centrumreglement CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "centrumreglement 2015-2016 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE"

Transcriptie

1 centrumreglement CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

2 Welkomstwoord Beste cursist, je koos voor één van de talrijke en gevarieerde opleidingen die CVO VIVO je op tal van locaties kan aanbieden. Een slimme zet! Want met een enthousiast team streven wij ernaar om te zorgen voor kwaliteit binnen een aangenaam kader. Omdat CVO VIVO meer dan 3000 cursisten begeleidt, kan het druk zijn aan het onthaal. Aarzel dan ook niet om de leerkrachten aan te spreken over studietraject, opleidingscheques, educatief verlof, We zullen je vragen steeds met plezier beantwoorden of je doorverwijzen naar de juiste persoon. Ook de directie en afdelingsverantwoordelijken staan klaar om je verder te helpen. Ken je nog iemand die op zoek is naar een bepaalde opleiding en niet goed weet waar naartoe? Veel kans dat wij of één van de centra met wie we nauw samenwerken die cursus organiseren! De algemene folder bevat wellicht al enkele tips. We verwijzen ook graag naar onze website die gelinkt is aan die van allerlei andere organisaties binnen het volwassenenonderwijs. Bij je inschrijving en ook nadien kun je op het secretariaat het centrumreglement van ons CVO inkijken; bovendien is het te raadplegen op de website van het CVO. Op uitdrukkelijke vraag ontvang je een papieren kopie van het centrumreglement. Bij hoogdringendheid kan dit centrumreglement tussentijds gewijzigd worden (enkel na goedkeuring door de Raad van Bestuur). Intussen heten we je alvast van harte welkom in de opleiding van jouw keuze. We wensen je een aangename start en leerrijke lessen toe! Liesbeth Busschaert, Ann Derycke, Dimitri Hallaert, Filip Samyn, Patricia Tomme, Directieteam CVO VIVO 1_Welkomstwoord VIVO 1

3 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs? Als katholiek centrum voor volwassenenonderwijs willen we een gemeenschap zijn met duidelijke doelstellingen. CVO VIVO is een regionaal toonaangevend en innovatief opleidingscentrum voor volwassenen met een brede waaier aan opleidingen (aanbod 2015/2016 zie ). CVO VIVO wenst vanuit een christelijke inspiratie op een sociale manier kwalitatief hoogstaand volwassenenonderwijs te verstrekken aan alle geïnteresseerden, die op ons centrum een beroep doen om hen zo te helpen bij het streven naar het verder ontwikkelen van hun competenties in functie van professionele noden en persoonlijke ontplooiing. We staan open voor diversiteit. Wat je kan of wie je bent is voor ons belangrijker dan je geslacht, leeftijd, etnische afkomst, eventuele handicap of geaardheid. We stimuleren actief levenslang leren via flexibele opleidingsmogelijkheden. Deskundige docenten zorgen voor hoge onderwijskwaliteit, voor maximaal leerrendement en grote toegevoegde waarde. Onze kernwaarden zijn klantgericht, een open en motiverende sfeer, een hecht en dynamisch team. Elke cursist verklaart zich bij inschrijving akkoord met het agogisch project van CVO VIVO. Het centrumbestuur van CVO VIVO voert een inschrijvingsbeleid conform het decreet volwassenenonderwijs. Voor het schooljaar 2015/2016 wordt na goedkeuring door het LOC - de facultatieve vrije dag vastgelegd op dinsdag 17 mei _Agogisch project VIVO 1

4 Wie is wie? 1. Het centrumbestuur Het centrumbestuur is de eigenlijke organisator van CVO VIVO en stippelt het beleid uit. Daarnaast zorgt het centrumbestuur voor de noodzakelijke voorwaarden voor een goede onderwijsorganisatie. Vzw VTS, Oudenaardsesteenweg 168, 8500 Kortrijk. 2. De directie Het directieteam bestaat uit: de directeurs: Dimitri Hallaert en Ann Derycke de adjunct-directeurs: Liesbeth Busschaert en Patricia Tomme de technisch adviseur-coördinator: Filip Samyn Het directieteam staat in voor de dagelijkse leiding van het CVO en voor de administratie. 3. De coördinatoren De verschillende afdelingen van CVO VIVO worden door een of meerdere personen opgevolgd. Hun namen kun je hieronder terugvinden. SLO TKO ICT Bakkerij Auto Bouw Elektriciteit Hout Lassen Ann Derycke / Stéphanie Van Marcke Patricia Tomme Liesbeth Busschaert Mia Dejager Dimitri Hallaert / Wim Desmet met medewerking van de technisch adviseur van VTI Kortrijk en Dirk Moreels Dimitri Hallaert / Wim Desmet met medewerking van de technisch adviseur van VTI Kortrijk Dimitri Hallaert / Wim Desmet met medewerking van de technisch adviseur van VTI Kortrijk Dimitri Hallaert / Wim Desmet met medewerking van de technisch adviseur van VTI Kortrijk en Tom Van Coillie Dimitri Hallaert / Wim Desmet met medewerking van de technisch adviseur van VTI Kortrijk 3_Wie is wie VIVO 1

5 4. De administratieve medewerkers Op het secretariaat wordt de cursistenadministratie van het CVO beheerd. Daar kun je terecht voor formulieren voor betaald educatief verlof, voor informatie over het lessenrooster, over de lokalen en over de bereikbaarheid van de lesgevers,. We rekenen erop dat je de gevraagde documenten, zoals verantwoordingsstukken, studiebewijzen en attesten zo snel mogelijk aan het secretariaat bezorgt! Op deze manier kan je inschrijving zo vlug mogelijk afgehandeld worden. Het algemeen secretariaat is open van maandag tot donderdag van 14 uur tot uur en op zaterdag van 9 uur tot 12 uur. Op vrijdag is het algemeen secretariaat gesloten. Het secretariaat van het TKO is open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 12 uur en van 13 uur tot uur. Op woensdagnamiddag is het secretariaat TKO gesloten. 3_Wie is wie VIVO 2

6 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als je ter plaatse in het secretariaat, of online en tijdig inschrijft, je het inschrijvingsgeld hebt betaald of de juiste documenten voor een (gedeeltelijke) vrijstelling hebt ingediend, je je akkoord verklaard hebt met ons centrumreglement, je voldoet aan de toelatingsvoorwaarden en je de eventuele noodzakelijke attesten en diploma s hebt afgegeven, je de Belgische nationaliteit hebt of voldoet aan de bepalingen van het wettig verblijf, je tijdig bent ingeschreven en je kan inschrijven tot op de dag van het registratiemoment (de dag waarop 1/3 van de lestijden is verstreken). Nadien kan de directeur je inschrijving weigeren. Cursisten worden ingeschreven in de volgorde dat ze zich aanbieden. Indien nodig kunnen we ook wachtlijsten aanleggen (zie Punt 6: Wat als de cursus volzet is?). Een inschrijving is persoonlijk en kan dus nooit doorgegeven worden aan derden. Bij elke inschrijving vragen wij naar: een geldig identiteitsbewijs of een bewijs van wettig verblijf indien je niet over de Belgische nationaliteit beschikt, de getuigschriften, attesten en diploma s die je vroeger hebt behaald, attesten voor vrijstelling of vermindering van inschrijvingsgeld, eventueel een aanvraag tot vrijstelling, eventueel een aanvraag voor betaald educatief verlof. Op basis van deze informatie kunnen wij het administratieve dossier volledig in orde brengen. Zo zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct diploma's en (deel)certificaten kunnen afleveren. Bij inschrijving kunnen wij relevante informatie over eerder behaalde studiebewijzen ophalen uit de Leeren Ervaringsdatabank (LED) van de Vlaamse overheid. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de eventueel vereiste studiebewijzen bij inschrijving voor te leggen. 2. Hoeveel inschrijvingsgeld moet ik betalen? (behoudens decretale wijzigingen) Je bent pas ingeschreven als de volledige kostprijs (= inschrijvingsgeld + eventuele extra onkosten, zie laatste alinea) werd betaald. Hiervoor kan je persoonlijk langskomen op één van onze secretariaten of elektronisch inschrijven. Om praktische redenen kan je niet via de telefoon inschrijven noch via mail. Voor elke module wordt er inschrijvingsgeld aangerekend (uitgezonderd voor inschrijvingen in het studiegebied Algemene vorming). Het decreet betreffende het volwassenenonderwijs voorziet voor het inschrijvingsgeld in het volwassenenonderwijs een standaardtarief van 1,50 euro per lestijd. Vanaf het schooljaar betaal je een maximum van 300 euro inschrijvingsgeld per semester voor een modulaire opleiding van het secundair volwassenenonderwijs of de specifieke lerarenopleiding. Een semester is een periode van 1 september tot en met 31 december of een periode van 1 januari tot en met 31 augustus. De startdatum van de module bepaalt tot welke periode de module gerekend wordt. Wanneer je tijdens een semester meerdere opleidingen volgt, dan betaal je per gevolgde opleiding een maximum van 300 euro. Deze plafonnering per semester is niet overdraagbaar naar een ander centrum. Het inschrijvingsgeld omvat NIET de onkosten voor allerlei cursusmateriaal zoals handboeken en kopieën. Voor bepaalde opleidingen kan een bijdrage gevraagd worden voor de grondstoffen die je in de lessen verbruikt. Bij je inschrijving wordt een raming van deze kosten gegeven. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 1

7 Omdat in bepaalde opleidingen, bijvoorbeeld in bepaalde technische opleidingen, persoonlijke smaak in de keuze van materialen een grote rol speelt, schaft u die zelf aan. Deze kosten zijn dan ook niet opgenomen in de raming. 3. Kan ik volledige vrijstelling van inschrijvingsgeld krijgen? Ja, dat kan op basis van één van de onderstaande attesten. Dit attest breng je mee op het moment van inschrijving. Het mag op dat moment van inschrijving niet ouder zijn dan één maand. Je moet een attest bezorgen bij elke inschrijving. Bij inschrijving kunnen wij voor bepaalde categorieën van vrijstellingen relevante informatie ophalen via de zogenaamde tariefsuggestie van de Vlaamse overheid. Hierbij wordt nagegaan of je in aanmerking komt voor vermindering van inschrijvingsgeld. Indien je hiervoor geen toestemming wenst te geven, kan je dit ten allen tijde tegengaan met een eenvoudige melding bij inschrijving: in dat geval dien je zelf de vereiste documenten voor vermindering van inschrijvingsgeld bij inschrijving voor te leggen. een attest van het OCMW voor cursisten die genieten van een leefloon (geen leefgeld), voor cursisten met een inkomen via maatschappelijke dienstverlening, voor asielzoekers die materiële hulp genieten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorieën. Op basis van een attest activering leefloon in het kader van een tewerkstelling artikel 60 kan geen vrijstelling van het inschrijvingsgeld verleend worden. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die een opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor ingeschreven werkzoekenden die nog geen wachtuitkering hebben verworven (schoolverlaters). Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' op het e-loket van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. een attest van de directeur van een strafinrichting voor cursisten die als gedetineerde verblijven in één van de Belgische strafinrichtingen. In het studiegebied algemene vorming: voor cursisten ingeschreven in een opleiding van dit studiegebied 4_Hoe schrijf ik in VIVO 2

8 4. Kan ik een gedeeltelijke vrijstelling krijgen en moet ik maar één vierde van het inschrijvingsgeld betalen? Ja, dat kan op basis van één van de onderstaande attesten. Dit attest breng je mee op het moment van inschrijving. Het mag op dat moment van inschrijving niet ouder zijn dan één maand. Je moet een attest bezorgen bij elke inschrijving. een attest van de VDAB voor cursisten met een wachtuitkering of werkloosheidsuitkering en die GEEN opleiding volgen in het kader van een traject naar werk, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit bovenstaande categorie. Je kan voortaan zelf het noodzakelijke VDAB-attest thuis afdrukken. Je hoeft dus niet meer naar een werkwinkel te gaan. Het attest staat op de VDAB-site automatisch klaar in "Mijn loopbaan", als je voldoet aan de voorwaarden. Je vindt de link "Aanvraag CVO-attest"' in het e-loket op de startpagina van "Mijn loopbaan" - Het attest is al voor je ingevuld, je moet enkel nog de naam van de opleiding invullen en het attest ondertekenen. Om rechtsgeldig te zijn mag het attest bij de inschrijving niet ouder zijn dan één maand. een attest voor mindervalide personen (66%) voor cursisten die ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH), voor cursisten met een attest van een erkende instantie (vakbond, mutualiteit,...) waaruit een arbeidsongeschiktheid van 66% blijkt en die niet gepensioneerd zijn, voor cursisten van wie het verdienvermogen is verminderd tot één derde of minder, voor cursisten van wie de mate van zelfredzaamheid 7 punten of meer bedraagt, voor cursisten die in het bezit zijn van een attest waaruit het recht blijkt op een integratietegemoetkoming aan gehandicapten, voor cursisten die ten laste zijn van iemand uit de bovenstaande categorieën. Ambtenaren die ambtshalve vervroegd op pensioen gesteld worden wegens gezondheidsredenen worden ook vrijgesteld. Voor deze categorieën wordt de vrijstelling van het inschrijvingsgeld slechts verleend tot het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd (65 jaar). Cursisten die zijn ingeschreven bij het VAPH kunnen wel nog genieten van het verminderde inschrijvingsgeld na hun 65 jaar. een attest van een Centrum voor Basiseducatie voor cursisten die gedurende 2 opeenvolgende jaren opleiding gevolgd hebben bij Basiseducatie gedurende ten minste 120 lestijden en dit voorafgaand aan het jaar van de inschrijving in het CVO. Deze vrijstelling geldt voor elke inschrijving in het centrum gedurende het betrokken schooljaar. Personen ten laste van iemand brengen de volgende documenten mee: een attest waaruit blijkt dat de persoon, van wie zij ten laste zijn, behoort tot één van de 2 opgesomde categorieën (attest VDAB of attest mindervalide persoon). een gezamenlijke verklaring op eer ondertekend zowel door de cursist als door de persoon van wie hij/zij ten laste is. Een modelformulier vind je in bijlage 1. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 3

9 5. Wat moet ik doen als ik mijn inschrijving wil annuleren? Stel je bij de start van de opleiding (of kort nadien) vast dat je de lessen niet (meer) zal kunnen volgen dan dien je dit in ieder geval zo snel mogelijk te melden (liefst schriftelijk) bij het secretariaat. Je kan dan de betaalde som volledig of gedeeltelijk terugkrijgen: het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je tenminste één week vóór de start van de opleiding annuleert; het gehele bedrag (dus inschrijvingsgeld en de eventuele andere bijdragen) als je niet slaagt in de opgelegde toelatingsproef; het gehele bedrag, verminderd met 12,50 administratiekosten: bij annulering tussen één week vóór de start van de opleiding en de eigenlijke aanvang ervan; enkel nog de kosten voor het cursusmateriaal: bij annulering tussen de aanvang van de opleiding en 2 weken later. Het inschrijvingsgeld wordt dan niet meer terugbetaald. na 2 weken opleiding wordt er niet meer terugbetaald. Het CVO heeft het recht een cursus af te gelasten of een lesdag te wijzigen om technische of organisatorische redenen. Indien een cursus door het centrum geannuleerd wordt en de cursist onmogelijk op een ander tijdstip de cursus kan volgen, wordt het inschrijvingsgeld integraal terugbetaald. 6. Wat als de cursus volzet is? Als de capaciteit van het cursusaanbod ontoereikend is om alle cursisten te kunnen inschrijven, dan kan het centrum wachtlijsten aanleggen. Het centrum respecteert hierbij de volgorde van inschrijving. 7. Kan mijn inschrijving geweigerd worden? Wanneer de cursist voldoet aan de toelatingsvoorwaarden kan de directeur de inschrijving enkel weigeren: indien de veiligheid in het gedrang komt; indien je je niet gehouden hebt aan een begeleidingsovereenkomst en werd uitgesloten voor nieuwe inschrijvingen; als er nog een openstaand saldo is vanuit eerdere inschrijvingen; als de cursist het vorige of het daaraan voorafgaande schooljaar in hetzelfde CVO definitief werd uitgesloten. Zo n strenge maatregel is heel uitzonderlijk en volgt een welbepaalde procedure, die je verder omschreven vindt onder het orde- en tuchtreglement. 8. Ik heb een functiebeperking. Kan ik dan inschrijven? In zoverre de beroepsprofielen het toelaten staat ons CVO open voor alle cursisten met een functiebeperking, chronische ziekte of leerbeperking. Door het leveren van maatwerk willen wij gelijke onderwijskansen creëren. Basisvereisten om de opleiding te kunnen starten worden per opleiding bekeken. De competenties moeten bereikt worden. Rechten en afwijkingen worden pas verleend na legitimatie (medisch attest of attesten/verslagen van bevoegde instanties) en in overleg met de opleidingscoördinator. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 4

10 9. Kan ik als volwassene met een handicap gebruik maken van hulpmiddelen? Je kan als volwassene met een handicap gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen om het onderwijsleerproces in een CVO te kunnen volgen. In het volwassenenonderwijs is de toekenning van volgende speciale onderwijsleermiddelen mogelijk: het inschakelen van een tolk Vlaamse gebarentaal en/of een schrijftolk (cursisten met een auditieve handicap); de terugbetaling van kopieën van notities van medecursisten (cursisten met een handicap); het aanpassen van lesmateriaal, zoals de omzetting in braille, vergrotende kopieën, digitale omzettingen of grootletterdruk (cursisten met een visuele handicap). Wil je gebruik maken van speciale onderwijsleermiddelen, neem dan contact op met de administratief verantwoordelijke Filip Samyn. Hij dient de aanvraag in via een volledig ingevuld aanvraagformulier. 10. Hoe gebeurt de betaling? Kan ik het inschrijvingsgeld in schijven betalen? De betaling gebeurt bij inschrijving, en je betaalt het volledige bedrag van de module(s) waarvoor je inschrijft. Betaling gebeurt bij voorkeur met Bancontact of met opleidingscheques. Er kan ook contant betaald worden. Bij een inschrijving via de website, dien je online te betalen (Visa of Maestro). Zoniet zal de inschrijving niet geregistreerd worden. Indien je werkgever betaalt, breng dan zeker de facturatiegegevens (naam en adres van het bedrijf en het BTW-nummer) mee. De factuur wordt dan rechtstreeks aan je werkgever bezorgd. Wie problemen ondervindt met het betalen van het cursusgeld binnen de aangeduide termijn kan, voor eind oktober/maart, bij de directeur een aanvraag indienen voor gespreide betaling. Discrete behandeling van de vraag wordt verzekerd. 11. Kan ik mijn inschrijvingsgeld met opleidingscheques betalen? Opleidingscheques voor werknemers in Vlaanderen en het Brussels gewest CVO VIVO is een erkend centrum voor het systeem van de Vlaamse opleidingscheques (aansluitingsnummer ). Je hebt recht op opleidingscheques van de Vlaamse overheid als je aan onderstaande voorwaarden voldoet: - Je bent een werknemer of interimkracht én je woont in Vlaanderen of het Brussels Gewest of je bent een Europese werknemer die in Vlaanderen of het Brussels Gewest werkt. - Je bent laag- of middengeschoold. Dit betekent dat je géén diploma hogere studies hebt (zoals een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid). Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding een loopbaangerichte opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan (POP). - Je volgt de opleiding op eigen initiatief. Dit betekent dat je ze buiten de werkuren volgt of tijdens je opleidingsverlof én dat je ze zelf betaalt. - Je kiest een opleiding die je kan betalen met opleidingscheques. Je hebt geen recht in de volgende gevallen: - Ben je hooggeschoold, dan kom je enkel in aanmerking als je in het kader van loopbaanbegeleiding opleiding wil volgen. Deze opleiding moet dan deel uitmaken van je persoonlijk ontwikkelplan (POP). Je bent hooggeschoold als je hogere studies hebt afgerond, zoals een studie die leidt tot een diploma van bachelor of hoger onderwijs, een diploma van het hoger onderwijs ingericht door het onderwijs voor sociale promotie, een diploma van een lerarenopleiding of een getuigschrift voor pedagogische bekwaamheid. - Als je zelfstandig bent. - Als je met een studentenovereenkomst werkt en jonger bent dan Als je in het kader van een leerovereenkomst minder dan 80 uren per maand werkt en jonger bent dan 25. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 5

11 - Als je de opleiding volgt tijdens je normale werkuren. - Als je werkgever de opleiding betaalt. Gebruik je in dit geval toch opleidingscheques, dan kunnen er sancties volgen. Via dit systeem betaal je dus slechts de helft van de kosten van de opleiding. De Vlaamse overheid betaalt de rest. De opleidingscheques worden aangevraagd via de VDAB Je kan per kalenderjaar maximaal voor 250 Euro aan opleidingscheques aankopen. Cursisten die een beroepsopleiding secundair volwassenenonderwijs volgen en nog geen diploma secundair onderwijs hebben kunnen de door hen betaalde helft via de VDAB terugvragen. Zowel het inschrijvingsgeld als het cursusmateriaal kan geheel of gedeeltelijk betaald worden met opleidingscheques. Noteer: als je het cursusmateriaal wil betalen met opleidingscheques moet je de boeken via het centrum aankopen en betalen. Het gebruik van opleidingscheques moet tijdens de inschrijvingsprocedure bekend gemaakt worden. Als je de opleidingscheques pas na de inschrijving afgeeft in het secretariaat, krijg je het overeenstemmende bedrag binnen de maand teruggestort. De waarde van de opleidingscheques mag nooit de kostprijs van de opleiding overschrijden! De opleidingscheques voor werknemers moeten ten laatste twee maanden na aanvang van de opleiding besteld worden bij de VDAB. Deze opleidingscheques zijn slechts 14 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte. Enkel geldige cheques worden aanvaard. Aangezien ze door de administratie tijdig verwerkt moeten worden, moeten de cheques ten laatste 10 werkdagen vóór hun vervaldatum bezorgd worden aan het secretariaat. De cheques moeten vóór het einde van de opleiding afgeleverd worden op het secretariaat. Niet alle opleidingen komen in aanmerking voor opleidingscheques! Je kan de volledige lijst van opleidingen raadplegen via de VDAB Mocht je toch nog vragen of twijfels hebben aarzel niet om het secretariaat te contacteren. Opleidingscheques voor werkgevers in het Vlaams gewest De opleidingen van het CVO komen in aanmerking voor terugbetaling via de KMO-portefeuille. Een werkgever kan voor de opleidingsprojecten van zijn werknemers een subsidie aanvragen bij de KMO-portefeuille. Deze projecten moeten worden ingediend ten laatste 14 kalenderdagen na de officiële start van de lessen. Het erkenningsnummer van ons CVO is DV.O Je komt hierover meer te weten via de VDAB: 12. Kan ik zomaar met iedere opleiding starten? (toelatingsvoorwaarden) Secundair volwassenenonderwijs Om toegelaten te worden tot een opleiding van het secundair volwassenenonderwijs, moet je voldaan hebben aan de voltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 16 jaar bent OF 15 jaar en de eerste twee leerjaren van het voltijds secundair onderwijs hebt gevolgd. Uitzondering hierop is de opleiding Aanvullende Algemene Vorming (AAV): om toegelaten te worden tot de opleiding AAV, moet je voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht. Dit betekent dat je op het ogenblik van je inschrijving 18 jaar bent of het voltijds secundair onderwijs met vrucht hebt beëindigd. Als je inschrijft tussen september en december, dan moet je 18 worden ten laatste op 31 december van hetzelfde kalenderjaar. Losstaande modules Voor de losstaande modules gelden geen specifieke toelatingsvoorwaarden, m.a.w. iedereen kan zonder voorkennis de cursus volgen. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 6

12 Vervolgmodules Hier gaat het over cursussen waarbij je toch al over enige voorkennis moet beschikken om tot de cursus toegelaten te kunnen worden. Je kan onmiddellijk instappen in een vervolgmodule als je het deelcertificaat of attest van de verplichte voorafgaande module/jaar kan voorleggen (ook van een ander centrum), je beschikt over een welbepaalde titel van beroepsbekwaamheid, de directeur oordeelt dat je op basis van een ander diploma, certificaat of getuigschrift over voldoende kennis, vaardigheden en attitudes beschikt om in de module te starten. Met andere woorden, je kan dan een vrijstelling aanvragen (zie rubriek Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding? ). je slaagt in een specifieke vrijstellingsproef waaruit blijkt dat je de nodige ervaring hebt verworven om de module te volgen (zie Punt 14: Kan ik vrijstelling krijgen voor onderdelen van een opleiding?). Studiegebied Voeding (bakkerij en wijnkenner) Bakkerij Je moet voor 1 oktober van het betrokken schooljaar of onmiddellijk indien de inschrijving op een later tijdstip gebeurt, een medisch geschiktheidsattest van goede gezondheid (opgesteld door een arts) kunnen voorleggen om te starten. Bij inschrijving mag dit attest niet ouder zijn dan 3 jaar. Dit attest is eenmalig en is geldig voor de hele duur van het opleidingstraject, ook bij verandering van centrum en/of overschakeling naar een verwante opleiding. Indien je niet over dit geschiktheidsattest beschikt, voldoe je niet aan de toelatingsvoorwaarden en kan je de opleiding niet volgen. Een nieuwe evaluatie van dit attest is nodig wanneer er een aanleiding is (bv. ziekte) of je zelf de opleiding onderbreekt voor langer dan 1 jaar. Indien je bij de nieuwe evaluatie ongeschikt wordt verklaard, moet je uiterlijk op het einde van het lopende schooljaar de cursus stopzetten. Wijnkenner Voor de opleiding wijnkenner is er geen medisch geschiktheidsattest vereist. De specifieke lerarenopleiding (SLO) Als je wil starten met een SLO moet je een basisdiploma of studiebewijs behaald hebben. Er zijn verschillende mogelijkheden: diploma secundair onderwijs (je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO), diploma hoger onderwijs (je hebt rechtstreeks toegang tot de SLO), een studiebewijs dat volgens een wettelijke norm, een Europese richtlijn of een internationale overeenkomst wordt erkend als gelijkwaardig met een van de voorgaande diploma's. Bij het ontbreken van een dergelijke erkenning kan het centrumbestuur personen, die in een land buiten de Europese Unie een diploma of een getuigschrift hebben behaald dat toelating geeft tot het hoger onderwijs in dat land, toelaten tot de specifieke lerarenopleiding, geen diploma secundair onderwijs (je hebt toegang tot de SLO-opleiding maar je volgt eerst het brugprogramma voor de SLO-opleiding). Toelatingsproef specifieke lerarenopleiding (SLO) Als je geen diploma secundair onderwijs hebt en je wenst toch onmiddellijk te beginnen met de SLOopleiding dan kun je een toelatingsproef afleggen. Deze proef wordt uiterlijk de vijfde dag voor het einde van de inschrijvingsperiode georganiseerd en evalueert je geschiktheid voor de opleiding. Je kan hier niet voor studeren. Je vraagt deze toelatingsproef schriftelijk aan op het secretariaat op het moment van de inschrijving. De directeur van het centrum oordeelt op basis van deze toelatingsproef of je aan de voorwaarden voldoet. De beslissing van de directeur wordt gemotiveerd opgenomen in je dossier. Je moet de lessen blijven volgen tot het bericht van slagen in de toelatingsproef. Indien je niet voor deze proef zou slagen, krijg je uiteraard je volledige inschrijvingsgeld teruggestort. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 7

