Inhoud Grotere netwerken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoud Grotere netwerken... 324"

Transcriptie

1 Inhoud 16 Grotere netwerken Netwerken en subnetten IP en Subnetmasker Werking van een subnetmasker Netwerkklassen Private en publieke adressen Speciale IP-adressen Labo 107: Bepalen van IP-netwerken IP-routering Labo 108: ARP-protocol Broadcastdomain Labo 109: Broadcastdomain Subnetten Subnetten berekenen Computer in hetzelfde subnet? Labo 110: Computer in zelfde netwerk of subnet? Labo 111: Bepalen van subnetten Labo 112: Keuze van een goed subnetmasker Netwerken met glasvezelkabel Fiber of glasvezelkabel Soorten glasvezelkabel Labo 113: Connectoren Ethernet met glasvezel Ontstaan van FDDI FDDI architectuur FDDI specificaties FDDI verbindingen FDDI Foutafhandeling Labo 114: Koppeling van FDDI met Ethernet

2 16 Grotere netwerken 16.1 Netwerken en subnetten Een computer die voorkomt in een Ethernetnetwerk wordt op niveau van laag 3 (netwerklaag) van het OSI-model geïdentificeerd aan de hand van een IP-nummer. Nu wordt er nog gewerkt met 4 groepjes van 8 bits, maar de evolutie is dat er zal overgeschakeld worden naar IP6. Hierbij wordt er gewerkt met 6 groepjes van 8 bits IP en Subnetmasker Je vermeldt steeds een subnetmasker in combinatie met het IP-adres. Dit subnetmask bepaalt welke andere computers nog in het logische netwerk voorkomen en is ook gedeeltelijk bepalend voor het netwerkverkeer. Een IP-adres is een binair 32-bit-adres, gegroepeerd in vier groepjes van 8 bits. Het bestaat uit een gedeelte dat het netwerk waar de computer toe behoort, het netwerkgedeelte. Het tweede gedeelte bepaalt de computer binnen het reeds gedefinieerde netwerk en wordt het hostgedeelte genoemd Werking van een subnetmasker Door de keuze van een subnetmasker, bepaal je of een computer binnen hetzelfde netwerk zit of niet. De werking van een subnetmasker maakt gebruik van de AND-operator. De binaire AND-bewerking is te vergelijken met een logische werking van een AND-operator. 1 AND 1 = 1 VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

3 1 AND 0 = 0 0 AND 1 = 0 0 AND 0 = 0 De werking hiervan is het gemakkelijkste te begrijpen aan de hand van een voorbeeld. Voorbeeld Stel de verzender van een pakket heeft IP-nummer en subnetmasker De bestemming heeft IP-nummer Je voert een AND-operatie uit van de binaire vorm van het IP-nummer van de verzender en het subnetmasker. Je doet hetzelfde met het IP-nummer van de bestemming. Indien je twee keer hetzelfde resultaat uitkomt, bevinden beide computers zich in het zelfde netwerk, in het andere geval uiteraard niet. verzender subnetmasker Bestemming subnetmasker Bestemming subnetmasker Je merkt dus dat bestemming1 wel in hetzelfde netwerk ligt en bestemming2 niet Netwerkklassen De netwerken worden meestal verdeeld in drie verschillende klassen: klasse A het netwerkadres begint met een getal tussen 1 en 126 het subnetmasker is klein aantal netwerken, groot aantal computers klasse B het netwerkadres begint met een getal tussen 128 en 191 het subnetmasker is gemiddeld aantal netwerken,gemiddeld aantal computers VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

4 klasse C het netwerkadres begint met een getal tussen 192 en 223 het subnetmasker is veel netwerken, een klein aantal computers Het gebruik en de verdeling van de netwerk- en hostbits kun je zien op de onderstaande figuur Private en publieke adressen Elke computer die wereldwijd gebruik maakt van het Internet of diensten aanbiedt op het Internet, moet eenduidig herkenbaar zijn via een uniek IP-nummer. Hiervoor zijn er afspraken gemaakt in verband met de verdeling van de beschikbare range. De verschillende ranges worden per continent, land of regio verdeeld. Een computer kan drie verschillende soorten IP-nummer hebben: Een computer kan een vast IP-nummer hebben en op deze manier steeds herkenbaar en lokaliseerbaar zijn door een router op het Internet. Dit wordt onder andere gebruikt voor DNS-servers en sommige webservers. Dit is een publiek nummer. Eens dit nummer toegekend aan een computer kan het nooit meer door een andere computer gebruikt worden. Een computer kan een IP-nummer leasen van een Internet-provider en op deze manier bereikbaar zijn. Je krijgt een nummer via DHCP van de provider, maar dit kan veranderen van dag tot dag, bij heel wat provider zelfs van uur tot uur. Dit is ook een publiek nummer. Een computer die binnen een bedrijfs- of lokaal netwerk zit kan niet steeds een uniek nummer hebben om bijvoorbeeld te kunnen surfen. Hiervoor zijn er veel te weinig IP-nummers wereldwijd ter beschikking. Om dit probleem op te lossen gebruikt men voor de verbinding van het lokale netwerk met het Internet een router VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

5 (software of hardware) die een vertaling (address translation) doet. De computer krijgt binnen het netwerk een IP-nummer uit de lokale ranges (bereiken) zoals deze hieronder beschreven zijn. Dit is een lokaal of privaat nummer. De router die de verbinding met het Internet vormt, krijgt een IP-nummer van één van de twee bovenstaande categorieën. De volgende IP-nummers werden gereserveerd voor lokale netwerken en kunnen dus nooit gebruikt worden om bijvoorbeeld een webserver op het Internet te identificeren. Netwerken klasse A: 10.x.x.x voor subnetmasker Netwerken klasse B: x.x tot x.x voor subnetmasker Netwerken klasse C: x tot x voor subnetmasker Speciale IP-adressen Een computer krijgt een IP-nummer en je kunt in combinatie met het subnetmasker bepalen, welk het netwerk is. Er zijn echter nog een paar speciale IP-nummers gekoppeld aan een computer en een netwerk. Netwerkadres Het netwerkadres wordt gevormd door overal binair 0 te plaatsen in de hostbits. Dit adres is het laagste uit de range en wordt nooit gebruikt als adres voor een host. Voorbeeld IP: voor een klasse A-netwerk heeft als netwerkadres: IP: voor een klasse B-netwerk heeft als netwerkadres: IP: voor een klasse C-netwerk heeft als netwerkadres: Broadcastadres Het broadcastadres is de hoogste IP in het netwerk, bijvoorbeeld Het broadcastadres wordt gevormd door overal binair 1 te plaatsen in de hostbits. Pakketten die naar dat IP worden gestuurd komen op alle IP's in dat netwerk aan. Voorbeeld IP: voor een klasse A-netwerk heeft als broadcastadres: VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

6 IP: voor een klasse B-netwerk heeft broadcastadres: IP: voor een klasse C-netwerk heeft als broadcastadres: Normaal gesproken heeft een IP-pakket één computer als bestemmeling. Broadcasting is een techniek waarbij IP-pakketten gericht zijn aan alle systemen binnen een bepaald netwerk. Door het gebruik van een netwerkadres en een broadcastadres in een netwerk wordt wel het aantal IP-adressen beperkt want deze IP-nummer kunnen niet als hostnummers gebruikt worden. In het klasse C-netwerk kunnen 254 computers opgenomen worden met IPnummers van tot Het netwerkadres is en het broadcastadres is Loopbackadres Het netwerk 127 is het zogenaamde loopback-netwerk. De meeste toepassingen gebruiken van dit netwerk enkel het adres Dit adres is het loopbackadres en staat voor de eigen computer. Dit kan bijvoorbeeld gebruikt worden om serverdiensten te benaderen die op de eigen computer staan Labo 107: Bepalen van IP-netwerken Om te bepalen of een computer in een zelfde netwerk zit als een andere computer of een gevraagd IP-schema te maken, kun je meerdere methodes toepassen: Je kunt het gewoon rekenkundig berekenen met binaire getallen zoals hierboven uitgelegd werd. Je kunt een commerciële tool gebruiken, zoals IPCalc. Je vindt deze op verschillende plaatsen op het Internet. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

