OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari /45

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND 5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 6 II.1 algemeen 6 II.2 vaststellingen elektriciteit februari II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden 10 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 13 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 14 II Vlaanderen 14 II Wallonië 15 II Brussel 16 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 17 II Vlaanderen 17 II Wallonië 18 II Brussel 19 II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand 20 II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen 22 II.3 vaststellingen aardgas februari II.3.1 aardgas: België versus buurlanden 25 II.3.2 aardgas: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 28 II.3.3 KMO s en zelfstandigen, kwh: prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 29 II Vlaanderen 29 II Wallonië 30 II Brussel 31 februari /45

3 II.3.4 wijzigingen t.o.v. vorige maand 32 II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen 34 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND38 III.1 Algemeen 38 III.2 Vaststellingen februari III.2.1 Elektriciteit 40 III KMO s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter 40 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen 42 III.2.2 Aardgas 43 III KMO s en zelfstandigen, kwh 43 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen vastgestelde verschillen 44 februari /45

4 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme update de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen in de drie regio s van het land en dit op basis van de gepubliceerde tarieffiches door de leveranciers bij het begin van de maand. In het kader van het Charter berekent de CREG eveneens de c /kwh prijs van de zuivere energiecomponent op basis van de modaliteiten van bijlage B van voormeld Charter. De actieve variabele producten blijven ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we zowel bij elektriciteit als bij aardgas dalende evoluties tot iets meer dan 10% vast t.o.v. vorige maand. Key figures februari 2015 voor de energiemarkt van KMO s en zelfstandigen Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Vlaanderen Wallonië Brussel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Maand: 02/2015 Aantal leveranciers: Aantal producten: Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.239, , , , , , kWh/jaar duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.511, , , , , ,95 28% 36% 27% 31% 44% 48% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.232, , , , , , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.335, , , , , ,97 25% 33% 26% 28% 42% 46% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Aantal leveranciers: Aantal producten: kWh/jaar goedkoopste aanbod: 2.570, , , , , ,00 duurste aanbod: 3.560, , , , , ,06 besparingspotentieel: 28% 26% 32% 30% 28% 26% Abonnement: goedkoopste: duurste: 15,00 15,00 15,00 120,00 120,00 120,00 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) februari /45

5 AARDGAS ENECO biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie (gewijzigde indexeringsformule) aan van het aardgasproduct ENECO VARIABELE GASPRIJS. I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen, gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In februari 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2de plaats inneemt en voor aardgas de 5de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor elektriciteit op de 3de plaats en voor aardgas op de 2de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van februari 2015 met deze van februari 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor professionele verbruikers in België zijn gestegen met 32,72 (0,97%) bij elektriciteit en zijn gedaald met 413,65 (11,35%) bij aardgas. februari /45

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor KMO s en zelfstandigen te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: zijn exclusief BTW houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring) en gelden voor volgende typeklanten: Elektriciteit: o kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter o kwh jaarverbruik met een tweevoudige meter: kwh dag- of piekverbruik kwh nacht- of dalverbruik Dag- of piekuren situeren zich in regel 1 op weekdagen van 07.00h tot 22.00h. Nacht- of daluren situeren zich in regel: o op weekdagen van 22.00h tot 07.00h o tijdens het weekend: vrijdag 22.00h tot maandag 07.00h o op feestdagen van 07.00h tot 22.00h Aardgas: kwh jaarverbruik De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. 1 Bij een beperkt aantal DNB s begint de dalperiode om 21.00h en duurt ze tot 06.00h. De juiste uren staan op de websites van de netbeheerders. februari /45

7 Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel Het resultaat van een simulatie op basis van tarieffiches maakt van het variabele producten vaste producten door de waarde van de indexeringsparameter voor het hele jaar constant te houden en te vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg eigenlijk niet correct is. Om de verbruiker beter in staat te stellen om het besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. Voor producten met een vaste energiecomponent stelt zich dit probleem niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd van het contract ongewijzigd blijft. Het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiele gebruikers en KMO s (hierna: het Charter) en het Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator (hierna: het Globaal akkoord), beiden opgesteld door de CREG in overleg met de verschillende stakeholders, leggen de methodiek vast waardoor prijssimulaties een betere indicatie geven van het besparingspotentieel voor de consument. Werkwijze: Simulatie op basis van jaarverbruik in kwh Gebruik van beschikbare beursnoteringen voor energieprijzen voor de volgende vier kwartalen (Forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q1 tem Q4) te bepalen Opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging verdelen over de vier kwartalen Per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende verbruik Zoals hierboven gesteld, is het inherent aan een product met een variabele energiecomponent dat de prijs kan variëren in de loop van de verbruiksperiode (bij de typeklanten in dit document op jaarbasis vermits het gaat om jaargemeten klanten) en niet kan vastgepind worden op een moment. Het resultaat dat gebruik maakt van het gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen komt hieraan tegemoet en geeft bijgevolg een realistischer prijsniveau. Hierdoor zal de verbruiker een juister beeld krijgen van het eventuele besparingspotentieel. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid zowel tussen variabele producten onderling als met producten die een vaste energiecomponent hebben. Om die reden worden, naast de februari /45

8 resultaten op basis van tarieffiches, ook de resultaten volgens de berekeningsmethodiek van voormeld charter opgenomen in deze nota. Slapende producten of producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De leveranciers publiceren voor deze producten geen tarieffiches op hun website. Productnamen in dit document gevolgd door (1) betreffen producten met een vaste energiecomponent terwijl productnamen die gevolgd worden door (2) producten betreffen met een variabele energiecomponent. Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds een product met een variabele energiecomponent. februari /45

9 februari /45

10 Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030, WASEWIND, omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid mogelijk maken van de energiecomponent. II.2 vaststellingen elektriciteit februari 2015 II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor KMO s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand februari 2015, dat 75,43 /MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q4 2014). De waarde van Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 bedraagt 58,26 /MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van februari 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex 303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid worden bekeken. februari /45

11 Figuur 1: prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex 303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) februari /45

12 Figuur 2: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) februari /45

13 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product De CREG bevraagt op regelmatige basis de leveranciers over het aantal EAN s 3 of contracten per product. Op die manier krijgt de CREG een inzicht in het aantal contracten dat de verschillende leveranciers per aangeboden product op de energiemarkt in hun portefeuille hebben. Onderstaande tabel geeft op basis van charterwaarden ( kwh/jaar) voor de huidige maand een aantal bevindingen die de CREG uit de verzamelde gegevens heeft vastgesteld. Elektriciteit: aandeel* van kmo's en zelfstandigen dat vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door van leverancier en/of product te veranderen: Marktaandeel: 40,56% 84,61% 96,31% Minimaal besparingspotentieel op jaarbasis: 1.000,00 750,00 500,00 Gemiddelde * Energiecomponent ( /jaar) in 02/ ,28 Aandeel * markt kmo's en zelfstandigen boven het gewogen gemiddelde: 40,56% ( * ): op basis van #ean's per product per leverancier (slapende en actieve producten) ( ** ): tov goedkoopste actief product Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat er vandaag op de elektriciteitsmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds de prijzen die de huidige maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de CREG het volgende vast op de elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen (jaarverbruik kWh): 40,56% van de KMO s en de zelfstandigen kan of meer besparen door van product of leverancier te veranderen De gemiddelde energiecomponent 4 op jaarbasis bedraagt deze maand 3.299,28 Het marktaandeel van 40,56% dat of meer kan besparen, onderschreef één van vijf duurste producten (zowel actieve als slapende producten), die volledig verantwoordelijk zijn voor het deel van de markt dat meer dat het gewogen gemiddelde betaalt voor elektriciteit. 3 Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering'). In de energiesector worden EAN-codes gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers (terug te vinden op de meter). Deze codes zijn onmisbaar bij alle interacties met de energieleverancier of netbeheerder. 4 abonnement + energie + groene stroom en wkk februari /45

14 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches 5 en charter 6 en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,68% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,39 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,81% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,70% 3 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,90 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,43% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,19% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 6 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, ,00 907, ,73-5,95% 6 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.308,85-5,70% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,76% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% 8 ENECO KMO (1) 60, ,00 866, ,50-7,69% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.318,85-4,19% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,79% 9 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.320,73-5,95% 10 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,28 829, ,53 0,00% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.353,85-5,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 915, ,00-7,24% ENECO KMO (1) 3.361,50-7,69% ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 955, ,00-2,53% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,85 0,00% EBEM VAST 1.0 (1) 49, ,00 888, ,59 0,00% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.378,85-4,79% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 794, ,00-2,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.460,00-7,24% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 955, ,00-2,49% ENI LINK 1JR (1) 3.465,00-2,53% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,73% ESSENT VR GR (2) ' ,95 1,84% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,57% EBEM VAST 1.0 (1) 3.492,59 0,00% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 906, ,41 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.519,00-2,76% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 955, ,67-0,41% ENI RELAX 1JR (1) 3.530,00-2,49% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 915, ,45 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,74 829, ,99 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,06 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-4,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.614,00-3,73% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,09 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.644,00-3,57% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% ENI RELAX 3JR (1) 3.651,67-0,41% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 906, ,97 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 917, ,95 1,64% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.830,90-4,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 915, ,00-5,66% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.847,53-4,05% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 935, ,31-4,80% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.847,53-4,05% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , ,00 935, ,06 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.847,53-4,05% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,53 1,64% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , ,00 888, ,59 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.915,00-5,66% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 935, ,12 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.964,31-4,80% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 917, ,53 1,48% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 935, ,45-2,84% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.429,45-2,84% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% 5 = prijsniveau desbetreffende maand 6 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen februari /45

15 II Wallonië Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,58% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,71% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,70 0,00% 3 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 75, ,00 900, ,47-6,90% 3 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.302,24-5,71% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,33% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.302,24-5,58% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,59% 5 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.305,47-6,90% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,11% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.372,24-5,33% 7 ENECO KMO (1) 60, ,00 908, ,95-7,60% 7 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.376,65-5,59% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,65% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.386,65-4,11% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,70% 9 ENECO KMO (1) 3.403,95-7,60% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 970, ,00-7,13% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.421,65-5,65% ENI LINK 1JR (1) 40, , , ,00-4,08% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.446,65-4,70% ENI RELAX 1JR (1) 120, , , ,00-4,01% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.515,00-7,13% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 969, ,50-2,64% ENI LINK 1JR (1) 3.530,00-4,08% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 969, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.595,00-4,01% ENI RELAX 3JR (1) 120, , , ,67-1,98% ESSENT VR GR (2) ' ,10 1,98% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 983, ,25 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,56% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.694,50-2,64% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,41% ENI RELAX 3JR (1) 3.716,67-1,98% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-3,98% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.789,50-3,56% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 969, ,74 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.819,50-3,41% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 970, ,00-5,59% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 3.830,90-3,98% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.970,00-5,59% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , ,68-3,71% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.011,68-3,71% ESSENT VR GR (2) ' , , , ,10 1,77% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.011,68-3,71% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, , , ,81-4,69% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.011,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,68 1,77% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , ,62 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 4.067,81-4,69% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,54 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , ,68 1,60% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, , , ,95-2,78% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.532,95-2,78% februari /45

16 II Brussel Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,31% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,14% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,85 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,15% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.535,24-7,14% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 202, ,24-6,80% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.535,24-7,31% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,27% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.595,80-7,15% 6 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,20% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 2.605,24-6,80% 7 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,99% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.605,80-5,27% 8 ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 195, ,00-6,40% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.640,80-7,20% 9 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 190, ,00-8,99% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.665,80-5,99% 10 ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 195, ,00-6,26% 10 ENI LINK 1JR (1) 2.705,00-6,40% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 195, ,67-3,66% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.735,00-8,99% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 187, ,00-3,32% ESSENT VR GR (2) ' ,11 1,22% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 202, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 2.770,00-6,26% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 202, ,40 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 2.891,67-3,66% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,45% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,26% BELPOWER GROEN 1JR (1) 2.912,00-3,32% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.007,00-4,45% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.037,00-4,26% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 202, ,74 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.132,69-5,77% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 203, ,11 1,06% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.132,69-5,77% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 190, ,00-6,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.132,69-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 191, ,31-5,85% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,69 1,06% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.190,00-6,86% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, ,85 202, ,40-5,42% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.220,31-5,85% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 191, ,12 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 203, ,69 0,93% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.352,40-5,42% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 191, ,45-3,39% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.685,45-3,39% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% februari /45

17 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 915, ,89-5,54% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,30 0,00% 2 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, , ,68 907, ,02-5,88% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,74 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,68% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,81% 4 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.232,89-5,54% 5 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 915, ,32-4,84% 5 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.236,02-5,88% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 915, ,61-4,14% 6 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 7 ENECO KMO (1) 60, , ,30 866, ,12-7,40% 7 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 906, ,47-5,43% 8 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.294,32-4,84% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 915, ,90-5,65% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.299,61-4,14% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 915, ,86-7,15% 10 ENECO KMO (1) 3.309,12-7,40% ENI LINK 1JR (1) 40, , ,72 955, ,74-2,60% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% EBEM VAST 1.0 (1) 49, , ,02 888, ,61 0,00% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.336,90-5,65% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 794, ,45-2,79% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.358,86-7,15% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,99 955, ,86-2,54% ENI LINK 1JR (1) 3.374,74-2,60% ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,28 829, ,41 0,00% ESSENT VR GR (2) ' ,08 1,89% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 794, ,45-3,64% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,73 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 794, ,74-3,61% EBEM VAST 1.0 (1) 3.419,61 0,00% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 915, ,58 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.422,45-2,79% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 906, ,41 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.448,86-2,54% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 915, ,64-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.513,45-3,64% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,16 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,65 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,03 955, ,14-0,40% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.614,74-3,61% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, , ,13 873, ,43-3,89% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , , ,51 917, ,08 1,67% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.684,64-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , ,79 935, ,81-4,74% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.751,92-4,14% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,88 829, ,85 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.751,92-4,14% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 915, ,77 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.751,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 906, ,97 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.763,14-0,40% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,70 935, ,69 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 915, ,46 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,29 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , , ,18 935, ,01 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.804,43-3,89% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , , ,20 888, ,71 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.842,81-4,74% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,58 935, ,74-2,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,92 1,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,59 917, ,92 1,48% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.253,74-2,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% februari /45

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

STUDIE (F)141218-CDC-1385

STUDIE (F)141218-CDC-1385 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: +32 2 289 76 11 Fax : +32 2 289 76 09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120131-CDC-1134

STUDIE (F)120131-CDC-1134 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)120927-CDC-1177

STUDIE (F)120927-CDC-1177 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit met betrekking tot het jaar 2014 In het kader van de verlenging van het mechanisme ingevoerd bij de wet

Nadere informatie

ONTWERPVOORSTEL (C)[ ]-CDC-1151

ONTWERPVOORSTEL (C)[ ]-CDC-1151 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS ONTWERPVOORSTEL

Nadere informatie

VOORSTEL (C)120801-CDC-1150

VOORSTEL (C)120801-CDC-1150 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VOORSTEL

Nadere informatie

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Jaarlijks evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/16 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

STUDIE (F)140619-CDC-1337

STUDIE (F)140619-CDC-1337 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

STUDIE (F)110506-CDC-1064

STUDIE (F)110506-CDC-1064 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE RAADPLEGING

VERSLAG VAN DE RAADPLEGING Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België

Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in BElgië Gevolgen van de liberalisering voor het vaststellen van de detailhandelsprijzen voor gas in België carine

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2015 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN EERSTE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM

ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Instituut voor de nationale rekeningen ANALYSE VAN DE PRIJZEN DERDE KWARTAALVERSLAG 2013 VAN HET INSTITUUT VOOR DE NATIONALE REKENINGEN PRIJZENOBSERVATORIUM Meer informatie: FOD Economie, K.M.O., Middenstand

Nadere informatie

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont

Energieprijzen en energiearmoede. S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Energieprijzen en energiearmoede S. Bonnard C. Bruynoghe M. Deprez B. Kestemont Jean-Marc Delporte stond in voor de coördinatie. Met dank aan Chantal Binotto, Marie Castaigne, Lien Tam Co, Vincent Coutton,

Nadere informatie

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt

Akkoord. De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 1 Akkoord De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt 2 De consument in de vrijgemaakte elektriciteits- en gasmarkt De naleving van de bepalingen van dit akkoord vormen eerlijke handelspraktijken

Nadere informatie

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009)

TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) TYPEBESTEK AANKOOP AARDGAS Commentaar (versie 21.10.2009) Inhoudstafel Typebestek Aankoop Aardgas... 1 Commentaar... 1 1. Inleiding... 2 2. De liberalisering van de aardgasmarkt in Vlaanderen... 2 3. Het

Nadere informatie

Inhoudsopgave Lijst van tabellen

Inhoudsopgave Lijst van tabellen marktrapport 12 P 1 Inhoudsopgave De elektriciteits- en aardgasmarkt dynamischer dan ooit... 5 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 6 2. Energieleveranciers... 10 3. Elektriciteits- en

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Juli 20 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

Inhoudsopgave Lijst van tabellen

Inhoudsopgave Lijst van tabellen marktrapport 13 P 1 Inhoudsopgave 1. De cijfers achter de energiemarkt in Vlaanderen... 6 2. Energieleveranciers... 10 3. Elektriciteits- en aardgasprijzen... 40 4. Hernieuwbare energiebronnen en warmte-krachtkoppeling...

Nadere informatie

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET

EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET EVOLUTIE ENERGIEPRIJS VERSUS EVOLUTIE GEZINSBUDGET Studie uitgevoerd op vraag van de ACLVB / CGSLB November 2011 Stichting van openbaar nut Paapsemlaan 20 1070 Brussel Inhoudstafel INHOUDSTAFEL... 2 INLEIDING...

Nadere informatie