Sociaal Economische Raad (SER) Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "000251 Sociaal Economische Raad (SER) 000252 Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB)"

Transcriptie

1 00 Overheid 0002 Overheid Europese Unie Rijksoverheid (algemeen) Ministerie van Algemene Zaken Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Ministerie van Buitenlandse Zaken Ministerie van Defensie Ministerie van Economische Zaken Ministerie van Financiën Ministerie van Veiligheid en Justitie Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Ministerie van Infrastructuur en Milieu Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ministerie van Wonen en Rijksdienst Volksvertegenwoordiging Sociaal Economische Raad (SER) Adviserende organisaties, commissies van de rijksoverheid (WRR, SCP, CPB) Rechterlijke macht Krijgsmacht (land-, zee- en luchtmacht) Ontwikkelingssamenwerking Gevangeniswezen Inkoopcentra t.b.v. de overheid Belastingdienst Keuringsdiensten, inspectiediensten, controlediensten Rijksoverheidsdiensten, overige Provinciale overheid Gemeentelijke overheid (algemeen) Brandweer Politie Vuilnisophaaldiensten Overheidssubsidies Vergunningen Overheid (algemeen) 0003 Wet- en regelgeving Mededingingsrecht Auteursrecht Octrooirecht Mediaregelgeving Milieuregelgeving Arbeidswetgeving (incl. arbowet) Consumentenwetgeving Deregulering Zelfregulering Standaardisatie, normalisatie, certificatie Wet- en regelgeving (algemeen) Copyright MD 2013 Page 1 of 102

2 0006 Overheidsdiensten SVB UWV Gemeentefonds Infrastructuurfonds Gemeente Rotterdam Gemeente Amsterdam Rijkswaterstaat Gemeente Den Haag Gemeente Utrecht Rijksgebouwendienst Provincie Noord-Holland Provincie Noord-Brabant Provincie Zuid-Holland Provincie Gelderland NWO KLPD Provincie Utrecht Provincie Friesland Politie Haaglanden Provincie Groningen Provincie Drenthe Politie Utrecht Kadaster RIVM RDW Centrum voor voertuigtechniek en informatie Voedsel en Waren Autoriteit (VWA) Informatie Beheer Groep (IBG) Politie Hollands Midden Staatsbosbeheer Staten Generaal Reclassering Nederland ICTU AFM Vereniging van Kamers van Koophandel en Fabrieken in Nederland Politie Flevoland Rechtbank Haarlem Rechtbank Utrecht Rechtbank 's-hertogenbosch Rechtbank Breda Rechtbank Zwolle-Lelystad Gerechtshof 's-gravenhage Rechtbank Zutphen Rechtbank Alkmaar Rechtbank Groningen Rechtbank Leeuwarden Rechtbank Roermond Gerechtshof 's-hertogenbosch Rechtbank Almelo Copyright MD 2013 Page 2 of 102

3 Rechtbank Assen Rechtbank Dordrecht Rechtbank Middelburg Commissariaat voor de Media Politie Noord-Holland Noord Hoge Raad AIVD Politie Zaanstreek-Waterland Rechtbank Arnhem Politie Kennemerland Europol Raad van State Gerechtshof Leeuwarden Centraal Planbureau (CPB) Eerste Kamer Tweede Kamer Nationale Ombudsman Politie Amsterdam-Amstelland Gerechtshof Amsterdam Openbaar Ministerie Politie Gooi- en Vechtstreek Sociaal en Cultureel Planbureau Rechtbank Maastricht Commissie Gelijke Behandeling (CGB) Provincie Zeeland Gemeentelijk Havenbedrijf Amsterdam Provincie Overijssel Provincie Limburg Provincie Flevoland NMa Politie Rotterdam-Rijnmond Copyright MD 2013 Page 3 of 102

4 01 Maatschappij 0102 Maatschappelijke ontwikkelingen Emancipatie Rolverdeling Individualisering Integratieproblematiek Inkomensbeleving Criminaliteit Fraude, economische delicten Maatschappelijke ontwikkelingen (algemeen) 0108 Demografie Bevolkingscijfers, geboorte- en sterftecijfers, vergrijzing Migratie Samenstelling huishoudens Kerkelijke gezindte Opleidingsniveau Persoonsregistratie Demografie (algemeen) 0109 Milieuvraagstukken Bodemverontreiniging Luchtverontreiniging Verontreiniging binnenlucht Waterverontreiniging Geluidshinder Recycling, hergebruik Bedrijfsafval Huishoudelijk afval Milieuvraagstukken (algemeen) 0110 Milieuaspecten Milieuaspecten (algemeen) Copyright MD 2013 Page 4 of 102

5 02 Algemene economie 0202 Macro-economie Nationaal inkomen Nationaal product Productiecijfers Investeringen Overheidsuitgaven Belastingen Conjunctuur Inflatie, deflatie Prijsontwikkelingen Consumptieve bestedingen Beroepsbevolking Werkgelegenheid Werkloosheid Arbeidsmarkt Kapitaalmarkt Technologiebeleid, industriebeleid Vestigingsbeleid Macro-economie (algemeen) 0204 Buitenlandse handel Ruilhandel Handel met Europese landen (algemeen) Handel met Derde Wereld-landen Importcijfers, exportcijfers per land Stimulering exportmogelijkheden Handelspolitiek EU-regelingen Liberalisering Douane Buitenlandse handel (algemeen) 0206 Inkomens en lonen CAO's Loonontwikkelingen Minimumlonen Tweeverdieners Pensioenen Overdrachtsinkomens (aow, wia, ww, huursubsidies, studiefinanciering e.d.) Zwart circuit, grijs circuit Inkomensverdeling Inkomens, lonen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 5 of 102

6 03 Bedrijfseconomie 0302 Bedrijfseconomische aspecten Informatie over bedrijven Omzetoverzichten per bedrijfstak Rendement bedrijven Jaarrekeningen Commissarissen, raden van bestuur Aandeelhouders Rechtsvormen bedrijven Fusies, overnames Concentraties, joint ventures, samenwerking Faillissementen Verzelfstandiging Privatisering Deelnemingen Starters Reorganisaties, saneringen Publiek-private samenwerking (pps) Bedrijfseconomie (algemeen) 0303 Bedrijfstypen Multinationals Grote bedrijven (>100 werknemers) Midden- en kleinbedrijf (mkb) Handelsondernemingen Informele bedrijven Non-profit instellingen Toeleveringsbedrijven Industriële ondernemingen Dienstverlenende bedrijven Consumentenproducten industrie Milieuproductiebedrijven Coöperaties Familiebedrijven Zzp`ers Bedrijfstypen (algemeen) 0304 Arbeidsaspecten Personeelszaken, personeelsbeleid Personeelsbeoordeling Beloningssystemen Personeelswerving Salarissen Emolumenten Deeltijdarbeid Atv, adv, vut Arbeidsmobiliteit Sollicitatieprocessen Copyright MD 2013 Page 6 of 102

7 Flexibilisering arbeid(stijd), nieuwe werken Vrijwilligerswerk Werkende vrouwen Arbeidsomstandigheden Ziekteverzuim Vakbonden Ondernemingsraden Stakingen Arbeidsaspecten (algemeen) 0305 Bedrijfskundige aspecten Managementtools en -modellen Bedrijfsstrategieën Bedrijfscultuur, corporate image Bedrijfsorganisatie Managementstijlen Managers Projectmanagement Kennismanagement Organisatiepsychologie Informatiestromen binnen het bedrijf Fabricageprocessen Innovatie Research and development (r&d) Productiebeheersing Kwaliteitsbewaking Productaansprakelijkheid, aansprakelijkheid Risicobeheer, risk-management Logistiek Voorraadbewaking Just in time Inkoop, aanbesteden Onderhoud Uitbesteden, outsourcing, offshoring Bedrijfsfraude, bedrijfsspionage Ethiek Milieuzorg Corporate governance Financieel beheer Administratieve organisatie Bedrijfsinvesteringen Financiering Interviews met managers Werkgeversorganisaties, brancheorganisaties Bedrijfskunde (algemeen) Copyright MD 2013 Page 7 of 102

8 04 Marketing 0401 Indeling marketing Consumermarketing Retailmarketing Non-profit marketing Industriële marketing, b-to-b marketing Dienstenmarketing Internationale marketing Exportmarketing Euro-marketing Direct marketing Telemarketing Electronic marketing Databasemarketing City- en regiomarketing Landenmarketing Milieumarketing Marketing (algemeen) 0402 Marketing(advies)bureaus Verenigingen en organisaties van marketing(advies)bureaus Omzetten marketing(advies)bureaus Klanten en budgetten van marketing(advies)bureaus Marketing(advies)bureaus (algemeen) 0403 Marketinganalyse en -strategie Marketingmodellen Marketinganalyse Marketingplannen Concurrentiestrategie Productontwikkeling Diversificatie Marktsegmentatie Positionering Prijzen en awards Marketingbudgetten Marketingorganisatie Marketingstrategie (algemeen) 0404 Marketing mix Productbeleid Verpakking (productmix) Service marketing Prijsbeleid Distributiebeleid Account management Relatiebeheer Reclamebeleid, promotionsbeleid Copyright MD 2013 Page 8 of 102

9 Verkoopbeleid Persoonlijke verkoop DMU Afstemming marketingmixen Marketing mix (algemeen) 0405 Merken A-merken, B-merken Huismerken, private labels Merkloze artikelen Merkenbeleid Merkbekendheid Merkimago Merktrouw Merkvoorkeur Merkenrecht Levenscyclus merken Merken (algemeen) 0406 Onderzoek nieuwe producten/diensten Testmarkt Productintroductie Acceptatie detailhandel en distributie Relaunch, restyling Evaluatie nieuw product Levenscyclus producten Onderzoek nieuwe producten, diensten (algemeen) 0407 Aankondiging nieuwe producten/diensten Aankondiging nieuwe producten, diensten (consumenten) Aankondiging nieuwe producten, diensten (b-to-b) Copyright MD 2013 Page 9 of 102

10 05 Marktonderzoek 0501 Indeling marktonderzoek Marktonderzoek (consumer) Marktonderzoek (retail) Marktonderzoek (non-profit) Industrieel marktonderzoek, b-to-b marktonderzoek Marktonderzoek (diensten) Internationaal marktonderzoek Marktonderzoek (algemeen) 0502 Marktonderzoekbureaus Verenigingen en organisaties van marktonderzoek Omzetten marktonderzoekbureaus Klanten en budgetten van marktonderzoekbureaus Marktonderzoekbureaus (algemeen) 0503 Onderzoeksmethoden Telefonisch enquêteren Schriftelijk enquêteren Mondeling enquêteren Groepsdiscussies Expert interviews Online onderzoek Observatie Marktonderzoeksmethoden (algemeen) 0504 Marktonderzoekstypen Panelonderzoek Scanning Marktonderzoekstypen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 10 of 102

11 06 Reclame 0601 Indeling reclame Reclame (consumer) Retailreclame Reclame (non-profit) Industriële reclame, b-to-b reclame Reclame (diensten) Internationale reclame Directe reclame Overheidsreclame Politieke reclame Ideële reclame Reclame (algemeen) 0602 Reclamevormen Corporate communication Collectieve reclame Coöperatieve reclame Themareclame Actiereclame Huisstijl Merkreclame Arbeidsmarktcommunicatie Interne communicatie Response reclame Groene reclame Testimonials Geïntegreerde communicatie Reclamevormen (algemeen) 0603 Reclamemiddelen Advertenties Advertorials Brochures en folders Direct mail (geadresseerd) Direct mail (ongeadresseerd) Reclame en adverteerders op elektronische media Televisiereclame Radioreclame Lichtreclame Kabelkrant (reclamemiddel) Bioscoopreclame Affichage Vervoersreclame Beurzen, tentoonstellingen (stands) Verpakkingen (reclamemiddel) Reclamemiddelen (algemeen) Copyright MD 2013 Page 11 of 102

12 0604 Promotions Prijskortingen Waardebonnen, refund Premiums Relatieprogramma's Sales force promotion Instore promotions Joint promotions Merchandising Promotions (algemeen) 0605 Reclamebureaus Verenigingen en organisaties van reclamebureaus Personeel reclamebureaus Omzetten reclamebureaus Mediaplanning Mediabureaus Bureauhonorering Media-exploitanten Vormgeving, design Reclamebureaus (algemeen) 0606 Regulering van de reclame ROTA KOAG, KAMA Reclameraad, reclamecodecommissie Reclame en zelfregulering Misleidende reclame Vergelijkende reclame Reclame en ethiek Juridische aspecten reclame Reclametarieven Regulering van de reclame (algemeen) 0607 Adverteerders Verenigingen en organisaties van adverteerders Advertentiebudgetten Reclamebestedingen per bedrijf en product Buitenlandse reclamebestedingen Nederlandse reclamebestedingen Adverteerders (algemeen) 0608 Reclame-onderzoek Pre-testing Post-testing Reclame-effectiviteit Mediaresearch Nederlandse mediabestedingen Buitenlandse mediabestedingen Copyright MD 2013 Page 12 of 102

13 Mediabestedingen per product of dienst Onderzoeksinstellingen m.b.t. mediabestedingen Reclame-onderzoek (algemeen) Copyright MD 2013 Page 13 of 102

14 07 Public relations 0702 Public relations (PR) Verenigingen en organisaties PR-bureaus PR-bureaus Voorlichting Public relations (algemeen) Copyright MD 2013 Page 14 of 102

15 08 Sponsoring 0802 Sponsoring Evenementensponsoring Kunstsponsoring Onderwijssponsoring Televisie- en radiosponsoring Sportsponsoring Fundraising Natuur- en milieusponsoring Sponsoring gezondheidszorg Effecten van sponsoring Sponsoring (algemeen) Copyright MD 2013 Page 15 of 102

16 09 Media 0902 Printed Dagbladen Nieuwsbladen Huis-aan-huis-bladen Opiniebladen Familiebladen Jeugdbladen Special interest bladen Omroepbladen Vakbladen Vrouwenbladen Mannenbladen Sponsored magazines Huisorganen Adresboeken Printed media (algemeen) 0904 Audiovisuele media Publieke televisie Regionale en lokale televisie Commerciële televisie Betaaltelevisie of -radio Gesloten circuit-televisie Digitale televisie Interactieve televisie Televisie (algemeen) Publieke radio Regionale en lokale radio Commerciële radio Radio (algemeen) Elektronische media Audiovisuele media (algemeen) Copyright MD 2013 Page 16 of 102

17 10 Distributie 1002 Aspecten van de detailhandel Verkooppunten detailhandel Bedrijfsresultaten detailhandel Marktaandelen detailhandel Personeel detailhandel Bedrijfsvoering detailhandel Assortimentsbeleid (detailhandel) Detailhandelprijzen Promotiebeleid (detailhandel) Distributiebeleid (detailhandel) Winkelsluiting Seizoenspatronen detailhandel Winkeldiefstal Vestigingsbeleid detailhandel Automatisering detailhandel Detailhandel (algemeen) 1003 Winkelinrichting Routing in de winkel Check-out problematiek Winkelindeling, schapindeling Service merchandising Bedien-u-zelf systeem (BUZ) Winkelapparatuur, winkelmeubelen Winkelstijl Winkelbeveiliging Winkelinrichting (algemeen) 1004 Detailhandelsorganisatievormen Zelfstandige detaillisten Vrijwillig filiaalbedrijven (VFB) Grootwinkelbedrijven (GWB) Franchising Inkoopcombinaties Verbruikscoöperaties Detailhandelsorganisatievormen (algemeen) 1005 Distributievormen Groothandels Winkelcentra Buurtwinkels Warenhuizen Hypermarkten Supermarkten Discounters Versmarkten Winkel-in-de-winkel Copyright MD 2013 Page 17 of 102

18 Rijdende winkels Ambulante handel, markt Speciaalzaken (food) Speciaalzaken (non-food) Cataloguswinkels Webwinkels, teleshopping, e-retailing Postorderverkoop Automatenverkoop Convenience stores, pompshops, avondwinkels Uitleen (distributievorm) Verhuur (distributievorm) Boekenclubs, platenclubs Veilingen Distributievormen (algemeen) 1006 Ontwikkelingen in distributie en detailhandel Ontwikkelingen in distributie en detailhandel Copyright MD 2013 Page 18 of 102

19 11 Consumentenaangelegenheden 1102 Consumentenomgeving Consumentenbeleid overheid Consumentenbeleid bedrijven Consumentisme Consumentenbonden Consumentenverenigingen Keurmerken Consumentenomgeving (algemeen) 1103 Economische aspecten consumentengedrag Consumentenbestedingen Consumptiepatroon Koopkracht Consumentenvertrouwen Bezuinigingsgedrag Invloed inkomenspositie Prijsinvloeden Leefsituatie Economische aspecten consumentengedrag (algemeen) 1104 Consumententypologieën Lifestyle Jongeren Senioren, ouderen Kinderen Allochtonen Vrouwen, meisjes Mannen, jongens Gehandicapten homoseksuelen Gezinnen Eenpersoonshuishoudingen, singles Huishoudingen (algemeen) Consumententyperingen Consumententypologieën (algemeen) 1105 Tijdbesteding Vrijetijdsbesteding Luister- en kijkgedrag Leesgedrag Mediagedrag, mediaconsumptie Eet- en drinkgedrag, kookgewoonten Tijdverdeling werk-vrije tijd Tijdbesteding (algemeen) 1106 Koopproces, koopgedrag Koopmotivatie Copyright MD 2013 Page 19 of 102

20 Oriëntatieproces Prijsbeinvloeding Beinvloedingsproces Keuzeproces Keuze distributiekanaal Winkelgedrag Aankoopbeslissing Consumptiecijfers Herhalingsaankoop Koopintentie Koopgedrag (algemeen) 1107 Gebruiksaspecten Gebruiksgewoonten Gebruiksbeleving Attituden t.a.v. product of dienst Gebruiksaspecten (algemeen) 1108 consumenten (algemeen) Emotie, beleving 1109 Consumentengedrag Trends, ontwikkelingen Consumentengedrag (algemeen) Copyright MD 2013 Page 20 of 102

21 15 Nederlandse bedrijven 1502 Nederlandse bedrijven DA Retailgroep Ahold AkzoNobel Begemann Groep Borsumij-Wehry Corporate Express DE Master Blenders 1753 (Douwe Egberts) DSM Esso Hagemeyer Heineken Hunter Douglas Imtech Oranje-Nassau Participaties Philips KPN Shell SHV Unilever Lucas Bols Aalberts Industries ABN Amro Brocacef Achmea Aegon Ahrend Albert Heijn ASM International (ASMI) Atag Avebe Ballast Nedam Beers Beter Bed Boskalis Westminster C&A Capgemini Cehave Landbouwbelang Content Cosun CSM DAF Trucks Despec Endemol Eriks Group Euretco Free Record Shop Copyright MD 2013 Page 21 of 102

22 Friesland Foods Fugro Getronics Grolsch Grontmij Cofely Nederland Arcadis Heijmans Corus Group SBM Offshore ING Groep Intergamma Intres Kas Bank Kempen & Co Air France-KLM Kondor Wessels Groep BAM Groep Ten Cate MacIntosh Retail Group Meneba Nationale-Nederlanden AM Nederlandse Participatiemaatschappij Nederlandse Spoorwegen (NS) Norit Océ Van Ommeren Otra Pakhoed Universal Studios International (Polygram) Pon Holdings Rabobank Randstad Reed Elsevier Robeco Rodamco Europe RoodMicrotec (Rood Testhouse) Roto Smeets Group (RSDB) Aspa Kendrion Simac Sligro Smit Internationale Sperwer De Sphinx Maastricht Staalbankiers Stork Superunie Telegraaf Media Groep (TMG) Copyright MD 2013 Page 22 of 102

23 TNO Twentsche Kabelfabriek (TKH Group) Vedior The Nielsen Company (VNU) Volker Wessels Stevin (KVWS) Amtel-Vredestein Wavin Wegener (Wegener Arcade) Wereldhave Wolters Kluwer USG People SNS Reaal Groep PostNL Wessanen Super de Boer (Laurus) VDL Groep Blokker Schiphol PwC KPMG Ernst & Young Deloitte Amsterdam Rai Maxeda Gamma Holding Delta Lloyd Vopak Nutreco Essent Nuon Accell Group Ajax Alanheri AND International Publishers Antonov ANWB BinckBank Athlon Batenburg Beheer Bever Holding Bloemenveiling Aalsmeer Brunel Ctac CBS CNV ConneXXion Copaco Crown Van Gelder (CVG) Crucell Detron Copyright MD 2013 Page 23 of 102

24 De Nederlandsche Bank (DNB) DOCdata Dordtsche Petroleum Maatschappij Draka ECT Eureko NYSE Euronext Exact FNV Fokker Fornix BioSciences Groothandelsgebouwen Helvoet Holding HES Beheer Hitt Holland Colours ICT Automatisering Innoconcepts Koninklijke Brill Porceleyne Fles (Royal Delft) Krasnapolsky LCI Technology Group Management Share Martinair McGregor Fashion Group Nedap Nedschroef Neways NPM Capital Ordina Petroplus Pharming Voestalpine Polynorm Reesink SBS Broadcasting SNT Nederland Telfort Tie Transavia Airlines Transdev-BNG-Connexxion TSMC Unique Nederland UPC F. van Lanschot Bankiers Perfetti van Melle Axa Stenman Centric KSI Ubbink VastNed Corio Copyright MD 2013 Page 24 of 102

25 Gasunie Talpa TomTom Spyker Cars CZ NIBC A. van Noordenne Holdingmaatschappij Aan De Stegge Nederland Aartsenfruit Acomo Advang Agis Agrico Agrifirm AKD Prinsen van Wijmen Albron Amega Amtrada Anova Arbo Unie Arbodienst 365 (ArboNed) Argos Arsis Asito Dienstengroep ASM Lithography (ASML) Astrum Automotive Atos Atradius Audax Autobinck AVR - Van Gansewinkel B&S International Baarsma Wine Group Barenbrug Bavaria BBned BDO CampsObers Becom Management Bejo Finance Bejo Structuur Benno en Guy Leeser Bergschenhoek Groep Best Fresh Group Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) BOAL International Boer & Croon Bos Brothers Fruit & Vegetables BouwCenter Bovemij Verzekeringen Brabant Water Copyright MD 2013 Page 25 of 102

26 Bracamonte Seafood Breedenborg Broekhuis Brokking's Beheer Bromacom Brouwer Groothandelsgroep Budelpack BVR-Groep Caldic CCV Cementbouw Center Parcs Europe Centraal Boekhuis Charden International CONO Convent Cool Cat CoopCodis Coöperatieve Vereniging Quantore Europe Coppens Diervoeding Coroos Conserven Staples Cotrano CR Delta CZAV Dalli Benelux Damen Shipyards De Combi Groep De Efteling De Goudse De Groot Verschuur De Harense Smid De Meeuw Dela Deli Universal Unicom Commodities (Delphi Cocoa) Delta Den Hartogh Logistics Devo DHV Dimco DOC Kaas Dockwise Shipping DONG Energy Doorwin DPA Group BE Semiconductor Industries (Besi) DSB Bank Duinwaterbedrijf Zuid-Holland Dura Vermeer Copyright MD 2013 Page 26 of 102

27 Dusseldorp Beheer Dutch Meat Group EBN Econocom International Ecoval Edel International Eneco Energie Data Maatschappij (E.D. Mij) Enia Carpet ERS Railways Eurospecialities Foods Eyeworks Fabory Facet Facilicom Services Group Falcon Ferm FlexiForce FloraHolland Fondel Europe Foppen ForFarmers Ageas Friesland Bank Friso Bouwgroep Fruitmasters Groep G4S GasTerra Gazelle PGA Nederland (Gebr. Nefkens) Gebr. Van de Ven Gerimex GiesbersGroep GMB Goedhart Participaties Groeneveld Haluco Beheer Handel Centrale Hace Hans Anders Retail Group Havenbedrijf Rotterdam Havor HBT Heembouw Hegeman Hespri Heuvelman Staalhandel Hilzaco Hitec Power Protection International Nationale Goede Doelen Loterijen Boels Copyright MD 2013 Page 27 of 102

28 Holland Casino Hoogwegt Horticoop Houthoff Buruma HTM HVC Hurks Huuskes HZPC Holland IBN-Holding IHC Merwede IMCD Interface Europe Interfood Intratuin Jaarbeurs Jan Linders Supermarkten Jansen Recycling Jill Mourik Jos van Boxtel Jumbo Groep Jurriëns Exploitatiemij JVH gaming A-ware Retail Europe (Kaascentrale) Kardan KEMA Data Europe Group (Kender Thijssen Beheer) Keppel Verolme KeyTec Klaverblad Koni Houthandel G. Wijma & Zonen Niestern-Sander Koopman Koops Furness Kroymans Corporation Kruinenborgh Beheer L.V. Vlaardingen Lankhorst Euronete Lathouwers Beheer LeasePlan Corporation Lely Industries Loders Croklaan Group Louis Nagel Loyalis Loyens & Loeff Maas International Group Mammoet Markeur Houdster Copyright MD 2013 Page 28 of 102

29 Martin Schilder MCB International Mercon Groep Meyn Mn Services MNO Vervat ModoVanGelder Moes Mosa Mulder Investment & Consultancy Nampak Cartons NautaDutilh NCD Groep NCT International NDC/VBK Ned. FMO Nedato NedCar Nedri Spanstaal Nedstaal Neerlands Glorie Nidera Nijhuis Bouw Nordic Group Novagraaf Nieuwe Steen Investments (NSI) Nunhems Oasen Oldenboom's Houthandel Omrin Onderlinge 's-gravenhage Mediq Optiver Ovako Wire P.A. van der Kooij Kuijpers Installaties Pala Group Paramelt RMC Poiesz Beheer Polak Pouw Beheer Prins Aanneming Maatschappij ProRail PSV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland Q-Park Raben Group Refresco Remeha Group RET Copyright MD 2013 Page 29 of 102

30 Retail Network Company Reukema Group Rijk Zwaan Top Andus Group (voorheen RijnDijk Groep) Rijnvallei Roba Robein Roompot Rouppe van der Voort Handelmaatschappij Royal HaskoningDHV S3C Sabic Europe Sandd Sandean Sanvier SBB Bouwgroep SBI Schoenenreus Sdu SEB Smeets Groep Smilde Smit-Vecht Spliethoff's Bevrachtingskantoor Stage Entertainment Stichting Ether Reclame (Ster) Stern Groep Stibbe Stienstra Stiho Groep 2 Sisters Storteboom Group Swets Information Services Tauw Group TBI Tele2 Teleplan International Terberg Group Thales Nederland Coöperatie Coforta U.A. (The Greenery) Theeuwes Theodorus Niemeyer Thermphos Thieme Groep Thijsen Media Group Tigchelaar Onroerende Zaken Tophold Beheer Trebbe Bouwgroep Trust TUI Nederland Unica Installatiegroep Copyright MD 2013 Page 30 of 102

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940

Accell Group Milennium 2003 Inkomsten* 289577 Operationele winst* 16708 Netto winst 9197 Uitstaande aandelen 48051 Totale activa 134940 Totale netto winst 56.904.147.000 Totale Activa (Netto Eigen Vermogen) 2.658.133.112.000 Via www.euronext.nl uitgezocht door Peter Breda Aalberts Industries Milennium 2003 Inkomsten* 784589 Operationele

Nadere informatie

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008

Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht. juni 2008 Incompany 500 Reputatie van uw organisatie in kaart gebracht juni 2008 Incompany 500 Blauw Research heeft voor het derde jaar op rij het onderzoek uitgevoerd dat ten grondslag ligt aan de Incompany 500.

Nadere informatie

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index

Definitieve selectie AEX, AMX en AScX Index CONTACT Media: +31.20.550.4488 (Amsterdam), +32.2.509.1392 (Brussels) +351.217.900.029 (Lisbon), +44.20.7379.2789 (London) +1.212.656.2411 (New York), +33.1.49.27.11.33 (Paris) CONTACT Investor Relations:

Nadere informatie

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN

OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN Inleiding 31-10-2005 16:23 Pagina 1 OVERZICHT VAN DE NEDERLANDSE BEURSFONDSEN 2006 Inclusief beursfondsen top-20 Brussel en top-40 Parijs Bedrijfsprofielen, cijfers en verwachtingen Inleiding 31-10-2005

Nadere informatie

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden

ABERTIS 24-04-15 houden opbouwen. ACKERMANS-VH 25-05-14 houden opbouwen 17-02-15 opbouwen houden 20-05-15 houden opbouwen 09-07-15 opbouwen houden Wijzigingen van de aanbevelingen in het voorbije jaar (1) Sinds 10 januari 2011 hanteert KBC Asset Management een nieuwe methodiek voor zijn aanbevelingen. Een uitvoerige omschrijving van de wijzigingen

Nadere informatie

FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016

FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016 FINANCIËLE KALENDER T/M 12 MEI 2016 (beursfondsen NL, België, internationaal plus macro nieuws) MAANDAG 2 MEI 00:00 Core Laboratories - ex-dividend 00:00 bpost - Cijfers eerste kwartaal 04:00 Inkoopmanagersindex

Nadere informatie

Recordbedrag aan dividend in 2005

Recordbedrag aan dividend in 2005 Publicatiedatum CBS-website Centraal Bureau voor de Statistiek 15 december 26 Recordbedrag aan dividend in 25 Jos van Heiningen Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen, 26. Bronvermelding

Nadere informatie

Winnaars op de Nederlandse beurs

Winnaars op de Nederlandse beurs Albert Jellema Veel weten van weinig Winnaars op de Nederlandse beurs Nederlandse economie Onzekerheden horen bij beleggen Met of zonder parachute Elke dag een nieuw idee Beleggingsfilosofie 1. Beleggen

Nadere informatie

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX

Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX nnnnn Nr: 2008-011 Indicatieve selectie AEX, AMX en AScX Amsterdam, 17 november 2008 NYSE Euronext publiceert één keer per jaar een indicatieve selectie voor de jaarlijkse herweging van de AEX-index (AEX-index),

Nadere informatie

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen

Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen Diversiteit binnen de raden van commissarissen van Nederlandse beursgenoteerde vennootschappen December 2009 Corporate Governance Insights Centre Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Nadere informatie

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17

Rente10jr 1,0% -0,1% 2,19 2,17 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 5 4 of fonds mutatie week ultimo 3 febr wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 5. Aegon 2,51 24,6% 5,9% 3,10 3,87 0,61 6,3 0,00

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2015 De Kristal In samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2015 De Kristal In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2015 De Kristal 2015 In samenwerking met NBA Het doel van de Transparantiebenchmark Het doel van de Transparantiebenchmark is het geven van een beoordeling van de inhoud en kwaliteit

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA * De bedrijven met een asterisk zijn in Nederland gevestigde dochters van een internationale moeder maatschappij. * Capgemini Nederland

Nadere informatie

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011

Onderzoek naar topbeloningen 2010. De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers. Utrecht, 1 juni 2011 Onderzoek naar topbeloningen 2010 De beloning van topbestuurders ten opzichte van medewerkers Utrecht, 1 juni 2011 Frank Hendriks Mariska Stuivenberg 1 10118/4/FNV BG/eindrapportage/01-06-2011 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen in 2e kwartaal 2015

Dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen in 2e kwartaal 2015 Dekkingsgraad Nederlandse pensioenfondsen in 2e kwartaal 2015 Bron cijfers: De Nederlandsche Bank Beleidsdekkingsgraad: de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden. dekkingsgraad: dekkingsgraad

Nadere informatie

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van

TechnicalDayTrader. Trading Tactics Pro. de dagelijkse nieuwsbrief van Trading Tactics Pro de dagelijkse nieuwsbrief van TechnicalDayTrader Trading Tactics Pro nieuwsbrief@technicaldaytrader.nl TradingScreen signalen De AEX heeft vandaag opnieuw een daling laten zien, ditmaal

Nadere informatie

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar

Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Wereldwijd beleggen in aandelen met Morningstar Dag van de Belegger 25 November 2011 Maarten van der Pas Redacteur Morningstar Benelux 1 Agenda Morningstar en aandelenonderzoek Belangrijke begrippen Moat

Nadere informatie

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion

Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu. 16 november ProRail / Nederlandse Spoorwegen. 28 november Arriva / Veolia / Connexxion Staatssecretaris Infrastructuur en Milieu 2012 16 november / 28 november Arriva / Veolia / Connexxion 10 december / 11 december Nederlandse Vereniging voor Duurzame Biobrandstoffen Koninklijke Luchtvaart

Nadere informatie

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40.

Naam %ind mut 2010 T2011 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel nieuws week 40. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr T2011 tax div rend. exdiv met datum advies 40 39 of fonds mutatie week ultimo 7 okt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 40. Aegon 2,22-28,7% 6,4% 4,58 3,26 0,92 3,5

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2011 De Kristal 2012 in samenwerking met NBA * De bedrijven met een asterisk zijn in Nederland gevestigde dochters van een internationale moeder maatschappij. * Capgemini Nederland

Nadere informatie

Empathie Monitor 2011

Empathie Monitor 2011 Empathie Monitor 2011 BRAND DEVELOPMENT. Door Fronteer Strategy Amsterdam, September 2011 BRAND DEVELOPMENT. In samenwerking met BRAND DEVELOPMENT. em - pa ` thie Het identificeren van en inleven in andermans

Nadere informatie

Aanbieding basisonderzoek 2017

Aanbieding basisonderzoek 2017 10 jaar Aanbieding basisonderzoek 2017 Jaarlijkse monitor naar duurzame perceptie van consumenten sinds 2008 1 Dragen onze MVO-inspanningen bij aan een sterker merk? Vinden consumenten duurzaamheid belangrijk

Nadere informatie

Voorkennis. IEX redactie

Voorkennis. IEX redactie Voorkennis 2007 Van iex-columnisten wordt méér gevraagd dan alleen het schrijven van scherpe beleggingsanalyses en diepgravende columns. Aan het eind van elk jaar krijgen ze in iexmagazine een mooi podium

Nadere informatie

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert

Naam mut mut ultimo vr. T.kw doel fonds 2009 week 2008 11-9 week 37. BelegAlert Naam weg. %ind. mut mut ultimo ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met doel of ALGEMEEN fonds 2009 week 2008 7-9 8-9 9-9 10-9 11-9 09 div 36 37 wel week 37. BelegAlert Aegon 195,0 3,31 15,4% 4,4%

Nadere informatie

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83

Rente10jr -23,1% 1,72-6,7% 1,49 1,83 Naam %ind. 2013 vr mut 2012 vr div rend. exdiv met datum advies 22 21 20 of fonds mutatie 24mei week ultimo 31mei cijfers aantal doel wel nieuws week 22. Aegon 3,44 10,0% 4,93 7,2% 4,80 5,29 0,20 3,8%

Nadere informatie

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54

Rente10jr -15,8% -12,2% 2,19 2,54 Naam %ind. 2012 mut 2011 vr 2011 tax div rend. exdiv met datum advies 11 10 of fonds mutatie week ultimo 16mrt wpa k/w cijfers aantal doel wel nieuws week 11. Aegon 2,85 45,6% 15,2% 3,10 4,52 0,00 0,0

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER INTERIM REVIEW Index Announcement Issue Date: 1 September 2008 N 2008 - xxx Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), AMX index (AMX-index) and AScX index (AScX-index) NEW COMPOSITION INDICES AFTER

Nadere informatie

CN Dashboard Week 16/2015

CN Dashboard Week 16/2015 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 16/2015 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De aandelenmarkten blijven er goed

Nadere informatie

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024

AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 EURONEXT DERIVATIVES MARKETS AMSTERDAM NOTICE No. 10/024 ISSUE DATE: 13 December 2010 EFFECTIVE DATE: 20 December 2010 CHANGES TO LISTED MATURITIES Executive Summary NYSE Liffe will make changes to expiry

Nadere informatie

CN Dashboard Week 44/2014

CN Dashboard Week 44/2014 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 44/2014 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275397; lokaal tarief) Na de veerkrachtige bewegingen

Nadere informatie

Projects on (Social) Network Analysis

Projects on (Social) Network Analysis Projects on (Social) Network Analysis F.W. Takes Leiden University, The Netherlands Bachelorklas December 9, 2015 Projects Bachelorklas December 9, 2015 1 / 10 Projects Topics: social network analysis,

Nadere informatie

OverFusies.nl League tables Financieel en juridisch adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt

OverFusies.nl League tables Financieel en juridisch adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt OverFusies.nl League tables 2010 Financieel en juridisch adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt Kantoren financieel Kantoren juridisch Personen financieel Personen juridisch INHOUD KANTOREN

Nadere informatie

Beroepenlijst Winkel verzekering Detailhandel

Beroepenlijst Winkel verzekering Detailhandel Beroepenlijst Winkel verzekering Groep Omschrijving Gedetailleerde omschrijving groenten en Aardappeldetailhandel fruit Markthandel in aardappelen, groenten Aardappeldetailhandel en fruit glas-, Aardewerk

Nadere informatie

Minister voor WenR Tijdvak: 5 november oktober november Alliantie - Woonbron - Bouwend Nederland - NHG - Aedes

Minister voor WenR Tijdvak: 5 november oktober november Alliantie - Woonbron - Bouwend Nederland - NHG - Aedes Minister voor WenR Tijdvak: 5 november 2012 9 oktober 2015 12 november 2012 - Alliantie - Woonbron - Bouwend Nederland - NHG 16 november 2012 - Verbond van verzekeraars 20 november 2012 - Gemeente Rotterdam

Nadere informatie

Trendscore M R RAPPORT

Trendscore M R RAPPORT 2 8 2015 M R TA T RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 28 MAART 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

POSTSHOW-REPORT v 1.0

POSTSHOW-REPORT v 1.0 POSTSHOW-REPORT v 1.0 Bezoekers per bedrijfsactiviteit 4% 4% 3% 2% Groothandel, distributie, import/export 23% Transport en expeditie 10% Logistieke diensten Zakelijke dienstverlening 13% 21% Overige,

Nadere informatie

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10.

Naam %ind. 2011 mut 2010 2010 tax div rend. exdiv met datum advies fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel nieuws week 10. Naam %ind. 2011 mut 2010 vr 2010 tax div rend. exdiv met datum advies 10 9 of fonds mutatie week ultimo 11 mrt wpa k / w cijfers aantal doel wel nieuws week 10. Aegon 2,84 17,0% -3,5% 4,58 5,35 0,83 6,4

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Trendscore A U G RAPPORT

Trendscore A U G RAPPORT 0 8 A U G 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 8 augustus 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore J A N RAPPORT

Trendscore J A N RAPPORT 0 6 J A N 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 6 JANUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Trendscore M E RAPPORT

Trendscore M E RAPPORT 1 7 2015 M E TA I RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 17MEI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort termijn

Nadere informatie

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014

BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 BEZOLDIGINGSBELEID RAAD VAN BESTUUR 2014 De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van KAS BANK N.V. heeft op 23 april 2014 het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur van KAS BANK N.V. per 1 januari

Nadere informatie

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Index Announcement. AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex) Index Announcement Issue Date: 2 March 2009 N 2009-022 Marketplace: Index: Subject: Amsterdam AEX-index (AEX-index), the Amsterdam Midkap Index (AMX-index) and the Amsterdam Small cap Index (AScXindex)

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 0 9 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 09 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen

Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen FI Verklaringen van geen bezwaar op grond van de Wet toezicht kredietwezen Verklaringen van geen bezwaar op grond van artikel 176 van de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 1993 In 2000 zijn op rond van artikel

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION KEY FACTS

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION KEY FACTS MEDIA INVESTERINGEN 2015 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal)

Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal) Reclame-investeringen 2015 Q1 2014 Q1 (Nationaal) Tijdens de eerste drie maanden van dit jaar werd er voor 845 miljoen euro aan reclame geïnvesteerd ofwel 2% minder dan in dezelfde periode van vorig jaar.

Nadere informatie

Trendscore F E B RAPPORT

Trendscore F E B RAPPORT 2 3 F E B 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 23 FEBRUARI 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en kort

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

TRANSPORT & LOGISTICS 2013. Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013. www.easyfairs.com/transport-nl

TRANSPORT & LOGISTICS 2013. Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013. www.easyfairs.com/transport-nl Post show report TRANSPORT & LOGISTICS 2013 Bezoekers per bedrijfsactiviteit Producerende bedrijven en verladers uit o.a. (petro)chemie, voeding, metaal, retail en kunststoffen Transport en expeditie 5%

Nadere informatie

Stichting GJ van Heek Jr Fonds

Stichting GJ van Heek Jr Fonds Jaarrekening 2016 Stichting GJ van Heek Jr Fonds 1 Inhoudsopgave 4 Directieverslag 6 Akkoordverklaring Raad van Toezicht 7 Balans per 31 december 2016 8 Exploitatieoverzicht 2016 9 Toelichting op de balans

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Trendscore J U N RAPPORT

Trendscore J U N RAPPORT 0 6 J U N 2016 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 06 juni 2016 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

Wob-verzoek Volkskrant Minister van Economische Zaken. Minister november Sandd. 21 november PostNL. 26 november VNO-NCW.

Wob-verzoek Volkskrant Minister van Economische Zaken. Minister november Sandd. 21 november PostNL. 26 november VNO-NCW. Wob-verzoek Volkskrant Minister van Economische Zaken Minister 2012 19 november Sandd 21 november PostNL 26 november 27 november SEO 29 november Thermphos 6 december NFIA 7 december FME-CWM 19 december

Nadere informatie

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien

PERSBERICHT. Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien you PERSBERICHT Rapportagecyclus van Nederlandse beursfondsen laat in 2013 verbetering zien Utrecht, 30 mei 2013 - Ondanks voortdurende crisis, realiseerden Nederlandse beursgenoteerde bedrijven een kwalitatief

Nadere informatie

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012

SNS Securities & ForFarmers. 11 december 2012 SNS Securities & ForFarmers 11 december 2012 Inhoud I. SNS Securities N.V. II. Handelsplatform & SNS Securities III. Rapport SNS IV. Vragen 2 SNS Securities N.V. SNS Securities is onderdeel van de SNS

Nadere informatie

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement

Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen rendement van portefeuille en doel rendement Commenda Demo 31 augustus 2013 Vergelijking tussen van portefeuille en doel Target van 31.12.08 tot 31.08.13: 15% MSCI World 80% World bond Index 5% Rogers Commodity 30,00% 25,00% 20,00% 15,00% 10,00%

Nadere informatie

Trendscore O K T RAPPORT

Trendscore O K T RAPPORT 1 0 O K T 2015 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 oktober 2015 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trend- en Signaalscore worden de middellange- en korte

Nadere informatie

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent

CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Persbericht PB14-059 9 oktober 2014 9.30 uur CBS: Inflatie weer onder de 1 procent Inflatie in september 0,9 procent Vliegtickets verlagen inflatie Inflatie in Nederland iets lager dan in de eurozone De

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013

Individuele terugkoppeling. Financial Services Compensation Report 2013 <uw organisatie> Individuele terugkoppeling Financial Services Compensation Report 2013 Inhoud Peilers van het onderzoek Organisaties in de markt Salarisontwikkelingen Totaal Vast Inkomen Variabel Inkomen

Nadere informatie

POSTSHOW-REPORT v 1.0

POSTSHOW-REPORT v 1.0 POSTSHOW-REPORT v 1.0 Bezoeker per sector 5% 1 5% 6% 1 11% 8% 11% Pluimvee, vis en vlees verwerkende industrie Convenience Engineering Andere Dranken Grondstoffen & ingrediënten Feed AGF Zuivel Hogeschool/vakopleiding

Nadere informatie

League Tables 1e halfjaar Juridische en financiële adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt

League Tables 1e halfjaar Juridische en financiële adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt League Tables 1e halfjaar 2017 Juridische en financiële adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt Inhoud rapport Kantoren juridisch pagina 3 Personen juridisch pagina 6 Kantoren financieel pagina

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION MEDIA INVESTERINGEN 2014 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt adverteerders het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

CN Dashboard Week 45/2017

CN Dashboard Week 45/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 45/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De ondertoon op de speelvelden

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

Social media in B2B. Industry Report

Social media in B2B. Industry Report Social media in B2B Industry Report Industry Report Kwantitatief onderzoek naar het social media gebruik door B2B-bedrijven 2016/2017 Gemeten door Coosto over de periode 1 juli 2016 t/m 1 juli 2017 2 Inhoud

Nadere informatie

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1

NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 NETHERLANDS / PAYS-BAS / NIEDERLANDE 1 423 Coöperatieve Rabobanken BA (aangesloten bij de Coöperatieve Centrale Raiffeisen- Boerenleenbank BA te Utrecht) AAGUS Financial Services Group N.V. Amersfoort

Nadere informatie

Curriculum Vitae Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965)

Curriculum Vitae Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965) Mevrouw Charlotte Insinger (geboren te Rotterdam op 24 juli 1965) 2005 heden Erasmus MC, Lid Raad van Bestuur 2001 2005 Robeco, Executive Vice President, hoofd van Fund Services 1999 2001 Robeco, Vice

Nadere informatie

CN Dashboard Week 23/2017

CN Dashboard Week 23/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 23/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De turbulentie neemt toe, koersen

Nadere informatie

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht

Naam 2009 mut 2008 vr. fonds mutatie week ultimo 4-12 doel week 49. BelegAlert SINT is dit jaar maar weer eens gezwicht Naam weg. %ind. 2009 mut 2008 ma di wo do vr. T.kw div rend. cijfers ex met 49 48 of ALGEMEEN fonds mutatie week ultimo 30-11 1-12 2-12 3-12 4-12 09 div doel wel week 49. BelegAlert Aegon 195,0 2,94 6,9%

Nadere informatie

CN Dashboard Week 46/2017

CN Dashboard Week 46/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 46/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) Er waren al wat berentikken waarneembaar.

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen.

Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen. Jouw privacy is voor ons van groot belang. We gaan dan ook zorgvuldig met je gegevens om en leggen graag uit wat wij met je gegevens doen. Het Vava lifestyle-onderzoek en deze actie is een initiatief van

Nadere informatie

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION

MEDIA INVESTERINGEN EVOLUTION MEDIA INVESTERINGEN 2016 IN BELGIË EVOLUTION MEDIA KEY FACTS UBA helpt merkenbouwers het rendement van hun communicatie-investeringen te maximaliseren in een open en transparante communicatie-omgeving.

Nadere informatie

ICP Corporate Finance

ICP Corporate Finance ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseurs Bedrijfsprofiel Januari 2013 Profiel ICP Corporate Finance Corporate Finance Adviseur van management en aandeelhouders bij complexe Corporate Finance vraagstukken

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

CN Dashboard Week 43/2017

CN Dashboard Week 43/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 43/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De ondertoon op de speelvelden

Nadere informatie

CN Dashboard Week 47/2016

CN Dashboard Week 47/2016 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 47/2016 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) Het blijft onrustig op de speelvelden,

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 15 mei Reclame-investeringen Maart YTD 2012 YTD Total Belgium

ONMEDIA. E-newsletter 15 mei Reclame-investeringen Maart YTD 2012 YTD Total Belgium (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen van het 1 e trimester van dit jaar bedroegen 814 miljoen Euro ofwel 4% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013

ONMEDIA. E-newsletter 7 maart 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA MediaXim publiceerde zojuist de definitieve cijfers voor 2012 en het is dus tijd om een bilan te maken van 2012. De totale reclame-investeringen voor 2012, bedroegen 3.6

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

CN Dashboard Week 48/2017

CN Dashboard Week 48/2017 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 48/2017 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) Niet veel nieuwe signalen op het

Nadere informatie

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID

MARKETING / 11A. HBO Marketing / Marketing management. Raymond Reinhardt 3R Business Development. 3R COMMUNICATIEBELEID MARKETING / 11A HBO Marketing / Marketing management Raymond Reinhardt 3R Business Development raymond.reinhardt@3r-bdc.com 3R 1 M Vormen van communicatie: F intrapersoonlijke communicatie (zelfdialoog)

Nadere informatie

EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december respondenten

EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december respondenten EenVandaag: Politicus van het Jaar 2009 EénVandaag Opiniepanel - 10 december 2009-32.000 respondenten Beste politicus 2009 Nebahat Albayrak (PvdA) Justitie Jan Peter Balkenende (CDA) minister-president

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

OverFusies.nl Leaguetables 1 e kwartaal 2013. Financieel, juridisch en fiscaal adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt

OverFusies.nl Leaguetables 1 e kwartaal 2013. Financieel, juridisch en fiscaal adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt OverFusies.nl Leaguetables 1 e kwartaal 2013 Financieel, juridisch en fiscaal adviseurs op de Nederlandse fusie- en overnamemarkt Inhoud rapport Kantoren financieel Personen financieel Kantoren juridisch

Nadere informatie

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Dure benzine verhoogt inflatie. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-026 8 april 2010 9.30 uur Dure benzine verhoogt inflatie Inflatie in maart omhoog door prijsstijging benzine Groenteprijzen stijgen door strenge winter

Nadere informatie

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening

Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening Financial Services Compensation Report 2012 Inzicht in beloning in de Markt Financiële Dienstverlening 2012 Hay Group. All rights reserved. Registered in The Netherlands: Hay Group bv Chamber of Commerce

Nadere informatie

CN Dashboard Week 24/2016

CN Dashboard Week 24/2016 BNP PARIBAS - CORPORATE & INVESTMENT BANKING CN Dashboard Week 24/2016 Meer informatie Ga naar www.bnpparibasmarkets.nl of bel 0900 MARKETS (0900 6275387; lokaal tarief) De strijd op de aandelenvelden

Nadere informatie

1. Levi9 2. Woonzorgcentrum de Zeeg 3. Stichting Urtica De Vijfsprong 4. Patrimonium 5. Voiceworks 6. Unie van Waterschappen 7. SCW 8. RTV Noord 9.

1. Levi9 2. Woonzorgcentrum de Zeeg 3. Stichting Urtica De Vijfsprong 4. Patrimonium 5. Voiceworks 6. Unie van Waterschappen 7. SCW 8. RTV Noord 9. 1. Stichting Buurtzorg 2. JP van den Bent stichting 3. Vanderlande 4. Landal GreenParks 5. Schiphol Group 6. KLM Royal Dutch Airlines 7. Hutten 8. Ons Tweede Thuis 9. Brunel 10. ASVZ 11. MeanderGroep 12.

Nadere informatie

Verlaging per 1-4-2014 (voorlopig) 99% 2% n.n.b. Voorlopige dekkingsgraad. 94,3% 6,2% 0,0% 88% 7% n.n.b. 93,6% 5,6% 2,2% 95,4% 2,8% 0,4%

Verlaging per 1-4-2014 (voorlopig) 99% 2% n.n.b. Voorlopige dekkingsgraad. 94,3% 6,2% 0,0% 88% 7% n.n.b. 93,6% 5,6% 2,2% 95,4% 2,8% 0,4% Overzicht bijgewerkt tot 07-03-2013, 15.00 uur. Aanvullingen zullen in blauw worden toegevoegd. 1. Stichting Pensionfonds ABP 96,0% 0,5% 1,6% (zie toelichting) Kortingspercentage voor april 2014 louter

Nadere informatie

ONMEDIA. E-newsletter 18 april 2013. Reclame-investeringen Februari 2013

ONMEDIA. E-newsletter 18 april 2013. Reclame-investeringen Februari 2013 (keur) (keur) Adrem Flash ONMEDIA De totale reclame-investeringen voor de periode januari-februari bedroegen bijna 500 miljoen Euro ofwel 5% minder dan de zelfde periode vorig jaar. Evolutie van de totale

Nadere informatie

Independent Capital Partners

Independent Capital Partners Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseurs I N D E PE NDENT C A PI TA L PA RT N ERS Overzicht activiteiten en transacties Profiel Independent Capital Partners Corporate Finance Adviseur van

Nadere informatie

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA

Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013. In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Transparantiebenchmark 2013 De Kristal 2013 In samenwerking met NBA Inhoud Transparantieladder 3 1 Voorwoord 7 2 Samenvatting 9 3 Bevindingen

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder

Persbericht. Inflatie hoger door duurdere kleding. Centraal Bureau voor de Statistiek. Technische toelichting. Zomercollectie kleren duurder Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-027 5 april 2007 9.30 uur Inflatie hoger door duurdere kleding De inflatie is in maart 2007 uitgekomen op 1,8 procent. Dat is 0,3 procentpunt hoger dan

Nadere informatie

Trendscore A P R RAPPORT

Trendscore A P R RAPPORT 1 0 A P R 2017 TA RAPPORT 1 TA-RAPPORT TA-RAPPORT VAN 10 april 2017 Hiermee ontvangt u het nieuwste Trendscore TA-Rapport. Op basis van de bekende Trendscores worden trends binnen de week- en dag grafiek

Nadere informatie

2.2. Vis en visproducten 1 (1) 2.3. Brood, koek en suikerwerk Brood, koek en banket 1 (1) Verpakte koek, chocolade - en suikerwerken -

2.2. Vis en visproducten 1 (1) 2.3. Brood, koek en suikerwerk Brood, koek en banket 1 (1) Verpakte koek, chocolade - en suikerwerken - Bijlage: branchepatroon 2016. (Tussen haakjes de huidige aantallen) Wijnpeerstraat 1. TEXTIEL. 1.1. Bovenkleding t.b.v. volwassenen - (1) 1.2. baby-, kleuter-, en kinderkleding - 1.3. Onder- nachtkleding

Nadere informatie

beweging PricewaterhouseCoopers, KPMG, Weinig in auditmarkt Financiële sector en bouw worden gedomineerd door een of twee grote accountantskantoren.

beweging PricewaterhouseCoopers, KPMG, Weinig in auditmarkt Financiële sector en bouw worden gedomineerd door een of twee grote accountantskantoren. VOORZICHTIGE OPMARS BDO EN MAZARS Weinig beweging in auditmarkt De dominantie van de big four in de top van de internationale auditmarkt is een hot issue. Hoe liggen de precieze marktverhoudingen in Nederland?

Nadere informatie