OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het buitenland...4 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE...5 II.1 Algemeen...5 II.2 Vaststellingen elektriciteit juli II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden...9 II.2.2 Residentieel, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent op basis van tarieffiches en charter en evolutie ten opzichte van vorige maand II.2.3 Residentieel, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent op basis van tarieffiches en charter en evolutie ten opzichte van vorige maand II.2.4 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor consumenten II.3 Vaststellingen aardgas juli II.3.1 Aardgas: België versus buurlanden II.3.2 Residentieel, kwh: prijzen energiecomponent op basis van tarieffiches en charter en evolutie ten opzichte van vorige maand II.3.3 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor consumenten III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen III.2 Vaststellingen juli III.2.1 Elektriciteit III.2.2 Aardgas Juli /43

3 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 Vergelijking prijzen in België In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme updatet de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor residentiële verbruikers in de drie regio s van het land en dit op basis van de gepubliceerde tarieffiches door de leveranciers bij het begin van de maand. In het kader van het Charter berekent de CREG eveneens de ceur/kwh prijs van de zuivere energiecomponent op basis van de modaliteiten van bijlage B van voormeld Charter. Juli is de eerste maand van het derde kwartaal 2015 en geeft de leveranciers de mogelijkheid om de elektriciteitsproducten met een variabele energiecomponent voor de derde keer dit jaar te indexeren. Key figures juli 2015 voor de residentiële energiemarkt Overzicht energiecomponenet elektriciteit - residentieel Vlaanderen Wallonië Brussel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Maand: 07/2015 Aantal leveranciers: Aantal producten: Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 230,68 246,38 242,17 260,83 205,98 209, kWh/jaar duurste aanbod: besparingspotentieel: 361,51 361,51 360,50 360,50 343,26 343,26 36% 32% 33% 28% 40% 39% Abonnement: goedkoopste: 0,00 0,00 22,60 duurste: 100,00 70,25 65,00 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 228,30 246,38 239,79 258,45 205,52 209, kWh/jaar dag 1900kWh/jaar nacht duurste aanbod: besparingspotentieel: 357,71 357,71 356,18 356,18 338,23 338,23 36% 31% 33% 27% 39% 38% Abonnement: goedkoopste: 0,00 0,00 22,60 duurste: 100,00 70,25 65,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - residentieel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Aantal leveranciers: Aantal producten: kWh/jaar goedkoopste aanbod: 601,13 618,98 602,53 620,90 614,16 645,37 duurste aanbod: 806,37 806,37 806,37 806,37 806,37 806,37 besparingspotentieel: 25% 23% 25% 23% 24% 20% Abonnement: goedkoopste: duurste: 0,00 0,00 15,00 70,25 70,25 55,00 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) ELEKTRICITEIT ASPIRAVI is een nieuwe leverancier met twee elektriciteitsproducten voor niet-coöperanten: NATURE FLEX en NATURE FIX. EDF-LUMINUS biedt het variabele elektriciteitsproduct Juli /43

4 OPTIMAL niet langer aan, het wordt een slapend product. LUMINUS ECOFLEX ELEKTRICITEIT is een nieuwe variabel product. ELEGANT lanceert in Vlaanderen een nieuwe versie van het variabele product LOKALE GROENE STROOM BX, de vorige versie wordt een slapend product. AARDGAS EDF-LUMINUS biedt het variabele aardgasproduct OPTIMAL niet langer aan, het wordt een slapend product. LUMINUS ECOFLEX GAS is een nieuw variabel product. ELEGANT lanceert in Vlaanderen een nieuw variabel aardgasproduct AARDGAS BX. Het is het eerste product op de Belgische residentiële aardgasmarkt dat een indexeringsparameter gebruikt die gebaseerd is op noteringen van het Zeebrugge Trading Point. ENECO wijzigt voor nieuwe klanten de indexeringsformule van zijn variabel aardgasproduct ENECO VARIABELE GASPRIJS. I.2 Vergelijking met het buitenland De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie, inbegrepen in de leveranciersprijs, en de kosten voor openbare dienstverplichtingen, vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders, werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In juli 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 3 de plaats inneemt en voor aardgas de 5 de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor elektriciteit op de 3 de plaats en voor aardgas op de 4 de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van juli 2015 met deze van juli 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor residentiële verbruikers in België zijn gestegen met 3,05 EUR (1,29%) bij elektriciteit en met 20,86 EUR (3,00%) bij aardgas. Juli /43

5 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE Algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor residentiële klanten te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: - zijn exclusief btw ; - houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring); - houden geen rekening met gratis kwh (elektriciteit - Vlaanderen); en gelden voor volgende residentiële typeklanten: - Elektriciteit: o kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter; o kwh jaarverbruik met een tweevoudige meter: kwh dag- of piekverbruik ; kwh nacht- of dalverbruik ; Dag- of piekuren situeren zich in regel 1 op weekdagen van 07u00 tot 22u00. Nacht- of daluren situeren zich in regel: o op weekdagen van 22u00 tot 07u00; o tijdens het weekend: vrijdag 22u00 tot maandag 07u00; - Aardgas: kwh jaarverbruik. De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. 1 Bij een beperkt aantal distributienetbeheerders begint de dalperiode om 21u00 en duurt ze tot 06u00. De juiste uren staan op de websites van de netbeheerders. Juli /43

6 Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel Het resultaat van een simulatie op basis van tarieffiches maakt van variabele producten vaste producten door de waarde van de indexeringsparameter voor het hele jaar constant te houden en te vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg eigenlijk niet correct is. Om de consument beter in staat te stellen om het besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. Voor producten met een vaste energiecomponent stelt zich dit probleem niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd van het contract ongewijzigd blijft. Het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiele gebruikers en kmo s (hierna: het Charter) en het Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening en -vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator (hierna: het Globaal akkoord), beiden opgesteld door de CREG in overleg met de verschillende stakeholders, leggen de methodiek vast waardoor prijssimulaties een betere indicatie geven van het besparingspotentieel voor de consument. Werkwijze: - simulatie op basis van jaarverbruik in kwh; - gebruik van beschikbare beursnoteringen voor energieprijzen voor de volgende vier kwartalen (forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q1 tot en met Q4) te bepalen; - opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging verdelen over de vier kwartalen; - per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende verbruik. Zoals hierboven gesteld, is het inherent aan een product met een variabele energiecomponent dat de prijs kan variëren in de loop van de verbruiksperiode (bij de typeklanten in dit document op jaarbasis aangezien het gaat om jaargemeten klanten) en niet kan vastgepind worden op een moment. Het resultaat dat gebruik maakt van het Juli /43

7 gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen komt hieraan tegemoet en geeft bijgevolg een realistischer prijsniveau. Hierdoor zal de verbruiker een juister beeld krijgen van het eventuele besparingspotentieel. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid zowel tussen variabele producten onderling als met producten die een vaste energiecomponent hebben. Om die reden worden, naast de resultaten op basis van tarieffiches, ook de resultaten volgens de berekeningsmethodiek van voormeld Charter opgenomen in deze nota. Slapende producten of producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De leveranciers publiceren voor deze producten geen tarieffiches op hun website. Productnamen in dit document gevolgd door (1) betreffen producten met een vaste energiecomponent terwijl productnamen die gevolgd worden door (2) producten betreffen met een variabele energiecomponent. Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds een product met een variabele energiecomponent. Juli /43

8 Juli /43

9 Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030 en WASEWIND omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid van de energiecomponent mogelijk maken. II.2 Vaststellingen elektriciteit juli 2015 II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor residentiële gebruikers en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand juli 2015, dat 81,29 EUR/MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q2 2015). De waarde van Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 bedraagt 40,20 EUR/MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van de buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van juli 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de EUR/ wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid te worden bekeken. Juli /43

10 Figuur 1: Prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) Juli /43

11 Figuur 2: Evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) Juli /43

12 II.2.2 Residentieel, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent op basis van tarieffiches 3 en charter 4 en evolutie ten opzichte van vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407 0,00 166,43 64,26 230,68 1,24% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,38-2,59% 2 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,00 163,49 59,30 242,79-7,41% 2 ESSENT GROEN VOORAF (2) ' ,34-1,36% 3 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,00 174,48 61,05 245,53 0,87% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,25-2,70% 4 ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,00 171,43 59,30 250,73 1,08% 4 ELEGANT VL GR STROOM BX (2) ' ,62 0,00% 5 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,58 168,22 61,85 253,66-7,32% 5 ENI LINK 1JR (1) 264,58-1,23% 6 ELEGANT VL GR STROOM BX (2) ' ,06 160,73 65,48 259,26 0,00% 6 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,85-1,49% 7 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' ,30 171,64 64,09 264,03-7,17% 7 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 266,28 4,92% 8 ENI LINK 1JR (1) 37,74 162,78 64,06 264,58-1,23% 8 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' ,69-2,65% 9 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 30,00 176,98 59,30 266,28 4,92% 9 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 269,21 6,23% 10 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 25,00 184,91 59,30 269,21 6,23% 10 ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,71-1,22% ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 20,00 191,51 59,30 270,81 7,02% ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 270,81 7,02% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 28,29 180,28 64,26 272,83 2,10% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 272,83 2,10% ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 28,30 186,56 59,90 274,75-2,79% ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 274,75-2,79% LUMINUS CLICK (1) 20,00 193,49 61,75 275,24-0,71% LUMINUS CLICK (1) 275,24-0,71% MEGA SAFE 3JR VL (1) 28,30 183,25 64,09 275,65 3,73% MEGA SAFE 3JR VL (1) 275,65 3,73% MEGA ZEN 5JR VL (1) 28,30 184,58 64,09 276,97 3,45% MEGA ZEN 5JR VL (1) 276,97 3,45% POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1) 37,74 175,99 64,06 277,78 4,60% POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1) 277,78 4,60% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37,74 178,30 61,85 277,89 3,82% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 277,89 3,82% BELPOWER GROEN 3JR (1) 41,32 182,26 55,57 279,16-1,86% BELPOWER GROEN 3JR (1) 279,16-1,86% MEGA SAFE 2JR VL (1) 28,30 188,21 64,09 280,60 4,42% MEGA SAFE 2JR VL (1) 280,60 4,42% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,74 183,16 61,85 282,74 0,07% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 282,84 4,39% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37,74 183,25 61,85 282,84 4,39% BELPOWER GROEN 2JR (1) 285,10 0,47% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,59 172,97 62,16 284,72-1,77% MEGA SAFE 1JR VL (1) 285,88 5,23% BELPOWER GROEN 2JR (1) 41,32 188,21 55,57 285,10 0,47% ECS FIXONLINE 1JR (1) 288,83 2,23% MEGA SAFE 1JR VL (1) 28,30 193,49 64,09 285,88 5,23% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 289,06 6,10% ECS FIXONLINE 1JR (1) 22,60 200,75 65,48 288,83 2,23% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 290,11 5,15% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32,24 193,30 63,53 289,06 6,10% EBEM VAST 1.0 (1) 290,39 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37,74 190,52 61,85 290,11 5,15% BELPOWER GROEN 1JR (1) 292,69 1,84% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,00 188,47 61,75 290,21-0,43% ENECO PARTICULIER (1) 296,88-2,48% EBEM VAST 1.0 (1) 49,59 178,63 62,16 290,39 0,00% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,58-0,75% BELPOWER GROEN 1JR (1) 41,32 195,80 55,57 292,69 1,84% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72-1,42% ENECO PARTICULIER (1) 28,30 208,68 59,90 296,88-2,48% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,40-1,64% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,00 191,76 65,48 307,23-0,48% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,65-0,92% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,59 188,97 64,26 309,82 0,92% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 314,94 3,93% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,00 198,98 61,05 310,03 0,69% ENI RELAX 1JR (1) 316,62 0,00% LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) ' ,00 186,62 61,75 313,37 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 318,49-2,71% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 50,00 203,89 61,05 314,94 3,93% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 322,11 4,60% ENI RELAX 1JR (1) 70,25 182,32 64,06 316,62 0,00% LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) ' ,83 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 70,25 184,19 64,06 318,49-2,71% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 324,58 2,17% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 50,00 211,06 61,05 322,11 4,60% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,47-1,03% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 33,05 230,39 61,14 324,58 2,17% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,35-1,20% ECS EASY VAST 1JR (1) 39,95 228,92 65,48 334,35 1,98% ECS EASY VAST 1JR (1) 334,35 1,98% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX 1JR VL (2) ' ,00 172,24 65,08 337,32-5,49% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 337,82 1,72% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 39,95 297,86 0,00 337,82 1,72% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 340,61-0,67% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 55,00 223,87 61,75 340,61-0,67% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX 1JR VL (2) ' ,91-1,93% ECS GREEN VAST 1JR (1) 39,95 303,31 0,00 343,26 2,04% ECS GREEN VAST 1JR (1) 343,26 2,04% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 56,59 228,16 64,26 349,01 1,63% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 349,01 1,63% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 56,59 228,16 64,26 349,01 1,63% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 349,01 1,63% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1) 100,00 196,43 65,08 361,51 4,81% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1) 361,51 4,81% 3 = prijsniveau desbetreffende maand 4 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen Juli /43

13 II Wallonië Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407 0,00 166,43 75,75 242,17 1,18% 1 ESSENT GROEN VOORAF (2) ' ,83-1,30% 2 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,00 174,48 67,69 252,16 0,85% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,26-2,64% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,58 168,22 67,87 259,67-7,16% 3 ENI LINK 1JR (1) 268,21-1,22% 4 ENI LINK 1JR (1) 37,74 162,78 67,69 268,21-1,22% 4 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,49-1,45% 5 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' ,30 171,64 68,83 268,78-7,06% 5 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' ,43-2,60% 6 POWEO VAST 100% GROEN 1JR WA (1) 37,74 175,99 63,07 276,79 4,62% 6 POWEO VAST 100% GROEN 1JR WA (1) 276,79 4,62% 7 ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 28,30 186,56 63,50 278,35-2,25% 7 ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 278,35-2,25% 8 MEGA SAFE 3JR WA (1) 28,30 183,25 68,83 280,39 3,66% 8 MEGA SAFE 3JR WA (1) 280,39 3,66% 9 LUMINUS CLICK (1) 20,00 193,49 67,69 281,18-0,23% 9 LUMINUS CLICK (1) 281,18-0,23% 10 MEGA ZEN 5JR WA (1) 28,30 184,58 68,83 281,71 3,39% 10 MEGA ZEN 5JR WA (1) 281,71 3,39% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37,74 178,30 67,87 283,90 3,74% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 283,90 3,74% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 28,29 180,28 75,75 284,32 2,01% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 284,32 2,01% MEGA SAFE 2JR WA (1) 28,30 188,21 68,83 285,34 4,35% MEGA SAFE 2JR WA (1) 285,34 4,35% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,74 183,16 67,87 288,76 0,07% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 288,86 4,29% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37,74 183,25 67,87 288,86 4,29% MEGA SAFE 1JR WA (1) 290,63 5,14% MEGA SAFE 1JR WA (1) 28,30 193,49 68,83 290,63 5,14% BELPOWER GROEN 3JR (1) 291,44-1,78% BELPOWER GROEN 3JR (1) 41,32 182,26 67,85 291,44-1,78% ECS FIXONLINE 1JR (1) 296,10 2,18% ECS FIXONLINE 1JR (1) 22,60 200,75 72,74 296,10 2,18% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 296,12 5,04% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37,74 190,52 67,87 296,12 5,04% BELPOWER GROEN 2JR (1) 297,38 0,45% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,00 188,47 67,69 296,16 0,03% ENECO PARTICULIER (1) 300,48-1,98% BELPOWER GROEN 2JR (1) 41,32 188,21 67,85 297,38 0,45% BELPOWER GROEN 1JR (1) 304,98 1,76% ENECO PARTICULIER (1) 28,30 208,68 63,50 300,48-1,98% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,53-0,31% BELPOWER GROEN 1JR (1) 41,32 195,80 67,85 304,98 1,76% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,73-1,39% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,00 191,76 72,74 314,50-0,47% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,92-0,90% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,00 198,98 67,69 316,66 0,67% ENI RELAX 1JR (1) 320,25 0,00% LUMINUS ECOFLEX 2JR WA (2) ' ,00 186,62 67,69 319,31 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 321,58 3,85% ENI RELAX 1JR (1) 70,25 182,32 67,69 320,25 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 322,12-2,68% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,59 188,97 75,75 321,31 0,89% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 328,75 4,50% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 50,00 203,89 67,69 321,58 3,85% LUMINUS ECOFLEX 2JR WA (2) ' ,77 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 70,25 184,19 67,69 322,12-2,68% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 331,30 2,12% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 50,00 211,06 67,69 328,75 4,50% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,99-1,18% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 33,05 230,39 67,86 331,30 2,12% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 337,82 1,72% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 39,95 297,86 0,00 337,82 1,72% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,96-1,00% ECS EASY VAST 1JR (1) 39,95 228,92 72,74 341,61 1,94% ECS EASY VAST 1JR (1) 341,61 1,94% ECS GREEN VAST 1JR (1) 39,95 303,31 0,00 343,26 2,04% ECS GREEN VAST 1JR (1) 343,26 2,04% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 55,00 223,87 67,69 346,56-0,29% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 346,56-0,29% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 56,59 228,16 75,75 360,50 1,58% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 360,50 1,58% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 56,59 228,16 75,75 360,50 1,58% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 360,50 1,58% Juli /43

14 II Brussel Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' ,58 168,22 14,18 205,98-8,86% 1 OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' ,57-3,30% 2 MEGA FREE 3JR (2) ' ,30 171,64 14,18 214,12-8,70% 2 MEGA FREE 3JR (2) ' ,77-3,23% 3 MEGA SAFE 3JR BXL (1) 28,30 183,25 14,18 225,73 4,59% 3 MEGA SAFE 3JR BXL (1) 225,73 4,59% 4 MEGA ZEN 5JR BXL (1) 28,30 184,58 14,18 227,05 4,24% 4 MEGA ZEN 5JR BXL (1) 227,05 4,24% 5 OCTA+ ENERGYBOX 3JR BXL (1) 37,74 178,30 14,18 230,21 4,65% 5 OCTA+ ENERGYBOX 3JR BXL (1) 230,21 4,65% 6 POWEO VAST 100% GROEN 3JR BXL (1) 37,74 182,59 14,20 234,53 11,45% 6 POWEO VAST 100% GROEN 3JR BXL (1) 234,53 11,45% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR BXL (2) ' ,74 183,16 14,18 235,07 0,08% 7 BELPOWER GROEN 3JR BXL (1) 236,66-2,18% 8 BELPOWER GROEN 3JR BXL (1) 41,32 182,26 13,08 236,66-2,18% 8 ECS FIXONLINE 3JR (1) 236,76 2,74% 9 ECS FIXONLINE 3JR (1) 22,60 200,75 13,41 236,76 2,74% 9 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR BXL (2) ' ,04-1,68% 10 ECS EASY GEÏN 3JR (2) ' ,00 191,76 13,41 255,16-0,57% 10 ECS EASY GEÏN 3JR (2) ' ,58-1,11% LUMINUS ECOFLEX 3JR BXL (2) ' ,00 186,62 12,88 264,50 0,00% LUMINUS ECOFLEX 3JR BXL (2) ' ,96 0,00% ECS EASY VAST 3JR (1) 39,95 228,92 13,41 282,28 2,36% ECS EASY VAST 3JR (1) 282,28 2,36% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 3JR (1) 33,05 243,86 14,18 291,09 2,42% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 3JR (1) 291,09 2,42% LUMINUS ECOFIX 3JR (1) 55,00 224,86 12,88 292,74-0,45% LUMINUS ECOFIX 3JR (1) 292,74-0,45% ECS ACTIVEGREEN VAST 3JR (1) 39,95 297,86 0,00 337,82 1,72% ECS ACTIVEGREEN VAST 3JR (1) 337,82 1,72% ECS GREEN VAST 3JR (1) 39,95 303,31 0,00 343,26 2,04% ECS GREEN VAST 3JR (1) 343,26 2,04% Juli /43

15 II.2.3 Residentieel, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent op basis van tarieffiches en charter en evolutie ten opzichte van vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407 0,00 89,57 74,48 64,26 228,30 1,26% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,38-2,59% 2 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,00 87,32 76,17 59,30 242,79-7,41% 2 ESSENT GROEN VOORAF (2) ' ,96-1,37% 3 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,00 95,07 78,19 61,05 244,31 0,87% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,78-2,70% 4 ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,00 91,59 79,84 59,30 250,73 1,08% 4 ELEGANT VL GR STROOM BX (2) ' ,62 0,00% 5 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,58 83,52 84,24 61,85 253,20-7,31% 5 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,50-1,49% 6 ELEGANT VL GR STROOM BX (2) ' ,06 73,47 87,25 65,48 259,26 0,00% 6 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' ,79-2,62% 7 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' ,30 90,39 77,44 64,09 260,22-7,11% 7 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 264,39 5,15% 8 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 30,00 96,75 78,33 59,30 264,39 5,15% 8 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 266,29 6,27% 9 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 25,00 100,08 81,92 59,30 266,29 6,27% 9 ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 267,81 6,93% 10 ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 20,00 103,55 84,96 59,30 267,81 6,93% 10 ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,71-1,22% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 28,29 95,85 81,92 64,26 270,31 2,12% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 270,31 2,12% ENI LINK 1JR (1) 37,74 90,72 78,33 64,06 270,84-1,20% ENI LINK 1JR (1) 270,84-1,20% LUMINUS CLICK (1) 20,00 100,38 89,44 61,75 271,57-0,77% LUMINUS CLICK (1) 271,57-0,77% MEGA SAFE 3JR VL (1) 28,30 99,47 81,92 64,09 273,78 3,82% MEGA SAFE 3JR VL (1) 273,78 3,82% ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 28,30 85,28 101,27 59,90 274,75-2,79% ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 274,75-2,79% MEGA ZEN 5JR VL (1) 28,30 99,77 82,81 64,09 274,98 3,48% MEGA ZEN 5JR VL (1) 274,98 3,48% BELPOWER GROEN 3JR (1) 41,32 99,47 80,48 55,57 276,85-1,79% BELPOWER GROEN 3JR (1) 276,85-1,79% MEGA SAFE 2JR VL (1) 28,30 100,83 83,71 64,09 276,93 4,41% MEGA SAFE 2JR VL (1) 276,93 4,41% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37,74 88,60 89,26 61,85 277,46 3,80% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 277,46 3,80% POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1) 37,74 89,96 86,58 64,06 278,33 3,98% POWEO VAST 100% GROEN 1JR VL (1) 278,33 3,98% BELPOWER GROEN 2JR (1) 41,32 101,13 83,35 55,57 281,37 0,47% BELPOWER GROEN 2JR (1) 281,37 0,47% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,00 98,82 81,46 61,75 282,03-0,44% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 282,20 4,36% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37,74 91,02 91,59 61,85 282,20 4,36% MEGA SAFE 1JR VL (1) 282,25 5,27% MEGA SAFE 1JR VL (1) 28,30 104,00 85,86 64,09 282,25 5,27% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 285,17 6,05% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,74 90,69 91,99 61,85 282,27 0,07% EBEM VAST 1.0 (1) 285,43 0,00% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,59 90,86 79,90 62,16 282,51-1,76% BELPOWER GROEN 1JR (1) 288,53 1,90% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32,24 104,12 85,29 63,53 285,17 6,05% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 289,41 5,12% EBEM VAST 1.0 (1) 49,59 93,74 79,94 62,16 285,43 0,00% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,23-0,77% BELPOWER GROEN 1JR (1) 41,32 105,06 86,58 55,57 288,53 1,90% ECS FIXONLINE 1JR (1) 291,25 2,17% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37,74 94,64 95,18 61,85 289,41 5,12% ENECO PARTICULIER (1) 297,40-2,78% ECS FIXONLINE 1JR (1) 28,90 120,30 76,57 65,48 291,25 2,17% ENI RELAX 1JR (1) 299,44 0,00% ENECO PARTICULIER (1) 28,30 107,92 101,27 59,90 297,40-2,78% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,19-1,42% ENI RELAX 1JR (1) 70,25 89,32 75,82 64,06 299,44 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 301,33-5,00% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,00 99,17 60,31 65,48 299,95-0,44% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,89-0,85% ENI RELAX 3JR (1) 70,25 90,49 76,54 64,06 301,33-5,00% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,81-1,62% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,59 105,34 80,75 64,26 306,94 0,93% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 311,41 3,90% LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) ' ,00 94,77 86,15 61,75 307,66 0,00% LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) ' ,06 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,00 106,27 91,49 61,05 308,81 0,69% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 318,40 4,58% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 50,00 107,83 92,53 61,05 311,41 3,90% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 323,55 2,34% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 50,00 111,68 95,66 61,05 318,40 4,58% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,60-1,04% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 33,05 121,33 108,03 61,14 323,55 2,34% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,00-1,20% ECS EASY VAST 1JR (1) 49,30 128,98 85,57 65,48 329,33 1,91% ECS EASY VAST 1JR (1) 329,33 1,91% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 55,00 112,45 101,99 61,75 331,19-0,52% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 331,19-0,52% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 49,30 159,58 124,23 0,00 333,11 1,66% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 333,11 1,66% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX 1JR VL (2) ' ,00 91,99 76,98 65,08 334,05-5,43% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FLEX 1JR VL (2) ' ,57-1,91% ECS GREEN VAST 1JR (1) 49,30 162,97 125,96 0,00 338,23 1,98% ECS GREEN VAST 1JR (1) 338,23 1,98% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 56,59 125,43 98,41 64,26 344,69 1,66% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 344,69 1,66% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 56,59 125,43 98,41 64,26 344,69 1,66% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 344,69 1,66% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1) 100,00 105,09 87,54 65,08 357,71 4,75% ASPIRAVI-ENERGY NATURE FIX 1JR VL (1) 357,71 4,75% Juli /43

16 II Wallonië Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / ESSENT GROEN VOORAF (2) '1407 0,00 89,57 74,48 75,75 239,79 1,20% 1 ESSENT GROEN VOORAF (2) ' ,45-1,31% 2 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,00 95,07 78,19 67,69 250,95 0,84% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,79-2,64% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,58 83,52 84,24 67,87 259,21-7,15% 3 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' ,54-2,58% 4 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' ,30 90,39 77,44 68,83 264,97-6,99% 4 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,13-1,45% 5 ENI LINK 1JR (1) 37,74 90,72 78,33 67,69 274,47-1,19% 5 ENI LINK 1JR (1) 274,47-1,19% 6 POWEO VAST 100% GROEN 1JR WA (1) 37,74 89,96 86,58 63,07 277,34 4,00% 6 POWEO VAST 100% GROEN 1JR WA (1) 277,34 4,00% 7 LUMINUS CLICK (1) 20,00 100,38 89,44 67,69 277,51-0,28% 7 LUMINUS CLICK (1) 277,51-0,28% 8 ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 28,30 85,28 101,27 63,50 278,35-2,25% 8 ENECO SOLAR PARTICULIER (1) 278,35-2,25% 9 MEGA SAFE 3JR WA (1) 28,30 99,47 81,92 68,83 278,52 3,75% 9 MEGA SAFE 3JR WA (1) 278,52 3,75% 10 MEGA ZEN 5JR WA (1) 28,30 99,77 82,81 68,83 279,72 3,42% 10 MEGA ZEN 5JR WA (1) 279,72 3,42% MEGA SAFE 2JR WA (1) 28,30 100,83 83,71 68,83 281,67 4,33% MEGA SAFE 2JR WA (1) 281,67 4,33% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 28,29 95,85 81,92 75,75 281,80 2,03% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 281,80 2,03% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37,74 88,60 89,26 67,87 283,47 3,71% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 283,47 3,71% MEGA SAFE 1JR WA (1) 28,30 104,00 85,86 68,83 286,99 5,18% MEGA SAFE 1JR WA (1) 286,99 5,18% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,00 98,82 81,46 67,69 287,97 0,03% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 288,21 4,27% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37,74 91,02 91,59 67,87 288,21 4,27% BELPOWER GROEN 3JR (1) 289,13-1,72% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,74 90,69 91,99 67,87 288,28 0,07% BELPOWER GROEN 2JR (1) 293,66 0,45% BELPOWER GROEN 3JR (1) 41,32 99,47 80,48 67,85 289,13-1,72% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 295,42 5,01% BELPOWER GROEN 2JR (1) 41,32 101,13 83,35 67,85 293,66 0,45% LUMINUS ESSENTIAL (2) ' ,18-0,31% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37,74 94,64 95,18 67,87 295,42 5,01% ECS FIXONLINE 1JR (1) 298,51 2,12% ECS FIXONLINE 1JR (1) 28,90 120,30 76,57 72,74 298,51 2,12% BELPOWER GROEN 1JR (1) 300,81 1,82% BELPOWER GROEN 1JR (1) 41,32 105,06 86,58 67,85 300,81 1,82% ENECO PARTICULIER (1) 301,00-2,28% ENECO PARTICULIER (1) 28,30 107,92 101,27 63,50 301,00-2,28% ENI RELAX 1JR (1) 303,08 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 70,25 89,32 75,82 67,69 303,08 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 304,96-4,94% ENI RELAX 3JR (1) 70,25 90,49 76,54 67,69 304,96-4,94% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,20-1,39% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,00 99,17 60,31 72,74 307,21-0,43% ECS EASY GEÏN 1JR (2) ' ,16-0,83% LUMINUS ECOFLEX 2JR WA (2) ' ,00 94,77 86,15 67,69 313,61 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 318,05 3,82% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,00 106,27 91,49 67,69 315,45 0,67% LUMINUS ECOFLEX 2JR WA (2) ' ,01 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 50,00 107,83 92,53 67,69 318,05 3,82% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 325,03 4,49% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,59 105,34 80,75 75,75 318,44 0,90% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 330,27 2,29% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 50,00 111,68 95,66 67,69 325,03 4,49% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 333,11 1,66% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 1JR (1) 33,05 121,33 108,03 67,86 330,27 2,29% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,63-1,17% ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) 49,30 159,58 124,23 0,00 333,11 1,66% ECS EASY VAST 1JR (1) 336,60 1,87% ECS EASY VAST 1JR (1) 49,30 128,98 85,57 72,74 336,60 1,87% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,09-1,01% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 55,00 112,45 101,99 67,69 337,13-0,12% LUMINUS ECOFIX 2JR (1) 337,13-0,12% ECS GREEN VAST 1JR (1) 49,30 162,97 125,96 0,00 338,23 1,98% ECS GREEN VAST 1JR (1) 338,23 1,98% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 56,59 125,43 98,41 75,75 356,18 1,60% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 356,18 1,60% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 56,59 125,43 98,41 75,75 356,18 1,60% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 356,18 1,60% Juli /43

17 II Brussel Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (tarieffiches) 06/2015 Jaarverbruik: 3500 kwh Tweevoudig: 1600 kwh Dag, 1900 kwh Nacht, exclusief 6% btw in /jaar (charter) 06/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 07/ / OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' ,58 83,52 84,24 14,18 205,52-8,86% 1 OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' ,10-3,29% 2 MEGA FREE 3JR (2) ' ,30 90,39 77,44 14,18 210,31-8,65% 2 MEGA FREE 3JR (2) ' ,88-3,21% 3 MEGA SAFE 3JR BXL (1) 28,30 99,47 81,92 14,18 223,86 4,71% 3 MEGA SAFE 3JR BXL (1) 223,86 4,71% 4 MEGA ZEN 5JR BXL (1) 28,30 99,77 82,81 14,18 225,06 4,29% 4 MEGA ZEN 5JR BXL (1) 225,06 4,29% 5 OCTA+ ENERGYBOX 3JR BXL (1) 37,74 88,60 89,26 14,18 229,78 4,62% 5 OCTA+ ENERGYBOX 3JR BXL (1) 229,78 4,62% 6 POWEO VAST 100% GROEN 3JR BXL (1) 37,74 92,53 89,08 14,20 233,55 10,56% 6 POWEO VAST 100% GROEN 3JR BXL (1) 233,55 10,56% 7 BELPOWER GROEN 3JR BXL (1) 41,32 99,47 80,48 13,08 234,35-2,11% 7 BELPOWER GROEN 3JR BXL (1) 234,35-2,11% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR BXL (2) ' ,74 90,69 91,99 14,18 234,59 0,08% 8 ECS FIXONLINE 3JR (1) 239,18 2,65% 9 ECS FIXONLINE 3JR (1) 28,90 120,30 76,57 13,41 239,18 2,65% 9 ECS EASY GEÏN 3JR (2) ' ,82-1,02% 10 ECS EASY GEÏN 3JR (2) ' ,00 99,17 60,31 13,41 247,88-0,53% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR BXL (2) ' ,51-1,68% LUMINUS ECOFLEX 3JR BXL (2) ' ,00 94,77 86,15 12,88 258,79 0,00% LUMINUS ECOFLEX 3JR BXL (2) ' ,19 0,00% ECS EASY VAST 3JR (1) 49,30 128,98 85,57 13,41 277,26 2,28% ECS EASY VAST 3JR (1) 277,26 2,28% LUMINUS ECOFIX 3JR (1) 55,00 111,55 101,63 12,88 281,06-0,43% LUMINUS ECOFIX 3JR (1) 281,06-0,43% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 3JR (1) 33,05 127,49 115,35 14,18 290,06 2,62% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN 3JR (1) 290,06 2,62% ECS ACTIVEGREEN VAST 3JR (1) 49,30 159,58 124,23 0,00 333,11 1,66% ECS ACTIVEGREEN VAST 3JR (1) 333,11 1,66% ECS GREEN VAST 3JR (1) 49,30 162,97 125,96 0,00 338,23 1,98% ECS GREEN VAST 3JR (1) 338,23 1,98% De CREG stelt vast dat er voor de residentiële verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine verbruiken) als op het vlak van energie: Overzicht energiecomponenet elektriciteit - residentieel Aantal producten: 49 Vlaanderen 07/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 230,68 246,38 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 228,30 246, kWh/jaar duurste aanbod: 361,51 361, kWh/jaar dag 1900kWh/jaar nacht duurste aanbod: 357,71 357,71 besparingspotentieel: 36% 32% besparingspotentieel: 36% 31% Abonnement: goedkoopste: 0,00 Abonnement: goedkoopste: 0,00 duurste: 100,00 duurste: 100,00 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - residentieel Aantal producten: 38 Wallonië 07/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 242,17 260,83 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 239,79 258, kWh/jaar duurste aanbod: 360,50 360, kWh/jaar dag 1900kWh/jaar nacht duurste aanbod: 356,18 356,18 besparingspotentieel: 33% 28% besparingspotentieel: 33% 27% Abonnement: goedkoopste: 0,00 Abonnement: goedkoopste: 0,00 duurste: 70,25 duurste: 70,25 Juli /43

18 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - residentieel Aantal producten: 16 Brussel 07/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 205,98 209,57 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 205,52 209, kWh/jaar duurste aanbod: 343,26 343, kWh/jaar dag 1900kWh/jaar nacht duurste aanbod: 338,23 338,23 besparingspotentieel: 40% 39% besparingspotentieel: 39% 38% Abonnement: goedkoopste: 22,60 Abonnement: goedkoopste: 22,60 duurste: 65,00 duurste: 65,00 De boodschap blijft dan ook dat de consument op regelmatige basis het aanbod op de markt dient op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de residentiële verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.4 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand Juli is de eerste maand van het derde kwartaal 2015 en geeft de mogelijkheid om de producten met een variabele energiecomponent voor de derde keer dit jaar te indexeren. Sinds 1 april 2013 is het Koninklijk Besluit 5 van 21 december 2012 in werking getreden. Artikel 1 van dit Koninklijk Besluit bepaalt het volgende: «De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria: 1 ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden; 2 hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 3 ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese ( CWE ) elektriciteitsmarkt; 4 ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het derde kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die 5 Koninklijk Besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. Juli /43

19 het Directiecomité van de CREG op 17 juli 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG 6. Tabel 1: Indexeringsparameters voor variabele producten (Q3 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Belpex Endex (-6wd,0,3) Leverancier Aspiravi Energy Comfort Energy Beschrijving indexeringsparameters Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat jul-sept 2015 Q3 /MWh 41,400 43,500 Endex 103 EBEM Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 40,921 Endex EDF Luminus Endex = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,810 Endex EDF Luminus Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 46,930 Endex 303 EDF Luminus Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 40,196 CWE Electrabel CWE = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,154 CWE Electrabel CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 42,030 CWE 303 Electrabel CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 34,636 Belpex S21 Endex (15d1,0,3) Endex (-6wd,0,3) ELEGANT ELEGANT Energy People Belpex S21 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3 ) Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 42,750 40,080 43,500 Belpex Energy People Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (20d1,0,3) ESSENT Endex(20d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 43,110 Belpex MEGA Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Belpex OCTA+ Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (0dpe,0,3) OCTA+ Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering 43,500 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 50MWh => idem Tarieffiches residentieel ASPIRAVI is een nieuwe leverancier (sinds 06/2015, vanaf deze maand opgenomen in databanken van de CREG) op de Vlaamse elektriciteitsmarkt met twee elektriciteitsproducten voor niet-coöperanten: NATURE FLEX en NATURE FIX 6 Juli /43

20 EDF-LUMINUS biedt het variabele elektriciteitsproduct OPTIMAL niet langer aan, het wordt een slapend product. LUMINUS ECOFLEX ELEKTRICITEIT is een nieuw variabel product. ELEGANT lanceert in Vlaanderen een nieuwe versie van het variabele product LOKALE GROENE STROOM BX voor residentiële verbruikers: de indexeringsformule (35,04 + kwh x (Belpex x 1,08)) maakt niet langer een onderscheid tussen een enkelvoudige teller, een tweevoudige teller en een Exclusief nachtmeter. II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor consumenten Voorliggende nota bespreekt de prijzen voor de huidige maand. Dit geeft een beeld van de prijs van een product op één bepaald moment en zijn positie ten opzichte van de andere actieve producten op de energiemarkt. Het gaat om een momentopname die echter van maand tot maand kan verschillen. De consument heeft met andere woorden niet de garantie dat een voordelig product in een bepaalde maand dat een aantal maanden later nog steeds is. Hij kan dit ook niet via prijssimulatoren te weten komen aangezien deze geen prijzen uit het verleden weergeven, enkel prijzen die gelden voor de komende periode. Hier komt nog bij dat leveranciers soms hun productaanbod aanpassen en bepaalde producten van de markt halen. Deze producten worden vanaf dat moment slapende producten. Slapende producten worden niet meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende contracten blijven wel bestaan. Er zijn dan niet langer tarieffiches beschikbaar en het slapende product verschijnt ook niet meer in de resultaten van de prijssimulatoren. De verschillende vormen van slapende producten worden beschreven in onderstaande grafieken. Om de consument de mogelijkheid te geven zich op langere termijn een beeld te kunnen vormen van de evolutie van zowel de actieve als van de slapende producten, publiceert de CREG maandelijks per regio een 6-maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor consumenten. Bij wijze van voorbeeld geven onderstaande grafieken een overzicht van de producten van EDF-Luminus in Wallonië en Essent in Vlaanderen. De actieve producten werden blauw gearceerd, de gestopte producten grijs en de aangepaste producten oranje. Per maand wordt ook het niveau van het duurste actieve product (rode aanduiding) en het goedkoopste actieve product (groene aanduiding) op de volledige desbetreffende energiemarkt weergegeven. Juli /43

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN APRIL 2015 april 2015 1/46 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie (F)1639 9 juni 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers (Z)1620 6 april 2017 Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers Artikel 20bis, 4bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie (F)1626 18 mei 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van de wet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1341

RAPPORT (RA) CDC-1341 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1566

VERSLAG (Z) CDC-1566 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fa: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 5,94 6,73 3,45 3,45 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,63 8,16 4,57 4,57 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 5,78 6,48 4,23 4,23 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 nacht 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,78 7,74 3,98 3,37 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 7,11 8,71 4,96 4,96 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,57 7,83 4,65

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,03 6,84 3,51 2,97 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,93 8,55 4,77 4,77 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,03 6,74 4,48 4,48 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00 DAG NACHT 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,36 4,31 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 6,91 8,62 4,78

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00 DAG NACHT nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van ECS Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd (Electrabel Pro Indexed) Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,28 9,13 4,98 4,98 39,95

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie