OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

2 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 3 I.1 Algemeen 3 I.2 Vaststellingen november I.2.1 Elektriciteit 9 I Residentieel, kwh, exclusief-dag, exclusief BTW 9 I KMO, kwh, exclusief-dag, exclusief BTW 11 I Wijzigingen t.o.v. vorige maand 12 Verhogingen bijdrage groene stroom en WKK in Vlaanderen 14 I.2.2 Aardgas 15 I Residentieel, kwh, exclusief BTW 15 I KMO, kwh, exclusief BTW 16 I Wijzigingen t.o.v. vorige maand 18 I.3 Grafisch overzicht november II. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND32 II.1 Algemeen 32 II.2 Vaststellingen november II.2.1 Elektriciteit 34 II Residentieel, kwh, exclusief-dag 34 II KMO, kwh, exclusief-dag 36 II Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen 37 II.2.2 Aardgas 38 II Residentieel, kwh 38 II KMO, kwh 40 II Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen van vastgestelde verschillen 41 NOVEMBER /41

3 I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË I.1 Algemeen Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches zoals gepubliceerd door de leveranciers begin november Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor volgende klanten: - residentieel, kwh jaarverbruik met een exclusief dagmeter; - KMO, kwh jaarverbruik met een exclusief dagmeter. De linker as geeft het jaarbedrag in euro weer bij het opgegeven verbruik, op basis van indexwaarden zoals gepubliceerd op bovenvermelde tarieffiche door de leverancier. De rechter as geeft de daaruit resulterende prijs in c /kwh weer. Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor volgende klanten: - residentieel, kwh; - KMO, kwh. De linker as geeft het jaarbedrag in euro weer bij het opgegeven verbruik, op basis van indexwaarden zoals gepubliceerd op bovenvermelde tarieffiche door de leverancier. De rechter as geeft de daaruit resulterende prijs in c /kwh weer. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de drie regio s (Vlaanderen, Wallonië en Brussel) aangezien er volgende verschillen bestaan: - niet alle leveranciers bieden in de drie regio s hun producten aan; - sommige producten met eenzelfde benaming hebben, afhankelijk van de regio, (licht) afwijkende prijsformules; - sommige producten met eenzelfde benaming hebben, afhankelijk van de regio, een andere looptijd; NOVEMBER /41

4 - de doorrekening van WKK en GSC gebeurt via de energiecomponent, maar maakt geen deel uit van de prijsformule. De aangerekende prijs voor beide componenten is verschillend per regio. Hierdoor kunnen identieke producten met eenzelfde prijsformule een verschillend eindtotaal geven per regio. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben alle leveringscontracten voor residentiële verbruikers een verplichte contractduur van minimum 3 jaar. Voor elektriciteit is er een ordonnantie 1 die in Artikel 25quater stelt dat: Onder voorbehoud van de in dit hoofdstuk vastgestelde opzeggingstermijnen, worden de leveringscontracten gesloten voor een vaste periode van minimum drie jaar. Een gezin kan ze evenwel altijd opzeggen mits een opzeggingstermijn van twee maanden. Voor de residentiële verbruiker van aardgas bestaat er eveneens een ordonnantie 2 die in Artikel 20ter dezelfde formulering herneemt. Het gaat in beide gevallen om een openbare dienstverplichting van de leveranciers in het Brussels Hoofdstedelijk gewest tegenover residentiële klanten. De minimum contractduur van drie jaar, de hogere graad aan wanbetalers en de grotere turn over aan inwoners van het Brussels Hoofdstedelijk gewest hebben tot gevolg dat er minder leveranciers producten aanbieden in dit gewest. Dit blijkt ook uit de grafieken in bijlage van dit document. De weergegeven prijzen in voorliggend document: - zijn gebaseerd op de prijsformules en indexwaarden op de tarieffiches, zoals gepubliceerd door de leveranciers op hun website begin november 2012; - zijn exclusief BTW; - houden geen rekening met kortingen (bijv.:domiciliëring); - houden geen rekening met gratis kwh (VL). Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030, WASEWIND, omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid van de energiecomponent mogelijk maken JULI Ordonnantie betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 2 1 APRIL Ordonnantie betreffende de organisatie van de gasmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende wegenisretributies inzake gas en elektriciteit en houdende wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2001 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest NOVEMBER /41

5 Om de vergelijkbaarheid en consistentie met de huidige resultaten van de bestaande prijssimulatoren zo optimaal mogelijk te houden, maakt de CREG in deze nota gebruik van de maandwaarden van de verschillende indexatieparameters. Om de consument echter in staat te stellen om de besparingen die een leverancierswijziging kan opleveren, beter te ramen, stelt de CREG in haar Voorstellen en : De prijs vermeld in de prijssimulatoren moet voor de verschillende indexeringsparameters gebaseerd zijn op de gemiddelde waarden van de laatste 12 maanden. Deze gemiddelde waarden moeten worden berekend op basis van de relevante SLP-curve tijdens de 12 jongste maanden. Deze methodologie verzekert een betere robuustheid van de geafficheerde resultaten door de prijssimulatoren. Ze effent de seizoensgebonden effecten en is analoog met de logica van de facturatie. De CREG zal hierover met de verschillende partijen in overleg treden en zal indien nodig zelf een berekeningsmodule volgens vermelde methodologie ontwikkelen. I.2 Vaststellingen november In het kader van de bevriezing van de bestaande variabele producten hebben alle leveranciers volgende handelswijze gevolgd: - Waar de indexwaarde op de tarieffiche de waarde van maart 2012 overtreft, blijft de waarde van maart 2012 weerhouden; - Waar de indexwaarde op de tarieffiche lager is dan de waarde van maart 2012, wordt de lagere waarde weerhouden. Onderstaande grafieken geven voor respectievelijk elektriciteit en aardgas de evolutie weer van een aantal gebruikte indexatieparameters en het effect van de bevriezing. 3 Voorstel (C) CDC-1150 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor elektriciteit en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren. 4 Voorstel (C) CDC-1151 van exhaustieve lijst van toegelaten criteria met het oog op de uitwerking door elkeen van de leveranciers van de indexeringsparameters voor gas en diverse maatregelen om de vergelijkbaarheid, objectiviteit, representativiteit en transparantie van de energieprijzen aangeboden aan residentiële klanten en kmo's in België te verzekeren. 5 Bedragen op basis van constante indexen (waarden tarieffiches), facturatie gebeurt op basis van gewogen gemiddelde van indexwaarden van betrokken periode. NOVEMBER /41

6 Figuur 1: Evolutie indexatieparameters elektriciteit NOVEMBER /41

7 Figuur 2: Evolutie indexatieparameters aardgas NOVEMBER /41

8 Figuren 3 en 4 geven respectievelijk voor elektriciteit en aardgas een concreet voorbeeld van het effect van de bevriezing op de energiecomponent op jaarbasis. De voorbeelden zijn gebaseerd op de producten: Elektriciteit: Energyplus van ECS (indexatieparameters Nc en Ne); Aardgas: Energyplus van ECS (indexatieparameters Igd en Gpi) De donker ingekleurde balken geven de jaarbedragen weer die rekening houden met de bevriezing, de lichter ingekleurde balken geven het jaarbedrag van de energiecomponent zonder bevriezing. De oranje curve geeft per maand het niveau weer van het goedkoopste product op de markt. Figuur 3: Effect bevriezing op energiecomponent elektriciteit op jaarbasis NOVEMBER /41

9 Figuur 4: Effect bevriezing op energiecomponent aardgas op jaarbasis I.2.1 Elektriciteit I Residentieel, kwh, exclusief-dag, exclusief BTW Onderstaande tabellen geven een overzicht per regio van de tien goedkoopste producten, rekening houdend met de uitgangspunten vermeld onder punt 1. Bij producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden maar waarvoor nog wel lopende contracten bestaan, is de positie in de lijst lichtblauw ingekleurd. Ook producten die vanaf de huidige maand nieuw op de markt zijn, krijgen een aparte (oranje) aanduiding. : Bestaand product, niet beschikbaar voor nieuwe klanten : Nieuw product NOVEMBER /41

10 VLAANDEREN PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ECS FIXONLINE 1JR (1) 251,84 7,20 2. OCTA+ ANNIVERSARY 2JR (1) 265,71 7,59 3. EDF-LUMINUS CLICK 1JR (1) 266,23 7,61 4. ESSENT VAST GROEN 1 JR (1) 266,76 7,62 5. ENI BUDGET 1JR (1) 267,27 7,64 6. ESSENT POWER PROMO 1JR (2) 270,02 7,71 7. ENECO PARTICULIER 1JR (1) 273,40 7,81 8. ESSENT VAR GROEN 1 JR (2) 277,68 7,93 9. OCTA+ VARIABEL 1-3JR (2) 283,20 8, OCTA+ EUREKA ELEKTRICITEIT (2) 290,34 8,30 Het duurste product in Vlaanderen in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 11,37 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 37 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 146 per jaar. WALLONIË PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ECS FIXONLINE 1JR (1) 260,34 7,44 2. ENI BUDGET 1JR (1) 260,91 7,45 3. OCTA+ ANNIVERSARY 2JR (1) 268,51 7,67 4. EDF-LUMINUS CLICK 1JR (1) 278,27 7,95 5. ESSENT VAST GROEN 1 JR (1) 278,80 7,97 6. ESSENT POWER PROMO 1JR (2) 282,06 8,06 7. ENECO PARTICULIER 1JR (1) 283,09 8,09 8. OCTA+ VARIABEL 1-3JR (2) 286,01 8,17 9. ENI BASIC 1JR kWh (1) 287,27 8, ESSENT VAR GROEN 1 JR (2) 289,72 8,28 Het duurste product in Wallonië in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 11,71 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 36 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 149 per jaar. BRUSSEL PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ECS FIXONLINE 3JR (1) 227,54 6,50 2. OCTA+ VARIABEL 1-3JR (2) 242,26 6,92 3. OCTA+ GROEN VAST 3JR (1) 255,47 7,30 4. OCTA+ GROEN VAR TRIM 1-3JR (2) 256,50 7,33 5. LAMPIRIS GROEN (1) 258,76 7,39 6. BELPOWER GROEN 3JR (1) 267,40 7,64 7. EDF-LUMINUS FIX 3 JR (1) 277,80 7,94 8. ECS FIXPLUS 3JR (1) 289,57 8,27 9. EDF-LUMINUS ACTIEF CONNECT 3JR (2) 315,82 9, ECS OPTIBUDGET (2) 321,67 9,19 NOVEMBER /41

