Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Boekhouder. HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree HBO HOWEST-IVO / brugge"

Transcriptie

1 Boekhouder HBO5 beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs associate degree 2015 HBO HOWEST-IVO / brugge

2 2

3 HBO5? Dan kies je voor CVO IVO & Howest! 3 Dankzij een HBO5-opleiding kun je het diploma van gegradueerde of Associate Degree behalen. Het hoger beroepsonderwijs (HBO5) situeert zich tussen het secundair onderwijs en de bacheloropleidingen en biedt stuk voor stuk praktische en beroepsgerichte opleidingen aan. gericht op het beroepenveld CVO IVO en Howest bundelen de krachten om een sterk regionaal en kwalitatief aanbod van HBO5-opleidingen uit te bouwen in West-Vlaanderen op de as Oostende-Brugge-Kortrijk. De HBO5- opleidingen zijn een toonvoorbeeld van actuele tendensen in het onderwijslandschap. De focus ligt op innovatie en flexibiliteit. De sterkte van onze HBO5-opleidingen is de praktische en nauwe gerichtheid op het beroepenveld. dag- en/of avondonderwijs Je volgt een HBO5-opleiding in dagen/of avondonderwijs. Wanneer je afstudeert heb je grote jobkansen, maar via een verkort traject kun je ook een bachelordiploma aan Howest behalen. officieel diploma HBO5 is eigenlijk de ontbrekende trap in de leerladder. Dankzij HBO5 krijgen jongeren en volwassenen de kans om hun kennis en vaardigheden op een hoger niveau te tillen en een volwaardig en officieel diploma hoger (beroeps)onderwijs te behalen.

4 4 HBO5 voor wie Als schoolverlater, werkzoekende of werkende wil je werken en studeren kunnen combineren. Je wilt een (extra) diploma dat kansen schept op de arbeidsmarkt: werk vinden én doorgroeien. J e wilt een flexibele opleiding volgen met variabele opleidingsduur, rekening houdend met jouw persoonlijke situatie. Je wilt eerder verworven competenties en/of kwalificaties valideren in een diploma. Je meent dat de sprong naar een bacheloropleiding net iets te groot zal zijn en je kiest ervoor om de leerladder stapsgewijs te doorlopen. kenmerken HBO5 Accent op talent, studeren op maat en afstemming op de arbeidsmarkt. Beroeps- en praktijkgericht Hoger beroepsonderwijs bevat veel praktijk. Vandaar dan ook dat zelfs de theorie volledig is afgestemd op wat je nodig zult hebben in het beroep. De arbeidsmarkt vraagt duidelijk naar mensen met dit diploma. Met een HBO5- opleiding verhoog je niet alleen je kansen op een job, maar kun je ook doorgroeien in je huidige functie. Flexibel studeren Combineer studeren met werken. HBO5- opleidingen vind je in verschillende vormen: dagonderwijs, avondonderwijs, al dan niet gecombineerd met lessen op zaterdagvoormiddag. Een HBO5-opleiding is een combinatie van contactonderwijs (lesmomenten) en afstandsonderwijs (zelfstudie, opdrachten...). HBO5-opleidingen zijn modulair en flexibel opgebouwd. Op die manier kun je kiezen tussen een modeltraject* of een geïndividualiseerd traject dat naadloos aansluit bij je gezins- en werksituatie.

5 5 Erkend diploma HBO5-opleidingen zijn modulair. Als je slaagt voor een groep modules, krijg je een deelcertificaat voor die modules. Certificaten zijn onbeperkt geldig. Als je bijvoorbeeld je traject wenst te onderbreken, kun je dit later opnieuw verder zetten zonder verlies van verworven kwalificaties. Bachelordiploma Wanneer je de smaak van studeren te pakken hebt na je HBO5-opleiding, kun je in een verkort traject een bacheloropleiding Bedrijfsmanagement aan Howest volgen. Als je een volledige HBO5-opleiding volgt, krijg je het officieel erkende diploma van gegradueerde, uitgereikt door Howest en CVO IVO. Dat hoger onderwijs-diploma wordt internationaal erkend als Associate Degree. * Modeltraject: het studietraject waarbij de modules doorlopen worden in een voorgeschreven volgorde en termijn.

6 6 HBO5 Boekhouden Je zorgt voor de systematische en correcte boekhoudkundige verwerking van alle financiële verrichtingen, evenals voor de organisatie van de boekhouding. Ook advies geven behoort tot jouw taken. Boekingen openen, bijhouden, centraliseren en sluiten, het opmaken van jaarrekeningen zijn stuk voor stuk competenties die van jou een veel gevraagde medewerker maken. Het beroep van vandaag én van de toekomst. Kiezen voor een opleiding Boekhouden is kiezen voor een praktische opleiding met specifieke tewerkstellingsmogelijkheden in de sector.

7 7 enkele voorbeelden van starters Jill kiest voor een modeltraject in avondonderwijs. Ze komt op maandag- en dinsdagavond naar de les. programma Voor de modules wordt gewerkt met gecombineerd onderwijs en afstandsonderwijs. Je kunt kiezen tussen een traject in avondonderwijs (drie jaar), een dagtraject (twee jaar) of een geïndividualiseerd traject. Bart is een werkloze schoolverlater en wil een kort en snel traject volgen waardoor hij in twee jaar het diploma behaalt. Hij kiest ervoor om overdag les te volgen. Veronique heeft een gezin en een fulltime job. Ze wil het traject op haar eigen tempo doorlopen en zal jaarlijks haar eigen pakket samenstellen. Geen probleem; zolang zij de volgorde van bepaalde modules respecteert. Zij overlegt hiervoor met de opleidingscoördinator. Het modeltraject in avondonderwijs bevat een groot gedeelte afstandsonderwijs. Hierdoor volg je in het eerste en tweede jaar twee avonden per week les. In het derde jaar volg je één avond per week les. Het modeltraject in dagonderwijs bestaat grotendeels uit contactonderwijs met les op maandag, dinsdag en woensdagvoormiddag. In het kader van gecombineerd onderwijs werk je via een aangepaste digitale leeromgeving waarbij je gecoacht wordt door je lector. Jamal maakt de overstap van een bacheloropleiding naar de HBO5- opleiding. Hij krijgt een aantal vrijstellingen en kan via een persoonlijk traject in minder dan 2 jaar het diploma behalen. praktisch De lessen HBO5 Boekhouden vinden plaats in Howest, Rijselstraat 5, 8200 Sint- Michiels (achterkant station Brugge) Contact:

8 8 opleidingsprogramma * A B C D Basistechnieken Vennootschappen Wetgeving en personenbelasting Financiën A1 120 Basis dubbel boekhouden B1 60 Vennootschapsrecht C1 80 Sociale wetgeving D1 Bank en beurs A2 120 Aanvullend dubbel boekhouden [ A1 B2 80 Vennootschapsboekhouden [ A2 C2 80 Personenbelasting D2 Financiële alg A3 60 Computerboekhouden [ A1 B3 80 Vennootschapsbelasting C3 80 Burgerlijk, handels- en economisch recht A4 80 BTW [ verplichte voorafgaande module in het kader van volgtijdelijkheid aantal lestijden Totaal 1440 lestijden * Onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Bekijk het programma ook online:

9 HBO5 Boekhouden 9 E F G Controle Management & organisatie Projectwerk wezen 80 E1 80 Financiële analyse [ A1 F1 60 Kostenbeleid en budgettering [ E3 G1 40 Projectwerk ebra 60 E2 60 Audit [ A2 F2 60 Organisatie en communicatie E3 120 Kostprijsberekening [ A1 E4 40 Consolidatie [ A2

10 10 wat na? kiezen voor de arbeidsmarkt Volgende beroepen zijn onder andere mogelijk na deze opleiding: accountmanager banken, administratief en financieel verantwoordelijke, belastingadviseur-consulent, medewerker openbare financiën, medewerker openbare schatkist, verantwoordelijke budgetbeheer, verantwoordelijke in de boekhouding, verantwoordelijke voor audit en controle boekhouding en financiën. De volgende jobs zijn trouwens ook knelpuntberoepen: bediende in de boekhouding, boekhouder, technisch bediende kostprijsberekening. Vicky: In het middelbaar volgde ik de opleiding Kantoor en deed ik graag boekhouden. Na mislukte studies in Gent ging ik aan de slag als arbeidster gedurende twaalf jaar. Maar ik droomde ondertussen van iets anders en uiteindelijk schreef ik me in voor een HBO5-opleiding Boekhouden. In het tweede jaar kreeg ik les van een ambtenaar die controles uitvoerde bij de belastingen en toen begon mijn droom vorm te krijgen: ik wilde dat ook doen. Na vier jaar hard werken en veel studeren was ik afgestudeerd! Ik deed mee aan een examen bij Selor voor een functie niveau B bij FOD Financiën. Ik slaagde en kwam terecht in Brussel in de Finance Tower, op de dienst Controle vennootschappen. Ik moet aangiftes controleren op volledigheid en correctheid. Ik doe deze job héél graag en leer nu nog elke dag bij. Het feit dat ik elke dag van Oostende naar Brussel moet, verdwijnt in het niets met de sfeer, de collega s, het werk Ik ben nog steeds blij dat ik de stap heb gezet en ik zou nooit meer terug willen naar mijn vorige job. Ik ben er trots op een ambtenaar te zijn.

11 11 kiezen om verder te studeren bachelor in het Bedrijfsmanagement afstudeerrichting Accountancy-Fiscaliteit via verkort studietraject Na je HBO5-opleiding kun je een verkort studietraject Accountancy-Fiscaliteit volgen. Kiezen voor een bacheloropleiding Bedrijfsmanagement, Accountancy- Fiscaliteit, aan Howest is kiezen voor een brede opleiding met een waaier aan tewerkstellingsmogelijkheden. Het aanvullingstraject na een opleiding hoger beroepsonderwijs (HBO5) duurt twee jaar en volg in afstandsonderwijs dus. Dat laat je toe te studeren waar en wanneer je wilt. Zo zul je je job, je gezin en je studie kunnen combineren. Bij de opbouw van het programma en de planning in de academische kalender is optimaal rekening gehouden met jouw situatie als werkende student. Een module loopt drie tot zes weken. Er lopen maximaal twee modules tegelijkertijd. Hierdoor kun je je voldoende concentreren op elk stuk leerstof. Per studiepunt krijg je één week studietijd. Een module van 3 studiepunten duurt drie weken, een module van 6 studiepunten duurt zes weken. Na afloop van elke module volgt er een examen. De evaluaties zijn met andere woorden mooi over de semesters gespreid. De examenmomenten zijn al gekend bij de start van het academiejaar. Zo kun je al bij het begin een planning opstellen en afspraken maken met je werkgever. Weet dat je er niet alleen voor staat! De lesgevers begeleiden je via de digitale weg en voor sommige modules worden vrijblijvende begeleidingssessies georganiseerd. Daar kun je alle vragen over de leerstof stellen die via het leerplatform niet aan bod (kunnen) komen. Niet slagen voor een partim en/of module betekent bijlange nog niet het einde. De modulaire opleiding is flexibel, boeiend, praktijkgericht en studentvriendelijk. Wil je nog meer informatie? Neem dan een kijkje op afstandsonderwijs of kom langs op één van onze infodagen. Vragen? Mail

12 12 praktisch toelatingsvoorwaarden Je kunt starten in het hoger beroepsonderwijs als je een diploma secundair onderwijs hebt. Als je het secundair onderwijs niet hebt afgemaakt, maar je bent ouder dan 18 jaar, kan je ook toegelaten worden als je slaagt voor een toelatingsproef. vrijstellingen Er is verkorting van de studieduur mogelijk op basis van EVC s (eerder verworven competenties) en EVK s (eerder verworven kwalificaties). Er wordt vrijstelling verleend voor een EVK die de cursist heeft verworven in een corresponderende graduaats- of bacheloropleiding. De cursist bewijst deze EVK met een attest. Hij dient dit attest in uiterlijk twee weken na de eerste lesdag. Andere EVK-aanvragen worden door de vrijstellingencommissie onderzocht in functie van welomschreven competenties, de inhoud en de studieomvang van de module. kostprijs Het inschrijvingsgeld bedraagt 1,50 euro per lestijd 1. Er zijn geen studiebeurzen, maar je behoudt in bepaalde gevallen wel het recht op kinderbijslag 2. Wie al aan het werk is, kan een deel van de opleiding betalen met opleidingscheques. Heel wat personen hebben recht op een aanzienlijke vermindering van het inschrijvingsgeld (bijvoorbeeld met een attest van de VDAB). 1 De prijzen worden opgelegd door de Vlaamse Gemeenschap en kunnen herzien worden. 2 Voor wie zich inschrijft voor minstens 13 lestijden per week.

13 13 digitale leeromgeving op maat Na je inschrijving krijg je al het cursusmateriaal zo veel mogelijk online. Voor sommige modules zal je een boek moeten aankopen (zie online modulefiches). De digitale leeromgeving is ideaal voor afstandsonderwijs en je vindt er je mail, een dropbox, een portfolio, leerpaden, een forum... Zo sta je makkelijk in contact met je lectoren. Zij geven jou opdrachten en feedback, maar beantwoorden natuurlijk ook al je vragen. Reken daarbij nog eens het persoonlijk contact in spreekuren, workshops, lesmomenten en dan spreekt het voor zich dat afstandonderwijs toch wel een stuk dichterbij komt. extra voordelen Als HBO5-cursist geniet je van extra voordelen! Stip Zo is er Stip (Studeninfopunt), een dienst die ervoor zorgt dat alle cursisten in de meest optimale omstandigheden kunnen studeren. Je kunt er terecht met financiële vragen (bijvoorbeeld over uitkeringen, kinderbijslag ), maar ook voor psychosociale begeleiding. Meer info: Howest laptopproject Cursisten zijn bij voorkeur in het bezit van een laptop met een aanbevolen configuratie, afhankelijk van de opleiding die ze volgen. Wie dit wenst, kan via Howest een toestel aanschaffen. Howest onderhandelt elk jaar via een intermediair voor de best mogelijke voorwaarden. Dat resulteert natuurlijk in een gevoelig prijsvoordeel. Meer info op

14

15 campus Rijselstraat

16 Info & inschrijven infomomenten Maandag 12 januari van uur uur Campus Manitobalaan 48, 8200 Brugge (Sint-Andries) Donderdag 22 januari van uur uur Campus Manitobalaan 48, 8200 Brugge (Sint-Andries) Dinsdag 23 juni van uur uur Campus Manitobalaan 48, 8200 Brugge (Sint-Andries) Zaterdag 27 juni van uur uur Campus Rijselstraat 5, 8200 Brugge (Sint-Michiels) Donderdag 27 augustus, van uur uur Campus Manitobalaan 48, 8200 Brugge (Sint-Andries) inschrijven Wat breng je mee bij de inschrijving Je identiteitskaart Je hoogst behaalde diploma Inschrijvingsgeld en/of opleidingscheques (bij voorkeur bancontact) Indien van toepassing: attest VDAB, mutualiteit Inschrijven kan online via of op de volgende locatie Rijselstraat 5, 8200 Brugge (Sint-Michiels), T /

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree

HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HOGER ONDERWIJS HBO5 Beroepsgerichte opleidingen in dag- en/of avondonderwijs Associate Degree HBO5 Informatica-Programmeren HBO5 Informatica-Netwerkbeheer HBO5 Boekhouden-accountancy HBO5 Management Assistant

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs)

2015-2016. HBO5-opleidingen. (Hoger beroepsonderwijs) 2015-2016 HBO5-opleidingen (Hoger beroepsonderwijs) HBO5-opleidingen (hoger beroepsonderwijs) binnen het Arteveldeleernetwerk GEZONDHEIDSZORG Graduaat verpleegkunde ð doorstroming naar bacheloropleiding

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren

Accountancyfiscaliteit. bachelor via afstandsleren Accountancyfiscaliteit bachelor via afstandsleren 03 Intro 04 Tewerkstellingsmogelijkheden 06 De opleiding 07 Afstandsleren 10 Programma 12 Inhoud opleidingsonderdelen 19 Studentenvoorzieningen en faciliteiten

Nadere informatie

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure

Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN. Graduaat Boekhouden. Informatiebrochure Centrum voor Volwassenenonderwijs HOGER INSTITUUT DER KEMPEN Graduaat Boekhouden Informatiebrochure Inhoud Even voorstellen: het HIK 1. Situering 2. Onze missie - Aanbod - Doelgroep - Middelen Leertraject

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING: DIGITAL MARKETING ENTERTAINMENT MARKETING INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen

2012-2013. hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica. moderne vreemde talen. Nederlands voor anderstaligen 2012-2013 hoger beroepsonderwijs HBO boekhouden HBO bouwkundig tekenaar HBO informatica tweedekansonderwijs boekhoudkundige bediende lasser meertalig polyvalent bediende multimediaoperator secretariaatsmedewerker

Nadere informatie

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge

Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing. Bachelor Brugge Bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen logistiek management marketing Bachelor Brugge 1 Waarom kiezen voor Bedrijfsmanagement? Het bedrijfsleven is op zoek naar creatieve,

Nadere informatie

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016

Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 Afstandsleren sociaal werk 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding 4 De opleiding bachelor in het sociaal werk 5 Studeren in het hoger onderwijs 7 Het concept afstandsonderwijs 8 Veel gestelde vragen bij afstandsonderwijs

Nadere informatie

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING

BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING BEDRIJFSMANAGEMENT BACHELOR IN HET BEDRIJFSMANAGEMENT ACCOUNTANCY-FISCALITEIT FINANCIE EN VERZEKERINGSWEZEN LOGISTIEK MANAGEMENT MARKETING DIGITAL MARKETING / ENTERTAINMENT MARKETING* / INTERNATIONAL MARKETING

Nadere informatie

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen

2014/2015. academiejaar. Studeren combineren. Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen academiejaar Studeren combineren Opleidingen hoger beroepsonderwijs (Specifieke) Lerarenopleiding Flextrajecten voor bacheloropleidingen Welkom Welkom Overdag werken, s avonds voor je gezin zorgen en tussendoor

Nadere informatie

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1

medical management assistant Office management Bachelor Kortrijk bedrijfsvertaler-tolk / management assistant howest.be 1 Office management bedrijfsvertaler-tolk / management assistant medical management assistant Bachelor Kortrijk howest.be 1 00. Made in West-Vlaanderen 01. Waarom kiezen voor Office management? Kwaliteit

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN

CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN VZW VOMIL CVO VSPW-HASSELT CAMPUS DE LAZARIJ CENTRUMREGLEMENT DEEL: CURSISTENREGLEMENT SOCIALE EN ZORGOPLEIDINGEN Vzw VOMIL CVO VSPW-Hasselt Blijde Inkomststraat 36 3500 Hasselt Tel: 011 25 49 75 directie@vspwhasselt.be

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK

BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK BACHELOR BRUGGE/KORTRIJK SOCIAAL WERK 2015 201 SOCIAAL WERKER MAAK HET VERSCHIL! Als sociaal werker kies je ervoor om met mensen te werken. Je helpt hen bij de uitdagingen in hun leven. Je informeert en

Nadere informatie

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7

I. De doelgroep 4. 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 Inhoudstafel Inleiding 3 I. De doelgroep 4 2. Kiezen voor studeren in het hoger onderwijs 7 3. Hoger onderwijs in Vlaanderen 10 3.1 De bachelor-masterstructuur (bama-structuur) 10 3.2 Het studieaanbod:

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA

TOEGEPASTE INFORMATICA TOEGEPASTE INFORMATICA Bachelor in DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* BRUGGE *UNIEK IN VLAANDEREN profi Je bent geïnteresseerd in de complexe

Nadere informatie

Werken en studeren Toegepaste Informatica

Werken en studeren Toegepaste Informatica Werken en studeren Toegepaste Informatica 2015 departement Design & Technologie Je hebt al een diploma en / of een job, maar je wil je graag bij- of omscholen tot gekwalificeerd IT er? De Erasmushogeschool

Nadere informatie

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE

EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE EEN BLIK OP FINANCIE-EN VERZEKERINGSWEZEN BRUGGE Brugge VOORWOORD Beste student, Je bent jong en wil wat? Dan is dit voor jou. Zijn verzekeringen in? Zeker weten! Waarom? Luister even naar me... De verzekeringsstudies

Nadere informatie

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT*

TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* TOEGEPASTE INFORMATICA BACHELOR IN DE TOEGEPASTE INFORMATICA SOFTWARE & SYSTEMS DEVELOPMENT COMPUTER & CYBER CRIME PROFESSIONAL* ICT CONSULTANT* BRUGGE 2014-2015 *UNIEK IN VLAANDEREN PROFI Je bent geïnteresseerd

Nadere informatie

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS

Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Waar werk ik in 2015? VOOR WERKNEMERS FORD EN TOELEVERANCIERS Oriënteren op een job? p.4 Solliciteren? Waar werk ik in 2015? Lees meer over de diensten die Opleiding? p.12 je kunnen helpen. p.3 p.7 Andere

Nadere informatie

bedrijfsmanagement BACHELOR

bedrijfsmanagement BACHELOR BACHELOR bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit financie- en verzekeringswezen internationaal ondernemen kmo-management logistiek management marketing rechtspraktijk Wil jij het maken in de bedrijfswereld

Nadere informatie

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding

tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Modulaire opleiding VRIJ HANDELS- EN SPORTINSTITUUT vzw Spoorwegstraat 14 8200 Sint-Michiels tel.: 050 40 68 68 fax: 050 40 68 60 e-mail: vhsi@vhsi.be website: www.vhsi.be VOLWASSENENONDERWIJS HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

Nadere informatie

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant

BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT. Management assistant Medical management assistant BACHELOR BRUGGE OFFICE MANAGEMENT Management assistant Medical management assistant 2015 2016 profiel Je houdt het hoofd koel, ook als iedereen anders onder stress staat, je schept meteen orde in de chaos,

Nadere informatie

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen

bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing 2013 Mechelen bedrijfsmanagement accountancy-fiscaliteit Financie- en verzekeringswezen Internationaal ondernemen Logistiek management Marketing K.H.Kempen en Lessius bundelen de krachten en worden more: Thomas More.

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland

Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland Tweedekansonderwijs in de regio leuven-hageland ICT-OPLEIDINGEN ICT-opleidingen in het volwassenenonderwijs in het volwassenenonderwijs (regio Leuven-Hageland) (regio Leuven-Hageland) www.leereenlevenlang.be

Nadere informatie

Accountancyfiscaliteit

Accountancyfiscaliteit accountancy-fiscaliteit opbouw Accountancyfiscaliteit Aangeboden op campus Aalst campus Mercator Gent De afstudeerrichting accountancy-fiscaliteit is een brede, maar tegelijkertijd zeer diepgaande praktijkgerichte

Nadere informatie

Van garage tot valley

Van garage tot valley ba Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Van garage tot valley WORD DIGITAL EXPERT@EHB 2014 bachelor Toegepaste Informatica departement Design & Technologie Nijverheidskaai 170, 1070

Nadere informatie

Opleidingsgids 2011-2012

Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde Bachelor in Bedrijfsmanagement Afstudeerrichting Sport- en Cultuurmanagement Opleidingsgids 2011-2012 Departement Handelswetenschappen en Bedrijfskunde

Nadere informatie

ba Communicatiemanagement

ba Communicatiemanagement ba Communicatiemanagement 2014 departement Management, Media & Maatschappij bachelor Communicatiemanagement departement Management, Media & Maatschappij Zespenningenstraat 70, 1000 Brussel tel. 02/213

Nadere informatie