7 Je kunt gebruik maken van een webpagina die hiervoor speciaal ontworpen is, en die je terugvindt op de website: test_subnetmasks.htm. Je geeft hierbij een IPadres en subnetmasker op en door een klik op de knop krijg je alle benodigde informatie over het gebruikte netwerk. Download en installeer deze tool. Verken de mogelijkheden van de twee beschikbare tools. Maak de oefeningen van hierboven opnieuw IP-routering Een gevolg van de opdeling in een netwerknummer en een host-nummer is dat IProutering gebaseerd kan worden op het netwerknummer: om een IP-pakket af te leveren bij de bestemmeling hoeft alleen bekend te zijn hoe het netwerk van de bestemmeling bereikbaar is. Is het pakket eenmaal op het juiste netwerk aangekomen, dan wordt het vervolgens vanzelf wel bij de juiste machine afgeleverd. Als een gebruiker van een computer een boodschap verstuurt, moet dit bericht over de netwerkkabel kunnen verstuurd worden. Het bericht wordt opgesplitst in stukjes van een vastgelegde grootte, en elke eenheid data wordt ingekapseld in een pakket. Op niveau van de netwerklaag (laag3) uit het OSI-model wordt een pakket voorzien van een header waarin onder andere het IP-nummer van de bestemmeling voorkomt. Een pakket daalt verder af in het OSI-model en wordt op niveau van de verbindingslaag (laag 2) ingekapseld in een frame. Aangezien wij gebruik maken van een Ethernetnetwerk is dit een Ethernetframe. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

8 Elk frame krijgt ook een header mee en aangezien een computer op niveau van laag 2 niet meer geidentificeerd wordt aan de hand van een IP-nummer, maar aan de hand van een MAC-adres zal in deze header het MAC-adres van de bestemming moeten voorkomen. Via de AND-operator wordt bepaald of de bestemmeling tot hetzelfde netwerk behoort. Behoort de bestemmeling inderdaad tot hetzelfde netwerk, dan wordt in de header van het frame het MAC-adres van de bestemmeling opgenomen. Dit MAC-adres wordt bekomen via het ARP-protocol. Behoort de bestemmeling niet tot hetzelfde netwerk, dan wordt in de header van het frame het MAC-adres van de default gateway opgenomen. Deze default gateway is een router (software of hardware) en zorgt er voor dat het frame de juiste weg zal volgen om het juiste netwerk te bereiken. Een computer maakt gebruik van het ARP-protocol om een verband te leggen tussen een gekend IP-nummer en een gevraagd MAC-adres van een computer of een router. ARP gebruikt een broadcastpakket dat naar alle hosts die met een Ethernetnetwerk verbonden zijn, gestuurd wordt. Het pakket bevat het IP-nummer van de computer waarmee de verzender wenst te communiceren. De meeste hosts negeren het pakket. Enkel de bestemmeling herkent dat het gevraagde IP-nummer zijn eigen IP-nummer is en beantwoordt het pakket. Alle computers houden in cache de ARP-antwoorden bij. Dit is ingebouwd in de besturingssystemen omdat men het ARP-protocol dit verplicht. Het is ook te begrijpen want deze koppeling tussen IP-nummer en MAC-adres wijzigt zelden, m.a.w. men wijzigt een computer in een Ethernetnetwerk zelden van plaats. Voorbeeld Stel dat computer A met IP-adres data wenst te versturen via een Ethernetmedium naar computer B met IP-adres Computer A kijkt na of in zijn ARP-cache reeds een MAC-adres beschikbaar is van Computer B. IS dit zo, dan kan ineens het pakket verstuurd worden naar computer B. Is dit niet zo, dan zal computer A het netwerk bevragen. Computer A verstuurt een pakket naar het broadcastadres van het netwerk waartoe computer A behoort. Dit is een speciaal pakket dat een ARP request bevat, wat in het Nederlands als volgt kan geformuleerd worden: Zou de computer in dit Ethernetnetwerk dat IP-nummer heeft mij a.u.b. vertellen wat het MAC-adres van de netwerkkaart is? VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

9 Aangezien de ARP-request in een broadcastframe verstuurd werd, zal elke computer of knooppunt op het Ethernetnetwerk dit frame zien en doorsturen naar de netwerksoftware van deze computer. Enkel computer B met IP-nummer zal antwoorden met een pakket dat het MAC-adres van computer B bevat. Dit wordt naar de computer A gestuurd, namelijk het knooppunt dat de vraag gesteld heeft. Computer A neemt het IP-nummer en MAC-adres van computer B op in zijn ARPcache om dit bij volgende communicaties niet meer te moeten vragen. Nu beschikt computer A over een MAC-adres van computer B om de benodigde frames die de ingekapselde gegevens van de hogere lagen in het OSI-model bevat. De communicatie van de hogere lagenprotocollen kan op deze manier starten Labo 108: ARP-protocol Open een venster met een command-prompt. Bekijk en bestudeer de verschillende opties van het ARP-commando door het geven van het commando arp /?. Bekijk de beschikbare ARP-tabel. Voer een aantal ping-opdrachten uit naar computers in het beschikbare netwerk. Bekijk tussenin telkens de ARP-tabel. Wat verandert er? Maak de ARP-tabel leeg. Voer een aantal ping-opdrachten uit naar computers buiten het beschikbare netwerk. Bekijk tussenin telkens de ARP-tabel. Wat verandert er? Voeg een statische verwijzing toe. Hoe lang en onder welke omstandigheden blijft deze beschikbaar in de ARP-tabel? Broadcastdomain De knooppunten in een Ethernetnetwerk hebben elk hun eigen functie. Om meerdere netwerkstations of zelfs hele netwerken op elkaar aan te sluiten heb je een soort van schakelkast nodig. Afhankelijk van welke functie deze schakelkast precies heeft, spreek je van een hub, een bridge, een switch, een router of een gateway. De drie belangrijkste vind je hieronder, telkens met hun eigen functie. Een hub wordt typisch gebruikt om in een fysische stertopologie om computers met elkaar te verbinden. Een hub werkt op de fysische laag (laag 1) en laat alles door. Een hub heeft ook een versterkersfunctie. Het signaal op de kabel wordt opnieuw gegenereerd en voldoende sterk gemaakt. Een hub houdt niets tegen, en laat dus in het bijzonder collisions en broadcasts door. Een switch werkt aan de hand van MAC-adressen op de verbindingslaag (laag 2) en houdt botsingen (collisions) tegen. Een switch houdt echter geen broadcasts tegen. Een switch kan gebruikt worden om een collision domain af te bakenen. Alsje een hub vervangt door een switch zullen op het netwerk minder botsingen optreden. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

10 Een router werkt met IP-adressen op de netwerklaag (laag 3). Een router houdt broadcasts tegen aangezien dit een pakket is op laag 3. Een broadcast domain wordt dus begrensd door routers Labo 109: Broadcastdomain Tel in de volgende tekening het aantal collisiondomains en het aantal broadcastdomains. Duid in het schema de verschillende broadcastdomains en collisiondomains aan Subnetten Als je een groot broadcastdomain wenst op te splitsen kun je ook subnetten creëren. Een subnet is een deel van een klasse A, B of C-netwerk dat als een afzonderlijk geheel kan beschouwd worden en een afzonderlijk broadcastdomein vormt. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

11 Het netwerk is dan naar buiten toe te zien als één groot geheel, maar binnenin is het opgesplitst in meerdere logische onderdelen. Er zijn verschillende redenen waarom je kan overgaan tot het gebruik van subnetten: Om het beheer van het grote netwerk op te splitsen en te vergemakkelijken. Om de geografische spreiding van de computers in een groot netwerk ook vast te leggen in de gebruikte IP-adressen. Om het broadcastdomein te beperken. Als je werkt in één groot WAN-netwerk waarbij je gebruik dient te maken van een router om meerdere sites te verbinden, moet je ook gebruik maken van subnetten. Je realiseert dit door een goede verdeling van de IP-nummers te maken en je gebruikt een subnetmasker waarin een ander getal voorkomt dan 0 of Subnetten berekenen In het IP-adres van een computer komt er nu een derde deel bij. Een aantal bits van het hostgedeelte worden gebruikt om het subnet aan te duiden. Aangezien subnetbits behandeld worden als netwerkbits, zal op de plaats van de subnetbits in het subnetmasker ook een 1 voorkomen. In de onderstaande figuur zie je de mogelijkheden voor gebruik van aangepaste subnetmaskers van 1 tot 8 subnetbits. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

12 Voorbeeld Stel dat je een klasse C-netwerk x hebt, dan is het subnetmasker normaal gezien Je gebruikt in een klasse C-netwerk immers van de 32 bits: 24 voor het netwerkadres en 8 voor de hosts aan te duiden. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om van de resterende 8 bits voor de host, er drie te gebruikten voor het creëren van een subnet. Het subnetmasker wordt dan binair: Decimaal betekent dit: De drie subnetbits geven in totaal 8 (=2³) theoretische subnetten: 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111. In de praktijk mag 111 nooit als identificatie voor een subnet gebruikt worden, aangezien een router nooit het verschil kan zien tussen een broadcast voor het gehele netwerk of enkel voor het subnet. Om dezelfde reden mag eigenlijk 000 niet gebruikt worden, maar er zijn routers die dit wel aankunnen. Een IP-pakket wordt immers nooit aan het netwerkadres verzonden. Aangezien er drie van de hostbits voor het bepalen van subnetten gebruikt worden, blijven er van de 8 bits nog 5 bits over om de verschillende hosts te identificeren. Dit betekent in totaal 30 (=2 5-2) computers per subnet. Hiervan blijven er inderdaad slechts 30 bruikbare over omdat gebruikt wordt als netwerkadres en valt af omdat het gebruikt wordt als broadcastadres. Het eerste subnet heeft als netwerkadres Dit komt van 000 als subnetbits en van de resterende vijf hostbits. Het broadcastadres van het eerste subnet is 000 van de subnetbits en van de resterende vijf hostbits, dus of 31. Dit geeft het broadcastadres De computers in het eerste subnet hebben 000 van de subnetbits en worden genummerd vanaf tot als hostnummer. Dit geeft binair tot of decimaal 1 tot 30. Dit eerste subnet moet je wel betrekken in de berekening, maar in sommige gevallen is dit subnet niet bruikbaar. Het tweede subnet (en in sommige gevallen het eerste bruikbare) heeft als netwerkadres Dit komt van 001 als subnetbits en van de resterende vijf hostbits. Het binaire getal is decimaal inderdaad 32. Het broadcastadres van het tweede subnet is 001 van de subnetbits en van de resterende vijf hostbits, dus of 63. Dit geeft het broadcastadres De computers in het tweede subnet hebben 001 van de subnetbits en worden genummerd vanaf tot als hostnummer. Dit geeft binair tot of decimaal 33 tot 62. In het onderstaande schema vind je ook de andere subnetten terug. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

13 x 3 subnetbits (6) subnetten subnetmasker host 1 host 30 netwerkadres broadcastadres subnet subnet subnet subnet subnet subnet subnet subnet Computer in hetzelfde subnet? De werking van een subnetmasker voor een subnet is identiek als de werking van een gewoon subnetmasker. Voorbeeld Stel dat je beschikt over een klasse B-netwerk met subnetmasker en de verzender heeft IP-nummer , dan ligt bestemmeling1 met IP-nummer in hetzelfde subnet. Bestemmeling 2 met IP-nummer ligt echter niet in hetzelfde subnet. Je kunt dit zien door de volgende binaire AND-berekeningen met het subnetmasker van het subnet. verzender subnetmasker Bestemming subnetmasker Bestemming subnetmasker Labo 110: Computer in zelfde netwerk of subnet? In de onderstaande tabel vind je in de eerste kolom het subnetmasker van het beschikbare netwerk of subnet en dan vind je telkens zes hosts. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

14 Duid per rij aan welke hosts in hetzelfde netwerk of subnet liggen als host 1. Je kunt dit uittesten door terug de IP-nummers toe te kennen aan twee computers. Je moet telkens werken met het gegeven subnetmasker. Subnet mask Host 1 Host 2 Host 3 Host 4 Host 5 Host Labo 111: Bepalen van subnetten Je vertrekt van een Klasse C-netwerk x waarbij je wenst te werken met 4 subnetbits. Hoeveel subnetten heb je mogelijk? Dit hangt samen met de vraag hoeveel combinaties je kunt maken met 4 bits. Hoeveel computers kun je hebben per subnet? Maak nu een schema van de subnetten en vul de onderstaande tabel in x 4 subnetbits subnetten subnetmasker subnet 1 subnet 2 subnet 3 subnet 4.. host 1 (eerste) Host. (laatste) netwerkadres broadcastadres VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

15 Labo 112: Keuze van een goed subnetmasker Oefening 1 Stel dat je een klasse B-netwerk x.x hebt in een bedrijf voor vijf afdelingen en je wenst te werken met gescheiden subnetten. Management: 10 computers Personeelsdienst: 80 computers Research: 120 computers Facturatie en klantendienst: 50 computers Productie en verzending: 100 computers Maak een IP-subnetschema voor dit bedrijf. Dit betekent dat je een schema maakt en invult zoals de tabel hieronder. Bepalend voor het aantal subnetbits is het maximaal aantal computers per subnet x.x subnetbits 5 subnetten subnetmasker Management Personeelsdienst Research Facturatie Productie host 1 Laatste host netwerkadres broadcast Oefening 2 Een grotere scholengemeenschap van 10 scholen heeft behoefte aan tien subnetten van ongeveer 500 hosts (PC s, servers, netwerkapparaten). Stel een schema op. Oefening 3 Een scholengemeenschap van 6 scholen heeft behoefte aan subnetten van telkens ongeveer 1000 hosts (PC s, servers, netwerkapparaten). Stel een schema op. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

16 16.2 Netwerken met glasvezelkabel Je kunt op twee manieren gebruik maken van glasvezelkabel in een netwerk: Je kunt de Ethernetarchitectuur gebruiken met glasvezelkabel. In vorige delen van deze notities heb je reeds kennis gemaakt met de Ethernetspicificaties. Er zijn vijf veel gebruikte vormen van Ethernet die gebruik maken van glasvezelkabel. Je kunt ook een netwerkarchitectuur gebruiken die specifiek voor glasvezelnetwerken ontworpen werd, namelijk FDDI. FDDI is een afkorting voor Fiber Distributed Data Interface en is een andere architectuur voor het vormen van een netwerk dan Ethernet. In dit netwerk gebruikt men glasvezelkabel Fiber of glasvezelkabel De laatste jaren is glasvezelkabel steeds beter betaalbaar geworden. Glasvezel wordt tegenwoordig veel gebruikt in toepassingen waarvoor volledige immuniteit tegen elektrische interferentie is vereist. Glasvezelkabel is ideaal voor systemen met een hoge datasnelheid, zoals FDDI, multimedia, ATM of andere netwerken waarbij tijdrovende transmissie van grote databestanden is vereist. Glasvezelkabel of fiber is een netwerkmedium dat een aantal andere eigenschappen heeft dan netwerkkabel die koper bevat. Bij glasvezelkabel is het geen elektrische signaal dat over de kabel verstuurd wordt, maar het zijn lichtpulsen. De binaire 0 en 1 worden omgezet in lichtpulsen. Hierdoor is het signaal dat over de kabel verstuurd wordt niet onderhevig aan elektromagnetische interferentie. Door het gebruik van lichtpulsen kan er ook een veel grotere snelheid gehaald worden dan op andere netwerkmedia. Snelheden kunnen tot 1 Gbps gaan. Doordat er gebruik gemaakt wordt van lichtpulsen kunnen er ook afstanden tot enkele kilometers gehaald worden, afhankelijk van het soort kabel. Glasvezelkabel is duurder dan gewone kabel. De kabel bestaat uit 2 heel dunne cilinders van glas. Deze zijn nogmaals door glas of plastic omgeven. Dit alles is nogmaals omgeven door een buitenrand in Kevlar. In de cilinder passeert de lichtpuls. Elke cilinder wordt in één richting gebruikt. De twee delen van een glasvezelkabel die voor de geleiding van het licht zorgen heten de core (kern) en de cladding (mantel). De core is van puur glas met een grote refractie-index. De cladding is van glas of plastiek met een lage refractie-index dat VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