11 Het duurste product in Brussel in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 9,95 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 35 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 121 per jaar. I KMO, kwh, exclusief-dag, exclusief BTW Onderstaande tabellen geven een overzicht per regio van de tien goedkoopste producten, rekening houdend met de uitgangspunten vermeld onder punt 1. Bij producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden maar waarvoor nog wel lopende contracten bestaan, is de positie in de lijst lichtblauw ingekleurd. Ook producten die vanaf de huidige maand nieuw op de markt zijn, krijgen een aparte (oranje) aanduiding. : Bestaand product, niet beschikbaar voor nieuwe klanten : Nieuw product VLAANDEREN PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ESSENT GROEN LIMITED PRO 1 JR (1) 3.489,88 6,98 2. ENECO KMO 1 JR (1) 3.520,04 7,04 3. EDF-LUMINUS CLICK PRO 1 JR (1) 3.550,50 7,10 4. OCTA+ VARIABEL 1 JR (2) 3.587,05 7,17 5. ESSENT GROEN LIMITED PRO 2 JR (1) 3.629,88 7,26 6. ESSENT GROEN LIMITED PRO 3 JR (1) 3.629,88 7,26 7. EBEM GROEN ENDEX 1JR (2) 3.697,10 7,39 8. LAMPIRIS GROEN PRO 1 JR (1) 3.708,56 7,42 9. ESSENT VAR GROEN PRO 1 JR (2) 3.763,80 7, OCTA+ GROEN VAST PRO 3 JR (1) 3.783,72 7,57 Het duurste product in Vlaanderen in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 9,70 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 28 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. NOVEMBER /41

12 WALLONIË PRODUCT /JAAR c /kwh 1. OCTA+ VARIABEL 1 JR (2) 3.627,17 7,25 2. ENECO KMO 1 JR (1) 3.658,45 7,32 3. ESSENT GROEN LIMITED PRO 1 JR (1) 3.661,88 7,32 4. EDF-LUMINUS CLICK PRO 1 JR (1) 3.722,50 7,45 5. ENI FLEX PRO 1 JR (2) 3.782,18 7,56 6. ESSENT GROEN LIMITED PRO 2 JR (1) 3.801,88 7,60 7. ESSENT GROEN LIMITED PRO 3 JR (1) 3.801,88 7,60 8. ENI BASIC 1 JR (1) 3.808,16 7,62 9. OCTA+ GROEN VAST PRO 3 JR (1) 3.823,84 7, OCTA+ GROEN VAST PRO 2 JR (1) 3.828,84 7,66 Het duurste product in Wallonië in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 10,05 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 28 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. BRUSSEL PRODUCT /JAAR c /kwh 1. OCTA+ VARIABEL 1 JR (2) 3.002,17 6,00 2. ESSENT GROEN LIMITED PRO 1 JR (1) 3.036,88 6,07 3. EDF-LUMINUS CLICK PRO 1 JR (1) 3.097,50 6,20 4. ENI FLEX PRO 1 JR (2) 3.157,18 6,31 5. ESSENT GROEN LIMITED PRO 2 JR (1) 3.176,88 6,35 6. ESSENT GROEN LIMITED PRO 3 JR (1) 3.176,88 6,35 7. ENI BASIC 1 JR (1) 3.183,16 6,37 8. OCTA+ GROEN VAST PRO 3 JR (1) 3.198,84 6,40 9. OCTA+ GROEN VAST PRO 2 JR (1) 3.203,84 6, OCTA+ GROEN VAST PRO 1 JR (1) 3.238,84 6,48 Het duurste product in Brussel in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 9,59 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 37 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. I Wijzigingen t.o.v. vorige maand ECS verlaagt voor het product FIXONLINE de vaste vergoeding van 49,10 tot 22,60 en de prijs per verbruikte kwh van c 5,83 tot c 5,61. Het betreft een product met een vaste energiecomponent voor residentiële klanten dat enkel online kan onderschreven worden. EDF-LUMINUS verandert de naam van het huishoudelijk product LUMINUS VAST ELEKTRICITEIT TWEE JAAR in LUMINUS FIX ELEKTRICITEIT TWEE JAAR en de naam van het product LUMINUS VAST PRO² ELEKTRICITEIT voor KMO s in LUMINUS FIX PRO² NOVEMBER /41

13 ELEKTRICITEIT. Voor huishoudelijke klanten in het Brussels Hoofdstedelijk gewest komt het nieuwe product LUMINUS FIX ELEKTRICITEIT DRIE JAAR op de markt. OCTA+ verhoogt in november de bijdrage groene stroom in Vlaanderen van c 0,944/kWh tot c 1,194/kWh of een stijging met 26%. De bijdrage WKK verhoogt van c 0,287/kWh tot c 0,301/kWh of een stijging met 5%. NUON BELGIUM EN DISTRIGAS FUSEREN TOT ENI GAS & POWER NV Naar aanleiding van het fuseren op 1 november 2012 van NUON BELGIUM en DISTRIGAS tot ENI GAS & POWER NV verandert ook het volledige productaanbod. De bestaande NUON-producten veranderen van naam en worden (op één na) niet langer aangeboden aan nieuwe klanten. Bijkomend worden drie nieuwe producten in de markt geplaatst. Hierna volgt een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. NUON FLEX 1JR wordt ENI FLEX 1JR. Dit product wordt ook aangeboden aan nieuwe klanten. De vaste vergoeding van dit variabel product verlaagt van 65,71 tot 33,06 maar ook de coëfficiënten van de indexeringsformule werden gewijzigd. Het gaat dus niet enkel om een naamswijziging maar ook de indexatieformule werd aangepast wat de vergelijkbaarheid in de tijd van dit product eigenlijk onmogelijk maakt. Volgende producten (zowel voor huishoudelijke als professionele klanten) wijzigden van naam maar zijn niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Deze naamswijziging is bijgevolg enkel van toepassing voor de lopende voormalige NUON-contracten: NUON BUDGET 1JR wordt ENI BUDGET 1JR; NUON BUDGET 3JR wordt ENI BUDGET 3JR; NUON NATURE 1JR wordt ENI NATURE 1JR; NUON NATURE 3JR wordt ENI NATURE 3JR; NUON COMFORT 1JR wordt ENI COMFORT 1JR; NUON COMFORT 3JR wordt ENI COMFORT 3JR ENI lanceert drie nieuwe producten: ENI BASIC 1JR, ENI RELAX 1JR en ENI RELAX 3JR. Voor residentiële klanten beschikbaar in Vlaanderen en Wallonië, voor professionele klanten ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het gaat om producten met een vaste energiecomponent. Elke product heeft drie verschillende prijzen, afhankelijk van de verbruiksschijf ( kWh, kWh, >5.000kWh) waarin de klant zich bevindt. NOVEMBER /41

14 De berekening van de energiecomponent op jaarbasis bij de producten ENI RELAX 1JR en 3JR heeft volgende bijzonderheid. Bij klanten met een enkelvoudige meter, waarop in principe het volledige verbruik op de dagteller wordt geregistreerd, wordt toch 16,6667% van het totaal verbruik aangerekend aan nachttarief. In het geval van een tweevoudige meter wordt 75% van het dagverbruik aan dagtarief aangerekend, 25% van het dagtarief aan nachttarief en het effectieve nachtverbruik volledig aan nachttarief. Dit geldt echter enkel voor de energiecomponent en niet voor de netvergoedingen die wel volgens de effectieve dag- en nachtverbruiken zullen worden aangerekend. Voorbeeld berekening ENERGIEKOST, ENI RELAX 1JR: Verbruik dag: 1.600kWh, prijs november 2012: c 9,26/kWh Verbruik nacht: 1.900kWh, prijs november 2012: c 5,09c /kwh Berekening: Vaste vergoeding = 70,25 Dagverbruik: 1.600kwh x 75% x c 9,26/kWh = 111,12 Dagverbruik: 1.600kwh x 25% x c 5,09/kWh = 20,36 Nachtverbruik: 1.900kWh x c 5,09/kWh = 96,71 Totaal 6 energiecomponent : 298,44 Tot slot verhoogt ENI in Vlaanderen vanaf november de bijdrage hernieuwbare energie en WKK met bijna 43% van 1,231 c /kwh tot 1,757 c /kwh. Verhogingen bijdrage groene stroom en WKK in Vlaanderen De jongste maanden stelt de CREG vast dat een aantal leveranciers de bijdrage groene stroom en WKK hebben verhoogd. Het tarief dat de leveranciers vermelden op hun tarieffiches is geen wettelijk opgelegd of verplicht tarief. Het wordt bepaald door de leveranciers en dient in principe om de werkelijke kosten te dekken die het gevolg zijn van de wettelijke verplichting opgenomen in het Energiedecreet 7 om jaarlijks te voldoen aan een vastgesteld quotum hernieuwbare energie. Uiterlijk op 31 maart moeten de leveranciers elk jaar bij de VREG de vereiste groenestroomcertificaten en warmtekrachtcertificaten indienen. 6 Exclusief BTW, bijdrage groene stroom en bijdrage WKK. 7 Decreet houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid van 8 mei 2009, Artikel , en NOVEMBER /41

15 Op 1 augustus 2012 werd het Energiedecreet aangepast. De quotaverplichtingen voor de leveranciers werden verhoogd met hogere kosten tot gevolg. Hoewel het decreet pas op 1 augustus in werking trad, gelden de verhoogde quota vanaf 1 januari De VREG die bevoegd is voor deze materie, bevestigt dat de leveranciers deze extra kosten bij hun klanten mogen recupereren. I.2.2 Aardgas I Residentieel, kwh, exclusief BTW Onderstaande tabellen geven een overzicht per regio van de tien goedkoopste producten, rekening houdend met de uitgangspunten vermeld onder punt 1. Bij producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden maar waarvoor nog wel lopende contracten bestaan, is de positie in de lijst lichtblauw ingekleurd. Ook producten die vanaf de huidige maand nieuw op de markt zijn, krijgen een aparte (oranje) aanduiding. : Bestaand product, niet beschikbaar voor nieuwe klanten : Nieuw product VLAANDEREN PRODUCT /JAAR c /kwh 1. OCTA+ EUREKA (2) 745,02 3,20 2. ENI FIX GAS 1JR (1) 751,72 3,23 3. EDF LUMINUS CLICK 1 JR (1) 761,33 3,27 4. ENECO VAR 1JR TTF103 (2) 761,84 3,28 5. OCTA+ ANNIV (2) 762,16 3,28 6. ESSENT VAR 1JR (2) 762,41 3,28 7. OCTA+ VAR (2) 766,01 3,29 8. ENI FLEX 1JR (2) 767,00 3,30 9. LAMPIRIS SWEET (2) 767,64 3, ESSENT VAR 1JR (2) 771,52 3,32 Het duurste product in Vlaanderen in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,94 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 35 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 405 per jaar. NOVEMBER /41

16 WALLONIË PRODUCT /JAAR c /kwh 1. OCTA+ EUREKA (2) 745,02 3,20 2. ENI FIX GAS 1JR (1) 751,72 3,23 3. EDF LUMINUS CLICK 1 JR (1) 761,33 3,27 4. ENECO VAR 1JR TTF103 (2) 761,84 3,28 5. OCTA+ ANNIV (2) 762,16 3,28 6. ESSENT VAR 1JR (2) 762,41 3,28 7. OCTA+ VAR (2) 766,01 3,29 8. ENI FLEX 1JR (2) 767,00 3,30 9. LAMPIRIS SWEET (2) 767,64 3, ESSENT VAR 1JR (2) 771,52 3,32 Het duurste product in Wallonië in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,94 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 35 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 405 per jaar. BRUSSEL PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ENI FIX GAS 1JR (1) 751,72 3,23 2. OCTA+ VAR (2) 766,01 3,29 3. ENI FLEX (2) 767,00 3,30 4. LAMPIRIS SWEET (2) 767,64 3,30 5. ECS FIXONLINE 3JR VAST (1) 786,15 3,38 6. ENI GAS (2) 890,77 3,83 7. EDF LUMINUS AKTIEF CONNECT 3JR (2) 925,39 3,98 8. EDF LUMINUS FIX 3 JR (1) 954,13 4,10 9. ECS FIXPLUS 3JR VAST (1) 984,42 4, ECS GROENPLUS 3JR VAST (1) 984,42 4,23 Het duurste product in Brussel in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,94 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 33 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van 384 per jaar. I KMO, kwh, exclusief BTW Onderstaande tabellen geven een overzicht per regio van de tien goedkoopste producten, rekening houdend met de uitgangspunten vermeld onder punt 1. Bij producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden maar waarvoor nog wel lopende contracten bestaan, is de positie in de lijst lichtblauw ingekleurd. Ook producten die vanaf de huidige maand nieuw op de markt zijn, krijgen een aparte (oranje) aanduiding. NOVEMBER /41

17 : Bestaand product, niet beschikbaar voor nieuwe klanten : Nieuw product VLAANDEREN PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ENI FIX GAS 1JR (1) 3.127,19 3,13 2. ENECO VAR 1JR TTF103 (2) 3.166,26 3,17 3. ESSENT VAR 1JR (2) 3.168,90 3,17 4. EDF LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.198,93 3,20 5. ESSENT VAR 1JR (2) 3.207,86 3,21 6. OCTA+ VAR (2) 3.239,15 3,24 7. ENECO VAR 1JR (2) 3.240,90 3,24 8. LAMPIRIS STANDARD > (2) 3.246,15 3,25 9. EBEM VAR ONBEP DUUR (2) 3.265,61 3, ENI FLEX 1JR (2) 3.370,00 3,37 Het duurste product in Vlaanderen in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,76 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 33 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. WALLONIË PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ENI FIX GAS 1JR (1) 3.127,19 3,13 2. ENECO VAR 1JR TTF103 (2) 3.166,26 3,17 3. ESSENT VAR 1JR (2) 3.168,90 3,17 4. EDF LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.198,93 3,20 5. ESSENT VAR 1JR (2) 3.207,86 3,21 6. OCTA+ VAR (2) 3.239,15 3,24 7. ENECO VAR 1JR (2) 3.240,90 3,24 8. LAMPIRIS STANDARD > (2) 3.246,15 3,25 9. ENI FLEX 1JR (2) 3.370,00 3, ENI BASIC 1JR (1) 3.440,00 3,44 Het duurste product in Wallonië in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,76 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 33 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. NOVEMBER /41

18 BRUSSEL PRODUCT /JAAR c /kwh 1. ENI FIX GAS 1JR (1) 3.127,19 3,13 2. ESSENT VAR 1JR (2) 3.168,90 3,17 3. EDF LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.198,93 3,20 4. ESSENT VAR 1JR (2) 3.207,86 3,21 5. OCTA+ VAR (2) 3.239,15 3,24 6. LAMPIRIS STANDARD > (2) 3.246,15 3,25 7. ENI FLEX 1JR (2) 3.370,00 3,37 8. ENI BASIC 1JR (1) 3.440,00 3,44 9. ESSENT VAR 3JR (2) 3.458,90 3, ESSENT VAR 3JR (2) 3.467,86 3,47 Het duurste product in Brussel in de opgegeven periode heeft een eenheidsprijs van 4,76 c /kwh. Door te kiezen voor het goedkoopste product, realiseert de consument een besparing van 33 % tegenover het duurste product, ofwel een voordeel van per jaar. I Wijzigingen t.o.v. vorige maand ECS verlaagt voor het product FIXONLINE de vaste vergoeding van 36,95 tot 22,60 en de prijs per verbruikte kwh van c 3,59 tot c 3,28. Het betreft een product met een vaste energiecomponent voor residentiële klanten dat enkel online kan onderschreven worden. EDF-LUMINUS lanceert voor huishoudelijke klanten in Vlaanderen en Wallonië het product LUMINUS FIX GAS TWEE JAAR. In het Brussels Hoofdstedelijk gewest wordt dit een product met een looptijd van 3 jaar. Voor professionele klanten komt het product LUMINUS FIX PRO² GAS op de markt in Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk gewest. NUON BELGIUM EN DISTRIGAS FUSEREN TOT ENI GAS & POWER NV Naar aanleiding van het fuseren op 1 november 2012 van NUON BELGIUM en DISTRIGAS tot ENI GAS & POWER NV verandert ook het volledige productaanbod. De bestaande NUON-producten veranderen van naam en worden (op één na) niet langer aangeboden aan nieuwe klanten. Bijkomend worden drie nieuwe producten in de markt geplaatst. Hierna volgt een overzicht van de doorgevoerde wijzigingen. NUON SPAARGAS BUDGET wordt ENI FLEX 1JR. Dit product wordt ook aangeboden aan nieuwe klanten. Op zondag 11 november 2012 beschikte de CREG nog niet over de (aangepaste) indexatieformule voor dit product. Voor KMO s werden ook de verbruiksschijven aangepast en op hetzelfde niveau gebracht als deze voor residentiële klanten. NOVEMBER /41

19 Volgende producten (zowel voor huishoudelijke als professionele klanten) wijzigden van naam maar zijn niet beschikbaar voor nieuwe klanten. Deze naamswijziging is bijgevolg enkel van toepassing voor de lopende voormalige NUON-contracten: NUON AARDGAS wordt ENI GAS 1JR; NUON AARDGAS FIX 3JR wordt ENI FIX GAS 3JR; NUON SPAARGAS FIX 1JR wordt ENI FIX GAS 1JR ENI lanceert drie nieuwe producten: ENI BASIC 1JR, ENI RELAX 1JR en ENI RELAX 3JR. Voor residentiële klanten beschikbaar in Vlaanderen en Wallonië, voor professionele klanten ook in het Brussels Hoofdstedelijk gewest. Het gaat om producten met een vaste energiecomponent. Elke product heeft drie verschillende prijzen, afhankelijk van de verbruiksschijf ( kWh, kWh, kWh) waarin de klant zich bevindt. I.3 Grafisch overzicht november 2012 : Bestaand product, niet beschikbaar voor nieuwe klanten : Nieuw product (1) : Product met VASTE energiecomponent (2) : Product met VARIABELE energiecomponent NOVEMBER /41

20 NOVEMBER /41

21 NOVEMBER /41

22 NOVEMBER /41

23 NOVEMBER /41

24 NOVEMBER /41

25 NOVEMBER /41

26 NOVEMBER /41

27 NOVEMBER /41

28 NOVEMBER /41

29 NOVEMBER /41

30 NOVEMBER /41

31 NOVEMBER /41

32 II. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND II.1 Algemeen De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken en specifiek binnen de vangnetregulering 8 niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle contracttypes aangeboden aan zowel residentiële verbruikers als aan KMO s binnen België, zij houdt daarnaast ook permanente 9 gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen (Nederland (NL), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en het Verenigd Koninkrijk (UK)). Als vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studies International comparison of electricity and gas prices for households 10 en International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry 11. Deze methodologie 12 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van : 8 De vangnetregulering zoals voorzien in artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (= de elektriciteitswet) en artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 houdende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen (= de gaswet). 9 Artikel 20bis, 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 5 van de gaswet voorzien in een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas binnen de zone Noordwest-Europa. 10 International comparison of electricity and gas prices for household Final Report on a study prepared for the CREG, October 2011, Frontier_Economics-International_Comp_HH_Energy_Prices.pdf 11 International comparison of electricity and gas prices for commerce and industry Final Report on a study prepared for the CREG, October 2011, Frontier_Economics-International_Comp_CandI_Energy_Prices.pdf 12 De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie werd in de loop van 2012 door de CREG verder verfijnd, door onder andere : een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, update van een aantal producten, etc. NOVEMBER /41

33 - het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio; - het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier; - een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt 13. Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt 14. Er wordt voor de internationale vergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische spreiding in de vergelijking wordt meegenomen. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil onder andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie in België inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen in België vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor volgende klanten: - residentieel, kwh jaarverbruik met een exclusief dagmeter; - KMO, kwh jaarverbruik met een exclusief dagmeter. Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor volgende klanten: - residentieel, kwh; - KMO, kwh. De hieronder weergegeven prijzen: - zijn gebaseerd op de prijsformules en tarieffiches, zoals gepubliceerd door de leveranciers op hun website 15 voor de maand november 2012; - houden geen rekening met kortingen; 13 Deze werkwijze impliceert, dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet worden opgenomen in de vergelijking. 14 In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat van toepassing is op de weerhouden klantenprofielen dat in de rekening wordt gebracht. 15 Alle opgenomen prijzen werden per land geverifieerd via een externe prijssimulator. NOVEMBER /41

34 - zijn all-in prijzen en bevatten in tegenstelling tot de Belgische prijzen weergegeven in deel I, naast de kost voor energie ook de netvergoedingen (transmissie en distributie), de heffingen en de BTW. II.2 Vaststellingen november 2012 II.2.1 Elektriciteit II Residentieel, kwh, exclusief-dag Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking. Voor de maand november 2012 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Duitsland gevolgd door België. nov-12 /jaar c /kwh Rangschikking Vergelijking Buitenland (all in prijzen) Residentieel Dc (3.500kWh) 3500 BE 847,78 24,22 2 FR 508,66 14,53 5 DE 902,29 25,78 1 NL 679,11 19,40 3 UK 628,80 17,97 4 Om meer aan te sluiten bij het eerste deel van dit rapport word in onderstaande grafiek een opdeling gegeven van de all-in energieprijs naar de volgende vier componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie), heffingen en BTW. NOVEMBER /41

35 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode mei 2012 tot en met november 2012 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. In deze rangschikking wordt het duurste land in een donkere kleur weergegeven en het goedkoopste land in een lichte kleur. Component energie (elek kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/05/ ,81 274,20 182,93 280,36 371,24 1/06/ ,67 274,20 182,93 280,51 379,64 1/07/ ,67 274,20 182,95 281,48 378,66 1/08/ ,19 277,69 186,53 281,48 387,07 1/09/ ,81 277,69 186,53 282,00 386,79 1/10/ ,86 273,53 186,53 282,17 386,82 1/11/ ,94 269,96 186,53 281,74 386,49 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Duitsland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken het Verenigd Koninkrijk 16 er als duurste land uitkomt, met België ook hier op een tweede plaats. 16 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in deze nota worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen. Verschuivingen in de rangschikking moeten daarom met enige omzichtigheid worden bekeken. NOVEMBER /41

36 II KMO, kwh, exclusief-dag Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een KMO-profiel. Voor de maand november 2012 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Duitsland gevolgd door België. nov-12 /jaar c /kwh Rangschikking Vergelijking Buitenland (all in prijzen) KMO (50.000kWh) BE 9.287,05 18,57 2,00 FR 5.887,88 11,78 5,00 DE ,98 21,78 1,00 NL 7.791,84 15,58 3,00 UK 7.600,85 15,20 4,00 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 17 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. 17 Er wordt voor KMO s (professionele klanten) geen rekening gehouden met BTW, aangezien deze recupereerbaar is. NOVEMBER /41

37 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode mei 2012 tot en met november 2012 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (elek kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/05/ , , , , ,32 1/06/ , , , , ,25 1/07/ , , , , ,18 1/08/ , , , , ,43 1/09/ , , , , ,70 1/10/ , , , , ,04 1/11/ , , , , ,71 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Duitsland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken het Verenigd Koninkrijk 18 er als duurste land uitkomt, met Duitsland op de tweede plaats en België op de derde plaats. II Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand blijft de rangschikking op all-in prijzen ongewijzigd, zowel bij residentiële als bij professionele klanten, met Duitsland als duurste, gevolgd door België en Nederland. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: - Het Verenigd Koninkrijk kent de hoogste energieprijs; - Duitsland heeft de tweede duurste energieprijs. In Duitsland zijn de heffingen, onder andere ter financiering van de hernieuwbare energie bijzonder hoog, wat ertoe leidt dat hier de hoogste all-in prijs wordt opgetekend; - België heeft de derde duurste energieprijs en kent daarenboven de duurste netwerkvergoedingen; 18 Voor het Verenigd Koninkrijk zijn de energieprijzen aangeboden aan KMO s niet publiek beschikbaar. In de methodologie werd daarom geopteerd om de beschikbare residentiële prijzen toe te passen op het vooropgestelde KMO-profiel en dit zowel voor elektriciteit als voor aardgas. NOVEMBER /41

38 - Nederland heeft in de maand november 2012 een aantal producten van tarief zien wijzigen evenwel zonder impact op de rangschikking; - In Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven, waarbij Frankrijk voor elk van de afzonderlijke componenten van de energieprijs goed scoort. II.2.2 Aardgas II Residentieel, kwh Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking. Voor de maand november 2012 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Nederland gevolgd door België. nov-12 /jaar c /kwh Rangschikking Vergelijking Buitenland (all in prijzen) Residentieel T2 (23.260kWh) BE 1.708,26 7,34 2 FR 1.537,41 6,61 3 DE 1.530,61 6,58 4 NL 1.797,50 7,73 1 UK 1.276,89 5,49 5 Om meer aan te sluiten bij het eerste deel van dit rapport word in onderstaande grafiek een opdeling gegeven van de all-in energieprijs naar de volgende vier componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie), heffingen en BTW. NOVEMBER /41

39 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode mei 2012 tot en met november 2012 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. In deze rangschikking wordt het duurste land in een donkere kleur weergegeven en het goedkoopste land in een lichte kleur. Component energie (gas kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/05/ ,07 768,60 819,47 861,53 876,10 1/06/ ,07 767,37 819,47 859,37 895,91 1/07/ ,22 757,94 796,13 918,49 893,59 1/08/ ,07 763,21 821,85 922,31 913,45 1/09/ ,07 761,16 821,85 921,31 912,70 1/10/ ,07 771,19 848,33 922,17 901,99 1/11/ ,07 773,59 848,33 924,28 901,02 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Nederland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken, België er als duurste land uitkomt, met in november 2012 Nederland op de tweede plaats. NOVEMBER /41

40 II KMO, kwh Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor een KMO-profiel. Voor de maand november 2012 wordt de hoogste prijs vastgesteld in België gevolgd door Nederland. nov-12 /jaar c /kwh Rangschikking Vergelijking Buitenland (all in prijzen) KMO ( kWh) ,00 BE 5.780,02 5,78 1 FR 5.497,80 5,50 3 DE 5.207,70 5,21 4 NL 5.677,52 5,68 2 UK 4.858,15 4,86 5 Onderstaande grafiek toont een opdeling van de all-in energieprijs tussen de volgende drie 19 componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie) en heffingen. 19 Er wordt voor KMO s (professionele klanten) geen rekening gehouden met BTW, aangezien deze recupereerbaar is. NOVEMBER /41

41 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode mei 2012 tot en met november 2012 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. Component energie (gas kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/05/ , , , , ,20 1/06/ , , , , ,84 1/07/ , , , , ,19 1/08/ , , , , ,05 1/09/ , , , , ,30 1/10/ , , , , ,60 1/11/ , , , , ,28 duurste land goedkoopste land Dus zowel bij de vergelijking van de all-in prijs als bij de vergelijking van de zuivere energiecomponent voert België de rangschikking als duurste land aan. II Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen van vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand blijft de rangschikking op all-in prijzen ongewijzigd. Bij residentiële klanten staat Nederland op de eerste plaats, gevolgd door België en Frankrijk. Wat professionele klanten betreft, is België het duurst, gevolgd door Nederland en Frankrijk. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: - België kent ook deze maand de hoogste energieprijs; - Nederland en Duitsland kennen een lagere energieprijs, maar compenseren dit met hoge taksen op aardgas; - Nederland heeft in de maand november 2012 een aantal producten van tarief zien wijzigen evenwel zonder impact op de rangschikking; - In Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven. NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN APRIL 2015 april 2015 1/46 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 2 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1341

RAPPORT (RA) CDC-1341 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie (F)1639 9 juni 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie (F)1626 18 mei 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van de wet

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste en 2 de kwartaal 2011 1. Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, zal BRUGEL,

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt

Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt Evolutie van het sociaal elektriciteitstarief op de residentiële markt December 0 Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijs van de elektriciteit verkocht aan de beschermde klanten

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1566

VERSLAG (Z) CDC-1566 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast Huishoudelijke klanten Maart 2008 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Juli 20 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 1/15 Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de aardgasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. "de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00 DAG NACHT nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van ECS Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd (Electrabel Pro Indexed) Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,28 9,13 4,98 4,98 39,95

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Pascal MISSELYN Bestuurder en coördinator, BRUGEL CDU

Pascal MISSELYN Bestuurder en coördinator, BRUGEL CDU Wat zijn de voordelen voor de eindklanten vijf tot acht jaar na de liberalisering van de aardgas- en elektriciteitsmarkten? Welke evoluties kunnen we op korte of middellange termijn verwachten? Pascal

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier Energietar Te weinig mensen verlaten hun standaardleverancier voor een goedkoper alternatief. Onze extra voordelen helpen u de koudwatervrees overwinnen. S inds Electricité de France in mei hoofdaandeelhouder

Nadere informatie

Samenstelling energiefactuur

Samenstelling energiefactuur Samenstelling energiefactuur Persoonsgegevens en EAN-codes In de onderstaande afbeelding zie je het voorblad van een voorbeeld factuur/afrekening van Electrabel. De pijl verwijst naar de plek van je contactgegevens:

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fa: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

STUDIE (F)080306-CDC-755

STUDIE (F)080306-CDC-755 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 40 Brussel Tel.: 02/28.7. Fax: 02/28.7.0 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)0800-CDC-755

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004

Persmededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 4 juni 2004 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Persmededeling

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie