OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN"

Transcriptie

1 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN SEPTEMBER 2015

2 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het buitenland...5 II. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE...6 II.1 Algemeen...6 II.2 Vaststellingen elektriciteit september II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden...7 II.2.2 Elektriciteit residentieel Vlaanderen II.2.3 Elektriciteit residentieel Wallonië II.2.4 Elektriciteit residentieel Brussel II.2.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand II.3 Vaststellingen aardgas september II.3.1 Aardgas: België versus buurlanden II.3.2 Aardgas residentieel Vlaanderen II.3.3 Aardgas residentieel Wallonië II.3.4 Aardgas residentieel Brussel II.3.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen III.2 Vaststellingen september III.2.1 Elektriciteit III.2.2 Aardgas III.3 Vaststellingen 3de kwartaal III.3.1 Elektriciteit III.3.2 Aardgas september /36

3 I. EXECUTIVE SUMMARY I.1 Vergelijking prijzen in België In het kader van haar permanente monitoringopdrachten en meer bepaald het vangnetmechanisme updatet de CREG maandelijks haar gegevensbank. Ze stelt hierbij een overzicht voor van de prijzen voor de energiecomponent elektriciteit en aardgas voor residentiële verbruikers in de drie regio s van het land en dit op basis van de modaliteiten van bijlage B van het globaal akkoord bij het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites. De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. ELEKTRICITEIT Voor residentiële verbruikers stijgt vanaf september 2015 het btw-% van 6% terug naar 21% (6% werd ingevoerd in april 2014). Voor een gemiddeld residentieel gezin stijgt hierdoor de elektriciteitsfactuur met iets meer dan 100 op jaarbasis. WATZ lanceert een nieuw vast product in Vlaanderen vanaf augustus, met een looptijd van 1 of 2 jaar: SHOP-IN THE-SHOP. EBEM lanceert in Vlaanderen een nieuw variabel Belpex-product EBEM AARDGAS WATZ lanceert een nieuw variabel product (TTF103) in Vlaanderen vanaf augustus: SHOP- IN THE-SHOP. ENECO wijzigt (voor de 9e keer dit jaar) voor nieuwe klanten de indexeringsformule van het variabel aardgasproduct. Onderstaande infografiek geeft voor de huidige maand een aantal kerncijfers die van toepassing zijn op residentiële verbruikers van elektriciteit en aardgas. september /36

4 september /36

5 I.2 Vergelijking met het buitenland De CREG vergelijkt de prijzen van de tarieffiches in België met de noteringen van de referentieparameters op de beurzen van elektriciteit en aardgas. Tevens vergelijkt de CREG de gehanteerde prijzen in België met de prijzen gehanteerd in Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk aan de hand van een representatieve selectie van producten. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo objectief en transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil bijvoorbeeld zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie, inbegrepen in de leveranciersprijs, en de kosten voor openbare dienstverplichtingen, vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders, werden uitgezuiverd en integraal werden toegewezen aan de heffingen. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. In september 2015 toont de prijsvergelijking van de all-in prijzen aan dat België voor elektriciteit de 2 de plaats inneemt en voor aardgas de 5 de plaats. Op het niveau van de zuivere energiecomponent staat België voor zowel elektriciteit als aardgas op de 4 de plaats. Wanneer we de prijzen vergelijken van september 2015 met deze van september 2014 stelt de CREG vast dat de gemiddelde prijzen van de component energie op jaarbasis voor residentiële verbruikers in België zijn gedaald met 10,87 EUR (-4,49%) bij elektriciteit en zijn gestegen met 11,05 EUR (1,59%) bij aardgas. september /36

6 II. II.1 VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIE Algemeen De CREG stuurt op maandelijkse basis aan alle leveranciers per het verzoek om tegen de vijfde van de maand of de eerstvolgende werkdag alle tarieffiches voor residentiële klanten te bezorgen. Alle gegevens worden vervolgens verwerkt in een aantal databanken van de CREG. Voorliggende nota geeft op maandelijkse basis een overzicht van de belangrijkste vaststellingen. De weergegeven prijzen: - zijn exclusief btw ; - houden geen rekening met kortingen (bijv.: domiciliëring); - houden geen rekening met gratis kwh (elektriciteit - Vlaanderen); - zijn gebaseerd van de modaliteiten van bijlage B van het globaal akkoord bij het Charter voor goede praktijken voor prijsvergelijkingswebsites 1. en gelden voor volgende residentiële typeklanten: - Elektriciteit: kwh jaarverbruik met een enkelvoudige meter; - Aardgas: kwh jaarverbruik. De gegevens in voorliggende nota zijn bijgewerkt tot en met de derde werkdag na voormelde aanmeldingsdatum voor de leveranciers. Nieuwe producten of wijzigingen na deze datum worden opgenomen in de volgende versie van de nota. Volgende leveranciers worden niet weerhouden in het overzicht: ECOPOWER, ENERGIE2030 en WASEWIND omdat de tarieffiches geen eenduidig onderscheid van de energiecomponent mogelijk maken. 1 september /36

7 II.2 Vaststellingen elektriciteit september 2015 II.2.1 Elektriciteit: België versus buurlanden Figuur 1 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor residentiële gebruikers en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk) 2 tijdens de maand september 2015, dat 82,52 EUR/MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen van elektriciteit in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 1 ook de waarde van de kwartaalindex Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q2 2015). De waarde van Endex 303 voor het derde kwartaal 2015 bedraagt 40,20 EUR/MWh. Figuur 2 geeft de evolutie weer van de gemiddelde elektriciteitsprijs in België ten opzichte van de buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen op basis van de tarieffiches van september 2015 van de energiecomponent elektriciteit voor de verschillende producten zijn exclusief de bijdragen voor groene stroom en WKK om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de Endex303 notering mogelijk te maken. 2 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 2 en 3 worden beïnvloed door de evolutie van de EUR/ wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid te worden bekeken. september /36

8 Figuur 1: Prijsniveau energiecomponent elektriciteit t.o.v. Endex303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) september /36

9 Figuur 2: Evolutie gemiddelde elektriciteitsprijs België ten opzichte van buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) september /36

10 II.2.2 Elektriciteit residentieel Vlaanderen Aantal producten: 53 Besparingspotentieel: 33% september /36

11 II.2.3 Elektriciteit residentieel Wallonië Aantal producten: 39 Besparingspotentieel: 33% september /36

12 II.2.4 Elektriciteit residentieel Brussel Aantal producten: 17 Besparingspotentieel: 37% september /36

13 De CREG stelt vast dat er voor de residentiële verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine verbruiken) als op het vlak van energie. De boodschap blijft dan ook dat de consument op regelmatige basis het aanbod op de markt dient op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de residentiële verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.2.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. Voor residentiële verbruikers stijgt vanaf september 2015 het btw-% van 6% terug naar 21% (6% werd ingevoerd in april 2014). Voor een gemiddeld residentieel gezin stijgt hierdoor de elektriciteitsfactuur met iets meer dan 100 op jaarbasis. WATZ lanceert een nieuw vast product in Vlaanderen vanaf augustus, met een looptijd van 1 of 2 jaar: Shop-in the-shop. EBEM lanceert in Vlaanderen een nieuwe variabel Belpex-product Ebem voor residentiële verbruikers (indexeringsformule: 33,06 + kwh x (Belpex x 1, )). Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het derde kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het Directiecomité van de CREG op 17 juli 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG september /36

14 Tabel 1: Indexeringsparameters voor variabele producten (Q3 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Belpex Endex (-6wd,0,3) Leverancier Aspiravi Energy Comfort Energy Beschrijving indexeringsparameters Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat jul-sept 2015 Q3 /MWh 41,400 43,500 Endex 103 EBEM Endex103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 40,921 Endex EDF Luminus Endex = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,810 Endex EDF Luminus Endex12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 46,930 Endex 303 EDF Luminus Endex303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen Belgian Power Base Load Futures tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 40,196 CWE Electrabel CWE = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-2 voor levering in jaar Y 42,154 CWE Electrabel CWE12012 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen gedurende het jaar Y-1 voor levering in jaar Y 42,030 CWE 303 Electrabel CWE303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen op de Duitse, Franse, Nederlandse en Belgische beurzen tijdens het kwartaal Q-1 voor levering in kwartaal Q 34,636 Belpex S21 Endex (15d1,0,3) Endex (-6wd,0,3) ELEGANT ELEGANT Energy People Belpex S21 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering, S21 geprofileerd (S21 = SLP Elektriciteit - Huishoudelijk met verhouding nacht/dag < 1,3 ) Endex(15d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat Endex(-6wd,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de 6de werkdag voor het einde van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 42,750 40,080 43,500 Belpex Energy People Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (20d1,0,3) ESSENT Endex(20d1,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 19de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat 43,110 Belpex MEGA Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Belpex OCTA+ Belpex = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead Belpex Baseload" prijzen van het kwartaal van levering 41,400 Endex (0dpe,0,3) OCTA+ Endex(0dpe,0,3) = de slotnotering Belgian Power Base Load Futures op de laatste handelsdag van het contract voor het kwartaal van levering 43,500 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 50MWh => idem Tarieffiches residentieel september /36

15 II.3 Vaststellingen aardgas september 2015 II.3.1 Aardgas: België versus buurlanden Figuur 4 geeft een overzicht van het prijsniveau van de verschillende producten voor residentiële gebruikers en maakt een vergelijking met het gemiddeld prijsniveau van de ons omringende landen (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk 4 ) tijdens de maand september 2015, dat 33,52 EUR/MWh bedraagt. Voor een meer gedetailleerde analyse van de prijzen voor aardgas in de ons omringende landen verwijzen we naar het derde deel van voorliggende nota. Verder wordt in figuur 3 ook de waarde van de kwartaalindex TTF 303 voor het derde kwartaal 2015 in de vergelijking opgenomen, zijnde het gemiddelde van de quarter-ahead noteringen in het voorgaande kwartaal (Q2 2015). De waarde van TTF 303 voor het derde kwartaal 2015 bedraagt 20,60 EUR/MWh. Figuur 4 geeft de evolutie weer van de gemiddelde aardgasprijs in België ten opzichte van buurlanden (Nederland, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk). Voor uitleg bij de selectie van de producten in deze figuur verwijzen we naar het punt III.1 van voorliggende nota. De jaarbedragen, op basis van de tarieffiches van september 2015 van de energiecomponent aardgas voor de verschillende producten, zijn exclusief transmissie (1,5 EUR/MWh) om de vergelijkbaarheid met de ons omringende landen en de TTF 303 notering mogelijk te maken. 4 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in figuur 4 en 5 worden beïnvloed door de evolutie van de / wisselkoersen en dienen bijgevolg met enige omzichtigheid te worden bekeken. september /36

16 ANTARGAZ GAS VAR 1JR (2) '1310 COMFORT ENERGY GO VAR 3JR (2) '1504 COMFORT ENERGY PLUS VAR 3JR (2) '1504 EBEM AARDGAS 12 (2) '1201 EBEM 1.0 (2) '1505 ECS ACTIVEGREEN VAST 2JR (1) ECS EASY GEÏN 1JR (2) '1305 ECS EASY VAST 1JR (1) ECS FIXONLINE 1JR (1) ECS GREEN GEÏN 1JR (2) '1305 ECS GREEN VAST 1JR (1) ELEGANT AARDGAS BX (2) '1507 ENECO VARIABEL 1JR (2) '1509 ENI BASIC 1JR (1) ENI LINK 1JR (1) ENI RELAX 1JR (1) ENI RELAX 3JR (1) ESSENT GROEN VOORAF (2) '1504 ESSENT VAR 1JR (2) '1504 ESSENT VAR 3JR (2) '1504 ESSENT VAST 1JR (1) ESSENT VAST 3JR (1) ESSENT VAST 1JR (1) LAMPIRIS ZEN VL (2) '1507 LUMINUS ACTIEF+ 1JR (2) '1301-'1309 LUMINUS CLICK (1) LUMINUS ECOFIX 2JR (1) LUMINUS ECOFLEX 2JR VL (2) '1507 LUMINUS ESSENTIAL (2) '1301 MEGA ECOGAS 1-3JR VL (2) '1411 MEGA FREE 1-3JR VL (2) '1407 OCTA+ ENERGYBOX 1-3JR (2) '1504 OCTA+ ENERGYBOX 1JR (1) OCTA+ WEB 1-3JR (2) '1504 POWEO VAST AARDGAS 1JR VL (1) WATZ GAS VAR 1JR (2) '1309 WATZ Shop-in the-shop (2) ' ,07 24,80 24,34 25,07 24,62 24,52 24,57 24,40 25,20 26,45 25,99 25,84 27,93 27,46 26,88 26,74 26,26 per MWh 27,27 27,34 28,53 28,61 28,70 29,73 29,73 29,33 29,33 28,77 30,20 30,20 30,07 31,03 31,03 31,08 31,57 32,67 33,34 Figuur 3: Prijsniveau energiecomponent aardgas t.o.v. TTF303 en het gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) 38 09/ PRIJSNIVEAU ENERGIECOMPONENT AARDGAS - (verbruik :23.260kWh/jaar) tov TTF 303 (Q3 2015) tov het gemiddelde van de europese prijzen (09/2015) Jaarfactuur Energiecomponent (excl. transmissie) TTF303 (Q3-2015) Gemiddeld Europees prijsniveau (NL, DE, FR, UK) , ,60 september /36

17 Figuur 4: Evolutie gemiddelde aardgasprijs België t.o.v. buurlanden (DE, FR, NL, UK) (selectie producten, zie III.1) september /36

18 II.3.2 Aardgas residentieel Vlaanderen Aantal producten: 36 Besparingspotentieel: 28% september /36

19 II.3.3 Aardgas residentieel Wallonië Aantal producten: 31 Besparingspotentieel: 28% september /36

20 II.3.4 Aardgas residentieel Brussel Aantal producten: 15 Besparingspotentieel: 25% september /36

21 De CREG stelt vast dat er voor de residentiële verbruiker een besparingspotentieel blijft bestaan, zowel op het gebied van abonnement (voornamelijk van belang bij kleine verbruiken) als op het vlak van energie. De boodschap blijft dan ook dat de consument op regelmatige basis het aanbod op de markt dient op te volgen. De verschillende prijssimulatoren die het Charter van de CREG onderschreven en de berekenigsprincipes van het Globaal akkoord hanteren, geven de residentiële verbruiker de nodige informatie om voormeld besparingspotentieel het best te ramen. II.3.5 Wijzigingen ten opzichte van vorige maand De actieve variabele producten blijven ongewijzigd ten opzichte van vorige maand. Bij de actieve vaste producten stellen we overwegend lichte dalende evoluties vast. WATZ lanceert voor residentiële verbruikers een nieuw variabel product (TTF103) in Vlaanderen vanaf augustus: Shop-in the-shop. ENECO wijzigt (voor de 9e keer dit jaar) voor nieuwe residentiële klanten de indexeringsformule van het variabel aardgasproduct. Het gaat om een nieuwe versie 5 van een variabel product dat slechts een keer per kwartaal indexeerbaar is. De nieuwe versie behoudt dezelfde productnaam en is enkel bestemd voor nieuwe klanten. In tegenstelling tot de nieuwe versie verschijnt de oude versie niet langer in de resultaten van de prijssimulatoren wat voor bestaande klanten een verkeerdelijk (door behoud van dezelfde productnaam) beeld van hun product kan geven. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de verschillende indexeringsparameters en hun waarde voor het derde kwartaal van In dit kader verwijzen we naar de beslissingen die het Directiecomité van de CREG op 17 juli 2015 heeft genomen. Deze beslissingen zijn consulteerbaar op de website van de CREG 6. 5 alle aanpassingen aan de prijsformule van een bepaald product die geen indexering zijn 6 september /36

22 Tabel 2: Indexeringsparameters voor variabele producten (Q3 2015) Indexeringsparameters voor variabele producten Tarieffiches Residentieel Leverancier Beschrijving indexeringsparameters jul-sept 2015 Q3 /MWh TTF 103 ANTARGAZ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 Comfort Energy TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 EBEM TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 HUB 303 EDF Luminus HUB303 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen te Zeebrugge van het kwartaal voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,391 TTF 103 Electrabel TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF (15d1,0,3) ZTP S41 ELEGANT ELEGANT TTF(15d1,0,3) = de slotnotering TTF Gas Base Load Futures van de eerste handelsdag na de 14 de van de maand die het kwartaal van levering voorafgaat ZTP S41 = rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse "Day Ahead ZTP" prijzen van het kwartaal van levering, S41 geprofileerd (S41 = SLP Aardgas - Huishoudelijk) 20,041 21,446 TTF 103 ENECO TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 ESSENT TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 LAMPIRIS TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 MEGA TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 OCTA+ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Baseload Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 TTF 103 WATZ TTF103 = rekenkundig gemiddelde van de slotnoteringen TTF Gas Base Load Futures van de maand voorafgaand aan het kwartaal van levering 20,278 Tarieffiches KMO Afnameprofielen tot 100MWh => idem Tarieffiches residentieel september /36

23 III. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING MET HET BUITENLAND III.1 Algemeen De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken en specifiek binnen het vangnetmechanisme 7 niet alleen een volledige gegevensbank bij van alle contracttypes aangeboden aan residentiële verbruikers binnen België, zij houdt daarnaast ook permanente 8 gegevensbanken bij met energieprijzen in de ons omringende landen (Nederland (NL), Duitsland (DE), Frankrijk (FR) en het Verenigd Koninkrijk (UK)). Als vergelijkingsbasis voor buitenlandse energieprijzen wordt verder gewerkt met de methodologie zoals ontwikkeld door Frontier Economics in haar studie International comparison of electricity and gas prices for households 9. Deze methodologie 10 vertrekt vanuit de totale factuur voor de eindklant, van waaruit de verschillende samenstellende delen van de energieprijs worden afgezonderd. Als basis voor de totale factuur aan de eindklant wordt vertrokken van een gewogen gemiddelde energieprijs op basis van: - het standaardaanbod van de standaardleverancier in een bepaalde regio; - het beste aanbod in dezelfde regio van deze standaardleverancier; - een concurrerend aanbod van de op één na grootste leverancier op de markt De vangnetregulering zoals voorzien in artikel 20bis van de wet van 29 april 1999 houdende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (= de elektriciteitswet) en artikel 15/10bis van de wet van 12 april 1965 houdende het vervoer van gasachtige producten en andere door middel van leidingen (= de gaswet). 8 Artikel 20bis, 5 van de elektriciteitswet en artikel 15/10bis, 5 van de gaswet voorzien in een permanente vergelijking van de energiecomponent voor de levering van elektriciteit en aardgas binnen de zone Noordwest-Europa. 9 International comparison of electricity and gas prices for household Final Report on a study prepared for the CREG, October 2011, International_Comp_HH_Energy_Prices.pdf 10 De door Frontier Economics ontwikkelde methodologie werd in de loop van 2012 door de CREG verder verfijnd, door onder andere: een aantal bijkomende distributienetbeheerders toe te voegen aan de Belgische cijfers, voor geen enkel land rekening te houden met kortingen, een aantal producten te updaten, etc. 11 Deze werkwijze impliceert, dat leveranciers met een beperkt marktaandeel niet worden opgenomen in de vergelijking. september /36

