Ardea s Jeugdplan: we zetten in op plezier en prestaties

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ardea s Jeugdplan: we zetten in op plezier en prestaties"

Transcriptie

1 Ardea s Jeugdplan: we zetten in op plezier en prestaties Volleybalvereniging Ardea wil mensen in de regio Heerhugowaard op niveau laten volleyballen en de volleybalsport in de regio bevorderen. Aan onze jeugdleden, van 6 tot 18 jaar, besteden we bijzondere aandacht. Het gaat erom, plezier in het volleyballen te krijgen en te houden, ze de techniek bij te brengen, balgevoel en teamgeest te ontwikkelen om uiteindelijk het beste uit ze naar boven te halen. Dit blijkt ook uit onze ambitie dat ten minste één Ardea jeugdteam in de Topklasse van de Nevobo-competitie speelt. Bij onze jeugdleden zijn meer partijen betrokken dan bij onze volwassen leden: ouders/verzorgers, een trainer, een coach en een jeugdcoördinator en een jeugdcommissie, ingesteld door het bestuur van Ardea. Deze groep is nog in de groei en kwetsbaar. Dat vergt, veel meer dan voor de volwassen leden, heldere afspraken en richtlijnen zodat alle betrokkenen goed met elkaar om kunnen gaan, en weten wat ze van elkaar mogen verwachten. Dit Jeugdplan voorziet daar zo goed als mogelijk in. Ardea s Jeugdplan is een verdere uitwerking van (en dus ondergeschikt aan) de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging; zie daar voor algemene zaken aangaande lidmaatschap, contributie, gedrags- en beleidsregels, opzeggen e.d. 1 We leren 6- tot 18-jarigen goed te volleyballen Jeugdleden bij Ardea zijn jonger dan 18 jaar op 1 oktober van het lopende verenigingsjaar. De spelers stromen steeds door naar boven om uiteindelijk in de seniorteams te spelen. Ardea wil daarom steeds zoveel mogelijk nieuwe jeugdleden verwelkomen. Daarbij ligt onze prioriteit bij de leeftijden tot 12 jaar; deze jeugd kunnen we vanaf het eerste begin goed opleiden en inpassen in de jongste competitieteams. Dat laat onverlet dat we ieder nieuw lid van harte verwelkomen en ondersteunen om goed te leren volleyballen. We streven wel naar een gelijkmatige verdeling van de jeugd over de leeftijdscategorieën. Bij de verdeling houden we rekening met het speelniveau. 1.1 De kinderen kunnen steeds doorgroeien Ardea heeft de jeugdafdeling opgedeeld conform de Nevobo-regels. Van 6 t/m 12 jaar doorlopen de kinderen de CMV. De CMV-kinderen stromen uit naar de C-jeugd (gemengde teams, jaar), gaan naar de B-jeugd (jongens en meisjes gescheiden, jaar) en vervolgens naar de A-jeugd (16-17 jaar). Deze leeftijdsgrenzen zijn niet strikt; het hangt ook af van talent en ambitie. Naarmate de leeftijdscategorie oploopt, worden de spelregels uitgebreider. De trainer legt deze gaandeweg uit. Deze spelregels zijn ook terug te vinden op de Nevobo website. Vanuit de A-jeugd stromen de leden door naar onze senior dames- en herenteams in de Nevobocompetitie of eventueel naar een van onze recreatieve teams. 1.2 We bouwen de vaardigheden op volgens de beproefde CMV-methode Met CMV -Cool Moves Volley- heeft men in Nederland een unieke manier ontwikkeld om de jongste jeugd volleybal aan te leren. Ook bij Ardea hanteren we deze methode, die met goed te nemen stappen - speciaal op leeftijd ontworpen - en veel spelplezier de kinderen naar het gewenste niveau brengt. We trainen volgens de Sliedrecht-methode. niveau 1 (6 jr) - vangen niveau 2 (7 jr) - opslag (service) niveau 3 (8 jr) - onderhands (pass) niveau 4 (9 jr) - bovenhands (set-up) niveau 5 (10 jr) - aanval niveau 6 (11 jr) - blok 1.3 Ten minste 1x per week training van de volleybalvaardigheden Ardea biedt jeugdspelers in het seizoen elke week ten minste 1,5 uur training. De jeugdcommissie kan besluiten om dit uit te breiden, afhankelijk van de motivatie hiervoor en de beschikbaarheid van benodigde middelen. We bezien de uitbreiding per speler of per team. Versie 1, actief per 24SEP2013 Pagina 1 van 5

