Een jaar in woord en beeld

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Een jaar in woord en beeld"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag 2007 Een jaar in woord en beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 2 Vooraf

3 2007, een werkjaar in zeven trefwoorden Net zoals de vorige jaren werd ook het werkjaar 2007 bij SBB gekenmerkt door enkele markante momenten en verwezenlijkingen. Wij werkten met onze hele ploeg, die inmiddels bijna 300 medewerkers telt, verder aan de gestage uitbouw van onze dienstverlening, maar lanceerden ook nieuwe diensten. Wij investeerden in kennis en kunde, in mensen en tools, in kwaliteit en communicatie. Met dit Activiteitenverslag geven wij u hiervan graag een beknopt overzicht. Bij de lectuur zal u merken dat wij dit jaaroverzicht hebben ingedeeld volgens zeven trefwoorden: medewerkers, kennis, organisatie, kwaliteit, dienstverlening, vernieuwing en communicatie. Elk van deze hoofdstukken vertelt u meer over de manier waarop wij de klant centraal stellen en hem een kwalitatieve dienstverlening-op-maat garanderen. Ik wens u een aangename lectuur. Sonja De Becker Voorzitter 3

4 4 Inhoud

5 2007 in woord en beeld 1. Dienstverlening p Kennis Organisatie Kwaliteit Medewerkers Innovatie Communicatie 34 Bestuur en management 44 Kerncijfers 46 Samengevat 48 In memoriam 50 5

6 1 6 Linda Vermeiren

7 Dienstverlening 7

8 Dienstverlening Starters Beginnende zelfstandigen kunnen bij SBB terecht voor een complete begeleiding, van de inschrijving in de Kruispuntbank voor Ondernemingen over het aanvragen van de nodige vergunningen tot de opstart van het boekhoud- en fiscaal dossier. Het lokale SBB-kantoor zet de starter op de juiste weg, met ondersteuning door de centrale starterscoördinator. Bij SBB start u altijd met voorsprong voor starters/overnemers in land- en tuinbouw SBB Samen maken wij uw toekomst SBB begeleidt uw opstart of overname deskundig, zodat uw kansen op succes optimaal zijn. Bovendien neemt ons Fonds voor Jonge Starters heel wat kosten voor zijn rekening gedurende het eerste activiteitenjaar. Zo houdt u meer over voor uw bedrijf. Kom zeker eens langs in één van onze 28 kantoren. U kan ook steeds terecht op of 070/ Klaar? Start! SBB Fonds Jonge Starters Partner voor bedrijvige mensen Met SBB altijd een perfecte start voor alle startende zelfstandigen of vrije beroepen Uiteraard kiest u voor een geslaagde start of overname! Door de deskundige begeleiding kan SBB u een optimaal succes garanderen. Wij leggen u hier graag uit wat SBB concreet voor u kan doen. Klaar? Start! SBB Partner voor bedrijvige mensen AUTOSTRADEMODEL Ook in 2007 deed SBB de nodige inspanningen om de startersbegeleiding verder uit te bouwen. Ruim 600 beginnende zelfstandigen en/of vennootschappen deden een beroep op de SBB-dienstverlening. De overgrote meerderheid werden in de Kruispuntbank voor Ondernemingen ingeschreven via het autostrademodel. Via deze tool kan de starter in om het even welk SBB-kantoor zijn ondernemingsnummer in zowat een half uur ontvangen. FONDS VOOR JONGE STARTERS IN LAND- EN TUINBOUW In 2007 deden al 77 starters in land- en tuinbouw een beroep op het SBB-Fonds voor Jonge Starters. Dit Fonds werd op initiatief van SBB midden 2006 opgericht om de financiële drempel voor een deskundige startersbegeleiding weg te werken. Het Fonds neemt de kosten voor de zakelijke begeleiding tijdens het opstartjaar voor zijn rekening, waardoor jonge starters de nodige deskundigheid kunnen inroepen om in de beste omstandigheden te kunnen starten. STARTERSSESSIES SBB Fonds Jonge Starters SBB nam in het kader van zijn partnerships met de beroepsorganisaties NAV (architecten), VVT (tandartsen), VVL (logopedisten) en Groene Kring (land- en tuinbouw) deel aan diverse startersevenementen en -infosessies. Starters hoorden SBBdeskundigen aan het woord in panels, als spreker op opleidingen en starterssessies. Bovendien was er bij heel wat gelegenheden de kans om ook individueel een gesprek te hebben over de persoonlijke vragen en problemen bij de opstart. 8

9 Zelfstandige ondernemers, vrije beroepen en KMO Dankzij hun praktische ervaring en permanente opleiding zijn onze medewerkers vertrouwd met de dagelijkse realiteit van ondernemers en vrij beroepsbeoefenaars, ongeacht de sector waarin deze actief zijn. In de loop der jaren werd in de diverse sectoren van de KMO, zelfstandige ondernemers en vrije beroepen een trouw klantenbestand opgebouwd van meer dan mensen en ondernemingen. Bij SBB vinden zij niet alleen een vertrouwenspersoon voor de boekhouding, fiscale dossiers en vennootschappen, maar ook voor juridische vragen of problemen inzake milieu- en zelfs bouwreglementering. SAMENWERKING MET BEROEPS- ORGANISATIES Ook in 2007 resulteerden de bestaande partnerships met de grote Vlaamse beroepsorganisaties voor tandartsen, architecten en logopedisten in een nauwe samenwerking. Eerstelijnsadvies, opleidingssessies voor starters en ervaren beroepsbeoefenaars, startersadvies, publicaties in ledenbladen en andere ondersteuning leverden de leden van de betrokken beroepsorganisaties een aantoonbare meerwaarde op. Er werden in de loop van Blikvangers in 2007 Medewerking aan de Helpdesk Vennootschappen die het NAV (architecten) oprichtte naar aanleiding van de inwerkingtreding van de nieuwe wetgeving die de architect toelaat zijn beroepsaansprakelijkheid te beperken door de oprichting van een professionele architectenvennootschap. Medewerking aan het Dental Management Program van VVT (tandartsen) waarmee de noodzakelijke kennis voor goed beheer van een tandartspraktijk wordt gestimuleerd. Eerstelijnsadvies aan de leden van de beroepsverenigingen waarmee we samenwerken, gegeven door de deskundigen van de SBB-studiedienst en de centrale starterscoördinator gesprekken opgestart met andere organisaties van vrije of intellectuele dienstverlenende beroepen en andere sectoren over gelijkaardige initiatieven. Nog in 2007 werd SBB partner van Domus Medica, de beroepsorganisatie voor Vlaamse huisartsen. OPVOLGING, OVERNAME EN SUCCESSIEPLANNING Om de dienstverlening die SBB kan bieden aan ondernemers die er aan denken hun zaak over te laten aan de volgende generatie, in kaart te brengen en met het oog op een efficiënte organisatie te structureren, werd eind 2007 een werkgroep opgericht om concrete voorstellen op dit vlak te doen en te laten implementeren in de loop van

10 Land- en tuinbouw Een land- of tuinbouwbedrijf uitbaten vergt vandaag meer dan alleen vakkennis. De landof tuinbouwer moet van alle markten thuis zijn: boekhouding en fiscaliteit, bedrijfsadministratie, milieureglementering en andere regelgeving. Met alle vragen over deze materies kunnen nu al meer dan klanten uit de sector terecht bij onze specialisten in de 28 lokale SBB-kantoren. AGRO BOUWADVIES Landbouwers die plannen hebben om een nieuwe stal of loods te bouwen, kunnen sinds begin 2007 bij SBB terecht voor onafhankelijk technologisch advies. De nieuwe dienstverlening kreeg de naam Agro Bouwadvies mee. SBB bouwt hiermee zijn bestaand aanbod voor de agrarische ondernemer verder uit. De nieuwe dienstverlening kwam er op vraag van de klanten, die rekenen op een objectief adviseur die niet gelinkt is aan de Dienstverlening Agro bouwadvies, de nieuwe dienstverlening van SBB voor landbouwers en tuinders Onafhankelijk advies bij bouwprojecten in land- en tuinbouw Bij SBB vindt u specialisten die een duidelijk zicht hebben op nieuwe technieken en ervaring hebben in samenwerking met architecten en stallenbouwers. U kan op hen beroep doen voor: conceptstudies, ontwerpen veestallen en loodsen, emissiearme gebouwen, wetgeving dierenwelzijn, ventilatie- en klimaatadvies, renovatie stallen,... Info: tel. 09/ of SBB Partner voor bedrijvige mensen SBB Agro Bouwadvies Met één muisklik weet ik of ik morgen kan zaaien of niet. SBB Marc, landbouwer Elke dag gratis AGRO-weerbericht voor alle land- en tuinbouwklanten van SBB Elke morgen en avond krijgt u als SBB-klant via SBB Online een gedetailleerd weerbericht voor uw regio met nauwkeurige informatie over neerslaghoeveelheden, wind en temperatuur voor het plannen van bodembewerking, inzaai, beregening, maaien en inkuilen, oogst,... Gratis en op maat van ùw bedrijf. Meer info: of in uw SBB-kantoor. Partner voor bedrijvige mensen 10

11 andere actoren die betrokken zijn bij het bouwproject. Agro Bouwadvies treedt met andere woorden niet in de plaats van de architect, maar werkt samen met hem en de andere bouwpartners. De adviseurs van Agro-Bouwadvies kunnen de landbouwer begeleiden inzake specifieke sectorgebonden topics zoals moderne stalconcepten, erfordening, emissiearme gebouwen, klimaat- en ventilatieproblematiek, wetgeving dierenwelzijn, renovatie van stallen,... AGRO-WEERBERICHT Dankzij een samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België en het KMI kan SBB de land- en tuinbouwklanten sinds begin 2007 een gratis Agro weerbericht aanbieden via SBB Online. Elke morgen en elke avond wordt een gedetailleerde weersverwachting voor de verschillende landbouwstreken op SBB Online geplaatst. Op basis van de woonplaats van de klant wordt automatisch de weersvoorspelling van zijn streek getoond. Het is een weersvoorspelling op maat van de landbouwer en tuinder. Zo beschikken de klanten bij het krieken van de dag over de meest recente en nauwkeurige voorspellingen betreffende lucht- en dauwpunttemperatuur, neerslaghoeveelheid, windsnelheid en maximale windsterkte, windrichting, relatieve vochtigheid, bewolking, globale straling en luchtdruk. Kortom, alle meteorologische informatie om hun dag optimaal te plannen. VOORBEREIDING BEDRIJFSADVIESSYSTEEM Het bedrijfsadviessysteem of BAS is de nieuwe manier waarop de Vlaamse overheid voortaan het bedrijfseconomisch advies aan land- en tuinbouwbedrijven subsidieert. Van een tweejaarlijks begeleidingstraject dat niet alleen een bedrijfseconomische boekhouding omvat maar ook optimaal inspeelt op de randvoorwaarden inzake MTR, krijgt de landbouwer 80% van de advieskosten terugbetaald. Alleen door de overheid erkende adviseurs kunnen deze begeleiding aanbieden. SBB is erkend en heeft bovendien voldoende kennis en ervaring in huis om de klant het volledige adviestraject aan te bieden. In 2007 werd onze dienstverlening voorbereid op het BAS-stramien. Begin 2008 wordt hierover gecommuniceerd met klanten en derden. Social profit SBB breidt ook zijn dienstverlening aan de social profit-sector steeds verder uit, met een mooie groei in de sector tot gevolg. Eind 2007 mocht SBB al zo n 300 VZW s en verenigingen als trouwe klant registreren. Beheerders van VZW s en andere verenigingen waken, samen met SBB, niet alleen over de financiële gezondheid van hun organisatie, maar ook over het wettelijke kader waarin zij werken. Ook in de social profit-sector is het immers belangrijk om op een correcte manier te voldoen aan alle administratieve verplichtingen en de organisatie pro-actief te leiden. 11

12 2 12 Beniti Cornelis

13 Kennis 13

14 Interne opleidingen Om de klant de best mogelijke dienstverlening te garanderen, bestaat bij SBB al jaren een structureel beleid inzake permanente opleiding van de medewerkers. Kennis BASISOPLEIDING EN UPDATES Het traject begint met een basisopleidingsprogramma van een dertigtal opleidingsdagen voor alle nieuwe medewerkers. Bovendien worden jaarlijks een aantal interne update - opleidingen georganiseerd over personenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW en de andere materies waar onze medewerkers dagelijks mee bezig zijn. Voorts zijn er de grondige opleidingen over een actueel thema of een nieuwe maatregel die voor klanten belangrijk is. In 2007 werden door de adviseurs van de SBB-studiedienst in totaal meer dan uren besteed aan het voorbereiden en geven van deze interne opleidingen. Bovendien werden hun inspanningen aangevuld met de opleidingen van externe deskundigen, die bepaalde topics verder kwamen uitdiepen voor de SBB-medewerkers. Ook hebben de medewerkers in de kantoren de gelegenheid om - meestal naar aanleiding van een concreet dossier - door zelfstudie bepaalde materies grondiger in te studeren. Onze medewerkers besteedden op die manier in 2007 samen bijna uren aan opleiding, hetzij collectief, hetzij individueel ( deskresearch ). Dit is per individu meer dan het 14

15 dubbele van de norm die het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten, de deontologische overheid van SBB, ter zake oplegt. OPLEIDING OP AFSTAND Om kort op de bal te spelen bij wetswijzigingen en/of programma-aanpassingen werd in 2007 een zogenaamde e-learning toepassing geïntroduceerd. Deze tool laat toe dat een aantal mensen van op de eigen werkplek via de PC en het netwerk een opleiding volgen. In een sterk gedecentraliseerd bedrijf zoals SBB is het immers niet altijd mogelijk om mensen voor een korte bijscholing samen te brengen op één of twee locaties. Het gaat dus om een nuttige aanvulling op het traditionele interne opleidingscircuit. De nieuwe toepassing zal in de toekomst eveneens gebruikt worden om bepaalde informatie aan klanten door te spelen. Nieuwe opleiding Agro-Bedrijfskunde Bij de oprichting was SBB een dienstverlener die zich uitsluitend toelegde op fiscaliteit en boekhouding. Dit dienstenaanbod heeft zich echter in de loop der jaren verruimd en gaat vandaag veel verder dan het fiscaalboekhoudkundige luik. Voor de land- en tuinbouwklanten volgde deze evolutie de stelselmatige toename van het aantal administratieve verplichtingen dat zich in de sector stelt. Vanuit de zeer specifieke sectorwetgeving werd op die manier een dienstenaanbod gecreëerd inzake milieu (in de ruime zin van het woord), subsidies, bedrijfseconomische en milieuboekhouding, energie, bedrijfsovernames, onteigening en recent nog het technologisch bouwadvies. De jongste jaren wordt steeds duidelijker dat de land- en tuinbouwbedrijven die zich in een verder krimpende sector willen manifesteren, alsmaar groter worden en complexer gestructureerd zijn. De boer of tuinder wordt méér en méér ondernemer en manager van een bedrijf. SBB biedt deze performante ondernemers in land- en tuinbouw een totaalpakket van diensten aan met een geïntegreerde begeleiding als belangrijke meerwaarde. Vanuit deze invalshoek werd in 2007 de opleiding Agro-bedrijfskunde geïntroduceerd. Naar het model van een fiscale hogeschool of een IABstage, werd ook voor de landbouwsector een opleiding op hoog niveau opgestart. De cursisten - allen SBB-adviseurs - krijgen een op maat gesneden opleidingsprogramma aangeboden, dat dermate omvattend is dat het wordt gespreid over twee jaar. Het programma bestaat uit drie grote modules: een universitaire opleiding Postgraduaat in de Bedrijfskunde, een sectorspecifieke opleiding over de technischeconomische aspecten en de sectorwetgeving land- en tuinbouw, en tenslotte - voor de nietfiscale adviseurs van SBB - een doorgedreven fiscale vorming. 15

16 3 16 Jan Cobbaert

17 Organisatie 17

18 Nieuwe kantoordirecteurs De benoeming van een aantal nieuwe kantoordirecteurs, met een verjonging van een deel van het middenkader als gevolg, was in 2007 de aanleiding voor een opleidingstraject voor deze leidinggevenden. Het opleidingsprogramma, dat in 2007 werd voorbereid en vanaf 2008 uitgevoerd wordt, beslaat een deel met SBB-gerelateerde kennis- en informatieoverdracht en een deel managementvaardigheidstraining, in samenwerking met een extern docent. Organisatie 18 Boordtabel In de tweede helft van 2007 werd voor de kantoren een boordtabel ontwikkeld. Deze managementtool versterkt vanaf begin 2008 het maandelijkse kantoorrapport. Het gaat om een gebruiksvriendelijk overzicht van de meest relevante informatie over de werking van het kantoor en zijn medewerkers, samengevat op één A4. Deze boordtabel, vergelijkbaar met het dashboard van een auto, toetst de actuele situatie op kantoor bovendien aan de doel-stellingen die in het kader van de begrotingsopmaak werden vastgelegd. Dit dashboard volgt de principes van de balanced scorecard. De kantoordirecteur krijgt met dit nieuwe instrument een kant-en-klaar stramien om het maandelijks kantooroverleg op te bouwen. De agenda van deze maandelijkse vergadering vloeit logisch voort uit de te behalen criteria die in de tabel opgesomd zijn. Real-time opvolging budgetten en kantoorresultaten Alle SBB-kantoordirecteurs kunnen sinds eind 2007 in real time hun begroting vergelijken met de werkelijk behaalde

19 resultaten. In combinatie met de gegevens uit de boordtabel wordt hier de vinger aan de pols gehouden over het reilen en zeilen van het kantoor. Administratief beheer In 2007 werd ook werk gemaakt van de ontwikkeling van een nieuw IT-programma voor administratief beheer, dat vanaf 2008 gebruikt zal worden in de kantoren. Het programma heeft in de eerste plaats als bedoeling de kantoren, maar ook de centrale diensten te Leuven, op elk moment een perfect beeld te geven van de stand van de werkzaamheden op kantoor. Via het werken met taken, zowel periodieke (bv. BTW-aangifte, opstelling jaarrekening, aangiftes PB,...) als specifieke (bv. antwoorden op vraag om inlichtingen, aanvraag milieudossier) waaraan limietdata worden gekoppeld, kunnen opvolgingslijsten afgedrukt worden per dossier (zoals de openstaande taken, de taken waarvan de limietdatum overschreden is,...) of per kantoor (bv. nog in te dienen BTW-aangiftes op een bepaalde datum), of per aangifteperiode (bv. voor alle kantoren samen het nog af te werken aantal aangiftes PB). Het nieuwe programma zal de kantoren ook toelaten om een nog betere werkplanning op te stellen en eventuele bijkomende personeelsbehoeften tijdig te kunnen inschatten. Verdere uitbouw kantorennet LANAKEN Na voorbereidende gesprekken in de loop van 2006, werd het kantoor Matty Mooren Accountancy te Lanaken op 1 januari 2007 geïntegreerd in het kantorennet van SBB. Het gaat om een kantoor waar 25 medewerkers actief zijn. Hoewel een constante groei uit eigen, interne dynamiek de belangrijkste doelstelling van SBB is, bleek de overname van een goed gestructureerd advieskantoor dat door zijn goede ligging bovendien een blinde vlek opvult in het SBB-kantorennet, een mooie opportuniteit. In de loop van 2007 werden zowel op organisatorisch vlak als inzake IT de nodige stappen gezet om het kantoor snel en efficiënt in de werkwijzen en procedures van SBB te integreren. MAASMECHELEN Midden 2007 trad tevens een accountantskantoor, gelegen in Maasmechelen, toe tot het SBB-kantorennet. Het kantoor telt momenteel vier medewerkers en werkt nauw samen met het kantoor te Lanaken. Beide kantoren samen vormen binnen SBB de regio Maasland. 19

20 4 20 Jean-Roch Focant

21 Kwaliteit 21

22 Kwaliteit 22

23 Hernieuwing Q*Forerkenning voor advies en opleidingen Eind 2004 werd aan SBB na een grondige audit en een ruime klantenbevraging door een extern bureau het Q*For klantentevredenheidscertificaat toegekend voor de advies- en opleidingswerkzaamheden. Omdat dergelijke erkenning na verloop van drie jaar verstrijkt, werd in de loop van 2007 een nieuwe audit uitgevoerd. SBB behaalde een bijzonder hoge score van 94%, en dit zowel voor de opleidingen als voor onze adviesverlening. Kwaliteitsstuurgroepen Bij SBB zijn een aantal kwaliteitsstuurgroepen actief. Deze stuurgroepen betrekken de medewerkers uit de lokale kantoren bij de ontwikkeling van nieuwe diensten. Bovendien zijn zij een forum waar de kantoren input geven op het vlak van noden en praktijkervaringen over dienstverlening en ondersteunende tools. In 2007 werd een stuurgroep over opvolging en overnamebegeleiding in de KMO opgestart (zie ook verder). Een andere stuurgroep boog zich over de land- en tuinbouwfiscaliteit en vennootschappen. SBB is van oudsher het kenniscentrum bij uitstek inzake landbouwfiscaliteit. Om deze positie in de toekomst nog te versterken, werd gekozen voor een meer geïntegreerde èn gestructureerde aanpak. In die context is een periodiek overleg opgestart waaraan de verschillende kantoren participeren, om op die wijze een uitwisseling van specifieke kennis, ervaring en praktijktips te bevorderen over de kantoorgrenzen heen. Gebruikersgroepen IT In 2007 werden een aantal gebruikersgroepen IT opgestart. Het is steeds de betrachting om met de software van SBB maximaal in te spelen op de concrete behoeften van de eindgebruikers. Met de oprichting van regionale gebruikersgroepen verloopt de informatiedoorstroming op een meer gestructureerde wijze en is er een constructieve uitwisseling van verschillende zienswijzen. Permanente kwaliteitsbewaking Enige tijd geleden werd een vernieuwde procedure geïntroduceerd om de kwaliteit van de dienstverlening permanent te bewaken. Het gevolgde stramien is dat van de peer review zoals men dit ook kent in andere sectoren. Samengevat komt het er op neer dat de SBBkantoren periodiek het bezoek krijgen van collega uit de centrale diensten in het kader van een audit van de klantendossiers. De bevindingen worden gerapporteerd aan het lid van het directiecomité dat verantwoordelijk is voor de kwaliteit van onze dienstverlening, evenals aan de betrokken kantoordirecteur. 23

24 5 24 Ward Dijck

25 Medewerkers 25

26 Evolutie Op het vlak van aantal medewerkers is 2007 het jaar van een grote sprong voorwaarts. De tabel laat zien dat de personeelsgroei in aantal personen 16% bedraagt. Uiteraard speelt de overname van de kantoren in Lanaken en Maasmechelen (zie ook eerder) een grote rol, maar de interne groei is eveneens wezenlijk. Naast de beide overgenomen kantoren met respectievelijk 22 en 3 medewerkers, werden nog 36 nieuwe medewerkers aangeworven. Tegenover deze aangroei stond een vertrek van 22 medewerkers, met als resultaat een netto-aangroei van 39 personeelsleden. Medewerkers Personeelsevolutie

27 Onthaaldagen Nieuwe SBB-medewerkers werden ook in 2007 uitgenodigd op één van de onthaaldagen die elk jaar worden georganiseerd. Zij kregen er een beter zicht op de verschillende facetten van het accountantsen advieskantoor SBB, van dienstverlening tot organisatie. Personeelsvergaderingen Naar jaarlijkse traditie stonden ook in 2007 de Nieuwjaarsviering en de zomer-bijeenkomst op het programma. Het zijn twee gelegenheiden waar alle medewerkers van SBB verzamelen, waarbij ze het nuttige (bedrijfsinformatie) aan het aangename (receptie en/of lunch) koppelen. Beide dagen worden elk jaar weer zeer druk bijgewoond. 27

28 Medewerkers 28

29 Familiefeest Om de medewerkers te bedanken voor hun dagelijkse inspanningen, werden zij op zaterdag 1 september 2007 samen met hun gezin uitgenodigd op een actieve SBBfamiliedag te Antwerpen. Het werd een drukbezochte feestdag waar iedereen, van klein tot groot, wel iets van zijn gading vond. De familiedag werd afgesloten met een gezellige barbecue. Challenge Begin juni 2007 organiseerden enkele SBBmedewerkers in Limburg de negende SBBsurvival, voor de gelegenheid Challenge gedoopt. Het ging om een sportieve weekendbijeenkomst die gevuld werd met opdrachten, de ene al fysieker dan de andere, en vooral veel collegialiteit. De proeven varieerden dit keer van mountainbiken tot rappel, van beekzwieren tot harde kwis. 29

30 6 30 Ward Dijck

31 Innovatie 31

32 Elektronische facturatie Door een goede voorbereiding in 2007, kan SBB de klant in de loop van 2008 de mogelijkheid bieden om de SBB-facturen elektronisch te ontvangen. De elektronische facturen worden gestuurd naar de Online banktoepassing van de klant. Hij kan die met de Zoomitsoftware van Isabel, die bij elke bank beschikbaar zal zijn, op een vlotte manier betalen. Alle gegevens van het overschrijvingsformulier worden automatisch voorgesteld zodat de betaling een heel stuk wordt vereenvoudigd. De factuur blijft bovendien steeds raadpleegbaar en zal voor de klanten waarvan de boekhouding met WinBooks wordt gevoerd, automatisch in de boekhouding worden ingelezen. Innovatie SBB Online 32

33 Raadplegen van de boekhoudingen SBB Online is het totaalproject waarmee SBB zijn dienstverlening aan de klant binnenloodst in de 21ste eeuw. In dit samenwerkingsmodel werken zowel de SBB-adviseur als de klant met dezelfde gegevens en hetzelfde dossier op een gezamenlijk IT-platform, zodat beiden kunnen beschikken over dezelfde informatie, en dit quasi in real-time. SBB Online werkt volgens het ASP-model. De klanten die hun boekhouding uitbesteden aan SBB, kunnen sinds 2007 niet enkel hun resultaten on line raadplegen, maar tevens de details tot op factuurniveau. Indien de klanten gebruik maken van Budget Online kunnen zij de gerealiseerde cijfers vergelijken met de gebudgetteerde cijfers. Agri Online In 2007 werd, in het licht van het nieuwe Vlaamse Bedrijfsadviessysteem (BAS, zie ook eerder), begonnen met de ontwikkeling van een nieuwe tool, Agri Online, die deel uitmaakt van het totaalproject SBB Online. Met deze nieuwe internettoepassing kan de klant op gebruiksvriendelijke wijze al zijn bedrijfseconomische gegevens beheren. Het programma maakt het mogelijk om op elk ogenblik te beschikken over alle belangrijke tussentijdse bedrijfsresultaten - zowel op bedrijfseconomisch vlak als met betrekking tot de mestbalans en de andere milieurelevante parameters. Agri Online wordt bovendien gratis ter beschikking gesteld aan klanten die bij SBB een bedrijfseconomische en/of een milieuboekhouding voeren, ongeacht of dit binnen het BAS gebeurt of volgens het oude systeem. Budget Online Agri Online 33

34 7 34 Nadine De Klerk

35 Communicatie 35

36 Spiegelonderzoek Om de verwachtingen die (pré-)starters hebben ten aanzien van het zelfstandig ondernemerschap te toetsen aan de concrete ervaringen van gevestigde ondernemers, organiseerde SBB begin 2007 een grootschalige enquête. Enerzijds werd aan starters een vragenlijst voorgelegd over zowel de zakelijke aspecten van het zelfstandig zijn, als over vooruitzichten op sociaal en familiaal vlak (combinatie werk-gezin enz.). Anderzijds werd aan ervaren zelfstandigen een analoge vragenlijst voorgelegd. Het doel was te achterhalen of de verwachtingen van starters en de realiteit zoals ervaren ondernemers die elke dag meemaken, overeenstemmen. De enquête kon ingevuld worden via de website van SBB Accountants & Adviseurs, Trends Magazine, een aantal beroepsorganisaties, onderwijsinstellingen e.a. Verder werd de enquête ook op papier verspreid in een aantal scholen die opleidingen aanbieden met het oog op een zelfstandige loopbaan. P R A K T I J K G I D S Communicatie Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen 36

37 8 In totaal vulden 634 starters en 1723 zelfstandigen uit alle sectoren de enquête in. De - soms opmerkelijke - resultaten van dit Spiegelonderzoek vonden vlot hun weg naar de media en werden ook opgenomen in publicaties van beroepsorganisaties. Ze resulteerden tevens in een praktijkgids, die wordt gebruikt als eerste gedeelte van infosessies voor starters. Aangezien de studie niet strikt gebonden is aan het jaar 2007, wordt deze ook in de loop van 2008 nog volop in de starterswerking van SBB gebruikt. De praktijkgids is beschikbaar via Zelfstandigheid zit in het bloed Je hoort wel eens vertellen dat je als zelfstandige wordt geboren of dat een beroep van vader op zoon gaat. Dergelijke uitspraken worden vaak als een veralgemening of cliché beschouwd. Toch lijken de cijfers aan te tonen dat er heel wat waarheid in schuilt. Meer dan de helft van de gevestigde ondernemers komt immers uit een zelfstandig milieu. Dit is eveneens het geval voor iets minder dan de helft van de starters (tabel 1). Het milieu waarin men opgroeit is met andere woorden belangrijk, maar uit de cijfers blijkt anderzijds dat het belang ervan mettertijd vermindert. Bij de gevestigde ondernemers komt immers nog bijna 60% uit een gezin van zelfstandigen, terwijl dit bij starters al minder dan de helft is. 1. UIT ZELFSTANDIG MILIEU zelfstandigen starters 45% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 2. STARTERS UIT GEZIN VAN ZELFSTANDIGEN bouw neen 64,3% ja 35,7% horeca neen 53,4% ja 40,8% productie neen 34,7% ja 65,3% distributie (groot- en kleinhandel) neen 52,0% ja 41,1% diensten (aan personen en zaken) neen 51,4% ja 48,0% vrije beroepen neen 59,9% ja 40,1% land- en tuinbouw neen 9,4% ja 90,0% % WAT VALT OP IN DE SECTOREN? We zien dat de afkomst vooral in de land- en tuinbouwsector een belangrijke rol blijft spelen, met 90% van de jonge starters die verklaren uit een zelfstandig gezin te komen. Uiteraard speelt het belangrijk aantal zelfstandigen die in deze sector het familiale bedrijf overnemen, een doorslaggevende rol. Het cliché dat zelfstandigheid in het bloed zit, gaat vandaag niet meer op voor de technische vrije beroepers (architecten, ingenieurs,...). Bij de gevestigde ondernemers uit deze sector kwam nog 44% uit een gezin van zelfstandigen. Bij starters is dat nog maar 20%. 5 Website De website werd in 2007 uitgerust met een nieuwe versie van het content management systeem (CMS) wat nog meer mogelijkheden biedt om informatie vlotter aan te bieden en de relatie met de bezoeker interactiever te maken. Bezoekers kunnen op de site op eenvoudige wijze SBBpraktijkgidsen bestellen, inschrijven op infosessies, een vraag stellen aan onze deskundigen enz. Ook het startersluik op de website kreeg er in 2007 enkele mogelijkheden bij. De website kan de starter het volgende aanbieden: Nuttige actuele informatie en nieuwsberichten voor starters Gratis startersgidsen voor meer dan 30 beroepen De nieuwe rubriek stel een vraag aan de startersadviseur laat toe om on line vragen te stellen aan de startersadviseurs én heel snel een antwoord te krijgen Vlot leesbare praktijkgidsen over vennootschappen, fiscaliteit, bedrijfsbeheer, MANIER VAN STARTEN inkopen in bestaande zaak 2% zelfstandigen 3% starters zaak opstarten zelfstandigen 63% Werkdruk fors onderschat Het is genoegzaam bekend dat een zelfstandige hard moet werken. Daar tegenover staat dan vaak een hoger inkomen, meer return, je eigen baas kunnen zijn en dus ook je eigen tijd kunnen indelen. Toch is dat laatste niet vanzelfsprekend, zo blijkt uit het onderzoek (tabel 8 en 9). starters 68% 8. VERWACHTE WERKUREN VAN STARTERS zaak overnemen EN REËLE WERKUREN VAN ZELFSTANDIGEN zelfstandigen 31% tussen 40 en 49 uren starters 22% starters 22% zelfstandigen 16% tussen 50 en 59 uren 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% starters 22% zelfstandigen 25% tussen 60 en 69 uren starters starters 17% Liever een zaak vanaf nul zelfstandigen 23% tussen 30 en 39 uren Wie als zelfstandige een activiteit wil opstarten, heeft de keuze starters 11% tussen het overnemen van of het zich inkopen in een bestaande zelfst. 5% zaak of het opstarten van een eigen zaak. Het mag duidelijk zijn tussen 20 en 29 uren starters dat zowel starters (68%) als ervaren zelfstandigen (63%) liefst 10% zelfst. een eigen zaak opricht(t)en. Het enthousiasme om zich in te 3% meer dan 70 uren kopen in een bestaande zaak of om een zaak over te nemen, ligt starters 7% beduidend lager, zoals blijkt uit tabel 7. zelfstandigen 22% minder dan 20 uren starters 5% zelfst. 3% WAT VALT OP IN DE SECTOREN? niet van toepassing Enkel in de land- en tuinbouwsector worden meer zaken starters 6% overgenomen dan vanaf nul opgestart. Het aantal starters die in zelfst. 3% deze sector een zaak overnemen (75%), is zelfs nog toegenomen tov vroeger (66%) % 37

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden

nieuwsbrief december 2013 - nr 04 Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Virtuele centrumsteden Virtuele Centrumsteden Klaar voor digitale handtekening - infosessie februari 2014 Voorwoord Voorwoord 2 3 Voorwoord 4-10 Virtuele centrumsteden: 4 Noord 5 SOCiAL 6 STAD 7 Hageland

Nadere informatie

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht?

wet overheids - opdrachten de nieuwe DECEMBER 2013 IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? contact 08 DECEMBER 2013 Het magazine voor openbare besturen, socialprofitorganisaties en ondernemingen IN DE KIJKER de overheid: een opdracht? KNOWING YOURSELF interactive city: de openbare ruimte wordt

Nadere informatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie

FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie 2013 nieuwsbrief nr.2 www.bdo.be Nieuwsbrief De geconsolideerde rapportering: het boordinstrument bij uitstek FAQ : 2013, de laatste kans op een fiscale regularisatie Transfer Pricing PAGINA 4 PAGINA 7

Nadere informatie

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID

JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID JAARVERSLAG 07 HET NOTARIAAT 100% BETROKKENHEID INHOUDSTAFEL Voorwoord door voorzitter Pierre Nicaise 3 Het notariaat, 100% betrokkenheid 5 Het notariaat

Nadere informatie

Financial reporting: de gps van uw onderneming

Financial reporting: de gps van uw onderneming 27 E E N I N I T I A T I E F V A N E Y I N S A M E N W E R K I N G M E T T I J D C O N N E C T E N E C H O C O N N E C T 1 3 J U N I 2 0 1 4 Geïntegreerde 2 rapportering Financiële departement als business

Nadere informatie

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN

HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN HET NIEUW BOEKHOUDKUNDIG STELSEL VAN DE KLEINE VERENIGINGEN Brochure Kleine VZW s 1 19/06/2003 Inhoudstabel Woord van de Minister... 5 Woord vooraf werkgroep... 6 Hoofdstuk 1 Het boekhoudkundig kader...

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be

Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar. Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be Inhoud Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel 02 239 12 11 Fax 02 239 13 80

Nadere informatie

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een

Het academiejaar is net begonnen. Professoren en studenten zijn gestart met een 2012 nieuwsbrief nr.3 www.bdo.be Nieuwsbrief Duurdere verdelingsrecht van 2,5% is een feit FAQ: Doorrekenen van kosten : hoe begin je eraan? De bedrijfsrevisoren stellen voor om hun opdrachten uit te breiden

Nadere informatie

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010

Redactioneel. Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 Jaargang 15 - Nummer 1 februari - maart 2010 - De erkenning als Outplacementbureau voor vzw Vokans - p 2 - Prinses Astrid luistert naar verhalen van werkzoekenden met een arbeidshandicap - p 6 - Werk ze

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen

Bedrijven creëren bedrijven. 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Bedrijven creëren bedrijven 4 jaar spin-offcreatie in Vlaanderen Inhoud Voorwoord Succesvol nieuwe bedrijven creëren 6 Interview Vlaams minister-president Kris Peeters INNOTEK speelt verrijkende rol bij

Nadere informatie

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012

Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie. Jaarverslag 2012 Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie Inhoudstafel Inhoudstafel... 2 Voorwoord... 3 Inleiding... 4 DEEL I: Ons agentschap en haar opdracht... 5 1. Onze Structuur, strategie en planning...

Nadere informatie

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram

Inhoud. 24 Verslag Raad van Bestuur 26 Jaarrekening 37 Organigram Jaarverslag 2013 Inhoud 4 Woord vooraf 6 Ondernemingsprincipes 7 Kerncijfers 10 Mission statement 12 Activiteiten Niet-Leven 14 Activiteiten Leven 16 Distributie en commerciële werking 19 Andere ondersteunende

Nadere informatie

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle

kmo maart 2009 Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle Starters vertellen Het verhaal van twee succesvolle ondernemers een krant geproduceerd door mediaplanet Internationaal ondernemen Als Vlaanderen en België te klein worden maart 2009 kmo special starters

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011

Inhoud. Algemene informatie. Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn 2011 Jaarverslag 2011 Dierengezondheidszorg Vlaanderen Inhoud 3 Voorwoord 4 Algemene informatie 5 6 9 11 16 Missie en waarden Strategische doelstellingen Organisatiestructuur Bestuurs- en adviesorganen Tijdlijn

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF

Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S. Deel II: Deel III. - B.Z.W. in cijfers. Deel V WOORD VOORAF WOORD VOORAF Deel I: GEMEENSCHAPPELIJKE THEMA S - Werken aan diversiteit - Tevredenheidsmeting personeel 2007 - Ontwikkelingen GROB en MFC - Werken: het kan uw gezondheid schaden - Aandacht voor secundaire

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen

2.1. Regionale mutualiteiten. 24 uur van dementie. CM Antwerpen 2.1. Regionale mutualiteiten 24 uur van dementie CM Antwerpen Op 20 september 2013 organiseerde CM Antwerpen, in de aanloop naar de Werelddag Dementie, de 24 uur van dementie : een ganse dag en avond met

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan

Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan Pacioli nr. 200 mag niet ongemerkt voorbijgaan 200 edities van «Pacioli» brachten U sinds 1997 het BIBF-nieuws alsook de actuele informatie die U nodig heeft voor de uitoefening van uw beroep. Via onze

Nadere informatie

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING

STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW. Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING STARTERSMAP THUISVERKOOP IN DE LAND- EN TUINBOUW Deel 2 HOEVEZUIVEL VERKOOP EN VERWERKING 2 Voorwoord: Hoevezuivel: booming business? Hoeve- en zuivelproducten : twee begrippen die aanspreken. Daarom is

Nadere informatie

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen

Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen Jaarverslag 2010 2 Inleiding Jean-Marc Vandenbergh Administrateur-generaal 3 De afgelopen jaren bouwde de HVW hard verder om een instelling te worden waar iedereen

Nadere informatie

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven

Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Hoofdstuk 8 Katholieke Hogeschool Leuven Algemene toelichting bij de professioneel gerichte bacheloropleiding in de Toegepaste informatica aan de Katholieke Hogeschool Leuven De Katholieke Hogeschool Leuven

Nadere informatie

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon

Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon 2010 Tegenover de interne verdelingen, Europa als horizon Voorwoord:"samen staan we sterk" 4 Bruggen slaan: het Europese voorzitterschap als waardevolle samenwerking 13 Het sociale en het economische verzoenen

Nadere informatie

ACTIVITEITEN- VERSLAG

ACTIVITEITEN- VERSLAG 2013 ACTIVITEITEN- VERSLAG INHOUD Voorwoord 3 Standhouden bij harde tegenwind! 3 1. Missie en waarden van CESI 4 Een ideaal 5 En waarden... 5 2. Waar heeft u CESI gezien in 2013? 6 De CESI-centra en de

Nadere informatie