Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen!"

Transcriptie

1 Kwaliteitsvol volwassenenonderwijs voor iedereen! Computercursussen Hoger beroepsonderwijs -boekhouden -informatica netwerkbeheer -gids en reisleider Specifieke lerarenopleiding Aanvullende algemene vorming Handelsvakken Medisch administratief bediende Bedrijfsbeheer Beauty & wellness Filosofisch gespreksleider Hout, bouw en technieken Koken en bakken Talen Tweedekansonderwijs Nederlands voor anderstaligen Begeleider in de kinderopvang Onthaalouderacademie

2 Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips Deze brochure bevat heel wat praktische informatie die je best doorneemt voordat je je cursus start. Misschien ontdek je dat je in aanmerking komt voor opleidingscheques, een bijkomende premie, betaald educatief verlof of een vrijstelling. Met andere woorden, deze brochure kan je niet alleen geld maar ook kostbare tijd besparen. Voor meer informatie verwijzen we je naar de website of de secretariaatsmedewerker van dienst. Volgende onderwerpen komen in deze brochure aan bod: Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs p. 3 Financiële informatie p. 3 Het inschrijvingsgeld p. 3 Categorieën van volledige en gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld p. 3 Begrenzing inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding p. 3 Van 50 tot 75% korting met opleidingscheques p. 4 Subsidies met de KMO-portefeuille p. 4 Andere premies voor cursisten p. 4 Betaald educatief verlof p. 5 Tijdskrediet / loopbaanonderbreking p. 6 Kinderbijslag p. 6 Vrijstelling van stempelcontrole p. 6 Studietoelage p. 6 Niet-financiële informatie p. 7 Studiebewijzen p. 7 Modulaire opleidingen p. 7 Toelatingsvoorwaarden p. 7 Vrijstellingen p. 7 Gecombineerd onderwijs: meer dan een nieuwe didactische werkvorm p. 7 Van ombudsdienst tot klachtenprocedure p. 7 Campussen, openingsuren en lesplaatsen p. 8 Open leercentrum en open leerpunt p. 9 Het centrumreglement: zoveel meer dan een opsomming van regeltjes p. 9 Nuttige websites p. 9 Overzicht opleidingen CVO De Oranjerie p. 10 Meer info? deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

3 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Het volwassenenonderwijs bestaat uit vier niveaus De basiseducatie organiseert opleidingen op het niveau van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs. Zij richt zich tot alle volwassenen die een basisvorming nodig hebben om maatschappelijk beter te kunnen functioneren of om een verdere opleiding te kunnen volgen. Het secundair volwassenenonderwijs biedt je een brede waaier aan opleidingen. Hier vind je opleidingen in de harde en de zachte sector, kan je kiezen uit een ruim talenaanbod, maar heb je ook de kans om een diploma secundair onderwijs te behalen (beroepsgerichte component én aanvullende algemene vorming). Deze opleidingen op het niveau van het secundair onderwijs bieden je dus de ideale mogelijkheid tot bijscholing in functie van je beroep, je hobby of gewoon om bij te leren. Met het hoger beroepsonderwijs (HBO5) biedt het volwassenenonderwijs ook volwaardig hoger onderwijs aan. Deze graduaatopleidingen situeren zich tussen het secundair onderwijs en een professionele bachelor in. Het zijn opleidingen gericht op de arbeidsmarkt of op doorstroom naar professionele bachelors. De specifieke lerarenopleiding leidt tot het diploma van leraar. Dit diploma bereidt je voor om les te geven in het secundair of hoger (beroeps)onderwijs. Financiële informatie Het inschrijvingsgeld Het bij inschrijving te betalen bedrag bestaat uit het inschrijvingsgeld en het cursusmateriaal. Voor de centra voor volwassenenonderwijs bedraagt het inschrijvingsgeld 1,15 euro per lestijd. Het inschrijvingsgeld wordt dus berekend door het aantal lestijden van een module te vermenigvuldigen met 1,15 euro. Voor gecombineerd onderwijs wordt het inschrijvingsgeld berekend alsof de opleiding volledig in contactonderwijs wordt verstrekt. Naast het inschrijvingsgeld betaal je een bijdrage in de reële kosten van het cursusmateriaal. Onder materiaalkosten verstaan we materialen, grondstoffen of diensten die verbonden zijn aan de cursus. Indien de materiaalkosten nog niet exact gekend zijn, wordt er een raming gegeven. Het blijft achteraf steeds mogelijk de materiaalkosten bij te sturen in positieve of negatieve zin aan de hand van de werkelijk gemaakte kosten. Categorieën van volledige en gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld Volgende cursisten genieten van een vrijstelling van betaling van het inschrijvingsgeld mits ze een attest ter staving voorleggen dat niet ouder is dan een maand op de dag van inschrijving. Volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld: alle cursisten in het studiegebied algemene vorming; asielzoekers die materiële hulp genieten, cursisten die een inkomen verwerven via maatschappelijke dienstverlening of een leefloon, alsook de cursisten die ten laste zijn van deze categorieën; gedetineerden, uitgezonderd gedetineerden die thuis verblijven met elektronische enkelband; cursisten tussen 12 en 16 jaar die Nederlands tweede taal volgen; cursisten die een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering krijgen en die een opleiding volgen die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk; niet-werkende verplicht ingeschreven werkzoekenden die nog geen recht op een wachtuitkering hebben verworven; inburgeraars die een inburgeringscontract hebben ondertekend of een inburgeringsattest hebben behaald voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,60 euro per lestijd: alle andere cursisten voor een opleiding Nederlands tweede taal. Verminderd inschrijvingsgeld van 0,30 euro per lestijd: cursisten met een inkomen via een wachtuitkering of een werkloosheidsuitkering voor alle opleidingen die niet worden gevolgd in een door de VDAB erkend traject naar werk of die ten laste zijn van een van deze categorieën; alle cursisten die in het bezit zijn van een van de volgende attesten of die ten laste zijn van een persoon die in het bezit is van een van de volgende attesten: - een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit arbeidsongeschiktheid van ten minste 66% blijkt; - een attest waaruit het recht blijkt op een integratietege moetkoming aan gehandicapten; - een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agent schap voor Personen met een Handicap blijkt; alle cursisten die gedurende twee opeenvolgende schooljaren opleiding hebben gevolgd in een Centrum voor Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het schooljaar van inschrijving in een Centrum voor Volwassenenonderwijs. Begrenzing inschrijvingsgeld per schooljaar en per opleiding Je betaalt per schooljaar een maximumbedrag aan inschrijvingsgeld per opleiding. Voor het secundair volwassenenonderwijs bedraagt dat 460 euro, voor het hoger beroepsonderwijs en de specifieke lerarenopleiding 575 euro. De plafonnering per schooljaar is niet overdraagbaar naar een ander centrum. deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 3