17 rond de echte kern aangebracht wordt. Deze mantel zorgt er voor dat de pure glaskern behandelbaar wordt en dat het licht echt in de kern kan gehouden worden. De installatie van glasvezelkabel gebeurt best door specialisten. Als je gebruik maakt van glasvezelkabel heb je ook een grotere bandbreedte, want glasvezel kan meer data verwerken dan koper. Ook kan het signaal niet opgevangen worden van buitenaf. Hierdoor is het een veilige bekabeling, de data kan niet gestolen worden. Afluisterverbindingen in glasvezelkabel zijn eenvoudig op te sporen. Als de kabel wordt afgetapt, lekt er licht, wat voor het hele systeem een probleem oplevert. Op de volgende websites kun je nog heel wat informatie vinden over de specificaties van optische vezel: Soorten glasvezelkabel Er zijn twee soorten glasvezelkabel: Single mode. Men noemt deze kabel soms ook axiale kabel, omdat het lichtsignaal zich net in de as van de kabel voortbeweegt. Bij single mode maakt men meestal gebruik van een ILD (Injection Laser Diode) als lichtbron. Multimode. Bij deze kabel komt het lichtsignaal het medium binnen onder verschillende hoeken. Dit betekent dat het lichtsignaal voortgaat door te botsen tegen de wanden van de glasbuis. Bij multimode maakt men meestal gebruik van een LED als lichtbron. Single mode glasvezel geeft je een hogere transmissiesnelheid (tot 10 Gbps) en maximaal 50 maal meer afstand dan multi-mode, maar het kost ook meer. Single mode fiber wordt vooral gebruikt voor WAN-connecties zoals om twee sites te verbinden. Single mode fiber is veel dunner dan multimode zodat de lichtpuls niet veel mogelijkheden heeft om af te wijken en tegen de wanden van de glasbuis te botsen. Men kan in bepaalde omstandigheden met singlemode fiber een afstand van meer dan 10 km overbruggen. Multimode glasvezel geeft je een hoge bandbreedte bij hoge snelheden over lange afstanden. Veel voorkomende kerndiameters voor multimode glasvezel zijn 50, 62.5 en 100 micrometer. Maar bij lange kabeltrajecten (groter dan 900 m) kunnen meerdere lichtpaden signalen verstoren aan de ontvangerskant, wat een onduidelijke en onvolledige datatransmissie oplevert. Dit komt door de dispersie van het licht, wat betekent dat het lichtsignaal op verschillende tijdstippen aan het einde van de kabel komt. Deze eigenschap heet ook wel VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

18 straalverstrooiing (modal dispersion). Straalverstrooiing beperkt zowel de bandbreedte als de afstand van de verbinding en daarom gebruikt men het meestal alleen voor kortere afstanden, zoals binnen gebouwen of binnen ruimtelijk beperkte omgevingen. Multimode kabel is ook dikker dan singlemode waardoor het licht meer ruimte heeft om te botsen tegen de wanden, waardoor het signaal vertraagt en kan verzwakken. Multimode fiber wordt meestal gebruikt binnen LAN s om een afstand van maximaal 1 km te overbruggen Labo 113: Connectoren Dit vraagt een speciale soort connectoren die ook op een bepaalde manier moeten gemonteerd worden op de verschillende soorten fiber. Op de website vind je de manieren hoe een glasvezelkabel moet verbonden worden met de beschikbare connectoren. Maak een overzicht van de verschillende connectoren die kunnen gebruikt worden. Bestudeer op de website hoe een glasvezelkabel gemaakt wordt. Bekijk dit voor de verschillende soorten connectoren Ethernet met glasvezel De vijf veel gebruikte vormen van Ethernet met glasvezelkabel zijn: specificatie Maximale kabellengte Soort glasvezelkabel VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

19 10BaseFL m Fiber 100BaseFx 802.3u 400/2000m Multimode fiber 100BaseFx 802.3u 10000m Single-mode fiber 1000BaseSx 802.3z m Multimode fiber 1000BaseLx 802.3z 3000m Single-mode or multimode fiber Dit vraagt natuurlijk ook aangepaste apparaten voor het netwerk: netwerkkaarten, switches, routers, Over de maximale kabellengte of diameter van het netwerk bestaat er soms verwarring. Het hangt van de specificaties van het netwerk en gebruikte knooppunten af. De kleinste afstand is steeds bepalend voor een goed functionerend netwerk Ontstaan van FDDI FDDI is een afkorting voor Fiber Distributed Data Interface en het is een LAN-architectuur die werkt met een snelheid van 100 Mbit/s. FDDI maakt meestal gebruik van een glasvezel-netwerk en kan daardoor een relatief grote afstanden overbruggen. Er bestaan tegenwoordig ook FDDI systemen voor koper bekabeling (CDDI genaamd). FDDI is een variant op Token Ring. Dat netwerksysteem werkt ook met tokens, maar gebruikt glasvezel en biedt een snelheid van 100 Mbit/s. FDDI werd ontwikkeld door het ANSI (American National Standards Institute). Op dat ogenblik bestond Fast Ethernet nog niet en sommige hoogvermogenwerkstations (zoals voor zware grafische applicaties of voor technische toepassingen) belastten de bestaande Ethernet en Token Ring netwerken zwaar. Bovendien was toen al een tendens zichtbaar om kritieke applicaties van zware computers naar het netwerk als geheel te verplaatsen, zodat de werking van die applicaties gegarandeerd kon worden ook als zo'n supercomputer uitviel. Een heel netwerk performanter maken kan trouwens economischer geschieden dan een zware computer te gaan upgraden naar nog wat zwaarders, juist omdat je de werkzaamheden kan spreiden over meerdere netwerkbronnen. Omdat men dacht dat de bandbreedte van de bestaande koperoplossingen niet veel verder opgekrikt kon worden, besloot het ANSI maar meteen voor glasvezelverbindingen te kiezen. Het ANSI liet zich verder zwaar inspireren door Token Ring voor de netwerkprotocollen en zo werd FDDI geboren. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

20 FDDI architectuur FDDI gaat een stap verder dan Token Ring en gebruikt een architectuur met twee ringen. Het dataverkeer verloopt in elke ring in een tegengestelde richting en men spreekt dan ook wel van tegenroterende dubbelring. De dubbele ring bestaat uit een primaire en een secondaire ring. Normaal gaat de datatransmissie alleen via de primaire ring terwijl de secundaire ring in leegloop blijft. Je kunt je wel indenken dat het doel van het dubbelringsysteem betrouwbaarheid en robuustheid is. FDDI ondersteunt glasvezelverbindingen tussen twee netwerkstations van maximaal twee kilometer lengte bij gebruik van multimodeverbindingen en nog langere afstanden voor singlemodeverbindingen. Deze laatste kunnen tot 10 km gaan FDDI specificaties VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

21 Alhoewel het gebruik en installatie van FDDI netwerken nog niet zo frequent gebeurt als Ethernetnetwerken en Token Ring, vindt FDDi toch steeds meer aanhangers. Een belangrijk positief argument is het dalen van de kostprijs. FDDI wordt vandaag reeds regelmatig gebruikt als backbone-technologie en om supercomputers te verbinden in een netwerk. FDDI heeft vier kenmerken: 1 Media Access Control (MAC) bepaalt hoe het netwerkmedium benaderd en gebruikt wordt, met inbegrip van: Formaat en opbouw van een frame. De manier waarop de token behandeld, gecreëerd, behandeld wordt. De manier van adressering in het netwerk. Een algoritme voor redundancy check en foutafhandeling. 2 Physical Layer Protocol (PHY) bepaalt hoe de gegevens ge(de)codeerd worden. 3 Physical Layer Medium (PMD) bepaalt de eigenschappen van het transmissiemedium waaronder de specificaties voor: fiber optic link power levels bit error rates optische componenten connectoren 4 Station Management (SMT) bepaalt de configuratie van het apparaat waaronder de specificaties voor: ring configuratie. De mogelijkheden om de ring te configureren. de manier waarop een computer of apparaat kan toegevoegd of verwijderd worden. Initialisatie. Foutdetectie, -afzondering en herstel. plannen en vastleggen om bepaalde taken op bepaalde tijdstippen te laten uitvoeren. verzamelen van statistische gegevens FDDI ondersteunt het in real-time toekennen van bandbreedte op een netwerk waardoor het ideaal wordt voor een groot aantal toepassingen. FDDI ondersteunt hiervoor twee soorten verkeer: Synchroon Het synchrone verkeer op een FDDI-netwerk kan een gedeelte van de bandbreedte gebruiken terwijl het asynchrone verkeer een ander gedeelte gebruikt. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

22 De synchrone bandbreedte wordt meestal toegekend aan die stations of netwerkcomponenten die een gegarandeerde bandbreedte moeten hebben. Dit is onder andere heel nuttig als je werkt met data in de vorm van voice of video. In de FDDI SMT-specificaties is een schema voorzien waarbij deze bandbreedte kan vastgelegd worden. Wie het meeste bandbreedte nodig heeft, kan deze ook krijgen. Asynchroon De asynchrone bandbreedte wordt vastgelegd aan de hand van een prioriteitenschema van 8 niveaus. Elk station of apparaat op het netwerk krijgt een bepaalde prioriteit toegekend. De FDDI-standaard laat toe dat bepaalde stations tijdelijk de gehele bandbreedte die toegekend werd aan het asynchroon verkeer gebruiken. Hierdoor kunnen stations die een lage prioriteit hebben en geen toelating gekregen hebben tot synchroon verkeer, tijdelijk niet communiceren FDDI verbindingen Bij FDDI bestaan er drie manieren om netwerkstations aan het netwerk aan te sluiten. Daartoe zijn er drie soorten aansluitingen gedefinieerd: een SAS ('single-attachment station' of éénwegaansluiting) een DAS ('dual-attachment station' of tweewegaansluiting) een DAC ('dual-attachment concentrator' of tweewegconcentrator) of kortweg concentrator. Die aansluitingstypes hebben te maken met het dubbelringsysteem. Een SAS sluit het netwerkstation alleen aan op de primaire ring, maar dat verloopt via de concentrator. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

23 Een DAC of concentrator is direct gekoppeld aan zowel de primaire als de secundaire ring en vangt het aan- of afkoppelen van een SAS op, zodat dat geen effect heeft op de FDD-ring. Bij een DAS wordt het netwerkstation direct op de beide ringen aangesloten, zodat net zoals bij Token Ring het aan- of afkoppelen van een DAS-station een effect op de FDDI-ring heeft. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

24 FDDI Foutafhandeling Het dubbelringsysteem bewijst zijn nut bij het uitvallen van een netwerkstation of bij een kabelbreuk of andere netwerkcalamiteit. Omdat er immers twee ringen zijn, kan het systeem gebruik maken van die tweede ring om een probleem met de eerste ring op te lossen. wrapped ring Bij een probleem wordt het dubbelringsysteem dan ook automatisch een enkelringsysteem zoals Token Ring er een is. Die procedure noemt men overigens wrapping. Als er na zo'n wrapping nog een netwerkfout optreedt, is er geen terugvalmogelijkheid meer en is redding niet meer mogelijk. Het gevolg is dat het FDDI-netwerk in meerdere ringsegmenten opgedeeld wordt en die segmenten kunnen dan niet met elkaar communiceren. Daar heeft men ook nog wat op bedacht: de optische 'bypass'-schakelaar. Die gebruikt spiegels om de lichtstralen van de primaire en secundaire ring 'kort te sluiten' als een netwerkstation uitgevallen is. Daar waar het licht normaal doorheen het netwerkstation zou moeten reizen, gaat dat nu via die optische 'bypass' rechtstreeks van in- naar uitgang. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

25 Op kun je een simulatie luitvoeren van de werking van een FDDI-netwerk. Je kunt bekijken welke acties er gebeuren dual homing Kritische toepassingen zoals routers en mainframecomputers kunnen nog een andere techniek voor fouttolerantie toepassen die dual homing genoemd wordt. In dit geval wordt de kritische toepassing of apparaat verbonden met twee concentrators zoals hieronder te zien is. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

26 Eén deel van de verbindingen op de concentrator worden als actief gedeclareerd en de andere als passief. De passieve link blijft in back-up of standby mode totdat de actieve link (of de concentrator waarmee deze verbonden is) niet meer correct werkt. Als dit gebeurt de status van de back-upverbinding automatisch actief gemaakt en kan het netwerk blijven functioneren Labo 114: Koppeling van FDDI met Ethernet In de praktijk zal niet het gehele netwerk ineens uitgerust worden op FDDI. Je kunt ook Ethernettechnologie gebruiken met glasvezelkabel. Om de koppeling te leggen tussen de twee architecturen, of de overgang te verzekeren tussen de twee soorten kabel, gebruik je een converter. Je hebt deze in alle mogelijke uitvoeringen, vormen, specificaties. Je hebt soms ook switches of routers die in ingebouwde convertorfunctie hebben. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

27 VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows

S u b n e t t e n. t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000.

S u b n e t t e n. t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000. S u b n e t t e n t h e t r u e s t o r y 1100 0000. 1010 1000. 0000 0001. 0000 0001 1111 1111. 1111 1111. 1111 1111. 0000 0000 Part 1 Inhoud Wat is een subnet?... 2 Waarom?... 3 Het begin.... 3 Een voorbeeld...

Nadere informatie

4Logical Link Control: 4Medium Access Control

4Logical Link Control: 4Medium Access Control Opdeling Datalink Laag Telematica LANs Hoofdstuk 15 4Logical Link Control: n Error handling n Flow Control 4Medium Access Control: n Framing n Access Control n Addressing LLC en MAC sublagen MAC 4Medium

Nadere informatie

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP]

Revisie geschiedenis. [XXTER & KNX via IP] Revisie geschiedenis [XXTER & KNX via IP] Auteur: Freddy Van Geel Verbinding maken met xxter via internet met de KNX bus, voor programmeren of visualiseren en sturen. Gemakkelijk, maar niet zo eenvoudig!

Nadere informatie

DMX512 over Ethernet (2)

DMX512 over Ethernet (2) DMX512 over Ethernet (2) In het tweede deel van deze serie gaan we dieper in op ethernet. Eerst de hardware, dan de adressering. Het deel over de adressering heeft een hoog ICT-gehalte. Maar weten hoe

Nadere informatie

Installeren Internet Plus. Handleiding

Installeren Internet Plus. Handleiding Installeren Plus Handleiding Inhoudsopgave 1. Introductie handleiding 4 2. Plus 4 3. Koppelen van uw netwerk met het Ziggo netwerk 5 3.1 De standaard Plus dienst 5 3.2 Plus dienst met optie van Ziggo 5

Nadere informatie

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint

CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint CBizz Dienstbeschrijving Cogas Footprint Diensten: CBizz Office Versie 1.0 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Dienstbeschrijving... 3 1.2 Doelgroep... 3 2. Opbouw van CBizz office... 4 2.1 Toegang tot het

Nadere informatie

Handleiding installatie router bij FiberAccess

Handleiding installatie router bij FiberAccess Handleiding installatie router bij FiberAccess (c) 2008 Signet B.V. 1 van 11 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 Inhoud verpakking...4 3 Aansluitschema...5 4 Aansluiten router...6 5 Aansluiten interne netwerk...7

Nadere informatie

Inhoud Het netwerk verkennen 1 2 Confi gureren van het IOS 41

Inhoud Het netwerk verkennen 1 2 Confi gureren van het IOS 41 v Inhoud 1 Het netwerk verkennen 1 1.1 Netwerk-resources 1 1.1.1 Netwerken van verschillende grootten 1 1.1.2 Clients en servers 2 1.1.3 Peer-to-peer 3 1.2 LAN s, WAN s en Internet 4 1.2.1 Netwerkcomponenten

Nadere informatie

Gigaset pro VLAN configuratie

Gigaset pro VLAN configuratie Gigaset pro VLAN configuratie Hogere betrouwbaarheid door gebruik van VLAN s. De integratie van spraak en data stelt eisen aan de kwaliteit van de klanten infrastructuur. Er zijn allerlei redenen waarom

Nadere informatie

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken

Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken Les D-02 Datacommunicatie op Ethernet en Wifi netwerken In deze les staan we stil bij datacommunicatie op Ethernet netwerken en Wifi netwerken. 2.1 Wat is datacommunicatie? We spreken van datacommunicatie

Nadere informatie

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99

Configuratie PL printers. Dealer instructie v0.99 Configuratie PL printers Dealer instructie v0.99 Standaard hebben de PL-printers een IP adres (192.168.1.251) wat waarschijnlijk niet overeenkomt met dat van de QT (192.168.0.x) of van het bestaande netwerk.

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk).

Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). LAN General Setup LAN General Setup Onder het menu LAN General Setup kunt Settings wijzigen die te maken hebben met de DHCP en TCP/IP instelling voor het LAN segment (interne netwerk). Hieronder ziet u

Nadere informatie

Praktijk opdrachten VMware

Praktijk opdrachten VMware Praktijk opdrachten VMware 1 1. Toegang tot de ICT Academie Cloud omgeving Om toegang te krijgen tot de Cloud omgeving van de ICT Academie, kun je onderstaande procedure volgen: http://wiki.vcloud.ictacademie.net/wp

Nadere informatie

Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel7)

Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel7) http://ibteam.vvkso-ict.com Beheer van computersystemen en netwerken met Windows XP (deel7) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB-1004-01 2002 Alle rechten

Nadere informatie

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis

OSI model. Networking Fundamentals. Roland Sellis OSI model Networking Fundamentals Roland Sellis OSI Open System Interconnections model Proces beschrijving Transport van van host naar host Het is een model! koning schrijver vertaler bemiddelaar midden

Nadere informatie

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert

Practicum Netwerken CISCO: Deel 1. Philippe Dellaert Practicum Netwerken CISCO: Deel 1 Philippe Dellaert 17-03-2007 Hoofdstuk 1 Inleiding Dit is de oplossing die ik heb samen gesteld voor het eerste practicum van het vak Computernetwerken met de CISCO routers.

