OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN APRIL 2015 april /46

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND 5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 6 II.1 algemeen 6 II.2 vaststellingen elektriciteit april II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden 10 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 13 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 14 II Vlaanderen 14 II Wallonië 15 II Brussel 16 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 17 II Vlaanderen 17 II Wallonië 18 II Brussel 19 II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand 20 II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen 23 II.3 vaststellingen aardgas april II.3.1 aardgas: België versus buurlanden 27 II.3.2 aardgas: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 30 II.3.3 KMO s en zelfstandigen, kwh: prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 31 II Vlaanderen 31 II Wallonië 32 II Brussel 33 april /46

3 II.3.4 wijzigingen t.o.v. vorige maand 34 II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen 37 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND40 III.1 Algemeen 40 III.2 Vaststellingen april III.2.1 Elektriciteit 42 III KMO s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter 42 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen 43 III.2.2 Aardgas 44 III KMO s en zelfstandigen, kwh 44 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen vastgestelde verschillen 46 april /46

4 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme update de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen in de drie regio s van het land en dit op basis van de gepubliceerde tarieffiches door de leveranciers bij het begin van de maand. In het kader van het Charter berekent de CREG eveneens de c /kwh prijs van de zuivere energiecomponent op basis van de modaliteiten van bijlage B van voormeld Charter. April is de eerste maand van het tweede kwartaal 2015 en geeft de leveranciers de mogelijkheid om de elektriciteitsproducten met een variabele energiecomponent voor de tweede keer dit jaar te indexeren. Key figures april 2015 voor de energiemarkt van KMO s en zelfstandigen Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Vlaanderen Wallonië Brussel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Maand: 04/2015 Aantal leveranciers: Aantal producten: Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.277, , , , , , kWh/jaar duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.197, , , , , ,95 22% 20% 20% 20% 32% 32% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.277, , , , , , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.169, , , , , ,40 21% 20% 19% 18% 32% 32% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Aantal leveranciers: Aantal producten: kWh/jaar goedkoopste aanbod: 2.612, , , , , ,00 duurste aanbod: 3.339, , , , , ,06 besparingspotentieel: 22% 23% 22% 24% 20% 23% Abonnement: goedkoopste: duurste: 15,00 15,00 15,00 120,00 120,00 120,00 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) april /46

5 ELEKTRICITEIT COMFORT ENERGY is een nieuwe leverancier op de Vlaamse en Waalse elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen. ESSENT biedt het product VARIABEL GROEN niet langer aan. MEGA brengt een nieuwe versie op de markt van het product FREE VARIABEL 1, 2 of 3 jaar. AARDGAS COMFORT ENERGY is een nieuwe leverancier op de Vlaamse en Waalse aardgasmarkt voor KMO s en zelfstandigen. ESSENT biedt het product VARIABEL GROEN niet langer. ESSENT biedt een nieuwe versie aan van het aardgasproduct AARDGAS VARIABEL. ENECO biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie aan van het aardgasproduct VARIABELE GASPRIJS. I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen, gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In april 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2de plaats inneemt en voor aardgas de 5de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor elektriciteit op de 3de plaats en voor aardgas op de 4de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van april 2015 met deze van april 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor professionele verbruikers in België zijn gedaald met 139,66 (4,35%) bij elektriciteit en met 350,44 (10,41%) bij aardgas. april /46

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor KMO s en zelfstandigen te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: zijn exclusief BTW houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring) en gelden voor volgende typeklanten: Elektriciteit: o kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter o kwh jaarverbruik met een tweevoudige meter: kwh dag- of piekverbruik kwh nacht- of dalverbruik Dag- of piekuren situeren zich in regel 1 op weekdagen van 07.00h tot 22.00h. Nacht- of daluren situeren zich in regel: o op weekdagen van 22.00h tot 07.00h o tijdens het weekend: vrijdag 22.00h tot maandag 07.00h Aardgas: kwh jaarverbruik De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. 1 Bij een beperkt aantal DNB s begint de dalperiode om 21.00h en duurt ze tot 06.00h. De juiste uren staan op de websites van de netbeheerders. april /46

7 Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel Het resultaat van een simulatie op basis van tarieffiches maakt van het variabele producten vaste producten door de waarde van de indexeringsparameter voor het hele jaar constant te houden en te vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg eigenlijk niet correct is. Om de verbruiker beter in staat te stellen om het besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. Voor producten met een vaste energiecomponent stelt zich dit probleem niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd van het contract ongewijzigd blijft. Het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiele gebruikers en KMO s (hierna: het Charter) en het Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator (hierna: het Globaal akkoord), beiden opgesteld door de CREG in overleg met de verschillende stakeholders, leggen de methodiek vast waardoor prijssimulaties een betere indicatie geven van het besparingspotentieel voor de consument. Werkwijze: Simulatie op basis van jaarverbruik in kwh Gebruik van beschikbare beursnoteringen voor energieprijzen voor de volgende vier kwartalen (Forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q1 tem Q4) te bepalen Opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging verdelen over de vier kwartalen Per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende verbruik Zoals hierboven gesteld, is het inherent aan een product met een variabele energiecomponent dat de prijs kan variëren in de loop van de verbruiksperiode (bij de typeklanten in dit document op jaarbasis vermits het gaat om jaargemeten klanten) en niet kan vastgepind worden op een moment. Het resultaat dat gebruik maakt van het gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen komt hieraan tegemoet en geeft bijgevolg een realistischer prijsniveau. Hierdoor zal de verbruiker een juister beeld krijgen van het eventuele besparingspotentieel. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid zowel tussen variabele producten onderling als met producten die een vaste energiecomponent hebben. Om die reden worden, naast de resultaten op basis van tarieffiches, ook de resultaten volgens de berekeningsmethodiek van voormeld charter opgenomen in deze nota. april /46

8 Slapende producten of producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De leveranciers publiceren voor deze producten geen tarieffiches op hun website. Productnamen in dit document gevolgd door (1) betreffen producten met een vaste energiecomponent terwijl productnamen die gevolgd worden door (2) producten betreffen met een variabele energiecomponent. Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds een product met een variabele energiecomponent. april /46

9 april /46

10 Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030, WASEWIND, omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid mogelijk maken van de energiecomponent. II.2 vaststellingen elektriciteit april 2015 II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor KMO s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand april 2015, dat 76,65 /MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het tweede kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q1 2015). De waarde van Endex 303 voor het tweede kwartaal 2015 bedraagt 40,14 /MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van april 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex 303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid worden bekeken. april /46

11 Figuur 1: prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex 303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) april /46

12 Figuur 2: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) april /46

13 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product De CREG bevraagt op regelmatige basis de leveranciers over het aantal EAN s 3 of contracten per product. Op die manier krijgt de CREG een inzicht in het aantal contracten dat de verschillende leveranciers per aangeboden product op de energiemarkt in hun portefeuille hebben. Onderstaande tabel geeft op basis van charterwaarden ( kwh/jaar) voor de huidige maand een aantal bevindingen die de CREG uit de verzamelde gegevens heeft vastgesteld. Elektriciteit: aandeel* van kmo's en zelfstandigen dat vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door van leverancier en/of product te veranderen: Marktaandeel: 8,47% 8,47% 64,94% Minimaal besparingspotentieel op jaarbasis: 1.000,00 750,00 500,00 Gemiddelde * Energiecomponent ( /jaar) in 04/ ,13 Aandeel * markt kmo's en zelfstandigen boven het gewogen gemiddelde: 32,89% ( * ): op basis van #ean's per product per leverancier (slapende en actieve producten) ( ** ): tov goedkoopste actief product Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat er vandaag op de elektriciteitsmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds de prijzen die de huidige maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de CREG het volgende vast op de elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen (jaarverbruik kWh): 8,47% van de KMO s en de zelfstandigen kan of meer besparen door van product of leverancier te veranderen De gemiddelde energiecomponent 4 op jaarbasis bedraagt deze maand 3.251,13 Het marktaandeel van 8,47% dat 1000 of meer kan besparen, onderschreef één van de twee duurste producten (beide slapende producten(!)), die goed zijn voor 25,76% van de markt dat meer dan het gewogen gemiddelde betaalt voor elektriciteit. 3 Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering'). In de energiesector worden EAN-codes gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers (terug te vinden op de meter). Deze codes zijn onmisbaar bij alle interacties met de energieleverancier of netbeheerder. 4 abonnement + energie + groene stroom en wkk april /46

14 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches 5 en charter 6 en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 03/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,30 838, ,98-14,37% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,64 15,90% 2 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' , ,25 896, ,48 0,00% 2 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 3.408,68-1,60% 3 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 30, ,00 838, ,68-1,60% 3 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 3.488,68 0,27% 4 ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , ,00 935, ,06-13,49% 4 EBEM VAST 1.0 (1) 3.492,59 0,00% 5 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,80 838, ,48 0,87% 5 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.507,31-8,52% 6 EBEM GROEN ENDEX (2) ' , ,50 888, ,09-14,39% 6 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,01 14,91% 7 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 25, ,00 838, ,68 0,27% 7 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.584,47 3,02% 8 EBEM VAST 1.0 (1) 49, ,00 888, ,59 0,00% 8 ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 3.593,68 0,40% 9 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 935, ,31-8,52% 9 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,29 0,00% 10 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 906, ,47 3,02% 10 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.608,85 1,55% ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 20, ,00 838, ,68 0,40% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.628,85 1,11% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,25 906, ,72-6,76% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,92 7,74% MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 915, ,85 1,55% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.639,47 4,15% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 915, ,85 1,11% MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.708,85 4,21% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 906, ,47 4,15% ENI LINK 1JR (1) 3.710,00 8,48% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,00 906, ,31 0,57% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.724,00 2,48% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,95 905, ,45-8,47% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.744,47 4,61% MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 915, ,85 4,21% COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,03 0,00% ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 915, ,00 8,48% ENECO KMO (1) 3.763,75 7,61% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 794, ,00 2,48% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.770,73 4,20% MEGA FREE 1-3JR (2) ' , ,20 915, ,05 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.774,17 5,52% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 906, ,47 4,61% ENI RELAX 1JR (1) 3.774,17 8,32% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,50 917, ,03-12,96% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.779,00 4,42% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' , ,25 896, ,48 0,00% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.788,85 3,84% ENECO KMO (1) 60, ,00 878, ,75 7,61% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.800,00 5,85% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, ,00 907, ,73 4,20% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,59 5,95% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,17 915, ,17 8,32% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,56 6,36% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,17 915, ,17 5,52% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,15 0,72% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 794, ,00 4,42% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.869,00 6,61% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 915, ,85 3,84% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 3.891,04 0,00% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 905, ,00 5,85% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,82 9,50% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 794, ,00 6,61% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.962,95-7,76% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 50, ,81 896, ,04 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 3.996,23 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,91 935, ,91-6,23% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,47-0,78% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,50 935, ,95-7,76% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.057,95-7,46% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 50, ,00 896, ,23 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.069,95-6,17% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,95 905, ,45-7,83% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,03 5,75% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-7,46% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,03 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-6,17% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 4.175,00 3,34% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 905, ,00 3,34% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.177,53 0,84% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 917, ,53 0,84% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.177,53 0,84% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 917, ,53 0,84% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.177,53 0,84% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 917, ,53 0,84% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,15 0,66% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, ,40 873, ,95 0,90% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 4.197,95 0,90% april /46

15 II Wallonië Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 03/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' , ,25 966, ,23 0,00% 1 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.473,06-1,56% 2 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 33, ,00 900, ,06-1,56% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,78 14,61% 3 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, , , ,81-8,29% 3 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.610,81-8,29% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 969, ,24 2,96% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.647,24 2,96% 5 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,25 969, ,49-6,65% 5 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,09 0,00% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 983, ,65 1,52% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.676,65 1,52% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 983, ,65 1,09% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.696,65 1,09% 8 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 969, ,24 4,08% 8 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.702,24 4,08% 9 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,00 969, ,08 0,56% 9 ENI LINK 1JR (1) 3.765,00 8,03% 10 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,95 970, ,45-8,11% 10 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.776,65 4,14% ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 970, ,00 8,03% ENECO KMO (1) 3.792,10 7,15% MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 983, ,65 4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.807,24 4,53% ENECO KMO (1) 60, ,00 907, ,10 7,15% COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,78 0,00% MEGA FREE 1-3JR (2) ' , ,20 983, ,85 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.829,17 5,15% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 969, ,24 4,53% ENI RELAX 1JR (1) 3.829,17 7,89% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,17 970, ,17 7,89% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.856,65 3,77% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,17 970, ,17 5,15% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.865,00 6,04% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' , ,25 966, ,23 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.899,50 2,36% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 983, ,65 3,77% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,15 0,96% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 970, ,00 6,04% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.954,50 4,22% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 969, ,50 2,36% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA ( ,79 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , ,18-12,49% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,59 9,34% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 969, ,50 4,22% BELPOWER GROEN 1JR (1) 4.044,50 6,31% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 50, ,81 966, ,79 0,00% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.057,95-7,46% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , ,41-6,08% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.066,45-7,58% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 969, ,50 6,31% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA ( ,98 0,00% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-7,46% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.069,95-6,17% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, , , ,45-7,58% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,97-0,76% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 50, ,00 966, ,98 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,78 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-6,17% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 4.240,00 3,54% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,95 970, ,45-7,51% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,15 0,89% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 970, ,00 3,54% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,18 5,51% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, ,40 969, ,95 0,88% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 4.293,95 0,88% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , ,68 0,81% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.341,68 0,81% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , ,68 0,81% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.341,68 0,81% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , ,68 0,81% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.341,68 0,81% 5 = prijsniveau desbetreffende maand 6 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen april /46

16 II Brussel Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 03/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 191, ,31-10,57% 1 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 2.763,31-10,57% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 202, ,24 3,78% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,78 19,34% 3 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 202, ,80 1,94% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.880,24 3,78% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,25 202, ,49-8,27% 4 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,24 0,00% 5 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 202, ,80 1,39% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.895,80 1,94% 6 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 202, ,24 5,20% 6 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.915,80 1,39% 7 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,00 202, ,08 0,71% 7 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.935,24 5,20% 8 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,95 190, ,45-10,02% 8 ENI LINK 1JR (1) 2.990,00 12,41% 9 ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 195, ,00 12,41% 9 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.995,80 5,27% 10 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 202, ,80 5,27% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.040,24 5,74% MEGA FREE 1-3JR (2) ' , ,20 202, ,00 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.054,17 8,43% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 202, ,24 5,74% ENI RELAX 1JR (1) 3.054,17 12,11% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,50 203, ,19-15,54% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.075,80 4,77% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,17 195, ,17 8,43% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.085,00 7,68% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,17 195, ,17 12,11% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.117,00 2,97% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 202, ,80 4,77% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,15 1,21% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 190, ,00 7,68% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.172,00 5,31% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 187, ,00 2,97% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.218,95-9,39% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 187, ,00 5,31% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,59 11,81% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,91 191, ,91-7,57% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.262,00 7,94% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,50 191, ,95-9,39% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,47-0,96% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 187, ,00 7,94% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,19 7,04% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,95 190, ,45-9,11% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.460,00 4,37% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 190, ,00 4,37% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.462,69 1,02% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 203, ,69 1,02% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.462,69 1,02% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 203, ,69 1,02% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.462,69 1,02% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 203, ,69 1,02% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,15 1,09% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, ,90 202, ,45 1,01% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.719,45 1,01% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-7,46% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.057,95-7,46% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-6,17% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.069,95-6,17% april /46

17 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (charter) 03/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,11 838, ,87-14,37% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,53 15,90% 2 COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' , , ,78 896, ,17 0,00% 2 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 3.379,25-1,83% 3 ENERGY PEOPLE EP ELEK 3JR VL (1) 30, , ,30 838, ,25-1,83% 3 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.406,81-8,38% 4 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, ,33 944,28 935, ,81-8,38% 4 EBEM VAST 1.0 (1) 3.419,61 0,00% 5 EBEM VAST 1.0 (1) 49, , ,02 888, ,61 0,00% 5 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 3.446,54-1,09% 6 ENERGY PEOPLE EP ELEK 2JR VL (1) 25, , ,31 838, ,54-1,09% 6 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,01 0,00% 7 EBEM GROEN ENDEX (2) ' , , ,50 888, ,28-14,32% 7 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,01 14,91% 8 ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , , ,66 935, ,18-13,51% 8 ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 3.549,82-0,79% 9 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,77 838, ,36 0,87% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.577,14 1,22% 10 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,60 905, ,97-8,54% 10 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.584,47 3,02% ENERGY PEOPLE EP ELEK 1JR VL (1) 20, , ,18 838, ,82-0,79% MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.597,71 3,63% MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,17 915, ,14 1,22% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.600,29 0,96% OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,52 906, ,47 3,02% ENI LINK 1JR (1) 3.622,89 8,79% MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,17 915, ,71 3,63% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,80 7,74% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,46 915, ,29 0,96% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.639,47 4,15% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,89 906, ,72-6,76% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.649,32 3,59% ENI LINK 1JR (1) 40, , ,90 915, ,89 8,79% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.650,84 3,92% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,39 906, ,47 4,15% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,59 0,71% MEGA FREE 1-3JR (2) ' , , ,14 915, ,19 0,00% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.673,27 3,31% WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, , ,57 907, ,32 3,59% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.686,70 2,21% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,19 794, ,84 3,92% ENI RELAX 3JR (1) 3.701,16 0,09% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,04 905, ,66-8,24% ENI RELAX 1JR (1) 3.701,16 8,56% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,65 906, ,31 0,57% ENECO KMO (1) 3.702,36 7,82% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,04 915, ,27 3,31% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.708,16 6,36% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,10 935, ,51-5,95% COMFORT ENERGY ELEK GO VAR VL (2) ' ,05 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,62 794, ,70 2,21% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.734,12 5,84% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,18 915, ,16 0,09% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.744,47 4,61% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,18 915, ,16 8,56% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,11-0,74% ENECO KMO (1) 60, , ,49 878, ,36 7,82% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,32 5,92% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,77 905, ,16 6,36% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,28 0,69% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,79 917, ,42-13,04% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.817,74-7,55% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,48 794, ,12 5,84% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 3.838,13 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' , , ,83 896, ,17 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,92 6,37% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,40 906, ,47 4,61% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.912,47-7,24% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,07 935, ,74-7,55% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.925,40-5,98% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR VL (1) 50, , ,73 896, ,13 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 3.940,07 0,00% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,36 0, ,47-7,24% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,82 9,50% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,86 0, ,40-5,98% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.957,09 3,91% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR VL (1) 50, , ,55 896, ,07 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.081,92 0,86% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,77 905, ,09 3,91% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.081,92 0,86% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,65 917, ,92 0,86% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.081,92 0,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,65 917, ,92 0,86% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,42 5,79% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,65 917, ,92 0,86% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR VL (2) ' ,05 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, , ,99 873, ,68 0,98% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 4.169,68 0,98% april /46

18 II Wallonië Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (charter) 03/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' , , ,78 966, ,92 0,00% 1 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.493,85-1,66% 2 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 33, , ,19 900, ,85-1,66% 2 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.510,31-8,15% 3 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, ,33 944, , ,31-8,15% 3 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,81 0,00% 4 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,60 970, ,97-8,16% 4 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,78 14,61% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,17 983, ,94 1,20% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.644,94 1,20% 6 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,52 969, ,24 2,96% 6 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.647,24 2,96% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,89 969, ,49-6,65% 7 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.665,51 3,56% 8 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,17 983, ,51 3,56% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.668,09 0,94% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,46 983, ,09 0,94% 9 ENI LINK 1JR (1) 3.677,89 8,33% 10 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,90 970, ,89 8,33% 10 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.702,24 4,08% OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,39 969, ,24 4,08% ENECO KMO (1) 3.730,71 7,35% MEGA FREE 1-3JR (2) ' , , ,14 983, ,99 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,59 0,97% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,04 970, ,66-7,88% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.741,07 3,25% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,65 969, ,08 0,56% ENI RELAX 3JR (1) 3.756,16-0,18% ENECO KMO (1) 60, , ,49 907, ,71 7,35% ENI RELAX 1JR (1) 3.756,16 8,11% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,04 983, ,07 3,25% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.773,16 6,54% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,18 970, ,16 8,11% COMFORT ENERGY ELEK GO VAR WA (2) ' ,81 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,18 970, ,16-0,18% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.807,24 4,53% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,77 970, ,16 6,54% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.826,34 3,74% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , , ,01-5,80% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.862,20 2,11% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,40 969, ,24 4,53% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,61-0,72% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' , , ,83 966, ,92 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,28 0,94% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,19 969, ,34 3,74% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 3.908,88 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,62 969, ,20 2,11% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.909,62 5,57% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , , ,58-12,56% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.912,47-7,24% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 2JR WA (1) 50, , ,73 966, ,88 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.921,24-7,36% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,48 969, ,62 5,57% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.925,40-5,98% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,36 0, ,47-7,24% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,59 9,34% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , , , ,24-7,36% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 4.010,83 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,86 0, ,40-5,98% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 4.022,09 4,11% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAST 1JR WA (1) 50, , ,55 966, ,83 0,00% COMFORT ENERGY ELEK PLUS VAR WA (2) ' ,81 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,77 970, ,09 4,11% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.246,08 0,83% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , , ,08 0,83% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.246,08 0,83% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , , ,08 0,83% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.246,08 0,83% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , , ,08 0,83% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,58 5,55% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, , ,99 969, ,68 0,96% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 4.265,68 0,96% april /46

19 II Brussel Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, exclusief btw in /jaar (charter) Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL 03/2015 Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, ,33 944,28 191, ,81-10,48% 1 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 2.662,81-10,48% 2 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,60 190, ,97-10,20% 2 MEGA FREE 1-3JR (2) ' ,96 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,17 202, ,09 1,53% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,78 19,34% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,52 202, ,24 3,78% 4 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.864,09 1,53% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,17 202, ,66 4,57% 5 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.880,24 3,78% 6 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,46 202, ,24 1,20% 6 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.884,66 4,57% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,89 202, ,49-8,27% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.887,24 1,20% 8 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,90 195, ,89 12,95% 8 ENI LINK 1JR (1) 2.902,89 12,95% 9 MEGA FREE 1-3JR (2) ' , , ,14 202, ,14 0,00% 9 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.935,24 5,20% 10 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,39 202, ,24 5,20% 10 LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,59 1,23% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,10 191, ,51-7,34% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.960,22 4,15% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,04 190, ,66-9,77% ENI RELAX 1JR (1) 2.981,16 12,52% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,04 202, ,22 4,15% ENI RELAX 3JR (1) 2.981,16 1,47% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,65 202, ,08 0,71% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.993,16 8,39% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,18 195, ,16 1,47% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,11-0,93% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,18 195, ,16 12,52% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.040,24 5,74% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,77 190, ,16 8,39% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.043,84 4,74% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,79 203, ,59-15,65% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.073,74-9,21% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,40 202, ,24 5,74% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.079,70 2,66% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,19 187, ,84 4,74% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,28 1,18% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,07 191, ,74-9,21% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.127,12 7,06% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,62 187, ,70 2,66% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,59 11,81% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,48 187, ,12 7,06% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.242,09 5,15% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,77 190, ,09 5,15% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.367,09 1,05% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,65 203, ,09 1,05% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.367,09 1,05% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,65 203, ,09 1,05% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.367,09 1,05% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,65 203, ,09 1,05% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,59 7,10% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, , ,52 202, ,18 1,11% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.691,18 1,11% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,36 0, ,47-7,24% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.912,47-7,24% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,86 0, ,40-5,98% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.925,40-5,98% De CREG stelt vast dat er voor de professionele verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleinere verbruiken) als op het vlak van energie: Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 44 Vlaanderen 04/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.277, ,64 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.277, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.197, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.169, ,68 besparingspotentieel: 22% 20% besparingspotentieel: 21% 20% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 april /46

20 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 36 Wallonië 04/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.459, ,06 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.441, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.341, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.265, ,68 besparingspotentieel: 20% 20% besparingspotentieel: 19% 18% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 30 Brussel 04/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 2.763, ,31 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 2.662, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.069, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 3.925, ,40 besparingspotentieel: 32% 32% besparingspotentieel: 32% 32% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand April is de eerste maand van het tweede kwartaal 2015 en geeft de leveranciers de mogelijkheid om de elektriciteitsproducten met een variabele energiecomponent voor de tweede keer dit jaar te indexeren. Sinds 1 april 2013 is het koninklijk besluit 7 van 21 december 2012 in werking getreden. Artikel 1 van dit koninklijk besluit bepaalt het volgende: «De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria: 1 ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden; 2 hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 3 ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese ( CWE ) elektriciteitsmarkt; 4 ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. 7 koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. april /46

21 Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het tweede kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het directiecomité van de CREG op 23 april 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG 8. Tabel 1: indexeringsparameters voor variabele producten (Q2 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Endex (-6wd,0,3) Leverancier Beschrijving indexeringsparameters Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de Comfort Energy 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat apr-juni 2015 Q2 /MWh 42,950 Endex 103 EBEM Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 42,390 Endex EDF Luminus Endex = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,810 Endex EDF Luminus Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 46,930 Endex 303 EDF Luminus Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 40,137 CWE Electrabel CWE = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,154 CWE Electrabel CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 42,030 CWE 303 Electrabel CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 35,667 Belpex ELEGANT Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 46,700 Endex (15d1,0,3) Endex (-6wd,0,3) ELEGANT Energy People Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 42,000 42,950 Belpex Energy People Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 46,700 Endex (20d1,0,3) ESSENT Endex(20d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 42,300 Belpex MEGA Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 46,700 Belpex OCTA+ Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 46,700 Endex (0dpe,0,3) OCTA+ Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering 43,450 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 50MWh => idem Tarieffiches residentieel COMFORT ENERGY is een nieuwe leverancier op de Vlaamse en Waalse elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen. Hij lanceert in totaal 4 producten: COMFORT ENERGY PLUS o Vast, 1 jaar o Vast, 2 jaar 8 april /46

22 o Variabel, 3 jaar (Endex (-6wd,0,3)) 9 Enkelvoudige meter: 1,10 * Endex (-6wd,0,3) + 9 Tweevoudige meter, piekuren: 1,32 * Endex (-6wd,0,3) + 9 Tweevoudige meter, daluren: 0,90 * Endex (-6wd,0,3) + 9 Exclusief nachtmeter: 0,90 * Endex (-6wd,0,3) + 9 COMFORT ENERGY GO 10 o Variabel, 3 jaar (Endex (-6wd,0,3)) Enkelvoudige meter: 1,10 * Endex (-6wd,0,3) + 2 Tweevoudige meter, piekuren: 1,32 * Endex (-6wd,0,3) + 2 Tweevoudige meter, daluren: 0,90 * Endex (-6wd,0,3) + 2 Exclusief nachtmeter: 0,90 * Endex (-6wd,0,3) + 2 ESSENT biedt vanaf april het geïndexeerd product VARIABEL GROEN niet langer aan voor nieuwe professionele klanten. Het wordt bijgevolg een slapend product. Dit betekent concreet het volgende: Bestaande contracten blijven lopen tot hun einddatum Het product verschijnt niet meer in de resultaten van de verschillende prijssimulatoren waardoor de residentiële verbruiker zijn of haar besparingspotentieel niet langer kan ramen 11 De leverancier publiceert niet langer de tarieffiches op zijn website MEGA brengt een nieuwe versie 12 (gewijzigde indexeringsformule) op de markt van het variabel product FREE VARIABEL 1, 2 of 3 jaar voor nieuwe professionele klanten: Vorige versie: Nieuwe versie: Enkelvoudige meter: Belpex * 1,1 + 3,5 Belpex * 1,12 + 3,5 Tweevoudige meter, piekuren: Belpex * 1,25 + 3,5 Belpex * 1,3 + 3,5 Tweevoudige meter, daluren: Belpex * 0,95 + 3,5 Belpex * 0,9 + 3,5 Exclusief nachtmeter: Belpex * 0,90 + 3,5 Belpex * 0,88 + 3,5 9 Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 10 De communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch. 11 De CREG volgt deze slapende versies wel verder op in haar nota: Energieprijzen van elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen per leverancier en per product: overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische energiemarkten ( 12 alle aanpassingen aan de prijsformule van een bepaald product die geen indexering zijn. april /46

23 De vorige versie van dit product wordt bijgevolg een slapend product. Dit betekend concreet het volgende: Bestaande contracten blijven lopen tot hun einddatum Het gaat het om een nieuwe versie van een variabel product dat slechts een keer per kwartaal indexeerbaar is. De nieuwe versie behoudt dezelfde productnaam en is enkel bestemd voor nieuwe klanten. In tegenstelling tot de nieuwe versie verschijnt de oude versie niet langer in de resultaten van de prijssimulatoren wat voor bestaande klanten een verkeerdelijk (door behoud van dezelfde productnaam) beeld van hun product kan geven. Het komt dus de verbruiker toe alert te blijven en op regelmatige basis te controleren dat de weergegeven resultaten voor zijn of haar product nog wel overeenkomen met de versie die initieel onderschreven werd. De leverancier publiceert enkel de tarieffiches van de nieuwe versie op zijn website. II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen Voorliggende nota bespreekt de prijzen voor de huidige maand. Dit geeft een beeld van de prijs van een product op één bepaald moment en zijn positie ten opzichte van de andere actieve producten op de energiemarkt. Het gaat om een momentopname die echter van maand tot maand kan verschillen. De consument heeft met andere woorden niet de garantie dat een voordelig product in een bepaalde maand dat een aantal maanden later nog steeds is. Hij kan dit ook niet via prijssimulatoren te weten komen aangezien deze geen prijzen uit het verleden weergeven, enkel prijzen die gelden voor de komende periode. Hier komt nog bij dat leveranciers soms hun productaanbod aanpassen en bepaalde producten van de markt halen. Deze producten worden vanaf dat moment slapende producten. Slapende producten worden niet meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende contracten blijven wel bestaan. Er zijn dan niet langer tarieffiches beschikbaar en het slapend product verschijnt ook niet meer in de resultaten van de prijssimulatoren. De verschillende vormen van slapende producten worden beschreven in onderstaande grafieken. Om de consument de mogelijkheid te geven zich op langere termijn een beeld te kunnen vormen van de evolutie van zowel de actieve als van de derde vorm van slapende producten, publiceert de CREG maandelijks per regio een 6-maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen. Bij wijze van voorbeeld geven onderstaande april /46

24 grafieken een overzicht van de producten van EDF-Luminus in Wallonië en Essent in Vlaanderen. De actieve producten werden blauw gearceerd, de gestopte producten grijs en de aangepaste producten oranje. Per maand wordt ook het niveau van het duurste actieve product (rode aanduiding) en het goedkoopste actieve product (groene aanduiding) op de volledige desbetreffende energiemarkt weergegeven. april /46

25 april /46

26 april /46

27 II.3 vaststellingen aardgas april 2015 II.3.1 aardgas: België versus buurlanden Figuur 4 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor KMO s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 13 ) tijdens de maand april 2015, dat 34,62 /MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen voor aardgas in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 3 ook de waarde van de kwartaalindex TTF 303 voor het tweede kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q1 2015). De waarde van TTF 303 voor het tweede kwartaal 2015 bedraagt 20,71 /MWh. Figuur 4 geeft de evolutie weer van de gemiddelde aardgasprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen, op basis van de tarieffiches van april 2015 van de energiecomponent aardgas voor de verschillende producten, zijn exclusief transmissie (1,5 /MWh) om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de TTF 303 notering mogelijk te maken. 13 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 4 en 5 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid worden bekeken. april /46

28 Figuur 3: prijsniveau energiecomponent aardgas tov TTF 303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) april /46

29 Figuur 4: evolutie gemiddelde aardgasprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) april /46

30 II.3.2 aardgas: resultaten o.b.v. aantal contracten per product De CREG bevraagt op regelmatige basis de leveranciers over het aantal EAN s 14 of contracten per product. Op die manier krijgt de CREG een inzicht in het aantal contracten dat de verschillende leveranciers per aangeboden product op de energiemarkt in hun portefeuille hebben. Onderstaande tabel geeft op basis van charterwaarden ( kwh/jaar) voor de huidige maand een aantal bevindingen die de CREG aan de hand van de verzamelde gegevens heeft vastgesteld. Aardgas: aandeel* van de KMO's en zelfstandigen dat vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door van leverancier en/of product te veranderen: Marktaandeel: Minimaal besparingspotentieel op jaarbasis: 21,47% 600,00 48,20% 400,00 81,79% 200,00 Gemiddelde* Energiecomponent ( /jaar) in 04/ ,44 Aandeel * markt voor KMO's en zelfstandigen boven het gewogen gemiddelde: 44,68% ( * ): op basis van #ean's per product per leverancier (slapende en actieve producten) ( ** ): tov goedkoopste actief product Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat er vandaag op de aardgasmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds de prijzen die de huidige maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de CREG het volgende vast op de aardgasmarkt voor KMO s en zelfstandigen (jaarverbruik: kWh): Meer dan 21,47% van de KMO s en de zelfstandigen kan 600 of meer besparen door van product of leverancier te veranderen De gewogen gemiddelde energiecomponent 15 op jaarbasis bedraagt deze maand 2.564,44 Het marktaandeel van 21,47% dat 600 of meer kan besparen, onderschreef één van drie duurste producten (waarvan 2 slapende producten zijn (!)), die verantwoordelijk zijn voor 48,06% van het deel van de markt dat meer dan het gewogen gemiddelde betaalt voor aardgas. 14 Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering'). In de energiesector worden EAN-codes gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers (terug te vinden op de meter). Deze codes zijn onmisbaar bij alle interacties met de energieleverancier of netbeheerder. 15 abonnement + energie april /46

31 II.3.3 KMO s en zelfstandigen, kwh: prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches 16 en charter 17 en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (charter) 03/2015 Rijlabels VASTE TERM Energie TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / OCTA+ WEB 1-3JR VL (2) ' , , ,19 0,00% 1 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 2.669,00-11,00% 2 ANTARGAZ GAS VARIABEL 1JR (2) ' , , ,40-5,29% 2 ENI LINK 1JR (1) 2.680,00-0,74% 3 COMFORT ENERGY GO VAR 3JR (2) ' , , ,40 0,00% 3 OCTA+ WEB 1-3JR VL (2) ' ,79 0,00% 4 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' , , ,46-5,28% 4 ANTARGAZ GAS VARIABEL 1JR (2) ' ,00 0,84% 5 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 15, , ,00-11,00% 5 COMFORT ENERGY GO VAR 3JR (2) ' ,00 0,00% 6 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,00-0,74% 6 MEGA FREE 1-3JR VL (2) ' ,06 0,83% 7 EBEM AARDGAS 12 (2) ' , , ,40-5,05% 7 ENI RELAX 3JR (1) 2.890,00-10,25% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,59 0,00% 8 ENI RELAX 1JR (1) 2.890,00-0,69% 9 MEGA ECOGAS 1-3JR VL (2) ' , , ,59-5,00% 9 EBEM AARDGAS 12 (2) ' ,00 0,80% 10 WATZ GAS VAR 1JR (2) ' , , ,52-5,34% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,19 0,00% COMFORT ENERGY PLUS VAR 3JR (2) ' , , ,40 0,00% MEGA ECOGAS 1-3JR VL (2) ' ,19 0,79% ELEGANT AARDGAS (2) ' , , ,76-4,13% WATZ GAS VAR 1JR (2) ' ,12 0,41% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,00-10,25% LUMINUS CLICK PRO (1) 2.984,93-2,93% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,00-0,69% COMFORT ENERGY PLUS VAR 3JR (2) ' ,00 0,00% ESSENT VAR 1JR (2) ' , , ,58 0,00% ELEGANT AARDGAS (2) ' ,06 1,34% ESSENT VAR 3JR (2) ' , , ,58 0,00% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LUMINUS CLICK PRO (1) 24, , ,93-2,93% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LAMPIRIS ZEN VL (2) ' , , ,65-4,73% ESSENT VAR 1JR (2) ' ,58 0,00% ENECO VARIABEL 1JR (2) ' , , ,40 0,00% ESSENT VAR 3JR (2) ' ,58 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,13-8,33% LAMPIRIS ZEN VL (2) ' ,25 0,74% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.128,25-7,26% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.133,06-3,09% ECS EASY PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% ENECO VARIABEL 1JR (2) ' ,00 0,00% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% ECS EASY PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 52, , ,25-7,26% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 33, , ,06-3,09% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,93 0,55% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' , , ,26-7,81% ESSENT VAST 3JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 2JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 3JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 2JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 49, , ,58-0,89% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' ,06 0,52% 16 = prijsniveau desbetreffende maand 17 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen april /46

32 II Wallonië Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (charter) 03/2015 Rijlabels VASTE TERM Energie TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / OCTA+ WEB 1-3JR WA (2) ' , , ,19 0,00% 1 POWEO VAST AARDGAS 1JR (1) 2.660,06-1,95% 2 ANTARGAZ GAS VARIABEL 1JR (2) ' , , ,40-5,29% 2 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 2.669,00-11,00% 3 POWEO VAST AARDGAS 1JR (1) 33, , ,06-1,95% 3 ENI LINK 1JR (1) 2.680,00-0,74% 4 COMFORT ENERGY GO VAR 3JR (2) ' , , ,40 0,00% 4 OCTA+ WEB 1-3JR WA (2) ' ,79 0,00% 5 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' , , ,46-5,28% 5 ANTARGAZ GAS VARIABEL 1JR (2) ' ,00 0,84% 6 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 15, , ,00-11,00% 6 COMFORT ENERGY GO VAR 3JR (2) ' ,00 0,00% 7 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,00-0,74% 7 MEGA FREE 1-3JR WA (2) ' ,06 0,83% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,59 0,00% 8 ENI RELAX 1JR (1) 2.890,00-0,69% 9 MEGA ECOGAS 1-3JR WA (2) ' , , ,59-5,00% 9 ENI RELAX 3JR (1) 2.890,00-10,25% 10 COMFORT ENERGY PLUS VAR 3JR (2) ' , , ,40 0,00% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,19 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,00-10,25% MEGA ECOGAS 1-3JR WA (2) ' ,19 0,79% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,00-0,69% LUMINUS CLICK PRO (1) 2.984,93-2,93% ESSENT VAR 1JR (2) ' , , ,58 0,00% COMFORT ENERGY PLUS VAR 3JR (2) ' ,00 0,00% ESSENT VAR 3JR (2) ' , , ,58 0,00% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LUMINUS CLICK PRO (1) 24, , ,93-2,93% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LAMPIRIS ZEN WA (2) ' , , ,65-4,73% ESSENT VAR 1JR (2) ' ,58 0,00% ENECO VARIABEL 1JR (2) ' , , ,40 0,00% ESSENT VAR 3JR (2) ' ,58 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,13-8,33% LAMPIRIS ZEN WA (2) ' ,25 0,74% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.128,25-7,26% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.133,06-3,09% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% ENECO VARIABEL 1JR (2) ' ,00 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% ECS EASY PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 52, , ,25-7,26% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 33, , ,06-3,09% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,93 0,55% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' , , ,26-7,81% ESSENT VAST 2JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 3JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 3JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 2JR (1) 49, , ,58-0,89% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' ,06 0,52% april /46

33 II Brussel Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (tarieffiches) 03/2015 Jaarverbruik: kwh, Exclusief 21% btw in /jaar (charter) 03/2015 Rijlabels VASTE TERM Energie TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 04/ / OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' , , ,19 0,00% 1 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 2.669,00-11,00% 2 MEGA FREE 1-3JR BXL (2) ' , , ,46-5,28% 2 ENI LINK 1JR (1) 2.680,00-0,74% 3 ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 15, , ,00-11,00% 3 OCTA+ WEB 1-3JR BXL (2) ' ,79 0,00% 4 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,00-0,74% 4 MEGA FREE 1-3JR BXL (2) ' ,06 0,83% 5 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,59 0,00% 5 ENI RELAX 3JR (1) 2.890,00-10,25% 6 MEGA ECOGAS 1-3JR BXL (2) ' , , ,59-5,00% 6 ENI RELAX 1JR (1) 2.890,00-0,69% 7 ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,00-0,69% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,19 0,00% 8 ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,00-10,25% 8 MEGA ECOGAS 1-3JR BXL (2) ' ,19 0,79% 9 ESSENT VAR 1JR (2) ' , , ,58 0,00% 9 LUMINUS CLICK PRO (1) 2.984,93-2,93% 10 ESSENT VAR 3JR (2) ' , , ,58 0,00% 10 ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LUMINUS CLICK PRO (1) 24, , ,93-2,93% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 3.078,50-7,65% LAMPIRIS ZEN BXL (2) ' , , ,65-4,73% ESSENT VAR 1JR (2) ' ,58 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,13-8,33% ESSENT VAR 3JR (2) ' ,58 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% LAMPIRIS ZEN BXL (2) ' ,25 0,74% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 22, , ,50-7,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 3.128,25-7,26% ECS EASY PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.133,06-3,09% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05'13 35, , ,60-4,17% ECS GREEN PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 52, , ,25-7,26% ECS EASY PRO 1JR (2) 05' ,00 0,91% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 33, , ,06-3,09% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,93 0,55% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' , , ,26-7,81% ESSENT VAST 2JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 2JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 1JR (1) 49, , ,58-0,89% ESSENT VAST 3JR (1) 3.339,58-0,89% ESSENT VAST 3JR (1) 49, , ,58-0,89% LUMINUS PARTNER PRO (2) ' ,06 0,52% De CREG stelt vast dat er voor KMO s en zelfstandigen een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine verbruiken) als op het vlak van energie: Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 30 04/2015 Vlaanderen (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Verbruik: goedkoopste aanbod: 2.612, , kWh/jaar duurste aanbod: 3.339, ,06 besparingspotentieel: 22% 23% Abonnement: goedkoopste: 15,00 duurste: 120,00 april /46

34 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Wallonië Aantal producten: 28 04/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Verbruik: goedkoopste aanbod: 2.612, , kWh/jaar duurste aanbod: 3.339, ,06 besparingspotentieel: 22% 24% Abonnement: goedkoopste: 15,00 duurste: 120,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Brussel Aantal producten: 23 04/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Verbruik: goedkoopste aanbod: 2.662, , kWh/jaar duurste aanbod: 3.339, ,06 besparingspotentieel: 20% 23% Abonnement: goedkoopste: 15,00 duurste: 120,00 De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.3.4 wijzigingen t.o.v. vorige maand April is de eerste maand van het tweede kwartaal 2015 en geeft de leveranciers de mogelijkheid om de aardgasproducten met een variabele energiecomponent voor de tweede keer dit jaar te indexeren. Sinds 1 april 2013 is eveneens het koninklijk besluit 18 van 21 december 2012 in werking getreden. Artikel 1 van dit koninklijk besluit bepaalt het volgende: De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische gasmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria : 1 ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden; 2 hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 18 koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de gasprijzen door de leveranciers. april /46

35 3 ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese («CWE») gasmarkt, behalve indien de leverancier aan de commissie kan aantonen dat zijn werkelijke bevoorrading bestaat uit gas waarvan de indexatie tenminste gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index; 4 ingeval de Commissie, bij de uitwerking van de indexeringsparameters door de leveranciers, bevestigt dat de werkelijke bevoorrading van de leverancier bestaat uit gas waarvan de indexering ten minste gedeeltelijk gebeurt op basis van de aardolie-index, voorziet de indexeringsformule een maximaal percentage dat vermenigvuldigd wordt met de beursnoteringen op de Europese aardoliemarkt. Dit maximaal percentage bedraagt 50 % voor het jaar 2013, 35 % voor het jaar 2014 en 0 % vanaf het jaar 2015; 5 ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismen voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. Het deel van de variabele gasprijs dat nog is geïndexeerd op basis van beursnoteringen met betrekking tot de Europese aardoliemarkt, moet duidelijk worden aangegeven, op onderscheiden wijze ten opzichte van de andere elementen, zodanig dat een totale transparantie is verzekerd, op de internetsite van de leverancier, op de contractoffertes alsook op de jaarlijkse factuur en/of de regularisatiefactuur. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het tweede kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het directiecomité van de CREG op 23 april 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG 19. Tabel 2: indexeringsparameters voor variabele producten (Q2 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel TTF 103 Leverancier ANTARGAZ Beschrijving indexeringsparameters TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering apr-juni 2015 Q2 /MWh 21,314 TTF 103 Comfort Energy TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 EBEM TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 HUB 303 EDF Luminus HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,722 TTF 103 Electrabel TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,336 TTF (15d1,0,3) ELEGANT TTF(15d1,0,3) = de slotnotering TTF Gas Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14 de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 21,127 TTF 103 ENECO TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 ESSENT TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 LAMPIRIS TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 MEGA TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 OCTA+ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Baseload Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 TTF 103 WATZ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21,314 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 100MWh => idem Tarieffiches residentieel 19 april /46

36 COMFORT ENERGY is een nieuwe leverancier op de Vlaamse en Waalse aardgasmarkt voor KMO s en zelfstandigen. Hij lanceert 2 geïndexeerde producten: COMFORT ENERGY PLUS : Variabel, 3 jaar (TTF 103) 20 TTF COMFORT ENERGY GO 21 TTF ESSENT biedt vanaf april het geïndexeerd product VARIABEL GROEN niet langer aan voor nieuwe professionele klanten. Het wordt bijgevolg een slapend product. Dit betekent concreet het volgende: Bestaande contracten blijven lopen tot hun einddatum Het product verschijnt niet meer in de resultaten van de verschillende prijssimulatoren waardoor de verbruiker zijn of haar besparingspotentieel niet langer kan ramen 22 De leverancier publiceert niet langer de tarieffiches op zijn website Essent biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie aan van het aardgasproduct AARDGAS VARIABEL : Vorige versie: Nieuwe versie: Abonnement: 49,58 /jr 49,58 /jr Vorige versie: TTF ,06 TTF ,95 ENECO biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie aan van het aardgasproduct VARIABELE GASPRIJS : Vorige versie: Nieuwe versie: Abonnement: 24,79 /jr 24,79 /jr Vorige versie: TTF ,57 TTF ,58 Het gaat bij ESSENT en ENECO om een nieuwe versies 23 van variabele producten die slechts een keer per kwartaal indexeerbaar zijn. De nieuwe versies behouden dezelfde productnamen en zijn enkel bestemd voor nieuwe professionele klanten. In tegenstelling tot de nieuwe 20 TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 21 De communicatie gebeurt gedeeltelijk of volledig elektronisch. 22 De CREG volgt deze slapende versies wel verder op in haar nota: Energieprijzen van elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen per leverancier en per product: overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische energiemarkten ( 23 alle aanpassingen aan de prijsformule van een bepaald product die geen indexering zijn april /46

37 versies verschijnen de oude versies niet langer in de resultaten van de prijssimulatoren wat voor bestaande klanten een verkeerdelijk (door behoud van dezelfde productnaam) beeld van hun product kan geven. Het komt dus de verbruiker toe alert te blijven en op regelmatige basis te controleren dat de weergegeven resultaten voor zijn of haar product nog wel overeenkomen met de versie die initieel onderschreven werd. II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen Voorliggende nota bespreekt de prijzen voor de huidige maand. Dit geeft een beeld van de prijs van een product op één bepaald moment en zijn positie ten opzichte van de andere actieve producten op de energiemarkt. Het gaat om een momentopname die echter van maand tot maand kan verschillen. De verbruiker heeft met andere woorden niet de garantie dat een voordelig product in een bepaalde maand dat een aantal maanden later nog steeds is. Hij kan dit ook niet via prijssimulatoren te weten komen aangezien deze geen prijzen uit het verleden weergeven, enkel prijzen die gelden voor de komende periode. Hier komt nog bij dat leveranciers soms hun productaanbod aanpassen en bepaalde producten van de markt halen. Deze producten worden vanaf dat moment slapende producten. Slapende producten worden niet meer aangeboden aan nieuwe klanten maar de nog lopende contracten blijven wel bestaan. Er zijn dan niet langer tarieffiches beschikbaar en het slapend product verschijnt ook niet meer in de resultaten van de prijssimulatoren. De verschillende vormen van slapende producten worden beschreven in onderstaande grafieken. Om de KMO of zelfstandige de mogelijkheid te geven zich op langere termijn een beeld te kunnen vormen van de evolutie van zowel de actieve als van de derde vorm van slapende producten, publiceert de CREG maandelijks per regio een 6-maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen. Bij wijze van voorbeeld geven onderstaande grafieken een overzicht van de producten van ECS in Wallonië en ENI in Vlaanderen. De actieve producten werden blauw gearceerd, de gestopte producten grijs en de aangepaste producten oranje. Per maand wordt ook het niveau van het duurste actieve product (rode aanduiding) en het goedkoopste actieve product (groene aanduiding) op de volledige desbetreffende energiemarkt weergegeven. april /46

38 april /46

39 april /46

40 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken en specifiek binnen het vangnetmechanisme 24 niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle contracttypes aangeboden aan KMO s en zelfstandigen binnen België, zij houdt daarnaast ook permanente 25 gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen (Nederland (NL), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en het Verenigd Koninkrijk (UK)). Als vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studie International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry 26. Deze methodologie 27 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van: het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio; het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier; een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt De vangnetregulering zoals voorzien in artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (= de elektriciteitswet) en artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 houdende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (= de gaswet). 25 Artikel 20bis, 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 5 van de gaswet voorzien in een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas binnen de zone Noordwest-Europa. 26 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry Final Report on a study prepared for the CREG, October 2011, Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf 27 De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie werd in de loop van 2012 door de CREG verder verfijnd, door onder andere: een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, update van een aantal producten, etc. 28 Deze werkwijze impliceert, dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet worden opgenomen in de vergelijking. april /46

41 Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt 29. Er wordt voor de internationale vergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische spreiding in de vergelijking wordt meegenomen. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil onder andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie in België inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen in België vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor professionele klanten met een jaarverbruik van kwh met een enkelvoudige meter. Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor professionele klanten met een verbruik van kwh/jaar. De hieronder weergegeven prijzen: zijn gebaseerd op de prijsformules en tarieffiches, zoals gepubliceerd door de leveranciers op hun website 30 voor de maand april 2015; houden geen rekening met kortingen; zijn all-in prijzen en bevatten in tegenstelling tot de Belgische prijzen weergegeven in deel II, naast de kost voor energie ook de netvergoedingen (transmissie en distributie) en de heffingen. 29 In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat van toepassing is op de weerhouden klantenprofielen dat in de rekening wordt gebracht. 30 Alle opgenomen prijzen werden per land geverifieerd via een externe prijssimulator. april /46

42 III.2 Vaststellingen april 2015 III.2.1 Elektriciteit III KMO s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een profiel voor KMO s en zelfstandigen. Voor de maand april 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Duitsland gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk. Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 04/2015 c /kwh Rang schikking KMO kwh BE 9.303,85 18,61 2 FR 6.394,93 12,79 5 DE ,20 23,26 1 NL 7.742,19 15,48 4 UK 9.003,28 18,01 3 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 31 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. 31 Er wordt voor KMO s en zelfstandigen (professionele klanten) geen rekening gehouden met BTW, aangezien deze recupereerbaar is. april /46

43 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode april 2014 tot en met april 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (elek kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/04/ , , , , ,79 1/05/ , , , , ,84 1/06/ , , , , ,03 1/07/ , , , , ,97 1/08/ , , , , ,12 1/09/ , , , , ,06 1/10/ , , , , ,32 1/11/ , , , , ,96 1/12/ , , , , ,05 1/01/ , , , , ,15 1/02/ , , , , ,01 1/03/ , , , , ,53 1/04/ , , , , ,61 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Duitsland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken het Verenigd Koninkrijk 32 er als duurste land uitkomt, met Duitsland op de tweede plaats gevolgd door België. III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand is de rangschikking van de all-in prijzen ongewijzigd gebleven op professioneel niveau. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste all-in prijs op de eerste plaats staat. Bij professionele klanten staat Duitsland nog steeds op de eerste plaats, gevolgd door België en vervolgens het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Wanneer we enkel de energiecomponent bekijken, stellen we in april 2015 vast dat bij professionele klanten het Verenigd Koninkrijk de duurste energieprijs heeft. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: Op niveau van de energiecomponent is er in België een daling waar te nemen. Wat betreft de netwerkvergoedingen is België het duurste land. De heffingen kennen een zeer lichte 32 Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de energieprijzen aangeboden aan KMO s en zelfstandigen niet publiek beschikbaar. In de methodologie werd daarom geopteerd om de beschikbare residentiële prijzen toe te passen op het vooropgestelde profiel voor KMO s en zelfstandigen en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas. april /46

44 daling ten opzichte van voorgaande maand, te verklaren door de aanpassing van de bijdrage voor groene stroom en hernieuwbare energie bij een aantal leveranciers. In Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven, waarbij Frankrijk voor elk van de afzonderlijke componenten van de energieprijs goed scoort. Op niveau van de energiecomponent is er in Duitsland een zeer lichte daling waar te nemen. Wat betreft netwerkvergoedingen is Duitsland het op één na duurste land. In Duitsland zijn de heffingen, onder andere ter financiering van de hernieuwbare energie bijzonder hoog, wat ertoe leidt dat hier de hoogste all-in prijs wordt opgetekend. Op niveau van de energiecomponent is er in Nederland een zeer lichte daling waar te nemen. Op niveau van de energiecomponent is er in het Verenigd Koninkrijk een daling waar te nemen, die weliswaar afgeremd wordt door het effect van de wisselkoers in de maand april Het effect van de wisselkoers speelt eveneens op de andere componenten, zijnde de netvergoedingen en de heffingen. De netvergoedingen zijn in april 2015 gedaald, maar deze daling wordt eveneens afgeremd door het effect van de wisselkoers. De heffingen Renewable Obligation Certification (ROC) en Climate Change Levy (CCL) zijn in april 2015 gestegen. III.2.2 Aardgas III KMO s en zelfstandigen, kwh Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een profiel voor KMO s en zelfstandigen. Voor de maand april 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in het Verenigd Koninkrijk gevolgd door Nederland en Duitsland volgt op een derde plaats. Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 04/2015 c /kwh Rang schikking KMO kwh BE 4.569,46 4,57 5 FR 4.838,76 4,84 4 DE 5.189,10 5,19 3 NL 5.614,33 5,61 2 UK 5.847,81 5,85 1 april /46

45 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 33 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode april 2014 tot en met april 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (gas kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/04/ , , , , ,29 1/05/ , , , , ,92 1/06/ , , , , ,04 1/07/ , , , , ,04 1/08/ , , , , ,03 1/09/ , , , , ,04 1/10/ , , , , ,53 1/11/ , , , , ,62 1/12/ , , , , ,53 1/01/ , , , , ,23 1/02/ , , , , ,86 1/03/ , , , , ,47 1/04/ , , , , ,41 duurste land goedkoopste land 33 Er wordt voor KMO s en zelfstandigen (professionele klanten) geen rekening gehouden met BTW, aangezien deze recupereerbaar is. april /46

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie (F)1639 9 juni 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers (Z)1620 6 april 2017 Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers Artikel 20bis, 4bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

Nadere informatie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie (F)1626 18 mei 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van de wet

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1341

RAPPORT (RA) CDC-1341 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1566

VERSLAG (Z) CDC-1566 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 5,94 6,73 3,45 3,45 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,63 8,16 4,57 4,57 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 5,78 6,48 4,23 4,23 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 nacht 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,78 7,74 3,98 3,37 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 7,11 8,71 4,96 4,96 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,57 7,83 4,65

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,03 6,84 3,51 2,97 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,93 8,55 4,77 4,77 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,03 6,74 4,48 4,48 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00 DAG NACHT 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,36 4,31 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 6,91 8,62 4,78

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00 DAG NACHT nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van ECS Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd (Electrabel Pro Indexed) Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,28 9,13 4,98 4,98 39,95

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fa: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie