CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk"

Transcriptie

1 CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Deel 1 schooljaar Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

2 Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Welkomstwoord... 6 Wat is de ambitie van onze centra voor volwassenenonderwijs?... 7 Missie KISP vzw... 7 Visie KISP vzw... 7 Motto KISP vzw... 7 Wie is wie?... 8 Centrumbestuur... 8 Directie... 8 Campusdirecteurs en administratief medewerkers... 9 Inschrijvingsprocedure Inschrijven bij Volwassenenonderwijs Kisp Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen? (behoudens decretale wijzigingen) Heb ik recht op volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vijfde van het inschrijvingsgeld betalen? Welke vrijstellingen krijg ik nog na de leeftijd van 65 jaar? Begrenzing van het inschrijvingsgeld Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Wat als de cursus volzet is? Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? Kan ik als volwassene met een handicap gebruikmaken van hulpmiddelen? Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen? Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Waar vind ik informatie over de vakantiedagen en het lessenrooster? Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde opleidingsonderdelen? (EVK en EVC) Kom ik in aanmerking voor een premie? Voor welke opleidingen kan ik een premie aanvragen?

3 Wanneer kan ik een premie aanvragen? Waar kan ik de premie aanvragen? Welke documenten moet ik insturen om een premie aan te vragen? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Wat moet ik doen als ik in de loop van de module van groep wil veranderen? Hoe kan ik documenten laten invullen? Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof? Vormingsverlof Cursistenkaart Pauzes en lesonderbrekingen Netheid, veiligheid en gezondheid in ons cvo Mag ik roken in het cvo? Diefstal en verlies van persoonlijke eigendom Auteursrechten Elektronisch leerplatform Openleercentrum (enkel op de campussen waar een openleercentrum aanwezig is) ICT-gedragscode Stages/werkplekleren Alcohol- en drugsverbod Privacy Geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag Ben ik verzekerd in het cvo? Welke maatregelen kan het cvo treffen bij orde- en tucht-problemen? Overzicht van de mogelijke ordemaatregelen Overzicht van de mogelijke tuchtmaatregelen Beroepsprocedure in geval van definitieve uitsluiting Klachten Klachtenbehandeling binnen Kisp vzw Welke studiebewijzen kan ik halen in het cvo? Wat is een attest?

4 Wat is een deelcertificaat? Wat is een certificaat? Kan ik ook een diploma secundair onderwijs behalen in het volwassenenonderwijs? Kan ik een diploma van gegradueerde behalen in het volwassenenonderwijs? Ik heb mijn getuigschrift, diploma of certificaat van het volwassenenonderwijs verloren. Wat kan ik doen? Welke informatie wordt er over mij bewaard in het cvo? Wanneer wordt er een evaluatie georganiseerd? Hoe wordt de evaluatie georganiseerd? Voorwaarden om toegelaten te worden tot de evaluatie Wat als ik afwezig ben op evaluaties? Kan ik de evaluatie inhalen? Voorwaarden voor overdracht/ overzetting van quoteringen Studievoortgangscommissie De evaluatiecommissie Samenstelling en bevoegdheid Verantwoordelijkheden Wijze van beraadslagen Beslissing van de evaluatiecommissie Bekendmaking van de resultaten Wat bij fraude of onregelmatigheden? Omschrijving Procedure De betrokken cursist kan tegen de beslissing van de evaluatiecommissie beroep aantekenen volgens de hieronder beschreven procedure Welke rechten heb ik bij evaluatie? Kan ik beroep aantekenen tegen een beslissing van de evaluatiecommissie? Onderzoek van een klacht i.v.m. evaluatie Bezwaar Beroep Advies van de beroepscommissie Annulatieberoep Waar kan ik terecht voor vragen en klachten inzake evaluatie? (De ombudsdienst)

5 Bijlage 1: Modelformulier: Verklaring op eer Bijlage 2: Schriftelijke toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens uit de gezondheidssfeer Bijlage 3: Aanvraag in te halen evaluatie binnen dezelfde evaluatieperiode

6 Deel 1 Centrumreglement Welkomstwoord Beste cursist, Samen met duizenden anderen besloot je een opleiding te volgen bij een van de onderstaande centra voor Volwassenenonderwijs van Kisp vzw. - Cvo Kisp Gent - Cvo Kisp VTI Aalst - Cvo Kisp - VTH Aalst - Cvo Kisp Vazov Jij wil je graag verder ontplooien en investeert hierin zowel tijd als inspanningen. Wij stellen op onze beurt alles in het werk om je professioneel te begeleiden. Heb je opmerkingen of vragen? Aarzel dan niet ons hierover te contacteren. In het kader van ons milieubeleid springen wij zuinig om met papier en krijg je als cursist het centrumreglement niet op papier. Je kan het wel downloaden of consulteren op onze website. Wil je toch graag een gedrukte versie raadplegen, vraag dit dan gerust op een van onze secretariaten. Wij danken je voor je vertrouwen en wensen je veel succes met je opleiding! Stephan Devreese Algemeen directeur Volwassenenonderwijs Kisp 6

