Master Product Design

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Master Product Design"

Transcriptie

1 Master Product Design

2 Master Product Design Master Product Design Inleiding 1. De Master Product Design 1.1 Investering in tijd 1.2 Diploma 1.3 Studiekosten 1.4 Toelating 1.5 Meer informatie en aanmelden 1.6 Lectoraten 1.7 Cross-over benadering 1.8 Locatie 2. Onderwijsprogramma 2.1 Werkcolleges 2.2 Workshops 2.3 Ontwerpateliers 2.4 Futurelabs 2.5 Meesterproef 2.6 Vrije keuze ruimte 2.7 Professional Development Coaching 2.8 Voorbeelden ontwerpateliers Ontwerpen Ondernemen Onderzoeken Inhoud

3 Inleiding Inleiding Inleiding Complexe 1 De Hogeschool Rotterdam start een tweejarige masteropleiding voor productontwerpers met beroepservaring. Centraal hierin: Onderzoeken, Ontwerpen en Ondernemen. Drie gebieden waar studie en praktijk nauw met elkaar zijn verweven. Gericht op kandidaat-masters die een keuze durven te maken: weer gaan studeren naast de praktijk. En op bureaus en bedrijven die energie en praktijkopdrachten willen inbrengen. Rotterdam kiest met de master een eigen positie. De wereld waarin we nu leven, wonen, werken, recreëren is het studiegebied. De vragen die zich daarin voordoen zijn uiterst uiteenlopend. Breedte die wordt gecombineerd met verdieping. Hoe kom je van A naar B zonder nog meer auto s en nog meer snelwegen? Hoe grijpt een nieuw vervoersconcept in op de infrastructuur (de wegen, de stad)? Wat zijn de vormgevingsconsequenties voor de voertuigen, de laadstations? Hoe ziet convenience shopping er uit als dit voornamelijk interactief plaatsvindt? De reeks vragen is eindeloos. Waarbij het altijd zo is dat het nooit uitsluitend gaat om de dingen zelf, maar vooral om de vraag: wat de dingen met de mensen doen. De wereld waarin we nu leven, met alle beperkingen en met alle mogelijkheden die op ons afkomen, zet de agenda voor dit programma. Energie, gezondheidszorg, transport over land, water en in de lucht, verkeer, openbaar vervoer, elk gebied heeft eigen prioriteiten. Dat vraagt om keuzes, niet alleen vanuit design: vanuit alle disciplines. Belangen afwegen, omgaan met tegenstrijdige belangen. Ontwerpen vanuit kansen en bedreigingen, rekening houdend met duurzaamheid, klimaat, milieu en de gebruiker/consument. Orde scheppen in een universum waarin de beperkingen en de mogelijkheden opduiken uit de meest onverwachte hoeken en gaten. Met wisselende ogen kijken naar een probleem, vanuit verschillende perspectieven. In de wetenschap dat er velen met je meekijken over je schouder. Studeren in een programma waar het dagelijks leven en de maatschappij, de agenda zetten. Geen geringe uitdaging. vraagstukken, zeer complex. Complexe vraagstukken, complex. Dat stelt eisen aan deze opleiding. En aan de kandidaat masters. Design is te definiëren als zichtbare intelligente oplossingen voor ingewikkelde ontwerpopgaven. Een masteropleiding die zich concentreert op de geschetste vraagstukken moet een extra dimensie geven aan het begrip complexiteit. Het programma moet problemen benaderen vanuit verschillende invalshoeken. Rotterdam voorziet hierin door verschillende masters bij elkaar te zetten en met elkaar te laten samenwerken. Lectoren, (gast)docenten, bedrijven komen met opdrachten uit de praktijk, studenten betreden elkaars gebied. Ontwerpers worden door deze cross-over benadering geïnspireerd door ondermeer architectuur, landschapsontwerp, interieurontwerp, grafisch design en autonome kunst. De opleiding creëert daarmee een omgeving waarin studenten kennis uitwisselen en interdisciplinair samenwerken. Zij kunnen colleges volgen van verschillende masterprogramma s en masterclasses en ontwerpprojecten onderling combineren. Het levert een mooie mix op: mensen en zienswijzen die tot in het uiterste kunnen verschillen en hooguit waarden delen. Dat moet het samenwerken wel heel inspirerend maken. De master in Rotterdam is gebouwd op een stevig fundament, met daarin een centrale rol voor de drie O s: Onderzoeken, Ontwerpen en Ondernemen. Een extern onderzoek naar het beroepsprofiel van de productontwerper op masterniveau levert vijf kerntaken op. Deze kerntaken zijn de pijlers waarop deze master is gebouwd. Research zet opdrachten uit om de ontwerpkwaliteiten te verdiepen en te verbreden. Focus zijn producten en diensten met een maatschappelijke relevantie die hoogwaardig, duurzaam, gebruiksvriendelijk, goed van vorm, produceerbaar en voor de markt interessant zijn. 2

4 Inleiding Inleiding Taken van de Taken van de productontwerper op masterniveau 3 Where the Masters meet. Ontmoetingsplaats en kruispunt, omdat de Masters elkaar hier treffen. Wanneer we onze ambities als opleiding op het gebied van product design waarmaken, is dit The Masters. De opleiding introduceert nieuwe inzichten voor ontwerpprocessen voor sociale en culturele innovatie. Studenten leren er over waardecreatie: de economische, maatschappelijke, historische en emotionele betekenis van vormgeving. De opleiding sluit hiermee nauw aan op de ontwikkelingen in het beroep: ontwerpopgaven die steeds complexer worden, co-creatie en interdisciplinariteit, globalisering, nieuwe technische ontwikkelingen, veranderende productievormen en verschillen in consumentengedrag. Bij Nederlands productontwerp horen design en entrepreneurschap bij elkaar. Ondernemende topontwerpers zoals Nederland er een aantal kent, worden groot omdat ze hun eigen ondernemerschap en creativiteit op een goede manier weten te combineren. De designer als ondernemer, entrepreneur. Er is vraag naar ontwerpers die zelfstandig werken, hun werkomgeving kennen en internationale maatschappelijke ontwikkelingen volgen. Ontwerpers adviseren hun klanten soms ook op sterke en zwakke kanten van hun bedrijf. Om dit met overtuigingskracht te kunnen doen moeten zij beschikken over strategische kennis en advieskwaliteiten. Deze masteropleiding is gebaseerd op een hechte verwevenheid van studeren en werken in de praktijk. De ontwikkeling in de beroepspraktijk werkt als katalysator op de ontwikkeling van de student in het onderwijs en andersom. De student wordt begeleid vanuit de opleiding door docenten, lectoren en senior onderzoekers van de Hogeschool Rotterdam en vanuit de beroepspraktijk- indien mogelijk- door een beroepscoach. Hierdoor ontstaat er een nauwe relatie tussen ontwerpopleiding en beroepenveld. Het onderwijsprogramma bestaat uit werkcolleges, workshops, ontwerpateliers voor complexe ontwerpopgaven, innovatielabs, een meesterproef, vrije keuzeruimte, professional development coaching en leren in de praktijk. De resultaten uit de ateliers en innovatielabs vormen de basis voor de meesterproef. Daarmee leveren studenten het bewijs van hun ontwikkeling als ontwerp professional. 1 Ontwerpen, onderzoek en innovatie het (al dan niet in teamverband) vertalen van complexe ontwerp-vragen in onderscheidende, functionele, productontwerper gebruikersvriendelijke en produceerbare productontwerpen en product-dienst- combinaties; het onderzoeken van diverse creatieve en technologische alternatieven voor op complexe ontwerpvragen voorafgaand aan de keuze voor een voorlopig ontwerp (prototype); het onderzoeken en volgen van nieuwe ontwikkelingen op het vakgebied ten masterniveauaanzien aanzien van materialen, productie- masterniveautechnieken technieken en productielogistiek; masterniveau het onderzoeken en toepassen van masterniveaunieuwe nieuwe ontwikkelingen binnen het vakgebied op productontwerpen. 3 Regie en projectmanagement zorg dragen voor realisatie van productontwikkeling binnen budget en tijd (plannen en organiseren); betrekken en aansturen van andere disciplines bij productontwikkeling (NB niet alleen top-down); zorg dragen voor onderlinge afstemming tussen deelnemende disciplines. 2 Strategische advisering gevraagd en ongevraagd adviseren over de betekenis van Product Design voor de strategie van bedrijven in samenwerking met o.a. marketing en communicatieadviseurs (identiteit, communicatie, producten/dienstenaanbod); vertalen van ontwikkelingen op vakgebied en binnen samenleving in strategische keuzes voor opdrachtgevers; vertalen van strategische bedrijfskeuzes ten aanzien van bedrijfsimago, producten- en dienstenaanbod in concrete productvoorstellen; het verhelderen van de vraag van de opdrachtgever: benoemen van de vraag achter de vraag. 4 Bedrijfsvoering en ondernemerschap (doen) opstellen van (complexe) offertes en begrotingen; (doen) monitoren van inkomsten en uitgaven; vertalen van ontwikkelingen op vakgebied en binnen de samenleving in nieuwe productontwerpen; opstellen van bedrijfs- en businessplannen; investeren in productontwikkeling c.q. zoeken van financiers voor productontwikkeling. 5 Transfer (kennisontwikkeling en overdracht) reflecteren op betekenis, kansen en bedreigingen van nieuwe ontwikkelingen binnen vakgebied en samenleving; het vertalen en verbinden van actuele technologische kennis met inzichten vanuit sociologie, psychologie, marketing in nieuwe product-markt-combinaties en ontwerpstrategieën; publiceren in vakbladen; houden van lezingen en workshops voor vakgenoten, netwerken, opdrachtgevers en leken; houden van productpresentaties; les geven aan, coachen van professionals in opleiding, jonge professionals. 4

5 1. De Master Product Design 1. De Master Product Design 1 De Master Product Design De Masteropleiding Product Design is een twee jaar durende opleiding. Het is een deeltijdopleiding met een hechte verbinding tussen studie en een relevante werksituatie binnen het beroepsdomein. 1.1 Investering in tijd Eventueel kan de opleiding helpen in het vinden van een geschikte werksituatie. Of in het vinden van een externe beroepscoach in het geval van een ZZP-er. De studiebelasting bedraagt ongeveer 20 uur per week, waarvan één dag en één avond op de opleiding worden doorgebracht. Er zijn wekelijks werkcolleges, workshops en ontwerpateliers. Tevens is er vrije keuzeruimte voor interdisciplinaire activiteiten. In het tweede jaar vindt er een internationale workshop plaats. 1.4 Toelating De opleiding is toegankelijk voor ontwerpers die werkzaam zijn in de beroepspraktijk. Om toegelaten te worden moet de student beschikken over: een afgeronde bacheloropleiding op HBO of WO niveau (bijv. Product Design, Industrieel Product Ontwerpen, ontwerpopleiding kunstvakonderwijs) Het onderwijs is per studiejaar verdeeld in 4 kwartalen van 10 weken. Ieder atelier sluit af met een masterweekend waarbij de transfer van de inhoud van de ateliers naar een casus uit de praktijk plaatsvindt, onder leiding van een toonaangevende ontwerper. minimaal twee jaar aantoonbare relevante praktijkervaring in het beroep een functie als ontwerper in een relevante beroepspraktijk tijdens de duur van de 1.2 Diploma opleiding (0,5 fte) 5 Aan het eind van de studie levert de student een meesterproef met designonderzoek af. Bij een voldoende beoordeling ontvangt de student een diploma Master Product Design en mag hij de titel Master of Product Design (M PD) voeren. De masteropleiding Product Design is geaccrediteerd door de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie Studiekosten Het collegegeld voor de studiejaren en bedraagt 6700,- euro per schooljaar. Dit is exclusief boeken, studiematerialen en excursies. De opleiding krijgt van de overheid een stimuleringsbijdrage (zgn. tijdelijke bekostiging) die in zes jaar tijd wordt afgebouwd naar nul. Snelle beslissers profiteren hiervan door een lager collegegeld in de eerste twee startjaren. Na 2012 gaat het collegegeld oplopen tot een bedrag dat zeker 2000 tot 3000 euro hoger ligt dan het startjaar. Naast collegegeld maak je kosten van ca. 500,- per jaar voor boeken en andere studiematerialen (zoals zichtmodellen). Het verdient de voorkeur om over een laptop te beschikken. De kosten voor de buitenlandse studiereis bedragen ongeveer 950,- euro. Studiekosten (waaronder ook boeken en studiereizen) zijn fiscaal aftrekbaar voor werknemers (ook ZZPers) via de inkomstenbelasting en zijn vrijgesteld van loonbelasting voor werkgevers. Kijk op belastingdienst.nl, zoekterm studiekosten. Indien de werkgever niet alle studiekosten wil of kan dragen dan komen werkgever en werknemer vaak tot een verdeling van studiekosten, waarbij ook het beschikbaar stellen van tijd door de werkgever kan worden ingebracht. 1.5 Meer informatie en aanmelden Verdere actuele informatie over de masteropleiding Product Design vind je op hogeschoolrotterdam.nl/mpd Voor informatie over inschrijven: Afdeling studievoorlichting & Aansluiting Voor informatie over de opzet en inhoud van het onderwijs: Ronald van Gils een positief advies over geschiktheid aan de hand van een afgerond instroomtraject, waarin talent, portfolio en competentieontwikkeling aan bod komen voldoende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

6 1. De Master Product Design 1. De Master Product Design De nieuwe onderwijs locatie 1.7 Cross-over benadering De cross-over benadering heeft betrekking op de volgende opleidingen van de Hogeschool Rotterdam: 1.6 Lectoraten Bij het praktijkonderzoek van deze masteropleiding zijn verschillende lectoraten van de Hogeschool Rotterdam betrokken: het lectoraat Product Design, het lectoraat voor Innovatie, Energie en Productrealisatie en het lectoraat TransUrban. 7 Master Interior Architecture & RetailDesign van de Willem de Kooning Academie Masters Architectuur en Stedenbouw van de Academie van Bouwkunst van het Instituut voor Bouw- en Bedrijfskunde Master Industriële Innovatie (in ontwikkeling), een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Zeeland, Fontys Hogescholen en Saxion. Master of Urban Management & Area Development, een samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht en Saxion. 1.8 Locatie De RDM Campus - de nieuwe onderwijslocatie op het bedrijfsterrein van de voormalige Rotterdamse Droogdok Maatschappij - biedt studenten laboratoriumachtige faciliteiten voor experiment en vernieuwend ontwerpen. Op de RDM Campus werkt de Hogeschool Rotterdam samen met het Albeda College, de TU Delft en diverse bedrijven. RDM Campus biedt een omgeving voor de ontwikkeling van mensen, producten en diensten voor de creatieve en innovatieve maakindustrie. Duurzaamheid is de rode draad die alle ontwikkelactiviteiten op RDM Campus verbindt. De fysieke nabijheid van opleidingen op verschillende niveaus geeft de mogelijkheid om alle stadia van de productontwikkeling door studenten te laten ervaren: via onderzoek naar ontwerp, engineering, prototyping en nulseries. De Hogeschool Rotterdam biedt Masterstudenten die een eigen bedrijf willen beginnen de kans om zich tijdens hun studie tegen zeer geringe kosten te vestigen op de RDM Campus. Op deze broedplaats voor innovatieve bedrijvigheid, kunnen nieuwe bedrijven aanhaken bij bestaande bedrijven en zo gemakkelijker hun eerste opdracht verwerven. Vanaf de Erasmusbrug en Jobshaven vaart een waterbus naar RDM Campus. 8

7 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma Ont 2 Onderwijsprogramma 9 werp en is Gericht op taakcluster: strategische advisering; regie en projectmanagement; bedrijfsvoering en ondernemerschap. 2.1 Werkcolleges De opleiding draagt bij aan de verdere theoretische fundering en methodologische ontwikkeling van productdesign en entrepreneurschap. In deze colleges komen nieuwe paradigma s over ontwerpen in een complexe wereld aan de orde. Die hebben te maken met de gevolgen van ontwerpprocessen voor natuurlijke, industriële, culturele en commerciële systemen. Methodiek praktijkgericht onderzoek Kennis van - en vaardigheid in onderzoeksmethoden en - technieken voor praktijkgericht onderzoek. 10 onder Programma- en projectmanagement Cases over nieuwe organisatievormen voor designprocessen; cases waarin sociale en culturele innovatie samengaan. Concept en ideevorming Het design van de 21e eeuw heeft evenzeer betrekking op processen als op producten, op mensen als op dingen. De taal der dingen Visies op vormgeving in heden en verleden. Wat worden de grammatica en de semantiek van het toekomstige design? nem Lifecycle engineering De ecologische verantwoorde cyclus van een product, evenals vraagstukken over duurzaamheid. en Business of design Design management en strategische marketing. Hoe wordt design benut om ondernemingssucces te creëren?

8 Master Product Design 11 12

9 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma 13 Gericht op taakcluster: regie en projectmanagement; bedrijfsvoering en ondernemerschap; presenteren, publiceren, doceren. De nieuwe professional 2.2 Workshops De complexe beroepsuitoefening vraagt een nieuwe professional die interdisciplinair werkt en een externe oriëntatie heeft. Hij bezit de competenties om meer uit zijn vak te halen in een veranderende markt, doet aan relatieonderhoud bij opdrachtgevende partijen, adviseert producerende bedrijven, begeleidt marktafzet, communiceert internationaal en weet zichzelf als personal brand te vestigen. Tijdens de tweejarige masteropleiding volgt de student Work zeven praktijkgerichte workshops met een sterk trainingskarakter, waarvoor je relevante werkervaring moet inbrengen. Communiceren In de onderscheiden fasen van designprocessen heb je te maken met allerlei betrokkenen. In de workshop worden de communicatievaardigheden onder de loep genomen: welke communicatievormen zijn er en wanneer pas je die toe? Coachend leidinggeven Coaching is een managementstijl die past bij ontwerpbureaus met een weinig hiërarchische organisatie. Wat zijn de essentiële coachingsvaardigheden? Acquireren Er moet een forse inspanning gepleegd worden om opdrachtgevers, marktpartijen en fabrikanten te motiveren, te bewegen, te overtuigen dat ze bij jou of bij jouw ontwerpbureau aan het juiste adres zijn. Dat vraagt om acquisitievaardigheden. Presenteren Een portfolio en een specifiek productontwerp aan een opdrchtgever presenteren of voor een publiek uitleggen vraagt om professionele vaardigheden. Adviseren De ontwerper in de rol van adviseur in de business of design vraagt om velerlei adviesvaardigheden. Strategische advisering in complexe situaties, belangentegenstellingen hanteren en de expertrol inzetten. Onderhandelen Goed onderhandelen kan een ontwerper helpen ontwerpopdrachten te realiseren en ontwerpen in productie te krijgen onder voorwaarden die voor alle partijen gunstig zijn. 14 shops Overdracht Ontwerpers dragen hun vakkennis over aan hun medewerkers, collega s, opdrachtgevers in workshops en onderwijssituaties. Maar goed zijn in je vak, betekent niet vanzelfsprekend dat je ook goed bent in de overdracht ervan.

10 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma Complexe ontwerpopgaven 15 Complexe Gericht op taakcluster: ontwerpen & innovatie; 2.3 Ontwerpateliers strategische advisering; De ontwerpateliers zijn gericht op het verdiepen en verbreden van de ontwerpkwaliteiten van de studenten voor complexe regie en projectmanagement. opdrachten. De ontwerpopgaven sluiten aan Complexe bij actuele vraagstukken uit de samenleving en komen uit de werkpraktijk (werkgevers) van studenten, via lectoren of worden door de student zelf geïnitieerd. In tenminste één atelier wordt het methodisch uitvoeren van praktijkgericht designonderzoek geoefend en één atelier wordt gecombineerd met een workshop in het buitenland. De studenten kiezen aan welke opdrachten zij een kwartaal ontwerp- of een semester willen werken. In de ateliers wordt individueel en in groepsverband gewerkt, onder begeleiding van docenten met grondige praktijkkennis van de thema s in de ateliers. Thema s voor ontwerpateliers Future Mobility opgaven Future mobility richt zich duurzame oplossingen voor grootschalige mobiliteitsvraagstukken. Vitale wijken Vitale wijken richt zich de technologie rondom nieuwe communicatiemiddelen die kan bijdragen aan de kwaliteit van leven van ouderen. Duurzaam stadionpark Het nieuwe Feyenoordstation dat gepland is op de Maas moet een multifunctioneel vrijetijdscentrum worden. Gericht op taakcluster: ontwerpen; strategische advisering en innovatie. Kleur, vorm en materiaal Vorm, kleur, materiaalgebruik en tactiliteit zijn van invloed op producten en diensten waarmee mensen een sociaal-psycholgische relatie onderhouden. Masterclasses van toonaangevende ontwerpers en entrepreneurs waarin de student feedback krijgt op de esthetische, maatschappelijk en economische betekenis van zijn ontwerp. 2.4 Futurelabs De innovatielabs richten zich op ontwerpinnovaties waarbij designonderzoek uitgangspunt is. Design van de toekomst speelt in op veranderende behoeften van mensen en op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving. De vier innovatielabs hebben tot doel voortdurend te verkennen wat mensen de volgende tien jaar als zinvol en begerenswaardig zullen ervaren, en hoe hiervoor producten en diensten te concipiëren zijn. Design van (duurzame) toekomstproducten De toekomst richt zich op de dienst die een product biedt, niet op het bezit. Dit lab onderzoekt wat dit betekent voor de ontwerper en de producten. Design for all Sluit aan bij de ontwerpfilosofie van het eerste lab, en is specifiek gericht op producten die voor alle mogelijke gebruikers (mindervaliden én validen) prettig in het gebruik zijn. 16

11 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma Gericht op taakcluster: presenteren, publiceren, doceren. 2.5 Meesterproef De Meesterproef vormt het afstudeerproject met als elementen een praktijkgericht onderzoek en design-entrepreneurschap. De Meesterproef dient publicabel te zijn en wordt beoordeeld aan de hand van de volgende eigenschappen: innovatie van de designpraktijk; entrepreneurschap; design management en marktbetekenis; designresearch en literatuuronderzoek; professionele competenties van de ondernemende ontwerper. Praktijkgericht designonderzoek Het onderzoek richt zich op ontwerpprocessen, business models, design management en Gericht maatschappelijke ontwikkelingen die voor productdesign van belang zijn. Het eindproduct dient een publicabel, methodisch verantwoord onderzoek te zijn. Concretisering in ontwerp- en op conceptvorming naar uitwerking tot een product-dienst-ondernemersplan. cluster: 2.6 Vrije keuze ruimte Deze vrije keuze ruimte is bij uitstek bedoeld om cross-overs te presenteren, taakondernemersoplossingen Resultaat is een verslag over een ontwerpproces, waarin inzicht wordt gegeven in het gehele proces van idee en maken naar de aanverwante masteropleidingen binnen de Hogeschool Rotterdam. Zij kunnen deze vrije keuze ruimte benutten voor het volgen van de Summerschool, voor Masterclasses samen met andere Masteropleidingen, voor internationale activiteiten, publiceren, voor binnen en buitenlandse werkbezoeken e.d. doceren. 17 Gericht Prospectus Professional Development 2.7 Professional Coaching opleiding biedt begeleiding aan studenten opdat de studie zo efficiënt en effectief mogelijk verloopt en aansluit bij de leer- wensen van de student. Dat heeft betrekking op de inhoudelijke samenhang van het Coaching gekozen studieprogramma relatie tot de eigen werkpraktijk, de studieplanning, de controle op de resultaten en de studievoort- gang. Gezien het masterkarakter spreekt de opleiding liever over de professionele ontwikkeling i.p.v. studiebegeleiding. Voor deze vorm van monitoren en adviseren, krijgt iedere student tijdens de gehele looptijd van de studie een coach toegewezen. Prospectus Meer informatie over de onderdelen van het programma vind je in de Prospectus. Deze kan aangevraagd worden als hardcopy of worden gedownload via de website. 18

12 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma Voorbeelden van ontwerpateliers Aanleiding/context: Future mobility omhelst een grootschalig project dat zich in de breedste zin van het woord richt op duurzame oplossingen voor mobiliteitsvraagstukken. In het gegeven van de toenemende mobiliteit en de randvoorwaarde dat deze gerealiseerd moet Future mobility Future mobility richt zich op duurzame oplossingen voor grootschalige mobiliteitsvraagstukken. Met het gegeven van toenemende mobiliteit en de randvoorwaarde dat deze gerealiseerd moet worden binnen de verantwoorde kaders voor mens en milieu ligt de uitdaging voor het ontwerp en de realisatie van de toekomstige mobiliteitssystemen. Betrokken partijen: Rotterdam Climate Initiative (RCI)/ Eneco/ Hogeschool Rotterdam/ Ontwikkelingsbureau Rotterdam (OBR) worden binnen de verantwoorde kaders voor mens en milieu ligt de uitdaging voor het ontwerp en de realisatie van de toekomstige mobiliteitssystemen. De reikwijdte van de ontwerpvraagstukken is zowel internationaal, nationaal als regionaal. Het sluit onder andere aan bij de doelstelling van Het Rotterdam Climate Initiative namelijk om in 2025 voor de stad Rotterdam een CO2 emissiereductie van 50% te realiseren. Één van de oplossingen is het inzetten van elektrisch vervoer (met name utiliteitsvervoer, vracht en personen) in het centrum van de stad. De opgave: Hoe kunnen vracht en personenvervoer worden vervangen door emissievrije oplossingen? Het totale systeem moet een samenhangende infrastructuur zijn, een totaalontwerp van dienstverlening en de vervoersmidddelen, voor vracht, groepsvervoer, en individueel vervoer, inclusief de infrastructuur voor elektrische oplaadstations. Een complexe vraagstelling met tegenstrijdige belangen van verschillende stakeholders. Bij het oplossen van een degelijke opgave dienen ontwerpers te denken op strategisch systeemniveau, terwijl ook op productniveau de fysieke vervoersmiddelen, oplaadstations en infrastructuur ontwikkeld en vormgegeven dienen te worden. Onderzoeken: Typisch een project dat vraagt om praktijkgericht designonderzoek. Op systeemniveau moet worden nagedacht over de vervoersbehoeften van de verschillende partijen: wie, wat, hoe en wanneer, zowel zware goederen als individuele personen. Onderzoek is nodig naar de verschillende soorten mobiliteitsbehoeften waarna per categorie verdergaand onderzoek plaatsvindt. Benchmarking: bestaan er al dergelijk vervoerssystemen in de wereld, op papier en gerealiseerd, wat zijn de sterke en zwakke punten in de realiteit. Technologie: bij welke vervoer is de grootste emissiewinst te behalen. Infrastructuur: welke knelpunten ontstaan er in de infrastructuur? Hoe gaat de overgang van normaal vervoer naar emissieloos? Maar ook op productniveau is onderzoek de basis voor het vormgeven: welke betekenis geeft de gebruiker aan de vormgeving van elektrische vervoersmiddelen, hoe kan de vormgeving bijdragen aan een positief imago c.q. acceptatie? Ondernemen: Vervoerssysteem als businessmodel. Het is een project met een complexe sociale, economische en technische context waarbij de verschillende disciplines elkaar doorkruisen en waarbij moet rekening moet worden gehouden met politieke en bedrijfsmatige aspecten. In feite moet het totale systeem worden ontworpen als een onderneming, waarbij de belangen van de verschillende belanghebbenden worden vertaald naar gewenste waardecreatie, een businessmodel dat inzichtelijk maakt hoe kosten en opbrengsten zich tot elkaar verhouden. Het is juist deze ondernemerskant bij een dergelijke complexe opgave die ontwerpers onvoldoende beheersen maar die wel cruciaal is voor het kunnen bedenken van overtuigende ontwerpoplossingen en het op niveau kunnen communiceren met en adviseren van de betrokken partijen. 20 Ontwerpen: vanuit verschillende (ontwerp)disciplines. Het totale vervoerssysteem is een samenhangend geheel van producten en diensten. Uiteindelijk zullen op productniveau objecten worden ontworpen vanuit diverse disciplines. De voertuigen zelf: voor enkele personen, groepsvervoer, maar ook vracht, vuilnis, post. Wat te denken van een emissieloze brandweerwagen of ambulance? Daarnaast is er het vaste gegeven van de elektrische oplaadstations, hoe zie deze eruit, waar worden ze geplaatst, in Inter hoeverre kan met het normale 220 net worden voldaan? Gaat het om meerdere soorten laadstations (vergelijk personen versus vracht)? Verschillende disciplines zullen samenwerken om de diverse ontwerpen te realiseren: Productontwerpen (het ontwerp van de voertuigen en laadstations, inclusief bedieningsaspecten); Internationale samenwerking: Stedenbouw (infrastructuur, waar Emissievrije mobiliteit is een vraagstuk dat plaats je laadstations); voor alle grote steden actueel is. Door de Autotechniek (technisch ontwerp) en nauwe band tussen de stad Rotterdam en elektrotechniek (laadstations); Sjanghai (zuster-havensteden) zijn er nationaal Communicatie (hoe vind je draagvlak bij structurele samenwerkingsovereenkomsten bedrijfsleven en maatschappij, met universiteiten in Sjanghai. Binnen dit hoe creëer je een positief imago). project zal er een workshop plaatsvinden waar studenten uit China en Nederland samen aan deze mobiliteitsvraagstukken werken, beide vanuit hun eigen context waarbij ontstaan nieuwe gezichtpunten voor beide partijen: zowel in de onderzoeksfase als ontwerpfase kan deze internationale kruisbestuiving als katalysator werken.

13 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma Vitale wijken wijken richt zich op de technologie rondom nieuwe communicatiemiddelen die kan bijdragen aan de kwaliteit van het leven van ouderen. Betrokken partijen Nationaal Programma Ouderenzorg, Woningcorporatie(s), Zorginstelling(en), Gemeente Rotterdam, Diverse lectoraten Hogeschool Rotterdam Vitale Wijken is een programma waarin wordt onderzocht en uitgeprobeerd hoe technologie, en met name die rondom nieuwe communicatie- AlgemeenVitale middelen, kan bijdragen aan het kwaliteit van leven, welbevinden, gezondheid en participatie van ouderen. wijken Onderzoeken: Vragen van diverse stakeholders Dit project vraagt om praktijkgericht designonderzoek. Op systeemniveau moet worden nagedacht over de verschillende behoeften eisen van stakeholders: niet alleen de gebruikers, maar ook Ondernemen: De businesskant van hulp- zorgverleners, familie kennis- innovaties in ouderenzorg sen, woningcorporaties, verzekeraars etc. Hoofdvraag: Welk business-/verdienmodel Ontwerpoplossingen moeten, in samen- wordt gehanteerd, worden processen daad- werking met diverse andere specialisten, werkelijk efficiënter effectiever? Wat worden uitgevoerd en getest, zodat vragen zijn de kosten, wat de opbrengsten? Het is kunnen worden beantwoord als: een project met een complexe sociale, eco- nomische en technische context waarbij de Draagt het bieden van nieuwe verschillende disciplines elkaar doorkruisen communicatiemogelijkheden en waarbij rekening moet worden gehouden bij aan de kwaliteit van leven, met politieke, sociale en bedrijfsmatige welbevinden, participatie en aspecten. De zorgwereld is zich bedrijfseconomisch en organisatorisch momenteel in tevredenheid over de zorg, van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers? hoog tempo aan het ontwikkelen, vooral als Welke gevolgen heeft het implementeren gevolg van de veelgenoemde marktwerking van nieuwe communicatiemogelijkheden in de zorg. De zorg wordt steeds meer een voor het verlenen van de zorg? normale markt van vraag en aanbod met een veelheid aan producten en klantwensen. Het te ontwikkelen systeem moet hierin passen en het is juist deze ondernemerskant die cruciaal is voor het kunnen bedenken van overtuigende ontwerpoplossingen en het op niveau kunnen communiceren met en adviseren van de betrokken partijen. 21 Vitale Samenwerking Ontwerpen: Het bieden van bruikbare oplossingen die waarde toevoegen Op productniveau is onderzoek de basis voor het vormgeven: welke betekenis geeft de gebruiker aan de vormgeving van communicatiemiddelen en interfaces, hoe ervaart hij dit en hoe kan de vormgeving bijdragen aan een positief imago c.q. acceptatie? Ontwerpoplossingen moeten bruikbaar zijn voor een specifieke doelgroep met zeer diverse beperkingen en wensen; installatie, instructie en onderhoud zijn zeer belangrijk. Samenwerking tussen verschillende (ontwerp)disciplines Sociale disciplines (Bestrijden van Productontwerpen (het ontwerp van de eenzaamheid, bevorderen contact met communicatiemiddelen en interfaces, familie en kennissen, verminderen passen bij een doelgroep met specifieke afhankelijkheid van hulpverleners etc.) behoeften en beperkingen), Ethiek (Oplossen van privacy-issues, veiligheidsaspecten, ongewenste afhankelijkheid, etc.) Bouwkunde / architectuur / installatietechniek (Toepassen van nieuwe technologie in levensloopbestendige woningen, combinatie met bestaande systemen of andere toepassingen) ICT (Ontwerpen van en kiezen voor de juiste communicatietechnologie, informatietechnologie, systemen en protocollen) Zorg (Verbeteren van medicatie, noodhulpverlening, therapieën, etc.) Internationale samenwerking In verschillende Europese landen lopen soortgelijke projecten, waaruit inspiratie en kennis kan worden opgedaan en waarmee ervaringen kunnen worden uitgewisseld. 22

14 2.Onderwijsprogramma 2.Onderwijsprogramma 23 Het nieuwe Feyenoordstation dat gepland is op de Maas moet een multifunctioneel vrijetijdscentrum worden. Duurzaam stadion park Typisch een project waarbij de disciplines elkaar doorkruisen: infrastructuur, stedenbouw, architectuur, interieur ontwerp, vrijetijdsmanagement, product ontwerp, communicatie. Betrokken partijen: Ingenieursbureau DHV, Rotterdam Climate Initiative (RCI), Hogeschool Rotterdam, Ontwikkelingsbureau Rotterdam (OBR), Voetbalclub Feyenoord De opgave: Het nieuwe Feyenoordstation dat gepland is op de Maas moet een multifunctioneel vrijetijdscentrum worden. Zo zijn er ideeën in richting van een permanente 365dagen schaatsbaan. Kernwoorden: Energie neutraal, Optimaal watersysteem, Intensief ruimtegebruik, materialen en afval, Duurzame mobiliteit, Nieuwe levendigheid, Duurzame gebouwen, Flexibiliteit. Typisch een project waarbij de disciplines elkaar doorkruisen: infrastructuur, stedenbouw, architectuur, interieur ontwerp, vrijetijdsmanagement, product ontwerp, communicatie. Duurzaamheid als pijler: Duurzaam hoeft niet noodzakelijk over minder energie te gaan. Het kan ook gaat over Innovatieve ideeën voor duurzame vrijetijdsbesteding, zoals bijvoorbeeld het formula zero concept, kart-racen op basis van emissievrije waterstoftechniek. Duurzaamheid is een vanzelfsprekende randvoorwaarde bij het onderzoek, ontwerp en ondernemen rondom het Stadionpark. Onderzoeken: Praktijkgericht onderzoek heeft tot doel om vanuit bestaande oplossingen een analyse te maken van deze complexe probleemstelling. Ontwerpgericht onderzoek heeft tot doel vanuit onderzoek te komen tot vernieuwende ontwerpoplossingen. Hierbij gaat het om onderzoeksvragen zoals: Het in kaart brengen van trends, kansen en scenario s rondom sport & leisure complexen; Uitvoeren van een benchmark studie waarbij gelijksoortige reeds bestaande sport & leisure complexen over de hele wereld worden geïnventariseerd en vergeleken; Waar zijn besparingen mogelijk op energie,water en afval? Een 365 dagen schaatsbaan: hoe los je daarbij het energievraagstuk op? Afval als special issue: de hoeveelheid is hoger in de vrije tijd sector, hoe kun je C2C meenemen in het ontwerp van o.a. horeca? Betekent duurzaam inrichten ook meer beleving voor gebruikers? Waar haalt de gebruiker een extra stuk beleving uit? Duurzaam beheer van sportvelden (onderhoud grasmat, licht enz) Wat houdt het milieukeurmerk in voor sport & leisure: EMAS (internationaal)? Hoe zorg je dat ruimte Multi-inzetbaar is, bijvoorbeeld de parkeerplaatsen die alleen benut worden als er een voetbalwedstrijd is? Ontwerpen: De technische, economische, culturele, sociale & maatschappelijke uitgangspunten dienen vertaald te worden naar een overkoepelend functioneel ontwerp. Dit vraagt een interdisciplinaire aanpak waarbij vanuit ontwerpgericht onderzoek tot ontwerpoplossingen wordt gekomen. Aandachtpunten bij het ontwerpen vormen aspecten als: Bereikbaarheid; Logistieke verplaatsing; Veiligheid; Energie verbruik; Multiinzetbaarheid. De ontwerper zal hierbij een grote uitdaging hebben in de communicatie van zijn ontwerpen richting de stakeholders. Hij/zij zal in staat moeten zijn om over te brengen op welke wijze vormgeving waarde creëert en hoe dit resulteert in economische waarde: dat iets mooi is, is niet genoeg. De ontwerper op masterniveau kan dit ongrijpbare proces communiceren naar opdrachtgevers en daarbij op gelijk niveau meepraten over de ondernemersaspecten die meespelen bij ontwerpbeslissingen. Ondernemen: Sport en Leisure wordt gezien als nieuwe pijler van de stadseconomie. Motto van deze pijler is: Rotterdam city of youth, sports and talents. Sport is niet alleen wat we doen en kijken, het is ook onderzoek, onderwijs, productvernieuwing, financiering, marketing Try&buy, promotie, sponsoring enz. Bij het ontwerpen van een dergelijk grootschalig complex moet je als ontwerper continu doordrongen zijn van de ondernemersaspecten die spelen op verschillende niveaus. Op welke wijze kan er waarde worden gecreëerd voor de essentiële stakeholders? Hoe maak je deze waardecreatie inzichtelijk en hoe vertaal je dat naar businessmodellen? Op welke wijze gaat dit stadion zich als onderneming organiseren en hoe positioneert deze onderneming zich in de markt? Welke communicatiemodellen horen daarbij? En wat betekent dit allemaal voor het daadwerkelijke ontwerp? Ondernemen Ontwerpen 24

15 Meer informatie en aanmelden Actuele informatie over de masteropleiding Product Design vind je op hogeschoolrotterdam.nl/mpd Voor informatie over inschrijven: Afdeling studievoorlichting & Aansluiting Voor informatie over de opzet en inhoud van het onderwijs: Ronald van Gils hogeschoolrotterdam.nl/mpd

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor

Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor Jan des Bouvrie Academie, interior design & styling - hbo bachelor De opleiding interior design & Styling - hbo bachelor Mensen zien hun omgeving steeds meer als een verlengstuk van hun persoonlijkheid.

Nadere informatie

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen.

De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Competentie 1: Creërend vermogen De student kan vanuit een eigen idee en artistieke visie een concept ontwikkelen voor een ontwerp en dat concept tot realisatie brengen. Concepten voor een ontwerp te ontwikkelen

Nadere informatie

Associate degree Deeltijd

Associate degree Deeltijd Associate degree Deeltijd 2018-2019 Bloemsierkunst Vakmanschap, effectief communiceren en managen op hbo-niveau in de bloemsierkunst U bent werkzaam in de bloemenbranche, als zelfstandig ondernemer of

Nadere informatie

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering

waarom? externe drivers Technologie Digitalisering Globalisering waarom? externe drivers 1 Technologie Digitalisering Globalisering Wat zijn de dominante factoren die leren en werken veranderen in de 21ste eeuw? externe drivers Voortgaande digitalisering veroorzaakt

Nadere informatie

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek

creating tomorrow Bouwkunde hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Bouwkunde hva techniek HVA TECHNIEK bouwkunde 2013-2014 Bouwkunde: studeren in dé bouwplaats van Nederland Bouwkunde studeren in Amsterdam biedt veel uitdagingen. Want als er

Nadere informatie

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht

Profiel. Opleidingsmanager HBO-Rechten. 10 mei Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Profiel Opleidingsmanager HBO-Rechten 10 mei 2017 Opdrachtgever Hogeschool van Amsterdam Faculteit Maatschappij en Recht Voor meer informatie over de functie Jeannette van der Vorm, adviseur Leeuwendaal

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder

Theo Koot Ivo de Nooijer Raffi Balder HUBspot is een plek waar innoverende studenten, ondernemers, investeerders, docenten en bedrijven elkaar ontmoeten en inspireren, kennis opdoen en samen ondernemen. Met als doel om Leiden innovatiever

Nadere informatie

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation*

Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* Where innovation starts Vakken eerste jaar major Sustainable Innovation* *Deze major is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Technische Innovatiewetenschappen TU/e Bachelor College De Technische

Nadere informatie

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101

Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Functieprofiel: Lector Functiecode: 0101 Doel Zorgdragen voor de ontwikkeling en uitvoering van praktijkgericht onderzoek, uitgaande van de strategische speerpunten van de HU en de maatschappelijke relevantie,

Nadere informatie

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten?

Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Hoe kan Hogeschool Utrecht social media inzetten om een duurzame relatie op te bouwen met haar (oud) studenten? Deadline: 27 juni 2010 Prijzengeld: 5000,- Battle Type: (Zie voor meer informatie over de

Nadere informatie

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303

Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Functieprofiel: Adviseur Functiecode: 0303 Doel (Mede)zorgdragen voor de vormgeving en door het geven van adviezen bijdragen aan de uitvoering van het beleid binnen de Hogeschool Utrecht kaders en de ter

Nadere informatie

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006

Competentieprofiel. Instituut voor Interactieve Media. Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Competentieprofiel Instituut voor Interactieve Media Competentieprofiel studenten Instituut voor Interactieve Media vastgesteld juni 2006 Aangepast in maart 2009 Inleiding De opleiding Interactieve Media

Nadere informatie

Vacature Business Development & Sales

Vacature Business Development & Sales Vacature Business Development & Sales Functieomschrijving 0 1 20.10. 2016 Vacature Business development &sales 01 Zelfstandige denker, met gevoel voor het ontwikkelen en benutten van commerciële kansen.

Nadere informatie

Bachelor of Business Administration (MER opleiding)

Bachelor of Business Administration (MER opleiding) Bachelor of Business Administration (MER opleiding) voor decentrale overheden Het Onderwijs De Bachelor of Business Administration voor decentrale overheden (Management, Economie & Recht, MER) wordt aangeboden

Nadere informatie

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven!

Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Slimme zet! Vindingrijk in vastgoedopgaven! Postbus 711 3900 AS Veenendaal Kerkewijk 26 3901 EG Veendaal (T) 0318-55 19 60 (F) 0318-55 19 61 (M) info@ingeniousvastgoed.nl (I) www.ingeniousvastgoed.nl Haar

Nadere informatie

Leergang Leiderschap voor Professionals

Leergang Leiderschap voor Professionals Leergang Leiderschap voor Professionals Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Leiderschap voor Professionals Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de

Nadere informatie

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH

STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE PRAKTISCH PRAKTISCH STARTDOCUMENT TBV TOELATING PRAKTISCHE INFORMATIE deadline toelating 10 november 2016. toelatingsgesprekken vanaf half november, begin december. start 19 januari 2017. tweejarige parttime opleiding.

Nadere informatie

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding)

Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Online communicatie strategie & leiderschap (postdoctorale opleiding) Strategisch online communicatiemanagement; de uitdaging voor de communicatieprofessional De toename aan vooral digitale media en kanalen,

Nadere informatie

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting

Ontwikkelen op stage? (Kern)competenties: Cijfer Toelichting Competentieontwikkeling Om goede, nieuwe leerdoelen te kunnen formuleren is het van belang om eerst te kijken hoe ver ik ben met mijn competentieontwikkeling en welke competenties ik verder wil of moet

Nadere informatie

Praktijkopleider agrotechniek

Praktijkopleider agrotechniek Associate degree Deeltijd 2018-2019 Praktijkopleider agrotechniek Ontwikkel uw vaardigheden als praktijkopleider in de agrotechnische sector met deze tweejarige opleiding 2 De agrarische sector is continu

Nadere informatie

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD

BACHELOROPLEIDING DEELTIJD HBO-ICT INFORMATICA BACHELOROPLEIDING DEELTIJD 2015-2016 2014-2015 LEERROUTES: BUSINESS IT & MANAGEMENT, SOFTWARE ENGINEERING, SYSTEM AND NETWORK ENGINEERING CREATING TOMORROW HBO-ICT DE VIERJARIGE DEELTIJDOPLEIDING

Nadere informatie

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF

Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF Handreiking toelichting bij descriptoren NLQF CONTEXT Context Instroom Een bekende, stabiele leef- en leeromgeving. 1 Een herkenbare leef- en werkomgeving. Tussen niveau 1 en 2 is geen verschil in context;

Nadere informatie

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach

Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Sustainable solutions from a multidisciplinary approach Infrastructures & Mobility Delft Research Initiatives Delft Research Initiatives Energie, Gezondheid, Infrastructuren & Mobiliteit, en Leefomgeving

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5

Inhoudsopgave. Bladzijde 4/5 Bladzijde 4 Bladzijde 4 Bladzijde 5 Mediavormgeving Inhoudsopgave Wat doet een mediavormgever? - Waar werkt een mediavormgever - Welke taken verricht een mediavormgever? - Welke eigenschappen heeft een mediavormgever Typering beroepengroep

Nadere informatie

Grip op Ondernemerschap

Grip op Ondernemerschap Grip op Ondernemerschap Workshopreeks over 1. De juiste focus 2. Scherper positioneren 3. Acquireren met resultaat 4. Effectief communiceren 5. Beter Klantbeheer 6. De creatieve organisatie Je kunt de

Nadere informatie

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters

Professionele Masters. Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Professionele Masters Uitgangspunten verdere uitbouw aanbod professionele masters Inhoud 5 Voorwoord 7 Inleiding 8 Professionele

Nadere informatie

Oriëntatie op ondernemerschap

Oriëntatie op ondernemerschap Keuzedeel mbo Oriëntatie op ondernemerschap gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0080 Penvoerder: Sectorkamer handel Gevalideerd door: Sectorkamer Handel Op: 10-11-2015 2 van 6 1. Algemene

Nadere informatie

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD

MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD MASTER PEDAGOGIEK MASTEROPLEIDING DEELTIJD 2017-2018 HVA.NL/MP CREATING TOMORROW MASTER PEDAGOGIEK ALS PEDAGOOG OF LERAAR HOUD JE VAN JE VAK. MAAR NA ENKELE JAREN WERKEN KAN ER EEN MOMENT KOMEN DAT JE

Nadere informatie

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit?

Wat is het verschil tussen deze opleiding bij de TU Delft en die bij een andere universiteit? Naam opleiding: Industrieel Ontwerpen Toelating Is de studie moeilijk? Een studie aan de TU Delft is pittig, zorg er daarom voor dat je er aan het begin van je studie gelijk vol voor gaat. Gas terugnemen

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Psychology & Technology Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van psychologie, techniek en onderzoeksmethoden. Daarnaast heb je binnen

Nadere informatie

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals

www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals www.ludenstraining.nl Trainingen voor Young Professionals Rendement van talent Porties VAN GOED NAAR Ludens Talentontwikkeling is een jong trainingsbureau met veel ervaring. Wij zijn gespecialiseerd in

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De opleiding Bedrijfskunde MER (deeltijd) wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Steeds meer krijgen organisaties te maken met

Nadere informatie

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn

Post HBO opleiding Management in Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn Algemeen De post-hbo opleiding Management in Zorg en Welzijn is een opleiding van 1,5 jaar voor mensen met een afgeronde hbo-opleiding die werkzaam zijn in de sector zorg en welzijn en

Nadere informatie

Competenties en Gedragsindicatoren

Competenties en Gedragsindicatoren Master Design Willem de Kooning Academie Competenties en Gedragsindicatoren Competentiegericht onderwijs De Master Design heeft competenties geformuleerd om de vormgeving, sturing en onderbouwing van het

Nadere informatie

Functiebeschrijving Technische Architect

Functiebeschrijving Technische Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de manager van het architectuurteam.

Nadere informatie

Aandacht voor jouw ambitie!

Aandacht voor jouw ambitie! Aandacht voor jouw ambitie! ROC Rivor is hét opleidingscentrum van regio Rivierenland. Wij bieden een breed scala aan opleidingen, cursussen en trainingen voor jongeren en volwassenen. Toch zijn we een

Nadere informatie

Industrieel Ontwerpen

Industrieel Ontwerpen Industrieel Ontwerpen Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen in Twente Industrieel Ont Industrieel ontwerpen, het vakgebied Industrieel Ontwerpen houdt zich bezig met het ontwikkelen

Nadere informatie

Toelating Master Design!

Toelating Master Design! Toelating Master Design Minimale toelatingseisen voor professionals met een beroepspraktijk (minimaal drie jaar werkzaam in de praktijk) minimaal een HBO diploma (BSc, BDes, BFA, BEng) in een ontwerp of

Nadere informatie

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg

(Junior) Interaction designer gezocht. met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg (Junior) Interaction designer gezocht met een passie voor het verbeteren van de gezondheidszorg 2016 Panton Het team van Panton zet zich in voor het verbeteren van de zorg. Ons krachtige middel is design.

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar major Technische Bedrijfskunde TU/e Bachelor College De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) bundelt haar bacheloronderwijs in het Bachelor College. Als student

Nadere informatie

Student Company op het hbo. Stappenplan

Student Company op het hbo. Stappenplan Student Company op het hbo Tijdens Student Company ontwikkelen de studenten een bedrijfsconcept en rollen dit uit gedurende een collegajaar lang. Ze verdelen functies, bepalen hun doelgroep, brainstormen

Nadere informatie

Competentiemeter docent beroepsonderwijs

Competentiemeter docent beroepsonderwijs Competentiemeter docent beroepsonderwijs De beschrijving van de competenties in deze competentiemeter is gebaseerd op: - de bekwaamheidseisen uit de Algemene Maatregel van Bestuur als uitwerking van de

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie!

Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden. Jouw talent, onze ambitie! Trainingen en workshops voor praktijkopleiders en leidinggevenden Jouw talent, onze ambitie! Je vindt het belangrijk om te blijven investeren in je eigen ontwikkeling. Zeker als je nieuwe vaardigheden

Nadere informatie

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland

STAGEMOGELIJKHEDEN INHOUD 1 HET CULTUURPARK. Participatiestage / Afstudeerstage. Bonaire Caribisch Nederland STAGEMOGELIJKHEDEN STAGE OPDRACHTEN: SOORT STAGES: VAKGEBIED: NIVEAU: STAGEPERIODE: STARTDATUM: WERKLOCATIE: RIJBEWIJS: Zie voorbeelden Participatiestage / Afstudeerstage Divers MBO HBO - WO in overleg

Nadere informatie

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA

ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA ONZE AGENDA OPLEIDEN IN ROTTERDAM VOOR DE WERELD VAN MORGEN STRATEGISCHE AGENDA VOORWOORD Hoe leiden we elke student op tot de professional voor de wereld van morgen? Met de blik op 2025 daagt die vraag

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Hightech Talent Masterclass

Hightech Talent Masterclass Hightech Talent Masterclass Doelstelling 3 Technische professionals leren anders Praktijkgerichte samenwerking Individueel Assessment Masterclass overzicht 6 Wat levert dit programma de deelnemers op?

Nadere informatie

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013

Tilburg University 2020 Toekomstbeeld. College van Bestuur, april 2013 Tilburg University 2020 Toekomstbeeld College van Bestuur, april 2013 Strategie in dialoog met stakeholders Open voor iedere inbreng die de strategie sterker maakt Proces met respect en waardering voor

Nadere informatie

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten

FiT. Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten FiT Mastering Financiality. In tien maanden tijd je circle of influence vergroten Vergroot je circle of influence Niemand kan de financiële gevolgen van strategische beslissingen beter inzichtelijk maken

Nadere informatie

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137

Keuzedeel mbo. Zorg en technologie. gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo. Code K0137 Keuzedeel mbo Zorg en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0137 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport Op: 26-11-2015

Nadere informatie

Zorginnovaties en technologie

Zorginnovaties en technologie Keuzedeel mbo Zorginnovaties en technologie gekoppeld aan één of meerdere kwalificaties mbo Code K0138 Penvoerder: Sectorkamer zorg, welzijn en sport Gevalideerd door: Sectorkamer Zorg, welzijn en sport

Nadere informatie

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD

INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD INNOVATIE- MOTOR VOOR HAVEN EN STAD _ RDM CENTRE OF EXPERTISE Rotterdam heeft de ambitie uit te groeien tot een klimaatbestendige deltastad met de meest innovatieve en duurzame haven ter wereld. Deze ambitie

Nadere informatie

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek

creating tomorrow Logistiek en economie Hva techniek creating tomorrow 2013 2014 Logistiek en economie Hva techniek HVA TECHNIEK Logistiek en Economie 2013-2014 Het muziekfestival staat op de kalender, de artiesten zijn geboekt. Maar hoe komen al die onderdelen

Nadere informatie

Volg de Master Leren en Innoveren

Volg de Master Leren en Innoveren Starten met onderwijsvernieuwing? Volg de Master Leren en Innoveren Utrecht 2011-2012, 3e leergang Vind jij nieuwe ontwikkelingen en veranderingen in het onderwijs belangrijk en wil jij daarin een voortrekkersrol

Nadere informatie

9. Gezamenlijk ontwerpen

9. Gezamenlijk ontwerpen 9. Gezamenlijk ontwerpen Wat is het? Gezamenlijk ontwerpen betekent samen aan een nieuw product werken, meestal op een projectmatige manier. Het productgerichte geeft richting aan het proces van kennis

Nadere informatie

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat

Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat OPEN YOUR EYES Leiderschapsontwikkeling: inspiratie en resultaat Leiderschap ontwikkeling vanuit de kern Leiderschap is van grote invloed op de resultaten van de organisatie. Hoe kunnen we onze ambities

Nadere informatie

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven:

A. Hieronder is voor zover van toepassing nadere facultaire invulling per artikel gegeven: OER masteropleidingen 2015-2016 facultair hoofdstuk Faculteit Natuur en Techniek (Hoofdstuk 10) III FACULTEIT NATUUR EN TECHNIEK vastgesteld door de faculteitsdirectie; instemming van de facultaire medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer

Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD. master city developer Strategisch sturen in stedelijke gebiedsontwikkeling MCD master city developer Ontwikkel een eigen visie Werk je in stedelijke gebiedsontwikkeling of herstructurering dan is de MCD opleiding voor jou een

Nadere informatie

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015

HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 HR professionaliseringstraject Op herhaling : de modules van 2015 Het aanbod bestaat uit de modules van 2015 om iedereen de gelegenheid te bieden deze eventueel nog te volgen. Er is een aantal nieuwe modules

Nadere informatie

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK

UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK UNIVERSITY OF EYE-OPENING SCIENCE. BACHELOR OF SCIENCE CIVIELE TECHNIEK BACHELORPROGRAMMA CIVIELE TECHNIEK WAT IS CIVIELE TECHNIEK? Civiel technici ontwerpen, construeren en beheren infrastructuur en grote

Nadere informatie

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK

g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK g r a d u a t e s c h o o l UNIVERSITEIT VOOR HUMANISTIEK De Graduate School van de Universiteit voor Humanistiek (UvH) biedt een vierjarige promotieopleiding, die uitmondt in een wetenschappelijk proefschrift

Nadere informatie

Functiebeschrijving Enterprise Architect

Functiebeschrijving Enterprise Architect Functiebeschrijving 1. Algemene Gegevens Organisatie Functienaam Versie Auteur : [naam organisatie] : : 1.0 concept : Ad Paauwe a. Plaats in de organisatie De rapporteert aan de CIO of aan de manager van

Nadere informatie

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160

ECTS-fiche. 1. Identificatie. Module. Lestijden 160 ECTS-fiche 1. Identificatie Opleiding Marketing Module Algemene Marketing Code A5 Lestijden 160 Studiepunten n.v.t. Ingeschatte totale studiebelasting (in uren) 1 Mogelijkheid tot JA aanvragen vrijstelling

Nadere informatie

Instituut voor Sociale Opleidingen

Instituut voor Sociale Opleidingen Instituut voor Sociale Opleidingen Naar een nieuwe opleiding Social Work In september 2016 start Hogeschool Rotterdam met de nieuwe opleiding Social Work. Dit betekent dat eerstejaars studenten (die in

Nadere informatie

Management & Organisatie

Management & Organisatie Management & Organisatie Algemeen De Master Leiderschap wordt verzorgd door het Instituut voor Bedrijfskunde, Hanzehogeschool Groningen. Durf uzelf (verder) te ontwikkelen tot de inspirerende leider met

Nadere informatie

Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht

Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht Stagiair(e) grafisch- en interactieontwerp gezocht met een passie voor visuele communicatie en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke interfaces voor de zorg. september 2017 Panton Panton, ontwerpers voor

Nadere informatie

Anders kijken, anders leren, anders doen

Anders kijken, anders leren, anders doen Anders kijken, anders leren, anders doen Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk HOOFDLIJN 5 Hoofdlijn 5. Consistente en op elkaar aansluitende leertrajecten in

Nadere informatie

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag

Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek aan de Hogeschool der Kunsten Den Haag Onderzoek is een van de belangrijke pijlers van het Hogeschool der Kunsten Den Haag. Het aspect van onderzoek richt zich binnen de onderwijsprogramma s

Nadere informatie

Archeologie in Amsterdam

Archeologie in Amsterdam Archeologie in Amsterdam Archeologie is de studie van samenlevingen, culturen en landschappen door de tijd heen. Fysieke resten van het verleden komen tevoorschijn bij opgravingen, maar worden ook bestudeerd

Nadere informatie

Beleidsadviseur Sociaal Domein

Beleidsadviseur Sociaal Domein Kennis van de Overheid Beleidsadviseur Sociaal Domein Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere rol spelen bij de transformatie

Nadere informatie

Master Healthy Ageing Professional (MHAP)

Master Healthy Ageing Professional (MHAP) 1. Basisgegevens Soort aanvraag (kruis aan wat van toepassing is): Naam instelling(en) Contactpersoon/contactpersonen Contactgegevens Nieuwe Nieuw Ad programma X Nieuwe hbo master Nieuwe joint degree 1

Nadere informatie

we invite you to grow

we invite you to grow we invite you to grow Talentprogramma Kwaliteitsverpleegkundige Zorgmanagement Bedrijfsvoering Medisch Verpleegkundig adviseur van het zorgproces 2 Doelgroep Verpleegkundigen niveau 4 en 5 met minimaal

Nadere informatie

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT

PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT PART-TIME MASTER OF SCIENCE IN MANAGEMENT LEADERSHIP, ENTREPRENEURSHIP, STEWARDSHIP NYENRODE. A REWARD FOR LIFE LEADERSHiP Het uitoefenen van constructieve en positieve invloed STEWARDSHIP Zorgen voor

Nadere informatie

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012

Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Communication and Multimedia Design Amsterdam Informatie over het afstudeerproject februari - juni 2012 Inleiding Studenten van de opleiding CMD Amsterdam maken in het afstudeerjaar hun individuele afstudeerproject.

Nadere informatie

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding

Leren & Innoveren. Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding (niet invullen) Inschrijfnummer: datum van binnenkomst: datum intakegesprek: Informatiedossier ten behoeve van en verzoek tot inschrijving voor de masteropleiding Leren & Innoveren Hogeschool Inholland

Nadere informatie

Wat bespreken we vandaag?

Wat bespreken we vandaag? Wat bespreken we vandaag? Kennismaking met de BNA Waarom is er een beroepservaringsperiode? Hoe is de beroepservaringsperiode geregeld? De nieuwe realiteit in de architectenbranche Hoe slaan we ons er

Nadere informatie

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen

Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 2 Samenwerkingsovereenkomst Rotterdamse afvalwaterketen Bestuurlijke overeenkomst voor Samenwerking in de Rotterdamse afvalwaterketen 3 Samenwerkingsovereenkomst

Nadere informatie

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam

Profiel. Manager Bibliotheken. 20 maart 2015. Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Profiel Manager Bibliotheken 20 maart 2015 Opdrachtgever Stichting Bibliotheek Rotterdam Voor meer informatie over de functie Manon Min, adviseur Leeuwendaal Telefoon (070) 414 27 00 Voor sollicitatie

Nadere informatie

Overzicht opleidingen

Overzicht opleidingen Overzicht opleidingen Stand van zaken oktober 2013 Opleiding Onderwijsinstelling Deeltijd Voltijd Duur Kosten Overig Leegstand Post-MA NRP Academie (transformatie) NRP, ism TU Delft, Nyenrode en Hogeschool

Nadere informatie

SCHATTEN VAN ADVOCATEN

SCHATTEN VAN ADVOCATEN SCHATTEN VAN ADVOCATEN PRAKTIJKOPLEIDINGEN VOOR DE ADVOCATUUR Vaardigheden in de praktijk Coachen in de praktijk Leidinggeven in de praktijk Teamwork in de praktijk SCHATTEN VAN ADVOCATEN Wij zijn er van

Nadere informatie

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden.

De leergang LHBM start bij voldoende belangstelling (minimaal acht deelnemers). Het streven is de leergang minimaal één maal per jaar te houden. Deelnemers aan deze leergang verbreden hun kennis op verschillende bedrijfskundige domeinen en passen deze direct toe in hun eigen werkomgeving. Aan het eind van de leergang zijn de kosten van de opleiding

Nadere informatie

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek

Smart Industry. KvK Ondernemerspanel onderzoek KvK Ondernemerspanel onderzoek Smart Industry Algemene gegevens: Start- en einddatum onderzoek: 02-07-2014 tot 22-07-2014 Aantal deelnemende ondernemers: 484 (doelgroep mkb-topsectoren) In dit document

Nadere informatie

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen

VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen VAN BELEID NAAR BUSINESS Een methode om écht te gaan ondernemen AANLEIDING De creatieve industrie is een sector die de economische en culturele waarde van betekenis centraal stelt en exploiteert. Deze

Nadere informatie

Competenties directeur Nije Gaast

Competenties directeur Nije Gaast Competenties directeur Nije Gaast De s voor directeuren van Nije Gaast zijn vertaald in vijf basiss. De beschrijving is gebaseerd op de schoolleiderscompententies die landelijk zijn vastgesteld en zijn

Nadere informatie

Van financieel talent naar Public Business Controller

Van financieel talent naar Public Business Controller Kennis van de Overheid Van financieel talent naar Public Business Controller Talentprogramma voor jonge professionals Investeer in de toekomst van uw financiële afdeling Junior talenten kunnen een bijzondere

Nadere informatie

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde

Where innovation starts. Vakken eerste jaar Technische Bedrijfskunde Where innovation starts Vakken eerste jaar Vakken eerste jaar In de major krijg je uiteenlopende vakken en projecten op het gebied van wiskunde, technische bedrijfskunde en integratie (het toepassen van

Nadere informatie

Leergang Allround Leiderschap

Leergang Allround Leiderschap Leergang Allround Leiderschap Zonder ontwikkeling geen toekomst! Leergang Allround Leiderschap Tijden veranderen. Markten veranderen, organisaties en bedrijven veranderen en ook de kijk op leiderschap

Nadere informatie

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen

Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Profiel Raad van Toezicht Stichting ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen Inleiding De Raad van Toezicht werkt voor het bepalen van zijn samenstelling met een profielschets. Wanneer zich een vacature in de Raad van

Nadere informatie

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt

Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Inspiratie voor hbo zorg en welzijn Informele zorg & Toegepaste Gerontologie aan de hogescholen Windesheim en Fontys Het is belangrijk dat studenten ervaren wat informele zorg inhoudt Het is belangrijk

Nadere informatie

De kracht van sociale media in het onderwijs

De kracht van sociale media in het onderwijs De kracht van sociale media in het onderwijs Maak onderwijs effectiever met sociale media Tweedaagse leergang en eendaagse workshop Uw studenten maken volop gebruik van sociale media. Ze ontmoeten er hun

Nadere informatie

Online Corporate Communicatie

Online Corporate Communicatie Online Corporate Communicatie Corporate communicatie; integreer online kanalen en voer impactvolle corporate campagnes Er is een groot tekort aan kennis over online corporate communicatie waardoor organisaties

Nadere informatie

werkwijze PLG werkkaart

werkwijze PLG werkkaart werkwijze PLG werkkaart FOCUS PAS TOE 2 Bepaal het thema, het gewenste resultaat 8 Implementeer en borg de nieuwe aanpak GROEP 1 Formeer de groep TEST KIJK DEEL 5 Probeer uit 3 Onderzoek wat er speelt

Nadere informatie

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren

BUSINESS INNOVATION. BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren BUSINESS INNOVATION BE TOMORROW, CHALLENGE TODAY > Waarom innoveren? > Innovation drivers > Succes- en faalfactoren EEN MASTERCLASS VAN MASTERCLASS INSTITUTE IN SAMENWERKING MET: BUSINESS INNOVATION Be

Nadere informatie

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK

CREaTINg TOmORROw TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE. Hva TECHNIEK CREaTINg TOmORROw 2013 2014 TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE Hva TECHNIEK HVA TECHNIEK TECHNISCHE BEDRIJFSKUNDE 2013-2014 Technische Bedrijfskunde: méér dan bedrijfskunde, méér dan techniek Bij de opleiding Technische

Nadere informatie

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN

HET ANTWOORD OP UW VRAGEN HET ANTWOORD OP UW VRAGEN Een netwerk van hoog opgeleide, ervaren zelfstandig FM-professionals. Wij zijn gepassioneerd bezig met ons vakgebied, zijn actueel en bieden onze opdrachtgevers daarmee het beste

Nadere informatie

MASTERCLASS MOBILITEITSMANAGEMENT

MASTERCLASS MOBILITEITSMANAGEMENT MOBILITY MANAGEMENT ACADEMY De Mobility Management Academy is een initiatief van de Erasmus Universiteit Rotterdam in samenwerking met verschillende publieke en private partijen. De Mobility Management

Nadere informatie

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten

Technisch productontwerper gezocht. met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten Technisch productontwerper gezocht met een passie voor slimme constructies en het ontwerpen van gebruiksvriendelijke producten juli 2014 Panton Ontwerpstudio Panton zet zich in voor het verbeteren van

Nadere informatie