4 Van 50 tot 75% korting met opleidingscheques Voor wie, wat? Ben je een werknemer of interimkracht, en woon je in Vlaanderen of in het Brussels gewest, dan kan je gebruik maken van de opleidingscheques van de Vlaamse overheid. Voor elke opleiding die je met opleidingscheques betaalt, past de Vlaamse overheid per cheque de helft bij. Per kalenderjaar kan je maximaal voor 250 euro opleidingscheques aankopen. Met de cheques kan je zowel inschrijvingsgeld als reële kosten betalen. Een voorbeeld: je wil een opleiding volgen waarvan het inschrijvingsgeld 120 euro bedraagt. Bestel dan cheques voor de waarde van je opleiding, nl. 120 euro. Aangezien de Vlaamse overheid de helft bijpast, moet jij daar slechts 60 euro voor betalen. Met je opleidingscheques ter waarde van 120 euro betaal je dan je inschrijvingsgeld. De cheques kunnen worden aangevraagd tot 2 maanden na de start van een opleiding. Ze zijn 14 maanden geldig. De begin- en einddatum staan op de cheque. In de volgende gevallen worden de cheques terugbetaald: De opleiding is geannuleerd. Een overlijden, ziekte of ongeval. Andere gevallen van overmacht. Het bewijs hiervan lever je aan de VDAB - cel opleidingscheques en je cheques worden terugbetaald. Bijkomende vergoedingen? Heb je geen diploma secundair onderwijs? Heb je geen diploma hoger onderwijs en volg je een meerjarige opleiding hoger beroepsonderwijs? Heb je net loopbaanbegeleiding gevolgd en start je met een opleiding? In deze gevallen kan je recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming. Je neemt best contact op met de secretariaatsmedewerker van jouw campus om te bekijken of jouw opleiding hiervoor in aanmerking komt. Je kan dan samen het aanvraagformulier invullen. Hoe bestellen? Via de website: Telefonisch via (elke werkdag van 8 tot 19 uur). Via een VDAB-kantoor of werkwinkel. Subsidies met de KMO-portefeuille Voor wie? Deze subsidiemaatregel is gericht aan zelfstandigen, kleine en middelgrote ondernemingen en vrije beroepen. Wanneer je een subsidieaanvraag doet, moet je dit ten laatste 14 kalenderdagen na aanvang van de prestaties via de website indienen. Hoe subsidie aanvragen? Via de website Gegevens nodig om je aanvraag in te dienen De pijler is opleiding. Het erkenningsnummer is: DV.o (opgelet voor de kleine letter o) De datum van inschrijving is de startdatum van de cursusperiode. Deze bekom je via het secretariaat van onze school. De titel van het project is een beschrijving van de opleiding met de modules die zullen worden gevolgd. Contactpersoon: of Andere premies voor cursisten Tweedekansonderwijs Behaal je via het tweedekansonderwijs het diploma secundair onderwijs, dan wordt je een premie toegekend die gelijk is aan het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding hebt betaald. Voor het bepalen van deze premie wordt het inschrijvingsgeld in rekening gebracht dat je hebt betaald, rekening houdend met de volledige of gedeeltelijke vrijstelling van inschrijvingsgeld waarvan je hebt genoten. Deze premies worden enkel toegekend voor de opleidingsonderdelen die werden gestart vanaf 1 september Om een premie te verkrijgen, moet je een aanvraagdossier indienen bij Het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen, Afdeling volwassenenonderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel. Dit aanvraagdossier bestaat uit: een ingevuld aanvraagformulier; een kopie van het behaalde diploma; de originele bewijsstukken van het inschrijvingsgeld dat je voor de opleiding in kwestie hebt betaald, uitgereikt door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Je kan uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma een premie aanvragen. Hierbij wordt rekening gehouden met de datum vermeld op het diploma. De afdeling Volwassenenonderwijs informeert je na uiterlijk 45 kalenderdagen of het aanvraagdossier voldoet aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een premie. Indien dit het geval is, informeert de afdeling Volwassenenonderwijs je ook over de betalingstermijn waarbinnen de premie zal worden uitbetaald. Je vindt de volledige informatie en het aanvraagformulier op: -> informatie voor cursisten -> kom ik in aanmerking voor een premie Fonds voor vakopleiding in de bouwnijverheid Het FVB komt tussen in de opleidingskost en de loonkost van bouwvakarbeiders, en ook aan de zaakvoerder als die zijn arbeiders vergezelt in de opleiding. Meer informatie over deze en andere voordelen vind je op de website > over het fvb > wat doet het fvb > A. opleidingen > premies. 4 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