Nadere informatie

Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2

Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2 Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2 HA-5515-02 Informaticabeheer Lut Boogaerts Marleen Decuyper Wim Saliën Koepelkrediet VVKSO 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2102 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

chello academy cursusboek Ethernet De theorie van ethernet

chello academy cursusboek Ethernet De theorie van ethernet chello academy cursusboek Ethernet De theorie van ethernet Voordat je begint Ethernet De techno chello module Ethernet is onderdeel van de cursus Netwerkbeginselen van het universele techno chello currciculum

Nadere informatie

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router

ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router ipact Installatiehandleiding CopperJet 816-2P / 1616-2P Router Stap 1: Het instellen van uw computer Instellen netwerkkaart om de modem te kunnen bereiken: Windows 98/ME: Ga naar Start Instellingen Configuratiescherm

Nadere informatie

Configureren van de Wireless Breedband Router.

Configureren van de Wireless Breedband Router. Configureren van de Wireless Breedband Router. 1.1 Opstarten en Inloggen Activeer uw browser en de-activeer de proxy of voeg het IP-adres van dit product toe aan de uitzonderingen. Voer vervolgens het

Nadere informatie

Ethernet ZX ronde 17 januari 2016

Ethernet ZX ronde 17 januari 2016 Ethernet ZX ronde 17 januari 2016 42 jaar Ethernet de geschiedenis Robert Metcalfe, die destijds werkzaam was bij het legendarische Xerox PARC-lab, werd gevraagd een manier te vinden om wat computers en

Nadere informatie

Het lokale netwerk configureren

Het lokale netwerk configureren Het lokale netwerk configureren Als u een lokaal netwerk wilt configureren, dient u eventueel de netwerkinstellingen van de PC s te configureren die via de router of het access point met elkaar moeten

Nadere informatie

LAN segment. Virtual local area network. Twee LAN segmenten. Evolutie. een enkelvoudige hub of switch is een fysisch LAN segment (Ethernet segment)

LAN segment. Virtual local area network. Twee LAN segmenten. Evolutie. een enkelvoudige hub of switch is een fysisch LAN segment (Ethernet segment) LAN segment een enkelvoudige hub of is een fysisch LAN segment (Ethernet segment) Virtual local area network een VLAN is een verzameling computers in een LAN die met elkaar kunnen communiceren alsof ze

Nadere informatie

Hoe werkt een thuisnetwerk

Hoe werkt een thuisnetwerk Hoe werkt een thuisnetwerk Als je thuis met meer dan één PC werkt zal je vroeg of laat de behoefte hebben om data van de ene PC naar de andere PC over te brengen. Maar de meeste gebruikers willen het Internet

Nadere informatie

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14

ETI/Domo. Nederlands. www.bpt.it. ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 ETI/Domo 24810200 www.bpt.it NL Nederlands ETI-Domo Config 24810200 NL 10-07-14 Configuratie van de pc Voordat u start met de configuratie van het systeem, moet de pc geconfigureerd worden zodat hij een

Nadere informatie

Communicatienetwerken

Communicatienetwerken Communicatienetwerken Oefeningen 4 : ALGEMEEN (niet voor MTI) Woensdag 2 december 2009 1 VRAAG 1 : MAC/IP adressen toekennen 2 VRAAG 1 : MAC/IP adressen toekennen Scenario Link 1 Link 2 Link 3 Link 4 Link

Nadere informatie

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine?

1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? Meerkeuzevragen 1. Tot welke computergeneratie behoort een werkplekmachine? II III IV 2. Wat is het kenmerkende verschil tussen een computer van de 4 e generatie en computers van eerdere generaties? Rekencapaciteit

Nadere informatie

Computernetwerken Deel 2

Computernetwerken Deel 2 Computernetwerken Deel 2 Beveiliging Firewall: toegang beperken IDS: inbraak detecteren en alarmeren Encryp>e: gegevens verbergen Firewall Waarom? Filteren van pakkeben Wildcard mask: omgekeerd subnetmasker

Nadere informatie

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox

Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Installatie How-to Kodak Scanstation 100 t.b.v. Factuurscanning TBlox Introductie Het Kodak Scan Station 100 welke gebruikt wordt t.b.v. TBlox factuurscanning is een zelfstandige oplossing, waarvoor geen

Nadere informatie

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK 8.2 MESH NETWERK Cursus netwerken Een mesh netwerk is geschikt voor telefooncentrales in de 'hogere netvlakken', waar grote telecommunicatie-verkeersstromen uit diverse regio's zijn geaggregeerd en tussen

Nadere informatie

De nieuwe generatie Toegangsbeheer.

De nieuwe generatie Toegangsbeheer. De nieuwe generatie Toegangsbeheer. Toekomstgericht Toegangsbeheer. Software eigenschappen. Simpel en visueel. Simpel betekent niet basis, het betekent dat het product correct werd ontworpen. Het systeem

Nadere informatie

Toetsmatrijs examen 8491

Toetsmatrijs examen 8491 Kwalificatie en Crebo: MK-telecom ICT engineer 10926 Deelkwalificatie en Crebo: 4087 56105 Servicedocument: 6591 Titel van het examen: Theorie routering en switching Relevante eindtermen. Taco. 1 de leerling

Nadere informatie

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids

TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids TW100-S4W1CA Breedband Router (met 4-Poort Schakelaar) Snelle Installatie Gids STAP 1: DE APPARATEN VERBINDEN Figuur 1 (ver.e) QIG-SS07232003 ** Schakel Uw DSL/Kabel Modem in. 1-1. Verbind de adapter met

Nadere informatie

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch

Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Sweex Broadband Router + 4 poorts 10/100 Switch Toepassingsmogelijkheden Creëer een netwerk voor meerdere gebruikers, en deel het Internet in een handomdraai, zonder hier een ander stukje software voor

Nadere informatie

Ethernet-verbinding. Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie over de ethernet-functie van de printer: Ethernet-lichtjes

Ethernet-verbinding. Klik op een van de volgende onderwerpen voor meer informatie over de ethernet-functie van de printer: Ethernet-lichtjes Ethernet-inhoudsopgave Ethernet-verbinding Met de ingebouwde ethernet-functie van de printer kunt u de printer rechtstreeks aansluiten op een ethernet-netwerk zonder een externe afdrukserver te gebruiken.

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Chello kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta version).

Nadere informatie

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding

Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding Optibel Breedband Telefonie Installatie- en Gebruikershandleiding SPA-2000 Gefeliciteerd met uw keuze voor Optibel telefonie. We hopen dat u tevreden zult zijn met onze service en zien er naar uit de komende

Nadere informatie

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave

BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM. Inhoudsopgave BENQ_ESG103QG_DU.book Page i Tuesday, July 30, 2002 9:05 PM Inhoudsopgave Introductie van ESG103/ESG104 breedband routers......................... 1 Systeem vereisten.....................................................

Nadere informatie

PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken

PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken PO1168 EnVivoUSB netwerk hub 1. Ik kan de aangesloten USB apparaten in mijn netwerk niet gebruiken envivo@teknihall.nl NL : 0900/400 2001 p.1 In het venster van de applicatie wordt gemeld dat de toestellen

Nadere informatie

DATACOMMUNICATIE en NETWERKEN. LES 2 MECG003 Guy DE VYLDER

DATACOMMUNICATIE en NETWERKEN. LES 2 MECG003 Guy DE VYLDER DATACOMMUNICATIE en NETWERKEN LES 2 MECG003 Guy DE VYLDER BELONING Welkom terug: snoepje 1 Even surfen: www.practicallynetworked.com Reviews van nieuwe hardware etc. 5. ETHERNET Een netwerk architectuur

Nadere informatie

ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met computer WIN10.

ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met computer WIN10. 2016 ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met Eric Jacobs ModelTrein-Support 5-1-2016 In deze handleiding bespreken we het verbinden van een Central Station 2 met een computer, rechtstreeks of

Nadere informatie

Basis Netwerkconfiguratie. Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent

Basis Netwerkconfiguratie. Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent Basis Netwerkconfiguratie Ing. Tijl Deneut Lector Toegepaste Informatica Howest Onderzoeker XiaK, UGent IPv6: andere grootorde Hét IPv4 probleem? -> 32bit getal! Max 2^32 = 4 miljard combinaties Alle IPv4

Nadere informatie

1. Proloog webtechno, rauwkost

1. Proloog webtechno, rauwkost 9 1. Proloog webtechno, rauwkost Voor men kan beginnen met het maken het aanpassen van een website is het nuttig om eerst eens een kijkje te nemen naar bestaande sites. Bij deze, mogelijk hernieuwde, kennismaking

Nadere informatie

Siemens workpoints en DHCP options

Siemens workpoints en DHCP options Siemens workpoints en DHCP options Dit document beschrijft de configuratie en werking van een Windows 2003 DHCP server in combinatie met Siemens optipoint en Siemens OpenStage toestellen (aangemeld op

Nadere informatie

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids

BIPAC-711C2 / 710C2. ADSL Modem / Router. Snelle Start Gids BIPAC-711C2 / 710C2 ADSL Modem / Router Snelle Start Gids Billion BIPAC-711C2/710C2 ADSL Modem / Router Voor meer gedetailleerde instructies over het configureren en gebruik van de ADSL Modem/Router,

Nadere informatie

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs.

Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Webrelais IPIO-32R-M-v8.0 Compacte modul met 32 Relais Outputs. Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP / STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een IP-adres,

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Use Firmware versie 3.20C or

Nadere informatie

Hogere netwerksnelheid

Hogere netwerksnelheid PCI Express 10 gigabit Ethernet glasvezelnetwerkkaart met open SFP+ - PCIe x4 10 Gb NIC SFP+ adapter StarTech ID: PEX10000SFP De PEX10000SFP 10 gigabit glasvezelnetwerkkaart is een voordelige oplossing

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen In dit hoofdstuk staat informatie over het oplossen van problemen met de router. Snelle tips Hier volgen een aantal tips voor het oplossen van eenvoudige problemen. Start

Nadere informatie

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA

Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA Instellen Zyxel modem als stand-alone ATA In dit document wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een Zyxel ADSL modem als SIP ATA kunt configureren, zonder gebruik te maken van de DSL aansluiting op het

Nadere informatie

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT

Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT Vigor 2850 serie Dual PPPoA/PVC - RoutIT PPPoA en NAT + PPPoA en routing RoutIT maakt gebruik van 2 keer PPPoA, waarbij de eerste PPPoA wordt gebruikt voor NAT en de tweede PPPoA wordt toegepast voor routing.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen

Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Hoofdstuk 2 Problemen oplossen Dit hoofdstuk geeft informatie over het oplossen van problemen met uw draadloze ADSL modem router. Na de omschrijving van het probleem worden er instructies gegeven om u

Nadere informatie

Ethernet interface. KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kernsohn.com. Pagina 2. KMB-A01/ FTB-A09/ ITB-A17-IA-nl-0710

Ethernet interface. KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kernsohn.com. Pagina 2. KMB-A01/ FTB-A09/ ITB-A17-IA-nl-0710 KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kernsohn.com Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Faks: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com NL Ethernet interface Pagina 2 KERN KMB-A01 / FTB-A09

Nadere informatie

Uitwerking 1 Netwerken, toets 3 (INFONW) 31 januari 2005

Uitwerking 1 Netwerken, toets 3 (INFONW) 31 januari 2005 Informatica Instituut, Faculteit Wiskunde en Informatica, UU. In elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. Het college INFONW werd in 2004/2005 gegeven door Piet van Oostrum.

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

12.2TYPES BEKABELING. Thin coax. Tick coax

12.2TYPES BEKABELING. Thin coax. Tick coax 12 12 NETWERK BEKABELING Bekabeling dient om singnalen en hiermee de gegevens van de ene PC naar de andere PC over te brengen. Er zijn verschillende types kabel die kunnen gebruik worden. Elke kabel heeft

Nadere informatie

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt.

Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Bind IP to MAC Met de functie 'Bind IP to MAC' heeft u meer controle over het gebruik van LAN IP-adressen die in het netwerk worden gebruikt. Het is lastig om in de router functies toe te passen op IP

Nadere informatie

optipoint 400 HFA / CorNet TS

optipoint 400 HFA / CorNet TS optipoint 400 HFA / CorNet TS 1 Inleiding... 2 2 Configuratie HiPath 3000 / IP-netwerk... 2 3 Configuratiemenu optipoint 400 HFA... 3 4 Configuratie via Web-interface... 8 September 2002 Pagina 1 1 Inleiding

Nadere informatie

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig:

Om zelf een live stream op te zetten heb je een aantal dingen nodig: How to: Live stream In dit document vind je een uitleg over live streaming video via het internet, tevens bevat het een stap voor stap beschrijving om zelf aan de slag te gaan. Het is bedoeld voor zaaleigenaren

Nadere informatie

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl

Vigor V2.0. Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Vigor Firm w are Upgrade Procedure V2.0 Voor een uitgebreidere handleiding kijk op www.draytek.nl/firmware e- mail: support@draytek.nl Inhoudsopgave FIRMWARE UPGRADE PROCEDURE...1 INHOUDSOPGAVE...1 VOORBEREIDING...2

Nadere informatie

Bussystemen. Bronvermelding. Industrial ethernet, R.A. Hulsebos. F. Rubben, Ing. 2010-2011

Bussystemen. Bronvermelding. Industrial ethernet, R.A. Hulsebos. F. Rubben, Ing. 2010-2011 Bussystemen F. Rubben, Ing. 2010-2011 Bronvermelding Industrial ethernet, R.A. Hulsebos 1 Veldbus Systemen ModBus RTU DeviceNet Profibus ModBus TCP 1980 1985 1990 1995 2000 200 5 AS-I EtherCAT CanOpen

Nadere informatie

1. Controleren van de aansluiting op de splitter

1. Controleren van de aansluiting op de splitter Configuratie Copperjet 1616-2p (SurfSnel ADSL connected by BBned) 1. Controleren van de aansluiting op de splitter 2. Toegang tot de modem 3. Router installatie bij afname meerdere IP adressen (8, 16 of

Nadere informatie

Gebruikte techniek. Protocol. Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen

Gebruikte techniek. Protocol. Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen Een netwerk aanleggen # kabels en netwerkkaart aansluiten # Internet delen (thuisnetwerk) # en alles testen (bron; http://www.tekstenuitleg.net/artikelen/netwerken) Introductie Steeds meer mensen hebben

Nadere informatie

Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1)

Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1) www.vsko-ict.com/ib Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB-1003-01 2001 Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server

Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Aandachtspunten voor installatie suse in vmware server Voorbereiden van vware virtueel machine: 1. Select linux Suse linux 2. Maak disksize 5Gb Denk er als je virtual machine wilt draaien op FAT32 vink

Nadere informatie

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet.

Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Instellingen voor de C100BRS4 met Wanadoo kabel Internet. Algemeen: Maak gebruik van de laatste firmware voor de C100BRS4 die beschikbaar is op http://www.conceptronic.net! Firmware versie 3.20C (beta

Nadere informatie

Dienstbeschrijving Internet Plus

Dienstbeschrijving Internet Plus Dienstbeschrijving Internet Plus Inhoudsopgave 1 Internet plus 3 1.1 Dienstbeschrijving 3 1.2 Doelgroep 3 2 Opbouw van internet plus 4 2.1 Toegang tot het netwerk: cable access 4 2.2 Internet plus varianten

Nadere informatie

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur -

Handboek Migratie Instellingen. - Migreren naar de kennisnet infrastructuur - Handboek Migratie Instellingen - - Pagina 2 van 46 Inhoudsopgave 1 INLEIDING-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5 2 OVERZICHT

Nadere informatie

NAT (Network Address Translation)

NAT (Network Address Translation) Technical Note #019 Auteur: Olaf Suchorski Gemaakt op: 11 juli 2000 Bijgewerkt op: 11 juli 2000 NAT (Network Address Translation) In deze Technical Note worden de meest voorkomende situaties met NAT doorgelicht.

