medisch administratief bediende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "medisch administratief bediende"

Transcriptie

1 medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT

2 Inhoudsopgave 1. VOORWOORD OVER DE OPLEIDING ZELF WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? TOELATINGSVOORWAARDEN ORGANISATIE STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN Gronden voor vrijstelling Op basis van een vrijstellingsproef Op basis van EVK Op basis van EVC Vrijstellingsproef Referenties Aanvraagprocedure Vrijstelling op basis van EVK en EVC Vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef Antwoordprocedure EVALUATIE Het evaluatiekader De evaluatieorganisatie Evaluatietijdstip Afwezigheid of stopzetten van evaluaties / inhaalevaluaties Evaluatiedeelname Terugkommoment KOSTPRIJS LESSENPAKKET AFSPRAKEN STAP VOOR STAP INFOMOMENTEN ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE INSCHRIJVING EN BETALING...14 Pagina 2 van 15

3 1. VOORWOORD Beste cursist(e) Van harte welkom in de opleiding medisch administratief bediende. Deze opleiding wil je voorbereiden op een certificaat van medisch administratief bediende. De medisch administratief bediende is de aangewezen persoon om in de intra- en extramurale gezondheidssector het gehele secretariaatswerk zelfstandig uit te voeren. Hij/zij draagt de volledige verantwoordelijkheid voor een optimaal functioneren van het (medisch) secretariaat, zodat in alle werkomstandigheden precies en efficiënt kan worden gewerkt. Het artsenkorps en de bestuurskaders moeten erop kunnen rekenen dat de aan de medisch administratief bediende toevertrouwde taken naar behoren worden vervuld. In die zin is hij/zij een belangrijke schakel tussen de patiënt/cliënt en de gezondheidswerker. De manier waarop het werk van de medisch administratief bediende is georganiseerd, is heel sterk afhankelijk van de plaats waar hij/zij is tewerkgesteld. In kleinere praktijken is de diversiteit van het takenpakket veel groter: dit vergt dus een meer polyvalente aanpak. Bij CVO De Oranjerie willen we méér voor je zijn dan alleen maar lesgevers. Je wordt persoonlijk begeleid door een ervaren lerarenteam, dat niet alleen vakken onderwijst, maar je ook studiebegeleiding geeft. Je zal vlug merken dat wij een eigen manier van werken hebben. Geïnteresseerd? Lees dan rustig verder. Aarzel niet om contact op te nemen of langs te komen voor meer informatie. Met vriendelijke groeten Véronique Hanegreefs Coördinator medisch administratief bediende Pagina 3 van 15

4 2. OVER DE OPLEIDING ZELF 2.1. WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? Een medisch administratief bediende werkt in een ziekenhuis, een dokterspraktijk, een gezondheidscentrum of elders in de gezondheidszorg. Hij/zij moet kennis hebben van medische terminologie, secretarieel vaardig zijn én de weg weten in het medisch vakgebied. Een medisch administratief bediende is een duizendpoot. Hij/zij doet werk dat heel divers is en heeft bovendien een representatieve functie TOELATINGSVOORWAARDEN Er zijn geen instapvoorwaarden. Wél is het wenselijk dat je correct Nederlands kan spellen en dat je al enige informaticakennis hebt ORGANISATIE Het schooljaar start op dinsdag 1 september 2015 en eindigt op donderdag 30 juni Het is onderverdeeld in twee semesters. Het onderwijs voor deze richting is modulair. Dat wil zeggen dat de opleiding is opgedeeld in kleinere gehelen, modules, die elk een zelfstandig onderdeel van de opleiding vormen. Je ontvangt een deelattest per behaalde module. Je kan het certificaat behalen in één jaar tijd (dagonderwijs) of in twee jaar (avondonderwijs). Ook een combinatie van dag- en avondonderwijs behoort tot de mogelijkheden. Als je voor bepaalde modules recht hebt op een vrijstelling, kan je de opleidingsduur verkorten. Voor deze opleiding hanteren wij in tegenstelling tot vele andere scholen en opleidingsverstrekkers het leerplan dat is goedgekeurd door de minister van Onderwijs. Alle modules worden in gecombineerd onderwijs gegeven. Dit houdt in dat je thuis zelfstandig een deel van de leerstof verwerkt in de vorm van taken en opdrachten. Dit aandeel is minimum 25 %. Je dient dan niet aanwezig te zijn op school. Het elektronisch leerplatform van de school heet Moodle. Dit programma geeft je een gemeenschappelijke plaats voor cursusgebonden activiteiten. Je vindt er informatie en taken/opdrachten bij de cursus. Binnen de opleiding medisch administratief bediende vind je ook een Gids voor cursisten medisch administratief bediende. Op dit werkplatform worden alle afspraken en documenten in verband met de opleiding bewaard: leerplan, planning lessen en docenten, vrijstellingsreglement, cursus moodle Je vindt er ook de rubriek Pagina 4 van 15