13 13. Waar kan ik informatie vinden over de vakantiedagen en het lessenrooster? Je ontvangt ten laatste bij de start van de opleiding een kalender (moduleplan) die onder meer vermeldt: het begin van het schooljaar en/of de start van de module(s); de planning van de lessen; de vakantieperiode(s) en vrije dagen de eventuele stageperiodes de evaluatieperiodes het moment van inhaalexamens de eventuele extramuros activiteiten de proclamatie Het CVO wendt de onderwijstijd zo effectief mogelijk aan. Als je wenst te wisselen van lesgroep dan neem je zo vlug mogelijk contact op met het secretariaat. Bij lesverplaatsingen of inhaallessen zal het CVO je zo vlug mogelijk het tijdstip melden. 14. Kan ik vrijstelling krijgen voor bepaalde onderdelen van opleidingen? (EVC en EVK) Algemene informatie Heb je al een pak praktijkervaring in je huidige of vroegere job? Heb je een tijdje in het buitenland verbleven en daar een paar cursussen gevolgd en kan je dit niet bewijzen? Of heb je al een aantal onderdelen van de opleiding in een ander centrum gevolgd? Geen nood! CVO VIVO houdt rekening hiermee en in samenspraak met de opleidingsverantwoordelijke kan een aangepast traject uitgewerkt worden dat leidt tot een verkorting van de studieduur. Deze procedure heet EVC/EVK: EVC = Eerder Verworven Competentie EVK = Eerder Verworven Kwalificatie Met wat je vroeger hebt geleerd (EVK) of elders door ervaring hebt verworven (EVC), kan je de duur van je leertraject aanzienlijk verkorten, waardoor je sneller in het bezit bent van een waardevol diploma. Let wel: vrijstelling voor stage, eindwerk en praktische proeven wordt in principe niet toegestaan. Het is niet mogelijk om af te studeren op basis van een vrijstelling. Heb je vragen hierover of weet je niet zeker of je in aanmerking komt voor verkorting van de studietijd dan staan de onderstaande coördinatoren klaar om het dossier met jou te bekijken: Lerarenopleiding (SLO): aanvragen via de website: Techniek: aanvragen bij Wim Desmet: Tweedekansonderwijs (TKO): aanvragen bij Patricia Tomme: ICT: aanvragen bij Liesbeth Busschaert: 1. Procedure voor de Specifieke Lerarenopleiding Zie hiervoor de website 2. Procedure voor het Secundair volwassenenonderwijs EVK of Eerder Verworven Kwalificaties EVK staat voor eerder verworven kwalificaties. In de EVK-procedure kijken we naar diploma s, attesten, certificaten, creditbewijzen, die je al behaald hebt. We gaan na of deze aan het niveau en de inhoud van de gekozen opleiding beantwoorden, waardoor je eventueel vrijstellingen in het leertraject kan krijgen. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 8

14 Volgende studiebewijzen komen in aanmerking: een creditbewijs uit een Vlaamse instelling voor hoger onderwijs, d.i. een hogeschool of universiteit, een attest uit een andere opleiding gevolgd aan een CVO een studiebewijs uit het buitenland (indien officieel gelijkgesteld). Deze studiebewijzen moeten relevant zijn, m.a.w. het studiebewijs moet voldoende de inhouden dekken van de module(s) waarvoor je een vrijstelling aanvraagt. Een attest van deelname aan een opleiding of vorming voldoet niet voor deze procedure. Deze procedure is enkel van toepassing als een examen werd afgelegd en hiervan een studiebewijs kan voorgelegd worden. Een attest van deelname valt onder de procedure EVC of Eerder Verworven Competenties. Procedure Je vult een aanvraagformulier (bijlage 2) in en voegt de nodige bewijsstukken toe aan het aanvraagformulier: kopies van behaalde attesten, diploma s en diplomasupplementen lessentabellen van opleidingen die je gevolgd hebt attesten van andere opleidingen De verantwoordelijkheid voor de samenstelling van dit dossier ligt volledig bij jou. 1. Je bezorgt het hele dossier gebundeld aan het secretariaat. 2. De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier. 3. De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier. 4. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd. De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. EVC of Eerder Verworven Competenties (http://www.evcvlaanderen.be) Competenties zijn een geïntegreerd geheel van kennis, vaardigheden en attitudes dat iemand beheerst en nodig heeft om een taak of opdracht te vervullen. Wie veilig op straat wil fietsen, moet het verkeersreglement kennen, vaardig zijn met de fiets en rekening houden met andere weggebruikers. De drie elementen samen kennis, vaardigheid en attitude vormen de competentie veilig op straat fietsen. Verworven competenties Competenties verwerven veronderstelt een leerproces. De wijze waarop je leerde of het leerproces zelf zijn van ondergeschikt belang. Je kan competenties zowel op het werk als thuis, in een schoolse context of tijdens vrijetijdsactiviteiten verwerven. Toch kan je ook dan vrijstelling vragen via de EVC-procedure waardoor je de studietijd kan verkorten. Voorbeelden Procedure Je kan een ruime relevante werkervaring aantonen. Je beheerst een vreemde taal, bijv. omdat je die thuis spreekt of omdat je een stage in het buitenland hebt gelopen. 1. Bij de inschrijving geef je aan dat je al voorkennis en/of beroepservaring hebt. Via gerichte vragen over je werkervaring, eerdere opleidingen, vormingen en via een toelichting bij de inhoud van de opleiding krijgen we vlug een eerste indicatie of je mogelijk in aanmerking komt. 2. Het secretariaat kan dan een afspraak regelen met de opleidingsverantwoordelijke. Deze bespreekt met jou heel grondig de inhoud van de opleiding en peilt in het gesprek verder naar je voorkennis, beroepservaring. Hij is best geplaatst om je te adviseren over je leertraject en mogelijke vrijstellingen. Hij adviseert je ook over de documenten die je dient te verzamelen en hoe je best te werk gaat. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 9

15 3. Je hebt beslist om een EVC-dossier samen te stellen. Naast het aanvraagformulier (bijlage 2) op basis van EVC dien je een aantal documenten toe te voegen: officiële attesten van werkgevers, attesten van gevolgde opleidingen, andere bewijzen, Vrijstellingen op basis van beroepservaring kan je aanvragen op basis van tenminste 1 jaar relevante werkervaring. Je dossier bevat dan minimum de volgende elementen: een uitgebreide CV met een korte voorstelling van jezelf, een overzicht van gevolgde opleidingen, met alle bijscholingen of opleidingen in functie van je werkervaring, een overzicht van je volledige beroepscarrière. een duidelijke functieomschrijving met de taken en verantwoordelijkheden in het kader van de beroepssituatie, ondertekend door de werkgever, een lijst van de modules waarvoor je een vrijstelling vraagt. Als cursist ben je zelf verantwoordelijk om alle relevante bewijzen te verzamelen en te selecteren. 4. Je geeft alles netjes gebundeld af op het secretariaat. 5. De opleidingscoördinator volgt het dossier op en voegt een gemotiveerd advies toe aan het dossier op basis van een aantal criteria: de aard, het niveau, de duur en inhoud van de gevolgde opleidingen, de behaalde resultaten, de aard, duur en inhoud van de beroepservaring, de verantwoordelijkheid tijdens de uitoefening van het beroep, de relevantie van al je ervaring voor de opleiding waarvoor je wil inschrijven. Ze gaan ook na of de opgedane ervaring voldoende recent is. 6. De uiteindelijke bevoegdheid ligt bij de directeur die een gemotiveerde beslissing neemt op basis van het dossier. 7. De beslissing wordt schriftelijk of via mail gecommuniceerd voor het einde van de inschrijvingstermijn en het dossier wordt aan je persoonlijk cursistendossier toegevoegd. De vrijstelling gaat pas in nadat je het officiële bericht hebt ontvangen. Tot die tijd dien je de lessen te blijven volgen. Bij vrijstelling krijg je uiteraard het teveel betaalde inschrijvingsgeld integraal terug. Een vrijstellingsproef afleggen Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test. Je vult daarvoor het aanvraagformulier (bijlage 2) in en geeft dit af op het secretariaat. De vrijstellingsproef wordt gepland en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen. Op basis van deze proef geeft de leraar (eventueel in samenspraak met de opleidingscoördinator) een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd. Op basis van deze adviezen en bijgevoegde proef beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen. Je wordt schriftelijk of via mail op de hoogte gebracht van zijn beslissing die in je persoonlijk cursistendossier wordt opgenomen. We maken een attest op dat bewijst dat je in het vrijstellingsexamen bent geslaagd en dat je bij je portfolio van studiebewijzen kan voegen. De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 10

16 Oriënteringsproeven TKO Oriënteringsproeven zijn proeven met het oog op inloop en oriëntatie van iedereen die voor het eerst in CVO VIVO inschrijft voor tweedekansonderwijs. De bedoeling is de cursist op de juiste plaats volgens zijn/haar mogelijkheden in te schakelen in het leertraject om de studieduur te optimaliseren. Een oriënteringsproef kan ook aanleiding geven tot vrijstellingen. In het tweedekansonderwijs (TKO) kan de cursist proeven afleggen die gemeenschappelijk werden ontwikkeld door de CVO s die deel uitmaken van de Federatie Tweedekansonderwijs. Deze resultaten van deze proeven zijn geldig in alle aangesloten CVO s. Een cursist kan echter, nadat hij een proef heeft afgelegd, deze proef niet opnieuw afleggen binnen de 12 maand, ook niet in een ander CVO. Voorbeelden: sterke cursisten in inloop van de tweede graad kunnen geadviseerd worden om de toelatings- of vrijstellingsproef van de modules van de derde graad te doen, ondanks het feit dat ze geen getuigschrift hebben van de tweede graad. Op basis van hun resultaat kunnen ze toegelaten worden tot de derde graad of een hogere module. De cursist beslist. Zwakke cursisten in inloop van de derde graad kunnen geadviseerd worden een module lager te beginnen of een voorschakeltraject te volgen. De cursist beslist. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 11

17 Bijlage 1: Verklaring op eer Verklaring op eer Hierbij verklaar ik,... (naam en voornaam)... (straat en nummer)... (postnummer en gemeente) dat mijn zoon/dochter... (naam en voornaam), geboren op... (geboortedatum) nog ten laste van mij is. Datum: Naam en handtekening: Cursist: Persoon van wie de cursist ten laste is:. 4_Hoe schrijf ik in VIVO 12

18 Bijlage 2: Vrijstellingsaanvraag Naam en voornaam: Adres: Telefoonnummer: Mailadres: Datum aanvraag: VRIJSTELLINGSAANVRAAG binnen de opleiding: _ Voor de volgende module(s): Toegekend:, J / N, J / N, J / N, J / N, J / N op grond van : o o o o een reeds gevolgde opleiding erkend door het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap. U volgde reeds een opleiding die naar niveau, inhoud en omvang in voldoende mate overeenstemt met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd. In bijlage toevoegen: diploma s, certificaten,getuigschriften en/of andere studiebewijzen erkend door de Vlaamse Gemeenschap een overzicht van de afgelegde examens en bijhorende examenresultaten of cijferlijsten een beknopte inhoud van de opleidingsonderdelen die als basis voor de vrijstelling gelden studiebelasting van de gevolgde eenheid (aantal lestijden of studiepunten) aantoonbare kennis verworven in een andere opleidings- of vormingsinstelling. De vooropleiding stemt overeen met het opleidingsonderdeel waarvoor de vrijstelling wordt aangevraagd (in bijlage toevoegen: attest van de gevolgde opleiding met opgave van opleidingsinhoud en opleidingsduur). beroepservaring al dan niet elders aangetoond in een assessment. Uw beroepservaring stemt overeen met het opleidingsonderdeel waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd (in bijlage toevoegen: attest van de werkgever). een vrijstellingsproef In dit geval beoordeelt de directeur over een eventuele vrijstelling op basis van een vrijstellingsproef. Hierbij wordt nagegaan in hoeverre u over de vereiste kennis en vaardigheden beschikt om in de module, het vak of het leerjaar te starten. Deze proef bepaalt in welke mate de aanwezige kennis en vaardigheden het verlenen van een vrijstelling rechtvaardigen. Bij niet toekenning van één of meerdere vrijstellingen wordt volgende argumentatie aangehaald: Datum: Handtekening directeur, Handtekening bevoegde docent(en)/coördinator, 4_Hoe schrijf ik in VIVO 13

19 Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? In CVO VIVO gelden de algemeen aanvaarde omgangsvormen van een tolerante, democratische maatschappij: beleefdheid, hoffelijkheid, respect voor en wederzijds vertrouwen in medecursisten en personeelsleden zijn een vanzelfsprekendheid. Van jou wordt ook een correcte houding, een onberispelijk gedrag en een verzorgd uiterlijk verwacht. Respect voor rechten en naleving van plichten verkleint de kans op (juridische) geschillen. CVO VIVO behoudt zich het recht voor om cursisten die zich niet aan deze omgangsvormen houden, onder begeleidingsovereenkomst te plaatsen op basis van een attitudeschaal. Indien een cursist onder begeleidingsovereenkomst zich niet aan de voorwaarden van houdt, kan CVO VIVO deze cursist verbieden om de lessen bij te wonen of om zich opnieuw in te schrijven. Het directieteam, de leraren en het secretariaat staan open voor je inbreng en betrokkenheid, voor je constructieve en kritische bedenkingen. 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door de leraar genoteerd op een officiële aanwezigheidslijst. Het is belangrijk om afwezigheden te verantwoorden aan de hand van attesten van dokter of werkgever, onder meer in functie van betaald educatief verlof, inburgeringstraject,. Wij verwachten dan ook van jou dat je maximaal deelneemt aan de opleiding en dus alle lessen ook daadwerkelijk volgt. De deelname aan evaluaties kan geweigerd worden op grond van langdurige of veelvuldige niet gemotiveerde afwezigheden. Je vorderingen kunnen dan immers niet worden beoordeeld. In het gecombineerd onderwijs moet je aantoonbaar deelnemen aan de opleiding, dat wil zeggen dat je regelmatig aanwezig moet zijn in het gedeelte contactonderwijs en dat je deelname aan het gedeelte afstandsonderwijs systematisch wordt opgevolgd. In het TKO wordt verwacht dat je minimaal 50% van de lessen aanwezig bent, uitgezonderd voor modules waar andere afspraken gelden die vastgelegd worden in de afsprakenbladen en getekend voor akkoord door de cursist. Je mag in het TKO niet meer dan 25% van de lessen van een module zonder geldige verantwoording afwezig zijn, zoniet wordt je niet langer als regelmatige cursist beschouwd. Maar soms zijn er omstandigheden die je kunnen verhinderen om aanwezig te zijn. In principe vragen we om elke afwezigheid met een bewijsstuk te staven. Een doktersattest moet in principe een vrijstelling om medische redenen staven. Alle afwezigheden om medische redenen moeten worden gewettigd: wanneer je terug naar de lessen komt, door het attest onmiddellijk op het secretariaat te bezorgen als het een periode van meer dan 10 opeenvolgende lesdagen betreft. Een medisch attest is pas rechtsgeldig als het: uitgereikt wordt door een geneesheer, geneesheerspecialist, een psychiater, een orthodontist, een tandarts of door de administratieve diensten van een ziekenhuis of van een erkend labo, duidelijk ingevuld, ondertekend en gedateerd is, de relevante identificatiegegevens vermeldt zoals de naam, het adres, telefoonnummer en RIZIV-nummer van de verstrekker, aangeeft wat de gevolgen zijn van de ziekte voor bepaalde lessen, de begin- en de einddatum van de ziekteperiode aangeeft, met de vermelding van voor- of namiddag, avond. 5_Klare afspraken en regels VIVO 1

20 We aanvaarden ook andere omstandigheden als gewettigde afwezigheid: om te gaan werken, wegens staking, wegens uitzonderlijke weersomstandigheden, om een familieraad bij te wonen, om een begrafenis of huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloed- of aanverwant of van een persoon die onder hetzelfde dak woont als jezelf, als het centrum door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is, om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of een dagvaarding, als gevolg van maatregelen in het kader van de bijzondere jeugdzorg en de jeugdbescherming, om feestdagen te beleven die inherent zijn aan je levensbeschouwelijke overtuiging. Zo n afwezigheid moet je wel bewijzen door een officieel document (met de vermelding van de reden van de afwezigheid) op het secretariaat af te geven. Bij herhaalde ongewettigde afwezigheden kan je uit de aanwezigheidslijsten geschrapt worden. Zorg dat het nooit zover komt en meld ons schriftelijk je afwezigheden, ook diegene die voorspelbaar zijn (bv. werk, e.d.). Let wel: deze wettigingen verschillen van de wettigingen voor het betaald educatief verlof. Zie hiervoor het hoofdstuk over betaald educatief verlof. De directie neemt geen verantwoordelijkheid bij het vroeger verlaten van de lessen! 2. Wat gebeurt er als de leerkracht afwezig is? Als het zou voorvallen dat een leerkracht bv. door ziekte afwezig is, doen de medewerkers van het secretariaat hun uiterste best om je te verwittigen. Het is dan ook belangrijk om bij je inschrijving je gsmnummer en mailadres op te geven zodat we je vlot een kort sms je of mailbericht kunnen sturen. Indien je leerkracht niet binnen de 15 minuten komt opdagen, gelieve dan het secretariaat hiervan op de hoogte te brengen. 3. Wat moet ik doen als ik in de loop van de cursus van groep wil veranderen? Als je na de start van je cursus toch nog van lesmoment of groep zou willen veranderen, kan dit enkel nadat je dit meldt aan het secretariaat! De opleidingsverantwoordelijke zal uiteindelijk beslissen of dit al of niet kan. Het is niet toegestaan deel te nemen aan een les op een ander moment dan het moment van de module waarvoor je bent ingeschreven, tenzij hiertoe uitdrukkelijke toestemming van de directie werd verleend. 4. Hoe kan ik documenten laten invullen? Documenten die door het CVO moeten worden opgesteld of ingevuld, kan je aan het secretariaat afgeven. Indien mogelijk vullen we ze onmiddellijk in. In andere gevallen kan je de documenten op een later tijdstip afhalen. Kinderbijslag Ben je jonger dan 25 jaar en nog ten laste van één van je ouders, dan kunnen je ouders onder bepaalde voorwaarden nog genieten van kinderbijslag. Hiervoor moet je het formulier P7 laten invullen. Dit formulier kan gedownload worden via Als je in aanmerking komt voor kinderbijslag engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven. Dit teneinde te voldoen aan de wettelijke bepalingen inzake kinderbijslag. Dit betekent: voor het secundair volwassenenonderwijs per maand gemiddeld 17 uren per week les volgen/praktijk doen; voor de SLO per maand gemiddeld 13 studiepunten per week les volgen/praktijk doen. Meer info over kinderbijslag kan je vinden op 5_Klare afspraken en regels VIVO 2

