Service Level Agreement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement"

Transcriptie

1 Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels Infrastructuur en faciliteiten Stroomvoorziening IP connectiviteit Firewalls Klimaatregeling Brandbeveiliging Toegangs- en informatiebeveiliging Verantwoordelijkheden... 5 Algemene omschrijving Schema verantwoordelijkheden Optionele dienstverlening Advanced Patch Management Remote reboot Off-site back-up Normen voor patch management en back-up Basic Patch Management Maken back-up Terugplaatsen back-up Normen voor monitoring en rapportage Monitoring Rapportage Normen voor support, Beschikbaarheid en Hersteltijd Dienstvensters Klantondersteuning (support) Dienstvensters voor support Supportbundels Storingen Hersteltijd Beschikbaarheidsgaranties en compensatieregeling Beschikbaarheid van de Diensten Beschikbaarheidsgaranties Compensatieregeling Versie 1.6 Pagina 1 van de 15

2 8. Change management Invoer Uitvoer Kosten Definities Versie 1.6 Pagina 2 van de 15

3 Inleiding Dit document vormt de Service Level Agreement ( SLA ) van Oxxa.com voor Managed Dedicated Server Hostingdiensten, waarbij een control panel zoals DirectAdmin, Plesk, SATserver of Cpanel, wordt gebruikt. De SLA heeft tot doel het niveau van de dienstverlening vast te leggen. Dit wordt bereikt door belangrijke kenmerken te omschrijven, prestatienormen vast te stellen en de gevolgen van het onverhoopt niet behalen van deze normen vast te leggen. Definities De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen kennen dezelfde definities als in de Algemene Voorwaarden van Oxxa.com, tenzij en voor zover daar in dit document uitdrukkelijk van is afgeweken. Op de laatste pagina van dit document is een lijst met aanvullende definities opgenomen. Service Levels Er zijn verschillende dienstverleningsniveaus ( Service Levels ) mogelijk, te weten; Bronze, Silver, Gold en Platinum. Afhankelijk van welk Service Level is overeengekomen, kunnen de prestatienormen (zoals Uptime, Reactietijd en Hersteltijd), verantwoordelijkheden en procedures variëren. Waar dat het geval is, wordt dat in deze SLA aangegeven. De volgende elementen zijn bepalend voor het serviceniveau en worden in deze SLA behandeld: 1. de infrastructuur en faciliteiten die Oxxa.com standaard en optioneel aanbiedt; 2. de verdeling van verantwoordelijkheden tussen Oxxa.com en Contractant; 3. de mogelijke optionele dienstverlening; 4. de normen voor patch management en back-up; 5. de normen voor monitoring en rapportage; 6. de normen voor support, Beschikbaarheid en Hersteltijd; 7. de beschikbaarheidsgaranties en compensatieregeling, en 8. Change management. Versie 1.6 Pagina 3 van de 15

4 1. Infrastructuur en faciliteiten Oxxa.com maakt gebruik van het Datacentrum Evoswitch in Haarlem (het Datacentrum ). Dit Datacentrum is voorzien van faciliteiten die een hoge Beschikbaarheid en veiligheid van de Diensten helpen waarborgen Stroomvoorziening Standaard. Elk circuit is voorzien van UPS (uninterruptible power supply). Ook is er een generator aanwezig die bij langdurige uitval van de elektriciteitsnetten de Servers nog van stroom kan voorzien. Alle noodstroomvoorzieningen worden op regelmatige basis getest door een gespecialiseerd onderhoudsteam van het Datacentrum. Op deze manier zijn zij bekend met de volledige procedure, zodat een passende actie kan worden ondernomen op het moment dat dit nodig is Optioneel. Tegen meerprijs, zoals vermeld in het bestelproces, kan worden gekozen voor een redundante stroomvoorziening. Elke Server wordt dan aangesloten op twee stroomcircuits (A + B), die elk een publiek elektriciteitsnetwerk vormen. Indien één circuit mocht uitvallen, blijft de Server gevoed door het andere stroomcircuit IP connectiviteit Oxxa.com maakt gebruik van meerdere providers om de Servers aan het internet te koppelen. De backbone netwerken van deze providers zijn volledig redundant: alle knooppunten of nodes in de backbone zijn met ten minste twee andere knooppunten verbonden via circuits die afzonderlijk een andere route volgen. Door deze maatregel is het netwerk beter bestand tegen storingen Firewalls Bij de initiële installatie van het OS door Oxxa.com wordt standaard een software firewall geïnstalleerd. Bij de initiële setup wordt de configuratie van de firewalls bepaald (Linux webserver/databaseserver of Windows webserver/databaseserver) Optioneel kan een (dedicated) hardware firewall worden geïnstalleerd. Deze setup biedt een multi layer beveiliging waarbij het breken van één beveiliging niet betekend dat men direct toegang heeft. De configuratie is gelijk aan de software firewall. Daarnaast wordt de Server in een apart netwerk segment (VLAN) geplaatst, waardoor deze afgeschermd is van servers van derden servers In de firewall worden standaard niet alle poorten open gelaten. Minimaal de gangbare poorten voor -, web- en ftp-toepassingen worden standaard wel open gesteld. Wijzigingen in welke poorten geopend zijn, en overige wijzigingen in configuratie van de firewall(s), kunnen worden aangevraagd als request for change ( RFC ). De procedure voor RFC's en het verwerken daarvan is omschreven onder hoofdstuk 8, Change management Klimaatregeling Koeling wordt door hoog kwalitatieve airco-installaties uitgevoerd die redundant staan opgesteld op verschillende plaatsen in het Datacentrum. Een efficiënte koeling wordt gerealiseerd door het hanteren van het hot/cold aisle containment principe waarbij men de warme en koude lucht zo weinig mogelijk met elkaar mengt Brandbeveiliging Binnen het Datacentrum worden systemen voor rook- en branddetectie gebruikt. Diverse detectoren- en gasverspreidingssystemen staan verspreid binnen het Datacentrum. Zodra er op twee verschillende plaatsen in het Datacentrum rook wordt gedetecteerd, luidt het alarm en wordt een gas in het Datacentrum verspreid. Dit gas brengt de hoeveelheid zuurstof in de lucht terug tot een niveau dat te laag is om vuur te laten branden. Het Datacentrum voert regelmatig controles uit en behouden zich het recht voor om enig brandbaar materiaal onmiddellijk te verwijderen of te laten verwijderen, wat het risico op brand verder terugdringt. Het Datacentrum is gekeurd op brandveiligheid. Versie 1.6 Pagina 4 van de 15

5 1.6. Toegangs- en informatiebeveiliging Het Datacentrum is voorzien van het ISO/IEC 27001:2005 keurmerk voor informatiebeveiliging Het Datacentrum maakt gebruik van onder andere de volgende beveiligingsmaatregelen: iedere buitendeur is voorzien van alarm; camerabeveiliging verloopt via een gesloten circuit waarbij elke activiteit geregistreerd en bijgehouden wordt; elke persoon moet zich voor toegang tot het Datacentrum steeds identificeren en wordt bij het betreden en verlaten van het Datacentrum geregistreerd; er is bewakingspersoneel in en/of om het gebouw aanwezig en de bewakersruimte is afgeschermd; alle alarmen worden actief gecontroleerd. 2. Verantwoordelijkheden Algemene omschrijving Bij alle vormen van Dedicated Server Hosting stelt Oxxa.com een Server via het internet beschikbaar ten behoeve van uitsluitend de Contractant. Dit in tegenstelling tot Shared Hosting, waarbij één Server voor en door meerdere klanten tegelijk wordt gebruikt. Bij Unmanaged Dedicated Server Hosting is Contractant verantwoordelijk voor alle software op de Server. Bij Managed Dedicated Server Hosting is Oxxa.com verantwoordelijk voor het onderhoud en functioneren van het OS en de standaard software (zie hoofdstuk 4.1.1) op de Server Bij Managed Dedicated Server Hosting krijgt Contractant nooit root- of administrator-toegang tot de Server. Aanpassingen op dit niveau dient Contractant door middel van een RFC aan te vragen. De werkzaamheden die Oxxa.com daarbij verricht, zullen ofwel uit de Supportbundel (zie hoofdstuk 6.4) worden bekostigd, ofwel afzonderlijk worden gefactureerd volgens de geldende tarieven, indien Supportbundel resteert Contractant dient instructies van het personeel van Oxxa.com aangaande het gebruik van de door Oxxa.com beheerde software te allen tijde op te volgen. Versie 1.6 Pagina 5 van de 15