5 nieuwsforum. Belangrijke berichten worden hier vermeld. Kom als cursist regelmatig een kijkje nemen! 2.4. STUDIEVERKORTING DOOR VRIJSTELLINGEN De directeur kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen verlenen. Deze vrijstellingen betreffen de lessen en de bijhorende evaluatieactiviteiten. Heb je recht op zo n vrijstelling, dan betaal je geen inschrijvingsgeld voor de desbetreffende module GRONDEN VOOR VRIJSTELLING Op basis van een vrijstellingsproef Voor de module medische correspondentie kan je enkel een vrijstelling verkrijgen als je in bezit bent van een diploma bachelor in een paramedische richting zoals: verpleegkunde, kinesitherapie. Dan kan je een vrijstelling bekomen op basis van EVK. Voor te leggen stukken: ingevuld formulier: Aanvraag voor vrijstellingsproef De vrijstellingsproef bepaalt in welke mate de aanwezige kennis en vaardigheden het verlenen van een vrijstelling rechtvaardigen. Je wordt op de hoogte gebracht van de datum en het uur waarop deze proef zal doorgaan (Moodle gids voor cursisten ). Van deze vrijstellingsproef moet steeds een gedateerd PV door de docent worden opgesteld. Dit PV wordt aan de secretariaatsmedewerker bezorgd Op basis van EVK EVK (Elders Verworven Kwalificaties) : je vraagt een vrijstelling voor één of meerdere vakken waarvoor je een diploma kan voorleggen. Een gevolgde opleiding erkend door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. Een opleiding (gestaafd door studiebewijs) die naar niveau, omvang en inhoud in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor je vrijstelling aanvraagt. Pagina 5 van 15

6 Modules waarvoor je vrijstelling kan verkrijgen op basis van EVK Zakelijk Nederlands 1 G 011 PC-vaardigheden G 013 Klaviervaardigheden G 026 Tekstverwerking 1 G 014 Kantoorsoftware integratie G 017 Secretariële vaardigheden G 018 Medische ICT-toepassingen 029 Medische correspondentie (diploma A1 Verpleegkunde) 030 Omgaan met patiënten 031 Deontologie voor een medisch administratief bediende 032 Organisatie van de gezondheidszorg 033 Praktijk voor een medisch administratief bediende 034 Voor te leggen stukken: - Een kopie van de studiebewijzen van de gevolgde opleidingen (diploma s, certificaten, getuigschriften...) op basis waarvan je vrijstelling aanvraagt. - Een overzicht van de afgelegde examens en bijhorende examenresultaten of cijferlijsten. - Een beknopte inhoud van de eenheden die als basis voor de vrijstelling gelden. Het leerplan voor elk vak zal op Moodle te vinden zijn in de Gids voor cursisten ; zo kan je steeds zelf de inhoud van het vak controleren. Je duidt zelf in de cursussen aan waar zich de overeenkomstige opleidingsonderdelen bevinden. - Een wekelijkse lessentabel van de gevolgde opleiding op grond waarvan je de vrijstelling aanvraagt. - Ingevuld formulier: Aanvraag voor vrijstelling. Indien je een groot deel van de voorziene leerstof in vorige studies hebt gezien, kan je een vrijstelling krijgen voor de module indien je een taak maakt over de niet-geziene materie. Deze taak geldt dan als vrijstellingsproef. Bij betwisting over het verlenen van een vrijstelling moet je een vrijstellingsproef afleggen. Pagina 6 van 15

7 Op basis van EVC EVC (Elders Verworven Competenties): je vraagt een vrijstelling voor één of meerdere modules waarvoor je door ervaring of zelfstudie het vak denkt te beheersen Vrijstellingsproef Voor vrijstelling op basis van EVC moet je een vrijstellingsproef afleggen. Dit geldt voor de volgende modules. PC-vaardigheden G 013 Tekstverwerking 1 G 014 Klaviervaardigheden G 026 Voor te leggen stukken: ingevuld formulier: Aanvraag voor vrijstellingsproef. De vrijstellingsproef bepaalt in welke mate de aanwezige kennis en vaardigheden het verlenen van een vrijstelling rechtvaardigen. Je wordt op de hoogte gebracht van de datum en het uur waarop deze proef zal doorgaan (Moodle gids voor cursisten ). Van deze vrijstellingsproef moet steeds een gedateerd PV door de docent worden opgesteld. Dit PV wordt aan de secretariaatsmedewerker bezorgd Referenties Je kan, mits het voorleggen van de nodige referenties, een vrijstelling bekomen door ervaring (Elders Verworven Competenties). Dit geldt voor de volgende module. Omgaan met patiënten 031 Voor te leggen stukken: - Ingevuld formulier: Aanvraag voor vrijstelling. - Het voor te leggen dossier dient minstens volgende gegevens te omvatten: een concrete omschrijving van de EVC die in aanmerking komen om een vrijstelling te verkrijgen zoals beschikbare werkervaring (uitgesplitst naar functies, taken, verantwoordelijkheden, verworven competenties, aangevuld met werkgeversverklaringen) en/of andere relevante leerervaringen. De lesgever heeft het recht om de persoon die de referentie verschafte, te contacteren. Bij betwisting over het verlenen van een vrijstelling moet je een vrijstellingsproef afleggen. Pagina 7 van 15

8 AANVRAAGPROCEDURE Je verzoekt schriftelijk om een vrijstelling of deelname aan een vrijstellingsproef. Je bezorgt het aanvraagformulier, samen met de vereiste documenten, persoonlijk aan de betrokken leerkracht. De data voor het indienen van de aanvragen liggen vast. Deze data worden bekendgemaakt op Moodle, Gids voor cursisten Vrijstelling op basis van EVK en EVC Je bezorgt aan de docent persoonlijk het ingevulde aanvraagformulier voor vrijstelling samen met de nodige documenten (zie voor te leggen stukken ). De datum voor het indienen van een aanvraag voor vrijstelling zal worden vermeld op Moodle Gids voor cursisten. Alle documenten dienen voor deze datum in orde te zijn! Vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef De vrijstellingsproeven worden éénmalig georganiseerd. Je wordt via Gids voor cursisten ingelicht over datum, plaats, lokaal en tijdstip van de vrijstellingsproef. De directie oordeelt op basis hiervan autonoom of de vereiste kennis en vaardigheden voor vrijstelling van de module aanwezig zijn. Je moet je deelname aan de proef voor een gestelde datum bevestigen door bij de docent persoonlijk het ingevulde aanvraagformulier voor vrijstelling in te dienen. De datum voor het indienen van de aanvraag wordt vermeld op Moodle Gids voor cursisten. Inschrijven impliceert deelname aan de proef. Het recht op vrijstelling vervalt indien je na inschrijving niet deelneemt aan de proef. Gewettigde afwezigheid moet je staven met een formeel bewijs ANTWOORDPROCEDURE De directeur deelt de beslissing schriftelijk mee. De documenten ter staving worden bewaard in je dossier. Je kan een kopie verkrijgen op het secretariaat. Voor vrijstellingen verkregen op basis van EVC of EVK volgt het antwoord uiterlijk 1 week na het indienen van de aanvraag. De uitslagen van de vrijstellingsproeven zijn ter beschikking uiterlijk 1 week na afname van de proeven. Het resultaat wordt genoteerd in je dossier. Zolang je geen uitsluitsel hebt over het resultaat van de proef wordt je aanwezigheid in de lessen verwacht. Pagina 8 van 15

9 Overzicht: Vrijstelling op basis van proef Vrijstelling op basis van EVK Vrijstelling op basis van EVC Zakelijk Nederlands 1 PC-vaardigheden Klaviervaardigheden Tekstverwerking 1 Kantoorsoftware integratie Secretariële vaardigheden Medische ICTtoepassingen Medische correspondentie (diploma A1 Verpleegkunde) Omgaan met patiënten G 011 G 013 G 026 G 014 G 017 G Bachelor Verpleegkunde Deontologie voor een medisch administratief bediende 032 Organisatie van de gezondheidszorg 033 Praktijk voor een medisch administratief bediende 034 Pagina 9 van 15

10 2.5. EVALUATIE Een evaluatiereglement wordt opgesteld om het samenleven en studeren in een optimale sfeer te laten verlopen. Dit evaluatiereglement regelt de manier waarop de evaluatie in de opleiding medisch administratief bediende wordt ingericht. Voor elke module wordt een evaluatie georganiseerd. Bij de evaluatie kan rekening worden gehouden met: permanente evaluatie afsluitende evaluatie studieopdrachten opdrachten binnen gecombineerd onderwijs andere HET EVALUATIEKADER Je kan de evaluatievorm van toepassing in de gekozen module terugvinden in het vademecum van de respectievelijke module. Deze wordt ter beschikking gesteld op het elektronisch leerplatform Moodle en wordt tevens klassikaal besproken bij de start van de module. Het evaluatiekader omvat: 1. Permanente evaluatie. Een regelmatige evaluatie van je leerproces die tijdens de module wordt uitgevoerd, hetzij formatief (ter ondersteuning van je leerproces), hetzij summatief (i.c. voor een gedeelte of volledig meetellend voor een eindbeoordeling). Permanente evaluatie kan verschillende vormen aannemen (tussentijdse toetsen, opdrachten, evaluatie van medewerking tijdens de les of aan een discussieforum... of combinaties hiervan) en is bedoeld om het verwerkingsproces van de leerstof continu over het academiejaar te laten verlopen. Permanente evaluatie levert onmiddellijke feedback aan het didactisch team over je vorderingen en eventuele moeilijkheden. Ook jij krijgt via permanente evaluatie een beter zicht op je eigen leerproces. 2. Eindevaluatie. Een summatieve toets van één of meerdere leerstofgehelen op het einde van een module. In geval van overmacht kan de directeur een mondelinge evaluatie schriftelijk laten afleggen of omgekeerd. Op het einde van de module wordt de eindbeoordeling georganiseerd. Deze is gebaseerd op de resultaten van de summatieve toetsen. De evaluatie kan mondeling, schriftelijk of op vaardigheden en attitudes zijn gericht. Bij een mondelinge evaluatie wordt een schriftelijke voorbereidingstijd toegestaan. Pagina 10 van 15

11 DE EVALUATIEORGANISATIE Evaluatietijdstip De data voor evaluatie worden bij het begin van de module meegedeeld door de docent Afwezigheid of stopzetten van evaluaties / inhaalevaluaties Ben je tijdens een evaluatiemoment afwezig of neem je niet verder deel aan de evaluaties, dan deel je dit binnen de 24 uur na het evaluatietijdstip mee aan het secretariaat van het CVO en aan de betrokken lesgever. Je kan een geldige reden hebben om op een evaluatie afwezig te zijn. Je dient dit te staven door op het secretariaat een medisch attest of een ander bewijsstuk in te leveren bij het hervatten van de lessen. Een mogelijk later evaluatiemoment wordt afgesproken met de lesgever en bij discussie met de directie. Ben je ongewettigd afwezig tijdens een evaluatie, dan verlies je het recht op een inhaalevaluatie. Hierdoor kan je niet slagen voor de betrokken module EVALUATIEDEELNAME Om alle competenties te kunnen beoordelen, ben je verplicht deel te nemen aan de verschillende onderdelen van de permanente evaluatie. Je stelt je ter beschikking voor eventuele tussentijdse evaluaties. Je wordt niet toegelaten tot de eindevaluatie indien je niet aan deze verplichtingen voldoet. Bij deelname verbind je je ertoe persoonlijk je evaluatieopdrachten uit te voeren Terugkommoment Aan het einde van elke evaluatieperiode wordt een terugkommoment ingericht. De datum van het terugkommoment wordt ad valvas bekendgemaakt (Gids voor cursisten medisch administratief bediende, Moodle). Je hebt recht op een regelmatige persoonlijke evaluatie met inzagerecht in de vorderingen. Pagina 11 van 15

12 2.6. KOSTPRIJS Het bij inschrijving te betalen bedrag bestaat uit: inschrijvingsgeld per module (verzekering inbegrepen) reële kosten (werkingskosten, handboek) per module. De cursussen of boeken die je nodig hebt voor bepaalde modules, kan je op school kopen tegen een voordelige prijs. Sommige cursisten genieten van vermindering van inschrijvingsgeld, mits ze een attest ter staving kunnen voorleggen dat niet ouder is dan één maand op de dag van inschrijving. Je vindt alle informatie hierover in de algemene informatiebrochure en op onze website: Betalen kan contant, via bancontact of met opleidingscheques. Alle informatie over opleidingscheques vind je in de algemene informatiebrochure, op onze website of op de website van de VDAB. Op de laatste pagina van deze brochure staat een overzicht van de kostprijs per module LESSENPAKKET Naam Code Lestijden Zakelijk Nederlands 1 G PC-vaardigheden G Klaviervaardigheden G Tekstverwerking 1 G Kantoorsoftware integratie G Secretariële vaardigheden G Medische ICT-toepassingen Medische correspondentie Omgaan met patiënten Deontologie voor een medisch administratief bediende Organisatie van de gezondheidszorg Praktijk voor een medisch administratief bediende Pagina 12 van 15

13 3. AFSPRAKEN Aangezien een belangrijk gedeelte van de evaluatie gebeurt tijdens de lessen, is het noodzakelijk daar actief aan deel te nemen. Elke afwezigheid moet worden gewettigd door een doktersattest of een attest van de werkgever. De eerste dag dat je terug aanwezig bent, bezorg je het attest op het secretariaat van de school. Tijdens een semester mag je slechts 10% ongewettigd afwezig zijn per module. Overschrijding van deze uren leidt tot een schorsing van de betrokken module. Deze beslissing tot schorsing wordt genomen door de klassenraad. Je verwerkt zelf de gemiste lessen. Voor alle vakken kan de directeur, de verificateur of de inspecteur beslissen dat je onvoldoende aanwezig bent. Hierdoor zal je niet mogen deelnemen aan het examen van de betrokken module. Deze beslissing wordt schriftelijk meegedeeld. We streven naar stiptheid in het geven en volgen van de lessen. Iedereen moet zich, vaak van zeer ver, verplaatsen om hier te werken of les te volgen. Toch hanteren we de stelregel dat de lessen op tijd beginnen. Vermijd te laat komen! Je stoort zowel de lesgever als de andere cursisten. Indien je afwezig bent, verwittig je het secretariaat. Vermeld ook de duur van je afwezigheid. Neem initiatief om zo snel mogelijk in orde te zijn met Moodle en bezoek vervolgens regelmatig de aan de cursus gekoppelde ELO. Indien je problemen hebt met het inloggen kan je contact opnemen met Log in op Moodle voor cursisten, neem regelmatig een kijkje nieuwsforum. Opdrachten die je instuurt via Moodle bewaar je best ook op je eigen computer! Pagina 13 van 15

14 4. STAP VOOR STAP 4.1. INFOMOMENTEN Tijdens de infomomenten krijg je alle praktische informatie over de opleiding. Je kan er terecht met al je vragen en je kan dadelijk inschrijven ALGEMENE INFORMATIEBROCHURE Neem zeker de algemene informatiebrochure door met nuttige tips INSCHRIJVING EN BETALING Je betaalt zowel het inschrijvingsgeld (*) als de reële kosten (zie ook 2.6. KOSTPRIJS). Je bent pas definitief ingeschreven na betaling. Mee te brengen bij inschrijving: identiteitskaart eventueel: attest vrijstelling van inschrijvingsgeld Wat zijn reële kosten? Het betreft kosten voor verbruiksgoederen en cursusmateriaal. Deze kosten zijn afhankelijk van de gevolgde cursus (zie schema (*) hieronder). Voor meer info over deze kosten kan je steeds terecht bij de betrokken leerkracht. (*) Het overzicht van de inschrijvingsgelden in onderstaand schema is opgemaakt voor een cursist die niet geniet van vermindering van inschrijvingsgeld en op basis van het geldende decreet: 1,50 per lestijd. Wil je weten of jij wél recht hebt op vermindering van inschrijvingsgeld? Je vindt alle informatie hierover in de algemene informatiebrochure en op onze website: Pagina 14 van 15

15 Kosten medisch administratief bediende Schooljaar Inschrijvingsgeld Kosten cursusmateriaal Reële kosten Totaal Zakelijk Nederlands PC-vaardigheden Klaviervaardigheden Kantoorsoftware tekstverwerking Kantoorsoftware integratie Secretariële vaardigheden Medische ICTtoepassingen 60 / Medische correspondentie Omgaan met patiënten Deontologie Organisatie van de gezondheidszorg Praktijk (stage) Handboek ICT modules: 18 Administratieve kost per schooljaar 10 Pagina 15 van 15

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST

Zorgkundige. Verzorgende / Logistiek assistent. Dag- en avondopleiding. schooljaar DIEST Zorgkundige Verzorgende / Logistiek assistent Dag- en avondopleiding schooljaar 2016-2017 Campus Diest Boudewijnvest 3 3290 DIEST 013 35 09 90 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg

OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg PCVO Limburg Campus Maasmechelen OPLEIDINGSGIDS edischadministratiefbediende Behaal je diploma secundair onderwijs: Medisch Administratief Bediende gecombineerd met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) (Kijk

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point kapper Campus Aarschot Schoolstraat 1 3200 AARSCHOT 016553423 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be partnerschool van Pivot Point Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 3 2. OVER DE OPLEIDING ZELF... 4 2.1. WAAROM

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding

Specifieke Lerarenopleiding Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Wie zijn wij?... 4 1.1 Een traject dat bij je past... 4 1.2 ervaren als focus... 4 1.3 Sterk in begeleiding...

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve

Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Opleidingen Begeleider in de kinderopvang (ook gezinsopvang) Begeleider in de buitenschoolse kinderopvang Tekening: Veerle De Raeve Met mogelijkheid tot flex-trajecten, of leertrajecten met ook afstandsleren

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG Contactgegevens CVO Tanera Ledebaan 101 9300 Aalst 053-77 20 70 info@tanera.be www.tanera.be Inhoud 1. Werkgelegenheid... 1 2. Kwalificatie... 1 3. Algemene

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel

GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel GEPERSONALISEERD TRAJECT SLO CVO HIK Geel 1. Inleiding De modules van de SLO bestaan uit een component theorie, opleidingspraktijk (OP) en preservicepraktijk (PP). Er wordt zelden een vrijstelling verleend

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

Informatievergadering

Informatievergadering Informatievergadering Jeugdsportproject VTS Trainersopleiding 19 februari 2013 Agenda De jeugdwerking in praktijk Waarom jeugdwerking? Aanpak, instandhouding en positionering binnen het geheel van de club

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de nieuwe opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT

EVALUATIEREGLEMENT BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding

Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be www.specifiekelerarenopleiding.be Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding CVO De Oranjerie Pagina 1 Inhoudsopgave Voorwoord...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren.

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) De cursist: Kan het begrip btw omschrijven. Hij kan het principe van de btw verklaren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A4 BTW( 6 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang en de betekenis

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18 Kostprijs per module Aanvullende Algemene Vorming Engels 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 2 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 3 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels

Nadere informatie

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO EVK-EVC procedure CVO Cervo GO Inleiding In ons CVO is elke opleiding of elk deel van een opleiding samengesteld uit modules, dit zijn verschillende onderdelen van een opleiding. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING Vrijstellingen: EVK- EVC Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een student

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen

Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende. Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen Evalueren van Stage Opleiding Polyvalent Verzorgende Hilde Walravens CVO-TSM Mechelen INHOUD 1. Situering 2. Goede evaluatie door methodisch handelen Voorbereiding: het voorstellingsbezoek Uitvoering:

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Wegwijs in je opleiding Versie 2015/10/19 Hair & Beauty - Grime & Visagie - Mode - Bedrijfsbeheer Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat DIEST 3200 AARSCHOT gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Negotiëren (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden van schriftelijke,

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen.

Je kunt een vrijstelling alleen bekomen op basis van eerder verworven competenties. Je moet dat via een attest of diploma kunnen aantonen. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding Netwerken Module Communicatie- en organisatietechnieken Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt de vereiste communicatieve en organisatorische vaardigheden

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK)

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HBO5 Erasmus Inhoud 1. Vrijstellingen EVK- EVC: Definities... 3 2. Procedure EVK... 4 2.1. Voorwaarden EVK... 4 2.2. Aanvraag EVK... 4 2.3. Advies EVK...

Nadere informatie

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014

Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven. Academiejaar 2013-2014 Industriële wetenschappen Voortgezette opleidingen KAHO Sint-Lieven Academiejaar 2013-2014 Dienst Voortgezette Opleidingen KAHO Sint-Lieven, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent Preventieadviseur Basismodule

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement Koken

Aanvullend Evaluatiereglement Koken Aanvullend Evaluatiereglement Koken Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be tel

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium.

De VTS-denkcel golf bestaat uit vertegenwoordigers van de VTS, de VVG en de PGA of Belgium. 1. WIE KAN INITIATOR WORDEN? De kandidaat moet: - een golfer zijn met hcp 18.4 of beter, 4 weken voor start van de opleiding (opleiding start op 12/12/15). - geboren zijn in het jaar 1999 of vroeger. -

Nadere informatie

kritiekgesprekken voeren.

kritiekgesprekken voeren. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Bedrijfsbeleid (90 studiepunten) Module Bedrijfspsychologie (9 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module leer je de basisvaardigheden

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015

BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 BANABA INTENSIEVE ZORGEN EN SPOEDGEVALLENZORG 2014-2015 INHOUD 04 Doel van de opleiding 05 Banaba Intensieve zorgen en spoedgevallenzorg 06 Situering van de opleiding 08 Curricula 09 Individueel traject

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang

Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Opleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Met mogelijkheid tot flexibele leertrajecten op maat met gedeelte afstandsleren Inhoud Opleidingen Begeleider in de (Buitenschoolse ) KinderOpvang

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN

EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN EVALUATIEREGLEMENT CVO VTI LIER - ANTWERPEN 1 Welkom bij CVO VTI Lier Borgerhout! We zijn verheugd u te mogen verwelkomen als cursist van ons centrum! We zullen dan ook alles in het werk stellen om de

Nadere informatie