OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het buitenland...5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE...6 II.1 Algemeen...6 II.2 Vaststellingen elektriciteit september II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden...7 II.2.2 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Vlaanderen II.2.3 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Wallonië II.2.4 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Brussel II.2.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand II.3 Vaststellingen aardgas september II.3.1 Aardgas: België versus buurlanden II.3.2 Aardgas KMO s en zelfstandigen Vlaanderen II.3.3 Aardgas KMO s en zelfstandigen Wallonië II.3.4 Aardgas KMO s en zelfstandigen Brussel II.3.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen III.2 Vaststellingen september III.2.1 Elektriciteit III.2.2 Aardgas III.3 Vaststellingen 3de kwartaal III.3.1 Elektriciteit III.3.2 Aardgas september /35

3 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 Vergelijking prijzen in België In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme updatet de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen in de drie regio s van het land en dit op basis van de modaliteiten van bijlage B van het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites. De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. ELEKTRICITEIT ASPIRAVI lanceert vanaf augustus voor KMO s en zelfstandigen (nieuwe klanten) in Vlaanderen een nieuwe versie van het variabele product NATURE FLEX. WATZ lanceert een nieuw vast product in Vlaanderen vanaf augustus, met een looptijd van 1 of 2 jaar: SHOP-IN THE-SHOP. EBEM lanceert in Vlaanderen een nieuw variabel Belpex-product EBEM AARDGAS WATZ lanceert een nieuw variabel product (TTF103) in Vlaanderen vanaf augustus: SHOP- IN THE-SHOP. ENECO wijzigt (voor de 8ste keer dit jaar) voor nieuwe klanten de indexeringsformule van het variabel aardgasproduct. Onderstaande infografiek geeft voor de huidige maand een aantal kerncijfers voor elektriciteit en aardgas die van toepassing zijn op KMO s en zelfstandigen. september /35

4 september /35

5 I.2 Vergelijking met het buitenland De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie, inbegrepen in de leveranciersprijs, en de kosten voor openbare dienstverplichtingen, vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders, werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In september 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2 de plaats inneemt en voor aardgas de 5 de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor zowel elektriciteit als aardgas op de 3 de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van september 2015 met deze van september 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor professionele verbruikers in België zijn gedaald met 107,13 EUR (3,29%) bij elektriciteit en zijn gestegen met 62,74 EUR (2,14%) bij aardgas. september /35

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE Algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor kmo s en zelfstandigen te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: - zijn exclusief btw; - houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring); - zijn gebaseerd van de modaliteiten van bijlage B van het globaal akkoord bij het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites 1. en gelden voor volgende typeklanten: - Elektriciteit: kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter; - Aardgas: kwh jaarverbruik. De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030 en WASEWIND omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid van de energiecomponent mogelijk maken. 1 september /35

7 II.2 Vaststellingen elektriciteit september 2015 II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor kmo s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand september 2015, dat 76,46 EUR/MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q2 2015). De waarde van Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 bedraagt 40,20 EUR/MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van de buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van september 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex 303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de EUR/ wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid te worden bekeken. september /35

8 Figuur 1: Prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) september /35

9 Figuur 2: Evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België t.o.v. buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) september /35

10 II.2.2 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Vlaanderen Aantal producten: 50 Besparingspotentieel: 25% september /35

11 II.2.3 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Wallonië Aantal producten: 36 Besparingspotentieel: 22% september /35

12 II.2.4 Elektriciteit KMO s en zelfstandigen Brussel Aantal producten: 31 Besparingspotentieel: 38% september /35

13 De CREG stelt vast dat er voor de professionele verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleinere verbruiken) als op het vlak van energie: De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. ASPIRAVI lanceert vanaf augustus voor KMO s en zelfstandigen (nieuwe klanten) in Vlaanderen een nieuwe versie van het variabele product NATURE FLEX. WATZ lanceert een nieuw vast product in Vlaanderen vanaf augustus, met een looptijd van 1 of 2 jaar: SHOP-IN THE-SHOP. EBEM lanceert in Vlaanderen een nieuwe variabel Belpex-product Ebem voor kmo s en zelfstandigen (indexeringsformule: 33,06 + kwh x (Belpex x 1, )). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het derde trimester van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het Directiecomité van de CREG op 17 juli 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG september /35

14 Tabel 1: Indexeringsparameters voor variabele producten (Q3 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Belpex Endex (-6wd,0,3) Leverancier Aspiravi Energy Comfort Energy Beschrijving indexeringsparameters Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat jul-sept 2015 Q3 /MWh 41,400 43,500 Endex 103 EBEM Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 40,921 Endex EDF Luminus Endex = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,810 Endex EDF Luminus Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 46,930 Endex 303 EDF Luminus Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 40,196 CWE Electrabel CWE = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,154 CWE Electrabel CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 42,030 CWE 303 Electrabel CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 34,636 Belpex S21 Endex (15d1,0,3) Endex (-6wd,0,3) ELEGANT ELEGANT Energy People Belpex S21 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3 ) Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 42,750 40,080 43,500 Belpex Energy People Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (20d1,0,3) ESSENT Endex(20d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 43,110 Belpex MEGA Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Belpex OCTA+ Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (0dpe,0,3) OCTA+ Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering 43,500 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 50MWh => idem Tarieffiches residentieel september /35

15 II.3 Vaststellingen aardgas september 2015 II.3.1 Aardgas: België versus buurlanden Figuur 3 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor kmo s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 4 ) tijdens de maand september 2015, dat 32,99 EUR/MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen voor aardgas in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 3 ook de waarde van de kwartaalindex TTF 303 voor het derde kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q2 2015). De waarde van TTF 303 voor het derde kwartaal 2015 bedraagt 20,60 EUR/MWh. Figuur 4 geeft de evolutie weer van de gemiddelde aardgasprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen, op basis van de tarieffiches van september 2015 van de energiecomponent aardgas voor de verschillende producten, zijn exclusief transmissie (1,5 EUR/MWh) om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de TTF 303 notering mogelijk te maken. 4 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 4 en 5 worden beïnvloed door de evolutie van de EUR/ wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid te worden bekeken. september /35

16 Figuur 3: Prijsniveau energiecomponent aardgas t.o.v. TTF303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) september /35

17 Figuur 4: Evolutie gemiddelde aardgasprijs België t.o.v. buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) september /35

18 II.3.2 Aardgas KMO s en zelfstandigen Vlaanderen Aantal producten: 33 Besparingspotentieel: 29% september /35

19 II.3.3 Aardgas KMO s en zelfstandigen Wallonië Aantal producten: 28 Besparingspotentieel: 29% september /35

20 II.3.4 Aardgas KMO s en zelfstandigen Brussel Aantal producten: 24 Besparingspotentieel: 25% september /35

21 De CREG stelt vast dat er voor KMO s en zelfstandigen een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine verbruiken) als op het vlak van energie: De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.3.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. WATZ lanceert een nieuw variabel product (TTF103) in Vlaanderen vanaf augustus: Shop-in the-shop (voor residentiële verbruikers, kmo s en zelfstandigen) ENECO wijzigt (voor de 8ste keer dit jaar) voor nieuwe klanten (residentieel, kmo s en zelfstandigen) de indexeringsformule van het variabel aardgasproduct Het gaat om een nieuwe versie 5 van een variabel product dat slechts een keer per kwartaal indexeerbaar is. De nieuwe versie behoudt dezelfde productnaam en is enkel bestemd voor nieuwe klanten. In tegenstelling tot de nieuwe versie verschijnt de oude versie niet langer in de resultaten van de prijssimulatoren wat voor bestaande klanten een verkeerdelijk (door behoud van dezelfde productnaam) beeld van hun product kan geven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het derde kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het Directiecomité van de CREG op 17 juli 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG 6. 5 alle aanpassingen aan de prijsformule van een bepaald product die geen indexering zijn 6 september /35

22 Tabel 2: Indexeringsparameters voor variabele producten (Q3 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Leverancier Beschrijving indexeringsparameters jul-sept 2015 Q3 /MWh TTF 103 ANTARGAZ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 Comfort Energy TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 EBEM TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 HUB 303 EDF Luminus HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,391 TTF 103 Electrabel TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF (15d1,0,3) ZTP S41 ELEGANT ELEGANT TTF(15d1,0,3) = de slotnotering TTF Gas Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14 de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead ZTP" prijzen van het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk) 20,041 21,446 TTF 103 ENECO TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 ESSENT TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 LAMPIRIS TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 MEGA TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 OCTA+ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Baseload Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 WATZ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 100MWh => idem Tarieffiches residentieel september /35

23 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken en specifiek binnen het vangnetmechanisme 7 niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle contracttypes aangeboden aan kmo s en zelfstandigen binnen België, zij houdt daarnaast ook permanente 8 gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen (Nederland (NL), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en het Verenigd Koninkrijk (UK)). Als vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studie International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry 9. Deze methodologie 10 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van: - het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio; - het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier; - een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt De vangnetregulering zoals voorzien in artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (= de elektriciteitswet) en artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 houdende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (= de gaswet). 8 Artikel 20bis, 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 5 van de gaswet voorzien in een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas binnen de zone Noordwest-Europa. 9 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry Final Report on a study prepared for the CREG, October 2011, Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf 10 De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie werd in de loop van 2012 door de CREG verder verfijnd, door onder andere: een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, een aantal producten te updaten, etc. 11 Deze werkwijze impliceert, dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet worden opgenomen in de vergelijking. september /35

24 Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt 12. Er wordt voor de internationale prijsvergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische spreiding in de prijsvergelijking wordt meegenomen. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil onder andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie, in België inbegrepen in de leveranciersprijs, en de kosten voor openbare dienstverplichtingen, in België vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders, werden uitgezuiverd en integraal aan de heffingen werden toegewezen. Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor professionele klanten met een jaarverbruik van kwh met een enkelvoudige meter. Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor professionele klanten met een verbruik van kwh/jaar. De hieronder weergegeven prijzen: - zijn gebaseerd op de prijsformules en tarieffiches, zoals gepubliceerd door de leveranciers op hun website 13 voor de maand september 2015; - houden geen rekening met kortingen; - zijn all-in prijzen en bevatten in tegenstelling tot de Belgische prijzen weergegeven in deel II, naast de kost voor energie ook de netvergoedingen (transmissie en distributie) en de heffingen. 12 In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat van toepassing is op de weerhouden klantiienprofielen dat in de rekening wordt gebracht. 13 Alle opgenomen prijzen werden per land geverifieerd via een externe prijssimulator. september /35

25 III.2 Vaststellingen september 2015 III.2.1 Elektriciteit III Kmo s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een profiel voor kmo s en zelfstandigen. Voor de maand september 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Duitsland gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk. Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 09/2015 c /kwh Rang schikking KMO kwh BE 9.546,86 19,09 2 FR 6.394,96 12,79 5 DE ,70 23,22 1 NL 7.622,21 15,24 4 UK 9.208,29 18,42 3 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 14 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. 14 Er wordt voor KMO s en zelfstandigen (professionele klanten) geen rekening gehouden met btw, aangezien deze recupereerbaar is. september /35

26 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode september 2014 tot en met september 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (elek kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/09/ , , , , ,06 1/10/ , , , , ,32 1/11/ , , , , ,96 1/12/ , , , , ,05 1/01/ , , , , ,15 1/02/ , , , , ,01 1/03/ , , , , ,53 1/04/ , , , , ,61 1/05/ , , , , ,66 1/06/ , , , , ,43 1/07/ , , , , ,32 1/08/ , , , , ,37 1/09/ , , , , ,20 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Duitsland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken het Verenigd Koninkrijk 15 er als duurste land uitkomt, met Duitsland op de tweede plaats gevolgd door België. III Wijzigingen ten opzichte van vorige maand en voornaamste reden van vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand is de rangschikking van de all-in prijzen ongewijzigd gebleven op professioneel niveau. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste all-in prijs op de eerste plaats staat. Bij professionele klanten staat Duitsland nog steeds op de eerste plaats, gevolgd door België en vervolgens het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Wanneer we enkel de energiecomponent bekijken, stellen we in september 2015 vast dat bij professionele klanten het Verenigd Koninkrijk de duurste energieprijs heeft. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: 15 Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de energieprijzen aangeboden aan kmo s en zelfstandigen niet publiek beschikbaar. In de methodologie werd daarom geopteerd om de beschikbare residentiële prijzen toe te passen op het vooropgestelde profiel voor kmo s en zelfstandigen en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas september /35

27 - Op niveau van de energiecomponent is er in België een zeer lichte stijging waar te nemen. Wat betreft de netwerkvergoedingen is België het duurste land; - In Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven, waarbij Frankrijk voor elk van de afzonderlijke componenten van de energieprijs goed scoort; - Op niveau van de energiecomponent is er in Duitsland een zeer lichte daling waar te nemen. Wat betreft netwerkvergoedingen is Duitsland het op één na duurste land. In Duitsland zijn de heffingen, onder andere ter financiering van de hernieuwbare energie bijzonder hoog, wat ertoe leidt dat hier de hoogste all-in prijs wordt opgetekend; - Op niveau van de energiecomponent is er in Nederland een zeer lichte daling waar te nemen; - Op niveau van de energiecomponent is er in het Verenigd Koninkrijk een lichte stijging waar te nemen, die weliswaar wordt afgeremd door het effect van de wisselkoers in de maand september Het effect van de wisselkoers speelt eveneens op de andere componenten, zijnde de netvergoedingen en de heffingen. III.2.2 Aardgas III Kmo s en zelfstandigen, kwh Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een profiel voor kmo s en zelfstandigen. Voor de maand september 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Nederland en Duitsland volgt op een derde plaats. Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 09/2015 c /kwh Rang schikking KMO kwh BE 4.626,90 4,63 5 FR 4.655,97 4,66 4 DE 5.143,77 5,14 3 NL 5.395,75 5,40 2 UK 5.698,88 5,70 1 september /35

28 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 16 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode september 2014 tot en met september 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (gas kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/09/ , , , , ,04 1/10/ , , , , ,53 1/11/ , , , , ,62 1/12/ , , , , ,53 1/01/ , , , , ,23 1/02/ , , , , ,86 1/03/ , , , , ,47 1/04/ , , , , ,41 1/05/ , , , , ,13 1/06/ , , , , ,62 1/07/ , , , , ,52 1/08/ , , , , ,24 1/09/ , , , , ,79 duurste land goedkoopste land 16 Er wordt voor kmo s en zelfstandigen (professionele klanten) geen rekening gehouden met btw, aangezien deze recupereerbaar is. september /35

29 Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs het Verenigd Koninkrijk de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken, eveneens het Verenigd Koninkrijk 17 er als duurste land uitkomt, met in september 2015 Duitsland op de tweede plaats gevolgd door België. III Wijzigingen ten opzichte van vorige maand en voornaamste redenen vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand is er een wijziging in de rangschikking van de all-in prijzen op professioneel niveau. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste all-in prijs op de eerste plaats staat. Op professioneel niveau staat het Verenigd Koninkrijk op de eerste plaats, gevolgd door Nederland en vervolgens Duitsland, Frankrijk en België. Wanneer we enkel de energiecomponent bekijken, stellen we in september 2015 vast dat bij professionele klanten het Verenigd Koninkrijk eveneens de duurste energieprijs heeft. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: - op niveau van de energiecomponent is er in België een zeer lichte daling waar te nemen. Wat betreft de netwerkvergoedingen staat België op de 3 de plaats; - in Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven. Frankrijk is het duurste land wat betreft de netwerkvergoedingen; - op niveau van de energiecomponent is er in Duitsland een zeer lichte stijging waar te nemen. Duitsland kent lage prijzen voor de energiecomponent maar dit wordt gecompenseerd door hoge taksen op aardgas; - Nederland kent een zeer lichte daling van de tarieven voor energie. Nederland is het duurste land voor wat betreft de heffingen op aardgas; - op niveau van de energiecomponent is er in het Verenigd Koninkrijk een sterke daling waar te nemen, die wordt versterkt door het effect van de wisselkoers in de maand september Het effect van de wisselkoers speelt eveneens op de andere componenten, zijnde de netvergoedingen en de heffingen. 17 Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de energieprijzen aangeboden aan KMO s en zelfstandigen niet publiek beschikbaar. In de methodologie werd daarom geopteerd om de beschikbare residentiële prijzen toe te passen op het vooropgestelde profiel voor KMO s en zelfstandigen en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas. september /35

30 III.3 Vaststellingen 3de kwartaal 2015 III.3.1 Elektriciteit III Kmo s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter Onderstaande tabel en bijhorende grafiek geeft een overzicht van de break-down van de energieprijzen voor elektriciteit voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking voor het 3de kwartaal 2015 in vergelijking met het voorgaande kwartaal, het 2de kwartaal 2015, alsook in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het vorige jaar, zijnde het 3de kwartaal De ranking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. 1/09/2015 1/06/2015 1/09/2014 verschil Q Q verschil Q Q BE Energie 3.166, , ,51 1,36% -2,27% Netvergoedingen 3.467, , ,41 1,77% -2,77% Heffingen 2.898, , ,91 1,71% 25,36% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 9.531, , ,83 1,61% 4,54% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur DE Energie 3.511, , ,27-0,21% -0,70% Netvergoedingen 2.680, , ,46 0,00% 0,01% Heffingen 5.433, , ,58 0,00% -1,69% Totaal Factuur, excl BTW (in ) , , ,31-0,06% -1,00% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur FR Energie 3.026, , ,24-0,11% -1,50% Netvergoedingen 1.782, , ,48 0,19% -0,90% Heffingen 1.586, , ,54 0,00% 10,60% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 6.394, , ,26 0,00% 1,42% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur NL Energie 2.962, , ,52-3,16% -8,82% Netvergoedingen 1.690, , ,97 0,00% -5,81% Heffingen 2.980, , ,38 0,00% 9,51% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 7.633, , ,87-1,25% -1,70% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur UK Energie 5.772, , ,38 1,61% 8,66% Netvergoedingen 2.101, , ,40 2,02% 7,93% Heffingen 1.288, , ,78 1,13% 28,74% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 9.162, , ,57 1,64% 10,92% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur september /35

31 III Wijzigingen t.o.v. voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal in het vorige jaar Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een lichte stijging op van 1,61% van Q ten opzichte van Q2 2015, het gemiddelde van DE, FR en NL kent een zeer lichte daling van 0,40% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze daling terugvalt en verandert in een stijging tot 0,13%). De stijging in BE is te verklaren door de stijging van de zuivere energiecomponent; tevens merken we een lichte stijging van de netvergoedingen en van de heffingen op, onder meer door de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting in de Waalse & Vlaamse regio. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt gestuurd door de daling van de zuivere energiecomponent met 1,12%. Ten opzichte van dit gemiddelde van DE, FR en NL scoort BE in Q ,46% slechter op de all-in prijs. Deze slechtere all-in prijs is voornamelijk toe te schrijven aan de september /35

32 netvergoedingen, die 69,04% hoger liggen dan het gemiddelde. De zuivere energiecomponent in BE bedraagt 3.166,08 terwijl dit bij het gemiddelde voor DE, FR en NL 3.166,84 bedraagt. De heffingen zijn in BE 13,06% goedkoper dan bij het gemiddelde voor DE, FR en NL. In Q scoorde BE 9,25% slechter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze slechtere all-in prijs was eveneens in hoofdzaak toe te schrijven aan de netvergoedingen, die 66,20% duurder waren als bij het gemiddelde. De zuivere energiecomponent was in BE 2,47% goedkoper dan bij het gemiddelde, terwijl de heffingen 14,52% goedkoper waren. Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een lichte stijging op van 4,54% van Q ten opzichte van Q3 2014, terwijl het gemiddelde van DE, FR en NL een zeer lichte daling kent van 0,62% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze daling terugvalt en verandert in een stijging tot 2,18%). De stijging in BE is in hoofdzaak te verklaren door de heffingen, die stijgen met 25,36% (onder meer door de aanpassing van de federale bijdrage en de invoering van een toeslag voor de strategische reserve alsook de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting); tevens merken we een lichte daling van de zuivere energiecomponent op en een daling van de netvergoedingen. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt in hoofdzaak gestuurd door de daling van de zuivere energiecomponent met 3,63% en van de netvergoedingen met 1,92% bij het begin van In Q scoorde BE 5,96% slechter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze duurdere all-in prijs was in hoofdzaak toe te schrijven aan de netvergoedingen, die 70,54% duurder waren als bij het gemiddelde. De zuivere energie component was in BE 1,42% goedkoper dan bij het gemiddelde en de heffingen waren 28,37% goedkoper. september /35

33 III.3.2 Aardgas III Kmo s en zelfstandigen, kwh Onderstaande tabel en bijhorende grafiek geven een overzicht van de break-down van de energieprijzen voor aardgas voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking voor het 3de kwartaal 2015 in vergelijking met het voorgaande kwartaal, het 2de kwartaal 2015, alsook in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het vorige jaar, zijnde het 3de kwartaal De ranking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. 1/09/2015 1/06/2015 1/09/2014 verschil Q Q verschil Q Q BE Energie 3.014, , ,79-1,22% 2,42% Netvergoedingen 1.114, , ,34 1,88% -3,97% Heffingen 503,94 475,42 382,09 6,00% 31,89% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 4.632, , ,22 0,25% 3,28% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur DE Energie 3.103, , ,36-1,46% -4,78% Netvergoedingen 1.139, , ,64 0,00% 2,39% Heffingen 913,00 913,00 950,00 0,00% -3,89% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 5.155, , ,01-0,88% -3,12% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur FR Energie 2.754, , ,61-6,66% -8,64% Netvergoedingen 1.560, , ,18 2,30% 2,30% Heffingen 317,66 316,45 178,64 0,38% 77,83% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 4.631, , ,42-3,34% -1,83% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur NL Energie 2.971, , ,43-6,38% -10,62% Netvergoedingen 402,95 402,95 404,62 0,00% -0,41% Heffingen 2.033, , ,70 0,00% 2,32% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 5.408, , ,75-3,61% -5,40% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur UK Energie 4.521, , ,37-0,53% 6,80% Netvergoedingen 1.060, ,31 928,40 1,15% 14,21% Heffingen 270,34 267,32 235,55 1,13% 14,77% Totaal Factuur, excl BTW (in ) 5.851, , ,32-0,15% 8,42% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur september /35

34 III Wijzigingen t.o.v. voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal in het vorige jaar Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een zeer lichte stijging op van 0,25% van Q ten opzichte van Q2 2015, het gemiddelde van DE, FR en NL kent een lichte daling van 2,62% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze daling lichtjes terugvalt tot 1,94%). De stijging in BE is te verklaren door de stijging van de heffingen en in minder mate de netvergoedingen (onder meer door de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting in de Waalse en Vlaamse regio); de zuivere energiecomponent daalt licht. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt gestuurd door de daling van de zuivere energiecomponent met 4,80%. Ten opzichte van dit gemiddelde van DE, FR en NL scoort BE in Q ,55% beter op de all-in prijs. Deze betere all-in prijs is voornamelijk toe te schrijven aan de heffingen die 53,69% september /35

35 lager liggen dan het gemiddelde. De zuivere energiecomponent in BE bedraagt 3.014,06 terwijl dit bij het gemiddelde voor DE, FR en NL 2.942,97 bedraagt. In Q scoorde BE 11,17% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere all-in prijs was eveneens in hoofdzaak toe te schrijven aan de heffingen, die 56,29% goedkoper waren dan bij het gemiddelde. De zuivere energiecomponent was in BE 1,29% goedkoper dan bij het gemiddelde, terwijl de netvergoedingen 6,97% duurder waren. Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een lichte stijging op van 3,28% van Q ten opzichte van Q3 2014, terwijl het gemiddelde van DE, FR en NL een daling kent van 3,56% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze daling terugvalt tot 0,50%). De stijging in BE is in hoofdzaak te verklaren door een stijging van de heffingen met 31,89% (onder meer door de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting in de Waalse regio) en in mindere mate een stijging van de zuivere energiecomponent met 2,42%; tevens merken we nog een daling op van de netvergoedingen. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt in hoofdzaak gestuurd door een daling van de zuivere energiecomponent met 8,02% en een stijging van de heffingen van 4,75%. In Q scoorde BE 14,61% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere all-in prijs was eveneens in hoofdzaak toe te schrijven aan de heffingen, die 63,22% goedkoper waren als bij het gemiddelde. De zuivere energie component was in BE 8,02% goedkoper dan bij het gemiddelde, terwijl de netvergoedingen 14,42% duurder waren. september /35

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 1/15 Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de aardgasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. "de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Juni 2014 Doelstellingen en draagwijdte van de benchmarking study De voornaamste doelstelling van de studie

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast Huishoudelijke klanten Maart 2008 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat

Nadere informatie

STUDIE (F) CDC-1516

STUDIE (F) CDC-1516 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel: +32 2 289 76 11 Fax: +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

De prijs van de elektriciteit per tariefcomponent *** Persconferentie 5 juli 2006

De prijs van de elektriciteit per tariefcomponent *** Persconferentie 5 juli 2006 De prijs van de elektriciteit per tariefcomponent *** Persconferentie 5 juli 2006 Guido CAMPS Directeur Controle van de prijzen en rekeningen op de elektriciteitsmarkt Commissie voor de Regulering van

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier )

Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) Bijzondere Voorwaarden voor de Levering van elektriciteit en/of aardgas door Electrabel nv (hierna ENGIE Electrabel of de Leverancier ) 1. Voorwerp Voor de Levering en Afname van elektriciteit respectievelijk

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Juli 20 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

RICHTLIJNEN (R) CDC-1147

RICHTLIJNEN (R) CDC-1147 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RICHTLIJNEN

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren mei 2016

Tariefkaart particulieren mei 2016 Tariefkaart particulieren mei 2016 geldig van 01.05 31.05 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015)

Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) Tariefkaart particulieren juli 2015 (start van de levering vanaf 01/08/2015 tot en met 31/08/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren januari 2016

Tariefkaart particulieren januari 2016 Tariefkaart particulieren januari 2016 geldig van 01.01 31.01 De watz energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verplichte verzameling van heffingen & toeslagen. heffingen 2% transport

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

STUDIE (F)080306-CDC-755

STUDIE (F)080306-CDC-755 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 40 Brussel Tel.: 02/28.7. Fax: 02/28.7.0 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)0800-CDC-755

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

STUDIE (F)100107-CDC-934

STUDIE (F)100107-CDC-934 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 4 Brussel Tel.: 2.28.7. Fax: 2.28.7. COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)7-CDC-4 over

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09)

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09) Over de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels

Nadere informatie

Seminar Third Energy Package

Seminar Third Energy Package Seminar Third Energy Package Standpunt van de leveranciers en de producenten van elektriciteit en gas Jan Herremans Directeur-generaal FEBEG 16.05.2011 FEBEG 6.09.2011 2 Belangrijkste punten van kritiek

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende

Nadere informatie

van 28 februari 2006

van 28 februari 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

van 31 augustus 2006

van 31 augustus 2006 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 79 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in NOVEMBER 2016 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2014 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 1. Prijzen 1.1 Groothandelsmarkt elektriciteit De gemiddelde

Nadere informatie

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier Energietar Te weinig mensen verlaten hun standaardleverancier voor een goedkoper alternatief. Onze extra voordelen helpen u de koudwatervrees overwinnen. S inds Electricité de France in mei hoofdaandeelhouder

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie BRUGEL-Studie-20141106-06 Analyse van de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionelen in het Brussels

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS

MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT 2015: MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS MARKTGEGEVENS ELEKTRICITEIT : MARKTAANDELEN ACTIEVE LEVERANCIERS Sinds 24 bevraagt de VREG maandelijks de netbeheerders met betrekking tot het aantal toegangspunten per leverancier. Gegevens met betrekking

Nadere informatie

NOTA (Z)140109-CDC-1299

NOTA (Z)140109-CDC-1299 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS NOTA

Nadere informatie

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016

Groepsaankoop groene stroom. 23 februari 2016 Groepsaankoop groene stroom 23 februari 2016 Programma Tijdslijn Deel I: de inschrijvingen Deel II: de veiling Deel III: de acceptatie Meest gestelde vragen Tijdslijn Campagne Tot en met 2 februari 2016

Nadere informatie