie I44 Inhoud Software... 3 Wat wordt er gevirtualiseerd... 4 Hardware... 6 Opslag... 7 Fouttolerantie. High availability, Scalability... 8 Verdere relevante

Nadere informatie

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier

Vragenlijst. Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Vragenlijst Voor uw potentiële Cloud Computing-leverancier Haarlem, 2011 Inleiding Terremark heeft sinds de opkomst van server virtualisatie in het begin van deze eeuw veel RFI s en RFP s beantwoord. Deze

Nadere informatie

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter

POP locatie. Straatkast. i-box. i-box NOC. i-box. Datacenter Straatkast POP locatie Datacenter Het beheer van uw telecomruimten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alle processen nauwkeurig in de gaten houdt.

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013

SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 SYSTEEMEISEN VOOR FACET FEBR. 2013 Het nieuwe computerexamensysteem Facet kan zowel offline als online gebruikt worden. Bij een online-afname worden de opgaven rechtstreeks ingelezen via het internet van

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer

DE PRIVATE CLOUD. Johan Bos & Erik de Meijer DE PRIVATE CLOUD Johan Bos & Erik de Meijer Agenda Wat is Cloud? Waarom Private Cloud? Wanneer Private Cloud? Een stappenplan Vragen Quiz Ga naar www.kahoot.it of download de app Gefeliciteerd! 2017 EXACT

Nadere informatie

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS

MANAGES INTERNET & HOSTING, EXCEEDS EXPECTATIONS Puntegaalstraat 109 Postbus 63000 3002 JA Rotterdam T: +31 10 750 2000 F: +31 10 750 2002 www.luna.nl Luna Shared Webhosting (Lite) Consumenten s.v.p. met blokletters invullen Contactgegevens Organisatie

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Service Level Agreement: managed hosting

Service Level Agreement: managed hosting Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.1 Status: definitief Datum: 28-2-2014 1 Afbakening en definities 1.1 Definities XLhosted Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00

Nadere informatie

Magento Hosting. Geoptimaliseerde hosting voor elke. Magento Webwinkel. Kees van Dijk

Magento Hosting. Geoptimaliseerde hosting voor elke. Magento Webwinkel. Kees van Dijk Magento Hosting Geoptimaliseerde hosting voor elke Magento Webwinkel Kees van Dijk Voorwoord Beste (toekomstige) webwinkel eigenaar, Bedankt dat je interesse toont in het Magento Hosting Pakket. In deze

Nadere informatie