Provider met een hart. Dienstbeschrijving Virtuele Server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Looptijd van de overeenkomst.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Provider met een hart. Dienstbeschrijving Virtuele Server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Looptijd van de overeenkomst."

Transcriptie

1 Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft weer wat de dienst Virtuele Server van Solcon omvat. Deze dienstbeschrijving maakt deel uit van de overeenkomst tussen en de klant voor de afname van de dienst virtuele server. In totaliteit bestaat de overeenkomt uit de Algemene leveringsvoorwaarden Solcon Internetdiensten, deze dienstbeschrijving en het aanvraagformulier. Dit geheel vormt de set aan leveringsvoorwaarden waaronder de dienst beschikbaar wordt gesteld aan de klant. Algemeen De dienst virtuele server bestaat uit het aan de klant ter beschikking stellen van een virtuele server, gehost op een speciaal hiervoor ingericht platform in het datacentrum van Solcon. Virtualisatiesoftware vormt een tussenlaag tussen het platform en de diensten (virtuele servers in diverse uitvoeringen) die aan de klant worden aangeboden. Een virtuele server gedraagt zich exact als een fysieke server. Echter, de resources van het hardwareplatform worden verdeeld over alle virtuele servers, middels virtualisatiesoftware. Een virtuele server is bijzonder snel te configureren en op te leveren, gaat erg efficiënt met energie om en heeft een uitstekende prijskwaliteitverhouding. Virtuele servers van Solcon zijn af te nemen met een keuze uit een aantal vastgestelde waardes met betrekking tot geheugencapaciteit en opslagruimte: 256, 512 en 1024 MB aan geheugenruimte, 25, 75 en 250 GB aan opslagruimte. Er kan gekozen worden uit een Linux (Debian 4.0)-of Windows gebaseerd Operating System. Een keuze voor Microsoft Windows houdt in dat alleen 512 MB of 1024 MB als geheugenruimte kan worden gekozen. Op iedere virtuele server is een datalimiet van toepassing ter grootte van 500 GB. Het is mogelijk om op de virtuele server een Service Level Agreement van toepassing te laten zijn. Beheer op het Operating System, de aanwezige applicaties en het dagelijks maken van een back-up van het gehele systeem (inclusief klantdata) zijn dan inbegrepen in de dienstverlening. Looptijd van de overeenkomst Het contract dat de basis vormt voor het leveren van de dienst Virtuele server is met een opzegtermijn van één maand te beëindigen. Dit met inachtneming van de minimale looptijd van het contract, welke 12 maanden bedraagt, te rekenen vanaf de eerste factuurdatum. Definities Virtuele server: een server die geen eigen fysieke componenten kent, maar deze deelt met andere virtuele servers op een gezamenlijk platform. O.S.: Operating System. Op een virtuele server kan naar keuze Linux of Microsoft Windows als Operating System worden gebruikt. Opslagruimte: de hoeveelheid opslagruimte op het centrale storage-systeem die de virtuele server krijgt toebedeeld. Werkgeheugen: de hoeveelheid werkgeheugen die de virtuele server van het onderliggende platform krijgt toebedeeld. Hardwareplatform: in deze dienstbeschrijving wordt hiermee het platform bedoeld waarop de virtuele servers actief zijn. Het bestaat uit een aantal servers en een centraal storage-systeem. Virtualisatie-software: de software-omgeving die de resources van het hardwareplatform toedeelt aan de virtuele servers. SLA: Service Level Agreement. 8 * 5 NBD: beheer volgens kantoortijden (8 uur per dag, 5 dagen in de week), op basis van herstel op de volgende werkdag (Next Business Day). Omschrijving van dienst Virtuele Server Het platform dat gebruikt wordt om virtuele servers te hosten bestaat uit een aantal zware servers en een storageplatform. Op dit platform is virtualisatiesoftware aanwezig die virtuele servers creëert en ter beschikking stelt aan eindgebruikers. Dit platform is gehost in het datacentrum van Solcon te Dronten en wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week beheerd. Op het platform kan een mix aan virtuele servers actief zijn, die Linux of Windows als Operating System kunnen hebben. Er kan door de klant bij aanvraag van de dienst een keuze worden gemaakt uit de hoeveelheid werkgeheugen die wordt toebedeeld aan de server en de hoeveelheid te gebruiken opslagruimte. CPU-capaciteit en overige systeemhardware worden door het systeem automatisch toebedeeld aan de virtuele servers. Een virtuele server gedraagt zich exact als een fysieke server, alleen de onderliggende hardware wordt gedeeld met andere virtuele servers. Op deze wijze wordt efficiënt omgegaan met hardware en de hierbij behorende kosten van energie en hosting. Dit vertaalt zich in een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding van de server. Blad 1 van 5

2 Alleen in die situaties waarin een zware applicatie op een server actief is, zoals een grote complexe website of een platform voor streamingdiensten, wordt een fysieke server aangeraden. In alle overige gevallen kan een virtuele server een prima vervanging zijn. Service level Op de dienst virtuele server kan, tegen maandelijkse meerkosten, een Service Level Agreement (SLA) worden afgesloten. Indien de klant kiest voor het afsluiten van een SLA op de dienst virtuele server dan neemt Solcon de volgende beheertaken op zich: Het uitvoeren van alle patches op het Operating System, zodra deze beschikbaar worden gesteld door de fabrikant, Het beheren van de vooraf gedefinieerde en overeengekomen applicaties die op de virtuele server actief zijn, Het dagelijks maken van een back-up van de gehele virtuele server, inclusief klantdata. De SLA voorziet in het onderstaande: Storingen in de werking van de server of hierop aanwezige, vooraf overeengekomen, applicaties kunnen bij Solcon worden aangemeld tijdens kantooruren (08.00 uur tot uur). Uiterlijk de volgende werkdag om uur zijn deze storingen verholpen. Op verzoek van de klant kan een back-up van de virtuele server worden teruggezet. Herstel van het O.S. en de bijbehorende applicaties kan bestaan uit het terugzetten van de meest recente back-up van het systeem. Indien niet gekozen is voor het afsluiten van een Service Level geldt dat de klant zelf geheel verantwoordelijk is voor het beheren van de server, het maken van een back-up en het installeren van patches op het O.S. en applicaties. Voor het interne systeembeheer heeft Solcon op elke virtuele server een backup-client geïnstalleerd (bacula-fd). Deze heeft een IP-adres uit de reeks xx.xxx Deze client dient te allen tijde door de backup-server van Solcon bereikt te kunnen worden. De backup-server heeft als adres , poort Solcon raadt nadrukkelijk aan om de client op de virtuele server bereikbaar te houden. De performance van de virtuele server in het algemeen en het kunnen nakomen van de SLA in het bijzonder is hier van afhankelijk. Oplevering Oplevering van de virtuele server vindt plaats door middel van het doorlopen van de aanmeldprocedure van Solcon. Na het afronden van de procedure wordt een unieke hostnaam toegekend aan de virtuele server. De klant krijgt een brief toegezonden waarin het administrator-password vermeld staat dat nodig is voor toegang tot de server. Er wordt dringend geadviseerd dit wachtwoord na ontvangst direct te wijzigen. Er kan vanaf dit moment gebruik worden gemaakt van de virtuele server. Dit geldt alleen indien er geen Service Level Agreement op de virtuele server wordt afgesloten. Indien de klant een door Solcon beheerde virtuele server afneemt dan worden de applicaties na oplevering beschikbaar gesteld aan de klant. De keuze voor opslagruimte is definitief en kan na het doorlopen van de aanmeldprocedure en toekenning van de virtuele server niet meer veranderd worden. Wel is het mogelijk de grootte van het werkgeheugen in een later stadium te verhogen tot het maximaal mogelijke. Blad 2 van 5

3 applicaties na oplevering beschikbaar gesteld aan de klant. solcon De keuze voor opslagruimte is definitief en kan na het doorlopen van de aanmeldprocedure en toekenning van de virtuele server niet meer veranderd worden. Wel is het mogelijk de grootte van het werkgeheugen in een later stadium te verhogen tot het maximaal mogelijke. Afbakening van de dienst Afbakening van de dienst Internet Domein 3 Beheerd door Solcon 24 uur per dag, 7 dagen in de week n Domein 2 Virtuele server, O.S. beheer door klant of Solcon op basis van 8 * 5 NBD Virtualisatie-software Domein 1 Hardware platform Beheerd door Solcon 24 uur per dag, 7 dagen in de week Figuur 1: domeinverdeling van de dienst Virtuele server van Solcon In Figuur bovenstaand 1: domeinverdeling schema is aangegeven van de hoe dienst de Virtuele dienst virtuele server server van in Solcon hoofdlijnen is opgebouwd en welke domeinen er te onderscheiden zijn. Domein 1: dit betreft het hardwareplatform en de virtualisatiesoftware. Dit deel van de dienst wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week door In bovenstaand Solcon beheerd. De schema klant heeft geen is invloed aangegeven op dit domein. hoe de dienst virtuele server in hoofdlijnen is Domein opgebouwd 2: dit is het domein en welke van de virtuele domeinen server. De klant er kan te dit onderscheiden domein naar keuze zelf beheren zijn. of uitbesteden aan Solcon. Domein 3: dit domein betreft de verbindingen van de virtuele servers via het netwerk van Solcon naar het internet. Ook dit domein staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week onder het beheer van Solcon. Domein 1: dit betreft het hardwareplatform en de virtualisatiesoftware. Dit deel van de Solcon biedt de mogelijkheid om een aantal applicaties te beheren op basis van bovenstaande uitvoeringen. Alleen de in deze dienstbeschrijving dienst wordt 24 uur per dag, 7 dagen in de week door Solcon beheerd. De klant heeft opgenomen applicaties kunnen onderdeel vormen van de beheersovereenkomst. Hiermee kan de server worden ingezet als web-, mail-, geen invloed op dit domein. database-of DNS-server. Uitvoeringen op basis van Linux Het Domein Operating System 2: dit betreft is altijd het Debian domein 4. Hierop van kan een de firewall virtuele worden geactiveerd, server. waarna De de klant server vervolgens kan dit kan worden domein ingezet naar als: keuze zelf beheren of uitbesteden aan Solcon. Webserver op basis van Apache 2, met gebruikmaking van: ProFTP Domein PHP 5 3: dit domein betreft de verbindingen van de virtuele servers via het netwerk MySQL 5 van Solcon naar het internet. Ook dit domein staat 24 uur per dag, 7 dagen in de week PhP MyAdmin onder het beheer van Solcon. Postgre SQL 8.1 PhpPgAdmin Bij het gebruik als webserver gelden de volgende uitgangspunten: als webserver wordt Apache 2 gebruikt. Met PHP 5 en MySQL 5 of PostgreSQL 8 kan de klant zelf websites en databases hosten op de server; de wijzigingen worden met ProFTP doorgevoerd; het beheer zal uitgevoerd worden met PhPMyAdmin of PhpPgAdmin, waarbij de klant zelf databases kan aanmaken en inrichten; virtual hosts en FTP-users worden door Solcon aangemaakt; Februari 2009 Blad 3 van 5

4 Ook is het mogelijk de server in te zetten als Mailserver op basis van Exim 4 of Dovecot, aangevuld met : MySQL 5; Squirrelmail Bij het gebruik als mailserver gelden de volgende uitgangspunten: als mailserver wordt Exim 4 gebruikt; wordt ontvangen en verzonden via het SMTP-protocol; wordt opgehaald via POP3 en/of IMAP (Dovecot); adressen en boxen worden standaard aangemaakt door Solcon; monitoring van de server wordt door Solcon uitgevoerd met Nagios en Cacti (aantal processen, dataverkeer interne interface, dataverkeer externe interface, diskspace, CPU usage, load average, memory usage, swap usage en beschikbaarheid afgenomen diensten). Het is daarbij mogelijk om aanvullend de volgende diensten af te nemen: webmail m.b.v. Squirrelmail; de mogelijkheid om zelf adressen, boxen, autoresponders en forwards aan te maken. Tenslotte kan de server ingezet worden als DNS-server op basis van BIND 9. Combinaties van Web-, Mail-en DNS-server zijn mogelijk. Alle pakketten worden geïnstalleerd op basis van stable-packages. Uitvoeringen op basis van Microsoft Windows Als Operating System wordt als standaard Microsoft Windows Server Web Edition aangeboden. In combinatie met een SLA beheert Solcon het Operating System. Blad 4 van 5

5 Algemeen Beleid ten aanzien van spam: Het is niet toegestaan om spamberichten te verzenden of spamnieuwsberichten te plaatsen via het netwerk van Solcon. Daarnaast is niet toegestaan servers aan het netwerk van Solcon te koppelen die onvoldoende beveiligd zijn tegen misbruik door derden terwijl de beheerder van de server op de hoogte had kunnen zijn van veiligheidsrisico s in de gebruikte apparatuur of software (bijvoorbeeld achterstallige updates/patches). Het versturen van commerciële is slechts toegestaan wanneer deze voldoet aan de wettelijke regels zoals deze te vinden zijn op onder meer de site van de OPTA (www.opta.nl) Solcon is gerechtigd maatregelen te nemen tegen (het versturen van) spam. Tenzij sprake is van een extreme of spoedeisende kwestie stelt Solcon, alvorens maatregelen te nemen, eerst de klant in de gelegenheid om zelf passende maatregelen te nemen. Van de data die door of namens een klant op de server van Solcon wordt geplaatst garandeert Solcon de integriteit en het eigendomsrecht van de klant. Nimmer zal deze data anders dan strikt uit hoofde van beheerdoeleinden op enigerlei wijze worden aangewend. Het is niet toegestaan de dienst Virtuele server noch enig product - op welke wijze dan ook - te gebruiken of laten gebruiken voor het verrichten en/of mogelijk maken van ongeoorloofd gebruik en/of onrechtmatige handelingen en/of strafbare feiten. De volgende handelingen worden in ieder geval als ongeoorloofd gebruik aangemerkt: het plegen van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden, diefstal; de onrechtmatige en/of strafbare verspreiding van geheime of vertrouwelijke informatie; de onrechtmatige of strafbare verspreiding van teksten en/of beeld-en geluidsmateriaal, waaronder racistische uitingen, kinderporno, crimineel dataverkeer, beledigende uitingen en zgn. mailbommen ; computervredebreuk ( hacken ) via de dienst en/of met gebruikmaking van enig product of het internet en handelingen ter voorbereiding hierop (zoals het zogenaamde poortscannen ); vernieling, beschadiging of onbruikbaar maken van systemen of geautomatiseerde werken en software van anderen; het verspreiden van virussen of het anderszins opzettelijk verstoren van communicatie of gegevensopslag; het zich verschaffen van toegang tot het internet of tot andere netwerken door middel van valse sleutels, valse codes, valse hoedanigheden; het zich verschaffen van toegang tot (delen) van het internet of netwerken waarvan het duidelijk is dat deze toegang niet voor de contractant of de gebruiker van de dienst open staat; het plaatsen van content op de server welke in strijd is met de goede zeden (in ieder geval vallen hieronder: pornografische, racistische, discriminerende, godlasterende of haatdragende teksten en/of afbeeldingen). Blad 5 van 5

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Managed server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Definities. De dienst Managed Server

Provider met een hart. Dienstbeschrijving Managed server. solcon.nl. Inleiding. Algemeen. Definities. De dienst Managed Server Inleiding Deze dienstbeschrijving geeft weer wat de dienst Managed Server van Solcon omvat. Deze dienstbeschrijving maakt deel uit van de overeenkomst tussen Solcon Internetdiensten B.V. en de klant voor

Nadere informatie

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997

Algemene Contractsvoorwaarden Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 - 1 - Algemene Contractsvoorwaarden Algemene Contractsvoorwaarden van Almenara Multi Media. Gedeponeerd bij het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Breda 2007 onder nummer 20132997 Artikel 1 Definities

Nadere informatie

BESTELFORMULIER Online SnelStart

BESTELFORMULIER Online SnelStart BESTELFORMULIER Online SnelStart Inhoud 1. Algemeen... 1 2. Te nemen stappen... 1 3. Bedrijfsgegevens... 2 4. Soorten pakketten... 2 5. Printers... 3 6. Uw keuzes... 3 7. Uw Accountant... 3 8. Accountant...

Nadere informatie

Service Level Agreement

Service Level Agreement Service Level Agreement Managed Dedicated Server Hosting Inleiding... 3 Definities... 3 Service Levels... 3 1. Infrastructuur en faciliteiten... 4 1.1. Stroomvoorziening... 4 1.2. IP connectiviteit...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Techni Team

Algemene Voorwaarden Techni Team Algemene Voorwaarden Techni Team Hoofdstuk I Algemene Bepalingen Artikel 1: Algemeen 1. Deze voorwaarden maken deel uit van iedere overeenkomst, alsmede de uitvoering daarvan, tussen Techni Team ICT B.V,

Nadere informatie

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831.

CONTRACTVOORWAARDEN. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Deze Contractvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30270831. Inleiding Deze Contractvoorwaarden beschrijven de dienstverlening op het gebied van de ICT-dienstverlening

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b.

Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Algemene Voorwaarden Voor dienstverlening en producten van ICTMediaGroep gevestigd en kantoorhoudende te (9714 JZ) Groningen aan de Oosterhamriklaan 14b. Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011

Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Algemene Voorwaarden BnB Hosting vof Versie 1.1 1 februari 2011 Artikel 1 Definities In onze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 1.1 BnB Hosting: De vennootschap onder firma BnB Hosting vof, gevestigd

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Sistema

Algemene voorwaarden Sistema Algemene voorwaarden Sistema Algemene leveringsvoorwaarden Sistema gevestigd te Breda. Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Sistema. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden IPS

Algemene Voorwaarden IPS Algemene Voorwaarden IPS Versie: 4.0 Datum: 11 juni 2015 Artikel 1. Definities 1.1. IPS: IPS B.V. gevestigd te Honselersdijk en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 27374070. 1.2.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Gielkon

Algemene Voorwaarden Gielkon Algemene Voorwaarden Gielkon Laatste wijziging: 28 januari 2012 Artikel 1 / Definities a. Cliënt of 'u': de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Gielkon een overeenkomst heeft gesloten. Een natuurlijk

Nadere informatie

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014

Dienstbeschrijving. Server Online Versie augustus 2014 Dienstbeschrijving Server Online Versie augustus 2014 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Inleiding 3 Hoofdstuk 2. Gebruik van de dienst 4 2.1 KPN draagt zorg voor het beheer van de server 4 2.2 Hoe activeert u

Nadere informatie

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten.

Het enige waarvoor u hoeft te zorgen, zijn uw eigen online aktiviteiten. Brochure Geen enkele shared hosting oplossing kan op tegen de mate van controle en veiligheid die de dedicated servers van Hostplan bieden. Met een eigen server beschikt u namelijk over een enorme hoeveelheid

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding

Algemene Voorwaarden. Artikel 1. Definities. Artikel 2. Elektronische bestelling, aanbod en aanvaarding Artikel 1. Definities 1. Serveo: gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 30212937. 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Serveo een Overeenkomst

Nadere informatie

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten.

2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van LB-Media wordt gesloten. Voorwaarden 1. Definities 1. Gratiswebshopbeginnen.nl handelt onder de naam " " en is gevestigd te Coevorden. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland onder dossiernummer: 01143533 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Jouwhost

Algemene Voorwaarden Jouwhost Algemene Voorwaarden Jouwhost Artikel 1 Definities 1.1. Jouwhost: Jouwhost gevestigd te Den Burg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 52328295 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Voorwaarden bij Hostingcontract

Voorwaarden bij Hostingcontract Voorwaarden bij Hostingcontract Artikel A.1. Toepasselijkheid, rangorde en definities A.1.1. Deze Algemene Voorwaarden en de Module Algemeen zijn van toepassing op iedere aanbieding of offerte van Kees

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting

Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Algemene Voorwaarden Mexin- Hosting Artikel Definities: 1. Onder Klant wordt verstaan: de natuurlijke persoon waarmee Mexin- Hosting een overeenkomst heeft afgesloten of dit voorgenomen heeft. 2. Onder

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Artikel 1. Definities 1. Skyberate Internet Services: Skyberate Internet Services B.V. gevestigd aan Julianaplein 44, te Doetinchem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 57873674.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Oxxa.com

Algemene voorwaarden Oxxa.com Algemene voorwaarden Oxxa.com Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen Artikel

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V.

Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Algemene Voorwaarden HostingXS B.V. Versie: 1.1 - januari 2012 2 Artikel 1 Definities 1.1 HostingXS: HostingXS B.V. gevestigd te Nijmegen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13

Cloud Server. Dienstbeschrijving. Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Cloud Server Dienstbeschrijving Versie: CS017v4 2013 02 22 [10:45] 2013 Previder Cloud Server Dienstbeschrijving versie: CS017v4 Pagina 1 van 13 Inhoudsopgave 1 Beschrijving... 3 2 Dienstbeschrijving...

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES

ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES ALGEMENE VOORWAARDEN MAXES Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, zowel in enkelvoud als in meervoud, telkens aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

Nadere informatie

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst

1. Definities 2. Toepasselijkheid 3. Aanbieding en acceptatie 4. Aanvang van de overeenkomst 1. Definities 1. DIAMONDweb danwel diamondweb.nl: de eenmanszaak met beperkte aansprakelijkheid DIAMONDweb handelend onder de naam "DIAMONDweb" statutair gevestigd te Zwolle 2. Opdrachtgever, cliënt, klant,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Viperhost

Algemene Voorwaarden Viperhost Algemene Voorwaarden Viperhost Artikel Definities: 1. Onder Viperhost wordt verstaan: handelsnaam van JS Webdiensten, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder nummer 63314061 2. Onder Klant wordt verstaan:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden HostLogic

Algemene Voorwaarden HostLogic Algemene Voorwaarden HostLogic Versie: 1 Datum: 28 november 2011 Artikel 1. Definities 1. HostLogic: HostLogic gevestigd te 's- Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer

Nadere informatie

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl

Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Algemene voorwaarden HostingDirect.nl Inhoudsopgave Module A. Algemeen... 1 Definities... 9 Module B. Hostingdiensten... 11 Module C. Domeinnaamregistratie... 16 Module D. Reselling... 19 Module A. Algemeen

Nadere informatie

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen;

dat NET1 namens en ten behoeve van de klant een aantal diensten zal verrichten waarvoor partijen het volgende wensen vast te leggen; RAAMCONTRACT VOOR HET AFNEMEN VAN DIENSTEN BIJ NET1 Ondergetekenden Procam Media Limited, handelend onder de naam NET1 te Nijmegen, rechtsgeldig vertegenwoordigd door de heer H.J.A.N.M. van Beelen (hierna

Nadere informatie