Nederland. Verdragsparadijs. Samenvatting. Briefing paper Tax Justice NL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nederland. Verdragsparadijs. Samenvatting. Briefing paper Tax Justice NL"

Transcriptie

1 Verdragsparadijs Nederland Briefing paper Tax Justice NL Samenvatting Veel internationaal opererende bedrijven hebben een Nederlandse vestiging opgenomen in hun bedrijfsstructuur. Niet om hier economische activiteiten te ontwikkelen, maar om gebruik te maken van de fiscale mogelijkheden die dat biedt. Nederland is namelijk een verdragsparadijs, een bepaald type belastingparadijs. Dit briefing paper geeft antwoord op de volgende vragen: Waarom is Nederland een verdragsparadijs? Wat zijn de gevolgen? Wat kan daaraan gedaan worden?

2 Nederland een belastingparadijs? In vele belastingontwijkingsstructuren spelen belastingparadijzen een prominente rol. Dit zijn landen die met hun (fiscale) wetgeving de mogelijkheid aan individuen en/of bedrijven bieden belastingen elders te ontwijken. Veel belastingparadijzen kenmerken zich door een onevenredig grote financiële sector. Er zijn twee soorten belastingparadijzen: Financiële centra die hun bestaan te danken hebben aan het feit dat ze concurrerende -dus lage- belastingtarieven hanteren en/of geheimhouding bieden, bijvoorbeeld door middel van een bankgeheim. Deze belastingparadijzen kenmerken zich door een relatief grote financiële sector, die grote bedragen aan het zicht onttrekken. Bekende voorbeelden dicht bij huis zijn Luxemburg, Zwitserland en de Kanaaleilanden Jersey en Guernsey. Jurisdicties die een normaal belastingklimaat voor binnenlandse economische activiteiten combineren met een gunstiger klimaat voor buitenlandse bedrijven, zonder economische activiteiten in het vestigingsland. Nederland is hier een voorbeeld van. Vrijwel alle grote internationaal opererende bedrijven zijn in Nederland gevestigd. Maar Nederland wordt voornamelijk gebruikt als doorvoerhaven. Nederland faciliteert belastingontwijking en ontduiking elders. Deze geldstromen lopen via zogenaamde bijzondere financiële instellingen (BFI s), ook wel brievenbusbedrijven genoemd 1. Brievenbusbedrijven staan er om bekend dat ze weinig (of geen) reële economische activiteiten te ontplooien. De naar schatting brievenbusbedrijven betalen in Nederland geen sociale premies en ontplooien geen werkelijk economische activiteiten in Nederland, zo blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 2 Jaarlijks gaat het om ruim miljard 3, dat is 20 keer het Nederlands BNP. Het veelvuldig gebruik van Nederland als vestigingsplaats voor brievenbusbedrijven leidt tot omvangrijke geldstromen. Internationaal is Nederland het grootste doorstroomland in de wereld. Dat dit veel gebeurt, blijkt onder meer uit onderzoek van het Financieele Dagblad. In 2011 ontdekte deze krant dat van de 100 grootste bedrijven wereldwijd er 80 met een financieringsfirma s in Nederland gevestigd zijn (zie voor deze en andere voorbeelden de tekstbox op pagina 4). Een belangrijk argument dat gebruikt wordt voor het in stand houden van dit systeem, is dat het Nederlands vestigingsklimaat bevorderd dient te worden en dat de vestiging van zogenaamde lege hulzen een onbedoeld neveneffect is. Voor de vestiging van reële economische activiteiten zijn echter veelal andere dan fiscale redenen doorslaggevend. Een aantrekkelijk vestigingsbeleid wordt gevormd door variabelen die variëren van de aanwezigheid van genoeg geschoold personeel, de juiste planologische randvoorwaarden, politieke stabiliteit, de koopkracht, de aanwezigheid van gespecialiseerde dienstverleners, een open en kosmopolitische blik op de wereld, genoeg groen, leefbare steden en een spannend cultureel klimaat. 1) BFIs hebben voornamelijk buitenlandse activa en passiva en geen of relatief kleine binnenlandse activiteiten. De Belastingdienst kent de fiscale term dienstverleningslichamen (dvl s). Dvl s zijn BFIs die voornemalijk rente of royalties doorsluizen. Het gaat hier om een minderheid, want de meeste BFIs zijn holdings. Een minderheid van de BFIs en DVL s heeft een klein kantoortje in Nederland, of wordt beheerd door het management van een in Nederland actief bedrijfsonderdeel, en is dus geen brievenbusbedrijven. Door alle verschillende definities is er onduidelijkheid over hoeveel brievenbusbedrijven er precies in Nederland zijn. 2)Rodrigo Fernandez in de Volkskrant (29 november 2011): 3)Uit cijfers van DNB blijkt dat de totale instroom in 2009 door brievenbusvennootschappen 5500 miljard was. De uitstroom was nagenoeg gelijk. Zie ook

3 Wat maakt van Nederland een verdragsparadijs? De kenmerken van verdragsparadijs Nederland. Belastingverdragen Nederland heeft belastingverdragen met meer dan 85 landen om dubbele belastingheffing te voorkomen. In deze verdagen worden ook afspraken gemaakt over de hoogte van bronheffingen. Nederland wil via belastingverdragen bijvoorbeeld bronheffingen op geldstromen zoals rente, royalty s en dividenden verminderen (liefst tot nul), omdat deze het aantrekken van buitenlandse investeringen zouden belemmeren. De redenering hierachter is dat doordat Nederland met verdragspartners overeenkomt de bronheffing zo laag mogelijk te houden, Nederland interessant wordt voor bedrijven als knooppunt voor investeringen in ontwikkelingslanden. Terwijl ontwikkelingslanden juist gebaat zijn bij een hogere bronheffing. Daarnaast heft Nederland zelf überhaupt geen bronbelasting op uitgaande rente- en royaltystromen. Dit betekent dat bedragen (nagenoeg) onbelast Nederland in en uit kunnen stromen. Deelnemingsvrijstelling Onder bepaalde voorwaarden is het toegestaan dat een in Nederland gevestigde moederonderneming geen winstbelasting hoeft te betalen over resultaten behaald door een dochteronderneming in het buitenland. Hierdoor wordt voorkomen dat bedrijven twee keer winstbelasting betalen over dezelfde winst. Tax Rulings Nederland heeft een praktijk van advanced tax rulings die bedrijven duidelijkheid verschaft over de wijze waarop specifieke bedrijfsstructuren en transacties in de toekomst zullen worden belast. Dit geeft bedrijven de mogelijkheid om complexe transactie- en overdrachtsstructuren te ontwikkelen in een risico-vrije omgeving. De praktijk van advanced tax rulings kunnen een steun voor ondernemingen vormen om hun belastingheffing zoveel mogelijk te beperken. Substance-eisen Inschrijving bij de Kamer van Koophandel is in feite afdoende om gebruik te mogen maken van de mogelijkheden die het Nederlanse fiscale stelsel biedt. Die is namelijk nodig om een zogenaamde woonstaatverklaring van de Belastingdienst te ontvangen. In bepaalde gevallen wordt een bedrijf aan strengere eisen onderworpen, namelijk wanneer een tax ruling wordt aangevraagd. Hier valt echter niet onder dat sprake moet zijn van werkgelegenheid. De aanvullende eisen worden slechts in 100 tot 200 gevallen per jaar getoetst.

4 Achtergronden SABMiller: In het rapport wordt beschreven hoe SABMiller - de op één na grootste bierbrouwer ter wereld - gebruik maakt van een complex systeem van belastingparadijzen. Door het overhevelen van winst van dochterondernemingen in Afrika naar landen als Nederland en Zwitserland - waar het belastingtarief veel lager ligt- lopen Afrikaanse regeringen een aanzienlijk bedrag aan belastinginkomsten mis. Op deze manier hoefde SABMiller de afgelopen twee jaar in Ghana bijvoorbeeld geen vennootschapsbelasting te betalen, want officieel leed het bedrijf daar verlies. De rol van Nederland in deze case is dat SABMiller enkele Afrikaanse merkrechten in Nederland heeft ondergebracht, in plaats van in het land van origine. De kosten voor het gebruik van het biermerk worden vervolgens doorberekend aan de lokale bierbrouwer, waardoor de winst in het Afrikaanse land op papier lager uitvalt en SABMiller daar dus minder belasting betaalt. Daarnaast betalen Afrikaanse vestigingen als managementvergoeding ieder jaar een fors bedrag aan een ander bedrijfsonderdeel in Zwitserland. Europese bedrijven: De Franse NGO CCFD heeft een rapport gepubliceerd, genaamd An economy adrift. In dit onderzoek wordt gekeken naar de 50 grootste Europese bedrijven en hun gebruik van belastingparadijzen. Met het huisvesten van 853 dochterondernemingen (van in totaal 4748 dochterondernemingen in belastingparadijzen) voert Nederland de lijst aan, op afstand gevolgd door Oostenrijk (495), de Kaaimaneilanden (453) en België (394). Voor alle duidelijkheid: dochtermaatschappijen in het land waar het hoofdkantoor gevestigd is, zijn niet meegeteld. Nederland belastingparadijs? In het ActionAid rapport: Addicted to tax havens blijkt dat Nederland het op een na belangrijkste belastingparadijs is voor grote bedrijven. Dit blijkt uit onderzoek naar de honderd grootste multinationals op de beurs van Londen. Deze bedrijven uit alle windstreken hebben samen vennootschappen en joint-ventures in belastingparadijzen, waarvan in Nederland. Alleen in het Amerikaanse staatje Delaware zijn het er meer. Top 100 van Fortune 500: Uit onderzoek van het Financieele Dagblad in 2011 bleek dat van de 100 grootste bedrijven ter wereld er 80 in Nederland gevestigd zijn met financieringsfirma s. Deze financiële holdings worden in Nederland opgezet, zodat minder belasting hoeft te worden betaald over winsten die elders behaald zijn. Meer informatie en een volledig overzicht van alle artikelen zijn te vinden op de dossierpagina van het FD:

5 Wat zijn de gevolgen? Gevolgen voor ontwikkelingslanden Naast de omvangrijke geldstroom, is Nederland op papier ook de grootste buitenlandse directe investeerder wereldwijd, met 18% van het totaal. De USD 3700 miljard aan uitstaande investeringen 6 is een veelvoud van het Nederlands BNP. Daar komt bij dat de winst die belastingontwijking bedrijven oplevert altijd kleiner is dan het verlies voor het land waar de belasting ontweken wordt. Er zijn immers kosten verbonden aan de ontwijkingsconstructie. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) is deze koppositie veroorzaakt door de gunstige fiscale behandeling in Nederland van deze investeringen. Dit houdt in dat het veelal gaat om investeringen die via Nederland lopen. Met deze praktijk worden ook belastingen onthouden aan ontwikkelingslanden. Recent onderzoek toont aan dat de illegitieme kapitaalstroom uit ontwikkelingslanden in 2009 $903 miljard bedroeg 7. In de periode van 2000 tot 2009 bedroeg de illegitieme geldstroom uit ontwikkelingslanden in totaal $8440 miljard. Dat is per jaar 7 tot 8 keer zoveel als het bedrag dat jaarlijks wereldwijd aan ontwikkelingshulp besteed wordt. Arme landen lopen hierdoor naar schatting zo n $160 miljard per jaar aan belastinginkomsten mis 8. Wat betreft de reële economische activiteiten zou low-substance bedrijvigheid in theorie kunnen leiden tot high-substance bedrijvigheid. Het zou een laagdrempelige manier zijn om kennis te maken met het aantrekkelijke Nederlandse vestigingsklimaat. Er zijn voorbeelden van reële economische activiteiten die voortvloeien uit low-substance entiteiten. Tien, of twintig voorbeelden staan echter in geen verhouding tot de brievenbusbedrijven die Nederland rijk is. Ten slotte heeft het Nederlandse belastingsysteem gevolgen voor de reputatie van ons land. In de internationale media is Nederland meerdere malen als belastingparadijs neergezet, wat negatief is voor de beeldvorming. Het Nederlands fiscaal beleid kost ontwikkelingslanden naar schatting honderden miljoenen euro s aan gemiste belastinginkomsten. Gevolgen voor Nederland Dat het Nederlandse belastingsysteem zo aantrekkelijk is voor multinationals om zich hier te vestigen, heeft ook gevolgen voor Nederland in termen van belastinginkomsten, reële economische activiteiten en reputatie. De belastingopbrengsten zijn relatief laag. Het ministerie van Financiën gaat in een schatting uit van 1,5 miljard belastingen én economische activiteiten. Deze schatting staat echter ter discussie. Veel internationale media hebben bericht over de gevolgen van het Nederlandse belastingsysteem op multinationals die belasting willen ontduiken. Het zijn niet alleen meer NGO s, maar ook gerenommeerde nieuwsbureaus die de status van Nederland als doorvoerland -en de schadelijke gevolgen die dit heeft- aan de kaak stellen. Naast het Financieele Dagblad, dat een doorlopende serie heeft onder de titel Belastingroute Nederland, besteden ook de BBC, The Guardian, the New York Times en Al Jazeera regelmatig aandacht aan het Nederlandse belastingsysteem. In 2009 prijkte Nederland op het lijstje belastingparadijzen dat president Obama had geïdentificeerd. Uiteindelijk kan deze negatieve aandacht ook het reële vestigingsklimaat schaden. Zo stelde oud-hoofd van de afdeling rulings van de Belastingdienst Wiecher Munting in het Financieele Dagblad dat dit bedrag geleidelijk is verminderd naar nog maar enkele honderden miljoenen. Dat valt in het niet bij de gigantische kapitaalstroom. 6) DNB Bulletin (9 augustus 2011) Nederland wereldwijd koploper directe investeringen, zoals gezien op: 7) Global Financial Integrity, Illicit Financial Flows from Developing Countries Over the Decade Ending 2009 (2011),te raadplegen op: [ 8) ChristianAid, Death and taxes: the true toll of tax dodging (2008), te downloaden via:

6 Beleidsaanbevelingen Country-by-Country reporting Nederland heeft zich voorstander getoond van Country-by-Country reporting. Door meer transparantie over belastingafdrachten (en andere betalingen aan overheden) wordt belastingontduiking en ontwijking zichtbaar en dus onaantrekkelijker. Eventuele administratieve lasten vallen in het niet bij de grote voordelen die ontwikkelingslanden bij Country-by- Country reporting zouden hebben. Belastingverdragen Tax Justice pleit ervoor dat zowel bestaande als nieuwe belastingverdragen van Nederland kritisch worden doorgelicht op mogelijke negatieve effecten voor ontwikkelingslanden. Daarnaast moet Nederland volgens Tax Justice geen nieuwe verdragen met ontwikkelingslanden aangaan, tenzij er sprake is van een duidelijk economisch en ontwikkelingsbelang voor ontwikkelingslanden. In de toelichting bij belastingverdragen moet duidelijk aangegeven worden wat de ontwikkelingsrelevantie is van het verdrag en welke maatregelen genomen zijn om misbruik (belastingontwijking) te voorkomen. Aanpak rol verdragsparadijs Door het instellen van een bronheffing op rente en royalty s richting belastingparadijzen (laagbelastende jurisdicties), of door het niet aftrekbaar laten zijn van betalingen richting belastingparadijzen. Hierin zou Brazilië als voorbeeld kunnen dienen. Brazilië hanteert een hogere bronheffing op betalingen naar belastingparadijzen. Een dergelijke bronheffing kan op zodanig wijze vorm gegeven worden dat reële economische activiteiten/gewone investeringen niet worden geraakt, zodat dit geen nadeel oplevert voor de Nederlandse reële economie. Daarnaast zullen de substance-eisen aangescherpt moeten worden. Een eerste stap die gezet kan worden is het aanpassen van het zogenaamde dvl-besluit, dat regelt welke bedrijven een tax ruling aan kunnen vragen. In het nieuwe besluit zou moeten staan dat alleen rulings aan dvl s worden afgegeven die substance hebben (bijvoorbeeld als ze een Nederlandse bestuurder hebben) en daarnaast reële risico s lopen en die bovendien akkoord gaan met spontane info-uitwisseling met partnerlanden zonder bezwaarmogelijkheid. Ten slotte moet de handhaving geïntensiveerd worden en het aantal toetsingen per jaar verhoogd worden. Slechts 100 tot 200 toetsingen per jaar is te mager. Uiteindelijke gerechtigden(beneficial Owners) meer transparantie over uiteindelijk gerechtigden van een bedrijf te verschaffen. Op dit moment wordt in de openbare registers alleen vermeld wie eigenaar van een bedrijf is, als er sprake is van een 100% eigendomsrelatie. Dit zou ook duidelijk moeten zijn wanneer het eigendom over meerdere partijen verdeeld is. In het geval van niet-beursgenoteerde bedrijven zou bekend moeten zijn wie de uiteindelijke gerechtigden (UBOs) met een totaal belang van 5% of meer zijn. Van beursgenoteerde bedrijven kan redelijkerwijs niet verwacht worden dat zij op ieder moment weten wie al hun aandeelhouders zijn. Wel kan de meldingsplicht bij een belang van minimaal 3% uitgebreid worden. Van deze aandeelhouders moet ook de uiteindelijk gerechtigde bekend gemaakt worden. Burgerlijk Wetboek Het vergroten van transparantie rond jaarrekeningen, door alle Nederlandse rechtspersonen te verplichten hun jaarrekening openbaar te maken. In sommige belastingontwijkingsconstructies wordt gebruik gemaakt van een mogelijkheid die het Burgerlijk Wetboek biedt om geen jaarrekening te hoeven publiceren. Maatschappelijk verantwoord ondernemen Tax Justice bepleit dat belastingen onderdeel gaan uitmaken van het MVO-beleid. Zo zou de Nederlandse overheid een maatschappelijk verantwoorde belastingstructuur als voorwaarde moeten stellen bij overheidsrelaties met het bedrijfsleven, zoals het bedrijfsleveninstrumentarium van het ministerie van Buitenlandse Zaken en het duurzaam inkoopbeleid. Capaciteitsopbouw Om tot werkelijk duurzame ontwikkeling te komen is het nodig dat de lokale overheden hun eigen broek op kunnen houden. Hiervoor is belastinginning essentieel. Nederland draagt actief én financieel bij aan internationale initiatieven (bij voorkeur via de VN) voor capaciteitsopbouw van belastingdiensten. Verenigde Naties Nederland ondersteunt inhoudelijk en financieel het VN-expert-comité voor Internationale Samenwerking in Belastingzaken (UN Committee of Experts on International Cooperation in Tax Matters).

7 EERLE EZENM Meer lezen? The Netherlands: A tax haven? SOMO November Calling time: why SABMiller should stop dodging taxes in Africa ActionAid UK November Exposing the lost billions: How financial transparency by multinationals on a country by country basis can aid development Eurodad November Website Tax Justice Nederland Internationale campagnewebsite Tax Justice Network De leden van Tax Justice Nederland: ActionAid NL BothENDS Cordaid Evert Vermeer Stichting Oikos OxfamNovib SOMO TNI

8 Contactgegevens: Tax Justice NL Postbus DD Utrecht

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010)

Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) AH 492 2010Z15249 Antwoord van minister De Jager (Financiën) (ontvangen 16 november 2010) 1 Kent u de techniek 1) waarbij inkomsten van bedrijven zoals Google naar Ierland en vervolgens via Nederland naar

Nadere informatie

Datum 24 augustus 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nederlandse rol in internationale structuren

Datum 24 augustus 2017 Betreft Beantwoording Kamervragen Nederlandse rol in internationale structuren > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Belastingvrije winsten

Belastingvrije winsten Belastingvrije winsten Welkom in de wereld van belastingontwijking 1 Belastingvrije winsten Internationale geldstromen vinden opvallend vaak hun weg naar een aantal relatief kleine landen, zoals Nederland

Nadere informatie

Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen Openbare technische briefing, Tweede Kamer 13-06-2013 Barbara Baarsma & Marco Kerste Agenda

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE DEN HAAG. Datum 23 november 2011

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus AE DEN HAAG. Datum 23 november 2011 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid E BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIEN EN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Nadere informatie

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011

Belastingen Fair Taxes. Juni 2011 Belastingen Fair Taxes Juni 2011 1 Per jaar lopen ontwikkelingslanden naar schatting tot wel 500 miljard dollar mis via belastingparadijzen 1, bijna 7 keer het bedrag dat westerse landen per jaar uittrekken

Nadere informatie

Analyse belastingverdrag Nederland-Zambia

Analyse belastingverdrag Nederland-Zambia Analyse belastingverdrag Nederland-Zambia Analyse belastingverdrag Nederland-Zambia Samenvatting Op 15 juli 2015 sloten het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia een verdrag met elkaar tot

Nadere informatie

Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling

Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling Jan Van de Poel Hoofd Beleid 11.11.11 Jan.VandePoel@11.be @jan_vandepoel Menu 1. Ongelijkheid 2. Tax

Nadere informatie

datum 12 mei 2015 Ministerie van Financiën Barbara Baarsma en Marco Kerste Samenvattend: Lessen voor Nederlandse inzet t.a.v.

datum 12 mei 2015 Ministerie van Financiën Barbara Baarsma en Marco Kerste Samenvattend: Lessen voor Nederlandse inzet t.a.v. Notitie Economie van het fiscaal vestigingsklimaat datum 12 mei 2015 aan van Ministerie van Financiën Barbara Baarsma en Marco Kerste Samenvattend: Lessen voor Nederlandse inzet t.a.v. fiscaal beleid Nederland

Nadere informatie

Tax Havens creëren bedrog. 1 Door: mr. T. J. (Jan) van Koningsveld 2

Tax Havens creëren bedrog. 1 Door: mr. T. J. (Jan) van Koningsveld 2 Tax Havens creëren bedrog. 1 Door: mr. T. J. (Jan) van Koningsveld 2 1. Inleiding Momenteel is er een groeiende (internationale) aandacht voor belastingparadijzen, vooral tegen de achtergrond van de strijd

Nadere informatie

1 Minister Dijsselbloem trok de stekker uit de lobbyclub omdat hij aangaf dat dergelijke samenwerkingen niet meer van deze tijd

1 Minister Dijsselbloem trok de stekker uit de lobbyclub omdat hij aangaf dat dergelijke samenwerkingen niet meer van deze tijd Jaarverslag 2013 1 In 2013 bleef zette de belangstelling voor het onderwerp tax justice onverminderd groot. Nu dat het thema op de agenda staat, verschuift de nadruk meer van bewustzijn creëren in de politiek,

Nadere informatie

2014D45243 LIJST VAN VRAGEN

2014D45243 LIJST VAN VRAGEN 2014D45243 LIJST VAN VRAGEN De vaste commissie voor Financiën, heeft over het rapport van de Algemene Rekenkamer «Belastingontwijking; Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de

Nadere informatie

De Nederlandse Route

De Nederlandse Route Oxfam Novib beleidspaper De Nederlandse Route Hoe arme landen inkomsten mislopen via belastinglek Nederland Esmé Berkhout Oxfam Novib 20 Mei 2013 Volledig in strijd met haar agenda op duurzame ontwikkeling

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.minfin.nl

Nadere informatie

Ban belastingontwijking via brievenbusfirma s uit Amsterdam!

Ban belastingontwijking via brievenbusfirma s uit Amsterdam! Ban belastingontwijking via brievenbusfirma s uit Amsterdam! Initiatiefvoorstel voor de aanpak van (belastingontwijking via) brievenbusfirma s gevestigd in Amsterdam Carolien de Heer, Femke Roosma, Tiers

Nadere informatie

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Merkies (SP) over belastingparadijzerij (ingezonden 21 februari 2013).

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen van het lid Merkies (SP) over belastingparadijzerij (ingezonden 21 februari 2013). > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling

Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling Kunnen belastingen de wereld redden? Het belang van een rechtvaardige fiscaliteit voor ontwikkeling Jan Van de Poel Beleidsmedewerker 11.11.11 Jan.VandePoel@11.be @jan_vandepoel Menu 1. It s the money,

Nadere informatie

Nederland pretpark voor het grootkapitaal

Nederland pretpark voor het grootkapitaal 25 Nederland pretpark voor het grootkapitaal Het kabinet verzuimt de vestigingseisen te verscherpen, de tax rulings blijven bestaan en het belastingvrij doorsluizen van royalty- en rentestromen via brievenbusfirma

Nadere informatie

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Afschaffing Dividendbelasting

Afschaffing Dividendbelasting Afschaffing Dividendbelasting VKC Financiën 14 December 2017 Prof. dr Hans van den Hurk Allereerst 1,4 miljard Dit bedrag is ingepland als reguliere opbrengst door de rekenmeesters van Financiën Echter

Nadere informatie

Dit jaarverslag geeft een korte weergave van de activiteiten en resultaten van het netwerk in 2014.

Dit jaarverslag geeft een korte weergave van de activiteiten en resultaten van het netwerk in 2014. Jaarverslag 2014 Tax Justice NL is in 2007 opgericht en bestaat uit BothENDS, Cordaid, FMS, ActionAid, Oxfam Novib, SOMO, Oikos, ICCO Cooperatie en TNI. Door de krachten en de benodgde financien te bundelen

Nadere informatie

Belastingontwijking. Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk

Belastingontwijking. Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk Belastingontwijking Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking in relatie tot de fiscale regels en het verdragennetwerk 2014 Belastingontwijking Een verdiepend onderzoek naar belastingontwijking

Nadere informatie

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting.

Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. Blok 11. IS 2: dubbele belasting en de Spaanse holding (ETVE). Deelnemingen, deelnemingsvrijstelling of voorkoming van dubbele belasting. 1. Algemeen systeem. De wet voorziet in diverse gedetailleerde

Nadere informatie

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank

Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Fiscaal beleidsstatement van de Rabobank Inleiding De Rabobank geeft hierna een toelichting op het fiscale beleid en het country-by-country-overzicht in de jaarrekening 2014 (Toelichting 5: Bedrijfssegmenten).

Nadere informatie

2015D25226 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2015D25226 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2015D25226 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG De vaste commissie voor Financiën heeft op 25 juni 2015 een aantal vragen en opmerkingen voorgelegd aan de Staatssecretaris van Financiën over zijn

Nadere informatie

Belastingvoordeel halen door misbruik

Belastingvoordeel halen door misbruik Transfer Pricing Levert u goederen en/of diensten binnen uw groep van bedrijven? Dan moet u zakelijk handelen en heeft u te maken met Transfer Pricing. Een onderwerp dat steeds meer in de belangstelling

Nadere informatie

Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België

Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Europees Parlement TAXE-commissie Dhr. Lamassoure Wiertzstraat 60 B-1047 Brussel België Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

Ministerie van Financiën

Ministerie van Financiën Ministerie van Financiën > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 Korte Voorhout 7 2500 EA s-gravenhage 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2016 Betreft Motie Grashoff en Groot Substance

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 4 november 2016 Betreft Motie Grashoff en Groot Substance > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011

Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? Buitenlandse activiteiten: hoe fiscaal te structureren? 08 February 2011 Buitenlandse activiteiten Factoren en vragen, o.a.: 100% dochter, joint

Nadere informatie

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG

2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG 2013D25064 INBRENG VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Binnen de vaste commissie voor Financiën hebben enkele fracties de behoefte om over de brief van de minister van Buitenlandse Zaken t.g.v. bovenvermeld

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 102 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid. 31066 Belastingdienst. Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën

25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid. 31066 Belastingdienst. Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën 25087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid 31066 Belastingdienst Nr. 113 Brief van de minister en staatssecretaris van Financiën Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 27

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 29 034 Wijziging van enkele belastingwetten in verband met de implementatie van Richtlijn 2003/49/EG van de Raad van de Europese Unie van 3 juni

Nadere informatie

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1

Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Werken in de trustbranche..door mr R-J.P. Lugard 1 Dat je met je rechtenstudie kan gaan werken als advocaat, notaris of bij de zittende magistratuur is bekend. Er zijn daarnaast nog meer bedrijven die

Nadere informatie

138 De Pensioenwereld in 2014

138 De Pensioenwereld in 2014 17 138 De Pensioenwereld in 2014 Beleggingen 139 EU-claims: geen grijs gedraaide plaat Auteurs: Susan Groot Koerkamp en Erwin Nijkeuter In de meeste Europese landen worden of werden buitenlandse pensioenfondsen

Nadere informatie

Jaarverslag. 27 j a n u a r i,

Jaarverslag. 27 j a n u a r i, Jaarverslag 2015 27 j a n u a r i, 2 0 1 6 1 Tax Justice NL is in 2007 opgericht en bestaat momenteel uit ActionAid, Both ENDS, Cordaid, FMS, Oikos, Oxfam Novib, SOMO, TNI en ICCO Coöperatie. Door de krachten

Nadere informatie

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van

Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van Gemeenteblad Initiatiefvoorstel voor de raadsvergadering van.. Jaar 2015 Nummer Publicatiedatum Agendapunt initiatiefvoorstel Onderwerp Initiatiefvoorstel ter instemming

Nadere informatie

Nederland en belastingplanning

Nederland en belastingplanning Erasmus Universiteit Rotterdam Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Fiscale Economie Nederland en belastingplanning Een analyse van de rol van Nederland in de internationale belastingheffing F.D.

Nadere informatie

De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen 1

De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen 1 CPB Achtergronddocument De economische betekenis van bilaterale belastingverdragen 1 Behorend bij CPB Policy Brief 2013/07 Bilaterale Belastingverdragen en Buitenlandse Investeringen Augustus 2013 Arjan

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2009 2010 31 764 Goedkeuring van het op 24 april 2008 te s-gravenhage totstandgekomen verdrag tussen de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 503 Goedkeuring van het op 15 juli 2015 te Addis Abeba tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Zambia

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 31 369 Winstbelasting multinationals Nr. 8 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

i.1 Bijzondere financiële instellingen

i.1 Bijzondere financiële instellingen i.1 Bijzondere financiële instellingen Een bijzondere financiële instelling (bfi) in de volksmond ook wel brievenbusmaatschappij genoemd maakt primair gebruik van Nederlandse fiscale regelingen en belastingverdragen

Nadere informatie

De strijd tegen brievenbusmaatschappijen en andere internationale belastingontwijkingsroutes

De strijd tegen brievenbusmaatschappijen en andere internationale belastingontwijkingsroutes De strijd tegen brievenbusmaatschappijen en andere internationale belastingontwijkingsroutes mr. Megan van der Linde & mr. Kim Demandt Binnenkomer Ik probeer zo min mogelijk belasting te betalen Binnenkomer

Nadere informatie

Mede gezien de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Financiën;

Mede gezien de bestuurlijke reactie op het oorspronkelijke initiatiefvoorstel en de behandeling in de raadscommissie voor Financiën; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 153211 4 november 2016 Instemmen met het gewijzigde initiatiefvoorstel Ban belastingontwijking via brievenbusfirma s uit Amsterdam van de leden

Nadere informatie

Nederland: Belastingparadijs?

Nederland: Belastingparadijs? Nederland: Belastingparadijs? Erasmus Universiteit Erasmus School of Economics Bachelorscriptie Naam: Nordine Azerar Studentnummer: 344993 Bachelor Bachelor fiscale economie & Bachelor economie en bedrijfseconomie

Nadere informatie

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid

Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Blok 10: IS 1: tarieven, gelieerde partijen, onderkapitalisatie, belastingparadijzen, fiscale eenheid Vennootschapsbelasting (IS). 1. Algemeen. Vennootschappen. De vennootschapsbelasting (Impuesto sobre

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 604 EU-voorstellen: Pakket vennootschapsbelasting COM (2016) 683, 685, 686 en 687 1 A BRIEF VAN DE VOORZITTER VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR FINANCIËN

Nadere informatie

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning

AANBEVELING VAN DE COMMISSIE. van 6.12.2012. over agressieve fiscale planning EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.12.2012 C(2012) 8806 final AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale planning NL NL AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6.12.2012 over agressieve fiscale

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 955 (R2032) Regeling voor Nederland en Curaçao tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking

Nadere informatie

Datum 19 december 2011 Betreft Schriftelijke vragen en opmerkingen bij de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011

Datum 19 december 2011 Betreft Schriftelijke vragen en opmerkingen bij de Notitie Fiscaal Verdragsbeleid 2011 > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Na de Panama Papers: 4 gamechangers in de strijd tegen

Na de Panama Papers: 4 gamechangers in de strijd tegen Na de Panama Papers: 4 gamechangers in de strijd tegen belastingparadijzen Jesse Klaver Rik Grashoff April 2016 Na de Panama Papers: 4 gamechangers in de strijd tegen belastingparadijzen Economische groei

Nadere informatie

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT

GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Europees Parlement 2014-2019 Commissie juridische zaken 12.1.2017 GEMOTIVEERD ADVIES VAN EEN NATIONAAL PARLEMENT INZAKE DE SUBSIDIARITEIT Betreft: Gemotiveerd advies van de Nederlandse Eerste Kamer inzake

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2016 2017 34 418 EU-voorstel: Richtlijn inzake vaststelling van regels ter bestrijding van belastingontwijkingspraktijken COM(2016)26 1 C BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 20 september 2016 Betreft Fiscaal vestigingsklimaat

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA Den Haag. Datum 20 september 2016 Betreft Fiscaal vestigingsklimaat > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 23 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u?

XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? XBRL voor ondernemers. Wat betekent dat voor u? Makkelijker, sneller, betrouwbaarder en dus goedkoper aan administratieve verplichtingen voldoen! www.xbrlvoorondernemers.nl BESPAREN OP UW ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook!

Cursusgids belastingontwijking. Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! Cursusgids belastingontwijking Onderhandelen met de Belastingdienst, u kunt het ook! "Belastingen, leuker kunnen we het niet maken, wel makkelijker". Aldus de slogan waarmee de Belastingdienst ons jarenlang

Nadere informatie

Nieuwe substance-eisen; einde van het paradijs?

Nieuwe substance-eisen; einde van het paradijs? Nieuwe substance-eisen; einde van het paradijs? Hebben de nieuwe Nederlandse substance-eisen het gewenste effect in de strijd tegen belastingontwijking? Naam: Imke Scheerens Studierichting: Fiscaal recht

Nadere informatie

Aanmeldformulier open standaarden

Aanmeldformulier open standaarden Aanmeldformulier open standaarden Inleiding Door het invullen van het onderstaande aanmeldformulier kunt u standaarden aanmelden voor opname op de lijst met open standaarden die in Nederland onder het

Nadere informatie

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen

Tax news. Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden. Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Tax news Besloten vennootschap (b.v.) Voor Curaçao, St. Maarten en BES eilanden Besloten vennootschap kan vrijgestelde status krijgen Aandachtspunten In een oogopslag... 1 Algemene kenmerken van een besloten

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 80 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Global Tax Responsibility De oplossing ligt in de bereidwilligheid

Global Tax Responsibility De oplossing ligt in de bereidwilligheid Global Tax Responsibility De oplossing ligt in de bereidwilligheid W.A.C. Montanus 3265552 Universiteit Utrecht Onderzoeksseminar III: Globalisering E. Nijhof Inleverdatum 5 juni 2013 Inhoudsopgave 1.

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid Nr. 60 BRIEF VAN DE MINISTER VOOR BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING EN STAATSSECRETARIS

Nadere informatie

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden

Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting. Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Naar een EU-bestendige vennootschapsbelasting Frank Engelen PricewaterhouseCoopers Universiteit Leiden International Tax Center Leiden Grondslagen van de interne markt De interne markt omvat een ruimte

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG 1 > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 2511 DP Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag www.rijksoverheid.nl/venj

Nadere informatie

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440

Nieuweroordweg 1, 3704 EC te Zeist Telefoon 030 693 65 00 Fax 030 694 2440 Registratiedocument Triodos Investment Management B.V. Algemene gegevens Triodos Investment Management Triodos Investment Management B.V. (Triodos Investment Management) is een besloten vennootschap met

Nadere informatie

De flexibilisering van het B.V. recht

De flexibilisering van het B.V. recht Seminar De flexibilisering van het B.V. recht 6 juni 2012 Dagvoorzitter: Kees Goeman Sprekers: Dirk School Lisan Vermeer Govert Vorstenbosch Sirik Goeman 1 www.bgadvocaten.nl Bogaerts & Groenen advocaten

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 38029 30 december 2014 Vennootschapsbelasting. Fiscale eenheid. Wijziging van het besluit van 14 december 2010, nr. DGB2010/4620M,

Nadere informatie

Het Belastingparadijs. Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve u

Het Belastingparadijs. Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve u Het Belastingparadijs Waarom niemand hier belasting betaalt, behalve u Martin van Geest, Joost van Kleef, Henk Willem Smits (Business Contact maart 2013) Geschiedenis hypotheekrenteaftrek, deelnemingsvrijstelling,

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1

Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2011-2012 25 087 Internationaal fiscaal (verdrags)beleid C VERSLAG VAN EEN SCHRIFTELIJK OVERLEG Vastgesteld 21 december 2011 De vaste commissie voor Financiën

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 22 112 Nieuwe Commissievoorstellen en initiatieven van de lidstaten van de Europese Unie Nr. 1761 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BUITENLANDSE ZAKEN

Nadere informatie

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen

Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Eumedion symposium Nederland vestigingsland aantrekkelijk voor beleggers én ondernemingen Belastingen: het dilemma van het betalen van een fair share en de verschillende voorkeuren van aandeelhouders en

Nadere informatie

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4.

Samenvatting. Kamerstukken II 1987/88, 20 365, nr. 2. Kamerstukken II 1996/97, 25 087, nr. 1. Kamerstukken II 1997/98, 25 087, nr. 4. Samenvatting 1. Inleiding Belastingverdragen dienen ertoe om op basis van wederkerigheid zowel dubbele belastingheffing als zogenoemde heffingslacunes te vermijden. In 1987 1, 1996 2 en 1998 3 zijn notities

Nadere informatie

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG

De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directie Directe Belastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

Nederland Belastingparadijs?!

Nederland Belastingparadijs?! Nederland Belastingparadijs?! Is het aannemelijk dat de maatregelen die Nederland wil nemen, voor het tegengaan van misbruik van het Nederlandse verdragennetwerk door multinationals, zijn vruchten gaan

Nadere informatie

Uit de schaduw van het bankwezen

Uit de schaduw van het bankwezen Uit de schaduw van het bankwezen Amsterdam, juni 2013 In opdracht van Holland Financial Centre Uit de schaduw van het bankwezen Feiten en cijfers over bijzondere financiële instellingen en het schaduwbankwezen

Nadere informatie

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen

Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Curaçaos fiscaal vestigingsklimaat Fiscaal aantrekkelijke investeringslichamen en regelingen Auteurs: V.L.M. Bonifacio-Pieters MSc en J.J. Job MSc 1 Behalve voor het zonnige weer, de uitgestrekte zandstranden,

Nadere informatie

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven

Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund te Eindhoven Jaarrekening 2012 Stichting Bewaarder Holland Immo Group XI/ Retail Residential Fund Jaarrekening 2012 Inhoudsopgave Jaarstukken

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 492 Goedkeuring van het op 22 juli 2015 te Nairobi tot stand gekomen Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek Kenia tot

Nadere informatie

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting

Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Het verrekenen van buitenlandse dividendbelasting Voor particuliere (box 3) beleggers die in Nederland wonen en die dividend ontvangen uit hun portefeuille van beursgenoteerde binnen- en buitenlandse effecten

Nadere informatie

Het uitblijven van de rentebox

Het uitblijven van de rentebox de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs Het uitblijven van de rentebox Vinod Kalloe Europese Commissie 1 Gedragscode inzake belastingregelingen voor ondernemingen Politiek akkoord (EU Resolutie 1 december

Nadere informatie

Grote Bedrijven, Kleine Lasten

Grote Bedrijven, Kleine Lasten Grote Bedrijven, Kleine Lasten Een onderzoek naar de effectieve belastingdruk voor grote Nederlandse bedrijven Indra Römgens & Vincent Kiezebrink Maart 2016 Colofon Grote Bedrijven, Kleine Lasten Een onderzoek

Nadere informatie

Wat je niet in het jaarverslag zult lezen

Wat je niet in het jaarverslag zult lezen Wat je niet in het jaarverslag zult lezen QuickScan belastingontwijking door multinationals Januari, 2016 1 Colofon Wat je niet in het jaarverslag zult lezen QuickScan belastingontwijking door multinationals

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming?

Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Vragen hoofdstuk 8: Externe verslaggeving Open vragen 1. Wat zijn stakeholders van een onderneming? Externe verslaggeving is, zoals de naam al aangeeft, gericht op het verschaffen van informatie aan partijen

Nadere informatie

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister

Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Informatie ten behoeve van het deponeren van de rapportage bij het Handelsregister Classificatie van de rechtspersoon

Nadere informatie

(Internationale fiscale structuren en belastingbesparing)

(Internationale fiscale structuren en belastingbesparing) Responsible Tax (Internationale fiscale structuren en belastingbesparing) Contents Inleiding... 2 Ontwikkelingen in Nederland... 2 Commentaar Deloitte... 9 Ontwikkelingen in de Europese Unie... 11 Acties

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

1. Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband

1. Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband Lichamen met financiële dienstverleningsactiviteiten binnen concernverband zonder reële economische aanwezigheid in Nederland; geen zekerheid vooraf, verstrekken van inlichtingen en beperking verrekening

Nadere informatie

Checklist Deelnemingsvrijstelling

Checklist Deelnemingsvrijstelling Checklist Deelnemingsvrijstelling Wie een (persoonlijke) holding bezit met daarin aandelen in een werkmaatschappij, zal al snel achter het belang van de deelnemingsvrijstelling komen. De deelnemingsvrijstelling

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1993-1994 23722 Wijziging van de Wet op de dividendbelasting 1965 (uitbreiding van de gevallen waarin inhouding van belasting achterwege blijft) Nr. 3 Herdruk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2017 2018 Aanhangsel van de Handelingen Vragen gesteld door de leden der Kamer, met de daarop door de regering gegeven antwoorden 794 Vragen van het lid

Nadere informatie

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen

> Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Directie Internationale Zaken en Verbruiksbelastingen > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie

Hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan de expertmeeting fiscale constructies op maandag 12 september 2016.

Hartelijk dank voor de uitnodiging om deel te nemen aan de expertmeeting fiscale constructies op maandag 12 september 2016. KANTOORADRES Weteringschans 24 1017 SG Amsterdam POSTADRES Postbus 15553 1001 NB Amsterdam TELEFOON 020 535 4567 INTERNET www.atlas.tax Tweede Kamer der Staten-Generaal T.a.v. de vaste Commissie voor Financiën

Nadere informatie

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats

Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Vraag en Antwoord Common Reporting Standard en uw fiscale woon- of vestigingsplaats Wat is de Common Reporting Standard (CRS)? De Nederlandse overheid werkt met veel landen samen om belastingontduiking

Nadere informatie

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's Gravenhage

Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus EA 's Gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA 's Gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie