Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1)"

Transcriptie

1 Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB

2 Alle rechten voorbehouden. Behoudens de uitdrukkelijk bij wet bepaalde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, op welke wijze ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van het VVKSO. Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000 (deel1) INFORMATICABEHEER Ondersteuning Informaticabeheer Marleen Decuyper Ria Van Eysendeyk IB D/2001/7841/029

3 Inhoud 1 De client/server-architectuur Concept Meerdere gebruikers van dezelfde gegevens Lokaal werken Peer-to-peer netwerk Mainframe en terminals Client/server verwerking Het client/server-proces De client of front-end De server of back-end Architecturen Eén of meerdere servers Clusters Two tier (twee lagen) Tree tier (drie lagen) Labo 1: Client/server Serverdiensten Labo 2: Serverdiensten Labo 3: Herhalingstaak Netwerkverkeer en collision domains Labo 4: Collision domains... 12

4 Professional Workstat ion 6000 PRO SD 1 De client/server-architectuur 1.1 Concept Het begrip client/server beschrijft de relatie tussen twee computerprogramma s. In deze relatie vraagt het ene programma (de client) een dienst aan het tweede programma (de server). Deze server levert ook deze gevraagde dienst aan de client. Dit concept kan gebruikt worden binnen één computer, maar is vooral bruikbaar in een netwerkomgeving. De server is daar bij voorkeur een heel krachtig toestel, met een groot inwendig geheugen, een krachtige processor en een grote opslagruimte en rekenkracht. De server levert ook meestal diensten aan meerdere clients. De software van de client en de server is meestal verschillend en aangepast aan de taak van respectievelijk de client en de server. Het client/server-proces steunt op het principe dat elke deelnemer aan het proces deze taken uitvoert waarvoor het best uitgerust of geplaatst is. Heel wat recente computertoepassingen, ook voor bedrijven maken gebruik van een client/server-proces. Als je bijvoorbeeld de stand van je bankrekening bevraagt van op je thuiscomputer of op een terminal in de bank, geeft een programma op jouw computer of de bankterminal de vraag door aan een server van de bank. 1.2 Meerdere gebruikers van dezelfde gegevens Lokaal werken Indien een gebruiker gegevens nodig heeft, kunnen die lokaal bijgehouden worden. Dit betekent op de computer van de gebruiker. Indien meerdere gebruikers dezelfde gegevens nodig hebben, kan elke gebruiker deze gegevens lokaal bijhouden. Dit geeft een aantal problemen waarvan de consistentie van deze gegevens het grootste is. Het is niet evident om iedereen steeds de meest recente gegevens te bezorgen en te zorgen dat die up-to-date blijven. Er moeten strikte afspraken gemaakt worden wie wat waar en wanneer mag wijzigen! Jan woont in Wilrijk Jan woont in Wilrijk computer van manager Jan woont in Brussel computer van telefoniste Jan woont in Gent computer van secretaresse computer van vertegenwoordiger VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 1

5 Een ander probleem is de software die op elke gebruikerscomputer moet geïnstalleerd en onderhouden worden. Alle computers moeten krachtig genoeg zijn om deze te kunnen gebruiken. In een omgeving met meerdere gebruikers voor dezelfde gegevens is lokaal werken zelden haalbaar Peer-to-peer netwerk Je hebt reeds gezien dat een peer-to-peer-netwerk een oplossing kan bieden door het delen van bestanden of file sharing. Een computer fungeert dan als bestandsserver voor welbepaalde gegevens: ze worden op dié computer bijgehouden, maar kunnen geraadpleegd worden door gebruikers op andere computers, de client-computers. In de praktijk is het aantal gebruikers beperkt tot een tiental en de computer die de gegevens bevat wordt heel erg belast. Neem als voorbeeld het bevragen van een databank die bijgehouden wordt door een bestandsserver in een peer-to-peernetwerk. Indien een pc een vraag lanceert over een database verstuurt de server de gehele database, verdeeld in pakketten, over het netwerk naar de client-pc die het verzoek deed. Indien het om een grote database gaat, worden er enorme hoeveelheden gegevens verplaatst. Voor elke bestandsactiviteit worden immers het besturingssysteem van het netwerk en de kabel gebruikt. De gegevensuitwisseling tussen de bevrager en de server veroorzaakt een enorme toename van het netwerkverkeer en vertraagt verzoeken van andere clients. Dit kost tijd en houdt het netwerk bezet. Er is nauwelijks sprake van enige coördinatie tussen de client en de server om te bepalen wat moet opgehaald worden. De bevraging van de databank gebeurt uiteindelijk lokaal. computer van manager Jan woont in Brussel computer van secretaresse Jan woont in Brussel computer van telefoniste Jan woont in Brussel peer-to-peer netwerk server computer van vertegenwoordiger Jan woont in Brussel Mainframe en terminals Een andere oplossing wordt geboden door het gebruik van een mainframe en terminals. Hierbij gebeurt alle verwerking centraal. Bij een mainframe-architectuur bevindt alle intelligentie, rekenkracht, opslagcapaciteit zich in de centrale computer. Gebruikers hebben interactie met deze host (gast-computer) via terminals. Een terminal draagt weinig of geen intelligentie in zich en registreert enkel de toetsaanslagen en geeft deze informatie door aan de host. Het mainframe zoekt de gevraagde informatie op, doet alle verwerking en geeft het resultaat door aan de terminal. Deze terminal doet geen enkele bewerking meer op de gegevens en de gebruiker ziet de gevraagde resultaten. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 2

6 Terminal 1 Mainframe Terminal 2 Terminal Client/server verwerking De term client/server werd de eerste keer gebruikt rond 1980 maar de principes van deze architectuur werden pas veel later op punt gezet. De term verwijst bij gegevensverwerking in een pc-netwerk naar de idee om het werk te verdelen tussen de clientcomputer en de krachtige server. Er wordt aan gedistribueerde verwerking van de gegevens gedaan. Nemen we als voorbeeld het bevragen van een databank. De client/server-software gebruikt de SQL (Structured Query Language) om het verzoek van de gebruiker te vertalen in een vraag die de database begrijpt. De twee belangrijkste benamingen in een dergelijke client/server-omgeving zijn: De toepassing die gegevens vraagt uit de database wordt aangeduid als de client of de front-end. De toepassing die de database beheert op de bestandsserver wordt vaak aangeduid als de server of de back-end. database Server back-end Client front-end Het client/server-proces De zoekopdracht (query) wordt vanaf de client verzonden, maar op de server verwerkt. Alleen de resultaten worden via het netwerk naar de client gestuurd. De client werkt niet op de database zelf, maar op een soort kopie die enkel de gevraagde gegevens bevat. Het gehele proces van het opvragen en ontvangen van gegevens bestaat uit een zestal stappen: De client vraagt om gegevens. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 3

7 Het verzoek wordt vertaald in SQL (Structured Query Language), een taal die de database begrijpt. Het verzoek wordt via het netwerk naar de server verzonden. De database-server voert de zoekopdracht uit en het tijdelijk resultaat wordt opgeslagen op de computer waarop zich de database bevindt. De gewenste records worden naar de client verstuurd. De gegevens worden aan de gebruiker aangeboden door de toepassing op de client De client of front-end Beschouw het voorbeeld van een productiebedrijf dat alle klanten- en productinformatie opgeslagen heeft in één database. Elke afdeling heeft een eigen front-end nodig die zodanig is uitgerust dat men de gemeenschappelijke database kan benaderen en gericht informatie opvragen. De afdeling Marketing kan mailings verzenden naar klanten met een bepaalde postcode. Verkopers kunnen achterhalen welke artikelen nog uit voorraad leverbaar zijn. De onderhoudsafdeling kan onderzoeken welke klanten aan onderhoud toe zijn. De afdeling Verkoop kan het koopgedrag van elke klant nagaan in de laatste zes maanden. De afdeling Boekhouding kan er voor zorgen dat een klant die achterstallige betalingen lopen heeft, geen bestelling meer kan plaatsen. De gebruiker formuleert een verzoek op de front-end. Meestal gebeurt dit door een formulier in te vullen op het scherm. Zo'n formulier noemt men ook wel zoeksleutel of search-key. De client-computer voert een toepassing uit die de gebruiker een gebruikersinterface biedt; verzoeken om gegevens opstelt in een vorm die verstaanbaar is voor de server (SQL); omgezette verzoeken naar de server verstuurd over het netwerk; gegevens weergeeft die van de server zijn ontvangen. Een aantal tools, toepassingen en hulpprogramma's voor de front-end maken het client/server-proces doelmatiger. Tot deze tools behoren: Query-tools. Deze gebruiken voorgedefinieerde query's en ingebouwde rapporteringsfuncties waardoor gebruikers gemakkelijker toegang tot de gegevens op de back-end krijgen. Gebruikersprogramma's. Veel toepassingen zoals Microsoft Excel geven vanaf de front-end toegang tot databases aan de back-end, door de SQL ingebouwd in de client/server-software. Andere zoals Microsoft Access, hebben hun eigen SQL om te voorzien in een interface met een RDBMS van verschillende fabrikanten. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 4

8 Tools voor programma-ontwikkeling. Veel client/server-installaties vereisen speciale, aangepaste toepassingen voor het ophalen van gegevens. Er bestaan ontwikkelomgevingen, zoals Microsoft Visual Basic, die systeemontwerpers in staat stellen om tools voor de front-end te ontwikkelen waarmee gegevens op de backend kunnen worden benaderd De server of back-end De server in een client/server-omgeving heeft gewoonlijk als taak gegevens te beheren en op te slaan. Men noemt de server de back-end van de client/server-architectuur omdat deze de verzoeken van de client afhandelt op de achtergrond en de client niet hoeft te beseffen dat de server deze taken uitvoert en niet de clientcomputer. De database-software op de bestandsserver reageert op query's van de client en stuurt enkel de resultaten van de zoekactie terug. Tot de taken van een back-end behoren: Het sorteren en verzamelen van de gevraagde gegevens en deze terugsturen over het netwerk naar de client. Het beheer van de gegevens op de server. Dit houdt in: gegevens bijwerken, verwijderen, toevoegen, beschermen. Hiervoor kan er gebruik gemaakt worden van triggers of validatieregels bijvoorbeeld om enkel aanvaardbare data in de database op te nemen. Meerdere van dergelijke bovenstaande taken terzelfder tijd verwerken. Hiervoor kan de server gebruik maken van stored procedures. Deze kunnen onder andere gebruikt worden om veel voorkomende bevragingen reeds klaar te zetten zodat de server tijd wint als de vraag komt van de client. In een bedrijf kan bijvoorbeeld de mailinglijst van de goede klanten opgenomen worden in een stored procedure omdat zij elke week een nieuwsbrief via toegestuurd krijgen. Taken voor het beheer van het netwerk uitvoeren. Voorzien in een goede beveiliging. Dit kan gebeuren door Business Rules. Dit zijn procedures die bepalen op welke manier de clients gegevens kunnen opvragen aan de server. Deze regels worden geïmplementeerd in de software op de client, de server of bij beide. Het is duidelijk dat een server in een client/server-omgeving een krachtiger toestel moet zijn dan de clients. Meestal gebruikt men dedicated servers voor de back-end van een grote database. Hoe meer bevragingen van een grote databank, hoe krachtiger deze server moet zijn. 1.4 Architecturen Eén of meerdere servers Er zijn verschillende client/server-opstellingen mogelijk. De gegevens worden opgeslagen op één server. De gegevens kunnen worden verdeeld over meerdere database-servers, afhankelijk van de locatie van de gebruikers en de aard van de gegevens. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 5

9 Eén database-server Meerdere database-servers client server client server client server client client server client Indien je met verspreide servers werkt moet de beheerder er voor zorgen dat steeds de consistentie van de gegevens gewaarborgd wordt. In een WAN kan dit gebeuren doordat de servers van tijd tot tijd een synchronisatiebewerking uitvoeren. In andere gevallen moet men soms gebruik maken van een data warehouse waarin grote hoeveelheden gegevens worden opgeslagen. De meest opgezochte gegevens worden klaargezet op een tussensysteem dat de gegevens bevat voor dat bepaalde gedeelte van het netwerk. Hierdoor wordt de hoofdserver voor een groot deel ontlast. opslagsysteem werkgroep1 data warehouse werkgroep1 werkgroep2 opslagsysteem werkgroep Clusters Een andere mogelijkheid is om meerdere machines samen één cluster te laten zijn. Je gebruikt eigenlijk meerdere computers als één geheel, de gebruiker hoeft niet te zien op welke machine zijn toepassing verwerkt wordt, maar ziet alles alsof het één server is. Het voordeel van deze manier van werken is de optimalisatie van de gebruikte bronnen, het perfect functioneren van meerdere toepassingen naast elkaar en bovendien kunnen hardwarefouten gemakkelijk opgevangen worden. Meer informatie hierover vind je op VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 6

10 Workstation Server Workstation Server Server Server Eén cluster = 1 geheel voor client = meerdere servers =meerdere hardware Workstation Workstation Two tier (twee lagen) In deze vorm van een client/server-architectuur beperkt de bewerking zich tot twee omgevingen: de front-end en de back-end. Een typisch voorbeeld hiervan is de webbrowser die draait op een client-computer en die in staat is om informatie op te vragen ergens ter wereld aan een webserver. Internet Browser webserver Dit houdt een aantal beperkingen in, vooral naar beveiliging toe. Je moet de gebruikers toegang geven tot de webserver om de data van de website te kunnen bekijken, maar ze mogen geen andere bewerkingen uitvoeren Tree tier (drie lagen) Om deze beperking op te lossen voegt men een middle-tier toe tussen de client en de server. Neem bijvoorbeeld een client-computer die via het Internet een Internet Information Server (IIS) bevraagt. De database kan zich echter nog op een derde computer bevinden: de database-server. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 7

11 front-end middle-tier back-end client bevrager van informatie Internet IIS Data De beide servers hanteren hun eigen beveiligingsbeleid waardoor de gebruikers enkel toegang hebben tot het nodige Labo 1: Client/server Beschrijf een aantal mogelijke toepassingen waarbij een client/serverproces in zijn verschillende architecturen kan gebruikt worden. Vermeld telkens de gebruikte software op de client en op de server. Beschrijf ook de taken die door beide computers uitgevoerd worden. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 8

12 2 Serverdiensten 2.1 Labo 2: Serverdiensten De verschillende serverdiensten werden reeds vroeger besproken. Neem dit terug bij de hand en maak de onderstaande taak. Je kan heel wat informatie vinden in boeken, tijdschriften en zeker ook op het Internet. Een aantal interessante startadressen zijn: Maak in de favorieten van je browser een categorie netwerken aan en houd de interessantste linken bij. 2.2 Labo 3: Herhalingstaak (1) Vul in de onderstaande tabel de beschrijving in van de opgegeven serverdiensten. serverdienst beschrijving Aanmeldingsserver Bestandsserver Printserver Toepassingsserver Domeinserver Databaseserver Mailserver Webserver Communicatieserver Proxyserver (2) Kijk na welke diensten de server in het computerlokaal op school aanbiedt. (3) Neem in deze tabel nog andere serverdiensten op indien je deze terugvindt in het schoolnetwerk of in de geraadpleegde documentatie. (4) De drie meest gebruikte besturingssystemen voor een servergestuurd netwerk zijn Windows NT/2000, Novell Netware en Linux. Sommige serverdiensten zijn ingebouwd en andere vragen de installatie van een nieuw deelprodukt. Maak voor deze drie besturingssystemen de volgende tabel volledig door te vermelden of dit stan- VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 9

13 daard geïnstalleerd wordt, of dit een extra deelprodukt is. Indien deze serverdienst een eigen naam heeft, vermeld je deze dan ook. De websites van deze producten vormen een goede start: Voor Windows NT/2000 : Voor Novell Netware: Voor Linux: serverdienst Windows NT 4 Windows 2000 Novell Netware versie Linux versie. Aanmeldingsserver Bestandsserver Printserver Toepassingsserver Domeinserver Databaseserver Mailserver Webserver Communicatieserver Proxyserver (5) Hieronder is een tabel opgenomen van componenten van een netwerk. Met de basis informatie die je reeds kreeg, vul je deze tabel in. Component Functie in een netwerk Server Werkstation Bekabeling Netwerkkaart ISDN-adapter Analoge modem ISDN-modem Hub VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 10

14 Bridge Switch Router Gateway Netwerkprinter Tapestreamer Noodbatterij Firewall (6) Maak een schema van het computernetwerk op school met vermelding van de verschillende interconnecties. 2.3 Netwerkverkeer en collision domains Zoals je reeds weet, als bij Ethernet twee knooppunten terzelfdertijd uitzenden, ontstaat een botsing (collision). Dit betekent dat twee frames, afkomstig van twee verschillende knooppunten, elkaar tegenkomen op het fysische medium van het netwerk. Door de botsing worden ze bit per bit afgebroken en blijven de resten nog steeds op het netwerk verder bewegen totdat ze uitsterven. Een collision domain is een deel van het Ethernetnetwerk waarbinnen corrupte frames, ontstaan door botsingen, nog verder blijven bestaan en doorgegeven worden. Repeaters en hubs geven de botsingen op een Ethernet-netwerk door. VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 11

15 LAN switches, bridges en routers doen dit niet. Dit betekent dat indien de netwerkperformatie fel naar beneden gaat door botsingen, het een oplossing kan bieden om een switch of router te plaatsen Labo 4: Collision domains (7) Op de volgende pagina's vind je een aantal praktijkschema's van netwerken. Voor elk afzonderlijk schema benoem je de componenten. Je vraagt je ook telkens af welk netwerkverkeer er door elke computer waargenomen wordt. Bepaal per voorbeeld de verschillende collision domains. Netwerk A VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 12

16 Netwerk B Netwerk C PC1 PC2 PC4 Router 1 Router 2 A C D PC3 B Netwerk D VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 13

17 Netwerk E VVKSO Ondersteuning informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000(deel1) - 14

Zelftest Informatica-terminologie

Zelftest Informatica-terminologie Zelftest Informatica-terminologie Document: n0947test.fm 01/07/2015 ABIS Training & Consulting P.O. Box 220 B-3000 Leuven Belgium TRAINING & CONSULTING INTRODUCTIE Deze test is een zelf-test, waarmee u

Nadere informatie

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief

ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS. Author : AV. Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief ASSISTANCE SOFTWARE INSTALLATIE-EISEN ASSISTANCE SOFTWARE FOR MICROSOFT DYNAMICS Author : AV Datum : 30 augustus 2013 Versie : 6 Status : Definitief INHOUD INTRODUCTIE... 1 1. WERKSTATIONS... 2 1.1 GEBRUIKERS

Nadere informatie

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst

1 Client/Server. 2 Geschiedenis. 3 Toekomst Deel 1 Inleiding 1 Client/Server 2 Geschiedenis 3 Toekomst Het client-server model is een model voor de samenwerking tussen twee of meer programma's, die zich op verschillende computers kunnen bevinden.

Nadere informatie

FAQ Aura Client/Server

FAQ Aura Client/Server FAQ Aura Client/Server Wat is een Client/Server applicatie? Een Client/Server applicatie (ook wel C/S genoemd) is een software applicatie die op een efficiënte manier gebruikmaakt van zogenaamde clients

Nadere informatie

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER

MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER MIGRATIE VAN KING 5.47 NAAR NIEUWE PC OF SERVER Dit document beschrijft de migratie van King naar een nieuwe pc (Stand Alone) en naar een nieuwe server (Client-Server). Hierin wordt verwezen naar de installatiehandleidingen

Nadere informatie

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC

Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Technische nota AbiFire5 Rapporten maken via ODBC Laatste revisie: 29 juli 2009 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1 Installatie ODBC driver... 2 2 Systeeminstellingen in AbiFire5... 3 2.1 Aanmaken extern profiel...

Nadere informatie

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-283

Inhoud. VVKSO Ondersteuning Informaticabeheer Beheer van een servergestuurd netwerk met Windows 2000-283 Inhoud 14 Het printerbeheer van Windows 2000... 284 14.1 Hardware, software, server en netwerk... 284 14.2 Afdrukarchitectuur van Windows 2000... 284 14.3 Afdrukken op het Internet... 286 14.4 Een nieuwe

Nadere informatie

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen

CURSUS NETWERKEN. Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen 2009 2010 CURSUS NETWERKEN Anneleen Notermans - Dieter Meerts - Inge Jeurissen Jolien Knapen INHOUDSOPGAVE 1 Inleiding 4 2 Wat is een netwerk? 4 3 Waarom een netwerk 5 3.1 De geschiedenis van het netwerk

Nadere informatie

Inhoud Werkgroepen en domeinen...96

Inhoud Werkgroepen en domeinen...96 Inhoud 8 Werkgroepen en domeinen...96 8.1 Werkgroepen...96 8.1.1 Labo 29: Werken in een Windows 98 peer-to-peer-netwerk...97 8.1.2 Labo 30: Commando s voor controle van het netwerkverkeer...97 8.1.3 Labo

Nadere informatie

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen

Computerconfiguratie en netwerken. Windows 7 HA 5337 01. Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs. Alle studierichtingen Computerconfiguratie en netwerken Windows 7 HA 5337 01 Alle studierichtingen Lut Boogaerts - Ria Van Eysendeyk - Christel Valkeners - Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel 2011 Vlaams Verbond

Nadere informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie

d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie d-basics b.v. Tinstraat 3-5 4823 AA Breda Tel 076-5239040 Fax 076-5239041 verzamelen, bewerken en versturen van informatie Inhoudsopgave 1 Wat is d-basics Creditline?... 3 2 Verzamelen van informatie...

Nadere informatie

SuperOffice Systeemvereisten

SuperOffice Systeemvereisten Minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM De minimale systeemvereisten voor SuperOffice CRM zijn tevens afhankelijk van het besturingssysteem en de services/applicaties die op het systeem actief zijn.

Nadere informatie

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit)

ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster WebAccess en ManualMaster WebEdit) Let op: de versie op de gebruikerswebsite kan worden bijgewerkt! Het kan dus zijn dat uw geprinte versie verouderd is. Van toepassing op ManualMaster Systeem 6.1 (ManualMaster Administrator, ManualMaster

Nadere informatie

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2

Inleiding. We hopen dat u nog lang gebruik mag maken van onze software. Samen Wassen. Pagina 2 Inleiding. Voor u ligt het beveiligingsbeleid van de website SamenWassen. SamenWassen.nl is een flexibele en gebruikersvriendelijke website waarop gegevens met betrekking tot het reinigen van voertuigen

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet

Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet HA 5604 03 2e graad TSO (Handel Handel talen) Geert David, Stijn Maenhaut, Vik Pauwels, Marleen Vande Putte Werkgroep Handel 2013 Vlaams Verbond van

Nadere informatie

Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet

Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet Hardware, besturingssystemen, netwerken en internet Lerarenhandleiding bij boekje HA 5604 03 HA 5602 03 2e graad TSO (Handel Handel talen) Geert David, Stijn Maenhaut, Vik Pauwels, Marleen Vande Putte

Nadere informatie

In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar?

In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar? Les D-01 Netwerken In deze les staan we stil bij netwerken. Waarom gebruiken we netwerken en hoe zitten ze in elkaar? 1.1 Wat is een netwerk? Een netwerk bestaat uit een aantal, met elkaar verbonden componenten,

Nadere informatie

TranSearch WEBPlus. Overzicht

TranSearch WEBPlus. Overzicht TranSearch WEBPlus Overzicht TranSearch WebPlus is de laatste in een lange rij intuïtieve oplossingen van UK Software Limited. TranSearch WebPlus is wederom een hoogstaande oplossing voor datamanagement

Nadere informatie

Systeemeisen Exact Compact product update 406

Systeemeisen Exact Compact product update 406 1 van 6 08-10-2013 12:07 Exact Compact Systeemeisen Exact Compact product update 406 Een pressionele administratie moet bedrijfszeker zijn. U moet er in het dagelijks gebruik snel en zonder onderbrekingen

Nadere informatie

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen

Personalia. Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B. Eigenschappen Personalia Naam: Arie Woonplaats: Katwijk aan Zee Geboortejaar: 1989 Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: B Eigenschappen Gedreven Pro-actief Teamplayer Sociaal Zelfstandig Opleidingen MBO Niveau 4 Periode:

Nadere informatie

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren

Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren Whitepaper Virtualisatie en veilig internetbankieren In dit white paper zullen we uitleggen hoe u met behulp van virtualisatie veilig kunt internetbankieren. We zullen eerst een korte uitleg geven hoe

Nadere informatie

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements

Cerussa Mobile / MyCerussa Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Mobile Device... 4 3. Server... 4 4. WI-FI... 4 D. Operating System

Nadere informatie

Taak 1.4.10 Apachiis. Inhoud

Taak 1.4.10 Apachiis. Inhoud Taak 1.4.10 Apachiis Inhoud Taak 1.4.10 Apachiis... 1 Inleiding... 2 Functie van een Webserver... 3 Wat is een webserver?... 3 Wat doet een webserver?... 3 Wat is en doet een webserver nu écht?... 3 Stappenplan

Nadere informatie

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6

MINIMALE SYSTEEMEISEN. Vakware 6 MINIMALE SYSTEEMEISEN Vakware 6 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 3 1. BESTURINGSSYSTEMEN... 4 2. WEBAPPLICATIES... 5 2.1 Vakware Digitale Werkbon... 5 3. HARDWARE-EISEN... 6 3.1 Database server(s)... 6 3.2 Werkstation(s)/client(s)...

Nadere informatie

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS

Three Ships CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor Three Ships CDS CDS opschalingsdocument Overzicht server configuratie voor CDS 1. Algemeen Dit document geeft een overzicht van een aantal mogelijke hardware configuraties voor het inrichten van een serveromgeving voor

Nadere informatie

Cerussa FIN Pre-requirements

Cerussa FIN Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

Pervasive Server V9 Installatiegids

Pervasive Server V9 Installatiegids Pervasive Server V9 Installatiegids 1 Inhoudsopgave 1. Om te beginnen... 3 2. Systeemeisen... 3 2.1 Server... 3 2.1.1 Hardware... 3 2.1.2 Software... 3 2.2 Client... 3 2.2.1 Hardware... 3 2.2.2 Software...

Nadere informatie

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen.

Laten we eens beginnen met de mouwen op te stropen en een netwerk te bouwen. Practicum Filius In deze proefles gaan we jullie kennis laten maken met computernetwerken. Na afloop van dit practicum heb je een goede basis van waar een netwerk uit kan bestaan, hoe je een netwerk bouwt

Nadere informatie

Printing Solutions. Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt

Printing Solutions. Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt Printing Solutions Oplossingen waarmee u direct aan de slag kunt print copy scan fax Printer Drivers Drivers voor elk Operating Systeem Kyocera printers zijn ontworpen om vanuit nagenoeg alle Operating

Nadere informatie

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99

Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens. Aanbeveling 1/99 5093/98/NL/def. WP 17 Groep voor de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens Aanbeveling 1/99 inzake de onzichtbare en automatische verwerking van persoonsgegevens op

Nadere informatie

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving

Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Zicht - Content Management Systeem een algemene beschrijving Versie april/2008 Zicht nieuwe media ontwerpers 2008 1 Inleiding Een Content Management Systeem (CMS) is een webapplicatie waarmee je zonder

Nadere informatie

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende

Microsoft 70-685: Windows 7, Enterprise Desktop Support Technician Studerende Personalia Naam: Frans Geboortedatum: 19-03-1987 Woonplaats: Weesp Nationaliteit: Nederlandse Burgerlijke staat: Ongehuwd Rijbewijs: B Profiel Frans is een sociaal ingesteld persoon die graag met mensen

Nadere informatie

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk.

Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Beschrijving aansluiten Windows werkplek op het netwerk. Inhoudsopgave Voorwoord...2 Windows 95/98 pc aansluiten...3 Windows NT / XP Home / Professional...4 Testen netwerk verbinding...5 Pagina 2 woensdag

Nadere informatie

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA

COMPUTEROPERATOR. 580 Lt. Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. TANERA TANERA Kwalitatief onderwijs voor volwassenen in Aalst. COMPUTEROPERATOR 580 Lt NETWERKTECHNICUS Computerbesturingssystemen 1 (60 LT) Deze module verzorgt het aanbrengen van de basiscompetenties voor

Nadere informatie

Exameneisen gewicht % theorie

Exameneisen gewicht % theorie Exameneisen System Administration Foundation Publicatiedatum 1 april 2009 Startdatum 1 juli 2007 Doelgroep Voorkennis Mensen die in het operationele, technische beheer (willen) werken. (Aankomend) systeem-

Nadere informatie

Logging voor Support

Logging voor Support Logging voor Support Wireshark Het computerprogramma Wireshark is een packet sniffer en protocol analyzer, een programma dat gebruikt wordt om gegevens op een computernetwerk op te vangen en te analyseren.

Nadere informatie

Easy Business Tools - Multi-user module

Easy Business Tools - Multi-user module Easy Business Tools Multi-user module Wat is de Multi-user module en wat kan ik er mee doen? De multi-user module is een gebruikerslicentie waardoor 5 computers in een netwerk kunnen samenwerken in Mijn

Nadere informatie

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0

Scenario Advies SYSTEEMEISEN. November Versie 5.0 Scenario Advies SYSTEEMEISEN November 2016 Versie 5.0 Hoofdstuk 1, Inleiding Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Scenario Advies... 1 2 Netwerkomgeving... 1 2.1 Windows besturingssystemen... 1 2.1.1 Netwerk

Nadere informatie

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017

Pagina 1. Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Pagina 1 Installatiehandleiding vanaf versie 2017 Inhoudsopgave Update stand alone DATAflor BUSINESS (single user)... 3 Update server DATAflor BUSINESS... 6 Update client DATAflor BUSINESS (na server update)...

