OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari /45

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND 5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 6 II.1 algemeen 6 II.2 vaststellingen elektriciteit februari II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden 10 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 13 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 14 II Vlaanderen 14 II Wallonië 15 II Brussel 16 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 17 II Vlaanderen 17 II Wallonië 18 II Brussel 19 II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand 20 II maandelijks overzicht van de elektriciteitsprijzen voor KMO s en zelfstandigen 22 II.3 vaststellingen aardgas februari II.3.1 aardgas: België versus buurlanden 25 II.3.2 aardgas: resultaten o.b.v. aantal contracten per product 28 II.3.3 KMO s en zelfstandigen, kwh: prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand 29 II Vlaanderen 29 II Wallonië 30 II Brussel 31 februari /45

3 II.3.4 wijzigingen t.o.v. vorige maand 32 II maandelijks overzicht van de aardgasprijzen voor KMO s en zelfstandigen 34 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND38 III.1 Algemeen 38 III.2 Vaststellingen februari III.2.1 Elektriciteit 40 III KMO s en zelfstandigen, kwh, enkelvoudige meter 40 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste reden van vastgestelde verschillen 42 III.2.2 Aardgas 43 III KMO s en zelfstandigen, kwh 43 III Wijzigingen t.o.v. vorige maand & voornaamste redenen vastgestelde verschillen 44 februari /45

4 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme update de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor KMO s en zelfstandigen in de drie regio s van het land en dit op basis van de gepubliceerde tarieffiches door de leveranciers bij het begin van de maand. In het kader van het Charter berekent de CREG eveneens de c /kwh prijs van de zuivere energiecomponent op basis van de modaliteiten van bijlage B van voormeld Charter. De actieve variabele producten blijven ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we zowel bij elektriciteit als bij aardgas dalende evoluties tot iets meer dan 10% vast t.o.v. vorige maand. Key figures februari 2015 voor de energiemarkt van KMO s en zelfstandigen Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Vlaanderen Wallonië Brussel Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Maand: 02/2015 Aantal leveranciers: Aantal producten: Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.239, , , , , , kWh/jaar duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.511, , , , , ,95 28% 36% 27% 31% 44% 48% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.232, , , , , , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: besparingspotentieel: 4.335, , , , , ,97 25% 33% 26% 28% 42% 46% Abonnement: goedkoopste: 14,81 14,81 14,81 duurste: 120,00 120,00 120,00 Overzicht energiecomponenet aardgas - KMO's en zelfstandigen Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Tarieffiche Charter Aantal leveranciers: Aantal producten: kWh/jaar goedkoopste aanbod: 2.570, , , , , ,00 duurste aanbod: 3.560, , , , , ,06 besparingspotentieel: 28% 26% 32% 30% 28% 26% Abonnement: goedkoopste: duurste: 15,00 15,00 15,00 120,00 120,00 120,00 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) februari /45

5 AARDGAS ENECO biedt voor nieuwe professionele klanten een nieuwe versie (gewijzigde indexeringsformule) aan van het aardgasproduct ENECO VARIABELE GASPRIJS. I.2 VERGELIJKING MET HET BUITENLAND De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen, gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie inbegrepen in de leveranciersprijs en de kosten voor openbare dienstverplichtingen vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In februari 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2de plaats inneemt en voor aardgas de 5de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor elektriciteit op de 3de plaats en voor aardgas op de 2de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van februari 2015 met deze van februari 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor professionele verbruikers in België zijn gestegen met 32,72 (0,97%) bij elektriciteit en zijn gedaald met 413,65 (11,35%) bij aardgas. februari /45

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor KMO s en zelfstandigen te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: zijn exclusief BTW houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring) en gelden voor volgende typeklanten: Elektriciteit: o kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter o kwh jaarverbruik met een tweevoudige meter: kwh dag- of piekverbruik kwh nacht- of dalverbruik Dag- of piekuren situeren zich in regel 1 op weekdagen van 07.00h tot 22.00h. Nacht- of daluren situeren zich in regel: o op weekdagen van 22.00h tot 07.00h o tijdens het weekend: vrijdag 22.00h tot maandag 07.00h o op feestdagen van 07.00h tot 22.00h Aardgas: kwh jaarverbruik De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. 1 Bij een beperkt aantal DNB s begint de dalperiode om 21.00h en duurt ze tot 06.00h. De juiste uren staan op de websites van de netbeheerders. februari /45

7 Voor een betere inschatting van het besparingspotentieel Het resultaat van een simulatie op basis van tarieffiches maakt van het variabele producten vaste producten door de waarde van de indexeringsparameter voor het hele jaar constant te houden en te vermenigvuldigen met het verbruik, wat indruist tegen het basisprincipe van een variabel product (verschillende indexwaarden gedurende de looptijd van het contract) en bijgevolg eigenlijk niet correct is. Om de verbruiker beter in staat te stellen om het besparingspotentieel in te schatten, dienen de resultaten van een simulatie robuuster te zijn, zeker wat betreft producten met een variabele energiecomponent. Voor producten met een vaste energiecomponent stelt zich dit probleem niet aangezien de energieprijs de hele duurtijd van het contract ongewijzigd blijft. Het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites voor elektriciteit en gas voor residentiele gebruikers en KMO s (hierna: het Charter) en het Globaal akkoord tussen alle regulatoren, de energieleveranciers en de consumentenorganisaties over een gestandaardiseerde en uniforme wijze van prijsberekening en vergelijking van de geraamde jaarlijkse kostprijs voor elektriciteit en gas opgenomen in een prijssimulator (hierna: het Globaal akkoord), beiden opgesteld door de CREG in overleg met de verschillende stakeholders, leggen de methodiek vast waardoor prijssimulaties een betere indicatie geven van het besparingspotentieel voor de consument. Werkwijze: Simulatie op basis van jaarverbruik in kwh Gebruik van beschikbare beursnoteringen voor energieprijzen voor de volgende vier kwartalen (Forward prijzen) om de kwartaalindexen (Q1 tem Q4) te bepalen Opgegeven jaarverbruik met behulp van SLP-weging verdelen over de vier kwartalen Per kwartaal de prijsformule met kwartaalindex toepassen op het bijhorende verbruik Zoals hierboven gesteld, is het inherent aan een product met een variabele energiecomponent dat de prijs kan variëren in de loop van de verbruiksperiode (bij de typeklanten in dit document op jaarbasis vermits het gaat om jaargemeten klanten) en niet kan vastgepind worden op een moment. Het resultaat dat gebruik maakt van het gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen komt hieraan tegemoet en geeft bijgevolg een realistischer prijsniveau. Hierdoor zal de verbruiker een juister beeld krijgen van het eventuele besparingspotentieel. Bijkomend voordeel is een betere vergelijkbaarheid zowel tussen variabele producten onderling als met producten die een vaste energiecomponent hebben. Om die reden worden, naast de februari /45

8 resultaten op basis van tarieffiches, ook de resultaten volgens de berekeningsmethodiek van voormeld charter opgenomen in deze nota. Slapende producten of producten die niet meer door nieuwe klanten kunnen onderschreven worden, zijn niet opgenomen in dit overzicht. De leveranciers publiceren voor deze producten geen tarieffiches op hun website. Productnamen in dit document gevolgd door (1) betreffen producten met een vaste energiecomponent terwijl productnamen die gevolgd worden door (2) producten betreffen met een variabele energiecomponent. Hierna wordt aan de hand van een voorbeeld de (mogelijke) prijsevolutie weergegeven tijdens de looptijd van een contract van enerzijds een product met een vaste energiecomponent en anderzijds een product met een variabele energiecomponent. februari /45

9 februari /45

10 Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030, WASEWIND, omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid mogelijk maken van de energiecomponent. II.2 vaststellingen elektriciteit februari 2015 II.2.1 elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor KMO s en zelfstandigen en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand februari 2015, dat 75,43 /MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q4 2014). De waarde van Endex 303 voor het eerste kwartaal 2015 bedraagt 58,26 /MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van februari 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex 303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid worden bekeken. februari /45

11 Figuur 1: prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex 303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) februari /45

12 Figuur 2: evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) februari /45

13 II.2.2 elektriciteit: resultaten o.b.v. aantal contracten per product De CREG bevraagt op regelmatige basis de leveranciers over het aantal EAN s 3 of contracten per product. Op die manier krijgt de CREG een inzicht in het aantal contracten dat de verschillende leveranciers per aangeboden product op de energiemarkt in hun portefeuille hebben. Onderstaande tabel geeft op basis van charterwaarden ( kwh/jaar) voor de huidige maand een aantal bevindingen die de CREG uit de verzamelde gegevens heeft vastgesteld. Elektriciteit: aandeel* van kmo's en zelfstandigen dat vooropgesteld besparingspotentieel** kan behalen door van leverancier en/of product te veranderen: Marktaandeel: 40,56% 84,61% 96,31% Minimaal besparingspotentieel op jaarbasis: 1.000,00 750,00 500,00 Gemiddelde * Energiecomponent ( /jaar) in 02/ ,28 Aandeel * markt kmo's en zelfstandigen boven het gewogen gemiddelde: 40,56% ( * ): op basis van #ean's per product per leverancier (slapende en actieve producten) ( ** ): tov goedkoopste actief product Rekening houdend met enerzijds het aantal contracten per product dat er vandaag op de elektriciteitsmarkt aanwezig is (zowel actieve producten als slapende producten) en anderzijds de prijzen die de huidige maand van toepassing zijn op voormelde producten, stelt de CREG het volgende vast op de elektriciteitsmarkt voor KMO s en zelfstandigen (jaarverbruik kWh): 40,56% van de KMO s en de zelfstandigen kan of meer besparen door van product of leverancier te veranderen De gemiddelde energiecomponent 4 op jaarbasis bedraagt deze maand 3.299,28 Het marktaandeel van 40,56% dat of meer kan besparen, onderschreef één van vijf duurste producten (zowel actieve als slapende producten), die volledig verantwoordelijk zijn voor het deel van de markt dat meer dat het gewogen gemiddelde betaalt voor elektriciteit. 3 Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd ('EAN' staat voor 'European Article Numbering'). In de energiesector worden EAN-codes gebruikt om een leveringspunt voor gas of elektriciteit te identificeren en tellen in dat geval 18 cijfers (terug te vinden op de meter). Deze codes zijn onmisbaar bij alle interacties met de energieleverancier of netbeheerder. 4 abonnement + energie + groene stroom en wkk februari /45

14 II.2.3 KMO s en zelfstandigen, kwh (enkelvoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches 5 en charter 6 en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,68% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,39 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,81% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,70% 3 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,90 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 906, ,47-5,43% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,19% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 6 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, ,00 907, ,73-5,95% 6 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.308,85-5,70% 7 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 915, ,85-5,76% 7 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% 8 ENECO KMO (1) 60, ,00 866, ,50-7,69% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.318,85-4,19% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 915, ,85-4,79% 9 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.320,73-5,95% 10 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,28 829, ,53 0,00% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.353,85-5,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 915, ,00-7,24% ENECO KMO (1) 3.361,50-7,69% ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 955, ,00-2,53% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,85 0,00% EBEM VAST 1.0 (1) 49, ,00 888, ,59 0,00% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.378,85-4,79% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 794, ,00-2,76% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.460,00-7,24% ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 955, ,00-2,49% ENI LINK 1JR (1) 3.465,00-2,53% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,73% ESSENT VR GR (2) ' ,95 1,84% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 794, ,00-3,57% EBEM VAST 1.0 (1) 3.492,59 0,00% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 906, ,41 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.519,00-2,76% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 955, ,67-0,41% ENI RELAX 1JR (1) 3.530,00-2,49% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 915, ,45 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , ,74 829, ,99 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,06 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-4,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.614,00-3,73% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,09 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.644,00-3,57% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 917, ,53-4,05% ENI RELAX 3JR (1) 3.651,67-0,41% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 906, ,97 0,00% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 917, ,95 1,64% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.830,90-4,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 915, ,00-5,66% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.847,53-4,05% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 935, ,31-4,80% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.847,53-4,05% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , ,00 935, ,06 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.847,53-4,05% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,53 1,64% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , ,00 888, ,59 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.915,00-5,66% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 935, ,12 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.964,31-4,80% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 917, ,53 1,48% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 915, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 935, ,45-2,84% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.429,45-2,84% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% 5 = prijsniveau desbetreffende maand 6 = gewogen gemiddelde voor de volgende vier kwartalen februari /45

15 II Wallonië Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,58% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,71% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,70 0,00% 3 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 75, ,00 900, ,47-6,90% 3 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.302,24-5,71% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 969, ,24-5,33% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.302,24-5,58% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,59% 5 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.305,47-6,90% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,11% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.372,24-5,33% 7 ENECO KMO (1) 60, ,00 908, ,95-7,60% 7 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.376,65-5,59% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 983, ,65-5,65% 8 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.386,65-4,11% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 983, ,65-4,70% 9 ENECO KMO (1) 3.403,95-7,60% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 970, ,00-7,13% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.421,65-5,65% ENI LINK 1JR (1) 40, , , ,00-4,08% MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.446,65-4,70% ENI RELAX 1JR (1) 120, , , ,00-4,01% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.515,00-7,13% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 969, ,50-2,64% ENI LINK 1JR (1) 3.530,00-4,08% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 969, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.595,00-4,01% ENI RELAX 3JR (1) 120, , , ,67-1,98% ESSENT VR GR (2) ' ,10 1,98% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 983, ,25 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,56% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.694,50-2,64% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 969, ,50-3,41% ENI RELAX 3JR (1) 3.716,67-1,98% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, ,35 873, ,90-3,98% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.789,50-3,56% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 969, ,74 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.819,50-3,41% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 970, ,00-5,59% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 3.830,90-3,98% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , ,68-3,71% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.970,00-5,59% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , ,68-3,71% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 4.011,68-3,71% ESSENT VR GR (2) ' , , , ,10 1,77% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 4.011,68-3,71% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, , , ,81-4,69% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 4.011,68-3,71% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,68 1,77% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , ,62 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 4.067,81-4,69% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 970, ,65 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,54 0,00% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , ,68 1,60% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, , , ,95-2,78% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.532,95-2,78% februari /45

16 II Brussel Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh, Enkelvoudig Dag, exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,31% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, ,00 202, ,24-7,14% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,85 0,00% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,15% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.535,24-7,14% 4 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, ,00 202, ,24-6,80% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.535,24-7,31% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,27% 5 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.595,80-7,15% 6 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, ,00 202, ,80-7,20% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 2.605,24-6,80% 7 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, ,00 202, ,80-5,99% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.605,80-5,27% 8 ENI LINK 1JR (1) 40, ,00 195, ,00-6,40% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.640,80-7,20% 9 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, ,00 190, ,00-8,99% 9 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.665,80-5,99% 10 ENI RELAX 1JR (1) 120, ,00 195, ,00-6,26% 10 ENI LINK 1JR (1) 2.705,00-6,40% ENI RELAX 3JR (1) 120, ,67 195, ,67-3,66% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.735,00-8,99% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, ,00 187, ,00-3,32% ESSENT VR GR (2) ' ,11 1,22% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , ,10 202, ,18 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 2.770,00-6,26% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , ,60 202, ,40 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 2.891,67-3,66% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,45% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, ,00 187, ,00-4,26% BELPOWER GROEN 1JR (1) 2.912,00-3,32% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.007,00-4,45% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.037,00-4,26% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, ,00 203, ,69-5,77% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , ,50 202, ,74 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.132,69-5,77% ESSENT VR GR (2) ' , ,50 203, ,11 1,06% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.132,69-5,77% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, ,00 190, ,00-6,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.132,69-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 14, ,00 191, ,31-5,85% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,69 1,06% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.190,00-6,86% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, ,85 202, ,40-5,42% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.220,31-5,85% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , ,12 191, ,12 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,04 0,00% ESSENT VAR GROEN (2) ' , ,00 203, ,69 0,93% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.352,40-5,42% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , ,15 190, ,65 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,75 0,00% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 191, ,45-3,39% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.685,45-3,39% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 39, ,00 0, ,95-1,05% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.462,95-1,05% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 39, ,00 0, ,95-2,63% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.511,95-2,63% februari /45

17 II.2.4 KMO s en zelfstandigen, kwh (tweevoudige meter): prijzen energiecomponent o.b.v. tarieffiches en charter en evolutie t.o.v. vorige maand II Vlaanderen Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 915, ,89-5,54% 1 ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' ,30 0,00% 2 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 32, , ,68 907, ,02-5,88% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,74 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,68% 3 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,86 0,00% 4 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 906, ,47-5,81% 4 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.232,89-5,54% 5 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 915, ,32-4,84% 5 WATZ ELEKTRICITEIT (1) 3.236,02-5,88% 6 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 915, ,61-4,14% 6 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.239,47-5,68% 7 ENECO KMO (1) 60, , ,30 866, ,12-7,40% 7 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.239,47-5,81% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 906, ,47-5,43% 8 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.294,32-4,84% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 915, ,90-5,65% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.299,61-4,14% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 915, ,86-7,15% 10 ENECO KMO (1) 3.309,12-7,40% ENI LINK 1JR (1) 40, , ,72 955, ,74-2,60% OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.309,47-5,43% EBEM VAST 1.0 (1) 49, , ,02 888, ,61 0,00% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.336,90-5,65% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 794, ,45-2,79% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.358,86-7,15% ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,99 955, ,86-2,54% ENI LINK 1JR (1) 3.374,74-2,60% ENERGY PEOPLE BP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,28 829, ,41 0,00% ESSENT VR GR (2) ' ,08 1,89% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 794, ,45-3,64% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' ,73 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 794, ,74-3,61% EBEM VAST 1.0 (1) 3.419,61 0,00% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 915, ,58 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.422,45-2,79% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 906, ,41 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 3.448,86-2,54% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 915, ,64-5,77% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.513,45-3,64% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% EBEM GROEN ENDEX (2) ' ,16 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,72 0,00% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,46 917, ,92-4,14% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' ,65 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,03 955, ,14-0,40% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.614,74-3,61% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 33, , ,13 873, ,43-3,89% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ESSENT VR GR (2) ' , , ,51 917, ,08 1,67% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.684,64-5,77% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , ,79 935, ,81-4,74% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.751,92-4,14% ENERGY PEOPLE EP ELEKTRICITEIT (2) ' , , ,88 829, ,85 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.751,92-4,14% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 915, ,77 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.751,92-4,14% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 906, ,97 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 3.763,14-0,40% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,70 935, ,69 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 915, ,46 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,29 0,00% ELEGANT VL GROENE STROOM (2) ' , , ,18 935, ,01 0,00% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN VL 1JR (1) 3.804,43-3,89% EBEM GROEN ENDEX (2) ' , , ,20 888, ,71 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.842,81-4,74% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,58 935, ,74-2,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,92 1,65% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,59 917, ,92 1,48% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.253,74-2,65% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% februari /45

18 II Wallonië Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 983, ,69-5,44% 1 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 969, ,24-5,71% 2 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,54 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 969, ,24-5,58% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 3.300,69-5,44% 4 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 75, , ,31 900, ,83-6,31% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 3.302,24-5,58% 5 ENECO KMO (1) 60, , ,30 908, ,57-7,31% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 3.302,24-5,71% 6 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 983, ,12-4,74% 6 POWEO VAST ELEK 100% GROEN 1JR (1) 3.329,83-6,31% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 983, ,41-4,06% 7 ENECO KMO (1) 3.351,57-7,31% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 969, ,24-5,33% 8 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 3.362,12-4,74% 9 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 983, ,70-5,54% 9 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 3.367,41-4,06% 10 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 970, ,86-7,05% 10 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 3.372,24-5,33% ENI LINK 1JR (1) 40, , , , ,74-4,18% MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 3.404,70-5,54% ENI RELAX 1JR (1) 120, , , , ,86-4,09% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 3.413,86-7,05% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 969, ,95-2,66% ENI LINK 1JR (1) 3.439,74-4,18% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 969, ,95-3,48% ENI RELAX 1JR (1) 3.513,86-4,09% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 983, ,38 0,00% ESSENT VR GR (2) ' ,24 2,02% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 969, ,18 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 3.597,95-2,66% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 970, ,64-5,69% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 969, ,24-3,45% BELPOWER GROEN 2JR (1) 3.688,95-3,48% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 33, , ,13 873, ,43-3,86% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , , , ,14-1,92% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 3.739,64-5,69% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 970, ,77 0,00% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.790,24-3,45% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , , , ,08-3,79% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN WA 1JR (1) 3.804,43-3,86% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , , , ,08-3,79% ENI RELAX 3JR (1) 3.828,14-1,92% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , , , ,08-3,79% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 969, ,74 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,79 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , , , ,31-4,62% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.916,08-3,79% ESSENT VR GR (2) ' , , , , ,24 1,80% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.916,08-3,79% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , , , ,19 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.916,08-3,79% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 970, ,46 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.946,31-4,62% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,08 1,78% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , , , ,24-2,59% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , , , ,08 1,61% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 4.357,24-2,59% februari /45

19 II Brussel Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (tarieffiches) 01/2015 Jaarverbruik: kwh Tweevoudig: kwh Dag, kwh Nacht, Exclusief btw in /jaar (charter) 01/2015 Abonnement Energie Dag Energie Nacht GS+WKK TOTAAL Evolutie tov TOTAAL Evolutie tov 02/ / MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 28, , ,28 202, ,84-7,00% 1 MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' ,69 0,00% 2 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 37, , ,19 202, ,24-7,14% 2 OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' ,63 0,00% 3 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 37, , ,19 202, ,24-7,31% 3 MEGA ELEK SAFE 2JR (1) 2.519,84-7,00% 4 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 28, , ,43 202, ,27-6,09% 4 OCTA+ ENERGYBOX 3JR (1) 2.535,24-7,14% 5 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 28, , ,44 202, ,56-5,22% 5 OCTA+ ENERGYBOX 2JR (1) 2.535,24-7,31% 6 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 37, , ,20 202, ,24-6,80% 6 MEGA ELEK SAFE 1JR (1) 2.581,27-6,09% 7 ENI LINK 1JR (1) 40, , ,72 195, ,74-6,61% 7 MEGA ELEK SAFE 3JR (1) 2.586,56-5,22% 8 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 28, , ,44 202, ,85-7,07% 8 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) 2.605,24-6,80% 9 LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 30, , ,85 190, ,86-8,95% 9 ENI LINK 1JR (1) 2.614,74-6,61% 10 ENI RELAX 1JR (1) 120, , ,99 195, ,86-6,44% 10 MEGA ELEK ZEN 5JR (1) 2.623,85-7,07% BELPOWER GROEN 1JR (1) 50, , ,17 187, ,45-3,37% LUMINUS CLICK PRO 1JR (1) 2.633,86-8,95% BELPOWER GROEN 2JR (1) 50, , ,90 187, ,45-4,37% ESSENT VR GR (2) ' ,25 1,26% MEGA ELEK FREE 1-3JR (2) ' , , ,73 202, ,53 0,00% ENI RELAX 1JR (1) 2.688,86-6,44% OCTA+ WEB 1-3JR (2) ' , , ,30 202, ,18 0,00% BELPOWER GROEN 1JR (1) 2.815,45-3,37% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 55, , ,86 190, ,64-7,09% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' ,49 0,00% ENI RELAX 3JR (1) 120, , ,03 195, ,14-3,53% BELPOWER GROEN 2JR (1) 2.906,45-4,37% BELPOWER GROEN 3JR (1) 50, , ,34 187, ,74-4,31% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' ,70 0,00% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% LUMINUS ECOFIX PRO 2JR (1) 2.959,64-7,09% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% ENI RELAX 3JR (1) 3.003,14-3,53% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 49, , ,46 203, ,09-5,94% BELPOWER GROEN 3JR (1) 3.007,74-4,31% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 18, , ,79 191, ,81-5,81% ESSENT VAST GROEN 2JR (1) 3.037,09-5,94% ESSENT VR GR (2) ' , , ,51 203, ,25 1,08% ESSENT VAST GROEN 1JR (1) 3.037,09-5,94% LUMINUS BENEFIT PRO 1JR (2) ' , , ,43 190, ,77 0,00% ESSENT VAST GROEN 3JR (1) 3.037,09-5,94% OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) ' , , ,75 202, ,74 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' ,29 0,00% ECS EASY PRO 1JR (2) ' , , ,70 191, ,69 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' ,39 0,00% LUMINUS PARTNER PRO 1JR (2) ' , , ,87 190, ,46 0,00% ECS FIXONLINE PRO 1JR (1) 3.098,81-5,81% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 33, , ,66 202, ,93-5,31% ESSENT VAR GROEN (2) ' ,09 1,07% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 49, , ,58 191, ,74-3,20% LAMPIRIS 100% GROEN ZEN BXL 1JR (1) 3.325,93-5,31% ESSENT VAR GROEN (2) ' , , ,59 203, ,09 0,94% ECS EASY PRO VAST 1JR (1) 3.509,74-3,20% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 49, , ,68 0, ,35-0,91% ECS ACTIVEGREEN PRO VAST 2JR (1) 4.292,35-0,91% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 49, , ,09 0, ,97-2,45% ECS GREEN PRO VAST 1JR (1) 4.335,97-2,45% De CREG stelt vast dat er voor de professionele verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleinere verbruiken) als op het vlak van energie: Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 38 Vlaanderen 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.239, ,39 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.232, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.511, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.335, ,97 besparingspotentieel: 28% 36% besparingspotentieel: 25% 33% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 februari /45

20 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 33 Wallonië 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 3.302, ,63 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 3.300, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.532, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.454, ,24 besparingspotentieel: 27% 31% besparingspotentieel: 26% 28% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 Overzicht energiecomponenet elektriciteit - KMO's en zelfstandigen Aantal producten: 31 Brussel 02/2015 (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter (Bedragen in /jaar, exclusief btw) Tarieffiche Charter Enkelvoudig: goedkoopste aanbod: 2.535, ,63 Tweevoudig: goedkoopste aanbod: 2.519, , kWh/jaar duurste aanbod: 4.511, , kWh/jaar dag 27150kWh/jaar nacht duurste aanbod: 4.335, ,97 besparingspotentieel: 44% 48% besparingspotentieel: 42% 46% Abonnement: goedkoopste: 14,81 Abonnement: goedkoopste: 14,81 duurste: 120,00 duurste: 120,00 De boodschap blijft dan ook dat KMO s en zelfstandigen op regelmatige basis het aanbod op de markt dienen op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de professionele verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.5 wijzigingen t.o.v. vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd t.o.v. vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we dalende evoluties vast tot iets minder dan 10% t.o.v. vorige maand. Sinds 1 april 2013 is het koninklijk besluit 7 van 21 december 2012 in werking getreden. Artikel 1 van dit koninklijk besluit bepaalt het volgende: «De indexeringsparameters bepaald door de leveranciers actief op de Belgische elektriciteitsmarkt voldoen aan de volgende cumulatieve criteria: 1 ze veranderen alleen in functie van de evolutie van de werkelijke bevoorradingskosten van de leverancier. Iedere parameter die evolueert in functie van personeelskosten, afschrijvingen of exploitatiekosten is dus verboden; 2 hun naam weerspiegelt expliciet op basis van welke elementen deze parameters zijn berekend; 3 ze worden uitsluitend berekend op basis van beursnoteringen van de Centraal West Europese ( CWE ) elektriciteitsmarkt; 4 ze moeten zich baseren op transparante, objectieve en controleerbare, in het bijzonder door de commissie, gegevens of noteringen, die worden gepubliceerd door beurzen of erkende noteringsorganismes voor wat betreft de prijzen voor de CWE zone. 7 koninklijk besluit van 21 december 2012 ter bepaling van de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de indexering van de elektriciteitsprijzen door de leveranciers. februari /45

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN APRIL 2015 april 2015 1/46 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224G/8

BESLISSING (B) CDC-1224G/8 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

(B)1224G/10 26 januari 2017

(B)1224G/10 26 januari 2017 (B)1224G/10 26 januari 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/5

BESLISSING (B) CDC-1225G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1

BESLISSING (B) CDC-1224 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie (F)1639 9 juni 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/3

BESLISSING (B) CDC-1225G/3 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225G/2

BESLISSING (B) CDC-1225G/2 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1

BESLISSING (B) CDC-1224 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers (Z)1620 6 april 2017 Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers Artikel 20bis, 4bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

Nadere informatie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie (F)1626 18 mei 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van de wet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00 nacht 5,75 6,81 4,07 4,97 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van 0,9 c /kwh (excl BTW) gedurende het 1e jaar van uw contract.! LUMINUS Ecofix Pro Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,06 7,51 3,86

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1341

RAPPORT (RA) CDC-1341 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2012 + Januari 2013 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert

Nadere informatie

STUDIE (F)150305-CDC-1408

STUDIE (F)150305-CDC-1408 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS STUDIE

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1566

VERSLAG (Z) CDC-1566 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318

VERSLAG (Z)140327-CDC-1318 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,47 7,75 4,49 4,79 55,00 55,00 DAG nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,17 8,99 4,90 4,90 39,95 49,30 Eni Relax Pro

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 3 de kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel elk

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1

BESLISSING (B) CDC-1225 G/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fa: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart augustus 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Zakelijke Klanten... 3 Nettarieven

Nadere informatie

Tariefkaart oktober 2015

Tariefkaart oktober 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart oktober 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Nettarieven en heffingen

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,65 6,20 4,74 5,69 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 5,94 6,73 3,45 3,45 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,63 8,16 4,57 4,57 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 5,78 6,48 4,23 4,23 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 nacht 5,61 6,31 4,54 5,45 58,30 58,30 Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,78 7,74 3,98 3,37 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 7,11 8,71 4,96 4,96 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,57 7,83 4,65

Nadere informatie

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30

Luminus Ecofix 2 jaar 5,97 6,50 5,04 6,05 58,30 58,30 nacht Electrabel Easy Variabel 1 jaar 6,03 6,84 3,51 2,97 53,00 79,50 Geïndexeerd Electrabel Easy Fix 1 jaar 6,93 8,55 4,77 4,77 42,35 52,26 Eni Relax 1 jaar 6,03 6,74 4,48 4,48 74,46 74,46 Eni Relax 3

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juli 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

Tariefkaart augustus 2015

Tariefkaart augustus 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart augustus 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juli 2015

Tariefkaart juli 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juli 2015 Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten... 3 Jaarlijkse vergoeding

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

Tariefkaart september 2015

Tariefkaart september 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart september 2015 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor

Nadere informatie

Tariefkaart januari 2016

Tariefkaart januari 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart januari 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2016

Tariefkaart juni 2016 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten 1 Tariefkaart juni 2016 Nu welkomstvoordeel van 50 EUR* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost voor Consumenten...

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1 ste kwartaal 2012 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, is het Brugel die sinds

Nadere informatie

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008

Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 1/9 Evolutie van de gasprijzen op de residentiële markt maart 2008 Waarschuwing Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de gasprijzen op de markt van de huishoudelijke klanten sinds de vrijmaking

Nadere informatie

Tariefkaart april 2015

Tariefkaart april 2015 Van alle energie thuis Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart april 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse

Nadere informatie

Tariefkaart juni 2015

Tariefkaart juni 2015 Tarieven en voorwaarden voor Consumenten en Zakelijke Klanten 1 Tariefkaart juni 2015 Nu 1 maand gratis elektriciteit* Inhoud Het Tarief voor elektriciteit en/of aardgas... 2 Jaarlijkse vergoeding en energiekost

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Periode februari - juni 2013 Inleiding Bedoeling is om de overheid informatie te verstrekken over de evolutie van de elektriciteits-

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00 DAG NACHT 6,27 7,52 4,34 4,64 55,00 55,00, inclusief éénmalige kwh-promo van Electrabel Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,36 4,31 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 6,91 8,62 4,78

Nadere informatie

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers

IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers Vergelijken is besparen, IN DIT ARTIKEL Hoe u, ondanks de toenemende heffingen en taksen, toch nog kunt besparen. De goedkoopste (en duurste) energieleveranciers per regio. Een vergelijking met de prijzen

Nadere informatie

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST OBSERVATORIUM VAN DE GAS- EN ELEKTRICITEITSPRIJZEN BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 4 de kwartaal 2011 Inleiding Hoewel de CREG (de federale regulator) bevoegd is voor de tarieven, publiceert Brugel sinds

Nadere informatie

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT

EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITSPRIJS Y+1 ( /MWh) MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MEI GROOTHANDELSMARKT 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - AUGUSTUS GROOTHANDELSMARKT Bron 05/2013 Evolutie 06/2013 Evolutie 07/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.415 6.047 DNB Synergrid GWh 4.191 3.934 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - MAART DNB Synergrid GWh ,99 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 57,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2.

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - APRIL DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar Andere klanten Synergrid GWh 2. 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012 1/08/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - JANUARY nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = Andere klanten Synergrid MWh 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie 12/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.720 6.682 DNB Synergrid GWh 4.409 4.521 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00

Luminus Ecofix Pro 2 jaar 6,62 7,89 4,66 4,96 55,00 55,00 DAG NACHT nacht, inclusief éénmalige kwh-promo van ECS Easy Pro Variabel 1 jaar 6,77 8,35 4,30 4,08 48,50 61,25 Geïndexeerd (Electrabel Pro Indexed) Electrabel Easy Pro Fix 1 jaar 7,28 9,13 4,98 4,98 39,95

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT - FEBRUARI DNB Synergrid MWh ,53 Endex Power BE base Q+1 [2] APX /MWh 60,93 1/11/2010 1/12/2010 1/01/2011 1/02/2011 1/03/2011 1/04/2011 1/05/2011 1/06/2011 1/07/2011 1/08/2011 1/09/2011 1/10/2011 1/11/2011 1/12/2011 1/01/2012 1/02/2012 1/03/2012 1/04/2012 1/05/2012 1/06/2012 1/07/2012

Nadere informatie

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt

Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Evolutie van de elektriciteitsprijzen op de residentiële markt Maart 0 Waarschuwing : Het doel van dit document bestaat erin de evolutie van de prijzen op de markt van de aan de huishoudelijke klanten

Nadere informatie