Service Level Agreement: managed hosting

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Service Level Agreement: managed hosting"

Transcriptie

1 Service Level Agreement: managed hosting Versie: 1.3 Status: definitief Datum:

2 1 Afbakening en definities 1.1 Definities Kantoortijden: Maandag tot en met vrijdag van 08:30 tot 17:00 Nederlandse tijd, met uitzondering van officiële feestdagen. Klant: De persoon of organisatie die de overeenkomst is aangegaan met XLhosted. Technisch beheerder: De persoon of organisatie die voor de klant het beheer uitvoert. Deze kan gelijk zijn aan de klant. Technicus: Gekwalificeerd medewerker van XLhosted, die zelfstandig verstoringen verhelpt en het aanspreekpunt is voor de klant. Overmacht: Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd. Supportsysteem: Het supportsysteem waar de klant incidenten, vragen, etc. kan neerleggen bij XLhosted. Het supportsysteem is te vinden op de volgende url: s die vanaf klant worden verstuurd naar komen binnen op het supportsysteem. s verstuurd aan worden automatisch doorgestuurd naar het juiste support-adres. Hostingplatform: De omgeving waar de website(s) en/of webshop(s) van de klant zijn geplaatst. Het platform kan worden onderverdeeld in webservers en databaseservers. Responsetijd: De gestelde tijd waarin een reactie moet worden gegeven op een vraag of probleem die door klant of technisch beheerder is aangemeld. Terugkoppeling: Het bericht dat een technicus na oplossing van een incident meldt via telefoon, via of supportsysteem bij klant of technisch beheerder. Hier wordt vermeld wat het probleem was en hoe dit is opgelost. 1.2 Afbakening XLhosted is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van het hostingplatform. XLhosted en haar leveranciers kunnen in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor schade, winstderving of verloren besparingen. Ook niet als XLhosted op deze (mogelijke) schade is gewezen. XLhosted en haar leveranciers zijn ook niet aansprakelijk voor claims van derden. Het hostingplatform van XLhosted maakt gebruikt van voorzieningen van leveranciers om de dienst aan te bieden aan de klant. XLhosted neemt verantwoordelijkheid voor de werking van de benodigde software. Hieronder valt software voor databases, webservers, loadbalancing, FTP en . Applicaties die niet op het hostingplatform zijn geïnstalleerd door XLhosted vallen buiten deze overeenkomst. XLhosted is niet verantwoordelijk voor verminderde prestaties als gevolg van het moedwillig verstoren van de dienstverlening door derden of storingen die buiten XLhosted gaande zijn. Hieronder vallen onder andere aanvallen van hackers, distributed denial of service attacks (DDOS) of storingen bij leveranciers en tussenpersonen. XLhosted is maandelijks maximaal aansprakelijk voor een bedrag ter hoogte van de maandsom van het hostingcontract waarvoor de SLA is afgesloten, mits aantoonbaar is dat XLhosted hier nalatig is geweest. De klant volgt de aanwijzingen van XLhosted snel en adequaat op en maakt op een verantwoordelijke manier gebruik van de door XLhosted beschikbaar gestelde dienst. Pagina 2 van 7

3 Communicatie over de overeenkomst vindt altijd plaats met de klant. Indien nodig zal ook de technisch beheerder worden betrokken bij de communicatie. 2 Incidenten en response Indien de Klant een storing ontdekt, kan dit op de volgende manieren gemeld worden: o Tijdens kantoortijden: per telefoon, of het supportsysteem. o Buiten kantoortijden: per of het supportsysteem. Responsetijd is tijdens kantooruren 1 uur. Responsetijd buiten kantooruren is 1 uur. Terugkoppeling wordt tijdens kantoortijden binnen 2 uur gedaan. Terugkoppeling wordt buiten kantoortijden binnen 4 uur gedaan. 3 Beschikbaarheid 3.1 Downtime Downtime gaat in wanneer (1) XLhosted heeft geconstateerd dat er een storing is of (2) de Klant de storing meldt en er aan één van de volgende criteria is voldaan: o De webserverfunctionaliteit werkt niet: binnen vijf (5) seconden kan de standaard pagina van de webserver niet worden geopend. Deze standaard pagina kan worden benaderd op waarbij hostname wordt gewijzigd naar de juiste hostname van de server. Deze hostname is terug te vinden in de die klant krijgt bij het bestellen van de dienst. o Er geen connectie met de database kan worden gemaakt. Klant gebruikt juiste gegevens en heeft geen acties uitgevoerd waardoor de connectie niet meer kan worden gemaakt. Uitgezonderd van Downtime zijn de volgende scenario s: Overmacht, zoals DDoS aanvallen, hackersactiviteiten, het uitvallen van stroom of het verliezen van de netwerkconnectiviteit. Aangekondigd onderhoud, waarbij dit minimaal een (1) week van tevoren is aangekondigd. Spoedonderhoud, waarvan XLhosted het noodzakelijk acht om dit per direct uit te voeren in verband met de veiligheid en stabiliteit van het hostingplatform. Verminderde bereikbaarheid van de website(s), database(s) of tijdens het maken van back-ups. Tijdens en buiten Kantoortijden geldt een uptimegarantie van 99.9%. Hierbij is maximaal 42 minuten downtime geoorloofd. Bij het overschrijven van deze 42 minuten downtime per maand tijdens kantooruren is de SLA niet gehaald. Pagina 3 van 7

4 3.2 Aanspraak De klant komt in aanmerking voor restitutie voor downtime mits door XLhosted wordt bevestigd dat er inderdaad sprake was van downtime. Bij verschil van mening levert de klant screenshots aan waarop zichtbaar is dat er sprake is van downtime. Een technicus zal na aanlevering van het screenshot dit controleren. Hierdoor wordt getracht misbruik te voorkomen. 4 Back-ups XLhosted maakt elke nacht mysqldumps van alle databases op een server welke zijn aangemaakt via DirectAdmin. Tussen 02:00 en 06:00 worden alle gewijzigde bestanden ten opzichte van de vorige backup weggeschreven naar de back-up. In geval van een dedicated server wordt elke 3 uur een back-up gemaakt. De back-up wordt op een locatie buiten het netwerk waar het hostingplatform van XLhosted gebruik van maakt opgeslagen. Back-ups worden voor de duur van 7 dagen opgeslagen. Hierna wordt de oudste back-up overschreven. Back-ups zijn niet terug te zetten door de Klant en kunnen worden teruggezet door een technicus van XLhosted Voor het terugzetten van een back-up wordt 50,- gefactureerd. Voor het terugzetten van een volledige back-up wordt 50,- gefactureerd. Het terugplaatsen van een back-up gebeurt in overleg met Klant. Mogelijk zijn er met de klant andere afspraken gemaakt omtrent de back-up. Deze afspraken staan dan in de offerte of zijn via afgesproken c.q. bevestigd. 5 Privacy De hostingomgeving is alleen toegankelijk voor geautoriseerde medewerkers van XLhosted. De klant heeft toegang tot zijn eigen omgeving binnen de hostingomgeving. Alle medewerkers van XLhosted hebben een geheimhoudingsplicht met betrekking tot (meta-)informatie die opgeslagen is op het hostingplatform. 6 Dataveiligheid Op de servers van XLhosted wordt gebruikt gemaakt van een RAID-opstelling. Hierbij levert het uitvallen van een harde schijf geen dataverlies op. De netwerkverbindingen, stroom en koeling zijn in het datacenter dubbel uitgevoerd door de leverancier van XLhosted. Pagina 4 van 7

5 7 Beveiliging en onderhoud XLhosted voert preventieve maatregelen uit om zo de kans op (beveiligings)incidenten te verkleinen. 7.1 Preventief Onder het nemen van preventieve maatregelen wordt het volgende verstaan: Het scannen op verdachte activiteiten. Het periodiek updaten van softwarecomponenten. Het scannen van s op virussen en spam. De werking van het spamfilter is door de klant zelf in te stellen. Standaard staat deze aan en op een hoge filtering. 7.2 Software updates Wanneer er verouderde softwarepakketten, plugins en/of modules worden aangetroffen door XLhosted die een mogelijke bedreiging voor het hostingplatform van XLhosted zijn, kan één van onderstaande acties worden uitgevoerd: Direct updaten van het softwarepakket, waarbij klant achteraf een notificatie krijgt; Het inplannen van de update en de klant op de hoogte stellen van planning en actie; Een notificatie naar de klant waarin wordt aangeboden de nieuwste versie van het softwarepakket te testen en daarna te updaten. Afhankelijk van de versie van het verouderde softwarepakket, de risico s voor het hostingplatform en de impact op de werking van het softwarepakket wordt een besluit genomen door de technicus. 7.3 Onderhoud Onderhoud aan het hostingplatform van XLhosted wordt van te voren aangekondigd via de . Aankondiging hiervan dient minimaal één (1) week van tevoren gebeuren. Onderhoud met significante functionaliteitswijzigingen worden ten minste vier (4) weken van te voren aangekondigd. 7.4 Spoedonderhoud XLhosted kan ten behoeve van de stabiliteit en veiligheid van haar hostingplatform spoedonderhoud uitvoeren. Een voorbeeld hiervan is een publicatie van urgente beveiligingsproblemen waar een fix voor is uitgebracht. Dit type onderhoud kan niet wachten tot de eerst volgende onderhoudsperiode en wordt daarom per direct uitgevoerd. Indien mogelijk wordt gekozen om dit buiten kantoortijden te doen, om zo mogelijke overlast voor de klant te voorkomen. Mogelijke vermindering van de dienstverlening en/of downtime als gevolg van dit noodonderhoud vallen niet onder de gemeten downtime. Spoedonderhoud wordt altijd toegelicht via het supportsysteem of via . Pagina 5 van 7

6 7.5 Technische maatregelen en wachtwoorden Op servers die door XLhosted gebruikt worden, staat ConfigServer Firewall (CSF) in combinatie met Login Failure Detectie (LFD) geïnstalleerd. CSF is een softwarematige firewall. Samen met LFD zorgt deze ervoor dat bij verscheidende mislukte loginpogingen het IP-adres tijdelijk geblokkeerd wordt. Wanneer het betreffende IP-adres binnen vierentwintig (24) uur meerdere keren tijdelijk geblokkeerd wordt, wordt het IP-adres permanent geblokkeerd. Een IP-adres van deze blokkade afhalen kan door contact op te nemen met een technicus van XLhosted. Wachtwoorden die door XLhosted voor de klant worden ingesteld, zijn automatisch gegenereerd. Elke website, gehost op het hostingplatform van XLhosted, draait onder een eigen gebruiker. Hierdoor is het niet nodig om mappen zoals uploads of media de rechten 777 te geven. Hierdoor is het ook niet mogelijk dat een hacker er in slaagt om buiten deze directory te komen en zo naar directories van andere klanten te gaan. Klantwachtwoorden worden niet op het hostingplatform opgeslagen. Daarentegen worden deze wachtwoorden opgeslagen in een versleutelde database op een laptop van technicus van XLhosted. Deze database is versleuteld middels het AES/Rijndal principe en heeft een 265 Bit-key. Het openen van deze database gebeurt door middel van een twofactor authenticatie. Mocht de database in verkeerde handen komen, dan kan deze niet worden geopend. Bij ontslag van een technicus wordt deze database van de laptop verwijderd. Anonymous FTP is uitgeschakeld. 7.6 Procedurele maatregelen De technici van XLhosted houden nauwgezet publicatie van beveiligingslekken in de gaten. Op basis van de ernst van het beveiligingslek, impact op de systemen en impact voor de klant wordt gekeken naar een oplossing. Voor een mutatie van site-, -, klantgegevens en domeineigendom, dat gedaan moet worden door XLhosted, vereisen wij authenticatie met behulp van een wachtwoord of ondertekend schriftelijk bewijs van goedkeuring. Dit is de enige manier om social engineering (manipulatie van onze medewerkers teneinde een wachtwoord te bemachtigen) te voorkomen. Logbestanden van het hostingplatform worden regelmatig gescand op verdachte patronen. Hierdoor is XLhosted in staat om in een relatief vroeg stadium actie te ondernemen. Pagina 6 van 7

7 8 Monitoring Alle servers van XLhosted zijn opgenomen in een extern monitoringsysteem. Door het monitoringsysteem extern te plaatsen, kan te allen tijde de status van de servers worden bekeken. Opgenomen in het monitoringsysteem zijn: Server load; CPU verbruik per gebruiker; Geheugengebruik; Diskruimte; Netwerkactiviteit; Disk I/O; HTTP/HTTPS; DNS; Ping; Poorten voor een juiste werking van de service (bijv. poort 80) Metingen worden elke 5 minuten doorgegeven aan het monitoringsysteem. Verstoringen van diensten worden direct doorgegeven aan de technicus. 9 Communicatie In geval van een verstoring, wordt dit te allen tijde vermeld op het supportsysteem. Klantgerichte incidenten worden enkel gecommuniceerd naar de klant via of telefoon. XLhosted kent 3 soorten incident: Klein incident: downtime verwacht minuten voor alle klanten. Middelgroot incident: downtime verwacht minuten voor alle klanten. Groot incident: downtime verwacht 120+ minuten. Pagina 7 van 7

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies.

Dit document beschrijft de Service Level Agreement voor de levering van de dienst Dedicated Servers van HostYou en vervangt alle voorgaande versies. HostYou Service Level Agreement Dedicated Servers versie 1.3, 15/04/2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Datacenter... 3 2.1. Gegarandeerde stroomvoorziening door UPS en diesel generator... 3 2.2. Betrouwbare

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support

Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support Algemene Voorwaarden 2011 Algemene voorwaarden voor producten en diensten van Internet Unlimited. Drupal development, hosting en support 1. Algemeen Hieronder leest u de voorwaarden die van toepassing

Nadere informatie

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V.

Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. Service Level Agreement (SLA) Dedicated servers Provalue B.V. 1. Inleiding Naast het leveren van dedicated servers bieden wij ook de mogelijkheid om een uitgebreide Service Level Agreement (SLA) af te

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012

Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Algemene voorwaarden Versio B.V. Datum 15-10-2012 Artikel 1. Definities 1. Versio: Versio B.V. gevestigd te Almere en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 53309979. 2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek)

Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Aalsbergen 7 6942 SE Didam T: 0316 29 42 42 F: 084 00 32 755 E: info@comvio.nl Server Based Computing Voorwaarden (Specifiek) Begrippen In deze voorwaarden wordt verstaan onder: - Beschikbaarheid : het

Nadere informatie

Dedicated server voorwaarden

Dedicated server voorwaarden Dedicated server voorwaarden Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle dedicated server aanbiedingen, rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij IN dedicated server goederen en /of diensten aan Cliënt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen

Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Algemene voorwaarden Freek Webdesign Opgemaakt 2013, te Nijmegen Artikel 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F.

ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. ALGEMENE VOORWAARDEN MIDD.AG V.O.F. Versie Datum 2014-1 1 juli 2014 Inhoudsopgave MODULE A ALGEMEEN... 1 MODULE B WEBDEVELOPMENT EN WEBDESIGN... 8 MODULE C DTP EN DRUKWERK... 13 MODULE D HOSTING EN DOMEINNAAMREGISTRATIE...

Nadere informatie

Telfort. Goedkoper. Dus leuker.

Telfort. Goedkoper. Dus leuker. Algemene Voorwaarden Telfort B.V. pagina 1 van 8 Deze algemene voorwaarden van Telfort voldoen aan het referentiemodel voor Algemene voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel is tot stand gekomen

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN Spete.nl ICT Diensten B.V. Artikel 1 Definities 1.1 Afnemer: de rechtspersoon met wie Spete.nl een overeenkomst sluit of aan wie Spete.nl een aanbieding doet. 1.2 Apparatuur: de door

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. Vodafone

Algemene voorwaarden. Vodafone Algemene voorwaarden Vodafone 1 Inhoud Algemene Voorwaarden Consumenten Vodafone Libertel B.V. Artikel 1 Algemeen 4 Artikel 2 Hoe overeenkomsten tot stand komen, communiceren en administratie 4 Artikel

Nadere informatie

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002

Voorbeeldexamen. EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Voorbeeldexamen EXIN Information Security Foundation based on ISO/IEC 27002 Editie juli 2014 Copyright 2014 EXIN All rights reserved. No part of this publication may be published, reproduced, copied or

Nadere informatie

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.

1.3 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam. 1. Algemene voorwaarden 1.1 Bij het betreden van een vestiging van Media Markt wordt aan een bezoeker door middel van een bord kenbaar gemaakt dat Media Markt beschikt over algemene verkoopvoorwaarden.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Ziggo

Algemene Voorwaarden Ziggo Algemene Voorwaarden Ziggo Per 1 november 2009 Inhoud artikel 01 definities 3 artikel 02 toepasselijkheid Algemene voorwaarden 5 artikel 03 totstandkoming Abonnement 5 artikel 04 duur en beëindiging 6

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Artikel 1 Artikel 2 Definities Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt. Zowel op papier als elektronisch. Diensten:

Nadere informatie

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794

Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Netvia, gevestigd te Rotterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24451794 Algemene Bepalingen 1. Aanbieding en overeenkomst 1. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing

Nadere informatie

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl

Privacy statement. Vodafone Libertel B.V. Januari 2015. Vodafone.nl Privacy statement Vodafone Libertel B.V. Januari 2015 Vodafone.nl 0 Privacy Statement 1. Introductie privacy statement Vodafone biedt veel verschillende soorten diensten aan. Om die diensten goed te laten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B

Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Algemene Voorwaarden ICTWaarborg B2B Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. De Algemene Voorwaarden zijn opgedeeld in verschillende modules,

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V.

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN INFOGROEN SOFTWARE B.V. I ALGEMENE BEPALINGEN De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes afkomstig van Infogroen Software B.V.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007

ALGEMENE VOORWAARDEN. IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 ALGEMENE VOORWAARDEN IT=it B.V. Versie AV.27/6/2007 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMEEN...1 1.1 TOEPASSELIJKHEID...1 1.2 DEFINITIES...1 1.3 IT=IT OVEREENKOMSTEN...2 1.4 MEDEWERKING/INFORMATIEPLICHT OPDRACHTGEVER...2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV

ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV ALGEMENE VOORWAARDEN ialert - dit is beveiligen BV Artikel 1 Definities In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud: Algemene Voorwaarden:

Nadere informatie

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl.

Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. Dit zijn de algemene voorwaarden van mijndomein.nl welke onlosmakelijk deel uitmaken van een overeenkomst met mijndomein.nl. 1. DEFINITIES 1.1. Mijndomein.nl: mijndomein.nl B.V. gevestigd aan de Albert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid

Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 1. Definities 1. Onder Oxilion wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: het besloten vennootschap Oxilion B.V., gevestigd en kantoorhoudende te Enschede. 2. Onder cliënt

Nadere informatie

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014

NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE. Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 NEDERLANDSE PATIËNTEN CONSUMENTEN FEDERATIE Algemene Voorwaarden voor zorg zonder verblijf van ActiZ en BTN Januari 2014 Inhoud 1. Algemeen 3 2. Informatie 5 3. Totstandkoming van de overeenkomst 6 4.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro

Hoofdstuk 1 Introductie Maestro Maestro Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Introductie Maestro 2 1.1 Versies 3 1.2 Kosten 3 1.3 Hoe neemt de school Maestro in gebruik 4 1.4 Is Maestro veilig? 4 1.5 Oriëntatie en support 4 Hoofdstuk 2 Mobiel apparaat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden

Hoofdstuk 1. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden + Aanvullende Voorwaarden + Actie Voorwaarden van Online.nl Deze Algemene Voorwaarden voldoen aan het referentiemodel voor Algemene Voorwaarden voor internettoegang. Dit referentiemodel

Nadere informatie

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten

Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten White Paper Op Cloud gebaseerde online werkplekken vanaf iedere locatie op elk apparaat Desktop-as-a-Service: wel de lusten, niet de lasten Organisaties zijn op zoek naar meer flexibele en kosteneffectieve

Nadere informatie

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND?

HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? HOE KOMT DE INSCHALING VAN DE KWETSBAARHEIDSWAARSCHUW- INGEN TOT STAND? Auteur IBD Datum Januari 2015 2 Inhoud 1 Inleiding 4 2 Hoe komt de inschaling van kwetsbaarheidswaarschuwingen tot stand? 5 2.1 Inschaling

Nadere informatie

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL

PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL PRIVACY STATEMENT DITISONZEWIJK.NL DitIsOnzeWijk.nl B.V. (hierna: Ditisonzewijk.nl ) verzamelt via haar Websites en Applicaties persoonsgegevens over jou (hierna: Informatie ). We vinden het belangrijk

Nadere informatie