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router

Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router Koldingweg 19-1 9723 HL Groningen Postbus 5236 9700 GE Groningen Handleiding: ingebruikname UPC met eigen router T (050) 820 00 00 F (050) 820 00 08 E mail@callvoiptelefonie.nl W www.callvoiptelefonie.nl

Nadere informatie

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32

Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Webrelais IPIO-32I-M Met 32 ingangen potentiaal vrij Input 1 t/m Input 32 Algemene informatie Configuratie versie 8.0 DHCP/STATIC Wanneer u de 12V= en de Netwerkkabel heeft aangesloten zal het moduul een

Nadere informatie

Firmware Upgrade Utility

Firmware Upgrade Utility Firmware Upgrade Utility Inhoudsopgave Firmware Upgrade Procedure Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie

Nadere informatie

Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s)

Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s) Introduktie: Wireless Knowhow (Zie voor daadwerkelijke Wireless Sophisti netwerk koppeling de laatste 2 pagina s) Om een apparaat als Sophisti op een beveiligd draadloos netwerk te kunnen gebruiken, moet

Nadere informatie

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal

Quick Start Guide for Mxstream. In de Nederlandse taal Quick Start Guide for Mxstream In de Nederlandse taal 1 Inleiding Deze quick start guide bevat de beschrijving van de stappen die moeten worden gezet om de C100BRS4 router in te zetten in de Nederlandse

Nadere informatie

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl

Panas Striensestraat 67 5241 AW Rosmalen 073 523 23 30 info@panas.nl www.panas.nl Inhoudsopgave 1. Internet op Maat... 3 1.1 Inleiding... 3 1.2 (x)dsl- verbindingen... 3 1.2.1 ADSL... 3 1.2.2 VDSL... 4 1.2.3 SDSL... 4 1.3 Ethernet- Acces op basis van koper... 4 1.4 Glasvezel (Fiber

Nadere informatie

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02

EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 EnGenius/Senao ECB/SCB-8610S HANDLEIDING Firmware 1.9.8.02 1 Inhoudsopgave: Stap 1.1: IP-adres veranderen met Windows Vista 3 Stap 1.2: IP-adres veranderen met Windows XP 6 Stap 2: De EnGenius ECB/SCB-8610S

Nadere informatie

Software-installatiehandleiding

Software-installatiehandleiding Software-installatiehandleiding In deze handleiding wordt uitgelegd hoe u de software via een USB- of netwerkverbinding installeert. Netwerkverbinding is niet beschikbaar voor de modellen SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Nadere informatie

ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met computer WIN7.

ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met computer WIN7. 2016 ModelTrein-Support vzw: Centrale CS2 verbinden met Eric Jacobs ModelTrein-Support 5-1-2016 In deze handleiding bespreken we het verbinden van een Central Station 2 met een computer, rechtstreeks of

Nadere informatie

Tweede deeltentamen Netwerken (INFONW) 29 juni 2009

Tweede deeltentamen Netwerken (INFONW) 29 juni 2009 Departement Informatica en Informatiekunde, Faculteit Bètawetenschappen, UU. In elektronische vorm beschikbaar gemaakt door de TBC van A Eskwadraat. Het college INFONW werd in 2008-2009 gegeven door drs.

Nadere informatie

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding

CAP1300 Beknopte installatiehandleiding CAP1300 Beknopte installatiehandleiding 09-2017 / v1.0 Inhoud van de verpakking I Productinformatie... 3 I-1 Inhoud van de verpakking... 3 I-2 Systeemvereisten... 4 I-3 Hardware-overzicht... 4 I-4 LED-status...

Nadere informatie

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER...

4 HELP! IK HEB GEEN LOZE LEIDINGEN... 7 4.1 KABELS?... 7 4.2 POWERLINE... 7 4.3 VERBINDINGEN... 7 5 GEBRUIK VAN EEN WIFI REPEATER... Inhoudsopgave File: Project_09.doc 16 september 2015 1 PROBLEEM... 2 1.1 WONING BESCHRIJVING... 2 1.2 ROUTER... 3 2 WLAN EN LAN UITBREIDINGEN... 4 2.1 NIEUWE SITUATIE 1... 4 2.2 NIEUWE SITUATIE 2... 5

Nadere informatie

Labo 1.3.1.1 Layered network design simulation instruction

Labo 1.3.1.1 Layered network design simulation instruction Labo 1.3.1.1 Layered network design simulation instruction Elektronica-ICT Michelle Kempen Academiejaar 2014-2015 Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel 5 3 INHOUDSTAFEL INHOUDSTAFEL... 3 1 KOP 1...

Nadere informatie

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8

API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 API API...1 Identificatie...1 Opties...2 Acties...3 Webserver...6 Heartbeat...6 Buffer groottes...8 Identificatie Alle programma's communiceren met elkaar door gebruik te maken van JSON objecten. Het normale

Nadere informatie

3 Installatie Vmware Player 3.1

3 Installatie Vmware Player 3.1 25 3 Installatie Vmware Player 3.1 Om m eerde besturingssystem en en netwerken te testen gebruiken we een virtualisatietoepassing. Dit is een program ma dat ons toelaat om bovenop een besturingssysteem,

Nadere informatie

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding.

In de General Setup kunt u het IP-adres aanpassen. Standaard staat het IP-adres op 192.168.1.1 zoals u ziet in onderstaande afbeelding. LAN LAN Setup In deze handleiding kunt u informatie vinden over alle mogelijke LAN instellingen van de DrayTek Vigor 2130 en 2750. Hierin zullen wij alle algemene instellingen bespreken die van toepassing

Nadere informatie

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks

14/11/2017. Windows 10 & TCP/IP for timers. Dennis Dirks Windows 10 & TCP/IP for timers Dennis Dirks d.dirks@splittime.nl 1 Agenda - Windows 10 installatie / upgrade - Windows 10 instellingen - Virus scanners en firewalls - TCP/IP basis - Maken van een IP-plan

Nadere informatie

PCI Express (PCIe) gigabit Ethernet Multimode SC glasvezel netwerkkaart adapter NIC m

PCI Express (PCIe) gigabit Ethernet Multimode SC glasvezel netwerkkaart adapter NIC m PCI Express (PCIe) gigabit Ethernet Multimode SC glasvezel netwerkkaart adapter NIC - 550 m Product ID: PEX1000MMSC2 Met de PEX1000MMSC2 PCIe gigabit glasvezel netwerkkaart kunt een desktop direct aansluiten

Nadere informatie

Internet Plus. Dienstbeschrijving

Internet Plus. Dienstbeschrijving Internet Plus Dienstbeschrijving Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Dienstbeschrijving 1.2 Doelgroep 2. Opbouw van Internet Plus 5 2.1 Toegang tot het netwerk: cable access 2.2 Internet Plus varianten en

Nadere informatie

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk

Technote. EnGenius Senao EOM Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Technote EnGenius / Senao EOM-8670 Mesh Layer 2 configuratie Transparant netwerk Merk Model Firmware Datum EnGenius Senao EOM-8670 2.1.10 09-04-2009 Pagina 1 van 29 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Node

Nadere informatie

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC.

De TRUST 2 PORT USB 2.0 PCI CARD werkt niet op MAC. Werkwijze eerste gebruik Hoofdstuk 1. Aansluitingen (3.1) 2. De-installeren oude stuurprogramma s en producten (3.2) 3. Stuurprogramma Windows 98 /98SE /Me /2000 /XP (3.3) 4. USB-kaart inbouwen (3.4) 5.

Nadere informatie

Remote Powercontrol for TCP/IP networks

Remote Powercontrol for TCP/IP networks Remote Powercontrol for TCP/IP networks Gebruikershandleiding 1. Opening instructies..... 1.1 Verbinding De IP Power Switch (IPPS) moet verbonden zijn met het lichtnet (230V) en het gewenste ethernet.

Nadere informatie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie

1. inleiding. Dit werk is gelicenseerd onder een Creative Commons Naamsvermelding NietCommercieel GelijkDelen 3.0 Unported licentie 1. inleiding Misschien zonder het te beseffen, maak je dagelijks gebruik van computernetwerken. Of je nu WhatsApp gebruikt om je vrienden een bericht te sturen of Google Chrome om iets op te zoeken, je

Nadere informatie

Quickstart ewon Cosy 131

Quickstart ewon Cosy 131 Quickstart ewon Cosy 131 Inleiding In deze quickstart leggen we stap voor stap uit hoe de ewon Cosy snel geconfigureerd kan worden. Mocht u toch meer gedetailleerde informatie nodig hebben dan verwijzen

Nadere informatie

Hoofdstuk 15. Computernetwerken

Hoofdstuk 15. Computernetwerken Hoofdstuk 15 Computernetwerken 1 Figuur 15.1 Bustopologie Figuur 15.2 Stertopologie Figuur 15.3 Ringtopologie isolatie kern afscherming Figuur 15.4 Coaxkabel Figuur 15.5 Tweeaderige UTP Coating Core Cladding

Nadere informatie