6 2.2. Schema verantwoordelijkheden Hieronder in een schema de verantwoordelijkheden bij Managed Dedicated Server Hosting: Element Verantwoordelijke Toelichting Stroomvoorziening Oxxa.com Installatie, onderhoud en monitoring van Beschikbaarheid van de stroomvoorziening naar de Server. Internetconnectiviteit Oxxa.com Installatie, onderhoud en monitoring van Beschikbaarheid (zie hoofdstuk 5.1) van de internetverbinding voor de Server Server Oxxa.com Installatie, onderhoud en monitoring van Beschikbaarheid (zie hoofdstuk 5.1) van de Server Operating System Oxxa.com Installatie en periodieke updates van het OS, inclusief monitoring van Beschikbaarheid van de services zoals vastgelegd in hoofdstuk 5.1 Monitoring. Applicaties Oxxa.com Installatie, en periodieke updates van overeengekomen applicaties, inclusief monitoring van Beschikbaarheid Patch management Oxxa.com Het periodiek updaten van het control panel om fouten te herstellen en/of verbeteringen door te voeren; het beheer over en de installatie van beschikbaar gekomen updates van het OS en overeengekomen applicaties (zie hoofdstuk 4 en 3.1) Maken back-up Oxxa.com Zie hoofdstuk 4.2 Terugplaatsen back-up Oxxa.com Zie hoofdstuk 4.3 Change management Oxxa.com Het verwerken van RFC's van Contractant (zie hoofdstuk 8) 3. Optionele dienstverlening Voor alle optionele dienstverlening geldt dat werkzaamheden worden bekostigd uit de Supportbundel indien aanwezig en worden gefactureerd indien Supportbundel resteert, tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen Advanced Patch Management Alle updates die uitgevoerd worden volgens de procedure vermeld bij basic patch management (4.1), worden in samenspraak met de Contractant uitgevoerd. De Contractant geeft aan welke contactpersonen op de hoogte gebracht moeten worden bij updates en de Contractant krijgt terugkoppeling over de bevindingen na de updates Deze contactpersonen worden minstens 48 uur voor de uitvoering van de update op de hoogte gesteld en kunnen de update eventueel 12 uur van te voren laten uitstellen door een ander tijdstip met Oxxa.com overeen te komen Remote reboot Het is mogelijk om Oxxa.com de Server opnieuw op te laten starten. De Contractant dient daartoe een aanvraag bij Oxxa.com in te dienen Off-site back-up Indien de optie off-site back-up is overeengekomen, worden deze opgeslagen op een locatie buiten het datacentrum. Versie 1.6 Pagina 6 van de 15

7 4. Normen voor patch management en back-up 4.1. Basic Patch Management Basic patch management omvat de volgende verantwoordelijkheden: - Het up-to-date houden van het OS - Het up-to-date houden van alle standaard geïnstalleerde software (zie hoofdstuk 4.1.1) Standaard Server Software Managed Dedicated Server Windows OS: Windows Webedition Webserver: IIS Database: MySQL, MSSQL PHP Control panel FTP server Back-upsoftware.NET Framework Antivirussoftware Managed Dedicated Server Linux OS: Linux Debian/CentOS Webserver: Apache Database: MySQL PHP Control panel FTP server Back-upsoftware Mailserver Antivirussoftware Proactief onderhoud Het onderhouden van de server en alle standaard geïnstalleerde software voor het optimaal kunnen functioneren van de geleverde hostingdiensten. Hieronder vallen onder meer het updaten van het OS en de standaard software, welke naar inzicht van Oxxa.com zal worden uitgevoerd. Het installeren van security patches en service packs zijn standaard inbegrepen bij elke Overeenkomst voor Managed Dedicated Server Hosting. Oxxa.com zal haar uiterste best doen om de ongemakken te minimaliseren. Het onderhoud van de server zal standaard op de 1 e t/m uiterlijk de 5 e werkdag van de maand plaatsvinden. Mocht het onderhoud de normale bedrijfsvoering langdurig onderbreken zal de Contractant hiervan op de hoogte worden gesteld. Mocht de contractant contact opnemen met betrekking tot updates dan zal dit vallen onder reactief onderhoud en zullen de kosten achteraf in rekening gebracht worden Reactief onderhoud Reactief onderhoud is al het kleinschalig onderhoud van Oxxa.com op verzoek van de Contractant of op initiatief van Oxxa.com, zijnde projecten en zijnde Proactief onderhoud. Voorbeelden zijn het op verzoek van de Contractant doorvoeren van updates of aanpassingen aan het OS of de software alsmede detectiewerkzaamheden of het uitvoeren van bepaalde audits op het gebied van veiligheid, snelheid of stabiliteit. Upgrades ( updates) naar nieuwere versies van het OS en software zijn niet inbegrepen. Zulke upgrades kunnen op vraag van Contractant worden uitgevoerd en worden ofwel uit de Supportbundel (zie hoofdstuk 6.4) bekostigd, ofwel afzonderlijk gefactureerd volgens de geldende tarievenlijst, indien Supportbundel resteert. Dit is exclusief eventuele licentiekosten Maken back-up Er vindt voor beheerde producten met een control panel 7 dagen per week een back-up plaats in het tijdvak 0:00 8:00 uur. De exacte timing verschilt per Server en kan van dag tot dag variëren Optioneel kan gebruik worden gemaakt van IDERA back-up software. Door deze software is het Versie 1.6 Pagina 7 van de 15

8 mogelijk om meerdere back-ups per dag te maken en is de encryptie op back-ups AES256 in plaats van 3DES De back-up omvat: a) Klantdata in de webruimte; b) Database(s); c) Server instellingen; d) die op het moment van de back-up aanwezig is op de server Tenzij de optie voor off-site back-up (zie 3.3) is overeengekomen, worden alle back-ups in hetzelfde Datacentrum (on-site) bewaard Back-ups worden 7 dagen bewaard voordat deze vernietigd of overschreven worden (optioneel is er de mogelijkheid back-ups langer te bewaren) Terugplaatsen back-up Kosten en hersteltijd voor het terugplaatsen van back-ups verschil per type data en control panel. Middels de Control Panel kan Contractant klantendata in de webruimte en database zelf terug plaatsen. a) SATserver; over het algemeen is een back-up binnen 5 minuten tot 12 uur teruggeplaatst. De precieze tijd hangt van de drukte op het back-up platform af, wanneer er bijvoorbeeld andere back-ups lopen of worden teruggeplaatst duurt het langer. Deze mogelijkheid is voor ieder Service Level bij de prijs inbegrepen. Optioneel is er de mogelijkheid om een eigen back-up server af te nemen waardoor de wachttijd niet meer afhankelijk is van Servers van derden. b) DirectAdmin, Plesk, Cpanel; over het algemeen is een back-up binnen 5 minuten tot 15 minuten teruggeplaatst. Afhankelijk van de grootte van de terug te zetten back-up kan dit langer of korter duren Terugplaatsen van server specifieke instellingen (OS, PHP, modules) geschiedt handmatig door Oxxa.com server beheerders en wordt uit de Supportbundel bekostigd of apart gefactureerd volgens de tarievenlijst (zie hoofdstuk 6.1.2), indien Supportbundel resteert. 5. Normen voor monitoring en rapportage 5.1. Monitoring Elke server binnen het Oxxa.com netwerk wordt aangesloten op een monitoringsysteem. Oxxa.com hanteert de volgende tijdsintervallen op de onderstaande services voor het control panel SATserver: HTTP Webserver Server Load (CPU gebruik) Conditie Interval (seconden) Escalatie Notificatie (seconden) >=100% Memory Usage >99% MySQL Ping (ipv4 & ipv6) of packetloss Versie 1.6 Pagina 8 van de 15

9 Disk Swap gebruik >30% Disk vrije ruimte <5GB FTP server Mail Queue (inkomende berichten) SMTP IMAP POP > Oxxa.com hanteert de volgende tijdsintervallen op de onderstaande services voor het control panel Cpanel, DirectAdmin en Plesk; HTTP Webserver Server Load (CPU gebruik) MySQL Ping (ipv4 & ipv6) Disk vrije ruimte (root, /home, /tmp en optioneel MySQL) Mail Queue (inkomende berichten) Conditie Interval (seconden) Escalatie Notificatie (seconden) >=100% of packetloss afhankelijk van de totale schijfruimte 1%-10% > Indien uit de monitoring blijkt dat een Storing gaande is, wordt een notificatie gestuurd naar dienst hebbend personeel van Oxxa.com. Volgens het geldende Service Level zal Oxxa.com de Storing herstellen Indien een soort Storing herhaaldelijk optreedt, zal personeel van Oxxa.com contact opnemen met Contractant. Als de Storing veroorzaakt is door een applicatie van Contractant, dan zal de monitor tijdelijk worden uitgeschakeld of Contractant zal worden verzocht de Storing zelf zo spoedig mogelijk op te lossen Op aanvraag kunnen ook andere services in de monitoring worden opgenomen. Afhankelijk van het type service of de applicatie die moet worden opgenomen kan Oxxa.com, in overleg met de Contractant, eenmalige ontwikkel, installatie en/of maandelijkse kosten in rekening brengen Rapportage Aan het einde van iedere maand stelt Oxxa.com een rapport beschikbaar voor Contractant dat betrekking heeft op de activiteiten die Oxxa.com heeft uitgevoerd onder deze SLA. SLA uren verantwoording, uptime rapportage en escalatie rapportage van eerder gedefinieerde sensors, genomen Versie 1.6 Pagina 9 van de 15

10 acties etc. 6. Normen voor support, Beschikbaarheid en Hersteltijd Dienstvensters Dienstvenster Omschrijving Tarief* buiten supportbundel Kantooruren Maandag tot en met vrijdag 09:00 17:30 exclusief erkende feestdagen. 100% Kantooruren Plus Maandag tot en met vrijdag 17:30 22:00 exclusief erkende feestdagen. 150% Nacht Maandag tot en met vrijdag 22:00 09:00 exclusief erkende feestdagen. 200% Zaterdag Zaterdag 09:00 17: % Zondag Zon- en feestdagen 09:00 17: % 24/ uur per dag, 365 dagen per jaar. 200% (alleen voor de tijdstippen buiten de overige dienstvensters) Voor alle genoemde tijden geldt de tijdzone CEST De tarievenlijst is vrij verkrijgbaar op onze website Klantondersteuning (support) Tijdens de kantooruren is er de mogelijkheid voor alle klanten van Oxxa.com om support vragen in te dienen. Dit aanmaken van een zogeheten Ticket kan op 2 manieren gebeuren: a) Per b) Telefonisch: Voor de Contractanten met een SLA is er de mogelijkheid om meer prioriteit te kunnen geven aan hun support vraag. Dit aanmaken van een SLA Ticket kan op 2 manieren. a) Per Dit adres krijgt u toegestuurd na het afsluiten van een SLA. b) Telefonisch: Dit telefoonnummer krijgt u toegestuurd na het afsluiten van een SLA. Verzoeken die via de zijn gedaan, zullen eerst met een automatische ontvangstbevestiging worden beantwoord. Telefonisch ingediende verzoeken kunnen, als dat wenselijk is, tevens per nader worden afgehandeld. Tickets van klanten met hogere Service Levels krijgen steeds voorrang boven gelijksoortige Tickets van klanten met lagere Service Levels. Buiten kantoortijden dienen niveau 1 storingen per telefoon worden gemeld (zie hoofdstuk 6.5.2). Versie 1.6 Pagina 10 van de 15

11 6.3. Dienstvensters voor support Dienst Telefonische registratie en afhandeling van Tickets Registratie van Tickets via of Web Portal Afhandeling van Tickets die Storingen van Niveau 1 betreffen en herstel. Afhandeling van Tickets die Storingen van Niveau 2 betreffen en herstel Service Level Bronze Silver Gold Platinum Kantooruren Kantooruren Plus Kantooruren Plus; Zaterdag 24/365 24/365 24/365 24/365 24/365 Kantooruren Kantooruren Plus; Nacht Kantooruren Plus; Nacht Zaterdag; Zondag Kantooruren Kantooruren Plus Kantooruren Plus 24/365 Kantooruren Plus; Zaterdag Indien een telefonisch verzoek tot support wordt gedaan op een tijdstip dat het toepasselijke Service Level daar recht op verschaft, zal het aannemen van het verzoek 90,- kosten + de kosten voor de daarna gemaakte uren voor de daarvoor geldende tarieven. Dit zal in beginsel aan de Contractant die het telefonisch verzoek plaatst worden gemeld en aan Contractant zal daarbij de keuze worden gelaten om het verzoek direct te plaatsen of te wachten tot het geldende venster voor support weer intreedt Supportbundels Bij de verschillende Service Levels wordt een bepaald aantal uren voor support inbegrepen, waar niet apart voor zal hoeven te worden betaald (de Supportbundel ): Service Level Inbegrepen supporturen per maand Bronze 2 Silver 4 Gold 6 Platinum De uren uit de Supportbundel kunnen worden ingezet voor de beantwoording van vragen en voor het oplossen van Niveau 2 Storingen. De uren uit de Supportbundel kunnen alleen worden ingezet in de toepasselijke Dienstvensters voor support. Indien het geldende Service Level niet voorziet in support op een bepaalde tijd en Contractant wenst in die tijd toch support te ontvangen, dan dient Contractant apart voor deze support te betalen, ook als zijn bundel nog supporturen bevat Storingen Oxxa.com streeft ernaar de Diensten zonder enige Storingen te leveren. Als er toch Storingen optreden, tracht Oxxa.com de Diensten zo snel mogelijk weer volledig te herstellen Storingen worden ondergebracht in 2 verschillende niveaus: Storingsniveau Niveau 1: alle Dedicated Hosting Server Stroom Internet De Server functioneert geheel niet. Omschrijving Er is stroomtoevoer of onvoldoende om de Server te laten functioneren. De Server heeft internetverbinding of verbinding met een packetloss van meer dan 50% of een latency van meer dan 999 ms, zonder dat dit wordt veroorzaakt doordat de Server meer verkeer genereert dan het overeengekomen maximum of door schakels in de Versie 1.6 Pagina 11 van de 15

12 internetketen die buiten de verantwoordelijkheid van Oxxa.com liggen. Niveau 2: alle Dedicated Hosting Overig Server Stroom Internet Overig De Web Portal is niet bereikbaar. Het OS functioneert geheel niet. Een applicatie waarvan is overeengekomen dat Oxxa.com deze beheert, functioneert geheel niet. De server functioneert vertraagd of bepaalde functionaliteiten werken niet naar behoren. NVT De kwaliteit van de internetverbinding is hinderlijk lager dan overeengekomen, waarbij aanzienlijk meer latency en/of packetloss optreedt dan overeengekomen of redelijkerwijs te verwachten is voor de overeengekomen Dienst, maar waarbij de packetloss minder bedraagt dan 50% en de latency minder dan 999 ms, zonder dat dit wordt veroorzaakt doordat de Server meer verkeer genereert dan het overeengekomen maximum of door schakels in de internetketen die buiten de verantwoordelijkheid van Oxxa.com liggen. (Redelijkerwijs te verwachten latency is bijvoorbeeld minder dan 100 ms naar bestemmingen binnen Europa en minder dan 250 ms naar bestemmingen in Noord Amerika) De Web Portal functioneert met hinderlijke vertraging en/of fouten. Het OS functioneert met hinderlijke vertraging en/of fouten. een applicatie waarvan is overeengekomen dat Oxxa.com deze beheert, functioneert met hinderlijke vertraging en/of fouten Het herstellen van niveau 1 Storingen komt niet uit de supportbundels en worden ook niet apart in rekening gebracht tenzij de Contractant verantwoordelijk is voor de storing. De uren die worden besteed aan het herstellen van niveau 2 Storingen komen uit de supportbundel en zullen volgens de actuele tarieven (zie hoofdstuk6.1.2.) apart in rekening worden gebracht wanneer de bundel is opgebruikt Hersteltijd De Hersteltijd is de tijd tussen het tijdstip van registratie van een Storing door Oxxa.com in een Ticket of monitoringnotificatie en het door Oxxa.com in het Ticket geregistreerde tijdstip waarop de Storing is hersteld. De tijdsduur waarop Oxxa.com wacht op de medewerking van Contractant wordt niet meegerekend in de Hersteltijd. Versie 1.6 Pagina 12 van de 15

13 De Hersteltijd voor een Storing is afhankelijk van het Storingsniveau, het Dienstvenster en het door de Contractant afgenomen Service Level: Storingsniveau Hersteltijd binnen het geldende Dienstvenster voor support (streeftijden) Bronze Silver Gold Platinum Niveau 1 4 uur 3 uur 2 uur 2 uur Niveau 2 4 dagen 2 dagen 24 uur 12 uur 7. Beschikbaarheidsgaranties en compensatieregeling 7.1. Beschikbaarheid van de Diensten Beschikbaarheid is het percentage van de tijd waarin de Diensten zonder onderbreking zijn geleverd, zoals door een externe partij gemeten Uptrends Uptrend is een onafhankelijke partij die middels tientallen externe servers de beschikbaarheid van servers kan meten. Tevens biedt Uptrends de mogelijkheid om een maandelijks beschikbaarheidsrapport te genereren zodat de beschikbaarheid voor u inzichtelijk is. Oxxa.com behoudt zich het recht voor de externe partij welke de metingen uitvoert te wijzigen Beschikbaarheidsgaranties Oxxa.com biedt de volgende beschikbaarheidsgaranties: Service Level Agreement Gegarandeerde Beschikbaarheid Managed Dedicated Server Hosting Bronze 98,50% Silver 99,00% Gold 99,50% Platinum 99,99% 7.3. Compensatieregeling Indien de beschikbaarheidsgarantie niet wordt gehaald, heeft Contractant recht op compensatie. Per procentpunt dat de daadwerkelijke Beschikbaarheid in een maand onder de volgens de tabel hierboven gegarandeerde Beschikbaarheid is uitgekomen, heeft Contractant het recht om 10% van het bedrag dat Contractant voor de betreffende Dienst heeft betaald terug te krijgen. Een rekenvoorbeeld: Wanneer Contractant een Platinum SLA afneemt garandeert deze een beschikbaarheid van 99,99% per maand. Minuten Beschikbaarheid 1 maand met 30 dagen % Gegarandeerde beschikbaarheid % Wanneer in deze maand een storing heeft plaats gevonden van 24 uur dan betekend dit dat de beschikbaarheid met 1440 minuten (3.33%) is afgenomen. Dit is 3.32% meer dan de toegestane 0,01%. De compensatie regeling voorziet erin dat Contractant per procentpunt 10% van het betaalde bedrag voor de betreffende dienst gecrediteerd krijgt. Wanneer de beschikbaarheid is overschreden met 3.32% krijgt Versie 1.6 Pagina 13 van de 15

14 contractant 10 x 3,32 = 33.2% gecrediteerd In geval zal de compensatie hoger zijn dan het volledige bedrag dat Contractant voor de betreffende Diensten in de betreffende maand heeft Betaald Om aanspraak te kunnen maken op compensatie vanwege een lagere Beschikbaarheid dan is gegarandeerd in de bovenstaande beschikbaarheidsgaranties, dient Contractant binnen drie kalendermaanden na het optreden van de Storing een verzoek tot compensatie in te dienen. Na deze termijn verliest Contractant enige aanspraak op compensatie Een verzoek tot compensatie kan worden ingediend via of per (aangetekende) brief, maar niet telefonisch. In de onderwerpregel van de of brief, dient verzoek tot compensatie in verband met Beschikbaarheidsgarantie of iets van gelijke strekking te zijn vermeld. In het verzoek zelf dient te worden gesteld, en met bewijs gestaafd, op welke momenten de Storingen hebben plaatsgevonden en er dient een berekening te zijn opgenomen van wat volgens Contractant de feitelijke Beschikbaarheid is geweest in de bedoelde maand Binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot compensatie, zal Oxxa.com Contractant informeren of het verzoek wordt toegekend of niet. In het geval van toekenning zal uitbetaling plaatsvinden binnen twee weken na dagtekening van het bericht waarin de beslissing tot toekenning is opgenomen De compensatieregeling vormt een contractuele boete. De volgens de compensatieregeling uit te keren boetebedragen zijn de enige vergoeding waar Contractant aanspraak op kan maken indien Oxxa.com niet het in deze SLA uiteengezette serviceniveau biedt Storingen die zich tijdens het Onderhoudsvenster voordoen, Storingen vanwege de onjuiste configuratie van de Server door Contractant, Storingen vanwege ongeoorloofde aanpassingen door de Contractant (of een door de Contractant ingehuurde derde), Storingen omdat de Contractant de overige uit de Hostingovereenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en Storingen vanwege Overmacht zijn uitgesloten van de bepalingen ten aanzien van enige garanties betreffende Hersteltijd en Beschikbaarheid. 8. Change management Indien Contractant een wijziging in de Managed Dedicated Server Hostingdiensten wenst, bijvoorbeeld om optionele dienstverlening af te nemen, dient deze per brief of een verzoek in te dienen Invoer Een RFC (Request For Change) kan op twee wijzen ontstaan: a) Opdrachtgever dient een verzoek in; b) Er is sprake van een erkend probleem dat Oxxa.com door een wijziging op wenst te lossen Uitvoer Oxxa.com zal zich inspannen RFC's te realiseren, maar totdat er akkoord is bereikt over de inhoud, planning en prijs van de wijziging, kan Oxxa.com te allen tijde besluiten geheel van de wijziging af te zien indien zij de inspanning die daartoe geleverd moet worden onevenredig acht Indien een verzochte wijziging niet zal worden gerealiseerd, zal Oxxa.com Contractant daarover onverwijld informeren Kosten Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen, komt de tijd gespendeerd aan de afhandeling van een RFC ten laste van de beschikbare Supportbundel en indien deze is opgebruikt, worden de uren apart gefactureerd volgens het geldende uurtarief zoals vermeld in de tarieflijst (zie hoofdstuk ). Versie 1.6 Pagina 14 van de 15

15 9. Definities Apparatuur De apparatuur die door Oxxa.com wordt gebruikt voor het leveren van de Diensten, zoals Servers en andere computers, netwerkinfrastructuur en randapparatuur. Beschikbaarheid De Beschikbaarheid van de Diensten, zoals gedefinieerd in artikel 7.1. Hersteltijd Managed Dedicated Server Hosting OS Overmacht Onderhoudsvenster Server Service Level Storing Supportbundel Ticket Control Panel De tijd tussen het tijdstip van registratie van een Storing door Oxxa.com in een Ticket en het door Oxxa.com in het Ticket geregistreerde tijdstip waarop de Storing is hersteld. De tijdsduur waarop Oxxa.com wacht op de medewerking van Contractant wordt niet meegerekend in de Hersteltijd. Dedicated Server Hosting met aanvullende features en/of diensten, zoals een (uitgebreid) Account, extra software op de Server en/of systeembeheersdiensten door Oxxa.com zoals het doorvoeren van updates van het OS en andere geïnstalleerde software. Operating system, c.q. besturingssysteem, dat is te installeren op een Server of daar reeds op is geïnstalleerd. Voorbeelden zijn Windows en Linux. Overmacht zoals omschreven in de Algemene Voorwaarden. De vaste tijdstippen waarop onderhoud kan worden uitgevoerd, zoals bepaald in deze SLA, alsmede de tijdstippen waarop onderhoud is ingepland door Oxxa.com en tijdig gemeld aan Contractant. Computer van Oxxa.com die bestemd is om beschikbaar te worden gesteld ten behoeve van Managed Dedicated Server Hosting. Het dienstverleningsniveau van Oxxa.com, uitgedrukt als Bronze, Silver, Gold of Platinum. De Dienst is niet voor Contractant beschikbaar (Niveau 1) of verslechterd voor Contractant beschikbaar (Niveau 2). De 'bundel' uren voor supportwerkzaamheden waarop Contractant op grond van het geldende Service Level recht heeft. Een verzoek voor klantondersteuning van Contractant aan Oxxa.com, welke is geregistreerd in het Ticket systeem van Oxxa.com. Het Control Panel maakt het mogelijk om de Server op afstand te bedienen. Het Control Panel vormt een onderdeel van het Account van de Contractant. Mogelijke control panels zijn SATserver, Plesk, DirectAdmin of Cpanel. Versie 1.6 Pagina 15 van de 15

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED Mei 2016 Versie 2.4 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, reparatie en doorontwikkeling... 4 Normen voor klantenondersteuning...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement INTRAMED ONLINE Juni 2016 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 Verantwoordelijkheden... 3 Normen voor onderhoud, back-up en monitoring... 4 Normen voor klantenondersteuning... 5 Beschikbaarheidsgarantie

Nadere informatie

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks

Service Level Agreeement (SLA) CyberNetworks Artikel 1. Definities 1. Leverancier: CyberNetworks - gevestigd te Maastricht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14076253. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting

Service Level Agreement BRONZE. Voor Business en Reseller Hosting Service Level Agreement BRONZE Voor Business en Reseller Hosting 1 Inhoud 1. Inleiding 2. Definities 3. Overeenkomst 4. Service Level Agreement BRONZE 4.1. Meldingen 4.2. Prioriteit Niveaus 4.3. Afhandeling

Nadere informatie

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 ONLINE-BACKUP Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, februari 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst FIFO Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

1 Dienstbeschrijving all-in beheer

1 Dienstbeschrijving all-in beheer 1 Dienstbeschrijving all-in beheer De all-in beheer overeenkomst van Lancom is modulair opgebouwd. U kunt bij Lancom terecht voor deelgebieden zoals helpdesk ondersteuning of backup, maar ook voor totale

Nadere informatie

SLA Hosting camerabeelden

SLA Hosting camerabeelden SLA Hosting camerabeelden DAXIS WEB B.V. Maagdenburgstraat 22 7421 ZC Deventer 1 DEFINITIES 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER 5 2.2 ALGEMENE BESCHIKBAARHEID VAN HET NETWERK

Nadere informatie

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012

Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 Service Level Agreement Versie 1.3 24 april 2012 1 Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door ISP-Systems B.V. worden geleverd aan Opdrachtgever. Doelstelling

Nadere informatie

Service Level Agreements

Service Level Agreements Service Level Agreements Support / Helpdesk Voor vragen of problemen kan u zich steeds wenden tot de helpdesk. De SLA contracten geven u hierbij echter garanties en een duidelijke omkadering wat er wel

Nadere informatie

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo

Service Level Agreement. Hosting Services. Bornsestraat 1d 7556 BA Hengelo. Postbus 76 7550 AB Hengelo Service Level Agreement Hosting Services SLA Perrit Hosting Services 1/10 Service Level Agreement (SLA) Hosting Services 1 DEFINITIES... 3 2 BESCHIKBAARHEID DIENSTEN... 5 2.1 BESCHIKBAARHEID DATACENTER...

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V.

Service Level Agreement Basic. Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Service Level Agreement Basic Magento Basic en Business Basic ixl Hosting B.V. Inhoudsopgave 1 Inleiding Blz. 3 2 Definities Blz. 3 3 Overeenkomst Blz. 4 4 Service levels / ondersteuning Blz. 4 4.1 Meldingen

Nadere informatie

24/7. Support. smart fms

24/7. Support. smart fms 24/7 Support Smart FMS vindt het van het grootste belang dat haar klanten helder inzicht hebben in de voorwaarden, zekerheid over gemaakte afspraken en het vertrouwen in haar als softwareaanbieder. Het

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Inleiding Het doel van de Service Level Agreement (SLA) is het nader vastleggen van afspraken over de beschikbaarheid van virtual en dedicated servers en de reactietijd van Prioserve Internetdiensten.

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement v2.1 ExactHost dedicated/cloud hosting ExactHost Nederland B.V. Zichtenburglaan 16 2544 EB Den Haag Nederland Tel: +31(0)70 388 77 11 Fax: +31(0)70 388 22 23 www.exacthost.nl info@exacthost.nl

Nadere informatie

Service Level Agreement Basic PRO XL

Service Level Agreement Basic PRO XL Service Level Agreement Basic PRO XL 1 Inleiding 2 2 Definities 2 3 Overeenkomst 2 4 Service levels en ondersteuning 3 4.1 Meldingen 3 4.2 Prioriteit niveaus 4 4.3 Incidentenafhandeling 5 5 5 Gepland onderhoud

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA)

Service Level Agreement (SLA) Service Level Agreement (SLA) Telefoon: 088 773 0 773 Email: Support@adoptiq.com Website: www.adoptiq.com Adres: Johan Huizingalaan 763a 1066 VH Amsterdam KvK nr: 61820725 BTW nr: NL.854503183.B01 IBAN

Nadere informatie

Service Level Agreement v2.2

Service Level Agreement v2.2 Service Level Agreement v2.2 Combell dedicated hosting COMBELL GROUP NV Skaldenstraat 121 B-9042 Gent Tel: +32(0)9 218 79 79 Fax: +32(0)9 270 30 60 www.combell.com info@combell.com KBC: 737-0036589-60

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT MijnASP Versie 04-01-2008 Pagina:1 1 DEFINITIES Beschikbaarheid CPE Gepland onderhoud Responstijd Elipstijd Kantooruren Klant apparatuur Non-performance penalty Onderhoudsvenster

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1 Algemene bepalingen 1.1 Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: WAME BV, gevestigd te Enschede aan de Deurningerstraat

Nadere informatie

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331

Q3 Concept BV Tel: +31 (0)413 331 331 Algemeen Deze Service Level Agreement (SLA) beschrijft de dienstverlening van Q3 Concept BV op het gebied van het beheer van de Q3 applicatie zoals Q3 Concept BV deze aanbiedt aan opdrachtgever en de service

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement VoIP Telefonie Versie 1.2 Bbelcentrale B.V. Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Belcentrale B.V., versie 1.2, 02/11/2007 Pagina 1 van 8 Dienstbeschrijving VoIP

Nadere informatie

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT

DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT DOCUMENTATIE SERVICE LEVEL AGREEMENT INHOUDSOPGAVE 3 1 INTRODUCTIE 4 2 INCIDENTEN 8 3 ONDERHOUD 9 4 KEY PREFORMANCE INDICATOREN Hoofdstuk Inhoudsopgave Onderdeel 2 1 - INTRODUCTIE Dit document beschrijft

Nadere informatie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie

Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Service Level Agreement 3Bvoice Telefonie Versie: 1.0 2016 1 Definities De in de Aanvullende Voorwaarden 3BVoice gebruikte en gedefinieerde begrippen behouden hun betekenis in deze SLA, tenzij daarvan

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Colocated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van colocated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT 5612 AJ EINDHOVEN T: 040-2390741 F: 040-2390742 E: info@centis-backup.eu w: www.centis-backup.eu 1. INHOUDSOPGAVE 1. Inhoudsopgave......2 2. Definities....2 3. Beveiliging......3

Nadere informatie

Service Level Agreement Hosted Services Zilver

Service Level Agreement Hosted Services Zilver Service Level Agreement Hosted Services Zilver Inhoudsopgave 1 Partijen... 5 2 Definities...6 3 Doel van de service... 8 4 Disk Quota... 8 5 Traffic Quota... 8 6 Bandbreedte...9 7 Beschikbaarheid Hosted

Nadere informatie

Service Level Agreement versie 1.2

Service Level Agreement versie 1.2 Service Level Agreement versie 1.2 Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Service Level Agreement Belcentrale BV. versie 1.2, 02/11/2007 1 dienstbeschrijving / VoIP van Belcentrale is een

Nadere informatie

Service Level Agreement. Basic

Service Level Agreement. Basic Service Level Agreement Basic Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG

SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG SERVICE LEVEL AGREEMENT ICTWAARBORG Partijen [NAAM OPDRACHTNEMER], gevestigd aan het [ADRES OPDRACHTNEMER] te [PLAATS OPDRACHTNEMER], Kamer van Koophandel nummer [KVK OPDRACHTNEMER] en rechtsgeldig vertegenwoordigd

Nadere informatie

MANAGED SERVER HOSTING

MANAGED SERVER HOSTING INHOUDSOPGAVE MANAGED SERVER HOSTING INTRODUCTIE... 3 // MANAGED HOSTING SERVICES...3 // MANAGED DEDICATED SERVER...3 // MANAGED SERVER...3 DE SERVERS... 4 // RAID CONFIGURATIE...4 // UITBREIDINGEN...5

Nadere informatie

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8

Alarm over IP. Dienstbeschrijving. Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Alarm over IP Dienstbeschrijving Copyright The Voip Company 2011 Pagina 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Inleiding... 3 1.1. Wat is Alarm over IP?... 3 1.2. Waarom lanceert The VOIP Company

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services

Dienstbeschrijving. Efficon Shared Services Dienstbeschrijving voor Efficon Shared Services Datum: 7 juni 2012 Versie: 1.0 Uitgebracht door: 4Minds Services & Solutions Adres Duwboot 5 Email: support@4minds.nl Website: www.4minds.nl Support: 030-221

Nadere informatie

Bluerail Service Level Agreement

Bluerail Service Level Agreement de Nederlandse Ruby on Rails hoster Bluerail Service Level Agreement versie 2013.1 Inhoudsopgave 1 Afkortingen en de nities 3 2 Algemeen 5 2.1 Rangorde van overeenkomsten........................... 5 2.2

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT

SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT SERVICE LEVEL AGREEMENT Q.ON.IT Partijen Q.on.IT, gevestigd aan het Herengracht 124 te Amsterdam, Kamer van Koophandel nummer KvK 34330814 en rechtsgeldig vertegenwoordigd door Dhr. R Veendorp (hierna:

Nadere informatie

Bijlage 11 Programma van Eisen

Bijlage 11 Programma van Eisen Bijlage 11 Programma van Eisen Het betreft hier minimale eisen, waarbij geldt dat: Het niet voldoen aan een eis leidt onherroepelijk tot leidt tot het ongeldig verklaren en terzijde leggen van de Inschrijving

Nadere informatie

Service Level Agreement ZIVVER

Service Level Agreement ZIVVER Service Level Agreement ZIVVER Versie: 1.0 18 juni 2016 VERTROUWELIJK Postbus 75293 1070 AG Amsterdam T 085 01 60 555 www.zivver.com KvK 64894665 BTW 8558.91.506B01 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Achtergrond

Nadere informatie

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen.

Leza biedt gebruikers de mogelijkheid om pc s, laptops en servers te back-uppen en back-ups te herstellen. LEZA ONLINE BACKUP Servicedefinitie 1. Data-encryptie 2. Beveiligde internetverbinding 3. Datacenter 4. Recovery 5. Richtlijnen reactietijden & bereikbaarheid 6. Controle Back-up 7. Onderhoudswerkzaamheden

Nadere informatie

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN

Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN Samenwerken met Hosting.nl SLA VOORWAARDEN SLA Voorwaarden Hosting.nl Contactinformatie Hosting.nl Postadres : Postbus 4380, 2003 EJ Haarlem Telefoon : 0900-4678464 Fax : 023-5328261 E-mail verkoop : verkoop@hosting.nl

Nadere informatie

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening.

De VoIP service wordt geleverd vanuit een beveiligde omgeving, met redundante internet connectiviteit en gegarandeerde stroom voorziening. Service Level Agreement Cloud Telecom, versie 1.4 (Sep 2010) gevestigd te Aalsmeer Dienstbeschrijving Cloud Telecom is een service ontwikkeld voor bedrijven en particulieren die hoge eisen stellen aan

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan!

Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Wilt u volledige controle over uw ICT platform? Dat kan! Een probleem met uw ICT omgeving is kostbaar en pijnlijk. De managed services van VBVB zijn ontworpen voor organisaties die 100% controle willen

Nadere informatie

Voorwaarden Service Level Agreements

Voorwaarden Service Level Agreements Voorwaarden Service Level Agreements Copyright 2014, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze,

Nadere informatie

Voorwaarden en definities supportovereenkomst

Voorwaarden en definities supportovereenkomst Inhoudsopgave 1. Inleiding 2 2. Definities 2 2.1 Remote support 2 2.2 Spoedeisend correctief onderhoud 2 2.3 Bereikbaarheid 2 2.4 Updates 2 2.5 Lay-outs aanpassen 3 2.6 Rapportage 3 2.7 Consult online

Nadere informatie

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Helpdesk Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 1 Service Level GTS-Online helpdesk... 1 Kostenstructuur Helpdesk... 1 Beschrijving en tarieven Helpdesk...

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V.

SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. SERVICE LEVEL AGREEMENT BASECONE N.V. Versie: SLANL2.0 Datum: 9 november 2016 ARTIKEL 1. DEFINITIES In aanvulling op de definities zoals gebruikt in de Algemene Voorwaarden worden in deze SLA de volgende

Nadere informatie

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT

SLA RoutIT VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0 Datum: 7 september Copyright RoutIT SLA RoutIT VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 7 september 2012 Pagina 2 van 9 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1 Introductie... 3 1.1 Type SLA... 3 2 Incidenten... 4 2.1 Type incident... 4

Nadere informatie

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim

Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Algemene onderhoudsvoorwaarden Tim Artikel 1: Definities Uitdrukkingen met hoofdletters die gebruikt worden in deze voorwaarden hebben de betekenis zoals gedefinieerd in de Algemene licentievoorwaarden

Nadere informatie

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.

Inhoud. 1 Inleiding 3. 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2. Inhoud 1 Inleiding 3 2 Qfast Carrier Preselect 4 2.1 Hoe werkt Qfast Carrier Preselect? 4 2.2 Aanvraag en levering 4 2.3 Facturatie 4 3 Qfast Telefonie 5 3.1 Wat is Qfast Telefonie? 5 3.2 Hoe werkt Qfast

Nadere informatie

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO

OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO OFFERTEVOORSTEL MANAGED HOSTING MAGENTO Colofon: Door Contactgegevens Zocherstraat 42-1 1054 LZ Amsterdam www.vellance.com 020-4892455 Datum 11-12-2014 Auteur E. Papilaja Copyright 2014 INLEIDING In dit

Nadere informatie

DatuX support diensten 2012

DatuX support diensten 2012 DatuX support diensten 2012 Wilt u beschikken over een Linux professional wanneer u dat wilt? Dat kan: Met een support contract van DatuX bent u hier van verzekerd. Tevens kunt u uw servers laten beheren

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform VOIP Versie: 1.1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0 Maand: april

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: Square One Solutions BV, Oosteinde 34, 2361 HE Warmond, geregistreerd

Nadere informatie

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V.

SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. SLA Glasnet Veghel B.V. Datum: juli 2012 Versie: 2012.1 Document: SLA Glasnet Veghel B.V. Inhoud 1. Dienstbeschrijving 3 1.1 Glasvezel van Glasnet Veghel B.V. 3 1.1.1. Netwerk 3 1.1.2. Facturering 3 1.2

Nadere informatie

SERVICE LEVEL AGREEMENT

SERVICE LEVEL AGREEMENT SERVICE LEVEL AGREEMENT Shared Hosting Versie 1.2 Dit document is auteursrechtelijk beschermd (c) 2007 Service Level Agreement Shared Hosting Protagonist B.V., versie 1.2, 31-10-2007 1 DIENSTBESCHRIJVING

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen

Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Cloud Services Uw routekaart naar heldere IT oplossingen Uw IT schaalbaar, altijd vernieuwend en effectief beschikbaar > Het volledige gemak van de Cloud voor uw IT oplossingen > Goede schaalbaarheid en

Nadere informatie

Service Level Agreement. Platinum

Service Level Agreement. Platinum Service Level Agreement Platinum Document informatie Datum Versie Reden 28-4-2011 1.0 Final 29-8-2012 2.0 Aanpassing recht op wijzigingen in SLA Copyright 2012, Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd,

Nadere informatie

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Prijslijst hosting pakketten

Prijslijst hosting pakketten Prijslijst hosting pakketten versie 2015-01 1 van 8 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Toelichting op de hosting pakketten...3 Linux hosting met DirectAdmin controlpanel...4 Windows hosting met Plesk controlpanel...6

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door Skyberate Internet Services B.V., gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement 1. Inleiding Deze Service Level Agreement (SLA) heeft betrekking op de Diensten die door Skyberate Internet Services B.V., gevestigd te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren;

A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; ONDERHOUDS- EN SUPPORTOVEREENKOMST Overwegingen A. WhiteVision is gerechtigd onderhoud en support voor de software te leveren; en B. de klant wenst onderhoud en support van WhiteVision te verkrijgen ten

Nadere informatie

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten

Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten CBG Connect B.V. Tel: +31228 56 60 70 Fax: +31228 56 60 79 Verkoop@cbgconnect.nl Service Level Agreement RoutIT ten behoeve van Connect 1 Platform internetdiensten Versie: 1 Maand: juli 2015 Versie: 1.0

Nadere informatie

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT

DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT DIT DOCUMENT BEVAT: - ALLE VAN TOEPASSING ZIJNDE SERVICE LEVEL AGREEMENT (SLA) PER DIENST OF PRODUCT Service Level Agreement (SLA) - BC Online Boekhouden Artikel 1. Definities Leverancier: BusinessCompleet.nl

Nadere informatie

Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet

Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet Dienstbeschrijving // Zuid57 Internet Stichting Vestia / Zuid57 Zuidlarenstraat 57 2545VP s-gravenhage ZeroSpace ICT Services B.V. Binckhorstlaan 135 2516BA Den Haag H 085-488 29 99 W www.zerospace.nl

Nadere informatie

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

SLA LCG 2016. Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: SLA LCG 2016 De zekerheid van kwaliteit binnen uw Cloud van de Legal Consulting Group. Zo zijn onze datacenters ISO 27001 (alle controls), NEN 7510 (medische gegevens), CloudControls gecertificeerd. Tevens

Nadere informatie

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Virtuele Server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Looptijd van de overeenkomst.

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Virtuele Server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Looptijd van de overeenkomst. Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft weer wat de dienst Virtuele Server van Solcon omvat. Deze dienstbeschrijving maakt deel uit van de overeenkomst tussen en de klant voor de afname van de dienst virtuele

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Artikel 1: Definities In de Service Level Agreement worden de definities uit artikel 1 van de Algemene Voorwaarden voor de levering van BV aan zakelijke gebruikers gehanteerd, daarnaast

Nadere informatie

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk

INHOUD. iasset BV Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk. SLA/iASSET/2014_v1.2. iasset B.V. Bezoekadres Boerhaavelaan 98 3843 AP Harderwijk iasset BV iasset B.V. Bezoekadres Betreft: Kenmerk: Bijlage: SLA SLA/iASSET/2014_v1.2 geen Postadres Kantoor: (0341) 760 799 KvK: 575 70744 IBAN: NL97 RABO 0120 3698 77 BIC: RABONL2U helpdesk@iasset.nl

Nadere informatie

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel.

SLA Aventel VOIP. Service Level Agreement. Versie: 1.0. Datum: 15 april 2014. Copyright Aventel 2014 www.aventel.nl info@aventel. SLA Aventel VOIP Service Level Agreement Versie: 1.0 Datum: 15 april 2014 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Incidenten 4 3. Onderhoud 7 4. Key Performance Indicatoren 8 1. Introductie Dit document beschrijft

Nadere informatie

ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0

ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA. versie 1.0 ONLINE-CONFERENCE Dienstbeschrijving en SLA versie 1.0 Gilze, augustus 2012 I: DIENSTBESCHRIJVING 1. ALGEMEEN 1.1. Online-Conference biedt de mogelijkheid om online een videconference omgeving te gebruiken

Nadere informatie

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0

NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA. versie 2.0 NETWORKCONNECT Dienstbeschrijving en SLA versie 2.0 Gilze, maart 2014 Definities Algemene Voorwaarden Beschikbaarheid Customer Support Dienst Kantooruren Opdrachtgever Klantapparatuur Maximale Hersteltijd

Nadere informatie

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA)

GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) GTS-Online Remote Firewall beheer Service Level Agreement (SLA) Versie 1.1 November 2014 Inhoudsopgave Inleiding...... 1 Remote Firewall beheer...... 1 Dienst... 1 Randvoorwaarden... 1 Service Level...

Nadere informatie

Managed CPE (Customer Premise Equipment)

Managed CPE (Customer Premise Equipment) Dienstbeschrijving CLOUD CONNECTED DIENSTVERLENING Managed CPE (Customer Premise Equipment) Classificatie: Extern Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voordelen Managed CPE... 4 3 Managed CPE oplossing...

Nadere informatie

Dedicated Server SLA managed 24x7/4. versie 2.4, 18 april 2014. 1 Paraaf Opdrachtgever:

Dedicated Server SLA managed 24x7/4. versie 2.4, 18 april 2014. 1 Paraaf Opdrachtgever: Dedicated Server SLA managed 24x7/4 versie 2.4, 18 april 2014 1 Paraaf Opdrachtgever: Inhoudsopgave Definities...3 Algemene Voorwaarden...5 1 Inleiding...6 2 Algemeen...7 2.1 Duur van het SLA...7 2.2 Wijzigingen

Nadere informatie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie

Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Registratie Hosting /Domeinnaamregistratie Ik wil een nieuwe domeinnaam registreren: (let op: per formulier 1 domeinnaam vermelden) Domeinnaam:.nl domein* 17,50 (jaarlijks).org domein*.eu domein* *Minimaal

Nadere informatie

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0

SLA HOSTING. Looptijd. Van: Tot: Versie: 1.0 SLA HOSTING Looptijd Van: Tot: Versie: 1.0 INHOUD 1 Inleiding... 2 2 Definities... 3 3 Algemeen... 5 3.1 Rangorde Overeenkomsten... 5 3.2 Contactpersonen... 5 3.3 Algemene beschrijving van de diensten...

Nadere informatie

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria.

Het is natuurlijk ook mogelijk om te kijken hoe een dedicated server het doet ten opzichte van deze beoordelingscriteria. In hostingland wordt veel beloofd, maar weinig nagekomen. Met de ultieme hostingbeoordelingsgids kunt u het zelf bepalen. Ook ziet u precies de verschillen tussen onze hostingproducten. Het is natuurlijk

Nadere informatie

beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: -

beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: - Service Level Agreement Stone Internet Services beschikt bij Stone Internet Services BVBA over service level [_ ] voor volgende diensten: - Details van de service level niveaus zijn te vinden op pagina

Nadere informatie

Raamovereenkomst IT-Diensten

Raamovereenkomst IT-Diensten Raamovereenkomst IT-Diensten Groningen Seaports NV Versie: 0.1 Versie Datum Omschrijving Akkoord Serviceorganisatie Akkoord GRONINGEN SEAPORTS NV 0.1 Concept raamovereenkomst pagina 2 van 12 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement RoutIT Datum: 29-11-2016 Versielog RoutIT Start document RoutIT 13-08-2013 1 e gebruik door CBG Connect April 2014 RoutIT wijzigingen Juli 2015 RoutIT wijzigingen 29-11-2016 Nieuwe

Nadere informatie

Service Level Agreement. We Protect You Control

Service Level Agreement. We Protect You Control We Protect You Control Hieronder vindt u de SLA voor uw overeenkomst met CleanPort BV. Door het aangaan van een relatie met CleanPort BV zijn alle betrekkingen tussen CleanPort BV en haar cliënten onderworpen

Nadere informatie

Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting

Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting Verhuizing/Registratie Domeinnaam en hosting Ik wil onderstaande domeinnaam verhuizen: (let op: per formulier 1 domeinnaam vermelden) Domeinnaam:.nl domein* 17,50 (jaarlijks).org domein*.eu domein* *Minimaal

Nadere informatie

Care for Systems. Inter Service Level Agreements

Care for Systems. Inter Service Level Agreements Care for Systems Inter Service Level Agreements Service: maximale beschikbaarheid Wat gebeurt er als de AV-installatie uitvalt in uw meldkamer, vergaderruimte of operatiekamer? Wat is de impact op de geplande

Nadere informatie

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5

Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3. Newway-Definities. Venlo, november 2012, directie. Pagina 1 van 5 Bijlage 2 Newway Definities UNI 121126.2 DEF v3 Newway-Definities Venlo, november 2012, directie Pagina 1 van 5 Definities In de documenten van Newway wordt onder de gehanteerde begrippen het volgende

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

Service Level Agreement: managed hosting

Service Level Agreement: managed hosting Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.3 Status: definitief Datum: 08-05-2015 1 Afbakening en definities 1.1 Definities Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 Nederlandse

Nadere informatie

Hosting & support contract

Hosting & support contract Hosting & support contract FOCUSTOOL TRACK YOUR GOALS & BEHAVIORS 1. Inleiding FocusTool biedt online software voor het bijhouden van voortgang op doelen en gedrag voor teams.om meer grip te krijgen op

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Servicedesk

Dienstbeschrijving Servicedesk Monteba IT Solutions is een diensten bedrijf. We richten ons primair op het onderhoud en installatie van computers, internet en telefonie. Om de dienstverlening te stroomlijnen maakt onze Servicedesk gebruik

Nadere informatie

Service Level Agreement Managed Voice

Service Level Agreement Managed Voice Service Level Agreement Managed Voice Dit document beschrijft het Service Level Agreement (SLA) voor de dienst Managed Voice. Het beschrijft de scope van verantwoordelijkheid, de serviceniveaus, de responstijden,

Nadere informatie

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016

Service Garantie. Inhoudsopgave. Versie 1.2. November 2016 Service Guarantee, version 1.2 Versie 1.2 Service Garantie November 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding 1.1 Service Garantie 1.2 Begrippen en definities 1.3 Service 1.3.1 Service Support Service Desk Incidenten

Nadere informatie

Onderhoudsafpraken Unc Inc

Onderhoudsafpraken Unc Inc Onderhoudsafpraken Unc Inc Datum: 21/07/11 Document versie: 1.3 1 Inhoudsopgave Onderhoudsafpraken Unc Inc... 1 1 Inhoudsopgave... 2 2 Waarom deze OA?... 3 3 Duur van de overeenkomst... 3 4 Overzicht van

Nadere informatie

Corporate websites - Service agreement

Corporate websites - Service agreement Corporate websites - Service agreement Klant Soort project [klantnaam] Service agreement Datum 25 september 2015 Service Agreement 3 1.1 Single Point of Contact (SPOC) 4 1.2 Prioriteit 1: Bedrijfskritisch

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN

AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN 1 AANVULLENDE VOORWAARDEN SPINWARE ASP-DIENSTEN Spinware Solutions B.V. te 's-gravenhage biedt onder meer ASP-diensten aan. Dit houdt in dat Spinware aan de partij waarmee zij een daartoe strekkende overeenkomst

Nadere informatie

BRISP Service Level Agreement

BRISP Service Level Agreement BRISP Service Level Agreement voor Magento Professional en Premium Hosting Versie 3: 8 april 2016 Inhoudsopgave Definities... 3 Algemene voorwaarden... 5 1. Inleiding... 6 2. Algemeen... 7 2.1 Duur van

Nadere informatie

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen:

Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: 1. Partijen Deze Service Level Agreement (verder te noemen: SLA) is een overeenkomst die is gesloten tussen: XL Internet Services BV, Delftsestraat 5b, 3013 AB Rotterdam, geregistreerd bij de Kamer van

Nadere informatie

Socofi Algemene voorwaarden

Socofi Algemene voorwaarden Socofi Algemene voorwaarden Module 5: Application Service Provision / SAAS / Computerservice Socofi Weboplossingen 1. Toepasselijkheid 1.1 De ICT~Office Voorwaarden bestaan uit de module Algemeen aangevuld

Nadere informatie

AANVULLENDE VOORWAARDEN Anti-DdoS Access

AANVULLENDE VOORWAARDEN Anti-DdoS Access AANVULLENDE VOORWAARDEN Anti-DdoS Access EEN EXEMPLAAR VERSTREKKEN. ZIE OOK Dienstbeschrijving In onderstaande schematische afbeelding wordt weergegeven op welke manier het Anti- DDoS Access platform in

Nadere informatie