Breng zo snel mogelijk uw stem uit!

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Breng zo snel mogelijk uw stem uit!"

Transcriptie

1 Genomineerden voor de twee prijzen Hieronder vindt u de genomineerden voor de 2 prijzen. Zowel het bestuur van de vzw als de onderschrijvers van de nieuwsbrief brachten nominaties uit. De uiteindelijke prijs zal worden toegekend aan het product, model of aan de persoon waarop de inschrijvers of de bezoekers van onze website het meest stemden. Breng zo snel mogelijk uw stem uit! De lege doos Deze ludieke prijs willen we schenken aan een model, product of persoon die zich het voorbije jaar bijzonder ONverdienstelijk maakte inzake Evidence Based HRM door onzin te (helpen) verspreiden of ongefundeerde beweringen te maken. Een lege doos is iets waarvan de inhoud bij nader toezien bijzonder mager of onzinnig is. Het kan ook om een persoon gaan, waarbij we niet bedoelen dat deze persoon compleet leeghoofdig is: hij of zij is eerder naïef of herhaalt blind de beweringen van iemand anders (de oorsprong van de lege doos zou een doos zijn die een radiosignaal gewoon versterkt ). Maar iemand die een lege doos koopt, voelt zich achteraf ook wel eens bedrogen. Net zomin als de verkozene moeten we de lege doos niet al te ernstig nemen ;- D We hebben enkel nominaties aanvaard waarvoor voldoende literatuuronderzoek is kunnen gebeuren door onze vrijwilligers. De genomineerden voor dit jaar zijn: Product: Insights Discovery Model: 70:20:10 model van Charles Jennings (Australië erg populair in België) Persoon: Cor Keijser (Management Drives, Nederland) Persoon: Rik Vandenberghe van ING Bank België. Persoon: Jef Colruyt, CEO van warenhuisketen Colruyt (België) Persoon: Wouter Torfs, CEO van verkoopketen Schoenen Torfs(België) Insights Discovery kent een sterke opmars en is goed bezig marktaandeel van MBTI af te snoepen. Dit ondanks het feit dat de vragenlijst eveneens gestoeld is op de toch wel waanzinnige theorie van praatjesmaker en profeet (www.skepsis.nl) Carl Gustav Jung en er bovendien geen enkel peer- reviewed artikel verscheen over de psychometrische betrouwbaarheid en validiteit van deze test. De test werd evenmin ter beoordeling voorgelegd aan de COTAN- commissie van het Nederlands Instituut voor Psychologen. Sterke beweringen en geen enkel onafhankelijk, peer- reviewed gepubliceerd wetenschappelijk bewijs dus (zie: discovery- r/). Maar wel mooi verpakt. Een lege HR- doos dus. 1

2 Het 70:20:10 model van Charles Jennings verspreidt zich als een slechte meme in Nederland en België. Het levert organisaties een mooi maar vals excuus om te besparen op opleidingen. Het model heeft zich negatief onderscheiden omwille van meerdere feiten. Niet alleen blijken de cijfers totaal niet te kloppen (zie bij J Jennings in het trefwoordenregister of de link achteraan deze paragraaf), bovendien nemen zogenaamde wetenschappers wiens onderzoek zogenaamd aan de basis lag van het model publiekelijk afstand. Daarenboven is het ook een typisch voorbeeld van de is/ought redenering of natuurlijke drogredenering (Hume) waarbij wat men vindt in de natuur ook onmiddellijk als normatief beschouwt. Zonder onderbouwde redenering moeten we dat soort is/ought redenering echter sterk betwijfelen. Er is zoveel mis met de beweringen dat een bespreking hiervan enorm uitgebreid werd. U vindt een korte schematische evaluatie én uitgebreide bespreking via framework- jennings/ Cor Keijser die in persoonlijke correspondentie stelt dat Management Drives geen psychologisch instrument is, maar andere websites verwijzen naar hem als onderzoeker van dit psychologisch model Cor Keijser stelt dat het instrument verder wordt ontwikkeld, maar dat over dat proces en met wie wij dat soort zaken oppakken hij geen verdere mededelingen doet. Management Drives is sinds kort ook in Nederland populair en heeft zich op tal van vlakken negatief onderscheiden: de onderliggende theorie is voornamelijk gebaseerd op ideeën van psycholoog Clare Graves (wiens wetenschappelijke gegevens uit de jaren 1950 echter grotendeels zouden verloren zijn gegaan bij het opruimen van zijn schuur) en van Ken Wilber een filosoof die natuurlijke selectie verwerpt en dweept met proponenten van Intelligent Design. Het model lijkt zowel theoretisch een lege doos, als problematisch op psychometrisch vlak. Bovendien belemmert de weigering tot verdere mededelingen een objectieve analyse van de psychometrische kwaliteiten. Zie voor een bespreking: drives- en- spiral- dynamics/ Binnenkort verschijnt ook in het tijdschrift Wonder en is gheen wonder van Skepp een artikel over dit model. Rik Vandenberghe, CEO en tevens verantwoordelijke voor Human Resources bij ING België. De bank haalde zich in 2015 (terecht) de gram van de vakbonden op de hals nadat de ondernemingsraad van januari een grote transformatie van de afdeling Learning en Development toelichtte, grotendeels gestoeld op het hiervoor vermelde 70:20:10 model. Hierdoor kon ING België NV volgens een vakbond een grote besparing realiseren door het aantal medewerkers van de afdeling Learning en Development van 29 naar 16 mensen terug te brengen en het vormingsaanbod danig terug te schroeven. Nochtans bezorgde een van onze leden aan Brigitte Ballings (verantwoordelijke voor vorming en interne promotor van het model) de evaluatie van het 70:20:10. Het kon de HR- verantwoordelijken dus blijkbaar niet deren dat het 70:20:10 model langs geen kanten deugt. De arme vakbonden voelen wel enige nattigheid, maar ze zijn duidelijk 2

3 niet vertrouwd met de kritiek op 70:20:10. In 2008 berichtte psychologe en journaliste Dominique Haijtema al dat de voorlichtingsdienst van ING Nederland liet weten dat elke divisie zelfstandig mocht beslissen welke persoonlijkheidsinstrumenten ze mogen gebruiken, wat de deur natuurlijk openzet voor ondeugdelijke methoden want men kan niet verwachten dat leken psychologische modellen kunnen of zullen beoordelen. ING heeft sindsdien blijkbaar nog niets bijgeleerd inzake evidence based werken op HR- vlak. Deze nominatie van Rik Vandenberghe doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van ING België als bank. De warenhuisketen Colruyt mag dan wel zijn imago als no- nonsense en prijzenbreker koesteren, over zijn CEO vallen heel wat bedenkingen te maken. Jef Colruyt laat sinds 2014 het hoofdkantoor van Colruyt in Halle regelmatig energetisch zuiveren door een externe persoon waarbij deze man zingt, muziek maakt en kruiden verbrandt. De bedoeling zou zijn om negatieve herinneringen bij hem en het personeel te verdrijven. Jef Colruyt raakte naar verluidt gefascineerd door deze methode na een herbronning in een hindoeïstisch klooster. Hij verdient de prijs omdat hij dit niet alleen tot zijn privésfeer beperkt (mensen hebben het recht om de grootste onzin te geloven), maar omdat hij vindt dat dit voor al de werknemers een positief effect kan hebben. De onzinnige energetische zuivering wordt dan ook in alle lokalen toegepast om de negatieve herinneringen bij alle medewerkers te verjagen. Deze nominatie van Jef Colruyt doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van Colruyt als warenhuisketen. Wouter Torfs van de gelijknamige schoenenketen Schoenen Torfs is in hetzelfde bedje ziek. Het bedrijf is dan wel werkgever van het jaar (hij gaat lief om met zijn personeel ), dit doet niets af aan het feit dat hij heel wat onzin promoot. Met de regelmaat van de klok neemt hij niet alleen deel aan hoogst bedenkelijke praktijken, hij promoot ze boendien! Zo schreef hij in september 2011 een getuigenis over de Quantum touch en OMR- methode ( overwin je probleem in 100 oogbewegingen ): Enigszins sceptisch onderging ik 1 OMR sessie bij XXX...en het resultaat was werkelijk behoorlijk spectaculair. Waar ik voordien immers een pak irritatie voelde bij het zien van deze persoon, stel ik nu vast dat die gevoelens van irritatie, voor het grootste deel zijn verdwenen wat de samenwerking natuurlijk prettiger en constructiever maakt XXX introduceerde mij bovendien in een OMR methodiek om vlot toegang te krijgen tot een gewenste stemming: op regelmatige basis beoefen ik die techniek en ondervind ik het positieve effect!. Eerder gaf hij ook al aan gefascineerd te zijn door NLP. Recent kwam hij opnieuw in het nieuws met zijn twitterbericht over een spirituele meditatiereis in China. Deze nominatie van Wouter Torfs doet uiteraard geen uitspraak over de kwaliteit van schoenenzaak Torfs. 3

4 Het volle verstand Deze ludieke prijs wordt toegekend aan een persoon or organisatie die zich bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt door evidence- based werken binnen HR te promoten. Mensen die bij hun volle verstand zijn, zijn niet alleen slim maar ook wijs. Ze zijn wijs in de zin dat ze zich bewust zijn van de vele biases en valkuilen van ons denken en stellen zich voortdurend twee vragen: Is dat wel zo? en Maak ik mezelf nu niets wijs? De winnaar van de prijs werd gekozen omdat hij/zij met een groot hart de boodschap om evidence based te werken heeft gepromoot of alle eer heeft aangedaan. Er werd een grote intellectuele inspanning geleverd of bijzondere moed getoond. Ieder lid of nieuwsbriefonderschrijver mocht nominaties aanbrengen. Niet alle nominaties konden even grondig worden gescreend, maar deze genomineerden promoten alleszins stuk voor stuk evidence based werken. De genomineerden voor dit jaar zijn: Maxime Loose, HR- professional en OD- consultant bij de Vlaamse Overheid. Dion Kotteman, raadsadviseur bij het ministerie van financiën in Nederland, auteur van het boek Ga toch leidinggeven! Een manifest tegen overmatig coachen. Eric Barends, managing director van CEBMA the Center for Evidence- Based Management. Marc Buelens, professor aan de Vlerick Business School. Frederik Anseel, professor psychologie aan de UGent. Maarten Freriks, directeur van id Groep en Id Plein. Joost Ardts is een organisatieadviseur en auteur van het boek Hoe zit dat nu eigenlijk? Feiten en fabels in management. Maxime Loose breekt al jaren een lans voor meer evidence based werken binnen het vakgebied van HR. Hij heeft zich positief onderscheiden door initiatieven zoals presentaties bij VOCAP voor HR- professionals en het geven van interviews voor hr- magazine in het Verenigd Koninkrijk. Hij is werkzaam in het HR- vakgebied bij de Vlaamse Overheid. Dion Kotteman is als niet- HR- professional een leidinggevende die erg kritisch is voor tal van HR- praktijken. Recent schreef hij het spraakmakend boek Ga toch leidinggeven! - Een manifest tegen overmatig coachen, waarin hij de draak steekt met 20 hoofdzonden van de leidinggevende als coach. Zo stelt hij aan de kaak dat er geen criteria zijn voor de kwaliteit van coaching en pleit hij ervoor om de coach- kaf van het coach- koren te scheiden. 4

5 Eric Barends verdiende zijn sporen in de wereld van evidence based medicine. Sinds een aantal jaren trekt hij ook de kar van evidence based management, nauw verwant met evidence based HRM. Via probeert hij samen met een aantal professoren uit de arbeids- en organisatiepsychologie de mensen meer evidence based denken bij te brengen. Marc Buelens is professor bij de Vlerick Business School. Hij werd genomineerd omwille van zijn spitse en relativerende manier waarmee hij zijn eigenzinnige kijk levert op een aantal managementtrends, - artikels en managementgebruiken. Hij brak ook recent nog het heilige huisje MBTI af. Frederik Anseel is professor psychologie aan de Universiteit van Gent. Hij schrijft regelmatig columns, is erg actief op twitter en menig journalist kan bij hem terecht voor zijn kritische kijk op populaire gebruiken. Hij is een van de weinige professoren die zich niet enkel bezig houdt met publicaties voor vakgenoten, maar zijn kennis ook met het grote publiek deelt. Hij wordt genomineerd omdat hij blijft strijden voor evidence based werken, zijn opinie over MBTI niet wegstopt en recent nog tweemaal straf in het nieuws kwam: hij brak zowel een lans voor het afschaffen van het jaarlijks evaluatiegesprek met score, als stelde hij de wildgroei in coaching en het gebrek aan kwaliteitsbewaking aan. Maarten Freriks heeft de moedige beslissing genomen om van het eigen personeel en van de netwerkpartners van zijn organisatie te verlangen dat zij Evidence based werken. id Plein richt zich op outplacement, re- integratie 2 e spoor, duurzame inzetbaarheid en loopbaanontwikkeling. In de praktijk betekent het dat hij moet opboksen tegen coaches in het werkveld die zich helemaal niet druk maken over de effecten en resultaten van hun interventies en die zich aan elke controle of wetenschappelijk onderzoek wensen te onttrekken. Hij pleit er ook voor om rekening te houden met de biologische factor (het zogenaamde bio- socia- psycho model), een terrein dat door vele psychologen, ondanks de grote aandacht in de eerste jaren van hun academische opleiding wordt genegeerd. Joost Ardts heeft verdienstelijk gemaakt door het belang van wetenschappelijk onderzoek in HRM- vraagstukken te promoten via zijn boek Hoe zit dat nu eigenlijk? Feiten en fabels in management. Daarin neemt hij 20 vraagstukken onder de loep en gaat hij voor elke stelling, aanname of hype na wat het wetenschappelijk onderzoek besluit. Het boek werd door de Orde van Organisatieadviseurs (Nederland) genomineerd voor Boek van het jaar Een recensie van dit boek vindt u ondermeer via volgende link: nieuws.nl/kanalen/1/?action=view&uuid=b28dab14-1ef4-454e- 8acc- d2a37acd0a38#.vti0_87w9vm 5

6 Gelieve uw stem uit te brengen voor zowel de lege doos als voor het volle verstand. U kan dit op twee manieren doen: 1. door uw voorkeur bij uw inschrijving bekend te maken. 2. Ook als u niet kunt deelnemen, kunt u uw stem uitbrengen via onze website. studiedag- en- prijzenuitreiking/ 6

70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren

70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren 70:20:10 framework (Jennings) review door Patrick Vermeren Dit artikel betreft een uitgebreide review van het 70:20:10 framework (Jennings). Het is zo uitgebreid omwille van het belang (sommige organisaties

Nadere informatie

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren

Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Mijn Team is Top! De cultuur en de omgeving waarin teams blijven verbeteren Een onderzoeksinitiatief van House of Performance in samenwerking met de Universiteit Twente Voorwoord Beste lezer, Vele organisaties

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel

Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank Voorbeeld frank@insightsbenelux.com IDA

Nadere informatie

Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren

Hoe we kinderen en jongeren kunnen motiveren Goesting als drijfveer Caleidoscoop: Om te verklaren waarom mensen doen wat ze doen, gebruik jij de ZDT (zelfdeterminatietheorie). ZDT focust zeer sterk op autonomie en dat is vrij uniek in de psychologie.

Nadere informatie

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN

KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN KINDEREN WETEN WAAROM BESPREEKBAAR MAKEN Wat is mijn doel? Gebaseerd op wat kinderen vertellen zegt de wetenschap dat het belangrijk is dat het kind weet waarom. Kinderen hebben voornamelijk vragen over

Nadere informatie

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema

Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans. Jeroen Stouten Martin Euwema Hoe manage ik mijn baas?! Jana Deprez Sylvie Boermans Jeroen Stouten Martin Euwema 1 Inhoudsopgave Hoe manage ik mijn baas? Voorwoord... 4 Dankwoord... 6 Samenvatting... 7 Je leidinggevende: (hoe) volg

Nadere informatie

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011)

Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) goed in direct klantcontact Strategie in social media Herziene versie van het social strategy model (2011) bekijk onze website op www.pondressocialmarketing.nl Ralph Merkle If you look at the various

Nadere informatie

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken

Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Een schrijfwijzer om succesvolle interventies schriftelijk overdraagbaar te maken Dit is een uitgave van het Samenwerkingsverband effectieve interventies. Auteurs: Marijke Booijink, Christine Kuiper, Gery

Nadere informatie

Het dwaalspoor van de goede keuze

Het dwaalspoor van de goede keuze Het dwaalspoor van de goede keuze Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling Drs. Tom Luken Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Oratie 23 januari 2009 Het dwaalspoor van de goede keuze

Nadere informatie

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist

Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist ERVARINGSPROFESSIONALS IN EETSTOORNISSEN Iedereen zei dat het onmogelijk was, totdat er iemand langs kwam die dat niet wist Kennismaken met Human Concern 1 Als je een muur opricht, denk dan aan wat er

Nadere informatie

Coaching met een dubbel doel

Coaching met een dubbel doel Coaching met een dubbel doel HANDLEIDING VOOR POSITIEVE COACHING Voorwoord Het belang van goede coaches Als coach vervul je een belangrijke rol in het leven van jonge sporters. Je bent in de positie dat

Nadere informatie

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling

Frank Voorbeeld 13-11-2009. Persoonlijk Profiel. Basishoofdstuk Hoofdstuk over management. Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Frank Voorbeeld 13-11-2009 Persoonlijk Profiel Basishoofdstuk Hoofdstuk over management Hoofdstuk over persoonlijke ontwikkeling Insights Discovery 3.5 Frank Voorbeeld Pagina 2 Persoonlijke gegevens Frank

Nadere informatie

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening

Drijfveren in de. zakelijke dienstverlening Drijfveren in de zakelijke dienstverlening INHOUDSOPGAVE De methode 2 In gesprek met: Pierre Mellegers - Manager Management & Human Resource Development bij Eneco 6 Edwin Kist - Senior Vice President Human

Nadere informatie

Ik twijfel dus ik coach

Ik twijfel dus ik coach 11.6-2. Ik twijfel dus ik coach Spannende momenten uit de coachingpraktijk Dr. E. de Haan Handboek Effectief Opleiden 40/151 juni 2006 11.6-2.01 11.6 LEREN VAN INDIVIDUEN/ WERKBEGELEIDING Inhoud 1 Inleiding

Nadere informatie

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem

Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Het succesvol implementeren van een standaard softwaresysteem Bachelorthesis J.N. Zwikstra - 265948 Economie & Bedrijfseconomie Erasmus Universiteit Rotterdam Begeleider: prof. dr. G.J. van der Pijl Meelezer:

Nadere informatie

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop

Over. Afkijken mag. Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC. Ria van Dinteren Cinop Over Afkijken mag Dit boekje is gebaseerd op onderzoek van: José van Overbeek - GOC Jos Teunen GOC Jasper van Geenen - GOC Auteur: Ria van Dinteren Cinop Redactie: Bianca Hierck - GOC Els Frankenmolen

Nadere informatie

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone.

Welzijn op het werk. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen. www.stepstone. Research naar welzijn op persoonlijk en professioneel vlak in 2012 Resultaten en aanbevelingen www.stepstone.com Inleiding Organisaties hebben tal van tactieken toegepast om crisissen te bestrijden: herstructureringen,

Nadere informatie

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann

Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp: Edenspiekermann Peilen doe je zo Peilen doe je zo Colofon Uitgever Centraal Bureau voor de Statistiek Henri Faasdreef 312, 2492 JP Den Haag www.cbs.nl Prepress: Centraal Bureau voor de Statistiek, Grafimedia Ontwerp:

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey

Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Hans van der Loo &Samhoud GA VOORGROOTS! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Titel: Ga voor groots! Een welwillende beschouwing over het gedachtegoed van Stephen Covey Auteur:

Nadere informatie

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat.

People Management. Meer rendement uit talent. Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. KANSEN VOOR MANAGERS december 2014 People Management Meer rendement uit talent pagina 4 Verandering: het verhaal, de mens en het resultaat. pagina 5 Als je overweegt een MBA te volgen is er een alternatief

Nadere informatie

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010

DIVERSITEIT ERKEN KWALITEIT. Nr.1/september 2010 EEN COMMERCIËLE UITGAVE VAN MEDIAPLANET, GEDISTRIBUEERD DOOR HET FINANCIEELE DAGBLAD. Nr.1/september 2010 Een handboek voor de diverse werkvloer DIVERSITEIT INCLUSIEF: HR DOSSIER Effectief Bereik de juiste

Nadere informatie

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD

PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Algemeen Belgisch Vakverbond Hoogstraat 42 1000 Brussel www.abvv.be PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD PESTEN OP HET WERK EEN SYNDICAAL ANTWOORD Leeswijzer Bij het afsluiten van de redactie van

Nadere informatie

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten

Motivatie om te leren. Introductie. Monique Boekaerts. Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Monique Boekaerts Motivatie om te leren Eductional Practices Series 10 vertaald uit het Engels door Cordys Onderwijstrajecten Introductie In de afgelopen veertig jaar is er veel onderzoek gedaan naar de

Nadere informatie

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie?

Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Hoe krijg ik impact op het informele circuit binnen mijn organisatie? Onder het informele circuit binnen een organisatie verstaan we het volgende: De informatiestromen, buiten de formele communicatiestructuren

Nadere informatie

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat

Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek. Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Handleiding jaar- en beoordelingsgesprek Een goed gesprek over ontwikkeling en resultaat Voorwoord De VU hecht groot belang aan open werkverhoudingen, waarin leidinggevenden en medewerkers elkaar respectvol

Nadere informatie

Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig

Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig 32 Adviseur en promovendus Mark Nijssen: Een wendbare organisatie heeft geen reorganisaties meer nodig Interview Wendbaar 33 Begin 2015 hoopt organisatieadviseur Mark Nijssen van Rijnconsult te promoveren

Nadere informatie

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid

Verzekeraars werken aan inzetbaarheid Nieuwsuitgave van het Verbond van Verzekeraars Verzekerd! 11 Jaargang 6-29 mei 2008 Samen Duurzaam Inzetbaar: Best Practices was de titel van de themabijeenkomst die het Verbond vorige week organiseerde.

Nadere informatie

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken

Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken Met bijdragen van George van Houtem, Jos Burgers en Sharon Kroes! Alvast een voorproefje van een aantal snode technieken www.denkproducties.nl/dirtytricks HET BLAD SALES EXPERT WAS ERBIJ Over Paul Verweij:

Nadere informatie

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem

GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8. Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem GAVENTEST GEBASEERD OP ROMEINEN 12:6-8 Materiaal 2003, Stichting Impuls. Auteur: Pim van Arnhem Informatie en bestellen Impuls van Hamelstraat 62 3762 JE Soest 035-6033344 info@impulsonline.nl http://www.impulsonline.nl

Nadere informatie