JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars"

Transcriptie

1 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 1 JAARREKENING 2013 Stichting Twinkle Stars

2 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 2 Inhoudsopgave Voorwoord Doelstelling De Stichting Bestuur Vestigingsgegevens Verslag activiteiten Onbezorgd eropuit Het Benefiet Sinterklaasfeest Het ultieme 5 december gevoel Doelstellingen en realisatie in Automatisering boekhouding Automatisering Ledenbestand Werving van gelden Werven van sponsoring in natura Groei van aantal aangesloten kinderen Werven van vrijwilligers Doelstelling Jaarcijfers Toelichting op de jaarrekening beheer van gelden Besteding van gelden Overige toelichting Belangrijkste subsidie verstrekkers, sponsoren en donateurs in

3 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 3 Voorwoord Stichting Twinkle Stars heeft in 2013 weer een grote groep kinderen blij kunnen maken. In het voorjaar organiseerden wij een gezellig uitje voor deze kinderen in Kinderparadijs Koggeland. Was er een geweldig leuk Sinterklaasfeest met veel leuke artiesten en kregen de kinderen voor pakjesavond cadeautjes thuis afgeleverd. Ook werden enkele gezinnen hierbij verrast door een bezoek van Sint met zijn Pieten die de cadeaus persoonlijk langs kwamen brengen. De voor 2013 afgesproken groei naar maximaal 450 kinderen (van 0 t/m 12 jaar) werd al snel behaald, zodat dit voor 2014 is verhoogd naar 500 kinderen, waarbij steeds gekeken wordt of uitbreiding met 50 kinderen realiseerbaar is. Hierbij moet opgemerkt worden dat Stichting Twinkle Stars nog niet goed bekend gemaakt werd in geheel West Friesland. Vanaf 2014 zal de promotie actief worden opgepakt, zodat een sterke groei van aangemelde gezinnen zeker te verwachten is. Eind 2013 waren er totaal 611 kinderen in alle leeftijden aangesloten. Dit jaarverslag is bedoeld om zo transparant mogelijk te zijn m.b.t. de activiteiten en inzet van financiële middelen, als ook op het gevoerde beleid van Stichting Twinkle Stars, opdat iedereen er zeker van kan zijn dat subsidies en donaties op verantwoorde wijze worden besteed aan het doel waarvoor het bedoeld is. Marc Giling Voorzitter Stichting Twinkle Stars

4 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 4 1. Doelstelling Bij het uitzetten van het door de Stichting te voeren beleid concentreert de Stichting zich op haar statutaire doelstelling. De Stichting heeft ten doel het welzijn stimuleren door het ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten ten behoeve van kinderen uit minder vermogende gezinnen woonachtig in de regio West-Friesland en omliggende gemeentes. Dit zijn gezinnen die op of onder de armoedegrens leven door een lastige financiële situatie door bijvoorbeeld bijstand, schuldsanering, ziekte van een gezinslid, enzovoort. De Stichting is opgericht op 2 december Sinds deze datum heeft zij zich intensief ingezet voor het nastreven van haar statutaire doelstelling. Naast andere instanties die voor het welzijn van deze gezinnen zorgen, wil Stichting Twinkle Stars een aanvulling leveren aan dit welzijn. Daarom organiseert Stichting Twinkle Stars een drietal activiteiten per jaar. Onder andere een dagje uit met de kinderen, een benefiet Sinterklaasfeest en het wegbrengen van Sinterklaascadeautjes bij de kinderen thuis. En incidenteel een aantal andere activiteiten zoals een filmvoorstelling. Stichting Twinkle Stars is een stichting met een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Eind 2013 zijn dit er 106. Stichting Twinkle Stars heeft daarmee als doel een stukje bij te dragen aan het welzijn van kinderen uit minder vermogende gezinnen. Elk kind is welkom ongeacht godsdienst, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid en ongeacht de levensovertuiging of politieke gezindheid van de ouders of verzorger. Wij vinden dat ieder kind gelijk is en ieder kind telt. Zij zijn de toekomst van ons bestaan. Een fijne jeugd is onontbeerlijk voor een mooie toekomst. Met een klein gebaar kunnen wij hieraan en aan hun gevoel van eigenwaarde bijdragen. De statutaire doelstelling en de feitelijke werkzaamheden van de Stichting komen overeen. Met de werkzaamheden van de Stichting wordt het algemeen belang gediend. De Stichting is sinds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting De Stichting 2.1 Bestuur Het bestuur van de Stichting bestaat in 2013 uit drie bestuursleden: Voorzitter/Penningmeester: Secretaris: Bestuurslid: Bestuurslid 5 december gevoel: Marc Giling Rebecca Eltingh Cindy Frantzen Rita Zondag 2.2 Vestigingsgegevens Stichting Twinkle Stars is gevestigd in Medemblik aan de Waterborg 105, 1671 NL en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer

5 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 5 3. Verslag activiteiten De activiteiten van de stichting zijn gericht op het welzijn van kinderen uit minder vermogende gezinnen. Concrete activiteiten die de stichting de komende periode verder wil uitbreiden c.q. wil ontplooien zijn: 3.1 Onbezorgd eropuit Op 29 mei 2013 organiseerde Stichting Twinkle Stars voor de derde keer het jaarlijkse uitje voor Twinkle Stars-leden. Onder de titel Onbezorgd erop uit krijgen gezinnen die in een lastige financiële situatie zitten de kans op een leuke onbezorgde middag. Na het geweldige succes van de voorgaande edities was Stichting Twinkle Stars dit jaar wederom uitgenodigd door Kinderparadijs Koggenland. Ook met de hongerige buikjes werd rekening gehouden, er was snoep, chips, patat en limonade de clowns achter de snackkraam hadden het er maar druk mee. 3.2 Het Benefiet Sinterklaasfeest Stichting Twinkle Stars organiseert samen met Sinterklaas Heerhugowaard een fantastisch Benefiet Sinterklaasfeest in MC de Muiter te Medemblik. De kinderen kunnen zich weer op en top vermaken door deel te nemen aan de verschillende activiteiten. De ongeveer 70 aanwezige zaalpieten maken de dag compleet samen met de lekkere speculaasjes, limonade, snoepjes en uiteraard een geweldige show vol theater en zang. Door middel van 2 voorstellingen waarbij in totaal 1400 personen aanwezig waren, was het wederom een groot succes. Met dit benefietfeest creëren we onder andere naamsbekendheid waardoor ook sponsoren en donateurs zich aanmelden bij de Stichting en we ook cadeaus kunnen realiseren voor steeds meer aangesloten kinderen.

6 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars Het ultieme 5 december gevoel Ieder kind verdient een geweldige Sinterklaasavond ook kinderen uit gezinnen met een lastige financiële situatie. Speciaal voor hen en hun gezinnen zamelt Stichting Twinkle Stars gedurende het hele jaar nieuw speelgoed in. Vrijwilligers stellen per gezin een cadeauzak samen. Rond 5 december wordt alles rondgebracht. Niet alleen de kinderen tot en met 10 jaar uit de gezinnen krijgen cadeautjes; ook aan broers en zussen wordt gedacht! In 2013 wat het ultieme 5 december gevoel een groot succes. Na weken enthousiast de cadeaus te verzamelen, sorteren en inpakken in dozen, heeft Stichting Twinkle Stars bij 465 kinderen pakjes kunnen bezorgen. Een aantal gezinnen waren uitgeloot voor een verrassing, bij deze gezinnen kwam de Sint van Stichting Twinkle Stars op bezoek samen met zijn Pieten. Kinderen zijn enorm enthousiast en kunnen nu ook laten zien in de klas wat zij hebben gekregen net als alle andere kinderen. Kortom "het ultieme 5 december gevoel"! Om bovenstaande activiteiten mogelijk te maken, zal de Stichting proberen fondsen te werven. Als er financieel nog wat ruimte is, organiseert Stichting Twinkle Stars incidenteel een aantal andere activiteiten zoals een filmvoorstelling voor de kinderen. 4. Doelstellingen en realisatie in Automatisering boekhouding Voor 2013 heeft Twinkle Stars zich ten doel gesteld om de boekhouding te vergemakkelijken. Dit jaar is dit ook met succes gerealiseerd en is de boekhouding dusdanig geautomatiseerd dat elke boeking gelijk op de juiste plaats vermeld wordt en de jaarcijfers direct inzichtelijk zijn. 4.2 Automatisering Ledenbestand Ook de automatisering van het ledenbestand is gerealiseerd in Nu staan er duidelijke signaleringen in voor controles en is het makkelijk en sneller te bewerken. 4.3 Werving van gelden De Stichting wordt gevormd door haar bestuur en is volledig afhankelijk van hun inzet en giften. De verkrijging van donaties bepaalt in hoeverre de Stichting haar doelstelling feitelijk kan nastreven. Het inbrengen van financiële donaties, producten, kennis en diensten spelen een belangrijke rol voor het bestaan van Stichting Twinkle Stars. Financiële steun van zowel particulieren als bedrijven zorgen ervoor dat de stichting het doel kan verwezenlijken. De Stichting heeft in 2013 reeds subsidies ontvangen van de Gemeente Hoorn, dit ter ondersteuning van haar werkzaamheden.

7 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 7 De werving van fondsen gebeurt door het inhuren van externe specialisten. Het gehele jaar richten zij zich op het werven van sponsorgelden en fondsen, met als doel een stabiele inkomensstroom te genereren. Hierdoor heeft de Stichting een stabiele en stevige financiële basis. De realisatie van het genoemde doel wordt o.a. uitgevoerd door het organiseren van (benefiet) evenementen waarbij vaste sponsoring een belangrijk doel is. Het Benefiet Sinterklaasfeest is hier een voorbeeld van. De Stichting haalt door middel van de campagne vriendje voor een tientje zelf ook gelden binnen. Deze campagne zal in 2013/2014 meer uitgewerkt worden. In 2013 zijn er 38 sponsoren met een vermelding op de website. Waarvan naar schatting 25% geldsponsor en 75% product- of dienstsponsor. De Stichting is sinds aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling in de zin van de Wet inkomstenbelasting Indien zij deze status bezit, kan zij vrij van schenkingsrecht donaties ontvangen. Ook is het hierdoor voor de donateurs onder voorwaarden mogelijk de donatie fiscaal gefacilieerd plaats te laten vinden. Indien de Stichting een bedrijf of een natuurlijk persoon bereidt vindt om een aanzienlijke schenking te doen aan de Stichting, is de Stichting bereid fiscaal advies in te winnen om ten behoeve van de betreffende donateur tot een fiscaal gefacilieerde vormgeving te komen. 4.4 Werven van sponsoring in natura Vanaf de start van Twinkle Stars proberen we zoveel mogelijk gesponsord te ontvangen in natura. Dit met groot succes. Er zijn een aantal sponsoren die al 4 jaar in natura sponsoren. Voordat we een uitgaven overwegen, blijven we proberen om het eerst in natura te ontvangen. Lukt dit niet dan kopen we in en het liefst met korting. 4.5 Groei van aantal aangesloten kinderen Stichting Twinkle Stars heeft als doel verantwoord te groeien en bekijkt de groei per 50 kinderen tot en met 12 jaar. Dit jaar is er wederom een groei gerealiseerd van 70% met een totaal van 611 kinderen. 4.6 Werven van vrijwilligers Het aantal vrijwilligers is dit jaar ook gestegen en momenteel zijn er 106 enthousiaste vrijwilligers actief voor de Stichting. 5. Doelstelling 2014 In het jaar 2014 werkt de Stichting aan de stabiliteit van de inkomensstroom en het werven, begeleiden en behouden van de vrijwilligers. Deze doelstellingen staan bovenaan het lijstje naast de uitvoering van de drie activiteiten, Onbezorgd erop uit!, Benefiet Sinterklaasfeest en Het ultieme 5 december gevoel. Zodra er stabiliteit in de inkomensstroom is gerealiseerd en er een stevige basis is neergezet met actieve vrijwilligers kunnen we het aantal aangesloten kinderen wederom laten groeien. De vraag blijft voor alsnog groot vanuit onze doelgroep. De groei van de aangesloten kinderen bekijkt de Stichting per 50 kinderen tot en met 12 jaar. De realisatie van de groei is afhankelijk van inkomsten en inzet vrijwilligers.

8 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 8 In 2014 geeft de Stichting ook meer aandacht aan de gebieden Heerhugowaard/Alkmaar e.o. en aan Schagen e.o.. Dit in de volgorde van werven van coördinatoren met als eerste doel geld werven voor de realisatie van Het ultieme 5 december gevoel (cadeaus). 6. Jaarcijfers 2013 Balans Betaald Ontvangen Debet Credit Resultaat vorige boekjaren ,15 Kruisposten - 104,59 Nog te betalen kosten - 423,65 Nog te ontvangen bedragen 250,00 - ABN Amro bank 7.171,17 Rabobank 1.552,58 Kas 1.941,00 Voorraad speelgoed 2.500,00 Resultaat , , ,75 Resultaat 2013 Begroting 2013 Werkelijk 2013 Begroting 2014 Opbrengsten , , ,00 Inkoopkosten , , ,00 Overige opbrengsten Bruto winst , , ,00 Vrijwilligerskosten 4.264, , ,00 Huisvestingskosten 4.395, , ,00 Kosten inventaris Kantoorkosten 4.394, , ,00 Verkoopkosten 6.394, , ,00 Financieringskosten 100,00 228,48 250,00 Algemene kosten 2.124, , ,00 Overige kosten - 81,72 100,00 totaal lasten , , ,00 Resultaat 7.493, ,36 16,00-

9 Jaarrekening 2013 Stichting Twinkle Stars 9 7. Toelichting op de jaarrekening 7.1 beheer van gelden Het jaarlijks geworven vermogen wordt veelal zo direct mogelijk besteed. De indirecte kosten zijn minimaal en hebben louter betrekking op uitgaven als bankadministratie- en overboeking kosten, reisdeclaraties en overige onkostendeclaraties. Alle opbrengsten en kosten worden in beginsel verantwoord in de periode waarop zij betrekking hebben. Alle opbrengsten (schenkingen) worden als opbrengst verantwoord in het boekjaar waarin zij door de Stichting worden ontvangen Besteding van gelden Het vermogen van de Stichting wordt gevormd door giften, legaten, wat door erfstelling verkregen wordt alsmede door andere baten. De gelden van de Stichting worden geïnvesteerd ter realisatie van haar activiteiten. In 2013 waren dit de onderstaande activiteiten: Het ultieme 5 december gevoel: Het Benefiet Sinterklaasfeest: Onbezorgd erop uit!: Daarnaast heeft Stichting Twinkle Stars nog een aantal algemene kosten. Hierbij valt o.a. te denken aan: websitehosting, energiekosten, fondsenwerving, Media en PR ondersteuning, verzekeringen, advieskosten, kantoorartikelen, drukwerkkosten, etc. 7.3 Overige toelichting De bestuurders en/of overige vrijwilligers ontvangen geen beloning, noch een (bovenmatige) onkostenvergoeding voor hun diensten. Het begrotingstekort dat voor 2013 werd begroot, kon in de werkelijke cijfers worden voorkomen door extra inzet op het verkrijgen van subsidie en donateurs, alsmede door de kosten lager te houden dan begroot. Hierdoor kon 2013 met 9.706,86 positiever worden afgesloten dan begroot en werd een positief resultaat behaald van 2.213,36. Dit resultaat is net als voorgaande jaren geheel aan de algemene reserve toegevoegd, aangezien de inkomstenstroom vooralsnog onvoorspelbaar blijft. Indien hier meer stabiliteit in komt, kan een deel van de reserve vrijvallen voor een dan nader te bepalen doel. De voor 2014 begrote post voor huisvestingskosten is verhoogd vanwege de noodzakelijke verhuizing naar een groter pand voor opslag en inpakken van cadeaus, PR materiaal, loterij materiaal en decorstukken voor het benefiet Sinterklaasfeest. 7.4 Belangrijkste subsidie verstrekkers, sponsoren en donateurs in 2013 De belangrijkste inkomstenbronnen voor 2013 zijn Bep Aten Foundation, Gemeente Hoorn, Action, Blokker Foundation en Scapino. De ontvangen donaties van Bep Aten Foundation en Blokker Foundation zijn geheel besteed aan het doel zoals inkoop cadeaus, consumpties kinderen, entertainment voor de kinderen, toegangskaarten en busvervoer. De overige inkomsten zijn van groot belang geweest in 2013 voor de totale realisatie van de activiteiten.

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft

Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Jaarverslag Stichting Vrijwillig Rechtsadvies Delft Januari 2013 Dhr. Lennard Zuijderwijk (voorzitter) Dhr. Diyar Amin (vicevoorzitter) Dhr. Faiq Karim (secretaris) Dhr. Nawid Fakiri (penningmeester) Dhr.

Nadere informatie

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars

Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende wereldverbeteraars Hoe richt je een stichting op. Handboek voor beginnende wereldverbeteraars. Hoe richt je een stichting op? Handboek voor beginnende

Nadere informatie

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan

Stichting Lach voor een Dag. Beleidsplan Stichting Lach voor een Dag Beleidsplan Inleiding De Stichting Lach voor een Dag werd op 9 juli 2013 opgericht. De aanleiding hiervoor was de wens om structuur en uitbreiding te geven aan bestaande, incidentele

Nadere informatie

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG

DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG JAARVERSLAG 2003 INHOUDSOPGAVE DEEL 1 - BESTUURSVERSLAG 2003 Hoofdstuk 1 De feiten pag. 5 Hoofdstuk 2 Doelstelling en doelgroep pag. 7 Hoofdstuk 3 Ontstaan van de Stichting pag. 8 Hoofdstuk 4 Profiel van

Nadere informatie

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector

Goed doel, goed verhaal. Publieke managementletter voor de Goededoelensector Goed doel, goed verhaal Publieke managementletter voor de Goededoelensector December 2012 Het NIVRA en de NOvAA gaan fuseren en worden samen de NBA: Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants. De leden

Nadere informatie

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018

Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 Meer voor wie minder heeft! Minimabeleid 2015 2018 2 Voorwoord wethouder van der Zanden Zo n 10% van de Helmonders leeft op of onder de grens van het sociaal minimum. Zo n inkomensgrens is een hard, meetbaar

Nadere informatie

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op:

Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014. Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole op: Aan geadresseerde Nieuwegein, 25 april 2014 Onderwerp: Uitnodiging voorjaarsvergadering 2014 Geachte heer/mevrouw, Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsvergadering van de KNBB-Vereniging Carambole

Nadere informatie

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15.

Beleidsplan 2012-2015. Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888. Rabobank Alkmaar 1394.15. Beleidsplan 2012-2015 Stichting Vrienden van OBS De Overhael p/a Driehuizen 36 1844 KL Driehuizen Tel. 0299-601888 Rabobank Alkmaar 1394.15.211 1 Inhoudsopgave 1. Introductie 3 2. Doelstellingen van de

Nadere informatie

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO):

Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO): 1 Voorwoord Wist u dat de meerderheid van de MKB-ondernemers maatschappelijk betrokken onderneemt? Dat de manier waarop dat gebeurt, verrassend weinig verschilt

Nadere informatie

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor

Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies van de Commissie Code Goed Bestuur voor Advies voor een code voor de leden van de VFI juni 2005 colofon Commissie Code Goed Bestuur voor Goede Doelen In opdracht van de VFI, brancheorganisatie van

Nadere informatie

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel

Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel Jaarverslag 2012 Stichting Fonds de Koninklijke Schouwburg en het Nationale Toneel ondersteunt de activiteiten van de Koninklijke Schouwburg

Nadere informatie

Schulden lossen we samen op

Schulden lossen we samen op Schulden lossen we samen op Visie op schuldhulpverlening in Deventer vastgesteld door het college van B&W op 3 mei 2011 1 Voorwoord Wie kan het belang van schuldhulpverlening beter verwoorden dan iemand

Nadere informatie

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet

Hoe creëren wij een revolverend fonds? Subsidie. Microkrediet Verslag adviesronde 7 WISE Datum: Locatie: 20 mei 2014 Breedhuis, Het Breed 16 Adviesronde 7 Hoe creëren wij een revolverend fonds? Zakelijk % + Overheid Persoonlijk Incidenteel Subsidie Output Outcome

Nadere informatie

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN

DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN DE ZONNEBLOEM OOK VOOR 40-65 JARIGEN Uitgevoerd in opdracht van de Zonnebloem provincie Overijssel Bacheloropdracht Technische Bedrijfskunde Roel Kikkert September 2010 Enschede Begeleider UT: Dr. R. van

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een

Jaarverslag 2014. Dit wordt dan een Dit wordt dan een Den Haag 17 april 2015 De jeugd heeft de toekomst is een veel gehoorde uitdrukking, maar de ervaring leert dat die toekomst niet voor alle jeugdigen even zonnig is. Daarom zijn er vandaag

Nadere informatie

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets

een onderzoek naar het maatschappelijk rendement van het interkerkelijk diaconaal overleg in lelystad IDO niet voor niets www.stichtingoikos.nl www.ido-lelystad.nl stichting oikos Postbus 19170 3501 DD Utrecht T (030) 236 15 00 oikos@stichtingoikos.nl stichting ido Postbus 453 8200 AL Lelystad T (0320) 258 452 secretariaat@ido-lelystad.nl

Nadere informatie

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur

Daar Geef. Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl. Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Daar Geef JeOm Kijk voor meer informatie op daargeefjeom.nl Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Cultuur Daar Geef Je Om Alle informatie en mogelijkheden om te geven aan Cultuur Geven

Nadere informatie

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf

September 2014. Jongeren & geld. De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen. Anna van der Schors Minou van der Werf September 2014 Jongeren & geld De financiële situatie en hulpbehoefte van 12- tot en met 24-jarigen Anna van der Schors Minou van der Werf SAMENVATTING EN CONCLUSIE... 5 De financiële situatie en de beleving

Nadere informatie

Algemene vergadering van Villandry

Algemene vergadering van Villandry Algemene vergadering van Villandry Aanwezig: 79 personen waarvan 60 leden Datum: 3 juni 2015, Beatrixgebouw van de Jaarbeurs in Utrecht Namens het bestuur zijn aanwezig: Anke de Jong (vz), Lubbert Schenk,

Nadere informatie

Stichting LEEF met LEV

Stichting LEEF met LEV Stichting LEEF met LEV Dit betreft het beleidsplan van Stichting LEEF met LEV en de daarbij behorende financiële verantwoording. De Stichting LEEF met LEV wordt aangestuurd door het bestuur, te weten:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi

JAARVERSLAG 2006. Stichting Kind in Malawi JAARVERSLAG 2006 Stichting Kind in Malawi Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1. Missie en doelstelling... 4 1.1 Missie... 4 1.2 Doelstelling... 4 1.3 Toetsingscriteria... 4 1.4 Middelen... 5 2. Organisatie...

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET

Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Wijziging van enkele belastingwetten (Geefwet) VOORSTEL VAN WET Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten: Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in een aantal

Nadere informatie

Op weg naar een duurzame sportvereniging

Op weg naar een duurzame sportvereniging Op weg naar een duurzame sportvereniging 1 Inhoud Inleiding... 4 De fasen op een rij... 10 1. Dromen... 11 1.1 Het begint met een droom... 11 1.2 Mandaat van bestuur en leden... 12 1.3 Wijs verantwoordelijke(n)

Nadere informatie

Stichting Narangi Jaarverslag 2011

Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Stichting Narangi Jaarverslag 2011 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Over Narangi 3 2.1 Wat doen we? 3 2.2 Organisatie 3 3 Fondsenwerving 4 3.1 Financiële donaties 4 3.2 Donaties in natura 4 4 Communicatie 5 5 Sanjay,

Nadere informatie

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012

Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Giften/leningen/ ledenaandelen voor bewonersbedrijven Juli 2012 Hoe haalt u het geld op om een buurthuis over te nemen of een wijkonderneming op te richten? Hoe zorgt u voor het geld om door te gaan met

Nadere informatie

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village

Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Jaarverslag 2007 Stichting Tim & Kim Village Dit jaarverslag bestaat uit twee onderdelen: 1. Een beschrijving van de activiteiten die in 2007 vanuit Stichting Tim & Kim Village hebben plaatsgevonden. 2.

Nadere informatie

basis Stevig fundament als

basis Stevig fundament als Stevig fundament als basis Vilans en MOVISIE, september 2012 door Cecil Scholten Jolanda Elferink Handreiking Organisatie en coördinatie van het vrijwilligerswerk in verpleeg- en verzorgingshuizen en gehandicaptenorganisaties

Nadere informatie

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte

Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar. Kennismaking met stichting VanHarte Stichting VanHarte brengt mensen bij elkaar Kennismaking met stichting VanHarte 2 Inhoud Voorwoord 3 1 Dit is VanHarte 4 2 Resto s, KinderResto s en Reizend Resto 6 3 Wie zijn onze doelgroepen? 9 4 VanHarte

Nadere informatie

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo

GEMEENTE VEENENDAAL. De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal. Deelrapportage onderzoek pilot Wmo GEMEENTE VEENENDAAL De dragers van de Wmo: wat hebben ze nodig? Vrijwilligerswerk in Ede en Veenendaal Deelrapportage onderzoek pilot Wmo Ede, afdeling O&O, 25 september 2006 De dragers van de Wmo: wat

Nadere informatie

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1

Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014. RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 Vereniging Op weg met de ander Beatrixstraat 20a 3862 DB NIJKERK JAARVERSLAG 2014 RAPPORT Inzake jaarverslag 2014 05-03-2015-1 JAARVERSLAG 2014 INHOUD Paginanummer 1. Bestuursverslag 1.1 Algemeen 4 1.2

Nadere informatie