Mensen maken het verschil

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen maken het verschil"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag Mensen maken het verschil Een scharnierjaar in beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 2

3 2006, een scharnierjaar... De voorbije jaren werden op diverse terreinen fundamenten gegoten om SBB Accountants & Adviseurs een solide basis te bezorgen om verder te kunnen doorgroeien, zowel voor wat betreft de verbreding als de verdieping van onze dienstverlening. Het huis SBB is - samengevat - gebouwd op vier grote fundamenten: ons medewerkersbeleid, de kwaliteit van onze dienstverlening, een doordachte marktbenadering en externe communicatie en tenslotte een innovatieve samenwerking met onze klanten, gestoeld op een performante IT-infrastructuur. Fundamenten zitten evenwel onder de grond en zijn door de buitenwereld niet altijd te zien. In 2006 werd de bouw aan onze verdere groei echter steeds zichtbaarder, ook voor de externe waarnemer. In dat opzicht was het voor onze organisatie een echt scharnierjaar. Reden genoeg om in dit aktiviteitenverslag aandacht te besteden aan onze vier fundamenten én aan het bouwproject dat SBB de laatste jaren kenmerkt. Onze ambitieuze projecten en toekomstplannen kunnen echter maar slagen als al onze medewerkers elke dag weer het beste van zichzelf geven om de klant optimaal te begeleiden en te adviseren. Daarom vormen zij de rode draad doorheen deze terugblik op Ik wens u een aangename lectuur. Noël Devisch Voorzitter van de raad van bestuur Noël Devisch, voorzitter van de raad van bestuur Sonja De Becker, gedelegeerd bestuurder Herman Vidts, bestuurder-directeur Vooraf 3

4 1. Kwalitatieve partner voor de ondernemer p. 5 Kwaliteit 7 Kennis delen 9 Uiteenzettingen door SBB-deskundigen De mensen achter de cijfers 17 Aanwervingsbeleid 19 Nieuwe functies 19 Samen - werking Innovatieve samenwerking met klant en overheid 23 SBB Online 25 Elektronische aangiftes 26 Interne IT-toepassingen SBB en omgeving 29 Solide partnerships met sectorfederaties 31 Zakelijke tussenpersonen en -organisaties 33 In de media 33 SBB new look Onze dienstverlening in vogelvlucht 37 SBB-dienstverlening 39 Aandacht voor starters 40 Dienstenaanbod aan startende zelfstandigen Management en cijfers 43 Raad van bestuur 45 Directiecomité 45 Externe accountants en belastingconsulenten 45 Kerncijfers Samengevat 47 Inhoud 4

5 1 Kwalitatieve partner voor de ondernemer 5

6 1 Kwalitatieve partner voor de ondernemer Onze kernactiviteit is ondernemers en vrije beroepen te begeleiden op het vlak van accountancy, fiscaliteit, milieu- en juridisch advies. Dit houdt in dat wij onze kennis, zowel van de materie als van de sector waarin onze klanten actief zijn, in bruikbare en nuttige adviezen en begeleiding van de klant vertalen. 6

7 Kwaliteit De klant kan bij SBB rekenen op een kwalitatieve dienstverlening. Deze wordt gegarandeerd door maatregelen op diverse vlakken. Permanente opleidingen SBB besteedt heel wat aandacht aan de permanente opleiding van de medewerkers. In een organisatie die draait om kennis en adviesverlening is een permanente èn kwaliteitsvolle kennisopbouw in hoofde van de medewerkers vanzelfsprekend cruciaal. De centrale studiedienst speelt hierin een belangrijke rol. Ieder jaar wordt door de medewerkers van de studiedienst een gevulde opleidingskalender samengesteld die ertoe leidt dat op jaarbasis ruim 450 uren opleiding wordt gegeven. Meestal zijn het de medewerkers van de studiedienst zelf die optreden als lesgever. Het gebeurt dat ook externe lesgevers bepaalde onderwerpen brengen. Het decentrale karakter van SBB heeft als gevolg dat de meeste opleidingen drie of vier keer worden gedoceerd, verspreid over het Vlaamse land. Afgelopen jaar werden in deze interne opleidingen 26 verschillende thema s toegelicht. De nieuwe medewerkers doorlopen het eerste jaar van hun tewerkstelling een opleidingsprogramma dat specifiek voor nieuwkomers is uitgewerkt. Grosso modo gaat het om een basisopleiding van 130 uren. Concreet behelst het programma een grondige cursus BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting. Bovendien maken zij kennis met het hele scala aan reglementeringen die op een aantal specifieke sectoren van toepassing zijn, worden zij opgeleid in het gebruik van de tools van SBB, en dergelijke meer. Als evergreen in de opleidingskalender zijn er de jaarlijkse update-opleidingen om perfect op de hoogte te zijn van alle aanpassingen en nieuwigheden in de materie. Voor het overige wordt ervoor gezorgd dat jaarlijks een aantal relevante of actuele items nader worden belicht en grondig onder de loep worden genomen. Lidmaatschap IAB Accountants- en advieskantoor SBB is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Voor de klant is dit een belangrijke kwaliteitswaarborg. Het IAB-lidmaatschap behelst immers een belangrijke plicht tot permanente vorming, strikte deontologische regels in de relatie dienstverlener-klant en andere garanties op een goede dienstverlening. Onze jonge medewerkers worden gestimuleerd om te streven naar de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent. Dit persoonlijk lidmaatschap bij het Instituut kan slechts bereikt worden na een theoretisch toelatingsexamen, een stage van drie jaar en aansluitend een praktisch bekwaamheidsexamen. Het gaat voor de betrokkene om een bijkomend kwaliteitsmerk op individueel vlak. Kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de dienstverlening is in onze sector nauw verbonden met de kwaliteiten van de individuele 7

8 accountant of belastingconsulent. De klant vertrouwt in de eerste plaats op zijn adviseur, die op zijn beurt deel uitmaakt van een grotere structuur. Dit belet niet dat er ook op het niveau van de grotere structuur - SBB als organisatie - een algemeen kader moet bestaan om de kwaliteit van de diensten te bewaken. Dit geldt zowel op het vlak van kantoororganisatie als voor wat betreft de werkwijze in dossiers en dossierafhandeling. Een klant van SBB kan er op vertrouwen dat, vanuit welk kantoor hij ook bediend wordt, hij eenzelfde kwaliteit aangeboden krijgt. Onze interne kwaliteitsbewaking heeft zowel betrekking op de pure boekhoud- en fiscale activiteiten als op onze activiteiten inzake belangrijke sectorwetgeving. De basisfilosofie is dat er in heel SBB, over kantoren en regio s heen, een uniforme aanpak gehanteerd wordt, zowel inhoudelijk in de dossiers en in de adviezen als naar procedures. Bereikbare kantoren Een kwalitatief dienstenaanbod betekent voor SBB ook dat de adviseur zo dicht mogelijk bij de klant werkt. Niettegenstaande de vele online-mogelijkheden, wenst de klant - terecht - dat zijn vertrouwensman vlot bereikbaar is, ook geografisch. Daarom heeft SBB kantoren verspreid over heel Vlaanderen én de Oostkantons. Wat de opening van nieuwe kantoren betreft, heeft SBB eerder een traditie van geleidelijke groei op eigen kracht. In 2006 dienden zich echter twee externe opportuniteiten aan. Een eerste was de integratie van het accountantskantoor van Dany Schiepers te Leuven in de groep SBB. In het najaar startten bovendien gesprekken met Matty Mooren, accountant te Lanaken, over een mogelijke integratie van 8

9 het kantoor Mooren in het kantorennet van SBB. Het gaat om een goed gestructureerd advieskantoor, dat door zijn goede ligging bovendien een blinde vlek opvult in het kantorennet van SBB. Op 1 januari 2007 werd Matty Mooren Accountancy te Lanaken overgenomen door SBB. Het kantoor werd opgericht in 1980 en telde (eind 2006)25 medewerkers. De overname betekent voor SBB een extra groei van zo n 10% in omzet en in aantal medewerkers. IT-infrastructuur Kwaliteit zit ook in de technische ondersteuning van onze dienstverlening. In een volgend hoofdstuk leest u meer over ons totaalconcept SBB Online. Hier is een vermelding van de nieuwe hardware in onze kantoren op zijn plaats was het jaar van de overgang naar een volledig nieuw Citrixplatform met krachtiger servers. Dit laat toe dat het dossier van de klant zich - in mensentaal - bevindt op één en hetzelfde IT-platform waar zowel de SBBmedewerker als de klant zelf de nodige raadplegingen kunnen doen en in het dossier kunnen werken. Bovendien werden de kantoren van SBB in 2006 verder uitgerust met nieuwe PC s en flatscreens. In elk kantoor is eveneens een nieuwe scanner beschikbaar om de documenten van de klanten te digitaliseren. Dit is nodig voor de diverse elektronische aangiften die wij indienen én om de dossiers van de klanten op termijn volledig elektronisch te bewaren. Kennis delen SBB heeft een lange traditie opgebouwd in het delen van kennis met de klant via diverse communicatiekanalen. Ook in 2006 zaten wij op dat vlak niet stil. Enkele initiatieven op een rij... Publicaties Fiscale controles Ondernemers zijn meestal geen vragende partij voor een fiscale controle. Die kost niet alleen tijd, maar gaat voor de meesten ook gepaard met de nodige stress. Ook de uitkomst ervan is niet altijd te voorspellen. De fiscale wetgeving laat nu eenmaal op een aantal punten ruimte voor interpretatie, die de aanleiding kan zijn voor discussie naar aanleiding van een controle. Het resultaat van een bezoek van de fiscus kan sterk beïnvloed worden door de manier waarop de controle is verlopen. Al van bij de aanvang van een controle, waarbij de adviseur van de ondernemer misschien nog niet aanwezig is (een onverwacht bezoek van de controleur, een telefonische vraag om inlichtingen,...) is het belangrijk de juiste dingen te doen en de dingen 9

10 P R A K T I J K G I D S juist te doen. Als accountants- en advieskantoor zien wij het dan ook als één van onze opdrachten de klanten correct over deze materie te informeren. Daarom brachten wij de praktijkgids De fiscus op bezoek uit. Deze beknopte gids, die in 2006 een update kreeg, geeft de lezer een concreet zicht op de spelregels waaraan zowel de controleur als de gecontroleerde zich bij een controle moeten houden. Bouwsector Heel wat SBB - klanten zijn actief in de bouwsector. Daardoor hebben onze medewerkers een bijzonder goed zicht op de specifieke administratieve en fiscale aandachtspunten voor deze sector. Bovendien hebben wij vastgesteld dat de fiscale vragen die de bouwprofessionals ons stellen vaak over dezelfde knelpunten gaan. Dit heeft er ons toe aangezet om in een praktijkgids Fiscale knipperlichten voor de bouwsector enkele belangrijke fiscale aandachtspunten voor de sector op een rij te zetten. Hierin worden in vraag en antwoordvorm topics behandeld zoals onder meer de BTW-tarieven bij bouw en renovatie, verkoop van onroerende goederen met BTW, het belang van de Fiscale knipperlichten voor de bouwsector SBB Praktische tips en informatie Partner voor bedrijvige mensen registratie als aannemer, factureren volgens de regels van de kunst, belastingvermindering voor energiebesparende investeringen en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer. Alle leden-architecten van NAV (zie ook verder) en alle klanten van SBB die actief zijn in de bouwsector ontvingen de praktijkgids. Andere geïnteresseerden konden deze opvragen via de website. Vennootschappen Vennootschappen zijn ook in de land- en tuinbouwsector de laatste jaren een hot item geworden. Zakelijke adviseurs wijzen landbouwers en tuinders wel eens op de fiscale voordelen die een vennootschapsconstructie mogelijk kan bieden, maar verliezen vaak uit het oog dat er in de sector nog heel wat andere factoren van belang zijn waarmee de agro-ondernemer maar beter rekening houdt. Om de betrokkenen Kortweg AGRO SBB-nieuwsbrief voor land- en tuinbouw augustus meer inzicht te geven in de Kortweg KMO voor- en nadelen van een SBB-nieuwsbrief voor zelfstandigen en KMO s vennootschapsstructuur schreef de SBB-studiedienst de praktijkgids Vennootschappen in land- en tuinbouw. De geïnteresseerde vindt er in mensentaal de aandachtspunten die hem toelaten om hierover met kennis van zaken met zijn adviseur te praten. Voorjaar 2007 verschijnt een gelijkaardige praktijkgids voor KMO en vrije beroepen. E-nieuwsbrieven Ondernemen gebeurt in een steeds complexere wereld. Ondernemers en vrij beroepers worden bijna dagelijks geconfronteerd met allerhande nieuwe reglementeringen en een snel wijzigende wetgeving. Daarom is het goed om 10

11 geïnformeerd te blijven over de zaken die echt van belang zijn. SBB biedt daarom via de website een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrieven van SBB, Kortweg KMO en Kortweg Agro. Periodiek brengen deze elektronische nieuwsbrieven, die samengesteld worden door de SBB-studiedienst, in mensentaal het belangrijkste nieuws op fiscaal, boekhoudkundig en milieugebied. Vanaf 2007 is een nieuwe uitgave Kortweg VZW gepland. Website Om dezelfde reden bieden wij de bezoekers van onze website quasi dagelijks korte nieuwsberichten aan die nuttig om weten zijn voor ondernemers en KMO s. Algemeen nieuws staat op de homepage, terwijl eerder sectorgericht nieuws (starters, KMO, VZW, land- en tuinbouw, vrij beroep,...) op de betrokken pagina s van de site te vinden is. Onderzoek In het najaar van 2006 werd gestart met de voorbereidingen van het eerste grote SBB-onderzoek naar starters én ervaren ondernemers. Het onderzoek wil starters een realistische en klare kijk bieden op de diverse facetten van het werken als zelfstandige. Tegelijk geeft het zelfstandigen met ervaring een beter zicht op de manier waarop nieuwe intreders in de sector én ervaren collega s de zaken vandaag aanpakken. Omdat de verwachtingen van starters in het onderzoek 11

12 worden getoetst aan de ervaringen van mensen die al enige tijd actief zijn, werd geopteerd voor de naam Spiegelonderzoek. Het studierapport verschijnt in het voorjaar van Eigen infosessies en gastspreker Vennootschap of niet? Meer dan in andere sectoren heeft de keuze voor een vennootschap in de landen tuinbouwsector een aantal ingrijpende gevolgen. Belangrijke sectorwetgeving zoals milieuvergunningen, Vlif-steun, pachtreglementering, quota s, sociale wetgeving en dergelijke hangt er rechtstreeks mee samen. Een beslissing om over te stappen naar een vennootschap moet dan ook gebeuren met kennis van zaken. SBB organiseerde over dit onderwerp zowel in 2005 als in 2006 druk bijgewoonde infosessies in heel Vlaanderen. In totaal bereikten wij hiermee ruim 1400 geïnteresseerde landbouwers en tuinders. De infosessies toonden aan dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Consulenten en medewerkers uit de SBBkantoren waren aanwezig om na de uiteenzettingen met klanten en relaties na te kaarten. Infosessies voor VZW De nieuwe VZW-wet verplicht de grotere verenigingen en VZW s om vanaf 2006 een dubbele boekhouding te voeren. Anticiperend op deze maatregel organiseert SBB al sinds 2002 jaarlijks een seminarie voor VZW s en verenigingen. In 2006 stonden twee reeksen van infosessies op het programma met als thema Uw jaarafsluiting begint vandaag. Een eerste sessie - in het voorjaar - gaf voornamelijk praktische tips voor het organiseren van een goede boekhouding. In de najaarssessie werd gefocust op de jaarafsluiting zelf. Sinds het najaar van 2006 worden de 12

13 infosessies ook in Sint-Niklaas georganiseerd, als derde locatie naast Roeselare en Leuven. De formule slaat steeds meer aan. Meer dan 180 verantwoordelijken van VZW s en verenigingen volgden in de loop van 2006 een SBB-infosessie. Huis en Thuis Live Ter gelegenheid van Batibouw organiseerde het NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, op zaterdag 4 maart 2006 in Auditorium 2000 op de Heizel een evenement rond het TV-programma Huis en Thuis. Pascale Naessens ontving er in haar living een aantal deskundigen die antwoord gaven op vragen van kandidaat-bouwers. Een deskundige van SBB lichtte een aantal fiscale aspecten toe en gaf nuttige tips. Ruim zeshonderd geïnteresseerden zagen dat het goed was. Chevron / Texaco Texaco, behorend tot de groep Chevron, organiseert twee maal per jaar een regionale informatiedag (Retailer Advantage Meeting of RAM) voor de zelfstandige uitbaters van Texaco-tankstations. Op deze meetings wordt telkens een bepaalde materie ten gronde toegelicht. In het najaar van 2006 viel de keuze op enkele fiscale topics. SBB werd gevraagd als deskundige aanwezig te zijn op deze sessies. Onze medewerkers lichtten op de 8 regionale vergaderingen een tiental fiscale items toe. Het ging telkens om topics zoals het fiscaal statuut van de bedrijfswagen, het verschil tussen vennootschap en eenmanszaak, het statuut van de meewerkende echtgenote,... Rend Evenement Op vraag van de uitgever van Rend Evenement, een magazine voor professionele event managers, gaf SBB een uiteenzetting over de fiscale aandachtspunten bij evenementen en incentives. Het aanwezige publiek reageerde enthousiast en maakte er een interactieve sessie van waar heel wat ideeën werden uitgewisseld. VOKA Voor VOKA-leden te Kortrijk en te Leuven werden infosessies gehouden over de diverse aandachtspunten bij beleggen privé versus via de vennootschap en over de fiscale gevolgen van incentives en evenementen voor klanten, relaties en personeel. 13

14 De goede feedback van de deelnemers, allen zelfstandige ondernemers, zorgde ervoor dat SBB ook in de RAM die in het voorjaar van 2007 georganiseerd werd, een rol speelde. Fiscale administratie in beweging In 2005 organiseerden wij in Hasselt voor de eerste keer een fiscale infoavond met Carlos Six, Administrateur KMO bij de FOD Financiën. Hij lichtte toen aan onze klanten, relaties en andere ondernemers de interne reorganisatie en de nieuwe werkwijzen van de fiscale administratie toe. Voorjaar 2006 kwamen de provincies Oost- en West- Vlaanderen en Antwerpen aan de beurt. Op drie sessies te Brugge, Edegem en Gent gaf Carlos Six een correct beeld van de structuur van de fiscale administratie en de juiste omvang van haar opdrachten, en van de grote lijnen inzake haar werkwijze om deze opdrachten te vervullen. Op de drie sessies waren ruim 400 mensen aanwezig. Alle deelnemers kregen na de receptie een exemplaar van de SBBpraktijkgids De fiscus op bezoek mee naar huis. 14

15 Bemefa SBB is sinds 2005 steunend lid van Bemefa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten. Ondertussen groeide er ook een inhoudelijke samenwerking waardoor sectorknelpunten in onderling overleg kunnen besproken worden. In 2006 werden 2 opleidingen voor de leden van Bemefa verzorgd. In het voorjaar ging het over de verzamelaanvraag en de actualiteiten bij de mestwetgeving. In het najaar werd voor de eerste keer in een opleiding over fiscaliteit op het veebedrijf voorzien. Opleidingen NCBL SBB is sinds oudsher een belangrijke lesgever voor het Nationaal Centrum voor Beroepsvorming aan de Landbouw (NCBL). Vorig jaar werden niet minder dan 214 externe voordrachten gegeven, voor een totaal van 467 uur en dit door 50 SBBlesgevers. De verdeling inzake topics ziet er grosso modo als volgt uit: 53 uiteenzettingen handelden over bedrijfseconomische onderwerpen, 69 over milieuonderwerpen en 92 over fiscaliteit, vennootschappen en andere onderwerpen. Andere De SBB-adviseurs verzorgden voorts nog uiteenzettingen voor UAMS (Management School van de Universiteit Antwerpen), diverse hogescholen, Syntra, Procura, Kennisateliers,... 15

16 Uiteenzettingen gegeven door SBB-deskundigen In 2006 gaven onze medewerkers uiteenzettingen over de volgende topics: Accountancy en fiscaliteit Begrotingsbeleid Kanttekeningen bij de jaarafsluiting Financiële analyse Jaaroverzicht boekhoud- en vennootschapsrecht Financieel management social profit Balanslezen voor niet-economisten Fiscale aandachtspunten bij evenementen en incentives Beleggen privé versus vennootschap Waardering van ondernemingen Boekhouden in een ASP-model Kostprijsboekhouding Milieu Bouw- en milieuvergunningen Milieu-audit Bouwvergunningen in land- en tuinbouw Grondwaterwinning en -heffingen Vlarem en hernieuwing van milieuvergunningen Bedrijfsbeheer Bedrijfsovername en financiering Vennootschap of niet? Starten als zelfstandige Voorbereiding van de opvolging Juridische aspecten Testamenten, schenkingen en erfenissen Bestuurdersaansprakelijkheid 16

17 2 De mensen achter de cijfers 17

18 2 De mensen achter de cijfers Een dienstverlener zoals SBB is gebouwd op goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige mensen die de SBB-cultuur en -aanpak kunnen vertalen naar de klant. Op 31 maart 2007 telde onze ploeg 277 medewerkers. Zij zijn aan de slag in de kantoren of in de centrale diensten te Leuven. 18

19 Aanwervingsbeleid Onze ambitieuze groeiplannen, zowel kwantitatief als kwalitatief, duwden in 2006 onze rekruteringsinspanningen naar een hogere versnelling. Stilaan zien wij ook een verschuiving in de profielen die aangeworven worden. Elk jaar opnieuw zijn er onze contacten met laatstejaars, zowel in het kader van campusrecruitment (jobbeurzen) als in het kader van de schoolstage. SBB draagt zijn steentje bij tot de opleiding van jonge bachelors door het aanbieden van ongeveer een 20-tal stageplaatsen. Sommigen daarvan krijgen meteen na hun diploma ook effectief een contract op zak. SBB beschouwt het als een uitdaging om in een krimpende aanbodmarkt stilaan een vaste waarde inzake aanwervingen te worden. De cijfers spreken voor zich: 32 aanwervingen in 2006, en een veelvoud daarvan gepland in Personeelsevolutie Nieuwe functies Een kwalitatieve dienstverlening is geen statisch gegeven. Het impliceert dat er soepel kan worden ingespeeld op nieuwe noden die zich stellen of trends die zich aandienen. Vandaar dat in de loop van 2006 een aantal nieuwe functies werden gecreëerd en bijkomende deskundigen aangetrokken. Deze komen stuk voor stuk tegemoet aan een reële vraag van de ondernemers en klanten, waar SBB ten volle gehoor wil aan geven. Centraal coördinator starterswerking In elk van de 27 SBB-kantoren in Vlaanderen kunnen starters al geruime tijd terecht voor alle administratieve formaliteiten en voor inhoudelijke begeleiding en advies bij de opstart van hun activiteiten. In de zomer van 2006 werd een centraal coördinator voor de starterswerking aangeworven. Het gaat om een nieuwe functie waarvan diverse deelaspecten tot dan door verschillende medewerkers werden behartigd. De functie kadert in een verdere uitbouw van de SBBdienstverlening aan starters. De starterscoördinator staat in voor de organisatie van interne en externe opleidingen inzake de startersmaterie, een permanente update van de informatiedatabank en een vlotte doorstroming van informatie over subsidies en steunmaatregelen voor starters. De coördinator speelt ook een rol in de verdere uitbouw van de internet-toepassingen voor starters van SBB. 19

20 Adviseur energie In het voorjaar van 2006 werd een nieuw adviesprofiel voor de studiedienst aangetrokken. De nieuwe adviseur is verantwoordelijk voor de energieproblematiek, inclusief de aansturing van de advisering daaromtrent. Daarnaast bestaat de job voor een belangrijk deel uit de ondersteuning van de medewerkers omtrent de milieuproblematiek in de ruime zin, en dit ook heel specifiek voor de tuinbouwsector en de KMO. Versterking gespecialiseerde teams Het bestaande team van milieuadviseurs werd in 2006 verder uitgebreid tot 16 medewerkers. Met deze aanwervingen speelt SBB in op een toenemende vraag naar milieudienstverlening. Bovendien wordt geanticipeerd op de komende periode waarin veel milieuvergunningen zullen moeten vernieuwd worden. Ook het aantal bedrijfseconomische adviseurs groeide verder aan, zowel door een bijkomende aanwerving als door interne verschuivingen. Redenen hiervoor waren de steeds toenemende vraag naar gespecialiseerd advies bij bedrijfsveranderingen (overnames, overgang naar vennootschappen,...) in de land- en tuinbouwsector, het toenemende aantal te bespreken bedrijfseconomische boekhoudingen en de voorbereidingen van het nieuwe bedrijfsadviessysteem (BAS). 20

21 Samen - werking In het SBB-kantorennet zijn elke dag 27 teams aan de slag, verspreid over Vlaanderen en de Oostkantons. Zij worden ondersteund door hun collega s van de centrale diensten in Leuven. Vanzelfsprekend is een goede teamgeest in elk van onze 27 kantoren en in de centrale zetel van het grootste belang. Maar er is meer. Elk van die groepen maakt op zijn beurt deel uit van de grote organisatie SBB. In een sterk gedecentraliseerde organisatie als SBB is het bewaren van de teamgeest bij de medewerkers dan ook een belangrijk en permanent aandachtspunt. Jaarlijks zijn er een aantal initiatieven die alle medewerkers van SBB samenbrengen en waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Benevens deze officiële vergaderingen zijn er diverse informele initiatieven die de samenhang en collegialiteit stimuleren. Een warm onthaal... De jaarlijkse onthaaldag voor nieuwe medewerkers werd in 2006 meteen twee maal georganiseerd omwille van het groot aantal nieuwe collega s. Dertig nieuwe gezichten kregen er een bredere kijk op SBB. De onthaaldag is het sluitstuk van het aanwervingstraject waarbij nieuwe medewerkers nog meer en beter kennis maken met de organisatie waarmee ze scheep zijn gegaan. Personeelsvergadering Op 23 juni 2006 was de heer Jacques Heynen, toenmalig Executive Vice-President Fixed Line Services van Belgacom, te gast op de jaarlijkse zomerbijeenkomst van het personeel van SBB. 21

22 Jacques Heynen beklemtoonde dat SBB een heel belangrijke klant is voor Belgacom. SBB was immers een van de eerste Belgacom klanten die de vele voordelen van een uitbesteed ICT model inzag. SBB koos dan ook resoluut voor Belgacom om de ICT behoeften in te vullen en zelfs volledig te beheren. Belgacom wil de klanten en partners van SBB een maximale gebruikssoepelheid bieden, gekoppeld aan hoge kwaliteitseisen. Hij bedankte elke medewerker voor het begrip en geduld met een aantal technische moeilijkheden die zich in het voorjaar hadden voorgedaan en verzekerde hen dat Belgacom alles in het werk blijft stellen om SBB een optimale en correcte ICT service te blijven leveren. Het is intussen een traditie dat de zomerbijeenkomst ook wordt benut om aan de verzamelde medewerkers een bepaalde topic uitgebreid toe te lichten. In 2006 werd stilgestaan bij de startersaanpak van SBB als element van een doordachte marktbenadering. Na een toelichting bij de cijfers en resultaten van 2005 hadden alle medewerkers de gelegenheid de banden met de collega s aan te halen in een gezellige sfeer, een hapje en drankje binnen handbereik. Team-building In het najaar van 2006 reisden een aantal avontuurlijke medewerkers gepakt en gezakt af naar Leuven om in het achtste survivalweekend van SBB hun leven op het spel te zetten. Het weekend bracht hen een dropping, kajakvaren, mountainbiken, touwenparcours en meer fysieke beproevingen. Al wie ervan overtuigd is dat het accountants, belastingconsulenten, milieuadviseurs of andere bollebozen aan fysiek ontbreekt, moet sindsdien zijn mening bijstellen. 22

23 3 Innovatieve samenwerking met klant en overheid 23

24 3 Innovatieve samenwerking met klant en overheid Het totaalproject SBB Online biedt de zelfstandige ondernemer een beveiligd virtueel kantoor via internet. Dit kadert in het streven naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de klant. Ook in de relatie met de overheid speelt SBB traditioneel als eerste in op nieuwe mogelijkheden, zoals in 2006 met VenSoc (elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting) en eerder al met Tax-on-web (PB) en Edivat (BTW). 24

25 SBB Online Met SBB Online stellen wij ons IT-netwerk en onze programma s ter beschikking van onze klanten. Via een beveiligde internetverbinding kan de klant op elk tijdstip rapporten en documenten raadplegen, desgewenst zijn boekhouding voeren, facturen maken, budgetten en resultaten opvolgen,... Het pakket wordt samengesteld op maat van de specifieke behoeften van de klant. Met SBB Online heeft de klant een bijkomend aanspreekpunt dat 24 uur op 24 beschikbaar is. Veilig, eenvoudig en altijd up-to-date. Verdere uitbouw SBB Online SBB Online is in 2006 verder uitgebouwd. Naast lay-outwijzigingen werden meer mogelijkheden toegevoegd. Zo kan de klant rechtstreeks vanuit de SBB homepage naar zijn toepassingen en gegevens gaan, zijn er informatiebronnen toegevoegd en bieden de toepassingen nog meer mogelijkheden. Rapport Online De klanten kunnen met Rapport Online hun volledige boekhouding nu permanent opvolgen en zelf de nodige rapporten aanmaken. Budget Online Voor de klanten die hun plannen eveneens financieel wensen op te volgen werd er Budget Online ontwikkeld. Met Budget Online kunnen zij een jaarbudget opstellen. Bij de opmaak van het budget zien zij de behaalde cijfers van het vorige jaar. Gedurende het budgetjaar kunnen zij permanent een vergelijking doorvoeren tussen de gebudgetteerde cijfers en de werkelijk behaalde cijfers. Dit alles gebeurt via SBB Online in real time. 25

26 Bedrijfseconomische en milieuboekhoudingen Het programma om bedrijfseconomische boekhoudingen mee af te werken is in 2006 voltooid en werd volledig geënt op WinBooks. Daarnaast werd gestart met een toepassing om de klant zelf deze boekhouding te laten voeren via SBB Online. De gegevens die hij inbrengt, zijn rechtstreeks toegankelijk in de kantoortoepassing. Op deze wijze kan er een maximale service geboden worden. Voor de milieuboekhoudingen wordt een zelfde systeem opgezet zodat er een optimale werkverdeling kan zijn tussen de klant en SBB. Voor beide toepassingen wordt een vergelijking met andere, soortgelijke bedrijven ingebouwd. Weerbericht Online Dankzij een samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België en het KMI bieden wij aan onze landbouwklanten een gratis Agro weerbericht aan. Elke morgen en elke avond wordt een gedetailleerde weersverwachting voor de verschillende landbouwstreken op SBB Online geplaatst. Op basis van de woonplaats van de klant wordt de weersvoorspelling van zijn streek getoond. Het is een weersvoorspelling op maat van de landbouwer. Zo beschikken de klanten bij het krieken van de dag over de meest recente en nauwkeurige voorspellingen betreffende lucht- en dauwpunttemperatuur, neerslaghoeveelheid, windsnelheid en maximale windsterkte, windrichting, relatieve vochtigheid, bewolking, globale straling en luchtdruk. Kortom, alle meteorologische informatie om hun dag optimaal te plannen. Elektronische fiscale aangiftes De overheid heeft de laatste jaren nieuwe kanalen gelanceerd om accountants toe te laten fiscale aangiftes voor hun klanten via elektronische weg in te dienen. SBB heeft zich steeds een fervent voorstander van deze nieuwe mogelijkheden getoond en fungeerde als piloot voor een aantal nieuwe applicaties. Edivat Midden jaren 90 werd voor het eerst de mogelijkheid geboden om BTW-aangiftes langs elektronische weg in te dienen via het programma Edivat. SBB fungeerde als zogenaamde pilot. Zowel in 2004 als in 2005 was SBB al goed voor meer dan BTW-aangiftes langs elektronische weg. In 2006 dienden wij elektronische BTW-aangiftes in. 26

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact

17 oktober 2013. cvo. sectoren. in een. Accountant. Diploma. Contact Academiejaar 2013-2014 17 oktober 2013 Hogeree Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN oktober 2013 VACATURE 2013-2014/001 Functietitel Accountant Stagiair-accountant Plaats

Nadere informatie

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en

ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en ernationale - Advocaten gespecialiseerd in sociaal recht - Dis Individueel arbeidsrecht - Collectieve arbeidsrelaties - Alternatief loon en fiscaliteit - Herstructureringen en overgang van ondernemingen

Nadere informatie

Wat kunnen wij voor u doen? Wij ondersteunen u bij:

Wat kunnen wij voor u doen? Wij ondersteunen u bij: Wat kunnen wij voor u doen? Als zelfstandige arts, chirurg, tandarts of kinesist wilt u zich graag in de eerste plaats focussen op uw werk. Maar al te vaak komen er heel wat administratieve en boekhoudkundige

Nadere informatie

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE

HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM VAN DE ON- DISCRIMINATIE SOCIAAL STRAFRECHT INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT Alternatief loon en fiscaliteit Privéleven en bescherming van persoonsgegevens & tieve arbeidsrelaties HERSTRUCTURERINGEN OVERGANG VAN ONDERNEMINGEN BESCHERMING

Nadere informatie

Seminaries Carl Van Biervliet

Seminaries Carl Van Biervliet Seminaries Carl Van Biervliet Vennootschapsbelasting aanslagjaar 2016 practicum (16/14) Brussel: 10 mei 2016 Gent: 12 mei 2016 Doelstelling van het practicum is de recente ontwikkelingen in de Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

EEN geslaagd PROjECT!

EEN geslaagd PROjECT! A & D Boekhoudkantoor, Klapstraat 58, 1790 Teralfene Tel 0473.821367 www.infoboekhouden.be DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: Uw PARTNER VOOR EEN geslaagd PROjECT! Een brochure van het Beroepsinstituut van

Nadere informatie

inzicht in uw bedrijf

inzicht in uw bedrijf Niet zomaar cijfers inzicht in uw bedrijf accounting - auditing - consulting Kennis en maatwerk voor uw business Over Baker Tilly Belgium Baker Tilly Belgium is de merknaam van een groep vennootschappen

Nadere informatie

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur

Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016. PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011. Fiscaal Adviseur Academiejaar 2015-2016 26 januari 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN januari 2016 VACATURE 2015-2016/011 Fiscaal Adviseur Je bent een all-round specialist

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT TRAINING FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT VOORJAAR 2016 COACHING ADVIES FINANCIEEL BELEID Basistrainingen - Balansen lezen en begrijpen - Basis beurs en beleggen Grondige snelcursussen - Financial

Nadere informatie

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze!

KMO-management. Een praktijkgerichte opleiding in management. Persoonlijke groei is mijn keuze! V O L WA S S E N E N O N D E R W I J S KMO-management Een praktijkgerichte opleiding in management Persoonlijke groei is mijn keuze! Voor wie is de opleiding bestemd? KMO-bedrijfsleiders die hun managementvaardigheden

Nadere informatie

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST

SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST SAMENWERKEN MET EEN BOEKHOUDER-FISCALIST WAT IS EEN ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST? De boekhouder-fiscalist BIBF is uw bevoorrechte raadgever als zelfstandige ondernemer, als vrije beroepsbeoefenaar of als

Nadere informatie

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant

Fiscaal Jurist/ Corporate Lawyer/ Tax Consultant Academiejaar 2016-2017 6 december 2016 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN december 2016 VACATURE 2016-2017/015 Kantoor Accountants- en Belastingconsulenten,

Nadere informatie

De beurs van de openbare sector

De beurs van de openbare sector Organisatie: 4Instance De beurs van de openbare sector Innovatie & Performantie in de overheidssector Virtuele, permanente en multi-level beurs www.publicsectorfair.com www.overheidsbeurs.com Exposanten

Nadere informatie

Van der Steen, Diels,Van Gysel. Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies

Van der Steen, Diels,Van Gysel. Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies Uw 9 partner tot succes! { 4 Van der Steen, Diels,Van Gysel Accountants Belastingconsulenten Ondernemingsadvies 4 9 { 4 9 Uw partner tot succes! Wat kunnen wij voor u doen? VDV consultants is een gespecialiseerd

Nadere informatie

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet

Exact Online. Uw financiële cockpit op internet Exact Online Uw financiële cockpit op internet Eenvoudig online boekhouden Een onderneming staat of valt met haar financiële beleid. Met inzicht in de omzet, winst en cashflow nu en in de toekomst. Een

Nadere informatie

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels

Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Vennootschapsrecht in de praktijk Date: 2009-04-21 Onderbouw uw beslissingen met een stevige basiskennis van de spelregels Wie een vennootschap succesvol wilt leiden, adviseren of controleren, heeft een

Nadere informatie

Accountancy - Fiscaliteit

Accountancy - Fiscaliteit Accountancy - Fiscaliteit ACCOUNTANCY MEDEWERKER Bachelor Accountancy of Master Handelswetenschappen, TEW, Economie. Enkele jaren ervaring in een boekhoudkantoor of in de volledige boekhouding van een

Nadere informatie

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak

Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Het Nieuwe Werken is vooral nog een mannenzaak Enquêteresultaten Kluwer Opleidingen 2011 Dit document bevat de enquêteresultaten over het onderzoek rond Het Nieuwe Werken dat in België werd gevoerd. Kluwer

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kinrooi Breeërsesteenweg 146 Postcode en plaats Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Kinrooi/W65B-SFGE/2016 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen

pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen pilootprojecten (deel 1) Oost-Vlaanderen dhr. Arne Oosthuyse projectcoördinator Voka - Kamer van Koophandel O-Vl. VON-sessie: Allochtoon ondernemerschap in Vlaanderen Donderdag 9 juni 2011 Huis van de

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Directeur audit

Functiebeschrijving: Directeur audit Functiebeschrijving: Directeur audit Functiefamilie Controle en audit functies Voor akkoord Naam leidinggevende Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de functie 1.1.

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Kalmthout Heuvel 39 2920 Kalmthout Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI KALMTHOUT/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten

ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN. Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORDEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten 10/2017 DE BEROEPSACTIVITEITEN DE 2 BEROEPSPERSPECTIEVEN Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

Een jaar in woord en beeld

Een jaar in woord en beeld Activiteitenverslag 2007 Een jaar in woord en beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 Vooraf 2007, een werkjaar in zeven trefwoorden Net zoals de vorige jaren werd ook het werkjaar 2007 bij SBB gekenmerkt

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) 8.233 medewerkers 182 lokalisaties uiteenlopende opdrachten & taken 4 AAFisc

Nadere informatie

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN

Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten. ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN Verantwoordelijke uitgever: Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten ERKEND BOEKHOUDER-FISCALIST WORdEN DE BEROEPSACTIVITEITEN De 2 beroepsperspectieven Fiscaliteit Boekhouder-fiscalist

Nadere informatie

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng

KANTOORVOORSTELLING. Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact. Accoun?ng Audi?ng Consul?ng KANTOORVOORSTELLING Over ons Uw voordelen Geschiedenis Partners Referen?es Contact Accoun?ng Audi?ng Consul?ng Over ons Gespecialiseerd in boekhouden, accountancy, fiscaliteit, audit, bedrijfsrevisoraat,

Nadere informatie

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas!

Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Grondige opleiding vennootschapsbelasting Date: 2009-11-26 Na 3 dagen... de aangifte vennootschapsbelasting de baas! Deze opleiding is een stappenplan naar een praktische kennis van de regels van de vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar

Media Kit Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Installatie360 is de digitale bestemming voor bouwprofessionals in Nederland en België. Ons online kennisplatform belicht alle facetten van de installatie-industrie. De redactie besteedt

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

Grondige cursus vennootschapsbelasting

Grondige cursus vennootschapsbelasting vzw Vereniging van accountants, bedrijfsrevisoren, belastingconsulenten, boekhouders en fiscalisten Exclusief tweedaags seminarie dinsdag 25 november 2014 woensdag 26 november 2014 De Lozen Boer - Lochristi

Nadere informatie

Een primeur binnen de private bewaking

Een primeur binnen de private bewaking Een primeur binnen de private bewaking Secure Quality Een primeur binnen de private bewaking Inleiding: Waarom het SECURE QUALITY Kwaliteitscharter Private Bewaking? De BVBO 1 stelt met trots haar nieuwste

Nadere informatie

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

Algemene Administratie Fiscaliteit ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT Algemene Administratie Fiscaliteit AAFisc - ORGANISATIECONTEXT 2 FOD FINANCIEN 3 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2017) Begin 2017 57% > 54 jaar Leeftijd 36% 8.233 Personeelsleden 42% 1% 45-54 jaar

Nadere informatie

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT OP C K IE CON UN GS IN EP T 2013-2014 Geel ID Bachelor in het Bedrijfsmanagement LE ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT Onze troeven Uniek opleidingsconcept Je krijgt de tijd om na te gaan welke richting je uit

Nadere informatie

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017.

Hierbij vindt u het verslag van de inspecties die plaatsvonden in uw centrum op 23 mei 2017. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / STOF-SCP / 2017 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt!

PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020. Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert? Dan is dit de opportuniteit waar je naar zoekt! Academiejaar 2014-2015 23 juni 2015 Hogere Leergangen voor Fiscale en Sociale Wetenschappen cvo PLAATSAANBIEDINGEN juni 2015 VACATURE 2014-2015/020 Inleiding Nood aan een nieuwe uitdaging als fiscaal expert?

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van Brasschaat Van Hemelrijcklei 90 2930 Brasschaat Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Brasschaat/RMIB-STOF/2015 2 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be.

Indien u vragen hebt over deze controle, kunt u contact opnemen met uw inspecteur via mi.inspect_office@mi-is.be. Aan de Voorzitter van het OCMW van Knokke-Heist Kraaiennestplein 1 bus 2 8300 Knokke-Heist Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI Aantal 2 OCMW / RMIB-SFGE / 2015 Betreft: Geïntegreerd

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept

PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START. Concept PROJECT Federatie Vrije Beroepen EEN ZORGZAME START Concept Dit project richt zich tot de medische vrije beroepen of zelfstandige zorgverstrekkers. Op basis van recente RSVZ-cijfers (2011) blijkt dat de

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van belastingconsulent De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie

VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie VDB advocaten NOTARISSEN. zo zien wij het. Over de organisatie Hoe SCHERP mag advies zijn? VDB Advocaten Notarissen. Zo zien wij het. Onze juridische adviezen geven scherp aan wat de grenzen van het speelveld

Nadere informatie

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN

BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN BESPAAR OOK SERIEUS OP UW ACCOUNTANTS- KOSTEN DE DIENSTEN VAN HET KUBUS PAKKET Belasting betalen en de administratie goed bijhouden hoort er voor elke ondernemer gewoon bij. Gelukkig wordt ondernemen een

Nadere informatie

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement

Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Bedrijfsvertaler - Tolk, Hotelmanagement, Management Assistant, Rechtspraktijk, Toerisme en recreatiemanagement Konvert Interim NV Kennedypark 16 8500 Kortrijk Uitzendconsulent Regio Veurne m/v A1 niveau

Nadere informatie

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT

FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT TRAINING COACHING FINANCIEEL BELEID, ACCOUNTANCY EN FISCALITEIT ADVIES Basistrainingen FINANCIEEL BELEID - Balansen lezen en begrijpen - Basis beurs en beleggen - Bedrijfsfinanciering: essentiële basisinzichten

Nadere informatie

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO

MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO DETAILED CURRICULUM MAAK WERK VAN EEN INNOVATIEVE ORGANISATIECULTUUR IN UW KMO Innovatie is noodzakelijk om in de huidige hyper-competitieve, internationale en volatiele markt continuïteit te kunnen verzekeren.

Nadere informatie

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE

Welkom ADMINISTRATION GENERALE DE LA FISCALITE Welkom FOD FINANCIEN 2 AAFisc binnen onze FOD enkele cijfers (2014) Eind 2014 8.970 Personeelsleden 56% 43% 1% > 55 jaar 45-54 jaar 35-44 jaar < 35 jaar Leeftijd Niveau B + A1/A2 53% 14% A3/A4/A5 + mandaten

Nadere informatie

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij

ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW. Agentschap voor Landbouw en Visserij ONDERNEMERSCHAP IN DE LANDBOUW Agentschap voor Landbouw en Visserij ALV Agentschap voor Landbouw en Visserij Missie Tijdig correct en efficiënt steunmaatregelen uitvoeren om duurzame landbouw te stimuleren

Nadere informatie

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden

De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden De nieuwe manier van boekhouden, die zich aanpast aan uw wensen. Flexibel Boekhouden WIE ZIJN WIJ? Accountnet is een combinatie van accountants, belastingadviseurs, bedrijfsadviseurs, advocaten, gestors

Nadere informatie

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop?

Wat is GeoTop? Hoe werkt GeoTop? GEOTOP HANDLEIDING Wat is GeoTop? Via GeoTop analyseert u uw klantenportefeuille en selecteert u automatisch prospecten met het ideale profiel. Waarom zijn die prospecten zo kwalitatief? Ze hebben hetzelfde

Nadere informatie

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose!

Nieuwe btw-regelgeving bij associaties. Stel de juiste diagnose! Nieuwe btw-regelgeving bij associaties Stel de juiste diagnose! Inhoud i. Inleiding ii. Btw-vrijstellingen iii. Btw voor samenwerkingsverbanden iv. Kostendelend samenwerken v. Wat na vandaag? 2 i. Inleiding

Nadere informatie

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek

Samenvatting HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? 14/10/2014. Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek HOE STEL IK MIJN HANDLEIDING OP IN VIER STAPPEN? STEFAN STREMERSCH Accountant en belastingsconsulent 1 Samenvatting Inleiding Basisaanpak m.b.t. 4 stappen Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Gesprek 2 1 3 4 2

Nadere informatie

Strategisch accountant/ boekhouder

Strategisch accountant/ boekhouder Strategisch accountant/ boekhouder Doc-it-Easy Doc-it-Easy kiest voor slimme samenwerking Doc-it-Easy Inhoud Inleiding Kmo en ondernemer willen strategisch advies 7 Tips om als accountant/ boekhouder een

Nadere informatie

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT

Naheffing Jaarreken. Vergunningen. De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT Naheffing tsvorm Jaarreken Vergunningen De MKB-accountant: een goede adviseur DAAROM EEN ACCOUNTANT maart 2013 DE MKB-ACCOUNTANT: EEN GOEDE ADVISEUR Elke ondernemer heeft behoefte aan een goede adviseur,

Nadere informatie

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken

nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 556 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 4 mei 2017 aan PHILIPPE MUYTERS VLAAMS MINISTER VAN WERK, ECONOMIE, INNOVATIE EN SPORT Overdrachten familiebedrijf - Stand van zaken Sinds 1 januari

Nadere informatie

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS

BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS BEVOORRECHTE PARTNER VAN ONDERNEMERS ONZE AANPAK MAAKT HET VERSCHIL Onze visie maakt het verschil Transparantie op vlak van werking en erelonen Voordelige abonnementsformules Gepersonaliseerd, op maat

Nadere informatie

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers.

Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Zet uw bedrijf meer en beter in de kijker bij decision makers. Voka, Vlaams netwerk van Ondernemingen Vertegenwoordigt meer dan 18.000 bedrijven (kleine, middelgrote, grote) in heel Vlaanderen. Dit is

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN AANVRAAG TOT TOEGANG TOT HET BEKWAAMHEIDSEXAMEN OP BASIS VAN TEN MINSTE ZEVEN JAAR ERVARING MET HET OOG OP DE VERKRIJGING VAN DE HOEDANIGHEID VAN

Nadere informatie

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?»

Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Infosessie «Hoe breng ik mijn beroepskosten in?» Aandachtspunten voor een goed financieel en fiscaal beleid Spreker : Joost Deldycke Jurist-vennoot AANDACHTSPUNTEN BOEKHOUDING AFTREKBARE KOSTEN PERSONENBELASTING

Nadere informatie

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op!

Net dat beetje meer, en daar zijn wij trots op! Niet groter, maar slimmer en kleiner is het antwoord op onze huidige economische problemen. Abel accountants is een klein accountantskantoor. Bewust klein omdat wij geloven in persoonlijke contacten, een

Nadere informatie

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s

Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s Uitbesteding van boekhoudkundige activiteiten bij Vlaamse kmo s PROF.DR. PATRICIA EVERAERT, Docent Lessius Hogeschool en KULeuven GERRIT SARENS, Doctoraatsonderzoeker UGent (Vakgroep Accountancy en Bedrijfsfinanciering)

Nadere informatie

Ons kantoor. www.mudifin.nl

Ons kantoor. www.mudifin.nl 0 UW ONDERNEMING Ons kantoor In 2004 hebben wij, Ingrid en Michael Muyres, Mudifin opgericht. Inmiddels is ons kantoor uitgegroeid tot een full service organisatie op financieel en fiscaal gebied. Samen

Nadere informatie

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR

Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Woensdag 19 januari 2011 Toespraak van JOKE SCHAUVLIEGE VLAAMS MINISTER VAN LEEFMILIEU, NATUUR EN CULTUUR Voorstel voor een reglementering maximale geluidsniveaus muziek Dames en heren, Het is mij een

Nadere informatie

Voordelig en flexibel boekhouden via internet

Voordelig en flexibel boekhouden via internet Voordelig en flexibel boekhouden via internet Overal en altijd online uw bedrijfsinformatie paraat! Voor complete boekhouding, facturatie en veel meer! Ideaal om samen te werken met de accountant. Probeer

Nadere informatie

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant

Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant Nota 1 m.b.t. de organisatie van het toelatingsexamen tot de stage van accountant De Wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen biedt de houders van een diploma opgenomen

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI

Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef Sint-Pieters-Woluwe. Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Aan de Voorzitter van het OCMW van Sint-Pieters-Woluwe Shetlanderdreef 15 1150 Sint-Pieters-Woluwe Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI 2 SINT-PIETERS-WOLUWE/W65B-RMIB2016 Betreft:

Nadere informatie

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen?

Inhoudstafel. 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? Inhoudstafel 1. Wat is de kmo-portefeuille? 2. Kom ik in aanmerking voor de kmo-portefeuille? 3. Hoeveel subsidie kan ik krijgen? 4. Hoe dien ik een subsidie aan te vragen? 5. Welke diensten kan ik financieren

Nadere informatie

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN

CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN Exact Online CASE STUDY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN www.exactonline.nl 2 EXACT ONLINE CASE STUDY ACCOUNTANCY MDM LEERT KLANTEN ZELF VISSEN MDM accountants & belastingadviseurs uit Den Haag is hard op

Nadere informatie

Notarieel boekhouden. Postgraduaat

Notarieel boekhouden. Postgraduaat Notarieel boekhouden Postgraduaat 2017 2018 Doelgroep Het postgraduaat notarieel boekhouden richt zich tot notariële medewerkers die een bachelor of master behaalden en het notarieel boekhouden in hun

Nadere informatie

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT

ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE FISCALITEIT De Algemene Administratie van de Fiscaliteit bij de FOD Financiën Carlos SIX Administrateur-generaal van de Fiscaliteit Lid van het managementteam van de FOD Financiën Lid van het Directiecomité Onze missie

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van OUDENAARDE Meerspoort 30 9700 Oudenaarde Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OUDENAARDE/RMIB-SCP-/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Nadere informatie

Wie zijn wij? Overal leesbaar

Wie zijn wij? Overal leesbaar Wie zijn wij? Metaal360 is hét kennisplatform op het gebied van metaalbewerking, innovaties en verspaning in Nederland en België. Wij houden u altijd op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter,

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag. Geachte Voorzitter, Aan de Voorzitter van het OCMW van MESEN Markt 1 8957 Mesen Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI MESEN/RMID-SCP/2017 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte Voorzitter, Hierbij

Nadere informatie

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag

Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Ter attentie van de Voorzitter van het OCMW van Puurs Palingstraat 48 2870 Puurs Geïntegreerd inspectieverslag POD MI Inspectiedienst POD MI OCMW / W65B /2014 1 Betreft: Geïntegreerd inspectieverslag Geachte

Nadere informatie

Vacature Office Manager/Secretaresse

Vacature Office Manager/Secretaresse Vacature Office Manager/Secretaresse Abeka, de fiscale en financiële ontzorger, is wegens zijn sterke groei op zoek naar een Office Manager/Secretaresse. U zal binnen ons modern kantoor met een team van

Nadere informatie

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur

De administratie. Administratie Noodzaak en nuttig. Kortom een (goede) administratie. De administratie. Eisen van een verkoopfactuur De Wat zijn de minimale eisen voor uw financiële (minimum)? De presentatie vind je op kvk.nl/startersdag Administratie Noodzaak en nuttig Kas/kassabonnen Financiële aantekeningen, inkoop- en verkoopboek

Nadere informatie

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1

12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 12/10/2017 Group S - Sociaal Secretariaat 1 Presentatie Group S Sociaal Secretariaat Anja Van Houtvinck Inhoudstafel 1. Inleiding / trends 2. Interacties en gegevensstromen 3. Schema s 4. Aangiften 5.

Nadere informatie

BOEKHOUDKANTOOR REFIBO GAAT DIGITAAL

BOEKHOUDKANTOOR REFIBO GAAT DIGITAAL CUSTOMER CASE REFIBO Meer dan de helft van de resources in een boekhoudkantoor gaat naar de manuele input van documenten. Ontdek hoe Canon, Refibo hielp dit proces te automatiseren. BOEKHOUDKANTOOR REFIBO

Nadere informatie

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL

1819 B EL ONS. Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! ALLE INFO OM TE ONDERNEMEN IN BRUSSEL Zin om uw onderneming op te starten? Denk aan alles! U hebt beslist een onderneming op te starten. Gefeliciteerd! Voor u ligt een gids in de vorm van een interactieve «checklist». Hierin worden een reeks

Nadere informatie

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity

Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity how! EDITIE VOORJAAR 2015 Creatief verbouwen Van donker naar licht Het exterieur, een vervolg van het interieur Uitstekend isoleren, een prioriteit CP 130 & Hi-Finity Ontvouw je leefruimte met de magische

Nadere informatie

vzw Kempens Landschap

vzw Kempens Landschap vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging vzw Kempens Landschap Een unieke en exemplarische landschapsvereniging In 1997 werd vzw Kempens Landschap opgericht om landschap en

Nadere informatie

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.)

INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) INSTITUUT VAN DE ACCOUNTANTS EN DE BELASTINGCONSULENTEN (I.A.B.) Instituut opgericht bij wetten van 21 februari 1985 en van 22 april 1999 Belgisch Staatsblad van 28 februari 1985 en 11 mei 1999 Zetel:

Nadere informatie

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters

Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters Gespecialiseerde opleiding voor stagemeesters ref.: SPE-092 Doelgroep Sessies 1 (voormiddag) en 2: - beginnende of toekomstige stagemeesters, die nog geen eerdere editie van deze opleiding hebben gevolgd

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure ADMINISTRATIE & RETAIL (3de graad BSO) Leerlingprofiel Je bent 16-17 jaar. Je kiest voor een studierichting in de derde graad. Je wil meer te weten komen over het

Nadere informatie

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement

Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelmanagement, Toerisme en recreatiemanagement Hotelreceptionist M/V * bachelor opleiding toerisme of hotelmanagement * goede talenkennis is noodzakelijk * bereid om in verschillende shiften te werken

Nadere informatie

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist

FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist FUNCTIEFAMILIE 1.3 Technisch specialist Doel van de functiefamilie Vanuit de eigen technische specialisatie voorbereiden en opmaken van plannen, ontwerpen of studies en de uitvoering ervan opvolgen specialistische

Nadere informatie

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter.

In het begin moeten wij vooral op de kosten leggen en niet teveel geld uitgeven. Dus gratis is natuurlijk beter. 3. INFORMATIE VOOR STARTENDE ONDERNEMERS Als jij een onderneming wil opstarten, kan jij beroep doen op en aantal organisaties waar jij meer informatie kunt vinden en waar jij tevens administratieve of

Nadere informatie

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2

EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER. Deel 2 Master Executive in Wedding Management EEN EIGEN ONDERNEMING STARTEN ALS WEDDING PLANNER Deel 2 [LES 2] Event & Media Education. Alle rechten voorbehouden. Elke vorm van kopiëren of verspreiding van de

Nadere informatie

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten

Informatiepakket. over het gebruik van de kmo-portefeuille. door uw Vlaamse kmo-klanten Informatiepakket over het gebruik van de kmo-portefeuille door uw Vlaamse kmo-klanten 1. INLEIDING 3 1.1. WAARTOE DIENT DEZE GIDS? 3 1.2. WAT IS DE KMO-PORTEFEUILLE? 4 1.3. WIE KOMT IN AANMERKING? 4 1.4.

Nadere informatie

RENT Life RENT Fix RENT Flex

RENT Life RENT Fix RENT Flex > > Ethias, verzekeren is ons vak Ethias Verzekering is een groepering van vier onderlinge verzekeringsverenigingen. Dankzij deze juridische structuur moeten wij geen aandeelhouders vergoeden. Ook al sluit

Nadere informatie

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008

Jongeren ten opzichte van hun eerste job 15-09-2008 Jongeren ten opzichte van hun eerste job Samenvatting 15-09-2008 van de resultaten a Market Probe division Doelstelling van het onderzoek 2 3 Kennis over de jongeren ten aanzien van het einde van hun studies

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak

HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM. Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak HANDLEIDING VOOR ONLINE BESTELLEN ANFORS.COM Uw persoonlijke ingang naar Anfors voor tijdwinst, meer kennis en gemak Geachte relatie, Wij waarderen uw klandizie en interesse in onze producten ten zeerste.

Nadere informatie

Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies

Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies Vertrek uit pole positie met de KMO inspiratiesessies September Sociale inspectie? Zo kan het ook: goed voorbereid! Weet u als werkgever welke verschillende soorten inspecties u mag verwachten? Kent u

Nadere informatie

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn?

1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? Inhoudstafel 1. Waarom kan werken met een vennootschap voordelig zijn? 1.1. Tariefverschil... 1 1.2. Werken met minimaal twee belasting plichtigen... 3 1.3. Inkomensspreiding... 4 1.3.1. Reserveren van

Nadere informatie

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013

TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 TRANSPARANTIEVERSLAG 2013 1. Inleiding Dit verslag bevat de informatie zoals bepaald in artikel 15 van de wet van 22 juli 1953 houdende de oprichting van een Instituut van de Bedrijfsrevisoren, aangepast

Nadere informatie

Strategisch loonbeheer

Strategisch loonbeheer Strategisch loonbeheer Uw thuis voor loonbeheer Meesterschap in loonberekening, sociaal-juridisch advies en elektronische datawerken. Het Centrum voor Loonbeheer mag met 15 jaar ervaring wel degelijk beschouwd

Nadere informatie

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functiebeschrijving teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling Functietitel Cluster Dienst Plaats in de organisatie Niveau Weddeschaal Statuut Teamverantwoordelijke Ruimtelijke en stedelijke

Nadere informatie

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant:

Kiezen voor All In Content betekent dat u over kennis van een compleet team beschikt in plaats van afhankelijk te worden van één enkele consultant: Over ons All In Content begeleidt IT & New Media projecten in het domein van Enterprise 2.0 portals en contentmanagement. Onze focus ligt in het bijzonder op het gebied van duurzaam werken met toepassingen

Nadere informatie

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL

SAL/TM/001 - SALES COMMUNICATION ADVISER VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Functiedetail FUNCTIE : SAL/TM/001 - Sales Communication Adviser FUNCTIEFAMILIE : Retail AFDELING : Retail Job architecture VERANTWOORDELIJKHEDEN I.V.M. INFORMATIEBEVEILIGING EN VERANTWOORD SPEL Kwaliteit

Nadere informatie