OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari /45

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND 5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 6 II.1 algemeen 6 II.2 vaststellingen elektriciteit februari II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden 10 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 13 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 14 II Vlaanderen 14 II Wallonië 15 II Brussel 16 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 17 II Vlaanderen 17 II Wallonië 18 II Brussel 19 II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand 20 II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen 22 II.3 vaststellingen aardgas februari II.3.1 aardgas: België versus buurlanden 25 II.3.2 aardgas: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 28 II.3.3 KMO s en zelfstandigen, kwh: prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 29 II Vlaanderen 29 II Wallonië 30 II Brussel 31 februari /45

3 II.3.4 wijzigingen t.o.v. vorige maand 32 II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen 34 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND38 III.1 Algemeen 38 III.2 Vaststellingen februari III.2.1 Elektriciteit 40 III KMO s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter 40 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen 42 III.2.2 Aardgas 43 III KMO s en zelfstandigen, kwh 43 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen vastgestelde verschillen 44 februari /45

4 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme update de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen in de drie regio s van het land en dit op basis van de gepubliceerde tarieffiches door de leveranciers bij het begin van de maand. In het kader van het Charter berekent de CREG eveneens de c /kwh prijs van de zuivere energiecomponent op basis van de modaliteiten van bijlage B van voormeld Charter. De actieve variabele producten blijven ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we zowel bij elektriciteit als bij aardgas dalende evoluties tot iets meer dan 10% vast t.o.v. vorige maand. Key figures februari 2015 voor de energiemarkt van KMO s en zelfstandigen Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Vlaanderen Wallonië Brussel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Maand: 02/2015 Aantal leveranciers: Aantal producten: Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.239, , , , , , kWh/jaar duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.511, , , , , ,95 28% 36% 27% 31% 44% 48% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.232, , , , , , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.335, , , , , ,97 25% 33% 26% 28% 42% 46% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Aantal leveranciers: Aantal producten: kWh/jaar goedkoopste aanbod: 2.570, , , , , ,00 duurste aanbod: 3.560, , , , , ,06 besparingspotentieel: 28% 26% 32% 30% 28% 26% Abonnement: goedkoopste: duurste: 15,00 15,00 15,00 120,00 120,00 120,00 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) februari /45

5 AARDGAS ENECO biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie (gewijzigde indexeringsformule) aan van het aardgasproduct ENECO VARIABELE GASPRIJS. I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen, gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In februari 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2de plaats inneemt en voor aardgas de 5de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor elektriciteit op de 3de plaats en voor aardgas op de 2de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van februari 2015 met deze van februari 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor professionele verbruikers in België zijn gestegen met 32,72 (0,97%) bij elektriciteit en zijn gedaald met 413,65 (11,35%) bij aardgas. februari /45

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor KMO s en zelfstandigen te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: zijn exclusief BTW houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring) en gelden voor volgende typeklanten: Elektriciteit: o kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter o kwh jaarverbruik met een tweevoudige meter: kwh dag- of piekverbruik kwh nacht- of dalverbruik Dag- of piekuren situeren zich in regel 1 op weekdagen van 07.00h tot 22.00h. Nacht- of daluren situeren zich in regel: o op weekdagen van 22.00h tot 07.00h o tijdens het weekend: vrijdag 22.00h tot maandag 07.00h o op feestdagen van 07.00h tot 22.00h Aardgas: kwh jaarverbruik De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. 1 Bij een beperkt aantal DNB s begint de dalperiode om 21.00h en duurt ze tot 06.00h. De juiste uren staan op de websites van de netbeheerders. februari /45

7 Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel Het resultaat van een simulatie op basis van tarieffiches maakt van het variabele producten vaste producten door de waarde van de indexeringsparameter voor het hele jaar constant te houden en te vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg eigenlijk niet correct is. Om de verbruiker beter in staat te stellen om het besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. Voor producten met een vaste energiecomponent stelt zich dit probleem niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd van het contract ongewijzigd blijft. Het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiele gebruikers en KMO s (hierna: het Charter) en het Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator (hierna: het Globaal akkoord), beiden opgesteld door de CREG in overleg met de verschillende stakeholders, leggen de methodiek vast waardoor prijssimulaties een betere indicatie geven van het besparingspotentieel voor de consument. Werkwijze: Simulatie op basis van jaarverbruik in kwh Gebruik van beschikbare beursnoteringen voor energieprijzen voor de volgende vier kwartalen (Forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q1 tem Q4) te bepalen Opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging verdelen over de vier kwartalen Per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende verbruik Zoals hierboven gesteld, is het inherent aan een product met een variabele energiecomponent dat de prijs kan variëren in de loop van de verbruiksperiode (bij de typeklanten in dit document op jaarbasis vermits het gaat om jaargemeten klanten) en niet kan vastgepind worden op een moment. Het resultaat dat gebruik maakt van het gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen komt hieraan tegemoet en geeft bijgevolg een realistischer prijsniveau. Hierdoor zal de verbruiker een juister beeld krijgen van het eventuele besparingspotentieel. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid zowel tussen variabele producten onderling als met producten die een vaste energiecomponent hebben. Om die reden worden, naast de februari /45

8 resultaten op basis van tarieffiches, ook de resultaten volgens de berekeningsmethodiek van voormeld charter opgenomen in deze nota. Slapende producten of producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De leveranciers publiceren voor deze producten geen tarieffiches op hun website. Productnamen in dit document gevolgd door (1) betreffen producten met een vaste energiecomponent terwijl productnamen die gevolgd worden door (2) producten betreffen met een variabele energiecomponent. Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds een product met een variabele energiecomponent. februari /45

9 februari /45

10 Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030, WASEWIND, omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid mogelijk maken van de energiecomponent. II.2 vaststellingen elektriciteit februari 2015 II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor KMO s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand februari 2015, dat 75,43 /MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q4 2014). De waarde van Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 bedraagt 58,26 /MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van februari 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex 303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid worden bekeken. februari /45

11 Figuur 1: prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex 303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) februari /45

12 Figuur 2: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) februari /45

13 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product De CREG bevraagt op regelmatige basis de leveranciers over het aantal EAN s 3 of contracten per product. Op die manier krijgt de CREG een inzicht in het aantal contracten dat de verschillende leveranciers per aangeboden product op de energiemarkt in hun portefeuille hebben. Onderstaande tabel geeft op basis van charterwaarden ( kwh/jaar) voor de huidige maand een aantal bevindingen die de CREG uit de verzamelde gegevens heeft vastgesteld. Elektriciteit: aandeel* van kmo's en zelfstandigen dat vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door van leverancier en/of product te veranderen: Marktaandeel: 40,56% 84,61% 96,31% Minimaal besparingspotentieel op jaarbasis: 1.000,00 750,00 500,00 Gemiddelde * Energiecomponent ( /jaar) in 02/ ,28 Aandeel * markt kmo's en zelfstandigen boven het gewogen gemiddelde: 40,56% ( * ): op basis van #ean's per product per leverancier (slapende en actieve producten) ( ** ): tov goedkoopste actief product Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat er vandaag op de elektriciteitsmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds de prijzen die de huidige maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de CREG het volgende vast op de elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen (jaarverbruik kWh): 40,56% van de KMO s en de zelfstandigen kan of meer besparen door van product of leverancier te veranderen De gemiddelde energiecomponent 4 op jaarbasis bedraagt deze maand 3.299,28 Het marktaandeel van 40,56% dat of meer kan besparen, onderschreef één van vijf duurste producten (zowel actieve als slapende producten), die volledig verantwoordelijk zijn voor het deel van de markt dat meer dat het gewogen gemiddelde betaalt voor elektriciteit. 3 Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering'). In de energiesector worden EAN-codes gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers (terug te vinden op de meter). Deze codes zijn onmisbaar bij alle interacties met de energieleverancier of netbeheerder. 4 abonnement + energie + groene stroom en wkk februari /45

14 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches 5 en charter 6 en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,68% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,39 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,81% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,70% 3 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,90 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,43% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,19% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 6 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, ,00 907, ,73-5,95% 6 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.308,85-5,70% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,76% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% 8 ENECO KMO (1) 60, ,00 866, ,50-7,69% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.318,85-4,19% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,79% 9 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.320,73-5,95% 10 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,28 829, ,53 0,00% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.353,85-5,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 915, ,00-7,24% ENECO KMO (1) 3.361,50-7,69% ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 955, ,00-2,53% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,85 0,00% EBEM VAST 1.0 (1) 49, ,00 888, ,59 0,00% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.378,85-4,79% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 794, ,00-2,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.460,00-7,24% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 955, ,00-2,49% ENI LINK 1JR (1) 3.465,00-2,53% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,73% ESSENT VR GR (2) ' ,95 1,84% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,57% EBEM VAST 1.0 (1) 3.492,59 0,00% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 906, ,41 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.519,00-2,76% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 955, ,67-0,41% ENI RELAX 1JR (1) 3.530,00-2,49% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 915, ,45 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,74 829, ,99 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,06 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-4,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.614,00-3,73% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,09 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.644,00-3,57% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% ENI RELAX 3JR (1) 3.651,67-0,41% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 906, ,97 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 917, ,95 1,64% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.830,90-4,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 915, ,00-5,66% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.847,53-4,05% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 935, ,31-4,80% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.847,53-4,05% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , ,00 935, ,06 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.847,53-4,05% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,53 1,64% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , ,00 888, ,59 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.915,00-5,66% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 935, ,12 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.964,31-4,80% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 917, ,53 1,48% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 935, ,45-2,84% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.429,45-2,84% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% 5 = prijsniveau desbetreffende maand 6 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen februari /45

15 II Wallonië Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,58% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,71% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,70 0,00% 3 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 75, ,00 900, ,47-6,90% 3 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.302,24-5,71% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,33% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.302,24-5,58% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,59% 5 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.305,47-6,90% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,11% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.372,24-5,33% 7 ENECO KMO (1) 60, ,00 908, ,95-7,60% 7 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.376,65-5,59% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,65% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.386,65-4,11% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,70% 9 ENECO KMO (1) 3.403,95-7,60% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 970, ,00-7,13% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.421,65-5,65% ENI LINK 1JR (1) 40, , , ,00-4,08% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.446,65-4,70% ENI RELAX 1JR (1) 120, , , ,00-4,01% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.515,00-7,13% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 969, ,50-2,64% ENI LINK 1JR (1) 3.530,00-4,08% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 969, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.595,00-4,01% ENI RELAX 3JR (1) 120, , , ,67-1,98% ESSENT VR GR (2) ' ,10 1,98% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 983, ,25 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,56% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.694,50-2,64% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,41% ENI RELAX 3JR (1) 3.716,67-1,98% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-3,98% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.789,50-3,56% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 969, ,74 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.819,50-3,41% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 970, ,00-5,59% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 3.830,90-3,98% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.970,00-5,59% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , ,68-3,71% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.011,68-3,71% ESSENT VR GR (2) ' , , , ,10 1,77% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.011,68-3,71% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, , , ,81-4,69% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.011,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,68 1,77% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , ,62 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 4.067,81-4,69% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,54 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , ,68 1,60% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, , , ,95-2,78% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.532,95-2,78% februari /45

16 II Brussel Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,31% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,14% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,85 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,15% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.535,24-7,14% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 202, ,24-6,80% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.535,24-7,31% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,27% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.595,80-7,15% 6 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,20% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 2.605,24-6,80% 7 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,99% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.605,80-5,27% 8 ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 195, ,00-6,40% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.640,80-7,20% 9 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 190, ,00-8,99% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.665,80-5,99% 10 ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 195, ,00-6,26% 10 ENI LINK 1JR (1) 2.705,00-6,40% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 195, ,67-3,66% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.735,00-8,99% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 187, ,00-3,32% ESSENT VR GR (2) ' ,11 1,22% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 202, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 2.770,00-6,26% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 202, ,40 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 2.891,67-3,66% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,45% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,26% BELPOWER GROEN 1JR (1) 2.912,00-3,32% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.007,00-4,45% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.037,00-4,26% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 202, ,74 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.132,69-5,77% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 203, ,11 1,06% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.132,69-5,77% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 190, ,00-6,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.132,69-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 191, ,31-5,85% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,69 1,06% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.190,00-6,86% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, ,85 202, ,40-5,42% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.220,31-5,85% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 191, ,12 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 203, ,69 0,93% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.352,40-5,42% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 191, ,45-3,39% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.685,45-3,39% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% februari /45

17 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 915, ,89-5,54% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,30 0,00% 2 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, , ,68 907, ,02-5,88% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,74 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,68% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,81% 4 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.232,89-5,54% 5 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 915, ,32-4,84% 5 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.236,02-5,88% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 915, ,61-4,14% 6 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 7 ENECO KMO (1) 60, , ,30 866, ,12-7,40% 7 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 906, ,47-5,43% 8 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.294,32-4,84% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 915, ,90-5,65% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.299,61-4,14% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 915, ,86-7,15% 10 ENECO KMO (1) 3.309,12-7,40% ENI LINK 1JR (1) 40, , ,72 955, ,74-2,60% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% EBEM VAST 1.0 (1) 49, , ,02 888, ,61 0,00% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.336,90-5,65% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 794, ,45-2,79% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.358,86-7,15% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,99 955, ,86-2,54% ENI LINK 1JR (1) 3.374,74-2,60% ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,28 829, ,41 0,00% ESSENT VR GR (2) ' ,08 1,89% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 794, ,45-3,64% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,73 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 794, ,74-3,61% EBEM VAST 1.0 (1) 3.419,61 0,00% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 915, ,58 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.422,45-2,79% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 906, ,41 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.448,86-2,54% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 915, ,64-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.513,45-3,64% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,16 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,65 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,03 955, ,14-0,40% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.614,74-3,61% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, , ,13 873, ,43-3,89% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , , ,51 917, ,08 1,67% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.684,64-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , ,79 935, ,81-4,74% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.751,92-4,14% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,88 829, ,85 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.751,92-4,14% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 915, ,77 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.751,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 906, ,97 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.763,14-0,40% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,70 935, ,69 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 915, ,46 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,29 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , , ,18 935, ,01 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.804,43-3,89% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , , ,20 888, ,71 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.842,81-4,74% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,58 935, ,74-2,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,92 1,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,59 917, ,92 1,48% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.253,74-2,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% februari /45

18 II Wallonië Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 983, ,69-5,44% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 969, ,24-5,71% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,54 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 969, ,24-5,58% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.300,69-5,44% 4 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 75, , ,31 900, ,83-6,31% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.302,24-5,58% 5 ENECO KMO (1) 60, , ,30 908, ,57-7,31% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.302,24-5,71% 6 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 983, ,12-4,74% 6 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.329,83-6,31% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 983, ,41-4,06% 7 ENECO KMO (1) 3.351,57-7,31% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 969, ,24-5,33% 8 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.362,12-4,74% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 983, ,70-5,54% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.367,41-4,06% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 970, ,86-7,05% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.372,24-5,33% ENI LINK 1JR (1) 40, , , , ,74-4,18% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.404,70-5,54% ENI RELAX 1JR (1) 120, , , , ,86-4,09% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.413,86-7,05% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 969, ,95-2,66% ENI LINK 1JR (1) 3.439,74-4,18% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 969, ,95-3,48% ENI RELAX 1JR (1) 3.513,86-4,09% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 983, ,38 0,00% ESSENT VR GR (2) ' ,24 2,02% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 969, ,18 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.597,95-2,66% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 970, ,64-5,69% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 969, ,24-3,45% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.688,95-3,48% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, , ,13 873, ,43-3,86% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , , , ,14-1,92% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.739,64-5,69% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 970, ,77 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.790,24-3,45% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , , ,08-3,79% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 3.804,43-3,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , , ,08-3,79% ENI RELAX 3JR (1) 3.828,14-1,92% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , , ,08-3,79% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 969, ,74 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,79 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , , , ,31-4,62% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.916,08-3,79% ESSENT VR GR (2) ' , , , , ,24 1,80% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.916,08-3,79% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , , ,19 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.916,08-3,79% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 970, ,46 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.946,31-4,62% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,08 1,78% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , , , ,24-2,59% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , , ,08 1,61% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.357,24-2,59% februari /45

19 II Brussel Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 202, ,84-7,00% 1 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,69 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 202, ,24-7,14% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 202, ,24-7,31% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.519,84-7,00% 4 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 202, ,27-6,09% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.535,24-7,14% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 202, ,56-5,22% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.535,24-7,31% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 202, ,24-6,80% 6 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.581,27-6,09% 7 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,72 195, ,74-6,61% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.586,56-5,22% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 202, ,85-7,07% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 2.605,24-6,80% 9 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 190, ,86-8,95% 9 ENI LINK 1JR (1) 2.614,74-6,61% 10 ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,99 195, ,86-6,44% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.623,85-7,07% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 187, ,45-3,37% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.633,86-8,95% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 187, ,45-4,37% ESSENT VR GR (2) ' ,25 1,26% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 202, ,53 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 2.688,86-6,44% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 202, ,18 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 2.815,45-3,37% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 190, ,64-7,09% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,03 195, ,14-3,53% BELPOWER GROEN 2JR (1) 2.906,45-4,37% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 187, ,74-4,31% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 2.959,64-7,09% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% ENI RELAX 3JR (1) 3.003,14-3,53% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.007,74-4,31% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , ,79 191, ,81-5,81% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.037,09-5,94% ESSENT VR GR (2) ' , , ,51 203, ,25 1,08% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.037,09-5,94% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 190, ,77 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.037,09-5,94% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 202, ,74 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,29 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,70 191, ,69 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 190, ,46 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.098,81-5,81% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, , ,66 202, ,93-5,31% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,09 1,07% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,58 191, ,74-3,20% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.325,93-5,31% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,59 203, ,09 0,94% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.509,74-3,20% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% De CREG stelt vast dat er voor de professionele verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleinere verbruiken) als op het vlak van energie: Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 38 Vlaanderen 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.239, ,39 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.232, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.511, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.335, ,97 besparingspotentieel: 28% 36% besparingspotentieel: 25% 33% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 februari /45

20 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 33 Wallonië 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.302, ,63 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.300, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.532, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.454, ,24 besparingspotentieel: 27% 31% besparingspotentieel: 26% 28% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 31 Brussel 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 2.535, ,63 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 2.519, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.511, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.335, ,97 besparingspotentieel: 44% 48% besparingspotentieel: 42% 46% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we dalende evoluties vast tot iets minder dan 10% t.o.v. vorige maand. Sinds 1 april 2013 is het koninklijk besluit 7 van 21 december 2012 in werking getreden. Artikel 1 van dit koninklijk besluit bepaalt het volgende: «De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria: 1 ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden; 2 hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 3 ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese ( CWE ) elektriciteitsmarkt; 4 ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. 7 koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. februari /45

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 5,94 6,73 3,45 3,45 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,63 8,16 4,57 4,57 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 5,78 6,48 4,23 4,23 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN

BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in AUGUSTUS 2015 in BRUSSEL-HOOFDSTAD PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen

Nadere informatie

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012

1/15. Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 1/15 Evolutie van de aardgasprijzen op de residentiële markt juni 2012 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de aardgasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds

Nadere informatie

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten

Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast. Huishoudelijke klanten Vergelijking van de prijzen op de vrijgemaakte elektriciteitsmarkten met die welke vóór de vrijmaking werden toegepast Huishoudelijke klanten Maart 2008 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat

Nadere informatie

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN

VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PROFESSIONELE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN

VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in VLAANDEREN PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Juli 20 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN

WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Tariefkaart Geldig voor de contracten gesloten in OKTOBER 2015 in WALLONIË PARTICULIERE KLANTEN Pagina 1 : Aanbod Poweo Fix Elektriciteit Pagina 5 : Aanbod Poweo Fix Gas Pagina 8 : Kortingen Uitgebracht

Nadere informatie

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. "de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen.

STUDIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS. de componenten van de elektriciteits- en aardgasprijzen. Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02.289.76.11 Fax: 02.289.76.99 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015)

Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) Tariefkaart particulieren oktober 2015 (start van de levering vanaf 01/11/2015 tot en met 30/11/2015) De energiefactuur bestaat naast de reële energiekost ook uit een verzameling van heffingen & toeslagen.

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. December 2014 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201412) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart December 2014 (referentie 201412) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S

CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S CHARTER VOOR GOEDE PRAKTIJKEN VOOR PRIJSVERGELIJKINGSWEBSITES VOOR ELEKTRICITEIT EN GAS VOOR RESIDENTIELE GEBRUIKERS EN KMO S 1/23 PREAMBULE Dit charter is van toepassing op dienstverleners van prijsvergelijkingswebsites

Nadere informatie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie

Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Benchmarking study of electricity prices between Belgium and neighboring countries Persconferentie Juni 2014 Doelstellingen en draagwijdte van de benchmarking study De voornaamste doelstelling van de studie

Nadere informatie

STUDIE (F)110519-CDC-1047

STUDIE (F)110519-CDC-1047 Niet vertrouwelijk Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. : 02/289.76.11 Fax : 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2013. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2013 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/8 1. Prijzen 1.1 groothandelsmarkt elektriciteit: Zowel op

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart TOT. Juli 2014 KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT. (referentie 201407) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP UW GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Juli 2014 (referentie 201407) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 6

Nadere informatie

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT

EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT EDF LUMINUS, EERSTE CHALLENGER OP DE BELGISCHE ENERGIEMARKT Opleiding voor Luminus agenten 5/08/2014 HET BEDRIJF Producent van elektriciteit NV, Maatschappelijke zetel: Markiesstraat 1, 1000 Brussel 2

Nadere informatie

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1:

Liberalisering van de energiemarkten. Algemene context. Dag 1: Liberalisering van de energiemarkten Algemene context Dag 1: Agenda van de opleiding I. Energieprijzen II. Institutionele context van de energie in België III. Organisatie van de elektriciteit- en gasmarkt

Nadere informatie

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten

Simulator VREG V-test. Handleiding Resultaten Simulator VREG V-test Handleiding Resultaten 1 VREG De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt staat in voor: de regulering; de controle; de bevordering van de transparantie van de energiemarkt.

Nadere informatie

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx

Vraagstelling & antwoorden m.b.t. het bestek. WoninGent 2012-008 - Deel 2 - Vraagstelling & antwoorden.docx WoninGent cvba-so Lange Steenstraat 54 9000 Gent BE 0400 032 156 Tel: 09 235 99 00, Fax: 09 235 99 01 OVERHEIDSOPDRACHT VOOR LEVERINGEN Levering van elektriciteit en aardgas voor gemeenschappelijke delen

Nadere informatie

BESLISSING (B) 051124-CDC-490

BESLISSING (B) 051124-CDC-490 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

STUDIE (F)080306-CDC-755

STUDIE (F)080306-CDC-755 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 40 Brussel Tel.: 02/28.7. Fax: 02/28.7.0 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)0800-CDC-755

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2004 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.ibgebim.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE AARDGASLEVERANCIERS

Nadere informatie

BRUSIM De simulator van BRUGEL

BRUSIM De simulator van BRUGEL BRUSIM De simulator van BRUGEL Handleiding Resultaten FAQ 1 Inhoud Wat is BRUGEL De simulator BRUSIM Gebruikershandleiding BRUSIM 1. Verbruik is gekend 2. Verbruik is niet gekend Oefening De simulatie

Nadere informatie

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT

Tariefkaart. Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Oktober 2013 KORTING. (referentie 201310) OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s 100 TOT KORTING OP JE GAS EN ELEKTRICITEIT * Tariefkaart Oktober 2013 (referentie 201310) Inhoud Energieprijzen elekriciteit en aardgas

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Maart 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201503) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Maart 2015 (referentie 201503) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Februari 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201502) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Februari 2015 (referentie 201502) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen

Methodologie. A. Bronnen. B. Marktaandelen Methodologie A. Bronnen 1. Statistische gegevens, afkomstig van Sibelga (www.sibelga.be), netwerkbeheerder in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2. Statistische gegevens, afkomstig van Elia (www.elia.be),

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België. Jaar 2014. Persbericht De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2014 Persbericht www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/18 1. Prijzen 1.1 Groothandelsmarkt elektriciteit De gemiddelde

Nadere informatie

Energiefactuur niet gedaald

Energiefactuur niet gedaald GAS- EN ELEKTRICITEITSTARIEVEN Energiefactuur niet gedaald K. Depoorter en V. Labarre Een vrijgemaakte markt zou een daling van het totaalbedrag op uw energiefactuur met zich mee moeten brengen. Helaas

Nadere informatie

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België

De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België De ontwikkeling van de elektriciteits- en aardgasmarkten in België Jaar 2006 Marktstatistieken www.creg.be www.cwape.be www.brugel.be www.vreg.be 1/11 I. MARKTAANDELEN VAN DE ACTIEVE ELEKTRICITEITSLEVERANCIERS

Nadere informatie

STUDIE (F)100107-CDC-934

STUDIE (F)100107-CDC-934 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 2-8 4 Brussel Tel.: 2.28.7. Fax: 2.28.7. COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE (F)7-CDC-4 over

Nadere informatie

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts

Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts Hoe komt de energieprijs tot stand en welke mogelijkheden zijn er om hierop te besparen? Fanny Schoevaerts VREG Doe de V-test en bespaar op uw energiefactuur. VREG Fanny Schoevaerts 8 oktober 2015 Agenda

Nadere informatie

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1

Agenda VREG VLAAMSE REGULATOR VAN DE ELEKTRICITEITS- EN GASMARKT P 1 Agenda Samenstelling energiefactuur Wat zijn distributienettarieven? Tariefbevoegdheid Tariefmethodologie Vergelijking distributienettarieven Redenen evolutie, landschap netbeheer en transmissienettarieven

Nadere informatie

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument

De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument De geliberaliseerde markt en de bescherming van de consument Wat is Infor GasElek? Infor GasElek (IGE) Verstrekt informatie, geeft raad en begeleiding. Werd opgericht door het Collectief Solidariteit tegen

Nadere informatie

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier

Energietar. wij maken uw. Onderzoek. Zij besparen 300 per jaar. verlaten hun standaardleverancier Energietar Te weinig mensen verlaten hun standaardleverancier voor een goedkoper alternatief. Onze extra voordelen helpen u de koudwatervrees overwinnen. S inds Electricité de France in mei hoofdaandeelhouder

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid WARMTE@ZUID TARIEVENREGELING 2015-12-17 1 De hierna genoemde tarieven voor de aansluitbijdrage, de investeringsbijdrage, het vast recht en het warmtetarief

Nadere informatie

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v.

Warmte tarieven. Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid. i.o.v. i.o.v. Warmte tarieven Warmtenet Antwerpen Nieuw-Zuid warmte@zuid Antwerpsesteenweg 260 2660 Antwerpen-Hoboken T +32 78 35 30 20 warmteagent@infrax.be www.warmteadzuid.be De hierna genoemde tarieven voor

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

Handleiding voor Loketten

Handleiding voor Loketten Handleiding voor Loketten [Acceptatiefase] Author(s) Jette van Egmond Version 1.0 Date February 26, 2015 Distribution List Loketten provincie West-Vlaanderen Change History 1.0 Telefoon: 0800 70 204 Emailadres:

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2)

OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) OFFERTEFORMULIER Deel 1 (voor invultabel zie Deel 2) PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP Leveren van 100% groene elektriciteit aan afnamepunten behorende tot het provinciaal patrimonium, paraprovinciale

Nadere informatie

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015.

Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik. Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. Tariefkaart voor klein-professioneel verbruik Tariefkaart versie 021507 voor België. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen exclusief btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel

Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ. FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Gas & elektriciteit DURF VERGELIJKEN FAQ FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Algemene Directie Energie Koning Albert II-laan 16 1000 Brussel Inhoud 1. Wat is een regulator?... 3 2. Wat is een

Nadere informatie

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt

Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale markten kan de stijging van de eindfactuur van de Belgische verbruiker worden ongedaan gemaakt Persbericht Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel. 02/289.76.11 Fax 02/289.76.09 18 januari 2008 Zelfs met hoge energieprijzen op de internationale

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09)

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09) REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST STUDIE (BRUGEL-STUDIE-20150909-09) Over de evolutie van elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionele klanten in het Brussels

Nadere informatie

Elektrisch tekenen: begeleiding

Elektrisch tekenen: begeleiding Elektrisch tekenen: begeleiding Vakinhoud: Deel I: residentieel Elektrische schema s leren lezen en tekenen AREI Oefeningen Deel II: industrieel Industriële motorschakelingen Oefeningen In het labo maken

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 oktober 2003

Rapport van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 2 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Rapport

Nadere informatie

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN!

Handleiding simulator VREG V-test. Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! Handleiding simulator VREG V-test Gas elektriciteit: DURF VERGELIJKEN! 1 Inhoud VREG V-test Veranderen van leverancier Voorbeeld 2 VREG VREG: wat? De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt,

Nadere informatie

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013

Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 Groepsaankoop 100 % groene stroom en aardgas 2013 1 Waarom deelnemen? 1) 100% Groene stroom: afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen -onuitputtelijk -zon, wind, biomassa, biogas, waterkracht, getijdenenergie

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Juni 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201506) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Juni 2015 (referentie 201506) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie

Handleiding V-TEST P 1

Handleiding V-TEST P 1 Handleiding V-TEST P 1 P 2 Inhoud 1. Wat is de V-TEST? P3 1.1 Algemeen p3 1.2 Wat kan u niet met de V-TEST? P3 2. Doe de V-TEST! P4 3. De V-TEST online uitvoeren in slechts 5 stappen p4 3.1 Neem uw afrekening

Nadere informatie

Tariefkaart voor particulieren

Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart voor particulieren Tariefkaart versie 011507 voor Vlaanderen en Wallonië. Geldig van 1 juli 2015 t/m 31 juli 2015. eni RELAX 1 jaar Elektriciteit (prijzen inclusief 6% btw) tegen vaste energie

Nadere informatie

Wil u ook een lagere energiefactuur?

Wil u ook een lagere energiefactuur? Wil u ook een lagere energiefactuur? Van energieleverancier veranderen is niet moeilijk U hebt de V-TEST gedaan en wil van energieleverancier veranderen? Da s heel eenvoudig en kosteloos. U moet enkel

Nadere informatie

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012

Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Trendrapportage Marktwerking en Consumentenvertrouwen in de energiemarkt Tweede halfjaar 2012 Inhoud Inleiding en leeswijzer... 4 1 Tevredenheid en vertrouwen van de consument... 5 2 Tevredenheid over

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart. April 2015. (referentie 201504) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s Tariefkaart April 2015 (referentie 201504) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven en heffingen 12 Uw variabel tarief

Nadere informatie

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014

Rapport van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 27 juni 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be

vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be V.U. André Pictoel, gedelegeerd bestuurder Energiecontracten vergelijken? VREG Koning Albert II-laan 20 bus 19 1000 Brussel vreg.be Doe de V-test gratis telefoonnummer 1700 (kies toets 3 Andere vragen)

Nadere informatie

BESLISSING (B) 041202-CDC-384

BESLISSING (B) 041202-CDC-384 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be

Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test. vtest.be Energiecontracten vergelijken? Doe de V-test vtest.be 1 Op zoek naar een goedkoper energiecontract? Elektriciteit en aardgas zijn duur. Waarop moet u letten als u een energiecontract kiest? Misschien bent

Nadere informatie

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit

Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Evaluatieverslag over het vangnetmechanisme van de detailhandelsprijzen voor gas en elektriciteit Mechanisme ingevoerd door de wet van 8 januari 2012 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende

Nadere informatie

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt?

Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? Johan Duyck Hebt U ook het gevoel dat uw geld langs deuren en ramen buiten vliegt? 1 Hoe begin ik eraan? 1 Besparen zonder geld uit te geven. 2 Besparen via zinvolle investeringen. 3 Investeren in alternatieve

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Studie BRUGEL-Studie-20141106-06 Analyse van de evolutie van de elektriciteits- en aardgasprijzen voor de professionelen in het Brussels

Nadere informatie

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014

Vlaams Energieagentschap. Rapport 2013/2. Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Vlaams Energieagentschap Rapport 2013/2 Deel 2: actualisatie OT/Bf voor projecten met een startdatum voor 1 januari 2014 Inhoud Actualisatie installaties met startdatum vanaf 1/1/2013... 2 1. PV-installaties

Nadere informatie

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508)

Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s. Tariefkaart BESPAAR TOT. Augustus 2015 OP JE ENERGIEFACTUUR. (referentie 201508) Tarieven en voorwaarden voor Consumenten, Zelfstandigen en KMO s BESPAAR TOT 150 OP JE ENERGIEFACTUUR * Tariefkaart Augustus 2015 (referentie 201508) Inhoud Energieprijzen elektriciteit en aardgas 5 Nettarieven

Nadere informatie