Nadere informatie

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M

Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Installatiehandleiding Sartorius ProControl MobileMonitor 62 8991M Softwareprogramma 98646-003-14 Inhoud Gebruiksdoel................. 3 Systeemvereisten.............. 3 Kenmerken................... 3

Nadere informatie

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05)

Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Assignment 3 Arjan Dekker (23-02-05) Dit document beschrijft twee onderzoeken uitgevoerd in opdracht van de afdeling ICT van Administratiekantoor Dekker BV. Deze afdeling wil achterhalen wat de beste manier

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3 Approved Aangemaakt op: 16-2-2016 9:34:43 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 client-server 5 2.3 Remote 6 1. Inleiding Deze systeemeisen

Nadere informatie

1. Introductie netwerken

1. Introductie netwerken 13 1. Introductie netwerken Een netwerk is simpel gezegd een verzameling computers die met elkaar verbonden zijn. De realiteit is wat complexer, omdat de computers met elkaar verbonden zijn met behulp

Nadere informatie

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM

HANDBOEK LSM BASISPRINCIPES LSM Pagina 1 1.0 BASISPRINCIPES LSM 1.1. SYSTEEMEISEN VANAF LSM 3.1 SP1 (WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN) ALGEMEEN Lokale administratorrechten voor de installatie Communicatie: TCP/IP (NetBios actief), LAN (aanbevolen:

Nadere informatie

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH

TALIS. Basis systeemeisen. Versie 3.4 Approved CREATED WITH Basis systeemeisen Versie 3.4 Approved Aangemaakt op: 28-10-2015 8:11:01 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

Installatie en configuratie documentatie

Installatie en configuratie documentatie Installatie en configuratie documentatie Assistance Web Portal v. 2.58, 2.60 Voor Windows 2003 / 2008 / XP / Vista / Windows 7 Assistance PSO handleiding, uitgegeven door Assistance Software. Alle rechten

Nadere informatie

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2

Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Upgrade Accowin van versie 1 naar versie 2 Versie 2.0.2 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 2. AccowinUpgrade uitvoeren... 2 2.1 Taalkeuze... 2 2.2 Belangrijke opmerking... 2 2.3 Selecteren map waarin de huidige

Nadere informatie

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client

Systeemvereisten. Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009. Rolgebaseerde client Systeemvereisten voor Microsoft Dynamics NAV 2009 Rolgebaseerde client Microsoft Windows XP Professional SP3 of later (X86 of 32-bits Microsoft Windows Vista (Business, Enterprise, of Ultimate) SP1 of

Nadere informatie

Temperatuur logger synchronisatie

Temperatuur logger synchronisatie Temperatuur logger synchronisatie Juni 10, 2010 1 / 7 Temperatuur logger synchronisatie Introductie Twee of meerdere ontvangers van het Multilogger systeem kunnen met de temperature logger synchronisatie

Nadere informatie

Installatiehandleiding

Installatiehandleiding Installatiehandleiding Rekensoftware MatrixFrame versie 5.3 MatrixTools versie 5.3 1 / 8 Systeemeisen Minimale systeemeisen voor werkstation: Microsoft Windows 7, 8 of 10 (32 of 64 bits) Intel Core i5

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen Basis. Versie 3.0 Approved CREATED WITH Systeemeisen Basis Versie 3.0 Approved Aangemaakt op: 28-7-2015 16:19:16 Auteur TANS CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. 4 2.1 Stand-alone 4 2.2 server en werkstations 4 2.3 Remote 5 1. Inleiding

Nadere informatie

1 Besturingssysteem. 1.1 Wat is een besturingssysteem? 1.2 Verschillende besturingssystemen. 1.3 Windows, verschillende versies

1 Besturingssysteem. 1.1 Wat is een besturingssysteem? 1.2 Verschillende besturingssystemen. 1.3 Windows, verschillende versies 1 Besturingssysteem 1.1 Wat is een besturingssysteem? Elke computer heeft een besturingssysteem. Zonder besturingssysteem kan een computer niet werken. Het besturingssysteem zorgt ervoor dat de computer

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES

SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Scenario Advies SYSTEEMEISEN SCENARIO ADVIES Oktober 2015 Versie 1.2 Hoofdstuk 1, Inleiding Systeemeisen Scenario Advies Inhoud 1 Inleiding Systeemeisen Scenario Advies... 1 2 Systeemeisen... 1 2.1 Besturingssystemen...

Nadere informatie

Rent+ Pre-requirements

Rent+ Pre-requirements Pre-requirements Inhoudstafel A. Algemeen... 3 B. Type installaties... 3 C. Hardware en software vereisten... 4 1. PC Clients... 4 2. Terminal Server Clients (Thin Clients)... 4 3. Server... 4 D. Operating

Nadere informatie

INSTALLATIE HANDLEIDING

INSTALLATIE HANDLEIDING INSTALLATIE HANDLEIDING REKENSOFTWARE MatrixFrame MatrixFrame Toolbox MatrixGeo 1 / 9 SYSTEEMEISEN Werkstation met minimaal Pentium 4 processor of gelijkwaardig Beeldschermresolutie 1024x768 (XGA) Windows

Nadere informatie

chello academy cursusboek Netwerken De theorie over computernetwerken

chello academy cursusboek Netwerken De theorie over computernetwerken chello academy cursusboek Netwerken De theorie over computernetwerken Voordat je begint Netwerken De techno chello module Netwerken is onderdeel van de cursus Netwerkbeginselen van het universele techno

Nadere informatie

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2

Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Handleiding Reinder.NET.Tasks.SQL versie 2 Reinder Stolte Tramstraat 33 8771RR Nijland Inhoudsopgave 1 Algemeen... 2 2 Installeren en configureren... 3 3 Taken instellen... 4 3.1 Taskname (Taaknaam) verplicht

Nadere informatie

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011

INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2011 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van installatie

Nadere informatie

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware.

Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het besturingssysteem of operating system, vaak afgekort tot OS is verantwoordelijk voor de communicatie van de software met de hardware. Het vormt een schil tussen de applicatiesoftware en de hardware

Nadere informatie

TradePoint Systems NCTS Oplossingen

TradePoint Systems NCTS Oplossingen TradePoint Systems NCTS Oplossingen Van overheidswege bent u vanaf 1 april 2004 verplicht om uw huidige transitdocumenten elektronisch aan te maken en te versturen. Indien uw organisatie niet beschikt

Nadere informatie

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties

WebDAV. Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties WebDAV Gebruik bestanden op de server alsof ze lokaal op uw computer staan Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties Datum: November 2010 Aantal pagina's: 7 Versie: 1.30 Doelgroep: Content

Nadere informatie

Databases - Inleiding

Databases - Inleiding Databases Databases - Inleiding Een database is een verzameling van een aantal gegevens over een bepaald onderwerp: een ledenbestand van een vereniging, een forum, login gegevens. In een database worden

Nadere informatie

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent

Development Partner. Partner of the year 2010 Partner of the year 2011. Installatiehandleiding. Xerox Device Agent Partner of the year 2010 Partner of the year 2011 Development Partner Installatiehandleiding Xerox Device Agent Wat is de Xerox Device Agent (XDA)? XDA detecteert en controleert afdrukapparaten, in het

Nadere informatie

Handleiding Logcom 1.3

Handleiding Logcom 1.3 Handleiding Logcom 1.3 Dit document beschrijft de werking van het programma Logcom op een Windows 7 SP1, Windows 8.1 update 1 en Windows 10 machine. Windows 8 (zonder.1) wordt niet ondersteund. Windows

Nadere informatie

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK

8.2 MESH 8.3 STERNETWERK NETWERK 8.2 MESH NETWERK Cursus netwerken Een mesh netwerk is geschikt voor telefooncentrales in de 'hogere netvlakken', waar grote telecommunicatie-verkeersstromen uit diverse regio's zijn geaggregeerd en tussen

Nadere informatie

ibridge/andk the analyst s connection

ibridge/andk the analyst s connection ibridge/andk the analyst s connection ibridge / ANDK Uiteraard weet ú als criminaliteitsanalist als geen ander dat u met behulp van de Analyst s Notebook software analyseschema s handmatig kunt opbouwen

Nadere informatie

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010

Terminal Services. Document: Terminal Services T.b.v. relatie: Isaeus Auteur: Martin Waltmans Versie: 2.3 Datum: 20-3-2007 KB nummer: 100010 Terminal Services Dit document beschrijft hoe op afstand kan worden ingelogd op een Terminal Server. Lees dit document zorgvuldig, voordat u voor het eerst hiervan gebruik maakt! Isaeus Solutions Tel:

Nadere informatie

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module

HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Module STUDIEFICHE CVO DE AVONDSCHOOL Opleiding HBO5 Informatica Netwerkbeheer (90 studiepunten) Module C4 Internettechnologie en systeem- en netwerkbeheer deel 2 (5 studiepunten) Plaats van de module in de opleiding:

Nadere informatie

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010

FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 FULL HOUSE INSTALLATIEPROCEDURE EN SYSTEEMEISEN Netwerkversie per oktober 2010 SAMENVATTING Een professioneel softwarepakket vraagt om een professionele installatie. Om te voorkomen dat op het moment van

Nadere informatie

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows.

XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. XAMPP Web Development omgeving opzetten onder Windows. Inhoudsopgave 1. Lees dit eerst... 2 2. Inleiding... 2 1 Xampp downloaden... 2 2 Installatie Xampp 1.7.4 op externe harddisk... 3 3 XAMPP herconfiguren...

Nadere informatie

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures

Beveiligingsbeleid Perflectie. Architectuur & Procedures Beveiligingsbeleid Perflectie Architectuur & Procedures 30 november 2015 Versiebeheer Naam Functie Datum Versie Dimitri Tholen Software Architect 12 december 2014 0.1 Dimitri Tholen Software Architect

Nadere informatie

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf

Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf Netwerken en communicatie binnen en buiten het bedrijf MS-OUTLOOK 97 MS-OUTLOOK 98 Richtlijnen voor de leraar Guy Willems Werkgroep Integratie Informatica Handel HA-5309-01 2000 Netwerken en communicatie

Nadere informatie

Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2

Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2 Beheer van computersystemen Hardware, elektriciteit en analyse Cursus deel 2 HA-5515-02 Informaticabeheer Lut Boogaerts Marleen Decuyper Wim Saliën Koepelkrediet VVKSO 2010 Vlaams Verbond van het Katholiek

Nadere informatie

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1

GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 GEBRUIKERSHANDLEIDING OpenIMS DMS Microsoft Outlook integratie. Versie 1.1 1 Document status Datum Auteur Versie Status 12-06-2008 H.A.M. van Korven 0.1 Concept 06-11-2008 K. Kaptein 1.0 Concept 08-11-2008

Nadere informatie

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4

SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 SYSTEEMVEREISTEN TRACK VERZUIM 4 Copyright Tredin B.V. te Lelystad Niets uit deze uitgave mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt (voor willekeurig welke doeleinden) door middel van druk, fotokopie,

Nadere informatie

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,-

Prijslijst 2015. Algemeen. Reparaties. Installaties. Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Prijslijst 2015 Algemeen Voorrijkosten binnen gemeente Bedum: 5,- Voorrijkosten buiten gemeente Bedum: 20,- Advisering: 10,- per uur. Reparaties Onderzoekskosten: 10,- Reparatiekosten: 10,- Installaties

Nadere informatie

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2

Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Installatiegids Command WorkStation 5.6 met Fiery Extended Applications 4.2 Fiery Extended Applications Package (FEA) v4.2 bevat Fiery-toepassingen voor het uitvoeren van taken die zijn toegewezen aan

Nadere informatie

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH

TALIS. Systeemeisen. Versie 1 CREATED WITH Systeemeisen Versie 1 Aangemaakt op: 12-2-2017 17:37:39 Status: Approved CREATED WITH Inhoudsopgave 1. Inleiding 4 1.1 Netwerk 4 1.2 en Microsoft Office 2007/2010/2013 4 1.3 Virtualisatie 4 2. 5 2.1 Stand-alone

Nadere informatie

Handleiding server-installatie

Handleiding server-installatie Handleiding server-installatie Document versie : 1.0, t.b.v. Delta/W Document datum : 15-06-2012 Auteur : Ben Hofstede Inhoud 1. Delta/W systeem eisen 3 2. Voorbereiding 4 3. Installatie SQL-server 5 4.

Nadere informatie

MKG Whitepapers augustus 2015

MKG Whitepapers augustus 2015 Document: Onderdeel: MKG Configuratie Whitepaper MKG Workgroup Server Een whitepaper definieert de ondersteunde en gegarandeerde installatie en configuratie van een product. Alle niet genoemde producten

Nadere informatie

Peelland ICT Online Back-up

Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT Online Back-up Peelland ICT biedt volledig in eigen beheer online back-up aan. Hiermee voorzien wij onze klanten van de laatste nieuwe back-up mogelijkheden en technieken. Risico s conventionele

Nadere informatie

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk

SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE. Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk SYSTEEMEISEN EN VX COMPONENTEN INSTALLATIE Versie Status Datum Auteur Opmerking 1.0 Definitief 14-3-2012 Servicedesk INHOUDSOPGAVE 1 SYSTEEMEISEN VOOR HET INSTALLEREN EN WERKEN MET VERZUIMXPERT... 3 2

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2012

Installatie SQL Server 2012 Installatie SQL Server 2012 Download de SQL Server express net Advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29062 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL

Tinus Plotseling 29-12-2002. MySQL Tinus Plotseling 29-12-2002 MySQL Inhoudsopgave Inleiding... 3 MySQL Geschiedenis... 3 MySQL Toepassingen... 3 MySQL Voordelen... 4 MySQL Nadelen... 4 MySQL bij ASCI... 4 PostgreSQL... 5 ORACLE... 6 MS

Nadere informatie

Absentie Presentie Server Migratie

Absentie Presentie Server Migratie Absentie Presentie Server Migratie Auteur A. Boerkamp Versie V1.2 Datum 11-08-2010 Status Voor Intern / Extern gebruik Pincash International, 3066GS Rotterdam, Anthonetta Kuijlstraat 43-45, 010-2868000

Nadere informatie

Hardware en beheer van computersystemen Windows 8.1 HANDLEIDING

Hardware en beheer van computersystemen Windows 8.1 HANDLEIDING Hardware en beheer van computersystemen Windows 8.1 HANDLEIDING HA-5521-01 Informaticabeheer Bert Cauwenberg en Lieven Pauwels Werkgroep Handel 2015 Vlaams Verbond van het Katholiek Secundair Onderwijs

Nadere informatie

WebHare en WebDAV. Gebruik bestanden op de WebHareserver alsof ze op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties

WebHare en WebDAV. Gebruik bestanden op de WebHareserver alsof ze op uw computer staan. Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties WebHare en WebDAV Gebruik bestanden op de WebHareserver alsof ze op uw computer staan Microsoft Word / Internet Explorer / Mijn netwerklocaties Datum: Oktober 2012 Aantal pagina's: 8 Versie: 1.4 Doelgroep:

Nadere informatie

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat

2014 ITIL v3 Studerende. 2013 VMware Certified Associate - Data Center Virtualization Certtificaat Personalia Naam: Rinco Geboortedatum: 05-01-1993 Woonplaats: Sint Annaparochie Nationaliteit: Nederlandse Rijbewijs: Ja + auto Inzetbaar als Profiel Rinco is in staat om zich snel aan te passen aan een

Nadere informatie

ChainWise server randvoorwaarden

ChainWise server randvoorwaarden ChainWise server randvoorwaarden Product ChainWise Bedrijfssoftware Datum 04-08-2016 Alle rechten voorbehouden aan ChainWise Niets in deze uitgave mag worden gebruikt in welke vorm dan ook zonder schriftelijke

Nadere informatie

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager

Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Installatiehandleiding TiC Narrow Casting Manager Inhoudsopgave 1. Algemeen - 3-2. Installatie PostgreSQL database server - 4-3. Installatie FTP server - 9-4. Aanmaken account in FileZilla server - 13

Nadere informatie

Installatie SQL: Server 2008R2

Installatie SQL: Server 2008R2 Installatie SQL: Server 2008R2 Download de SQL Server 2008.exe van onze site: www.2work.nl Ga naar het tabblad: Downloads en meld aan met: klant2work en als wachtwoord: xs4customer Let op! Indien u een

Nadere informatie

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet

chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet chello academy cursusboek DNS Een handleiding voor de Domain Name Service van het internet Voordat je begint DNS De DNS techno chello module maakt deel uit van de cursus internettechnologie van het techno

Nadere informatie

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut

Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0. Dennis Schut Technical Deep Dive Microsoft Dynamics CRM 4.0 Dennis Schut Agenda Versies Microsoft Dynamics CRM 4.0 Infrastructurele & software vereisten Microsoft Dynamics CRM 4.0 Onze ervaringen met Microsoft Dynamics

Nadere informatie

Sint-Jan Berchmanscollege

Sint-Jan Berchmanscollege Sint-Jan Berchmanscollege Infobrochure INFORMATICABEHEER (3de graad TSO) Leerlingprofiel Je bent 16 jaar en je kiest voor een studierichting in de 3de graad. Zou de richting Informaticabeheer iets voor

Nadere informatie

Installatie SQL Server 2014

Installatie SQL Server 2014 Installatie SQL Server 2014 Download de SQL Server Express net advanced Services van de website: https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42299 klik op Download. Als u een 64 bit variant

Nadere informatie

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools)

Firmware Upgrade. Upgrade Utility (Router Tools) Firmware Upgrade Upgrade Utility (Router Tools) Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Voorbereiding 3 Modem/router resetten naar fabrieksinstellingen 3 Computer configuratie in Windows 8/8.1 4 Computer configuratie

Nadere informatie

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03

INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 INSTALLATIE NIS UPDATE Q3-2014-03 Q3-2014-03 2014 Van Brug Software B.V. Hoewel deze handleiding met zeer veel zorg is samengesteld, aanvaardt Van Brug Software B.V. geen aansprakelijkheid voor enige schade

Nadere informatie

PictoWorks Netwerk infrastructuur

PictoWorks Netwerk infrastructuur PictoWorks Netwerk infrastructuur dongle server file server validatie bestandsuitwisseling Op de file server bevindt zich de client-software van PictoWorks: {PictoWorks-directory} thumbs\ pictogrammen\

Nadere informatie

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO.

SPACE ProAccess 2.0. Voor nadere toelichting kan contact opgenomen worden met SALTO. SPACE ProAccess 2.0 SALTO voorziet de partner van een document dat als checklist dient voor een juiste voorbereiding van de SALTO Web Software en de vereisten van het netwerk. Dit document is bedoeld voor

Nadere informatie