5 Andere sectoren Ben je een (ex-)bediende tewerkgesteld in een bedrijf van het Paritair Comité 218 en volg je op eigen kosten een opleiding buiten de werkuren? Geniet dan dankzij Cevora van opleidingspremies. Op financielesteun/premies.aspx kan je alle voorwaarden nalezen. Premie horeca vorming Vlaanderen Voor meer informatie surf je naar premiecvo Betaald educatief verlof Alle cursussen van CVO De Oranjerie, behalve de opleidingen koken en schoonheidsspecialist, geven recht op educatief verlof. Wens je documenten voor educatief verlof, dan meld je dit op het ogenblik van de inschrijving. Alle opleidingen die recht geven op educatief verlof kunnen 100 uren betaald educatief verlof per jaar opleveren wanneer de lessen niet samenvallen met de normale arbeidstijd, of 120 uren betaald educatief verlof wanneer de lessen samenvallen met de normale arbeidstijd. Voor een taalopleiding is de begrenzing vastgelegd op 80 uren. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op een verlof van een uur (60 minuten). Binnen het gecombineerd onderwijs komt enkel het contactonderwijs in aanmerking voor educatief verlof. Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht. Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contact-uren omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof. Formaliteiten Je werkgever op de hoogte brengen: Wens je gebruik te maken van het betaald educatief verlof, dan licht je je werkgever hierover in door middel van een getuigschrift waarin wordt bevestigd dat je regelmatig bent ingeschreven om één of verschillende opleidingen te volgen. Je deelt hem de voorziene afwezigheden mee. Teneinde de collectieve planning in je onderneming te verzekeren, dienen de aanvragen voor betaald educatief verlof die betrekking hebben op een normaal schooljaar, te worden ingediend ten laatste op 31 oktober van elk schooljaar. Afwezigheid wettigen: Voor de wettiging van afwezigheden dienen de onderwijsinstellingen zich strikt te houden aan de gevallen die voorzien zijn, namelijk: medisch attest van de werknemer of van een lid van zijn familie dat onder hetzelfde dak woont; staking van het openbaar vervoer; staking of ziekte van de leraar; sluiting van de onderwijsinstelling; uitzonderlijke weersomstandigheden in de winter; om beroepsredenen op basis van een attest afgeleverd door de werkgever aan de school; klein verlet. Wettigingsattesten geef je zo spoedig mogelijk af op het secretariaat. Indien je meer dan 10% van het aantal ingerichte lestijden ongewettigd afwezig was, word je gedurende 6 maanden geschorst voor het opnemen van educatief verlof. Attest van nauwgezette aanwezigheid: Dit attest wordt door het secretariaat opgesteld na ontvangst van de aftekenlijsten aan het einde van een cursus of een trimester. Het attest van nauwgezette aanwezigheid moet zo snel mogelijk aan je werkgever worden bezorgd. Het educatief verlof moet worden opgenomen voor de einddatum van een cursus (zie inschrijvingsbewijs). Educatief verlof bij het stopzetten van de cursus: Wanneer je een cursus stopzet, meld je dit onmiddellijk aan het secretariaat en krijg je een attest van de reeds gevolgde uren. Onderbreek je een opleiding of geef je ze op, dan verlies je het recht op betaald educatief verlof vanaf de datum van kennisgeving aan je werkgever van deze onderbreking of opgave. Deze verwittiging moet gebeuren ten laatste binnen de vijf dagen die op de onderbreking of de opgave volgen. Het recht op verlof is vervallen tot wanneer je je opnieuw inschrijft voor het volgen van een opleiding bedoeld in de wet, of tot wanneer je de oude opleiding herneemt. Meer info > Verloven > Betaald educatief verlof In geval van laattijdige inschrijving, na 31 oktober, of bij inschrijving voor een opleiding die aanvangt na 31 oktober, of in geval van verandering van werkgever tijdens een zelfde schooljaar, dient de aanvraag voor betaald educatief verlof te gebeuren ten laatste binnen de vijftien dagen vanaf de inschrijving of vanaf de verandering van werkgever. deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 5

6 Tijdskrediet / loopbaanonderbreking De combinatie werk-gezin-opleiding is soms erg moeilijk. Dankzij loopbaanonderbreking of tijdskrediet kan je meer tijd vrijmaken om te studeren. Deze regeling laat je toe je arbeidsprestaties tijdelijk te onderbreken, hetzij gedeeltelijk hetzij volledig. De minimum- en maximumduur van de loopbaanonderbreking of het tijdskrediet zijn afhankelijk van een aantal factoren: de sector waarin je tewerkgesteld bent, periodes van loopbaanonderbreking die je in het verleden reeds hebt opgenomen e.d. Op vind je een antwoord op al je vragen over loopbaanonderbreking en tijdskrediet: voorwaarden waaraan je moet voldoen om recht te hebben op tijdskrediet, premies, aanvraagformulieren e.d. Bovenop de RVA-premie in het kader van loopbaanonderbreking of tijdskrediet, heb je in bepaalde gevallen recht op een Vlaamse aanmoedigingspremie opleidingskrediet. Meer informatie vind je op Kinderbijslag Indien je jonger bent dan 25 jaar en ten laste van een van je ouders, kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet het formulier P7 worden ingevuld, dat normaal gezien naar je ouders wordt toegestuurd tijdens de maand september of oktober (wanneer het schooljaar voordien ook kinderbijslag werd getrokken en je je ondertussen niet inschreef als werkzoekende of in dienst trad bij een werkgever) of dat moet worden aangevraagd bij een kinderbijslagfonds (wanneer het niet automatisch werd toegestuurd of wanneer het schooljaar voordien geen kinderbijslag werd getrokken). Om recht te hebben op kinderbijslag moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 17 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Hierin kunnen ook maximaal 4 lesuren per week zelfstudie in het Open Leercentrum vervat zijn. Voor graduaatopleidingen moet je ingeschreven zijn voor gemiddeld minstens 13 lesuren per week en regelmatig aanwezig zijn. Vrijstelling van stempelcontrole Bij het begin van een opleiding kan je aan de RVA vrijstelling van stempelcontrole vragen en toestemming verkrijgen om tijdens de dag les te volgen. Hiertoe moet je bij de RVA of bij de betalingsinstelling de formulieren C 94A en C 98 bekomen die op het CVO worden ingevuld. Deze formulieren kunnen ook worden gedownload op: en Om recht te hebben op vrijstelling van stempelcontrole moet je minimum 1 jaar volledig uitkeringsgerechtigd werkloos zijn, ingeschreven zijn voor minstens 20 lesuren per week gegeven vóór uur en regelmatig aanwezig zijn. De RVA kan echter nog andere criteria aanwenden om een vrijstelling toe te staan of te weigeren. De vakorganisatie, de VDAB en de RVA kunnen daar meer info over geven. Het formulier C 94A (aanvraag tot vrijstelling van stempelcontrole) wordt bij het begin van de opleiding ingevuld door jezelf en het centrum, en ingediend bij de RVA of de betalingsinstelling met een kopie van alle inschrijvingsfiches. Enkele weken later krijg je bericht van de RVA of de vrijstelling werd toegekend. Het formulier C 98 (maandelijks attest van aanwezigheid) kan de laatste dag van elke maand op het cursistensecretariaat worden ingevuld. Het bevestigt de regelmatige aanwezigheid en moet zo snel mogelijk aan de RVA of de betalingsinstelling worden bezorgd samen met de witte stempelkaart, zodat de eventuele uitkering kan worden uitbetaald. Studietoelage Voor het volwassenenonderwijs wordt in geen enkel geval een studietoelage toegekend. Aanvragen worden dus niet ingevuld, aangezien zij toch steeds tot een negatief resultaat leiden. Alle vragen hieromtrent kunnen worden gesteld aan het kinderbijslagfonds waarbij je ouders zijn aangesloten of aan: Rijksdienst voor Kinderbijslag Trierstraat Brussel deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

7 Niet-financiële informatie Studiebewijzen CVO De Oranjerie reikt attesten, getuigschriften, diploma s, certificaten en deelcertificaten uit. De opleidingen van het CVO volgen een leerplan en een structuurschema die werden goedgekeurd door het Departement Onderwijs van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap en leiden bijgevolg tot een studiebewijs dat wordt erkend door de Vlaamse Gemeenschap. Attesten en deelcertificaten worden kort na het afsluiten van de module opgemaakt en kunnen op het cursistensecretariaat of tijdens de jaarlijkse proclamatie worden afgehaald. Wanneer alle modules van een opleiding werden doorlopen en behaald, wordt een diploma of een certificaat van de Vlaamse Gemeenschap uitgereikt. Alle certificaten en diploma s van de Vlaamse Gemeenschap zijn voorzien van de officiële droogstempel van het CVO en de handtekening van de directeur of de gemandateerde van het centrumbestuur. Je dient zelf nog de ontvangen studiebewijzen te voorzien van je handtekening. Voor een duplicaat van een bewijsstuk wordt een administratiekost van 15 euro aangerekend. Modulaire opleidingen In modulaire opleidingen wordt de leerstof onderverdeeld in modules en eenheden. Na elke module kan je een deelcertificaat behalen. Beschik je over alle nodige deelcertificaten, dan behaal je het uiteindelijke certificaat of diploma. Als cursist kan je in principe zelf je studiepakket samenstellen en de duur van je opleiding bepalen. Toelatingsvoorwaarden Om toegelaten te worden tot een opleiding gelden leeftijdsvoorwaarden. Om te starten in een opleiding van het hoger beroepsonderwijs of de specifieke lerarenopleiding moet je bovendien reeds beschikken over bepaalde getuigschriften, certificaten of diploma s. In bepaalde gevallen kan je starten via een toelatingsproef. Voor het volgen van sommige modules van een opleiding dien je je kennis van een voorafgaande module aan te tonen. Dit kan bijvoorbeeld door een deelcertificaat van de voorafgaande module voor te leggen of door te slagen voor een toelatingsproef. Voor meer informatie verwijzen we je naar het centrumreglement, je lesgever of het secretariaat. Vrijstellingen De directeur kan op basis van een vrijstellingsproef, van studiebewijzen van gevolgde opleidingen (EVK) of van ervaring (EVC) vrijstelling verlenen van evaluaties. Het betekent een studieverkorting. De aanvraag tot vrijstelling (schriftelijke motivatie en dossier met stavende stukken) moet worden ingediend bij de lesgever of de coördinator. Op aanvraag kan je een afschrift van het ondertekende vrijstellingsattest bekomen. Gecombineerd onderwijs: meer dan een nieuwe didactische werkvorm Gecombineerd onderwijs is een combinatie van contact- en afstandsonderwijs. Wil je onafhankelijk van plaats en tijd leren, dan kan je blijven rekenen op regelmatige ondersteuning via afstandsonderwijs. Het klaslokaal wordt als het ware uitgebreid tot het web. Via het elektronisch leerplatform, Moodle, krijg je toegang tot een gemeenschappelijke plaats voor vele vakgebonden activiteiten. Wie Moodle gebruikt, communiceert via het leerplatform met cursisten en lesgevers, kan nieuws posten, taken opgeven en ophalen, elektronische dagboeken en bronnen aanmaken en nog veel meer. De voordelen van gecombineerd onderwijs: afstandsonderwijs onder de vorm van verschillende opdrachten: je bepaalt zelf wanneer en waar je die opdrachten uitvoert; zelfstandiger leren op eigen tempo; optimale en persoonlijke ondersteuning door de lesgever; minder contactonderwijs: minder verplaatsingen per week. Opgelet! Binnen het gecombineerd onderwijs komt enkel contactonderwijs in aanmerking voor educatief verlof. Afstandsonderwijs geeft hierop geen recht. Daarenboven moeten opleidingen per jaar een minimum van 32 contacturen omvatten om in aanmerking te komen voor educatief verlof. Van ombudsdienst tot klachtenprocedure Een goede samenwerking tussen de cursist en het centrum is een noodzakelijke voorwaarde om kwaliteitsvol onderwijs te verzekeren. Als deze samenwerking toch niet volgens de afspraken verloopt, dan kan je terugvallen op onze ombudsdiensten. Voor meer informatie, surf naar deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 7

8 Campussen, openingsuren en lesplaatsen DIEST, Boudewijnvest AARSCHOT, Schoolstraat maandag, dinsdag en donderdag: van 8.45 tot uur van tot uur woensdag: van 8.45 tot uur van tot uur vrijdag: van 8.45 tot uur HAACHT, Verhaegenlaan 7 maandag t.e.m. donderdag: van tot uur en dinsdag: van 8.45 tot uur LEUVEN, Redingenstraat 90 SCHERPENHEUVEL, Isabellaplein 15a TIELT-WINGE, Halensebaan 16 zaterdag van 9.00 uur tot uur bepaalde zaterdagen: zie website onder specifieke lerarenopleiding info in campus Diest info in campus Aarschot Gemeente Locatie Lesplaats Aarschot KAMSA Schoolstraat 1 SIBA Pastoor Dergentlaan 62 Velo-Aarschot Statieplein 18A Kapsalon Nijverheidslaan 12G Diest Hoofdzetel Boudewijnvest 3 KTA1 Boudewijnvest 5 KTA2 Weerstandplein 1 Haacht Gemeentelijke basisschool Verhaegenlaan 7 Leuven Redingenhof Redingenstraat 90 Genadedal Velderblok 12 Centrale gevangenis Geldenaaksevest 68 Hulpgevangenis Maria-Theresiastraat 74 Zaal De Kring Jozef Pierrestraat 58/60 Scherpenheuvel Onthaalcentrum De Pelgrim Isabellaplein 15a Tielt -Winge Basisschool De Winge Glabbeeksesteenweg 12 8 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

9 Open leercentrum en open leerpunt Ook jij bent van harte welkom in ons open leercentrum Piazza in Aarschot, Diest of Haacht en ons open leerpunt in Scherpenheuvel-Zichem. Wat kan je er allemaal doen? een cursus op eigen tempo leren bijkomende oefeningen maken studeren surfen op het internet samenwerken met anderen Een open leercentrum met permanentie en begeleiding om zelfstandig te werken, achterstand in te halen; om een computer te gebruiken, te internetten, iets af te drukken; om te zoeken waar je een gepaste cursus vindt; om hulp te vragen aan de begeleiders. Waar kan je terecht? Diest: je vindt Piazza op het gelijkvloers in de linkerhelft van het gebouw. Aarschot: je vindt Piazza op de eerste verdieping naast het secretariaat. Scherpenheuvel: je vindt het open leerpunt in den Egger. Haacht: je vindt het open leercentrum in de HaBoBib. Spring eens binnen en ontdek de vele mogelijkheden die je helpen bij het vinden van de juiste opleiding en bij het zelfstandig en permanent leren met of zonder persoonlijke begeleiding. Het centrumreglement: zoveel meer dan een opsomming van regeltjes Heb je in deze brochure geen antwoord gekregen op je vraag? Misschien vind je dat antwoord wel in het centrumreglement. Je kan het downloaden op de website of verkrijgen op het secretariaat. Nuttige websites Notities deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 9

10 VAN OPLEIDING TOT CAMPUS Aarschot Schoolstraat 1 Diest Boudewijnvest 3 Haacht Verhaegenlaan 7 Leuven Redingenstraat 90 Scherpenheuvel Isabellaplein 15a Tielt-Winge Halensebaan 16 DAG AVOND Computercursussen Hoger beroepsonderwijs Graduaat boekhouden Graduaat informatica netwerkbeheer Opleiding gids en reisleider Handelsvakken Medisch administratief bediende * Volledige opleiding Frans voor een medisch administratief bediende Engels voor een medisch administratief bediende Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang * Onthaalouderacademie Bedrijfsbeheer Talen Frans Engels Spaans Italiaans Nederlands voor anderstaligen Beauty & wellness Kapper * Schoonheidsspecialist * Kleur- en stijladvies Masseur Gespecialiseerd voetverzorger * Nagelstylist Voetreflexologie Filosofisch gespreksleider Hout, bouw en technieken Klussen voor beginners Mecanicien lichte motoren * Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens * Fietsenmaker, fietsmontage en onderhoud * Houtbewerking * Technicus gasvormige en vloeibare brandstoffen Basisopleiding elektriciteit metaal lassen Tweedekansonderwijs Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang * Secretariaatsmedewerker * Boekhoudkundig bediende * Aanvullende algemene vorming Koken en bakken Koken beginners en gevorderden Bakken beginners Ambachtelijk bakken Specifieke lerarenopleiding * Al deze opleidingen geven in combinatie met aanvullende algemene vorming een diploma secundair onderwijs. 10 deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

11 Notities deoranjerie.be kwaliteitsvol volwassenenonderwijs 11

12

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs

Een opleiding werkt! kwaliteitsvol volwassenenonderwijs Een opleiding werkt! I Computercursussen I Hoger beroepsonderwijs (boekhouden / gids en reisleider) I Specifieke lerarenopleiding I Aanvullende algemene vorming I Secretariaatsmedewerker I Boekhoudkundig

Nadere informatie

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011

Informatiebrochure. Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2010-2011 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Financiële informatie Campussen, openingsuren en lesplaatsen

Nadere informatie

Informatiebrochure. Volwassenenonderwijs: welkom. dé succesformule. (motivatie + begeleiding) x kwaliteit (innovatie + samenwerken) 2

Informatiebrochure. Volwassenenonderwijs: welkom. dé succesformule. (motivatie + begeleiding) x kwaliteit (innovatie + samenwerken) 2 Informatiebrochure Volwassenenonderwijs: dé succesformule (motivatie + begeleiding) x kwaliteit (innovatie + samenwerken) 2 kwaliteitsvol volwassenenonderwijs welkom www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Informatiebrochure. Je bent nooit te. OUD om. bij te leren. Je bent nooit te. JONG om. bij te leren. Je bent nooit te SLIM om bij te leren

Informatiebrochure. Je bent nooit te. OUD om. bij te leren. Je bent nooit te. JONG om. bij te leren. Je bent nooit te SLIM om bij te leren Informatiebrochure Praktische info en nuttige tips voor het schooljaar 2011-2012 Het volwassenenonderwijs: van basisvorming tot hoger onderwijs Financiële informatie Campussen, openingsuren en lesplaatsen

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

o o o o o o o o o o o o - - 11 In uitvoering van de federale regelgeving op de voedselveiligheid wordt eer voor bepaalde opleidingen een medisch geschikheidsattest vereist. Deze opleidingen zijn opgenomen

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015

Centrumreglement. Schooljaar 2015-2016. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Centrumreglement Schooljaar 2015-2016 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 16 juni 2015 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014

Centrumreglement. Schooljaar 2014-2015. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Centrumreglement Schooljaar 2014-2015 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 17 juni 2014 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013

Centrumreglement. Schooljaar 2013-2014. Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Centrumreglement Schooljaar 2013-2014 Laatst gewijzigd en bekrachtigd door de Raad van Bestuur op 18 juni 2013 Hoofdzetel Boudewijnvest 3 3290 Diest Tel.: 013 35 09 90 Fax: 013 35 09 91 E-mail: info@deoranjerie.be

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

SCHOLEN VERGELIJKEN (1)

SCHOLEN VERGELIJKEN (1) SCHOLEN VERGELIJKEN (1) Welke cursussen kan je volgen in welke scholen? In welke scholen zijn de cursussen duur? Wanneer starten de cursussen? Via websites kan je veel informatie vinden. Wat moet je doen?

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Fietsenmaker BSO3. 120 Lt. Vooropleiding: - basis elektriciteit - basis metaal - basis lassen. Fiets- montage en -onderhoud 2

Fietsenmaker BSO3. 120 Lt. Vooropleiding: - basis elektriciteit - basis metaal - basis lassen. Fiets- montage en -onderhoud 2 Fietsenmaker BSO3 Vooropleiding: - basis elektriciteit - basis metaal - basis lassen 120 Lt Fiets- montage en -onderhoud 1 120 Lt Fiets- montage en -onderhoud 2 120 Lt FIETSENMAKER Fietsmontage en onderhoud

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL. CVO Crescendo Leopoldstraat Mechelen T CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

CURSISTENBOEKJE. Schooljaar Crescendo CVO

CURSISTENBOEKJE. Schooljaar Crescendo CVO CURSISTENBOEKJE Schooljaar 2017-2018 Crescendo CVO Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WELKOM... 4 INSCHRIJVEN...

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de nieuwe opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Emile Jacqmainlaan 20 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Zuid-Limburg Schooljaar 2012-2013

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs van CVO Lino Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 TALEN

cursusaanbod 2015-2016 TALEN cursusaanbod 2015-2016 TALEN lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. lesperiode start tijdens de week van 7 september

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven

CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CVO Volt Interleuvenlaan 3-5 3001 Leuven CENTRUMREGLEMENT 2015-2016 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

Tijdskrediet met motief 1

Tijdskrediet met motief 1 Tijdskrediet met motief 1 Reden Hoelang waarden Beperkingen / uitbreidingen Vlaamse premie RVA uitkeringen (bruto netto) MOTIEF ZORG 1. opvoeding van kinderen

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg PCVO Limburg Campus Maasmechelen OPLEIDINGSGIDS edischadministratiefbediende Behaal je diploma secundair onderwijs: Medisch Administratief Bediende gecombineerd met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) (Kijk

Nadere informatie

Welkom in ons centrum!

Welkom in ons centrum! Welkom in ons centrum! Beste cursist, Het doet ons ten zeerste genoegen dat u zich ingeschreven hebt in ons Centrum voor Volwassenenonderwijs GLTT-CVO. Door de ondertekening van het inschrijvingsformulier

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalige onderwijs De aanmoedigingspremie wordt toegekend door de Vlaamse overheid.

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland

Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland 1 Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland talen computer bedrijfsbeheer apothekersassistent tandartsassistent medisch administratief bediende boekhoudkundig bediende polyvalent verkoper 2

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

ACE-GROEP T TALEN07/08

ACE-GROEP T TALEN07/08 ACE-GROE T TALEN07/08 ANTICIATIVE CONTINUING EDUCATION taalcursussen WWW.GROET.BE ACE Groep t. spreek snel een taal! ACE-Groep T organiseert taalcursussen waarin mondelinge communicatie centraal staat.

Nadere informatie

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector

Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Aanvraag van een Vlaamse aanmoedigingspremie bij loopbaanonderbreking of tijdskrediet in de privésector Departement Werk & Sociale Economie Aanmoedigingspremies Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Afdeling Onderwijsorganisatie en personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Distelvinklaan

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2014-2015 Inhoud Welkom in ons centrum!... 4 Deel 1 Algemene informatie... 5 1 Centrumbestuur... 6 2 Agogisch project... 7 3 Ons centrum... 8 3.1

Nadere informatie

VEREISTEN EN VOORKENNIS

VEREISTEN EN VOORKENNIS VEREISTEN EN VOORKENNIS Je zoekt informatie over cursussen. Wat moet je weten? Wat leer je in de cursus? Wat zijn de condities? Op welke manier heb je les? Wat moet je doen? 1. Lees eerst de woordenschat

Nadere informatie

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden

Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Begeleidende informatie bij het structuurschema onderwijs aan gedetineerden Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen De centra Het volwassenenonderwijs in Vlaanderen (en Brussel) wordt ingericht door centra

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen

Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Centrum voor Volwassenenonderwijs CVO Leuven-Landen Redingenstraat 90 3000 Leuven T 016 31 99 20 - F 016 58 26 14 info@cvoleuven.be www.cvoleuven.be CENTRUMREGLEMENT 2008-2009 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2

Nadere informatie

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016.

Betreft : Maatregelen ten voordele van de vorming en opleiding van risicogroepen in 2015-2016. AAN ALLE LEDEN VAN HET SOCIAAL FONDS LOMPEN MVB/G/WINW/CIRCULAIRES FONDS//SOCIALES 2016/ CHIFFONS/CHIFFONS 001 NL RISICOGROEPEN Brussel, 20 januari 2016 Mijne heren, Betreft : Maatregelen ten voordele

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Deel 1 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Welkomstwoord... 6 Wat is

Nadere informatie

Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal BSO3

Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal BSO3 Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal BSO3 Vooropleiding: - basis elektriciteit - basis metaal - basis lassen Lichte motoren 1 Lichte motoren 2 Lichte motoren 3 MECANICIEN BROMFIETSEN EN TUINMATERIAAL

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden

Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Vlaamse aanmoedigingspremies voor de privé sector Zorgkrediet - Opleidingskrediet - Onderneming in moeilijkheden Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen werk en privéleven. Daarnaast

Nadere informatie

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs

Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Centrumreglement voor het volwassenenonderwijs Schooljaar 2015 2016 CVO COOVI E.GRYZONLAAN 1 1070 ANDERLECHT T 02 526 51 00 - F 02 526 51 01 cvo@coovi.be www.coovi.be Deel 1 Inhoud Welkom in ons centrum!...

