OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OPLEIDINGSGIDS. PCVO Limburg"

Transcriptie

1 PCVO Limburg Campus Maasmechelen OPLEIDINGSGIDS edischadministratiefbediende Behaal je diploma secundair onderwijs: Medisch Administratief Bediende gecombineerd met Aanvullende Algemene Vorming (AAV) (Kijk snel op pag. 6)

2

3 INHOUD HEB JE INTERESSE?... 5 WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING?... 5 TWEEDEKANSONDERWIJS (TKO): VAN CERTIFICAAT NAAR DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS... 6 TOELATINGSVOORWAARDEN EN VRIJSTELLINGEN... 7 FINANCIËLE ASPECTEN... 8 OPLEIDINGSTRAJECT OVERZICHT MODULES ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING INSCHRIJVING HEB JE NOG VRAGEN? BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN BIJ PCVO LIMBURG, CAMPUS MAASMECHELEN

4 Coördinator Medisch Adm. Bediende Roula Kyrkos +32 (0)

5 HEB JE INTERESSE? Aarzel niet en bekijk deze brochure. Je maakt kennis met de modules van de opleiding, de voorwaarden en de lesmomenten. WAAROM KIEZEN VOOR DEZE OPLEIDING? Een medisch administratief bediende is een duizendpoot. Je doet werk dat heel divers is. Je beantwoordt de telefoon en legt de afspraken vast voor consultaties en opnames. Je bent het eerste aanspreekpunt aan het onthaal waar je patiënten ontvangt. Daarnaast sta je in voor de voorbereiding, samenstelling, bijwerking en klassering van medische dossiers en beheer je de agenda. Ook het begeleiden van patiënten in de dossierafhandeling behoort tot jouw taken. Je beheerst de medische terminologie zodat je deze kan gebruiken in brieven, rapporten en informatiebrochures. Je vormt als medisch administratief bediende dus een belangrijke schakel tussen de patiënt/ cliënt en de arts of gezondheidswerker. Om als medisch secretaresse aan de slag te gaan, moet je niet alleen administratieve vaardigheden bezitten maar ook je weg kennen in het medische vakgebied. De opleiding medisch administratief bediende biedt je een goede basiskennis van de medische terminologie en medische ethiek. Je krijgt een stevige basisopleiding in een aantal medische, administratieve en communicatieve vakken. Na het beëindigen van de verschillende modules ben je klaar voor een job als medisch administratief bediende. 5

6 TWEEDEKANSONDERWIJS (TKO): VAN CERTIFICAAT NAAR DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS BEHAAL JE DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Je kan een diploma secundair onderwijs behalen door de beroepsopleiding Medisch Administratief bediende te combineren met Aanvullende Algemene Vorming (AAV). Deelcertificaat AAV + Deelcertificaat AAV = CERTIFICAAT AAV + CERTIFICAAT Med. Adm. Bediende = DIPLOMA secundair onderwijs Het inschrijvingsgeld voor Aanvullende Algemene Vorming (AAV) is gratis. Er is een éénmalige administratiekost van 50. Je kan zelf je traject bepalen: dag en/of avondonderwijs. Indien je het modeltraject volgt, is het mogelijk om Aanvullende Algemene Vorming (AAV) in slechts 1 semester (6 maanden) te voltooien. Voor meer informatie hierover, kan je terecht bij de trajectbegeleider Tim Garré. Je kan hem bereiken op of via het secretariaat +32 (0) Trajectbegeleider Tim Garré +32 (0)

7 TOELATINGSVOORWAARDEN EN VRIJSTELLINGEN TOELATINGSVOORWAARDEN Een goede kennis van het Nederlands is noodzakelijk, omdat alle lessen in het Nederlands worden gegeven. Verder zijn er geen specifieke toelatingsvoorwaarden om aan de opleiding te starten. Zie centrumreglement van PCVO Limburg. VRIJSTELLINGEN Het is mogelijk om een studieduurverkorting of vrijstelling aan te vragen. EVK s of Eerder Verworven Kwalificaties Op basis van studiebewijzen van eerder gevolgde opleidingen (EVK s of Eerder Verworven Kwalificaties ). Dit wilt zeggen dat je een vrijstelling aanvraagt voor één of meerdere modules Hetgeen ik fijn vind aan de opleiding Med. Adm. Bediende is dat het ons een einddiploma levert met meer werkmogelijkheden we kunnen zowel werken in de medische sector als in een bedrijf/onderneming. Paola, 38 jaar waarvoor je een diploma kan voorleggen. Om een vrijstelling hiervan te krijgen, dien je een aanvraag te doen bij de coördinator van de opleiding, Roula Kyrkos via Voor deze aanvraag die je volgende documenten in te dienen: Kopie van de studiebewijzen (diploma, getuigschrift of certificaat) op basis waarvan je de vrijstelling aanvraagt Beknopte inhoud van de eenheden die als basis voor de vrijstelling gelden. Een lessentabel van de gevolgde opleiding op grond waarvan je de vrijstelling aanvraagt. De directie zal elke aanvraag beoordelen. Indien je een goedkeuring krijgt, ben je vrijgesteld voor de lessen en de evaluaties van die module(s). EVC s of Eerder Verworven Competenties Op basis van elders verworven competenties (EVC s of Eerder Verworven Competenties ). Dit houdt in dat je een vrijstelling aanvraagt voor één of meerdere modules waarvoor je door ervaring of zelfstudie het vak denkt te beheersen. 7

8 FINANCIËLE ASPECTEN KOSTPRIJS Je betaalt 1,5 per lestijd 1 excl. cursus/handboek met een maximum van 300 per semester. Enkele voorbeelden. Voorbeeld 1 Je volgt enkel de module Tekstverwerking 1. Dit zijn 60 lestijden (LT). Je betaalt 60 x 1,5 = 90 Voorbeeld 2 Je volgt 2 avonden per week les. Je volgt de modules Medische ICT Toepassingen (40 lestijden (LT)) en Omgaan met patiënten (40 lestijden (LT)). Je betaalt 80 x 1,5 = 120 Voorbeeld 3 Je volgt het modeltraject. Dit zijn 3 avonden per week en zaterdagvoormiddag. In totaal zijn dit 300 lestijden (LT). Dit is 300 x 1,5 = 450. Je bereikt hiermee het plafond van 300 per semester. Dit kan niet overschreden worden. Je betaalt geen 450, maar het plafondbedrag van 300. VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN INSCHRIJVINGSGELD Indien je tot één van de volgende categorieën behoort, heb je recht op een volledige vrijstelling van het inschrijvingsgeld en kan je je dus gratis inschrijven voor de hele opleiding (excl. cursus/handboek): een leefloon ontvangt (of ten laste bent van iemand die een leefloon ontvangt); 1 1 lestijd = lesperiode van 50 minuten 8

9 op het moment van uw inschrijving gedetineerd bent en zich in een Belgische strafinstelling bevindt (gedetineerden met een elektronische enkelband komen niet in aanmerking); een asielzoeker bent, die materiële hulp ontvangt; inburgeraar bent die een inburgeringscontract heeft ondertekend of een inburgeringsattest hebt behaald voor de opleidingen Nederlands tweede taal op richtgraad 1 en 2; nog niet voldaan hebt aan de voltijdse leerplicht op het moment van uw inschrijving; een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt en een opleiding volgt die door de VDAB erkend is in het kader van een traject naar werk; verplicht ingeschreven bent als werkzoekende en nog geen recht op een wachtuitkering hebt. VERMINDERD INSCHRIJVINGSGELD VAN 0,30 PER LESTIJD Indien je tot één van de volgende categorieën behoort, krijg je een gedeeltelijke vrijstelling van het inschrijvingsgeld en betaal je slechts 0,30 per lestijd (excl. cursus/handboek): ingeschreven bent voor een opleiding uit een studiegebied van het secundair volwassenenonderwijs, en gedurende twee opeenvolgende schooljaren een opleiding uit een leergebied van de basiseducatie gevolgd hebt gedurende ten minsten 120 lestijden, en dit voorafgaand aan het schooljaar van de inschrijving een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt voor alle opleidingen die je niet volgt in een door de VDAB erkend traject naar werk (of ten laste bent van iemand die een wacht- of werkloosheidsuitkering krijgt) één van volgende attesten bezit: - een attest voor arbeidsongeschiktheid van ten minste 66%; - een attest dat verklaart dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming voor personen met een handicap; - een attest waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemeen arbeidsmarkt kan verdienen; - een attest waaruit een vermindering blijkt van zelfredzaamheid van ten minste zeven punten. 9

10 OPLEIDINGSCHEQUES Ik volg de opleiding omdat ik graag een extra diploma wil hebben zodat ik makkelijker werk kan vinden. Ik vind de opleiding interessant. Vooral de vakken medische ICT-toepassingen en secretariële vaardigheden vind ik leuk. Evelien, 22 jaar Opleidingscheques zijn een initiatief van de Vlaamse Gemeenschap om bijscholing van werknemers aan te moedigen en kunnen gebruikt worden in het volwassenenonderwijs. De opleidingscheques kunnen enkel aangevraagd worden voor werknemers die nog niet in het bezit zijn van een diploma hoger onderwijs. Als werknemers kan je een maximum van 250 per kalenderjaar aan opleidingscheques bestellen. De Vlaamse overheid betaalt de helft van het bedrag waarvoor je opleidingscheques bestelt. BETAALD EDUCATIEF VERLOF Een studie vergt veel energie en de nodige tijd. Werknemers kunnen daarom beroep doen op het Betaald Educatief Verlof (BEV). Dit houdt in dat werknemers die de opleiding medisch administratief bediende volgen, gedurende een aantal uren afwezig mogen zijn op het werk en dit met behoud van het normale loon (voor het loon wordt wel een bovengrens vastgesteld). De werknemer moet minstens 4/5 in dienst zijn van de werkgever. Enkel de effectief aanwezige lesuren komen in aanmerking. Een lesperiode van 50 minuten geeft recht op één uur educatief verlof. Het aantal uren educatief verlof is echter per jaar begrensd. Indien je educatief verlof geniet, laat je je aanwezigheid in de lessen registreren en wettig steeds je afwezigheid (via een doktersattest/bewijs van de werkgever). 10

11 OPLEIDINGSTRAJECT Zakelijk Nederlands 1 PC - vaardigheden Klavier - vaardigheden Tekstverwerking 1 Secretariële vaardigheden Medische ICT toepassingen Kantoorsoftware integratie Medische correspondentie Certificaat Med. Adm. Bed. Omgaan met patiënten Deontologie voor medisch adm. bediende Organisatie van de gezondheidszorg Praktijk voor een med. adm. bediende 11

12 OVERZICHT MODULES ZAKELIJK NEDERLANDS Deze module omvat het gebruik van het Nederlands in een zakelijke context, zowel schriftelijk als mondeling. De module brengt vaardigheden aan die noodzakelijk zijn voor de dagelijkse communicatie in een secretariaatsomgeving. Concreet leer je hoe je schriftelijk en mondeling kunt communiceren met klanten, patiënten, bezoekers, collega s. PC VAARDIGHEDEN In deze module worden de basisvaardigheden voor het gebruik van een PC aangeleerd zoals besturingssysteem, verkenner De cursist maakt ook kennis met enkele mogelijkheden van het Internet. KLAVIERVAARDIGHEDEN De cursist leert, op basis van tastschrijven, de juiste vingerzettingen voor het toetsenbord. TEKSTVERWERKING De basisvaardigheden van het office-programma Word worden aangeleerd door middel van een aantal eenvoudige oefeningen. Bij het beëindigen van deze module kan de cursist met een tekstverwerkingspakket werken en kan hij dat pakket probleemoplossend toepassen. 12

13 Ik werk reeds als Med. Adm. Bediende; Maar omdat ik geen medische achtergrond heb, ben ik gestart met deze opleiding. Er zitten zeker vakken tussen die heel erg leerzaam zijn (Zakelijk Nederlands, Tekstverwerking ). Elif, 33 jaar KANTOORSOFTWARE INTEGRATIE Je leert tekeningen, foto s, tekst integreren in softwarepakketten. Rekenbladen en -grafieken integreren in een tekstverwerker. Brochures, flyers en eenvoudige presentatie maken. SECRETARIËLE VAARDIGHEDEN In deze module leer je het verwerken van inkomende en uitgaande post, de archivering en diverse taken in een bedrijfsorganisatie (voorbereiden van een vergadering, klein onderhoud van bureautica ). ICT TOEPASSINGEN Hier leer je omgaan met medische ICT-toepassingen met als doelstelling zijn dagelijkse taken te automatiseren. MEDISCHE CORRESPONDENTIE In deze module kom je in contact met de taal van de medische wereld. De medische administratief bediende verzorgt de correspondentie. Je moet daarom beschikken over een behoorlijke kennis van medische terminologie en nieuwe, ongekende medische termen, deze kunnen ontleden en hun betekenis inschatten. OMGAAN MET PATIËNTEN De medisch administratief bediende vormt de spil tussen de patiënten en de gezondheidszorgberoepen. In deze module ontwikkel je een brede waaier aan vaardigheden die in betrekking staan tot de psychologische en communicatieve aspecten van het medisch secretariaat. 13

14 DEONTOLOGIE MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE In de module deontologie voor medisch administratief bediende leer je concreet hoe je je moet gedragen in het beroep van medisch administratief bediende. Je leert ethische begrippen interpreteren en consequent handelen volgens de beroepscodes en wetgeving in de gezondheidszorg. ORGANISATIE GEZONDSHEIDSZORG In deze module maak je kennis met de organisatie van de gezondheidszorg in België. Je ontdekt de verschillende voorzieningen in de gezondheidszorg en maakt kennis met de specifieke eigenschappen en begrippen van onze gezondheidszorg. PRAKTIJK MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE Je doet een stage in een medisch administratieve omgeving van een ziekenhuis of huisartsenpraktijk. Je voert taken uit die op het niveau en in de lijn liggen van de opleiding Medisch administratief bediende. De stage vormt zodoende een uitstekende voorbereiding op het werkveld! De module praktijk voor Medisch Administratief Bediende bestaat uit 160 LT. Je loopt stage in een zelfgekozen stageplaats (goedgekeurd door de school). 14

15 ORGANISATIE VAN DE OPLEIDING De opleiding wordt modulair georganiseerd zodat de cursisten een eigen leertraject kunnen uitstippelen. Op die manier kan het traject sneller of trager worden afgelegd, naargelang de situatie en de behoeften van de cursist. Elke module waarvoor een examen werd afgelegd en waarvoor je geslaagd bent, geeft recht op een deelcertificaat. Als je alle deelcertificaten behaalt, ontvang je een certificaat van de opleiding. GECOMBINEERD ONDERWIJS PCVO Limburg biedt de opleiding medisch administratief bediende aan in gecombineerd onderwijs. Wat is gecombineerd onderwijs? Dit betekent dat je les volgt, maar dat je een gedeelte van de leerstof zelf op eigen tempo kan verwerken. Gecombineerd onderwijs zorgt ervoor dat het onderwijs flexibeler kan verlopen en dat je zelfstandig leert werken. Via gecombineerd onderwijs proberen we de samenwerking tussen cursisten onderling en cursisten en leerkrachten te stimuleren. Deze samenwerking komt tot stand via het samenwerken aan taken via het leerplatform, het overleg via het forum... Waaraan kan je je verwachten? Je krijgt opdrachten die je thuis via het leerplatform zal moeten verwerken. Het is de bedoeling dat deze opdrachten binnen een bepaalde periode gemaakt worden. De leerkracht kan je activiteit op het platform volgen. Je kan op elk moment via het platform contact opnemen met de leerkracht wanneer je een probleem ervaart. Toch is het niet de bedoeling om bij problemen een mail naar de leerkracht te sturen. Je kan je vragen op het leerplatform posten en zo kunnen medecursisten je helpen. Uiteraard kan ook jij je medecursisten helpen. De leerkracht volgt discussies ook op en zal ingrijpen indien er verkeerde informatie verschijnt. Als er geen activiteit van jou te zien is, zal de leerkracht contact met je opnemen. Er zijn ook evaluaties voorzien in het gecombineerd onderwijs. 15

16 Meer weten? Indien je meer informatie wilt over het gecombineerd onderwijs of extra ondersteuning nodig hebt, kan je terecht bij je opleidingscoördinator, Roula Kyrkos. Je kan haar bereiken op of via het secretariaat +32 (0) UURROOSTER MEDISCH ADMINISTRATIEF BEDIENDE Indien je het voorgesteld modeltraject volgt, behaal je in één jaar het certificaat medisch administratief bediende (avondonderwijs). Het schooljaar start op 1 september en eindigt op 30 juni. De modules gaan door op maandag-, dinsdag-, donderdagavond van uur tot uur en op zaterdagvoormiddag van uur tot uur. Sep 2016 Maandag Dinsdag Donderdag Zaterdag Jan 2017 (18u30-22u10) (18u30-22u10) (18u30-22u10) (09u00 12u40) Module - Medische ICT-toepassingen 40 LT - Secretariële vaardigheden 40 LT - Zakelijk Nederlands 60 LT - Omgaan met patiënten 40 LT - Deontologie voor medisch administratief bediende 40 LT - Tekstverwerking 60 LT - Klaviervaardigheden 20 LT Feb 2017 Maandag Dinsdag Donderdag Zaterdag Jun 2017 (18u30-22u10) (18u30-22u10) (18u30-22u10) (09u00 12u40) Module -Organisatie gezondheidszorg 80 LT -Medische correspondentie 120 LT -PC-vaardigheden 20 LT -Kantoorsoftware integratie 60 LT -Praktijk med. adm. bediende (160 LT) * uurrooster onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen ** uurrooster onder voorbehoud van wijzigingen 16

17 INSCHRIJVING Je kan je inschrijven op het secretariaat van PCVO Limburg, campus Maasmechelen Europaplein Maasmechelen +32 (0) Openingsuren secretariaat: werkdagen: 9.00 uur uur uur uur uur uur zaterdag: 9.00 uur uur Breng je identiteitskaart en eventuele attesten (VDAB, invaliditeit, ) mee. Je kan betalen met bancontact (voorkeur), cash of met opleidingscheques. Voor meer informatie kan je terecht op de website: HEB JE NOG VRAGEN? Wie graag meer informatie krijgt over het volgen van de opleiding Medisch Administratief Bediende in het volwassenenonderwijs kan terecht bij de opleidingscoördinator Roula Kyrkos. Je kan haar bereiken op of via het secretariaat: +32 (0) Coördinator Medisch Adm. Bediende Roula Kyrkos +32 (0)

18 BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN BIJ PCVO LIMBURG, CAMPUS MAASMECHELEN Binnen het studiegebied Tweedekansonderwijs (TKO) biedt PCVO Limburg, campus Maasmechelen naast Medisch Administratief Bediende ook de volgende beroepsgerichte opleidingen aan: - Binnenschrijnwerk - Buitenschrijnwerk - Brood en banket - DTP-operator - Elektricien - Fietsenmaker + Mecanicien bromfietsen en tuinmateriaal - Koetswerkhersteller - Keukenverantwoordelijke - Lasser (monteerder) - Loodgieter + Dakdekker metalen dak - Loodgieter + Monteur centrale verwarming - Mecanicien personen- en lichte bedrijfswagens - Metselaar - Meubelmaker - PLC technieker - Polyvalent dakdekker - Webdesigner Vervolgens kan je doorgroeien naar een HBO5-opleiding of een bacheloropleiding. Ontdek het volledige aanbod op onze website: www. pcvolimburg.be Voor meer informatie over het Tweedekansonderwijs (TKO), kan je terecht bij de trajectbegeleider Tim Garré. Je kan hem bereiken op of via het secretariaat +32 (0)

19 Een uitgave van PCVO Limburg, campus Maasmechelen. Versie

20 edischadministratiefbediende V.U. Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt PCVO Limburg Campus Maasmechelen Europaplein Eisden - Maasmechelen T +32 (0)

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Pagina 1 van 15 Inhoud 1 Opleiding... 3 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 3 1.2 Inhoud... 3

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de nieuwe opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS Tweedekansonderwijs

OPLEIDINGSGIDS Tweedekansonderwijs OPLEIDINGSGIDS Tweedekansonderwijs Behaal je diploma secundair onderwijs! Geen extra kosten voor Alg. Aanvullende Vorming Persoonlijke trajectbegeleiding én begeleide studie Dag- én avondonderwijs Ruim

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 STUDIEGEBIED HANDEL. Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 RLLL/EXT/ADV/001bijl1 STUDIEGEBIED HANDEL Modulaire opleiding Secretariaatsmedewerker BO HA 002 Bijlage bij het Vlor-advies Pagina 1 van 34 Inhoud Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 25-9-2008 1

Nadere informatie

TWEEDEKANSONDERWIJS 2015 2016

TWEEDEKANSONDERWIJS 2015 2016 Ons aanbod: Haartooi-kapper (dames en heren) Basis haarzorg 1&2, basissnitten 1&2, initiatie permanenten, permanenten 1&2, initiatie kleuringen, kleuringen 1&2, combinatiesnitten 1, 2&3, gelegenheidskapsels,

Nadere informatie

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Bouwkundig Tekenaar. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Bouwkundig Tekenaar HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO)

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING (SLO) Word leraar! Secundair onderwijs of volwassenenonderwijs? Theorieleerkracht of zegt de praktijk jou iets meer? Wil je jouw ervaring op de arbeidsmarkt meenemen naar de

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen

Graduaat Informatica. Erkend diploma. Ervaren lesgevers. Educatief verlof. Modulaire opleiding. Avond- + zaterdaglessen. Nieuwste technieken en talen Boeiende opleidingen ontdekken Je carrièrekansen vergroten Erkend diploma Graduaat Informatica Ervaren lesgevers Modulaire opleiding Moderne lesinfrastructuur Avond- + zaterdaglessen Educatief verlof 1,15

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 BOEKHOUDEN Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang

Zorgopleidingen. Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Zorgopleidingen Begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Zorgkundige Kennismakingstraject gezinsopvang Droom je van een job in de zorgsector, dan spreken onze zorgopleidingen je vast en zeker aan.

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas

Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Opleiding Begeleider in de kinderopvang Schooljaar 2015-2016 versie mei 2015 leerlijk boeiend creatief Centrum voor Volwassenenonderwijs LBC-NVK Sint-Niklaas Kroonmolenstraat 4-9100 Sint-Niklaas Tel. 03

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS DE SPECIFIEKE

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL RLLL-RLLL-EXT-ADV-002bijl11 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Medisch administratief bediende BO HA 005 Inhoud 1 Opleiding... 4 1.1 Relatie opleiding referentiekader... 4 1.2

Nadere informatie

OPLEIDINGSGIDS TKO. Geen extra kosten voor Alg. Aanvullende Vorming. Persoonlijke trajectbegeleiding én begeleide studie. Dag- én avondonderwijs

OPLEIDINGSGIDS TKO. Geen extra kosten voor Alg. Aanvullende Vorming. Persoonlijke trajectbegeleiding én begeleide studie. Dag- én avondonderwijs OPLEIDINGSGIDS TKO Geen extra kosten voor Alg. Aanvullende Vorming Persoonlijke trajectbegeleiding én begeleide studie Dag- én avondonderwijs Ruim aanbod beroepsgerichte opleidingen Woord vooraf Beste

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@lethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2015-2016 Wil je leraar worden? In het secundair onderwijs of het volwassenenonderwijs?

Nadere informatie

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS

AANVULLENDE ALGEMENE VORMING. Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AANVULLENDE ALGEMENE VORMING Een tweedekans voor het behalen van een DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Aanvullend! Aanvullende Algemene Vorming + beroepsspecifieke opleiding = DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS Beroepsspecifieke

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 TOLK VLAAMSE GEBARENTAAL Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 TOEKOMSTMOGELIJKHEDEN...

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB. boekhouden en informatica WWW.VOORBEREIDINGSJAAR. ERKEND TRAJECT NAAR WERK DOOR VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN boekhouden en informatica IN ÉÉN SCHOOLJAAR KLAAR OM TE STUDEREN IN HET NEDERLANDS WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE Ik

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE

cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE cursusaanbod 2015-2016 KANT & KLEDING - MODE lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. inschrijvingsgeld en forfaitaire

Nadere informatie

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015

VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN. Erkend traject naar werk door VDAB. Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 Erkend traject naar werk door VDAB VOORBEREIDINGSJAAR HOGER ONDERWIJS VOOR ANDERSTALIGEN Boekhouden of informatica SCHOOLJAAR 2014-2015 In één schooljaar klaar om te studeren in het Nederlands WWW.VOORBEREIDINGSJAAR.BE

Nadere informatie

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure

Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Specifieke Lerarenopleiding Infobrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs Crescendo Vaartdijk 86, 2800 Mechelen Inhoud Wat is de Specifieke Lerarenopleiding?...3 Wie kan de Specifieke Lerarenopleiding

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die competenties

Nadere informatie

Informatiebrochure 2015-2016

Informatiebrochure 2015-2016 Informatiebrochure 2015-2016 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief

Nadere informatie

Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland

Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland 1 Informatiebrochure 2014-2015 Wegwijs in CVO Hageland talen computer bedrijfsbeheer apothekersassistent tandartsassistent medisch administratief bediende boekhoudkundig bediende polyvalent verkoper 2

Nadere informatie

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18

Aanvullende Algemene Vorming Nederlands 1 80 0 0 0 18 Kostprijs per module Aanvullende Algemene Vorming Engels 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 2 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels 3 40 0 0 0 9 Aanvullende Algemene Vorming Engels

Nadere informatie

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014

Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs. VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Opleidingen Social Profit in het volwassenenonderwijs VIVO Schaarbeek 09-10-2014 Gent 14-10-2014 Aanbod volwassenenonderwijs o op het niveau van het secundair volwassenenonderwijs o Op HBO5 niveau ( tussen

Nadere informatie

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming

tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming schooljaar 2015-2016 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 Aarschot

Nadere informatie

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL

Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming 1 september 2011 Secundair volwassenenonderwijs STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Telefonist-receptionist BO HA 004 Pagina 1 van 11 Inhoud 1 Opleiding...3 1.1 Relatie

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

TOTAAL - 10,00 10,00 PRIJSLIJST TWEEDEKANSONDERWIJS. 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00. HW Nederlands 1-5,00 5,00

TOTAAL - 10,00 10,00 PRIJSLIJST TWEEDEKANSONDERWIJS. 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00. HW Nederlands 1-5,00 5,00 ALGEMENE VORMING OPFRIS ASO 138 Opfris Frans ASO3-5,00 5,00 140 Opfris Wiskunde 2 ASO3-5,00 5,00 TOTAAL - 10,00 10,00 Humane Wetenschappen ASO3 - CLUSTER 1 (CL1) Humane Wetenschappen ASO3 - CLUSTER 2 (CL2)

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Rijselstraat 5 8200 Brugge T 050 38 12 77 F 050 38 11 71 www.howest.be Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2013-2014 Inhoud Doel

Nadere informatie

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding)

Informatiebrochure. Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) Informatiebrochure Verkorte opleiding: Professionele Bachelor in de Verpleegkunde (Brugopleiding) ACADEMIEJAAR 2012-2013 Inhoud Doel van de opleiding Situering van de opleiding Onderwijsvormen Onderwijsorganisatie

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.

gids en reisleider Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie. gids en reisleider Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be INHOUDSTAFEL 1. Voorwoord... pg.

Nadere informatie

cursusaanbod 2016-2017 semester 1 LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE ZORGKUNDIGE

cursusaanbod 2016-2017 semester 1 LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE ZORGKUNDIGE cursusaanbod 2016-2017 semester 1 LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE ZORGKUNDIGE lesperiode 1 ste semester start op 1 september 2016 einde tijdens de week van 23 januari 2017 2 de semester start tijdens de

Nadere informatie

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge 2 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het

Nadere informatie

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point

kapper Campus Aarschot Schoolstraat AARSCHOT partnerschool van Pivot Point kapper Campus Aarschot Schoolstraat 1 3200 AARSCHOT 016553423 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be partnerschool van Pivot Point Inhoudsopgave 1. VOORWOORD... 3 2. OVER DE OPLEIDING ZELF... 4 2.1. WAAROM

Nadere informatie

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG

BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG BEGELEIDER IN DE (BUITENSCHOOLSE) KINDEROPVANG Contactgegevens CVO Tanera Ledebaan 101 9300 Aalst 053-77 20 70 info@tanera.be www.tanera.be Inhoud 1. Werkgelegenheid... 1 2. Kwalificatie... 1 3. Algemene

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 TALEN

cursusaanbod 2015-2016 TALEN cursusaanbod 2015-2016 TALEN lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. lesperiode start tijdens de week van 7 september

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs MODE BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting geven?

Nadere informatie

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE

HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE HET ONDERWIJSAANBOD IN HET PLC RUISELEDE EERSTE SEMESTER 2014-2015 BEROEPSOPLEIDING: BASISCURSUS SCHILDEREN In deze cursus leer gedurende 40 lesuren hoe je een ruimte in een huis op een correcte manier

Nadere informatie

Welkom. infosessie IT assistent

Welkom. infosessie IT assistent Welkom infosessie IT assistent IT assistent ICT besturingssystemen en netwerken Waag je kans in de wereld van computers en netwerken Combinatie met tweedekansonderwijs Doel: een diploma secundair onderwijs

Nadere informatie

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken

GRADUATEN 2008-2009. 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken GRADUATEN 2008-2009 4 graduaten in technologie: Bedrijfsautomatisatie Biotechnologie Elektronica optie Multimedia Telecommunicatietechnieken 6 graduaten in management: Boekhouden Fiscale Wetenschappen

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen voor Volwassenen www.wordwatjewil.be www.onderwijsvlaanderen.be

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Totaal 510 lestijden, waarvan 250 lestijden praktijk (wijzigingen zijn steeds mogelijk) Werken in de zorgsector 40 lestijden.

Totaal 510 lestijden, waarvan 250 lestijden praktijk (wijzigingen zijn steeds mogelijk) Werken in de zorgsector 40 lestijden. Inhoudsopgave 1. Semesterplanning... 3 2. Situering van de opleiding logistiek assistent... 4 3. Opleidingsprofiel... 4 3.1. Uitgangspunten... 4 3.2. Einddoelstellingen... 4 3.3. Inhoud opleiding Logistiek

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

communicatiemanagement

communicatiemanagement BACHELOR communicatiemanagement afstandsonderwijs Werken en tegelijk een diploma Communicatiemanagement behalen? Het kan! 2 Je expertise in de communicatiebranche verder uitbouwen? Je carrière over een

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken.

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Het schematiseren van probleemstellingen. met zelfgedefinieerde klassen werken. STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module A1 Basiskennis (4 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding: In deze module wordt de basiskennis

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Rouppeplein 16 1000 Brussel 02/546.22.63 kirsten.deschrijver@cvolethas.be www.lethas.be Specifieke lerarenopleiding 2016-2017 Wil je leraar worden? Standaardtraject 2 jaar Versneld traject 1 jaar+ semester

Nadere informatie

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding

Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Medisch secretaris/secretaresse - voltijdse dagopleiding Opleiding van 1 jaar Start: dinsdag, 26 september 2017, Doorniksesteenweg 220, 8500 Kortrijk Lesdata van deze opleiding: 26/09/2017 ( 08:30-12:00

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

ONZE GRADUAATSOPLEIDINGEN INFO NODIG?

ONZE GRADUAATSOPLEIDINGEN INFO NODIG? ONZE GRADUAATSOPLEIDINGEN DAGOPLEIDINGEN PAGINA AVONDOPLEIDINGEN PAGINA Elektriciteit 3 Elektriciteit 5 Elektromechanica 9 Informatica 13 Informatica 11 INFO NODIG? Kom even langs bij de trajectbegeleider

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige

Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Een beroepsgerichte opleiding, tijdens de werktijd, met behoud van loon,... Zeker iets voor jou!? verzorgende zorgkundige Werk jij in een dienst thuiszorg van een gemeente of OMCW? Wil jij ook graag de

Nadere informatie

Welkom. infosessie IT assistent

Welkom. infosessie IT assistent Welkom infosessie IT assistent IT assistent ICT besturingssystemen en netwerken Waag je kans in de wereld van computers en netwerken Combinatie met tweedekansonderwijs Doel: een diploma secundair onderwijs

Nadere informatie

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus

Bachelor voor. PXL - Business PXL - IT. serieus DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 201 2014 Bachelor voor graduaatstudenten Combinatie werken / studeren PXL - Business PXL - IT vlot serieus 1 Bachelor voor graduaatstudenten Afstudeerrichtingen Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN

BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2014 201 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN COMBINATIE WERKEN / STUDEREN PXL-BUSINESS PXL-IT VLOT SERIEUS 1 2 BACHELOR VOOR GRADUAATSTUDENTEN AFSTUDEERRICHTINGEN Accountancy-fiscaliteit

Nadere informatie

PERSONENZORG ZORGKUNDIGE NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE

PERSONENZORG ZORGKUNDIGE NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM  LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE PERSONENZORG LOGISTIEK ASSISTENT VERZORGENDE ZORGKUNDIGE WWW.PCVODENDERENSCHELDE.BE NINOVE OUDENAARDE ZOTTEGEM ZORGKUNDIGE De opleiding zorgkundige behoort tot het studiegebied Personenzorg. Het is een

Nadere informatie

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als

Nadere informatie

cursusaanbod 2015-2016 - semester 2 GRAFISCHE TECHNIEKEN

cursusaanbod 2015-2016 - semester 2 GRAFISCHE TECHNIEKEN cursusaanbod 2015-2016 - semester 2 GRAFISCHE TECHNIEKEN lesuren voormiddagcursus (VM): van 9 tot 12.20 u. namiddagcursus (NM): van 13.10 tot 16.30 u. avondcursus (AV): van 18.40 tot 22 u. lesperiode 2

Nadere informatie

Infobrochure

Infobrochure Infobrochure 2017-2018 Wegwijs in CVO Hageland talen computer cad-tekenaar bedrijfsbeheer tandartsassistent polyvalent verkoper apothekersassistent boekhoudkundig bediende medisch administratief bediende

Nadere informatie

INFORMATIE OVER CURSUSSEN OPZOEKEN (1)

INFORMATIE OVER CURSUSSEN OPZOEKEN (1) INFORMATIE OVER CURSUSSEN OPZOEKEN (1) Ben jij op zoek naar een interessante cursus? Op het internet kan je veel informatie vinden. Heb je nog vragen? Wat moet je doen? 1. Maak de woordenschatoefening

Nadere informatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie

Leren lezen en schrijven of basiseducatie leren na school Ook als je al van school af bent, zijn er mogelijkheden om van alles bij te leren: koken, talen, archeologie, informatica, filosofie, tuinplanten, woningrenovatie, automechanica, bloemschikken

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde

De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma Gebrevetteerde DE HOGESCHOOL MET HET NETWERK 2013 2014 brugopleiding Professionele bachelor Verpleegkunde PXL - Healthcare vlot serieus 2 De brugopleiding beoogt om verpleegkundigen die al in het bezit zijn van een diploma

Nadere informatie

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg

Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg Infobrochure Jeugd- en Gehandicaptenzorg schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...4 1 Wat betekenen Modulair systeem en Eigen leertraject?...5 1.1 Wat vinden wij belangrijk in deze

Nadere informatie