2 1.4 Gemotiveerde, gekwalificeerde trainers leiden de jeugd op Voor trainers voor de jeugdopleiding letten we, meer nog dan de volleybalvaardigheden (die zijn aan te leren) op de sociale en educatieve capaciteiten. Met name een positieve houding, rekening houdend met de betreffende leeftijdsgroep vinden we van belang. Trainers kunnen de Nevobo VT2 trainerscursus volgen. Wie daarvoor slaagt, krijgt een licentie voor vier jaar, te verlengen door voldoende licentiepunten te behalen. Voor informatie hierover vindt men op de website van Nevobo. Ardea vergoedt de kosten voor de opleiding VT2 als de trainer zich voor ten minste 2 jaar verbindt aan de vereniging om trainingen te geven. 1.5 We bieden extra volleybalactiviteiten Het jeugdbestuur organiseert activiteiten, zoals extra trainingen om de vaardigheden verder aan te scherpen en om contacten tussen de jeugdleden, met trainers en andere leden te bevorderen. Ardea organiseert de extra trainingen zelf of in samenwerking met andere verenigingen. Als voorbeeld noemen we de zogeheten talententraining of regiotraining. De jeugdcommissie stelt de selectie voor, na advies van de trainer en coach, en organiseert de deelname aan deze extra trainingen. Deze trainingen vergen wel een extra financiële bijdrage. We bieden aan om deel te nemen aan toernooien. Het gaat het om formeel georganiseerde toernooien zoals de Nederlandse Open Jeugd Kampioenschappen (NOJK). Daarnaast streeft het jeugdbestuur ernaar om jaarlijks het schoolvolleybaltoernooi te organiseren voor Heerhugowaard. Dit om basisscholen kennis te laten maken met volleybal. 2 We plaatsen elke speler in een passend (wedstrijd)team De jeugdcommissie zet zich in samenspraak met de technisch adviseur in om elk jeugdlid in een team te plaatsen waarin hij/zij sportief en sociaal op de juiste plaats is. Voor het wedstrijdschema zijn we afhankelijk van de Nevobo en de andere verenigingen. We maken teamindeling, trainingstijden, trainingslocaties, wedstrijdschema s en wijzigingen bekend op onze website ardeahhw.nl en we houden deze gegevens actueel gedurende het seizoen. 2.1 Coach begeleidt de wedstrijd en geeft als enige aanwijzingen Elk jeugdteam heeft zo mogelijk een coach, deze bepaalt de gang van zaken tijdens de wedstrijd. Zij of hij maakt de opstelling en wisselt volgens het beleid dat we beschrijven in 2.2. Bij wedstrijden staat de coach naast het veld met eventueel een assistent-coach en/of de teamcoördinator en wisselspelers. Ouders en andere belangstellenden zitten op de tribunes; niet naast het speelveld. De coach neemt de besluiten en geeft aanwijzingen waar nodig. De coach baseert zich hierbij op eigen inzicht en de handleiding coaching jeugdteams van de Nevobo. Verder kunnen alleen officials (zoals de scheidsrechter) aanwijzingen geven. Ouders/verzorgers met vragen over de wedstrijd wenden zich tot de jeugdcoördinator. 2.2 We hanteren een sociaal wisselbeleid voor de jeugd Bij Ardea willen we alle spelers evenredig wedstrijdervaring geven. We voeren dus een sociaal wisselbeleid. Echter, de coach volgt de trainer als deze meent dat andere factoren een aangepaste deelname aan de wedstrijd rechtvaardigen. Het gaat dan om zaken als: afwezigheid bij trainingen (ongeacht de reden); gedrag bij trainingen; motivatie en inzet bij de trainingen en tijdens wedstrijden. Het is belangrijk dat ook de wisselspelers betrokken blijven bij de wedstrijd. Dat houdt in dat ze het spel volgen, erbij komen als er een time out is en dat ze zo nodig een scoreformulier invullen voor evaluatie na de wedstrijd. Versie 1, actief per 24SEP2013 Pagina 2 van 5

3 2.3 Aanvoerders (A-, B- en C-teams) geven de sportieve toon aan C-teams en hoger wijzen onder toezicht van de trainer een aanvoerder aan. Als aanvoerder zorg je voor een positieve instelling van je team. Geef het goede voorbeeld en laat vooral sportief gedrag zien in de ruime betekenis van het woord. Je bent de woordvoerder en het voorbeeld van je team. Als aanvoerder: organiseer je dat er inspeelballen beschikbaar zijn voor de wedstrijd; stel je een rijschema op voor de uitwedstrijden; zorg je ervoor dat de wedstrijdkleding schoon beschikbaar is voor de wedstrijd; beheer je de contactgegevens van de spelers in het team; zorg je ervoor dat teamgenoten op de hoogte zijn van belangrijke zaken; beheer je de spelerskaarten en overhandig je deze aan de coach bij de wedstrijd; hou je contact met de scheidsrechter en geef je gepaste aanwijzingen aan het team. Uiteraard helpen je trainer en coach je hierbij met aanwijzingen. 2.4 Ardea-teams spelen wedstrijden in een Ardea-tenue Teams spelen wedstrijden in Ardea tenue. Dat bestaat uit een Ardea shirt en een Ardea sportbroek. Ardea stelt geen schoenen beschikbaar; kies deze naar eigen inzicht en voorkeur, en zorg ervoor dat het veilige indoorschoenen zijn. Let op: in veel zalen is het verboden met zwarte of donkere zolen te sporten, ondanks dat moderne indoorschoenen geen sporen meer veroorzaken. Spelers zijn tijdig (ruim vóór speeltijd) en omgekleed aanwezig in de zaal. Bij aanvang van elk seizoen krijgt de aanvoerder van elk team een tas met kleding uitgereikt. De aanvoerder zorgt ervoor dat de kleding gewassen beschikbaar is voor de wedstrijd, en levert alles aan het eind van het seizoen gewassen en onbeschadigd weer in. Vanwege de veiligheid kunnen de spelers tijdens de trainingen en de wedstrijden geen sieraden als oorbellen, armbanden e.d. dragen. Uiteraard eten we dan ook geen kauwgum of ander snoepgoed. 2.5 Wedstrijden volgen een vast Nevobo-protocol Een wedstrijd volgt een protocol met vaste regels. Deze regels zijn te vinden op de site van Nevobo. De trainer of coach legt de spelers uit wat de bedoeling is en welke regels er gelden. Deze afspraken horen bij de sport en worden uitgebreid naarmate niveau en leeftijdsgroep hoger worden. 2.6 Wie wedstrijden speelt, moet een Nevobo spelerskaart hebben Een geldige Nevobo-spelerskaart is vereist om mee te mogen doen aan wedstrijden. De aanschaf van de spelerskaart is voor rekening van de speler. Op de website van Ardea kun je lezen hoe je dit regelt, de trainer legt het ook graag uit. De spelerskaart blijft eigendom van de speler. Voor de goede gang van zaken is het handig dat elke speler de kaart in beheer geeft bij de ledenadministratie. In de praktijk beheert de aanvoerder (of de coach, als die deze taak overneemt) alle spelerskaarten van een team. Bij de seizoensstart krijgt de aanvoerder alle spelerskaarten van het team uitgereikt van de ledenadministratie. De aanvoerder levert de kaarten na het speelseizoen daar ook weer in. 3 Sportief en respectvol gedrag horen erbij Volleybal is een teamsport, een sociale sport. Sportief en respectvol gedrag naar elkaar, naar de tegenspelers en andere betrokkenen maakt dan ook onderdeel uit van de volleybalopvoeding. We verwachten dit gedrag vanzelfsprekend ook van de ouders, verzorgers of begeleiders. 3.1 Laat trainingen en wedstrijden goed en leuk verlopen Niet alleen de trainer zet zich in om trainingen en wedstrijden goed en leuk te laten verlopen, alle spelers dragen daar ook aan bij. We hebben daar geen uitgebreide set van regels voor, maar we verwachten op z n minst dat de spelers: Versie 1, actief per 24SEP2013 Pagina 3 van 5

4 op tijd in de trainingszaal aanwezig zijn (omgekleed op het tijdstip dat de training begint); ruim op tijd voor de wedstrijd gereed staan bij het speelveld de aanwijzingen van de trainer/coach opvolgen; inzet tonen zich positief gedragen, met name tegenover medespelers, trainers en coaches; zich met respect voor anderen gedragen, ook als je van mening verschilt. 3.2 In de kleedkamers verwachten we het gedrag van een keurige gast Ardea huurt de sportruimten en de kleedkamers. We zijn daar te gast, en dat geldt ook voor onze spelers. Houd de kleedkamer gewoon netjes. Laat geen spullen achter en gooi afval in de afvalbakken, niet op de grond. Heren/jongens komen niet in de kleedruimten van de dames/meisjes en andersom. Dat geldt voor iedereen: spelers, ouders, trainers, coaches, coördinatoren, begeleiders. Wangedrag, vernielingen of diefstal rekenen we zwaar aan. Zo nodig melden we dit gedrag bij de instantie die dat aangaat. 3.3 Wie zich niet gedraagt, wordt gewaarschuwd en kan er uiteindelijk uitgaan Bij herhaaldelijk storend of onsportief gedrag zal de trainer waarschuwen en beter gedrag voorstellen. Komt er geen verbetering, dan kan de trainer de speler de toegang tot de training voor enige malen of voor altijd ontzeggen. Ook kan de trainer in overleg met de coach besluiten om de betreffende speler tijdens de wedstrijd op de reservebank te houden. In uitzonderlijke gevallen kan een trainer of coach aan Ardea vragen om het lidmaatschap van de speler in te trekken. Dit zal altijd gebeuren bij vernieling of diefstal. 3.4 Van trainers verwachten we volwassen gedrag - ondersteund door een VOG Begeleiders van de jeugd moeten het juiste voorbeeld geven. Niet alleen bij het volleyballen, maar ook in hoe we met elkaar omgaan. Van volwassen leiders verwachten we volwassen gedrag. De Nevobo beveelt aan dat alle jeugdtrainers een Verklaring omtrent het gedrag (VOG) overleggen. Ardea volgt deze aanbeveling. De overheid geeft een VOG af als de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd. Is de aanvrager wel in aanraking geweest met Justitie, dan bepalen we in overleg of dit bezwaarlijk is voor de omgang met de jeugd. Natuurlijk helpt Ardea de trainers bij het aanvragen en financieren van de VOG. 4 We houden elkaar op de hoogte Communicatie is van groot belang om de ontmoetingen tussen alle lagen in het jeugdvolleybal soepel te laten verlopen. Daarom hebben we diverse inspraak- en contactmogelijkheden. Zo is het onze inzet om tenminste aan het begin van het seizoen per team voor ouders een informatie- en overlegavond te houden. Daarnaast vindt er regelmatig overleg plaats met de trainers, coaches en coördinatoren van de diverse teams. 4.1 Jeugdcoördinator houdt communicatiestroom gaande Elk team heeft een jeugdcoördinator, vertegenwoordiger van de jeugdcommissie, die de contacten tussen alle belanghebbenden gaande houdt. De coördinator bezoekt met enige regelmaat een training en een wedstrijd. Bij aanvang van het seizoen stuurt de jeugdcoördinator een uitnodiging aan het team, de ouders, de trainer en/of coach voor een introductiegesprek. Doel daarvan is, om elkaar te leren kennen, uitleg te geven, afspraken op te frissen, gewijzigde regels door te geven. Maar ook herhaling van gemaakte afspraken of verwijzing naar dit jeugdbeleidsstuk of de website staat op de agenda van dit gesprek. Versie 1, actief per 24SEP2013 Pagina 4 van 5

5 4.2 Info en nieuws vind je op de Jeugdpagina van ardeahhw.nl We houden al het nieuws over de jeugdafdeling, de jeugdteams en de activiteiten zoveel mogelijk bij in een apart deel van de website ardeahhw.nl. Wie er belangstelling voor heeft om nieuws aan deze pagina s toe te voegen, kan zich melden bij 4.3 Ardea kan zich inzetten om de privacy te waarborgen De namen van jeugdleden van Ardea houden we niet geheim. De teamsamenstelling met namen en soms met foto s staat bijvoorbeeld op de website en in het clubblad. Leden die hier bezwaar tegen hebben, moeten dit duidelijk aangeven op het aanmeldingsformulier of het achteraf doorgeven aan de ledenadministratie. Deze licht dan de jeugdcommissie in. Ardea kan echter niet garanderen dat de naam of foto nooit gepubliceerd wordt; tijdens wedstrijden zijn mensen bijvoorbeeld vrij om foto s te maken en die op het web te zetten. 5 Jeugdcommissie laat alles zo soepel mogelijk verlopen Om de gang van zaken rond de jeugdleden goed te laten verlopen, heeft het bestuur van Ardea een jeugdcommissie ingesteld. De commissie opereert zelfstandig, krijgt elk jaar in overleg met het bestuur een eigen budget, en rapporteert aan het bestuur. 5.1 Samenstelling en taken Voorzitter: maakt deel uit van het algemeen bestuur van de vereniging als vertegenwoordiger van de jeugdafdeling en informeert het bestuur over jeugdzaken. draagt zorg voor het ontwikkelen, het implementeren en het bewaken van het jeugdbeleid. draagt mede zorg voor het aanstellen van bestuursleden, jeugdcoördinators, trainers en begeleiders/coaches. leidt de vergaderingen van de jeugdcommissie voert zo regelmatig als nodig overleg met de jeugdtrainers Secretaris: regelt de in- en uitgaande correspondentie namens de jeugdcommissie verzorgt de agenda, notulen van de vergaderingen en bijeenkomsten van het jeugdbestuur treedt op als vicevoorzitter van het jeugdbestuur Technisch adviseur: de technisch adviseur is lid van de technische commissie (TC) en tevens lid van het bestuur van de vereniging adviseert in alle technische aangelegenheden waar gewenst draagt zorg voor materiaal en de huur van sportzalen/-hallen. is verantwoordelijk voor het aanstellen van jeugdtrainers verzorgt de communicatie met Nevobo ivm inschrijving teams draagt zorg voor de definitieve teamindeling in nauw overleg met coördinatoren en trainers zorgt voor de communicatie naar ledenadministratie is direct betrokken bij het vormgeven van bijzondere trainingen Coördinator: per jeugdafdeling (A, B, C of CMV) is er een persoon die deze groep(en) vertegenwoordigt is het aanspreekpunt (loket) voor alle zaken met betrekking tot de betreffende jeugdgroep voor zowel spelers, ouders, trainers, coaches, technisch adviseur en andere begeleiders organiseert ten minste een keer per jaar, aan het begin van het nieuwe seizoen een aftrap - gesprek. Voor de inhoud zie Jeugdcoördinator onder het hoofdstuk Jeugdprocedure. Versie 1, actief per 24SEP2013 Pagina 5 van 5

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia

Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Regelement Handbal vereniging WPK/Westlandia Waarom een regelement? Plezier beleven aan de sport is het uitganspunt van handbal vereniging WPK/Westlandia, iedereen moet plezier hebben in zijn/haar activiteit,

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan 2015-2019

Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Jeugdbeleidsplan 2015-2019 Hindri Hummel Matthys Baarsma Anne Groothoff JEUGDBELEIDSPLAN 2015 2019 Volleybalclub HARDEGARIJP 1 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP...

Nadere informatie

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010

JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 JEUGDBELEIDSPLAN VOLLEYBALVERENIGING SSS 2009/2010 Het jeugdbeleidsplan maakt onderdeel uit van het beleidsplan van volleybalvereniging SSS. Waarom een (jeugd-) beleidsplan? Binnen de volleybalvereniging

Nadere informatie

Deze handleiding geeft antwoord op de tien belangrijkste vragen over Volar en volleybal.

Deze handleiding geeft antwoord op de tien belangrijkste vragen over Volar en volleybal. Aan ouders/verzorgers en jeugdleden van VOLAR Enthousiasme, spelplezier, inzet, respect en begrip: Volar gevat in vijf woorden. Natuurlijk kun je er vele doelen en belevingen aan toevoegen, maar deze vijf

Nadere informatie

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn

Informatiefolder. Jeugdbeleid. Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn Informatiefolder Jeugdbeleid Volleybalvereniging De Meeuwen Zuidhorn De Meeuwen Seizoen 2015/2016 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie... 3 2. Teamindeling... 4 3. Trainingen... 5 3.1. Trainers... 5 3.2.

Nadere informatie

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd

bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd bij Tornado Laren Informatie over het volleyballen bij de jeugd Inhoud 1. Welkom bij Tornado Laren... 3 2. Tornado Laren... 3 2.1. Het bestuur... 4 2.2. De jeugdcommissie... 4 3. Volleyballen bij Tornado

Nadere informatie

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering

Gedragsregels. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering Gedragsregels Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering 14 november 2012 Inleiding Het bestuur van D.O.S.C. wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen.

Nadere informatie

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal:

Leeftijdscategorieën Honkbal /Softbal: Voorwoord Voor u ligt het jeugdplan van de Honk- & Softbalvereniging SV Spaarnwoude. Dit jeugdplan is onderdeel van het beleidsplan van SV Spaarnwoude Honk & Softbal. Het uitgangspunt van de vereniging

Nadere informatie

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT

VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOLLEYBAL VERENIGING ALMERE BUITEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT HOOFDSTUK 1. DE VERENIGING Art. 1.1 Art. 1.2 Art. 1.3 Art. 1.4 Art. 1.5 Art. 1.6 De vereniging draagt de naam Volleybal Vereniging Almere Buiten

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013.

Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Huishoudelijk Reglement van Studentenvolleybalvereniging UvO Versie juni 2013. Artikel 1. Algemeen. 1.1 Op iedere plaats in dit reglement dient men voor hij te lezen hij/zij en voor zijn zijn/haar. Artikel

Nadere informatie

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter.

De voorzitter, de jeugdcoördinatoren en de sportieve cel zullen toezien op het navolgen van dit sportief charter. WeGi Volley Groot Lille: Sportief Charter geupdate 2014-03-02 WeGi Volley Groot Lille is een sportclub met een aanbod op maat. Hiermee bedoelen we dat iedereen volgens zijn/haar niveau aan volleybal kan

Nadere informatie

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019

Volleybal Vereniging Isala 77. Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Volleybal Vereniging Isala 77 Beleidsplan Jeugd 2014/2019 Door: Bestuur Isala Februari 2014 Inleiding Dit is het beleidsplan voor de jeugd. De basis voor dit beleidsplan is de visie van de vereniging.

Nadere informatie

INFORMATIE NIEUWE LEDEN

INFORMATIE NIEUWE LEDEN INFORMATIE NIEUWE LEDEN vv Volta Lelystad Datum : 23 november 2014 Versie : 1.0 Status : definitief Auteur(s) : Erik Rombout Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. DE VERENIGING... 4 2.1 BESTUUR... 4 2.2 COMMISSIES...

Nadere informatie

Regels & afspraken seizoen (jeugd) vv Volta Lelystad

Regels & afspraken seizoen (jeugd) vv Volta Lelystad Regels & afspraken seizoen 2015-2016 (jeugd) vv Volta Lelystad Datum : 09-08-2015 Versie : 1 Status : concept Auteur(s) : Sjoerd Kersten Inhoudsopgave 1. AFSPRAKEN BINNEN JE TEAM... 3 2. AFSPRAKEN VOOR

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2015 Versie: 4.0 Keizer Otto-Trivolley 2015-2018 Definitief vast gesteld

Nadere informatie

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI

BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Teamnaam Groep School : : : BLAUW WIT SCHOLEN VOLLEYBALTOERNOOI Woensdag 22 februari 2017 Groep 5 t/m 8 Mede mogelijk gemaakt door hoofdsponsor: Blauw Wit, is één van de twee volleybalverenigingen in de

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit:

Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur. Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: Hoofdstuk 1 Jeugdbestuur Het jeugdbestuur (JB) bestaat uit: 1. Voorzitter 2. Secretaris 3. Wedstrijdsecretaris 4. Coördinator jeugd trainers 5. Coördinator minipupillen 6. Coördinator F teams 7. Coordinator

Nadere informatie

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31

(Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 (Jeugd-) Beleidsplan Voetbalvereniging Neerlandia 31 Auteur : Jolanda Brokx, Oscar Schouten Versie : 1.1 Datum : april 2015 Contents 2. Inleiding... 3 3. Visie... 3 4. Verenigingsstructuur... 3 5. Aantal

Nadere informatie

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015

Taxandria Handbal Oisterwijk Informatieboekje september 2015 Informatieboekje 2 Inhoudsopgave Inleiding... 5 Even voorstellen... 6 Jeugdbeleid... 7 Technisch Jeugdbeleidsplan... 7 Spelregels... 7 Gedrag... 7 Supporters langs de lijn... 8 Trainingen... 9 Waar en

Nadere informatie

Jeugd bij Oranje Nassau.

Jeugd bij Oranje Nassau. . Datum: 08 april 2006 Sietze Ketelaar Inleiding. Ongeveer 10 jaar geleden is ON gestopt met het geven van trainingen aan jeugdspelers. Destijds is ON hiermee gestopt omdat de instroom van nieuwe jeugd

Nadere informatie

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015

Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 JEUGDBELEIDSPLAN 2013-2015 1 Inhoudsopgave Jeugd Beleidsplan volleybalvereniging NIVO 2013-2015 1 INLEIDING... 3 2 MISSIE... 3 3 VISIE... 3 4 DOELSTELLINGEN... 3 5 DOELGROEP... 4 6 STRATEGIE/WERKWIJZE...

Nadere informatie

Gedragsregels v.v.wapserveen

Gedragsregels v.v.wapserveen Voor de leden,begeleiders,trainers,publiek en bestuur van de v.v.wapserveen staat het plezier in de sport voorop. Om dit te bereiken zijn er een aantal gedragsregels en richtlijnen opgesteld. De hieronder

Nadere informatie

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN

HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB TAKEN EN VERANTWOORDELIJKHEDEN HSVB kent vrijwilligers die voor hun werkzaamheden niet betaald worden. De ervaring is dat het steeds moeilijker wordt om vrijwilligers te vinden. Wil je als vereniging

Nadere informatie

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta

Informatie brochure. Volleybalvereniging Dosko/Acta Informatie brochure Informatie brochure volleybalvereniging Dosko/Acta. Volleybal vereniging Dosko/Acta is de volleybal vereniging voor Franeker en omstreken en is opgericht in 2006. Dosko/Acta is ontstaan

Nadere informatie

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR

FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR FUNCTIEOVERZICHT ================= BESTUUR Penningmeester Technische Commissie (TC) Activiteiten Commissie (AC) Commissie Communicatie & Publiciteit (CC&P) Algemene Zaken (AZ) TECHNISCHE COMMISSIE (TC)

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE VV TUPOS

INFORMATIEBOEKJE VV TUPOS INFORMATIEBOEKJE VV TUPOS Seizoen 2013-2014 CMV, C- en B-Jeugd VV Tupos bedankt alle sponsoren voor hun steun! 2 Inhoudsopgave Voorwoord...4 Highlights...5 Website...5 Competitie en toernooien...6 Vervoer

Nadere informatie

Reglement normen en waarden 2010-2014

Reglement normen en waarden 2010-2014 Reglement normen en waarden 2010-2014 1. Inleiding De jeugdafdeling van SDW wil er aan bijdragen dat de jeugd met Passie, Plezier en Progressie kan voetballen en zich ontwikkelen. Dit alles afgestemd op

Nadere informatie

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe

Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Structuur Jeugdafdeling sv Die Haghe Vastgesteld door het bestuur en de jeugdcommissie, januari 2010 ALGEMEEN De eerste van de gestelde randvoorwaarden ter realisering van de doelstellingen is een goede

Nadere informatie

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28

Beleidsplan senioren. r.k.v.v. H.S.C. 28 Beleidsplan senioren r.k.v.v. H.S.C. 28 September 2009 Technisch beleidsplan r.k.v.v. H.S.C. 28 Pagina 1 Technisch beleid senioren INLEIDING De afgelopen jaren is verschillende keren een discussie gevoerd

Nadere informatie

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN

5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN BIJLAGE 5 TAKEN PER FUNCTIE TECHNISCHE COMMISSIE 5.1 TAAKOMSCHRIJVING HOOFDBESTUURSLID TECHNISCHE ZAKEN Is lid van het hoofdbestuur; Is verantwoordelijk voor het totale voetbaltechnische beleid binnen

Nadere informatie

De gedragsregels voor de speler

De gedragsregels voor de speler De gedragsregels voor de speler 1. Is sportief, vertoont teamgeest als onderdeel van een team en helpt en steunt zijn medespelers in het veld. 2. Neemt deel aan alle trainingen en wedstrijden en meldt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht

Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Huishoudelijk reglement volleybalvereniging Utrecht Algemeen Artikel 1 Algemene bepaling 1. Dit huishoudelijk reglement is een nadere uitwerking van het bepaalde in artikel 20 van de statuten van de volleybalvereniging

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen:

Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Huisregels vv Bruchterveld Algemeen: Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is

Nadere informatie

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen

Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Beleidsplan volleybalvereniging De Zwaluwen Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van Volleybalvereniging De Zwaluwen. Dit plan beoogt het beleid voor de jaren 2017-2019 te beschrijven passend bij de visie

Nadere informatie

De vacaturebank van SV Zwolle.

De vacaturebank van SV Zwolle. De vacaturebank van SV Zwolle. Geef de code op van de werkzaamheden die u wilt verrichten als vrijwilliger! Code Omschrijving. 14.10 Administratiecommissie. Kennis van Exel en cijfermatig een pre. 14.20

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater

Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater Huishoudelijk Reglement Volleybalvereniging De Kater per 1 augustus 2011 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Art. 1 Volleybalvereniging De Kater is een sectie van de omnivereniging De Kater. De sectie is opgericht

Nadere informatie

Aandachtspunten nieuwe leden:

Aandachtspunten nieuwe leden: Aandachtspunten nieuwe leden: Welkom bij Smash, Met elkaar proberen we zoveel mogelijk plezier te beleven aan het volleyballen. Daar heb je natuurlijk niet alleen een team voor nodig dat zowel in als buiten

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS

Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS Technisch Beleidsplan AFAS-LEOS 2016-2021 1.Visie Leos staat voor Leusden En Om Streken. We zijn een club met een levendige verenigingscultuur. We hebben ca. 140 competitie spelende leden. De recreantenafdeling,

Nadere informatie

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s

Gedragsregels. Jeugdafdeling v.v. De Merino s Gedragsregels Jeugdafdeling v.v. De Merino s Beste sportvrienden en vriendinnen, Hierbij de uitgave van de gedragsregels voor de jeugd die van kracht zijn binnen v.v. de Merino s. Daarnaast willen wij

Nadere informatie

www.geel-wit.nl Taken van de Leider

www.geel-wit.nl Taken van de Leider Taken van de Leider De Zaterdag: Zorgt er samen met de ouders van de spelers voor dat er voldoende vervoer naar uitwedstrijden is. Maakt de opstelling en houdt de wisselbeurten bij Plaatsen en/of verwijderen

Nadere informatie

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC.

Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. Voorwoord. Beste kinderen,ouders en begeleiders van de sjo NEC. In dit boek komen verschillende gedragsregels aan bod. Het gaat over de normen en waarden die bij onze voetbalvereniging gelden. Er komen

Nadere informatie

Gedragscode VV Krabbendijke

Gedragscode VV Krabbendijke Gedragscode VV Krabbendijke Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze

Nadere informatie

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams

Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Selectieprocedure binnen handbalvereniging SV Zeeburg en indeling overige teams Inleiding Wie voor SV Zeeburg kiest voor plezier én ambitie; plezier omdat wij kiezen voor attractief handbal, snel, dynamisch,

Nadere informatie

De gedragsregels voor iedereen

De gedragsregels voor iedereen De gedragsregels voor iedereen Iedereen maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op. er wordt geen glas en aardewerk mee naar buiten genomen. ga je op het terras zitten, dan is dat geen probleem, maar breng

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2015-2016 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Trainer Senioren team Functieomschrijvingen Het doel van de functie is het trainen van seniorploegen anders dan de selectie. Valt onder het bestuurslid technische commissie. Traint één of meerdere senior

Nadere informatie

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016

Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Technisch Beleidsplan Volleybalvereniging Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Opgesteld door: Bestuur en Technische Commissies Datum: juni 2013 Versie: 2.0 Keizer Otto-Trivolley 2013-2016 Definitief vast te

Nadere informatie

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN

VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN SAMENWERKING JEUGDOPLEIDINGEN '------------' vv Gieterveen vv Gasselternijveen vv G.K.C. VOETBALVERENIGING GASSELTERNIJVEEN Versie 14 oktober 2013 Gedragsregels spelers SJO Oostermoer 1. Spelers moeten

Nadere informatie

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken.

Heb je vragen dan kun je altijd één van bovenstaande contactpersonen mailen of aanspreken. Leuk dat je lid bent geworden van TiVoC. Het bestuur heet je van harte welkom en we wensen je een leuke, sportieve tijd bij deze volleybalvereniging! We hopen dat je je snel thuis zult voelen. Daarom is

Nadere informatie

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren.

Gedragscode sc Buitenveldert. respect. veilige omgeving. Plezier. continu leren. respect. veilige omgeving. sportief. Plezier. continu leren. Inleiding In deze publicatie vind je de gedragscode van sc Buitenveldert. Met deze gedragscode willen we iedereen die met sc Buitenveldert in aanraking komt duidelijke richtlijnen bieden omtrent de gewenste

Nadere informatie

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/

K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/ vrijdag 8 juni 2012 K. Bokrijk Sport VZW Kneippstraat z/n 3600 Genk 011/22.91.28 Gedragregels K. Bokrijk Sport Inleiding Het bestuur van K. Bokrijk Sport wil haar steentje bijdragen dat onze leden met

Nadere informatie

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter.

Technische coördinator Senioren. Commercieel. Klankbord. Sponsor Commissie. Spelersraad Commissie. Leider & grensrechter. Bestuur VV SWEEL Voorzitter Wedstrijd Secretariaat Secretaris Financiën Faciliteiten Beheerder Commercieel Technische coördinator Senioren Voetbalzaken Jeugd Technisch coördinator Jeugd Missie Visie Wedstrijd

Nadere informatie

Competitie- toernooi- en trainingsreglement

Competitie- toernooi- en trainingsreglement Competitie- toernooi- en trainingsreglement E.S.U.V. Messed Up 19-04-2009 5 Artikel 1 Trainer Een trainer is een door de technische commissie aangesteld persoon die verantwoordelijk is voor het geven en

Nadere informatie

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook

Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Voetbal is een teamsport, het runnen van een club ook Beleid Jeugdafdeling S.V. Real Lunet Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Inleiding...3 Visie...3 Beleid...4 Selectiebeleid...4 Overlegstructuur...5 Organigram

Nadere informatie

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne

Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne Intern reglement voor jeugdspelers en hun ouders van KFC Houtvenne 1. ALGEMEEN 1.1. Elke speler en ouder (of verantwoordelijke) van deze speler wordt geacht bij het aangaan van het lidmaatschap kennis

Nadere informatie

Doorgroeien naar een hoger niveau

Doorgroeien naar een hoger niveau Technisch beleidsplan volleybal vereniging Vrivo Doorgroeien naar een hoger niveau Vrivo 8-2-2013 1 Doorgroeien naar een hoger niveau Inhoudsopgave 1 Inleiding pagina 2 2 Positie pagina 2 3 Technisch beleid

Nadere informatie

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen

Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen Regelement en gedragscode Sportclub Leeuwen 1. Inleiding Sportclub Leeuwen wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de

Nadere informatie

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk

Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk 2013 Aan de ouders / verzorgers van de jeugdspelers van svhoutwijk Jeugdcommissie svhoutwijk 2013 Voorwoord: Het nieuwe seizoen gaat binnenkort weer van start, een nieuw seizoen vol goede voornemens en

Nadere informatie

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014

Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 CONCEPT Driejarig Uitvoeringsplan afdeling Jeugd sv Enter Periode 1 januari 2012 tm 31 december 2014 JEUGDBESTUUR sv ENTER November 2012 Binden en Groeien Jeugdbestuur sv Enter 1 Inleiding Recent heeft

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers

Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers Huishoudelijk reglement/gedragscode Voetbal Vereniging Musketiers VV Musketiers wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Deze voetbalclub wil een vereniging zijn waar

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding

Huishoudelijk reglement sportclub EDS. Inleiding Huishoudelijk reglement sportclub EDS Inleiding Sportclub EDS wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen voetballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van

Nadere informatie

Functieomschrijvingen

Functieomschrijvingen Voorzitter van de technische commissie Leiding geven aan de technische commissie. Functieomschrijvingen Lid van het bestuur. Dus mede verantwoordelijk voor algemene gang van zaken. De voorzitter van de

Nadere informatie

Informatieboekje HVV Hengelo

Informatieboekje HVV Hengelo Informatieboekje HVV Hengelo HVV Hengelo Twekkelerweg 311 7553 LZ Hengelo info@hvvhengelo.nl www.hvvhengelo.nl versie 05-2017 Lid worden bij HVV Hengelo! Allereerst willen we je van harte welkom heten

Nadere informatie

Huis- en gedragsregels VV Twenthe.

Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Huis- en gedragsregels VV Twenthe. Versie 1.0, Januari 2014. RESPECT Het onderwerp Respect op en rond de voetbalvelden is een steeds prominenter onderwerp geworden binnen voetbalverenigingen. Ter voorbereiding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel HUISHOUDELIJK REGLEMENT Volleybalvereniging Pegasus Ter Apel Art. 1 Geen der artikelen van dit reglement mag in strijd zijn met de statuten. Toelating als lid. Art. 2 Nadat een lid zich bij de vereniging

Nadere informatie

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen:

Wat zijn onze uitgangspunten voor iedereen: Onderstaand staan de gedragsregels, alsmede taken en verantwoordelijkheden, weergegeven, die we bij v.v. Rijsbergen willen hanteren. Als iedereen zich hieraan houdt, is het altijd gezellig en sportief,

Nadere informatie

Gedragsregels SV Rijnstreek

Gedragsregels SV Rijnstreek Gedragsregels SV Rijnstreek 1. Inleiding SV Rijnstreek wil er aan bijdragen dat onze leden met plezier kunnen handballen en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de handbalsport

Nadere informatie

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: )

Infobulletin Jeugd. (Seizoen: ) Infobulletin Jeugd (Seizoen: 2014-2015) opgericht: 29 augustus 1982 www. revoc.nl Aanmelden Een nieuw jeugdlid kan aangemeld worden bij één van de train(st)ers. De eerste 3 trainingen zijn gratis. Als

Nadere informatie

informatie voor jou...

informatie voor jou... informatie voor jou... hockey vereniging de westerduiven met elkaar! Welkom bij hockeyvereniging Westerduiven Hockey is een echte teamsport. Je gaat met elkaar voor het beste resultaat. Gedreven en met

Nadere informatie

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA

Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA Technisch beleidsplan Volleybalvereniging KVA 2017-2020 versie 2 augustus 2017 tc@kvavolleybal.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Technische Commissie... 3 3. Technisch beleid senioren... 4 3.1 Training/wedstrijden...

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2016-2017 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Jeugdplan. V.V. Spaubeek

Jeugdplan. V.V. Spaubeek Jeugdplan V.V. Spaubeek 2017-2020 Voorwoord Dit Jeugdplan is een hulpmiddel om de jeugd van V.V. Spaubeek op een verantwoorde manier met veel plezier (beleving), een gestructureerde voetbalopleiding aan

Nadere informatie

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie. NORMEN EN WAARDEN Algemene gedragscode 1. Respect voor iedereen 2. Respect voor de wettelijke voorschriften 3. Het gebruik en/of handel van drugs (inclusief softdrugs) is streng verboden op onze accommodatie.

Nadere informatie

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950

Swift. SV Velden. Dameskorfbalvereniging. sinds 1950 Swift SV Velden Dameskorfbalvereniging sinds 1950 Korfbal is.! Een echte teamsport. Door het vrijlopen en samenspel kun je iets bereiken.! Attractieve, gezellige sport, die zowel prestatief als recreatief

Nadere informatie

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE

Ouderbijeenkomst. Team: XX DTS EDE Ouderbijeenkomst Team: XX DTS EDE Instructie voor de gebruiker Deze presentatie is een richtlijn voor trainers van DTS Ede die een ouderbijeenkomst organiseren. Het is voor alle teams verplicht (zowel

Nadere informatie

10 geboden v.v. Gestel:

10 geboden v.v. Gestel: 10 geboden v.v. Gestel: Je bent lid van een vereniging en niet van één team. Toon respect voor iedereen. Accepteer de beslissing van leiding, trainers en de scheidsrechter. Complimenten zijn altijd leuk.

Nadere informatie

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten.

Om deze dag soepel te laten verlopen, vragen wij u goede notie te nemen van de nu volgende gedragscode en aandachtspunten. Van de organisatie Om het kwalificatietoernooi in goede banen te leiden, zijn de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Hieronder vinden jullie de gedragscode, aandachtspunten, deelname en reglement

Nadere informatie

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen

Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen Jeugdbeleidsplan Hockeyclub Amstelveen 2015-2018 14 maart 2015 1 Inleiding Voor u ligt het Jeugdbeleidsplan van MHC Amstelveen. Dit plan is gemaakt door de Technische Commissie (TC) in samenspraak met

Nadere informatie

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement

Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement Badmintonclub SCARABEE huishoudelijk reglement ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. De Badmintonclub Scarabee, hierna te noemen: B.C. Scarabee heeft ten doel het bevorderen en beoefenen van de badmintonsport.

Nadere informatie

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden

Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden Pagina 1 van 5 Inschrijfformulier handbalvereniging ASC Najaden 2017-2018 Ja, ik wil graag lid worden van ASC Najaden en lever dit formulier in bij de secretaris, samen met het incassomachtigingsformulier,

Nadere informatie

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk

Informatieboekje. Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Informatieboekje v.v. Altena opgericht 17 juli 1945 Sportcomplex Altena Postadres Rijksweg 202-204 Nieuwendijk Postbus 79, 4255ZH Nieuwendijk Welkom bij v.v. Altena. We hopen dat je een fijne en sportieve

Nadere informatie

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7.

Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7. Inhoud Website 3 Wedstrijden 3 Trainen 4 Recreanten 4 De jongste leden 4 Contributie 5 Activiteiten 6 Inschrijfformulier 7 Informatieboekje 2 Beste aankomende HVV-er Van harte welkom bij HVV 70. We zijn

Nadere informatie

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan.

Gedragsreglement. De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. Gedragsreglement De winnaar is diegene die tegen zijn verlies kan. 1 Inleiding Voetbalvereniging Meeuwenplaat draagt bij aan het door leden met plezier kunnen voetballen en zich positief en sportief ontwikkelen,

Nadere informatie

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1

MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 MHCV Selectiebeleid junioren D t/m A jeugd, Dames 1 en Heren 1 1. Inleiding Vanuit de toekomstvisie van MHCV en de leeftijdsopbouw van de club willen we in dit stuk, met name, focussen op de jeugd. MHCV

Nadere informatie

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG

KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG KLEDINGREGLEMENT v.v. MARIENBERG Versie: 1 juli 2012 Beste leden, Naar aanleiding van opmerkingen binnen de club over hoe om te gaan met (sponsor) kleding en wie waar verantwoordelijk voor is heeft de

Nadere informatie

Technisch beleidsplan 2015-2018 vv Volta Lelystad

Technisch beleidsplan 2015-2018 vv Volta Lelystad Technisch beleidsplan 2015-2018 vv Volta Lelystad Datum : 21 oktober 2014 Versie : 0.9b Status : concept Auteur(s) : W. Hofstra, F. Scherphuis en H. van Haarlem Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 2. TECHNISCHE

Nadere informatie

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters)

AANMELDINGSFORMULIER (s.v.p. invullen in blokletters) PERSOONSGEGEVENS AANMELDINGSFORMULIER ACHTERNAAM : M/V VOORNAMEN VOLUIT : ROEPNAAM : STRAAT EN HUISNUMMER : POSTCODE EN WOONPLAATS : TELEFOONNUMMER (VAST) : TELEFOONNUMMER (MOBIEL) : E-MAILADRES : GEBOORTEDATUM

Nadere informatie

Discussie 5 januari 2014

Discussie 5 januari 2014 Discussie 5 januari 2014 Strategie Structuur Cultuur Verloop ledenbestand Ledenbestand (spelend) Overzicht teams Categorie Subcategorie Niveau Plaats Competitie Gem. leeftijd Aantal spelers Trainings frequentie

Nadere informatie

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4

1 Bestuur 2. 2 Commissies 4 Blauw Wit bestaat uit een bestuur en een aantal commissies. Inhoud 1 Bestuur 2 1.1 Voorzitter: 2 1.2 Vice voorzitter: 2 1.3 Penningmeester: 2 1.4 Secretaris 2 1.5 Wedstrijdsecretariaat 3 1.6 Hoofd Technische

Nadere informatie

LEUSDER HANDBAL VERENIGING

LEUSDER HANDBAL VERENIGING Ja, ik wil graag lid worden van de Leusder Handbal Vereniging en lever dit formulier voorzien van één recente pasfoto (digitale pasfoto mag ook via e-mail), de incassomachtiging (p2) en de vrijwilligersinventarisatie

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE JEUGD

INFORMATIEBOEKJE JEUGD INFORMATIEBOEKJE JEUGD Seizoen 2015-2016 1 Welkom! Hallo, hartelijk welkom bij ISALA 77! We vinden het erg leuk dat je in volleybal geïnteresseerd bent, of misschien al voor volleybal bij ISALA 77 hebt

Nadere informatie

Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels

Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels Beleid selectie elftallen, teamindeling en gedragsregels Binnen onze vereniging maken we onderscheid tussen Selectie elftallen en de overige elftallen. In de Selectie elftallen (ook wel Lijn - of Prestatie

Nadere informatie

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter

Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Functiebeschrijvingen en toewijzingen SKVO versie 09-03-2012 Jeugdvoorzitter Algemene leiding van de jeugdafdeling. Vertegenwoordigt het jeugdbestuur in het hoofdbestuur (Raad van Beheer) en dagelijks

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd

Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd Hockeyclub Nuenen selectiebeleid junioren D t/m A-jeugd 1. Inleiding Het bestuur van de Hockeyclub Nuenen heeft haar beleid samengevat in Het Nuenen Concept. Een beschrijving van Het Nuenen Concept is

Nadere informatie

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider

1. De gedragsregels voor de speler. 2. De gedragsregels voor de trainer. 3. De gedragsregels voor de begeleider De 80 gedragsregels bij Reusel Sport / Faes Group Inhoudsopgave: 1. De gedragsregels voor de speler 2. De gedragsregels voor de trainer 3. De gedragsregels voor de begeleider 4. De gedragsregels voor de

Nadere informatie

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden

Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Ledenadministratie Versie: 1 mei 2015. Informatie voor nieuwe (jeugd) leden, ouders, verzorgers en overige belangstellenden Hallo nieuw (jeugd)lid en beste ouders en belangstellenden. Je hebt je misschien

Nadere informatie

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS

HLB Van Daal/DS. Beleidsplan HLB Van Daal/DS. Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS Beleidsplan 2017-2022 24-07-2017 HLB Van Daal/DS Bestuur HLB Van Daal/DS HLB Van Daal/DS wil een sportieve en gezellige volleybalvereniging zijn waar sport en sfeer samen komen en waarin

Nadere informatie

Handleiding coachen ouders/verzorgers

Handleiding coachen ouders/verzorgers Handleiding coachen ouders/verzorgers Inleiding Door de toename van het aantal jeugdteams de afgelopen jaren, is er een tekort ontstaan aan begeleiders en coaches. De trainers van jeugdteams spelen vaak

Nadere informatie