7 Wat is de ambitie van onze centra voor volwassenenonderwijs? Missie KISP vzw Kisp vzw is een dynamische en cursistgerichte organisatie voor volwassenenonderwijs. In samenwerking met partnerorganisaties en de beroepswereld organiseert het kwaliteitsvolle opleidingen. Kisp vzw is een lerende en participatieve organisatie waar cursisten en medewerkers in het kader van levenslang en levensbreed leren begeleid worden in de ontplooiing van hun talenten. Vanuit haar christelijk engagement heeft Kisp vzw aandacht voor het versterken van het sociale weefsel en het verhogen van de kansen van iedereen in onze maatschappij. Kisp vzw is een toekomstgerichte organisatie die snel en flexibel inspeelt op de ontwikkelingen in de samenleving. Het centrum streeft ernaar een brede waaier aan competentiegerichte opleidingen en diensten aan te bieden. Visie KISP vzw Cursistgericht en flexibel: Kisp vzw houdt rekening met de eigenheid van de cursisten en maakt een combinatie van opleiding, gezin en werk mogelijk door een ruim gamma aan opleidingsmomenten, - plaatsen en trajecten aan te bieden. Samenwerkend: Kisp vzw gaat samenwerkingsverbanden aan met onderwijsinstellingen, opleidingsverstrekkers en het beroepenveld. De centra spelen in op maatschappelijke en internationale ontwikkelingen om kwaliteitsvolle en eigentijdse opleidingen te kunnen aanbieden. Innovatief: Kisp vzw integreert onderwijsvernieuwing en resultaten van onderwijsonderzoek in haar opleidingen en curriculum om blijvend de kwaliteit te versterken en een opleidingsaanbod op maat te realiseren. Emanciperend: Kisp vzw geeft cursisten de kans om kennis, vaardigheden en attitudes te verwerven die nodig zijn om deel te nemen aan een voortdurend veranderende maatschappij. Participatief: Kisp vzw treedt in dialoog met cursisten, medewerkers en partners om betrokkenheid bij de werking van het centrum te realiseren. Competentiegericht: Kisp vzw ontwikkelt via gerichte (na)scholing en coaching de competenties van personeelsleden en cursisten. Motto KISP vzw Jouw talent, onze passie. 7

8 Wie is wie? Centrumbestuur Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van de centra voor volwassenenonderwijs en stippelt het beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. KISP vzw Industrieweg Mariakerke - België Ondernemingsnummer: Directie Het directieteam bestaat uit: Algemeen directeur Directeur Volwassenenonderwijs Kisp - VTI Aalst Directeur Volwassenenonderwijs Kisp - VTH Aalst Directeur Volwassenenonderwijs Kisp - Vazov Opleidingsdirecteur Secundair volwassenenonderwijs (SVWO) Opleidingsdirecteur Specifieke lerarenopleiding (SLO) en Hoger Beroepsonderwijs (HBO) Financieel verantwoordelijke Verantwoordelijke onderwijsontwikkeling en ondersteuning Verantwoordelijke cursisten- en personeelsadministratie Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van de centra. 8

9 Inschrijvingsprocedure Inschrijven bij Volwassenenonderwijs Kisp Je bent pas geldig ingeschreven als je het inschrijvingsgeld hebt betaald en eventueel de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement, je je akkoord verklaard hebt met de visie en missie, je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en studiebewijzen hebt afgegeven, je de Belgische nationaliteit hebt of als je voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf, je tijdig bent ingeschreven. Je kan inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directie je inschrijving weigeren. Door het inschrijvingsformulier te ondertekenen verklaar je je akkoord met het centrumreglement en met de missie en visie. Het centrum aanvaardt elke inschrijving onder voorbehoud van een voldoende aantal cursisten. De opleiding gaat bijgevolg enkel door indien er voldoende cursisten zijn. Deze beslissing ligt bij de directie. Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie rubriek Wat als de cursus volzet is? ). Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, de getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald (indien van toepassing, zie rubriek Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? ), attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, eventueel een aanvraag tot vrijstelling, eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. 9

10 Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen? (behoudens decretale wijzigingen) Je bent pas ingeschreven als het inschrijvingsgeld werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten of elektronisch inschrijven. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail. Hoeveel inschrijvingsgeld je moet betalen, vind je op onze website. Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,5 euro per lestijd. Het wettelijk inschrijvingsgeld omvat NIET de onkosten voor allerlei cursusmateriaal zoals handboeken, kopieën,. Voor bepaalde opleidingen kan een bijdrage gevraagd worden voor de bovenstaande onkosten of grondstoffen die je in de lessen verbruikt. Bij de inschrijving ontvang je een overzicht van de kosten van het cursusmateriaal die het centrum je bij de start of in de loop van het schooljaar de opleiding of de module zal aanrekenen. Bij de inschrijving legt men je uit hoe je kan betalen. Voor sommige posten zijn vaste prijzen vermeld. Voor de andere geeft het centrum richtprijzen op. Verplaatsingskosten in het kader van stage: indien de stage-plaats meer dan 40 kilometer verwijderd is van de campus waar je bent ingeschreven, wordt een deel van de verplaatsingskosten doorgerekend aan de stagiair aan 0,3412 euro per km.de cursist dient dan op het einde van het semester langs te komen op het secretariaat voor de betaling van dit bedrag. Indien je tijdens de opleiding wenst te stoppen, dien je dit schriftelijk te melden. Heb ik recht op volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld? Je attest voor vrijstelling inschrijvingsgeld kan je binnenbrengen tot maximaal 1 maand na je inschrijving. Een vrijstelling bekomen kan, mits voorlegging van een geldig attest. Onderstaande attesten gelden als geldig: OCMW-attest voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld), voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, voor asielzoekers die materiële hulp genieten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. VDAB-attest voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, 10

11 voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Log in of registreer je op Het attest staat op de VDABsite automatisch voor je klaar in Mijn loopbaan (vdab.be/mijnloopbaan e-loket aanvraag cvo-attest) als je voldoet aan de voorwaarden. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Enkel origineel afgedrukte exemplaren worden aanvaard. Documenten waarop manueel gegevens werden aangevuld komen niet in aanmerking. Attest van de directeur van een strafinrichting voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vijfde van het inschrijvingsgeld betalen? Je attest voor gedeeltelijke vrijstelling inschrijvingsgeld kan je binnenbrengen tot maximaal 1 maand na je inschrijving. Het tarief van 0,30 euro per lestijd is van toepassing als je één van volgende attesten kan voorleggen: VDAB-attest voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Log in of registreer je op Het attest staat op de VDABsite automatisch voor je klaar in Mijn loopbaan (vdab.be/mijnloopbaan e-loket aanvraag cvo-attest) als je voldoet aan de voorwaarden. Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Enkel origineel afgedrukte exemplaren worden aanvaard. Documenten waarop manueel gegevens werden aangevuld komen niet in aanmerking. Attest voor mindervalide personen (66%) voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder, voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten, voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit, waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn, voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën, 11

12 ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld, Attest van een Centrum voor Basiseducatie voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het cvo. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën. een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Hiervoor vind je een modelformulier achteraan in het centrumreglement. De vrijstelling wordt enkel verleend indien de persoon waarvan je ten laste bent de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar) nog niet heeft bereikt op het ogenblik van inschrijving of over een attest beschikt dat ook na de leeftijd van 65 jaar geldig blijft (zie hieronder welke vrijstellingen krijg ik nog na de leeftijd van 65 jaar). Welke vrijstellingen krijg ik nog na de leeftijd van 65 jaar? artikel 109 Omschrijving Vrijstelling na 65 jaar? 3, 1 Studiegebied algemene vorming ja 3, 1 bis Opleiding ervaringsdeskundige in de armoede en de sociale uitsluiting ja 3, 2 Asielzoekers ja 3, 3 Leefloners ja, indien IGO (inkomensgarantie voor ouderen) 3, 4 Gedetineerden ja 3, 6 Inburgeraars ja 3, 7 Voltijds leerplichtigen nvt 3, 8 Werkzoekende met uitkering in een traject naar werk nvt 3, 9 werkzoekenden in wachttijd nvt 12

13 3, 10 Cursisten in een traject NT2 basiseducatie ja 4 Studiegebied Nederlands tweede taal ja 5, 1 Werkzoekenden met uitkering nvt 5, 2 Mindervaliden: Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit een arbeidsongeschiktheid van ten minste 66 percent blijkt neen Een attest, waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten neen Een attest waaruit de inschrijving bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap blijkt. ja, indien het attest werd aangevraagd voor de leeftijd van 65 jaar Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van het verdienvermogen tot een derde of minder van wat een gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de algemene arbeidsmarkt kan verdienen neen Een attest, uitgereikt door de bevoegde overheid, waaruit een vermindering blijkt van de zelfredzaamheid van ten minste zeven punten ja 5, 3 Doorstromers uit de basiseducatie ja Begrenzing van het inschrijvingsgeld Het wettelijk inschrijvingsgeld betaald voor dezelfde opleiding binnen hetzelfde semester is begrensd tot 300 euro. Deze begrenzing is niet overdraagbaar naar een ander centrum of naar een ander schooljaar. Voor de begrenzing wordt rekening gehouden met de officiële startdatum van de cursussen. Alle modules met startdatum tussen 01/09 en 31/12 behoren tot semester I, alle cursussen met startdatum tussen 01/01 en 31/08 behoren tot semester II. Voor de berekening van deze begrenzing wordt enkel rekening gehouden met de modules waarvoor je voldoet aan de instapvoorwaarden en waarvoor je regelmatig aanwezig bent. Een module waarvoor je onvoldoende aanwezig bent, komt dus niet in aanmerking. 13

14 Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je na inschrijving vast dat je door privé- of werkomstandigheden de lessen niet zal kunnen volgen, dan kan je (een deel van) het betaalde geld terugkrijgen op voorwaarde dat je ons de annulatie schriftelijk meedeelt. Volledige bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen): bij annulering ten minste twee weken vóór de start van de opleiding/module; Volledige bedrag, verminderd met 20 administratiekosten: bij annulering tussen twee weken vóór de start van de opleiding en de start van de opleiding/module; na de officiële start van de opleiding betaalt het centrum niet meer terug. In uitzonderlijke omstandigheden (vb. ongeval, langdurige ziekte, gewijzigde werkomstandigheden ) en tot maximum 1 maand na de start van de opleiding kan een gehele of gedeeltelijke terugbetaling besproken worden. In dit geval neem je contact op met de campusdirecteur en bezorg je ons de documenten die je vraag onderbouwen (doktersattest, attest werkgever, ) Indien je een opleiding volgt waarvoor een vrijstellingsproef noodzakelijk is en je slaagt niet in deze proef, dan kan je inschrijving tot 1 week na de bekendmaking van het resultaat geannuleerd worden. In dit geval wordt het gehele bedrag terugbetaald, eventueel verminderd met een vergoeding voor het verkregen cursusmateriaal, ingrediënten,. Als bij inschrijving blijkt dat je niet aan alle inschrijvingsvoorwaarden voldoet (bv. leeftijd, diploma, wettig verblijf, vakbekwaamheid in de lerarenopleiding, ) dan wordt het gehele bedrag terugbetaald eventueel verminderd met een vergoeding voor het verkregen cursusmateriaal, ingrediënten,. Indien Kisp vzw beslist om de opleiding te schrappen, dan krijg je het gehele bedrag terugbetaald. Heb je online ingeschreven en betaald, dan kan je deze inschrijving annuleren en volledig terugbetaald krijgen tot 7 dagen na inschrijving, op voorwaarde dat de opleiding/module nog niet is gestart. Meldingen van annulatie of stopzetten dienen steeds schriftelijk (via of post) te gebeuren bij de campus waar je je opleiding volgt. Contactgegevens vind je onder de rubriek wie is wie vooraan in dit centrumreglement. Terugbetalingen gebeuren steeds door overschrijving van het bedrag op je rekening. Heb je je inschrijving betaald met opleidingscheques, dan krijg je de opleidingscheques terug voor het bedrag waarop je recht hebt volgens bovenstaande afspraken. Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. 14

15 Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directie de inschrijving enkel weigeren: indien de veiligheid in het gedrang komt; als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde cvo definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement; als de cursist niet aanvaard wordt via de intakeprocedure die van toepassing is in de gevangenis (voor modules die ingericht worden in de gevangenis). Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen het toelaten, staan onze campussen open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. Basisvereisten om de opleiding/module te kunnen starten worden per opleiding/module bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de directie. Kan ik als volwassene met een handicap gebruikmaken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een cvo te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruikmaken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met het secretariaat. De aanvraagprocedure is gebonden aan vaste termijnen. Ruim op voorhand inschrijven en kenbaar maken dat je hiervan gebruik wil maken, is de boodschap. Het secretariaat dient een aanvraag in via een volledig ingevuld aanvraagformulier. Binnen de lerarenopleiding, de opleidingen van het hoger beroepsonderwijs, de opleiding Aanvullende algemene vorming (AAV) en de beroepsgerichte opleidingen binnen het secundair volwassenenonderwijs die we in combinatie met AAV aanbieden, kan je gebruik maken van studie-ondersteuning. Deze 15

16 ondersteuning bestaat uit traject- en zorgbegeleiding. Meer info hieromtrent kan je verkrijgen op het secretariaat. Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen? Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn, kan bij de campusdirecteur een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd. Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest Elk cvo is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques. Indien je werknemer bent in Vlaanderen of het Brussels gewest betaal je via dit systeem voor sommige opleidingen slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die bepaalde opleidingen volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben, kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. Meer info kan je hier vinden Vanaf 01/03/2015 kan je enkel nog opleidingscheques aanvragen indien je nog niet beschikt over een hoger diploma (master, bachelor, HBO, diploma van gegradueerde, SLO, diploma van leraar) of als de opleiding die je wil volgen is opgenomen in je persoonlijk ontwikkelingsplan binnen je loopbaanbegeleiding. Meer info over loopbaanbegeleiding kan je vinden op Volwassenenonderwijs Kisp is erkend als centrum voor loopbaanbegeleiding. Vanaf 1 oktober 2015 kan je hiervoor terecht in onze campussen Aalst, Deinze, Gent Holstraat en Oudenaarde. Meer info kan je bekomen via het secretariaat of via Volg je een HBO-opleiding en heb je nog geen diploma hoger onderwijs (master, bachelor, HBO, diploma van gegradueerde, SLO, diploma van leraar) kan je onder bepaalde voorwaarde naast de gewone 250, nog 250 extra opleidingscheques aanvragen voor je cursusmateriaal. Meer info kan je vinden op Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je dit via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten 16

17 worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding/module afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques. Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest KMO-portefeuille De opleidingen van elk cvo komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMOportefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van onze vzw is DV.O Dit erkenningsnummer is geldig voor alle centra van onze vzw. Je komt hierover meer te weten via de website van de VDAB ( of op het secretariaat. Vragen hierover kunnen ook g d worden naar Paritaire comités Indien je tewerkgesteld bent bij een onderneming die valt onder één van onderstaande paritaire comités, kan je je opleidingskost geheel of gedeeltelijk terugbetaald krijgen. Hun voorwaarden verschillen. Raadpleeg dus zeker hun respectievelijke websites. Paritair Comité 218: CEVORA - Paritair Comité 310: Elanplus - Paritair Comité 111/1&2: TOFAM - Paritair Comité 124 : confederatie bouw Valt de onderneming waar je werkt onder een ander paritair comité, raadpleeg dan hun website. Knelpuntberoepen Indien je een opleiding volgt die is opgenomen in de lijst van de knelpuntberoepen kan je als werkzoekende een aantal voordelen bekomen. Meer info hieromtrent vind je op de website 17

18 Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Door je als cursist akkoord te verklaren met het centrumreglement geef je het centrum de toestemming de leer- en ervaringsdatabank te raadplegen om na te gaan of je aan de instapvoorwaarden voldoet. Als deze info beschikbaar is in de leer- en ervaringsdatabank (LED) hoef je geen bijkomende verantwoording meer in te dienen. Hoger beroepsonderwijs Graduaat De minimumleeftijd is 18 jaar op het ogenblik van je inschrijving. Indien je inschrijft tussen 1 september en 31 december, moet je 18 worden vóór 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Als kandidaat-cursist moet je één van de volgende studiebewijzen kunnen voorleggen: een studiegetuigschrift van het tweede leerjaar van de derde graad van het secundair onderwijs, dat tenminste 3 jaar oud is; een diploma secundair of hoger onderwijs voor sociale promotie of van hoger beroepsonderwijs; een diploma van het hoger onderwijs van het korte of lange type met volledig leerplan, van bachelor of van master; een certificaat van een opleiding van het secundair onderwijs voor sociale promotie of van het secundair volwassenenonderwijs van minimum 900 lestijden; een certificaat van het hoger beroepsonderwijs. Voor studiebewijzen uit het buitenland neem je best contact op met de directie. De directie kan op basis van humanitaire, medische, psychische of sociale redenen eveneens een aantal uitzonderingen toestaan maar hiervoor neem je ook best contact op met de directie. Toelatingsproef Hoger beroepsonderwijs - Graduaat Als je geen van de bovengenoemde studiebewijzen kan voorleggen, kan je toch worden toegelaten in het hoger beroepsonderwijs als je slaagt in een toelatingsproef. Je moet dan zeker 18 jaar zijn. Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert of je over de nodige startcompetenties beschikt voor de opleiding. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving. De directie van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directie wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef. Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort. 18

19 Waar vind ik informatie over de vakantiedagen en het lessenrooster? Bij de start van de opleiding ontvang je een kalender die onder meer vermeldt: het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s); de planning van de lessen; de vakantieperiode(s) en vrije dagen Je kan de kalender van de opleiding waarvoor je bent ingeschreven eveneens raadplegen op onze website bij Mijn Kisp. Je logt daar in met dezelfde gegevens die je gebruikt om online in te schrijven. In de loop van je opleiding word je op de hoogte gebracht van: de eventuele stageperiodes de evaluatieperiodes het moment van inhaalevaluaties de eventuele extramuros activiteiten de proclamatie Het cvo wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het cvo je zo vlug mogelijk het tijdstip melden. Wegens overmacht (ziekte lesgever, campus niet toegankelijk, uitzonderlijk weersomstandigheden, ) kan het gebeuren dat bepaalde lessen niet doorgaan. Je wordt hiervan zo snel mogelijk verwittigd via sms, mail of telefoon. In de mate van het mogelijke probeert het centrum een vervangende les te voorzien, dit is echter niet in alle omstandigheden mogelijk. Het centrum kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld en er kan geen terugvordering gevraagd worden van het wettelijk inschrijvingsgeld voor de lessen die niet doorgaan wegens overmacht. Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde opleidingsonderdelen? (EVK en EVC) EVK of Eerder Verworven Kwalificaties Cursisten kunnen vrijgesteld worden voor een of meerdere modules/opleidingsonderdelen op basis van een EVK of eerder verworven kwalificatie. Dit zijn getuigschriften en studie- of creditbewijzen die aantonen dat het gevolgde leertraject met vrucht werd doorlopen en dat de cursist bijgevolg over de nodige competenties (kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes) beschikt. Er kan nog extra bewijsmateriaal opgevraagd worden indien niet 100% duidelijk is dat de reeds verworven kwalificaties voldoende actueel zijn, of indien het opleidingsprofiel ondertussen gewijzigd werd of indien het studiebewijs ouder is dan 5 jaar of 4 jaar in algemeen aanvullende vorming (tweedekansonderwijs of AAV). Dergelijk bewijsmateriaal kan in de vorm van bewijsstukken, portfolio, een vrijstellingsproef, lessentabellen, rapporten, 19

20 Volgende studiebewijzen komen in aanmerking: creditbewijzen uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs studiebewijzen uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld) studiebewijzen uit het volwassenenonderwijs, Een attest van deelname aan een opleiding of vorming voldoet niet voor een EVK-procedure. Deze procedure is enkel van toepassing als er een examen werd afgelegd en hiervan een studiebewijs kan voorgelegd worden. Een attest van deelname valt onder de EVC-procedure. Een eventuele vrijstelling op basis van een EVK is enkel geldig binnen de centra van Kisp vzw. Hoe gebeurt de aanvraag? Een aanvraag wordt pas behandeld vanaf het moment dat de cursist is ingeschreven in het centrum. Als cursisten denken in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van een EVK, dient gebruik gemaakt te worden van het sjabloon EVK-aanvraag om de vrijstelling(en) aan te vragen (te verkrijgen op het secretariaat). Het ingevulde sjabloon, aangevuld met de nodige stavingsdocumenten, dient doorgestuurd te worden naar de trajectbegeleider 1. Voor de aanvraag op basis van EVK, dienen volgende stavingsdocumenten ingediend te worden waaruit blijkt dat de beoogde kwalificaties/competenties van een module reeds verworven zijn. een kopie van de studiebewijzen van de gevolgde opleidingen (diploma s, getuigschriften, ) op basis waarvan de vrijstelling wordt aangevraagd; curriculum vitae waaruit blijkt dat de verworven competenties verder onderhouden werden via werkervaring met vermelding van de gevolgde opleidingen en cursussen. bij HBO: een overzicht van de afgelegde examens en bijhorende examenresultaten of cijferlijsten (geen deliberatiecijfer voor het vak waarvoor je een vrijstelling aanvraagt) Timing aanvraag Cursisten kunnen een aanvraag indienen tussen de datum van inschrijving en tot 1 week na de start van de opleiding/module op het secretariaat. Beoordeling (wie, wanneer, criteria) Om te bepalen of de kwalificaties van de cursist relevant zijn voor het opleidingsonderdeel waarvoor hij wil vrijgesteld worden en voor de opleidingsonderdelen die hij/zij wenst te volgen, vergelijkt Kisp vzw de behaalde kwalificaties met de competenties van de opleiding die de cursist wenst te volgen. Het is van belang om over zoveel mogelijk relevante bewijsstukken te beschikken. De inhoudsopgave van een cursus, een opleidingsprogramma of opleidingsfiche (met lessentabellen) zijn nuttige bewijsstukken voor een dergelijke vergelijkingsoefening om een zicht te krijgen op het studieniveau, het volume aan uren, de doelstellingen en competenties van de gevolgde opleiding(sonderdelen). Indien er onvoldoende relevant 20

21 materiaal voorhanden is om te beslissen of studiebewijzen vrijstelling kunnen verlenen voor bepaalde opleidingsonderdelen, kan een vrijstellingsproef worden afgenomen. Naast voornoemd vergelijkingsonderzoek (waarin gepeild wordt naar de relevantie van de kwalificaties voor de vrijstelling) is de beoordeling ook gebaseerd op enkele andere criteria: Authenticiteit: zijn de documenten echt, gaat het om de kwalificaties van de betrokkene en niet van iemand anders? Actualiteitsgehalte: gaat het over een recent studiebewijs (niet ouder dan vijf jaar)? Kwantiteit: verwijst het bewijsstuk naar een voldoende lange periode van activiteit of heeft het slechts betrekking op een eenmalig feit? Binnen een redelijke termijn na het indienen van de aanvraag wordt de beslissing over een eventuele vrijstelling gecommuniceerd via . De eventuele vrijstelling gaat pas in nadat de cursist de officiële beslissing ontvangen heeft. Krijg je geen vrijstelling, dan dien je je zo snel mogelijk in te schrijven voor de opleidingsonderdelen waarvoor je geen vrijstelling kreeg. Eventueel zal dit betekenen dat je je voor het ingeschreven opleidingsonderdeel zal moeten uitschrijven omdat je niet aan de instapvoorwaarden voldoet. In dit geval zal het betaalde inschrijvingsgeld integraal worden terugbetaald. Vrijstellingen voor stage en praktijkopdrachten worden niet toegestaan. Vrijstellingen worden niet verrekend in het puntentotaal. EVC of Eerder Verworven Competenties ( Cursisten kunnen vrijgesteld worden voor één of enkele modules op basis van een EVC of eerder verworven competenties. Dit betreft competenties of dus het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes die verworven zijn via praktijkervaring en niet via een formeel leertraject. Het gaat dan om: - relevante werkervaring - ervaring via vrijwilligerswerk of stage, hobby s, enz.. - Attesten van de VDAB, Syntra, Socius, Een eventuele vrijstelling op basis van een EVC is enkel geldig binnen de centra van Kisp vzw. 21

22 Hoe gebeurt de aanvraag? Als cursisten denken in aanmerking te komen voor een vrijstelling op basis van EVC s dient de cursist het sjabloon EVC-aanvraag in te vullen (te verkrijgen op het secretariaat) en een portfolio voor te leggen met de nodige bewijsstukken om aan te tonen dat hij/zij vrijgesteld kan worden van een of meerdere opleidingsonderde(e)l(en) en dus de betreffende competenties verworven heeft. Bij ieder bewijsstuk dienen de relevante verworven competenties vermeld te worden. Het ingevulde sjabloon, aangevuld met de nodige stavingsdocumenten, dient doorgestuurd te worden naar het secretariaat. Timing aanvraag Cursisten kunnen een aanvraag indienen tussen datum van inschrijving en tot 1 week na de start van de opleiding/module op het secretariaat. Beoordeling (wie, wanneer, criteria) Bij de behandeling van de aanvraag voor een vrijstelling op basis van een EVC vormen de competenties van het opleidingsonderdeel waarvoor een vrijstelling verleend wordt het uitgangspunt om te bepalen of de bewijzen voldoende aantonen dat een cursist de betreffende competenties beheerst. De informele bewijsstukken dienen aangeleverd te worden, namelijk publicaties, verslagen, nascholingen, foto s, rapporten, enz Het aanvraagformulier en de portfolio worden bestudeerd met aandacht voor: Authenticiteit: zijn de documenten echt, gaat het om de kwalificaties van de betrokkene en niet van iemand anders? Actualiteitsgehalte: gaat het over een recent studiebewijs (niet ouder dan vijf jaar)? Relevantie: zijn de verworven competenties relevant/belangrijk voor de opleiding die gevolgd wil worden? Kwantiteit: verwijst het bewijsstuk naar een voldoende lange periode van activiteit of heeft het slechts betrekking op een eenmalig feit? De variatie in contexten: heb je ervaring in voldoende uiteenlopende handelingssituaties of contexten? Als er onvoldoende informatie voorhanden is om na te gaan of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de competenties van de module/opleidingsonderdeel waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd en dus afhankelijk van de representativiteit van de portfolio kan de directie bepalen dat een vrijstellingsproef nodig is. Binnen een redelijke termijn na het indienen van de aanvraag wordt de beslissing over een eventuele vrijstelling op basis van een EVC-procedure gecommuniceerd via mail. De eventuele vrijstelling gaat pas in nadat de cursist de officiële beslissing ontvangen heeft. 22

23 Krijg je geen vrijstelling, dan dien je je zo snel mogelijk in te schrijven voor de opleidingsonderdelen waarvoor je geen vrijstelling kreeg. Eventueel zal dit betekenen dat je je voor het ingeschreven opleidingsonderdeel zal moeten uitschrijven omdat je niet aan de instapvoorwaarden voldoet. In dit geval zal het betaalde inschrijvingsgeld integraal worden terugbetaald. Een vrijstellingsproef afleggen Als het ingediende EVK/EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken of in specifieke situaties in de specifieke lerarenopleiding (SLO), kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven kwalificaties/competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test. De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd lesgever afgenomen. Op basis van deze proef geeft de lesgever (eventueel in samenspraak met de trajectbegeleider) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd. Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directie of de gevraagde vrijstelling wordt toegekend. Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht van de beslissing die in je persoonlijk cursistendossier wordt opgenomen. We maken een attest op dat bewijst dat je in de vrijstellingsproef bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen. Deze vrijstelling is gebonden aan alle centra van onze vzw en niet overdraagbaar naar andere centra. Je krijgt van deze vrijstelling geen deelcertificaat. De beslissing van de directie is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden. Kom ik in aanmerking voor een premie? Wanneer je een diploma hebt behaald van een 'diplomagerichte opleiding kan je in aanmerking komen voor een premie. Raadpleeg hier de lijst opleidingen die in aanmerking komen. Voor welke opleidingen kan ik een premie aanvragen? De premie is alleen van toepassing voor zogenaamde 'diplomagerichte opleidingen'. Dit zijn beroepsgerichte opleidingen of HBO5 opleidingen die in combinatie met de opleiding algemene vorming BSO of TSO, of vanaf 1 september 2012 de opleiding aanvullende algemene vorming, leiden tot een diploma secundair onderwijs. Meer informatie alsook het aanvraagformulier vind je hier terug Wanneer kan ik een premie aanvragen? Je kan een premie aanvragen wanneer je na het succesvol beëindigen van de betreffende opleiding voor de eerste keer het diploma secundair onderwijs verwerft. In dit geval heb je recht op een premie ter waarde van het inschrijvingsgeld dat je voor deze opleiding betaalde. 23

24 Waar kan ik de premie aanvragen? Om een premie aan te vragen dien je een dossier in bij: Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs en Studietoelagen Afdeling Volwassenenonderwijs 7A Koning Albert-II-laan Brussel Welke documenten moet ik insturen om een premie aan te vragen? Het aanvraagdossier moet de volgende elementen bevatten: het volledig ingevulde aanvraagformulier terug te vinden op een kopie van het behaalde diploma of certificaat; alle inschrijvingsfiches waarop vermeld staat hoeveel je hebt betaald voor de opleiding in kwestie, ondertekend door het centrum of de centra waar je de opleiding geheel of gedeeltelijk hebt gevolgd. Je kan het aanvraagdossier indienen tot uiterlijk één jaar na het uitreiken van het diploma. De bevoegde administratie bezorgt je een antwoord op de ingediende aanvraag tot toekenning van de premie. Als de aanvraag voldoet aan de voorwaarden, dan ontvang je een premie. Je krijgt hierover steeds een bericht van de administratie. Hou rekening met een mogelijke wachttijd van maximaal 6 maanden. Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn, is essentieel om te kunnen slagen. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Het is belangrijk om afwezigheden te wettigen aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject,. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding/module en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gewettigde afwezigheden à rato van 25%. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn. We vragen om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven. We aanvaarden volgende omstandigheden als gewettigde afwezigheid: bij ziekte, 24

25 om te gaan werken, wegens staking, wegens uitzonderlijke weersomstandigheden, om een familieraad bij te wonen, om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf, als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is, om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding, als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming, om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging. Zo n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven en dit binnen de 3 werkdagen te starten vanaf de 1 ste dag van ziekte. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Indien je uit de aanwezigheidslijst geschrapt wordt, word je niet-financierbaar gezet en kan je je deelcertificaat, certificaat of diploma niet behalen. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bijv. werk, e.d.). Respecteer begin- en einduren van de lessen. Slechts in uitzonderlijke omstandigheden kan je laattijdig aankomen. Kom je binnen voor het einde van het 2e lesuur, dan word je nog als aanwezig beschouwd. Deze afwezige uren kunnen echter wel een nadelige invloed hebben op je betaald educatief verlof of je kansen op deelname aan de evaluatie. Als je het centrum vroeger wil verlaten, noteer je dat en teken je het afwezigheidsregister. Dit omwille van de verzekering en de procedure bij brandalarm. Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Als het zou voorvallen dat een leerkracht bijvoorbeeld door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsmnummer en mailadres op te geven zodat we je vlot een kort sms je of mailbericht kunnen sturen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. Cursisten van de lerarenopleiding raadplegen ook steeds het elektronisch leerplatform. Afwezigheden die we ruim op voorhand kennen worden daar kenbaar gemaakt. Indien je lesgever afwezig is door ziekte of andere omstandigheden, dan ben je verantwoord afwezig. Voor deze uren krijg je wel geen betaald educatief verlof. Wat moet ik doen als ik in de loop van de module van groep wil veranderen? Als je na de start van je module toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit schriftelijk aanvraagt op het secretariaat. De campusdirecteur of opleidingscoördinator zal uiteindelijk beslissen of dit al dan niet kan. 25

26 Hoe kan ik documenten laten invullen? Documenten die door het centrum moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen. Kinderbijslag Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Dit formulier kan gedownload worden via vlaanderen.famifed.be/sites/default/files/forms/p7bpost-n _0.pdf Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag. Dit betekent: voor het hoger beroepsonderwijs per maand gemiddeld 13 uren per week les volgen/praktijk doen. Meer info over kinderbijslag kan je vinden op vlaanderen.famifed.be/nl/gezinnen/kinderbijslagen-en-toeslagen/basiskinderbijslag Vrijstelling RVA De RVA kan vrijstelling geven aan uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden voor studies in het volwassenenonderwijs. Om de vrijstelling te bekomen dien je de nodige documenten te laten invullen op het secretariaat en ingevuld terug te bezorgen bij de uitbetalingsinstelling. De directeur van het plaatselijk RVA-kantoor moet deze aanvraag goedkeuren. In afwachting dien je te blijven voldoen aan de verwachtingen vooropgesteld aan een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze. Als je meerdere jaren een opleiding volgt, moet de aanvraag jaarlijks hernieuwd worden. Als je hiervoor in aanmerking komt engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven, dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. Studietoelage De opleidingen in het volwassenenonderwijs komen niet in aanmerking voor een studietoelage. Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof? Veel opleidingen in ons cvo geven recht op Betaald Educatief Verlof. Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. Het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet opgestuurd. De reglementering voor het Betaald 26

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR 1987 JAAR 2017 CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR 2017-2018 VOLG KISP OP: #talentopkisp #30jaarkisp AALST AALTER DEINZE DENDERMONDE EEKLO GENT GERAARDSBERGEN MARIAKERKE OUDENAARDE RONSE ZELZATE WWW.KISP.BE

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Centrumreglement deel 1 schooljaar

Centrumreglement deel 1 schooljaar Centrumreglement deel 1 schooljaar 2016-2017 zorg KMO & TALEN grafisch Administratie CULINAIR FOTOGRAFIE ICT TECHNIEK MODE & creatie diploma diploma diploma van secundair van leraar gegradueerde / onderwijs

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Inhoud. Laatste update: augustus 2014 Pagina 2 van 50

Inhoud. Laatste update: augustus 2014 Pagina 2 van 50 Cursisten-en evaluatiereglement - 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling

EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling EVC-Portfolio: aanvraag tot vrijstelling Voornaam en naam van de cursist: Geboortedatum en plaats: Telefoon/ Gsm-nummer: E-mailadres: Naam van het CVO: Opleiding waarvoor de cursist is ingeschreven of

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING Vrijstellingen: EVK- EVC Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een student

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2017-2018 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

Onderwijs-en evaluatiereglement

Onderwijs-en evaluatiereglement Onderwijs-en evaluatiereglement Inhoud WELKOM Deel 1: Onderwijsreglement 1 De ambitie van CVO TSM... 7 1.1 Missie CVO TSM... 7 1.2 Visie CVO TSM... 7 2 Wie is wie?... 7 2.1 Het centrumbestuur... 7 2.2

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE

centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Welkomstwoord Beste cursist, je koos voor één van de talrijke en gevarieerde opleidingen die CVO VIVO je op tal

Nadere informatie

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO EVK-EVC procedure CVO Cervo GO Inleiding In ons CVO is elke opleiding of elk deel van een opleiding samengesteld uit modules, dit zijn verschillende onderdelen van een opleiding. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR

CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR CENTRUMREGLEMENT DEEL 1 SCHOOLJAAR 2016-2017 ZORG KMO & TALEN GRAFISCH ADMINISTRATIE CULINAIR FOTOGRAFIE ICT TECHNIEK MODE & CREATIE DIPLOMA DIPLOMA DIPLOMA VAN SECUNDAIR VAN LERAAR GEGRADUEERDE / ONDERWIJS

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Centrumreglement deel 1 schooljaar

Centrumreglement deel 1 schooljaar Centrumreglement deel 1 schooljaar 2016-2017 zorg KMO & TALEN grafisch Administratie CULINAIR FOTOGRAFIE ICT TECHNIEK MODE & creatie diploma diploma diploma van secundair van leraar gegradueerde / onderwijs

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2016-2017 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

AALST AALTER DEINZE DENDERMONDE EEKLO GENT MARIAKERKE OUDENAARDE RONSE ZELZATE CENTRUMREGLEMENT

AALST AALTER DEINZE DENDERMONDE EEKLO GENT MARIAKERKE OUDENAARDE RONSE ZELZATE CENTRUMREGLEMENT AALST AALTER DEINZE DENDERMONDE EEKLO GENT MARIAKERKE OUDENAARDE RONSE ZELZATE CENTRUMREGLEMENT Deel 1 schooljaar 2015-2016 Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Inhoud... 2 Welkomstwoord... 6 Wat is de ambitie

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Bij uw inschrijving en

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2014-2015 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1. Inschrijven

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio

Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio Samenwerkingsverband HoGent-HBO5 ERKENNING EERDER VERWORVEN COMPETENTIES (EVC) Handleiding opmaak portfolio 1 Inleiding 1.1 Wat is EVC? EVC staat voor eerder verworven competenties of het geheel van kennis,

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK)

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HBO5 Erasmus Inhoud 1. Vrijstellingen EVK- EVC: Definities... 3 2. Procedure EVK... 4 2.1. Voorwaarden EVK... 4 2.2. Aanvraag EVK... 4 2.3. Advies EVK...

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs

Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs Encora Centrum voor Volwassenenonderwijs PERSONENZORG BEDRIJFSBEHEER DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS ALGEMENE INLICHTINGEN ENCORA Geef je talent een kans. Een nieuw vak leren of je loopbaan een andere richting

Nadere informatie

Aalter Deinze. Gent. ronse. centrumreglement

Aalter Deinze. Gent. ronse. centrumreglement Aalst Aalter Deinze Dendermonde Eeklo Gent Mariakerke oudenaarde ronse zelzate centrumreglement Deel 1 schooljaar 2014-2015 Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Inhoud... 2 Welkomstwoord... 6 Wat is de ambitie

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Talen Versie 2015/09/09 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar vragen bij je inschrijving.

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - CENTRUMREGLEMENT 2016-17 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017 Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF

INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF INFONOTA - BETAALD EDUCATIEF VERLOF 1. Inleiding Betaald educatief verlof is een stelsel van individueel opleidingsverlof dat de sociale promotie van de werknemers uit de privé-sector beoogt. Hiertoe krijgen

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Schaluin 28, 3200

Nadere informatie

Centrumreglement CVO VIVO

Centrumreglement CVO VIVO Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018 Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 5 3 Wie is wie?... 6 3.1 Het centrumbestuur...

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Examenreglement Kandidaat 2017

Examenreglement Kandidaat 2017 1 Examenreglement Kandidaat 2017 Inhoudsopgave 1. Begripsbepalingen 2. Inschrijvingen 3. Examenafname 4. Beroepsprocedure 5. Beoordeling en bekendmaking resultaten 6. Inzage 7. Copyright en geheimhoudingsverplichtingen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09

Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Wegwijs in je opleiding Versie 2015/09/09 Jeugd- en gehandicaptenzorg, logistiek assistent, verzorgende, zorgkundige, begeleider in de (buitenschoolse) kinderopvang Het algemeen centrumreglement van CVO

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw

Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw Algemene voorwaarden speelpleinen Kindervreugd vzw 1. Inschrijven doe je bij voorkeur via onze website www.kindervreugd.be. Je kan ook inschrijven op het secretariaat van Kindervreugd vzw (Limburgstraat

Nadere informatie

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen

Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Studeren in het hoger onderwijs in Vlaanderen Hoger Beroepsonderwijs Hoger Beroepsonderwijs (HBO5): Na secundair onderwijs of via toelatingsexamen 3 jaar overdag of s avonds les volgen Les volgen in een

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK CVO HIK Geel Kleinhoefstraat 4 2440 Geel CVO HIK DTL Herentals Kerkstraat 38 2200 Herentals CVO HIK Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout CVO HIK Vorselaar Lepelstraat 2 2290

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volwassenenonderwijs LBC-NVK INHOUDSTAFEL Welkom... 5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor?... 6 1.1 Wat beoogt ons CVO?... 6 1.2 Wie is wie... 9 2. Hoe schrijf ik in?... 10 2.1

Nadere informatie

diploma secundair onderwijs

diploma secundair onderwijs Vormingsleergang voor sociaal en pedagogisch werk Gent Aanvullende Algemene Vorming Een 2 de kans voor het behalen van een diploma secundair onderwijs Met je vleugels open vlieg je beter en lichter Die

Nadere informatie

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren?

Hoe/Wanneer het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi)*** informeren? Huisonderwijs * Wat is huisonderwijs? elk onderwijs, gegeven aan leerplichtige leerlingen, buiten een erkende, gefinancierde of gesubsidieerde school (door de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap)

Nadere informatie

datum laatste wijziging:

datum laatste wijziging: Omzendbrief datum laatste wijziging: inhoudstafel 06/06/2012 Speciale onderwijsleermiddelen in het volwassenenonderwijs - Schooljaar 2011-2012 referentie : VWO/2009/01 publicatiedatum : 15/05/2009 wettelijke

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Cursisten-en evaluatiereglement

Cursisten-en evaluatiereglement Cursisten-en evaluatiereglement Inhoud WELKOM DEEL 1: Cursistenreglement 1 De ambitie van CVO TSM... 7 1.1 Missie CVO TSM... 7 1.2 Visie CVO TSM... 7 2 Wie is wie?... 7 2.1 Het centrumbestuur... 7 2.2

Nadere informatie

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs

Kosten en Vergoedingen. Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Kosten en Vergoedingen Bijlage bij het Huishoudelijk Reglement Buitenschoolse opvang kinderen uit het kleuter- en lager onderwijs Geldig vanaf 1 juli 2016 1 Geldigheid De hieronder vermelde tarieven voor

Nadere informatie