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF

LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF LEIDRAAD BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Principe van het betaald educatief verlof Het betaald educatief verlof is een recht dat toegekend wordt aan werknemers in de privé-sector dat hen in staat stelt erkende

Nadere informatie

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs

studiebeurs Voorwaarden voor het secundair onderwijs studie beurs Studeren kost geld: cursussen, een kot, inschrijvingsgeld,. Een studiebeurs kan helpen. Velen laten die kans liggen. Misschien is het voor jou toch de moeite om een aanvraag in te dienen.

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet

Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Aanvraag van onderbrekingsuitkeringen in het kader van het Vlaams zorgkrediet Departement Werk & Sociale Economie Vlaams zorgkrediet Koning Albert II-laan 35 bus 20, 1030 BRUSSEL Tel. 1700 vlaamszorgkrediet@vlaanderen.be

Nadere informatie

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT

BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT BIJBLIJVEN DOE JE MET CVO WAREGEM- ANZEGEM-TIELT ONDERWIJS VOOR VOLWASSENEN Schrijf tijdig in! Het aantal plaatsen is beperkt! Computer Tablet Frans Engels Duits Spaans Italiaans Nederlands Boekhouden

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen

Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Afdeling Onderwijsorganisatie en -personeel GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Huis van het GO! Willebroekkaai 36 1000 Brussel Centrumreglement voor het Volwassenenonderwijs CVO Kempen Schooljaar

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Ouderschapsverlof 12.07.2016 Rev. 31.07.2017 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015

CVO Janitor. Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas. centrumreglement. Schooljaar 2014-2015 l CVO Janitor Sint-Niklaas - Beveren (Waas) - Sint-Gillis-Waas centrumreglement Schooljaar 2014-2015 1 van 40 Welkom in CVO Janitor Beste cursist Het doet ons plezier dat je gekozen hebt voor CVO Janitor.

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs

Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs Vlaamse aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor personeelsleden van de Vlaamse openbare sector en het Nederlandstalig onderwijs 2 Het is vaak niet eenvoudig om een goed evenwicht te vinden tussen

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden:

Om recht te hebben op betaald educatief verlof moet je als werknemer voldoen aan de volgende voorwaarden: Betaald Educatief Verlof Wat is betaald educatief verlof? Betaald educatief verlof is een recht dat toegekend kan worden aan werknemers uit de privésector om erkende opleidingen te volgen en op het werk

Nadere informatie

Cursus natuurmanagement

Cursus natuurmanagement Cursus natuurmanagement Editie 1, 2015 Dagindeling Structuur van de opleiding Werking ecopedia Praktische informatie Voorstellingsronde Les: inleiding tot de groene sector Programma 13 contactdagen waarvan

Nadere informatie

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst

expertise binnen handbereik Ouderschapsverlof Opname Voorwaarde in hoofde van het kind Anciënniteit Juridische dienst Ouderschapsverlof 12.07.2016 Juridische dienst Info@salar.be Ouderschapsverlof is een thematisch verlof dat werknemers de mogelijkheid biedt de arbeidsprestaties tijdelijk te schorsen of te verminderen

Nadere informatie

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO

CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be. Centrumreglement CVO ISBO CVO ISBO Assenedesteenweg 163 9060 Zelzate Tel.: 09/344 73 12 E- mail: info@isbo.be Website: www.isbo.be Centrumreglement CVO ISBO Schooljaar 2015-2016 WELKOM IN ONS CENTRUM Beste cursist Het doet ons

Nadere informatie

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere

Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Centrumreglement CVO Avelgem-Harelbeke-Spiere Schooljaar 2015-2016 Kerkhofstraat 51 8580 Avelgem 056 65 01 42 Arendsstraat 62 8530 Harelbeke 056 71 27 19 Oudenaardseweg 75 8587 Spiere 056 71 27 19 Inhoud

Nadere informatie

KAPPER. A1 80Lt. Ba1 80Lt. Combinatie snitten 1. Basis haarzorg 1. A2 80Lt. Ba2 80Lt. Basissnitten 1. Combinatie snitten 2.

KAPPER. A1 80Lt. Ba1 80Lt. Combinatie snitten 1. Basis haarzorg 1. A2 80Lt. Ba2 80Lt. Basissnitten 1. Combinatie snitten 2. KAPPER A1 Basis haarzorg 1 Ba1 Combinatie snitten 1 A2 Basissnitten 1 Ba2 Combinatie snitten 2 Ba3 Combinatie snitten 3 A3 Basis haarzorg 2 A4 Basissnitten 2 Bb1 Permanenten 1 Bb2 Permanenten 2 A5 Initiatie

Nadere informatie