24 Deze manier van werken zorgt ervoor dat er tussen de verschillende landen wordt vergeleken op basis van de meest representatieve contracten in de markt 12. Er wordt voor de internationale prijsvergelijking, binnen een specifiek land, dus geen rangschikking van goedkoopste naar duurste gemaakt. Wel wordt rekening gehouden met een aantal onderscheiden exploitatiegebieden van distributienetbeheerders, waardoor ook geografische spreiding in de prijsvergelijking wordt meegenomen. Teneinde de internationale prijsvergelijking zo transparant mogelijk te laten verlopen, wordt elke component van de energieprijs in zijn meest zuivere vorm voorgesteld. Dit wil onder andere zeggen dat de kosten voor hernieuwbare energie, in België inbegrepen in de leveranciersprijs, en de kosten voor openbare dienstverplichtingen, in België vooral toegeschreven aan de distributienetbeheerders, werden uitgezuiverd en integraal aan de heffingen werden toegewezen. Voor elektriciteit worden de prijzen weergegeven voor residentiële klanten met een jaarverbruik van kwh met een enkelvoudige meter. Voor aardgas worden de prijzen weergegeven voor residentiële klanten met een verbruik van kwh/jaar. De hieronder weergegeven prijzen: - zijn gebaseerd op de prijsformules en tarieffiches, zoals gepubliceerd door de leveranciers op hun website 13 voor de maand september 2015; - houden geen rekening met kortingen; - zijn all-in prijzen en bevatten in tegenstelling tot de Belgische prijzen weergegeven in deel II, naast de kost voor energie ook de netvergoedingen (transmissie en distributie), de heffingen en de btw. 12 In Frankrijk wordt nog steeds gewerkt met gereguleerde tarieven. Het is het gereguleerd tarief dat van toepassing is op de weerhouden klantenprofielen dat in de rekening wordt gebracht. 13 Alle opgenomen prijzen werden per land geverifieerd via een externe prijssimulator. september /36

25 III.2 Vaststellingen september 2015 III.2.1 Elektriciteit III Residentieel, kwh, enkelvoudige meter Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale prijsvergelijking. Voor de maand september 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Duitsland gevolgd door België en het Verenigd Koninkrijk. Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 09/2015 c /kwh Rang schikking Residentieel Dc kwh BE 813,64 23,25 2 FR 602,28 17,21 5 DE 1.004,97 28,71 1 NL 669,20 19,12 4 UK 763,90 21,83 3 Om meer aan te sluiten bij het eerste deel van dit rapport wordt in onderstaande grafiek een opdeling gegeven van de all-in energieprijs naar de volgende vier componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie), heffingen en btw. september /36

26 Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode september 2014 tot en met september 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. In deze rangschikking wordt het duurste land in een donkere kleur weergegeven en het goedkoopste land in een lichte kleur. Component energie (elek kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/09/ ,05 246,78 203,63 258,08 418,92 1/10/ ,33 246,10 203,72 261,59 405,52 1/11/ ,54 246,86 214,58 261,22 404,06 1/12/ ,26 243,19 214,58 261,64 422,98 1/01/ ,82 241,04 218,25 252,68 414,24 1/02/ ,27 241,34 218,25 251,12 413,28 1/03/ ,87 239,89 218,25 253,00 437,38 1/04/ ,00 238,81 218,25 252,22 435,73 1/05/ ,57 240,18 218,25 252,25 437,24 1/06/ ,95 240,11 218,25 247,80 437,58 1/07/ ,03 238,28 218,25 241,18 440,40 1/08/ ,14 237,47 227,49 241,59 448,99 1/09/ ,18 236,22 227,49 241,41 450,15 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Duitsland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken het Verenigd Koninkrijk 14 er als duurste land uitkomt, gevolgd door Nederland en dan Duitsland. III Wijzigingen ten opzichte van vorige maand en voornaamste reden van vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand is er een wijziging in de rangschikking van de all-in prijzen op residentieel niveau. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste all-in prijs op de eerste plaats staat. Bij residentiële klanten staat Duitsland nog steeds op de eerste plaats, gevolgd door België en vervolgens het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. Wanneer we enkel de energiecomponent bekijken, stellen we in september 2015 vast dat bij residentiële klanten het Verenigd Koninkrijk de duurste energieprijs heeft. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: 14 De resultaten voor het Verenigd Koninkrijk zoals weergegeven in deze nota worden beïnvloed door de evolutie van de EUR/ wisselkoersen. Verschuivingen in de rangschikking moeten daarom met enige omzichtigheid te worden bekeken. september /36

27 - op niveau van de energiecomponent is er in België een zeer lichte stijging waar te nemen. Wat betreft de netwerkvergoedingen is België het duurste land. Met ingang van 1 september 2015 wordt het verlaagde BTW-tarief van 6% (ingevoerd vanaf 1 april 2014) op huishoudelijk verbruik van elektriciteit terug verhoogd naar 21%; - in Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven, waarbij Frankrijk voor elk van de afzonderlijke componenten van de energieprijs goed scoort; - op niveau van de energiecomponent is er in Duitsland een zeer lichte daling waar te nemen. Wat betreft netwerkvergoedingen is Duitsland het op één na duurste land. In Duitsland zijn de heffingen, onder andere ter financiering van de hernieuwbare energie bijzonder hoog, wat ertoe leidt dat hier de hoogste all-in prijs wordt opgetekend; - op niveau van de energiecomponent is er in Nederland een zeer lichte daling waar te nemen; - op niveau van de energiecomponent is er in het Verenigd Koninkrijk een lichte stijging waar te nemen, die weliswaar wordt afgeremd door het effect van de wisselkoers in de maand september Het effect van de wisselkoers speelt eveneens op de andere componenten, zijnde de netvergoedingen, de heffingen en de btw. III.2.2 Aardgas III Residentieel, kwh Onderstaande tabel geeft een overzicht van de all-in energieprijzen voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale prijsvergelijking. Voor de maand september 2015 wordt de hoogste prijs vastgesteld in Nederland gevolgd door Duitsland en Frankrijk. september /36

28 Vergelijking Buitenland (all in prijzen) /jaar 09/2015 c /kwh Rang schikking Residentieel T kwh BE 1.385,81 5,96 5 FR 1.471,44 6,33 3 DE 1.515,57 6,52 2 NL 1.650,10 7,09 1 UK 1.448,52 6,23 4 Om meer aan te sluiten bij het eerste deel van dit rapport wordt in onderstaande grafiek een opdeling gegeven van de all-in energieprijs naar de volgende vier componenten: energie, netvergoeding (transmissie en distributie), heffingen en btw. Wanneer enkel wordt gekeken naar de energiecomponent binnen de totale energieprijs, ziet de rangschikking voor de periode september 2014 tot en met september 2015 eruit zoals weergegeven in de tabel hieronder. In deze rangschikking wordt het duurste land in een donkere kleur weergegeven en het goedkoopste land in een lichte kleur. september /36

29 Component energie (gas kwh) in /jr BE DE FR NL UK 1/09/ ,83 752,06 735,10 795, ,60 1/10/ ,87 752,47 784,53 798, ,65 1/11/ ,44 743,35 813,60 797, ,00 1/12/ ,81 744,37 801,97 794, ,77 1/01/ ,51 740,20 795,25 770, ,43 1/02/ ,02 732,76 776,83 755, ,08 1/03/ ,39 731,86 730,31 766, ,13 1/04/ ,06 733,72 739,04 763, ,31 1/05/ ,16 744,68 723,53 764, ,27 1/06/ ,65 732,26 723,53 759, ,15 1/07/ ,49 731,88 682,46 721, ,81 1/08/ ,49 723,67 682,46 720, ,14 1/09/ ,88 722,82 689,24 717,40 988,82 duurste land goedkoopste land Daar waar bij een vergelijking van de all-in prijs Nederland de rangschikking aanvoert, stellen we vast dat wanneer enkel de energiecomponent wordt vergeleken, het Verenigd Koninkrijk er als duurste land uitkomt, met in september 2015 Duitsland op de tweede plaats gevolgd door Nederland en België. III Wijzigingen ten opzichte van vorige maand en voornaamste redenen vastgestelde verschillen Ten opzichte van de voorgaande maand is er een wijziging in de rangschikking van de all-in prijzen op residentieel niveau. Deze rangschikking is zo opgesteld dat de duurste all-in prijs op de eerste plaats staat. Op residentieel niveau staat Nederland nog steeds op de eerste plaats, gevolgd door Duitsland en vervolgens Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en België. Wanneer we enkel de energiecomponent bekijken, stellen we in september 2015 vast dat bij residentiële klanten het Verenigd Koninkrijk de duurste energieprijs heeft. Als voornaamste redenen voor de vastgestelde verschillen tussen de energieprijzen, kunnen worden vermeld: - op niveau van de energiecomponent is er in België een zeer lichte daling waar te nemen. Wat betreft de netwerkvergoedingen is België het op één na goedkoopste land; - in Frankrijk gelden nog steeds gereguleerde tarieven. Frankrijk is het duurste land wat betreft de netwerkvergoedingen; september /36

30 - op niveau van de energiecomponent is er in Duitsland een zeer lichte daling waar te nemen. Duitsland kent lage prijzen voor de energiecomponent maar dit wordt gecompenseerd door hoge taksen op aardgas; - Nederland kent een zeer lichte daling van de tarieven voor energie. Nederland is het duurste land wat betreft de heffingen op aardgas; - op niveau van de energiecomponent is er in het Verenigd Koninkrijk een sterke daling waar te nemen, die wordt versterkt door het effect van de wisselkoers in de maand september Het effect van de wisselkoers speelt eveneens op de andere componenten, zijnde de netvergoedingen, de heffingen en de btw. september /36

31 III.3 Vaststellingen 3de kwartaal 2015 III.3.1 Elektriciteit III Residentieel, kwh, enkelvoudige meter Onderstaande tabel en bijhorende grafiek geeft een overzicht van de break-down van de energieprijzen voor elektriciteit voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking voor het 3de kwartaal 2015 in vergelijking met het voorgaande kwartaal, het 2de kwartaal 2015, alsook in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het vorige jaar, zijnde het 3de kwartaal De ranking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. 1/09/2015 1/06/2015 1/09/2014 verschil Q Q verschil Q Q BE Energie 233,78 230,51 239,54 1,42% -2,40% Netvergoedingen 228,47 225,78 235,47 1,19% -2,97% Heffingen 209,38 205,30 166,64 1,99% 25,65% BTW 73,90 39,07 34,43 89,16% 114,63% Totaal Factuur (in ) 745,53 700,65 676,08 6,41% 10,27% Ranking Energie Ranking op Totaal Factuur DE Energie 237,32 239,70 246,71-0,99% -3,80% Netvergoedingen 227,95 227,95 220,61 0,00% 3,33% Heffingen 380,34 380,34 386,86 0,00% -1,69% BTW 160,67 161,12 162,29-0,28% -1,00% Totaal Factuur (in ) 1.006, , ,47-0,28% -1,00% Ranking Energie Ranking op Totaal Factuur FR Energie 224,41 218,25 203,66 2,82% 10,19% Netvergoedingen 170,38 170,07 172,18 0,18% -1,04% Heffingen 115,08 115,05 104,42 0,02% 10,21% BTW 88,61 87,51 84,44 1,26% 4,94% Totaal Factuur (in ) 598,48 590,89 564,69 1,29% 5,98% Ranking Energie Ranking op Totaal Factuur NL Energie 241,39 250,75 257,02-3,73% -6,08% Netvergoedingen 192,29 192,29 201,33 0,00% -4,49% Heffingen 119,36 119,36 104,24 0,00% 14,50% BTW 116,14 118,10 118,15-1,66% -1,70% Totaal Factuur (in ) 669,18 680,50 680,74-1,66% -1,70% Ranking Energie Ranking op Totaal Factuur UK Energie 446,51 436,85 418,86 2,21% 6,60% Netvergoedingen 190,62 188,48 173,87 1,13% 9,63% Heffingen 86,84 85,87 60,81 1,13% 42,79% BTW 36,20 35,56 32,68 1,80% 10,78% Totaal Factuur (in ) 760,17 746,75 686,22 1,80% 10,78% Ranking Energie Ranking op Totaal Factuur september /36

32 III Wijzigingen t.o.v. voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal in het vorige jaar Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een stijging op van 6,41% van Q ten opzichte van Q2 2015, het gemiddelde van DE, FR en NL kent een zeer lichte daling van 0,29% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we lichte stijging op tot 0,23%). De stijging in BE is in hoofdzaak te verklaren door de vervroegde stopzetting per 01/09/2015 van het verlaagde BTW-tarief op elektriciteit voor residentiële verbruik van 6% (maatregel die werd ingevoerd per 01/04/2014); de overige componenten, zijnde energie, netvergoedingen en heffingen, kennen eveneens een lichte stijging. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt gestuurd door de daling van de energiecomponent. september /36

33 Ten opzichte van dit gemiddelde van DE, FR en NL scoort BE in Q ,64% beter op de all-in prijs. Deze betere all-in prijs is voornamelijk toe te schrijven aan de BTW-component, die 39,33% lager ligt dan het gemiddelde (de vervroegde stopzetting van het verlaagde BTWtarief van 6% op elektriciteit voor residentieel verbruik is pas ingegaan per 01/09/2015 en weegt dus nog niet ten volle door in deze cijfers). De zuivere energiecomponent in BE bedraagt 233,78 terwijl dit bij het gemiddelde voor DE, FR en NL 234,37 bedraagt. De netvergoedingen zijn in BE 16,05% duurder dan bij het gemiddelde voor DE, FR en NL. In Q scoorde BE 7,83% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere allin prijs was eveneens in hoofdzaak toe te schrijven aan de BTW-component, alsook was de energiecomponent 2,42% goedkoper dan bij het gemiddelde van DE, FR en NL. De netvergoedingen waren 14,74% duurder. Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een stijging op van 10,27% van Q ten opzichte van Q3 2014, terwijl het gemiddelde van DE, FR en NL slechts een zeer lichte stijging kent van 0,53% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze stijging toeneemt tot 2,92%). De stijging in BE is in hoofdzaak te verklaren door de vervroegde stopzetting van het verlaagde BTW-tarief van 6% op elektriciteit voor residentieel verbruik per 01/09/2015 alsook door de stijging van de heffingen met 25,65%, onder meer door de aanpassing van de federale bijdrage en de invoering van een toeslag voor de strategische reserve alsook de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting; tevens merken we een lichte daling op van de zuivere energiecomponent en van de netvergoedingen. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt in hoofdzaak gestuurd door de stijging van de heffingen van 3,23% bij het begin van In Q scoorde BE nog 10,33% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere all-in prijs was in hoofdzaak toe te schrijven aan de BTW-component, alsook waren de heffingen dan 16,05% goedkoper dan bij het gemiddelde van DE, FR en NL; de zuivere energiecomponent was in BE 1,59% duurder dan bij het gemiddelde en de netvergoedingen waren 18,90% duurder dan bij het gemiddelde. september /36

34 III.3.2 Aardgas III Residentieel, kwh Onderstaande tabel en bijhorende grafiek geven een overzicht van de break-down van de energieprijzen voor aardgas voor de vijf landen die werden opgenomen in de internationale vergelijking voor het 3de kwartaal 2015 in vergelijking met het voorgaande kwartaal, het 2de kwartaal 2015, alsook in vergelijking met hetzelfde kwartaal in het vorige jaar, zijnde het 3de kwartaal De ranking is zo opgesteld dat de duurste prijs op de eerste plaats staat. 1/09/2015 1/06/2015 1/09/2014 verschil Q Q verschil Q Q BE Energie 712,29 719,62 698,80-1,02% 1,93% Netvergoedingen 318,43 312,30 330,71 1,96% -3,71% Heffingen 119,28 112,65 90,90 5,89% 31,22% BTW 237,44 236,30 232,76 0,48% 2,01% Totaal Factuur (in ) 1.387, , ,17 0,48% 2,53% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur DE Energie 726,12 736,89 748,29-1,46% -2,96% Netvergoedingen 338,41 338,41 329,30 0,00% 2,77% Heffingen 212,36 212,36 220,97 0,00% -3,89% BTW 242,61 244,66 246,73-0,84% -1,67% Totaal Factuur (in ) 1.519, , ,28-0,84% -1,67% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur FR Energie 684,72 728,70 743,50-6,04% -7,91% Netvergoedingen 465,22 453,20 453,20 2,65% 2,65% Heffingen 98,54 97,33 65,28 1,25% 50,97% BTW 217,53 224,71 221,27-3,19% -1,69% Totaal Factuur (in ) 1.466, , ,25-2,52% -1,16% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur NL Energie 719,88 762,39 792,88-5,58% -9,21% Netvergoedingen 176,31 176,31 178,66 0,00% -1,32% Heffingen 473,06 473,06 462,42 0,00% 2,30% BTW 283,84 292,77 298,82-3,05% -5,01% Totaal Factuur (in ) 1.653, , ,78-3,02% -4,60% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur UK Energie 1.024, ,24 964,53-0,58% 6,19% Netvergoedingen 367,08 362,80 320,95 1,18% 14,37% Heffingen 23,81 23,55 14,48 1,13% 64,41% BTW 70,76 70,83 65,00-0,10% 8,86% Totaal Factuur (in ) 1.485, , ,96-0,10% 8,86% Ranking Energie Ranking Totaal Factuur september /36

35 III Wijzigingen t.o.v. voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal in het vorige jaar Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een zeer lichte stijging op van 0,48% van Q ten opzichte van Q2 2015, het gemiddelde van DE, FR en NL kent een lichte daling van 2,15% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we dat deze daling lichtjes terugvalt tot 1,66%). De stijging in BE is te verklaren door de stijging van de heffingen en in de mindere mate de netvergoedingen (onder meer door de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting in de Waalse & Vlaamse regio); de zuivere energiecomponent daalt licht. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt gestuurd door de daling van de energiecomponent. Ten opzichte van dit gemiddelde van DE, FR en NL scoort BE in Q ,27% beter op de all-in prijs. Deze betere all-in prijs is toe te schrijven aan quasi al de verschillende september /36

36 componenten: de zuivere energiecomponent ( 712,29) ligt 0,29% hoger dan het gemiddelde van DE, FR en NL ( 710,24), de netvergoedingen 2,52% lager, de heffingen 54,36% lager en de BTW-component 4,26% lager. In Q scoorde BE 12,62% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere all-in prijs was toe te schrijven aan al de verschillende componenten: de zuivere energiecomponent ( 719,62) ligt 3,10% lager dan het gemiddelde van DE, FR en NL ( 742,66), de netvergoedingen 3,21%, de heffingen 56,83% en de BTW-component 6,98%. Q TEN OPZICHTE VAN Q Op totaal factuur niveau merken we in België een lichte stijging op van 2,53% van Q ten opzichte van Q3 2014, terwijl het gemiddelde van DE, FR en NL een lichte daling kent van 2,58% (indien we bij dit gemiddelde het Verenigd Koninkrijk toevoegen merken we een zeer lichte daling van 0,03%). De stijging in BE is in hoofdzaak te verklaren door de stijging van de heffingen (onder meer door de invoering van de toepassing van de vennootschapsbelasting in de Waalse regio) en in mindere mate een stijging van de zuivere energiecomponent met 1,93%; de netvergoedingen kennen een daling van 3,71%. Het gemiddelde van DE, FR en NL wordt in hoofdzaak gestuurd door een daling van de zuivere energiecomponent met 6,74% en een stijging van de heffingen van 4,72%. In Q scoorde BE nog 14,74% beter dan het gemiddelde van DE, FR en NL. Deze betere all-in prijs was in hoofdzaak toe te schrijven aan de heffingen die 63,58% goedkoper waren dan bij het gemiddelde, alsook de zuivere energiecomponent die 8,24% goedkoper was dan het gemiddelde van DE, FR en NL. De netvergoedingen waren 3,22% duurder dan het gemiddelde van DE, FR en NL. september /36

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN SEPTEMBER 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 14 juni 2018 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 13 december 2017 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 21 december 2016 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN

PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN PRIJS VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË, IN DE 3 REGIO S EN IN DE BUURLANDEN 11 januari 2019 De CREG houdt in het kader van haar algemene monitoringtaken gegevensbanken bij met de prijzen van elektriciteit

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIELE KLANTEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JULI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY...3 I.1 Vergelijking prijzen in België...3 I.2 Vergelijking met het

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN NOVEMBER 2014 NOVEMBER 2014 1/57 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN APRIL 2015 april 2015 1/46 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/43 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MEI 2015 mei 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN JUNI 2015 juni 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN DECEMBER 2014 DECEMBER 2014 1/59 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN JUNI 2015 juni 2015 1/43 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN FEBRUARI 2015 februari 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER /77 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2014 OKTOBER 2014 1/77 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 5 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN MAART 2015 maart 2015 1/44 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN APRIL 2015 april 2015 1/45 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2 VERGELIJKING

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN, KMO S EN ZELFSTANDIGEN JANUARI 2015 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 4 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 4 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2012 OKTOBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2014 SEPTEMBER 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2014 MAART /56

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2014 MAART /56 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2014 MAART 2014 1/56 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI /60 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2014 JUNI 2014 1/60 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER /37 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S SEPTEMBER 2012 SEPTEMBER 2012 1/37 INHOUDSOPGAVE I. PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS: VERGELIJKING BINNEN

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2014 JULI /65

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2014 JULI /65 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2014 JULI 2014 1/65 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2014 APRIL /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2014 APRIL /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2014 APRIL 2014 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË 3 I.2

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2013 DECEMBER /58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2013 DECEMBER /58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2013 DECEMBER 2013 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2013 NOVEMBER /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2013 NOVEMBER /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2013 NOVEMBER 2013 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2014 JANUARI 2014 1/61 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2013 FEBRUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2013 FEBRUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2013 FEBRUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S FEBRUARI 2014 FEBRUARI 2014 1/58 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S NOVEMBER 2012 NOVEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S AUGUSTUS 2013 AUGUSTUS /56

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S AUGUSTUS 2013 AUGUSTUS /56 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S AUGUSTUS 2013 AUGUSTUS 2013 1/56 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2013 MAART /50

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2013 MAART /50 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S MAART 2013 MAART 2013 1/50 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 3 I.1

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2013 APRIL /54

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2013 APRIL /54 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S APRIL 2013 APRIL 2013 1/54 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 3 I.1

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2012 DECEMBER /41

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2012 DECEMBER /41 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S DECEMBER 2012 DECEMBER 2012 1/41 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER /63 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S OKTOBER 2013 OKTOBER 2013 1/63 INHOUDSOPGAVE I. EXECUTIVE SUMMARY 3 I.1 VERGELIJKING PRIJZEN IN BELGIË

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2013 JUNI /61

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2013 JUNI /61 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JUNI 2013 JUNI 2013 1/61 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 3 I.1

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2013 JULI /56

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2013 JULI /56 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JULI 2013 JULI 2013 1/56 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË 3 I.1

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1227E/5

BESLISSING (B) CDC-1227E/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Vlaanderen - april 2016 Vlaanderen

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT

ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT ENERGIEPRIJZEN VOOR DE RESIDENTIELE CONSUMENT VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS PER LEVERANCIER EN PER PRODUCT - - - overzicht jongste 6 maanden met vergelijking tov duurste/goedkoopste product op de Belgische

Nadere informatie

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN

ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN ENERGIEPRIJZEN VAN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS VOOR KMO S EN ZELFSTANDIGEN - - - overzicht huidige Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt en evolutie van de prijzen per regio Wallonië - april 2016 Wallonië

Nadere informatie

(B)1222E/20 27 oktober Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet-vertrouwelijk

(B)1222E/20 27 oktober Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet-vertrouwelijk (B)1222E/20 27 oktober 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1517

VERSLAG (Z) CDC-1517 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie 10/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.113 = DNB Synergrid GWh 3.853 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 -

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - SEPTEMBER 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 06/2015 Evolutie 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.109 6.098 DNB Synergrid GWh 3.817 3.782 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012

PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 PRIJZEN ENERGIECOMPONENT ELEKTRICITEIT EN AARDGAS JULI 2012 1 Algemeen 1. Bijgevoegde grafieken geven een overzicht van de prijzen (component energie) voor elektriciteit en aardgas, op basis van de tarieffiches

Nadere informatie

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk

(B)1220E/18 20 april Artikel 20bis, 4, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt. Niet vertrouwelijk (B)1220E/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2015 Evolutie 08/2015 Evolutie 09/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.098 6.113 DNB Synergrid GWh 3.782 3.853 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7

BESLISSING (B)140717-CDC-1219E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2015 Evolutie 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.806 = DNB Synergrid GWh 4.590 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1458

RAPPORT (RA) CDC-1458 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers

Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers (Z)1620 6 april 2017 Verslag over de evolutie van de indexeringsparameters van de elektriciteits- en gasleveranciers Artikel 20bis, 4bis, van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/12

BESLISSING (B) CDC-1220E/12 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie

(F) juni Niet-vertrouwelijke versie (F)1639 9 juni 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor kmo s en zelfstandigen op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van

Nadere informatie

RAPPORT (RA) CDC-1341

RAPPORT (RA) CDC-1341 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS RAPPORT

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1409E/7

BESLISSING (B) CDC-1409E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413

VERSLAG (Z)150326-CDC-1413 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1416

VERSLAG (Z) CDC-1416 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

(B)1222G/18 20 april 2017

(B)1222G/18 20 april 2017 (B)1222G/18 20 april 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART - MAART 2015 - GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2014 Evolutie 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.183 = DNB Synergrid GWh 4.987 nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2015 Evolutie 02/2015 Evolutie 03/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.593 6.939 DNB Synergrid GWh 5.260 4.774 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI GROOTHANDELSMARKT Bron 02/2015 Evolutie 03/2015 Evolutie 04/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.939 = DNB Synergrid GWh 4.774 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2015 Evolutie 05/2015 Evolutie 06/2015 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.406 = DNB Synergrid GWh 4.100 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2016 Evolutie 04/2016 Evolutie 05/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar = nog

Nadere informatie

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48

OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI /48 OVERZICHT EN EVOLUTIE VAN DE ELEKTRICITEITS- EN AARDGASPRIJZEN VOOR RESIDENTIËLE KLANTEN EN KMO S JANUARI 2013 JANUARI 2013 1/48 INHOUDSOPGAVE I. VERGELIJKING PRIJZEN ELEKTRICITEIT EN AARDGAS IN BELGIË

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2013 Evolutie 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.171 = DNB Synergrid GWh 5.011 = Andere klanten Synergrid GWh 2.160 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - FEBRUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 11/2015 Evolutie 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.762 6.877 DNB Synergrid GWh 4.550 4.626 nog niet beschikbaar Andere

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2015 Evolutie 01/2016 Evolutie 02/2016 Evolutie Consumptie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.877 = DNB Synergrid GWh 4.626 nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2014 Evolutie 02/2014 Evolutie 03/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 7.396 6.664 DNB Synergrid GWh 5.112 4.535 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7

BESLISSING (B)151022-CDC-1323E/7 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220E/4

BESLISSING (B) CDC-1220E/4 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2014 Evolutie 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.869 6.335 DNB Synergrid GWh 4.578 4.071 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - DECEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - DECEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie 11/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.283 6.720 DNB Synergrid GWh 4.070 4.409 nog niet beschikbaar Andere klanten

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARI GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2013 Evolutie 11/2013 Evolutie 12/2013 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.655 6.910 DNB Synergrid GWh 4.471 4.734 Andere klanten Synergrid GWh 2.184 2.176

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2014 Evolutie 05/2014 Evolutie 06/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.335 = DNB Synergrid GWh 4.071 = Andere klanten Synergrid GWh 2.264 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie 10/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.074 = DNB Synergrid GWh 3.796 = Andere klanten Synergrid GWh 2.278 = Gemiddelde

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2014 Evolutie 08/2014 Evolutie 09/2014 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh 6.082 = DNB Synergrid GWh 3.833 = Andere klanten Synergrid GWh 2.249 = Gemiddelde

Nadere informatie

VERSLAG (Z) CDC-1566

VERSLAG (Z) CDC-1566 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS VERSLAG

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1220G/5

BESLISSING (B) CDC-1220G/5 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

BESLISSING (B) CDC-1227 E/1

BESLISSING (B) CDC-1227 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie

(F) mei Niet-vertrouwelijke versie (F)1626 18 mei 2017 Samenstelling van de productportefeuilles per leverancier en het besparingspotentieel voor particulieren op de Belgische elektriciteits- en aardgasmarkt Artikel 23, 2, 2, van de wet

Nadere informatie

(B)1227G/20 27 oktober 2017

(B)1227G/20 27 oktober 2017 (B)1227G/20 27 oktober 2017 Beslissing over de vaststelling van de correcte toepassing van de indexeringsformule en de conformiteit met de exhaustieve lijst van toegelaten criteria voor de contracttypes

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MAART GROOTHANDELSMARKT Bron 12/2016 Evolutie 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - APRIL GROOTHANDELSMARKT Bron 01/2017 Evolutie 02/2017 Evolutie 03/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JUNI GROOTHANDELSMARKT Bron 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JULI GROOTHANDELSMARKT Bron 04/2017 Evolutie 05/2017 Evolutie 06/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - OKTOBER GROOTHANDELSMARKT Bron 07/2017 Evolutie 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar nog niet beschikbaar

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - NOVEMBER GROOTHANDELSMARKT Bron 08/2017 Evolutie 09/2017 Evolutie 10/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - MEI GROOTHANDELSMARKT Bron 02/2017 Evolutie 03/2017 Evolutie 04/2017 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar = nog niet

Nadere informatie

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY

MAANDELIJKSE BOORDTABEL ELEKTRICITEIT EN AARDGAS - JANUARY - JANUARY 2017 - GROOTHANDELSMARKT Bron 10/2016 Evolutie 11/2016 Evolutie 12/2016 Evolutie Energie afgenomen van Elia-net [1] Synergrid GWh = = = DNB Synergrid GWh nog niet beschikbaar = nog niet beschikbaar

Nadere informatie

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1

BESLISSING (B)130131-CDC-1221 E/1 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS BESLISSING

Nadere informatie