Mensen maken het verschil

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Mensen maken het verschil"

Transcriptie

1 Activiteitenverslag Mensen maken het verschil Een scharnierjaar in beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen

2 2

3 2006, een scharnierjaar... De voorbije jaren werden op diverse terreinen fundamenten gegoten om SBB Accountants & Adviseurs een solide basis te bezorgen om verder te kunnen doorgroeien, zowel voor wat betreft de verbreding als de verdieping van onze dienstverlening. Het huis SBB is - samengevat - gebouwd op vier grote fundamenten: ons medewerkersbeleid, de kwaliteit van onze dienstverlening, een doordachte marktbenadering en externe communicatie en tenslotte een innovatieve samenwerking met onze klanten, gestoeld op een performante IT-infrastructuur. Fundamenten zitten evenwel onder de grond en zijn door de buitenwereld niet altijd te zien. In 2006 werd de bouw aan onze verdere groei echter steeds zichtbaarder, ook voor de externe waarnemer. In dat opzicht was het voor onze organisatie een echt scharnierjaar. Reden genoeg om in dit aktiviteitenverslag aandacht te besteden aan onze vier fundamenten én aan het bouwproject dat SBB de laatste jaren kenmerkt. Onze ambitieuze projecten en toekomstplannen kunnen echter maar slagen als al onze medewerkers elke dag weer het beste van zichzelf geven om de klant optimaal te begeleiden en te adviseren. Daarom vormen zij de rode draad doorheen deze terugblik op Ik wens u een aangename lectuur. Noël Devisch Voorzitter van de raad van bestuur Noël Devisch, voorzitter van de raad van bestuur Sonja De Becker, gedelegeerd bestuurder Herman Vidts, bestuurder-directeur Vooraf 3

4 1. Kwalitatieve partner voor de ondernemer p. 5 Kwaliteit 7 Kennis delen 9 Uiteenzettingen door SBB-deskundigen De mensen achter de cijfers 17 Aanwervingsbeleid 19 Nieuwe functies 19 Samen - werking Innovatieve samenwerking met klant en overheid 23 SBB Online 25 Elektronische aangiftes 26 Interne IT-toepassingen SBB en omgeving 29 Solide partnerships met sectorfederaties 31 Zakelijke tussenpersonen en -organisaties 33 In de media 33 SBB new look Onze dienstverlening in vogelvlucht 37 SBB-dienstverlening 39 Aandacht voor starters 40 Dienstenaanbod aan startende zelfstandigen Management en cijfers 43 Raad van bestuur 45 Directiecomité 45 Externe accountants en belastingconsulenten 45 Kerncijfers Samengevat 47 Inhoud 4

5 1 Kwalitatieve partner voor de ondernemer 5

6 1 Kwalitatieve partner voor de ondernemer Onze kernactiviteit is ondernemers en vrije beroepen te begeleiden op het vlak van accountancy, fiscaliteit, milieu- en juridisch advies. Dit houdt in dat wij onze kennis, zowel van de materie als van de sector waarin onze klanten actief zijn, in bruikbare en nuttige adviezen en begeleiding van de klant vertalen. 6

7 Kwaliteit De klant kan bij SBB rekenen op een kwalitatieve dienstverlening. Deze wordt gegarandeerd door maatregelen op diverse vlakken. Permanente opleidingen SBB besteedt heel wat aandacht aan de permanente opleiding van de medewerkers. In een organisatie die draait om kennis en adviesverlening is een permanente èn kwaliteitsvolle kennisopbouw in hoofde van de medewerkers vanzelfsprekend cruciaal. De centrale studiedienst speelt hierin een belangrijke rol. Ieder jaar wordt door de medewerkers van de studiedienst een gevulde opleidingskalender samengesteld die ertoe leidt dat op jaarbasis ruim 450 uren opleiding wordt gegeven. Meestal zijn het de medewerkers van de studiedienst zelf die optreden als lesgever. Het gebeurt dat ook externe lesgevers bepaalde onderwerpen brengen. Het decentrale karakter van SBB heeft als gevolg dat de meeste opleidingen drie of vier keer worden gedoceerd, verspreid over het Vlaamse land. Afgelopen jaar werden in deze interne opleidingen 26 verschillende thema s toegelicht. De nieuwe medewerkers doorlopen het eerste jaar van hun tewerkstelling een opleidingsprogramma dat specifiek voor nieuwkomers is uitgewerkt. Grosso modo gaat het om een basisopleiding van 130 uren. Concreet behelst het programma een grondige cursus BTW, personenbelasting en vennootschapsbelasting. Bovendien maken zij kennis met het hele scala aan reglementeringen die op een aantal specifieke sectoren van toepassing zijn, worden zij opgeleid in het gebruik van de tools van SBB, en dergelijke meer. Als evergreen in de opleidingskalender zijn er de jaarlijkse update-opleidingen om perfect op de hoogte te zijn van alle aanpassingen en nieuwigheden in de materie. Voor het overige wordt ervoor gezorgd dat jaarlijks een aantal relevante of actuele items nader worden belicht en grondig onder de loep worden genomen. Lidmaatschap IAB Accountants- en advieskantoor SBB is erkend door het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten. Voor de klant is dit een belangrijke kwaliteitswaarborg. Het IAB-lidmaatschap behelst immers een belangrijke plicht tot permanente vorming, strikte deontologische regels in de relatie dienstverlener-klant en andere garanties op een goede dienstverlening. Onze jonge medewerkers worden gestimuleerd om te streven naar de hoedanigheid van accountant en/of belastingconsulent. Dit persoonlijk lidmaatschap bij het Instituut kan slechts bereikt worden na een theoretisch toelatingsexamen, een stage van drie jaar en aansluitend een praktisch bekwaamheidsexamen. Het gaat voor de betrokkene om een bijkomend kwaliteitsmerk op individueel vlak. Kwaliteitsbewaking De kwaliteit van de dienstverlening is in onze sector nauw verbonden met de kwaliteiten van de individuele 7

8 accountant of belastingconsulent. De klant vertrouwt in de eerste plaats op zijn adviseur, die op zijn beurt deel uitmaakt van een grotere structuur. Dit belet niet dat er ook op het niveau van de grotere structuur - SBB als organisatie - een algemeen kader moet bestaan om de kwaliteit van de diensten te bewaken. Dit geldt zowel op het vlak van kantoororganisatie als voor wat betreft de werkwijze in dossiers en dossierafhandeling. Een klant van SBB kan er op vertrouwen dat, vanuit welk kantoor hij ook bediend wordt, hij eenzelfde kwaliteit aangeboden krijgt. Onze interne kwaliteitsbewaking heeft zowel betrekking op de pure boekhoud- en fiscale activiteiten als op onze activiteiten inzake belangrijke sectorwetgeving. De basisfilosofie is dat er in heel SBB, over kantoren en regio s heen, een uniforme aanpak gehanteerd wordt, zowel inhoudelijk in de dossiers en in de adviezen als naar procedures. Bereikbare kantoren Een kwalitatief dienstenaanbod betekent voor SBB ook dat de adviseur zo dicht mogelijk bij de klant werkt. Niettegenstaande de vele online-mogelijkheden, wenst de klant - terecht - dat zijn vertrouwensman vlot bereikbaar is, ook geografisch. Daarom heeft SBB kantoren verspreid over heel Vlaanderen én de Oostkantons. Wat de opening van nieuwe kantoren betreft, heeft SBB eerder een traditie van geleidelijke groei op eigen kracht. In 2006 dienden zich echter twee externe opportuniteiten aan. Een eerste was de integratie van het accountantskantoor van Dany Schiepers te Leuven in de groep SBB. In het najaar startten bovendien gesprekken met Matty Mooren, accountant te Lanaken, over een mogelijke integratie van 8

9 het kantoor Mooren in het kantorennet van SBB. Het gaat om een goed gestructureerd advieskantoor, dat door zijn goede ligging bovendien een blinde vlek opvult in het kantorennet van SBB. Op 1 januari 2007 werd Matty Mooren Accountancy te Lanaken overgenomen door SBB. Het kantoor werd opgericht in 1980 en telde (eind 2006)25 medewerkers. De overname betekent voor SBB een extra groei van zo n 10% in omzet en in aantal medewerkers. IT-infrastructuur Kwaliteit zit ook in de technische ondersteuning van onze dienstverlening. In een volgend hoofdstuk leest u meer over ons totaalconcept SBB Online. Hier is een vermelding van de nieuwe hardware in onze kantoren op zijn plaats was het jaar van de overgang naar een volledig nieuw Citrixplatform met krachtiger servers. Dit laat toe dat het dossier van de klant zich - in mensentaal - bevindt op één en hetzelfde IT-platform waar zowel de SBBmedewerker als de klant zelf de nodige raadplegingen kunnen doen en in het dossier kunnen werken. Bovendien werden de kantoren van SBB in 2006 verder uitgerust met nieuwe PC s en flatscreens. In elk kantoor is eveneens een nieuwe scanner beschikbaar om de documenten van de klanten te digitaliseren. Dit is nodig voor de diverse elektronische aangiften die wij indienen én om de dossiers van de klanten op termijn volledig elektronisch te bewaren. Kennis delen SBB heeft een lange traditie opgebouwd in het delen van kennis met de klant via diverse communicatiekanalen. Ook in 2006 zaten wij op dat vlak niet stil. Enkele initiatieven op een rij... Publicaties Fiscale controles Ondernemers zijn meestal geen vragende partij voor een fiscale controle. Die kost niet alleen tijd, maar gaat voor de meesten ook gepaard met de nodige stress. Ook de uitkomst ervan is niet altijd te voorspellen. De fiscale wetgeving laat nu eenmaal op een aantal punten ruimte voor interpretatie, die de aanleiding kan zijn voor discussie naar aanleiding van een controle. Het resultaat van een bezoek van de fiscus kan sterk beïnvloed worden door de manier waarop de controle is verlopen. Al van bij de aanvang van een controle, waarbij de adviseur van de ondernemer misschien nog niet aanwezig is (een onverwacht bezoek van de controleur, een telefonische vraag om inlichtingen,...) is het belangrijk de juiste dingen te doen en de dingen 9

10 P R A K T I J K G I D S juist te doen. Als accountants- en advieskantoor zien wij het dan ook als één van onze opdrachten de klanten correct over deze materie te informeren. Daarom brachten wij de praktijkgids De fiscus op bezoek uit. Deze beknopte gids, die in 2006 een update kreeg, geeft de lezer een concreet zicht op de spelregels waaraan zowel de controleur als de gecontroleerde zich bij een controle moeten houden. Bouwsector Heel wat SBB - klanten zijn actief in de bouwsector. Daardoor hebben onze medewerkers een bijzonder goed zicht op de specifieke administratieve en fiscale aandachtspunten voor deze sector. Bovendien hebben wij vastgesteld dat de fiscale vragen die de bouwprofessionals ons stellen vaak over dezelfde knelpunten gaan. Dit heeft er ons toe aangezet om in een praktijkgids Fiscale knipperlichten voor de bouwsector enkele belangrijke fiscale aandachtspunten voor de sector op een rij te zetten. Hierin worden in vraag en antwoordvorm topics behandeld zoals onder meer de BTW-tarieven bij bouw en renovatie, verkoop van onroerende goederen met BTW, het belang van de Fiscale knipperlichten voor de bouwsector SBB Praktische tips en informatie Partner voor bedrijvige mensen registratie als aannemer, factureren volgens de regels van de kunst, belastingvermindering voor energiebesparende investeringen en de rechtstreekse vordering van de onderaannemer. Alle leden-architecten van NAV (zie ook verder) en alle klanten van SBB die actief zijn in de bouwsector ontvingen de praktijkgids. Andere geïnteresseerden konden deze opvragen via de website. Vennootschappen Vennootschappen zijn ook in de land- en tuinbouwsector de laatste jaren een hot item geworden. Zakelijke adviseurs wijzen landbouwers en tuinders wel eens op de fiscale voordelen die een vennootschapsconstructie mogelijk kan bieden, maar verliezen vaak uit het oog dat er in de sector nog heel wat andere factoren van belang zijn waarmee de agro-ondernemer maar beter rekening houdt. Om de betrokkenen Kortweg AGRO SBB-nieuwsbrief voor land- en tuinbouw augustus meer inzicht te geven in de Kortweg KMO voor- en nadelen van een SBB-nieuwsbrief voor zelfstandigen en KMO s vennootschapsstructuur schreef de SBB-studiedienst de praktijkgids Vennootschappen in land- en tuinbouw. De geïnteresseerde vindt er in mensentaal de aandachtspunten die hem toelaten om hierover met kennis van zaken met zijn adviseur te praten. Voorjaar 2007 verschijnt een gelijkaardige praktijkgids voor KMO en vrije beroepen. E-nieuwsbrieven Ondernemen gebeurt in een steeds complexere wereld. Ondernemers en vrij beroepers worden bijna dagelijks geconfronteerd met allerhande nieuwe reglementeringen en een snel wijzigende wetgeving. Daarom is het goed om 10

11 geïnformeerd te blijven over de zaken die echt van belang zijn. SBB biedt daarom via de website een gratis abonnement op de digitale nieuwsbrieven van SBB, Kortweg KMO en Kortweg Agro. Periodiek brengen deze elektronische nieuwsbrieven, die samengesteld worden door de SBB-studiedienst, in mensentaal het belangrijkste nieuws op fiscaal, boekhoudkundig en milieugebied. Vanaf 2007 is een nieuwe uitgave Kortweg VZW gepland. Website Om dezelfde reden bieden wij de bezoekers van onze website quasi dagelijks korte nieuwsberichten aan die nuttig om weten zijn voor ondernemers en KMO s. Algemeen nieuws staat op de homepage, terwijl eerder sectorgericht nieuws (starters, KMO, VZW, land- en tuinbouw, vrij beroep,...) op de betrokken pagina s van de site te vinden is. Onderzoek In het najaar van 2006 werd gestart met de voorbereidingen van het eerste grote SBB-onderzoek naar starters én ervaren ondernemers. Het onderzoek wil starters een realistische en klare kijk bieden op de diverse facetten van het werken als zelfstandige. Tegelijk geeft het zelfstandigen met ervaring een beter zicht op de manier waarop nieuwe intreders in de sector én ervaren collega s de zaken vandaag aanpakken. Omdat de verwachtingen van starters in het onderzoek 11

12 worden getoetst aan de ervaringen van mensen die al enige tijd actief zijn, werd geopteerd voor de naam Spiegelonderzoek. Het studierapport verschijnt in het voorjaar van Eigen infosessies en gastspreker Vennootschap of niet? Meer dan in andere sectoren heeft de keuze voor een vennootschap in de landen tuinbouwsector een aantal ingrijpende gevolgen. Belangrijke sectorwetgeving zoals milieuvergunningen, Vlif-steun, pachtreglementering, quota s, sociale wetgeving en dergelijke hangt er rechtstreeks mee samen. Een beslissing om over te stappen naar een vennootschap moet dan ook gebeuren met kennis van zaken. SBB organiseerde over dit onderwerp zowel in 2005 als in 2006 druk bijgewoonde infosessies in heel Vlaanderen. In totaal bereikten wij hiermee ruim 1400 geïnteresseerde landbouwers en tuinders. De infosessies toonden aan dat een multidisciplinaire aanpak noodzakelijk is. Consulenten en medewerkers uit de SBBkantoren waren aanwezig om na de uiteenzettingen met klanten en relaties na te kaarten. Infosessies voor VZW De nieuwe VZW-wet verplicht de grotere verenigingen en VZW s om vanaf 2006 een dubbele boekhouding te voeren. Anticiperend op deze maatregel organiseert SBB al sinds 2002 jaarlijks een seminarie voor VZW s en verenigingen. In 2006 stonden twee reeksen van infosessies op het programma met als thema Uw jaarafsluiting begint vandaag. Een eerste sessie - in het voorjaar - gaf voornamelijk praktische tips voor het organiseren van een goede boekhouding. In de najaarssessie werd gefocust op de jaarafsluiting zelf. Sinds het najaar van 2006 worden de 12

13 infosessies ook in Sint-Niklaas georganiseerd, als derde locatie naast Roeselare en Leuven. De formule slaat steeds meer aan. Meer dan 180 verantwoordelijken van VZW s en verenigingen volgden in de loop van 2006 een SBB-infosessie. Huis en Thuis Live Ter gelegenheid van Batibouw organiseerde het NAV, de Vlaamse Architectenorganisatie, op zaterdag 4 maart 2006 in Auditorium 2000 op de Heizel een evenement rond het TV-programma Huis en Thuis. Pascale Naessens ontving er in haar living een aantal deskundigen die antwoord gaven op vragen van kandidaat-bouwers. Een deskundige van SBB lichtte een aantal fiscale aspecten toe en gaf nuttige tips. Ruim zeshonderd geïnteresseerden zagen dat het goed was. Chevron / Texaco Texaco, behorend tot de groep Chevron, organiseert twee maal per jaar een regionale informatiedag (Retailer Advantage Meeting of RAM) voor de zelfstandige uitbaters van Texaco-tankstations. Op deze meetings wordt telkens een bepaalde materie ten gronde toegelicht. In het najaar van 2006 viel de keuze op enkele fiscale topics. SBB werd gevraagd als deskundige aanwezig te zijn op deze sessies. Onze medewerkers lichtten op de 8 regionale vergaderingen een tiental fiscale items toe. Het ging telkens om topics zoals het fiscaal statuut van de bedrijfswagen, het verschil tussen vennootschap en eenmanszaak, het statuut van de meewerkende echtgenote,... Rend Evenement Op vraag van de uitgever van Rend Evenement, een magazine voor professionele event managers, gaf SBB een uiteenzetting over de fiscale aandachtspunten bij evenementen en incentives. Het aanwezige publiek reageerde enthousiast en maakte er een interactieve sessie van waar heel wat ideeën werden uitgewisseld. VOKA Voor VOKA-leden te Kortrijk en te Leuven werden infosessies gehouden over de diverse aandachtspunten bij beleggen privé versus via de vennootschap en over de fiscale gevolgen van incentives en evenementen voor klanten, relaties en personeel. 13

14 De goede feedback van de deelnemers, allen zelfstandige ondernemers, zorgde ervoor dat SBB ook in de RAM die in het voorjaar van 2007 georganiseerd werd, een rol speelde. Fiscale administratie in beweging In 2005 organiseerden wij in Hasselt voor de eerste keer een fiscale infoavond met Carlos Six, Administrateur KMO bij de FOD Financiën. Hij lichtte toen aan onze klanten, relaties en andere ondernemers de interne reorganisatie en de nieuwe werkwijzen van de fiscale administratie toe. Voorjaar 2006 kwamen de provincies Oost- en West- Vlaanderen en Antwerpen aan de beurt. Op drie sessies te Brugge, Edegem en Gent gaf Carlos Six een correct beeld van de structuur van de fiscale administratie en de juiste omvang van haar opdrachten, en van de grote lijnen inzake haar werkwijze om deze opdrachten te vervullen. Op de drie sessies waren ruim 400 mensen aanwezig. Alle deelnemers kregen na de receptie een exemplaar van de SBBpraktijkgids De fiscus op bezoek mee naar huis. 14

15 Bemefa SBB is sinds 2005 steunend lid van Bemefa, de beroepsvereniging van mengvoederfabrikanten. Ondertussen groeide er ook een inhoudelijke samenwerking waardoor sectorknelpunten in onderling overleg kunnen besproken worden. In 2006 werden 2 opleidingen voor de leden van Bemefa verzorgd. In het voorjaar ging het over de verzamelaanvraag en de actualiteiten bij de mestwetgeving. In het najaar werd voor de eerste keer in een opleiding over fiscaliteit op het veebedrijf voorzien. Opleidingen NCBL SBB is sinds oudsher een belangrijke lesgever voor het Nationaal Centrum voor Beroepsvorming aan de Landbouw (NCBL). Vorig jaar werden niet minder dan 214 externe voordrachten gegeven, voor een totaal van 467 uur en dit door 50 SBBlesgevers. De verdeling inzake topics ziet er grosso modo als volgt uit: 53 uiteenzettingen handelden over bedrijfseconomische onderwerpen, 69 over milieuonderwerpen en 92 over fiscaliteit, vennootschappen en andere onderwerpen. Andere De SBB-adviseurs verzorgden voorts nog uiteenzettingen voor UAMS (Management School van de Universiteit Antwerpen), diverse hogescholen, Syntra, Procura, Kennisateliers,... 15

16 Uiteenzettingen gegeven door SBB-deskundigen In 2006 gaven onze medewerkers uiteenzettingen over de volgende topics: Accountancy en fiscaliteit Begrotingsbeleid Kanttekeningen bij de jaarafsluiting Financiële analyse Jaaroverzicht boekhoud- en vennootschapsrecht Financieel management social profit Balanslezen voor niet-economisten Fiscale aandachtspunten bij evenementen en incentives Beleggen privé versus vennootschap Waardering van ondernemingen Boekhouden in een ASP-model Kostprijsboekhouding Milieu Bouw- en milieuvergunningen Milieu-audit Bouwvergunningen in land- en tuinbouw Grondwaterwinning en -heffingen Vlarem en hernieuwing van milieuvergunningen Bedrijfsbeheer Bedrijfsovername en financiering Vennootschap of niet? Starten als zelfstandige Voorbereiding van de opvolging Juridische aspecten Testamenten, schenkingen en erfenissen Bestuurdersaansprakelijkheid 16

17 2 De mensen achter de cijfers 17

18 2 De mensen achter de cijfers Een dienstverlener zoals SBB is gebouwd op goed opgeleide, gemotiveerde en deskundige mensen die de SBB-cultuur en -aanpak kunnen vertalen naar de klant. Op 31 maart 2007 telde onze ploeg 277 medewerkers. Zij zijn aan de slag in de kantoren of in de centrale diensten te Leuven. 18

19 Aanwervingsbeleid Onze ambitieuze groeiplannen, zowel kwantitatief als kwalitatief, duwden in 2006 onze rekruteringsinspanningen naar een hogere versnelling. Stilaan zien wij ook een verschuiving in de profielen die aangeworven worden. Elk jaar opnieuw zijn er onze contacten met laatstejaars, zowel in het kader van campusrecruitment (jobbeurzen) als in het kader van de schoolstage. SBB draagt zijn steentje bij tot de opleiding van jonge bachelors door het aanbieden van ongeveer een 20-tal stageplaatsen. Sommigen daarvan krijgen meteen na hun diploma ook effectief een contract op zak. SBB beschouwt het als een uitdaging om in een krimpende aanbodmarkt stilaan een vaste waarde inzake aanwervingen te worden. De cijfers spreken voor zich: 32 aanwervingen in 2006, en een veelvoud daarvan gepland in Personeelsevolutie Nieuwe functies Een kwalitatieve dienstverlening is geen statisch gegeven. Het impliceert dat er soepel kan worden ingespeeld op nieuwe noden die zich stellen of trends die zich aandienen. Vandaar dat in de loop van 2006 een aantal nieuwe functies werden gecreëerd en bijkomende deskundigen aangetrokken. Deze komen stuk voor stuk tegemoet aan een reële vraag van de ondernemers en klanten, waar SBB ten volle gehoor wil aan geven. Centraal coördinator starterswerking In elk van de 27 SBB-kantoren in Vlaanderen kunnen starters al geruime tijd terecht voor alle administratieve formaliteiten en voor inhoudelijke begeleiding en advies bij de opstart van hun activiteiten. In de zomer van 2006 werd een centraal coördinator voor de starterswerking aangeworven. Het gaat om een nieuwe functie waarvan diverse deelaspecten tot dan door verschillende medewerkers werden behartigd. De functie kadert in een verdere uitbouw van de SBBdienstverlening aan starters. De starterscoördinator staat in voor de organisatie van interne en externe opleidingen inzake de startersmaterie, een permanente update van de informatiedatabank en een vlotte doorstroming van informatie over subsidies en steunmaatregelen voor starters. De coördinator speelt ook een rol in de verdere uitbouw van de internet-toepassingen voor starters van SBB. 19

20 Adviseur energie In het voorjaar van 2006 werd een nieuw adviesprofiel voor de studiedienst aangetrokken. De nieuwe adviseur is verantwoordelijk voor de energieproblematiek, inclusief de aansturing van de advisering daaromtrent. Daarnaast bestaat de job voor een belangrijk deel uit de ondersteuning van de medewerkers omtrent de milieuproblematiek in de ruime zin, en dit ook heel specifiek voor de tuinbouwsector en de KMO. Versterking gespecialiseerde teams Het bestaande team van milieuadviseurs werd in 2006 verder uitgebreid tot 16 medewerkers. Met deze aanwervingen speelt SBB in op een toenemende vraag naar milieudienstverlening. Bovendien wordt geanticipeerd op de komende periode waarin veel milieuvergunningen zullen moeten vernieuwd worden. Ook het aantal bedrijfseconomische adviseurs groeide verder aan, zowel door een bijkomende aanwerving als door interne verschuivingen. Redenen hiervoor waren de steeds toenemende vraag naar gespecialiseerd advies bij bedrijfsveranderingen (overnames, overgang naar vennootschappen,...) in de land- en tuinbouwsector, het toenemende aantal te bespreken bedrijfseconomische boekhoudingen en de voorbereidingen van het nieuwe bedrijfsadviessysteem (BAS). 20

21 Samen - werking In het SBB-kantorennet zijn elke dag 27 teams aan de slag, verspreid over Vlaanderen en de Oostkantons. Zij worden ondersteund door hun collega s van de centrale diensten in Leuven. Vanzelfsprekend is een goede teamgeest in elk van onze 27 kantoren en in de centrale zetel van het grootste belang. Maar er is meer. Elk van die groepen maakt op zijn beurt deel uit van de grote organisatie SBB. In een sterk gedecentraliseerde organisatie als SBB is het bewaren van de teamgeest bij de medewerkers dan ook een belangrijk en permanent aandachtspunt. Jaarlijks zijn er een aantal initiatieven die alle medewerkers van SBB samenbrengen en waar het nuttige aan het aangename wordt gekoppeld. Benevens deze officiële vergaderingen zijn er diverse informele initiatieven die de samenhang en collegialiteit stimuleren. Een warm onthaal... De jaarlijkse onthaaldag voor nieuwe medewerkers werd in 2006 meteen twee maal georganiseerd omwille van het groot aantal nieuwe collega s. Dertig nieuwe gezichten kregen er een bredere kijk op SBB. De onthaaldag is het sluitstuk van het aanwervingstraject waarbij nieuwe medewerkers nog meer en beter kennis maken met de organisatie waarmee ze scheep zijn gegaan. Personeelsvergadering Op 23 juni 2006 was de heer Jacques Heynen, toenmalig Executive Vice-President Fixed Line Services van Belgacom, te gast op de jaarlijkse zomerbijeenkomst van het personeel van SBB. 21

22 Jacques Heynen beklemtoonde dat SBB een heel belangrijke klant is voor Belgacom. SBB was immers een van de eerste Belgacom klanten die de vele voordelen van een uitbesteed ICT model inzag. SBB koos dan ook resoluut voor Belgacom om de ICT behoeften in te vullen en zelfs volledig te beheren. Belgacom wil de klanten en partners van SBB een maximale gebruikssoepelheid bieden, gekoppeld aan hoge kwaliteitseisen. Hij bedankte elke medewerker voor het begrip en geduld met een aantal technische moeilijkheden die zich in het voorjaar hadden voorgedaan en verzekerde hen dat Belgacom alles in het werk blijft stellen om SBB een optimale en correcte ICT service te blijven leveren. Het is intussen een traditie dat de zomerbijeenkomst ook wordt benut om aan de verzamelde medewerkers een bepaalde topic uitgebreid toe te lichten. In 2006 werd stilgestaan bij de startersaanpak van SBB als element van een doordachte marktbenadering. Na een toelichting bij de cijfers en resultaten van 2005 hadden alle medewerkers de gelegenheid de banden met de collega s aan te halen in een gezellige sfeer, een hapje en drankje binnen handbereik. Team-building In het najaar van 2006 reisden een aantal avontuurlijke medewerkers gepakt en gezakt af naar Leuven om in het achtste survivalweekend van SBB hun leven op het spel te zetten. Het weekend bracht hen een dropping, kajakvaren, mountainbiken, touwenparcours en meer fysieke beproevingen. Al wie ervan overtuigd is dat het accountants, belastingconsulenten, milieuadviseurs of andere bollebozen aan fysiek ontbreekt, moet sindsdien zijn mening bijstellen. 22

23 3 Innovatieve samenwerking met klant en overheid 23

24 3 Innovatieve samenwerking met klant en overheid Het totaalproject SBB Online biedt de zelfstandige ondernemer een beveiligd virtueel kantoor via internet. Dit kadert in het streven naar een zo nauw mogelijke samenwerking met de klant. Ook in de relatie met de overheid speelt SBB traditioneel als eerste in op nieuwe mogelijkheden, zoals in 2006 met VenSoc (elektronische aangifte in de vennootschapsbelasting) en eerder al met Tax-on-web (PB) en Edivat (BTW). 24

25 SBB Online Met SBB Online stellen wij ons IT-netwerk en onze programma s ter beschikking van onze klanten. Via een beveiligde internetverbinding kan de klant op elk tijdstip rapporten en documenten raadplegen, desgewenst zijn boekhouding voeren, facturen maken, budgetten en resultaten opvolgen,... Het pakket wordt samengesteld op maat van de specifieke behoeften van de klant. Met SBB Online heeft de klant een bijkomend aanspreekpunt dat 24 uur op 24 beschikbaar is. Veilig, eenvoudig en altijd up-to-date. Verdere uitbouw SBB Online SBB Online is in 2006 verder uitgebouwd. Naast lay-outwijzigingen werden meer mogelijkheden toegevoegd. Zo kan de klant rechtstreeks vanuit de SBB homepage naar zijn toepassingen en gegevens gaan, zijn er informatiebronnen toegevoegd en bieden de toepassingen nog meer mogelijkheden. Rapport Online De klanten kunnen met Rapport Online hun volledige boekhouding nu permanent opvolgen en zelf de nodige rapporten aanmaken. Budget Online Voor de klanten die hun plannen eveneens financieel wensen op te volgen werd er Budget Online ontwikkeld. Met Budget Online kunnen zij een jaarbudget opstellen. Bij de opmaak van het budget zien zij de behaalde cijfers van het vorige jaar. Gedurende het budgetjaar kunnen zij permanent een vergelijking doorvoeren tussen de gebudgetteerde cijfers en de werkelijk behaalde cijfers. Dit alles gebeurt via SBB Online in real time. 25

26 Bedrijfseconomische en milieuboekhoudingen Het programma om bedrijfseconomische boekhoudingen mee af te werken is in 2006 voltooid en werd volledig geënt op WinBooks. Daarnaast werd gestart met een toepassing om de klant zelf deze boekhouding te laten voeren via SBB Online. De gegevens die hij inbrengt, zijn rechtstreeks toegankelijk in de kantoortoepassing. Op deze wijze kan er een maximale service geboden worden. Voor de milieuboekhoudingen wordt een zelfde systeem opgezet zodat er een optimale werkverdeling kan zijn tussen de klant en SBB. Voor beide toepassingen wordt een vergelijking met andere, soortgelijke bedrijven ingebouwd. Weerbericht Online Dankzij een samenwerking met de Bodemkundige Dienst van België en het KMI bieden wij aan onze landbouwklanten een gratis Agro weerbericht aan. Elke morgen en elke avond wordt een gedetailleerde weersverwachting voor de verschillende landbouwstreken op SBB Online geplaatst. Op basis van de woonplaats van de klant wordt de weersvoorspelling van zijn streek getoond. Het is een weersvoorspelling op maat van de landbouwer. Zo beschikken de klanten bij het krieken van de dag over de meest recente en nauwkeurige voorspellingen betreffende lucht- en dauwpunttemperatuur, neerslaghoeveelheid, windsnelheid en maximale windsterkte, windrichting, relatieve vochtigheid, bewolking, globale straling en luchtdruk. Kortom, alle meteorologische informatie om hun dag optimaal te plannen. Elektronische fiscale aangiftes De overheid heeft de laatste jaren nieuwe kanalen gelanceerd om accountants toe te laten fiscale aangiftes voor hun klanten via elektronische weg in te dienen. SBB heeft zich steeds een fervent voorstander van deze nieuwe mogelijkheden getoond en fungeerde als piloot voor een aantal nieuwe applicaties. Edivat Midden jaren 90 werd voor het eerst de mogelijkheid geboden om BTW-aangiftes langs elektronische weg in te dienen via het programma Edivat. SBB fungeerde als zogenaamde pilot. Zowel in 2004 als in 2005 was SBB al goed voor meer dan BTW-aangiftes langs elektronische weg. In 2006 dienden wij elektronische BTW-aangiftes in. 26

Een jaar in woord en beeld

Een jaar in woord en beeld Activiteitenverslag 2007 Een jaar in woord en beeld SBB Partner voor bedrijvige mensen 2 Vooraf 2007, een werkjaar in zeven trefwoorden Net zoals de vorige jaren werd ook het werkjaar 2007 bij SBB gekenmerkt

Nadere informatie

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1

Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN. Acerta jaarverslag 1 Groep Acerta 2008 DE KRACHT VAN MENSEN Groep Acerta 2008 Acerta jaarverslag 1 Inhoud 4 Voorwoord: De kracht van mensen 6 Acerta 10 Voorzitter van de Raad van Bestuur 14 Corporate Governance 15 Denkoefening

Nadere informatie

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen

Spiegelonderzoek. Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers. Partner voor bedrijvige mensen P R A K T I J K G I D S Spiegelonderzoek Starters gespiegeld aan ervaren ondernemers SBB Partner voor bedrijvige mensen Inhoud van deze praktijkgids OPZET EN AANPAK VAN HET ONDERZOEK 2 MOTIVATIE, DOELSTELLINGEN

Nadere informatie

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie!

Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Erkende boekhouders, fiscalisten en ondernemers: een succesvolle synergie! Bijlage bij Pacioli 320 van 23 mei 5 juni 2011 P309340 Verantwoordelijke uitgever: Etienne Verbraeken, Voorzitter BIBF Jaarverslag

Nadere informatie

Een inspirerende partner

Een inspirerende partner Jaarverslag 2009 2 Een inspirerende partner 1900 medewerkers telt SD Worx vandaag. Ongetwijfeld staan sommigen onder hen dicht bij u. Via het kantoor in uw buurt, misschien. Of via het aanbod dat ze voor

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen.

JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. JAARVERSLAG 2014 BDO Holding B.V. Omdat mensen tellen. INHOUDSOPGAVE Voorwoord In beweging 4 Kengetallen 2014 6 Kerncijfers 7 Highlights 2014 9 Over BDO 10 - Onze historie 10 - Onze identiteit 11 - Onze

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vierde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vierde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vierde werkingsjaar (1/11/2011-31/10/2012) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 4 1 Algemeen... 5 1.1

Nadere informatie

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken?

De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Driemaandelijks tijdschrift van het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten www.iec-iab.be Nr. 3 / 2013 Interview met André Bert De kwaliteitstoetsing: wat is de stand van zaken? Interview

Nadere informatie

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009

BELEIDSBRIEF. Bestuurszaken. Beleidsprioriteiten 2008-2009 Stuk 1910 (2008-2009) Nr. 1 Zitting 2008-2009 29 oktober 2008 BELEIDSBRIEF Bestuurszaken Beleidsprioriteiten 2008-2009 ingediend door de heer Kris Peeters, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams

Nadere informatie

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van

Dynamo Project. Jaarverslag Vijfde werkingsjaar. Dynamo Project. is een project van Dynamo Project Jaarverslag Vijfde werkingsjaar Dynamo Project is een project van Inhoudstabel Rapportering vijfde werkingsjaar (1/11/2012 31/10/2013) DEEL 1: ACTIVITEITENVERSLAG... 5 1 Algemeen... 6 1.1

Nadere informatie

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE

HEALTHCARE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE MEER PATIËNTEN OPVANGEN MET STEEDS MINDER MIDDELEN VEREIST ENORME EFFICIËNTIE WELKE TRENDS BRENGEN ONZE GEZONDHEIDSZORG IN BEWEGING? 2015 HEALTHCARE DE TECHNOLOGIE IS KLAAR. NU MOETEN WE ERVOOR ZORGEN

Nadere informatie

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning...

VOORWOORD... 2. Missie, kernwaarden en strategie... 5. Een sterk financieel resultaat... 8. Samenwerking en beleidsondersteuning... JAARVERSLAG 2014 INHOUDSTABEL VOORWOORD... 2 Missie, kernwaarden en strategie... 5 Een sterk financieel resultaat... 8 Samenwerking en beleidsondersteuning...12 Softwareoplossingen en IT-expertise...19

Nadere informatie

Bedrijfsadvies: met blik vooruit

Bedrijfsadvies: met blik vooruit Het is duidelijk dat de vertrouwde controle over het eigen bezit zaakvoerders ervan weerhoudt om zaken los te laten. Zelfs als zij die stap al zetten, is het nog de vraag of die al dan niet op tijd wordt

Nadere informatie

The Dutch Weedburger

The Dutch Weedburger Magazine Nummer 1 Winter/Voorjaar 2014 Pensioenen 2013: Jaar van de wijzigingen in DGA-Pensioen Starters aan het Woord Tim van der Steen en Maikel van Halder twee jonge ambiteuze ondernemers The Dutch

Nadere informatie

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen

Starten. als zelfstandige LV Z. Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Starten als zelfstandige Alles wat je moet weten om je eigen zaak te beginnen Jonge ondernemers delen hun ervaringen in deze startersgids aangeboden door LV Z Liberaal Verbond voor Zelfstandigen Vrij Ondernemen

Nadere informatie

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010

cammen er ic V Er o: Fot Jaarverslag 2010 Foto: Eric Vercammen 2010 Inhoud Edito 3 Sociale dienst: jaar 3 - uitwerking beleidsplan 2008-2010 4 Provinciale werking 9 Fondsenwerving, communicatie en sensibilisatie 14 Projecten 19 Sociaal MS-fonds

Nadere informatie

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1

Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren. UNIZO-prioriteiten p. 1 Wat willen de ondernemers van Lokeren veranderd zien in de volgende zes jaar? Lokeren UNIZO-prioriteiten p. 1 UNIZO-prioriteiten p. 2 INHOUDSTAFEL Voorwoord UNIZO, de stem van de ondernemers in uw gemeente

Nadere informatie

Een proces met oog voor betrokkenheid

Een proces met oog voor betrokkenheid Scriptie KORT Katrien Willems is sinds 2004 maatschappelijk assistent - afstudeer richting Personeelswerk. Deze scriptie geeft een beeld van wat social audit inhoudt en welk proces daarbij hoort. Ook wordt

Nadere informatie

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009

Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Beleidsbrief Overheidscommunicatie 2009 Kris Peeters Minister-president van de Vlaamse Regering Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media, Toerisme, Havens,

Nadere informatie

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen

Voorwoord. voorwoord/pagina 2. Voorwoord. Capelo. Organisatie van de PDOS. De PDOS in cijfers. Ombudsdienst pensioenen. Bijlagen JAARVERSLAG 2011 voorwoord/pagina 2 Johan Janssens, Administrateur-generaal Eén van de meest gebruikte woorden in dit jaarverslag is ongetwijfeld. Dit is uiteraard geen toeval. Geen enkel eigen project

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2013. .be

JAARVERSLAG 2013. .be JAARVERSLAG 2013.be INHOUD Verantwoordelijke uitgever François Florizoone Leidende ambtenaar Contactpersoon Vincent Heylen webmaster@rszppo.fgov.be RSZPPO Jozef II-straat 47 1000 Brussel Tel. 02 239 12

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER

EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER D E M V O - G I D S V O O R K M O S EEN MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD ONDERNEMER IS EEN STERKERE ONDERNEMER Colofon Een maatschappelijk verantwoord ondernemer is een sterkere ondernemer is het resultaat

Nadere informatie

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn

Jaarverslag 2009. Contactpunt Vlaamse Infolijn Jaarverslag 2009 Contactpunt Vlaamse Infolijn Voorwoord 2009 was een jubileumjaar voor het Contactpunt Vlaamse Infolijn. Op 10 maart 2009 mocht het Contactpunt immers tien kaarsjes uitblazen. Bij de start

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 2017

Beleidsplan 2012 2017 Beleidsplan 2012 2017 Jo Beltman Wim van Midwoud INHOUDSOPGAVE pagina 1 INLEIDING 4 2 DE VERENIGING 4 2.1 De organisatie 4 2.2 Ontstaan 5 2.3 Leden 6 2.3.1 Ledenbijeenkomsten 7 2.3.1.1 Algemene ledenvergadering

Nadere informatie

jaarverslag To be continued...

jaarverslag To be continued... jaarverslag 2012 To be continued... Jaarverslag 2 012 Fonds voor de BEROEPSZIEKTEN Verantwoordelijke uitgever: Jan Uytterhoeven, Sterrenkundelaan 1 1210 Brussel Redactie en vormgeving: Alexander Van de

Nadere informatie

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be

BLAD Fonsnylaan 38 TEL +32 (0)2 238 88 11 www.deltalloydlife.be 1/45 1060 Brussel FAX +32 (0)2 238 88 99 info@deltalloydlife.be Inhoud I. Ons derde duurzaamheidsverslag II. Realisaties & doelstellingen 2.1 CSR objectieven 2014 2.2 CSR objectieven 2015 2.3 CSR budget 2014 2.4 Cijfers III. Woord van onze CEO 3.1. In memoriam: Professor

Nadere informatie

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion):

Dialoog. Ondernemen over de taalgrens en voorbij de vooroordelen. Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Accountancy - Tax & Legal Consulting - Financial Management - Mergers & Acquisitions Dialoog magazine voor kmo-bedrijfsleiders zomer 2008 nr. 3 Filiep Terryn (Korlam) en Eric Mestdagh (Champion): Ondernemen

Nadere informatie

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ]

IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] IT FUNDAMENTEN Een balans na 2 jaar ABC DigiBouw EEN INITIATIEF VAN : [ 1 ] Inhoudstabel Woord vooraf... 3 1. Aannemers begeleiden en coachen - ABC DigiBouw... 4 1.1. Advies en ondersteuning voor de bouwsector

Nadere informatie

GETUIGENISSEN PASSWERK

GETUIGENISSEN PASSWERK GETUIGENISSEN In deze brochure hebben we aan aantal van de getuigenissen verzameld die in de voorbije periode werden opgemaakt door onze klanten. Deze klanten hebben elk in hun eigen stijl hun ervaringen

Nadere informatie