21 Vrijstelling RVA De RVA kan vrijstelling geven aan uitkeringsgerechtigde volledig werkzoekenden voor studies in het volwassenenonderwijs. Om de vrijstelling te bekomen dien je de nodige documenten te laten invullen op het secretariaat en ingevuld terug te bezorgen bij de uitbetalingsinstelling. De directeur van het plaatselijk RVA-kantoor moet deze aanvraag goedkeuren. In afwachting dien je te blijven voldoen aan de verwachtingen vooropgesteld aan een volledig uitkeringsgerechtigde werkloze. Als je meerdere jaren een opleiding volgt, moet de aanvraag jaarlijks hernieuwd worden. Als je hiervoor in aanmerking komt engageer je je bij inschrijving om je voor meerdere modules voor een bepaalde duur in te schrijven, dit om te voldoen aan de wettelijke bepalingen. 5. Heb ik recht op Betaald Educatief Verlof? Veel opleidingen in ons CVO geven recht op Betaald Educatief Verlof. Als je hiervan gebruik wil maken, meld je dit bij je inschrijving. De verantwoordelijke medewerker van het secretariaat maakt een aanvraagformulier op, dat jij dan zo vlug mogelijk aan je werkgever bezorgt. Deze documenten worden niet opgestuurd. De reglementering voor het Betaald Educatief Verlof schrijft voor dat de getuigschriften van nauwgezetheid afgeleverd worden per periode van drie maanden. Je mag per periode niet meer dan 10% van de lestijd onwettig afwezig zijn of je verliest het recht op Betaald Educatief Verlof voor 6 maanden. Voor meer informatie over educatief verlof kan je terecht op de website van de overheid 6. Pauzes en lesonderbrekingen Tijdens de pauze(s) kan je op de hoofdlocatie van VIVO terecht in de cursistenruimte, op externe locaties kan je terecht in de pauzeruimtes, waar je eventueel iets kan drinken (of eten). In alle andere lokalen is eten en drinken verboden. Er kunnen binnen en rond de gebouwen geen alcoholische dranken of drugs worden gebruikt. Gelieve het tijdstip van de pauze(s) te respecteren. 7. Netheid, veiligheid en gezondheid in ons CVO CVO VIVO staat in voor de veiligheid en de gezondheid van de cursisten en het personeel: samen met jullie willen wij de klassen en de gebouwen netjes houden. We vragen dan ook uitdrukkelijk je medewerking: in de klaslokalen en werkplaatsen zijn geen voedsel of dranken toegelaten, laat nergens resten van welke aard dan ook (bv. eten, lege flesjes, papieren,...) rondslingeren, laat de klassen en werkplaatsen netjes achter: het bord schoongeveegd, stoelen onder de tafels, geen afval op de vloer,... lege drankblikjes horen thuis in de speciaal daarvoor bestemde vuilnisbakken buiten de klas of werkplaats. in het kader van de veiligheid treft CVO VIVO maatregelen inzake brandpreventie, evacuatie, brandbestrijding en EHBO-voorzieningen. Het spreekt vanzelf dat je deze maatregelen naleeft en dat je je mee inzet om de veiligheid in het CVO te bevorderen. Defecten, beschadigingen en storingen worden best gemeld aan de leerkracht of het secretariaat. in geval van brand of een andere noodsituatie moeten de lokalen zo snel mogelijk kunnen worden ontruimd. Bij brandalarm (of evacuatie-oefeningen) ben je verplicht de lokalen onmiddellijk te verlaten en je naar het verzamelpunt op de speelplaats te begeven. Je dient de instructies van het personeel stipt op te volgen. Zie ook bijlages I en II. de specifieke reglementen voor computerklassen, laboratoria, werkplaatsen,... hangen in deze lokalen uit. Respecteer deze richtlijnen! Ze worden trouwens bij het begin van de cursus toegelicht. werkplaatsreglementen en bijkomende vademeca in de technische opleidingen dienen steeds gerespecteerd te worden, en maken integraal deel uit van dit reglement. 5_Klare afspraken en regels VIVO 3

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4

Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 4 Hoe schrijf ik in? 1. Inschrijven in het volwassenenonderwijs Je bent pas geldig ingeschreven als

Nadere informatie

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef

Versnelde studievoortgang: vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef 1 1. Inleiding vrijstellingsprocedures op basis van EVK, EVC en/of vrijstellingsproef In ons CVO is elke opleiding samengesteld uit verschillende onderdelen, modules genaamd. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen? Regelmatig in de les aanwezig zijn verhoogt je slaagkansen. De aanwezigheden worden elke les door

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Balen

Infobrochure cursisten Balen Infobrochure cursisten Balen Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/32 68 17 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK -

CENTRUMREGLEMENT CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - CENTRUMREGLEMENT 2016-17 CENTRUM VOOR VOLWASSENENONDERWIJS VIVO KORTRIJK - WWW.CVOVIVO.BE Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017 Centrumreglement CVO VIVO 2016-2017... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie

Nadere informatie

Specifieke lerarenopleiding

Specifieke lerarenopleiding Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules. Algemene informatie De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

Nadere informatie

Centrumreglement CVO VIVO

Centrumreglement CVO VIVO Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018 Centrumreglement CVO VIVO 2017-2018... 1 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 5 3 Wie is wie?... 6 3.1 Het centrumbestuur...

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB. PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK - EVC) Departement HB PBA Bedrijfsmanagement: Accountancy-Fiscaliteit in avondonderwijs Academiejaar 2012 2013 1. PROCEDURE 1.1 Aanvragen van je vrijstellingen

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO

Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Aanvraagformulier vrijstellingen SVWO Gegevens vrijstellingsaanvraag Datum aanvraag Opleiding waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen Module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst aan te vragen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016

Huishoudelijk reglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 Huishoudelijk reglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2015-2016 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1.

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Infobrochure cursisten Geel

Infobrochure cursisten Geel Infobrochure cursisten Geel Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 10/05/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Medisch administratief bediende

Medisch administratief bediende Infobrochure Medisch administratief bediende Schooljaar 2017-2018 CVO Kempen Leenhofstraat 33, 2400 Mol Tel: 014/490707 Geldig vanaf 13/11/2017 Inhoudsopgave Voorwoord... 1 De opleiding... 2 Waarom kiezen

Nadere informatie

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules

Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Aanvraag tot vrijstelling van een of meerdere modules Algemene informatie De directie van het centrum kan je vrijstellingen verlenen van opleidingsonderdelen (modules). Dat betekent dat je bepaalde modules

Nadere informatie

Infobrochure cursisten MOL

Infobrochure cursisten MOL Infobrochure cursisten MOL Hoofdzetel Mol Vestiging Geel Leenhofstraat 33 Technische Schoolstraat 15 2400 Mol 2440 Geel 014/49 07 07 014/ 57 41 41 mol@cvo-kempen.be geel@cvo-kempen.be Vestiging Westerlo

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO

EVK-EVC procedure CVO Cervo GO EVK-EVC procedure CVO Cervo GO Inleiding In ons CVO is elke opleiding of elk deel van een opleiding samengesteld uit modules, dit zijn verschillende onderdelen van een opleiding. Om een volledige opleiding

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs

in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs Het hoger beroepsonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel (2009-2010) Het hoger beroepsonderwijs van het volwassenenonderwijs in Vlaams-Brabant en Brussel www.zeevanmogelijkheden.be (2009-2010) Deze brochure

Nadere informatie

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol

Centrumreglement. CVO Sint-Lutgardis Mol Centrumreglement CVO Sint-Lutgardis Mol Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. 1 Inhoudstafel Inhoud...

Nadere informatie

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden?

Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? Vrije Technische Instituten van Brugge vzw CVO Vrij Technisch Instituut BRUGGE CENTRUMREGLEMENT MODULE 5 Aan welke afspraken moet ik mij als cursist houden? 1. Wat moet ik doen als ik de les niet kan bijwonen?

Nadere informatie

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen

Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Centrumreglement hét CVO De Vlaamse Ardennen Schooljaar 2013-2014 Bekrachtigd door Raad van Bestuur op 6 mei 2013 Inhoud Inhoud 2 Welkom in ons centrum!... 4 1 Algemene informatie... 5 2 Decretaal verplichte

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk

CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT. Deel 1 schooljaar 2015-2016. Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk CENTRUMREGLEMENT I.S.M. ARTEVELDEHOGESCHOOL: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT Deel 1 schooljaar 2015-2016 Samenwerkingsverband Arteveldeleernetwerk Inhoud DEEL 1: Centrumreglement Welkomstwoord... 6 Wat is

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011

CENTRUMREGLEMENT 2010-2011 BERGSTRAAT 36, RONSEWEG 1 OUDENAARDE / L. VANGROOTENBRUELSTRAAT 63 RONSE / WESTERLAAN 69, MOLENSTRAAT 43 WAREGEM / OLSENSESTEENWEG 2 KRUISHOUTEM Hét centrum voor Volwassenenonderwijs De Vlaamse Ardennen

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding 14-15

Wegwijs in je opleiding 14-15 Wegwijs in je opleiding 14-15 Nederlands voor Anderstaligen Welkom in ons centrum! Beste cursist Het doet ons plezier dat je les komt volgen in ons centrum. Ons hele team zet zich elke dag in om je zo

Nadere informatie

Wegwijs in je opleiding

Wegwijs in je opleiding Wegwijs in je opleiding Diploma Secundair Onderwijs Versie 2015/10/30 Het algemeen centrumreglement van CVO Encora en de Wegwijs in je opleiding vind je op www.encora.be. Je kunt een geprint exemplaar

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw

CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw CENTRUMREGLEMENT CVO ROESELARE vzw Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Bij uw inschrijving en

Nadere informatie

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden.

Er wordt dus een onderscheid gemaakt tussen gewettigde en problematische afwezigheden. Afwezigheden 1. In het kleuteronderwijs In het kleuteronderwijs is het gewenst dat de ouders de leerkracht (tijdig) informeren over de afwezigheid van hun kind. Voor kinderen die het eerste jaar van de

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE. CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) TOELATINGSPROCEDURE CVO COOVI Handboek Vrijstellingsprocedure - toelatingsprocedure Pagina 1 INLEIDING In het CVO COOVI is elke opleiding samengesteld uit onderdelen

Nadere informatie

Centrumreglement 2014-2015

Centrumreglement 2014-2015 Centrumreglement 2014-2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Centrumreglement 2015-2016

Centrumreglement 2015-2016 Centrumreglement 2015-2016 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING

Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING Infobrochure SLO SPECIFIEKE LERARENOPLEIDING INHOUD Voor wie? Waar staan wij voor? Opleidingsstructuur en diploma Inhoud van de modules Studiepunten Studieduur en modeltraject Flexibiliteit Waar en wanneer

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2017-2018 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK)

Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) Leidraad voor aanvragen van vrijstellingen (EVK) GEZ Gezondheidszorg Departement Gezondheidszorg Campus Oude Luikerbaan 79 3500 Hasselt Verantwoordelijke EVK Ann Bancken (ann.bancken@khlim.be) Academiejaar

Nadere informatie

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK)

Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven kwalificaties (EVK) Arteveldehogeschool Bachelor in het onderwijs: kleuteronderwijs J.Gerardstraat 18 9040 Sint-Amandsberg Infobundel voor (kandidaat-)studenten die een vrijstelling willen aanvragen op basis van eerder verworven

Nadere informatie

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

Centrumreglement. Volwassenenonderwijs LBC-NVK Centrumreglement Volwassenenonderwijs LBC-NVK 2014-2015 INHOUDSTAFEL Welkom 4 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor? 5 1.1. Wat beoogt ons CVO? 5 1.2. Wie is wie? 8 2. Hoe schrijf ik in? 9 2.1. Inschrijven

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie

NT2, Talen, Informatica en Fotografie NT2, Talen, Informatica en Fotografie CVO Vilvoorde Lange Molensstraat 4 1800 Vilvoorde tel.: 02 253 84 24 www.cvovilvoorde.be secretariaat@cvovilvoorde.be 1 Van harte welkom! Beste cursist, Wij heten

Nadere informatie

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen

SPECIFIEK REGLEMENT NT2. Voorwaarden. Inschrijvingen SPECIFIEK REGLEMENT NT2 Voorwaarden Minimumvoorwaarde (categorie2): Elke nieuwe kandidaat moet een diploma hoger secundair onderwijs (minstens 12 jaar scholing) hebben. Dit document moet voorgelegd worden

Nadere informatie

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW

EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW THEMA EVC/EVK PROCEDURE CVO HITEK VZW DATUM 2011-2012 EVC/EVK procedure CVO Hitek VZW 1. Inleiding De kennis en de vaardigheden die tegenwoordig nodig zijn om te kunnen functioneren in de maatschappij

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier

INFORMATIEBROCHURE. SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier INFORMATIEBROCHURE SLO Specifieke Lerarenopleiding Campus Kluizeplein - Lier ACADEMIEJAAR 2015-2016 Pagina 2 van 7 Specifieke Lerarenopleiding DEEL 1 Algemeen Wat is de SLO? SLO is de afkorting voor Specifieke

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Volwassenenonderwijs LBC-NVK HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volwassenenonderwijs LBC-NVK INHOUDSTAFEL Welkom... 5 1. Wie zijn wij en waar staan wij voor?... 6 1.1 Wat beoogt ons CVO?... 6 1.2 Wie is wie... 9 2. Hoe schrijf ik in?... 10 2.1

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - LEERKRACHT Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2006/4 (Controle van de leerlingen in

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING Vrijstellingen: EVK- EVC Een vrijstelling is de opheffing van de verplichting om aan de evaluatie van een opleidingsonderdeel deel te nemen. Een student

Nadere informatie

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk

Centrumreglement. schooljaar volwassenenonderwijs. Passionately curious. Halmstraat Genk volwassenenonderwijs Passionately curious Centrumreglement schooljaar 2016-2017 Halmstraat 6 3600 Genk + 32 89 69 4000 info@qrios.be www.qrios.be instellingsnummers: Qrios Noord: 131375 Qrios Zuid: 131871

Nadere informatie

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen

De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Bewijs van studies - De toelaatbaarheidsvoorwaarden voor inschakelingsuitkeringen Om recht te hebben op uitkeringen, moet u: - jonger dan 25 jaar oud zijn op het moment dat u inschakelingsuitkeringen aanvraagt;

Nadere informatie

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO)

Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Welkom bij de infosessie Tweedekansonderwijs (TKO) Diploma secundair onderwijs halen? Aanvullende Algemene Vorming (AAV) + diplomagerichte beroepsopleiding of HBO5 DIPLOMA SECUNDAIR ONDERWIJS AAV (minimumtraject)

Nadere informatie

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug.

Is de jongere gestopt met studeren? Vul het formulier in a.u.b, onderteken het en stuur het dadelijk terug. Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon dossiernummer Als jongeren na de leerplicht studeren of een opleiding volgen, kan de kinderbijslag doorbetaald worden tot hun 25e. Om het recht

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS: wettelijke richtlijnen Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten)

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module E2 Audit Plaats van de module in de opleiding: In één van de laatste modules van de opleiding leert de cursist

Nadere informatie

Handleiding vrijstellingsprocedure

Handleiding vrijstellingsprocedure Nonnemeersstraat 15 9000 Gent 09 267 12 99 info@hetperspectief.net www.hetperspectief.net Specifieke lerarenopleiding Handleiding sprocedure Versie september 2016 1 Op basis van eerdere studies of eerdere

Nadere informatie

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T

HBO5 OFFICE MANAGEMENT. Crescendo CVO Leopoldstraat Mechelen T Crescendo CVO Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 OFFICE MANAGEMENT Infobrochure 2017-2018 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 1. WAAROM STUDEREN

Nadere informatie

Centrumreglement Volwassenenonderwijs

Centrumreglement Volwassenenonderwijs C Centrumreglement Volwassenenonderwijs 2016-2017 Modelversie 9 juni 2016 Versie CVO Roeselare: 2017 1 Welkomstwoord... 4 2 Wat is de ambitie van ons centrum voor volwassenenonderwijs?... 4 3 Wie is wie?...

Nadere informatie

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013

CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 CENTRUMREGLEMENT CVO HAGELAND versie 2013 Dit centrumreglement is een door het centrumbestuur goedgekeurd document dat de betrekkingen regelt tussen het centrumbestuur en de cursisten. Schaluin 28, 3200

Nadere informatie

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS

AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS AFWEZIGHEDEN VAN LEERLINGEN IN HET BASISONDERWIJS Schema - OUDERS Referenties: omzendbrieven BaO/2002/11 (Afwezigheden van leerlingen in het Basisonderwijs) BaO/2000/9 (Controle van de leerlingen in het

Nadere informatie

1. Bijlage 1: Formulier EVK

1. Bijlage 1: Formulier EVK 1. Bijlage 1: Formulier EVK CVO COOVI E. Grysonlaan 1 1070 Anderlecht 02 526 51 00 cvo@coovi.be AANVRAAG VRIJSTELLING VIA EVK OPLEIDING: graduaat Schooljaar 2016-2017 NAAM:... Voornaam:... Geboorteplaats:...

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA

VRIJSTELLINGSAANVRAAG HBA CURSIST Naam &voornaam:.. Adres:. Telefoonnummer:.. Geboortedatum: Bij het secretariaat ingediend op:.... HBO Bedrijfsautomatisatie HBO Industriële wetenschappen en technologie Schooljaar Aanvraag tot

Nadere informatie

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK)

HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) HANDBOEK VRIJSTELLINGSPROCEDURE (EVC-EVK) INLEIDING HBO5 Erasmus Inhoud 1. Vrijstellingen EVK- EVC: Definities... 3 2. Procedure EVK... 4 2.1. Voorwaarden EVK... 4 2.2. Aanvraag EVK... 4 2.3. Advies EVK...

Nadere informatie

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil

Levenslang. leren. Leer wat je wil, wanneer je wil Levenslang leren Leer wat je wil, wanneer je wil Alles over levenslang leren Volwassenenonderwijs http://onderwijs.vlaanderen.be/ cursisten Tweedekansonderwijs Vlaanderen www.tweedekansonderwijs.be Opleidingen

Nadere informatie

Vlaamse Trainersschool

Vlaamse Trainersschool Vlaamse Trainersschool Beroepsgerichte opleidingen Sportfunctionaris Zwembadcoördinator Hoger Redder EVK Gids Pedagogische Cel Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 1. Enkele begrippen... 4 2.

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2017-2018 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS)

VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) VERKORTE TRAJECTEN extra ONDERWIJSVAK (SECUNDAIR ONDERWIJS) Voor wie? Je bent al leraar, maar je wil je onderwijsbevoegdheid uitbreiden? Dan ben je bij AP aan het juiste adres! De verkorte trajecten voor

Nadere informatie

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden.

ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. ZEER BELANGRIJK! Afspraken en regelgeving betreffende de leerplicht en afwezigheden. BS De Eik Zonneveldweg 9, 3830 Wellen Tel: 012/67.24.40 Fax: 012/67.24.41 Beste ouders, Gelieve, in uw eigenbelang,

Nadere informatie

INTERN CENTRUMREGLEMENT

INTERN CENTRUMREGLEMENT INTERN CENTRUMREGLEMENT Het intern centrumreglement is een aanvulling, specifiek voor het HBO 5 Antwerpen, bij het Algemeen centrumreglement Volwassenenonderwijs, Stedelijk Onderwijs Antwerpen. 1. Inschrijvingen

Nadere informatie

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December

Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December Vlaams Parlement - Vragen en Antwoorden - Nr.3 - December 2009-437- VLAAMS PARLEMENT SCHRIFTELIJKE VRAGEN PASCAL SMET VLAAMS MINISTER VAN ONDERWIJS, JEUGD, GELIJKE KANSEN EN BRUSSEL Vraag nr. 38 van 13

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK CVO HIK Geel Kleinhoefstraat 4 2440 Geel CVO HIK DTL Herentals Kerkstraat 38 2200 Herentals CVO HIK Turnhout Campus Blairon 800 2300 Turnhout CVO HIK Vorselaar Lepelstraat 2 2290

Nadere informatie

Fascia College Cursistenovereenkomst

Fascia College Cursistenovereenkomst Fascia College Cursistenovereenkomst Volgens de richtlijnen van de kmo-portefeuille dient dit document door elke cursist ingevuld en ondertekend te worden, uiterlijk bij het begin van de eerste sessie.

Nadere informatie

1. CVO Lethas Brussel

1. CVO Lethas Brussel 1. CVO Lethas Brussel Onze onderwijsinstelling wordt gesubsidieerd door het departement onderwijs van het ministerie van de Vlaamse gemeenschap in het kader van volwassenenonderwijs en reikt officiële

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be CVO Crescendo Leopoldstraat 42 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be HBO5 ELEKTROMECHANICA Infobrochure 2016-2017 INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 2 WAT IS HBO5 ELEKTROMECHANICA...

Nadere informatie

Opleiding Aquaristiek

Opleiding Aquaristiek DEPARTEMENT VERPLEEGKUNDE EN BIOTECHNOLOGIE Wilgenstraat 32 T +32 51 23 23 30 www.katho.be/hivb B-8800 Roeselare F +32 51 22 82 58 hivb@katho.be Permanente vorming Academiejaar 2012-2013 Opleiding Aquaristiek

Nadere informatie

Centrumreglement CVO HIK

Centrumreglement CVO HIK Centrumreglement CVO HIK Geel HIK Kleinhoefstraat 4 2440 Geel Antwerpen Technicum Noord-Antwerpen Londenstraat 43 2000 Antwerpen Vorselaar Lepelstraat 2 2290 Vorselaar Westerlo Vrije Sint-Lambertusscholen

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie:

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Bij Organisatie: STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module Organisatie en communicatie Plaats van de module in de opleiding: De cursist krijgt zicht op het belang van

Nadere informatie

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G)

Opleiding tot Webdesigner Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Schooljaar 2015-2016 Leerplan TSO 3 Webdesigner Grafische Technieken (06-07/1696/N/G) Inleiding De opleiding Webdesigner richt zich tot volwassenen met interesse voor een job als webdesigner/graficus.

Nadere informatie

contact telefoon fax dossiernummer

contact telefoon fax dossiernummer Kinderbijslag na de leerplicht Studenten contact telefoon fax dossiernummer De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren,

Nadere informatie

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap

PROGRAMMA Onthaal Rijbewijs op School & Pauze Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL PROGRAMMA 9.00 9.30 Onthaal 9.30 10.30 Rijbewijs op School 2015-2016 & 2016-2017 10.30 11.00 Pauze 11.00-11.45 Online dossier stap voor stap RIJBEWIJS OP SCHOOL 2015-2016 ALGEMENE CIJFERS

Nadere informatie

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken

HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) kan de boekingsregels toepassen. kan personeelskosten boeken. kent de balansrubrieken STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Boekhouden/Accountancy (90 studiepunten) Module A1 Basis Dubbel Boekhouden Plaats van de module in de opleiding: Een eerste kennismaking met boekhouden. Na

Nadere informatie

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding

Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Addendum TKO specifieke afspraken TKO-AAV en beroepsopleiding Elke cursist tweedekansonderwijs (TKO) ondertekent bij inschrijving dat hij/zij kennis heeft genomen van het centrumreglement en het addendum

Nadere informatie

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen

Afwezigheden. 1. Gewettigde afwezigheid. Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn Afwezigheid om medische redenen Afwezigheden 1. Gewettigde afwezigheid Je kunt om verschillende redenen gewettigd afwezig zijn. 1. 1 Afwezigheid om medische redenen a) Verklaring door de ouders Als de afwezigheid wegens ziekte niet langer

Nadere informatie

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel

Vrijstellingsbeleid SLO HIK Geel rijstellingsbeleid SLO HIK Geel 1. Inleiding * Je aanvraag tot vrijstelling gebeurt steeds via het aanvraagformulier, opgenomen onder punt 4. * Indien je meerdere vrijstellingen wenst aan te vragen, gebruik

Nadere informatie

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg

Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van. Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van Eerder verworven kwalificaties (EVK) Voor het behalen van het diploma Bachelor in de Mondzorg 2016-2017 EVK-PROCEDURE Je hebt eerdere kwalificaties (diploma's,

Nadere informatie

ICT en administratie

ICT en administratie Ben jij klaar voor een nieuwe start? volg de opleiding ICT en administratie» vergroot je kansen op de arbeidsmarkt» behaal je diploma secundair onderwijs in 1 jaar!» stoom je klaar voor een administratieve

Nadere informatie

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten

Kinderbijslag na de leerplicht Studenten Kinderbijslag na de leerplicht Studenten De gegevens worden gevraagd om de kinderbijslag te kunnen betalen. Wilt u de gegevens die over u bewaard worden inkijken of verbeteren, wend u dan tot uw kinderbijslagfonds

Nadere informatie

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs

Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs Procedure aanvraag vrijstellingen in het kader van eerder verworven kwalificaties (EVK) eerder verworven competentie (EVC) Voor een diploma bachelor in het

Nadere informatie

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure

EVC procedure CVO Leuven Landen Handleiding. EVC procedure EVC procedure 1. Inleiding... 2 1.1. Wat zijn EVC = Elders Verworven Competenties?... 2 1.2. Wat is EVK = Elders Verworven Kennis?... 2 2. Welke stappen?... 2 3. Informeren... 2 4. De aanmelding... 3 4.1.

Nadere informatie

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming

Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Standaard-cv Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming Hoe moet je dit formulier invullen? Om een vlotte en correcte behandeling van je dossier toe te laten, verzoeken we je om dit formulier volledig

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud

Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud Cursisten-en evaluatiereglement- 2015 Inhoud 1 De ambitie van CVO TSM... 6 1.1 Missie CVO TSM... 6 1.2 Visie CVO TSM... 6 2 Wie is wie?... 6 2.1 Het centrumbestuur... 6 2.2 De directie en beleidsteam...

Nadere informatie

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement

Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement Stedelijke nijverheids- en taalleergangen (CVO) - evaluatiereglement vastgesteld door de gemeenteraad op 28 juni 2016, geldend vanaf 1 september 2016 bekendgemaakt op de website www.brugge.be op 1 juli

Nadere informatie

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene

Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene Tweedekansonderwijs (TKO): aanvullende algemene vorming AAV praktisch schooljaar 2016-2017 Campus Diest www.deoranjerie.be Campus Aarschot Boudewijnvest 3 info@deoranjerie.be Schoolstraat 1 3290 DIEST

Nadere informatie

medisch administratief bediende

medisch administratief bediende medisch administratief bediende Campus Diest Campus Aarschot Boudewijnvest 3 Schoolstraat 1 3290 DIEST 3200 AARSCHOT 013 35 09 90 016 55 34 23 www.deoranjerie.be info@deoranjerie.be Inhoudsopgave 1. VOORWOORD...

Nadere informatie